Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları*"

Transkript

1 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları* Ali A. IŞIKBER, Hakan Ü. ÖZDAMAR, Ayşegül KARCI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş ÖZET: Bu çalışmada Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde depolanmış buğdaylar üzerinde rastlanan böcek türleri, bunların bulaşma oranları ve yoğunlukları tespit edilmiştir. Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde depolanmış buğdaylarda yürütülen sürveyler sonucunda Palorus supdepressus (Wollaston), Plodia interpunctella (Hübn.), Oryzaephilus surinamensis (L.) Rhizopertha dominica (F.), Sitophilus oryzae (L.), Tribolium confusum (Herbst.), Trogoderma granarium (Evert.) olmak üzere toplam 7 tür tespit edilmiştir. Ayrıca larva parazitoidi olarak Choetospilla elegans (L.) bulunmuştur. R. dominica ve confusum un Kahramanmaraş ve Adıyaman daki depolardan alınan buğday örneklerinde en yüksek bulaşma oranına sahip olduğu saptanmıştır. Kahramanmaraş taki depolarda rastlanan böcek türlerinin yoğunluğu, Adıyaman daki depolarda görülen böcek türlerinin yoğunluğundan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kahramanmaraş tan alınan buğday örneklerinde iç karantinaya tabii olan granarium yalnızca bir örnekleme tarihinde düşük bulaşma oranında bulunurken, Adıyaman dan alınan örneklerde çok sık ve yüksek bulaşma oranında bulunmuştur. Adıyaman dan alınan buğday örneklerinde böcek zararına uğramış danelerin oranı %0.04 ile %0.3 arasında değişirken Kahramanmaraş tan alınan örneklerde ise bu oranın %0.05 ile %0.2 arasında olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Depolanmış buğday, böcek yoğunluğu, bulaşma oranı, Kahramanmaraş, Adıyaman Determination of Insect Species and Their Infestation Rates on Stored Wheat in Kahramanmaraş and Adıyaman Province ABSTRACT: This study was carried out to determine the insect species, their infestation rates and their densities on stored wheat in Kahramanmaraş and Adıyaman Province. The results of survey showed that seven insect species, namely Tribolium confusum Herbst., Palorus subdepressus (Wollaston), Rhyzopertha dominica (F.), Sitophilus oryzea (L.), Oryzaephilus surinamensis (L.), Trogoderma granarium Evert., and Plodia interpunctella (Hübn.) were determined on stored wheat in both Kahramanmaraş and Adıyaman province. In addition to these species, a larva parazitoid, Choetospilla elegans (L.), was found in infested wheat by R. dominica and confusum. The most common insect species were found to be R. dominica and confusum in Kahramanmaraş and Adıyamana respectively by having the highest infestation ratioes throughout sampling periods. The density of insect species on stored wheat in Kahramanmaraş was found to be higher than that in Adıyaman. granarium that is subject to domestic quarantine was found to be a high infestiaon rates on wheat samples in Adıyaman. While the ratio of the grain infested by the insects varied from 0.04% to 0.3 % in wheat samples taken in Adıyaman, it varied from 0.05% to 0.2% in those taken in Kahramanmaraş. Key Words: Stored wheat, insect density, infestation rate, Kahramanmaraş, Adıyaman GİRİŞ Buğday dünyada ve ülkemizde ekiliş ve üretim alanı bakımından önemli bir yer kapsamaktadır. Dünyada 1999 yılında toplam ha alanda buğday yetiştiriciliği yapılmış ve ton ürün elde edilmiştir (Anonim, 2000). Ülkemizde 2001 yılı verilerine göre ha alanda buğday ekimi yapılmış ve ton ürün elde edilmiş olup, verim ise 2077 kg/ha olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 2002). Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde bulunan Adıyaman ilinde ise ha alanda buğday ekimi yapılırken, ton ürün alınmış olup verim kg/ha olarak gerçekleşmiştir. Doğu Akdeniz Bölgesi nde yer alan Kahramanmaraş ta ise ha alanda buğday ekimi yapılmış ve ton ürün elde edilirken, verim de 2295 kg/ha olarak elde edilmiştir (Anonim, 2002). * Bu araştırma KSU Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. Ülkenin tarımsal yapısı içinde bu denli önemli bir yeri olan tahıllar, depolama döneminde bir çok zararlının saldırısına uğrayarak zarar görürler. Türkiye de Sitophilus spp. (Coleoptera: Curculionidae) Tribolium spp. (Coleoptera: Tenebrionidae), Rhizopertha dominica F. (Coleoptera: Bostrychidae), Trogoderma granarium Evert. (Coleoptera: Dermestidae), Oryzaephilus surinamensis L. (Coleoptera: Silvanidae) ve Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae) gibi depo zararlıları özellikle buğdayda depolanma sırasında ağırlık, çimlenme, ve kalite kayıplarına neden olmaktadır (Anonim, 1995; Özer ve ark., 1989; Erakay, 1974). Tahıllarda depolama esnasında zararlı böceklerin %10 a kadar varan ürün kayıplarına yol açtığı bilinmektedir (Ekmekçi ve Ferizli, 2000). Bu bağlamda tahılların güvenli bir şekilde depolanmasında rol oynayan faktörler içinde depolanmış ürün zararlıları önemli bir yer tutmaktadır.

