Çocuk yetiştirmek bir sorun oluşturuyorsa Çocuk Esirgeme Kurulu hakkında

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk yetiştirmek bir sorun oluşturuyorsa Çocuk Esirgeme Kurulu hakkında"

Transkript

1 Landelijk Bureau Vertaling van de brochure: Als opvoeden een probleem is - Over de Raad voor de Kinderbescherming Postadres: Postbus DE Utrecht Bezoekadres: Fentener van Vlissingenkade AA Utrecht Çocuk yetiştirmek bir sorun oluşturuyorsa Çocuk Esirgeme Kurulu hakkında Telefoon (030) Fax (030) Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend Bu metinde verilen bilgilere dayanlarak herhangi bir hak talep edilemez januari 2008 Bazı durumlarda anne babalar, çocuklarını bağımsızlığa ulaştıran dengeli gelişim için gerekli olan eğitim ve bakımı (geçici olarak) sunamazlar. Bu durumda Çocuk Esirgeme Kurulu (Raad voor de Kinderbescherming) ile temasınız olabilir. Bu broşürde bunun ne anlama geldiği açıklanmaktadır. Odak noktası daima çocuktur Güç durumlara düşen ya da düşme tehlikesi olan çocukların haklarını gözetmek Çocuk Esirgeme Kurulunun görevidir. Bu nedenle Kurulun çalışmalarında çocuğun çıkarları her zaman odak nokta oluşturur. Ancak Kurul çalışanları Kurulun araya girmesinin anne babalar için duygusal ve etkileyici bir durum olduğunun farkındadırlar. Anne babalar kavramı ile aynı anda anne, baba, veli(ler) ya da yasal veli(ler) kastedilmektedir. Çocuk yazılı yerleri çocuklar olarak da okuyabilirsiniz. İçindekiler Çocuk Esirgeme Kurulu Çocuk yetiştirmede ciddi sorunlar Bir çocuk hakkında kaygınız mı var? Araştırma Rapor Araştırma sonucu Çocuk esirgeme tedbirleri Sırdaş Kişisel verilerin gizlenmesi Şikayetler Daha ayrıntılı bilgi Adresler Çocuk Esirgeme Kurulu Bir çocuk, gelişimi konusunda anne babasına bağlıdır. Onlar çocuğuna, bağımsız bir yetişkin olabilmesi için bakım sunup onu eğitmelidirler. Anne babalar bu sorumluluğu yerine getiremedikleri durumda çocuğun sağlıklı ve dengeli gelişme hakkı tehlikeye girer. Bu durumda çocuğun bu hakkını güvence altına almak devletin görevidir. Adalet Bakanlığının (Ministerie van Justitie) bir kolu olan Çocuk Esirgeme Kurulu bu görevi icra eder. Kurul (De Raad) çocukları ile ilgili iyi anlaşmalar yapamayan anne babaların boşanmalarında ve polislik olan çocuklarla ilgilenir ve evlatlıktan çıkarma veya evlat edinme konularında

