İNFERTİLİTE TEDAVİSİNE YENİ YAKLAŞIM. Dr.Osman FIRATLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNFERTİLİTE TEDAVİSİNE YENİ YAKLAŞIM. Dr.Osman FIRATLI osman.firatli@firatlilaser.com"

Transkript

1 İNFERTİLİTE TEDAVİSİNE YENİ YAKLAŞIM Dr.Osman FIRATLI

2 Üreme yaşındaki çiftlerin yaklaşık %20si infertildir. İnfertilitenin %40ı kadına,%40ı erkeğe bağlıdır. Vak aların %12 de, kadın ve erkek infertilitesi birliktedir.geriye kalan %8 ise unexplained olarak değerlendirilir Kadın Erkek Kadın-Erkek Unexplained 40

3 Normal fertil çiftlerde ilk 6 ayda çocuk sahibi olma oranı %50 iken, bir yıl beklenildiğinde bu oran %90 nın üzerine çıkıyor yaş arası her ay hamile kalma ihtimali % yaş arası her ay hamile kalma ihtimali % İlk 6 Ay 12 Ay Yüzde % Her Ay % Her Ay yaş yaş 30-40

4 Kadın İnfertilitesinde Tedavi: AB,Cerrahi metodlar,hormon Regülasyonları ile tedavide kısmen mesafe katedilmiştir Klomifen,Gonadotropinler ve Bromokriptin en çok tercih edilen ilaçlardır. Son yılarda gelişen teknoloji bu alanda da kendini göstermiş,gerek teşhis ve gerekse tedavi metodlarındaki yenilikler, infertilite tedavisinde yeni uygulamaları gündeme getirmiştir.

5 Başlangıçta,tubal sebeplere bağlı olarak gelişen infertilitede(tüplerin tıkanmasına bağlı gelişen kısırlık) kullanılan IVF,daha sonraki yıllarda Mikro-Enjeksiyon(İCSİ) tekniğinin de gelişmesiyle, sebebi bilinen veya bilinmeyen bütün infertilite vakalarında,gerekli olan laboratuar analizlerine bakılmaksızın, uygulanmaya başlamıştır.

6 ART adı verilen bu uygulamalarda istenen tahliller sadece; Kadında,FSH,LH,Östradiol,Progesteron,Prolaktin ve erkekte Spermiogram ı içermektedir. Toxoplazma,CMV;Herpes,Clamidia,Üreoplasma, AOA,ASA,ACA na bakılmadığı gibi Prolaktin Hormonu ile ilgili değerlendirmeler ise; sadece tahlil sonucu ile sınırlı kalmaktadır. Veya hiç dikkate alınmamaktadır.

7 Oysa ki yapılan araştırmalar ; Hiperprolaktineminin, anovulatuar siklus veya siklus bozukluğuna sebep olmasının yanı sıra,corpus Luteum gelişmesini ve fonksiyonunu bozduğunu; veya C.Luteumun ömrünü kısalttığını göstermektedir. Bilindiği gibi ovaryumda ovulasyonu sağlayacak follikül,gonadotropinlerin etkisi ile gelişir.ovulasyon olduktan sonra follikül C.Luteum şekline dönüşür ve c.luteum, gebelik meydana gelmişse,gebeliğin devamını sağlar. Eğer gebelik meydana gelmemişse, bir sonraki siklustaki c.luteumun gelişmesinde de bu eski c.luteumun etkisi ve fonksiyonu vardır. Süre ve fonksiyon olarak görevini yapamayan c.luteum,nidasyona gerekli hormon üretimini özellikle progesteron üretimini yapamayacak, ve dolayısıyla endometriumu gebeliğe hazırlayamayacak, ve infertilite meydana gelecektir.

