1-AMAÇ Tehlikeli maddelerin güvenli taşınması, depolanması ve kullanımını sağlamaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-AMAÇ Tehlikeli maddelerin güvenli taşınması, depolanması ve kullanımını sağlamaktır."

Transkript

1 1-AMAÇ Tehlikeli maddelerin güvenli taşınması, depolanması ve kullanımını sağlamaktır. 2-KAPSAM Baştabipliği nde hasta tedavisi, temizlik ve tesis işlerinde kullanılacak tüm tehlikeli maddeleri kapsar. 3- KISALTMALAR T :Zehirli Madde. T+ : Çok Zehirli Madde. Xn : Zararlı Madde. F : Parlayıcı Madde. F+ : Çok Hızlı Parlayıcı Madde. O : Oksitleyici Madde. E : Patlayıcı Madde. C : Aşındırıcı Madde. Xi : Tahriş Edici Madde. <<N : Çevre Sağlığı İçin Tehlikeli Madde. 4- TANIMLAR Bu prosedürde tanımına ihtiyaç duyulan bir terim yoktur. 5- SORUMLULAR Bu prosedürün uygulanmasından Başhekim, Kalite Yönetim Direktörü, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, ambar çalışanları, Bölüm Sorumluları, Temizlik İşleri Sorumlusu, Temizlik Personeli ve diğer tüm personel sorumludur. 6-TEHLİKELİ MADDELERİN TESLİM ALINMASI Merkezimize tehlikeli maddeler teslim alınırken, muayene komisyonları ve depo sorumlusu tarafından ambalajların yırtık, delik olup olmadıkları, herhangi bir sızıntının olup olmadığı, miadının geçip geçmediği kontrol edilerek teslim alınır. 7- TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASI Tehlikeli maddeler depolanırken diğer ilaç, solüsyon, kırtasiye malzemeleri, elektronik malzemelerden ayrı raflarda depolanır. Özellikle likit haldeki tehlikeli maddeler alt raflara konulur. Yanıcı, parlayıcı malzemeler elektrik pirizlerinden, ısı kaynaklarından ve güneş ışığından uzak depolanmalıdır. Zehirli maddelerin depolanması ve taşınması sırasında mutlaka eldiven kullanılmalı, sonra eller yıkanmalıdır. Tehlikeli maddeler havalandırma sisteminin yeterli düzeyde çalıştığı alanlarda depolanmalı ve kullanılmalıdır. Sayfa 1 / 8

2 8- TEHLİKELİ MADDELERİN TRANSFERİ Tehlikeli maddelerin taşıma işlemi diğer malzemelerden ayrı yapılacaktır. Poşet, torba, çanta gibi taşıma araçlarıyla taşındığında kırılma, dökülme, yırtılma riski olan malzemeler kutularla ya da tekerlekli arabalarla taşınacaktır. Tehlikeli madde taşıyacak personel taşıma limitini aşmayacak, eğer malzemeleri elinde götürecekse her bir el için en fazla 5 kg madde taşıyacaktır. 9- TEHLİKELİ MADDELİRİN DÖKÜLMESİ VE MADDELERE MARUZ KALMA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER. Tehlikeli maddelere maruz kalınması durumunda; a) Çalışma arkadaşlarınızı uyarın. b) Kontamine giysileri hemen çıkarın.sızdırmaz poşete koyarak ağzını sıkıca kapatınız. Poşetin üzerine kimyasal madde bulaştı yazarak temizlik sorumlusuna teslim ediniz. c) Etkilenmiş vücut bölgelerini dakika yıkayın. d) Temizlik sorumlusuna haber veriniz. Göze kimyasal madde sıçraması durumunda; a) Tahriş olmamış gözü koru; diğer göz kapağı zorla açılarak suyla en az dakika yıkama işlemi uygulayın. b) Yıkama esnasında parmaklarınızla göz kapaklarını açın ve göz bebeğinizi farklı yönlere oynatın ki su her tarafa gidebilsin. c) Yıkama esnasında kimyasalın diğer göze gitmesini engelleyin. d) Yıkamanın etkinliği açısından varsa kontakt lenslerinizi hemen çıkartın. f) Mutlaka kurum hekimine başvurun. Kimyasal yutulması durumunda; a) Ağzınızı hemen çalkalayın. Takma diş varsa çıkarın. b) Kusmayacak kadar, yavaş yavaş su ya da süt için. c) Kimyasal madde yutan kişiyi asla kusturmayın. Yutulurken boğazı ve yemek borusunu yakan bir madde (kostik soda gibi), kusturulmaya çalışılırken tekrar yanıklara neden olacaktır. d) Kusan kişiyi, akciğerlere kusmuğun kaçmaması için baş aşağı tutun. e) Bilinci yerinde olmayan kişiyi başı veya tüm vücudu mutlaka sol tarafa döndürün. f) Kurum hekimine başvurun. Sayfa 2 / 8

3 Zehirli madde solunması durumunda; a) Hastayı zehirli ortamdan uzaklaştırın ve temiz havaya ya da havalandırması iyi bir ortama çıkarın. b) Nefes durması durumunda (göğüs kafesi hareket etmiyor ve cilt rengi değişiyorsa) ağızdan ağıza ya da ağızdan buruna suni solunum yaptırın.( Eğer Bu Konuda Eğitimli İseniz ) c) Acilen kazazedenin tıbbi destek alması için kurum hekimini ve Acil Servisi arayın. d) Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında bildirilmelidir. Yüzey Kontaminasyonu a) Dökülmenin olduğu bölümün kapılarını kapatarak/kilitleyerek ve uyarı yazısı asarak dökülme bölgesini izole edin. b) Bölümün pencerelerini ve havalandırma sistemini açın. c) Dökülen kimyasalın yayıldığı bölgeyi sınırlayın. d) Çalışma arkadaşlarınızı uyarın;elektrik düğmelerini ve gaz vanalarını kapatın! e) Dökülen maddeyi temizlemeye başlamadan önce mutlaka lastik eldiven, gözlük takın ve lastik bot giyin. f) Dökülen malzemeyle kontamine olmuş faraş, absorban, atık kovası, süpürge gibi malzemeleri uygun atık kutusuna atın. g) Temizlik sorumlusuna haber verin. 10- DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR a) Kurumdaki tüm personele tehlikeli maddeler konusunda yılda bir defa eğitim verilecektir. b) Tehlikeli maddelerle işlem yapılan alanlarda bir şey yenilip içilmeyecektir. c) Kişisel çalışma masalarına ve dolaplara tehlikeli madde konulmayacaktır. d) Temizlik maddesi dışında hiçbir tehlikeli madde mutfak ve yemekhaneye sokulmayacaktır. e) Gaz vanaları kullanım dışında kapalı tutulacaktır. f) Yanıcı gaz kullanımı sırasında ilgili personel alanını terk etmeyecektir. g) Kişisel koruyucu ekipman kullanılmasına asgari önem verilecektir. h) Herhangi bir kimyasal maddenin kendi kabından başka bir yere aktarılması durumunda yeni kabın üzerine tehlikeli maddenin adı, grubu, aktarım tarihi ve son kullanma tarihi açık ve net bir şekilde yazılacaktır. Sayfa 3 / 8

4 11- TEHLİKELİ MADDELERİN SEMBOL ve TANIMLARI ile KULLANILMASI ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER İŞARET SEMBOL RİSKİN TANIMI ÖNLEMLER Zehirli ( T ) Öldürücü derecede zehirli maddelerdir. Malzemeyi çok dikkatli taşıyın. El, yüz, göz veya koruyucu elbiseleri de içeren koruyucu malzemeyi kullanarak bu maddelerin cilt veya gözle temasından sakının. Çok zehirli ( T+ ) Eğer yutulursa veya solunursa öldürücü olabilir veya kalıcı rahatsızlıklar bırakabilir. Cilde temas yoluyla da vücuda girebilir. İyi havalandırılmış alanlarda veya özel solunum koruyucuları kullanarak çalışın. Bu maddeleri solumaktan kaçının. Kullandıktan sonra elinizi yıkayın ve yıkanın. Bu maddeleri belirlenen yerlerde depolayın. Zararlı ( Xn ) Temas ederse cildi veya gözleri yakabilir. Sayfa 4 / 8

5 Parlayıcı ( F ) Çok hızlı parlayıcı Yanıcıdırlar ve bu nedenle önemli ölçüde yangın tehlikesi taşırlar. Düşük sıcaklıklarda bile yanabilirler. Parlayıcı Maddeler yanıcı maddelerden daha düşük sıcaklıklarda yanabilir. Havada alevle aniden parlayabilirler veya su ile temas sonucu yanıcı gaz oluşturabilirler. Sıcaklık / ısı, kıvılcım veya alev ile etkilendiğinde veya sürtünme sonucu olarak yangına neden olabilir. Malzemeyi ısı kaynaklarından, diğer parlayıcı parlayıcı maddelerden uzak tutunuz. Bu maddeyle çalışırken veya yakınında sigara içmeyiniz. Malzemeyi ilgilisinin önerdiği yangından korunmalı bir alanda ve soğukta depolayın. İyi havalandırılmış alanlarda depolayın. Isı kaynağıma yakın yerlerde kullanmayın. Depo alanlarına veya kullanıldığı yere açık ateşle yaklaşmayın. Sigara içmeyin. Statik elektriğe dikkat edin. Naylon elbise giymeyin. Çalışırken yanınızda daima yangın söndürücü bulundurun. O işaretli ( oksitleyici-) maddelerden uzak tutunuz. ( F+ ) F+ işaretli malzeme çok yanıcı olup 0 o C altında bile kolaylıkla kıvılcımla, statik elektrikle tutuşabilen maddelerdir. Örneğin, solvent, tiner. F işaretli maddeler parlama noktasını 21 o C altında olan maddelerdir. Herhangi bir ısı kaynağı ile temasta kolayca tutuşabilirler. Sayfa 5 / 8

6 Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin var olduğu yerde patlama tehlikesi ve/veya yangın tehlikesi taşır. Malzemeyi yanıcı maddelerden uzak tutun ve ilgililerin gösterdiği yerde depolayın. Tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Odun gibi yanıcı maddelerle temas ettiği zaman patlamaya neden olabilir veya çok tehlikeli reaksiyonlar oluşturabilir. Bu maddelerle çalışırken veya yakınında asla sigara içmeyin. Yüzü, gözü elleri koruyan uygun koruyucuları kullanın ve koruyucu elbise giyin. Oksitleyici ( O ) Fuel-oil gibi yanıcı maddelerle temas ettiği zaman patlamaya neden olabilir veya çok tehlikeli reaksiyonlar oluşturabilir. Göze veya cilde geldiğinde yakabilir. Patlayıcı Patlama çok hızlı bir reaksiyondur. Ürünün özelliğine bağlı olarak ısı, kıvılcım, başka maddelerle temas veya sürtünme patlamaya neden olabilir. Fazla ısıtmaktan, güneş ışığından veya şoklardan koruyun. Isı kaynaklarına yakın yere bırakmayın. Kesinlikle sigara içmeyin. ( E ) Sayfa 6 / 8

7 Aşındırıcı ( C ) Tahriş Edici ( Xi ) Temas ettiğinde ciddi göz ve deri tahrişine neden olur. Solunursa tehlikeli olabilir. Diğer maddelerle reaksiyona girebilir. Uzun süreli etkilenmelerde dokularda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Kaplarını sıkıca kapalı tutun. Göz, yüz, el ve koruyucu elbise gibi gereken koruyucuları kullanarak göz, cilt veya vücut temasından kaçının. Çocuklardan uzak tutun. Pencere, raf kenarı gibi düşebilecek yerlerde tutmayın. Hijyen kurallarına uyun. Ellerinizi yüzünüzü yıkayın. Herhangi bir temasta; temas eden yeri on (10) dakika yıkayın. İyi havalandırılmış alanlarda kullanarak veya iş sağlığı iş güvenliği biriminin / MGBF belirlediği uygun solunum koruyucu cihazları kullanarak solumaktan kaçının. Çevre Sağlığı İçin Tehlikeli ( <<N ) Suda yaşayan canlılar, bitki örtüsü için çok zehirli. Ozon tabakası için tehlikeli Tehlikeli atık kurallarına uygun imha edin. Çevre kirliliğini önlemek için uygun şekilde depolayın. Sayfa 7 / 8

8 12- TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ Kurumda kullanılan tüm tehlikeli maddeleri kapsayan Tehlikeli Madde Envanteri oluşturulacak, oluşturulan envanter ambarda ve kullanım alanlarında bulundurulacaktır. 13- YÜRÜRLÜK Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Sayfa 8 / 8

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 2012 HAZIRLAYAN Uzm. Dr. Esra KARAKUŞ DÜZENLEYEN Uzm. Biy. Başak

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi:15.04.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 1 / 9 1. Laboratuar güvenliği tanımı: Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ Doküman No : REH 001 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğini,

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ [2013] H a z ı r l a y n l a r Ersin ŞAHİN ( Kalite Yönetim Direktörü) - İbrahim ŞAHİN ( Lab.Teknikeri) SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 24 Laboratuvar ortamında çalışanların güven içinde olması, temel güvenlik kurallarına uymak ile mümkündür.

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR KURALLARI ve GÜVENLİK KILAVUZU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR KURALLARI ve GÜVENLİK KILAVUZU EK-1 Laboratuvar Kuralları ve Güvenlik Kılavuzu HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR KURALLARI ve GÜVENLİK KILAVUZU Laboratuvarda Uyulması Gereken Genel Kurallar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bu Güvenlik Bilgi Formu, 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı

MERKEZ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

MERKEZ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 1. LABORATUVAR NİN AMACI Laboratuvar Güvenlik rehberinin amacı doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek, yapılacak analizin tam bir güvenlik içinde, en az hata ile olabildiğince çabuk gerçekleştirilmesini

Detaylı

ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA KURALLARI LABORATUVARLARDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA KURALLARI LABORATUVARLARDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA KURALLARI LABORATUVARLARDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR 1. Laboratuvarın ciddi çalışma yapılan bir ortam olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 64742-81-0 Kullanım alanları : Aromatik bir kimyasal çeşidi olan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AMONYAK CAS NO: [1336-21-6] EC NO:[215-647-6] R:34-50 S: 26-36/37/39-45-61

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AMONYAK CAS NO: [1336-21-6] EC NO:[215-647-6] R:34-50 S: 26-36/37/39-45-61 TEKKİM KİMYA Rev. Tar. :18/05/2007 Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Amonyak Solüsyonu %25 Formülü : NH 3, NH 4 OH Firma : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HİDROKLORIK ASİT GBF NO : 200-005 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7647-01-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HİDROKLORIK ASİT GBF NO : 200-005 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7647-01-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün adı Formülü : Hidroklorik asit : HCl 2-) FİRMA/ İŞ YERİ TANIMI Maddenin kimyasal adı Sinonimleri : Hidroklorik asit (HCl) : Muriatik asit Klorohidrik

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI DOKU TİPLENDİRME LABORATUVARI LABORATUVAR GÜVENLİĞİ REHBERİ GN.FR.591 REV.00 İÇİNDEKİLER: 1. AMAÇ. 2 2. KAPSAM. 2 3.

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1- MADDE / PREPARAT VE FĠRMA BĠLGĠLERĠ Ürün / Preparat Tanımı: Ticari Adı: Signaline Firma Bilgileri: Firma Adı: SIGNATEKMA Boya ve Sinyalizasyon San. ve Tic.A.Ş. Adres: Kurtuluş Caddesi No:23 Yazıbaşı

Detaylı

LABORATUVARLARDA UYULACAK GENEL KURALLAR

LABORATUVARLARDA UYULACAK GENEL KURALLAR LABORATUVARLARDA UYULACAK GENEL KURALLAR 1. Güvenlik, laboratuvar çalışanlarının en önemli birincil sorumluluğu olup üç genel güvenlik prensibi: a. Dikkatli çalış ve asla risk alma! b. Bir reaksiyonu yapmadan

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Bu Güvenlik Bilgi Formu, 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN DİZEL, MAZOT

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN DİZEL, MAZOT Sayfa No : 1/6 1 MADDE /MÜSTAHZAR VE ŞİRKETİN TANIMI 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı: Motorin Cas No : 68334-30-5 EINECS No : 269-822-7 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Dizel motorlu araçlarda

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 1330-20-7 Kullanım alanları : Ağırlıklı olarak baskı sektöründe,

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

DENEY YAPIYOR MUSUNUZ? İSTEKLİ Mİ?

DENEY YAPIYOR MUSUNUZ? İSTEKLİ Mİ? DENEY YAPIYOR MUSUNUZ? İSTEKLİ Mİ? Laboratuvar Güvenliği Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli laboratuvar kurallarının, yöntemlerin, altyapı ve cihazların kullanılmasıdır.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜNEX DERZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜNEX DERZ Sayfa No : 1/5 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması Ürün Adı : GS-32 Kimyasal Adı : Hidroklorik Asit CAS No : 7647-01-1 EINECS No : 231-595-7 Kullanım Alanları

Detaylı

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE /MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI: 1.1.Madde/Müstahzarın Tanıtılması : Kimyasal İsmi : Sulu Amonyak (%25) Formülü : NH 4 OH Kimyasal Aile : Bazlar CasNo : 1336-21-6 ECNo : 215-647-6 1.2.Madde/Müstahzarın

Detaylı

Laboratuvar Güvenlik Kuralları

Laboratuvar Güvenlik Kuralları Laboratuvar Güvenlik Kuralları Laboratuvar Güvenliği Niçin Önemli? Laboratuvarlar iş yeri olarak tehlikeli mekanlar sayılır. Bu nedenle çalışanların, potansiyel tehlikeyi ve acil durumlarda ne yapacaklarını

Detaylı

Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım

Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : DetaktifWC-Banyo Temizlik Kimyasalı Kimyasal Aile : Karışım 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI 23.03.2012 ÜRÜN İSMİ : ERTAR DODİNE 65 WP AKTİF MADDE : DODINE ÜRÜN KODU : ERTKİM 088 ÜRÜN TİPİ : FUNGUSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES : HACI SABANCI ORGANİZE

Detaylı