2 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Depolanmış ürün zararlılarıyla mücadelelerde ülkemizde yaygın olarak fosfin kullanılmaktadır yılında depolanmış ürün zararlılarına karşı ülkemizde toplam 297 ton pestisit kullanılmıştır (Ekmekçi ve Ferizli, 2000). Yukarıda adı geçen zararlı böcekler genellikle kozmopolitik dağılım gösterirken, granarium daha çok Güney Anadolu Bölgesi nde yaygındır. Khapra böceği olarak adlandırılan granarium karantina listesinde olup Güney Anadolu Bölgesi nde 1964 yılında tahıllarda %20-35 e kadar varan ürün kayıplarına neden olduğu tespit edilmiştir (Kalkan, 1963). Ancak, bu zarar son yıllarda %5 in altına kadar düşmüştür. Hasattan sonra tahılların ve mamül maddelerinin tüketilinceye kadar en düşük düzeyde kayıplarla korunması ve depolanması gereklidir. Tahılların bunun için öncelikle kalitesini etkileyen ve ürün kaybına yol açan böcek türlerinin ve bunların yoğunluklarının tespit edilmesi ve kaliteyi etkileyen parametrelerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde depolanmış ürünler üzerinde dikkate değer kapsamlı bir çalışma yoktur. Bu yüzden, bu çalışmada Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde depolanmış buğdaylarda saptanan böcek türleri, bunların bulaşma oranları ve yoğunluklarının saptanması amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOT Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde buğdayın depolanması sırasında kalite bozulmasına sebep olan zararlı böcekleri saptamak için sürvey çalışmaları yürütülmüştür. Sürvey çalışmaları un fabrikası, Toprak Mahsulleri Ofisi ve üreticilere ait depolarda, değirmenlerde olmak üzere her iki ilde 8-12 arasında sabit noktadan Eylül-2002 den itibaren bir yıl boyunca ayda bir kez buğday örnekleri alınmıştır. Örnekleme sırasında tonluk depolar öncelikle tercih edilmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi ndeki buğday örnekleri ahşap, üstü açılabilen havalandırma sistemine sahip depolardan alınmıştır. Un fabrikalarında ise üç tarafı beton briketle çevrili üstü örtülmüş önü açık yığın şeklinde ya da çuvallar içerisindeki buğdaylardan örnek alınmıştır. Değirmenler ve üreticilerin, buğday satan tüccarların yığın şeklinde veya çuvallar içerisinde saklanan buğday depolarından düzenli olarak her ay numuneler alınmıştır. Buğday örnekleri düzenli olarak sabit noktalardan alınmaya çalışılmıştır. Sürveylerin yürütüldüğü her depodan dökme olarak depolanmış ürünün beş ayrı noktasından ve farklı derinliklerinden 2 metre uzunluktaki sonda aleti kullanılarak yaklaşık 4 kg lık buğday örnekleri alınmıştır. Alınan her örnek, örnekleme tarihi, ürünün cinsi, üretim yılı ve örnekleme yerini içeren bir etiket ile birlikte naylon torbalara koyulduktan sonra laboratuvara getirilmiştir. Buğday örneklerindeki böcek bulaşmalarını tespit etmek için laboratuvara getirilen buğday örnekleri 1, 38 ve 125 mikron büyüklüğündeki üç farklı Retzsch marka metal eleklerden geçirilmiştir. Bir ışık kaynağı altında metal elekler üzerinde bulunan canlı ve ölü böcek türlerine göre ayrıldıktan sonra sayımları yapılarak kayıt edilmiştir. Laboratuvara getirilen 4 kg lık örneklerden 1 kg lık alt örnek alındıktan sonra 1 litrelik cam kavanozlara aktarılarak ağızları bir tül ile kapatılmıştır. Buğday örneklerini içeren cam kavanozlar 1 ay süre ile 25 C ve %60±5 nispi nem iklim odalarında bekletildikten sonra her örnekten çıkan böcek türlerinin sayıları kaydedilmiştir. Böylece daha önce alınan buğday örneklerinde gözle görülmeyen böcek türleri ve sayıları da kayıt edilmiştir. Teşhisi yapılamayan böceklere numara verilmiş olup böcek türlerinin erginleri teşhise hazır hale getirilecek şekilde iğnelenmiştir. Bu böcek örnekleri daha önce British Museum tarafından teşhis edilmiş örneklere bakılarak İsrail den uzman bir kişi olan, Prof.Dr. Johnatan Donahaye, tarafından teşhis edilmiştir. Laboratuvara getirilen buğday örneklerinden 150 gram alt örnekler alınmıştır. Bu örneklerdeki tüm buğday daneleri tek tek kontrol edilerek içerisinden sağlam ve böcek zararına uğramış danelerin düzenli olarak gözle sayımı yapılmıştır. Depo zararlıları tarafından zarara uğramış oyuk şekilde bulunan daneler böcek zararına uğramış olarak kabul edilmiştir. Depolardan alınan buğday örneklerinde rastlanan her tür için böcek bulaşması oranı (%) ve böcek yoğunluğu (böcek sayısı/örnek adedi) hesaplanmıştır. Buğday örneklerinde rastlanan her böcek türünün bulaşma oranı, böcek türünün buğday örneğinde toplam bulunma sayısının toplam örnekleme sayısına bölünmesiyle hesaplanmıştır. Buğday örneklerindeki ortalama böcek sayısı ise toplam böcek sayısının toplam örnekleme sayısına bölünmesiyle hesaplanmıştır. Alınan 159 gram lık alt buğday örneklerinde, % böcek zararına uğramış dane ve % sağlam dane tespit edilmiştir. Her bir örnekteki böcek zararına uğramış, ve sağlam danelerin sayıları ayrı ayrı toplam dane sayısına bölünerek her iki parametrenin yüzde oranı hesaplanmıştır. Daha sonra bunların her bir örnekleme tarihine göre ortalamaları ve standart hataları Microsoft Excel programı kullanılarak hesaplanmıştır. BULGULAR ve TARTIŞMA Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde depolanmış buğdaylarda yürütülen sürveyler sonucunda Adıyaman ve Kahramanmaraş ta toplam 7 böcek türü tespit edilmiştir. Bunların 6 tanesi Coleoptera takımına, 1 tanesi Lepidoptera takımına bağlı türlerdir. Coleoptera takımının Tenebrionidae familyasından confusum (kırma biti) ve subdepressus (küçük gözlü un biti) olmak üzere iki böcek türü, Bostrichidae familyasından R. dominica (ekin kambur biti), Curculionidae familyasından S. oryzea (pirinç biti), Silvanidae familyasından O. surinamensis (testereli böcek), Dermestidae familyasından granarium (khapra böceği) olmak üzere her familyadan birer böcek türü tespit edilmiştir. Lepidoptera takımından ise Pyralidae familyasına bağlı yalnızca interpunctella (kuru meyve güvesi) ya rastlanmıştır.

