GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. ĠZMĠT BĠTMĠġ MAMUL AMBAR BĠNASI ĠNġAATI. TEKNĠK ġartnamesġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. ĠZMĠT BĠTMĠġ MAMUL AMBAR BĠNASI ĠNġAATI. TEKNĠK ġartnamesġ"

Transkript

1 GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. ĠZMĠT BĠTMĠġ MAMUL AMBAR BĠNASI ĠNġAATI TEKNĠK ġartnamesġ ġubat 2014

2 Ġçindekiler 0 ĠnĢaat ĠĢleri Teknik ġartnamesi Dozlu Tefsiye Şapı Yapılması luk Blok Tuğla Duvar Örülmesi ,5 lik Blok Tuğla Duvar Örülmesi mm XPS Levha İle Isı Yalıtımı Yapılması Alçı Plaka İle Bölme Yapılması (Tek Yüzlü) Çift Kat Yeşil Alçı Plaka İle Bölme Yapılması (Tek Yüzlü Saten Alçı Sıva Yapılması (Alçı Panel Üzerine) Duvara Alçı Sıva Yapılması x33 Kaymaz Seramik Zemin Kaplaması Yapılması x60 CM Yapıştırma Granit Seramik Yapılması x33 CM Yapıştırma Granit Seramik Süpürgelik Yapılması X60 CM Yapıştırma Granit Seramik Süpürgelik Yapılması Islak Mekanlarda Betonarme Yüzey Üzerine Su Yalıtımı Yapılması X60 Ebadında Yapıştırma Granit Seramik Duvar Kaplaması Yapılması Granit Basamak Kaplaması Yapılması Granit Sahanlık Kaplaması Yapılması Granit Süpürgelik Yapılması (3x10x serbest boy) /60 CM Alüminyum Plaka Asma Tavan Yapılması Alçıpan Asma Tavan Yapılması /60 CM Taş Yünü Asma Tavan Yapılması (DONN, Armstrong veya Emsali) H : 1.10 m Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu Yapılması Plastik Boya Yapılması Taş Yünü İle Isı İzolasyonu Yapılması PVC Yağmur Suyu İniş Boruları Temini ve Montajı A Metal Yağmur Suyu İniş Borusu Sac Dere Yapılması Sac Çatı Çıkış Kapağı Yapılması Alçı Plaka İle Bölme Yapılması (Çift Yüzlü) luk Duvarda 110/220 Alüminyum Kapı Doğrama Yapılması (Cam Dahil) luk Duvarda 100/220 Alüminyum Kapı Doğrama Yapılması (Cam Dahil) Sayfa2

3 31. 10CM Alçıpan Duvarda 110/220 Alüminyum Kapı Doğrama Yapılması (Cam Dahil) luk Duvarda 90/210 Ahşap İç Kapı Yapılması luk Duvarda 100/210 Ahşap İç Kapı Yapılması CM Alçıpan Duvarda 100/210 Ahşap İç Kapı Yapılması ,5 lik Duvarda 80/210 PVC Kapı Doğraması Yapılması ,5 lik Duvarda 100/210 PVC Kapı Doğraması Yapılması luk Duvarda 100/210 PVC Kapı Doğraması Yapılması CM lik Alçıpan Duvarda 80/210 PVC Kapı Doğraması Yapılması B.A Duvarda Panik Barlı 100/250 Yangın Kaçış Kapısı Yapılması Alçı Bölme Duvarda Panik Barlı 100/210 Yangın Çıkış Kapısı Yapılması Mevcut Stor Kapı İçine Panik Barlı 100/250 Yangın Kaçış Kapısı Yapılması CM Alçı Levha Duvarda 200/90 Alüminyum Pencere Doğrama Yapılması (Cam Dahil) Mevcut Alüminyum Doğramaların Yenim Yapılacak Binada Montajı Çimento Esaslı Sıva Yapılması Beton Yüzeye Makineli Perdah Yapılması Epoksi Esaslı Malzeme İle Beton Kolon Tamiri Yapılması Betonarme Kolon Kesilmesi Sac Dere İçine Su Yalıtımı Yapılması PVC Panelleri İle Bölme Duvarı Yapılması Yapısal Çelik İmalat Yapılması Yıkma Sökme İşleri İş İskelesi İle Koruma Duvarı Yapılması Trapez Sac İle Üzerine Beton Dökülerek Döşeme Teşkil Edilmesi Kenetli Sistem Metal Çatı Kaplaması Yapılması Kimyasal Ankraj İle Filiz Ekilmesi Sayfa3

4 GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. ĠZMĠT BĠTMĠġ MAMUL AMBARI BĠNASI ĠNġAATI ĠNġAAT ĠġLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ BU TEKNİK ŞARTNEMEDE BELİRTİLMEYEN İMALATLAR VEYA ÇELİŞKİDE KALINAN DURUMLAR İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İLGİLİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR DOZLU TESVĠYE ġapi YAPILMASI Şap yapılması öncesi uygulama yapılacak alanın temizliği yapılacaktır (alçı, harç artığı, beton kırığı gibi). Şap yapılması öncesi uygulama yapılacak alan sulanacaktır. Anolar önceden hazırlanmış kotuna uyularak 4cm yüksekliğinde çekilecektir. Her ano çekiminden sonra kontrolü işveren tarafından yapılarak şap imalatına geçilecek. Şap imalatı biten yerler 12 saat sonra sulanacaktır. Şap imalatı mastarında, kotunda ve terazisinde yapılacaktır. Şap harcı 400 doz olarak yapılacaktır. Makineli yapılan şaplarda tepsi ve bıçak kullanılacaktır. Şap imalatı yapılan yerde elektrik, tesisat boruları korunacak zarar verilmeyecektir. İmalat süresince diğer bitmiş imalatlara zarar verilmeyecek, gerekirse korumaya alınacaktır. Teknik şartname kapsamındaki pozların ölçümünde bitmiş net yüzey ölçüleri esas alınmaktadır. İş bitiminde imalat yapılan yerlerin temizliği yapılacaktır. ĠĢin Tanımı: LUK BLOK TUĞLA DUVAR ÖRÜLMESĠ 19x19x13,5cm boyutunda 1. Sınıf İŞVEREN CE kabul edilerek onaylanacak fabrika tuğlasıyla 250 dozlu harçla yatık örülmüş bölme duvar yapılması Kum, çimento, su, katkı malzemesi, lento demiri, (Kum çimento, lento demiri katkı malzemesi, her boyutta blok tuğla, gaz beton kiriş, ankraj malzemesi takoz lento kalıbı ve benzeri MÜTEAHHİT e aittir. Tuğlalar CE belgeli olacak, İŞVEREN CE uygun görülen ve onaylanan iyi pişmiş 1. sınıf kalitede tuğla malzemesi kullanılmak zorundadır. Şantiye ye değişik zamanlarda tuğla temininde kalite standardı korunmak zorundadır. İŞVEREN CE uygun bulunmayan tuğla malzemesi kesinlikle kullanılamaz, şantiyeye sokulmaz varsa şantiyeye gelmiş olan uygun olmayan malzeme geri gönderilir. Uygulama: Duvar imalatları işine ait uygulama yapılacak yerler ve uygulama detayları aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir: 1. Bütün imalatlar proje ölçülerine uygun imal edilecektir. Sayfa4

5 2. İmalat yapılacak yüzey her türlü inşaat artığından arındırılmış, tozsuz ve temiz olacaktır. 3. Betonarme yüzeylerden başlayan tuğla duvar imalatlarında, beton yüzeyinde aderansı arttırmak amacı ile beton yüzey homojen aralıklarla çekiç ile çentiklenecektir. Beton perdeye bitişik yerlerde duvar betona üç noktadan ankraj lamasıyla tespit edilecektir. Ankraj laması perdeye HİLTİ v.b. çivi ile tutturulacaktır. 4. İmalat yapılacak yerde, duvar uzunluğuna göre maksimum 2 m aralıklarla şakul ipi tavana çakılacaktır. 5. Her sıra duvar imalatında terazi ipi kullanılacaktır. 6. Tuğlalar örülmeden önce ıslatılacak, tozsuz ve temiz olmaları sağlanacaktır. 7. Kullanılacak çimento harcı 250 doz olacak ve tekniğine göre üretimi yapılacaktır. 8. Harcın içine aderansı arttırıcı malzeme olarak BASF YKS Binder 5 veya İŞVEREN CE onaylı muadili kullanılmalıdır. Kullanılacak aderansı arttırıcı malzemenin karışım ağırlık oranı, çimento ağırlığının ortalama %1,5 i kadar olmalıdır. 9. Tuğlanın oturacağı yere bir tabaka ince harç serilerek bunun üzerine tuğlalar toz ve topraktan temizlenmiş ve su ile ıslatılmış olarak konacak ve her tarafından harç dışarı fışkıracak surette tuğlaların üzerine vurularak iyice oturtulacaktır. Yerine konma esnasında kırılan veya yarılan tuğlalar yerine yenileri konacaktır. 10. Son sıra duvar imalatı ile duvar üzerine ahşap kamalama yapılacak ve 1 m ara ile duvar kalınlığı içinde kalacak şekilde sıkıştırılacaktır. Dış duvarlar poliüretan köpüğü ile doldurularak sağlamlaştırılacaktır. 11. Tuğla inşaat derzleri üst, üste gelmeyecek şekilde şaşırtmalı olacak, muntazam ve düzgün bir yüzey teşkil edecektir. Sıralar yatay olmak üzere ya doğrudan doğruya kireç harcı yahut kireç çimento karışımı veya çimento harcı ile örülecektir. 12. Bütün derz aralıkları eşit ve 1 cm olacaktır. Derzler şaşırtmalı olacak. 13. Yük taşıyan duvarlar, her kat seviyesinde duvar genişliğince ve kalınlığı da en az 30 cm. olacak şekilde bir betonarme hatıl kuşatılacaktır. 14. Kapı boşlukları projesine göre imal edilecek, lento geçmeleri yeterli uzunluk varsa; en az 30 cm olacaktır. 15. Lento Ebatları; Kapılarda: 13,5/8,5x10x (Kapı genişliği+2x30) cm Kapılarda lento yüksekliği: 10 cm. Pencerelerde: 13,5x15x (Pencere genişliği+2x30) cm Pencerelerde lento yüksekliği: a) 375 cm.e kadar olan uzunluklar için 15 cm, b) 375 cm ve üzeri uzunluklar için 25 cm olacak. Sayfa5

6 16. Lento malzemesi olarak donatılı gaz beton kullanılacaktır. İhtiyaç durumunda, İŞVEREN in onayına tabi olmak üzere, donatılı beton lento kullanılabilir. Her durumda, lento içlerine alt ve üste 2x2 = 4 Ø12 demir konacak, Ø8 etriye ile sarılacak ve düz donatının ara mesafesi korunacaktır. 17. Bodrum ve zemin katlardaki dış duvarların imalatında söve varsa, her söve için zemin kat tavanından aşağıya şakul ipi sabitlenecektir. 18. a) Dış duvar lentoları 13,5 x 20 x min 30 cm geçme payı olacaktır. b) Donatılı gaz beton lento veya betonarme lentolar kullanılacaktır. Betonarme lentolarda içine 4 adet Ø8 nervürlü demir konacak ve en az 50 cm ara ile etriyeli demir bağlanacaktır. 19. Dış cephede yer alan pencere boşluklarında düşey mesafede her birinde 2 adet olmak üzere lento hizası, orta nokta ve doğrama alt noktalarında tuğla duvarın derzine doğru en az 50 cm., derzden dışarıda en az 5 cm. çıkacak şekilde toplam 55 cm lik Ø12 lik inşaat demiri duvar örülürken doğrama kör kasa montajına yardımcı elaman olarak tuğla duvarda bırakılacaktır. 20. Su içinde toprak içinde veya altında normal tuğla ile inşaat yapılamaz. 21. Örülen tüm duvarlar yatayda ve düşeyde tam terazisinde olacaktır. Yapılan kontroller sonucu yatay ve düşeyde hata tespit edilen duvarlar yıkılıp tekrar yapılacaktır. Hata sonucu yapılan tüm yıkım, temizlik ve onarım işleri MÜTEAHHİT e aittir. 22. Malzemenin tüm yatay ve düşey taşımaları MÜTEAHHİT in sorumluluğundadır. 23. İşin bitirildiği bölümlerde malzeme artıkları, ambalaj artıklarından oluşan moloz MÜTEAHHİT tarafından temizlenerek bina dışına atılacaktır. İşin bitirildiği bölümler temiz olarak teslim edilecektir. ĠĢin Tanımı: 3. 8,5 LUK BLOK TUĞLA DUVAR ÖRÜLMESĠ 19x19x8,5cm boyutunda 1. Sınıf İŞVEREN CE kabul edilerek onaylanacak fabrika tuğlasıyla 250 dozlu harçla dik örülmüş bölme duvar yapılması Kum, çimento, su, katkı malzemesi, lento demiri, (Kum çimento, lento demiri katkı malzemesi, her boyutta blok tuğla, gaz beton kiriş, ankraj malzemesi takoz lento kalıbı ve benzeri MÜTEAHHİT e aittir. Tuğlalar CE belgeli olacak, İŞVEREN CE uygun görülen ve onaylanan iyi pişmiş 1. sınıf kalitede tuğla malzemesi kullanılmak zorundadır. Şantiye ye değişik zamanlarda tuğla temininde kalite standardı korunmak zorundadır. İŞVEREN CE uygun bulunmayan tuğla malzemesi kesinlikle kullanılamaz, şantiyeye sokulmaz varsa şantiyeye gelmiş olan uygun olmayan malzeme geri gönderilir. Uygulama: Duvar imalatları işine ait uygulama yapılacak yerler ve uygulama detayları aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir: Sayfa6

7 1. Bütün imalatlar proje ölçülerine uygun imal edilecektir. 2. İmalat yapılacak yüzey her türlü inşaat artığından arındırılmış, tozsuz ve temiz olacaktır. 3. Betonarme yüzeylerden başlayan tuğla duvar imalatlarında, beton yüzeyinde aderansı arttırmak amacı ile beton yüzey homojen aralıklarla çekiç ile çentiklenecektir. Beton perdeye bitişik yerlerde duvar betona üç noktadan ankraj lamasıyla tespit edilecektir. Ankraj laması perdeye HİLTİ v.b. çivi ile tutturulacaktır. 4. İmalat yapılacak yerde, duvar uzunluğuna göre maksimum 2 m aralıklarla şakül ipi tavana çakılacaktır. 5. Her sıra duvar imalatında terazi ipi kullanılacaktır. 6. Tuğlalar örülmeden önce ıslatılacak, tozsuz ve temiz olmaları sağlanacaktır. 7. Kullanılacak çimento harcı 250 doz olacak ve tekniğine göre üretimi yapılacaktır. 8. Harcın içine aderans arttırıcı malzeme olarak BASF YKS Binder 5 veya İŞVEREN ce onaylı muadili kullanılmalıdır. Kullanılacak aderans arttırıcı malzemenin karışım ağırlık oranı, çimento ağırlığının ortalama %1,5 i kadar olmalıdır. 9. Tuğlanın oturacağı yere bir tabaka ince harç serilerek bunun üzerine tuğlalar toz ve topraktan temizlenmiş ve su ile ıslatılmış olarak konacak ve her tarafından harç dışarı fışkıracak surette tuğlaların üzerine vurularak iyice oturtulacaktır. Yerine konma esnasında kırılan veya yarılan tuğlalar yerine yenileri konacaktır. 10. Son sıra duvar imalatı ile duvar üzerine ahşap kamalama yapılacak ve 1 m ara ile duvar kalınlığı içinde kalacak şekilde sıkıştırılacaktır. Dış duvarlar poliüretan köpüğü ile doldurularak sağlamlaştırılacaktır. 11. Tuğla inşaat derzleri üst, üste gelmeyecek şekilde şaşırtmalı olacak, muntazam ve düzgün bir yüzey teşkil edecektir. Sıralar yatay olmak üzere ya doğrudan doğruya kireç harcı yahut kireç çimento karışımı veya çimento harcı ile örülecektir. 12. Bütün derz aralıkları eşit ve 1 cm olacaktır. Derzler şaşırtmalı olacak. 13. Yük taşıyan duvarlar, her kat seviyesinde duvar genişliğince ve kalınlığı da en az 30 cm. olacak şekilde bir betonarme hatıl kuşatılacaktır. 14. Kapı boşlukları projesine göre imal edilecek, lento geçmeleri yeterli uzunluk varsa; en az 30 cm olacaktır. 15. Lento Ebatları; Kapılarda: 13,5/8,5x10x (Kapı genişliği+2x30) cm Kapılarda lento yüksekliği: 10 cm. Pencerelerde: 13,5x15x (Pencere genişliği+2x30) cm Pencerelerde lento yüksekliği: a) 375 cm e kadar olan uzunluklar için 15 cm, b) 375 cm ve üzeri uzunluklar için 25 cm olacak. Sayfa7

8 16. Lento malzemesi olarak donatılı gaz beton kullanılacaktır. İhtiyaç durumunda, İŞVEREN İN onayına tabi olmak üzere, donatılı beton lento kullanılabilir. Her durumda, lento içlerine alt ve üste 2x2 = 4 Ø12 demir konacak, Ø8 etriye ile sarılacak ve düz donatının ara mesafesi korunacaktır. 17. Bodrum ve zemin katlardaki dış duvarların imalatında söve varsa, her söve için zemin kat tavanından aşağıya şakul ipi sabitlenecektir. 18. a) Dış duvar lentoları 13,5 x 20 x min 30 cm geçme payı olacaktır. b) Donatılı gaz beton lento veya betonarme lentolar kullanılacaktır. Betonarme lentolarda içine 4 adet Ø8 nervürlü demir konacak ve en az 50 cm ara ile etriyeli demir bağlanacaktır. 19. Dış cephede yer alan pencere boşluklarında düşey mesafede her birinde 2 adet olmak üzere lento hizası, orta nokta ve doğrama alt noktalarında tuğla duvarın derzine doğru en az 50 cm., derzden dışarıda en az 5 cm. çıkacak şekilde toplam 55 cm lik Ø12 lik inşaat demiri duvar örülürken doğrama kör kasa montajına yardımcı elaman olarak tuğla duvarda bırakılacaktır Su içinde toprak içinde veya altında normal tuğla ile inşaat yapılamaz. 21. Örülen tüm duvarlar yatayda ve düşeyde tam terazisinde olacaktır. Yapılan kontroller sonucu yatay ve düşeyde hata tespit edilen duvarlar yıkılıp tekrar yapılacaktır. Hata sonucu yapılan tüm yıkım, temizlik ve onarım işleri MÜTEAHHİT e aittir. 22. Malzemenin tüm yatay ve düşey taşımaları MÜTEAHHİT in sorumluluğundadır. İşin bitirildiği bölümlerde malzeme artıkları, ambalaj artıklarından oluşan moloz MÜTEAHHİT tarafından temizlenerek bina dışına atılacaktır. İşin bitirildiği bölümler temiz olarak teslim edilecektir mm XPS LEVHA ĠLE ISI YALITIMI YAPILMASI İlgili projesine göre, perde duvarları üzerinde B1 sınıfı 50 mm kalınlığında 30 kg/m3 yoğunluklu XPS (λ 0,031 W/mK) levha, levhanın 4 köşesine ve bir ortasına olmak üzere toplam 5 adet plastik Çivili Isı Yalıtım Levha Dübeli (7-9 cm) kullanılarak, perde iç yüzeyine çakılacak, üzerine, gr/cm2 yoğunluklu alkali dayanımlı Sıva Filesi, ısı yalıtım hazır sıvası yapılacaktır. Hazır sıva uygulama Ģekli; İLK KAT Yüzey hazırlık katı üzerine kıvamında hazırlanmış Yalıtım Sıvası, uygulama kalınlığından 1 cm düşük hazırlanmış çıtalar (anolar) arasına, çelik mala veya sıva pompası ile ilk kat olarak uygulanır ve mastar ile mastarlanır. SON KAT Malzeme ön çekmesini tamamladığında (kurumadan) çıtalar çıkartılır ve boşluklar sıva ile doldurulur. İlk kat üzerine 1 cm kalınlığında sıva uygulanarak, çelik mala ile düzleme yapılır. Kurumaya yakın zaman içinde su serpilerek malzemenin yüzeyi sünger trifille perdah edilir. Sayfa8

9 UYGULAMADAN 24 SAAT SONRA, 3 GÜN BOYUNCA SABAH AKŞAM EN AZ 2 KERE SIVA YAPILAN YÜZEY SULANMALIDIR. 5. ALÇI PLAKA ĠLE BÖLME YAPILMASI (tek yüzlü) Projede gösterilen yerlerde, zemine 50mm genişliğinde, çift taraflı yapışan EPDM şerit yapıştırılarak, 75mm genişliğinde galvanize alçıpan taşıyıcı profil, vida ile zemin üzerine tutturulacak, bu profilin içine oturan düşey alçıpan taşıyıcı profiller 60cm aralıkla yatayda ise her 50cm de birbirine bağlanacak ve tavan kotunda 74 mm genişliğinde yatay alçıpan taşıyıcı profille bağlanarak duvar karkası oluşturulacaktır. Oluşturulan duvar karkasın projede gösterilen tek tarafı barkof vida ile 12.5mm lik alçıpan panel levhalarla kaplanacaktır. Kullanılan galvaniz saç 1mm hot dip (daldırma galvaniz) olacaktır. Alçıpan birleşim yerleri v şeklinde fuga yapılıp, fugalar saten alçı ile doldurulduktan sonra, fileli derz bandı ile kuvvetlendirilecek ve üzerine tekrar saten alçı çekilecektir. Lafarge, Knauf, Doğaner alçı veya muadili kullanılacaktır. 6. ÇĠFT KAT YEġĠL ALÇI PLAKA ĠLE BÖLME YAPILMASI (tek yüzlü) Projede gösterilen yerlerde, zemine 50mm genişliğinde, çift taraflı yapışan EPDM şerit yapıştırılarak, 75mm genişliğinde galvanize alçıpan taşıyıcı profil, vida ile zemin üzerine tutturulacak, bu profilin içine oturan düşey alçıpan taşıyıcı profiller 60cm aralıkla yatayda ise her 50cm de birbirine bağlanacak ve tavan kotunda 74 mm genişliğinde yatay alçıpan taşıyıcı profille bağlanarak duvar karkası oluşturulacaktır. Oluşturulan duvar karkasın projede gösterilen tek tarafı barkof vida ile12.5mm lik, neme dayanıklı 2 kat yeşil alçıpan panel levhalarla kaplanacaktır. 2. Katın panelleri alt katın fugaları ile aynı hizaya gelmeyecek şekilde şaşırtılarak kaplanacaktır. Kullanılan galvaniz saç 1mm hot dip (daldırma galvaniz)olacaktır. Alçıpan birleşim yerleri v şeklinde fuga yapılıp, fugalar saten alçı ile doldurulduktan sonra, fileli derz bandı ile kuvvetlendirilecek ve üzerine tekrar saten alçı çekilecektir. Lafarge, Knauf, Doğaner alçı veya muadili kullanılacaktır. 7. SATEN ALÇI SIVA YAPILMASI (ALÇI PANEL ÜZERĠNE) Alçı panel kaplama üzeri temizlenerek kir toz, yağ ve çapaklardan arındırılacaktır.. Karışımda kullanılacak suyun sertliği yüksek olmamalı, tuzlu, kirli ve yağlı su kullanılmamalıdır. Alçının karıştırılacağı kapta daha önceden kalan donmuş alçı bulaşığı olmamalıdır. Karışımda su oranı %60 civarında olmalıdır. Kaba su konulup yeteri kadar alçı ilave edildikten sonra, yaklaşık 2 dakika beklenerek, alçının suyu emmesi sağlanır. Bundan sonra karışım el mikseri ile homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılır ve karışım işlemi tamamlandıktan sonra her ne olursa olsun karışıma su veya alçı ilave edilmez.. Hazırlanan sıva karışımı alçı sıva malası ile ortalama 2mm kalınlığında alçıpan yüzeye sürülerek uygulanacaktır. Alçı karışım hazırlanırken alçıya su katılarak değil, suya alçı katılarak hazırlanacaktır. Hava ısısı 5 C nin altında alçı uygulaması yapılamaz. 8. DUVARA ALÇI SIVA YAPILMASI İlgili projesine göre tuğla duvar yüzeyine 1,00 metre ara ile aluminyum çıta ile düşeyde şakulünde ve mastarında yerleştirilmiş anolar yapılacaktır. Anolar kontrol elemanına onaylattırıldıktan sonra ara dolgulara başlanacaktır. Alçı sıva 2 katman şeklinde olacak, 1. katmanda 9 kg/m2 kaba alçı kullanılacak, 2. katmanda 0,5 kg/m2 kaba ve 0,5 kg/m2 saten alçı karışımı uygulanacaktır. Varsa beton yüzeye alçı malzemesinin tutunması için Sayfa9

10 renklendirilmiş bağlayıcı astar malzeme sürülecektir. Beton yüzeyi, pas oluşmaması için demir, çivi, vb. malzemeden temizlenmelidir. Farklı iki malzemenin birleşimlerinde gr/cm2 alkali dayanımlı sıva filesi kullanılacaktır. Beton yüzeylere aderans arttırıcı malzeme sürülecek ve köşelerde alüminyum alçı sıva köşe profili kullanılacaktır. İç köşelerde köşe malası kullanılacaktır. Alçı karışım hazırlanırken alçıya su katılarak değil, suya alçı katılarak hazırlanacaktır. Hava ısısı 5 C nin altında alçı uygulaması yapılamaz.marka olarak Lafarge, Knauf, Rigibs alçı veya muadili kullanılacaktır X33 KAYMAZ SERAMĠK ZEMĠN KAPLAMASI YAPILMASI Seramik kaplanacak yüzey temizlenip toz kir yağ ve çapaklardan arındırıldıktan sonra nemlendirilen yüzeye taraklı mala ile min 6 mm kalınlığında elastik seramik yapıştırıcı yayılır. 33x33cm ölçüsünde 8 mm kalınlığında renkli seramik karoların mastarında ve terazisinde projesinde verilen şekilde lastik tokmak ile vurularak, min 3mm fuga artısı kullanarak fugalı olarak döşenir. Döşeme işleminden 24 saat sonra, fuga boşlukları basınçlı hava ile veya vakum ile iyice temizlendikten sonra işverenin onayladığı renkte ve vasıfta derz dolgusu hazırlanarak fugalara lastik çek pas ile doldurulup yüzeyler temizlenerek iş tamamlanır. Bu işlemler bittikten sonra 24 saat üzerine basılmayacak şekilde gerekli tedbirler alınır. NOT: Seramikler 1. kalite olup her türlü malzeme ve kusurdan arınmış olarak kullanılacaktır. Kesimler sulu makine ile yapılacaktır. Tüm derzler üniform, çatlaksız ve çöküntüsüz olacaktır. Derz dolgu yapılmadan önce bütün derzler temizlenecek, yapıştırıcı artığı bırakılmayacaktır X60 CM YAPIġTIRMA GRANĠT SERAMĠK YAPILMASI 60X60 Seramik kaplanacak yüzey temizlenip toz kir yağ ve çapaklardan arındırıldıktan sonra nemlendirilen yüzeye taraklı mala ile min 6 mm kalınlığında elastik seramik yapıştırıcı yayılır. 60x60cm ölçüsünde 8 mm kalınlığında renkli seramik karoların mastarında ve terazisinde projesinde verilen şekilde lastik tokmak ile vurularak, min 3mm fuga artısı kullanarak fugalı olarak döşenir. Döşeme işleminden 24 saat sonra, fuga boşlukları basınçlı hava ile veya vakum ile iyice temizlendikten sonra işverenin onayladığı renkte ve vasıfta derz dolgusu hazırlanarak fugalara lastik çek pas ile doldurulup yüzeyler temizlenerek iş tamamlanır. Bu işlemler bittikten sonra 24 saat üzerine basılmayacak şekilde gerekli tedbirler alınır. NOT: Seramikler 1. kalite olup her türlü malzeme ve kusurdan arınmış olarak kullanılacaktır. Kesimler sulu makine ile yapılacaktır. Tüm derzler üniform, çatlaksız ve çöküntüsüz olacaktır. Derz dolgu yapılmadan önce bütün derzler temizlenecek, yapıştırıcı artığı bırakılmayacaktır X33 CM YAPIġTIRMA GRANĠT SERAMĠK SÜPÜRGELĠK YAPILMASI Seramik süpürgelik kaplanacak yüzey temizlenip toz kir yağ ve çapaklardan arındırıldıktan sonra nemlendirilen yüzeye taraklı mala ile min 6 mm kalınlığında elastik seramik yapıştırıcı yayılır. 8x33cm ölçüsünde 8 mm kalınlığında renkli seramik süpürgelik mastarında ve Sayfa10

11 şakülünde projesinde verilen şekilde lastik tokmak ile vurularak, min 3mm fuga artısı kullanarak fugalı olarak döşenir. Döşeme işleminden 24 saat sonra, fuga boşlukları basınçlı hava ile veya vakum ile iyice temizlendikten sonra işverenin onayladığı renkte ve vasıfta derz dolgusu hazırlanarak fugalara lastik çek pas ile doldurulup yüzeyler temizlenerek iş tamamlanır. NOT: Seramik süpürgelik 1. kalite olup her türlü malzeme ve kusurdan arınmış olarak kullanılacaktır. Kesimler sulu makine ile yapılacaktır. Tüm derzler üniform, çatlaksız ve çöküntüsüz olacaktır. Derz dolgu yapılmadan önce bütün derzler temizlenecek, yapıştırıcı artığı bırakılmayacaktır X60 CM YAPIġTIRMA GRANĠT SERAMĠK SÜPÜRGELĠK YAPILMASI Seramik süpürgelik kaplanacak yüzey temizlenip toz kir yağ ve çapaklardan arındırıldıktan sonra nemlendirilen yüzeye taraklı mala ile min 6 mm kalınlığında elastik seramik yapıştırıcı yayılır. 8x60cm ölçüsünde 8 mm kalınlığında renkli seramik süpürgelik mastarında ve şakülünde projesinde verilen şekilde lastik tokmak ile vurularak, min 3mm fuga artısı kullanarak fugalı olarak döşenir. Döşeme işleminden 24 saat sonra, fuga boşlukları basınçlı hava ile veya vakum ile iyice temizlendikten sonra işverenin onayladığı renkte ve vasıfta derz dolgusu hazırlanarak fugalara lastik çek pas ile doldurulup yüzeyler temizlenerek iş tamamlanır. NOT: Seramik süpürgelik 1. kalite olup her türlü malzeme ve kusurdan arınmış olarak kullanılacaktır. Kesimler sulu makine ile yapılacaktır. Tüm derzler üniform, çatlaksız ve çöküntüsüz olacaktır. Derz dolgu yapılmadan önce bütün derzler temizlenecek, yapıştırıcı artığı bırakılmayacaktır. 13. ISLAK MEKÂNLARDA SĠLĠKON ESASLI SÜRME MALZEME ĠLE BETONARME YÜZEY ÜZERĠNE SU YALITIMI YAPILMASI İlgili projesine göre, ıslak hacimlerin tabanında ve 50 cm ye kadar olan, sıvası yapılmış duvar yüzeyine silikon esaslı BASF-YKS veya muadili su yalıtım malzemesi, 3,5 kg/m2 sarfiyatla fırça ile sürülür. Yüzey nemli iken, min 110 gr/m2 yoğunluklu alkali dayanımlı donatı filesi yalıtımın tamamını kaplayacak şekilde birleşim yerleri 10cm bindirmeli olarak serilir. File üzerine silikon esaslı su yalıtım malzemesi 2. Kat olarak fırça ile sürülerek yalıtım tamamlanır X60 EBADINDA YAPIġTIRMA GRANĠT SERAMĠK DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI Seramik kaplanacak yüzey temizlenip toz kir yağ ve çapaklardan arındırıldıktan sonra nemlendirilen yüzeye taraklı mala ile min 6 mm kalınlığında elastik seramik yapıştırıcı yayılır. 33x60cm ölçüsünde, renkli seramik karoların mastarında ve şakülünde, projesinde verilen şekilde lastik tokmak ile vurularak, min 3mm fuga artısı kullanarak fugalı olarak döşenir. Dış köşelerde işveren tarafından onaylanan renkte ve vasıfta aluminyum köşe çıtası uygulanır. Sayfa11

12 Döşeme işleminden 24 saat sonra, fuga boşlukları basınçlı hava ile veya vakum ile iyice temizlendikten sonra işverenin onayladığı renkte ve vasıfta derz dolgusu hazırlanarak fugalara lastik çek pas ile doldurulup yüzeyler temizlenerek iş tamamlanır.bu işlemler bittikten sonra 24 saat üzerine basılmayacak şekilde gerekli tedbirler alınır. NOT: Seramikler 1. kalite olup her türlü malzeme ve kusurdan arınmış olarak kullanılacaktır. Kesimler sulu makine ile yapılacaktır. Tüm derzler üniform, çatlaksız ve çöküntüsüz olacaktır. Derz dolgu yapılmadan önce bütün derzler temizlenecek, yapıştırıcı artığı bırakılmayacaktır. 15. GRANĠT BASAMAK KAPLAMASI YAPILMASI Mevcut sac merdiven basamağın yüzeyi, kirden, pastan, toz ve yağdan temizlenir. Temizlenen sac yüzeye, yüksek aderanslı elastik özelliğe sahip, işveren tarafından onaylanmış yapıştırıcı sürülerek projesinde belirtilen renk ve ölçülerde temin edilmiş doğal granit plak, terazi ve mastarında, projesinde verilen rıht ölçülerini sağlayacak şekilde tokmaklanarak yapıştırılır. Taşan yapıştırıcı temizlenerek işlem tamamlanır. 24 saat üzerine basılmayacak şekilde gerekli tedbirler alınır. 16. GRANĠT SAHANLIK KAPLAMASI YAPILMASI Mevcut sac merdiven sahanlık yüzeyi, kirden, pastan, toz ve yağdan temizlenir. Temizlenen sac yüzeye, yüksek aderanslı elastik özelliğe sahip, işveren tarafından onaylanmış yapıştırıcı sürülerek projesinde belirtilen renk ve ölçülerde temin edilmiş doğal granit plak, terazi ve mastarında, projesinde verilen şekilde, tokmaklanarak yapıştırılır. Taşan yapıştırıcı temizlenir. 24 saat sonra işveren tarafından onaylanan derz dolgu malzemesi hazırlanarak derzlerin dolgusu lastik çek pas ile yapılır. Yüzey temizlenerek işlem tamamlanır. 24 saat üzerine basılmayacak şekilde gerekli tedbirler alınır. NOT: Granit, yüzeyi her türlü malzeme ve kusurdan arınmış olarak ve peçliklere imkân vermeyecek boyutta olacak şekilde temin edilecektir. Kesimler sulu makine ile yapılacaktır. Tüm derzler üniform, çatlaksız ve çöküntüsüz olacaktır. Derz dolgu yapılmadan önce bütün derzler temizlenecek, yapıştırıcı artığı bırakılmayacaktır. 17. GRANĠT SÜPÜRGELĠK YAPILMASI (3x10x serbest boy) Mevcut sac merdiven sahanlık kenar yüzeyi, kirden, pastan, toz ve yağdan temizlenir. Temizlenen sac yüzeye, yüksek aderanslı elastik özelliğe sahip, işveren tarafından onaylanmış yapıştırıcı sürülerek projesinde belirtilen renk ve ölçülerde temin edilmiş doğal granit plak, terazi ve mastarında, projesinde verilen şekilde, tokmaklanarak yapıştırılır. Taşan yapıştırıcı temizlenir. 24 saat sonra işveren tarafından onaylanan derz dolgu malzemesi hazırlanarak derzlerin dolgusu lastik çek pas ile yapılır. Yüzey temizlenerek işlem tamamlanır. 24 saat üzerine basılmayacak şekilde gerekli tedbirler alınır. Sayfa12

13 NOT: Granit, yüzeyi her türlü malzeme ve kusurdan arınmış olarak ve peçliklere imkân vermeyecek boyutta olacak şekilde temin edilecektir. Kesimler sulu makine ile yapılacaktır. Tüm derzler üniform, çatlaksız ve çöküntüsüz olacaktır. Derz dolgu yapılmadan önce bütün derzler temizlenecek, yapıştırıcı artığı bırakılmayacaktır / 60 CM ALÜMĠNYUM PLAK ASMA TAVAN YAPILMASI Tüm malzemeler lokal standartlara ve üreticinin tavsiyelerine uygun olarak yapılmalıdır: A. Kenar profilleri karşılıklı duvarlarda monte edilir. Kenar profilinin duvara vidalanması minimum 35-40cm de bir yapılır. Bu kenar profillerinin monte edildiği yüzeyler, girinti çıkıntılardan dolayı deformasyonların olmaması için düzgün olmalıdır. B. Asma tavan ağırlığının fazla olduğu yerlerde, kenar profilleri çok fazla yük taşımayacağı için, taşıyıcı profiller köşebentten maksimum 450 mm olacak şekilde asılmalıdır. C. Lay-on profili, askı maşası ve askı teli kullanılarak çelik dübelle üst döşemeye asılır. Omega taşıyıcıların biri üstte diğeri de altta olacak şekilde birbirine dik olarak birleşim klipsi ile sıkıca bağlanır. Çelik taşıyıcı duvardan max. 60cm de asılmalı, diğer taşıyıcı ise tavanda istenen karolaj ve panel ölçüsüne bağlı olarak yine 60cm veya 120cm de bir asılmalıdır. Lay-on profillerini boyuna devam ettirilmek istenen yerlerde lay-on ekleme parçası kullanılmalıdır. D. Paneller, köşebentin içinde hareket etmemeleri için baskı takozu ile sıkıştırılmalıdır. E. Tavanda kenarda kalan paneller, tam modülün sinden geniş olacak şekilde uygulanmalıdır. F. Askı teli kullanılmadan önce gerilmeli ve çapı 2 mm.den az olmamalıdır. G. Taşıyıcı, askı teli ile asılırken, telin çevresinde en az üç kez kıvrılarak, sağlam bir bağlantı elde edilmelidir. H. Perçin ve vida başı görünmemelidir. İ. Montaj sırasında elektrik ve mekanik sisteme bağlantı yapılmayacaktır. J. Tesisat menfezleri ve armatürler yerlerine yerleştirilecektir. (Boşluklar ilgili yüklenicilerin isteklerine uygun bırakılacaktır.) K. Tavanda tesisat ve armatür deliklerinin açılması yüklenici kapsamındadır 19. ALÇIPAN ASMA TAVAN YAPILMASI Sayfa13

14 İstenilen asma tavan bitiş kotuna göre alçı levha kalınlığı da göz önüne alınarak, tavan U- profillerinin alt kotu duvar yüzeyine işaretlenir. Bu kot diğer duvarlara taşınır ve sabitleme hattı çırpı ipi yardımıyla tüm duvarlar üzerine çizilir Tavan U-profilleri, bu çizginin üzerine matkap kullanılarak dübel-vida-pul ile sabitlenir. Vida aralıkları 60 cm olmalıdır. Uygulamaya başlanacak köşedeki askı çubuğunun her iki duvara uzaklığı, 10 cm olmalıdır. Askı çubukları, ANA-profilleri (üst C-profilleri)taşıyacağı için, ANAprofilin, odanın hangi duvarına paralel olacağı belirlenmelidir ANA profil ekseni doğrultusunda en fazla 90 cm aralıklarla, çelik dübel yerleri işaretlenir. Diğer ANA-profil eksenleri cm aralıklarla, çırpı ipi yardımıyla tavana çizilir. Çizilen ANA-profil eksenleri üzerine, aralıkları en fazla 90 cm olacak şekilde çelik dübel yerleri işaretlenir. Askı çubuklarının konumları belirlenirken tavan ile asma tavan arasında yer alan ya da uygulama tamamlanmadan yapılacak elektrik, ses, iklimlendirme, havalandırma ve yangın önleme tesisatlarının konumları göz önüne alınmalıdır. Askı çubukları ve ANAprofillerin söz konusu tesisatlarla çakışmaması için, gereken yerlerde ek askı çubuğu kullanılır, ya da askı çubukları ve profiller sınır değerler arasında kaydırılır. Çelik dübeller sabitlenirken, belirlenen yerler matkapla delinir. Çelik dübeller çekiçle deliklere çakılır ve altlarında bulunan somun yardımıyla sıkılır. Kullanılacak askı çubuğu sayısı belirlenir. Askı çubukları, tavan ile U-profili alt kotu arasında kalan mesafeden en az 4 5 cm, en fazla 7 8 cm kısa kesilir. Kesim profil ya da demir makasıyla yapılır. Askı çubukları çelik dübeller üzerindeki L-demirin içinden geçirilerek asılır. Birbirine komşu ANA-profil eksenlerinin ek yerleri şaşırtılmalıdır. TALİ-profil aralıkları 50 cm olmalıdır. İlk TALİ-profilin mevcut duvara uzaklığı 10 cm olmalıdır. TALİ-profiller (alt C-profiller), ANAprofillere dik doğrultuda tavan U-profillerinin içine geçirilir. TALİ-profiller ANA-profillere, kesişme noktalarında iki adet klips kullanılarak sabitlenir. TALİ-profillerin yerlerinde ekleme parçası kullanılır. Askı levhaları Alçı levhanın ön yüzündeki karton, mastar kullanılarak maket bıçağı ile kesilir. Maket bıçağı, kartonu tamamı ile kesip alçı yüzeye değmelidir Kesilen yüzey üstte kalacak şekilde, Alçı levha kesim yerinden el darbesiyle kırılır. Alçı levha ters çevrilerek, arka karton bağlantısı maket bıçağı ile kesilir. Asma tavanda yalıtım yapılması öngörülmüşse, yalıtım malzemeleri alçı levha kaplanmadan önce profillerin üzerine yerleştirilir. Duvarlar birbirine dikse, alçı levha TALİ-profillere dik açı yapacak şekilde duvar köşesine yanaştırılır. Alçı levhanın kısa kenarları TALİ-profillerin kanatlarını ortalamalıdır. Alçı levhalar, profil eksenleri doğrultusunda TALİ-profillere 25 mm lik borazan vidalarla sabitlenir. Alçı levhanın kısa kenarları TALİ-profillerin kanatlarını ortalamalıdır. Alçı levhalar, profil eksenleri doğrultusunda TALİ-profillere 25 mm lik borazan vidalarla sabitlenir. Vida aralıkları en fazla 30 cm olmalıdır. Vida başları, alçı levha yüzeyine gömülmeli, ancak kartonun zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Tüm mahalde vidalama işlemi tamamlandıktan sonra alçıpan plakların birleşimlerine kanaviçe (derz bandı) yapıştırılıp saten alçı çekilerek boyaya hazır hale getirilir / 60 CM TAġYÜNÜ ASMA TAVAN YAPILMASI 600x600 mm. ebatlarında, 15 mm. kalınlığında, Mim.%90 RH bağıl nem dayanımlı, beyaz renkli taş yünü asma tavan plakası. Sıcak daldırma galvanize çelikten mamül, T kesitli, görünür kısmı 24 mm. genişliğinde, Ana Taşıyıcı profiller 38 mm. ve Tali Taşıyıcı profiller 30 mm. yüksekliğinde, 0.40 mm. sac kalınlığına sahip, standart beyaz renkte kilitli taşıyıcı ve askı sistemi kullanarak, Ana Taşıyıcı profiller, aralarında 1200 mm. açıklık bırakılıp, döşemeye sağlam bir şekilde asılmalıdır. 600x600 mm. modül, 120 lik tali taşıyıcı profillerin Sayfa14

15 iki Ana Taşıyıcı arasında 600 mm. aralıklarla monte edilmesinden sonra 120 lik tali taşıyıcı ortasından 60 lık tali taşıyıcı profil monte edilmesi ile oluşturulur. Ana taşıyıcı profillerin duvar kenarındaki askısı duvardan 600 mm. den daha uzak olmamalıdır. Kenarlarda kesilen tali taşıyıcı 600 mm. den uzun ise ayrıca asılmalıdır. Kenar profili sıcak daldırma galvanize çelikten mamül, L kesitli 19x19 mm. ebatlarında, 0.50 mm. sac kalınlığında profil, vida aralıkları en fazla 400 mm. olacak şekilde duvara monte edilir. Taşıyıcı askısı askı teli kullanımından önce gerilmeli ve doğrultulmuş telden kesilerek kullanılmalıdır. Tel, döşemeye çelik dübelli tavan pabucu vasıtası ile asılarak sağlam bir bağlantı elde edilmelidir. Askıların dik olmasına dikkat edilmelidir. Yanal kuvvetleri karşılamak için aynı noktadan 45 eğimden büyük olmamak koşuluyla iki askı kullanılabilir. Taş yünü plaka markası Donn Armstrong veya muadili olacaktır. 21. H: 1.10 m PASLANMAZ ÇELĠK MERDĠVEN KORKULUĞU YAPILMASI Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven korkuluğu yapılması; 60 veya 90cm ara ile dikmeleri 32x1,5, korkuluk üst başlık küpeştesi 51x1,5mm ara ile bağlantı boruları 3 adet 16x1,5mm çapında paslanmaz çelikten imal edilecek. Küpeşte bağlantı elemanları paslanmaz mafsallardan olacak. Ara kayıtların dikme borulara bağlantısı M16lık vidalarla yapılacak, bunların üzerine paslanmaz kör somun monte edilecek, dikmelerin basamak bağlantı yerine M8 vida veya fırın boyalı ankraj demirinin yerine punta ile kaynak yapılacak, üzerine krom nikel 51 lik kapaklar takılacaktır.51 lik küpeştenin ağız kapakları paslanmaz çelik kapakla kapatılacak, merdiven dönüş yerleri patent dirsek olacak, dirsekle küpeşte yerleri argon kaynaklı olacaktır. Yapılan bütün kaynakların üzerinde bilezik olacaktır. Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) küpeşte 60cm ara ile bağlantı mafsalı kullanılacak, kaynak izi belli olmayacak, küpeşte ile duvar arasındaki mesafe en az 5cm olacaktır. 22. PLASTĠK BOYA YAPILMASI Projede yerleri belirtilen iç cephelerin, İŞVEREN tarafından belirlenen renklerde ve ortama uygun, kalitesi belgelenmiş ve İŞVEREN tarafından kullanımı onaylanmış duvarlar su bazlı iç cephe boyası ile tavanlar tavan plastik boyası ile boyanması işidir. Bu amaçla iç cephe boya işleminin astar ve müteakiben boyanmasıdır. Uygulamada kullanılacak iç cephe boya malzemesi Jotun, Betek, DYO, Polisan, Marshall veya muadili olacaktır. Eğer boyanacak yüzeyde potluklar, çatlaklar v.b yüzey bozuklukları varsa evvela bunlar giderilecektir. Bu bozuklukların giderilmesinde İŞVEREN in onayladığı alçı sıva, kaba ve ince tamir harçları kullanılacaktır. Gerekli ise taşlama makinesiyle fazlalıklar yüzeyden temizlenecektir. Su izolasyonu yapılması gereken yerler varsa bu imalatlara zarar verilmeyecektir. Boya işlemine başlamadan evvel tüm yüzeyin pürüzsüz ve temiz olması sağlanacaktır. Kullanılacak tüm malzemeler İŞVEREN onayından geçecek ve teknik prospektüslerine uyulacaktır. Kullanılacak fırça, rulo istenilen boya tekniğine uygun olacaktır. Sayfa15

16 Ortam sıcaklığının +5 C ile +30 C arasında olması gereklidir. Boyanmaya başlanan yüzey kesintisiz olarak bitirilecek eğer işe ara vermek zarureti varsa bu İŞVEREN e danışılarak yapılacaktır. Boya yapılacak yüzey haricindeki malzemeleri korumak maksadıyla maskeleme bandı kullanılacaktır. Daha önce yapılmış tüm imalatlar naylon ve karton mukavva ile korumalıdır. Astar ve ana katların boyanmasında İŞVEREN in onayı aranacaktır. Boyanan mahal temiz olarak İŞVEREN E kalite kontrolü yapıldıktan sonra teslim edilecektir. 23. TAġ YÜNÜ ĠLE ISI ĠZOLASYONU YAPILMASI İlgili projesine göre 5 cm kalınlıkta, A sınıfı, 150 kg/m3 yoğunluklu taş yünü (λ 0,040 W/mK) ısı yalıtım levhaları projede belirtilen mahallerde, gerekli tedbirler alınarak yüzeyden ayrılmayacak ve ısı yalıtım levha sabitleme aksesuarları ile kopmayacak şekilde monte edilerek ısı yalıtımı yapılacaktır. 24. PVC YAĞMUR SUYU ĠNĠġ BORULARI TEMĠNĠ VE MONTAJI Projesindeki çatı planına göre bırakılmış olan yağmur iniş parçalarına, hazır PVC yağmur iniş boruları kendi özel aksesuar ve montaj malzemeleri ile her l,5mt de şakülünde monte edilecektir. Ek gerekli olduğu takdirde birleşim mutlaka contalı yapılacak, tangit vs malzeme ile yapıştırma yapılmayacaktır. Malzeme TS EN 607 standart ına haiz olacaktır. PVC yağmur suyu boruları montajında kullanılacak kelepçe PVC, somunlu vida vs montaj malzemeleri galvanizli olacaktır. PVC malzemeye bakıldığında kırılma ve çatlaklar görülmemeli, çekme mukavemeti en az 42Mpa, çekme darbe mukavemeti en az 500kj/m olmalı. 25. GALVANĠZE SAC YAĞMUR SUYU ĠNĠġ BORUSU Kaynak kullanılmadan, mukavemet artırıcı derzler verilmiş, 0.50 mm kalınlığında, idarenin istediği renkte, 5 mikron astar 20 mikron polyester coil-coating boyalı galvaniz sacdan, şantiyede özel rolform makinesi ile köşeden köşeye eksiz üretilen, askı sistemi gizli veya görünür olabilen, yağmur iniş borusunun montajı yapılacaktır. Boru çapı projesinde belirtildiği ölçüde olacaktır.. Askı kelepçeleri 1m ara ile açılır tür olacaktır. 26. GALVANĠZE SAC DERE YAPILMASI Kaynak kullanılmadan, mukavemet artırıcı derzler verilmiş, köşe dönüş elemanı ve yağmur haznesi kendisinden 0.50 mm. kalınlığında, idarenin istediği renkte, 5 mikron astar 20 mikron polyester coil-coating boyalı galvaniz saçtan, şantiyede özel rolform makinesi ile köşeden köşeye eksiz üretilen, askı sistemi gizli veya görünür olabilen, yağmur oluğunun montajı yapılacaktır. Oluk genişliği açılımı projesinde belirtildiği gibi olacaktır. 27. SAC ÇATI ÇIKIġ KAPAĞI YAPILMASI Sayfa16

17 İlgili projesine göre doğramaya uygun ölçülerde kutu profil veya muhtelif profillerden müteşekkil konstrüksiyon üzerine 2 kat, 2 mm sac arasına 3cm xps ile yalıtım yapılmış kapak, epoksi toz boya ile boyanacak, yerine montajı yapılacaktır. 28. ALÇI PLAKA ĠLE BÖLME YAPILMASI (Çift Yüzlü) Projede gösterilen yerlerde, zemine 50mm genişliğinde, çift taraflı yapışan EPDM şerit yapıştırılarak, 75mm genişliğinde galvanize alçıpan taşıyıcı profil, vida ile zemin üzerine tutturulacak, bu profilin içine oturan düşey alçıpan taşıyıcı profiller 60cm aralıkla, yatayda ise her 50cm de birbirine bağlanacak ve tavan kotunda 74 mm genişliğinde yatay alçıpan taşıyıcı profille bağlanarak duvar karkası oluşturulacaktır. Oluşturulan duvar karkasın iki tarafı barkof vida ile12.5mm lik alçıpan panel levhalarla kaplanacaktır. Kullanılan galvaniz saç 1mm hot dip (daldırma galvaniz)olacaktır. Alçıpan birleşim yerleri v şeklinde fuga yapılıp, fugalar saten alçı ile doldurulduktan sonra, fileli derz bandı ile kuvvetlendirilecek ve üzerine tekrar saten alçı çekilecek, boyaya hazır hale getirilecektir. Lafarge, Knauf, Doğaner alçı veya muadili kullanılacaktır LUK DUVARDA 110/220 ALUMĠNYUM KAPI DOĞRAMA YAPILMASI (CAM DÂHĠL) Kullanılan alüminyum profiller, Türkiye standartlarına göre 6060-T5 / 6063-T5 alaşımından üretilmelidir. (Profil üreticisinde TS 5247 (EN ) kalite belgesi aranmalıdır). Bu standartta "Hassas Tolerans"ları şartları esas alınacaktır. Kasa ve kanat gibi temel profillerin et kalınlığı 2 mm. cam çıtası ve diğer tamamlama parçalarının et kalınlığı ise 1.6 mm den az olmayacaktır. Profiller en az 3 odacıklı, (ısı yalıtım için gereklidir) ve ısı yalıtım köprüsü de en az 20 mm. olacaktır. Isı yalıtımlı profil üreticilerinde, TÜBİTAK veya Üniversitelerde gerekli deneyleri yaptırarak alacakları yalıtım katsayısını (K) belgeleyen rapor idareye sunulacaktır. Bu (K) değeri doğramada kullanılan cam ünitesinin (K) değerinden daha düşük olacaktır. K değeri (ısı geçirgenlik katsayısı) kriterinin DIN 4108' de belirtilen 2.2 maddesindeki 2.8 ve 3.5 W/m² arasında olması yeterlidir. Boyalı alüminyum profiller, güneş ışığına dayanıklı polyester esaslı eloksallı boya ile Qualicoat şartlarına uygun, pürüzsüz olarak, seçilmiş olan renkle boyanacaktır. (Üreticide QUALICOAT Kalite Belgesi aranmalıdır) Kapı kolu, menteşe gibi aksamları idarece onaylanacak örneklere uygun ve doğrama renginde olacak, köşe takozu ve çavuş bağlantıları (dış fitil yuvası dâhil) eksiksiz konulacaktır. Alüminyum Doğrama Üretim Ve Montaj Aşamasında Uyulacak Kurallar Köşe birleşimlerinde özel alüminyum köşe bağlantı elemanları kullanılacak ve köşeler preslenecektir. (Değişik metalden yapılacak köşe takozu veya T-bağlantıları alüminyum ile temasta pil olayı nedeni ile korozyona sebep olur. Bu nedenle bunlar alüminyum profil malzemesi ile aynı alaşımdan yapılacaktır). Köşe birleşimleri (45 derece birleşimler) epoksilenecek ve sızdırmazlık sağlanacaktır. Doğramalara su tahliye delikleri açılmış ve kapakları konmuş olacaktır. Doğrama ile kasanın temas yerlerine PVC yalıtım pestili veya profili kullanılacaktır. Sızdırmazlık için, dış cephe doğramaları silikon veya mastik ile yalıtılacaktır. Fitiller, EPDM Sayfa17

18 malzemeden ve her yerde devamlı (kesintisiz) olacaktır. EPDM fitillerin, ısı farklarına göre uzayıp kısalması nedeniyle, köşe birleşim noktalarında açıklık kalmaması için, köşe noktalarından yapıştırılması gerekir. Sistem tasarımının gerektirdiği üzere kasa ile kanadın 2 veya 3 yerden EPDM fitille temas etmesi gerekir. Doğramalar ambalajlanarak sevk edilecektir. Ambalaj, doğramaların yüzeyinin çizilmesi/zedelenmesi gibi hasarları önleyecek şekilde yapılacaktır. Camlar doğramaya takozlanarak takılacaktır. Aksesuar olarak kullanılan kollar "eksenel" tip ve idarece beğenilen örneğine göre olmalıdır. Giriş kapıları gibi yoğun kullanım yerlerindeki kapılarda, esnemeye meydan verilmemek üzere özel eksen ayarlı çift ayar plastik yuvalı ve transmisyon çeliğinden en az mm. çapında pimden yapılmış menteşe kullanılacaktır. Doğrama montajından sonra, sıva, kireç, harç, çimentodan alüminyumun zarar görmesi engellenmelidir. Bunun için doğramanın sonradan sıyrılabilir "korucu film" ile ambalajlanacaktır. Kanatların sarkmasını önlemek için özel takozlar (spacer) kullanılacaktır.. Pencere ve kapılardaki orta kayıt, kanat ve kasa genişlikleri minimum 70 mm. olacaktır. Alüminyum doğrama imalatları, imalatçı tarafından şartname şartlarını sağlayacak şekilde imalat projeleri hazırlanarak idarenin onayına sunulacaktır. Detaylarla ilgili olarak kontrollüğün onayı alındıktan sonra imalat yapılacaktır LUK DUVARDA 100/220 ALUMĠNYUM KAPI DOĞRAMA YAPILMASI (CAM DAHĠL) Kullanılan alüminyum profiller, Türkiye standartlarına göre 6060-T5 / 6063-T5 alaşımından üretilmelidir. (Profil üreticisinde TS 5247 (EN ) kalite belgesi aranmalıdır). Bu standartta "Hassas Tolerans"ları şartları esas alınacaktır. Kasa ve kanat gibi temel profillerin et kalınlığı 2 mm. cam çıtası ve diğer tamamlama parçalarının et kalınlığı ise 1.6 mm den az olmayacaktır. Profiller en az 3 odacıklı, (ısı yalıtım için gereklidir) ve ısı yalıtım köprüsü de en az 20 mm. olacaktır. Isı yalıtımlı profil üreticilerinde, TÜBİTAK veya Üniversitelerde gerekli deneyleri yaptırarak alacakları yalıtım katsayısını (K) belgeleyen rapor idareye sunulacaktır. Bu (K) değeri doğramada kullanılan cam ünitesinin (K) değerinden daha düşük olacaktır. K değeri (ısı geçirgenlik katsayısı) kriterinin DIN 4108' de belirtilen 2.2 maddesindeki 2.8 ve 3.5 W/m² arasında olması yeterlidir. Boyalı alüminyum profiller, güneş ışığına dayanıklı polyester esaslı eloksallı boya ile Qualicoat şartlarına uygun, pürüzsüz olarak, seçilmiş olan renkle boyanacaktır. (Üreticide QUALICOAT Kalite Belgesi aranmalıdır) Kapı kolu, menteşe gibi aksamları idarece onaylanacak örneklere uygun ve doğrama renginde olacak, köşe takozu ve çavuş bağlantıları (dış fitil yuvası dâhil) eksiksiz konulacaktır. Alüminyum Doğrama Üretim Ve Montaj Aşamasında Uyulacak Kurallar Köşe birleşimlerinde özel alüminyum köşe bağlantı elemanları kullanılacak ve köşeler preslenecektir. (Değişik metalden yapılacak köşe takozu veya T-bağlantıları alüminyum ile Sayfa18

19 temasta pil olayı nedeni ile korozyona sebep olur. Bu nedenle bunlar alüminyum profil malzemesi ile aynı alaşımdan yapılacaktır). Köşe birleşimleri (45 derece birleşimler) epoksilenecek ve sızdırmazlık sağlanacaktır. Doğramalara su tahliye delikleri açılmış ve kapakları konmuş olacaktır. Doğrama ile kasanın temas yerlerine PVC yalıtım pestili veya profili kullanılacaktır. Sızdırmazlık için, dış cephe doğramaları silikon veya mastik ile yalıtılacaktır. Fitiller, EPDM malzemeden ve her yerde devamlı (kesintisiz) olacaktır. EPDM fitillerin, ısı farklarına göre uzayıp kısalması nedeniyle, köşe birleşim noktalarında açıklık kalmaması için, köşe noktalarından yapıştırılması gerekir. Sistem tasarımının gerektirdiği üzere kasa ile kanadın 2 veya 3 yerden EPDM fitille temas etmesi gerekir. Doğramalar ambalajlanarak sevk edilecektir. Ambalaj, doğramaların yüzeyinin çizilmesi/zedelenmesi gibi hasarları önleyecek şekilde yapılacaktır. Camlar doğramaya takozlanarak takılacaktır. Aksesuar olarak kullanılan kollar "eksenel" tip ve idarece beğenilen örneğine göre olmalıdır. Giriş kapıları gibi yoğun kullanım yerlerindeki kapılarda, esnemeye meydan verilmemek üzere özel eksen ayarlı çift ayar plastik yuvalı ve transmisyon çeliğinden en az mm. çapında pimden yapılmış menteşe kullanılacaktır. Doğrama montajından sonra, sıva, kireç, harç, çimentodan alüminyumun zarar görmesi engellenmelidir. Bunun için doğramanın sonradan sıyrılabilir "korucu film" ile ambalajlanacaktır. Kanatların sarkmasını önlemek için özel takozlar (spacer) kullanılacaktır. Pencere ve kapılardaki orta kayıt, kanat ve kasa genişlikleri minimum 70 mm. olacaktır. Alüminyum doğrama imalatları, imalatçı tarafından şartname şartlarını sağlayacak şekilde imalat projeleri hazırlanarak idarenin onayına sunulacaktır. Detaylarla ilgili olarak kontrollüğün onayı alındıktan sonra imalat yapılacaktır CM ALÇIPAN DUVARDA 110/220 ALUMĠNYUM KAPI DOĞRAMA YAPILMASI (CAM DAHĠL) Isı yalıtımlı profil üreticilerinde, TÜBİTAK veya Üniversitelerde gerekli deneyleri yaptırarak alacakları yalıtım katsayısını (K) belgeleyen rapor idareye sunulacaktır. Bu (K) değeri doğramada kullanılan cam ünitesinin (K) değerinden daha düşük olacaktır. K değeri (ısı geçirgenlik katsayısı) kriterinin DIN 4108' de belirtilen 2.2 maddesindeki 2.8 ve 3.5 W/m² arasında olması yeterlidir. Boyalı alüminyum profiller, güneş ışığına dayanıklı polyester esaslı eloksallı boya ile Qualicoat şartlarına uygun, pürüzsüz olarak, seçilmiş olan renkle boyanacaktır. (Üreticide QUALICOAT Kalite Belgesi aranmalıdır) Kapı kolu, menteşe gibi aksamları idarece onaylanacak örneklere uygun ve doğrama renginde olacak, köşe takozu ve çavuş bağlantıları (dış fitil yuvası dahil) eksiksiz konulacaktır. Alüminyum Doğrama Üretim Ve Montaj Aşamasında Uyulacak Kurallar Köşe birleşimlerinde özel alüminyum köşe bağlantı elemanları kullanılacak ve köşeler preslenecektir. (Değişik metalden yapılacak köşe takozu veya T-bağlantıları alüminyum ile Sayfa19

20 temasta pil olayı nedeni ile korozyona sebep olur. Bu nedenle bunlar alüminyum profil malzemesi ile aynı alaşımdan yapılacaktır). Köşe birleşimleri (45 derece birleşimler) epoksilenecek ve sızdırmazlık sağlanacaktır. Doğramalara su tahliye delikleri açılmış ve kapakları konmuş olacaktır. Doğrama ile kasanın temas yerlerine PVC yalıtım pestili veya profili kullanılacaktır. Sızdırmazlık için, dış cephe doğramaları silikon veya mastik ile yalıtılacaktır. Fitiller, EPDM malzemeden ve her yerde devamlı (kesintisiz) olacaktır. EPDM fitillerin, ısı farklarına göre uzayıp kısalması nedeniyle, köşe birleşim noktalarında açıklık kalmaması için, köşe noktalarından yapıştırılması gerekir. Sistem tasarımının gerektirdiği üzere kasa ile kanadın 2 veya 3 yerden EPDM fitille temas etmesi gerekir. Doğramalar ambalajlanarak sevk edilecektir. Ambalaj, doğramaların yüzeyinin çizilmesi/zedelenmesi gibi hasarları önleyecek şekilde yapılacaktır. Camlar doğramaya takozlanarak takılacaktır. Aksesuar olarak kullanılan kollar "eksenel" tip ve idarece beğenilen örneğine göre olmalıdır. Giriş kapıları gibi yoğun kullanım yerlerindeki kapılarda, esnemeye meydan verilmemek üzere özel eksen ayarlı çift ayar plastik yuvalı ve transmisyon çeliğinden en az mm. çapında pimden yapılmış menteşe kullanılacaktır. Doğrama montajından sonra, sıva, kireç, harç, çimentodan alüminyumun zarar görmesi engellenmelidir. Bunun için doğramanın sonradan sıyrılabilir "korucu film" ile ambalajlanacaktır. Kanatların sarkmasını önlemek için özel takozlar (spacer) kullanılacaktır. 3 kavramalı olacaktır. Pencere ve kapılardaki orta kayıt, kanat ve kasa genişlikleri minimum 70 mm. olacaktır. Alüminyum doğrama imalatları, imalatçı tarafından şartname şartlarını sağlayacak şekilde imalat projeleri hazırlanarak idarenin onayına sunulacaktır. Detaylarla ilgili olarak kontrollüğün onayı alındıktan sonra imalat yapılacaktır LUK DUVARDA 90/210 AHġAP ĠÇ KAPI YAPILMASI AhĢap Lake Ġç Kapı: 3.1. Kanat: Bağıl nem oranı %12 ye düşürülmüş 1.sınıf köknar malzemesi ile hazırlanmış kapı sereni ile ana konstrüksiyon teşkil edilecektir. Bu amaçla 35*45 mm kesit ölçülerinde ahşap kullanılacak, çift alt başlık olacaktır. Kilit yuvası açılacak kısımlarda ve menteşe gelen yerlerde 34*45*400 mm kilit ve menteşe takviyeleri yer alacaktır. İç boşluk uygun özellikli kraft kâğıdı petek ile doldurulacaktır. Petek ISO 9001 belgeli olacaktır. Hücre çapı 32 mm altıgen şeklinde, kalınlığı 35,5 mm, 1,1 kg/cm2 dayanımında olacaktır. Petek serenlerin yan yüzlerine sağlam olarak tutturulacaktır. Kanadın her iki yüzü projesine göre şekillendirilmiş 6 mm kalınlığında MDF levha ile kaplanıp üzerine istenen renkte lake boya ile bitirilecektir. Kanat alınları iki yan, alt ve üst aynı malzemeler ile sonlanacaktır Kasa: Sayfa20

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15 İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER GENEL.1 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: Konak Belediyesi Alsancak Kültür Tuvalet Elektrik Tesisatı Yapılması İşi E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN TARİFİ 1.1. Belediyemize ait Alsancak Kültür

Detaylı

EK-1 ĠNġAAT GENEL TEKNĠK ġartnamesġ

EK-1 ĠNġAAT GENEL TEKNĠK ġartnamesġ EK-1 ĠNġAAT GENEL TEKNĠK ġartnamesġ I - GENEL İnşaat Genel Teknik Şartnamesinin bazı maddeleri yeniden düzenlenmiş, bazı maddeler ilave edilmiş, Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi ve Elektrik Tesisatı

Detaylı

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-) İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞLER GENEL MÜDÜRLÜK

Detaylı

alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN

alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN GİRİŞ Bu kitapçık, mimar, mühendis ve diğer teknik kişiler ile yüklenici, iş sahipleri ve son kulanıcılara alçı levha Bölme Duvar, Giydirme Duvar ve Asma Tavan

Detaylı

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ ÖBF-MĠ-1: Alüminyum merdiven korkuluğu yapılması 3 Ģeritli Üst Küpeşteler 50x3 mm kalınlığında, dikme boruları 35x3 mm kanallı ve kapaklı,

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG 01 İNŞAAT Hizmet Binası Ön cephe ve yan cephe drenaj kanalı ø 150 mm ANMA ÇAPLI TÜNEL TİPİ DRENAJ BORU (PVC ESASLI) MT Q150 mm. Lik drenaj borusunun drenaj kanalı boyunca tekniğine uygun döşenmesi için

Detaylı

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 1 15.140/2 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması m³ Teknik Tarifi: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye edilmesi

Detaylı

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL İş, Girne Belediyesi Bayındırlık ve İmar Bölümü yetkililerinin kontrolünde K.K.T.C. Bayındırlık ve

Detaylı

A.K.Ü. A.N.S. KAMPUSÜ ANTREMAN SALONU KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

A.K.Ü. A.N.S. KAMPUSÜ ANTREMAN SALONU KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME A.K.Ü. A.N.S. KAMPUSÜ ANTREMAN SALONU KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME Ö.İN.01: Laminant parke döşeme kaplaması yapılması AC3 31.sınıf-8 mm malzeme kalınlığı-terra yüzeyli-tse

Detaylı

2. DUVAR YALITIM UYGULAMASI

2. DUVAR YALITIM UYGULAMASI İÇİNDEKİLER KONULAR Sayfa ÖZET 1 AÇIKLAMALAR 2 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 3 1. ÇATI YALITIMI 3 1.1. Kullanılan Çatı Arası Yalıtımı 3 1.2.Kullanılmayan Çatı Arası Yalıtımı 4 1.3. Ters Teras Çatı Yalıtımı 5 ÖĞRENME

Detaylı

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞ-01: PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven

Detaylı

6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ

6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ 6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ Isı, bir enerjidir ve farklı sıcaklıklara sahip mekânlarda; sıcaklığın yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru geçme eğilimi gösterir. Isı,

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ALÇI UYGULAMALARI

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ALÇI UYGULAMALARI KIRGIZĠSTAN CUMHURĠYETĠ GENÇLĠK, EMEK VE ĠSTĠHDAM BAKANLIĞI KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS ÜNĠVERSĠTESĠ NĠTELĠKLĠ ĠġGÜCÜ GELĠġTĠRME PROJESĠ NĠGEP САПАТТУУ ЖУМУШЧУ КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО ДОЛБООРУ САЖУКАД ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE T.M.O GÜVERCĠNLĠK TESĠSLERĠ ÇEVRE DÜZENLEME VE BAKIM ONARIM ĠġĠ ĠNġAAT TEKNĠK ġartnamesġ 2014 İnşaat Şartnamesi

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

İÇİNDEKİLER DEMİR İŞLERİ... 1 1 BETONARME DEMIR İŞLERİ... 1. 1.3 İlgili Standartlar... 2

İÇİNDEKİLER DEMİR İŞLERİ... 1 1 BETONARME DEMIR İŞLERİ... 1. 1.3 İlgili Standartlar... 2 İÇİNDEKİLER DEMİR İŞLERİ... 1 1 BETONARME DEMIR İŞLERİ... 1 1.2 Tarifler... 2 1.2.1 Beton Çelik Çubuğu... 2 1.2.2 Düz Yüzeyli Çelik Çubuklar... 2 1.2.3 Nervürlü Çelik Çubuk... 2 1.3 İlgili Standartlar...

Detaylı

CAPATECT ISI YALITIM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

CAPATECT ISI YALITIM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ CAPATECT ISI YALITIM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.TEKNİK ŞARTLAR: DEPOLAMA Uygulayıcı Firma Isı yalıtım sisteminin her bir ürününü gerek kendi depolarında gerekse uygulama sahasında palet veya benzeri üzerinde,

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-07) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-07) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ISI YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ISI YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ISI YALITIMI 2013 1 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... Error! Bookmark not defined. GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 3 1. ISI YALITIM MALZEMELERİNİ UYGULAMAYA HAZIRLAMAK...

Detaylı

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

BİRİM FİYAT TARİFLERİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ BÖLÜMÜ TADİLAT İŞLERİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ 1- İşin Tanımı Bu Teknik Şartname, " DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ Maslak Yerleşkesi Ana Giriş Bölümü Tadilat İşleri"

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı