MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ"

Transkript

1 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

2 2 REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Çağımızda, insanın her alanda ürettiği bilginin birliğini temsil eden Üniversite, bir kavram ve bir kurum olarak iyiyi, doğruyu ve güzeli kendine konu kılan bilimleri ve sanatları öğreten ve eğiten bir işleve sahiptir. Üniversite, sağlıklı bir eğitim ve öğretim için, davranışın ve bilginin birbirini tamamladığı ilkesinden hareketle, bunların manevî ve ahlâkî değerlerle olan bağlantılarına da dikkat eder. Öte yandan bilgiyi yalnızca bir malumat olarak aktarmaz; yorumlar, yeniden üretir, teori ile pratik dengesini gözeterek yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar; mensuplarına yerel ile evrensel olanın terkibine ilişkin sağlam ve doğru bir bakış açısı vermeyi hedefler. Öğrencilerimize, her türlü fikrin tartışılabildiği bir üniversite ortamını sağlamak en büyük emelimizdir. Hakikate; mütemadiyen devam eden bir arayış ve fikrî tartışmalar ile ulaşılacağını düşünen bizler için üniversite, genç zihinlerin ilim mayasıyla olgunlaştırılacağı yerdir. Özgürlüğün, serbestiyet kadar mesuliyet olduğu fikrini öğrencilerimize benimsetmek ve bu doğrultuda akademik hayatlarına devam etmelerini sağlamak bizim görevlerimiz arasındadır. Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz, bilginin güç olarak nitelendirildiği bir dünyada bilginin yeniye bakan tarafıyla, geleneğin eskimeyen yönlerini aynı potada eritmek gayesiyle kuruldu. Fakültemiz; geçmişten geleceğe, kadimden moderne yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için inançlara saygılı, kişisel ve toplumsal gelişimi önceleyen, teknolojiye hadim olmadan hâkim olan ilim temelli bir çabayı öncelemektedir. Alanında uzman ve yetkin isimlerin yer aldığı fakültemiz Türkiye nin ihtiyaç duyduğu meslek sahiplerinin ve ilim dünyasında söz sahibi olacak uzmanların yetiştiği bir bilim yuvası olacak, gelenekten geleceğe bir köprü vazifesi görecek ve geçmişin birikimini geleceğin hizmetine sunacaktır. Bu inanç ve düşüncelerle hepinize sevgilerimi sunuyor, hayatta daima hayırlı ve üstün başarılara erişmenizi temenni ediyorum. Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN Rektör 3

3 DEKANIN MESAJI İnsanoğlu kendi şahsi kabiliyetlerini artırmak için alet ve yöntemler geliştirmektedir. Böylece daha rahat bir bilgi toplama ve akışı sağlanmakta ve günlük yaşantısı kolaylaşmaktadır. Mühendislik, pratikte çalışan bir şeyler üretmeyi amaçlayan uygulamalı bir bilimdir. Bunu yaparken de ekonomiyi, toplum düzenini, çevreyi bozmamak ve yıpratmamak gerekir. Aynı zamanda başkalarının 5 liraya yaptığı bir işin daha iyisini 3 liraya yapmak şeklinde özetlenebilecek bir ödünleşme sanatıdır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkiye nin sanayisinin en yoğun olduğu ve ekonomisine yön verilen bir bölgede konuşlanmıştır. Ayrıca, ülkemiz insanı dar kalıplardan sıyrılmış ve kendisini sınırlayan coğrafi sınırları aşıp dünya ile bütünleşme çabası içindedir. İşte yenilikçi ve girişimci bir misyonla kurulmuş yeni nesil bir devlet üniversitesinin mühendislik ve mimarlık fakültesi günümüzde ve yakın gelecekte angın mühendislik ve mimarlık konularına ağırlık vererek ülkemizin kalkınmasına, dışa açılımına ve mühendislik ve mimarlık mesleklerinin gelişimine katkıda bulunacaktır. Günümüz mühendislerinde şu yetkinlikler aranmaktadır: Temel mühendislik, tasarım ve imalat işlemlerinin bilgileri Çok yönlü düşünebilme ve sistemi tüm olarak algılayabilmek Fakültemizin tüm mühendislik bölümleri için yukarıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan ve Bologna kriterlerine uygun lisans programları tasarlanmıştır. Her bölüm için öne çıkmak istediği bilimsel alanlar belirlenmiş ve programlar mesleki seçim dersleri ile öğrencilerin yakın gelecekte ihtiyaç duyulan konulara yönlendirilmesi amaçlanmıştır. Yeni dönemde akademik kadroların açılması ile bölümlerdeki akademisyen açığı kapatılarak bazı bölümlerde lisans eğitimine başlanabilecektir. Mühendislik ve Mimarlık mesleği sevdalıları, fakültemizde sadece bilgi talep eden bireyler olarak değil, aynı zamanda bilimsel faaliyetlerin bir paydaşı olarak yer alacaklardır. Ülkemiz ve insanlık için en doğru, iyi ve güzeli yapmak amacında olan bizler her türlü yapıcı görüşe, istek ve eleştiriye açığız. Genç ve dinamik akademik kadromuzun gayreti ve sizlerin de olumlu katkılarıyla hedefimize ulaşağımıza inancım tamdır. Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU Dekan V. 4 5

4 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ayşe Betül OKTAY Yrd. Doç. Dr. Ulaş VURAL Yrd. Doç. Dr. Anmer DAŞKIN Arş. Gör. Kübra KALKAN Biyomedikal Mühendisliği Arş. Gör. Melike GÜNEY AKADEMİK KADRO Endüstri Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. M. Fatih HOCAOĞLU Arş. Gör. Seçkin ÜNVER İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Ömer ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Fuat ARAS Arş. Gör. Buğrayhan B. ARIKAN Biyomühendislik Doç. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA Doç. Dr. Özgür AKTAŞ Arş. Gör. Beste ÇALIMLIOĞLU Arş. Gör. İsmail AĞIR Uzman Yasemin TOKER Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU Yrd. Doç. Dr. İbrahim GENÇ Yrd. Doç. Dr. Ahu Ece H. KARCI Öğr. Gör. Mesut GEREN Arş. Gör. Ammar Y. KORKUSUZ Arş. Gör. Mehmet Akif ÖZKAN Uzman Doğay ALTINEL Makine Mühendisliği Prof. Dr. Cahit KURBANOĞLU Arş. Gör. Abdullah S. PARLAKYİĞİT Uzman Özlem BOYDAK Mimarlık Arş. Gör. Nazife SOFU BAĞ Şehir ve Bölge Planlama Arş. Gör. Hatice Aysun ÖZKAN Arş. Gör. Ayça ÇELİKBİLEK 6 7

5 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Teknoloji tarihi bize önceki devirlerde teknolojik gelişmelerin ve teknoloji transferinin genellikle usta-çırak ilişkisine dayanan bilgi aktarımı ve beceri kazandırma çabalarına (know-how) dayandığını göstermektedir. Günümüzde ise teknolojik gelişme, bilimsel bilgi ve mühendislik tasarımına dayanmaktadır yılında kurulmuş olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ar-Ge ve onun ürünü olan teknolojiyi toplumun refah, emniyet ve menfaatine kullanmayı amaç edinmiştir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ülkemizde hem akademik anlamda hem de bölümleriyle ilgili endüstriyel alanlarda aranılan ve ihtiyaç duyulan bir konuma gelmeyi hedeflemektedir. Fakültemizin akademik kadrosunun, kendi araştırma alanlarında dünya literatüründe yer almış ve bilimsel yayınlarına atıf yapılmış önemli çalışmalara sahip, ufku açık, çalışmalarını Türkiye nin gelişmesine paralel olarak sürdürmeye kararlı olan; sosyal, çevresel, etik ve hukuki boyutlar gibi farklı boyutlarını göz önünde tutan, disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışmasına önem veren elemanlardan oluşmasına gayret edilmektedir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde, akademik alanda, sanayide ve iş çevrelerinde tercih edilir mezunlar yetiştirmek için el birliği ile çalışılacaktır. Öğrencileri çalışmalarıyla toplumun kültür değerlerine ters düşmeyen, ülkemizin çıkarlarını gaye edinen, inovasyona açık, girişimci bir yapıya kavuşturacaktır. Ayrıca, aktif öğretim stratejileri, modern eğitim teknolojileri kullanılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi ile en üst düzeyde işbirlikleri geliştirilecektir. Gelişen teknoloji ve değişen dünya ile bütünleşebilmek için her türlü modern metotlardan faydalanarak eğitimde yabancı dilin etkin kullanımını özendirilecektir. Böylece, sorgulayan, araştıran, sorumluluk alan, muhakeme eden ve öğrenime ortak olan cesaretli, atılımcı, aktif eğitimi benimseyen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programın başarısı mezunların program hedeflerine ulaşacak başarıyı elde etmeleri ile ölçülür. Programın paydaşları ilgili sanayi kuruluşları, mezunlar (alumni), AR-GE ve ÜR-GE kurumları ile eğitim/öğretim kurumları olarak belirlenmiştir. Programın başarısı Paydaşlarla yapılan mülakat, çalıştay ve konferans gibi bilimsel etkinliklerde elde edilen geri bildirimlerle, İki yılda bir yapılacak ve paydaşların geniş bir kesimini kapsayacak anket çalışmaları ile, Mezunlardan elde edilecek başarı, meslekte ilerleme ve yükselme raporlarının değerlendirilmesi ile, Mezunlar anketinden elde edilecek mezunların bilimsel ve sosyal etkinliklere katılımları bilgilerinin değerlendirilmesi ile ölçülecektir. Değerlendirmeler paydaş temsilcilerinden oluşturulacak bir kurul tarafından yapılacaktır. 8 9

6 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar sistemlerini tasarlayıp geliştiren ve bunları etkili şekilde işletmeyi sağlayan bir mühendislik dalıdır. Bilgisayar mühendisliği içerisinde yazılım, ağ teknolojileri, sistem mühendisliği gibi çeşitli dalları barındırır. Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans programlarından mezun olan öğrenciler veritabanı yöneticisi, yazılım geliştirmeci, ağ tasarımcısı, sistem analisti, bilgisayar güvenliği yöneticisi gibi konumlarda çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Bölümümüz bilgisayar mühendisliğinin genel çalışma alanlarının dışında tıbbi bilgisayarla görme ve örüntü tanıma alanlarında uzmanlaşmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda bilgisayarla görme alanında çeşitli çalışmalar ve projeler sürdürülmektedir. Ayrıca üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde başta ulaşım ve tıp sektörleri olmak üzere farklı endüstriyel problemlerin bilgisayarla görme teknolojileri kullanılarak çözümünde ilgili kuruluşlara destek verilmektedir

7 Yrd. Doç. Dr. Ayşe Betül OKTAY Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği-2011 Fatih Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği-2006 Fatih Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği-2004 Bilgisayarla Görme, Medikal Görüntü İşleme, Segmentasyon, Makine Öğrenmesi, Örüntü Tanıma. Purdue Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri-2014 Purdue Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri-2011 Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü-2007 Kuantum Hesaplama, Kuantum Haberleşme, Kuantum Kriptografi, Sayısal Lineer Cebir, Paralel Algoritmalar, Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Anmer DAŞKIN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Ulaş VURAL Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği-2012 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği-2006 Kocaeli Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği-2003 İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Örüntü Tanıma, Bilgisayarla Görme, Paralel Algoritmalar. Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği (Devam) Sabancı Üniversitesi, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği-2011 Sabancı Üniversitesi, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği-2009 Yazılım Güvenliği, Ağ Mimarisi. Arş. Gör. Kübra KALKAN 12 13

8 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Biyomedikal mühendislik; mühendislik, bilim ve teknoloji ilke ve yöntemlerinin biyoloji ve tıp alanındaki problemleri anlamak, tanımlamak ve çözmek için uygulanmasıdır. Biyomedikal mühendisleri elektrik, mekanik, kimyasal, optik ve mühendislik mekaniği prensiplerini biyolojik sistemleri anlama, değiştirme veya kontrol etmenin ve hastaların tanı ve tedavisine yardımcı olacak fizyolojik fonksiyonları izlemek için gerekli ürünlerin tasarımı, üretimi ve kullanımı ile ilgilenirler. Biyomedikal mühendisliğinin köklü uzmanlık alanlarından bazıları şunlardır: biyomedikal cihazlar, biyomalzeme, biyomekanik, hücre, doku ve genetik mühendisliği, klinik mühendisliği, tıbbi görüntüleme, ortopedik cerrahi, rehabilitasyon mühendisliği ve sistem fizyolojisi. Bölümümüz de eğitim biyomedikal cihazlar, tıbbi görüntüleme, biyomekanik, biyomalzeme, kontrol, sağlık sistemleri ve tıbbi bilişim alanlarında yoğunlaşarak; özel ve kamu alanlarında ve sanayi ve akademik kuruluşlarında biyomedikal mühendisliği ile ilgili iş kollarında başarıyla hizmet verebilecek ve mühendislik uygulamaları ile toplumun refahına katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir

9 Ars. Gör. Melike GÜNEY AKKURT Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği (Devam) Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği-2014 Yeditepe Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği-2009 Biyofotonik, Tıbbi Laserler, Fotodinamik Terapi. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 16 17

10 BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Biyomühendislik; mühendislik prensiplerini ve yaklaşımlarını günümüz problemlerini çözmek için kullanan bir bilim dalıdır. Ayrıca biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve temel mühendislik ilkelerini kullanarak biyoloji, tıbbi bilimler ve diğer alanlarda karşılaşılan sorunları çözmeye çalışan; kimya, çevre, elektrik ve makina mühendisliği gibi temel mühendislik alanlarını birçok açıdan birleştiren; ve biyolojik sistemlere uygulayan bir bilim dalı olarak da tanımlanabilir. Biyomühendislik birçok uygulamayla ilişkilidir: Mühendislik yöntemleriyle modifiye edilmiş organizmalarla kimyasal ve ilaç üretimi, mikroorganizmaları kullanarak çevresel problemlerin çözümü, biyomoleküler modelleme, genetik mühendisliği, hücre ve doku mühendisliği, biyomateryaller. Bölümümüz medikal konulara, çevresel problemlere ve biyolojik sistemlere mühendislik prensiplerini uygulayan araştırma ve öğretim programlarını içerecektir. Bölüm çalışmalarında üzerinde yoğunlaşılacak bilimsel alanlar biyoproses mühendisliği, çevre biyoteknolojisi, gen ve protein mühendisliği ile hesapsal biyoloji ve biyoenformatik olacaktır

11 BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ Doç. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA Doç. Dr. Özgür AKTAŞ Post Tampere University of Technology, Biyoteknoloji ve Çevre Bilimleri Enstitüsü-2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği-2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği-2001 Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği-1998 Su Kirliliği ve Kontrolü, Çevre Mikrobiyolojisi. Post TZW Karlsruhe-Water Technology Center-Dept. Environmental Biotechnology-2008 Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Teknolojisi-2006 Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Teknolojisi-1999 Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği-1997 Su Kirliliği ve Kontrolü, Çevre Kirliliği, Çevre Mikrobiyolojisi, Çevre Kimyası. Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik (Devam) Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik-2014 Ege Üniversitesi, Biyomühendislik-2011 Araştırma Alanları: Endüstriyel Biyoteknoloji, Biyoreaktör, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Genomiks, Çevre Mikrobiyolojisi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik (Devam) Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik-2014 Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik-2011 Biyoenformasyon, Biyohesaplama, Biyoarayüz, Biyosensör, Programlama Dilleri. Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik (Devam) Ege Üniversitesi, Farmasötik Toksikoloji-2011 Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü-2008 Tıbbi Farmakoloji ve Toksikoloji, Su Kirliliği ve Kontrolü. Arş. Gör. Beste ÇALIMLIOĞLU Arş. Gör. İsmail AĞIR Uzm. Yasemin TOKER 20 21

12 ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Elektrik ve Elektronik Mühendisliği elektrik ve elektromanyetizmanın sistemlerin ve devrelerin tasarım, üretim, bakım ve muayenesinin çalışılması ve uygulaması, elektrik enerjisinin dönüşüm, dağıtım ve depolanması gibi işlerin yapılması, elektrik sinyallerinin iletimi, işlemesi ve kaydı, görev ve süreçlerin otomasyonu ile uğraşan bir mühendislik dalıdır. Bölümümüz özel ve kamu alanlarında, sanayi ve akademik kuruluşlarındaki ilgili iş kollarında başarıyla hizmet verecek; kültürel temellerimiz çerçevesinde mesleki, teknik, yönetsel, iletişim, takım çalışması ve araştırma yetkileri ile topluma hizmet geliştirmek için, aktif sürekli ve yaşam boyu mesleki gelişim ile meşgul olacak mezunlar yetiştirmeyi planlamaktadır. Eğitim programı öğrencilerin gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmaları için bu hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Öğrencilere çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme yeteneği, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile etkin iletişim kurma becerisi kazandırılacaktır. Aktif eğitim yöntemleri, laboratuvar ve saha uygulamaları ve projelerle öğrenciler bir mühendislik problemini belirleme, formüle etme ve modern mühendislik araçlarını kullanarak çözme yetkinliğini kazanacaklardır

13 Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU University of Strathclyde-Biomedical Engineering-1977 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği-1974 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği-1972 Biyomedikal Mühendislik Tıp Elektroniği ve Klinik Ölçme Teknikleri, Biyotelemetri ve Hasta İzleme, Elektronik Cihazlar Ölçme ve Görüntüleme Sistemleri, Mühendislik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği-2006 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği-2000 İstanbul Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği-1997 Elektrikli Taşıtlar. Yrd. Doç. Dr. Ahu Ece Hartavi KARCI ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. İbrahim GENÇ Elektronik Haberleşme Mühendisliği Elektronik Haberleşme Mühendisliği-1996 Elektronik Haberleşme Mühendisliği-1992 Sinirsel Ağlar, Örüntü Tanıma ve Görüntü İşleme, Devre Kuramı, Sinyal İşleme Kuramı ve Metotları, Mantıksal Tasarım. İstanbul Üniversitesi, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği (Devam) San Francisco State University - Computer/Communications-2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği-1986 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği-1983 Güç Sistemlerinin Analizi, Yenilenebilir Enerji, Akıllı Evler. Öğr. Gör. Mesut GEREN 24 25

14 Arş. Gör. Ammar Yasir KORKUSUZ Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Bölümü, Telekomünikasyon Opsiyonu (Devam) Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü-2012 Telekomünikasyon Mühendisliği Programı-2011 Elektromanyetik Dalgalar, Antenler ve Propagasyon. Telekomünikasyon Mühendisliği (Devam) Telekomünikasyon Mühendisliği-2014 Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği-1992 Tıbbi Görüntüleme, Enerji Hastalama ve Kablosuz Haberleşme Teknolojileri. Uzm. Doğay ALTINEL ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Arş. Gör. Mehmet Akif ÖZKAN Özyeğin Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi (Devam) Elektronik Mühendisliği-2014 Elektronik Mühendisliği-2011 Gömülü Sistem Tasarımı, Sayısal Sistem Tasarımı, Kriptoloji

15 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Karmaşık süreç ve sistemlerin optimizasyonu ile uğraşan mühendislik disiplinidir. Disiplinin ilgilendiği konular insan, makine, malzeme, metot, para, bilgi, çevre gibi bileşenlerden oluşan tümleşik sistemlerin inşası, geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Aynı zamanda, matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerin mühendislik tasarım metot ve prensipleri ile birleştirerek sistemlerden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, davranış ve durumları için tahminlerin üretilmesi ve geliştirmesi ile ilgilenirler. Endüstri mühendisliği disiplinler arası bir bilim dalı olduğundan, uzmanlaşmayı gerçekleştirmek üzere lisans programında yöneylem araştırması ve üretim sistemleri olmak üzere iki temel alanda yoğunlaşan bir eğitim esas alınmıştır. Bu amaçla seçimlik derslerin sayısı, çeşitliliği yüksek seviyede tutulurken uzmanlaşmak istenen alana göre derslerin birbirlerini takip eder, sürekli bir program yapısında olması sağlanmaktadır. Bölümümüz araştırma alanlarında ve lisansüstü çalışmalarında: yöneylem araştırması, simülasyon teknolojileri, üretim sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonu konularına ağırlık verilecektir

16 Yrd. Doç. Dr. Fatih HOCAOĞLU Sakarya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği-2001 Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği-1994 İstanbul Üniversitesi, Sakarya Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği-1991 Sistem Dinamiği, Çok Amaçlı Eniyileme, Benzetim Optimizasyonu, Programlama Dilleri, Benzetim ve Modelleme, Otomatik Problem Çözümü, Kuram Kanıtlaması ve Mantıksal Nedenleme. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Arş. Gör. Seçkin ÜNVER Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Devam) Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği-2014 Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği-2011 Çok Amaçlı Eniyileme

17 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA İnşaat mühendisliği en eski mühendislik dallarından birisidir. Binalar, yollar, su kanalları, köprüler ve medeniyetin gelişmesi için gerekli olan birçok yapı inşaat mühendisliği bilgisi sayesinde var olabilmiştir. Bu nedenle inşaat mühendisliği aslında medeniyet mühendisliği olarak anılmaktadır. Bölümümüzde her türlü bina, otoyol, demiryolu, tünel, liman, baraj, gölet, sulama kanalı, köprü tasarımı ve mühendislik yapılarının alt yapı incelemesi ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde bilgi ve becerilerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca yürütülecek araştırma ve geliştirme projeleri ile ülkemizin ve tüm insanlığın, bir başka deyişle medeniyetin gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bölümümüzde, kazandıkları bilgi birikimlerini mühendislik problemlerini çözmede ve tasarım yapmada etkin olarak kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere karşı sorumluluklarının farkında olan çağdaş mühendisler yetiştirmek, uygulamalı araştırma ve yürütme becerisine sahip yüksek mühendisler yetiştirmek, araştırma ve geliştirme becerisine sahip, bilimin sağladığı teknikler ve olanaklar dahilinde yeni yaklaşımlar ve yeni kuramlar oluşturabilen doktor mühendisler ve bilim adamları yetiştirmek, medeniyetin gelişmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayan buluşlar gerçekleştirmek ve bunları yayınlamak, toplumsal işbirliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir

18 Doç. Dr. Ömer ÖZKAN Gazi Üniversitesi, Yapı İşletmesi-2003 Gazi Üniversitesi, Yapı İşletmesi-1999 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği-1997 Mühendislik Yönetimi, Proje Programlama, Sürdürülebilir Kalkınma, Verimlilik, Yapı Mühendisliği, Yapı Malzemeleri. Hidrolik ve Su Kaynakları (Devam) Gazi Üniversitesi, Hidrolik-2011 Lisans Çift Anadal: Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği-2007 Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği-2006 Açık Kanal Hidroliği, Hidromekanik Su Kaynaklarının Planlanması, Tasarımı ve Yönetimi, Yüzey Suları Mühendisliği, Hidroloji, Hidroloji-Hidrometeoroloji, İklim Değişimi ve İklim Modellemesi, Sel-Fırtına-Çığ-Kuraklık Analizi. Arş. Gör. Buğrayhan BİÇKİCİ ARIKAN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Fuat ARAS Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği-2007 Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği-2001 İnşaat Mühendisliği-1998 Tarihi Yapıların Deprem Etkilerine Karşı Korunması, Titreşim Analizleri ve Yapı Sağlığı İzlemesi

19 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Ülkeler makineleştikleri ölçüde gelişmekte, sanayi ülkeleri arasında itibar kazanmakta ve refah seviyeleri yükselmektedir. Makine mühendisliği ülkelerin medeniyetine katkıda bulunmak adına bu hedefte ilerlemekte ve vazgeçilmezliğini vurgulamaktadır. Makine mühendisliğinin hemen her meslek dalı ile kesişen yönleri vardır. Otomotiv endüstrisinde, uçak ve uzay endüstrisinde, elektrik ve elektronik endüstrisinde, ev aletleri endüstrisinde, kimya endüstrisinde, inşaat ve yapı endüstrisinde, hassas cihazlar endüstrisinde, savunma sanayi endüstrisinde, biyomedikal cihazlar endüstrisinde, madencilik endüstrisinde, ziraat makineleri endüstrisinde vb. birçok mühendislik dallarında, sanayinin temel fonksiyonu olarak önemini korumaktadır. Bölümümüzde endüstrinin diğer dallarının yanı sıra özellikle enerji ve tıp cihazları alanında yoğunlaşılacak ve sanayinin temel fonksiyonunu icra edecek uzman mühendisler yetiştirilecektir

20 Prof. Dr. Cahit KURBANOĞLU Anadolu Üniversitesi, Makine Mühendisliği-1983 Gazi Üniversitesi, Üretim Yönetimi-1978 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği-1974 Araştırma Alanları: Makine Elemanları, Transport Tekniği, Endüstriyel Robotik, Mekatronik, Üretim Yönetimi ve Kontrolü, İşletmelerde Üretim ve Kalite Teknikleri. Marmara Üniversitesi, Makine Mühendisliği (Devam) Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği-2007 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine & Elektrik Mühendisliği-2003 Araştırma Alanları: Enerji Sistemleri, Isıl Çevrimler. Uzm. Özlem BOYDAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Arş. Gör. Abdullah Selim PARLAKYİĞİT Makine Mühendisliği (Devam) Makine Mühendisliği-2013 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Makine & Endüstri Mühendisliği-2009 Araştırma Alanları: Malzeme ve İmalat Teknolojileri, Yüzey İşlemleri, Mikro/NanoMalzemelerin Üretim ve Karakterizasyonu

21 MİMARLIK BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Mimarlık; toplumsal alışkanlıklar, kullanıcı ihtiyaçları ve mimari tasarım ilkeleri doğrultusunda insan çevre ilişkilerinin yorumlanması ve yapı ölçeğine yansıtılması disiplinidir. Teknoloji ve tasarımı birleştiren fen, sosyal bilimler ve mühendislik bilimleri gibi farklı disiplinlerle ortaklaşa çalışma imkanı sunan mimarlık, gelişen dünyanın insan ve mekan ihtiyacına yanıt veren temel meslek alanıdır. Mimari kuram ve tasarım ilkelerinin, güncel ihtiyaçlar ve teknolojik atılımlar ile entegrasyonu günümüz dünyasını şekillendirmekte, konut, çalışma ve dinlenme alanlarını üçüncü boyuta taşımaktadır. Bu kapsamda, mimarlığın odak noktası; insan, toplum, kültür, yapı, sanat, doğal ve yapılı çevre elemanları arasında sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik bağlar kurmak ve bu bağlara sağduyu ile yaklaşan, dengeli bir tasarım anlayışı oluşturmaktır. Kurulum aşamasında olan üniversitemizde, küresel bazda etki gösteren sosyo- ekonomik, toplumsal, teknolojik akımların etkisiyle her daim değişen, dönüşen ve esnek bir nitelik kazanan geleceği inşa etme sanatında, topluma ve çevreye duyarlı mimarlar yetiştirmek temel vazifemizdir

22 Arş. Gör. Nazife Sofu Bağ Newcastle Üniversitesi, Mimarlık, Planlama, Peyzaj-2014 Namık Kemal Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı-2009 İstanbul Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı-2006 Kentsel Konut ve Araştırmaları, Kapalı Konut Yerleşmeleri, Kent Çalışmaları, Değişim ve Dönüşüm, Sürdürülebilirlik. MİMARLIK BÖLÜMÜ 42 43

23 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Mekanın, günün koşullarına ve toplumun ihtiyaçlarına göre, belirli kurallar çerçevesinde düzenlenmesi uygarlıkların başlangıcından bu yana önemli bir unsur olmuştur. Dönemin siyasi, ekonomik ve toplumsal şartlarıyla yönlenen ve yasal araçlar ile uygulamaya konulan planlama etiği, disiplinler arası bir meslek alanı olarak varlığını sürdürmüştür. Şehircilik ve bölge planlama disiplini; geniş kapsamlı ve çok aktörlü planlama çalışmalarının bir ürünü olarak, ülke/ bölge ölçeğinde strateji ve politikalar geliştirerek mekânsal ve sosyo-ekonomik kararlar almaktadır. Kent ölçeğine inildiğinde ise üst ölçeklerde ele alınan bu kararları mekana direkt yansıtarak konut, dinlenme, ticaret, sanayi gibi kullanıma yönelik alanlar ile korunacak kültür ve tabiat varlıkları gibi yapılı ve doğal çevre öğelerinin koruma ve kullanma koşullarına yönelik plan çalışmaları yapmaktadır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak; demokratik, çok aktörlü, katılımcı, iletişimci süreçlere hakim, düşünen, farklı bakış açılarını değerlendiren, üreten ve uygulayan, analiz yeteneği yüksek, ülkesine, çevresine ve kamu yararına duyarlı meslek ve bilim insanı yetiştirmek birincil hedefimizdir

24 Arş. Gör. Hatice Aysun ÖZKAN Şehir ve Bölge Planlama (Devam) Şehir ve Bölge Planlama-2012 Şehir ve Bölge Planlama-2009 İmar Hukuku, Planlama Sistemleri, Planlamada Esneklik, Neoliberal Politikalar ve Planlama Uygulamalarına Etkileri, Konut Üretimi. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ Arş. Gör. Ayça ÇELİKBİLEK ÜNVER Yıldız Teknik Üniversitesi, Kentsel Dönüşüm (Devam) Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama-2011 Araştırma Alanları: Kentsel Dönüşüm, Büyük Ölçekli Kentsel Projeler, Küreselleşme ve Kente Etkileri

25 İstanbul dan Dünya ya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi 48 49

26 İLETİŞİM BİLGİLERİ ULAŞIM YERLEŞKELER BEŞİKTAŞ İSKELESİ Göztepe - Güney Yerleşkesi (Rektörlük) Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98 Kadıköy / İstanbul Tel: Göztepe - Kuzey Yerleşkesi (Fakülteler-Enstitüler) Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu, Yanyol Üsküdar / İstanbul Tel: Sağlık Yerleşkesi S.B. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktor Erkin Caddesi, Kadıköy / İstanbul Tel: Altunizade Yerleşkesi (İSMAM - SEM) Mahir İz Caddesi No: 17 Altunizade, Üsküdar / İstanbul Tel: İSTANBUL ÇEVREYOLU ATATÜRK HAVAALANI İSTANBUL ÇEVRE YOLU KISIKLI CADDESİ NUH KUYUSU CADDESİ ALTUNİZADE YERLEŞKESİ AKA GÜNDÜZ SOKAK MAHİR İZ CADDESİ CAPİTOL ALIŞVERİŞ MERKEZİ ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞI Katalog Künye Sanat Danışmanı: Doğan Arslan, Art Direktör: Ertan Toy, Grafik Tasarım: Funda Songür, İçerik Editörü: Öznur Arslan, Fotoğraf: Berkan Ünsal ÜSKÜDAR ALTUNİZADE YERLEŞKESİ SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI 50 51

27 52

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler, HUKUK FAKÜLTESİ 2 REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum.

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ. Necmettin Erbakan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

KONYA ÜNİVERSİTESİ. Necmettin Erbakan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü KONYA ÜNİVERSİTESİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Vizyonumuz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Eğitimi ve Öğretimi alanında uluslararası ve ulusal gelişmeleri izleyen,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Elektronik Mühendisi Kimdir? Elektronik Mühendisleri, toplum tarafından ihtiyaç duyulan elektronik cihaz ve sistemleri Tasarlar, Geliştirir, İşletir. 2 NEDEN ELEKTRONİK

Detaylı

DÖNEM ALAN ADI ÜNİVERSİTE GÜZ Acil Hemşireliği KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÜZ Acil Hemşireliği ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DÖNEM ALAN ADI ÜNİVERSİTE GÜZ Acil Hemşireliği KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÜZ Acil Hemşireliği ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Acil Hemşireliği KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Acil Hemşireliği ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Acil Hemşireliği ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Afet Tıbbı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Afrika Çalışmaları GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TB Akıllı Malzemeler, Biyobenzetim GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. SO Anayasa Hukuku GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

TB Akıllı Malzemeler, Biyobenzetim GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. SO Anayasa Hukuku GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SO-039-03.03.04 Afrika Çalışmaları GAZİ ÜNİVERSİTESİ SO-070-03.03.05 Aile Psikolojisi BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TB-072-01.08.04 Akıllı Malzemeler, Biyobenzetim GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TB-207-01.08.04 Akıllı

Detaylı

DÖNEM ÜNİVERSİTE ALAN ADI GÜZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim (Yetenekli, Engelli vb)

DÖNEM ÜNİVERSİTE ALAN ADI GÜZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim (Yetenekli, Engelli vb) 2017-2018 GÜZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim (Yetenekli, Engelli vb) 2017-2018 GÜZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Katılım Bankacılığı 2017-2018 GÜZ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan - Bilgisayar

Detaylı

TB ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç)

TB ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç) SA-001-02.01.03 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hastane Enfeksiyonlarını Önleme SO-001-03.03.05 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim (Yetenekli, Engelli vb) SO-003-03.03.12 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2015 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Genel Bilgi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Genel Bilgi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Genel Bilgi Biyomedikal mühendisliği; tıp ve mühendislik alanlarındaki bilgi ve teknolojiyi,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2017 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Anabilim Dalı Bilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 Ekonomik - Sosyal - Teknolojik - Politik Ekolojik DÜNYA Siyasi ve Ekonomik Birliktelik Çok Uluslu Şirketler Uluslararsı Sivil

Detaylı

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler, 2 REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Çağımızda, insanın

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2016 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 2014 ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Kontenjan 60 Puan Türü MF-1 Eğitim Dili Türkçe Eğitim Süresi 4 yıl Yer ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler Tablo 1. Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitülerinde bulunan toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayıları. (Bu bilgiler resmi

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YIL 1. DÖNEM BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2 0 2 3 Z BİL 113 Bilgisayar

Detaylı

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA Tanıtım Sunumu Prof.Dr.Hüseyin KARA FEN FAKÜLTESİ İçindekiler Söylem ve Vizyon Temaları 2023 Vizyonu Temel Alanlar, Stratejik Alanlar Bölümler ve Kontenjanları Öğretim Elemanları Lisans üstü çalışmalar

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

09.04.2014. Niğde Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2014

09.04.2014. Niğde Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2014 09.04.2014 Niğde Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2014 Çevre Mühendisliği Multidisipliner bir bölümdür. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak yürütülen bir meslek olup diğer

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Çevre Mühendisliği Nedir? Çevre sorunlarına çözüm bulan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisleri doğal çevreyi

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - üstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları Astronomi ve Astrofizik Bahçe Bitkileri Bitki Koruma

Detaylı

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü. ( Eğitim-Öğretim Yılı)

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü. ( Eğitim-Öğretim Yılı) Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı) Biyomedikal Mühendisliği bölümü, tıp, biyoloji mühendislik, fizik, kimya, matematik gibi bilimlerden

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü Akış Planı Endüstri Mühendisliği nedir? Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile farkları IEU

Detaylı

Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektronik Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1 Elektronik Mühendisliği Bölümü Tanıtım Gösterisi Hazırlayan: Arş. Gör. Hasan Hüseyin Sönmez İçerik 1. Üniversitemiz 2. Elektronik Mühendisliği 3. Bölümümüz 4. Son Sözler

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

0 0 Sayısal. 0 Sayısal

0 0 Sayısal. 0 Sayısal YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi Anabilim Dalı Bilim Dalı ALES Puan Türü Anabilim

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Çevre Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Çevre Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Haziran 2017 Çevre Mühendisliği Öncelikle, doğal kaynakları (hava, su, toprak) kirlenmeye karşı korumak Kirlenmiş ise, bunları temizlemek amacı ile

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 09.06.14 Pazartesi 12.00 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 10.06.14 Salı 10.30 310 1 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 10.06.14 Salı 12.00 D1-D2 1 Matematik

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 Tanıtım Gösterisi Hazırlayan: Arş. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican İçerik 1. 1. Üniversitemiz 2. 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. 3. Bölümümüz

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Çevre Mühendisliği Nedir? Çevre sorunlarına çözüm bulan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisleri doğal çevreyi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı Uyruklu

Detaylı

2013-2014 YAZ OKULU. Yaz Okulu Takvimi. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 13 Haziran 2014

2013-2014 YAZ OKULU. Yaz Okulu Takvimi. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 13 Haziran 2014 Yaz Okulu Takvimi 2013-2014 YAZ OKULU 13 Haziran 2014 Ders Kayıtları.....: 23.06.2014-27.06.2014 Yaz Okulu.......: 30.06.2014-16.08.2014 Yaz Okulu Final Sınavları: 18.08.2014-23.08.2014 Fakültemiz Öğrencilerinin

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Sevgili Gençler, Kuruluşumuzdan buyana geride bıraktığımız dört sene içerisinde Öğretim Üyelerimiz; gerek kişi başına makale sayısı, gerekse

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 22.05.14 Perşembe 10.30 D3-D4 1 Matematik II 23.05.14 Cuma 13.30 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 23.05.14 Cuma 15.30 110-112 1 Beton Teknolojisi 27.05.14

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik. Biyoloji Radyobiyoloji Sayısal

Moleküler Biyoloji ve Genetik. Biyoloji Radyobiyoloji Sayısal Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ ANABĐLĐM DALLARI T.C. Yabancı T.C. Yabancı Astronomi ve Uzay Bilimleri 16 1 10 1 Genel Astronomi 11 1 7 1 Astrofizik

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tanıtım Gösterisi 1 İçerik 1. Üniversitemiz 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. Bölümümüz 4. Son Sözler 2 Üniversitemiz 3 1. Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Sevgili Gençler, Bursa Teknik Üniversitesi, beşinci yılına girerken sahip olduğu güçlü şehir potansiyeli ve siz değerli gençlerimizin de

Detaylı

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 1 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Sağlık hizmetlerinin görünen yüzü hastaneler ve hekimler olmakla birlikte, her ferdi

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı

Detaylı

MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN ÖZELLİKLER FEN VE MÜHENDİSLİK ALANI MESLEKLERİNDEN BAZILARI

MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN ÖZELLİKLER FEN VE MÜHENDİSLİK ALANI MESLEKLERİNDEN BAZILARI MESLEĞİNİZİ SEÇERKEN AŞAĞIDAKİ SORULARA CEVAP ARAYINIZ *Mesleğin Niteliği Nedir? *Çalışma ortamı nasıldır? *Mesleğe hazırlanma süreci nasıl ve ne kadar? *Mesleğe girmek için aranan özellikler nelerdir?

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) 19 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 236 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjinin Önemi? Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olması yanısıra, yaşamın sürdürülebilmesi

Detaylı

[ TEKNOIOİİ FAKÜLTESİ

[ TEKNOIOİİ FAKÜLTESİ [ TEKNOIOİİ FAKÜLTESİ Teknoloji Fakülteleri (TF), çağımızın ihtiyaçları ve ülkemiz sanayisinin talepleri ve uluslararası eğitim modelleri dikkate alınarak 13.11.2009 tarihinde kurulan ve diğer Mühendislik

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF 2 Ocak Pazartesi 3 Ocak Salı 4 Ocak Çarşamba 5 Ocak Perşembe 6 Ocak Cuma Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Fransızca I Sınıf: 118-222 Kimya I Sınıf: 118-231-314 BİLGİSAYAR

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Günümüzde, finans, tıp, sanat, güvenlik, enerji gibi bir çok sektör, bilgisayar mühendisliğindeki gelişimlerden

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI KIRIMLI FAZİLET OLCAY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ Sıra No Ad Soyad Program Adı Üniversite Adı Puan Türü Puan 1 Tıp

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

PANELİST: Prof. Dr. Gündüz ULUSOY Sabancı Üniversitesi

PANELİST: Prof. Dr. Gündüz ULUSOY Sabancı Üniversitesi 15 EKİM 2016 PANELİST: Prof. Dr. Gündüz ULUSOY Sabancı Üniversitesi Prof. Dr. Gündüz Ulusoy halen Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir. 1970 yılında Robert Kolej

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU Boyabat Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Geçici olarak tahsis

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK AMERİKAN KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI PSİKOLOJİ MATEMATİK MÜTERCİM TERCÜMANLIK HALİÇ SENİ BEKLİYOR MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK Genetik, canlılıkla ilgili özelliklerin nasıl kazanıldığını

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA PROGRAMI TANITIM FORMU. Bölüm Başkan Yardımcısı(ları)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA PROGRAMI TANITIM FORMU. Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA PROGRAMI TANITIM FORMU Anabilim Dalı Başkanıı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Koordinatörler Prof. Dr. Osman Nuri ŞARA 1. Bologna:

Detaylı

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır.

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır. 2012-2013 Yeni Misyon ve Vizyon Sulama Teknolojisi Misyon: Tatlı su kaynaklarının en uygun şekilde kullanılmasına yönelik sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesini ve uygulamasını sağlamak için gereksinim

Detaylı

İngilizce Y.Lisans. Yabancı Uyruklu *ESRUC ÜNİP**

İngilizce Y.Lisans. Yabancı Uyruklu *ESRUC ÜNİP** T.C. ATATÜRK ÜNİVE+A:J3RSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 204205 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları 2 Fizik veya Astronomi ve Uzay Bil. Bölümü

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölümü Tanıtım Bülent Ecevit Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü lisans programı, 1 yıl isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitiminden

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ve KALİTE ÇALIŞMALARI

MEF ÜNİVERSİTESİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ve KALİTE ÇALIŞMALARI Yüksek Öğretimde Global Kalite Zirvesi, 27 Nisan 2016 Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü MEF ÜNİVERSİTESİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ve KALİTE ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Mehmet Fevzi ÜNAL Rektör Yardımcısı

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

mf puan türü arası puanlarla girilebilecek bölümler

mf puan türü arası puanlarla girilebilecek bölümler mf puan 430-450 arası puanlarla girilebilecek bölümler www.dogrutercihler.com üniversite bölüm 1 Bilgisayar Müh HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce) 108 108 MF-4 419,4745 450,8875 22200 21400 2 Diş

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA ZEMİN DENEYLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA ZEMİN DENEYLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA ZEMİN DENEYLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAKKIMIZDA Coğrafya multidisipliner bir bilim olarak insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Hem Türkiye hem de dünya

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI Vizyon: Farklı disiplinlerden gelen katılımcılara yönetim sanatının temel ilkeleri ve çağdaş bilgi birikiminin esaslarını vererek ulusal ve uluslararası işletmelerde

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (NOT: YATAY GEÇİŞ ŞARTI BAŞVURU ŞARTI İLE AYNIDIR) ANABİLİM DALI KONTENJANLAR

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTEN JANLAR Yüksek Lisans Doktora Arkeometri 10 - - Tezsiz Y.

Detaylı

9. Ankara Biyoteknoloji Günleri: Mikrobiyal Biyoteknoloji

9. Ankara Biyoteknoloji Günleri: Mikrobiyal Biyoteknoloji 9. Ankara Biyoteknoloji Günleri: Mikrobiyal Biyoteknoloji 17 Ekim 2011 09:30 AÇILIŞ Prof. Dr. Cemal TALUĞ Ankara Üniversitesi Rektörü OTURUM I. Gıda Alanında Mikrobiyal Biyoteknoloji Oturum Başkanı: Prof.

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi http://lifesci.boun.edu.tr Rana Sanyal rana.sanyal@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (NOT: YATAY GEÇİŞ ŞARTI BAŞVURU ŞARTI İLE AYNIDIR) (Ek:1) ANABİLİM DALI KONTENJANLAR

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz dönemine alınmıştır. gerektiği halde alamayan öğrenciler 2010-2011 öğretim yılı

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 27.03.17 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 27.03.17 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 27.03.17

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI ANKARA 2007 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -13 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM TANITIMI SUNUMU MAYIS 2017 - UŞAK Kimya Mühendisliği Tanımı Kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanarak

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programlar Kontenjanlar Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 5 5 Bilgisayar Mühendisliği 1 0 *Bu Ana Bilim Dalında Yabancı Dil zorunludur. Bitki Koruma 2 1 Biyoloji

Detaylı