8 Endometrium nidasyon açısından yeterli olmadığı zaman da;fekonde ovumun endometriumda tutunamaması, ve siklus süresi içinde abortusla sonuçlanması kaçınılmazdır. C.Luteum disfonksiyonunda yeterli progesteron üretilememesinin yanında ; reseptivite açısından endometriumun progesterona yeterli duyarlılığı gösterememesi de yine bir başka infertilite sebebi olacaktır. Bütün bunların ışığında,düzenli ve sağlıklı bir ovulasyonlu siklus süresince,ovaryum steroidleri ile hipofiz hormonları arasında(özellkle FSH,LH ve PRL) çok ince bir denge vardır Nitekim araştırmalar,postovulatuar devrede sağlıklı bir c.luteum için optimal FSH,LH ve PRL ne ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

9 Teşhis Kanda PRL seviyesinin yükselmesi ile konur.tm düşünülüyorsa sella grafisi,mr gerekir.burada teşhis çok açıktır. Fakat İnfertil kadınların bazılarında, bazal prolaktin düzeyi normal olmasına karşın, bir siklus devresinde zaman zaman geçici prolaktin yükselmesi görülebilir Hatta bu durumu uyku sırasında,rem Sleep haricindeki zamanlarda görme olasılığı çok yüksektir. Latent hiperprolaktinemi diyebileceğimiz bu vakalarda,bazen gün içinde PRL pulsatilerinde epizodik dikme şeklinde yükselmeler de görülebilir

10 Bir diğer önemli nokta da; siklus bozuklukları olduğu halde kan PRL değerleri normal olan kadınlarda, ölçülen değerlerin üzerinde olan tartışmalardır. Zira insanda PRL immun reaktivitesini veya,biyoaktivitesini veya her ikisini gösteren başka maddeler de bulunmuştur. Bilinen bir başka nokta ise; İmmun ölçme ile biyolojik ölçmeler sırasında PRL değerleri arasındaki farklardır. Hatta immun ölçme gösteren PRL ölçülerinin, kan PRL seviyelerini gösteren yeterli bir indikatör olup olmadığı tam olarak belirgin değildir.

11 Özetle; Prolaktin i taklit eden diğer maddelerin varlığı, bioaktivitesi aynı fakat immun aktivite açısından farklı etkileri olan prolaktin moleküllerinin olduğu gerçeği, genellikle gece veya günün herhangi bir saatinde prolaktin hormonunun yüksek aktivite gösterebileceği, ya hiç düşünülmez veya gözden kaçar. Bu durum, İnfertilite Merkezleri tarafından, unexplained olarak değerlendirilir.

12 Bugün,ART(IVF-İCSİ) Tedavileri dünyanın gelişmiş ülkelerinde %22.7 başarı ile kullanılmaktadır. Bu oran bir başka gelişmiş ülkede ise( İngiltere) %15 olarak açıklanmıştır.(burada görülen düşük oranın sebebi Rahim içine yerleştirilen embriyoların yaşamlarına son verilmesine, İngiliz Yasalarının izin vermemesidir.sistem doğal selection dan yanadır.)(redüction) Bu noktada;35 yaş altındaki çiftleri gözönüne alırsak;tüp bebek tedavisinde %25 başarıdan sözedebiliriz. Bu Eve bebek götürme oranıdır.

13

14

15 Post-Coit Test te veya kanda bulunan ASA,yine kanda aranan ANA,LAC ve ACA bağışıklık sistemi ile ilgili infertilitenin tanısında yol gösterici laboratuar bulgularıdır. Yine bazı hormonlara karşı veya nörotransmitterlere karşı gelişen antikorlar,kalitesiz yumurta oluşumu, çatlama zorlukları,zor döllenme,yavaş bölünme ve oluşan embriyoda kalitesizliğe sebep olurlar.bu da bir başka infertilite sebebidir

16 Kadın İnfertilitesinde önemli bir rol oynayan ASA,sperme karşı kadında immun reaksiyon sonucunda gelişir. Normalde erkekte coitus sırasında 5-6 cc sperm çıkar,her cc de ortalama 50 milyon sperm olduğunu düşünürsek bu milyon sperm demektir. Kadında gelişen bu immun reaksiyon 300 milyon spermi anında öldürür. Bu Türkiye nüfusunun 4-5 katıdır.

17 Bu problemi aşmak için ; Cortizon,Heparin ve düşük doz Aspirin kullanılmış,sonuç alınamayınca LİT(Lenfosit İmmun Terapi) ye ümit bağlanmıştır. Ülkemizde de kullanılan LİT Bağışıklık Sistemi ile ilgili İnfertilite tedavisinde tam bir düş kırıklığı yaratmıştır Sexsüel pause,condom kullanımı ve aşılama tekniklerinden de (İUİ) daha başlangıçta vazgeçilmiştir. İmplantation failure vak alarında ise serklaj ve glue maddeler ümitsizce denenmiştir.

18

19 Kadın Hastalarda gördüğümüz Bağışıklık Sistemi ile ilgili problemler,kendiliğinden gelişebileceği gibi,jinekolojik Organlara yapılan herhangi bir Cerrahi girişim sonucunda,kürtaj sonrası,düşük veya dış gebelik veya başarısız tüp bebek uygulamaları sonucunda da gelişebilir

20 Sonuç olarak başlangıçta görülmeyen ASA u, Miscarriage veya İmplantation failure(başarısız tüp bebek uygulaması)sonrasında görebiliriz. Bir başka deyişle Bağışıklık Sisteminden kaynaklanan infertilite ve miscarriage olabileceği gibi ; miscarriage veya başka sebepler de bağışıklık sistemi ile ilgili problemleri tetikleyebilir.

21 Başarısız tüp bebek uygulamaları sonucu; Hastalarda adet görememe hali(amenore) sık görülen bir başka durumdur.(ilaçlara bağlı olarak gelişiyor.)bu problem diğer hormonların bozulmasıyla birlikte görülebilir. Aşırı kilo alma,saç dökülmesi,vücutta erkek tipi tüylenme de görülen bir başka komplikasyondur.

22 Yine uygulamalar sonunda dış gebelikler oluşabileceği gibi, özellikle mikro-enjeksiyon uygulamalarından sonra,doğan çocukta mental retardasyon ihtimali normale göre 3 misli fazla olacaktır.

23 Sosyal boyut: -Tüp bebek uygulamaları ailelerin itibarı haline gelmiştir.özenti;ön plana çıkmış ve aileler arası yarış başlamıştır. - Eşler arasında pazarlıklar başlamıştır. -Özellikle Kariyer Planları yapan kadınlar,çocuk sahibi olma düşüncelerini, nasıl olsa tüp bebek yaptırırız fikri ile sürekli olarak ertelerler,bu yaşın ilerlemesi ve tabii ki buna bağlı olarak tedavi güçlüklerini gündeme getirir(kadında yumurtlama veya çatlama problemleri,erkekte sperm kalite ve sayısında azalmalar), bir başka deyişle, küresel şartlanma sebebiyle,çok kıymetli olan zaman kaybedilmiştir.

24 Çaresizlik; Sperm bankaları ve donör annelik gibi kavramları ortaya çıkarmıştır. Tüp bebek sonrası doğan çocukların, aileleri ile ilgili hukuki problemler başlayacaktır.

25 Psikolojik boyut-: Sonuçlar abartılıp çiftler Tüp bebek yöntemi ile, kesinlikle çocuk sahibi olacaklarına şartlandırılmıştır. Hastaların son şansı gibi gösterildiğinden,hastalar bir başka yolla tedavi olabileceklerini asla düşünemez hale gelmektedirler.yıllar boyunca ümitizce İnfertilite Merkezlerinde tedaviye alınan hastalar,bir başka tedavi yolunu artık reddeceklerdir.

26 Uygulanış ile ilgili soru işaretleri: -Sperm seçimi:güçlü olan sperm ovuma ulaşabilir oysa seçim burada çok tesadüfidir. -Kanallardan TESA ile alınan spermler Akrozom reaksiyonunu tamamlayamamıştır. - Spermin sadece kafası içeri girmesi gerekirken, sperm kuyruğu ile beraber ovumun içine enjekte edilmektedir.

27 Akupunktur tedavisi ile: Kadında; -Over fonksiyonlarında gelişme ve kaliteli yumurta üretimi -Hormon Regülasyonu -Uterus kan akımı artması -Uterus duvar kalınlığı artması -Uterus kontraksiyonlarının engellenmesi -İlaçların istenmeyen etkilerinin en aza indirilmesi Erkekte; -Kaliteli sperm yapımı -Sperm sayısında artış, sağlanabilir.

28 Hiperprolaktinemi de tedavi Yapılan çeşitli araştırmalar Bromokriptinin infertilite vakalarında %8 ile %60 arasında etkili olduğunu göstermektedir. Vakaların yarıdan fazlasında etkisiz olmasının nedeni ise; Extrahipofizer prolaktin salgılanması(meme,jejunum mukozası,karaciğer,endometrium,böbrek,over), TRH(Tirotropin Rilizing Hormon)yüksekliği, Östrojen Hormonlarının PRL salgılanmasına etkisi, Eksojen Östrojen alımıdır

29 Bundan daha da önemlisi, kullanılan Bromokriptinin etki etmesi halinde ise; kan PRL düzeyinin aşırı düşmesi ve sağlıklı c.luteum oluşması için gerekli olan kandaki optimal düzeyin altına çekilmesidir

30 Latent Hiperprolaktinemili kadınlar ile; hücre reseptörlerinin Prolaktine karşı aşırı cevap oluşturduğu normoprolaktinemili infertil kadınlara,, İnfertilite Merkezlerinde yapılan kan analizlerinde, HPRL tanısının konulması oldukça zordur. Teşhis konulamayan bu tür vakalar unexplain infertilite adı altında ne yazık ki ART tedavisine yönlendirilir. CLY olan bu hastalarda da ART, ya başlangıçta başarısız olacak veya İmplantasyon failure meydana gelecektir.

31 2)Cerrahi:Tümoral vakalarda 3)Ear Medicine

32 Erkek İnfertilitesi: a)kongenital anomaliler b)kromozom anomalileri c)enfeksiyonlar d)hormonal bozukluklar e)testise bağlı nedenler:-sperm yapım bozukluğuna bağlı nedenler(non-obstrüktif) -Sperm atım bozukluğuna bağlı nedenler(obstrüktif) f)taşıyıcı kanallara bağlı nedenler:enfeksiyon,travma,bu organlara veya komşu organlara yapılan cerrahi müdahaleler,doğuştan sperm kanallarının gelişmemiş olması,prostat,vezikülo-seminalis kistlerinin veya taşlarının oluşması g)diabet,bazı nörolojik hastalıklar,travma sonucu bel omurlarının yaralanması,mesane veya üretra ameliyatlarından sonra ejakülasyon sırasında meninin penisten gelmesi yerine mesaneye doğru geri kaçması

33 h)varikosel i)çevresel faktörler:cell Phone.

34 Erkek İnfertilitesinde istenen ilk tahlil spermiogram dır. Normal bir spermiogram da;ortalama sayı daha önceki yıllarda 100m. iken,günümüzde 60m. Sayı en az 40 Milyon, Hareket ise:%50 (1.saatte) olmalıdır.(spermlerin yaşama şansı ise ortalama 48 saattir.) Varikosel vak alarında ise; 20Milyon ve %20 hareket vardır.kesin tanı,doppler USG ve Muayene ile konabilir.

35 Hormon bozukluklarında da FSH,LH,Prolaktin yükseklikleri söz konusudur.(%3) Sık rastlanan LH ve Prolaktin yükseklikleridir.

36 Kriptorşizm Clamidia ve Üreoplasma enfeksiyonları da diğer nedenlerdir.kr.prostatit açısından hasta mutlaka değerlendirmeye alınmalıdır.

37

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

KISIRLIKLA İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR Anadolu Sağlık Merkezi nden Op.Dr.Aytuğ Kolankaya kısırlık ile ilgili sık sorulan soruları yanıtladı. 1. Modern yaşam kısırlığı etkiliyor mu? Çağımızda çevre kirliliğinin

Detaylı

h o ş g e l d i n i z 3

h o ş g e l d i n i z 3 Çocuk arzusu Broşür hoş geldiniz 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. Çocuk arzunuza ilişkin bir kaç söz 6 5.2 Tüp bebek tedavisi 19 İstediğimiz halde çocuğumuz olmuyor. Neden biz? Sorun bende mi? Sorun sende

Detaylı

OVULASYON İNDÜKSİYONU VE İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON YAPILAN OLGULARDA BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

OVULASYON İNDÜKSİYONU VE İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON YAPILAN OLGULARDA BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Ali YÜCE OVULASYON İNDÜKSİYONU VE İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON YAPILAN OLGULARDA BAŞARIYI ETKİLEYEN

Detaylı

ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ

ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ Đnfertilite, düzenli ve korunmasız cinsel birliktelik olmasına rağmen bir yıl sonunda gebeliğin gerçekleşememesi olarak tanımlanmaktadır.eğer bir yıl veya daha fazla süredir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır.

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır. 1 Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ülkemizde üreme sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri üzerine bilimsel araştırmalar

Detaylı

İNFERTİLİTETEDAVİSİGÖREN KADINLARDA İNFERTİLİTENİN RUH SAĞLIĞINA,EVLİLİK. İLİŞKİLERİve CİNSELYAŞAMA ETKİLERİ

İNFERTİLİTETEDAVİSİGÖREN KADINLARDA İNFERTİLİTENİN RUH SAĞLIĞINA,EVLİLİK. İLİŞKİLERİve CİNSELYAŞAMA ETKİLERİ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitimve Araştırma Hastanesi 12.PsikiyatriBirimi Başhekim: Prof. Dr. Musa Tosun Klinik Şefi:Uz. Dr. Latif R. Alpkan İNFERTİLİTETEDAVİSİGÖREN

Detaylı

ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ. KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. SADİYE EREN

ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ. KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. SADİYE EREN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. SADİYE EREN İN VİTRO FERTİLİZASYON (İVF) UYGULANAN

Detaylı

Endometriozis, Fertilite ve Gebelik

Endometriozis, Fertilite ve Gebelik Endometriozis, Fertilite ve Gebelik Endometriozis ve fertilite Endometriozis yaygın görülen bir jinekolojik problemdir. Her zaman kısırlığa ya da ağrıya sebep olmayabilir. Hafif şiddette endometriozis

Detaylı

İNFERTİL OLGULARDA GONADOTROPİNLİ SÜPEROVULASYON SİKLUSLARI İLE KLOMİFEN SİTRATLI MİNİMAL STİMÜLASYON SİKLUSLARININ SONUÇLARI

İNFERTİL OLGULARDA GONADOTROPİNLİ SÜPEROVULASYON SİKLUSLARI İLE KLOMİFEN SİTRATLI MİNİMAL STİMÜLASYON SİKLUSLARININ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN ve ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM HASTANESİ Klinik Şefi Jinekolog Operatör Dr. Ali İsmet TEKİRDAĞ İNFERTİL OLGULARDA GONADOTROPİNLİ SÜPEROVULASYON SİKLUSLARI İLE

Detaylı

IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA ETKĠSĠ

IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA ETKĠSĠ T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. Mehmet ULUDOĞAN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com 1-Penis Sertleşme sorununun tanı ve tedavisi Ereksiyon bozukluğu bir kere tespit edildikten sonra (libido eksikliği, erken boşalma vb.nin tersine), çeşitli muayeneler ve testlerle sorunun gerçek sebebi,

Detaylı

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri İçindekiler 02 03 03 03 03 05 05 06 06 06 07 11 11 12 12 12 14 14 15 ÖNSÖZ ERKEKLER İÇİN; Risk Faktörlerinin Analizi Üreme Yeteneğini Korumak Kanser Tedavileri ve Kısırlık

Detaylı

SİGARA VE İNFERTİLİTE

SİGARA VE İNFERTİLİTE Hazırlayanlar Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Arş.Gör. Çiğdem Yücel Arş.Gör. Gülnaz Karatay Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA

Detaylı

Bedeni ve ruhu ilgilendiren bir konu

Bedeni ve ruhu ilgilendiren bir konu Çocuk İsteği Bedeni ve ruhu ilgilendiren bir konu Çocuk İsteği: Bedeni ve ruhu ilgilendiren bir konu Ortak bir çocuk sahibi olma kararı, iki insan arasındaki sevgi ve güvenin net bir ifadesidir. Bu karar

Detaylı

GENÇLĐK, CĐNSELLĐK VE KORUNMA YÖNTEMLERĐ

GENÇLĐK, CĐNSELLĐK VE KORUNMA YÖNTEMLERĐ Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi GENÇLĐK, CĐNSELLĐK VE KORUNMA YÖNTEMLERĐ GĐRĐŞ: Günümüz Türkiye sinde her konuda alınan bunca gelişmelere karşılık bilinçli anlamda cinsellik

Detaylı

Evlilik Öncesi Danışmanlık Rehberi

Evlilik Öncesi Danışmanlık Rehberi ii iii Evlilik Öncesi Danışmanlık Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Ankara, 2014 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 927 Bu yayın; T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Çocuk olmamasının sebepleri hakkında açıklayıcı bilgiler

Çocuk olmamasının sebepleri hakkında açıklayıcı bilgiler Ç o c u k A r z u s u Çocuk olmamasının sebepleri hakkında açıklayıcı bilgiler K Ü N Y E Yayımlayan Pfizer Pharma GmbH Pfizerstr. 1 76139 Karlsruhe Bilimsel danışman Doçent Dr. med. Robert Greb Münster

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet)

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet) Diyabet Nedir? Diabetes Mellitus (DM), pankreasın yeterli insulin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ömür boyu devam eden kronik ve insülin üreten

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ TERCİH NEDENLERİ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

SAĞLIK PERSONELİNİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ TERCİH NEDENLERİ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK PERSONELİNİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ TERCİH NEDENLERİ Özlem ÇİFTÇİ ÖZTÜRK DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

"DOĞAL TÜP BEBEK TEDAVİLERİ UYGULAMAYA BAŞLADIK"

DOĞAL TÜP BEBEK TEDAVİLERİ UYGULAMAYA BAŞLADIK Tüp bebekte son gelişmeler Tüp bebek tedavisinde gelişen teknoloji ile birlikte uzmanlar, tüp bebek yöntemine başvuran hastaların normal yaşantılarından kopmadan, daha az maliyetle tedavi olabileceklerini

Detaylı

evgili Tüp Bebek Adayları, Tüp bebek ve ICSI (mikroenjeksiyon) gibi yardımcı üreme tekniklerinin günümüzde ulaştığı nokta, birçok çifte gebeliğe

evgili Tüp Bebek Adayları, Tüp bebek ve ICSI (mikroenjeksiyon) gibi yardımcı üreme tekniklerinin günümüzde ulaştığı nokta, birçok çifte gebeliğe S evgili Tüp Bebek Adayları, Tüp bebek ve ICSI (mikroenjeksiyon) gibi yardımcı üreme tekniklerinin günümüzde ulaştığı nokta, birçok çifte gebeliğe ulaşma şansı sunmaktadır. Teknolojik gelişmelerin yansıması

Detaylı

İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü

İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):165-184 doi: 10.5455/cap.20131001091415 İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü Psychiatric Aspects of Infertility Hacer Sezgin, Çiçek

Detaylı

Kent Hastanesi. Tüp Bebek (IVF) Rehberi

Kent Hastanesi. Tüp Bebek (IVF) Rehberi Kent Hastanesi Tüp Bebek (IVF) Rehberi Kent Hastanesi nde her hasta özeldir. Her hastanın sağlığına yeniden kavuşmuş ve hastanemizden memnun ayrılmasını sağlamak, temel ilkemizdir. Kent Hastanesi nin tüm

Detaylı

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI 0 i GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI Ankara 2014 i Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Ankara, 2014

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com SPERM ELDE ETME YÖNTEMLERİ ve YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ İnfertil erkeklerde çeşitli hastalık durumlarında normal yolla dışarı sperm (spermatozoa) gelemediği zaman, yardımlı üreme yöntemlerinde kullanılmak

Detaylı