2 Semboller Symbols 25

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Semboller Symbols 25"

Transkript

1 2 emboller ymbols 25

2 akır İletkenli aberleşme Kablolarının Tanımlama embolleri TT (Türk Telekom A.Ş.) P Polietilen Polyethylene örtlü Quad A Alüminyum Aluminium -A Askı halatı uspension rope K Köpüklü P oam P Jel dolgu Jelly filled Örnek / xample: KP-PAP / KP-AP / KP-AP-A T T Telefon kablosu Telephone cables AT Askı telli kablo Cable with suspension wire Y Yeraltına doğrudan gömülen kablo irect burying cable K Kanallar içine döşenen kablo Cable used in ducts A Alçak sığa değerli kablo Low capacitance cable Y Yüksek sığa değerli kablo igh capacitance cable P Polietilen yalıtkan Polyethylene insulation PA Alçak yoğunluklu Polietilen Low density polyethylene PO Orta yoğunluklu Polietilen Medium density polyethylene PY Yüksek yoğunluklu Polietilen igh density polyethylene PVC Polivinil Klorür yalıtkan Polyvinyl chloride insulation PP Polipropilen yalıtkan polypropylene insulation 2 Kablo elemanının ikiliden meydana gelmesi Cable consist of 2 elements 4 Kablo elemanının dörtlüden meydana gelmesi Cable consist of 4 elements YY Yekpare yalıtımlı (iletken) Continious insulation Y özenekli yalıtımlı (iletken) Poriferous insulation L olgulu illed Z olgusuz Non-filled Örnek / xample: T-AT / Y / PA / Y V 0815 J- inyalizasyon kablosu (ndüstri elekroniği için) ignaling Cable (for industrial electronics) J- inyalizasyon kablosu (Jonksiyon) ignaling Cable (junction) Y PVC izolasyon veya kılıf PVC insulation or sheath Li Çok telli iletken Multi wire conductor 2Y P izolasyon veya kılıf P insulation or sheath d Temel demet eğirme unch twisting Lg Kat eğirme Layer twisting t III Yıldız dörtlü tar quad alojen içermeyen yalıtkan veya kılıf alogen ree insulation or sheath 180 Kablo 180 dakika süre ile alev altında çalışmalı ire resistant cable for 180 mins. Örnek / xample: J-Y(t)Y..d / J-LiYY / J-(t)

3 Identification ymbols of Copper Telecommunication Cables V 0816 A- arici kablo Outdoor cable Y PVC izolasyon veya kılıf PVC insulation or sheath 2Y P izolasyon veya kılıf P insulation or sheath 02Y Köpüklü P izolasyon oam P insulation or sheath 02Y Köpüklü P izolasyon ve üzerine P kılıf oam P insulation or sheath and P insulation over foam P (L) er iki tarafı polyester kaplı alüminyum bant Aluminium tape laminated by polyester on 2 sides Jel dolgu el filling Zırh Armour t III Yıldız dörtlü tar quad d Temel demet eğirme unch twisting Örnek / xample: A-2Y(L)2Y / A-2Y(L)2Y / A-02Y(L)2Y2Y İTALYA T aberleşme kabloları Communication cables P izolasyon veya kılıf P insulation or sheath R PVC izolasyon veya kılıf PVC insulation or sheath N Polyamid izolasyon Polyamid insulation Temel demet eğirme ase bunch twisting Q örtlü oluşumu (ervis ve denetim dörtlü tanımı için) Quad construction T olgu illing Alüminyum bantla veya bantlarla ekranlama creening with aluminium tape or tapes 1 akır bantla veya bantlarla ekranlama creening with copper tape or tapes 2 Kalaylı bakır tellerden örgü Tinned copper wire braiding T Yalıtılmış toprak teli Insulated earth wire 5 Kılıfa yapışmış boylamasına 2 tarafı P kaplı alüminyum bant Aluminium tape laminated by polyester on 2 sides sticking to sheath N Zırh, helezonik galvaniz kaplı çelik bant alvanized steel tape helically applied as amour M LO (üşük duman yoğunluklu halojen içermeyen) yalıtkan LO (Low moke Zero alogen) insulation Örnek / xample: T 50x2x0.5 /R / T 50x2x0.4 T/5N 27

