T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI"

Transkript

1 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13/08/2012 gün ve yazısında; sayılı İLGİ: a) gün ve 1385 Pl. sayılı dilekçe ve eki teklif plan dosyası. b) gün ve Pl. sayılı dilekçe ve ekleri. c) gün ve sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü'nün yazısı. d) gün ve B.15.2.TEİ /754/167 sayılı TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün yazısı e) gün ve TN sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün yazısı. f) gün ve TN sayılı Kamulaştırma Müdürlüğü'nün yazısı g) gün ve 300/217 sayılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yazısı. h) gün, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru. TALEP: 579 ada, 6 parselde, Park ve Dinlenme Alanlarında kalan 1400 m2'lik kısmın. E:3.00 Hmax: Serbest yapılaşma verilerek Konut Alanına alınmasına karşılık, 579 ada 6 parselin kuzeyinde yer alan 576 nplık 5ÖÖ kişi7hâ~yap11 aşmalı Konut Alanının Park Alanı olarak tadil edilmesine ve söz konusu parselin bulunduğu "Konut Alanının tamamının E:3.00, Hmax:Serbest Konut Alanına alınmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi İlgi (a ve b) dilekçeler ve ekleri ile tarafımıza iletilmiştir. MÜLKİYET: Esenyurt, 579 ada, 6 parselin, toplamda ,06 m2 yüzölçümü ile; Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri Emlak Danışmanlığı San. Ve Tic. A.Ş. ve Özyurtlar İnş. ve Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. MEVCUT DURUM: Teklif dosyasında yer alan fotoğraflardan parsel üzerinde yapılaşma olduğu görülmüştür. MERİ PLANLARDAKİ DURUM: Esenyurt, 579 ada, 6 parsel; onanlı Esenyurt 3. Etap Nazım İmar Planında; 500 kişi/ ha Konut Alanı ve kısmen Park Alanında, Enerji Nakil hattın Koruma Kuşağında kalmakta olup, İstanbul 10. İdare Mahkemesinin E.sayılı Karan ile " 08J onanlı 1/5000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Nazım İmar Planının tümünün yürütmesinin durdurulmasına" karar verilmiştir, Esenyurt, 579 ada, 6 parsel; onanlı Esenyurt 3. Etap Uygulama İmar Planında; TAKS: 0.35 E:2.10 yapılaşmada Konut Alanında, kısmen Park Alanında Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağında kalmaktadır. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: - İlgi (b) yazı ekinde iletilen Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün yazısında; "Söz konusu alan Belediyesince hazırlattırılıp Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Jeoloji ve yerleşime uygunluk çalışmalarında ÖA1 lejantlı (Yerleşime Önlemli Alanlar 1 de ) kalmaktadır. Bu çalışmalara ait açıklama raporunda alınması gerekli önlemler belirtilmiş olup, rapor örneği ektedir. Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir. -İSKİ Genel Müdürlüğü'nün İlgi (c) yazısında; teklife ilişkin altyapı görüşleri sıralanmıştır. 1

2 -TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün İlgi (d) yazısında; "...Söz konusu bölgede Genel Müdürlüğümüze ait 154 kv'luk Ambarlı Küçükköv Enerji İletim Hattımız bulunmakta olup; Trafo Merkezi ve Yeraltı güç kablosu bulunmamaktadır. 1)Bölgeden geçen hattımız CD ortamına işlenerek yazı ekinde sunulmuştur. 2)Mevcut Enerji. İletim Hattımız için uygulama imar planlarına TEİAŞ görüşü alınmadan uygulama yapılamaz notunun düşülmesi gerekmektedir. 3)İleriye dönük yatırımlarımız bilinmediğinden, herhangi bir yatırımımızın olması durumunda ayrıca Belediyenize plan tadilatı teklifinde bulunulacaktır. " denilmektedir. -Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün İlgi (e) yazısında; 579 ada, 6parsel: ,06m2 yüzölçümlü özel mülkiyettir. Halihazırda taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. Parsellerin yakın çevresinde T4 Ticaret Alanları, Konut Alanları ve Donatı Alanları bulunmaktadır t.t.'li 1/5000 Ölçekli Esenyurt 3. Etap Nazım İmar Planı'nda; 579 ada, 6 parsel: Bir kısmı Konut Alanı'nda(500k/ha), bir kısmı Park ve Dinlenme Alanı'nda (1.400m2)kalmaktadır t.t. 'li 1/1000 Ölçekli Esenyurt, 3. Etap Uygulama İmar Planı'nda; 579 ada, 6parsel: Bir kısmı 0.35/2.10 yapılanma şartlarında Konut Alanı'nda/, yaklaşık 1400m2'lik kısmı Park ve Dinlenme Alanı ve Trafo Merkezi Alanı'nda kalmaktadır. Teklif 1/5000 ölçekli plan ile: 579 ada, 6 parsel Konut Alanı ve Park ve Dinlenme Alanı'na(576m2) alınmaktadır. Konut Alanı'nda yapılaşma şartı; E:3.00, Hmax: Serbest'tir. Söz konusu alan doğusundan geçen ve mer'i planda 20m genişliğindeki yol ve kuzeyindeki l0 m 'lik ve güneyindeki 12m'likyollardan cephe almaktadırlar. Parsellerin mahreç aldığı mer'i plandaki yolların bağlandığı TEM-Haramidere Bağlantı Yolu için Ulaşım Ana Planı Ulaşım Talep Modeli'nde 2023 projeksiyon yılında öngörülen hacim/kapasite oranı güney yönünde günlük değerine göre , sabah değerine göre 'dür. Söz konusu 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi; ulaşıma ek yük getireceğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır. - - KARAR: Esenyurt ilçesi -579 ada; 6 parselin Kısmen Konut Alanı 'ndan(500k/ha) ve Kısmen Park Alanı'ndan(l.400m2) Kısmen Konut Alam(E:3.00, Hmax:Serbest), Kısmen Park Alanı'na(576m2) alınması hususunda hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı teklifi; ulaşıma ek yük getireceğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır. " denilmektedir. -Kamulaştırma Müdürlüğü'nün İlgi (f) yazısında; "... Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazın plan gereği kamuya ayrılması gereken alanları bulunduğu görülmüştür, ancak taşınmaz malikleri tarafından söz konusu alanların ilgili kuruma bedelsiz terki için herhangi taahhütte bulunulmamıştır. " denilmektedir. -Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün İlgi (g) yazısında; "...Söz konusu 579 ada, 6 sayılı parselin "Park ve Dinlenme Alanı"nda kalan 1400 m2'lik kısmının iptal edilerek, yapılaşma şartlan; E: 3.00, Hmax: Serbest olan "Konut Alanı"na dahil edilmesine, iptal edilen "Park ve Dinlenme Alanı 'nda 576 m2 olarak parselin kuzeybatısına planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Nazım İmar Plan tadilatı hususunda kurum görüşümüz sorulmaktadır. Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'ndaki ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'ndaki yeşil alan miktarının korunarak, yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür. " denilmektedir. DEĞERLENDİRME: İlgi (a ve b) yazı ekindeki Esenyurt, 579 ada 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile, Mer'i Planlarda Kısmen Konut Alanında (500k/ha) ve Kısmen Park Alanı'nda(1.400m2) kalan yer için; 1.400m2'lik Park Alanı E:3.00, Hmax:Serbest yapılanmalı Konut Alanına ve buna karşılık parselin kuzeyinde yer alan 576 m2'lik bir alan Park Alanına alınmış ve tüm Konut Alanı için yapılaşma şartı E:3.00, Hmax: Serbest olarak düzenlenmiş olup, Teklif Plana aşağıdaki plan notları getirilmiştir; 1.Plan Onama Sınırı, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D24D2B-2C pafta 579 Ada 6 Parselin sınırıdır. 2.Plan Onama Sınırı içerisindeki kalan alan "Konut Alanı" ve "Park ve Dinlenme Alanı"dır. 3.Konut Alanında yapılaşma şartlan, E=3.00 Hmax= Serbesttir. 4.Eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlar iskan edilebilir ve emsale dahil değildir. 5.Uygulama İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. 6.Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır. 7.Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüd raporları hazırlanacak ve raporda belirtilen hususlara uyulacaktır. 8.Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 1/5000 ölçekli Teklife ilişkin, Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı teklifinin ulaşıma ek yük getireceğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmadığı, 2

3 H) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nce uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında Yerleşime Önlemli Alanlar de kalan yerin açıklama raporunda belirlenen alınması gerekli önlemlerin değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla 1/5000 ölçekli plan tadilatının jeolojik bakımdan uygun görüldüğü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nce 154 kv'luk Ambarlı Küçükköy Enerji İletim Hattının olduğu yerde uygulama imar planlarına TEİAŞ görüşü alınmadan uygulama yapılamaz notunun düşülmesi gerektiği, Kamulaştırma Müdürlüğü'nce adı geçen taşınmazın plan gereği kamuya ayrılması gereken alanlarının bulunduğu, ancak taşınmaz malikleri tarafından söz konusu alanların ilgili kuruma bedelsiz terki için herhangi taahhütte bulunulmadığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'ndaki ve l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı'ndaki yeşil alan miktarının korunarak, yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na sadık kalınması gerektiği ifade edilmiştir. 1/5000 Ölçekli plan değişikliği teklifinden önce 579 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Esenyurt Belediye Başkanlığı'nın gün ve sayılı yazısı ve eki gün 2011/34 sayılı Meclis Karan ile Başkanlığımıza iletilmiş, gün ve 2011 / sayılı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan tadilat teklifine ilişkin gün ve 2012/86 sayılı Meclis Karan ile; " Esenyurt İlçesi, 579 ada 6 parselde kayıtlı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelikte olduğundan meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki fonksiyon ve yapılaşma şartlarının muhafaza edilmesi..." şeklinde karara bağlanmıştır Teklif ile 1400m2'lik Park Alanının tamamı E:3.00, Hmax:Serbest yapılanmalı Konut Alanına alınmış ve 579 ada 6 parselin kuzeyinde yer alan 576m2 lik 500 kişi/ha yapılaşmalı konut alanı park alanı olarak plana işlenmiş ve Söz konusu parselin bulunduğu 500 kişi/ha Konut Alanının tamamı için E:3.00, Hmax: Serbest Konut Alanı yapılanması getirilmektedir. 1/5000 ölçekli Teklif Plan Notu 4. Maddesi ile kaç bodrum katın iskan edileceğine dair bir bilgi verilmediği ve 4 nolu Plan Notunun yürütmesi durdurulan 1/5000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Nazım İmar Planı, Plan Notlan ile çeliştiği görülmüştür. İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 2011/847 E. sayılı Kararı ile yürütmesi durdurulan 1/5000 ölçekli planda yaklaşık olarak, mevcut inşaat hakkının E: 1,25 değeri ile 37230,075 m2 olduğu, teklif plan ile toplam inşaat alanının E:3,00 değeri getirilerek, bodrum kat dahil m2 arttırıldığı, dolayısıyla emsal değerinin ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı, 1400 m2'lik Park Alanının 576 m2 olacak şekilde düzenlenmesi ile Park Alanı donatısının azaltıldığı, mevcut donatı dengesinin bozulduğu ve mer'i plan kapsamındaki çevre parseller için emsal teşkil edici ve plan kararlarını etkileyici nitelikte olduğu, ayrıca söz konusu bölgede 1/5000 ölçekli planın mahkeme kararı ile yürütmeyi durdurma kararı alması dolayısıyla ilgili teklifin mahkeme kararlarına göre yapılacak bölge planı kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı görülmektedir. " denilerek İlgi (a ve b) yazı ve eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (h) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, Esenyurt 3. Etap Nazım İmar Planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olduğundan dolayısı ile hukuki süreç tamamlanıncaya kadar her hangi bir plan kararı alınamayacağından talep yeni yapılacak bölge planlarında değerlendirilebileceğinden Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 3

4 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 66 Tarih: Dosya No: 2012/1828 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt, 1338 da 34 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Plan tadilatı hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü nün 13/08/2012 gün ve sayılı yazısında; İLGİ: a) gün, 2012/ 2602 sayılı dilekçe ve eki teklif plan dosyası ile kurum görüşleri. b) gün ve sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü nün yazısı. c) gün ve TN sayılı Kamulaştırma Müdürlüğü nün yazısı. d) gün, 2011/ 2860 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi nin Kararı. e) gün ve 2011/ sayılı Başkanlık Katı yazımız. f) gün ve sayılı Esenyurt Belediye Başkanlığı yazısı ve eki gün ve 161 sayılı Meclis Kararı, 1/1000 ölçekli teklif plan paftası g) gün, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru. TALEP: Esenyurt İlçesi, 1338 ada, 34 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi İlgi (a) dilekçe ve ekleri ile tarafımıza iletilmiştir. MÜLKİYET: Esenyurt, F21D24D1D pafta,1338 ada, 34 parsel sayılı yerde 1653,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz, edinme tarihi ile, Akay Plastik ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlıdır. MEVCUT DURUM: Teklif dosyasında bulunan fotoğraflardan, söz konusu parsel üzerinde yapılaşma olduğu anlaşılmaktadır. MERİ PLANLARDAKİ DURUM: Esenyurt, F21D24D1D pafta,1338 ada, 34 parsel sayılı yer; tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Nazım İmar Planı'nda; 600 Kişi/ ha yoğunluklu Konut Alanında; onanlı 1/1000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Uygulama İmar Plan ında; E:2.50, TAKS: 0.40, yapılaşmalı Konut Alanında kalmaktadır. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: - İlgi (a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün gün ve sayılı yazısında; Söz konusu teklif planda işaretli alan, Esenyurt Belediyesi tarafından hazırlattırılan ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanan İmar Planlarına esas 1/1000 Ölçekli "Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda "GNF-UA(Güngören Formasyonu-Yerleşime Uygun Alanlar)" lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu alanda; Güngören Formasyonu' nun çok katı -sert zemin nitelikli killeri yer almakta olup, yüzey ve yer altı sularının etkisiyle, yüksek plastisiteli killerin bulunma ihtimali dikkate alındığında, bu bölgelerde; inşa edilecek yapıların özelliklerine göre araştırma çukuru, sahada yeterli toprak alan varsa jepfızik yöntemler kullanılarak ve sondaj yapılarak temel projelerinin yapılması önerilir. Ayrıca, bu alan ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır. Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölç. N.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. denilmektedir. - İSKİ Genel Müdürlüğü nün İlgi (b) yazısında; teklife ilişkin altyapı görüşü aşağıda şekliyle sıralanmıştır: 1) Söz konusu plan sahası yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzası dışında kalmakta olup, plan sahası dahilinde mevcut içmesuyu ve atıksu-yağmursuyu hatlarımızı gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Yazımız ekinde gönderilen mevcut içmesuyu ve atıksu-yağmursuyu hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar planlarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. 4

5 2) Mevcut ve planlanan atıksu-yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği imar yolları ve yşşil alanlar, 0300 mm-0600 mm arası çaplar en az 5 m., 0700 mm mm çaplar için en az 10 m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte planlanmalıdır. 3) Küçük vadi tabanlarında atıksu ve yağmursuyu kanalizasyon tesislerinin yapılabilmesi için en az 15 m. genişliğinde bir bandın imar planlarında yol veya yeşil alan olarak ayrılması gerekmektedir. 4) Yazımız ekinde gönderilen mevcut içmesuyu hatlarımız (0 20ÖDF, 0 150DF, 0 100DF) dikkate alınarak geçtikleri güzergahlar imar yolu olarak korunmalıdır. 5) İdaremize ait her türlü mevcut ve planlanan tesislerimiz ile iş sonu projesi ayhca tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, Belediyesince ya da halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri aynen korunmalıdır. 6) Ana isale hatlarımız dışında yeri değişecek mevcut tesislerimizin bulunması halinde deplase bedelleri karşılanması, ne şekilde deplase edileceğine dair proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanması ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 7) Söz konusu imar plan tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun arttırılmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır. - Kamulaştırma Müdürlüğü nün İlgi (c) yazısında; adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmamıştır. denilmektedir. - İlgi (a) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğünün gün ve sayılı yazısında; söz konusu yere ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı için verilen kurum görüşünün aynen geçerli olduğu ifade edilmiştir gün ve sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; 1338 ada, 34 parsel numaralı taşınmaz, Esenyurt İlçesi sınırlarında yer almakta olup; 1.653,74 m 2 yüzölçümlü özel mülkiyettir. Planlama alanı mevcutta boş durumdadır t.t.'li 1/5000 Ölçekli Esenyurt Nazım İmar Planı'nda; 1338 ada, 34 parsel Konut Alam'nda kalmaktadır. Konut Alanı yapılaşma şartı: 600k/ha'dır t.t.'li 1/1000 Ölçekli Esenyurt Uygulama İmar Planı'nda; 1338 ada, 34 parsel Konut Alanı'nda kalmaktadır, TAKS:0.40, KAKS:2.50'dır. 1/1000 ölçekli teklif plan ile; 1338 ada, 4 parsel'in fonksiyonu aynı kalmak kaydıyla, Blok nizam, Hmax:42.50m, yapılaşman Konut fonksiyonu önerilmektedir ada, 1 parsel batısındaki mer'i plandaki 7m'lik yoldan cephe almaktadır. Parselin mahreç aldığı 7m'lik imar yolunun bağlandığı E-5 Kavaklı Esenyurt Bağlantı Yolu için Ulaşma Ana Planı Ulaşım Talep Modeli'nde 2023 projeksiyon yılında öngörülen hacim/kapasite oranı batı yönünde günlük değerine göre , sabah değerine göre , doğu yönünde günlük değerine göre , sabah değerine göre 'dir. Söz konusu parseli etkileyen herhangi bir projemiz bulunmamaktadır. Teklif plan ile mer'i plandaki yapılaşma şartlarının aşıldığı tespit edilmektedir. Yukarıda yapılan değerlendirmeler neticesinde 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi; yapılaşma şartlarını arttırarak diğer parseller üzerinde emsal teşkil edeceği ve ulaşıma ek yük getireceğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır. denilmektedir. DEĞERLENDİRME: İlgi (a) yazı ekindeki Esenyurt, 1338 ada 34 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile; 1338 ada 34 parselde TAKS: 0.40 E: 2.50 yapılaşma değerleri iptal edilerek, söz konusu yer fonksiyon değişikliği yapılmaksızın; Emsalsiz, Blok Nizam Hmax:42.50 m. yapılaşmalı Konut Alanı olarak planlanmış ve Plan Paftasına; 1. Plan Tasdi Sınırı, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Ekşinoz Köyü, F21D24D1D Pafta 1338 Ada, 34 Parsel sınırıdır. 2. Plan Tasdi Sınırı içerisindeki alan Konut Alanı dır. 3. Konut Alanında yapılaşma şartları; Blok Nizam, Hmax: m. olup yapı yaklaşma mesafesi parselin tüm kenarlarından 5 m dir. 4. Uygulama aşamasında ilgili Kurum ve Kuruluş görüşleri alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır. 5. Uygulama aşamasında ayrıntılı Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporları hazırlanacak ve raporda belirtilen hususlara uyulacaktır. 6. Açıklanmayan hususlarda t.t. Mer i Nazım İmar Planı Hükümleri geçerlidir. Şeklinde 5

6 plan notları getirilmiştir. İlgi (f) yazı ekinde tarafımıza iletilen, Esenyurt, Cumhuriyet Mahallesi, 1338 ada, 34 parselin E: 2.50 Konut Alanı iken Emsalsiz Hmax: m Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi ilgi (e) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi ne sunulmuş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi nin ilgi (d) Kararı ile de; plan kararlarını bozucu nitelikte olduğundan mer i 1/1000 ölçekli plandaki fonksiyon ve yapılaşma şartlarının muhafaza edilmesi şeklinde karara bağlanmıştır. 1/5000 ölçekli Teklife ilişkin, Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; 1/1000 ölçekli plan tadilatı için verilen kurum görüşüne atıfta bulunularak; yapılaşma şartlarını arttırarak diğer parseller üzerinde emsal teşkil edeceği ve ulaşıma ek yük getireceğinden teklifin, bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmadığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün yazısında; rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölç. N.İ.Plan tadilatının jeolojik bakımdan uygun görüldüğü, Kamulaştırma Müdürlüğü yazısında; taşınmaza ait herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı ve kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmadığı, İSKİ Genel Müdürlüğünce alt yapıya ilişkin görüşler sıralanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin, önerilen yapılaşma hükümleri ve plan notları ile, İstanbul İmar Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiği, teklifin, mer i 1/5000 ölçekli plana göre toplam inşaat alanını m² arttırdığı ve yaklaşık emsalin 11 olduğu, dolayısıyla emsali ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı ve mer i plan kapsamındaki çevre parseller için emsal teşkil edici nitelikte olan teklifin, 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkileyici nitelikte olduğu görülmektedir. '' denilerek İlgi (a) yazı ve eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (g) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Esenyurt İlçesi, 1338 ada 34 parsel sayılı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, Esenyurt 3. Etap Nazım İmar Planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olduğundan dolayısı ile hukuki süreç tamamlanıncaya kadar her hangi bir plan kararı alınamayacağından talep yeni yapılacak bölge planlarında değerlendirilebileceğinden Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 6

7 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 67 Tarih: Dosya No: 2012/1847 KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 Ölçekli Arnavutköy İlçesi Ömerli Deliklikaya Bölgesi Nazım İmar Planı itirazı KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü nün 13/08/2012 gün ve sayılı yazısında; İlgi: a) 24/02/2010 tarih ve TN: sayılı Başkanlık Oluru, b) 29/12/2011 gün ve TN: sayılı yazımız, c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin 17/02/2012 gün ve 397 sayılı kararı, d) İSKİ Genel Müdürlüğü nün 02/12/2011 tarih ve sayılı yazısı, e) 09/05/2012 gün ve sayılı dağıtım yazımız, f) TMMOB, Şehir Plancıları Odası nın 18/06/2012 gün ve 2012/509 sayılı yazısı. 1/5000 Ölçekli Arnavutköy İlçesi Ömerli Deliklikaya Bölgesi Nazım İmar Planı, 17/04/2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı nca onaylanıp, 18/05/ /06/2012 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce askıya çıkartılarak ilan edilmiştir. İTİRAZ KONUSU: 17/04/2012 onanlı 1/5000 Ölçekli Arnavutköy İlçesi Ömerli Deliklikaya Bölgesi Nazım İmar Planına yasal askı süresi içinde ilgi (f) yazı ile TMMOB, Şehir Plancıları Odası tarafından itirazda bulunulmuştur. TMMOB, Şehir Plancıları Odası nın ilgi (f) yazısında; 1/ ölçekli ÇDP'nda kırsal yerleşim alanı olarak belirtilen Deliklikaya köy merkezi ve çevresinin, plan notlarının toplulaştırma hükümleri ile kademeli yoğunluk artışı verilmesiyle bölgenin kırsal karakterini olumsuz yönde etkilemesi, planda donatı alanlarının nüfus için yönetmelik asgari ölçülerinin altında kalması, Lojistik alanlar ve demiryollarına ulaşımı sağlayan yolların konut bölgesinin merkezi olarak planlanan meydan ve ticaret bölgesinden sağlanmasının yaratacağı olumsuzluklardan dolayı ulaşım şemasının yeniden değerlendirilmesi, Askeri Alan ve Askeri Güvenlik Bölgelerine aynı tarama yapılması, askeri alanlar ile kentsel donatılara ait sembollerin birlikte kullanılması hususunda plan kararlarının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırılık gözetmesinden dolayı yeniden değerlendirilmesi ve iptal edilmesi, plan kademelenmesine aykırılık teşkil eden, donatı alanlarında avan projeye göre nazım imar planına uygun uygulama yapılabilmesine olanak sağlayan plan notları açısından imar planına itiraz edilerek, planın iptali edilmesi istenmektedir. PLAN SÜRECİ: İlgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda, 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamında kurulan Arnavutköy İlçesi, yeni idari sınırları içinde yer alan Ömerli Deliklikaya Bölgesinde, 553 ha lık alanda 1/5000 ölçekli plan çalışmalarına başlanmıştır. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri birlikte değerlendirilerek, 1/5000 Ölçekli Arnavutköy İlçesi Ömerli Deliklikaya Bölgesi Nazım İmar Plan çalışmaları tamamlanarak, ilgi (d) İSKİ Genel Müdürlüğü nün nihai kurum görüşü alınmıştır. İlgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi ne iletilen teklif plan, ilgi (c) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile aynen kabul edilmiş olup, 1/5000 Ölçekli Arnavutköy İlçesi Ömerli Deliklikaya Bölgesi Nazım İmar Planı 17/04/2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı nca onaylanmıştır. 17/04/2012 onanlı 1/5000 Ölçekli Arnavutköy İlçesi Ömerli Deliklikaya Bölgesi Nazım İmar Planı ilgi (e) yazımız ile dağıtımı yapılmış olup, söz konusu plan, Müdürlüğümüzde 18/05/ /06/2012 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilmiştir. DEĞERLENDİRME: 17/04/2012 t.t li 1/5000 ölçekli nazım imar planı şeması oluşturulurken; mevcut meri haklar, mevcut arazi kullanım yapısı, kurum görüşleri, üst ölçekli plan kararları, metropol ölçeğindeki rol ve eğilimler bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Plan kararları sürdürülebilir, verimli ve yaşanılabilir bir çevre oluşturma kaygısıyla teknik ve sosyal altyapı alanları, çalışma alanları, dinlenme alanları, ulaşım sistemleri gibi kentsel unsurların dengeli dağılımı, işlerliği ve uygun yer seçimi ilkeleri kapsamında ele alınmıştır. 17/01/2012 t.t li 1/5000 Ölçekli Arnavutköy İlçesi Ömerli Deliklikaya Bölgesi Nazım İmar Planı na yapılan ilgi (f) de yer alan TMMOB, Şehir Plancıları Odası nın itirazına ilişkin değerlendirmeler aşağıdaki gibidir; 7

8 1) Plan bölgesi yerleşim alanı, eski köy merkezi niteliğinde iken, halihazırda sanayi ve depolama alanlarıyla çevrelenmiş olması, yoğun yerleşim baskısı altında kalması ve kısmen kentsel nitelikli yapılaşmalara maruz kalması söz konusudur. Yerleşim alanında yaşanan bu olgu, İstanbul un diğer gelişen ve büyüyen merkezlerde yaşananlarla aynı niteliktedir. 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı nda planlama alanı batı yakasında merkeze en yakın sanayi-lojistik merkezler olarak düşünülmüş, bu yönde plan hükümleri ve stratejiler geliştirilmiştir. Planlama bölgesi üst ölçekli plan kararları açısından metropol içindeki kimlik konumu lojistik üs niteliğini taşımaktadır. İstanbul metropolünün gelişme ve büyüme stratejileri, üst ölçekli plan kararları, mevcut eğilimler, ana ulaşım sistemlerinin kesişme noktalarında bulunması gibi etmenler ve yukarıdaki hususlar dikkate alınarak, plan kararları geliştirilmiş, kontrollü gelişme ve büyüme için şartlı plan notları geliştirilmiştir. Şartlı olarak geliştirilen plan notları ile nüfusla orantılı olarak donatı alanlarının elde edilmesi amaçlanmaktadır. 2) İtiraz yazısında, planda önerilen donatı alanlarının plan nüfusunun ihtiyacı olan donatı alanlarını karşılamadığı belirtilmektedir. Konuya ilişkin olarak planda donatı alanları belirlenirken, müktesep haklar, kesinleşmiş imar uygulamaları, eski mer i plan kararları baz alınmış, yeni plan kararlarında mümkün olduğunca korunmuş olup, bunlara ilaveten yeni plan kararları gereği ilave donatılar ve mevcut donatı alanlarında genişletmeler yapılmıştır. Ayrıca plan notlarında belirtilen yoğunluk artışlarıyla orantılı olarak donatı artırımı söz konusudur. 3) Planlama alnındaki hakim fonksiyon olan lojistik kararı üst ölçekli plan gereğidir. Plan bölgesinde gösterilen konut yerleşme alanları, Bahçeşehir Tatarcık konut bölgesinin bir devamı niteliğindedir. Lojistik alanları ise, Hadımköy sanayi lojistik bölgesinin bir parçası hükmündedir. Hadımköy bütündeki planlar, bir bütün olarak ele alınmakta, çevre ilişkileri bu yönde düzenlenmektedir. Dolayısıyla ulaşım sistemleri metropol ana ulaşım sistemlerinin bağlantıları ve devam eden parçaları hükmündedir. Kavşak noktaları ulaşım odakları, ulaşım aktarma merkezleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı nda ve sonrasındaki avan projelerle netleşecektir. 4) Planda Askeri alanlar ile kentsel donatılara ait sembollerin birlikte kullanılması hususunda, plan notlarının B.2.4. Askeri Alanlar ve Askeri Güvenlik Bölgeleri başlığı altında Bu planda Askeri Alanlar ile farklı fonksiyon sembollerinin birlikte kullanıldığı alanlardaki Askeri Alan fonksiyonunun sona ermesi halinde, bu alanlarda gösterilen diğer fonksiyon yer alacaktır. notu ile ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu alanlar ve bu alanların yakın çevresi mer i plan kararları birincil fonksiyonun yanı sıra ikincil fonksiyona göre de tasarlanmış olup plan projeksiyonu açısından yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen stratejik karar niteliği taşımaktadır. 5) t.t. li Arnavutköy İlçesi Ömerli Deliklikaya Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarının A.6. maddesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılma ve onay süreçlerinin uzaması nedenleriyle, yerleşik alanlardaki ivedilikle yapılması gereken teknik ve sosyal altyapı yatırımlarının kamu yararına uygun olarak, 1/5000 plan kararlarına uygun olmak kaydıyla, yerleşim içi gerekli bağlantılar ve terklerin yapılması şartıyla, uygulamaya imkan verilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak; 1/5000 ölçekli Arnavutköy İlçesi Ömerli Deliklikaya Bölgesi Nazım İmar Planı kurum görüşlerine, şehircilik esaslarına, analitik verilere, üst ölçekli plan kararlarına ve imar mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır. denilerek. 17/04/2012 onanlı 1/5000 ölçekli Arnavutköy İlçesi Ömerli Deliklikaya Bölgesi Nazım İmar Planı na yasal askı süresi içinde itiraza ilişkin değerlendirme yazımız ve ekinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre birlikte değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy İlçesi, 1/5000 ölçekli Ömerli Deliklikaya Bölgesi Nazım İmar Planı na yapılan itirazlar incelenmiş olup, itiraza konu plan ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından yapılan itirazlar Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 8

9 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 68 Tarih: Dosya No: 2012/1854 KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası N.İ.P Ağaçdere Köyü İtirazları. KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü nün 13/08/2012 gün ve BN:10919 sayılı yazısında; İlgi: a) tarih ve İBB Meclisi ne takdim yazımız, b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 923 sayılı kararı, c) tarih ve sayılı dağıtımlı yazımız, d) İtiraz değerlendirme tablosunda yer alan Şehir Planlama Müdürlüğünde kayıtlı itiraz dilekçeleri. (17 adet) 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı teklifi, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (a) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi ne iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi nin ilgi (b) kararı ile uygun görülerek, 20/07/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı nca onaylanmıştır. Söz konusu plan ilgi (c) yazımız ile dağıtımı yapılarak ve 21/10/ /11/2011 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü nde askıya çıkartılmıştır. TALEP : 20/07/2011 onanlı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı na askı süresi içinde Ağaçdere Köyüne ilişkin ilgililerince tarafımıza iletilen ilgi (d) itiraz dilekçeleri yazımız eki Ek.1 de sunulmakta olup söz konusu itirazlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. İTİRAZ KONULARI İlgi (d) yazı eki itiraz değerlendirme tablosunda yer alan itirazlardan; a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 nolu itirazlar ile ilgili parsellerin Tarımsal Niteliği Korunacak Alan dan Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı na alınması, b) 13 nolu itiraz ile ilgili parselin Kırsal Niteliği Korunacak Alan dan Tarımsal Nitelikli Turizm Alan ına alınması, c) 17 nolu itiraz ile Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı nda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan da, Dere Koruma Bandı nda ve Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı nda kalan parsellerin bir çoğunda mevcut yerleşim olduğu gerekçesiyle imar hakkı verilmesi talep edilmektedir. MÜLKİYET DURUMU İtiraz konusu parsellere ait mülkiyet durumları yazımız ekinde yer alan değerlendirme tablosunda (Ek.1) sunulmuştur. DEĞERLENDİRME a) Tarımsal Niteliği Korunacak Alan dan Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı na alınması talep edilen 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 16 nolu itirazlara ait parsellerin, Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü nün görüşü doğrultusunda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlandığından dolayı söz konusu talep ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğünü ve plan kararlarını bozacağı, Yine Tarımsal Niteliği Korunacak Alan dan Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı na alınması talep edilen 10 ve 15 nolu itirazlara ait parsellerin Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İSKİ nin kurum görüşleri doğrultusunda Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlandığından dolayı söz konusu talep ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğünü ve plan kararlarını bozacağı, Ayrıca Tarımsal Niteliği Korunacak Alan dan Tarımsal Nitelikli Turizm Alan ına alınması talep edilen 6, 7, 8, 9 nolu itirazlara ait parsellerin İSKİ nin İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinde belirtilen hususlar doğrultusunda planda Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi lejantında kalmakta olduğundan ve planda Dere Yapı Yaklaşma Mesafesinde kalan parsellere yönelik nolu plan notu ile söz konusu parsellere yönelik imar haklarının transferi sağlandığından dolayı söz konusu talep ilgili mevzuat 9

10 ve kurum görüşleri çerçevesinde, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğünü ve plan kararlarını bozacağı, b) Kırsal Niteliği Korunacak Alan dan Tarımsal Nitelikli Turizm Alan ına alınması talep edilen 13 nolu itiraza ait parselle ilgili talep, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğünü ve plan kararlarını bozacağı, c) tasdik tarihli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Orman Bölge Müdürlüğü nün gün ve sayılı görüş yazısı, Tarım İl Müdürlüğü nün ilgili gün ve 5070 sayılı görüşü ve İSKİ nin İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlandığından 17 nolu itirazla ilgili talep, plandaki nüfus, donatı ve yapı yoğunluk değerlerini bozacağı düşünülmektedir. SONUÇ : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nolu itirazlara ait parsellere ilişkin talepler, değerlendirme kısmında açıklanan hususlar çerçevesinde plan bütünlüğünü bozucu, plan kararlarını etkileyici olması nedeniyle 1/5000 Ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı kapsamında İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu tarafından belirlenen Köy Yerleşik Alan Sınırları, köylerin barındırdığı doğal ve kültürel değerlerin yaşatılması hususlarına dikkat edilerek; çevresel eşik ve sınırlamalarla uyumlu ilgili kurum görüşleri, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve plan bütünlüğü çerçevesinde havza sınırında yer alan planlama alanlarında belirlenen ilkesel kararlar ile benzer nitelikte olan Şile İlçesi Ulupelit Köyüne ilişkin itiraza binaen alınan gün ve 1399 sayılı Meclis Kararı da dikkate alındığında, Ağaçdere köyüne ait İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu nun gün ve 95/160 sayılı kararı ile belirlenen Köy Yerleşik Alan Sınırı kapsamındaki parsellerin yazımız eki Ek-2 bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık teşkil etmemektedir. denilerek. Şile İlçesi, 1/5000 Ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı na yapılan itirazlarla ilgili gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Darlık- Kabakoz- İsaköy Havzası Nazım İmar Planı Ağaçdere Köyü kısmına yapılan itirazlar incelenmiş olup, köy yerleşik alanı sınırlarının ve bu sınırlar içerisinde kalan parsellerin fonksiyonlarının Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle planlara işlenmesi, bunun dışında kalan konularda 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 10

11 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 69 Tarih: Dosya No: 2012/1865 KONUNUN ÖZÜ: Tuzla, Mimar Sinan Mahallesi Revizyon UİP değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13/08/2012 gün ve 2011/10776 sayılı yazısında; İlgi: a) tarih, 705/ç sayılı Tuzla Belediye Başkanlığı yazısı ve ekleri. b) tarih, 1143/ç sayılı Tuzla Belediye Başkanlığı yazısı ekleri. c) tarih, sayılı Başkanlık Katına iletilen yazımız. d) Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 542 sayılı Kararı. e) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın gün, S/89 sayılı genelgesi ve günlü, S/90 sayılı onayı. İTİRAZ: İlgi (a) yazı ile Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği itirazlarına ilişkin Tuzla Belediye Başkanlığınca tarih, 081 sayılı Meclis Kararı alınarak gereği için Başkanlığımıza gönderilmiştir. PLAN ONAMA SÜRECİ: tt li Mimar Sinan Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Tuzla Belediye Başkanlığı nın ilgi (b) yazısı eki gün, 141 sayılı İlçe Meclis kararı ile aynen uygun bulunan 1/1000 ölçekli Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ilgi (c) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) karar ile tadilen uygun görülen Uygulama İmar Planı Revizyonu itirazlarına ilişkin 1/1000 ölçekli plan paftaları Büyükşehir Belediye Başkanınca tarihinde aynen onanmıştır. Tuzla Belediyesi tarafından tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan plana ilgi (a) yazı eki dilekçeler ile askı süresi içerisinde itiraz edilmiştir. MÜLKİYET: Tapu Sorgulama Programında yapılan incelemede, 7484 ada 2 parselin şahıs mülkiyetinde olduğu ve tarihinde 2981 sayılı Yasanın 10/C madde uygulamasıyla edinildiği tespit edilmiştir. MER İ PLANLARDAKİ DURUM: Söz konu parsel tt li 1/5000 ölçekli Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan, Aydınlı Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planında 250 ki/ha yoğunlukta Önlem Alınarak Sıhhileştirilecek Konut Alanı nda ve tt li 1/1000 ölçekli Mimar Sinan Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planında Yönetim Merkezi Alanı nda kalmaktadır. İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı eki gün, 081 sayılı Tuzla Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile Mimar Sinan Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları hakkında İmar Komisyonunun 2012/090 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile uygun görülmüştür. Söz konusu taleplere ilişkin ilgi (a) yazı eki tarih, 2012/090 sayılı İmar Komisyonu Raporunda; 7484 ada 2 parselin itirazının kabulüne karar verildiği görülmüştür. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: onanlı 1/1000 ölçekli Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonunda Tuzla Belediye Başkanlığının tarih, 081 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda yapılan düzenlemenin 7484 ada 2 parselin Yönetim Merkezi Alanından Konut Alanına alınmasına ilişkin olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu itiraza ilişkin düzenleme fonksiyon açısından tt li 1/5000 ölçekli Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan, Aydınlı Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planını etkilememektedir. Ancak, teklif paftada lejant ve plan notu gibi gösterimlerin eksik olduğu görülmüştür. " Denilerek İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu itiraz teklif paftaları ekte olup; ilgi (e) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler, 5216 sayılı yasanın 14. Maddesi, 3194 sayılı yasanın 8. maddesi ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 11

12 KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itiraz incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 12

13 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 70 Tarih: Dosya No: 2012/1652 KONUNUN ÖZÜ: tarih ve 917 sayılı Meclis Kararı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü nün 23/07 /2012 gün ve BN:9889 sayılı yazısında; İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 1919 sayılı Kararı b) Şehir Planlama Müdürlüğü nde kayıtlı 6 adet itiraz dilekçesi. c) tarih ve S/TN: BN:2580 sayılı yazımız. d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 917 sayılı Kararı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin ilgi (a) Kararı ile Ambarlı Güvenlik Bölgesi Sınırı lejantı TEAŞ (EÜAŞ) Ambarlı Doğalgaz ve Fuel-Oil Santralleri Güvenlik Bölgesi Sınırı olarak değiştirilmiş; plan lejantına Enerji Üretim Alanı ilave edilmiş; Ambarlı Stratejik Bölgesi ndeki mevcut Doğalgaz Kombine Çevrim ve Fuel-Oil Elektrik Santrali nin üzerindeki Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı sembolü iptal edilerek yerine Enerji Üretim Alanı sembolü eklenmiş ve bu doğrultuda plan paftası, plan raporu ve plan notlarında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Meclis Kararı doğrultusunda 1/ ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı nda yapılan değişiklikler tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı nca onaylanarak tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü nde askıya çıkarılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarihli ve 1919 sayılı Kararı na yapılan ilgi (b) dilekçeler (117967, , , , , ) ile itiraz edilerek genel olarak: 1. Plan değişikliği ile "Lojistik Bölge" lejantından çıkarılarak, "Enerji Üretim Alanı, Kentsel Donatı Alanı" ile "Stratejik Bölge Sınırı" lejantlarına alınan mevcutta akaryakıt depolama terminalinin bulunduğu alanların "akaryakıt ürünleri depolama alanı" olarak değiştirilmesi, 2. Plan hükümlerinde yer alan "Ambarlı Bölgesi'nde yanıcı ve parlayıcı LPG depolama ve dolum tesisleri ile elleçlemenin yapılmaması" ifadesinin "akaryakıt elleçleme ve depolama faaliyetinin bu kapsama girmediği, bu faaliyetlerin yapılabileceği" yönünde değiştirilmesi, Bunlara ilave olarak TN: sayı ile kayıtlı AYGAZ A.Ş. nin itiraz dilekçesinde: 3. Plan değişikliğinin, "mevcut sanayi ve depolama tesislerin faaliyet gösterdikleri bölgelerde kalmasını kabul eden ve müktesep hakları saklı tutan" 1598 sayılı Büyükşehir Meclis Kararı ile çelişmesi. TN: sayı ile kayıtlı Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine ait önergedeki itirazlarda ise; 4. Petrol ve petrol türevlerinin taşınmasında en ekonomik kullanım yolunun denizyolu olması ve bu açıdan bölgenin limana uzak olması ve aynı zamanda yeniden yapılması gerekli altyapı zorluklarından dolayı patlayıcı LPG tanklarının Silivri-Beyciler köyünün güneyinde önerilen "Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı" fonksiyonuna taşınmasına ilişkin plan değişikliğinin kaldırılması ve bu fonksiyonların bu alan yerine altyapısı ve liman bağlantısı olan 1/ ölçekli Ergene Havzası Trakya Alt Bölgesi Revizyon ÇDP'de Marmara Ereğlisi/Sultanköy'de önerilen "Enerji Depolama Alanı" fonksiyonu kapsamında değerlendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu itirazlar ilgi (c) yazımız ile yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre incelenmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin söz konusu itirazların değerlendirilmesi sonucunda almış olduğu ilgi (d) Kararında; tarih ve 1919 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda düzenlenen onaylı plan değişikliğine yönelik itirazlar incelenmiş olup 4 nolu itiraz kapsamında 1/ ölçekli planın plan uygulama hükümleri bölümü nolu maddesinde ve Plan Raporu nun nolu hükmünde yer alan Silivri-Beyciler de önerilen Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı na ve/veya ibaresinin iptal edilmesi, bunun dışında kalan konularda t.t.li plan hükümlerinin korunması uygun görülmüştür denilmektedir. Ancak, tarih ve 1919 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda düzenlenen onaylı plan değişikliğinde, Ambarlı Stratejik Bölgesi ndeki patlayıcı LPG ile yanıcı ve parlayıcı akaryakıt depolama ve dolum tesislerinin Silivri-Beyciler de önerilen Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı na taşınması ile ilgili olarak Plan Raporu nda 7.9. Ambarlı Stratejik Bölgesi ve TEAŞ (EÜAŞ) Ambarlı Doğalgaz ve Fuel-Oil santralleri Güvenlik Bölgesi başlığı altındaki bölümde; 13

14 Bu doğrultuda, Türkiye nin enerji altyapısında kritik bir yeri olan bu bölgenin güvenirliliğini sağlamak açısından, bölgedeki stratejik tesisler için tehlike oluşturan patlayıcı LPG ile yanıcı ve parlayıcı akaryakıt depolama ve dolum tesislerinin Silivri-Beyciler de önerilen Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı na taşınması önerilmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu tesislerin 1/ ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Plan Revizyonu nda Marmara Ereğlisi/Sultanköy de önerilen Akaryakıt Ürünleri Depolama Alanı na taşınması olanakları da değerlendirilmelidir. ifadesi yer almaktadır. Ambarlı Stratejik Bölgesi ndeki patlayıcı LPG ile yanıcı ve parlayıcı akaryakıt depolama ve dolum tesislerinin Silivri-Beyciler de önerilen Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı na taşınması ile ilgili olarak alınan ilgi (d) Meclis Kararı nda ise bu bölümdeki ifadenin iptaline yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Konuya ilişkin tarafımızdan yapılan değerlendirmede; Meclis Kararı nda; Plan Raporu nda Ambarlı Stratejik Bölgesi ndeki patlayıcı LPG ile yanıcı ve parlayıcı akaryakıt depolama ve dolum tesislerinin Silivri- Beyciler de önerilen Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı na taşınması ile ilgili olarak 7.9. Ambarlı Stratejik Bölgesi ve TEAŞ (EÜAŞ) Ambarlı Doğalgaz ve Fuel-Oil santralleri Güvenlik Bölgesi başlığı altındaki Silivri-Beyciler de önerilen Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı na taşınması önerilmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu tesislerin ifadesinin iptal edilmesi ve bunun dışında kalan konularda tarih ve 917 sayılı Kararın korunması, Plan Raporu ve Plan Uygulama Hükümleri arasında bütünlük sağlayacağı düşünülmektedir. denilerek. Söz konusu değişikliğe ilişkin değerlendirmenin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre incelenmek ve yeniden karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni planı ile ilgili alınan 15/05/2012 tarih 917 sayılı Meclis Kararına ilişkin Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan talep incelenmiş olup plan bütünlüğünün sağlanmasına yönelik olduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 14

15 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 71 Tarih: Dosya No: 2012/1669 KONUNUN ÖZÜ: Eyüp,35 ada 1-11 parseller,113 ada parseller, 122 ada 333 parsellere ilişkin 1/5000 ölç. R.N.İ. Planı İtirazı hk KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü nün 27/07/2012 gün ve sayılı yazısında; İlgi : a) Müdürlüğümüzde gün, Pl sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi. b) Mesken Müdürlüğünün gün sayılı yazısı eki 1/5000 ölç. teklif plan. c) Başkanlık Katına gün, 2012/ sayılı yazımız. d) Büyükşehir Belediye Meclisinin gün, 650 sayılı kararı. e) gün, sayılı plan dağıtım yazımız. f) Mesken Müdürlüğünün gün sayılı yazısı eki 1/5000 ölç. itiraz planı. g) Başkanlık Katına gün, sayılı yazımız. h) Büyükşehir Belediye Meclisinin gün, 806 sayılı kararı. ı) gün, sayılı plan dağıtım yazımız. İTİRAZ: İlgi a) dilekçe ile; Eyüp İlçesi, Yeşilpınar-Akşemsettin Mahallesi, 35 ada 1-11 parseller, 113 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, 101, 102, 103 parseller ve 122 ada 333 parselde Gecekondu Önleme Bölgesi Alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planına itiraz edilmektedir. MÜLKİYET: Eyüp-Yeşilpınar-Akşemsettin Mahallesi; 35 ada 1 parsel ( m 2 ), 11 parsel (24221 m 2 ),113 ada 2 parsel (245 m 2 ), 3 parsel (177 m 2 ), 4 parsel (182 m 2 ),5 parsel (176 m 2 ),6 parsel (180 m 2 ), 7 parsel (242 m 2 ),8 parsel (235 m 2 ), 85 parsel (154 m 2 ),101 parsel (184 m 2 ),102 parsel (198 m 2 ) ve 103 parsel (425 m 2 ) İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup 122 ada 333 parsel ise tescil dışı alanda kalmaktadır. MER İ PLANLARDAKİ DURUM: Söz konusu alan; onanlı 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında ve onanlı 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında; alanın tamamı Gecekondu Önleme Bölgesi (GÖB) sınırı içinde; Konut Alanı (5.12 ha),yönetim Merkezi (Belediye Hizmet Alanı) (0,24 ha), Ticaret Alanları(max:4 kat) (1 ha) ; Kültür Tesisi Alanı (0.63 ha), Sağlık Tesisi Alanı (2,39 ha), İlköğretim Tesis Alanı-Temel Eğitim Alanı (1.49 ha), Orta Öğretim Tesis Alanı(1.65 ha), Kreş Alanı (0,46 ha), Yeşil Alan ve Park Alanları (25,59 ha) ve Yol Alanında (6.43 ha) kalmakta iken Mesken Müdürlüğünün İlgi b) yazısı ile Gecekondu Önleme Bölgesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi tarafımıza iletilmiş olup, konu ilgi c) yazımız ile karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine takdim edilmiştir. İlgi d) Meclis kararı ile tadilen uygun görülerek karara bağlanan teklif 1/5000 ölçekli planlar Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tarihinde aynen onanarak, ilgi e) yazımız ile plan dağıtımı yapılmıştır / tarihleri arasında askıya çıkartılan t.t.li, 1/5000 ölçekli plana ilgi a) dilekçe ile askı süresi içerinde itiraz edilmiştir. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İlgi itiraz dilekçesi ile talep edilen değişikliklere ilişkin kurum/kuruluş görüşü bulunmadığı tespit edilmiştir. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: İlgi a) dilekçe ile; Eyüp İlçesi, Yeşilpınar-Akşemsettin Mahallesi, 35 ada 1-11 parseller, 113 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, 101, 102, 103 parseller ve 122 ada 333 parselde Gecekondu Önleme Bölgesi Alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planına itiraz edilmektedir. Sözkonusu itiraz dilekçesinde özetle, yıllardır bu bölgede yaşadıkları ifade edilerek, yeni yapılan plan ile konutların ellerinden almasının mağduriyetlerine sebep olacağından planın iptal edilmesi talep edilmektedir. 15

16 Dosyada yapılan incelemede; ilgi a) dilekçe ile itiraz edilen plana, askı süresi içerisinde Mesken Müdürlüğümüzün ilgi f) yazısı ile de itiraz edildiği, sözkonusu itirazın ilgi g) yazımız ile karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine takdim edildiği, ilgi h) meclis kararı ile tadilen uygun görülen itiraza ait 1/5000 ölçekli plan paftalarının tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak dağıtımının yapıldığı, dolayısıyla ilgi a) dilekçe ile itiraz edilen planın meriyetini kaybettiği tespit edilmiştir. denilerek. Eyüp İlçesi,, Yeşilpınar-Akşemsettin Mahallesi, 35 ada 1-11 parseller, 113 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, 101, 102, 103 parseller ile 122 ada 333 parsele ait tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı itirazı olan İlgi a) dilekçe ekte olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği görüşülerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Eyüp İlçesi, 35 ada, 1-11 parseller, 113 ada, parseller, 122 ada 333 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına yapılan itiraz incelenmiş olup itiraza konu plan kentsel dönüşüm ve yenilenme amacıyla hazırlanmış olduğundan yapılan itiraz komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM 16

17 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 72 Tarih: Dosya No: 2012/1793 KONUNUN ÖZÜ: Eyüp,35 ada 1-11 parseller,113 ada parseller, 122 ada 133 parsellere ilişkin 1/5000 ölç. R.N.İ. Planı İtirazı hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü nün 13/08/2012 gün ve sayılı yazısında; İLGİ : a)emlak Yönetim Daire Başkanlığı Mesken Müdürlüğünün gün sayılı yazısı. b)emlak Yönetim Daire Başkanlığı Mesken Müdürlüğünün gün sayılı yazısı eki 1/5000 ölçekli plan. c) Başkanlık Katına gün, sayılı yazımız. d) Büyükşehir Belediye Meclisinin gün, 806 sayılı kararı. İTİRAZ: İlgi a) yazı ile; Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi 35 ada 1-11 parseller, 113 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, 101, 102, 103 parseller ve 122 ada 333 parselde Gecekondu Önleme Bölgesi Alanının yeniden düzenlenmesi teklifinin tadilen uygun görüldüğü t.t.li, 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planının askı süresi içerisinde Mesken Müdürlüğünce yapılan itiraza ilişkin tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli İtiraz Nazım İmar Planına Arazinin jeolojik durumuna göre tesviye edilebilir plan notunun eklenmesi ve 11. Konut ve Ticaret (T1 ve T2) Alanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanan avan projeye göre uygulanacaktır şeklindeki plan notunun iptali istemi ile itiraz edilmektedir. MÜLKİYET: Eyüp-Yeşilpınar Mahallesi; 35 ada 1 parsel ( m 2 ), 11 parsel (24221 m 2 ),113 ada 2 parsel (245 m 2 ), 3 parsel (177 m 2 ), 4 parsel (182 m 2 ),5 parsel (176 m 2 ),6 parsel (180 m 2 ), 7 parsel (242 m 2 ),8 parsel (235 m 2 ), 85 parsel (154 m 2 ),101 parsel (184 m 2 ),102 parsel (198 m 2 ) ve 103 parsel (425 m 2 ) İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup 122 ada 333 parsel ise tescil dışı alanda kalmaktadır. MER İ PLANLARDAKİ DURUM: İtiraz edilen plan; söz konusu alanda, Gecekondu Önleme Bölgesi (GÖB) Alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin t.t.li, 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde Mesken Müdürlüğü nce yapılan itirazın karara bağlandığı ilgi d) meclis kararı eki t.t.li, 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planıdır. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İlgi a) yazı ile, itiraz edilen hususlara ilişkin kurum görüşü iletilmemiştir. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: İlgi a) yazı ile; Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi 35 ada 1-11 parseller, 113 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, 101, 102, 103 parseller ve 122 ada 333 parselde Gecekondu Önleme Bölgesi Alanının yeniden düzenlenmesi teklifinin tadilen uygun görüldüğü t.t.li, 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planının askı süresi içerisinde Mesken Müdürlüğünce yapılan itiraza ilişkin tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli İtiraz Nazım İmar Planına Arazinin jeolojik durumuna göre tesviye edilebilir plan notunun eklenmesi ve 11. Konut ve Ticaret (T1 ve T2) Alanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanan avan projeye göre uygulanacaktır şeklindeki plan notunun iptali istemi ile itiraz edilmektedir. Dosyasında yapılan incelemede; Söz konusu parsellerin bulunduğu alan; onanlı 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında ve onanlı 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında Gecekondu Önleme Bölgesi (GÖB) sınırı içerisinde Konut, Yönetim Merkezi (Belediye Hizmet Alanı), Ticaret, Kültürel Tesis, Sağlık Tesisi, İlköğretim Tesisi-Temel Eğitim, Orta Öğretim, Kreş, Yeşil Alan ve Park ve Yol Alanı gibi 17

18 fonksiyonlarda kalmakta iken Mesken Müdürlüğünce Gecekondu Önleme Bölgesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin tarafımıza iletildiği, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine takdim edilen teklifin gün, 650 sayılı Meclis kararı ile tadilen uygun görülerek karara bağlandığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tarihinde aynen onandığı, ancak bu planın askı süresi içerisinde Mesken Müdürlüğünün ilgi b) yazısı ile plana itiraz edildiği, ilgi c) yazımız ile meclise iletilen itirazın ise ilgi d) meclis kararı ile tadilen uygun görülerek, tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı ve tarihinde askıya çıkartıldığı tespit edilmiştir t.t.li, 1/5000 ölçekli İtiraz Nazım İmar Planının; 1- Plan tasdik sınırı, Eyüp İlçesi, 35 ada, 1, 11 parseller, 113 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, 101, 102, 103 parseller ve 122 ada, 333 parseldir. 2- Plan tasdik sınırının tamamı gecekondu önleme bölgesidir. 3- Planlama alanı bütününde insanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu(konut alanı, eğitim, sağlık, idari, alışveriş merkezi, iş merkezi vb. kamuya ait) her türlü yapılar için ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz. 4- Plan sınırı içindeki donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 5- Eğitim, Sağlık, İbadet Yerleri, Belediye Hizmet Alanı vb. gibi kamuya ait donatı alanlarında blok ebat, boyut ve şekli serbest olup Hmax=5 kattır ve bu alanlarda ilçe belediyesi tarafından onanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 6- Konut alanlarında Taks: 0.35, Hmax: 15,50 m dir. 7- Konut alanlarında toplam inşaat alanının %5 ini geçmemek şartıyla, bağımsız bölüm olarak kreş, sosyal ve kültürel tesis, kafeterya, spor tesisi vb. hizmet birimleri yapılabilir. 8- Plan sınırı içindeki konut alanlarında su basman kotu bina ön cephe ortalamasından alınacaktır. 9- Planda oluşturulan konut alanları, toplu konut alanı şeklinde çözümlenecektir. 10- Planlama alanının tamamında yapılar ayrık, ikiz, blok, sıra ev ve teras ev şeklinde yapılabilir. Bu yapı nizamları aynı ada içerisinde ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir. Bunlar vaziyet planı ile belirlenir ve aynı ada içerisinde farklı kat uygulamasına gidilebilir. 11- Konut ve ticaret (T1 ve T2) alanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nce onaylanan avan projeye göre uygulanacaktır. 12- Bodrum katlar İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 13- Plan sınırı içindeki alanda blok şekli ve ebatları serbest olup, bloklar arası çekme mesafesi avan projesinde belirlenecektir. 14- Çatı şekli serbest olup avan projede belirlenecektir. 16- Planda park alanı olarak ayrılan alanlarda mimari avan proje doğrultusunda toplam alanın %5 ini ve Hmax=2 katı geçmeyecek şekilde trafo, igdaş vana odaları, muhtarlık, semt konağı, kreş, spor tesisleri, büfe, kafeterya vb. tesisler yer alabilir. 17- Planlama alanı içinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü vb. kurumların uygun görüşü alınmak kaydı ile meydan, yeşil alan ve donatı alanlarında, ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği toprak derinliği bırakılarak ve doğal zemin biçimi değiştirilmeyecek şekilde olağanüstü durumlarda sığınak olarak kullanılmak üzere kamuya açık yer altı otopark alanı düzenlenebilir. 18- Konut ve ticaret alanlarında, bina cephe hattı gerisinde kalmak kaydı ile yan ve arka bahçede parselin tamamında eğimden dolayı açığa çıkan alanda kapalı otopark yapılabilir. 19- T1 rumuzlu ticaret alanlarında iş merkezi, ofis, büro, alışveriş merkezi, çarşı, konaklama tesisleri, otel, lokanta, restaurant, banka, finans kurumları ve kat otoparkı yer alabilir. 20- T1 rumuzlu ticaret alanlarında, Plan Yapım Yönetmeliğinin belirlediği minimum parsel büyüklüğünü sağlamak şartı ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü almak, talebin bulunduğu alandaki yapılaşma koşullarını aşmamak koşulu ile özel okul, özel hastane, açık ve kapalı spor alanları yapılabilir. 21- T1 rumuzlu ticaret alanlarında Hmax= 5 kattır. 22- T2 rumuzlu ticaret alanlarında içinde bulunduğu konut alanlarına hizmet edecek küçük ticari birimler(lokanta, market, restaurant, bakkal, kreş, büfe, kafeterya vb.) yer alabilir. 23- T2 rumuzlu ticaret alanlarında Hmax= 3 kattır. 24- Sosyal ve kültürel tesislerde Hmax= 5 kattır. Bu alanlarda sosyal tesis, kültür merkezleri, teknik eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, yetiştirme yurdu, huzurevi vb. yer alabilir. Bu alanda yapılacak sosyal ve kültürel tesisler özel olarak da yapılabilir. 18

19 25- Açık Spor Alanlarında; kapalı spor alanı yapılanması yer almayacak olup revir-wc-soyunma, odası-duş yerleri gibi sportif amaçlı kullanımlara dönük idari, hizmet birimleri için büyüklüğü Taks=0.10 u, kat adedi 2 katı aşmayan yapılar yapılabilir. 26- Rekreasyon+zemin altı otopark alanında semt pazarı, yılın belirli günlerinde kurban satış yeri kurulabilir. Ön cephe hattının gerisinde kalmak şartıyla parselin tamamında zeminaltı otopark yapılabilir. 27- Akaryakıt+LPG istasyonlarında Taks: 0.15, Hmax: 6,50 m dir. 28- Açıklanmayan hususlarda Meri Plan Hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir. 29- Bu plan kapsamında; deprem yönetmeliği, sığınak yönetmeliği, otopark yönetmeliği, İSKİ yönetmeliği, su kirliliği kontrol yönetmeliği, karayolları kenarına yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik hükümlerine uyulacaktır...- Planda oluşturulan konut alanlarında inşaat alanının %5 i ticaret olarak ayrılabilir. Şeklinde plan notları bulunmaktadır. Yapılan İncelemede; İlgi a) yazısı ile Arazinin jeolojik durumuna göre tesviye edilebilir şeklinde ki plan notunun plana eklenmesi istenmekle birlikte sözkonusu Gecekondu Önleme Bölgesi nin revize edilmesine ilişkin Mesken Müdürlüğünce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 15-Arazide kazı dolgu yaparak düzenleme yapılabilir. Düzenlenmiş zemin tabii zemin olarak kabul edilecektir şeklinde ki benzer plan notunun teklif edildiği, ancak planın karara bağlandığı gün, 650 sayılı Meclis kararında bu plan notunun iptal edildiği, Ayrıca ilgi a) yazısı ile Konut ve Ticaret (T1 ve T2) Alanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanan avan projeye göre uygulanacaktır şeklindeki 11 nolu plan notunun iptali istenmektedir. Ancak İstanbul İmar Yönetmeliğinin Avan Proje Uygulamalarına ilişkin 3. Bölümünün Avan projesine göre uygulama yapılacak diğer yapılar başlıklı 3.05 Maddesinde; Kentsel Dönüşüm Bölgesi olarak ilan edilen yerlerdeki yapıların avan projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır Plan notu gereği avan proje uygulaması getirilmemiş yerlerde aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan yapıların avan projeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Müstakil yapı adeti 50 veya daha fazla olan uygulamalar, Toplam inşaat alanı (60.000)m2 den fazla olan konut ve rezidans yapıları, Katlar alanı (40.000) m2 den fazla olan iş, alışveriş merkezi, ve özellik arz eden yapılar. Toplam inşaat alanı ( ) m2 den fazla olan sanayi ve depolama yapıları. Şeklinde hüküm bulunduğundan, 11 nolu plan notu iptal edilse dahi Açıklanmayan hususlarda Meri Plan Hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir. Şeklindeki 28 nolu plan notu gereği avan proje onayının Başkanlığımızca yapılması gerekmektedir. Özetle, İlgi a) yazı ile eklenmesi istenen Arazinin jeolojik durumuna göre tesviye edilebilir şeklindeki plan notunun benzerinin, sözkonusu planın öncesinde ki gün, 650 sayılı İBB Meclis Kararı ile iptal edildiği ve iptal edilmesi istenen 11 nolu plan notu ise iptal edilse dahi İstanbul İmar Yönetmeliği gereği avan proje onayının Başkanlığımızca yapılacağı görülmüştür. denilerek. Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi 35 ada 1-11 parseller, 113 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, 101, 102, 103 parseller ile 122 ada 333 parsele ait t.t.li, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itiraz sonucu oluşan t.t.li, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin ilgi a) itiraz yazısı ekte olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği görüşülerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 19

20 KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Eyüp İlçesi, 35 ada 1-11 parseller, 113 ada parseller, 122 ada 133 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına yapılan itirazlar incelenmiş olup, Mesken Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz kapsamında Konut ve ticaret alanlarında arazinin jeolojik durumuna göre avan projesinde gösterildiği şekliyle tesviye yapılabilir. Plan notunun t.t.li 1/5000 ölçekli plan eklenmesi, ayrıca bu planda yer alan 11 nolu plan notunun Konut ve ticaret alanlarında avan proje onayı ilçe belediyesi tarafından yapılacaktır. Şeklinde yeniden düzenlenmesi, yapılan bu düzeltme ve ilavelerle birlikte t.t.li 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin uygulanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. 20

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 132 Tarih: 14.02.2013 Dosya No: 2013/316 KONUNUN ÖZÜ: Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yukarı Mahalle, 186 pafta, 2359 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.12.2015 tarih, 2015/34713

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 86 Tarih: 17.07.2014 Dosya No: 2014/1075 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mah., 196 ada

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 42 Tarih: 16.01.2013 Dosya No: 2013/78 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe, 1508 ve 1571 parseller ile arasındaki

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni: 10058 Ada 419, 418 parseller ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alan. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 144 Tarih: 14.03.2013 Dosya No: 2013/653 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi Evren Mahallesi F21c22a3b pafta

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 190 Tarih: 13.09.2012 Dosya No: 2012/1957 KONUNUNÖZÜ:Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. 3576 ada 1,2,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 01 Tarih: 10.09.2013 Dosya No: 2013/1325 KONUNUN ÖZÜ: Pendik D-100

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 135 Tarih: 12.09.2012 Dosya No: 2012/1931 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a2d pafta,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 144 Tarih: 12.09.2013 Dosya No: 2013/1655 KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 27 pafta,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20651 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu, 176 pafta, 2370 ada, 788 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.09.2016 tarih, 2016/28172 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Aşağı Mahalle 882 ada, 62 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 119 Tarih: 17.01.2013 Dosya No: 2013/191 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, İSKİ dere mutlak koruma alanına

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu Mah. 2370 ada, 559 parselle ilgili imar planı değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.11.2016 tarih, 2016/34538 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi:

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 195 Tarih: 12.07.2013 Dosya No: 2013/1402 KONUNUN ÖZÜ: 16.05.2008 t.t. li 1/1000 ölçekli Pendik Merkez

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20656

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 214 Tarih: 12.10.2012 Dosya No: 2012/1833-1949 KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, 19.05.2012 t.t.li 1/5000

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 145 Tarih: 13.06.2013 Dosya No: 2013/1164 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi,Karlıktepe Mahallesi 1992 ada 320

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13356 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 119-2 pafta 945 ada 4 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.03.2015

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 31 Tarih: 13.03.2012 Dosya No: 2012/446 KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane Hamidiye Mah. 6891 ada, 2 parsel 1/5000

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-1: Elbasan Mahallesi 211 nolu parsele ait 1/1000 İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.08.2016 tarih E.3667 sayılı yazısında; İLGİ : 12.08.2016 tarih 32249 sayılı dilekçe. TALEP: Çatalca

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık Mahallesi, 10471 (E:2386) ada, 157 parselde Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 06.03.2017 tarih, 2017/6703 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi: a)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 22.10.2013 Dosya No: 2013/1865 KONUNUN ÖZÜ: Teknik Hatalar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yukarı Mahallesi, 11132 (E:2274) ada, 261 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih, 2017/26765 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor :2015/09 Tarih : 30.03.2015 KONUNUN ÖZÜ: Kavaklı Mahallesi 748 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kısmen Konut Alanı, kısmen park, kısmen otopark

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İLGİ:a)10.12.2010 tarih ve 49 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b)24.12.2010 tarih 993-12960 sayılı

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 67 Tarih: 13.05.2014 Dosya No: 2014/425 KONUNUN ÖZÜ: Avcılar, 05/12/2013 tarih ve 125 sayılı İlçe Meclis

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 53 Tarih: 11.04.2012 Dosya No: 2012/562 KONUNUN ÖZÜ: Bahçelievler, Kartaltepe, 603 ada 6 parsele ilişkin

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( )

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM -1: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon Raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih 1745-9781 sayılı yazısında; İLGİ: a)08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Hürriyet Mah., 12001 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12 parseller, 12014 ada, 5,6,7 parseller, 9024 ada, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 216 Tarih: 18.05.2012 Dosya No: 2012/1227 KONUNUN ÖZÜ: : Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 37 Tarih: 11.09.2013 Dosya No: 2013/1594 KONUNUN ÖZÜ: Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, F22D16D pafta

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1737 KONUNUN ÖZÜ: Ümraniye Çakmak Mah., 35 pafta, 205 ada, 2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-21

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 24 Tarih: 09.07.2013 Dosya No: 2013/1287 KONUNUN ÖZÜ: Beşiktaş, 55 pafta, 1463 ada, 143-144 parsellere

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 34 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1716 KONUNUN ÖZÜ: Küçükçekmece İlçesi, 27 pafta 7649,7650, 7651,

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon İmar Planları ve Kartal E-5 Kuzeyi İmar Planları sınırlarında Kaptan-ı Derya Caddesi'ne cepheli parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 218 Tarih: 12.07.2013 Dosya No: 2013/1564 KONUNUN ÖZÜ: Güngören, M.Nesih Özmen Mah., 70/6 pafta, 1118

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 62 Tarih: 14.03.2012 Dosya No: 2012/329 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe-Sarıgazi 560 ada 13 parsele ilişkin 15.02.2010

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 63 Tarih: 16.01.2013 Dosya No: 2013/154 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi 1056 ada 2

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 106 Tarih: 14.05.2015 Dosya No: 2015/756 KONUNUN ÖZÜ: NİP-7654 PIN numaralı 1/5.000 ölçekli Kartal Kordonboyu

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 120 Tarih: 15.11.2013 Dosya No: 2013/2258 KONUNUN ÖZÜ: Çekmeköy-Merkez mah.,164 ada, 15 parsele ilişkin

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 188 Tarih: 15.02.2013 Dosya No: 2012/2844 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü-Gürpınar 1506 ada 1 parsele ilişkin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: UİP-5609,1; UİP-5639,2 ve UİP-5640,1 Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazları (1/5000 ölçekli plana aykırı itirazlar) TEKLİF:

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 85 Tarih: 11.04.2012 Dosya No: 2012/769 KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 59 pafta,

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 26 Tarih: 14.08.2012 Dosya No: 2012/1627 KONUNUN ÖZÜ: Bayrampaşa İlçesi, Orta mh., 71 pafta, 420 ada,

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 84 Tarih: 14.03.2012 Dosya No: 2011/1343 KONUNUN ÖZÜ: Ataşehir, 249 pafta, 1885 ada, 3 parsel hakkında.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 160 Tarih: 14.12.2012 Dosya No: 2012/1190 KONUNUN ÖZÜ: Çatalca Kaleiçi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 59 Tarih: 10.10.2012 Dosya No: 2012/2028 KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Kadıköy, Caddebostan Mahallesi,

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: 2013/576-Ref:1664137 DOSYA KONUSU: Şişli-Ayazağa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (2.ETAP) hakkında. Şişli İlçesi sınırları içinde Ayazağa ve Huzur Mahallerini kapsayan 140 ha lık alan içinde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı-5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 05.06.2017 tarih, 2017/17206

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 66 Tarih: 17.07.2014 Dosya No: 2014/1079 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yakacık, 238ED2B pafta,2622 ada,

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

CHP grubunun ret oyu kullandığı değişiklik AKP li üyelerin oyları ile kabul edilerek bir yeşil alan daha imara açıldı.

CHP grubunun ret oyu kullandığı değişiklik AKP li üyelerin oyları ile kabul edilerek bir yeşil alan daha imara açıldı. 24 Ekim günü yapılan İBB Meclis oturumunda TÜRGEV İN VATANDAŞTAN SATIN ALDIĞI söz konusu parselin Sosyal Kültürel Tesis Alanı na alınmasına ilişkin 1/5 bin ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 23 Tarih: 12.03.2013 Dosya No: 2013/394 KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar, Selamiali Mah., 129 ada, 4 parsel, 130-131

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 168 Tarih: 12.04.2013 Dosya No: 2013/558 KONUNUN ÖZÜ: Pendik İlçesi, 30.09.2011 t.t li Şeyhli Sanayi

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 116 Tarih: 12.04.2012 Dosya No: 2011/1267 KONUNUN ÖZÜ: 01/04/2003 onay tarihli Bakırköy Merkez ve Ataköy

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 143 Tarih: 12.04.2013 Dosya No: 2013/690 KONUNUN ÖZÜ: Fatih (Tarihi Yarımada) 1/5000 ölçekli KANİP itirazları

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI: Ekrem İMAMOĞLU

BELEDİYE BAŞKANI: Ekrem İMAMOĞLU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ Karar Tarihi Karar No Karar 07.03.2016 28 Özü Belediye Meclisini Teşkil Eden Üyeler MECLİS KARARI Yakuplu Mahallesi 542 adanın doğusunda kalan otopark alanına ilişkin plan tadilatı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU-İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU MÜŞTEREK Rapor No: 205 Tarih: 16.08.2012 Dosya No: 2012/1316 KONUNUN ÖZÜ: Yakuplu-Esenyurt

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yer Tahsisi. (İSMEK Kurs Merkezi.) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı