Olasılığa Giriş Koşullu Olasılık Bayes Kuralı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olasılığa Giriş Koşullu Olasılık Bayes Kuralı"

Transkript

1 Olasılığa Giriş Koşullu Olasılık Bayes Kuralı Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

2 Olasılığa Giriş Bundan önceki bölümlerde veri setini özetleyen, tanımlayan yöntemler ele alındı. Ancak belirtici istatistikler ve grafiksel yöntemler bir veri seti üzerinde yorum yapmak hatta bazı çıkarsamalarda bulunmak için yeterli olmayabilir.

3 Olasılığa Giriş Örneğin ilk çocuğunu geç yaşta dünyaya getiren bir kadının (30 yaş üstü) ileri bir zaman diliminde meme kanseri olma riski ilk çocuğunu 30 yaş altında dünyaya getiren bir kadına göre daha yüksektir şeklinde tanımlanan bir hipotezi test etmek için neler yapılabilir?

4 Olasılığa Giriş Bu hipotezi test etmek için 30 yaş altında ilk çocuğunu dünyaya getiren 1000 kadın (Grup A) ile 30 yaş üzerinde ilk çocuğunu dünyaya getiren 1000 kadın (Grup B) çalışmaya dahil edilmiş ve 5 yıl bu kadınlar takip edilmiş olsun.

5 Olasılığa Giriş İzlem sonucunda grup A da 4 olgu, grup B de ise 5 olgu gözlenmiş olsun. Acaba bu sonuçlar, hipotezi desteklemek için yeterli midir? Yoksa daha fazla birim üzerinde mi çalışma yapılmalıdır? Belki tesadüfen 4 e 5 değerleri elde edilmiştir.

6 Olasılığa Giriş Çalışmanın daha büyük bir örnek üzerinde yapıldığını ve her bir grup için kadınının takip edildiğini düşünelim. İzlem sonrasında grup A da 40, grup B de ise 50 olgu gözlemlenmiş olsun. Peki bu sonuçlar hipotezi desteklemek için yeterli midir?

7 Olasılığa Giriş Örnek büyüklüğü artınca iki grup arasında gözlenen olgular bakımından fark artmıştır ancak bu sonucun şansa bağlı olabileceği unutulmamalıdır. Sonuçta ileri sürülen hipotezin test edilerek değerlendirilmesi gerekir. Elde edilen sonuçlara direk bakarak yorum yapmak bizi yanıltabilir.

8 Olasılığa Giriş Bu tür hipotezlerin test edilmesinde kullanılan kuramsal yaklaşıma hipotez testleri denir ve bu testlerin altında yatan temel kavram ise olasılık kavramıdır. İlerideki derslerde kullanılacak olan p değeri kavramının anlaşılması ve yorumlanması olasılıkla ilgili temel bilgilere dayanmaktadır.

9 Olasılığa Giriş Ayrıca tarama testlerine ait değerlendirmelerde kullanılan duyarlılık, özgüllük (seçicilik) pozitif ve negatif kestirim değeri ve doğruluk oranı gibi kriterlerin elde edilmesinde de olasılıktan yararlanılmaktadır.

10 Olasılığa Giriş Olasılığın tanımından önce bazı tanımlar üzerinde durmak gereklidir. Rassal Deneme: İki ya da daha fazla olası sonuçlara sahip ve hangi sonucun gözlenebileceği konusunda belirsizlik içeren denemelere (aktivitelere) rassal deneme denir.

11 Olasılığa Giriş Örnek Uzayı ve Temel Çıktılar: Bir rassal denemenin birbirinden farklı olası sonuçlarına temel çıktılar ve bu olası tüm sonuçları içeren kümeye ise örnek uzayı denir.

12 Olasılığa Giriş Örneğin bir kadının doğum yapması rassal bir denemedir. Çünkü iki sonucu olan (erkek ya da kız) cinsiyete sahip çocuk sahibi olacaktır. Eğer rassal deneme bir kadının iki kez doğum yapması olduğunda olası çocuklarının cinsiyeti E-E, E-K, K-K, K-E olacaktır. Bu durumda örnek uzayı S={EE,EK,KK,KE} olacaktır.

13 Olasılığa Giriş Olay: Örnek uzayın herhangi bir alt kümesine olay (E) denir. Eğer bu alt kümede yer alan herhangi bir temel çıktı, rassal deneme sonucunda gözlemlenirse tanımlanan olayın gerçekleştiği anlamına gelir.

14 Olasılığa Giriş Tamamlayan Olay: Tanımlanan bir olay içinde yer almayan tüm temel çıktıları içeren kümeye tanımlanan olayın tamamlayanı denir (E * ).

15 Olasılığa Giriş Birleşik Olay: Tanımlanan iki olay E1 ve E2 ise ve E1 E2 Ø ise bu olaylara birleşik olaylar denir ve rassal deneme sonucunda ortak temel çıktı gözlemlenirse olayların aynı anda gerçekleştiği anlamına gelir.

16 Olasılığa Giriş İki olaydan herhangi birinin E1 ya da E2 olayının gerçekleşmesi de bir olaydır ve E1UE2 şeklinde gösterilir. Birleşim kümesinde yer alan herhangi bir temel çıktının gözlenmesi sonucunda E1 ya da E2 olayının gözlendiği anlamına gelir.

17 Olasılığa Giriş Birbirini Dışlayan Olaylar: Tanımlanan iki olay E1 ve E2 ise ve E1 E2=Ø ise bu olaylara birbirini dışlayan olaylar denir.

18 Olasılığa Giriş Olasılık, incelenen herhangi bir olayın mümkün gözlenme sayısının tüm mümkün durumların sayısına oranlaması ile ölçülür.

19 Olasılığa Giriş Rassal bir denemeye ait örnek uzayı S={o1,o2,,on) olsun. Burada oi i=1,2, n olmak üzere temel çıktısının gözlenme olasılığı P(oi)=1/n olarak hesaplanır. Bazı durumlarda temel çıktıların hepsi birbirinde farklı değildir ve bu durumda olasılık değeri 1/n den daha yüksek olabilir.

20 Olasılığa Giriş Örnek uzayında tanımlı E olayının olasılığı ise E olayında yer alan temel çıktıların olasılıklarının toplamına eşittir.

21 Olasılığa Giriş Olasılık Dağılımı: Örnek uzayında yer alan temel çıktıların her biri için olasılık atanmasına olasılık dağılımı denir. Örneğin bir tavla zarının atılması olayı rassal bir denemedir.

22 Olasılığa Giriş Bu denemede örnek uzayı S={1,2,3,4,5,6} olarak elde edilir. Bu rassal deneme için oluşturulan olasılık dağılım ise aşağıdaki gibi oluşturulur.

23 Olasılığa Giriş Bir diğer örnekte rassal deneme iki tavla zarının atılması ve zarlar üzerindeki sayıların toplamı olsun. Sonuçta örnek uzay S={2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} şeklinde oluşur.

24 Olasılığa Giriş Bu durumda olasılık dağılımı aşağıdaki gibi oluşturulur.

25 Olasılığa Giriş Olasılığın Bazı Özellikleri: P(S)=1, P(Ø)=0, P(E)=1-P(E*) 0 P(E) 1 P(E1UE2)=P(E1)+P(E2)-P(E1 E2) P(E1UE2UE3)=P(E1)+P(E2)+P(E3)-P(E1 E2)- P(E1 E3)-P(E2 E3)+ P(E1 E2 E3) Eğer E1 E2 ise P(E1) P(E2)

26 Koşullu Olasılık Bir olayın gerçekleştiği bilindiğinde bir başka olayın gerçekleşme olasılığına koşullu olasılık denir. E2 olayı gerçekleştiğinde E1 olayının gerçekleşme olasılığı aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır.

27 Örnek 12 yaş çocuklarda sigara içme alışkanlığı ile ebeveynlerinin sigara içme alışkanlığı arasındaki ilişkiyi göstermek amacıyla 2847 çocukta ve ebeveynleri üzerinde bir araştırma yapılıyor. Elde edilen veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

28 Örnek Ebeveynler Çocuk İkiside içmiyor Biri içiyor İkiside içiyor Toplam Hiç içmiyor Günde bir adet Günde beş adet Günde beşten fazla Toplam Örneğin A olayı, çocuğun günde bir adet sigara içmesi olsun. B olayı da ebeveynlerden birinin sigara içmesi olsun.

29 Örnek Ebeveynler Çocuk İkiside içmiyor Biri içiyor İkiside içiyor Toplam Hiç içmiyor Günde bir adet Günde beş adet Günde beşten fazla Toplam Bu durumda P(A B)= 393/2847= olarak hesaplanır.

30 Örnek Ebeveynler Çocuk İkiside içmiyor Biri içiyor İkiside içiyor Toplam Hiç içmiyor Günde bir adet Günde beş adet Günde beşten fazla Toplam P(A U B)=P(A)+P(B)-P(A B) P(A U B)=(976/2847)+(1031/2847)-(393/2847) P(A U B)= olarak hesaplanır.

31 Örnek Ebeveynler Çocuk İkiside içmiyor Biri içiyor İkiside içiyor Toplam Hiç içmiyor Günde bir adet Günde beş adet Günde beşten fazla Toplam Örneğin A olayı çocuğun günde 5 adet sigara içmesi olsun. B olayı da ebeveynlerin her ikisi de sigara içiyor olması olsun.

32 Örnek Ebeveynler Çocuk İkiside içmiyor Biri içiyor İkiside içiyor Toplam Hiç içmiyor Günde bir adet Günde beş adet Günde beşten fazla Toplam Bu durumda ebeveynlerin her ikisi de sigara içiyor ise, bunların çocuklarının günde 5 adet sigara içme olasılığı nedir? P(A B)=?

33 Örnek Ebeveynler Çocuk İkiside içmiyor Biri içiyor İkiside içiyor Toplam Hiç içmiyor Günde bir adet Günde beş adet Günde beşten fazla Toplam P(A B)=P(A B) / P(B) P(A B)=159/2847, P(B)=968/2847 P(A B)=(159/2847) / (968/2847)=159/968=0.1642

34 Bayes Kuralı Bayes kuralı, koşullu olasılıkların hesaplanmasında kullanılan bir yöntemdir. Bayes kuralının tıp alanındaki kullanımı: Bir bireye ait tarama ya da tanı testi sonucu pozitif iken bu bireyin hasta olma olasılığını hesaplamakta kullanılır.

35 Bayes Kuralı Örneğin yapılan çalışmalar sonucunda toplumda Down sendromu görülme olasılığı 10,000 canlı doğumda 9.2 ( ) olarak görülmüş olsun.

36 Bayes Kuralı Üçlü tarama testi, down sendromu (trizomi 21), nöral tüp defekti ve trizomi 18 adı verilen genetik hastalığın anne karnındaki bebekte olma olasılığını saptayan bir kan incelemesidir. Anne adayından alınan kan örneğinde 3 değişik maddenin incelemesi yapılır. Ancak kesin sonucu veren altın standart değildir.

37 Bayes Kuralı Yapılan kan incelemesinde β-hcg Alfa-feto protein (AFP) ve Estriol (E3) değerlerine bakılır.

38 Bayes Kuralı Human chorionic gonadotropin (hcg) gebeliğin temel hormonudur. Hamileliğin erken dönemlerinde artmaya başlar ve 14. ile 16. haftalar arasında en yüksek değerine ulaştıktan sonra yavaş yavaş azalır.

39 Bayes Kuralı Alfa feto-protein bebeğin karaciğerinden salgılanan bir proteindir. Bebekten amniyon sıvısına oradan da anne adayının kanına geçer. Gebeliğin seyri sırasında anne adayının kanındaki düzeyi yavaş ama düzenli bir artış gösterir.

40 Bayes Kuralı Estriol ise yine bebeğe ait bir doku olan plasentadan salgılanan bir çeşit östrojen hormonudur. Normal olmayan gebeliklerde, bu maddelerin değerlerinde sapmalar görünür. Down sendromu varlığında β-hcg değerleri normalden yüksek olarak bulunurken E3 ve AFP düzeyi daha düşüktür.

41 Bayes Kuralı Örnek Bir Üçlü Tarama Testi Sonuçları

42 Bayes Kuralı Down sendromu için kabul edilen normal risk sınırı 1/280'dir. Riskin daha yüksek çıktığı durumlarda (örneğin 1/100 ya da 1/40) ileri tetkik olan amniyosentez önerilir. Riskin kabul edilen sınırdan daha yüksek olması durumunda test pozitif sonuç vermiş olarak değerlendirilir.

43 Bayes Kuralı Yapılan çalışmalarda üçlü teste ait diğer olasılıklar aşağıdaki şekilde belirlenmiş olsun. Fetüs gerçekte Down sendromlu iken üçlü testin pozitif sonuç verme olasılığı Fetüs gerçekte Down sendromlu değil iken üçlü testin pozitif sonuç verme olasılığı

44 Bayes Kuralı Fetüs gerçekte Down sendromlu iken üçlü testin negatif sonuç verme olasılığı Fetüs gerçekte Down sendromlu değil iken üçlü testin negatif sonuç verme olasılığı

45 Bayes Kuralı Down sendromu ve üçlü test ile ilgili verilen olasılıkları aşağıdaki şekilde özetleyelim. P(D+)= P(T+ D+)= P(T- D+)= P(D-)= P(T+ D-)= P(T- D-)=0.9501

46 Bayes Kuralı Bu sonuçları kullanarak şu örnek üzerinde düşünelim. Örneğin ilk kez kliniğe başvuran bir gebeye üçlü test yapılıyor ve sonuç pozitif çıkıyor. Bu gebelikte fetüsün gerçekten Down sendromlu olma olasılığı nedir? Bu olasılık neyi belirler? P(D+ T+)=?

47 Bayes Kuralı Bu sonuçları kullanarak şu örnek üzerinde düşünelim. P(D+ T+)=P(D+ T+) / P(T+) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( D P D P T D P D P T D P D P T T D P Yukarıda belirtilen Bayes kuralı ile elde edilen ön olasılıklar kullanılarak son olasılıklar hesaplanır.

48 Bayes Kuralı P( D T ) P( T P( T D) P( D) D) P( D) P( T D) P( D) P(D+)= P(T+/D+)= P(D-)= P(T+/D-)= (0.7373)( ) P( D T ) (0.7373)( ) (0.0499)( )

49 Bayes Kuralı Örneğini şu şekilde düşünelim. İlk kez kliniğe başvuran bir gebeye üçlü test yapılıyor ve sonuç negatif çıkıyor. Bu gebelikte fetüsün gerçekten Down sendromlu olmama olasılığı nedir? Bu olasılık neyi belirler? P(D-/T-)=?

50 Bayes Kuralı P(D- T-)=P(D- T-) / P(T-) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( D P D P T D P D T P D P D P T T D P Yukarıda belirtilen Bayes kuralı ile elde edilen ön olasılıklar kullanılarak son olasılıklar hesaplanır.

51 Bayes Kuralı ( P( T D ) P( D ) P D T ) P( T D ) P( D ) P( T D ) P( D ) P(D+)= P(T-/D-)= P(D-)= P(T-/D+)= (0.9501)( ) P( D T ) (0.9501)( ) (0.2627)( )

52 Bayes Kuralı Bu örneklerde şu sonuca varabiliriz. Üçlü test sonucu pozitif çıkarsa fetüsün gerçekten Down sendromlu olma olasılığı %1.34 ki bu oran çok düşüktür. Ancak üçlü tarama testi sonucu negatif çıkarsa fetüsün gerçekten Down sendromlu olmama olasılığı %99.9 gibi yüksek bir orandır.

53 Bayes Kuralı Sonuç: Üçlü tarama testi tanı koymaz, eğer test pozitif çıkarsa fetüs Down sendromludur gebelik sonlanmalıdır gibi bir sonuca varamayız. Çünkü bunu sadece %1.34 gibi düşük bir yüzdeyle söyleriz. Bu durumu netleştirmek için diğer tanı testleri kullanılmalıdır.

54 Bayes Kuralı Ancak test sonucu negatif çıkarsa fetüsün Down sendromlu olmadığını rahatlıkla söyleyebilir ve ekstra tanı testlerini yapmak zorunda kalmayız.

Ki-Kare Bağımsızlık Analizi

Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Kikare bağımsızlık analizi, isimsel ya da sıralı ölçekli

Detaylı

2. BÖLÜM FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ

2. BÖLÜM FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ 2. BÖLÜM 1 Gebelikte Labaratuvar Testleri FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ Brock ve arkadaşları, 1970 li yılların başlarında, anensefali ve spina bifida gibi açık

Detaylı

Gebelikte Yapılan Testler. 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler

Gebelikte Yapılan Testler. 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler Gebelikte Yapılan Testler 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler 1. Ultrasonografi: Ultrasonda düzgün gebelik kesesi içinde kalp atımı olan embriyo ile embriyoyu

Detaylı

Poisson Dağılımı Özellikleri ve Olasılıkların Hesaplanması

Poisson Dağılımı Özellikleri ve Olasılıkların Hesaplanması Özellikleri ve Olasılıkların Hesaplanması Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Poisson dağılımı kesikli dağılımlar içinde Binom dağılımından

Detaylı

TARAMA TESTİ NE DEMEKTİR:

TARAMA TESTİ NE DEMEKTİR: TARAMA TESTİ NE DEMEKTİR: Belli bir hastalık için hiçbir semptomu olmayan kişiler arasından o hastalık için önlem alınması ve ileri tetkiklerle hastalığın kesinleştirilmesi gereken kişileri ayıran bir

Detaylı

11 13 +6 hafta ultrasonu

11 13 +6 hafta ultrasonu 11 13 +6 hafta ultrasonu Kypros H. Nicolaides Özhan M. Turan 11 13 +6 hafta ultrasonu Fetal Medicine Foundation, Londra 2004 Herodotos ve Despina ya Id çindekiler Girisc 1. Kromozomal defektlerin birinci

Detaylı

Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi

Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi Cerrahpafla T p Dergisi 2007; 38: 39-45 ISSN:300-5227 ARAfiTIRMA Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi Meral YAY, Elif ÇOKER, Ömer UYSAL 3 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

Olasılık ve İstatistik TASLAK

Olasılık ve İstatistik TASLAK Aydın ÜSTÜN 2014 İçindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Ölçme, Olasılık ve İstatistiğe Genel Bakış................ 1 1.2 Deney Tasarımı: Anakütle ve Örneklem Uzayı............. 2 1.2.1 Örneklem süreci..........................

Detaylı

- Kendinizi çok iri ve rahatsız hissedebilirsiniz, üzülmeyin, kitap okumak, sinemaya gitmek gibi keyifli vakit geçirebilirsiniz.

- Kendinizi çok iri ve rahatsız hissedebilirsiniz, üzülmeyin, kitap okumak, sinemaya gitmek gibi keyifli vakit geçirebilirsiniz. GEBELİKTE 9. AY Sizdeki değişiklikler: - Karnınızın altında basınç artışı ve bebeğin aşağıya doğru inişini hissedebilirsiniz. Bu duruma angajman denir. Nefes alma ve yemek yemek konusunda biraz daha rahatlasanız

Detaylı

EPİDEMİYOLOJİ TARİHSEL GELİŞİM

EPİDEMİYOLOJİ TARİHSEL GELİŞİM EPİDEMİYOLOJİ TARİHSEL GELİŞİM Epidemiyoloji orjinini 2000 yıl kadar önce (MÖ 460-370) Hipokrat tarafından ileri sürülen hastalıkların oluşumunda çevresel faktörlerin etkili olduğu fikrinden almakta olup

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI. Hazırlayan Gaye KILIÇ

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI. Hazırlayan Gaye KILIÇ 1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI Hazırlayan Gaye KILIÇ DanıĢman Doç. Dr. Behzat ÇĠMEN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN Epidemiyolojide Nedensellik Doç Dr. Ali CEYLAN Amaç Bu dersin sonunda Dönem III öğrencileri epidemiyolojik araştırmalarda etken ile sonuç arasında bir ilişkinin varlığının nasıl araştırılabileceği ve değerlendirebileceği

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Endometrial kanser nedir?

Endometrial kanser nedir? Endometrial kanser nedir? Endometrial kanser gelişimindeki risk faktörleri nelerdir? Endometrial kanser önlenebilir mi, bunun için neler yapılabilir? Endometrial kanser erken yakalanabilir mi, bulgular

Detaylı

PRENATAL TANI AMAÇLI, KROMOZOM ANALİZİ GEREKTİREN AMNİYOSENTEZ ENDİKASYONLARI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. ERSİN SÜRMELİLER UZMANLIK TEZİ

PRENATAL TANI AMAÇLI, KROMOZOM ANALİZİ GEREKTİREN AMNİYOSENTEZ ENDİKASYONLARI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. ERSİN SÜRMELİLER UZMANLIK TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI PRENATAL TANI AMAÇLI, KROMOZOM ANALİZİ GEREKTİREN AMNİYOSENTEZ ENDİKASYONLARI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. ERSİN

Detaylı

PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI

PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI Özge Özalp Yüreğir 1, Selim Büyükkurt 2, Filiz Koç 3 1 Adana Numune Hastanesi Genetik Tanı Merkezi 2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 3 Çukurova

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK. Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ

BİYOİSTATİSTİK. Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ BİYOİSTATİSTİK Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ Tıp alanındaki gelişmeler ve sağlık harcamalarındaki kaçınılmaz artışlar, son yıllarda araştırmacıları daha fazla araştırma yapmaya yöneltmektedir. Teknolojik

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

1. Giriş 1.1 Ses Tanıma Sistemi

1. Giriş 1.1 Ses Tanıma Sistemi 1 1. Giriş Rastlantısal değişkenler ve işleyişler hakkındaki çalışmalar birçok farklı alan için temel oluşturmaktadır. Temel olasılıkla ilgili birçok kavram şansa oyunlarından hareketle elde edilebilir.

Detaylı

KANSER İSTATİSTİKLERİ

KANSER İSTATİSTİKLERİ 1 KANSER İSTATİSTİKLERİ Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk sağlığı sorunudur. Tanı olanaklarının gelişmesi ve

Detaylı

doğrudur? Veya test, sağlıklı dediği zaman hangi olasılıkla doğrudur? Bu soruların yanıtları

doğrudur? Veya test, sağlıklı dediği zaman hangi olasılıkla doğrudur? Bu soruların yanıtları DÖNEM III HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-BİYOİSTATİSTİK-TIP TARİHİ VE ETİK Ders Kurulu Başkanı : Prof. Dr. Günay SAKA TANI TESTLERİ (30.04.2014 Çrş. Y. ÇELİK) Duyarlılık (Sensitivity) ve Belirleyicilik (Specificity)

Detaylı

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 3-B AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı

Detaylı

UZMAN DENEYIMLI ÖZEL ALLE. profesyonel ALLE BİR AİLE. çalısır FARKLI. samimi BARIŞIK. ALLE de mutlu insanlar SİZE SAĞLIK DOĞAYLA HİZMET ANLAYIŞI

UZMAN DENEYIMLI ÖZEL ALLE. profesyonel ALLE BİR AİLE. çalısır FARKLI. samimi BARIŞIK. ALLE de mutlu insanlar SİZE SAĞLIK DOĞAYLA HİZMET ANLAYIŞI ALLE BİR AİLE kendinizi ozel hissedebilirsiniz FARKLI samimi insan odaklı ALLE SİZE ÖZEL SAĞLIK GÜZELLİK TEKNOLOJİK Mutlu etmek için Deger katmak için Fark yaratmak için çalısır NESİL BİR HİZMET ANLAYIŞI

Detaylı

AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ

AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ 1- Gebeliğin başında amniyon sıvısının içeriği ekstrasellüler sıvı ile aynıdır. 2- Amniyon sıvısının birinci trimesterde major kaynağı amniyotik membrandır. 3- Gebelik ilerledikçe,

Detaylı

TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ

TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ Hazırlayan: Prof.Dr.Ayşenur Memiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Memede tanı yöntemleri ve tanı basamakları: Meme hastalıklarına

Detaylı

SAĞKALIM ANALİZ YÖNTEMLERİ VE KARACİĞER NAKLİ VERİLERİ İLE BİR UYGULAMA

SAĞKALIM ANALİZ YÖNTEMLERİ VE KARACİĞER NAKLİ VERİLERİ İLE BİR UYGULAMA T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞKALIM ANALİZ YÖNTEMLERİ VE KARACİĞER NAKLİ VERİLERİ İLE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Feyza İNCEOĞLU BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ ANABİLİMDALI

Detaylı

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 Bu materyale atıfta bulunmak ve kullanım koşulları için http://ocw.mit.edu/terms sayfasını ziyaret ediniz.

Detaylı

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(4): 403-408 Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi [Pregnancy Womans Measuring the Level

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI 11-14.GEBELİK HAFTALARINDA TEKİL GEBELİKLERDE BAKILAN SERBEST ßHCG, PAPP-A DEĞERLERİ İLE 16-18.GEBELİK HAFTALARINDA

Detaylı