4 iber Optik Kablolarının Tanımlama embolleri RAKA UC İRLR IN&V İTALYA Kod Anlam Kod Anlam Kod Anlam Marka UCIR vrensel iber Optik Kablolar Kurulum Şartları I ahili I/O ahili/arici O arici Yapı Tek iber Optik Kablo T İkiz iber Kablo, igure-8 Kablo Tek kablo birimleri ve ortak kılıf ile yapılmış yassı kablo L I ağıtım Kablosu reak-out kablo CT Merkez tüplü kablo T ükülü gevşek tüplü kablo u eçirmezlik Kuru, u eçirmez N u eçirmezlik yok Zırhlama A ielektrik zırhlama, diğer ek koruma MA Metalik zırhlama Kılıf Malzemeleri üşük duman yoğunluklu, halojen L-R içermeyen, alev geciktirici üşük duman yoğunluklu, halojen L içermeyen P Polietilen PUR Poliüretan PA Poliamid Çekme ayanımı, oyutlar ve iber ayıları Çekme ayanımı, CT ve T tipleri için X kn uygulanabilir Kablo ya da kablo birimlerinin mm n.n mm cinsinden çapları,, T, L ve tipleri için uygulanabilir X x n X = eleman sayısı, N=fiber sayısı iber Tipleri MM61 OM1 62.5/125μm OM2 MaxCap--OM2 fiber OM3 MaxCap--OM3 fiber OM4 MaxCap--OM4 fiber MM51 OM2 50/125 μm 500/500 MM52 OM2 50/125 μm 600/1200 M2 ingle mode 9/ M2.P ingle mode 9/ patch cords endright X single mode 657.A2 - M7 bükülmeye duyarsız A- arici ortam kablosu J- ahili ortam kablosu U- vrensel ahili / arici ortam kablosu Tamponlama V ıkı veya yarı sıkı W olgulu gevşek tüp: 1 fiber olgulu gevşek tüp: irkaç fiber Tüpler arası jel dolgulu Q Kuru öz Kablo özünde metal eleman Kılıflama (ZN) İplikler ile güçlendirilmiş (L) Alüminyum bant Zırhlama (R) Koruge çelik ile zırhlama Y PVC kılıf 2Y P kılıf 4Y PA kılıf 9Y PP kılıf 11Y PUR kılıf alojen içermeyen, alev geciktirici kılıf iber ayıları n iber sayıları nxm er tüpteki tüp sayısı x fiber sayısı iber Tipleri ve İletim Özellikleri ingle mode fiber Multimode fiber ingle mode fiberler için μm cinsinden nn mod alan çapı /mmm μm cinsinden Cladding çapı ooo d/km cinsinden zayıflama sabiti Multimode fiberler için 850 nm Multimode fiberler için 1300 nm ingle mode fiberler için 1310 nm ingle mode fiberler için 1550 nm Multimode fiberler için Mz x 1 km cinsinden bant aralığı pp singlemode fiberler için ps/(nm.km) cinsinden bozulma eğişkenler L ğirme katmanları rr Kılıf rengi TL4- TL1- AL4- AL1- K M T3 5 A5 8 Çoklu tüp Merkez tüp avai uygulamalar için çoklu gevşek tüp avai uygulamalar için merkez gevşek tüp Aramid iplik P kılıf LO kılıf Mika bant Koruge çelik bant Alüminyum bant lass yarns - Cam iplik I 8 kılıf 28