3 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Ayrıca depolanmış buğdaylarda yürütülen sürvey çalışmaları sırasında buğday örneklerinde çok sayıda Hymenoptera takımının Pteromalidae familyasına bağlı larva parazitoidi C. elegans a rastlanmıştır. Türkiye de yapılan sürvey çalışmalarında elde edilen böcek türleri gerek depolanan ürünler gerekse coğrafik bölgelere göre değişiklikler göstermiştir. Anonim (1986) Karadeniz Bölgesi nde tahıl ve çeltik fabrikalarındaki depolarda yapılan örneklemeler sonucunda buğday ve arpada S. granarius, O. surinamensis, Tribolium spp., Laemophleous spp., Tenebrioides mauritanicus (L.), interpunctella, S. cerealella, Liposoelis spp., Acarus siro (L.), Glycyphagus destructor Schrank olmak üzere 10 böcek türü belirlemiştir. Özar ve Yücel (1982) tarafından Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illerinde depolanmış buğday ambarlarında yürütülen diğer bir sürvey çalışmasında granarium, S. granarius, confusum, castaneum, O. surinamensis, Attagenus piceus Oliv., Anthrenus verbasci L., R. dominica, Latheticus oryzae Waterh., E. kuehniella, Tenebroides mauritanicus L., interpunctella, Pyralis farinalis L., Typhae stercorea L., Laemophleous spp., Tenebrio spp. Dermestes spp., Ptinus spp. ve Scenopinus spp. olmak üzere 19 un üzerinde böcek türü tespit edilmiştir. Aydın ve Erdoğan (1996) ın yılında Orta Anadolu Bölgesi nde depolanan arpalarda zararlı olan böcekleri tespit etmek amacıyla yürüttükleri çalışmada S. granarius, O. surinamensis, confusum, R. dominica ve Crytolestes sp. olmak üzere 5 böcek türü saptanmıştır. Yaptığımız bu çalışmada subdepressus un Türkiye de ilk kez depolanmış buğdaylar üzerinde görüldüğü saptanmıştır. Kahramanmaraş ilinde depolanmış buğdaylarda saptanan böcek türlerinin örnekleme tarihlerine göre bulaşma yüzdeleri (%) Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1 e göre alınan buğday örneklerinde Aralık ayına kadar hiçbir böcek bulaşmasına rastlanmamıştır. Aralık ayında alınan örneklerde düşük oranda da olsa (%12.5) interpunctella, S. oryzea, confusum, ve subdepressus bulaşmaları görülmüştür. Mart ayından Haziran ayına kadar alınan buğday örneklerinde %30 ile %60 arasında değişen yüksek oranlarda R. dominica bulaşmaları görülmüştür. Bu dönemler arasında düşük oranlarda (%10-%20) O. surinamensis, S. oryzea, confusum, subdepressus ve interpunctella ile bulaşmaların olduğu görülmüştür. Ağustos ve Eylül aylarında ise O. surinamensis, S. oryzea, R. dominica, confusum, subdepressus ve interpunctella bulaşma oranları %10 ile %30 arasında olmuştur. İç karantinaya tabii olan granarium (khapra böceği) bulaşması yalnızca Mayıs ayında alınan buğday örneklerinde düşük oranda da olsa (%10) görülmüştür. Adıyaman ilinde depolanmış buğdaylarda saptanan böcek türlerinin örnekleme tarihlerine göre bulaşma yüzdeleri (%) Tablo 2 de verilmektedir. confusum ve subdepressus tüm örnekleme tarihlerinde alınan buğday örneklerinde rastlanmıştır. Tüm örnekleme tarihleri göz önünde tutulduğunda confusum un bulaşma oranı %15.4 ile %38.5 arasında değişmiştir. Bu tür ile en yüksek bulaşma oranı ile (%38.5) Mayıs ayı içerisinde alınan buğday örneklerinde görülmüştür. interpuctella ise yalnızca Mayıs ve Haziran aylarında alınan öneklerde sırasıyla %7.7 ve %23.1 bulaşma oranlarına ulaşmıştır. O. surinamensis çok düşük bulaşma oranında (%7.7) Eylül-Kasım ve Temmuz- Eylül aylarında görülürken, R. dominica üç örnekleme tarihi dışında alınan tüm örneklerde görülmüştür. R. dominica ile en yüksek bulaşma oranı (%38) Mayıs ayında alınan buğday örneklerinde rastlanmıştır. S. oryzea Aralık ile Haziran ayları arasında alınan buğday örneklerinde %7.7 ile %15.4 arasında değişen bulaşma oranlarında görülmüştür. Bu türün en yüksek bulaşma oranı (%23.1) Ağustos ayında bulunmuştur. granarium a Adıyaman dan alınan buğday örneklerinde Kahramanmaraş tan alınan buğday örneklerine göre daha sık rastlanmış olup bulaşma oranı %7.7 ile %23.1 arasında değişmiştir. En yüksek bulaşma oranı (%23.1) Haziran ayında alınan buğday örneklerinde görülmüştür. Her iki ilde de depolanmış buğdaylar üzerinde saptanan böcek türlerinin bulaşma oranları örnekleme tarihlerine göre büyük farklılık göstermiştir. Nitekim bir böcek türü bir ay yüksek bulaşma oranı gösterirken diğer ayda bulaşma görülmemiş olmasının en önemli sebebi sabit örnekleme noktalarında depolanan buğday örneklerinin sürekli olarak değişmesinden kaynaklanmış olabilir. Çünkü un fabrikaları ve değirmenler sürekli buğdayı işlediklerinden dolayı buğdayı depolama süreleri kimi zaman bir aydan daha düşük olmuştur. Kahramanmaraş tan genel olarak alınan buğday örneklerinde R. dominica nın bulaşma oranları çok yüksek olurken, Adıyaman da confusum un bulaşma oranları yüksek olmuştur Özar ve Yücel (1982) Güney Anadolu Bölgesi nde depolanan hububatlarda bulaşma oranı en fazla olan türün confusum olduğunu belirlemişlerdir. Bu sonuç Adıyaman dan elde edilen sonuca benzerlik göstermektedir. Çankaya (1998) tarafından Adana nın bazı köylerinde depolanmış buğday ve arpalarda yürütülen sürveylerde S. oryzea ve R. dominica nın en yüksek bulaşma oranı ile depolanmış buğday ve arpanın en önemli zararlısı olduğunu belirlenmiştir. Bu sonuç Kahramanmaraş ta elde edilen sonuca benzerlik göstermektedir. Daha önce depolanmış buğdaylar üzerinde yürütülen sürvey çalışmaları sonuclarına bakıldığında en sık rastlanan böcek türlerinde farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu çalışmada Adıyaman ve Kahramanmaraş ta depolanmış buğdaylarda en sık rastlanan böcek türlerindeki farklılık muhtemelen iklimsel verilerden, depolama koşullarından veya buğday çeşidinden kaynaklanmış olabilir. Kahramanmaraş tan alınan buğday örneklerinde granarium a yalnızca bir örnekleme tarihinde düşük bulaşma oranında rastlanırken, Adıyaman da çok sık ve yüksek bulaşma oranında rastlanmıştır. Bunun en önemli sebebi, Adıyaman nın klimatografisinin bu türün sıcaklık ve orantılı nem isteklerine büyük ölçüde uygun düşmesinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır (Freeman, 1957).

4 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1) Kahramanmaraş Adıyaman Ortalama böcek sayısı Eyl.02 Eki.02 Kas.02 Ara.02 Oca.03 Şub.03 Mar.03 Nis.03 May.03 Haz.03 Tem.03 Ağu.03 Eyl.03 Şekil 1. Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde depolanmış buğdaylarda saptanan tüm böcek türlerinin ortalama sayısı Tablo 1. Kahramanmaraş ilinde depolanmış buğdaylarda saptanan böcek türlerinin örnekleme tarihlerine göre bulaşma yüzdeleri (%). Örnekleme n Bulaşma Yüzdesi (%) Tarihi O.surinamensis interpunctella S. oryzea confusum R. dominica subdepressus granarium Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde depolanmış buğdaylarda saptanan tüm böcek türlerinin ortalama sayısı Şekil 1 de verilmektedir. Tüm türler göz önünde tutulduğunda Adıyaman dan alınan buğday örneklerinde tüm örnekleme tarihleri boyunca düşük yoğunluklarda da olsa depo zararlısı böceklere rastlanmıştır. Bunun yanında Kahramanmaraş tan alınan örneklerde her zaman depo zararlısı böceklere rastlanmamıştır. Kahramanmaraş ta rastlanan böcek türlerinin yoğunluğu, Adıyaman da rastlanan böcek türlerinin yoğunluğundan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bunun nedeni o dönemde Adıyaman dan alınan örneklerde kimyasal mücadele yapılmış olabileceğinden dolayıdır. Diğer bir nedeni ise depolama koşullarının Adıyaman da daha temiz olmasından kaynaklanabilir. Örneğin Aralık ayında Adıyaman dan alınan örneklerde ortalama böcek sayısı 2 adet olurken Kahramanmaraş ta bu 21 adet olarak saptanmıştır. Aradaki bu büyük farklılık Mart, Nisan ve Mayıs aylarında alınan örneklerde de görülmüştür. Bu çalışmada böceklerin buğdaylar üzerinde neden olduğu ağırlık kayıpları hesaplanmamıştır. Ancak, Kahramanmaraş tan alınan buğday örneklerinde toplam böcek türlerinin yoğunluklarının fazla çıkması buğday danelerinin

5 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 önemli ağırlık kaybına neden olabileceği söylenebilir. Nitekim, Özar ve Yücel (1982) yapmış oldukları çalışmada bazı buğday çeşitlerini 6 aylık depolama süresinde 5.5 gr/kg (%0.55) ağırlık kaybı ve ortalama %0.9 bulaşma oranı (yenik tane) bulmuşlardır. Tablo 2. Adıyaman ilinde depolanmış buğdaylarda saptanan böcek türlerinin örnekleme tarihlerine göre bulaşma yüzdeleri (%). Örnekleme n Bulaşma Yüzdesi (%) Tarihi O. surinamensis interpunctella S. oryzea confusum R. dominica subdepressus granarium Tablo 3. Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde depolanmış buğdaylarda alınan buğday örnekleri içerisinde böcek zararına uğramış danelerin yüzdesi (%). Örnekleme Ortalama Yüzde (%) Yer n Tarih ±S.hata K.Maraş 8 0 Adıyaman ± K.Maraş 10 0 Adıyaman ± K.Maraş ±0.06 Adıyaman ± K.Maraş ±0.06 Adıyaman ± K.Maraş ±0.06 Adıyaman ± K.Maraş ±0.05 Adıyaman ± K.Maraş 12 0 Adıyaman ± K.Maraş ±0.05 Adıyaman ± K.Maraş ±0.02 Adıyaman ±0.03 Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde depolanmış buğdaylardan alınan buğday örnekleri içerisinde böcek zararına uğramış danelerin yüzdesi Tablo 3 de verilmektedir. Ocak ve Şubat aylarında Kahramanmaraş tan alınan buğday örneklerinde böcek zararına uğramış daneye rastlanmamıştır. Mart ile Haziran aylarında alınan örneklerde böcek zararına uğramış danelerin oranı %0.06 ile %0.19 arasında değişirken, Adıyaman da bu oran daha yüksek bulunmuştur. Ancak, Temmuz ile Eylül aylarında alınan örneklerde böcek zararına uğramış danelerin oranı %0.26 ile %0.33 arasında değişmekle birlikte Kahramanmaraş tan alınan örneklerde bulunanlardan daha yüksek olmuştur. Böcek zararına uğramış danelerin en yüksek oranı (%0.3) Ağustos ve Eylül aylarında alınan buğday örneklerinde görülmüştür. Maisoor ve ark. (1998) Pakistan da 3 köyde Ağustos- Aralık ayları arasında depolanmış buğdaylardaki kayıpları belirlemek üzere yapmış oldukları çalışmalarda danelerdeki ağırlık kaybının %0.39 ve %0.38 arasında olduğunu belirlemişlerdir. Her iki ilde de sabit noktalardan alınan buğday örneklerinin sürekli değişmesi böcek zararına uğramış danelerin oranının değişimini gözlemeye fırsat vermemiştir. Buğday örneklerinin sürekli değişmesi her iki ilde de hesaplanan % böcek zararına uğramış danelerin standart hatalarının çok yüksek çıkmasına sebep olmuştur. Bu yüzden elde edilen böcek zararına uğramış danelerin oranı örnekleme tarihleri boyunca dalgalanma göstermiştir. SONUÇ Üreticiler yetiştirdikleri ürünleri hasattan sonra bölge özelliğine göre tohumluk, yemlik, yemeklik ve satış amacıyla değişik tipteki depolarda kısa veya uzun süreli olarak saklamaktadır. Bu süre içerisinde ürünlerde zararlılar, hastalık etmenleri, kuş ve kemirgenler ile olumsuz çevre koşullarından dolayı kalite ve kantite yönünden önemli kayıplar meydana gelmektedir. Bunu sayısal olarak açıklamak gerekirse; depolanan tahıl, baklagil, yağlı tohumlar ve bunlardan yapılan gıda maddelerinde, depolama döneminde meydana gelen kayıp oranı Dünya genelinde %10 olarak kabul edilmektedir. Bu kayıplar bölgelere ve özelliklerine bağlı olarak %50 ye kadar ulaşabilmektedir (Prevett,

6 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1) ). Depolanan ürünlerdeki kabul edilen %10 oranındaki bu kaybın yarısının (%5) böceklerden meydana geldiği belirtilmektedir (Esin, 1971). Bu açıdan değerlendirildiğinde ürünlerin güvenli bir şekilde depolanmasında rol oynayan faktörler içerisinde depolanmış ürün zararlıları önemli bir yer tutmaktadır. Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde depolanmış buğdaylarda yürütülen sürveyler sonucunda Adıyaman ve Kahramanmaraş ta 6 tanesi Coleoptera takımına, 1 tanesi Lepidoptera takımına bağlı toplam 7 böcek türü tespit edilmiştir. Tespit edilen böcek türleri confusum, subdepressus, R. dominica, S. oryzea, O. surinamensis, granarium ve interpunctella'dır. Bu çalışmada subdepressus un Türkiye de ilk kez depolanmış buğdaylar üzerinde görüldüğü saptanmıştır. Bu çalışmada subdepressus dışında tespit edilen tüm böcek türleri daha önce yürütülen çalışmalarda da tespit edilmiştir (Özer, 1957; Ergül ve ark., 1972; Anonim, 1986; Özar ve Yücel, 1982; Aydın ve Erdoğan, 1996; Çankaya, 1998). Her iki ilde de depolanmış buğdaylar üzerinde saptanan böcek türlerinin bulaşma oranları örnekleme tarihlerine göre büyük farklılık göstermiştir. Kahramanmaraş ilinde saptanan böceklerin bulaşma oranlarına göre R. dominica, S. oryzea, O. surinamensis, confusum, subdepressus, interpunctella, ve granarium şeklinde bir sıralama göstermiştir. Adıyaman ilinde ise confusum, R. dominica, S. oryzea, subdepressus, granarium, interpunctella ve O. surinamensis şeklinde bir sıralama göstermiştir. Kahramanmaraş tan alınan buğday örneklerinde genel olarak R. dominica nın bulaşma oranları çok yüksek bulunurken, Adıyaman da confusum un bulaşma oranları yüksek olmuştur. Bu zararlı ile yapılan araştırmada, R. dominica erginlerinin depolanmış danelerde larvadan sekiz kez daha fazla ağırlık kaybına neden oldukları ve bulaşmadan 122 gün sonra zararın ekonomik düzeye ulaştığı (%6.4) belirtilmiştir (Malagon ve Trochez, 1985). Bu açıdan bakıldığında, Kahramanmaraş ta yüksek bulaşma oranına sahip R. dominica nın bu ilde depolanmış buğdaylarda önemli ağırlık kaybına yol açması mümkündür. Depolanmış buğdayların sekonder zararlısı olan confusum un depolanmış buğdaylarda daha az ağırlık kaybına neden olabileceği söylenebilir. Kahramanmaraş tan alınan buğday örneklerinde iç karantinaya tabii olan granarium yalnızca bir örnekleme tarihinde düşük bulaşma oranında rastlanırken, Adıyaman da çok sık ve yüksek bulaşma oranında rastlanmıştır. Bu durum gerek Adıyaman ilinde gerekse komşu illerde depolanmış buğdaylar için çok önemli bir tehdit oluşturmaktadır. İç karantinaya tabii granarium için Adıyaman ilinde en kısa sürede ciddi önlemlerin alınması gereklidir. Kahramanmaraş ta saptanan böcek türlerinin yoğunluğu, Adıyaman da görülen böcek türlerinin yoğunluğundan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu durumda Kahramanmaraş ta saptanan böcek türlerinin buğday daneleri üzerinde zararın daha büyük olabileceği söylenebilir. Depolanmış buğdaylarda önemli sorun yaratan primer zararlılardan biri R. dominica dır. Paçal edilen 500 gr örnekte 3 ya da daha fazla dolu ambar ilaçlaması yapılması önerilmektedir (Anonim, 1995). Kahramanmaraş tan alınan buğday örneklerinde saptanan böceklerin yoğunlukları çoğunlukla mücadele yapılması gereken seviyenin üstünde olduğunu göstermiştir. Bunun yanında Adıyaman da böcek yoğunluğu nadiren mücadele seviyesine ulaşmıştır. Adıyaman dan alınan buğday örneklerinde böcek zararına uğramış danelerin oranı %0.04 ile %0.3 arasında değişirken Kahramanmaraş tan alınan örneklerde ise %0.05 ile %0.2 arasında olduğu belirlenmiştir. Adıyaman da Temmuz ile Eylül ayları arasında alınan örneklerde böcek zararına uğramış danelerin oranı Kahramanmaraş takinden daha yüksek bulunmuştur. Bulaşma oranı ve böcek yoğunluğu incelendiğinde genel olarak böcek zararına uğramış dane oranı ile bu iki parametre arasında da doğru bir ilişki olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Özar ve Yücel (1982) de yapmış oldukları çalışmada ağırlık kaybı ve bulaşma ile böcek yoğunluğu arasında paralel bir ilişkinin olduğunu bildirmişlerdir. Sonuç olarak, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde hasattan sonra buğdayların daha iyi koşullarda depolanması ve savaşım önlemlerinin daha etkin ve yaygın biçimde uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, bu çalışma Adıyaman ilinde iç karantinaya tabii granarium için en kısa süre içinde ciddi önlemlerin alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. KAYNAKLAR Anonim Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara, 120s. Anonim Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt- 2, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 291s. Anonim Temel Ekonomik Göstergeler, Tarımsal İstatistikler, Kahramanmaraş. TURKISH/ISTATIS/ESG1/f.htm. Anonim Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer). C Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Ankara Aydın. M., Erdoğan, Orta Anadolu Bölgesi nde Depolanan Arpada Zararlı Olan Böceklerin Neden Olduğu Ürün Kayıpları Üzerine Araştırmalar. Tarım Bakanlığı, Zirai Mücadele Enstitüsü, Ankara, 99s. Çankaya, B Adana İlinde Çiftçi Şartlarında Depolanmış Ürünlerde Zararlıların Tespiti. Master Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Adana. 27s. Ekmekçi, M., Ferizli, A.G Current status of stored products protection in Turkey. Integrated Protection of Stored Products IOBC Bulletin, 23:

7 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Erakay, S Ege Bölgesi nde Un ve Undan Mamul Maddelerde Bulunan Zararlı Böcekler Üzerinde Araştırmalar. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, İstiklal Matbaası, İzmir, 60s. Ergül, C., Dörtbudak, A., Akülke, A Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde hububat ve mamulleriyle bakliyat ambar zararlıları üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 12: Esin, Hububat ve Bakliyat Ambar Zararlıları Mücadele Talimatı. Ayyıldız Matbaası, Ankara, 145s. Freeman, J.A Stored Product Infestation in Turkey. Report on a visit to Turkey in September p. 86. Kalkan, M Türkiye de Trogoderma Türleri, Trogoderma granarium Everst in Laboratuvarda Kısa Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerine İncelemeler. Tarım Bakanlığı, Zirai Mücadele Enstitüsü, Ankara, 54s. Maisoor, A., Irshad, M., and Shahid, M Loss assessment in stored wheat in three villages of Gilgit. Pakistan Journal of Zoology, 30: Malagon, M.E., Trochez, A Evaluation of weight losses in stored wheat caused by the lesser grain borer Rhyzopertha dominica Fabricus (Coleoptera: Bostrychidae) and observations on its life cycle under laboratory conditions. Acta Agronomica, 35: Özar, İ., Yücel, A Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde ambarlanan hububat ürün zararlıları üzerinde sürvey çalışmaları. Bitki Koruma Bülteni, 22: Özer, M., Türkiye de Depo, Ambar ve Silolarda Muhtelif Hububat Taneleri Un ve Mamulleri ile Kuru Meyvelerde ve Tütünlerde Zarar Yapan Böcek Türlerinin Morfolojileri, Kısa Biyolojileri ve Yayılışları Üzerine Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 125. A. Ü. Basımevi, Ankara, 136s. Özer, M., Toros, S., Çobanoğlu, S., Çınarlı, S., Ekmekçi, M The description, distribution and habitats of acarina species harmful to stored grains and grain products and dried fruits in İzmir province (In Turkish, İzmir İli ve çevresinde depolanmış hububat un ve mamulleri ile kuru meyvelerde zarar yapan acarina takımına bağlı türlerin tanımı, yayılışı, ve konukçuları). DOĞA, Türk, Tarım ve Ormancılık Dergisi, 13: Prevett, E Stored product pests causing losses of stored food. FAO Plant Protection Bulletin, 23:

Ankara ili hububat depolarında bulunan zararlı böcek türleri

Ankara ili hububat depolarında bulunan zararlı böcek türleri BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2014, 54(1):69-78 ISSN 0406-3597 Ankara ili hububat depolarında bulunan zararlı böcek türleri Fatma BAĞCI 1 Abdullah YILMAZ 2 Sait ERTÜRK 2 SUMMARY Insect pest species in grain warehouses

Detaylı

Bursa İli Un Fabrika ve Değirmenlerinde Zararlı Böcek Türleri

Bursa İli Un Fabrika ve Değirmenlerinde Zararlı Böcek Türleri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 33-44 Bursa İli Un Fabrika ve Değirmenlerinde Zararlı Böcek Türleri Kıymet Senan COŞKUNCU * ÖZET Bu çalışma Bursa ilinde bulunan un fabrikaları ve değirmenlerinde

Detaylı

EKİN KAMBUR BİTİ (Rhyzopetrha dominica )

EKİN KAMBUR BİTİ (Rhyzopetrha dominica ) Ekin kambur biti ergin ve larvası EKİN KAMBUR BİTİ (Rhyzopetrha dominica ) Ergin, esmer kırmızı renkli 2.5-3 mm boyda ve silindirik şekillidir. Baş, göğsün altına eğik durduğu için kamburumsu bir görünüşe

Detaylı

AMBAR ZARARLILARI UZM. EMİNE KARAKUŞ (ENTOMOLOJİ) MERSİN ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ 2015

AMBAR ZARARLILARI UZM. EMİNE KARAKUŞ (ENTOMOLOJİ) MERSİN ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AMBAR ZARARLILARI UZM. EMİNE KARAKUŞ (ENTOMOLOJİ) MERSİN ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Depolanmış ürünlerde zararlı Arthropodların bulunuşu ile tüm dünyada ortalama ürün kaybı % 5-10 olarak kabul edilmektedir.

Detaylı

Asetonun fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] erginlerine fumigant etkisi

Asetonun fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] erginlerine fumigant etkisi Türk. entomol. derg., 2009, 33 (1): 23-30 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Asetonun fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] erginlerine fumigant

Detaylı

UN FABRİKASI FUMİGASYONU

UN FABRİKASI FUMİGASYONU UN FABRİKASI FUMİGASYONU FUMİGASYON UN TANIMI Fumigasyon.Böcekleri(yumurta,larva,nyriph,pup ve ergin dönemlerinde) ve diğer Zaralı etmenleri ( Nenortod,mantar,bakteri gibi) öldürmek amacı ile kapalı bir

Detaylı

Hazırlayanlar: İshak ATICI, Ali GÖZÜBÜYÜK

Hazırlayanlar: İshak ATICI, Ali GÖZÜBÜYÜK PESTİSİTLERİN SUCUL BİTKİLERİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ Grup: Aziziye Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatih DUMAN Hazırlayanlar: İshak ATICI, Ali GÖZÜBÜYÜK İnsanlar kolay veya parasız sahip oldukları nimetlerin değerini

Detaylı

ÖZET. Kıymet Senan COŞKUNCU ** Bahattin KOVANCI **

ÖZET. Kıymet Senan COŞKUNCU ** Bahattin KOVANCI ** Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(1): 13-21 Un Fabrikalarında Zararlı Ekin Karaböceği [Tenebroides mauritanicus (L.), Col.: Trogossitidae] nin Tanımı, Biyolojisi ve Zarar Şekli Üzerinde Araştırmalar

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Doğum Yeri ve Tarihi: Adıyaman, 1951 İletişim Bilgileri: Tel: 0414/318 37 39 Faks: 0414 318 36 82 e-mail: ayucel@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı,

Detaylı

AMBAR ZARARLILARI UZM. GONCA ÖZALP (ENTOMOLOJİ) İZMİR ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ 2011

AMBAR ZARARLILARI UZM. GONCA ÖZALP (ENTOMOLOJİ) İZMİR ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ 2011 AMBAR ZARARLILARI UZM. GONCA ÖZALP (ENTOMOLOJİ) İZMİR ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Depolanmış ürünlerde zararlı arthropodların bulunuşu ile tüm dünyada ortalama ürün kaybı % 5-10 olarak kabul edilmektedir.

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARIYLA SAVAŞIM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARIYLA SAVAŞIM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARIYLA SAVAŞIM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI Ahmet Güray FERİZLݹ, Mevlüt EMEKÇݹ ÖZET Ülkemiz tahıllar ve kurutulmuş meyve gibi ürünlerde dünya üretim ve ihracatında önemli bir yere

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR Ali ÖZTOP 1 Mehmet KEÇECİ 1 Mehmet KIVRADIM 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100 - Antalya 2 Tarım

Detaylı

PEST CONTROL. Daima en iyilerle... Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) Kurumsal/Bireysel Vektör Mücadelesi Zararlı Mücadele ve izleme Ürünleri Fümigasyon

PEST CONTROL. Daima en iyilerle... Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) Kurumsal/Bireysel Vektör Mücadelesi Zararlı Mücadele ve izleme Ürünleri Fümigasyon PEST CONTROL Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) Kurumsal/Bireysel Vektör Mücadelesi Zararlı Mücadele ve izleme Ürünleri Fümigasyon Daima en iyilerle... GROUP Daima en iyilerle... İLTAV GROUP içinde bulunduğu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ TAHILLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ TAHILLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ TAHILLARI DEPOLAMA Ankara, 2010 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 186 sayılı

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları TAHIL ve TAHIL ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Tahıl, Graminiae familyasının tohumları olan buğday, çavdar,

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Kahramanmaraş İlinde Önemli Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Önemli Yabancı Ot Türleri ve Bunlarla Mücadelede

Detaylı

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE 12 MART 2011 Antalya 1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 1938 den beri faaliyette bulunan, Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik, haşhaş kapsülü,

Detaylı

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 111 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

Ekşilik böceklerinden Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae) un biyolojik dönemlerine fosfin gazının toksisitesi 1

Ekşilik böceklerinden Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae) un biyolojik dönemlerine fosfin gazının toksisitesi 1 Türk. entomol. derg., 2014, 38 (2): 215-225 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma(original article) Ekşilik böceklerinden Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae) un biyolojik dönemlerine fosfin

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: AMBAR ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 AMBARLARDA ZARARLI BÖCEKLER FÜMİGASYON STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 AMBARLARDA ZARARLI BÖCEKLER KORUYUCU STANDART İLAÇ

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/2014. 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/2014. 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014-1/0/2014 T.C. Sayfa: 1-7 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.65 0.6500 1,480.00 KG 962.00 1 ARPA YEMLİK ı: 962.00 1 ARPA ı 962.00 1 MTS 1.0.06 2.0086,752,086.00 KG 7,56,55.57 51 TTS

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU

SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2004-2005 SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2004 2005 sezonu zeytin ve zeytinyağı rekoltesini tespit etmekle görevlendirilen heyetimiz, çalışmalarına 06.09.2004 tarihinde

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ ÇORUM TARIMI Çorum İlinde Tarım, halkın 1, derecede geçim kaynağını teşkil eden iktisadi bir sektördür. İlimizin yüz

Detaylı

Mikrodalga. Herbst (Coleoptera: ÖZET. castaneum. radyasyonu. Tribolium. uygulama süresi ergin. Ömür uzunluğu. oran 150. oranı. Ölüm.

Mikrodalga. Herbst (Coleoptera: ÖZET. castaneum. radyasyonu. Tribolium. uygulama süresi ergin. Ömür uzunluğu. oran 150. oranı. Ölüm. 323 Erciyes Üniversitesii Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(4): 323-327 (2010) Mikrodalgaa radyasyonunun Tribolium Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae) erginleri üzerindeki öldürücü etkisi Uğur AZİZOĞLU

Detaylı

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 177-181, 004 Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Avni Birinci Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

BİTKİ KARANTİNASI NUMUNE ALMA TALİMATI

BİTKİ KARANTİNASI NUMUNE ALMA TALİMATI BİTKİ KARANTİNASI NUMUNE ALMA TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, ülkemize giriş ve çıkışında yapılacak bitki sağlığı muayene ve analizleri için gerekli

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

VOB la Gelecek ece Yönetimi

VOB la Gelecek ece Yönetimi Ocak 2010 VOB la Gelecek ece Yönetimi Çetin Ali DÖNMEZ Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası İşlem Hacminin Yıllık Gelişimi (TL) İşlem Hacmi (TL) 334.172.858.081 207.962.600.500 118.035.442.771 3.029.588.946

Detaylı

Osmangazi (Bursa) İlçesi Bursa Siyahı İncir Bahçelerinde Bulunan Pyralidae Familyası (Lepidoptera) Türleri ve Bulaşıklılık Oranları *

Osmangazi (Bursa) İlçesi Bursa Siyahı İncir Bahçelerinde Bulunan Pyralidae Familyası (Lepidoptera) Türleri ve Bulaşıklılık Oranları * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 115-127 Osmangazi (Bursa) İlçesi Bursa Siyahı İncir Bahçelerinde Bulunan Pyralidae Familyası (Lepidoptera) Türleri ve Bulaşıklılık Oranları * Kıymet Senan COŞKUNCU

Detaylı

Mustafa Kemal ÖZÇELİK Ziraat Yüksek Mühendisi

Mustafa Kemal ÖZÇELİK Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Kemal ÖZÇELİK Ziraat Yüksek Mühendisi Depolanmış tarımsal ürün tarla koşullarında gereken işgücü ve masrafları yapılmış, tüketime hazırlanan veya tüketime sunulmaya hazır ürün demektir. Depo zararlılarının

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Hayrettin

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama Taslak 24.11.2014 Mesut GÖLBAŞI Ersin AKILLI Hüseyin AYDIN Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının

Detaylı

2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER. Elif Haçkalı 1

2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER. Elif Haçkalı 1 2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER Elif Haçkalı 1 Hububat, beslenmede taşıdığı büyük önem nedeniyle dünyanın en stratejik ürün grubunu oluşturmaktadır. Hububat üretiminde

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 30/06/2011. Tarih: Sayı: 6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 30/06/2011. Tarih: Sayı: 6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT 01/0/2011-30/0/2011 T.C. Sayfa: 1 - MTS 1.12 1.12 1.1200 15,000.00 KG 1,800.00 1 TTS 1.00 1.55 1.2332 751,51.00 KG 92,958.97 13 ı: 943,758.97 14 ı 943,758.97 14 SARI TTS 0.8 0.71 0.904 10,720.00

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde,3 a

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Kuruluş Amacı Madde 1- (Değişik: 05/04/2008 tarihli ve 8/64-9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) Ofisin faaliyet konusuna

Detaylı

ZORUNLU MAKİNE VE TEÇHİZAT TEMİZLEME ÜNİTESİ KIRMA ÜNİTESİ DEĞİRMEN ÜNİTESİ Çöp sasörü Kırıcı valsler Vals

ZORUNLU MAKİNE VE TEÇHİZAT TEMİZLEME ÜNİTESİ KIRMA ÜNİTESİ DEĞİRMEN ÜNİTESİ Çöp sasörü Kırıcı valsler Vals GRUP: 3116 1- Un Üretimi a) Buğday Unu Un fabrikalarında kapasite günde 24 saat, yılda 300 iş günü çalışma esası üzerinden aşağıda belirtilen esaslara göre tespit edilir. ZORUNLU MAKİNE VE TEÇHİZAT TEMİZLEME

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ yılı Ekim ayından bu

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

2009 YILI HUBUBAT RAPORU

2009 YILI HUBUBAT RAPORU 2009 YILI HUBUBAT RAPORU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ http://www.tmo.gov.tr Müdafaa Caddesi No:18 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312 416 30 00 Faks: 0312 417 72 23 417 00 37 Mayıs 2010 TMO.

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, a yükselmiştir.

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT 30.06.2015 2015 yılında buğday üretiminin bir önceki seneye göre %18 oranında artış göstererek 22,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2015 yılında arpa üretiminin bir önceki

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.08.2016 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1946 yılında 2 adet eski tip çelik hangar olarak faaliyete başlamıştır. 1958 yılında

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METEOROLOJI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 115 Eylül 2015 Aylık Bülten www.mgm.gov.tr METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 115 Eylül 2015 YAĞIŞ

Detaylı

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 AGROMETEOROLOJİK ÜRÜN VERİM TAHMİNİ BÜLTENİ Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 27 ÖZET Şubat ayında yıllık enflasyon, tütün ürünleri fiyatlarındaki artışın ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki düşük bazın etkisiyle yükselmiştir: (i) 2 yılı Şubat

Detaylı

PAMUKTA BÖLGELERARASI FARKLILIKLAR

PAMUKTA BÖLGELERARASI FARKLILIKLAR PAMUKTA BÖLGELERARASI FARKLILIKLAR Doç. Dr. Çetin KARADEMİR Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 21.YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI 23-24 MART 2016 KAHRAMANMARAŞ 1 Sıcak bir iklim bitkisi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 27 ÖZET Ocak ayında işlenmemiş gıda fiyatları, arz yönlü unsurların etkisiyle oldukça yüksek bir artış göstererek enflasyon üzerinde belirleyici olmuştur. İşlenmemiş

Detaylı

TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI

TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, tohumluklarda GDO (Genetik yapısı değiştirilmiş organizma) tespiti amacıyla yapılacak analizler için numune alınmasının

Detaylı

2011/12 2012/13 NORMALİ

2011/12 2012/13 NORMALİ 1 YAĞIŞ DURUMU (EYLÜL-ŞUBAT) 160 mm 140 120 100 80 60 40 20 0 EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS MGM 2011/12 2012/13 NORMALİ 2 SICAKLIK DURUMU 2012-2013 YILI ORTALAMA SICAKLIKLARININ NORMALİ

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Osman Sedat SUBAŞI Unvan Dr. Telefon (0324) 518 00 52 İç hat: 128 E-posta sedatsbs@gmail.com Doğum Yeri- Gölbaşı - 1972 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova

Detaylı

TMO, Türkiye içinde yedi bölgede toplam 28 şube, 114 ajans, 61 tesisli ekip halinde birçok il ve ilçede örgütlenmiş bir kurumdur.

TMO, Türkiye içinde yedi bölgede toplam 28 şube, 114 ajans, 61 tesisli ekip halinde birçok il ve ilçede örgütlenmiş bir kurumdur. Ülkemiz son yıllarda adı sıkça anılan kurumlardan biri olan Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı na bağlı resmi bir kurumdur. Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye'de hububat fiyatlarının üretici

Detaylı

Bademde yüksek konsantrasyonlarda ozon gazı uygulamasının Plodia interpunctella (Hübner) ve Ephestia cautella (Walker) ya karşı etkinliği

Bademde yüksek konsantrasyonlarda ozon gazı uygulamasının Plodia interpunctella (Hübner) ve Ephestia cautella (Walker) ya karşı etkinliği Türk. entomol. derg., 2015, 39 (2): 187-198 DOI: http://dx.doi.org/10.16970/ted.76791 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Bademde yüksek konsantrasyonlarda ozon gazı uygulamasının Plodia

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Raporu

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Raporu İİB Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Sektör Raporu İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve İhracatçıları Birliği 03.07.2015 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Sektör İhracatı 2015 Haziran ayında,

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI Zir. Yük. Müh. Mine YALÇIN Tarım Ekonomisi Bölümü Zeytincilik Araştırma İstasyonu Bornova 26 Kasım 2014 Tablo 1. Dünya Tane Zeytin

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı