IRT neonatal tarama ELISA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IRT neonatal tarama ELISA"

Transkript

1 Kullanım Talimatları IRT neonatal tarama ELISA İmmünoreaktif Tripsinin (IRT) yeni doğmuş bebeklerden alınan kan örneklerinde kantitatif tespiti için enzim immünoassayı. Kistik Fibrozun (KF) neonatal taraması için. RE53275/RE / C I B L I N T E R N A T I O N A L G M B H Flughafenstrasse 52a D Hamburg, Germany Phone: +49 (0) Fax: +49 (0)

2 1. KULLANIM AMACI İmmünoreaktif Tripsinin (IRT) yeni doğmuş bebeklerden alınan kan örneklerinde kantitatif tespiti için enzim immünoassayı. Kistik Fibrozun (CF) neonatal taraması için. 2. ÖZET VE AÇIKLAMA Kistik Fibroz (CF) CF transmembran kondüktans regülatör genindeki (CFTR) mutasyonlar sonucu meydana gelen en yaygın otozomal resesif hastalıklardan biridir. Başka bir takım organları da etkiliyor olmasına rağmen kistik fibroz, başlıca progresif akciğer hastalığı sonucu olarak erken yaşta ölümle sonuçlanabilir. CF Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaklaşık 1:2000-1:5000 sıklıkta görülmektedir. Avrupa'da Kistik Fibroz (CF) yenidoğan taramasının ilk uygulamaları mekonyumun albümin içeriğini inceleyen öncü programlarla 1970'lerin başlarına kadar uzanır. CF'li neonatusların kanındaki İmmünoreaktif Tripsin (IRT) seviyesindeki yükselme ve bunun kuru kan damlasındaki ölçümü ilk olarak 1979'da tarif edildi. Akabindeki on yıl boyunca topuk kanındaki IRT seviyelerinin tespiti bir takım ülkelerde uygulamaya kondu. CFTR geninin 1989'da klonlanması ile daha fazla aşama kaydedilmesi mümkün oldu ve bunun ardından yaygın popülasyonspesifik CFTR geni mutasyonları DNA testinin tarama protokolleri arasına dahil edilmesine imkan verdi. Çalışmalar göstermiştir ki CF'nin neonatal tarama yoluyla erken teşhisi agresif nütrisyonel tedavi ile birlikte uzun vadeli nütrisyonel durumu önemli derecede iyileştirebilir. CF taramasının en yaygın iki protokolü (a) önce bir örnekte sonra bir diğer örnekte IRT'nin ölçümü ve (b) aynı örnek üzerinde DNA mutasyon analizini takip eden IRT testidir [1, 2, 3]. 3. TEST PRENSİPİ IRT neonatal screening ELISA Tripsin 1 ve Tripsin 2'ye spesifik biyotinlenmiş monoklonal antikorlar ve kuyucukların iç yüzeylerinde immobilize Tripsine spesifik bir üçüncü poliklonal antikorun baz alındığı "sandvic" tipi bir katı faz enzim immunoassayidir. Örnekten alınan tripsin molekülleri immobilize antikora ve anti-tripsin-biotin konjugatlarına bağlanır. Kuyucukların iç yüzeyine bağlanmamış her türlü materyalin uzaklaştırılması için kuyucuklar yıkama tamponu ile yıkanır ve her bir kuyucuğa enzim konjugatı eklenir. Kuyucuklar konjuge antikora bağlanmamış her türlü konjugatın temizlenmesi için tekrar yıkanır ve her birinin içine substrat eklenir. Substrat inkübasyonundan sonra ortaya çıkan rengin yoğunluğu örneğin içerisinde bulunan antijen miktarıyla orantılıdır. Örneklerin sonuçları ölçüm eğrisi kullanılarak doğrudan belirlenebilir. 4. UYARILAR VE TEDBİRLER 1. Sadece in vitro tanımlama kullanımı içindir. Sadece profesyonel kullanım içindir. 2. Assayı başlatmadan önce talimatları baştan sona dikkatli okuyunuz. Kitin yanında gelen geçerli prospektüs versiyonunu kullanın. Her şeyi anladığınızdan emin olun. 3. Kit paketinde ciddi hasar olması durumunda IBL veya tedarikçinizle kitin elinize geçmesinden itibaren en fazla bir hafta içerisinde yazılı olarak iletişime geçin. Hasarlı kitleri testlerde kullanmayınız fakat şikayetinizle alakalı durumlar için saklayınız. 4. Lot numarası ve son kullanma tarihine riayet ediniz. Farklı lotlardan reaktifleri birbirine karıştırmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş reaktifleri kullanmayınız. 5. İyi Laboratuvar Uygulamaları ve güvenlik yönergelerine uyunuz. Gerekli olduğu durumlarda laboratuvar önlüğü, tek kullanımlık lateks eldivenler ve koruyucu gözlük kullanınız. 6. Bu kitin reaktifleri gözde ve ciltte irritasyona sebep olabilecek tehlikeli malzemeler içermektedir. VERİLEN MALZEMELER'e bakınız ve detaylar için etiketlere başvurunuz. Bu ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna IBL anasayfasından veya IBL'den doğrudan talep edilerek ulaşılabilir. 7. Kimyasal maddeler veya hazırlanmış/kullanılmış reaktifler ulusal biyolojik tehlike ve güvenlik yönergeleri uyarınca tehlikeli atık olarak görülüp ele alınmak durumundadır. 8. Temizlik personeli potansiyel tehlikeler ve kullanım konusunda profestoneller tarafından yönlendirilmelidir. 9. Bu kitin insan serumu veya plazması içeren tüm reaktifdleri anti-hiv II/I, HBsAg ve anti-hcv'ye karşı test edilmiş ve testlerin sonucu negatif bulunmuştur. Fakat, bu veya diğer infeksiyöz ajanların var olmaları ihtimali kesin olarak ekarte edilemez. Bu yüzden reaktifler kullanımda ve imhada potansiyel biyolojik tehlike olarak ele alınmalıdır. 10. Stop solüsyonu ile temastan kaçınınız. İrritasyonlara ve yanıklara yol açabilir. Version / 6

3 5. MUHAFAZA VE STABİLİTE Kit oda sıcaklığında gönderilir ve 2-8 C aralığında saklanmalıdır. Isı veya doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz. Numunelerin ve hazırlanmış reaktiflerin muhafaza ve stabilitesi ilişkin bölümlerde belirlenmiştir. Mikrotitre kuyucukları kit açıldıktan sonra belirtilmiş son kullanma tarihine kadar stabildir. Açılmış kiti 2-8 C'de saklanırken sıkıca kapatılmış olmasını temin edin. 6. NUMUNE TOPLAMA VE SAKLAMA Kan damlaları Yenidoğan topuk kanı yalnızca plantar yüzeyin medial veya lateral kesitinden alınmalıdır. Kan alma işlemi için standart önlemler takip edilmeldir. Topuğun delinmesinden sonra çıkan ilk kan damlası steril gazlı bez ile silinmelidir. Kan alım kartını topuktan düşmemiş büyük bir kan damlasına değdirerek filtre kağıdı tarafından bir defada yeterli miktarda kanın emilip kağıttaki çemberin içini tamamen doldurmasını sağlayın. Kan alma kartındaki gerekli sayıda çember dolana kadar prosedürü tekrarlayın. Kan damlalarını doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde oda sıcaklığında 3 saat kurumaya bırakın. Standartlar Whatman 903 filtre kartları üzerine işlenmiş olduğu ve filtre kartı malzemesinin sonuç üzerinde belirgin bir etkisi olduğu için (bkz. PROSEDÜRÜN SINIRLAMALARI), hasta örnekleri için MUTLAKA Whatman 903 kağıt kartları kullanılmalıdır. Kan alımı sırasında delinen bölgeyi sıkmayın çünkü bu kanın doku sıvısı ile hemolizine yani dilüsyonuna yol açar. Aynı önceden basılmış daireler içerisine arka arkaya kan damlatmayın. Kan damlalarına dokunmayın, kan damlalarını yaymayın. Kan damlası numunelerini gözle kontrol edin (örneğin damlalarda kan yayılması, pıhtı, parmak izi olmayacak). Kistik fibroz taraması güncel kan inceleme uygulamasında herhangi bir değişiklik gerektirmemektedir. En fazla bildirilen kan alım periyotu doğumdan sonraki 3. ve 5. günler arasıdır. Numune alma zamanı üzerine ulusal ve ülkeye özgü yönergeler göz önüne alınmalıdır. Saklama: 2-8 C Isıdan veya doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Stabilite: 4 aya kadar [1] 7. VERİLEN MALZEMELER Miktar RE53275 Miktar RE53279 Sembol 5 x 12 x 8 25 x 12 x 8 MTP 1 x 6 x 8 2 x 6 x 8 CAL A-F 1 x 3 x 8 4 x 3 x 8 CONTROL x 10 ml 5 x 10 ml 1 x 1 ml 5 x 1 ml 1 x 0.6 ml 5 x 0.6 ml ASSAYBUF CONC BIOTIN-AB CONC ENZCONJ CONC 5 x 15 ml 4 x 90 ml TMB SUBS 5 x 15 ml 4 x 90 ml TMB STOP 2 x 100 ml 10 x 100 ml WASHBUF CONC 10 x 50 x FOIL Bileşen Mikrotitre Plak Transparan. Anti-insan tripsin antikorları ile kaplanmış (tavşan). Standart A-F İçeriği: Whatman 903 kağıdına damlatılmış insan kanı + Tripsin. 8 Kan Damlası/ Kart. Konsantrasyonlar için etiketlere veya QC sertifikasına bakınız. Kontrol 1-3 Kontrol 1: düşük Kontrol 2: orta Kontrol 3: yüksek İçeriği: Whatman 903 kağıdına damlatılmış insan kanı + Tripsin. 8 Kan Damlası / Kart. Konsantrasyonlar / Kabul edilebilir sınırlar için etiketlere veya QC sertifikasına bakınız. Elüsyon Tamponu Konsantresi (20x) İçerik: PBS Tamponu, Tween, Proteaz İnhibitörü, kazein, koruyucular Biotin anti-irt Ab Konsantresi (100 x) anti-insan tripsin antikorları (fare), biotine konjuge Enzim Konjugatı Konsantresi (100x) İçerik: streptavidin-poli-hrp, koruyucular. TMB Substrat Solüsyonu Kullanıma hazır. İçerik: TMB (tetrametilbenzidin) TMB Stop Solüsyonu Kullanıma hazır. İçerik: 1 M H 2 SO 4. Yıkama Tamponu Konsantresi (10x) İçerik: PBS, Tween. Yapışkan Folyo siyah Version / 6

4 8. GEREKLİ OLUP PAKET İÇERİSİNE DAHİL EDİLMEMİŞ MALZEMELER 1. Mikropipetler (Multipette Eppendorf veya benzeri cihazlar, < 3 % CV). Hacim: 50; ; 1000 µl 2. Kan alma kartları (Whatman 903 ) 3. Kan damlası diski delicisi, 3 mm (mesela Sauer, Hannover, Almanya) 4. Orbital Çalkalayıcı ( rpm) nanometredeki emilimi okuyabilecek mikrolitre plak okuyucu (referans dalgaboyu nm) 6. Biotin ve Enzim Konjugatının hazırlanması için boş godeler 7. Vortex karıştırıcı 8. Reaktif hazneli 8 kanal mikropipet 9. Yıkama şişesi, tam veya yarı otomatik mikrotitre plak yıkama sistemi 10. Bidistile veya deiyonize su 11. Kağıt havlu, pipet uçları ve zaman ölçer 9. PROSEDÜR NOTLARI 1. Örneklere uygunsuz muamele veya test prosedürünün değiştirilmesi test sonuçlarını etkileyebilir. Gösterilen pipetleme hacimleri, inkübasyon zamanları, sıcaklıklar ve ön muamele adımları harfiyen yönergeler doğrultusunda takip edilmelidir. Yalnızca kalibre edilmiş pipetler ve cihazlar kullanın. 2. Test bir defa başlatıldı mı bölünmeden tamamlanmalıdır. Gerekli reaktiflerin, malzemelerin ve cihazların uygun zamanda hazır edin. Tüm reaktiflerin ve numunelerin oda sıcaklığına (18-25 C) gelmelerine müsade edin ve her bir likit reaktif viyalini içerisinde girdap oluşturacak biçimde nazikçe çalkalayın. Reaktifleri köpürtmeden karıştırın. 3. Reaktiflerin, pipetlerin ve kuyucukların /tüplerin kontaminasyonundan kaçının. Her bir bileşen ve numune için yeni bir tek kullanımlık plastik pipet ucu kullanın. Kapakları birbirleriyle değiştirmeyin. Kullanılmayan viyallerin ağızlarını her zaman kapayın. Kuyucukları/tüpleri veya reaktifleri tekrar kullanmayın. Nem çekici dahil olmak üzere Kullanılmamış kuyucuklar kilitli poşete anında geri konmalıdır. 4. Potansiyel pipetleme hatalarını tespit edebilmek için standartların, kontrollerin ve örneklerin iki nüsha halinde belirlenmesi tavsiye olunur. 5. Uygun bir plak yerleşimi gerçekleştirmek için bir pipetleme şeması kullanın. 6. İnkübasyon zamanı sonuçları etkiler. Tüm kuyucuklar aynı sırada ve zaman sekanslarında kullanılmalıdır. Tüm kuyucuklarda solüsyonların pipetlenmesi için 8 kanallı bir mikropipet kullanılması önerilir. 7. Mikrotitre plakının yıkanması önemlidir. Düzgün bir şekilde yıkanmamış kuyucuklar hatalı sonuçlar alınmasına yol açar. Çok kanallı bir pipetin veya otomatik bir mikrotitre plak yıkayıcının kullanılması önerilir. Kuyucukların inkübasyonlar arasında kurumasına müsade etmeyin. Kaplamalı kuyucukları yıkama ve aspriasyon sırasında çizmeyin. Tüm reaktifleri özenle yıkayın ve doldurun. Yıkama sırasında kuyucukların Yıkama Tamponu ile doğru bir şekilde doldurulmuş olup olmadıklarını ve kuyucuklarda herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. 8. Aşağıdaki tedbirler belirleme işlemi için kurumuş kan damlalarının delinmesi sırasında alınmalıdır: 1. Yalnızca homojen biçimli kurumuş kan damlalarını delin. 2. Çift kuyucuklu çalışmada kromatografik bir etkiden mümkün olduğunca kaçınmak için yalnızca tek bir kan damlasından, yakın yerden delinmiş 2 kan damlası diskini kullanın. 3. Not: Kan damlasının kenarına çok yakın bir yerden delmeyin (kenardan 1 mm içeri)! 9. Yıkamaya başlamdan önce istisnasız tüm kurumuş kan damlası disklerinin mikrotitre plakından uzaklaştırılmış olduğundan emin olun. 10. Kan damlası numunelerini gözle kontrol edin (örneğin damlalarda kan yayılması, pıhtı, parmak izi olmamalıdır). 11. Kullanılmamış kuyucuklar/tüpler ve kurumuş kan damlaları nem çekici içeren kilitli poşete anında geri konmalıdır. Version / 6

5 10. ÖN-TEST TERTİBAT YÖNERGELERİ ÇALIŞMA ÖNCESİ HAZIRLIK TALİMATLARI Konsantre bileşenlerin hazırlanması (1 Mikrotitre Plakı) Seyrelt / çöz Bileşen ile Seyreltici Oran Önemli noktalar Saklama: Stabilite: 100 ml WASHBUF CONC 900 ml bidistile su 1:10 Kuvvetlice çalkalayın 2-8 C 4 hafta 2 ml ASSAYBUF CONC 38 ml bidistile su 1: µl BIOTIN-AB CONC 16 ml 110 µl ENZCONJ CONC 11 ml seyreltik Elüsyon Tamponu 1:101 Kristalleri C'de çözdürün Köpürtmeden 10 dakikadan fazla karıştırın. 2-8 C C 24 saat 1 saate kadar Enzim Konjugatın hazırlanmasında polipropilen şişeler kullanmayın. Konsantre enzim kojugatın birkaç şişesini kullanmanız gerekiyorsa, solüsyonları havuzlamanız ve çalışma solüsyonunu bu havuzdan elde etmeniz önerilir. seyreltik Elüsyon Tamponu 1:101 Köpürtmeden 10 dakikadan fazla karıştırın C 3 saate kadar 11. TEST PROSEDÜRÜ 1. Standart (A-F), Kontrol 1-3 ve hasta numunesine ait her bir kan damlasından 3 mm çapında bir disk delip çıkarın ve diskleri mikrotitre plağın önceden belirlenmiş kuyucuklarına yerleştirin. Not: Kan damlasının kenarına çok yakın bir yerden delmeyin! 2. Seyreltilmiş Biotin anti-irt Antikorundan 150 µl her bir kuyucuğa pipetleyin. Tüm disklerin sıvı içerisine batmasını sağlayın. Plakı siyah yapışkan folyo ile kaplayın. 3. Oda sıcaklığında (18-25 C) iki saat plaka çalkalayıcı üzerinde ( rpm) ile inkübe ediniz. 4. Yapışkan folyoyu çıkarınız. Plakı ters çevirip bir kağıt havlu üzerine hafifçe vurarak inkübasyon solüsyonunu ve tüm diskleri uzaklaştırın. Plakı 300 µl seyreltilmiş Yıkama Tamponu ile 4 defa yıkayın. Plakı ters çevirip bir kağıt havlu üzerine hafifçe vurarak fazla solüsyonu uzaklaştırın. 5. Seyreltilmiş Enzim Konjugatından 100 µl her bir kuyucuğa pipetleyin. Plakı siyah yapışkan folyo ile kaplayın. 6. Oda sıcaklığında (18-25 C) 60 dakika plak çalkalayıcı üzerinde ( rpm) inkübe edin. 7. Yapışkan folyoyu çıkarın. İnkübasyon solüsyonunu çıkarın. Plakayı 300 µl seyreltik Yıkama Tamponu ile 4 defa yıkayın. Plakı ters çevirip bir kağıt havlu üzerine hafifçe vurarak fazla solüsyonu uzaklaştırın. 8. Mümkünse Substrat ve Stop Solüsyonu eklemek için 8 Kanallı Mikropipet kullanın. Substrat ve Stop Solüsyonu aynı hızda pipetlenmelidir. Pipetleme sırasında pipet dik tutularak çekme-bırakma işlemleri yavaşca yapılmalı ve hava kabarcığı oluşumundan kaçınılmalıdır. 9. TMB Substrat solüsyonundan 100 µl her bir kuyucuğa pipetleyin. 10. Oda sıcaklığında (18-25 C) 30 dakika plak çalkalayıcı üzerinde ( rpm) inkübe edin. Doğrudan güneş ışığı temasından kaçının. 11. Substrat reaksiyonunu her bir kuyucuğa 100 µl Stop Solüsyonu ekleyerek durdurun. Renk maviden sarıya döner. 12. Optik yoğunluğu stop solüsyonunu pipetledikten sonra 15 dakika içerisinde (Referans dalgaboyu: nm) bir fotometre ile 450 nm'de ölçün. Version / 6

6 12. KALİTE KONTROL Test sonuçları yalnızca test yönergelere uyularak yapılmışsa geçerlidir. Dahası, kullanıcının GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) kuralları veya benzer standartlar/kanunlara harfiyen uyması gereklidir. Kullanıcı ve/veya laboratuvar GLP'ye uygun diyagnoz yapabilmek için doğrulanmış bir sistem dahilinde çalışmalıdır. Tüm kit kontrolleri etiketlerde ve QC sertifikasında belirtildiği gibi kabul aralığı dahilinde olmalıdır. Eğer kriterler sağlanmamışsa test geçerli değildir ve tekrarlanmalıdır. Her laboratuvar daha önce tespit ettiği pozitif numuneleri ek bir kontrol olarak kullanmalıdır. Uygun kalite değerlendirme programlarına katılım tavsiye edilmektedir. Herhangi bir uygunsuzluk durumunda aşağıdaki teknik sorunların varlığı ispatlanmalıdır; (Hazırlanmış) reaktiflerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, pipetler, cihazlar, inkübasyon şartları ve yıkama metotları. 13. SONUÇLARIN HESAPLANMASI Elde edilen standartların OD si (y-ekseni, doğrusal) konsantrasyona karşı (x-ekseni, logaritmik) yarılogaritmik bir grafik kağıdı üzerinde veya bir otomatik yöntem ile grafik olarak çizilmiştir. Grafiğe iyi bir uyma, 4 parametreli lojistik veya kübik spline ile elde edilir. Standart eğri hesaplanırken her standart için çalışılan her iki kuyucuğa ait OD hesaba katılmalıdır (bir kuyucuğa ait değer bariz şekilde eğriye aykırı ise bu değerin hesaba katılmayarak daha makul olan tek değer kullanılabilir). Örneklerin konsantrasyonu standart eğrinden doğrudan okunabilir. Tipik Kalibrasyon Eğrisi (Örnek. Hesaplama için kullanmayın!) Standart Tripsin OD ortalama OD/OD max (%) (ng/ml) A % B % C % D % E % F % 14. BEKLENEN DEĞERLER İmmünoreaktif tripsin için beklenen değerlerin normal bir dağılımı takip etmesi varsayımından yola çıkılarak IRT seviyelerindeki değişimlerden dolayı değişken sınır değer ( cut-off ) kullanmak yaygındır (mesela etnik veya mevsimsel varyasyonlar). Tekil determinasyonlarda ölçülmüş normal dağılımın yüzdelik değerleri üzerinden başlangıç eşiği için bir çok seçenek mevcuttur (95., 95,5., 99. veya 99,5. yüzdelik değerler). Genel olarak,sınır değerin üzerindeki IRT değerleri olan tüm numuneler için çift inkübasyon tekrarı ilke edinilmelidir. Normal dağılımın bir örneği olarak IBL IRT neonatal screening ELİSA ile 474 yenidoğan üzerinde gerçekleştirilmiş küçük bir çalışma aşağıda gösterilmiştir: Ortalama 31.3 ng/ml Medyan 28.4 ng/ml %75 yüzdelik 40.8 ng/ml %90 yüzdelik 52.4 ng/ml %98 yüzdelik 63.8 ng/ml %99 yüzdelik 84.2 ng/ml Version / 6

7 Farklı toplumlarda yenidoğan numunelerinin uygulanmasına bağlı her bir laboratuvarın kendi normal değer aralığını belirlemesi ve bu değer dağılımının bu coğrafi bölgede sorumlu topluluğun önerileri ile koordine edilmesi önerilir. 15. PROSEDÜRÜN SINIRLAMALARI Örnek toplama ve saklamanın test sonuçları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. Detaylar için ÖRNEK TOPLAMA VE SAKLAMA'ya bakınız. Yükselmiş bir konsantrasyonu olan her türlü sonuç muhtemel pozitif olarak belirtilmeli ve ilave örnekleme ve test yoluyla doğrulanmalıdır. Bu assaydeki yanlış bir negatif sonuç mutlak kesinlik ile ekarte edilemez. Anormal analitik assay sonuçlarına sebep olduğu bilinen şartlar şunları ihtiva eder: - kan damlasındaki kan, filtre kağıdına homojen şekilde emdirilmemiş - kan damlası diskleri, kan damlasının kenarına yakın bir yerden delinerek çıkarılmış - numune noktalar kan damlasının kenarına çok yakın bir yerinden delinmiş - kötü bir şekilde toplanıp uygun olmayan şekilde kurutulmuş numuneler - ısı ve neme maruziyet dolayısı ile bozularak ayrışmayan kan damlası diskleri - kan damlası filtre kağıdının fekal materyal ile kontaminasyonu Çapraz reaktifler için bkz. PERFORMANS. Müteakip kan bileşenleri aşağıda belirtilmiş konsantrasyonlara kadar test üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir: Bilirubin Trigliserit 5 mg/ml 91 mg/ml 16. PERFORMANS Analitik Özgünlük (Çapraz Reaktivite) Analitik Hassasiyet Aşağıdaki maddeler %0.01'den küçük bir çapraz reaktivite gösterdi: Pepsinojen II PCG; Makroglobülin; alfa-1-antitripsin: alfa-hrimotripsin; gama-globülin, fosfolipaz A2. < 6 ng/ml Ortalama sinyal (Zero-Standart) + 2SD (Boş kuyucuk tespit sınırı) Kesinlik Aralık (ng/ml) CV (%) İntra-Assay İnter-Assay Metotlar / Assay'lara karşı Metot Karşılaştırması IBL-Assay ELISA = 0.70 (IBL IRT LUM) r = 0.89; n = 482 IBL-Assay ELISA = 0.86 (IRT Kolorimetrik ELISA) r = 0.95; n = 130 IBL-Assay ELISA = 0.84 (IRT Florometrik Assay) + 14 r = 0.75; n = ÜRÜN LİTERATÜR REFERANSLARI 1. Li L et al. Development and characterization of dried blood spot materials for the measurement of immunoreactive trypsinogen. J Med Screen 13:79-84 (2006) 2. Castellani C et al. European best practice guidelines for cystic fibrosis neonatal screening. Journal of Cystic Fibrosis (2009) 3. Crossley JR et al. Dried-blood spot screening for cystic fibrosis in the newborn. Lancet 1: (1979) 4. Stopsack M et al. Neonatal screening for cystic fibrosis. Pros and cons. Monatsschr Kinderheilkd (2009) 5. Salvatore D et al. An overview of international literature from cystic fibrosis registries 2. Neonatal screening and nutrition/growth. Review. Journal of Cystic Fibrosis (2009) 6. Southern W et al. Newborn screening programmes for cystic fibrosis. Paediatric respiratory reviews 4, (2003) 7. Heeley A F et al. Screening for cystic fibrosis by dried blood spot trypsin assay. Archives of Disease in Childhood, 57, (1982) 8. Rodrigues R et al. Cystic fibrosis and neonatal screening. Review. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 24 Sup 4, (2008) Version / 6

8 Symbols / Symbole / Symbôles / Símbolos / Símbolos / Σύµβολα REF LOT CONC LYO IVD Cat.-No.: / Kat.-Nr.: / No.- Cat.: / Cat.-No.: / N.º Cat.: / N. Cat.: / Αριθµός-Κατ.: Lot-No.: / Chargen-Bez.: / No. Lot: / Lot-No.: / Lote N.º: / Lotto n.: / Αριθµός -Παραγωγή: Use by: / Verwendbar bis: / Utiliser à: / Usado por: / Usar até: / Da utilizzare entro: / Χρησιµοποιείται από: No. of Tests: / Kitgröße: / Nb. de Tests: / No. de Determ.: / N.º de Testes: / Quantità dei tests: / Αριθµός εξετάσεων: Concentrate / Konzentrat / Concentré / Concentrar / Concentrado / Concentrato / Συµπύκνωµα Lyophilized / Lyophilisat / Lyophilisé / Liofilizado / Liofilizado / Liofilizzato / Λυοφιλιασµένο In Vitro Diagnostic Medical Device. / In-vitro-Diagnostikum. / Appareil Médical pour Diagnostics In Vitro. / Dispositivo Médico para Diagnóstico In Vitro. / Equipamento Médico de Diagnóstico In Vitro. / Dispositivo Medico Diagnostico In vitro. / Ιατρική συσκευή για In-Vitro ιάγνωση. Evaluation kit. / Nur für Leistungsbewertungszwecke. / Kit pour évaluation. / Juego de Reactivos para Evaluació. / Kit de avaliação. / Kit di evaluazione. / Κιτ Αξιολόγησης. Read instructions before use. / Arbeitsanleitung lesen. / Lire la fiche technique avant emploi. / Lea las instrucciones antes de usar. / Ler as instruções antes de usar. / Leggere le istruzioni prima dell uso. / ιαβάστε τις οδηγίες πριν την χρήση. Keep away from heat or direct sun light. / Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. / Garder à l abri de la chaleur et de toute exposition lumineuse. / Manténgase alejado del calor o la luz solar directa. / Manter longe do calor ou luz solar directa. / Non esporre ai raggi solari. / Να φυλάσσεται µακριά από θερµότητα και άµεση επαφή µε το φως του ηλίου. Store at: / Lagern bei: / Stocker à: / Almacene a: / Armazenar a: / Conservare a: / Αποθήκευση στους: Manufacturer: / Hersteller: / Fabricant: / Productor: / Fabricante: / Fabbricante: / Παραγωγός: Caution! / Vorsicht! / Attention! / Precaución! / Cuidado! / Attenzione! / Προσοχή! Symbols of the kit components see MATERIALS SUPPLIED. Die Symbole der Komponenten sind im Kapitel KOMPONENTEN DES KITS beschrieben. Voir MATERIEL FOURNI pour les symbôles des composants du kit. Símbolos de los componentes del juego de reactivos, vea MATERIALES SUMINISTRADOS. Para símbolos dos componentes do kit ver MATERIAIS FORNECIDOS. Per i simboli dei componenti del kit si veda COMPONENTI DEL KIT. Για τα σύµβολα των συστατικών του κιτ συµβουλευτείτε το ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ. IBL AFFILIATES WORLDWIDE IBL International GmbH Flughafenstr. 52A, Hamburg, Germany IBL International Corp. 194 Wildcat Road, Toronto, Ontario M3J 2N5, Canada Tel.: + 49 (0) Fax: WEB: Tel.: +1 (416) Fax: WEB: LIABILITY: Complaints will be accepted in each mode written or vocal. Preferred is that the complaint is accompanied with the test performance and results. Any modification of the test procedure or exchange or mixing of components of different lots could negatively affect the results. These cases invalidate any claim for replacement. Regardless, in the event of any claim, the manufacturer s liability is not to exceed the value of the test kit. Any damage caused to the kit during transportation is not subject to the liability of the manufacturer Symbols Version 3.5 /

IRT neonatal screening ELISA

IRT neonatal screening ELISA Kullanım Talimatları IRT neonatal screening ELISA İmmünoreaktif Tripsinin (IRT) yeni doğmuş bebeklerden alınan kan örneklerinde kantitatif tespiti için enzim immünoassayı. Kistik Fibrozun (KF) neonatal

Detaylı

Immunreactive Trypsin neonatal Screening ELISA

Immunreactive Trypsin neonatal Screening ELISA Kullanım Talimatı Immunreactive Trypsin neonatal Screening ELISA Kan disk örneklerinden kantitatif immunoreaktif tripsin tayini için in-vitro-diyagnostik enzim immunoassay. IM58019 1920 2-8 C I B L I N

Detaylı

Immunoreactive Trypsin neonatal Screening ELISA

Immunoreactive Trypsin neonatal Screening ELISA Kullanım Talimatı Immunoreactive Trypsin neonatal Screening ELISA Kan disk örneklerinden kantitatif immunoreaktif tripsin tayini için in-vitro-diyagnostik enzim immunoassay. IM58012 IM58019 192 1920 2-8

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3 0155241-C October, 2014 QMS TOPIRAMAT İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787 0155199-E-TR November, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090 0155206-D-TR October, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

(Alerjenik bileşim için ekteki uygun sertifikaya bakın)

(Alerjenik bileşim için ekteki uygun sertifikaya bakın) RIDA AlleergyScreen Item no: A2141/A2142 Item no: A2241/A2242 Item no: A2341/A2342 Item no: A2441/A2442 Panel 1 (20 farklı allerjen) Panel 2 (20 solunum allerjeni) Panel 3 (20 gıda allerjeni) Panel 4 (20

Detaylı

Cevaplara bir kan damlasından ulaşabiliriz. TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME

Cevaplara bir kan damlasından ulaşabiliriz. TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME Prosedür-Genel Bakış Önemli yöntemsel notlar - Farklı kitlerden bileşenleri başka bileşenlerle değiştirmeyiniz - Kapiller venöz kan (anti-koagülanlı veya anti-koagülansız)

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır)

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Ağustos 2015 QIAsymphony SP Protokol Sayfası Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Bu belge Kit Versiyonu 1 için Tissue_LC_200_V7_DSP

Detaylı

Çiğ, işlenmiş ve karışık et, süt ve plazmada tür içeriğinin kalitatif tespiti için F.A.S.T. IMMUNOSTICK ET TÜRLERİ TARAMA KİTİ

Çiğ, işlenmiş ve karışık et, süt ve plazmada tür içeriğinin kalitatif tespiti için F.A.S.T. IMMUNOSTICK ET TÜRLERİ TARAMA KİTİ Çiğ, işlenmiş ve karışık et, süt ve plazmada tür içeriğinin kalitatif tespiti için F.A.S.T. IMMUNOSTICK ET TÜRLERİ TARAMA KİTİ İÇERİK BÖLÜM SAYFA NUMARASI 1 2 F.A.S.T (FOOD ANALYTE SCREENING TESTS) 2 2

Detaylı

HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN

HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN Glukometre Nedir? Hastanenin servis katlarında sağlık çalışanlarının veya ev kullanıcılarının da kullandığı küçük cep tipi elektronik cihazlardır.

Detaylı

attomol apo B-100 quicktype

attomol apo B-100 quicktype attomol apo B-100 quicktype İnsan apolipoprotein B-100 (apo B-3500 mutasyonu) gen inde 10708G>A geçiş tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1015

Detaylı

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 IVD Bakteri örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Yalnızca

Detaylı

Portatif ph Metre. www.novatekanalitik.com. Teknik Özellikler. Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran

Portatif ph Metre. www.novatekanalitik.com. Teknik Özellikler. Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran Portatif ph Metre Teknik Özellikler Ekran Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran Tuş Takımı 6 tuşlu membran tuş takımı Ölçüm aralıkları ph ñ2.00 to 19.99 mv ± 1400 Sıcaklık ñ20.0 to 150.0 C (ñ4.0 to

Detaylı

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Klavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Maya örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09002050

Detaylı

ELEGANCE NEONATAL IRT ELİZA KİTİ

ELEGANCE NEONATAL IRT ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE Neonatal IRT ELISA, neonatal spot insan kanından immunreaktif tripsinojenin (IRT) değerini in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak için üretilmiştir ELEGANCE ELİZA

Detaylı

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan dokusu ve parafine gömülü doku örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit

Detaylı

Geleceğim Sizin Ellerinizde!!!

Geleceğim Sizin Ellerinizde!!! Geleceğim Sizin Ellerinizde!!! Yenidoğan Topuk Kanı Örneği Toplama Klavuzu SAĞLIK BAKANLIĞI ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMI Her bebek dünyaya geldiğinde sağlıklı

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Bakteri örneklerinden plazmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09007050 50 test 09007100

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Beton Nemi

Detaylı

ELEGANCE PROLAKTİN ELİZA KİTİ

ELEGANCE PROLAKTİN ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE Neonatal PROLAKTİN ELISA, insan serum ya da plazmasındaki Prolaktin (PRL) değerini bulmak için in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde, kullanılmak üzere üretilmiştir. ELEGANCE

Detaylı

Protokolü PD S Reaksiyon

Protokolü PD S Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 www.bmlabosis.com İnternal Pozitif

Detaylı

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Mikotoksinlerin Önemi ve Mikotoksin Test Metotları Dilek ÇİMEN TÜBİTAK ATAL 8-9 EKİM 2008 İZMİR MİKOTOKSİNLER Mikotoksinler, Mantarlar tarafından uygun ortam, ışık,sıcaklık ve nem şartlarında sentezlenen

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D

KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D Oluşturma Tarihi: 25/01/2017 Versiyon 1.1 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat İçeriği;... 3 3 Güvenlik... 3 4 Uyarılar... 3 5 Teknik Özellikler... 4 6 Cihaz Tanıtımı... 4 6.1

Detaylı

REVİZYON : 02 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 30-11-2010

REVİZYON : 02 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 30-11-2010 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 613 Demir Bağlayıcı Yardımcı Yıkama Maddesi Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında

Detaylı

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-10 IVD In vitro tanı amaçlı insan serum veya plazma (EDTA) örneklerinden viral DNA ve RNA izolasyon ve saflaştırılması amacıyla

Detaylı

Kullanım Talimatları IVD Matrix HCCA-portioned

Kullanım Talimatları IVD Matrix HCCA-portioned 8290200 Kullanım Talimatları IVD Matrix HCCA-portioned Matriks ile desteklenmiş lazer desorpsiyon/iyonizasyon için saflaştırılmış matris maddesi uçuş zamanı kütle spektrometrisi (MALDI-TOF-MS). CARE ürünleri,

Detaylı

RTA Viral RNA İzolasyon Kiti

RTA Viral RNA İzolasyon Kiti RTA Viral RNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-09 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

ELEGANCE FSH ELİZA KİTİ

ELEGANCE FSH ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE FSH ELİZA, insan serum ya da plazmasındaki folikül uyarıcı hormon (FSH) değerini bulmak için in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak üzere üretilmiştir. ELEGANCE

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Parlaklik Ölçüm Cihazı PCE-GM 50

Kullanım Kılavuzu Parlaklik Ölçüm Cihazı PCE-GM 50 Parlaklik Ölçüm Cihazı PCE-GM 50 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Versiyon 1.1 08.07.2015 İçindekiler

Detaylı

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş 2. Genel Açıklamalar

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş   2. Genel Açıklamalar attomol HLA-B*27 HLA-B*27 in tespitine yönelik kit (Doku tiplemesi için kullanmayın!) Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 40 tespit sipariş numarası: 1030 1.Giriş İnsan lökosit antijenleri(hla)

Detaylı

STERINaF [18F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

STERINaF [18F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. STERINaF [F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. STERINaF [F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon 1 m l si kalibrasyon tarih ve saatinde 250 MBq/ml sodyum florür

Detaylı

ELEGANCE NEONATAL TSH ELİZA KİT

ELEGANCE NEONATAL TSH ELİZA KİT KULLANIM AMACI ELEGANCE Neonatal TSH ELISA, neonatal spot insan kanından tiroid stimule hormonunun değerini (TSH) in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak için üretilmiştir. ELEGANCE ELİZA

Detaylı

QIAsymphony SP Protokol Sayfası

QIAsymphony SP Protokol Sayfası QIAsymphony SP Protokol Sayfası PC_AXpH_HC2_V1_DSP protokolü Kullanım Amacı İn vitro diagnostik kullanım içindir. Bu protokol QIAsymphony SP ve QIAsymphony DSP AXpH DNA Kiti kullanılarak PreservCyt Solüsyonunda

Detaylı

PCBler 209 ayrı bileşikten oluşurlar Bifenil üzerinde artan klor miktarı ile Suda çözünürlük azalır Buhar basıncı düşer Toprak ve/veya sedimanda birikme eğilimi artar 3 ortho meta 2 2 3 4 4 para 5 6 6

Detaylı

ELEGANCE BÜYÜME HORMONU ELİZA KİTİ

ELEGANCE BÜYÜME HORMONU ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE GH ELİZA, insan serum ya da plazmasındaki büyüme hormonu (GH)değerini bulmak için in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak üzere üretilmiştir ELEGANCE ELİZA KİTİNİN

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Grocott Methenamin Gümüş Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5058-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Mantarların ışık mikroskobisi ile incelenmesi

Detaylı

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 1 KULLANIM AMACI In Vitro Diagnostik Kullanım İçindir CELLSEARCH Dolaşımdaki Tümör Hücresi Kontrolü Kiti nin, numune tespiti ve tanımlama sistemlerinin

Detaylı

HASTABAŞI TEST CİHAZI KULLANIMI VE BAKIMI. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı

HASTABAŞI TEST CİHAZI KULLANIMI VE BAKIMI. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı HASTABAŞI TEST CİHAZI KULLANIMI VE BAKIMI Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı GLUKOMETRE Glukometre ile Kan Şeker Ölçümü Birim mg/dl veya mmol/l olarak ayarlanabilir. Cihaz iki dakika içerisinde kullanılmadığında

Detaylı

attomol lactose intolerance C>T quicktype

attomol lactose intolerance C>T quicktype attomol lactose intolerance -13910C>T quicktype İnsan laktase-genine karşı -13910C>T geçiş tespitine yönelik mutasyon testi Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1045

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alsiyan Mavisi ph: 2,5 Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5053-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Doku kesitlerinde asit mukopolisakkaridlerin

Detaylı

Protein C Antijen Test Kit REF 5285

Protein C Antijen Test Kit REF 5285 Protein C Antijen Test Kit REF 5285 In Vitro Diagnostik kullanım için KULLANIM AMACI Sitratlı insan plazmasında Protein C Antijen kantitatif tespiti için bir enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) testidir.

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Sudan Siyahı Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5001-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Lökositlerde sudanofilik granüllerin ışık mikroskobisi

Detaylı

ELEGANCE FT 4 ELİZA KİTİ

ELEGANCE FT 4 ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE TSH ELISA, insan serum ve plazmasındaki Serbest tiroksin hormonunun değerini (FT4) in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak için üretilmiştir. ELEGANCE ELİZA KİTİNİN

Detaylı

REVİZYON : 01 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 22-12-2009

REVİZYON : 01 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 22-12-2009 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 622 Sıvı Alkali Yardımcı Yıkama Maddesi Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Kongo Kırmızısı Highman Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5110-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Amiloidlerin ışık mikroskopisi ile incelenmesi

Detaylı

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 52 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Kullanım kılavuzunu ve ekte bulunan Garanti Bilgileri

Detaylı

RIDASCREEN Leishmania Ab

RIDASCREEN Leishmania Ab RIDASCREEN Leishmania Ab Makale no: K7121 R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 (0) 6151 8102-0 / Fax: +49 (0) 6151 8102-20 1. Kullanım amacı İn vitro diagnostik

Detaylı

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16. Hafta ( 29.12 02 / 01 / 2015 ) 1.) ARTERİYEL KAN ALMA TEKNİĞİ 2.)KAPİLLER KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 27 4 Arteriel Kataterden Kan gazı analizinde kullanılmak amacıyla

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

Enzygnost Anti-HBc/IgM

Enzygnost Anti-HBc/IgM Revizyon çubuğu, önceki versiyonda yapılan güncellemeleri göstermektedir. Kullanım Amacı İnsan serumu veya plazmasındaki hepatit B (çekirdek) antijenine (HBc) özgü IgM antikorlarının kalitatif tespiti

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

HEPAVASE MA-96 (TMB) Kullanım manueli Dok. No.:IUMAPT1 Yayım Tarihi.: 19/06/2008. Yasal Üretici GENERAL BIOLOGICALS CORPORATION

HEPAVASE MA-96 (TMB) Kullanım manueli Dok. No.:IUMAPT1 Yayım Tarihi.: 19/06/2008. Yasal Üretici GENERAL BIOLOGICALS CORPORATION Ürün Adı HEPAVASE MA-96 (TMB) Ürün Kodu 4AME3/ 4AME 11 Sınıflandırma Ek II Liste A ya da Liste B 98/79/EC (IVDD) içinde listelenmemiştir Kullanım Amacı İnsan serum ve plazmasındaki Hepatit A IgM antikorlarının

Detaylı

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Çalışmanın İçeriği L. monocytogenes ve asit dirençli türler,

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Truant Auramin Rodamin Aside Dirençliler Floresan Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5118-100, 5118-500, 5118-1000 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı:

Detaylı

Ömer ORAN İSG Uzman Yardımcısı

Ömer ORAN İSG Uzman Yardımcısı İş Yeri Havası - Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler İle Karşılaştırılması Ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz - TS EN 689 Ömer ORAN İSG Uzman Yardımcısı Ankara,

Detaylı

ELEGANCE PROGESTERON ELİZA KİTİ

ELEGANCE PROGESTERON ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE FSH ELİZA, serum ya da plazmadaki progesteron (P 4 ) değerini bulmak için in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak üzere üretilmiştir. ELEGANCE ELİZA KİTİNİN PRENSİBİ

Detaylı

QIAsymphony SP Protokol Sayfası

QIAsymphony SP Protokol Sayfası Şubat 2017 QIAsymphony SP Protokol Sayfası circdna_2000_dsp_v1 ve circdna_4000_dsp_v1 Bu belge QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 ve circdna_4000_dsp_v1 Protokol Sayfası, Versiyon 1, R1 belgesidir. Sample

Detaylı

Enzygnost Anti-HAV HAV. Kullanım Amacı. Özet ve Açıklama. Yöntem Prensibi. Reaktifler

Enzygnost Anti-HAV HAV. Kullanım Amacı. Özet ve Açıklama. Yöntem Prensibi. Reaktifler HAV Revizyon çubuğu, önceki versiyonda yapılan güncellemeleri göstermektedir. Kullanım Amacı İnsan serumu veya plazmasındaki hepatit A virüsü antijenine karşı belirli antikorların kalitatif tespiti veya

Detaylı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TANIMLAR Dr. Neriman AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı In-vitro tanı Sürekli doğru sonuç Amaca uygun Zamanında Uygun maliyet In-vitro tanı elemanları Kitler

Detaylı

Performans Özellikleri

Performans Özellikleri Performans Özellikleri QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kiti, Sürüm 1 60404 Sürüm yönetimi Bu belge, QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kiti Performans Özellikleri, Sürüm 1, R3 belgesidir. Testi gerçekleştirmeden önce

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

α1-antitrypsin quicktype

α1-antitrypsin quicktype attomol α1-antitrypsin quicktype İnsan α-1 antitripsin gen inde M-, Z- and S-alellerin tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! Z-mutasyonun tespiti için 10 sipariş numarası:

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Masson Trikrom Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5022-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Bağ ve destek dokularının boyanarak ışık mikroskobisi

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

Enzygnost Anti-HAV/IgM

Enzygnost Anti-HAV/IgM Revizyon çubuğu, önceki versiyonda yapılan güncellemeleri göstermektedir. Kullanım Amacı İnsan serumu veya plazmasındaki Hepatit A Virüsüne (HAV) özgü IgM antikorlarının kalitatif tespiti için enzim immün

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Rose Quick Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5027-100, 5027-500, 5027-1000 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Sperm morfolojisinin hızlı boyama

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

Ürün, 648/2004/EC Deterjanlar Direktifinde belirtilen gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

Ürün, 648/2004/EC Deterjanlar Direktifinde belirtilen gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır. 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 332 Hassas Yüzeyler İçin Bulaşık Deterjanı Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SOFT SENSITIVE

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Gümüşleme Retikulum Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5077-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Bağ ve destek dokularındaki gümüş tutucu retiküler

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : MGG Quick Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5024-100, 5024-500T, 5024-1000, 5024-2000T 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Vücut sıvılarındaki hücrelerin

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU Sayfa: 1 Derleme tarihi: 14/05/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: IC4-RTU 1.2. Madde veya karisim ile ilgili

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM ENTEROBAKTER SAYIM PLAKALARI Birçok gıda ve içecek işletmecilerinin, patojen bakterileri öldürmek için uyguladıkları en az bir basamak vardır. Yalnız ambalajlama öncesinde tekrar kontaminasyon

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

B.R.A.H.M.S PCT Sensitive Kullanım Klavuzu. Bu ve rsiyon önceki tüm kullanıcı manuellerinin yerine geçer.

B.R.A.H.M.S PCT Sensitive Kullanım Klavuzu. Bu ve rsiyon önceki tüm kullanıcı manuellerinin yerine geçer. B.R.A.H.M.S. Aktiengesellschaft Haberleşme: B.R.A.H.M.S PCT Sensitive Kullanım Klavuzu Sipariş Tarih:.06.2007 B.R.A.H.M.S, B.R.A.H.M.S Aktiengesellschaft ın kayıtlı ticari markasıdır. Bu dökümandaki diğer

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 26.08.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Madde/preparat kullanımı: İn Vitro Diagnostik Medikal Alet Analiz reaktifi Şirket/tedarikçi

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER Doç. Dr. Gülsen YILMAZ 2009 BAŞLIKLAR 1 Tanım ve Prensip 22 Santrifüj teknikleri 33 Santrifüj tipleri 44 Santrifüj kullanım alanları Laboratuvarı ilgilendiren Süreç

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM SELECT E.KOLİ SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Select E.Koli Sayım Plakaları, E.koli tespiti için dizayn edilmiştir. Basit bir tek testle 24 saat içerisinde sonuçlar elinize ulaşabilmektedir.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3//03 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 039378 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 5//03 TARİHİ, SAAT :00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 6 1. Amaç Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında rastgele ve sistematik hataları önlemek, doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için iç ve dış kalite kontrol yöntemleri, bakım-kalibrasyonu

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP AC Ürün Kodu

Detaylı