2 tavsiyelerde bulunur. Kurul ayrıca çocuk yetiştirmede sorun yaşayan ailelerde de önemli bir rol oynar. Bu broşür bu son konu üzerinedir. Kurul hakkında genel bilgiyi Çocuk Esirgeme Kurulu hakkında Her çocuğun korunma hakkı vardır adlı broşürde bulabilirsiniz. Çocuk yetitirmede ciddi sorunlar Ailenizde çocuk yetiştirme konusunda sorunlar yaşandığından şüphelenilmesi durumunda genelde Bureau Jeugdzorg (Gençlik ve Çocuk Bakımı Kurumu) / Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (Çocuklara karşı Kötü Muamele Bildirme ve Tavsiye Merkezi) devreye girer ve devamında gerekirse Çocuk Esirgeme Kurulu ailenizle ilgilenir. Kurul o durumda bir araştırma yapar. İdeal bir çocuk yetiştirme şekli yoktur ve mükemmel eğitici de yoktur. Bu nedenle her ailede ara sıra sorunlar yaşanır. Bunun kötü bir şey olmasına gerek yoktur; yeter ki anne baba çocuklarıyla birlikte bir çözüm bulabilsinler. Ancak bazen bu sorunlar, çocuğun gelişmesini tehlikeye sokacak ya da bloke edecek kadar ciddi olabilir. Bu, örneğin anne babanın çocuğunu ihmal etmesi, dövmesi (kötü muamele) veya cinsel tacizde bulunması durumunda söz konusu olabilir. Ama bir çocuğun gelişimini olumsuz etkileyebilen başka olanaklar da vardır. Bu broşürde bu olanaklar topluca çocuk yetiştirme sorunları diye tanımlanmaktadır. Sizin ailenizde de çocuk yetiştirme sorunları yaşanıyorsa, çocuğunuzun korunma hakkı vardır. BJZ/AMK Ailenizde çocuk yetiştirme sorunları söz konusu olduğunda genelde ilk aşamada Bureau Jeugdzorg (Gençlik ve Çocuk Bakımı Kurumu/ BJZ) veya Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (Çocuklara karşı Kötü Muamele Bildirme ve Tavsiye Merkezi/ AMK) devreye girer. BJZ kurumunu kendiniz devreye sokabilirsiniz. Çocuğunuzun yetişme durumuna ilişkin başkalarının endişe duyması durumunda da BJZ/ AMK kurumları devreye girebilir. Nitekim endişe duymakta olan aile dışı kişiler bildiride bulunabilir; aşağıdaki paragraftaki metne de bakınız. BJZ kurumu devamında gönüllü bazında sorunları çözmek için ailenize yardım etmeye çalışır. Herhangi bir çocuk hakkında endişe mi duymaktasınız? Bir kişi (örneğin bir komşu, aile ferdi veya öğretmen) bir çocuk hakkında endişe duyuyorsa, ihmal, kötü muamele veya başka türlü ciddi çocuk yetiştirme sorunları olduğuna dair şüphesini yakınında bir Bureau Jeugdzorg (Gençlik ve Çocuk Bakımı Kurumu) / Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (Çocuklara karşı Kötü Muamele Bildirme ve Tavsiye Merkezi) (BJZ/AMK) kurumuna bildirebilir. BJZ kurumunun adresleri için Kurulun internet sayfasına: veya telefon rehberine bakınız. AMK kurumuna ise (dakikası 5 cent) telefon numarası üzerinden ulaşabilirsiniz. Ya da adlı internet sayfasına bakınız.

3 Kurul BJZ ile birlikte sorunları çözemediğiniz ve yetişme ortamı çocuğunuzun gelişimi açısından tehlikeli olması durumunda BJZ/AMK kurumu Çocuk Esirgeme Kurulunu devreye sokar. O durumda BJZ/AMK mevcut bilgiyi Kurula aktarır. Bunun devamında Kurul, gerçektende tehdit edici bir yetiştirme ortamının söz konusu olup olmadığı tespit etmek için çocuğunuz ve ailenize ilişkin bir araştırma yapar. Bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak Kurul, çocuğunuzun gelişimini güvence altına almak için ne yapılması gerektiğine karar verir. Kurulun çalışma şeklini bu broşürde bulabilirsiniz. Bazı durumlarda ise Kurul bir çocuğa (muhtemelen) kötü muamele uygulandığını kendi tespit eder. Bu, örneğin bir küçüğün polislik olması durumunda Kurulun yürüttüğü araştırma esnasında tespit edilebilir. Böyle bir durumda Kurul, Çocuklara karşı Kötü Muamele Bildirme ve Tavsiye Merkezi araya girmeden gelişimi olası tehdit edici yetiştirme ortamından dolayı bir araştırma yapma kararı alabilir. O durumda Kurul AMK kurumunu bu karardan haberdar eder ve (şahsi) verilerinizi temin eder. Araştırma Araştırma esnasında kurul araştırmanı çocuk yetiştirme sorunlarının çocuğunuzun gelişmesini müdahale edilmesini gerektirecek denli tehdit edip etmediğini değerlendirir. Çeşitli kişilerle görüşmeler yapar. Verdiği kararlarda diğer Kurul görevlilerinin katkısına başvurur. Kurulun çalışma şekli resmi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacı, çocuğunuzun gelişimini tehdit eden yetiştirme sorunlarının olup olmadığını ve bunların nasıl ele alınması gerektiğini sistematik bir şekilde tespit etmektir. Araştırma esnasında, Çocuk Esirgeme Kurulu görevlisi olan kurul araştırmanı çocuğunuz, onun gelişmesi ve büyümekte olduğu ortam hakkında mümkün olduğunca iyi bir izlenim edinmeye çalışır. Kurul araştırmanı örneğin sizin çocuk yetiştirme tarzınıza ve bu konuda başkalarının size sunmakta olduğu yardıma da bakar. Kurul araştırmanı çeşitli görüşmeler yapar. Sadece aile üyeleri ile konuşmak ile kalmayıp gerektiğinde ailenin etrafındakilerle de görüşür. Bunun yanı sıra örneğin öğretmen, aile doktoru ya da başka yardım görevlileri gibi diğer ilgili kişilere de başvurur. Kurul dahilinde ise araştırman gerekirse davranış bilimcisi ve hukuk uzmanı tarafından desteklenir. Araştırma sürecinde bu kişiler sabit anlarda görüşme yapar ve bu görüşmelere kurul araştırmanının şefi de katılır. Bundan dolayı kurul araştırmanı araştırma kapsamındaki kararları hiçbir zaman tek başına almış olmaz. Tabii ki kurul araştırmanı ailenizi araştırmasının akışı hakkında devamlı bilgilendirilir. Çalışma şekli Çocuk Esirgeme Kurulunun çalışma sistemi Normen 2000 (2000 Normları) adlı yazıda belirtilmiştir. Adalet Bakanlığının bu talimatları Çocuk Esirgeme Kurulu çalışanlarını günlük çalışmalarında yönlendirir. Bu yazı başka şeylerin yanı sıra araştırmanın nasıl ele alındığını, hangi bilgilerin raporda yer alacağını ve araştırmanın ne kadar zaman alabileceğini de açıklar. Bu yüzden her araştırma prensip olarak aynı şekilde oluşur. Normen 2000 yazısını Çocuk Esirgeme Kurulunun her şubesinde tetkik edebilir ya da adlı internet sayfasında okuyabilirsiniz.

4 Rapor Çocuk Esirgeme Kurulunun araştırması, kurul araştırmanının araştırma bulgularını raporladığı bir rapor ile sonuçlandırılır. Kurul araştırmanı ailenize ilişkin araştırmasını bir rapor ile sonuçlandırır. Araştırman burada araştırmanın akışı hakkında bilgi verir ve ailenizin sorununu anlatır. Aile fertlerinin haricinde kişilerin sağlamış olduğu bilgileri de ekler. Bunun dışında araştırman sizin ve çocuğunuzun düşüncelerini de belirtir. Ayrıca Çocuk Esirgeme Kurulunun çocuk yetiştirme sorunlarına ilişkin kanısını ve bunun için çözümleri belirtir. Kurul araştırmanı taslak raporu sizinle görüşür. Çocuğunuzun on altı yaş veya üzeri olması durumunda raporu onunla da görüşür. Bazı durumlarda daha küçük yaşta olan çocuklar da rapor üzerine bilgilendirilebilir. Yanlış belirtilmiş olan bilgiler düzeltilebilir. Diğer görüşler ise ek olarak nihai rapora iliştirilir. Size ve (on altı yaş veya üzeri) çocuğunuza nihai raporun bir sureti gönderilir. Araştırmanın sonucu Kurulun bir çocuk koruma tedbiri talebini içermesi durumunda rapor hakime de iletilir. Araştırma sonucu Kurul araştırmanı raporda çocuğunuzun durumunun nasıl iyileştirilmesi gerektiğini açıklar. Size yardıma başvurmanız yönünde tavsiye verilebilir. Zorunlu yardımın çocuğunuz açısından daha iyi olması durumunda Kurul hakimden bir çocuk koruma tedbiri tesis etmesini talep eder. Soruşturmanın sonucunda çocuğunuzun sağlıklı ve bağımsız bir yetişkin olabilmesi amacıyla gelişimini güvence altına alabilmek için ne yapılması gerektiği konusunda Çocuk Esirgeme Kurulunun kanaati belirtilir. Kurul, tercihen sizinle birlikte, çocuğunuzun çıkarına olan bir çözüm arayışında bulunur. Örneğin çocuk yetiştirme sorunlarının araştırma süreci içinde çözümlendiği için Kurulun olaya müdahale etmesinin gerekmediği anlaşılabilir. Bunun dışında Kurul (henüz) zorunlu bir yardımın gerekmediği kanaatine varabilir; ancak anne babanın yardıma başvurmalarını tavsiye edebilir. Gerekirse, Kurul sizi tekrar Gençlik ve Çocuk Bakımı Kurumuna (BJZ) sevk eder. Zorunlu yardım Araştırma sonucunda çocuğunuzun gelişiminin, yardımın zorunlu kılınmasını gerektirecek derecede tehlike altında olduğu da anlaşılabilir. O durumda Kurul hakimden çocuk koruma tedbiri tesis etmesi yönünde talepte bulunur. Bunun ne anlama geldiği metinin ilerisinde açıklanmaktadır. Çocuk koruma tedbiri hem anne baba hem de çocuk için çok etkileyicidir. Bu nedenle Kurul, tedbir tesis edilmesi yönünde bir talebi çok iyi düşünüp taşındıktan sonra sunar. Bu sadece aşağıdaki durumlarda yapılır: gönüllü bazında yardımın (artık) yeterli olmaması veya anne babanın yardım kabul etmek istememesi ve çocuğun gelişimin ciddi olarak tehdit edildiğinin araştırma tarafından doğrulanması durumunda.

