Haydarpaşa Yerleşkesi:Tıbbiye Cad. No Haydarpaşa Üsküdar-İstanbul Tel:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haydarpaşa Yerleşkesi:Tıbbiye Cad. No. 49 34668 Haydarpaşa Üsküdar-İstanbul Tel:0216 3382798"

Transkript

1 Önlisans eğitimi veren Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarihinde, Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedeflerine yönelik hizmet için kurulmuştur. Yüksek Okulumuzun amacı; sağlık alanında, dünyada ve ülkemizde hızla gelişen teknolojiyi anlayan ve uygulayabilen ara insan gücünü yetiştirmektir. Ülkemizin hemen hemen bütün üniversitelerinin bünyesinde farklı programları ile yer alan, 4 yarı yıllık bu programlar, Yükseköğretim Kurulu çatısı altında kurulduğu ve programlandığı için aynı amacı taşır. Bugün itibarı ile bünyesinde 6 farklı program (bölüm) bulunan Yüksekokulumuz 1. ve 2. Eğitimde toplam 1120 öğrenciye hizmet vermektedir. Yüksekokulumuzda Bologna süreci çerçevesindeki, ISCED (International Standard Clasification of Education) de vurgulanan standart eğitim kalitesinde eğitim ve öğretim çalışmaları yürütülmetedir. Bu eğitim mezunlarımıza, hem sağlık sektörünün tercih ettiği düzey, hem de uluslar arası dolaşabilirlik sağlayacaktır. Yüksekokulumuz diğer taraftan da, İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitimle Geliştirilmesi) programını uygulamaya başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu muzun programında yer alan ISCED 97, Temel alanı sağlık, kodu 72 olan önlisans programlarının sayısı 30 a yakındır. S.H.M.Y.O. Bünyesinde yer alan 6 program dan eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenci sayıları: Anestezi Bölümünden 61, Diş Protez Teknolojisi Bölümünden 59, İlk ve Acil Yardım Bölümünden 65, Patoloji Laboratuar Teknikleri Bölümünden 37, Tıbbı Görüntüleme Teknikerliği Bölümünden 62, Tıbbı Laboratuar Teknikleri Bölümünden 57 olmak üzere toplam 341 öğrencidir. Yüksekokulumuzda birinci ve ikinci eğitimde öğrencilerimizin devam zorunluluğu vardır. Başarı notu; ara sınav notunun % 40 ı ile, dönem sonu sınavının % 60 nın toplanması ile elde edilir. ECTS=AKTS(Avrupa Kredi Transfer Sistemi) 120 olmak zorunludur. Öğrencinin birinci sınıftan ikinci sınıfa geçebilmesi ve 4. yarı yıl derslerini seçebilmesi için, GANO nun (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) en az 2 olması gerekmektedir... S.H.M.Y.O. programlarından mezun olan öğrencilerin kalifiye eleman olarak yetiştirilmesi ve de mezunların özlük haklarının iyileştirilmesi için yoğun çalışmalarımız devam etmektedir Ön lisans olarak isimlendirilen, kısa süreli yüksek öğretim uygulamaları ile ara insan gücü yetiştirmek dünyada pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaygındır eğitim ve öğretim yılından itibaren, 4702 sayılı yasa gereğince, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından Meslek Yüksek Okullarına sınavsız geçiş sistemi ile öğrenci alınmıştır. Bu yasa ile ilgili olarak; mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri taktirde, bitirdikleri programların devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleşebilmektedir. Her bir bölümün kontenjanı 1. ve 2. eğitim için 40 ar öğrencidir. Haydarpaşa Yerleşkesi:Tıbbiye Cad. No Haydarpaşa Üsküdar-İstanbul Tel: Nişantaşı Yerleşkesi Büyük Çiftlik Sok.No: Nişantaşı Tel:

2

3

4

5

6 -Devlet hastanelerinin diş protez laboratuarlarında -Özel diş protez laboratuarlarında -Özel hastanelerin diş protez laboratuarları nda kolayca iş bulabilmektedirler. Öğrencilerimizin, eğitimlerinin 2. yılında Porselen Protezler, İleri Porselen Teknikleri ve İmplant Üstü Protezler gibi dersleri yoğun bir şekilde almaları ve metal destekli porselen kuron köprü restorasyonlarını uygulamalı derslerde bizzat yapmaları eğitimleri için olumlu bir gelişmedir. Ġġ ĠMKANLARI Diş hekimi ve teknisyenin protez üretimi sırasında bir ekip olduğu bilinci, ülkemizde de yerleşmiş durumdadır. Diplomasız diş teknisyenlerinin çalışması ve laboratuar açmasının önü kapanmıştır. Bu nedenle, laboratuarlarda Meslek Yüksek Okulu mezunlarına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Mezunlarımız; Yetenekli ve el becerisine güvenen öğrenciler sizleri Bölümümüze bekliyoruz. DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Bölümü Nişantaşı Kampüsü

7 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ BÖLÜMÜ Amacımız patoloji laboratuvarlarında doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine dek tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen teknolojiyi uygulayabilecek, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışacak, problem çözme yetisinde, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen patoloji laboratuvar teknikeri yetiştirmektir. Özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışan mezunlarımız DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavı sonucunda Lisans eğitimini tamamlayarak, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini de gerçekleştirebilmektedir. ĠĢ Bulma Olanakları Patoloji yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Günümüzde hastalıkların tanısında patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. İlerleyen teknolojnin ve yeni tekniklerin kullanıldığı bu alanda teknik ve teorik donanımı tam olan patoloji laboratuvar teknikerleri önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde tıpta uzmanlık öğrenci adaylarının tercihlerinde daha fazla yer verdikleri bu alanda ; yetişen uzman doktorların sayısı ile orantılı tekniker ihtiyacı artış gösterecektir. Üniversitelerin ve araştırma hastanelerinin ülkedeki dağılımı gözönüne alındığında iş bulmada bölgeler arası farklılık bulunmamaktadır. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Tıbbiye Cad. No. 49 Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar-İstanbul T: /1139 F:

8 Meslek Elemanlarının Yaptıkları BaĢlıca ĠĢler Histopatolojik incelemeler için ; Mikrotomom ve su banyosunu kesit işlemi için hazırlama, Doku takibini biten parçaların bloklama işlemini yapma ve soğumasını sağlama, Tüm doku bloklarının lamlarını kesite hazırlama, Spesimenlerin uygun fiksasyonunu sağlama, eksilen fiksatifleri hazırlama, Sorumlu doktorla beraber makroskopik çalışmaya girme, Konvansiyonel histokimya ve immünhistokimya uygulamalarını bir sonraki gün için boyamaya hazırlama, Frozenda sorumlu hekimle beraber çalışma. Her sıvı için wet film tekniği uygulayarak sorumlu doktorla birlikte mikroskopta inceleme, Permanent preparatları hazırlayarak fiksasyonunu sağlama, Jinekolojik ve non-jinekolojik materyal için ; Papanicolaou boya yöntemini uygulama, Doku bloklarınla ayni koda sahip lamlara 4-5 mikron kalınlığınlığında istenen şekilde kesit alma, Kesit alınmış lamların rutin, konvansiyonel ve immünhistokimya boyanacak şekilde ayırımını yapma, Sitopatolojik incelemeler için, Jinekolojik sitoloji materyali için; Klinik veya poliklinikten hazır yayılmış gelen, sekreterlikte kaydı yapılan materyalin istem kağıtlarınla beraber laboratuvar kabulünü sağlama, Her preparatın lamelle uygun ortamda kapatılması, Hazırlanan preparatların mikroskopta taraması yapılarak, lamların işaretlenmesi ve ön raporun yazılması, Öncelikli olarak o gün bloklanan doku kesitlerine Haematoxyine & Fiksasyonunu sağlama, Eosine (H&E) boyasını uygulama, Non-jinekolojik sitoloji materyali için ; Her vakanın lam sayısını kaydederek sorumlu doktora teslim etme, Klinik veya poliklinikten gelen, sekreterlikte kaydı yapılan materyalin Makroskopik çalışma için istem kağıtlarınla beraber laboratuvar spesimenleri ve istek kağıtlarını kabulünü enfeksiyon önlemlerini alarak düzenleme, sağlama,

9 Mezunların ÇalıĢma Alanları Üniversite, Devlet ve Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları Özel Patoloji Laboratuvarları Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuvarları Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları Moleküler Patoloji Laboratuvarı Patoloji Laboratuvar Teknikerliğinde Alınan BaĢlıca Dersler Histoteknoloji Genel Sitoteknoloji Genel Patolojide Temel Kavramlar Özel Sitoteknoloji Moleküler Patoloji Teknikleri Histoloji Patolojide Özel Teknikler İmmunohistokimya Adli Tıp Patolojisi Biyokimya Biyoistatistik Meslek Etiği Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulamaları Jinekolojik Sitoloji

10

11

12 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ BÖLÜMÜ Biyokimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin uygulandığı laboratuvarlarda hasta materyalleri üzerinde gerekli tüm otomasyon ve manuel işlemleri uygulayarak iş manipülasyonu yeterli düzeye gelmiş tıbbi laboratuvar teknikeri yetiştirmektir. Neden Marmara Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği? Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler nedeni ile moleküler tanı ve tedavi yöntemleri büyük önem kazanmıştır. Bu gelişmeyle birlikte özel ve kamu laboratuvarlarında moleküler biyoloji yöntemlerini uygulayabilen deneyimli laboratuvar teknikerlerine büyük gereksinim duyulmaktadır. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ BÖLÜMÜ Özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışan mezunlarımız DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavı sonucunda Lisans eğitimini tamamlayarak, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini de gerçekleştirebilmektedir. Okulumuz bu alanda deneyimlerini aktarabilecek personel ve altyapıya sahiptir. Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Tıbbiye Cad. No. 49 Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar-İstanbul T: F:

13 Tıbbi Laboratuvar Teknikerinin Kazandığı Beceriler Mikropipet kullanımı Mikroskop kullanımı Mikrobiyolojik örnek ekimi, boyaması ve kültür-antibiyogram Temel biyokimyasal parametrelerin manuel yöntemlerle tayini Temel hematolojik analizlerin manuel uygulanması Parazitolojik İncelemeler ELISA kiti kullanımı ve okuması DNA izolasyonu, PCR ve RFLP Vücut sıvıları analizleri Otomasyon sistemleri Sektörel ÇalıĢma Alanları Tüm özel ve kamu hastanelerin laboratuvarları o Biyokimya o Mikrobiyoloji o İmmunoloji o Hematoloji o Kan Bankası o Moleküler Biyoloji o Embriyoloji o Parazitoloji Özel laboratuvarlar Tüp Bebek Merkezleri Tıbbi Laboratuvar Teknikerliğinde Alınan BaĢlıca Dersler Biyokimya Mikrobiyoloji Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tıbbi Laboratuvar Terminolojisi Laboratuvar Aletlerinin Bakımı ve Kullanımı Kimya İmmunoloji Moleküler Biyoloji Parazitoloji Biyokimyada Özel Tetkikler Ekoloji Bilgisi Meslek Etiği Laboratuvarda Kalite ve Standardizasyon

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci alınmıştır. İlk olarak Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Çocuk Gelişimi Programlarında

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU www.okan.edu.tr SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 444 OKAN 2 OKAN ÜNİVERSİTESİ Müdürden Mesaj Sevgili arkadaşlar, Tüm dünya ile paralel olarak Türkiye de de sağlık hizmetleri gün geçtikçe büyümektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ DE ÖNLİSANS MESLEK YÜKSEKOKULU

İÇİNDEKİLER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ DE ÖNLİSANS MESLEK YÜKSEKOKULU İÇİNDEKİLER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ DE ÖNLİSANS 7 9 MESLEK YÜKSEKOKULU Aşçılık* Bankacılık ve Sigortacılık* Deniz Ulaştırma ve İşletme Dış Ticaret Grafik Tasarımı* Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Detaylı

AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS)

AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS) T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS) YÜKSEKOKUL BĐLGĐ PAKETĐ Bursa, 12 Aralık 2012 1) YÖNETĐM VE ADRES

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI Medipol lü Olmak Yarınlara Hazırlanmaktır. Sevgili Öğrenciler, Yüksek Öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş

Detaylı

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İhtiyaçlara Cevap Verecek Bir Dünya Üniversitesi Eğitime hak ettiği değer ve

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008 2012 MART 2007 ESOGÜ Stratejik Planı 2008 2012 28 Mart 2007 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda kabul edilmiştir. Eskişehir Osmangazi

Detaylı

Türkiye nin Sağlık Üniversitesi

Türkiye nin Sağlık Üniversitesi Türkiye nin Sağlık Üniversitesi yıllık tecrübemiz, üstün teknolojiye sahip altyapımız ve deneyimli akademik kadromuzla bildiğimiz işi yapıyor, yaptığımız işin eğitimini veriyoruz. Üniversitemiz Misyonumuz

Detaylı

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İhtiyaçlara Cevap Verecek Bir Dünya Üniversitesi Eğitime hak ettiği değer ve

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2012 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler...

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları 2014 Grafik Tasarım: Buket Şençitak Ege Üniversitesi Rektörlüğü Grafik Tasarım Birimi Baskı: Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir Tel: 0232 388 10 22 / 2066 e-mail:

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER B.E.Ü. Teşkilat Şeması... 1 1. I. Genel Bilgiler... 11 1. II. Fakülteler ve Bağlı Birimler Hakkında Genel Bilgiler... 13 1.1- Fen-Edebiyat Fakültesi...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2011 ÖN SÖZ Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip

Detaylı

2011 2015 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

2011 2015 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 2015 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ Stratejik Plan Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜMÜŞ (Müdür) Stratejik Plan Hazırlama

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü 1 G A Z İ O S M A N P A Ş A Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 Merhaba.. Gaziosmanpaşa üniversitesine bağlı olarak Erbaa ilçemizde, 1993 yılında açılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1995 yılında açılan

Detaylı

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2011 MAKALELER / Articles Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Standardization of the Undergraduate Training of the Health

Detaylı

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Gökay YILDIZ Rektör. 2011 Yılı Performans Programı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Gökay YILDIZ Rektör. 2011 Yılı Performans Programı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Üst Yönetici Sunuşu Üniversiteler bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip olarak yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere kurulan yükseköğretim kurumlarıdır.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI http://shmyo.cukurova.edu.tr Çukurova

Detaylı

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara 1. Genel 2. Genel Eğitim Amacı 3. İSG Eğitim Amacı 4. AB Ülkelerinde

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 2012 1 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu MESLEĞİN SESİ E-BÜLTEN Haziran 2015 E-DERGI HAKKINDA E-Dergimiz Mesleğin Sesi ; Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulumuzun, hem bölümlerimizi

Detaylı

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Soru 1. Adli Bilişim Mühendisliği nedir? Cevap1: Günümüz dünyasında internetin yaygınlaşması, kişisel bilgisayarlarla akıllı cihazların kullanım oranının artması ve kişisel bilgilerin sayısal ortamlarda

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ CEYHAN VETERİNER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Haziran-2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GENEL BİLGİLER..... 1.1 Tarihçe...... 1.2 Eğitim - Öğretim Programı.. 1.3 Yasal Yükümlülükler

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı