İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu ( ) İsmail E. Erünsal Mustafa Birol Ülker Fatih Çardaklı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010) İsmail E. Erünsal Mustafa Birol Ülker Fatih Çardaklı"

Transkript

1 İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu ( ) İsmail E. Erünsal Mustafa Birol Ülker Fatih Çardaklı İstanbul

2 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TEFSİR ANABİLİM DALI 8363 Abacı, Harun Beyzâvî ve Nesefî deki i tizâl etkilerinin incelenmesi (Beyzâvî ve Nesefî tefsirlerine eleştirel bir yaklaşım). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdülaziz Hatip) 8364 Abacı (Yılmaz), Fatma Kur an Kıssalarının Ahlâki Boyutu. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi X, 237 y. (Danışman: Doç. Dr. Murat Sülün) 8365 Abay, Ahmet Kur'an'a göre insan ve din ile olan ilişkisi. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Çetin) 8366 Abay, Muhammed Hâherzâde nin Minhâcü l-beyân adlı Kur ân sözlüğünün tahkiki (Dad harfine kadar). (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) 8367 Abay, Muhammed Osmanlı dönemi müfessirleri. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sakıp Yıldız) 8368 Acar, Gülen Kur'an-ı Kerim'de ihlas. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8369 Acerce, Feyzullah Kur an a Göre Musibetler Karşısında Peygamberlerin Tavırları. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi VIII, 154.y. (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci) 8370 Açık, Fatih Kur ân-ı Kerîm de irâde hürriyeti ve sorumluluk çercevesinde insan hayatı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül) 02

3 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8371 Açıkalın, Bünyamin Kur ân da dünya hayatına verilen değer. (Doktora) Marmara Üniversitesi XI, 304 y. (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) 8372 Açıkalın, Bünyamin Kur'an-ı Kerim'de rüya kavramı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi VIII, 125 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Karaçam) 8373 Adıgüzel, Mehmet İmam Nafi ve kıraatının özellikleri. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci) 8374 Adıgüzel, Mehmet Kıraatlar açısından Razi ve Tefsir-i Kebiri. (Doktora) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Tetik) 8375 Adıyaman, Betül Hicri Altıncı Asrın Önde Gelen Müfessirleri ve Furkân Sûresi Örneğinde Tefsir Yöntemleri. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi VI, 142 y. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Görener) 8376 Adilbayev, Alau Rus oryantalistlerin Kur'an çalışmaları. (Doktora) Ankara Üniversitesi V, 237 y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Nedim Serinsu) 8377 Ağbal, Davut Abdulkerîm b. Ali el-irakî ve tefsirdeki metodu. (Yüksek Lisans) Gazi Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mesut Okumuş) 8378 Ağılkaya, Muhammed Ali Kur an Müşkillerinin Giderilmesinde Tarihi Malzemenin Kullanımı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi VII, 59 y. (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak) 8379 Ağırbaş, Hasan Duhâ sûresi tefsiri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek) 8380 Ağırkaya, Güven Kur'ân-ı Kerim'de Birr. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi V, 204 y. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Çelik) 8381 Ağkuş, Yusuf Kur an Yolu Adlı Tefsirin Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Işıcık) 8382 Ağralı, Ahmet Kur ân da kâriîn kavramı ve insan hayatındaki yeri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi IV, 139 y. (Danışman: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner) 8383 Ahmadzada, Faig Kâdî Abdülcebbâr a Göre İ cazu l-kur ân. (Doktora) Ankara Üniversitesi IX, 179 y. (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak) 03

4 TEFSİR ANABİLİM DALI 8384 Ahmedzade, Faig Kâdî Abdulcebbâr ın Müteşâbih âyetlere yaklaşımı (Müteşâbihu l-kur ân adlı tefsiri bağlamında). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci) 8385 Ak, Mustafa Sabri Kâdı Abdü'l-Cebbar ve Mu'tezile tefsirindeki yeri. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Yusuf Işıcık) 8386 Akar, Muhlis Kur an-ı Kerim e göre toplumların helak oluş sebebleri ve şekilleri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi , 109 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail Karaçam) 8387 Akay, Ali Kur ân da temsîlî anlatım. (Doktora) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner) 8388 Akay, Ali Tabiun döneminde tefsir hareketleri. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Abdülbaki Turan) 8389 Akbaş, Abdurrahman Kur ân a göre ebedîlik. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof.Dr. Muhsin Demirci) 8390 Akbaş, Abdurrahman Kur ân da tekrarlar. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek) 8391 Akbaş, Ahmet Kur ân da cennet ve hûrîler. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz) 8392 Akbaş, Necati Hz. Peygamber dönemi Kur ân ın yazım tarihî. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8393 Akbay, Cevdet Celâleddin ed-devvâni ve Tefsir-u Kul yâ Eyyuhe'l-Kâfirûn (edisyon kritik). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi XI, 68, 46 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sadrettin Gümüş) 8394 Akbıyık, Huriye Kur ân ilimlerinden biri olarak Havâssu l-kur ân. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof.Dr. Abdülaziz Hatip) 8395 Akbulut, İsmail Muavvizeteyn sûrelerinin tespiti ve tefsiri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdülaziz Hatip) 8396 Akbulut, R. Adeviye Cumhuriyet devrinde yılları arasında Türkiye deki tefsir hareketleri. (Doktora) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner) 04

5 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8397 Akbulut, R. Adeviye Kur'an-ı Kerim'e göre anne. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz) 8398 Akça, Esra Kur ân da adı geçen ancak peygamber olup olmadığı ihtilâflı olan kişiler. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. H. Mehmet Soysaldı) 8399 Akça, Nermin Vahiy geleneğinde a-b-d kökünün semantik açıdan incelenmesi. (Doktora) Ankara Üniversitesi VIII, 278 y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8400 Akça, Osman Kur ân da nimet kavramı. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmet Ersöz) 8401 Akça, Yunus Kur ân da mühlet-helâk ilişkisi. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. H. Mehmet Soysaldı) 8402 Akçin, Aytekin Kur'an'ın aileye bakışı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi VIII, 102 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8403 Akdemir, Caner Suyûti'nin Mukadderatul-Kur'an adlı eserinin edisyon kritiği. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi XX, 480 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdulbaki Güneş) 8404 Akdemir, Hikmet Muhammed İbnü Bedrüddin el-münşi ve tefsirdeki metodu. (Doktora) Ankara Üniversitesi IX, 237 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8405 Akdemir, Mustafa Atilla Addü'l-Ay ilmi ve Ebu Amr ed-dani'nin (ö. 444/1052) Kitabu'l-Beyan fi Addi Ayni l- Kur'an adlı eserinin tanıtımı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi , [18] y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Yüksel) 8406 Akdemir, Mustafa Atilla Hamid b. Abdülfettah el-paluvi, hayatı, ilmi şahsiyeti, eserleri ve Zübdetü'l-İrfan adlı eserinin metodolojik tanıtımı ve tahkiki. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emin Işık) 8407 Akdemir, Salih Hıristiyan kaynaklara ve Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa. (Doktora) Ankara Üniversitesi VIII, 281 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8408 Akdeniz, Necat Kur'an-ı Kerim'de mecâz. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sadrettin Gümüş) 8409 Akgül, Mehmet Kur ân da din kavramı. (Doktora) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Veli Ulutürk) 05

6 TEFSİR ANABİLİM DALI 8410 Akgül, Muhittin Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber. (Doktora) Marmara Üniversitesi VIII, 383 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emin Işık) 8411 Akgül, Muhittin Mâtüridi Tefsiri'nden Kehf suresinin tahkik ve tahlili. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Çetin) 8412 Akgün, İbrahim Kur'an'da sihir kavramı. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi VII, 100 y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Coşkun) 8413 Akgün, İbrahim Kur'an'da tefekkür. (Doktora) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Elmalı) 8414 Akgün, Yusuf Mefatihu'l-Gayb Tefsiri'nin 7, 8, 21 ve 22. ciltlerinin fihristi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi , 160 y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8415 Akın, Nimetullah Müslüman-Hıristiyan diyaloğu açısından Meryem suresi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emin Işık) 8416 Akıncı, Vildan Muhammed Esed in Meal-Tefsirinde Aklî Yaklaşımlar. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci) 8417 Akkaya, Ayşe Kur ân ın İbadet ile İlgili Hükümlerinde Ahlâki Boyut. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Altundağ) 8418 Akkoyun, Cihad İbnü l-arabî nin Ahkâmü l-kur ân ındaki metodu. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu) 8419 Akman, Mustafa Kur'an'da cehalet. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bahattin Dartma) 8420 Akman, Şule Keşşaf ta Mütevatir Olmayan Kıraatlar ve Tefsir İlişkisi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi XIII, 83 y. (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak) 8421 Aköz, Hidayet el-cum'a suresi tefsiri ve tasvir ettiği Yahudi kişiliği. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner) 8422 Aköz, Hidayet Kur'an'da Allah-kul (insan) ilişkisi. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek) 8423 Akpınar, Ali Kur'an-ı Kerim'in tefsirine ihtiyaç var mıdır. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Abdülbaki Turan) 06

7 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8424 Akpınar, Ali Said b. Cübeyr ve tefsir ilmindeki yeri. (Doktora) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Yusuf Işıcık) 8425 Akpınar, Musa Kırâatların tevâtürü meselesi. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Coşkun) 8426 Akpınar, Musa Kur an da Kurtuluş Öğretisi. (Doktora) Erciyes Üniversitesi IX, 426 y. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Coşkun) 8427 Aksoy, M. Nafi Kur ân da İsrâiloğulları na eleştirel yaklaşım. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Elmalı) 8428 Aksu, Sema Kur ân-ı Kerîm de Hevâ kavramı. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Çelik) 8429 Akşit, Mustafa Abdurrezzak İbn Hemmâm ve Tefsiri'ndeki metodu. (Doktora) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8430 Aktaş, Halil Kur'an'da akıl kavramına sık sık yapılan vurgunun önemi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Şevki Saka) 8431 Aktaş, Mustafa Kur'an'da muttaki insan kavramı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Nedim Serinsu) 8432 Aktaş, Nurullah Burûc sûresinin tefsiri. (Yüksek Lisans) Dicle Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Muhammed Çelik) 8433 Aktaş, Sahip Kur ân da istifhâm üslubu. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Gıyasettin Arslan) 8434 Aktürk, Zeynep Saff sûresi ve tefsiri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Karaçam) 8435 Akyüz, Sedat Kur'an'da tarih yorumu. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. M. Zeki Duman) 8436 Akyüzoğlu, Hüseyin Alûsi'nin Ruhu'l-Meâni Tefsiri'nin III ve VI. ciltlerinin fihristi. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi VII, 23, 222 y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8437 Akyüzoğlu, Hüseyin Taberî tefsiri nde Garîbü l-kur ân. (Doktora) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Veli Ulutürk) 07

8 TEFSİR ANABİLİM DALI 8438 Al, Bahar Cennet kadını: Hûrî. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. M. Halil Çiçek) 8439 Albayrak, Abdulkadir Kur ân-ı Kerîm e göre İsrâiloğullarının imtihanı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Muhsin Demirci) 8440 Albayrak, Bilal Çağdaş Tefsir Hareketi Açısından Kur ân Yolu İsimli Tefsirin Analizi. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yunus Ekin) 8441 Albayrak, Halis Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri. (Doktora) Ankara Üniversitesi III, 188 y. (Danışman: Doç. Dr. Salih Akdemir) 8442 Albayrak, İsmail İbn Atiyye ve Tefsiri el-muharreru'l-veciz. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8443 Albayrak (Köksal), Fatma Kur ân ışığında Zülkarneyn kıssası ve günümüze yansıması. (Doktora) Marmara Üniversitesi XIII, 273 y. (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) 8444 Aldamov, Akhmed Kur an-ı Kerim de Peygamberlerin Vasıfları ve Örnek Davranışları. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi VIII, 97 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Zeki Duman) 8445 Aldemir, Halil Kur ân-ı Kerîm de Hz. Peygamber (s.a.v.) e yapılan teselliler. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) 8446 Aldemir, Saliha Ferrâ nın kıraatlere yaklaşımı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8447 Alemdar, Yusuf Osmanlı da Dâru l-kurrâ müessesesi ve kıraat öğretimi. (Doktora) Ankara Üniversitesi VI, 188 y. (Danışman: Prof. Dr. Şevki Saka) 8448 Aliyev, Rovshan Kur an da Bereket Kavramı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi XVI, 166 y. (Danışman: Prof. Dr. Abdülaziz Hatip) 8449 Alkan (Koyuncu), Zehra Kitâb-ı Mukaddes ve Kur ân-ı Kerîm de ortak ahlâkî ilkeler. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi VIII, 196 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8450 Alkaya, Ahmet Lütfi Kur'an-ı Kerim'de arınma kavramı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. İdris Şengül) 8451 Alp, Musa Zemahşeri'nin Keşşaf'ında mutezili görüşlere filolojik yaklaşımlar. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Celal Kırca) 08

9 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8452 Alp, Tuncer Türkiye de modern tefsir çalışmaları. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdülcelil Candan) 8453 Alpaydın, Mehmet Akif Kur'ân-ı Kerîm'in İnzâli Aşamasında Muvafakat Olgusu. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Nihat Temel) 8454 Alptekin, Zeynel Abidin Kur an'da İman Kavramının Semantik Analizi. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi VII, 183 y. (Danışman: Prof. Dr. Abdulbaki Güneş) 8455 Alrawashdeh, Ziyad Kur an da İlim Kavramı. (Doktora) İstanbul Üniversitesi X, 262 y. (Danışman: Prof. Dr. Mevlüt Güngör) 8456 Altay, Ali Kur ân a göre Hz. Îsâ ve nüzûlü problemi. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Necati Kara) 8457 Altıkulaç, Tayyar Ebû Şâme el-makdisi ve el-mürşidü'l-veciz. (Doktora) Marmara Üniversitesi y Altın, Mehmet Mu tezile Görüşüne Temel Teşkil Eden Âyetlerin Tahlili (Keşşâf ve Medarik Örneği). (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi IV, 149 y. (Danışman: Prof. Dr. Abdulbaki Güneş) 8459 Altınışık, Sadettin Kur'an'da ihsan kavramı. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sadık Kılıç) 8460 Altıntaş (Yılmaz), Melek Menâr Tefsiri nde fert-devlet ilişkisi. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya) 8461 Altun, Abdulcebbar Şeyhülislam Molla Gürani hayatı, eserleri ve tefsirdeki metodu. (Yüksek Lisans) Ondokuz Mayıs Üniversitesi VIII, 166 y. (Danışman: Doç. Dr. İshak Yazıcı) 8462 Altun, Fatih M. E. B. İslâm Ansiklopedisi ndeki Kur ân ve tefsirle ilgili maddelerin eleştirel analizi. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Davut Aydüz) 8463 Altundağ, Mustafa Ali b. Faddal el-mücaşi'i'nin Nüketü Me'âni'l-Kur'an isimli eserinin tahlili ve tenkitli neşri. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8464 Altundağ, Mustafa Müfessir el-vâhidi ve Fedâilu's-Suver adlı kitabı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Özek) 8465 Altuntaş, Abdurrahman Celâleyn Tefsiri ve metodu. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi IX, 134 y. (Danışman: Prof. Dr. Şevki Saka) 09

10 TEFSİR ANABİLİM DALI 8466 Altuntaş, Abdurrahman Kur an da Temel Siyasi Kavramlar. (Doktora) Ankara Üniversitesi VII, 218 y. (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül) 8467 Altuntaş, Halil Ahmed b. Ali el-bağâvi'ye ait Kitab-u Vücûh-i İ'rabi'l-Kur'an. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi II, 56, 67 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8468 Altuntaş, Halil Necri ve tefsirdeki metodu. (Doktora) Ankara Üniversitesi LIX, 248 y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8469 Altuntaş, Mehmet Kur an Perspektifinden Dünyanın Değeri. (Doktora) Ankara Üniversitesi V, 231 y. (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül) 8470 Altuntaş, Mehmet Kur ân-ı Kerîm e Göre İmtihan Gerçeği. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül) 8471 Apaydın, İsmail Alusi'nin Ruhu'l-Meani tefsirinin II. ve IX. ciltlerinin fihristi. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Veli Ulutürk) 8472 Aptourachman, Alie Vahiy geleneğinde emr kökünün semantik açıdan incelenmesi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8473 Aras, Abdullah Kur'an'da sabır kavramı. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Avni Çelik) 8474 Arat, Şahin Kitap ve sünnet ilişkisi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Işıcık) 8475 Arbaç, Cemal Ömer Nasuhi Bilmen Tefsirinde Yahudi ve Hıristiyanlara Bakış. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi VI, 104 y. (Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman Elmalı) 8476 Argun, Ayşe Betül Ayetler Bağlamında Tebliğde Eylemin Sınırları. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi X, 95 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek) 8477 Arıcı, Niyazi Menâr Tefsiri nde mûcizelerle ilgili farklı yorumlar. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi VI, 150 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8478 Arıkan, Yusuf Kur'an'a göre müminlerarası ilişkiler. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmet Ersöz) 8479 Aripov, Niyazali Kur ân-ı Kerîm in inanmaya dâvette kullandığı üslubu. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Nedim Serinsu) 10

11 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8480 Aripov, Niyazali Tefsîr-i Kebîr de Kur ân ın Kur ân la tefsiri. (Doktora) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak) 8481 Arpa, Abdulmuttalip İbn Berrecân ve el-irşâd isimli tefsirindeki Fâtiha, Kehf ve Hucurât sûrelerinin tefsirinin tahkiki. (Yüksek Lisans) İstanbul Üniversitesi V, 50, 77 y. (Danışman: Doç. Dr. Ömer Aydın) 8482 Arpa, Abdulmuttalip İzz b. Abdusselam ve el-işâre ile l-îcâz fî Ba zı Envâi l-mecâz Adlı Eseri. (Doktora) Selçuk Üniversitesi VII, 216 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek) 8483 Arpa, Enver İbn Teymiyye nin Kur ân anlayışı ve anlama metodu. (Doktora) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Paçacı) 8484 Arpa, Recep Ayıntâbî Mehmed Efendi nin Tibyân Tefsiri ve Osmanlı toplumundaki yorum değeri. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi X, 118 y. (Danışman: Doç. Dr. Abdülhamit Birışık) 8485 Arslan, Durmuş Metodolojik yönden Kur'an'ın tedriciliği. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan Keskin) 8486 Arslan, Efendi Fil suresi tefsiri. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan Keskin) 8487 Arslan, Emine Kuran-ı Kerimde Hubb (Sevgi) Kavramı. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Gıyasettin Arslan) 8488 Arslan, Faruk Tefsir-i Kebir'in indeksi (c /25-26). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi VI, 190 y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8489 Arslan, Gıyasettin Hicri ikinci asrın siyasî yapısı içinde İmâm Şâfiî nin Kur ân ı tefsir metodolojisi. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Karaçam) 8490 As, Muhammed et-tekasür Suresi Tefsiri ve Bu Sure Işığında Kabir Ziyareti. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Çelik) 8491 Aslan, Abdulvahap Kur'an'da şeytan terimi. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Necati Kara) 8492 Aslan, Mehmet Emin Kur ân da beden sağlığı ile ilgili âyetlerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Harun Şahin) 11

12 TEFSİR ANABİLİM DALI 8493 Aslan, Osman Tantâvî Cevherî örneğinde bilimsel tefsir. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Orhan Atalay) 8494 Aslan, Ömer Kur ân ve hoşgörü. (Doktora) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Erdoğan Pazarbaşı) 8495 Aslan, Selim İbrâhim b. Hamza el-edirnevî ve Câmiu l-envâr adlı tefsirindeki metodu. (Yüksek Lisans) Karadeniz Teknik Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu) 8496 Aslan, Selma Bakara sûresi nde ana hatlarıyla sosyal hayat. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek) 8497 Aslantürk, Ayşe Hümeyra Ebu Hafs Ömer en-nesefi'nin (ö ) et-teysir fi't-tefsir adlı eserinin tahlili ve el-bakara Suresi'nin tenkidli neşri. (Doktora) Marmara Üniversitesi XIII, 247 y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8498 Aslantürk, Ayşe Hümeyra Ebû Mansur Muhammed İbn Muhammed el-mâtüridî'nin Tevilatü'l-Kur'an'ından Sûretü'n- Nisâ (Tenkidli metin). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi IV, 10, 522 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Turgut) 8499 Aşıkferki, Birtan Kur ân-ı Kerîm de kalîl ve kesîr (az ve çok) kavramları nın tahlili. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Nihat Temel) 8500 Ata, Mehmet Mahfuz İbn Kemal (v. 940/1533) ve Risâle fi İ'cazi'l-Kur'an adlı eserinin tahkiki. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi , 46 y. (Danışman: Doç. Dr. Sadrettin Gümüş) 8501 Ata, Mehmet Mahfuz Kevâşi (680/1281) ve tefsirdeki metodu. (Doktora) Marmara Üniversitesi XI, 290 y. (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) 8502 Atahan, İsmet Kürşat Kevnî âyetlerin Kur ân üslubu bağlamında incelenmesi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül) 8503 Atalay, Orhan Bir arada yaşamanın Kur'ani temelleri. (Doktora) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sadık Kılıç) 8504 Atalay, Orhan Kur'an-ı Kerim'de insan-meta ilişkisi ve çalışmanın yeri. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sadık Kılıç) 8505 Atay, Esma İlk dönem İngiliz oryantalistlerin Kur ân çalışmaları: W. Muir ve D. S. Margoliouth örneği. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 12

13 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8506 Ateş, Abdurrahman İskenderani ve ilmi tefsirdeki yeri. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. İsmet Ersöz) 8507 Ateş, Abdurrahman Tebliğ eğitim ve cihad sürecinde Kur'an'ın şiddet sorununa bakışı. (Doktora) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek) 8508 Ateş, Cemal Ulûhiyet ve ubûdiyet bağlamında insanın imtihan edilmesinin hikmeti ve boyutları. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül) 8509 Ateş, Fatih Başlangıçtan günümüze Bakara sûresinin tefsiri (âyet: ). (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Muhammed Aydın) 8510 Ateş, Süleyman İşâri Tefsir Okulu. (Doçentlik) Ankara Üniversitesi y Ateş, Süleyman Sülemi ve tasavvufi tefsiri. (Doktora) Ankara Üniversitesi IV, 208 y Ateşyürek, Remzi Kisai'nin kıraatı ve kıraatının hüccetleri. (Doktora) Ondokuz Mayıs Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İshak Yazıcı) 8513 Ateşyürek, Remzi Mehmed Vehbi Efendi'nin hayatı, eserleri ve tefsirdeki metodu. (Yüksek Lisans) Ondokuz Mayıs Üniversitesi VII, 147 y. (Danışman: Prof. Dr. Süleyman Ateş) 8514 Atik, Bilal Kral ve Peygamber Olarak Dâvûd (a.s.) ve Süleyman (a.s.) Kıssalarıyla Verilmek İstenen Mesajlar. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi VI, 173 y. (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül) 8515 Atik, M. Kemal Câmiu'l-beyân fi'l-kırâati's-seb'i l-meşhûra ve kırâat ilmi yönünden tahlili. (Doktora) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Sakıp Yıldız) 8516 Atmaca, Gökhan Hz. Ömer in Kur an-ı Kerim Anlayışı ve Tefsir İlmine Katkıları. (Doktora) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Davut Aydüz) 8517 Atsız, Burhan Modern Dönemde Kur an a Yaklaşımlar Anlamında Edebi Tefsir Metodu ve Emin el-huli. (Doktora) Atatürk Üniversitesi VII, 173 y. (Danışman: Prof. Dr. Orhan Atalay) 8518 Atsız, Burhan Mu'tezile ve tefsir metodu. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi V, 110 y. (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci) 8519 Avcı, Emine Kur'an-ı Kerim'e göre iman. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 13

14 TEFSİR ANABİLİM DALI 8520 Avcı Kaya, Yasemin Vahidî'nin el-vasît Adlı Tefsirindeki Metodu. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Özel) 8521 Avcı, Zülkarneyn Kadı Abdulcebbâr ve tefsirdeki metodu. (Doktora) Ankara Üniversitesi VII, 283 y. (Danışman: Prof. Dr. Mevlüt Güngör) 8522 Avcı, Zülkarneyn Kur'an'da ve Kitab-ı Mukaddes'te vahiy. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8523 Ay, Mahmut Ahmed b. Acibe ve İşârî Tefsir Açısından el-bahru l-medid. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek) 8524 Ay, Mahmut Kur ân-ı Kerîm de müşriklerin eleştiri ve ithamları ve bunlara verilen cevaplar. (Yüksek Lisans) Gazi Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mesut Okumuş) 8525 Ay, Mahmut Molla Güranî nin Gâyetü l-emânî isimli tefsiri ve tefsirinin Fâtiha ve Bakara sûrelerinin âyetlerinin edisyon kritiği. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8526 Ay, Rahim Kudüs şehri siyasi tarihi (Başlangıcından M.S.135 e kadar) ve üç kutsal dindeki önemi. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. M. Fatih Kesler) 8527 Ayan, Hidayet Kur'an'da Peygamber Duaları ve Dînî Kültürümüzdeki Yeri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi V, 130 y. (Danışman: Prof. Dr. Hasan Elik) 8528 Aydar, Hidayet Kur'an'a göre dostluk ve arkadaşlık. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi XI, 239 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail Karaçam) 8529 Aydar, Hidayet Kur'an-ı Kerim'in tercümesi mes'elesi. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammed Eroğlu) 8530 Ayday, Mehmet Selim Muhammed Hamidullah ın Kur ân a yaklaşımı ve Kur ân eksenli çalışmaları. (Yüksek Lisans) İstanbul Üniversitesi XIII, 174 y. (Danışman: Prof. Dr. Mevlüt Güngör) 8531 Aydemir, Abdullah Tefsir'de İsrailiyyât (H. VI. asrın başına kadar). (Doktora) Atatürk Üniversitesi XIII, 331 y Aydın, Abdurrahman Çağdaş dönemde ribâ âyetlerinin yorumu sorunu. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi VI, 126 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 14

15 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8533 Aydın, Atik İbn Cerîr et-taberî nin Kur ân anlayışı ve te vîl tercihleri. (Doktora) Ankara Üniversitesi IV, 179 y. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Özsoy) 8534 Aydın, Atik İbn Kesir'in Kur'an'ı Kur'an'la tefsiri. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi , 139 y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8535 Aydın, Hakan Sebeb-i nüzûl bağlamında sahâbeye atıfta bulunan âyetlerin tahlili ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Talip Özdeş) 8536 Aydın, Hayati Kur'an ve sünnete göre beşeri zaaflar. (Doktora) Harran Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Halil Çiçek) 8537 Aydın, İsmail Filolojik Tefsirin Doğuşu ve Gelişimi. (Doktora) Dokuz Eylül Üniversitesi XII+294 y. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Yaşar) 8538 Aydın, İsmail Kur ân da furkân kavramı. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu) 8539 Aydın, Muhammed Kur an da Peygamberlerin Tebliğ Metodlarının Psikolojik Bağlamda Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi VI, 129 y. (Danışman: Doç. Dr. Hayati Aydın) 8540 Aydın, Şükrü Kur'an'da kibir kavramı. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Avni Çelik) 8541 Aydın, Zeynel Kur ân ın yazılması ve cem i sorunu. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8542 Aydın, Zeynel Abidin Hz. Osman ve Sonrası Dönemde Kur an ın Metinleşme Tarihi. (Doktora) Ankara Üniversitesi XXIV, 266 y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8543 Aydoğdu, Yakup Kur ân da nesh çalışması. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Durmuş Ali Kayapınar) 8544 Aydüz, Davut Muhammed İbn Ali el-kereci ve Nüketü'l-Kur'an adlı eserinin tahkik ve tahlili. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8545 Aygün, Abdullah Ebü l-muzaffer es-sem ânî ve tefsirdeki metodu. (Yüksek Lisans) Karadeniz Teknik Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hilmi Karslı) 15

16 TEFSİR ANABİLİM DALI 8546 Aygün, Abdullah Kur an a Göre Ümmet-i Muhammed in Özellikleri. (Doktora) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Veli Ulutürk) 8547 Aygün, Meral Mevdudi nin Tefsirinde Kadın Konusuna Yaklaşımı. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Akpınar) 8548 Ayhan, Bayram Kur an-ı Kerim e Göre Peygamberlerin İsmeti. (Yüksek Lisans) İstanbul Üniversitesi IX, 136 y. (Danışman: Prof. Dr. Mevlüt Güngör) 8549 Aykul, Selami Abdurrahman es-seâlibî ve tefsirdeki metodu. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Durmuş Ali Kayapınar) 8550 Ayral, Mehmet Şirin Kur ân ın yetimlere bakış açısı. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmet Ersöz) 8551 Bağcı, Selami Cemâleddin el-kâsimî nin Mehâsinü t-te vîl adlı tefsiri ve bilimsel açıdan değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmet Ersöz) 8552 Bağcıvan, Şefik Kur'an-ı Kerim'de Hz. Şuayb. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mevlüt Güngör) 8553 Bakır, Muhammet Burak Kur an da, Günahkâr Mümin İçin Cehennem Azabının Ebediliği Çerçevesinde Yapılan Tartışmalar. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi V, 93 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdülcelil Candan) 8554 Bakırcı, Saffet Kur'an kendisini nasıl tarif ediyor. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Sadrettin Gümüş) 8555 Bakırcı, Saffet Meâlimu't-Tenzil'in rivayet tefsirleri içindeki yeri. (Doktora) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdülbaki Turan) 8556 Bal, Bekir Hak Dini Kur ân Dili tefsirinde işarî yön. (Yüksek Lisans) Dicle Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Muhammed Çelik) 8557 Bal, Mehmet Turan Abdülehad-i Nûrî es-sivâsî nin Hikmetü t-teâruz fî Sûreti t-tenâkuz adlı eseri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi , (108) y. (Danışman: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner) 8558 Balbay, Muhammed Garanik kıssası ve Oryantalist yaklaşımlar. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Hikmet Akdemir) 16

17 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8559 Balıkkaya, Şükran Kur ân da adâlet kavramı. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi VIII, 208 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin) 8560 Balkı, Necdet Kur ân da nüzûl kavramı. (Yüksek Lisans) Karadeniz Teknik Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu) 8561 Baltacı, Ahmet Ebû Bekir el-arabi'nin Tefsiri ve tefsirindeki metodu. (Doktora) Atatürk Üniversitesi y Baltacı, Burhan Müdâyene ayeti tefsiri (Bakara sûresi 2-282). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek) 8563 Baltacı, Burhan Şâtıbî nin Kur ân ı yorumlama yöntemi. (Doktora) Ankara Üniversitesi X, 237 y. (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak) 8564 Bardak, Ahmet Kur ân da İlm-i Ledünnî. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Hayati Aydın) 8565 Bardhi, İsmail yılları arasında Bosna-Hersek ve Kosova'da tefsir sahasında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi II, 126 y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8566 Bardhi, İsmail İbrahim Dalliu ve Tefsiri'ndeki metodu. (Doktora) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8567 Barut, Abdurrahman Kur an da İbret Kavramı ve İbret Alınacak Şeylerin Zamansal Tasnifi. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Görener) 8568 Baş, Adem Fussilet sûresinden hareketle Allah-insan ilişkisinin bilgi boyutu. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Talip Özdeş) 8569 Baş, Erdoğan Hucurât sûresi tefsiri ve inananlar arası beşeri münasebetler. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi IX, 136 y. (Danışman: Doç. Dr. Sadrettin Gümüş) 8570 Baş, Erdoğan Kur'an üslubunda lafzi tekrarlar. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) 8571 Başar, Serpil Erken dönemde (Hicri 1. Asır) Kadınların Kur'an Yorumuna Katkıları. (Doktora) Dokuz Eylül Üniversitesi s. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu) 17

18 TEFSİR ANABİLİM DALI 8572 Başar, Serpil Kâsımî nin Mehâsinu t-te vîl adlı tefsirinde Esbâb-ı nüzûl sorunu. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu) 8573 Başkan, Ömer İsmail hakkı Bursevi'nin aile hukukuna ilişkin ayetlerin yorumu. (Yüksek Lisans) İstanbul Üniversitesi V, 100 y. (Danışman: Prof. Dr. Süleyman Ateş) 8574 Başkan, Ömer Kur ân yorumunun politik bağlamı -Mevdûdî örneği-. (Doktora) Ankara Üniversitesi IV, 212 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8575 Başkaya, Hatice Kur ân da Allah ın gazabına uğramış insanlar ve toplumlar. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi VIII, 121 y. (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz) 8576 Başyiğit, Nurettin Elmalı'da ilmi tefsir. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çelik) 8577 Batar, Yusuf Kur'an-ı Kerim'e göre iletişim. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bahattin Dartma) 8578 Bayar, Fatih Kur ân da fesâd kavramı. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin) 8579 Bayar, Fatih Taberî nin Tefsir Metodolojisi. (Doktora) Uludağ Üniversitesi XII, 404 y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Çelik) 8580 Bayat, Ekrem Şihabüddin es-sivasi'nin Uyunu't-Tefasir adlı eserinin tahlili ve tefsirdeki metodu. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. M. Zeki Duman) 8581 Baydaş, Mehmet Ebu Mansur Muhammed İbn Muhammed el-mâtüridî (v. 333/944) ve Tevilâtü'l- Kur'an'ından Mümtehine suresi tefsiri (Tenkitli metin). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi VI, 27, 59 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammed Eroğlu) 8582 Bayer, İsmail Kur'an ve sanat. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci) 8583 Bayer, İsmail Tefsiru Ebdei l-beyân li Cemii Âyi l-kur an Adlı Eserin Tefsir Usulü Açısından İncelenmesi. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. İsmail Çalışkan) 8584 Bayhan, Ramazan Ni'metullah b. Mahmut Nahcivani ve el-fevatihu'l-ilahiyye ve'l-mefatihu'l-gaybiyye adlı eserinin tahlili. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. M. Kemal Atik) 18

19 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8585 Bayırlı, Mustafa Fahruddin er-razi'nin ahkam ayetleri tefsirinde izlediği metod. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Paçacı) 8586 Baykal, Orhan Kur'an-ı Kerim'e göre ehl-i kitap. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi X, 132 y. (Danışman: Doç. Dr. İsmail Karaçam) 8587 Bayrakçı, Nizamettin Taberi Tefsiri Mukaddimesinin Kur an İlimleri Açısından İncelenmesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi s. (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Işıcık) 8588 Bayraktar, Lütfiye Gülay Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Peygambere itaat. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Atay) 8589 Bayraktar, Muhammet Sönmez Kıssaların Fıkhı -Hz. Salih Kıssası Örneği-. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi X, 164 y. (Danışman: Prof. Dr. Necati Kara) 8590 Bayraktuta, Bilal Hud Sûresi Işığında İman ve Ahlak. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Hasan Keskin) 8591 Bayram, Abdullah İbn Kesir'in Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim adlı eserinin israiliyyat açısından değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Karadeniz Teknik Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Salih Sabri Yavuz) 8592 Bayram, Abdullah Kurtubî ve Fıkhî Tefsiri. (Doktora) Uludağ Üniversitesi XVI, 535 y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Çelik) 8593 Bayram, Enver Râzî Tefsiri nde insan tabiatı ile ilgili âyetlerin yorumları. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu) 8594 Bayramçavuş (Hülagü), Zehra Kava'id-i Teysir-i Kur'an (metin-tercüme-sözlük-ekler dizini). (Yüksek Lisans) İstanbul Üniversitesi VII, [28], 180 y. (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Özkan) 8595 Baysal, Sıddık Ulu l-emr kavramı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8596 Bedir, Ahmet Baküvi Tefsiri'nin tahlil ve tahrici. (Doktora) Harran Üniversitesi c. ; (XVI, 200 y.). (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz) 8597 Bedirhanoğlu, Fadıl Kur'an'da fitne. (Doktora) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hikmet Akdemir) 19

20 TEFSİR ANABİLİM DALI 8598 Bedirhanoğlu, Fadıl Kur'an-ı Kerim'de ırk kavramı. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz) 8599 Bekçi, Merve Kur an-ı Kerim e Göre Amellerin Boşa Çıkması. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi V, 139 y. (Danışman: Doç. Dr. Murat Sülün) 8600 Beki, Niyazi XX. asır Türkiye'sinde tefsirde İşaratü'l-i'caz örneği. (Doktora) Sakarya Üniversitesi X, 266 y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8601 Bektaş, Halil Kur ân ın özürlülere bakışı. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Akpınar) 8602 Belek, Muhammed Zahid Hz. Ali nin Kur an Tasavvuru ve Ayetleri Tefsiri. (Yüksek Lisans) Süleyman Demirel Üniversitesi VIII, 142 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Galip Gezgin) 8603 Benek, Mehmet Munir Kur ân-ı Kerîm de ulûhiyyetle ilgili azâmet ceminin özellikleri. (Yüksek Lisans) Dicle Üniversitesi XIV, 214 y. (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik) 8604 Berk, Ali Nurullah Fahreddin er-râzî nin Mefâtîhu l-gayb adlı tefsirinde Şîa ya yönelik tenkitler. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Öztürk) 8605 Bıyıkoğlu, Yakup Şevkânî nin Fethu l-kadîr inde Esbâb-ı nüzûl. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rahim Tuğral) 8606 Biçiçi, Alaattin Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın tefsiri yönü. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci) 8607 Bilgen, Halil Sahih-i Buhari'de tefsir rivayetleri ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Şükrü Arslan) 8608 Bilgi, İsmail Hilmi Kur'an'a göre korku. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Paçacı) 8609 Bilgi, İsmail Hilmi Vahiy sürecinde kurtuluş. (Doktora) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8610 Bilgiç, Hamza Kur an ın Materyalist İnsan Tipine Bakışı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Nihat Temel) 8611 Bilgiç, Saliha Konuları İtibariyle Kur an da Dua. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat) 20

21 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8612 Bilgin, Abdülcelil Kur'an'daki deyimler ve kullanımları. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Paçacı) 8613 Bilgin, Abdülcelil Kur ân daki deyimler ve Zemahşerî nin Keşşâf ı. (Doktora) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8614 Bilgin, Bekir Kur'an'a göre istişare. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Çetin) 8615 Bilgin, Mehmet Kur'an'da Allah'ın doğru yoldan ayrılanlara süre tanıması. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi IV, 63 y. (Danışman: Prof. Dr. Mevlüt Güngör) 8616 Bilgin, Muhammet Garibu'l-Kur'an ve Amme Cüzü'ndeki garib kelimelerin tefsiri. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi VIII, 277 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selman Başaran) 8617 Bilgin, Muhammet Kur'an'a göre şirk ve müşrikler. (Doktora) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sakıp Yıldız) 8618 Bilgin, Mustafa Kur'an-ı Kerim'de ilim-iman ilişkisi. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi IX, 354 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selman Başaran) 8619 Bilgin, Mustafa Tefsirde Mu'tezile ekolü. (Doktora) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sakıp Yıldız) 8620 Bilgin, Ömer Faruk Kur ân da Kelime kavramı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi VII, 196 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8621 Bilgiz, Musa Kur'an-ı Kerim'e göre ilim ve cehalet. (Doktora) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci) 8622 Bilgiz, Musa Sureler ve ayetler arasındaki tenasûb ve insicam açısından Said Havva'nın el- Esas Fi't-Tefsir adlı eseri. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Lütfullah Cebeci) 8623 Birışık, Abdülhamid Hint alt kıtasında Urduca tefsirler ve Ehl-i Kur'ân ekolü. (Doktora) Marmara Üniversitesi III, 398 y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8624 Birışık, Abdülhamid Muhammed b. Akile ve ez-ziyâde ve'l-ihsân fi Ulumi'l-Kur'an'ı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi XV, 70, 125 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Özek) 21

22 TEFSİR ANABİLİM DALI 8625 Bor, Adil Kur ân a göre hayvan hakları. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof.Dr. Muhsin Demirci) 8626 Boran, Mustafa Kur'an-ı Kerim'de şükür kavramı. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Çetin) 8627 Borlak, İsmail Giritli Sırrı Paşa ve tefsir ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi XVI, 132 y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8628 Boyalık, M. Taha Molla Fenârî nin Aynu l-âyân adlı tefsirinin mukaddimesi (tahlil ve değerlendirme). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi III, 141 y. (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci) 8629 Bozdemir, Faruk Tarihsel süreçte vahyin ketmedilmesi. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Akpınar) 8630 Bozgöz, Faruk Kitap ehli hakkındaki üç ayetin tefsirleri ile ilgili tarihi ve semantik çalışma. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi XVII, 256 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8631 Bozgöz, Faruk Kur'an-ı Kerim ve mecaz kavramı. (Doktora) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Tacettin Uzun) 8632 Bozkır, Metin İbâdetlerin ruhsal boyutu. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Hayati Aydın) 8633 Bozkurt, Alettin Kur ân da kıyâmet. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Selahattin Sönmezsoy) 8634 Bozkuş, Metin Kâdı Abdü'l-Cebbar ve tefsiri Tenzihu l-kur'an Ani'l-Matâ'in adlı eserinin tahlili. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Celal Kırca) 8635 Boztaş, Mehmet Tefsirlerde muhkem ve müteşabih kavramı. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr Celal Kırca) 8636 Bozyiğit, Halil Kur'an-ı Kerim'de insanlar arası iletişim. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Akpınar) 8637 Buğdaycı, Atilla Kur ân açısından üç semâvî din (Yahudilik-Hristiyanlık-İslâmiyet). (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. M. Zeki Duman) 8638 Buladı, Kerim el-kıyame suresinin tefsiri ve tasvir ettiği insan karakteri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhsin Demirci) 22

23 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8639 Buladı, Kerim Kur'an'a göre nankörlük kavramı. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Karaçam) 8640 Bulanık, Harun Nesefî tefsirinde İcâzu l-kur ân. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. H. Mehmet Soysaldı) 8641 Bulanık, Haydar Ebü l-kâsım el-kuşeyrî ve Letâifu l-işârât isimli tefsirindeki metodu. (Yüksek Lisans) Karadeniz Teknik Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hilmi Karslı) 8642 Bulut, Ali Erken Dönem Tefsir Mukaddimelerinin Tefsir Usûlü Açısından Değerlendirilmesi. (Doktora) Süleyman Demirel Üniversitesi VII, 240 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Galip Gezgin) 8643 Bulut, Ali Kur ân da emânet kavramı. (Yüksek Lisans) Süleyman Demirel Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Galip Gezgin) 8644 Büyük, Azize Feyza Kur ân da ev içi aile hayatı. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Bedir) 8645 Büyükkörükçü, Abdurrahman Ebu Ca'fer en-nahhas ve İ'râbü'l-Kur'an'ı. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Orhan Karmış) 8646 Büyükkörükçü, Abdurrahman Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'a yöneltilen emir ve nehiyler. (Doktora) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Abdülbaki Turan) 8647 Büyükyılmaz, Hamza Kur an a Göre Azlık ve Çokluk. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi VI, 388 y. (Danışman: Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat) 8648 Cabir, Mustafa Muhammed b. Ebî Bekr er-râzî ve Tefsiri. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Özsoy) 8649 Can, Rüstem Başlangıçtan günümüze Kur ân tefsiri: Bakara sûresi, âyet (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Veli Ulutürk) 8650 Candan, Abdulcelil Kur'an'da hak-batıl mücadelesi. (Doktora) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hikmet Akdemir) 8651 Cansever, Şahin Kur'an'a göre kadın. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. M. Zeki Duman) 23

24 TEFSİR ANABİLİM DALI 8652 Cansever, Tuğba Radikal İslâmî söylemlerde kullanılan kavramların Kur ân da ifade ettiği anlamlar. (Yüksek Lisans) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. M. Kemal Atik) 8653 Caymaz, Enes Kur ân da insan-şeytan ilişkisi ve bu ilişkinin tarihî serüveni. (Yüksek Lisans) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. M. Kemal Atik) 8654 Cebeci, Halil Ahiret hayatı açısından Vâkıa suresi ve tefsiri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emin Işık) 8655 Cebeci, Lütfullah Kur'an'ı Kerim ve kâinattaki şer problemi. (Doktora) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Suat Yıldırım) 8656 Cennet, Zülfi Muhammed Tahir b. Aşur ve Nesh Anlayışı. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Ali Rıza Gül) 8657 Cerrahoğlu, Hatice Kur'an-ı Kerim'de akıl ve kalp kavramları ve bunların birbirleriyle münasebetleri. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mevlüt Güngör) 8658 Cerrahoğlu, İsmail Kur'an tefsirinin doğuşu ve tefsir hareketine hız veren âmiller. (Doktora) Ankara Üniversitesi , 42 y. (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Tayyib Okiç) 8659 Cerrahoğlu, İsmail Yahya İbn Sellâm ve tefsirdeki metodu. (Doçentlik) Ankara Üniversitesi II, 188 y Cesur, Ertuğrul Dr. Ali Şeriatî nin İslâm bilim projesi ve Kur ân tasavvuru. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi IX, 196 y. (Danışman: Doç. Dr. Ömer Özsoy) 8661 Cırık, Adem Cin sûresi tefsiri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) 8662 Cora, Mustafa Kur ân a göre hevâ. (Doktora) İstanbul Üniversitesi VII, 293 y. (Danışman: Prof. Dr. Mevlüt Güngör) 8663 Cora, Mustafa Kur'an'da Ad Kavmi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi X, 146 y. (Danışman: Doç. Dr. Mevlüt Güngör) 8664 Coşan, Kadri Ziyaettin Hitab açısından Kur ân-ı Kerîm in Zaman ve Mekan Boyutu. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner) 24

25 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8665 Coşan, Ziyaeddin İsmail Hakkı Bursevî ve Fâtiha sûresi tefsiri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek) 8666 Coşkun, Ahmet Kur'an-ı Kerim'de rızık meselesi. (Doktora) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Hüseyin Aydın) 8667 Coşkun, Mehmet Kamil Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin Kur ân anlayışı ve Kur ân açısından değerlendirilmesi. (Doktora) Ankara Üniversitesi , XIX y. (Danışman: Prof. Dr. Şevki Saka) 8668 Coşkun, Mehmet Kamil Türkiye'deki cami cemaatinin Kur'an anlayışı (Ankara örneği). (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Paçacı) 8669 Coşkun, Muhammed Bereketzâde İsmail Hakkı nın Envâr-ı Kur an Tefsiri ve Diğer Tefsir Yazıları. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi V, 148 y. (Danışman: Doç. Dr. Muhittin Akgül) 8670 Coşkun, Muhammed İbadet Ayetlerinin Antropolojik Yorumu. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Hasan Elik) 8671 Coşkunsu, Ferruh Muhammed Abdullah Draz ve Kur ân anlayışı. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi y. (Danışman: Doç.Dr. Mustafa Özel) 8672 Cömert, Derya Şeyhulislâm Mûsâ Kâzım Efendi nin hayatı, eserleri ve tefsirdeki metodu. (Yüksek Lisans) Gazi Üniversitesi y. (Danışman: Doç Dr. Mesut Okumuş) 8673 Çağıl, Necdet Basra imamlarının kıraatları ve hüccetleri. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Tetik) 8674 Çağıl, Necdet Kur ân belâgatı ve fonetiği yönünden kıraatler. (Doktora) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Tetik) 8675 Çağlar, Hasan Bedreddin Sancar ve Ebdeu'l-Beyân li-cemîi Âyi'l-Kur'ân Adlı Tefsiri. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Harun Şahin) 8676 Çağlayan, Reyhan Kur ân-ı Kerîm de Cennet ve cennetlikler. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi V, 133 y. (Danışman: Prof. Dr. Davut Aydüz) 8677 Çakan, Fahri Kur an-ı Kerim de Zeyğ Kavramı. (Yüksek Lisans) Gazi Üniversitesi VII, 102 y. (Danışman: Doç. Dr. Yaşar Kurt) 25

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

KURULLAR İLETİŞİM. SEKRETERYA: Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇ

KURULLAR İLETİŞİM. SEKRETERYA: Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇ 1 İLETİŞİM http://www.balikesir.edu.tr/bau/fakulte/ilahiyat_fakultesi hasanbasricantaysempozyumu@gmail.com Tel.: 0266 249 61 79 Fax: 0266 239 87 46 KURULLAR BİLİM ve DANIŞMA KURULU: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7 Bahar/2016

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

ilahiyat Fakulteleri Tezler Katalogu

ilahiyat Fakulteleri Tezler Katalogu ilahiyat Fakulteleri Tezler Katalogu I (1953-2000) Ismail E. Eriinsal Fatih Qardakli Mustafa Birol Ulker TEMEL ISLAM BILIMLERI BOLUMU TEFSiR ANABiLiM DALI 3138 Abay, Ahmet Kur'an'a gore insan ve din ile

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 61,14285714 52,39942857 70 10,01 62,40942857 24,96377143 60

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 1 Yıl /Year: 1 Sayı/Issue: 2 Güz/Autumn 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü ALIMYERİ BAZINDA BUDAMA YAPMAYAN ÜRETİCİLERE AİT LİSTE 2014-01/11/2013-25/04/2014 Alımyeri Kodu / Adı : 34001 / AKTEPE Üretici

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 14 Sayı 1 Ocak-Haziran 2014 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 (14/1) Ocak-Haziran

Detaylı

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ ATANDIĞI GÖREV YERİ ve ALANI MEHMET AYTEKİN GAZİANTEP ŞAHİNBEY Gaziantep Beden Eğitimi 72 2 ERGÜN ASLANARGUN GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Bayraktar Anadolu Beden Eğitimi GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL (74909)Hacı Lütfiye

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AİHL - 10. Sınıf / A Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 56 HATİCE YALÇIN 2 104 HATİCE ALTINÖZ AİHL - 10. Sınıf / B Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 126 BÜŞRA KILINÇ 2 269 NERMİN

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 6 7 Kasım 2015, Antalya P r o g r a m Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA İSLÂM YORUMLARI TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 06-07 MAYIS 2016 Cuma Cumartesi KONEVÎ KÜLTÜR MERKEZİ MERAM KONYA TERTİP HEYETİ Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Dekanı

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 155 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES JOURNAL of SOCIAL SCIENCES Year:

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

İNTİBAKI YAPILAN SINIF PUAN TÜRÜ ÖSYS PUANI 1 354,90751 YGS ,06184 KABUL 1 353,69469 YGS ,06184 KABUL

İNTİBAKI YAPILAN SINIF PUAN TÜRÜ ÖSYS PUANI 1 354,90751 YGS ,06184 KABUL 1 353,69469 YGS ,06184 KABUL İKİNCİ ÖĞRETİM 2015 ÖSYM GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞ LARI I DÜŞÜK 1 HAFSA TEPEKULE 2 HANIM TUĞBA DEMİRKOL 3 MERVE ALBAYRAK 4 SERDAR AŞKIN 5 HAYRİYE FİTNAT MAZI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 1 354,90751

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: III Sayı/Number: 1 Mart/March 2016 Harput Araştırmaları

Detaylı

11. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. Sıra No. Giriş RECEP TEMUR. Çıkış. Giriş YUNUS ERDEM Çıkış. Giriş. Çıkış ZAHİDE KORKMAZ.

11. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. Sıra No. Giriş RECEP TEMUR. Çıkış. Giriş YUNUS ERDEM Çıkış. Giriş. Çıkış ZAHİDE KORKMAZ. Sorumlu Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI Uygulama Okulu : Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu 0 RECEP TEMUR........ 9. 0... 0 YUNUS ERDEM 0 ZAHİDE KORKMAZ 0 METİN ÖNDER SEDA YILMAZ SERBİL SİNCAR

Detaylı

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT.

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Dersin Optik Kodu 640274 Ders Kodu HMY 274 Dersin Adı TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Şubesi 10 1 21249819 ALTUNTAŞ, HAKAN F1 2 21250453 CAN, HAMZA F1 3 21285737 ÇEÇEN, KÜBRA D 4 21350782 ALGÜL, ELİF

Detaylı

KUR AN VE SAHABE SEMPOZYUMU

KUR AN VE SAHABE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN VE SAHABE SEMPOZYUMU 22-23 MAYIS 2015 SİVAS PROGRAM 22 MAYIS/CUMA 15.00-18.30 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ 23 MAYIS/CUMARTESİ 09.00-18.30

Detaylı

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE2 - SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 25-26 NİSAN 2015 C U M A R T E S İ - P A Z A R SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü ŞANLIURFA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINA BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN DURUM LİSTESİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MERYEM KIYAM İLAHİYAT

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: 1 MAYIS ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. CEVDET YILMAZ : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 OĞUZHAN KAYA 2 MEHMET ASKERİ KARABULUT

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT: 8 SAYI: 1 YIL:2012 ISSN 1305 130X Flora of Üçpınar Town (Manisa-Turkey) Sinem CAVLAN, Levent ŞIK 1 16 Şalgam Suyu Üretimi ve Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: DİN KÜLTÜRÜVE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: ATAKUM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. AHMET ÇAKIR : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 İSMAİL

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KTÜ SBE Sos. Bil. Derg. 2015, (9): 9-23 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER) Sıra No İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER) Bölüm Branş Aday No Adı Soyadı YP Tercih Sırası 1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü (NÖ) Artistik

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı -7. KAFİLE (NORMAL) 1 MUAMMER KURAN 1 0 47302566148 HANİFE BULUT U08935145 MANİSA KIRKAĞAÇ (531) 734-1245 -- (531) 734-1245 NORMAL 2 0 10280799860 SÜNDÜS ÇEVEN U08706664 MANİSA KIRKAĞAÇ (236) 588-2935

Detaylı

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Ardahan Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ 120901002 DENİZ KILINÇ 120901009 KEMAL KURŞUN 120901010 ÜMMÜ GÜLSÜM SARİ 120901018 HASAN NAZLI

Detaylı

bilimname XIII, 2007/2 (199) HAKEMLER KURULU

bilimname XIII, 2007/2 (199) HAKEMLER KURULU bilimname XIII, 2007/2 (199) HAKEMLER KURULU Ali AKTAN, (Prof. Dr.), Erciyes Üniversitesi Ramazan ALTINTAŞ, (Prof. Dr.), Cumhuriyet Üniversitesi H. Yunus APAYDIN, (Prof. Dr.), Erciyes Üniversitesi Ahmet

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL KOCAELİ HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL HAKAN RAMAZAN TEPE FURKAN ÇAKIR HİKMET ONUR YÜCER TOKAT YUNUS ERDOĞAN VAN YASİN KARAÇAM HARUN AYYILDIZ ENES KAYAALP ERZURUM FERHAT AKYÜREK METEHAN AYAZ

Detaylı

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU Uygulama Okulu : Atatürk İlkokulu Okul Müdürü : Alpaslan ÇEÇEN Müdür Yardımcısı : Ersin BULUT 1. Grup 1104020033 SEMRA UĞURLU 1104020065 BAYRAM HÜSEYİNOĞLU 1104020073 ABDULKERİM BİLGİN 1104020087 MEHMET

Detaylı

SOYADI KURUM PROGRAMI

SOYADI KURUM PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI MÜLAKAT BİLİM SINAVI SONUÇLARI S. No ADI SOYADI KURUM PROGRAMI

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ LİSTESİ SIRA NO. ADI SOYADI SERTİFİKA TÜRÜ 1 ABDURRAHİM BAVLİ 2 ABDÜLKADİR ÜNAL 3 AHMED KADİFECİ 4 AHMET DİNGİL 5 AHMET KAYA 6 AHMET KORKMAZ 7 Ahmet TÜTÜNCÜLER 8 AHMET FUAT YALÇIN 9 AHMET KÜRŞAD ÇANAKÇI

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

ARAP DİLİ VE BELAGATI ABD. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

ARAP DİLİ VE BELAGATI ABD. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI ARAP DİLİ VE BELAGATI ABD. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SONUÇLARI 4 Kasım 01 8 Aralık 01 14 Aralık 01 Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı 0 Aralık 01 3 Aralık 01 İLAN NO: 10134 İLAHİYAT FAKÜLTESİ VEYA İSLAMİ İLİMLER

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 13 Mayıs 2016 CUMA Yer: GAÜN Atatürk Kültür Merkezi 09.30 10.30 KUR ÂN TİLÂVETİ:

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

FORMASYON SÜRE UZATIMINDA BAŞVURUSU KABUL EDILEN ÖĞRENCILER LISTESI

FORMASYON SÜRE UZATIMINDA BAŞVURUSU KABUL EDILEN ÖĞRENCILER LISTESI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FORMASYON SÜRE UZATIMINDA BAŞVURUSU KABUL EDILEN ÖĞRENCILER LISTESI COĞRAFYA BOLUMU 3. SINIF 1. ÖĞRETİM 2016-2017 Öğretim Yılı İtibarıyla

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

Sayı: 3 Yıl: 2015 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Sayı: 3 Yıl: 2015 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 3 Yıl: 2015 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 3 Yıl: 2015 Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN

Detaylı

İlgili Anabilim Dalı: İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

İlgili Anabilim Dalı: İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ Sorumlu Öğretim Elemanı : ÖĞR. GÖR. MEHMET BİRGEN Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... BEDİH BUT 00 MEHMET ŞİRİN KARASU 00 ÖZLEM KARA 00 KÜBRA ELİK 0 ÖZGE

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni 65 Odamızdan Ziyaretler Odamıza Ziyaretler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Konya İl Müdürü Seyfettin BAYDAR Konya İl Emniyet Müdürü Mevlüt DEMİR İntech Global A.Ş. Emin Gürcan GÜREL TTMD Konya İl Temsilcisi

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI Tanıtım Kodu : 2014ARAÇGR1074 Malzeme Adı : FORD TRANSİT (1995 MODEL) 55930056856 SELİN OKYOL Peşin 3.259,00 TL 4444

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPARAK KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPARAK KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ İÇİN MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Salih MELEZ Cemal

Detaylı

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies. Hakemli Elektronik Dergi

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies. Hakemli Elektronik Dergi ISSN: 2528-9403 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies Hakemli Elektronik Dergi Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi University of Abant İzzet Baysal

Detaylı

CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ

CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ Orhan AYKANAT Gökay AYKANAT Medrese Mh.59.Sk.Medrese Taksi Üstü Can Ap 0 535 723 68 29 30.04.2014 Dursun POLAT Serkan CÖMERT Kaman 0 555 459

Detaylı

Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Gaziantep

Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Gaziantep Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm İl Temsilciliği Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi-Saati

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KOMİSYON VE KURULLARI ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Unvan Adı ve Soyadı Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ İletişim Fakültesi Dekanı Edebiyat Fakültesi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (EK MADDE-1 ) YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI (2014 Puanı)

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (EK MADDE-1 ) YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI (2014 Puanı) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (EK MADDE-1 ) YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI (2014 Puanı) No Ad Soyad Geldiği Sınıf Puan Türü Puan Yılı Sonuç 1 Hasan Hüseyin Kovalı Demirel. 2 Nesibe Ertuğrul

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU GÜNCEL DİNİ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI-V İBADETLER VE AİLE HAYATI İLE İLGİLİ BAZI MESELELER 30.11.2012-02.12.2012 AFYONKARAHİSAR 1.

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz

1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz 1. 1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz Celalettin GÜVENÇ Şanlıurfa Valisi Sempozyum Onursal Başkanı Dr. A. Eşref FAKIBABA Şanlıurfa Belediye Başkanı Sempozyum Onursal Başkan

Detaylı

Soyadı Ünvanı SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BAHATTİN PAÇACI 0,665 ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E ERSİN GÜR 624,679 T.A.Ş. E ALİ AYDIN 832,888

Soyadı Ünvanı SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BAHATTİN PAÇACI 0,665 ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E ERSİN GÜR 624,679 T.A.Ş. E ALİ AYDIN 832,888 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :I, :40 sayılı Tebliği nin 8 nci maddesi gereğince, hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi Mavi Atlas. Sahibi GŞÜ Edebiyat Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. M.

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi Mavi Atlas. Sahibi GŞÜ Edebiyat Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. M. Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi Mavi Atlas Sahibi GŞÜ Edebiyat Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM Editör Yrd. Doç. Dr. Merve KARAÇAY TÜRKAL Editör Yardımcıları Arş. Gör. M. Ali YILDIZ

Detaylı