ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ. Yayımlandığı R.Gazete:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ. Yayımlandığı R.Gazete: 01.03."

Transkript

1 ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ Yayımlandığı R.Gazete: Değişiklik: /25767 R.G. 2-Değişiklik: /26262 R.G. 3-Değişiklik: /26589 R.G 4-Değişiklik: /26779 sayılı R.G. 5-Değişiklik: /27548 R.G. 6-Değişiklik /27757 R.G. 7- Değişiklik: /28127 Sayılı R.G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; Đthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü için giriş ve çıkış kapılarını tespit ve ilan etmektir. Kapsam Madde 2- Bu Tebliğ, Đthal ve ihraç edilecek tüm gıdaların kontrolü için giriş ve çıkış kapılarını kapsar, diğer mallar ile ilgili gümrük kapıları bu tebliğ kapsamının dışındadır. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu Tebliğ, 28/06/1995 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname nin Gümrük Merkezlerine ilişkin 16 ıncı maddesi; 09/06/1998 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin gümrük merkezlerine ilişkin 14 üncü maddesi; 20/01/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Gümrük Yönetmeliği nin Gıda Maddelerinin Muayenelerine ilişkin 266 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Tebliğde geçen, Bakanlık; Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, Gıda maddeleri; Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve çikletler ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı ve tam işlenmiş her türlü maddeyi,

2 Gıda kontrolü; Gıda maddelerinin gıda güvenliği ve kalitesi, insan tüketimine uygunluğu açısından gıda kontrolörleri tarafından kontrolünü, Gümrük Đdareleri; Gümrük mevzuatında tanımı yapılan yönetim birimleri, Başlamış ithal işlemi; Đthal edilecek malların gümrüğe gelmiş veya çıkış ülkesinde ihracat işlemlerinin tamamlanmış olmasını, ifade eder. Giriş Kapıları Madde 5- Transit edilecek Gıda maddeleri dışında Türkiye gümrük bölgesine girecek gıda maddelerinin kontrol kapıları EK-1 de ilan edilmektedir ve tarife pozisyonunda yer alan çay için giriş kapısı olarak sadece Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ne bağlı Rize Gümrük Müdürlüğü belirlenmiştir. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik) Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit işlemleri ile serbest bölgeler, antrepolar ve geçici depolama yerlerinden Gümrüksüz Satış Mağazaları ve depolarına yapılacak transit işlemleri ile kumanya hariç olmak üzere 22.03, 22.04, 22.05, , 22.07, tarife pozisyonunda yer alan mamul haldeki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ile karşılarında bu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri aşağıda belirlenmiştir (Değişiklik: /28127 Sayılı R.G.) Türkiye Gümrük Bölgesine Girişin Yapılacağı Gümrük Đdaresi Ambarlı Gümrük Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Gümrük Müdürlüğü Đzmir Gümrük Müdürlüğü Đzmir Gümrük Müdürlüğü Kocaeli Petrokimya Ürünleri Đhtisas Gümrük Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğü Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü Sarp Gümrük Müdürlüğü Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulacağı Gümrük Đdaresi Ambarlı Gümrük Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Gümrük Müdürlüğü Đzmir Gümrük Müdürlüğü Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Kocaeli Petrokimya Ürünleri Đhtisas Gümrük Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğü Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü Hopa Gümrük Müdürlüğü Çıkış kapıları Madde 6- Transit edilecek gıda maddeleri dışında Türkiye gümrük bölgesinde çıkacak gıda maddelerinin kontrol kapıları EK-2 de ilan edilmektedir. Gıda kontrol işlemleri Madde 7- Bu Tebliğ de belirtilen Gümrük Đdarelerinden ithal ve ihraç edilecek gıda maddelerinin kontrolünde 560 sayılı KHK ile, buna istinaden çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve talimatlar çerçevesinde işlem yapılır.

3 Geçici Madde 1- Bu Tebliğ hükümleri; tebliğin yürürlük tarihinden önce başlamış ithal işlemleri için uygulanmaz. Yürürlük Madde 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 9- (Değişiklik /28075 Sayılı R.G.) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. EK-1 Đthal Edilecek Gıda Maddelerinin Kontrolü için Tespit Edilen Gümrük Müdürlükleri (Ek-1'in tarih ve sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan değişik hali ve Ek-2'nin tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan değişik hali) ĐLĐ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERĐ Adana -Adana Gümrük Müdürlüğü -Doğubayazıt Gümrük Müdürlüğü(Ekleme : tarih ve sayılı R.G.) Ağrı -Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Ankara -Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü Antalya -Antalya Gümrük Müdürlüğü Artvin -Hopa Gümrük Müdürlüğü Balıkesir -Bandırma Gümrük Müdürlüğü -Bursa Gümrük Müdürlüğü Bursa -Gemlik Gümrük Müdürlüğü Çanakkale -Çanakkale Gümrük Müdürlüğü Edirne -Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü Eskişehir -Eskişehir Gümrük Müdürlüğü Erzurum -Erzurum Gümrük Müdürlüğü Gaziantep -Gaziantep Gümrük Müdürlüğü Giresun -Giresun Gümrük Müdürlüğü Hatay -Đskenderun Gümrük Müdürlüğü - Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü(Ek: /27757 R.G.) -Erenköy Gümrük Müdürlüğü -Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü Đstanbul -Ambarlı Gümrük Müdürlüğü -Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü -Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü -Đzmir Gümrük Müdürlüğü -Đzmir TIR Gümrük Müdürlüğü -Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü Đzmir -Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü -Aliağa Gümrük Müdürlüğü -Dikili Gümrük Müdürlüğü Kayseri -Kayseri Gümrük Müdürlüğü -Derince Gümrük Müdürlüğü Kocaeli - Kocaeli Petrokimya Ürünleri Đhtisas Gümrük Müdürlüğü(Değişiklik: /27757 R.G.)

4 Konya Mersin Ordu Rize Samsun Tekirdağ Trabzon - Dilovası Gümrük Müdürlüğü(Değişiklik: /27757 R.G.) -Konya Gümrük Müdürlüğü -Mersin Gümrük Müdürlüğü -Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü -Ordu Gümrük Müdürlüğü -Rize Gümrük Müdürlüğü -Samsun Gümrük Müdürlüğü -Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü -Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü (Ek: /27757 R.G.) -Trabzon Gümrük Müdürlüğü EK-2 Đhraç Edilecek Gıda Maddelerinin Kontrolü için Tespit Edilen Gümrük Müdürlükleri Adana -Adana Gümrük Müdürlüğü -Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü (Ekleme: tarih ve sayılı R.G.) Afyon -Afyon Gümrük Müdürlüğü -Doğubayazıt Gümrük Müdürlüğü(Ekleme: tarih ve sayılı R.G.) Ağrı -Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Aksaray -Aksaray Gümrük Müdürlüğü -Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü Ankara -Esenboğa Gümrük Müdürlüğü -Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü -Antalya Gümrük Müdürlüğü -Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Antalya -Finike Gümrük Müdürlüğü -Alanya Gümrük Müdürlüğü -Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Ardahan -Türkgözü Gümrük Müdürlüğü -Hopa Gümrük Müdürlüğü Artvin -Sarp Gümrük Müdürlüğü -Kuşadası Gümrük Müdürlüğü Aydın - Aydın Gümrük Müdürlüğü (Ek: /27548 Sayılı R.G.) -Bandırma Gümrük Müdürlüğü Balıkesir -Ayvalık Gümrük Müdürlüğü Bartın -Bartın Gümrük Müdürlüğü Batman -Batman Gümrük Müdürlüğü -Bursa Gümrük Müdürlüğü Bursa -Gemlik Gümrük Müdürlüğü -Mudanya Gümrük Müdürlüğü Çanakkale -Çanakkale Gümrük Müdürlüğü Çorum -Çorum Gümrük Müdürlüğü Denizli -Denizli Gümrük Müdürlüğü Diyarbakır -Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü -Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü -Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü Edirne -Đpsala Gümrük Müdürlüğü -Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü -Pazarkule Gümrük Müdürlüğü Erzurum -Erzurum Gümrük Müdürlüğü Eskişehir -Eskişehir Gümrük Müdürlüğü Gaziantep -Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

5 Giresun Hakkari Hatay Iğdır Isparta Đstanbul Đzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kayseri Kırklareli Kilis Kocaeli Konya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Nevşehir -Karkamış Gümrük Müdürlüğü -Islahiye Gümrük Müdürlüğü -Çobanbey Gümrük Müdürlüğü -Giresun Gümrük Müdürlüğü -Esendere Gümrük Müdürlüğü -Đskenderun Gümrük Müdürlüğü -Đsdemir Gümrük Müdürlüğü -Antakya Gümrük Müdürlüğü -Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü -Yayladağı Kapı Gümrük Müdürlüğü -Dilucu Gümrük Müdürlüğü -Isparta Gümrük Müdürlüğü -Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü(Ekleme: tarih ve sayılı R.G.) - Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü(Ek: /27757 R.G.) -Halkalı Gümrük Müdürlüğü -Atatürk Hava Limanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü -Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü -Erenköy Gümrük Müdürlüğü -Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü -Đstanbul Gıda Ürünleri Đhtisas Gümrük Müdürlüğü -Ambarlı Gümrük Müdürlüğü -Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü -Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü -Đstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü -Đstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müd. -Đzmir Gümrük Müdürlüğü -Đzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü -Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü -Đzmir TIR Gümrük Müdürlüğü -Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü -Çeşme Gümrük Müdürlüğü -Dikili Gümrük Müdürlüğü -Aliağa Gümrük Müdürlüğü -Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü -Karabük Gümrük Müdürlüğü -Karaman Gümrük Müdürlüğü -Akyaka Gümrük Müdürlüğü -Kayseri Gümrük Müdürlüğü -Dereköy Gümrük Müdürlüğü -Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü -Derince Gümrük Müdürlüğü -Đzmit Gümrük Müdürlüğü - Dilovası Gümrük Müdürlüğü(Değişiklik: /27757 R.G.) -Yarımca Gümrük Müdürlüğü -Konya Gümrük Müdürlüğü -Malatya Gümrük Müdürlüğü -Alaşehir Gümrük Müdürlüğü(Ekleme: tarih ve sayılı R.G.) -Manisa Gümrük Müdürlüğü -Mardin Gümrük Müdürlüğü -Nusaybin Gümrük Müdürlüğü -Mersin Gümrük Müdürlüğü -Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü -Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü -Taşucu Gümrük Müdürlüğü -Marmaris Gümrük Müdürlüğü -Bodrum Gümrük Müdürlüğü -Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü -Fethiye Gümrük Müdürlüğü -Ürgüp Gümrük Müdürlüğü

6 Ordu Rize Sakarya Samsun Sinop Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Uşak Van Yalova Zonguldak -Ünye Gümrük Müdürlüğü(Ekleme: tarih ve sayılı R.G.) -Ordu Gümrük Müdürlüğü -Rize Gümrük Müdürlüğü -Sakarya Gümrük Müdürlüğü -Samsun Gümrük Müdürlüğü -Sinop Gümrük Müdürlüğü -Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü -Akçakale Gümrük Müdürlüğü -Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü -Đpekyolu Gümrük Müdürlüğü(Ekleme: tarih ve sayılı R.G.) -Habur Gümrük Müdürlüğü -Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü -Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü (Ek: /27757 R.G.) -Tokat Gümrük Müdürlüğü -Trabzon Gümrük Müdürlüğü -Trabzon Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü -Uşak Gümrük Müdürlüğü -Van Gümrük Müdürlüğü -Kapıköy Gümrük Müdürlüğü -Yalova Gümrük Müdürlüğü -Zonguldak Gümrük Müdürlüğü -Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ EK 84 ANKARA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu Ankara Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü Ankara 2- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 MINISTRY OF AND TRADE LOCAL 1 Liman Mahallesi P.K. 30 07070 ANTALYA +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 +90 242 259 09 39 antgumbm@gumruk.gov.tr BATI AKDENİZ ( ANTALYA ) 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü 2-

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 653 üncü maddesi

Detaylı

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN)

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN) S.N O BATI AKDNĠZ GÜMRÜK V TĠCART MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Ekonomi Bakanlığından: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Amaç ve kapsam (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/11) MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı ek-1 de belirtilen ürünlerin, ithalatta

Detaylı

TEBLİĞ. TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16)

TEBLİĞ. TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 de belirtilen ürünlerin, ithalatta 7/6/2011

Detaylı

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2793 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1751 DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR Yazarlar Prof.Dr. Nüvit OKTAY (Ünite 1, 4, 5) Yrd.Doç.Dr. Hasan BAKIR (Ünite

Detaylı

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (17.05.2012 T. 28295 R.G.)

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (17.05.2012 T. 28295 R.G.) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (17.05.2012 T. 28295 R.G.) MADDE 1 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 17 Mayıs 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28295 YÖNETMELİK Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/12/2011 tarihli ve

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/15) 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/15)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/15) 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06 01/10/2010 Konu : İhtisas Gümrüğü Genelgesi

T.C BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06 01/10/2010 Konu : İhtisas Gümrüğü Genelgesi T.C BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06 01/10/2010 Konu : İhtisas Gümrüğü Genelgesi GENELGE (2010/48) Halen halı, küçük ev aletleri, deri ve deriden

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9) Dış Ticaret Müsteşarlığından Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 Bir ülke ki; Gümrük işlemlerini kendi yapamaz, Gümrük vergilerini kendi toplayamaz, Bittabiiki O ülkeye bağımsız denemez. BAKAN SUNUŞU Hayati

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 I. GENEL BİLGİLER... A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 4 Tarihçe... 4 Fiziksel

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ocak 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2013 Sayı 2013-02 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı