IRT neonatal tarama ELISA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IRT neonatal tarama ELISA"

Transkript

1 Kullanım Talimatları IRT neonatal tarama ELISA İmmünoreaktif Tripsinin (IRT) yeni doğmuş bebeklerden alınan kan örneklerinde kantitatif tespiti için enzim immünoassayı. Kistik Fibrozun (KF) neonatal taraması için. RE53275/RE / C I B L I N T E R N A T I O N A L G M B H Flughafenstrasse 52a D Hamburg, Germany Phone: +49 (0) Fax: +49 (0)

2 1. KULLANIM AMACI İmmünoreaktif Tripsinin (IRT) yeni doğmuş bebeklerden alınan kan örneklerinde kantitatif tespiti için enzim immünoassayı. Kistik Fibrozun (CF) neonatal taraması için. 2. ÖZET VE AÇIKLAMA Kistik Fibroz (CF) CF transmembran kondüktans regülatör genindeki (CFTR) mutasyonlar sonucu meydana gelen en yaygın otozomal resesif hastalıklardan biridir. Başka bir takım organları da etkiliyor olmasına rağmen kistik fibroz, başlıca progresif akciğer hastalığı sonucu olarak erken yaşta ölümle sonuçlanabilir. CF Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaklaşık 1:2000-1:5000 sıklıkta görülmektedir. Avrupa'da Kistik Fibroz (CF) yenidoğan taramasının ilk uygulamaları mekonyumun albümin içeriğini inceleyen öncü programlarla 1970'lerin başlarına kadar uzanır. CF'li neonatusların kanındaki İmmünoreaktif Tripsin (IRT) seviyesindeki yükselme ve bunun kuru kan damlasındaki ölçümü ilk olarak 1979'da tarif edildi. Akabindeki on yıl boyunca topuk kanındaki IRT seviyelerinin tespiti bir takım ülkelerde uygulamaya kondu. CFTR geninin 1989'da klonlanması ile daha fazla aşama kaydedilmesi mümkün oldu ve bunun ardından yaygın popülasyonspesifik CFTR geni mutasyonları DNA testinin tarama protokolleri arasına dahil edilmesine imkan verdi. Çalışmalar göstermiştir ki CF'nin neonatal tarama yoluyla erken teşhisi agresif nütrisyonel tedavi ile birlikte uzun vadeli nütrisyonel durumu önemli derecede iyileştirebilir. CF taramasının en yaygın iki protokolü (a) önce bir örnekte sonra bir diğer örnekte IRT'nin ölçümü ve (b) aynı örnek üzerinde DNA mutasyon analizini takip eden IRT testidir [1, 2, 3]. 3. TEST PRENSİPİ IRT neonatal screening ELISA Tripsin 1 ve Tripsin 2'ye spesifik biyotinlenmiş monoklonal antikorlar ve kuyucukların iç yüzeylerinde immobilize Tripsine spesifik bir üçüncü poliklonal antikorun baz alındığı "sandvic" tipi bir katı faz enzim immunoassayidir. Örnekten alınan tripsin molekülleri immobilize antikora ve anti-tripsin-biotin konjugatlarına bağlanır. Kuyucukların iç yüzeyine bağlanmamış her türlü materyalin uzaklaştırılması için kuyucuklar yıkama tamponu ile yıkanır ve her bir kuyucuğa enzim konjugatı eklenir. Kuyucuklar konjuge antikora bağlanmamış her türlü konjugatın temizlenmesi için tekrar yıkanır ve her birinin içine substrat eklenir. Substrat inkübasyonundan sonra ortaya çıkan rengin yoğunluğu örneğin içerisinde bulunan antijen miktarıyla orantılıdır. Örneklerin sonuçları ölçüm eğrisi kullanılarak doğrudan belirlenebilir. 4. UYARILAR VE TEDBİRLER 1. Sadece in vitro tanımlama kullanımı içindir. Sadece profesyonel kullanım içindir. 2. Assayı başlatmadan önce talimatları baştan sona dikkatli okuyunuz. Kitin yanında gelen geçerli prospektüs versiyonunu kullanın. Her şeyi anladığınızdan emin olun. 3. Kit paketinde ciddi hasar olması durumunda IBL veya tedarikçinizle kitin elinize geçmesinden itibaren en fazla bir hafta içerisinde yazılı olarak iletişime geçin. Hasarlı kitleri testlerde kullanmayınız fakat şikayetinizle alakalı durumlar için saklayınız. 4. Lot numarası ve son kullanma tarihine riayet ediniz. Farklı lotlardan reaktifleri birbirine karıştırmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş reaktifleri kullanmayınız. 5. İyi Laboratuvar Uygulamaları ve güvenlik yönergelerine uyunuz. Gerekli olduğu durumlarda laboratuvar önlüğü, tek kullanımlık lateks eldivenler ve koruyucu gözlük kullanınız. 6. Bu kitin reaktifleri gözde ve ciltte irritasyona sebep olabilecek tehlikeli malzemeler içermektedir. VERİLEN MALZEMELER'e bakınız ve detaylar için etiketlere başvurunuz. Bu ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna IBL anasayfasından veya IBL'den doğrudan talep edilerek ulaşılabilir. 7. Kimyasal maddeler veya hazırlanmış/kullanılmış reaktifler ulusal biyolojik tehlike ve güvenlik yönergeleri uyarınca tehlikeli atık olarak görülüp ele alınmak durumundadır. 8. Temizlik personeli potansiyel tehlikeler ve kullanım konusunda profestoneller tarafından yönlendirilmelidir. 9. Bu kitin insan serumu veya plazması içeren tüm reaktifdleri anti-hiv II/I, HBsAg ve anti-hcv'ye karşı test edilmiş ve testlerin sonucu negatif bulunmuştur. Fakat, bu veya diğer infeksiyöz ajanların var olmaları ihtimali kesin olarak ekarte edilemez. Bu yüzden reaktifler kullanımda ve imhada potansiyel biyolojik tehlike olarak ele alınmalıdır. 10. Stop solüsyonu ile temastan kaçınınız. İrritasyonlara ve yanıklara yol açabilir. Version / 6

3 5. MUHAFAZA VE STABİLİTE Kit oda sıcaklığında gönderilir ve 2-8 C aralığında saklanmalıdır. Isı veya doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz. Numunelerin ve hazırlanmış reaktiflerin muhafaza ve stabilitesi ilişkin bölümlerde belirlenmiştir. Mikrotitre kuyucukları kit açıldıktan sonra belirtilmiş son kullanma tarihine kadar stabildir. Açılmış kiti 2-8 C'de saklanırken sıkıca kapatılmış olmasını temin edin. 6. NUMUNE TOPLAMA VE SAKLAMA Kan damlaları Yenidoğan topuk kanı yalnızca plantar yüzeyin medial veya lateral kesitinden alınmalıdır. Kan alma işlemi için standart önlemler takip edilmeldir. Topuğun delinmesinden sonra çıkan ilk kan damlası steril gazlı bez ile silinmelidir. Kan alım kartını topuktan düşmemiş büyük bir kan damlasına değdirerek filtre kağıdı tarafından bir defada yeterli miktarda kanın emilip kağıttaki çemberin içini tamamen doldurmasını sağlayın. Kan alma kartındaki gerekli sayıda çember dolana kadar prosedürü tekrarlayın. Kan damlalarını doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde oda sıcaklığında 3 saat kurumaya bırakın. Standartlar Whatman 903 filtre kartları üzerine işlenmiş olduğu ve filtre kartı malzemesinin sonuç üzerinde belirgin bir etkisi olduğu için (bkz. PROSEDÜRÜN SINIRLAMALARI), hasta örnekleri için MUTLAKA Whatman 903 kağıt kartları kullanılmalıdır. Kan alımı sırasında delinen bölgeyi sıkmayın çünkü bu kanın doku sıvısı ile hemolizine yani dilüsyonuna yol açar. Aynı önceden basılmış daireler içerisine arka arkaya kan damlatmayın. Kan damlalarına dokunmayın, kan damlalarını yaymayın. Kan damlası numunelerini gözle kontrol edin (örneğin damlalarda kan yayılması, pıhtı, parmak izi olmayacak). Kistik fibroz taraması güncel kan inceleme uygulamasında herhangi bir değişiklik gerektirmemektedir. En fazla bildirilen kan alım periyotu doğumdan sonraki 3. ve 5. günler arasıdır. Numune alma zamanı üzerine ulusal ve ülkeye özgü yönergeler göz önüne alınmalıdır. Saklama: 2-8 C Isıdan veya doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Stabilite: 4 aya kadar [1] 7. VERİLEN MALZEMELER Miktar RE53275 Miktar RE53279 Sembol 5 x 12 x 8 25 x 12 x 8 MTP 1 x 6 x 8 2 x 6 x 8 CAL A-F 1 x 3 x 8 4 x 3 x 8 CONTROL x 10 ml 5 x 10 ml 1 x 1 ml 5 x 1 ml 1 x 0.6 ml 5 x 0.6 ml ASSAYBUF CONC BIOTIN-AB CONC ENZCONJ CONC 5 x 15 ml 4 x 90 ml TMB SUBS 5 x 15 ml 4 x 90 ml TMB STOP 2 x 100 ml 10 x 100 ml WASHBUF CONC 10 x 50 x FOIL Bileşen Mikrotitre Plak Transparan. Anti-insan tripsin antikorları ile kaplanmış (tavşan). Standart A-F İçeriği: Whatman 903 kağıdına damlatılmış insan kanı + Tripsin. 8 Kan Damlası/ Kart. Konsantrasyonlar için etiketlere veya QC sertifikasına bakınız. Kontrol 1-3 Kontrol 1: düşük Kontrol 2: orta Kontrol 3: yüksek İçeriği: Whatman 903 kağıdına damlatılmış insan kanı + Tripsin. 8 Kan Damlası / Kart. Konsantrasyonlar / Kabul edilebilir sınırlar için etiketlere veya QC sertifikasına bakınız. Elüsyon Tamponu Konsantresi (20x) İçerik: PBS Tamponu, Tween, Proteaz İnhibitörü, kazein, koruyucular Biotin anti-irt Ab Konsantresi (100 x) anti-insan tripsin antikorları (fare), biotine konjuge Enzim Konjugatı Konsantresi (100x) İçerik: streptavidin-poli-hrp, koruyucular. TMB Substrat Solüsyonu Kullanıma hazır. İçerik: TMB (tetrametilbenzidin) TMB Stop Solüsyonu Kullanıma hazır. İçerik: 1 M H 2 SO 4. Yıkama Tamponu Konsantresi (10x) İçerik: PBS, Tween. Yapışkan Folyo siyah Version / 6

4 8. GEREKLİ OLUP PAKET İÇERİSİNE DAHİL EDİLMEMİŞ MALZEMELER 1. Mikropipetler (Multipette Eppendorf veya benzeri cihazlar, < 3 % CV). Hacim: 50; ; 1000 µl 2. Kan alma kartları (Whatman 903 ) 3. Kan damlası diski delicisi, 3 mm (mesela Sauer, Hannover, Almanya) 4. Orbital Çalkalayıcı ( rpm) nanometredeki emilimi okuyabilecek mikrolitre plak okuyucu (referans dalgaboyu nm) 6. Biotin ve Enzim Konjugatının hazırlanması için boş godeler 7. Vortex karıştırıcı 8. Reaktif hazneli 8 kanal mikropipet 9. Yıkama şişesi, tam veya yarı otomatik mikrotitre plak yıkama sistemi 10. Bidistile veya deiyonize su 11. Kağıt havlu, pipet uçları ve zaman ölçer 9. PROSEDÜR NOTLARI 1. Örneklere uygunsuz muamele veya test prosedürünün değiştirilmesi test sonuçlarını etkileyebilir. Gösterilen pipetleme hacimleri, inkübasyon zamanları, sıcaklıklar ve ön muamele adımları harfiyen yönergeler doğrultusunda takip edilmelidir. Yalnızca kalibre edilmiş pipetler ve cihazlar kullanın. 2. Test bir defa başlatıldı mı bölünmeden tamamlanmalıdır. Gerekli reaktiflerin, malzemelerin ve cihazların uygun zamanda hazır edin. Tüm reaktiflerin ve numunelerin oda sıcaklığına (18-25 C) gelmelerine müsade edin ve her bir likit reaktif viyalini içerisinde girdap oluşturacak biçimde nazikçe çalkalayın. Reaktifleri köpürtmeden karıştırın. 3. Reaktiflerin, pipetlerin ve kuyucukların /tüplerin kontaminasyonundan kaçının. Her bir bileşen ve numune için yeni bir tek kullanımlık plastik pipet ucu kullanın. Kapakları birbirleriyle değiştirmeyin. Kullanılmayan viyallerin ağızlarını her zaman kapayın. Kuyucukları/tüpleri veya reaktifleri tekrar kullanmayın. Nem çekici dahil olmak üzere Kullanılmamış kuyucuklar kilitli poşete anında geri konmalıdır. 4. Potansiyel pipetleme hatalarını tespit edebilmek için standartların, kontrollerin ve örneklerin iki nüsha halinde belirlenmesi tavsiye olunur. 5. Uygun bir plak yerleşimi gerçekleştirmek için bir pipetleme şeması kullanın. 6. İnkübasyon zamanı sonuçları etkiler. Tüm kuyucuklar aynı sırada ve zaman sekanslarında kullanılmalıdır. Tüm kuyucuklarda solüsyonların pipetlenmesi için 8 kanallı bir mikropipet kullanılması önerilir. 7. Mikrotitre plakının yıkanması önemlidir. Düzgün bir şekilde yıkanmamış kuyucuklar hatalı sonuçlar alınmasına yol açar. Çok kanallı bir pipetin veya otomatik bir mikrotitre plak yıkayıcının kullanılması önerilir. Kuyucukların inkübasyonlar arasında kurumasına müsade etmeyin. Kaplamalı kuyucukları yıkama ve aspriasyon sırasında çizmeyin. Tüm reaktifleri özenle yıkayın ve doldurun. Yıkama sırasında kuyucukların Yıkama Tamponu ile doğru bir şekilde doldurulmuş olup olmadıklarını ve kuyucuklarda herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. 8. Aşağıdaki tedbirler belirleme işlemi için kurumuş kan damlalarının delinmesi sırasında alınmalıdır: 1. Yalnızca homojen biçimli kurumuş kan damlalarını delin. 2. Çift kuyucuklu çalışmada kromatografik bir etkiden mümkün olduğunca kaçınmak için yalnızca tek bir kan damlasından, yakın yerden delinmiş 2 kan damlası diskini kullanın. 3. Not: Kan damlasının kenarına çok yakın bir yerden delmeyin (kenardan 1 mm içeri)! 9. Yıkamaya başlamdan önce istisnasız tüm kurumuş kan damlası disklerinin mikrotitre plakından uzaklaştırılmış olduğundan emin olun. 10. Kan damlası numunelerini gözle kontrol edin (örneğin damlalarda kan yayılması, pıhtı, parmak izi olmamalıdır). 11. Kullanılmamış kuyucuklar/tüpler ve kurumuş kan damlaları nem çekici içeren kilitli poşete anında geri konmalıdır. Version / 6

5 10. ÖN-TEST TERTİBAT YÖNERGELERİ ÇALIŞMA ÖNCESİ HAZIRLIK TALİMATLARI Konsantre bileşenlerin hazırlanması (1 Mikrotitre Plakı) Seyrelt / çöz Bileşen ile Seyreltici Oran Önemli noktalar Saklama: Stabilite: 100 ml WASHBUF CONC 900 ml bidistile su 1:10 Kuvvetlice çalkalayın 2-8 C 4 hafta 2 ml ASSAYBUF CONC 38 ml bidistile su 1: µl BIOTIN-AB CONC 16 ml 110 µl ENZCONJ CONC 11 ml seyreltik Elüsyon Tamponu 1:101 Kristalleri C'de çözdürün Köpürtmeden 10 dakikadan fazla karıştırın. 2-8 C C 24 saat 1 saate kadar Enzim Konjugatın hazırlanmasında polipropilen şişeler kullanmayın. Konsantre enzim kojugatın birkaç şişesini kullanmanız gerekiyorsa, solüsyonları havuzlamanız ve çalışma solüsyonunu bu havuzdan elde etmeniz önerilir. seyreltik Elüsyon Tamponu 1:101 Köpürtmeden 10 dakikadan fazla karıştırın C 3 saate kadar 11. TEST PROSEDÜRÜ 1. Standart (A-F), Kontrol 1-3 ve hasta numunesine ait her bir kan damlasından 3 mm çapında bir disk delip çıkarın ve diskleri mikrotitre plağın önceden belirlenmiş kuyucuklarına yerleştirin. Not: Kan damlasının kenarına çok yakın bir yerden delmeyin! 2. Seyreltilmiş Biotin anti-irt Antikorundan 150 µl her bir kuyucuğa pipetleyin. Tüm disklerin sıvı içerisine batmasını sağlayın. Plakı siyah yapışkan folyo ile kaplayın. 3. Oda sıcaklığında (18-25 C) iki saat plaka çalkalayıcı üzerinde ( rpm) ile inkübe ediniz. 4. Yapışkan folyoyu çıkarınız. Plakı ters çevirip bir kağıt havlu üzerine hafifçe vurarak inkübasyon solüsyonunu ve tüm diskleri uzaklaştırın. Plakı 300 µl seyreltilmiş Yıkama Tamponu ile 4 defa yıkayın. Plakı ters çevirip bir kağıt havlu üzerine hafifçe vurarak fazla solüsyonu uzaklaştırın. 5. Seyreltilmiş Enzim Konjugatından 100 µl her bir kuyucuğa pipetleyin. Plakı siyah yapışkan folyo ile kaplayın. 6. Oda sıcaklığında (18-25 C) 60 dakika plak çalkalayıcı üzerinde ( rpm) inkübe edin. 7. Yapışkan folyoyu çıkarın. İnkübasyon solüsyonunu çıkarın. Plakayı 300 µl seyreltik Yıkama Tamponu ile 4 defa yıkayın. Plakı ters çevirip bir kağıt havlu üzerine hafifçe vurarak fazla solüsyonu uzaklaştırın. 8. Mümkünse Substrat ve Stop Solüsyonu eklemek için 8 Kanallı Mikropipet kullanın. Substrat ve Stop Solüsyonu aynı hızda pipetlenmelidir. Pipetleme sırasında pipet dik tutularak çekme-bırakma işlemleri yavaşca yapılmalı ve hava kabarcığı oluşumundan kaçınılmalıdır. 9. TMB Substrat solüsyonundan 100 µl her bir kuyucuğa pipetleyin. 10. Oda sıcaklığında (18-25 C) 30 dakika plak çalkalayıcı üzerinde ( rpm) inkübe edin. Doğrudan güneş ışığı temasından kaçının. 11. Substrat reaksiyonunu her bir kuyucuğa 100 µl Stop Solüsyonu ekleyerek durdurun. Renk maviden sarıya döner. 12. Optik yoğunluğu stop solüsyonunu pipetledikten sonra 15 dakika içerisinde (Referans dalgaboyu: nm) bir fotometre ile 450 nm'de ölçün. Version / 6

6 12. KALİTE KONTROL Test sonuçları yalnızca test yönergelere uyularak yapılmışsa geçerlidir. Dahası, kullanıcının GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) kuralları veya benzer standartlar/kanunlara harfiyen uyması gereklidir. Kullanıcı ve/veya laboratuvar GLP'ye uygun diyagnoz yapabilmek için doğrulanmış bir sistem dahilinde çalışmalıdır. Tüm kit kontrolleri etiketlerde ve QC sertifikasında belirtildiği gibi kabul aralığı dahilinde olmalıdır. Eğer kriterler sağlanmamışsa test geçerli değildir ve tekrarlanmalıdır. Her laboratuvar daha önce tespit ettiği pozitif numuneleri ek bir kontrol olarak kullanmalıdır. Uygun kalite değerlendirme programlarına katılım tavsiye edilmektedir. Herhangi bir uygunsuzluk durumunda aşağıdaki teknik sorunların varlığı ispatlanmalıdır; (Hazırlanmış) reaktiflerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, pipetler, cihazlar, inkübasyon şartları ve yıkama metotları. 13. SONUÇLARIN HESAPLANMASI Elde edilen standartların OD si (y-ekseni, doğrusal) konsantrasyona karşı (x-ekseni, logaritmik) yarılogaritmik bir grafik kağıdı üzerinde veya bir otomatik yöntem ile grafik olarak çizilmiştir. Grafiğe iyi bir uyma, 4 parametreli lojistik veya kübik spline ile elde edilir. Standart eğri hesaplanırken her standart için çalışılan her iki kuyucuğa ait OD hesaba katılmalıdır (bir kuyucuğa ait değer bariz şekilde eğriye aykırı ise bu değerin hesaba katılmayarak daha makul olan tek değer kullanılabilir). Örneklerin konsantrasyonu standart eğrinden doğrudan okunabilir. Tipik Kalibrasyon Eğrisi (Örnek. Hesaplama için kullanmayın!) Standart Tripsin OD ortalama OD/OD max (%) (ng/ml) A % B % C % D % E % F % 14. BEKLENEN DEĞERLER İmmünoreaktif tripsin için beklenen değerlerin normal bir dağılımı takip etmesi varsayımından yola çıkılarak IRT seviyelerindeki değişimlerden dolayı değişken sınır değer ( cut-off ) kullanmak yaygındır (mesela etnik veya mevsimsel varyasyonlar). Tekil determinasyonlarda ölçülmüş normal dağılımın yüzdelik değerleri üzerinden başlangıç eşiği için bir çok seçenek mevcuttur (95., 95,5., 99. veya 99,5. yüzdelik değerler). Genel olarak,sınır değerin üzerindeki IRT değerleri olan tüm numuneler için çift inkübasyon tekrarı ilke edinilmelidir. Normal dağılımın bir örneği olarak IBL IRT neonatal screening ELİSA ile 474 yenidoğan üzerinde gerçekleştirilmiş küçük bir çalışma aşağıda gösterilmiştir: Ortalama 31.3 ng/ml Medyan 28.4 ng/ml %75 yüzdelik 40.8 ng/ml %90 yüzdelik 52.4 ng/ml %98 yüzdelik 63.8 ng/ml %99 yüzdelik 84.2 ng/ml Version / 6

7 Farklı toplumlarda yenidoğan numunelerinin uygulanmasına bağlı her bir laboratuvarın kendi normal değer aralığını belirlemesi ve bu değer dağılımının bu coğrafi bölgede sorumlu topluluğun önerileri ile koordine edilmesi önerilir. 15. PROSEDÜRÜN SINIRLAMALARI Örnek toplama ve saklamanın test sonuçları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. Detaylar için ÖRNEK TOPLAMA VE SAKLAMA'ya bakınız. Yükselmiş bir konsantrasyonu olan her türlü sonuç muhtemel pozitif olarak belirtilmeli ve ilave örnekleme ve test yoluyla doğrulanmalıdır. Bu assaydeki yanlış bir negatif sonuç mutlak kesinlik ile ekarte edilemez. Anormal analitik assay sonuçlarına sebep olduğu bilinen şartlar şunları ihtiva eder: - kan damlasındaki kan, filtre kağıdına homojen şekilde emdirilmemiş - kan damlası diskleri, kan damlasının kenarına yakın bir yerden delinerek çıkarılmış - numune noktalar kan damlasının kenarına çok yakın bir yerinden delinmiş - kötü bir şekilde toplanıp uygun olmayan şekilde kurutulmuş numuneler - ısı ve neme maruziyet dolayısı ile bozularak ayrışmayan kan damlası diskleri - kan damlası filtre kağıdının fekal materyal ile kontaminasyonu Çapraz reaktifler için bkz. PERFORMANS. Müteakip kan bileşenleri aşağıda belirtilmiş konsantrasyonlara kadar test üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir: Bilirubin Trigliserit 5 mg/ml 91 mg/ml 16. PERFORMANS Analitik Özgünlük (Çapraz Reaktivite) Analitik Hassasiyet Aşağıdaki maddeler %0.01'den küçük bir çapraz reaktivite gösterdi: Pepsinojen II PCG; Makroglobülin; alfa-1-antitripsin: alfa-hrimotripsin; gama-globülin, fosfolipaz A2. < 6 ng/ml Ortalama sinyal (Zero-Standart) + 2SD (Boş kuyucuk tespit sınırı) Kesinlik Aralık (ng/ml) CV (%) İntra-Assay İnter-Assay Metotlar / Assay'lara karşı Metot Karşılaştırması IBL-Assay ELISA = 0.70 (IBL IRT LUM) r = 0.89; n = 482 IBL-Assay ELISA = 0.86 (IRT Kolorimetrik ELISA) r = 0.95; n = 130 IBL-Assay ELISA = 0.84 (IRT Florometrik Assay) + 14 r = 0.75; n = ÜRÜN LİTERATÜR REFERANSLARI 1. Li L et al. Development and characterization of dried blood spot materials for the measurement of immunoreactive trypsinogen. J Med Screen 13:79-84 (2006) 2. Castellani C et al. European best practice guidelines for cystic fibrosis neonatal screening. Journal of Cystic Fibrosis (2009) 3. Crossley JR et al. Dried-blood spot screening for cystic fibrosis in the newborn. Lancet 1: (1979) 4. Stopsack M et al. Neonatal screening for cystic fibrosis. Pros and cons. Monatsschr Kinderheilkd (2009) 5. Salvatore D et al. An overview of international literature from cystic fibrosis registries 2. Neonatal screening and nutrition/growth. Review. Journal of Cystic Fibrosis (2009) 6. Southern W et al. Newborn screening programmes for cystic fibrosis. Paediatric respiratory reviews 4, (2003) 7. Heeley A F et al. Screening for cystic fibrosis by dried blood spot trypsin assay. Archives of Disease in Childhood, 57, (1982) 8. Rodrigues R et al. Cystic fibrosis and neonatal screening. Review. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 24 Sup 4, (2008) Version / 6

8 Symbols / Symbole / Symbôles / Símbolos / Símbolos / Σύµβολα REF LOT CONC LYO IVD Cat.-No.: / Kat.-Nr.: / No.- Cat.: / Cat.-No.: / N.º Cat.: / N. Cat.: / Αριθµός-Κατ.: Lot-No.: / Chargen-Bez.: / No. Lot: / Lot-No.: / Lote N.º: / Lotto n.: / Αριθµός -Παραγωγή: Use by: / Verwendbar bis: / Utiliser à: / Usado por: / Usar até: / Da utilizzare entro: / Χρησιµοποιείται από: No. of Tests: / Kitgröße: / Nb. de Tests: / No. de Determ.: / N.º de Testes: / Quantità dei tests: / Αριθµός εξετάσεων: Concentrate / Konzentrat / Concentré / Concentrar / Concentrado / Concentrato / Συµπύκνωµα Lyophilized / Lyophilisat / Lyophilisé / Liofilizado / Liofilizado / Liofilizzato / Λυοφιλιασµένο In Vitro Diagnostic Medical Device. / In-vitro-Diagnostikum. / Appareil Médical pour Diagnostics In Vitro. / Dispositivo Médico para Diagnóstico In Vitro. / Equipamento Médico de Diagnóstico In Vitro. / Dispositivo Medico Diagnostico In vitro. / Ιατρική συσκευή για In-Vitro ιάγνωση. Evaluation kit. / Nur für Leistungsbewertungszwecke. / Kit pour évaluation. / Juego de Reactivos para Evaluació. / Kit de avaliação. / Kit di evaluazione. / Κιτ Αξιολόγησης. Read instructions before use. / Arbeitsanleitung lesen. / Lire la fiche technique avant emploi. / Lea las instrucciones antes de usar. / Ler as instruções antes de usar. / Leggere le istruzioni prima dell uso. / ιαβάστε τις οδηγίες πριν την χρήση. Keep away from heat or direct sun light. / Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. / Garder à l abri de la chaleur et de toute exposition lumineuse. / Manténgase alejado del calor o la luz solar directa. / Manter longe do calor ou luz solar directa. / Non esporre ai raggi solari. / Να φυλάσσεται µακριά από θερµότητα και άµεση επαφή µε το φως του ηλίου. Store at: / Lagern bei: / Stocker à: / Almacene a: / Armazenar a: / Conservare a: / Αποθήκευση στους: Manufacturer: / Hersteller: / Fabricant: / Productor: / Fabricante: / Fabbricante: / Παραγωγός: Caution! / Vorsicht! / Attention! / Precaución! / Cuidado! / Attenzione! / Προσοχή! Symbols of the kit components see MATERIALS SUPPLIED. Die Symbole der Komponenten sind im Kapitel KOMPONENTEN DES KITS beschrieben. Voir MATERIEL FOURNI pour les symbôles des composants du kit. Símbolos de los componentes del juego de reactivos, vea MATERIALES SUMINISTRADOS. Para símbolos dos componentes do kit ver MATERIAIS FORNECIDOS. Per i simboli dei componenti del kit si veda COMPONENTI DEL KIT. Για τα σύµβολα των συστατικών του κιτ συµβουλευτείτε το ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ. IBL AFFILIATES WORLDWIDE IBL International GmbH Flughafenstr. 52A, Hamburg, Germany IBL International Corp. 194 Wildcat Road, Toronto, Ontario M3J 2N5, Canada Tel.: + 49 (0) Fax: WEB: Tel.: +1 (416) Fax: WEB: LIABILITY: Complaints will be accepted in each mode written or vocal. Preferred is that the complaint is accompanied with the test performance and results. Any modification of the test procedure or exchange or mixing of components of different lots could negatively affect the results. These cases invalidate any claim for replacement. Regardless, in the event of any claim, the manufacturer s liability is not to exceed the value of the test kit. Any damage caused to the kit during transportation is not subject to the liability of the manufacturer Symbols Version 3.5 /

IRT neonatal screening ELISA

IRT neonatal screening ELISA Kullanım Talimatları IRT neonatal screening ELISA İmmünoreaktif Tripsinin (IRT) yeni doğmuş bebeklerden alınan kan örneklerinde kantitatif tespiti için enzim immünoassayı. Kistik Fibrozun (KF) neonatal

Detaylı

PapilloCheck. Kullanım Kılavuzuna Bakınız IVD

PapilloCheck. Kullanım Kılavuzuna Bakınız IVD HPV DNA-Chip Servikal numunelerde 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 insan papillomavirüs tiplerinin genotiplemesine yönelik tanı kiti REF

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü ESAT-6 ve CFP-10 peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN- testi İn vitro tanı amaçlı kullanım içindir 2 x 96 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Detaylı

KULLANIM TAL İ MATLARI 1

KULLANIM TAL İ MATLARI 1 KULLANIM TALİMATLARI KULLANIM TALİMATLARI Türk BIOHIT Active B2 (Holotranscobalamin) Kat. No. 602290. KULLANIM AMACI... 4 2. GİRİŞ... 4. TEST PRENSİBİ... 4 4. UYARILAR VE ÖNLEMLER... 5 5. KİT İÇERİĞİ...

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201)

QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201) QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201) 20 x 96 (katalog no. 0594-0501) ESAT-6, CFP-10 vetb7.7(p4) peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN-γ testi İn

Detaylı

ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti

ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti IVD Almanya'da Üretilmiştir ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti Kullanım Talimatları Xn R 36/37/38-42, S 22-24-26-37/39 18 25 Tek Kolon Preparasyonu (Kat. No. 515 040) 8 Kolon Preparasyonu (Kat. No. 515 050)

Detaylı

HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330

HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330 HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330 Kullanım Amacı Access HCV Ab Plus tahlili, Access Immunoassay Sistemlerini (Access, Access2, UniCel DxI ) kullanarak insan serum veya plazmasındaki Hepatit C virüsüne karşı olan

Detaylı

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test 72346 5 plaka - 480 adet test 72348

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test 72346 5 plaka - 480 adet test 72348 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test 72346 5 plaka - 480 adet test 72348 YÜZEY ANTİJENİ ALGILAMA KİTİ İNSAN SERUMU VEYA PLAZMASINDA İMMÜNOENZİMATİK TEKNİKLE HEPATİT B VİRÜSÜ İmalatçı kalite kontrolü

Detaylı

In Vitro Diagnostik Kullanım içindir

In Vitro Diagnostik Kullanım içindir HIV combo REF A59428 Kullanım Amacı Access HIV combo testi, Access Immunoassay Sistemleri kullanılarak insan serumu ve plazmasındaki (Lityum heparin) HIV-1 p24 antijeni ve HIV-1 (M ve O grupları) ve HIV-2

Detaylı

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339 ACCESS Immunoassay System HCV Ab PLUS 34330 2 x 50 Ġnsan serumunda ve plazmasındaki anti-hcv antikorların Access Ġmmüno Test Sistemleri kullanılarak kalitatif tespitine yöneliktir. ACCESS Immunoassay System

Detaylı

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay (Chlamydia trachomatis Kuvvetlendirilmiş DNA Testi) 3300755JAA 2008/09 0344 Türkçe Patent Numaraları: 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311;

Detaylı

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal)

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal) REF 7900001 16 Test Kiti Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal) I-TR KULLANIM AMACI In vitro diagnostik kullanım içindir. CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Kit'i tüm kanda dolaşan epitel orijinli (CD45-,

Detaylı

QMS Tacrolimus Immunoassay

QMS Tacrolimus Immunoassay QMS Tacrolimus Immunoassay 10015556 Yalnızca İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçin Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar

Detaylı

HIV combo Calibrators

HIV combo Calibrators ACCESS Immunoassay System HIV combo 2 x 50 A59428 Ġnsan serumunda ve plazmasındaki HIV p24 antijen ve HIV-1/O/2'ye dönüģen antikorların Access Ġmmüno Test Sistemleri kullanılarak kalitatif tespitine yöneliktir.

Detaylı

B ColorPAC Toxin A Clostridium difficile toksin A nın hızlı tespiti için

B ColorPAC Toxin A Clostridium difficile toksin A nın hızlı tespiti için B ColorPAC Toxin A Clostridium difficile toksin A nın hızlı tespiti için ABD Pat. 4.743.560; 4.703.017; 4.855.240; 4.695.554; 4.529.561; 5.617.023; 5.369.036; 5.567.591 U 8809761JAA 2006/08 Türkçe KULLANIM

Detaylı

Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi

Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi Ekin sonundaki sembol sözlüğüne bakın. 670160JAA 2009/01 Türkçe KULLANIM AMACI Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi, vajinit/vajina iltihabı semptomları olan

Detaylı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 1 / 11 1. Kullanım Amacı Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon

Detaylı

B.R.A.H.M.S FREE BHCG KRYPTOR Kullanım Klavuzu. Bu versiyon önceki tüm kullanıcı manuellerinin yerine geçer.

B.R.A.H.M.S FREE BHCG KRYPTOR Kullanım Klavuzu. Bu versiyon önceki tüm kullanıcı manuellerinin yerine geçer. B.R.A.H.M.S. Aktiengesellschaft Haberleşme: B.R.A.H.M.S FREE BHCG KRYPTOR Kullanım Klavuzu Sipariş B.R.A.H.M.S, B.R.A.H.M.S Aktiengesellschaft ın kayıtlı ticari markasıdır. Bu dökümandaki diğer ürün isimleri,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Bakteri örneklerinden plazmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09007050 50 test 09007100

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ SAYFA NO 1/36 MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ Zorunlu Testlerde Genel Yaklaşım Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış test kitleri kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik tarama testleri, miyar ve kit üreten firma

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU V-0 TURKISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 072 PMS 1665. FONTS Helvetica, Times, Trade Gothic

KULLANIM KILAVUZU V-0 TURKISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 072 PMS 1665. FONTS Helvetica, Times, Trade Gothic KAN ŞEKERİ TAKİP SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: March 3, 2010 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION: Contour TS UG - Turkey New Layout - Contour

Detaylı

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 1 KULLANIM AMACI In Vitro Diagnostik Kullanım İçindir CELLSEARCH Dolaşımdaki Tümör Hücresi Kontrolü Kiti nin, numune tespiti ve tanımlama sistemlerinin

Detaylı

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi İnovasyon Diagnostik Özel Sayısı www.siemens.com.tr Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi Sayfa 02 ELF TM Testi, karaciğer hasarını biyopsiden daha hızlı ve doğru tespit

Detaylı

Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin

Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin Kullanım Amacı: VACUETTE Kan Toplama Tüpleri, Tutucuları ve İğneleri, venöz kanı almak için bir sistem olarak kullanılır. VACUETTE tüpler, profesyonel

Detaylı

Su Şişesi, Kapak ve CO 2 'li Tüp Seti: Tekrar Kullanılabilir SCT-469. Su Şişesi, Kapak ve Tüp Seti: Tekrar Kullanılabilir SCT-468.

Su Şişesi, Kapak ve CO 2 'li Tüp Seti: Tekrar Kullanılabilir SCT-469. Su Şişesi, Kapak ve Tüp Seti: Tekrar Kullanılabilir SCT-468. Kullanım Kılavuzu Su Şişesi, Kapak ve Tüp Seti: Tekrar Kullanılabilir SCT-468 Su Şişesi, Kapak ve CO 2 'li Tüp Seti: Tekrar Kullanılabilir SCT-469 OTOKLAVLANABİLİR Parça Numarası FSE-058-TR-1.0 Piyasaya

Detaylı

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ SANCO/12495/2011 sayılı Belge Koordinatör Dr. Tuija Pihlström Danışma Grubu SANCO/10684/2009 sayılı

Detaylı

INQUA Vernebler. für INQUA Inhalator BR021200. 2013, INQUA GmbH, 022D0131-A AE1003-A Vers. 11/13

INQUA Vernebler. für INQUA Inhalator BR021200. 2013, INQUA GmbH, 022D0131-A AE1003-A Vers. 11/13 INQUA Vernebler für INQUA Inhalator BR021200 2013, INQUA GmbH, 022D0131-A AE1003-A Vers. 11/13 tr Kullanım talimatları 185 INQUA Nebülizör Kullanım talimatları tr İÇİNDEKİLER GENEL HUSUSLAR 186 Üretici

Detaylı

GOLD SUPER 20W-50 Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139024 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.2011. Benzinli Motor Yağı

GOLD SUPER 20W-50 Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139024 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.2011. Benzinli Motor Yağı Sayfa No: 1/18 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139024 Ürün Tanımı 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Kullanım Alanı Benzinli Motor Yağı, üstün kaliteli baz yağlar

Detaylı