MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ"

Transkript

1 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

2 2 REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Çağımızda, insanın her alanda ürettiği bilginin birliğini temsil eden Üniversite, bir kavram ve bir kurum olarak iyiyi, doğruyu ve güzeli kendine konu kılan bilimleri ve sanatları öğreten ve eğiten bir işleve sahiptir. Üniversite, sağlıklı bir eğitim ve öğretim için, davranışın ve bilginin birbirini tamamladığı ilkesinden hareketle, bunların manevî ve ahlâkî değerlerle olan bağlantılarına da dikkat eder. Öte yandan bilgiyi yalnızca bir malumat olarak aktarmaz; yorumlar, yeniden üretir, teori ile pratik dengesini gözeterek yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar; mensuplarına yerel ile evrensel olanın terkibine ilişkin sağlam ve doğru bir bakış açısı vermeyi hedefler. Öğrencilerimize, her türlü fikrin tartışılabildiği bir üniversite ortamını sağlamak en büyük emelimizdir. Hakikate; mütemadiyen devam eden bir arayış ve fikrî tartışmalar ile ulaşılacağını düşünen bizler için üniversite, genç zihinlerin ilim mayasıyla olgunlaştırılacağı yerdir. Özgürlüğün, serbestiyet kadar mesuliyet olduğu fikrini öğrencilerimize benimsetmek ve bu doğrultuda akademik hayatlarına devam etmelerini sağlamak bizim görevlerimiz arasındadır. Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz, bilginin güç olarak nitelendirildiği bir dünyada bilginin yeniye bakan tarafıyla, geleneğin eskimeyen yönlerini aynı potada eritmek gayesiyle kuruldu. Fakültemiz; geçmişten geleceğe, kadimden moderne yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için inançlara saygılı, kişisel ve toplumsal gelişimi önceleyen, teknolojiye hadim olmadan hâkim olan ilim temelli bir çabayı öncelemektedir. Alanında uzman ve yetkin isimlerin yer aldığı fakültemiz Türkiye nin ihtiyaç duyduğu meslek sahiplerinin ve ilim dünyasında söz sahibi olacak uzmanların yetiştiği bir bilim yuvası olacak, gelenekten geleceğe bir köprü vazifesi görecek ve geçmişin birikimini geleceğin hizmetine sunacaktır. Bu inanç ve düşüncelerle hepinize sevgilerimi sunuyor, hayatta daima hayırlı ve üstün başarılara erişmenizi temenni ediyorum. Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN Rektör 3

3 DEKANIN MESAJI İnsanoğlu kendi şahsi kabiliyetlerini artırmak için alet ve yöntemler geliştirmektedir. Böylece daha rahat bir bilgi toplama ve akışı sağlanmakta ve günlük yaşantısı kolaylaşmaktadır. Mühendislik, pratikte çalışan bir şeyler üretmeyi amaçlayan uygulamalı bir bilimdir. Bunu yaparken de ekonomiyi, toplum düzenini, çevreyi bozmamak ve yıpratmamak gerekir. Aynı zamanda başkalarının 5 liraya yaptığı bir işin daha iyisini 3 liraya yapmak şeklinde özetlenebilecek bir ödünleşme sanatıdır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkiye nin sanayisinin en yoğun olduğu ve ekonomisine yön verilen bir bölgede konuşlanmıştır. Ayrıca, ülkemiz insanı dar kalıplardan sıyrılmış ve kendisini sınırlayan coğrafi sınırları aşıp dünya ile bütünleşme çabası içindedir. İşte yenilikçi ve girişimci bir misyonla kurulmuş yeni nesil bir devlet üniversitesinin mühendislik ve mimarlık fakültesi günümüzde ve yakın gelecekte angın mühendislik ve mimarlık konularına ağırlık vererek ülkemizin kalkınmasına, dışa açılımına ve mühendislik ve mimarlık mesleklerinin gelişimine katkıda bulunacaktır. Günümüz mühendislerinde şu yetkinlikler aranmaktadır: Temel mühendislik, tasarım ve imalat işlemlerinin bilgileri Çok yönlü düşünebilme ve sistemi tüm olarak algılayabilmek Fakültemizin tüm mühendislik bölümleri için yukarıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan ve Bologna kriterlerine uygun lisans programları tasarlanmıştır. Her bölüm için öne çıkmak istediği bilimsel alanlar belirlenmiş ve programlar mesleki seçim dersleri ile öğrencilerin yakın gelecekte ihtiyaç duyulan konulara yönlendirilmesi amaçlanmıştır. Yeni dönemde akademik kadroların açılması ile bölümlerdeki akademisyen açığı kapatılarak bazı bölümlerde lisans eğitimine başlanabilecektir. Mühendislik ve Mimarlık mesleği sevdalıları, fakültemizde sadece bilgi talep eden bireyler olarak değil, aynı zamanda bilimsel faaliyetlerin bir paydaşı olarak yer alacaklardır. Ülkemiz ve insanlık için en doğru, iyi ve güzeli yapmak amacında olan bizler her türlü yapıcı görüşe, istek ve eleştiriye açığız. Genç ve dinamik akademik kadromuzun gayreti ve sizlerin de olumlu katkılarıyla hedefimize ulaşağımıza inancım tamdır. Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU Dekan V. 4 5

4 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ayşe Betül OKTAY Yrd. Doç. Dr. Ulaş VURAL Yrd. Doç. Dr. Anmer DAŞKIN Arş. Gör. Kübra KALKAN Biyomedikal Mühendisliği Arş. Gör. Melike GÜNEY AKADEMİK KADRO Endüstri Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. M. Fatih HOCAOĞLU Arş. Gör. Seçkin ÜNVER İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Ömer ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Fuat ARAS Arş. Gör. Buğrayhan B. ARIKAN Biyomühendislik Doç. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA Doç. Dr. Özgür AKTAŞ Arş. Gör. Beste ÇALIMLIOĞLU Arş. Gör. İsmail AĞIR Uzman Yasemin TOKER Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU Yrd. Doç. Dr. İbrahim GENÇ Yrd. Doç. Dr. Ahu Ece H. KARCI Öğr. Gör. Mesut GEREN Arş. Gör. Ammar Y. KORKUSUZ Arş. Gör. Mehmet Akif ÖZKAN Uzman Doğay ALTINEL Makine Mühendisliği Prof. Dr. Cahit KURBANOĞLU Arş. Gör. Abdullah S. PARLAKYİĞİT Uzman Özlem BOYDAK Mimarlık Arş. Gör. Nazife SOFU BAĞ Şehir ve Bölge Planlama Arş. Gör. Hatice Aysun ÖZKAN Arş. Gör. Ayça ÇELİKBİLEK 6 7

5 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Teknoloji tarihi bize önceki devirlerde teknolojik gelişmelerin ve teknoloji transferinin genellikle usta-çırak ilişkisine dayanan bilgi aktarımı ve beceri kazandırma çabalarına (know-how) dayandığını göstermektedir. Günümüzde ise teknolojik gelişme, bilimsel bilgi ve mühendislik tasarımına dayanmaktadır yılında kurulmuş olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ar-Ge ve onun ürünü olan teknolojiyi toplumun refah, emniyet ve menfaatine kullanmayı amaç edinmiştir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ülkemizde hem akademik anlamda hem de bölümleriyle ilgili endüstriyel alanlarda aranılan ve ihtiyaç duyulan bir konuma gelmeyi hedeflemektedir. Fakültemizin akademik kadrosunun, kendi araştırma alanlarında dünya literatüründe yer almış ve bilimsel yayınlarına atıf yapılmış önemli çalışmalara sahip, ufku açık, çalışmalarını Türkiye nin gelişmesine paralel olarak sürdürmeye kararlı olan; sosyal, çevresel, etik ve hukuki boyutlar gibi farklı boyutlarını göz önünde tutan, disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışmasına önem veren elemanlardan oluşmasına gayret edilmektedir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde, akademik alanda, sanayide ve iş çevrelerinde tercih edilir mezunlar yetiştirmek için el birliği ile çalışılacaktır. Öğrencileri çalışmalarıyla toplumun kültür değerlerine ters düşmeyen, ülkemizin çıkarlarını gaye edinen, inovasyona açık, girişimci bir yapıya kavuşturacaktır. Ayrıca, aktif öğretim stratejileri, modern eğitim teknolojileri kullanılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi ile en üst düzeyde işbirlikleri geliştirilecektir. Gelişen teknoloji ve değişen dünya ile bütünleşebilmek için her türlü modern metotlardan faydalanarak eğitimde yabancı dilin etkin kullanımını özendirilecektir. Böylece, sorgulayan, araştıran, sorumluluk alan, muhakeme eden ve öğrenime ortak olan cesaretli, atılımcı, aktif eğitimi benimseyen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programın başarısı mezunların program hedeflerine ulaşacak başarıyı elde etmeleri ile ölçülür. Programın paydaşları ilgili sanayi kuruluşları, mezunlar (alumni), AR-GE ve ÜR-GE kurumları ile eğitim/öğretim kurumları olarak belirlenmiştir. Programın başarısı Paydaşlarla yapılan mülakat, çalıştay ve konferans gibi bilimsel etkinliklerde elde edilen geri bildirimlerle, İki yılda bir yapılacak ve paydaşların geniş bir kesimini kapsayacak anket çalışmaları ile, Mezunlardan elde edilecek başarı, meslekte ilerleme ve yükselme raporlarının değerlendirilmesi ile, Mezunlar anketinden elde edilecek mezunların bilimsel ve sosyal etkinliklere katılımları bilgilerinin değerlendirilmesi ile ölçülecektir. Değerlendirmeler paydaş temsilcilerinden oluşturulacak bir kurul tarafından yapılacaktır. 8 9

6 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar sistemlerini tasarlayıp geliştiren ve bunları etkili şekilde işletmeyi sağlayan bir mühendislik dalıdır. Bilgisayar mühendisliği içerisinde yazılım, ağ teknolojileri, sistem mühendisliği gibi çeşitli dalları barındırır. Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans programlarından mezun olan öğrenciler veritabanı yöneticisi, yazılım geliştirmeci, ağ tasarımcısı, sistem analisti, bilgisayar güvenliği yöneticisi gibi konumlarda çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Bölümümüz bilgisayar mühendisliğinin genel çalışma alanlarının dışında tıbbi bilgisayarla görme ve örüntü tanıma alanlarında uzmanlaşmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda bilgisayarla görme alanında çeşitli çalışmalar ve projeler sürdürülmektedir. Ayrıca üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde başta ulaşım ve tıp sektörleri olmak üzere farklı endüstriyel problemlerin bilgisayarla görme teknolojileri kullanılarak çözümünde ilgili kuruluşlara destek verilmektedir

7 Yrd. Doç. Dr. Ayşe Betül OKTAY Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği-2011 Fatih Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği-2006 Fatih Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği-2004 Bilgisayarla Görme, Medikal Görüntü İşleme, Segmentasyon, Makine Öğrenmesi, Örüntü Tanıma. Purdue Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri-2014 Purdue Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri-2011 Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü-2007 Kuantum Hesaplama, Kuantum Haberleşme, Kuantum Kriptografi, Sayısal Lineer Cebir, Paralel Algoritmalar, Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Anmer DAŞKIN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Ulaş VURAL Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği-2012 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği-2006 Kocaeli Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği-2003 İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Örüntü Tanıma, Bilgisayarla Görme, Paralel Algoritmalar. Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği (Devam) Sabancı Üniversitesi, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği-2011 Sabancı Üniversitesi, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği-2009 Yazılım Güvenliği, Ağ Mimarisi. Arş. Gör. Kübra KALKAN 12 13

8 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Biyomedikal mühendislik; mühendislik, bilim ve teknoloji ilke ve yöntemlerinin biyoloji ve tıp alanındaki problemleri anlamak, tanımlamak ve çözmek için uygulanmasıdır. Biyomedikal mühendisleri elektrik, mekanik, kimyasal, optik ve mühendislik mekaniği prensiplerini biyolojik sistemleri anlama, değiştirme veya kontrol etmenin ve hastaların tanı ve tedavisine yardımcı olacak fizyolojik fonksiyonları izlemek için gerekli ürünlerin tasarımı, üretimi ve kullanımı ile ilgilenirler. Biyomedikal mühendisliğinin köklü uzmanlık alanlarından bazıları şunlardır: biyomedikal cihazlar, biyomalzeme, biyomekanik, hücre, doku ve genetik mühendisliği, klinik mühendisliği, tıbbi görüntüleme, ortopedik cerrahi, rehabilitasyon mühendisliği ve sistem fizyolojisi. Bölümümüz de eğitim biyomedikal cihazlar, tıbbi görüntüleme, biyomekanik, biyomalzeme, kontrol, sağlık sistemleri ve tıbbi bilişim alanlarında yoğunlaşarak; özel ve kamu alanlarında ve sanayi ve akademik kuruluşlarında biyomedikal mühendisliği ile ilgili iş kollarında başarıyla hizmet verebilecek ve mühendislik uygulamaları ile toplumun refahına katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir

9 Ars. Gör. Melike GÜNEY AKKURT Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği (Devam) Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği-2014 Yeditepe Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği-2009 Biyofotonik, Tıbbi Laserler, Fotodinamik Terapi. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 16 17

10 BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Biyomühendislik; mühendislik prensiplerini ve yaklaşımlarını günümüz problemlerini çözmek için kullanan bir bilim dalıdır. Ayrıca biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve temel mühendislik ilkelerini kullanarak biyoloji, tıbbi bilimler ve diğer alanlarda karşılaşılan sorunları çözmeye çalışan; kimya, çevre, elektrik ve makina mühendisliği gibi temel mühendislik alanlarını birçok açıdan birleştiren; ve biyolojik sistemlere uygulayan bir bilim dalı olarak da tanımlanabilir. Biyomühendislik birçok uygulamayla ilişkilidir: Mühendislik yöntemleriyle modifiye edilmiş organizmalarla kimyasal ve ilaç üretimi, mikroorganizmaları kullanarak çevresel problemlerin çözümü, biyomoleküler modelleme, genetik mühendisliği, hücre ve doku mühendisliği, biyomateryaller. Bölümümüz medikal konulara, çevresel problemlere ve biyolojik sistemlere mühendislik prensiplerini uygulayan araştırma ve öğretim programlarını içerecektir. Bölüm çalışmalarında üzerinde yoğunlaşılacak bilimsel alanlar biyoproses mühendisliği, çevre biyoteknolojisi, gen ve protein mühendisliği ile hesapsal biyoloji ve biyoenformatik olacaktır

11 BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ Doç. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA Doç. Dr. Özgür AKTAŞ Post Tampere University of Technology, Biyoteknoloji ve Çevre Bilimleri Enstitüsü-2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği-2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği-2001 Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği-1998 Su Kirliliği ve Kontrolü, Çevre Mikrobiyolojisi. Post TZW Karlsruhe-Water Technology Center-Dept. Environmental Biotechnology-2008 Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Teknolojisi-2006 Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Teknolojisi-1999 Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği-1997 Su Kirliliği ve Kontrolü, Çevre Kirliliği, Çevre Mikrobiyolojisi, Çevre Kimyası. Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik (Devam) Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik-2014 Ege Üniversitesi, Biyomühendislik-2011 Araştırma Alanları: Endüstriyel Biyoteknoloji, Biyoreaktör, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Genomiks, Çevre Mikrobiyolojisi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik (Devam) Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik-2014 Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik-2011 Biyoenformasyon, Biyohesaplama, Biyoarayüz, Biyosensör, Programlama Dilleri. Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik (Devam) Ege Üniversitesi, Farmasötik Toksikoloji-2011 Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü-2008 Tıbbi Farmakoloji ve Toksikoloji, Su Kirliliği ve Kontrolü. Arş. Gör. Beste ÇALIMLIOĞLU Arş. Gör. İsmail AĞIR Uzm. Yasemin TOKER 20 21

12 ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Elektrik ve Elektronik Mühendisliği elektrik ve elektromanyetizmanın sistemlerin ve devrelerin tasarım, üretim, bakım ve muayenesinin çalışılması ve uygulaması, elektrik enerjisinin dönüşüm, dağıtım ve depolanması gibi işlerin yapılması, elektrik sinyallerinin iletimi, işlemesi ve kaydı, görev ve süreçlerin otomasyonu ile uğraşan bir mühendislik dalıdır. Bölümümüz özel ve kamu alanlarında, sanayi ve akademik kuruluşlarındaki ilgili iş kollarında başarıyla hizmet verecek; kültürel temellerimiz çerçevesinde mesleki, teknik, yönetsel, iletişim, takım çalışması ve araştırma yetkileri ile topluma hizmet geliştirmek için, aktif sürekli ve yaşam boyu mesleki gelişim ile meşgul olacak mezunlar yetiştirmeyi planlamaktadır. Eğitim programı öğrencilerin gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmaları için bu hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Öğrencilere çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme yeteneği, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile etkin iletişim kurma becerisi kazandırılacaktır. Aktif eğitim yöntemleri, laboratuvar ve saha uygulamaları ve projelerle öğrenciler bir mühendislik problemini belirleme, formüle etme ve modern mühendislik araçlarını kullanarak çözme yetkinliğini kazanacaklardır

13 Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU University of Strathclyde-Biomedical Engineering-1977 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği-1974 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği-1972 Biyomedikal Mühendislik Tıp Elektroniği ve Klinik Ölçme Teknikleri, Biyotelemetri ve Hasta İzleme, Elektronik Cihazlar Ölçme ve Görüntüleme Sistemleri, Mühendislik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği-2006 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği-2000 İstanbul Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği-1997 Elektrikli Taşıtlar. Yrd. Doç. Dr. Ahu Ece Hartavi KARCI ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. İbrahim GENÇ Elektronik Haberleşme Mühendisliği Elektronik Haberleşme Mühendisliği-1996 Elektronik Haberleşme Mühendisliği-1992 Sinirsel Ağlar, Örüntü Tanıma ve Görüntü İşleme, Devre Kuramı, Sinyal İşleme Kuramı ve Metotları, Mantıksal Tasarım. İstanbul Üniversitesi, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği (Devam) San Francisco State University - Computer/Communications-2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği-1986 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği-1983 Güç Sistemlerinin Analizi, Yenilenebilir Enerji, Akıllı Evler. Öğr. Gör. Mesut GEREN 24 25

14 Arş. Gör. Ammar Yasir KORKUSUZ Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Bölümü, Telekomünikasyon Opsiyonu (Devam) Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü-2012 Telekomünikasyon Mühendisliği Programı-2011 Elektromanyetik Dalgalar, Antenler ve Propagasyon. Telekomünikasyon Mühendisliği (Devam) Telekomünikasyon Mühendisliği-2014 Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği-1992 Tıbbi Görüntüleme, Enerji Hastalama ve Kablosuz Haberleşme Teknolojileri. Uzm. Doğay ALTINEL ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Arş. Gör. Mehmet Akif ÖZKAN Özyeğin Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi (Devam) Elektronik Mühendisliği-2014 Elektronik Mühendisliği-2011 Gömülü Sistem Tasarımı, Sayısal Sistem Tasarımı, Kriptoloji

15 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Karmaşık süreç ve sistemlerin optimizasyonu ile uğraşan mühendislik disiplinidir. Disiplinin ilgilendiği konular insan, makine, malzeme, metot, para, bilgi, çevre gibi bileşenlerden oluşan tümleşik sistemlerin inşası, geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Aynı zamanda, matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerin mühendislik tasarım metot ve prensipleri ile birleştirerek sistemlerden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, davranış ve durumları için tahminlerin üretilmesi ve geliştirmesi ile ilgilenirler. Endüstri mühendisliği disiplinler arası bir bilim dalı olduğundan, uzmanlaşmayı gerçekleştirmek üzere lisans programında yöneylem araştırması ve üretim sistemleri olmak üzere iki temel alanda yoğunlaşan bir eğitim esas alınmıştır. Bu amaçla seçimlik derslerin sayısı, çeşitliliği yüksek seviyede tutulurken uzmanlaşmak istenen alana göre derslerin birbirlerini takip eder, sürekli bir program yapısında olması sağlanmaktadır. Bölümümüz araştırma alanlarında ve lisansüstü çalışmalarında: yöneylem araştırması, simülasyon teknolojileri, üretim sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonu konularına ağırlık verilecektir

16 Yrd. Doç. Dr. Fatih HOCAOĞLU Sakarya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği-2001 Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği-1994 İstanbul Üniversitesi, Sakarya Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği-1991 Sistem Dinamiği, Çok Amaçlı Eniyileme, Benzetim Optimizasyonu, Programlama Dilleri, Benzetim ve Modelleme, Otomatik Problem Çözümü, Kuram Kanıtlaması ve Mantıksal Nedenleme. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Arş. Gör. Seçkin ÜNVER Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Devam) Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği-2014 Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği-2011 Çok Amaçlı Eniyileme

17 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA İnşaat mühendisliği en eski mühendislik dallarından birisidir. Binalar, yollar, su kanalları, köprüler ve medeniyetin gelişmesi için gerekli olan birçok yapı inşaat mühendisliği bilgisi sayesinde var olabilmiştir. Bu nedenle inşaat mühendisliği aslında medeniyet mühendisliği olarak anılmaktadır. Bölümümüzde her türlü bina, otoyol, demiryolu, tünel, liman, baraj, gölet, sulama kanalı, köprü tasarımı ve mühendislik yapılarının alt yapı incelemesi ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde bilgi ve becerilerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca yürütülecek araştırma ve geliştirme projeleri ile ülkemizin ve tüm insanlığın, bir başka deyişle medeniyetin gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bölümümüzde, kazandıkları bilgi birikimlerini mühendislik problemlerini çözmede ve tasarım yapmada etkin olarak kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere karşı sorumluluklarının farkında olan çağdaş mühendisler yetiştirmek, uygulamalı araştırma ve yürütme becerisine sahip yüksek mühendisler yetiştirmek, araştırma ve geliştirme becerisine sahip, bilimin sağladığı teknikler ve olanaklar dahilinde yeni yaklaşımlar ve yeni kuramlar oluşturabilen doktor mühendisler ve bilim adamları yetiştirmek, medeniyetin gelişmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayan buluşlar gerçekleştirmek ve bunları yayınlamak, toplumsal işbirliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir

18 Doç. Dr. Ömer ÖZKAN Gazi Üniversitesi, Yapı İşletmesi-2003 Gazi Üniversitesi, Yapı İşletmesi-1999 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği-1997 Mühendislik Yönetimi, Proje Programlama, Sürdürülebilir Kalkınma, Verimlilik, Yapı Mühendisliği, Yapı Malzemeleri. Hidrolik ve Su Kaynakları (Devam) Gazi Üniversitesi, Hidrolik-2011 Lisans Çift Anadal: Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği-2007 Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği-2006 Açık Kanal Hidroliği, Hidromekanik Su Kaynaklarının Planlanması, Tasarımı ve Yönetimi, Yüzey Suları Mühendisliği, Hidroloji, Hidroloji-Hidrometeoroloji, İklim Değişimi ve İklim Modellemesi, Sel-Fırtına-Çığ-Kuraklık Analizi. Arş. Gör. Buğrayhan BİÇKİCİ ARIKAN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Fuat ARAS Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği-2007 Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği-2001 İnşaat Mühendisliği-1998 Tarihi Yapıların Deprem Etkilerine Karşı Korunması, Titreşim Analizleri ve Yapı Sağlığı İzlemesi

19 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Ülkeler makineleştikleri ölçüde gelişmekte, sanayi ülkeleri arasında itibar kazanmakta ve refah seviyeleri yükselmektedir. Makine mühendisliği ülkelerin medeniyetine katkıda bulunmak adına bu hedefte ilerlemekte ve vazgeçilmezliğini vurgulamaktadır. Makine mühendisliğinin hemen her meslek dalı ile kesişen yönleri vardır. Otomotiv endüstrisinde, uçak ve uzay endüstrisinde, elektrik ve elektronik endüstrisinde, ev aletleri endüstrisinde, kimya endüstrisinde, inşaat ve yapı endüstrisinde, hassas cihazlar endüstrisinde, savunma sanayi endüstrisinde, biyomedikal cihazlar endüstrisinde, madencilik endüstrisinde, ziraat makineleri endüstrisinde vb. birçok mühendislik dallarında, sanayinin temel fonksiyonu olarak önemini korumaktadır. Bölümümüzde endüstrinin diğer dallarının yanı sıra özellikle enerji ve tıp cihazları alanında yoğunlaşılacak ve sanayinin temel fonksiyonunu icra edecek uzman mühendisler yetiştirilecektir

20 Prof. Dr. Cahit KURBANOĞLU Anadolu Üniversitesi, Makine Mühendisliği-1983 Gazi Üniversitesi, Üretim Yönetimi-1978 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği-1974 Araştırma Alanları: Makine Elemanları, Transport Tekniği, Endüstriyel Robotik, Mekatronik, Üretim Yönetimi ve Kontrolü, İşletmelerde Üretim ve Kalite Teknikleri. Marmara Üniversitesi, Makine Mühendisliği (Devam) Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği-2007 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine & Elektrik Mühendisliği-2003 Araştırma Alanları: Enerji Sistemleri, Isıl Çevrimler. Uzm. Özlem BOYDAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Arş. Gör. Abdullah Selim PARLAKYİĞİT Makine Mühendisliği (Devam) Makine Mühendisliği-2013 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Makine & Endüstri Mühendisliği-2009 Araştırma Alanları: Malzeme ve İmalat Teknolojileri, Yüzey İşlemleri, Mikro/NanoMalzemelerin Üretim ve Karakterizasyonu

21 MİMARLIK BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Mimarlık; toplumsal alışkanlıklar, kullanıcı ihtiyaçları ve mimari tasarım ilkeleri doğrultusunda insan çevre ilişkilerinin yorumlanması ve yapı ölçeğine yansıtılması disiplinidir. Teknoloji ve tasarımı birleştiren fen, sosyal bilimler ve mühendislik bilimleri gibi farklı disiplinlerle ortaklaşa çalışma imkanı sunan mimarlık, gelişen dünyanın insan ve mekan ihtiyacına yanıt veren temel meslek alanıdır. Mimari kuram ve tasarım ilkelerinin, güncel ihtiyaçlar ve teknolojik atılımlar ile entegrasyonu günümüz dünyasını şekillendirmekte, konut, çalışma ve dinlenme alanlarını üçüncü boyuta taşımaktadır. Bu kapsamda, mimarlığın odak noktası; insan, toplum, kültür, yapı, sanat, doğal ve yapılı çevre elemanları arasında sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik bağlar kurmak ve bu bağlara sağduyu ile yaklaşan, dengeli bir tasarım anlayışı oluşturmaktır. Kurulum aşamasında olan üniversitemizde, küresel bazda etki gösteren sosyo- ekonomik, toplumsal, teknolojik akımların etkisiyle her daim değişen, dönüşen ve esnek bir nitelik kazanan geleceği inşa etme sanatında, topluma ve çevreye duyarlı mimarlar yetiştirmek temel vazifemizdir

22 Arş. Gör. Nazife Sofu Bağ Newcastle Üniversitesi, Mimarlık, Planlama, Peyzaj-2014 Namık Kemal Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı-2009 İstanbul Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı-2006 Kentsel Konut ve Araştırmaları, Kapalı Konut Yerleşmeleri, Kent Çalışmaları, Değişim ve Dönüşüm, Sürdürülebilirlik. MİMARLIK BÖLÜMÜ 42 43

23 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Mekanın, günün koşullarına ve toplumun ihtiyaçlarına göre, belirli kurallar çerçevesinde düzenlenmesi uygarlıkların başlangıcından bu yana önemli bir unsur olmuştur. Dönemin siyasi, ekonomik ve toplumsal şartlarıyla yönlenen ve yasal araçlar ile uygulamaya konulan planlama etiği, disiplinler arası bir meslek alanı olarak varlığını sürdürmüştür. Şehircilik ve bölge planlama disiplini; geniş kapsamlı ve çok aktörlü planlama çalışmalarının bir ürünü olarak, ülke/ bölge ölçeğinde strateji ve politikalar geliştirerek mekânsal ve sosyo-ekonomik kararlar almaktadır. Kent ölçeğine inildiğinde ise üst ölçeklerde ele alınan bu kararları mekana direkt yansıtarak konut, dinlenme, ticaret, sanayi gibi kullanıma yönelik alanlar ile korunacak kültür ve tabiat varlıkları gibi yapılı ve doğal çevre öğelerinin koruma ve kullanma koşullarına yönelik plan çalışmaları yapmaktadır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak; demokratik, çok aktörlü, katılımcı, iletişimci süreçlere hakim, düşünen, farklı bakış açılarını değerlendiren, üreten ve uygulayan, analiz yeteneği yüksek, ülkesine, çevresine ve kamu yararına duyarlı meslek ve bilim insanı yetiştirmek birincil hedefimizdir

24 Arş. Gör. Hatice Aysun ÖZKAN Şehir ve Bölge Planlama (Devam) Şehir ve Bölge Planlama-2012 Şehir ve Bölge Planlama-2009 İmar Hukuku, Planlama Sistemleri, Planlamada Esneklik, Neoliberal Politikalar ve Planlama Uygulamalarına Etkileri, Konut Üretimi. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ Arş. Gör. Ayça ÇELİKBİLEK ÜNVER Yıldız Teknik Üniversitesi, Kentsel Dönüşüm (Devam) Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama-2011 Araştırma Alanları: Kentsel Dönüşüm, Büyük Ölçekli Kentsel Projeler, Küreselleşme ve Kente Etkileri

25 İstanbul dan Dünya ya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi 48 49

26 İLETİŞİM BİLGİLERİ ULAŞIM YERLEŞKELER BEŞİKTAŞ İSKELESİ Göztepe - Güney Yerleşkesi (Rektörlük) Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98 Kadıköy / İstanbul Tel: Göztepe - Kuzey Yerleşkesi (Fakülteler-Enstitüler) Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu, Yanyol Üsküdar / İstanbul Tel: Sağlık Yerleşkesi S.B. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktor Erkin Caddesi, Kadıköy / İstanbul Tel: Altunizade Yerleşkesi (İSMAM - SEM) Mahir İz Caddesi No: 17 Altunizade, Üsküdar / İstanbul Tel: İSTANBUL ÇEVREYOLU ATATÜRK HAVAALANI İSTANBUL ÇEVRE YOLU KISIKLI CADDESİ NUH KUYUSU CADDESİ ALTUNİZADE YERLEŞKESİ AKA GÜNDÜZ SOKAK MAHİR İZ CADDESİ CAPİTOL ALIŞVERİŞ MERKEZİ ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞI Katalog Künye Sanat Danışmanı: Doğan Arslan, Art Direktör: Ertan Toy, Grafik Tasarım: Funda Songür, İçerik Editörü: Öznur Arslan, Fotoğraf: Berkan Ünsal ÜSKÜDAR ALTUNİZADE YERLEŞKESİ SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI 50 51

27 52

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler, FEN FAKÜLTESİ 2 REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Çağımızda,

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüzde Yüz İngilizce Eğitim Yapan Devlet Üniversitesi Yasamın Içinde... 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş 02 2015-2016 Tanıtım Kitapçığı Misyon - Vizyon Neden Adana BTÜ? Fakülteler ve Bölümler Yüksekokullar Enstitüler

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

İstanbul dan Dünya ya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi

İstanbul dan Dünya ya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi 2 0 1 4-2 0 1 5 İstanbul dan Dünya ya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi Merhaba Aramıza hoş geldin. Bugünden itibaren sen de İstanbul Medeniyet Üniversitesinin güzide mensuplarından birisi oldun. Ümit

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2-40 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 9 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ 1 1 2 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı... Tıp... Eczacılık... Diş Hekimliği... Hukuk... Mimarlık... Endüstri

Detaylı

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İhtiyaçlara Cevap Verecek Bir Dünya Üniversitesi Eğitime hak ettiği değer ve

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.tf.sakarya.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.tf.sakarya.edu.tr TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ www.tf.sakarya.edu.tr Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK Teknoloji Fakültesi Dekanı Günümüzde, ülkeler arasındaki rekabet bilgi düzeyinde sürdürülmekte, toplumların geleceği

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Türkiye nin Teknoloji Üssü

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Türkiye nin Teknoloji Üssü İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Türkiye nin Teknoloji Üssü Büyük davamız en uygar ve en varlıklı bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de kökten bir devrim

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İçindekiler 6 Rektörden Mesaj 8 Tarihçe 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü

Detaylı

Kampüs. Öğretim Dili. Akademik. Tarihçe

Kampüs. Öğretim Dili. Akademik. Tarihçe Kampüs Öğretim Dili Akademik Özellikle teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapma temel amacı ile bugünkü dünyada en gelişmiş teknik üniversite modeli olan yüksek teknoloji enstitülerinin

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İhtiyaçlara Cevap Verecek Bir Dünya Üniversitesi Eğitime hak ettiği değer ve

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları 2014 Grafik Tasarım: Buket Şençitak Ege Üniversitesi Rektörlüğü Grafik Tasarım Birimi Baskı: Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir Tel: 0232 388 10 22 / 2066 e-mail:

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ. MESLEK YÜKSEKOKULU Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ. Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2013-2014 yılında kurulmuştur. 2013-2014

Detaylı

Aklıyla öğretir, kalbiyle eğitir.

Aklıyla öğretir, kalbiyle eğitir. Aklıyla öğretir, kalbiyle eğitir. 2012 2013 Yerel Kimlik Evrensel Eğitim Aklıyla öğretir, kalbiyle eğitir. İçindekiler Dr. Murat YALÇINTAŞ İTO Yönetim Kurulu Başkanı 04 Erhan ERKEN Mütevelli Heyeti Başkanı

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2014-2015 Sevgili Öğrenciler, Öncelikle sizleri uzun ve zorlu bir sınav dönemini geçerek üniversitenizi belirleme aşamasına gelmenizden dolayı kutluyorum. Bu aşama

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇİNDEKİLER 5 7 9 10 11 12 13 14 REKTÖR DEN ENSTİTÜ MÜDÜRÜ NDEN GENEL BİLGİLER VE TARİHÇE ÇUKURSARAY GÜNÜMÜZDE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM YAPISI FEN

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu MESLEĞİN SESİ E-BÜLTEN Haziran 2015 E-DERGI HAKKINDA E-Dergimiz Mesleğin Sesi ; Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulumuzun, hem bölümlerimizi

Detaylı