5 Identification ymbols of Optical iber Cables RAKA UC IR IN&V ITALY Code Meaning Code Meaning Codes Meaning rand UCIR Universal cable iber Installation nvironment I Indoor I/O Indoor/Outdoor O Outdoor Construction ingle fiber cable T Twin fiber cable: igure-8 cable or zipcord cable L lat cable: Cable build with single cable units and common sheath I istribution cable: Also called mini breakout cable reak-out cable: Also called full breakout cable CT Central tube cable: Also called unitube cable T tranded loose tube cable Water locking ry waterblocked N No water blocking Armouring A ielectric armouring, other additional protection MA Metallic armouring heathing Materials L-R Low smoke halogen free, flame retardant L Low smoke halogen free P Polyethylene PUR Polyurethane PA Polyamide Tensile trength, imension and Number of ibers X kn The tensile strength, applicable for CT and T types n.n mm iameter of cable or cable units in mm, applicable for, T, L and types X x n X = number of elements, N number of fibers iber Types MM61 OM1 62.5/125μm OM2 MaxCap--OM2 fiber OM3 MaxCap--OM3 fiber OM4 MaxCap--OM4 fiber MM51 OM2 50/125 μm 500/500 MM52 OM2 50/125 μm 600/1200 M2 ingle mode 9/ M2.P ingle mode 9/ patch cords M7 endright X single mode 657.A2 A- Outdoor Cable J- Indoor Cable U- Universal I/O Cable uffering V Tight buffer or semitight buffer W illed loose tube w. 1 fiber illed loose tube w. several fibers Jelly filling between the tubes Q ry core Metal element in the cable core heathing (ZN) Yarn reinforcement (L) Aluminium tape Armouring (R) Armouring with corrugated steel Y PVC sheath 2Y P sheath 4Y PA sheath 9Y PP sheath 11Y PUR sheath alogen free, flame retardant sheath Number of ibers n Number of fibers Number of tubes x number of fibers in nxm each tube Types of ibers and Transmission Properties ingle mode fibers Multimode fibers Modefield diameter in μm for single nn mode fibers /mmm Cladding diameter in μm ooo Attenuation coefficient in d/km 850 nm for multimode fibers 1300 nm for multimode fibers 1310 nm for single mode fibers 1550 nm for single mode fibers andwith in Mzx1 km for multimode pp fibers ispersion in ps/(nm.km) for singlemode fibers Various L tranding in layers rr heath colour TL4- TL1- AL4- AL1- K M T3 5 A5 8 Multi loose tube Central loose tube Multi loose tube for aerial application Central loose tube for aerial application Aramide yarns P sheath LO sheath Mica tape Corrugated steel tape Aluminium tape lass yarns I 8 sheath 29

6 akır Telekom Kabloları Test tandartları Test tandards of Copper Telecommunication Cables Test tandartları / Test tandards Tek kablo yanma testi (alev ilerleme) lame test for single cable (flame propagation) emetlenmiş kablolarda yanma testi (alev ilerleme) lame test for bunched cable (flame propagation) erilim altında yanma testi (aleve dayanıklılık) Curcuit integrity under fire (fire resistance) uman yoğunluğu testi moke density test alojen asit gazı miktarı testi alogen asid gas content test Oksijen indeksi (LOI) Limiting oxygen index İletken direnci ve çapları Conductor resistance and diameters Zayıflama, empedans, kapasite ölçümleri Measurements of attenuation, impedance, capacitance Yüksek gerilim testleri igh voltage tests Yalıtkanlık direnci Insulation resistance Yalıtkan ve dış kılıf polyester malzeme çekme-kopma testleri longation and tensile tests of insulation and sheathing materials Yağa dayanıklılık Oil resistance idrokarbonlara dayanıklılık ydrocarbon resistance (T N) IC (T N) IC Cat A, (T N) IC Cat., (T N) IC Cat.C (T N) IC , (T N) IC , (T N) IC , (T N) IC , (T) N 50200, (T) N Annex (T N) IC /2 (T N) IC /2 ATM 2863 (T N) IC 60228, V 0295, 6360, 383 (T N) IC , ATM 4566 (T N) IC , ATM 4566 (T N) IC , ATM 4566 (T N) IC (T N) IC (T N) IC

7 iber Optik Kabloları Test tandartları Test tandards of Optical iber Cables Test tandartları / Test tandards Zayıflama ölçümü Measurement of attenuation Çekme performansı Tensile performance zme performansı Crush performance arbe performansı Impact performance Tekrar edilen bükülme Repeated bending test ıcaklık çevrimi performansı Temperature cycling performance u sızdırmazlık Water penetration IC iber optik kablonun istenen zayıflama değerini tespit etmek için uygulanır. Test is applied for determining the desired attenuation value of the cable IC Kablonun döşenmesi sırasında istenen çekme kuvvetlerine dayanımını test etmek için yapılır Test is applied to cable for determining the resistance of tensile force during installation IC iber optik kablonun ezilmeye karşı dayanımını ölçümlemek için uygulanır. Test is applied to cable for measuring the resistance of crush IC iber optik kablonun darbeye karşı dayanıklılık yeteneğini ölçümlemek için uygulanır. Test is applied to cable for measuring the resistance of impact IC iber optik kablonun tekrar edilen bükülmeye dayanma yeteneğini belirlemek için uygulanır. Test is applied to cable for determining the resistance of repeated bending IC ıcaklık değişmelerine maruz bırakılan kabloların zayıflamasının kararlılık davranışını belirlemek için uygulanır. Test is applied to cable for determining the stabilty behaviour of the attenuation of cables submitted to temperature changes. IC ir kablonun belirlenmiş bir uzunluk boyunca su girmesini engelleme yeteneğini belirlemek için uygulanır. Test is applied to cable for determining the ability of a cable to block water migration along a specified length. 31

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI BAKIR TELEKOM HABERLEŞME VE FİBER OPTİK KABLOLAR ÜSTÜN TEKNOLOJİ V WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY COPPER TELECOMMUNICATION AND OPTICAL FIBER CABLES

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO KABLO Teknik değerler kesin hesaplamalarda doğrudan kullanılmamalıdır. Technical not to be used for any accurate calculation.

Detaylı

Büküm Sistemi Metrik (Tel Sayısı x Tel Çapı) Büküm Sistemi (Tel Sayısı x AWG No) AWG No. Çap (mm) Direnç (Ω/km) Kesit (mm²) Ağırlık (Kg/Km)

Büküm Sistemi Metrik (Tel Sayısı x Tel Çapı) Büküm Sistemi (Tel Sayısı x AWG No) AWG No. Çap (mm) Direnç (Ω/km) Kesit (mm²) Ağırlık (Kg/Km) AWG / Amerikan Tel Ölçü Sistemi (Mono Bakır Teller İçin) Tablo No: 0 AWG / Amerikan Tel Ölçü Sistemi (Bükülü Bakır Teller İçin) Tablo No: 0 AWG No AWG No 0 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 85 Kesit (mm²)

Detaylı

Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables

Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables A brand of the 87 Özel Kablolar Special Cables LASTİK Yalıtkanlı Harmonize Kablolar RUBBER Insulated Harmonized Cables H05RN-F 300/500 V TS EN 50525-2-2

Detaylı

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables 7 A brand of the 99 Orta Gerilim Kabloları Medium Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Enerji

Detaylı

Best Regards. Saygılarımızla VATAN CABLE INC. VATAN KABLO A.Ş.

Best Regards. Saygılarımızla VATAN CABLE INC. VATAN KABLO A.Ş. %100 Türk sermayesiyle 1975 yılında kurulan ve Türkiye nin en büyük kablo üreticilerinden biri olan Vatan,%99,99 saflıkta bakır çubuktan 66 kv yüksek gerilim kablolarına kadar üretim yapan entegre bir

Detaylı

Belgelerimiz / Certificates

Belgelerimiz / Certificates www.hastelkablo.com ÖNSÖZ Hastel Kablo, 1997 yılında Zayıf Akım Kabloları üretimine başlamış olup, bugün Çorlu Velimeşe Organize Sanayi Bölgesindeki 9.000 m kapalı, toplam 12.000 m modern tesislerinde

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA 1 HAKKIMIZDA Birbirinden farklı sektörlerde 15 şirket ile faaliyet gösteren, bünyesinde 2.000 den fazla personeli istihdam eden Borsan Grup a bağlı olan Borsan Kablo, Elektrik, Aydınlatma San ve Tic. A.Ş.

Detaylı

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience gemi kablolar marine cables Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Eperience HAKKIMIZDA Türkiye'nin lider kablo üreticisi ÜNTEL 9 y l nda kuruldu. 0 y la varan tecrübesi, nitelikli elemanlar ve

Detaylı

RUMUZLANDIRMA TABLOSU

RUMUZLANDIRMA TABLOSU Nergiz Kablo 198 yılından itibaren kablo üretmektedir. Şirketimiz 1995 yılından itibaren asansörler için fleksıbıl (bükülgen ) kablo imal etmektedir. Son 2 yılda H5VVH6F yassı fleksıbıl asansör kablosu

Detaylı

Standard. İzolasyon direnci Insulation resistance. Beyan gerilimi Uo/U Rated voltage. Çalışma sıcaklığı Temperature range

Standard. İzolasyon direnci Insulation resistance. Beyan gerilimi Uo/U Rated voltage. Çalışma sıcaklığı Temperature range KUMANDA CNTRL NYSLYÖ-J(H05VV5-F) NYSLYCYÖ-J(H05VVC4V5-K) NLSY NLSCY NYSLYÖ-1 -PVC-JZ 2YSLCY-J YSLTK-JZ H07VVH6-F DALGIÇ PMPA/PLUNGER PUMP BIRTFLEX-SY BIRTFLEX-HF BIRTFLEX-CY-HF Kesit/Cross-section 1.50

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 21 ülkede 54 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

CABLE KABLO ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.basoglukablo.com

CABLE KABLO ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.basoglukablo.com KABLO ÜRÜN KATALOĞU CABLE PRODUCT CATALOGUE S Ü R E K L İ L İ K C O N T I N U O U S N E S S Y E N İ L İ K Ç İ I N N O V A T I O N İçindekiler Inde Biz kimiz? Introduction Ürün imalat aralığımız Our production

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Ören Kablo, kablo üretim sektörüne 1979 y l nda koaksiyel tipi kablo üretimiyle girmifltir. Kuruluflundan bu yana, stratejilerini, koaksiyel kablo pazar ve segmentlerinde

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY INSULATED WIRES AND POWER CABLES TH SUPPORTING

Detaylı

SARTEL NYAF H05V-K 300/500 V / TS 9758 HD 21.3 S3/VDE 0281-3 / H07V-K 450/750 V / TS 9758 HD 21.3 S3/ VDE 0281-3 / BS 6004-6701X

SARTEL NYAF H05V-K 300/500 V / TS 9758 HD 21.3 S3/VDE 0281-3 / H07V-K 450/750 V / TS 9758 HD 21.3 S3/ VDE 0281-3 / BS 6004-6701X We as Sartel Kablo laid our foundation and manufacture low voltage electric cables with the slogan Transmit Energy WithOut Loss in 1999 in Nazilli / TURKEY. Sartel Kablo is a cable trademark that both

Detaylı

4Clapms www.atesas.com.tr

4Clapms www.atesas.com.tr www.atesas.com.tr 2. Baskı / 05.2013 4Clapms www.atesas.com.tr Kelepçeler ATEŞ tarafından satılan hortum ve boru kelepçeleri bir çok tipte ve standarttadır. Bu sayede müşterilerin sıkıştırma ve bağlama

Detaylı

KABLOLARIN YANGINA DAYANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

KABLOLARIN YANGINA DAYANIMI VE SINIFLANDIRILMASI KABLOLARIN YANGINA DAYANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Genişlemesine Kabloların Sebep Olduğu Bazı Yangınlar 1. Giriş Enerji taşıma, haberleşme ve veri iletimi gibi farklı amaçla kullanılan kablolar binayı sinir

Detaylı

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm Fiam z n Faaliyetleri Activities of Our Fi Her türlü Tesisat ve Enerji Kablolar, Bak r tel çekme sektöründe 1980 y l ndan bu yana teknolojiye ayak uydurabilmek için bütün maddi ve teknik imkanlar yla ütti

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels içindekiler - index Geçmişten Bugüne Panelsan...2-3 Panelsan From the Past Until Today Sandviç Panel Hammaddeler...4-5 Sandwich Panel Raw Materials Sandviç Panel Yalıtım Malzemeleri...6-7 Sandwich Panel

Detaylı

ATOM KABLO. Vizyonumuz. Our Mission

ATOM KABLO. Vizyonumuz. Our Mission ATOM KABLO 1992 yýlýnda kurulan ATOM KABLO, Türkiye'nin önde gelen kablo üreticisi ve ihracatçýlarýndandýr. ISO 9001:2008 ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi þartlarýna uygun olarak sürekli ve etkin olarak

Detaylı

BİRİMLER LINEER BİRİMLER. SH = 20 log10 H1 (B.1) a H2 SH = 20 log10 V1 (B.2) V2 SE = 20 log10 E1 (B.3) E2 SP = 10 log10 P1 (B.4) P2.

BİRİMLER LINEER BİRİMLER. SH = 20 log10 H1 (B.1) a H2 SH = 20 log10 V1 (B.2) V2 SE = 20 log10 E1 (B.3) E2 SP = 10 log10 P1 (B.4) P2. ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK VE KABLOLAR EMC: Bir sistem veya cihazın içinde ulunduğu elektromanyetik ortamdan etkilenmeden fonksiyonlarını (giderilemeyecek ir elektromanyetik ozulma olmaksızın) yerine getireilme

Detaylı

2003-2004 Dönemi Türk Standartları Enstitüsü Bilgi teknolojileri Standartları Programı

2003-2004 Dönemi Türk Standartları Enstitüsü Bilgi teknolojileri Standartları Programı 2003-2004 Dönemi Türk Standartları Enstitüsü Bilgi teknolojileri Standartları Programı 1 Doküman No TS EN 606 Standardın Adı(İngilizce) Bar coded transport and handling labels for steel products 2 Doküman

Detaylı

OPTİK FİBERLİ DAĞINIK ALGILAMA YÖNTEMİYLE ENERJİ KABLOSUNDA SICAKLIK VE GERGİNLİĞİN ALGILANMASI

OPTİK FİBERLİ DAĞINIK ALGILAMA YÖNTEMİYLE ENERJİ KABLOSUNDA SICAKLIK VE GERGİNLİĞİN ALGILANMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, ayı 2, 2007 Oİ FİBERLİ DAĞINI ALGILAMA YÖNEMİYLE ENERJİ ABLOUNDA ICALI E GERGİNLİĞİN ALGILANMI Abdurrahman GÜNDAY Güneş YILMAZ ait Eser

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YER ALTI ENERJİ HATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Katener Sistemler için Silikon Kompozit İzolatörler, Bağlantı Parçaları. Catenary Systems Silicone Composite Insulators, Fittings

Katener Sistemler için Silikon Kompozit İzolatörler, Bağlantı Parçaları. Catenary Systems Silicone Composite Insulators, Fittings Katener Sistemler için Silikon Kompozit İzolatörler, Bağlantı ları Catenary Systems Silicone Composite Insulators, s Önsöz 1985 te kurulduğu günden bugüne Türk elektromekanik endüstrisinin önde gelen

Detaylı