5 Çocuk koruma tedbirleri Hakim bir çocuk koruma tedbiri tesis edebilir: vesayet altına alınma, velayetten muafiyet veya velayet hakkının kaldırılması. Çocuğun gelişimini güvence altına alma amacıyla hakim çocuk koruma tedbiri denilen bir tedbir tesis edebilir. En çok görülen tedbir vesayet altına alınma tedbiridir. Velayetten muafiyet veya velayet hakkının kaldırılması daha ağır tedbirlerdir. Vesayet altına alınma Çocuğa, Gençlik ve Çocuk Bakımı Kurumu (BJZ) tarafından bir aile vasisi tayin edilir. Bu kişi yetiştirme sorunlarının çözümlenmesinde çocuğa ve anne babaya refakat eder. Anne babanın çocuklarının üzerindeki velayeti kısıtlı olarak devam eder ve çocuğun yetiştirilmesinden kendileri sorumlu kalır. Ancak hem anne baba hem de çocuk bu kapsamda aile vasisi tarafından verilen talimatlara uymak zorundadır. Prensipte çocuk evde yaşamaya devam eder. Ancak hakim çocuğun çıkarına olmak üzere kendisini (geçici) olarak bir koruyucu aile ya da yurda yerleştirme kararı alabilir. Çocuk akut tehlike altındaysa ve bir an önce evden alınması gerekiyorsa Kurul hakimden geçici vesayet altına alınma tedbiri talep edebilir. Geçici vesayet altına alınma tedbiri esansında Kurul araştırmasını devam ettirir. Velayetten muafiyet Anne baba çocuklarını yetiştirip ona bakım sunma durumunda değilseler çocuğun yasal velayeti belirsiz bir süre için bir başkasına verilir. Bu genelde BJZ kurumudur. Bu kurum o durumda çocuk üzerinde velayete sahiptir. Çocuk bir koruyucu ailede veya yurtta yetiştirilir. Anne babanın o durumda çocuk üzerinde resmi bir söz hakkı yoktur, ama mümkün olduğunda onunla alakadar olurlar. Velayetten muafiyet, anne babadan biri itiraz etmesi durumunda tesis edilemez, ancak yasalar bu esasa ilişkin birkaç istisna içermektedir. O durumda velayetten zorunlu muafiyet söz konusu olur. Velayet hakkının kaldırılması Anne babalar çocuklarına, kendilerine kabahat bulunacak şekilde kötü davranmaktaysa, velayet hakları kaldırılabilir. Çocuk üzerindeki velayet hakkı genelde BJZ kurumuna devredilir ve bu kurum çocuk üzerinde otoriteye sahip olur. Çocuk bir koruyucu aileye ya da yurda yerleştirilir. Hakim, ancak çocuğun çıkarı açısından şart görmesi durumunda velayet hakkının kaldırılması yönünde karar verebilir. Süresi Vesayet altına alınma tedbiri en fazla bir yıl sürer, ve gerekirse her defasında bir yıl ile uzatılabilir. Velayetten muafiyet veya velayet hakkının kaldırılması durumunda anne baba zaman içinde velayetin tekrar kendilerine verilmesini hakimden talep edebilir. Çocuğun güvence altında tekrar anne babasına verilebilmesi mümkün olması durumunda hakim bunu kabul eder. Hakimin verdiği karar Hakim bir tedbir tesis etme kararını öylesine vermez. Anne babanın görüşünü de dinlemek ister; bir avukat onlara bu esnada destek sunabilir. Çocuğun on iki yaş ve üzeri olması durumunda hakim onun görüşünü de ister. Hakim karar

6 verirken Çocuk Esirgeme Kurulunun raporundaki bilgilerden faydalanır. Ancak Kurulun talebini kabul etmek zorunda değildir. Temyiz Anne baba hakimin kararıyla hemfikir değillerse, kendileri adına temyize başvuracak bir avukat tutabilirler. Kurul da temyize başvurabilir. Ek bilgi Çocuğunuz vesayet altına alınırsa adlı broşürden vesayet altına alınma konusuna ilişkin daha çok bilgi edinebilirsiniz. Müşterinin sırdaşı Müşteriler Çocuk Esirgeme Kurulu ile temaslarında güven duydukları bir kişiyi yanlarında bulundurabilirler: bu kişi bir aile ferdi, arkadaş, avukat ya da yardım görevlisi olabilir. Fakat buna ilişkin birkaç kural vardır. Örneğin güvenilir kişi sizin adınıza hareket edemez ve izniniz olmadan hiçbir şey yapamaz. Kurul, eğer araştırmayı engelliyorsa, sırdaşı kabul etmeyebilir. Sırdaş Müşterinin sırdaşının yanı sıra müşteriler için uzman sırdaş da bulunur. Kurul bunun için, Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) [Gençlik ve Çocuk Bakımı Kurumu Tavsiye ve Şikayetler bürosu] ile bir sözleşme yapmış bulunmaktadır. AKJ kurumunun sırdaşları görevleri için özel eğitim görmüş ve bütün gerekli yeteneklere sahiptir. Görevleri, müşterileri (hukuki) durumları hakkında bilgilendirmek ve tavsiyede bulunmaktır ve sorularında, sorunlarında ve Kurula ilişkin şikayetlerinde destek sunmaktır. Çocuk Esirgeme Kurulunun her şubesinden AKJ kurumu hakkında bir broşür alınabilir. Broşürde AKJ kurumunun nasıl ulaşılacağı yazmaktadır. Ayrıca adlı internet sayfasına başvurabilirsiniz. Kişisel verilerin gizlenmesi Çocuk Esirgeme Kurulunun müşterilerinin ve diğer dava ilgililerinin kimlik verileri bir bilgisayar dokümanına ve bir dosyaya işlenir. Burada yasal kurallara uyulur. Tabii ki Kurul bu verileri itina ve gizlilik içinde kullanır. Müşteri ve ilgili şahısların kendi verilerini tetkik etme, herhangi bir bilgi ekletme ya da düzelttirme hakkı vardır. Bunun nasıl olacağını Kurulun her şubesinde tetkik edilebilen Regeling Wbp * adlı düzenlemede bulabilirsiniz. * Tam yazılışı: Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming (Kimlik verilerinin gizlenmesine dair Kanun düzenlemesi Çocuk Esirgeme Kurulu Birincil Süreç) Şikayetler Kurul görevlisinin size karşı davranışı ile memnun değilseniz, bunu öncelikle ilgili görevli ve onun şefi ile görüşebilirsiniz. Onlar devamında sizinle birlikte bir çözüm bulmaya çalışırlar. Çözüm bulunamaması durumunda resmi bir şikayet dilekçesi sunabilirsiniz. Tabii ki bunu derhal yapmak da mümkündür. Şikayetiniz varsa adlı broşürde şikayet prosedürüne ve tepki gösterebileceğiniz süreye ilişkin daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi Çocuk Esirgeme Kurulunun çalışmaları hakkında başka sorularınız mı var? O halde yakınınızdaki bir Kurul şubesi ile temasa geçin. Adresler adlı internet sayfasında yer almaktadır.

7 Diğer broşürler Vesayet altına alınma hakkında: Çocuğunuz vesayet altına alınırsa Kurulun çalışmaları hakkıda: Çocuk Esirgeme Kurulu hakkında Her çocuğun korunma hakkı vardır Çocuğunuz polislik olursa Anne ile baba boşanıyorsa Şikayetiniz varsa Bu broşürleri aşağıdaki yerlerden temin edebilirsiniz: Postbus 51 bilgilendirme hattı, telefon (ücretsiz, Pazartesinden Cuma gününe kadar saat 9:00 ile 21:00 arası) veya Kurulun şubelerinden Kurulun internet adresinden: İnternet Çocuk Esirgeme Kurulunu internetten de bulabilirsiniz: Adresler Çocuk Esirgeme Kurulu şubelerinin güncel adresleri ve güzergah için internet sayfasına bakınız: