İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu ( ) İsmail E. Erünsal Mustafa Birol Ülker Fatih Çardaklı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010) İsmail E. Erünsal Mustafa Birol Ülker Fatih Çardaklı"

Transkript

1 İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu ( ) İsmail E. Erünsal Mustafa Birol Ülker Fatih Çardaklı İstanbul

2 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TEFSİR ANABİLİM DALI 8363 Abacı, Harun Beyzâvî ve Nesefî deki i tizâl etkilerinin incelenmesi (Beyzâvî ve Nesefî tefsirlerine eleştirel bir yaklaşım). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdülaziz Hatip) 8364 Abacı (Yılmaz), Fatma Kur an Kıssalarının Ahlâki Boyutu. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi X, 237 y. (Danışman: Doç. Dr. Murat Sülün) 8365 Abay, Ahmet Kur'an'a göre insan ve din ile olan ilişkisi. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Çetin) 8366 Abay, Muhammed Hâherzâde nin Minhâcü l-beyân adlı Kur ân sözlüğünün tahkiki (Dad harfine kadar). (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) 8367 Abay, Muhammed Osmanlı dönemi müfessirleri. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sakıp Yıldız) 8368 Acar, Gülen Kur'an-ı Kerim'de ihlas. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8369 Acerce, Feyzullah Kur an a Göre Musibetler Karşısında Peygamberlerin Tavırları. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi VIII, 154.y. (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci) 8370 Açık, Fatih Kur ân-ı Kerîm de irâde hürriyeti ve sorumluluk çercevesinde insan hayatı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül) 02

3 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8371 Açıkalın, Bünyamin Kur ân da dünya hayatına verilen değer. (Doktora) Marmara Üniversitesi XI, 304 y. (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) 8372 Açıkalın, Bünyamin Kur'an-ı Kerim'de rüya kavramı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi VIII, 125 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Karaçam) 8373 Adıgüzel, Mehmet İmam Nafi ve kıraatının özellikleri. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci) 8374 Adıgüzel, Mehmet Kıraatlar açısından Razi ve Tefsir-i Kebiri. (Doktora) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Tetik) 8375 Adıyaman, Betül Hicri Altıncı Asrın Önde Gelen Müfessirleri ve Furkân Sûresi Örneğinde Tefsir Yöntemleri. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi VI, 142 y. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Görener) 8376 Adilbayev, Alau Rus oryantalistlerin Kur'an çalışmaları. (Doktora) Ankara Üniversitesi V, 237 y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Nedim Serinsu) 8377 Ağbal, Davut Abdulkerîm b. Ali el-irakî ve tefsirdeki metodu. (Yüksek Lisans) Gazi Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mesut Okumuş) 8378 Ağılkaya, Muhammed Ali Kur an Müşkillerinin Giderilmesinde Tarihi Malzemenin Kullanımı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi VII, 59 y. (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak) 8379 Ağırbaş, Hasan Duhâ sûresi tefsiri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek) 8380 Ağırkaya, Güven Kur'ân-ı Kerim'de Birr. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi V, 204 y. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Çelik) 8381 Ağkuş, Yusuf Kur an Yolu Adlı Tefsirin Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Işıcık) 8382 Ağralı, Ahmet Kur ân da kâriîn kavramı ve insan hayatındaki yeri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi IV, 139 y. (Danışman: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner) 8383 Ahmadzada, Faig Kâdî Abdülcebbâr a Göre İ cazu l-kur ân. (Doktora) Ankara Üniversitesi IX, 179 y. (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak) 03

4 TEFSİR ANABİLİM DALI 8384 Ahmedzade, Faig Kâdî Abdulcebbâr ın Müteşâbih âyetlere yaklaşımı (Müteşâbihu l-kur ân adlı tefsiri bağlamında). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci) 8385 Ak, Mustafa Sabri Kâdı Abdü'l-Cebbar ve Mu'tezile tefsirindeki yeri. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Yusuf Işıcık) 8386 Akar, Muhlis Kur an-ı Kerim e göre toplumların helak oluş sebebleri ve şekilleri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi , 109 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail Karaçam) 8387 Akay, Ali Kur ân da temsîlî anlatım. (Doktora) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner) 8388 Akay, Ali Tabiun döneminde tefsir hareketleri. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Abdülbaki Turan) 8389 Akbaş, Abdurrahman Kur ân a göre ebedîlik. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof.Dr. Muhsin Demirci) 8390 Akbaş, Abdurrahman Kur ân da tekrarlar. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek) 8391 Akbaş, Ahmet Kur ân da cennet ve hûrîler. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz) 8392 Akbaş, Necati Hz. Peygamber dönemi Kur ân ın yazım tarihî. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8393 Akbay, Cevdet Celâleddin ed-devvâni ve Tefsir-u Kul yâ Eyyuhe'l-Kâfirûn (edisyon kritik). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi XI, 68, 46 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sadrettin Gümüş) 8394 Akbıyık, Huriye Kur ân ilimlerinden biri olarak Havâssu l-kur ân. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof.Dr. Abdülaziz Hatip) 8395 Akbulut, İsmail Muavvizeteyn sûrelerinin tespiti ve tefsiri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdülaziz Hatip) 8396 Akbulut, R. Adeviye Cumhuriyet devrinde yılları arasında Türkiye deki tefsir hareketleri. (Doktora) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner) 04

5 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8397 Akbulut, R. Adeviye Kur'an-ı Kerim'e göre anne. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz) 8398 Akça, Esra Kur ân da adı geçen ancak peygamber olup olmadığı ihtilâflı olan kişiler. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. H. Mehmet Soysaldı) 8399 Akça, Nermin Vahiy geleneğinde a-b-d kökünün semantik açıdan incelenmesi. (Doktora) Ankara Üniversitesi VIII, 278 y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8400 Akça, Osman Kur ân da nimet kavramı. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmet Ersöz) 8401 Akça, Yunus Kur ân da mühlet-helâk ilişkisi. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. H. Mehmet Soysaldı) 8402 Akçin, Aytekin Kur'an'ın aileye bakışı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi VIII, 102 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8403 Akdemir, Caner Suyûti'nin Mukadderatul-Kur'an adlı eserinin edisyon kritiği. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi XX, 480 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdulbaki Güneş) 8404 Akdemir, Hikmet Muhammed İbnü Bedrüddin el-münşi ve tefsirdeki metodu. (Doktora) Ankara Üniversitesi IX, 237 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8405 Akdemir, Mustafa Atilla Addü'l-Ay ilmi ve Ebu Amr ed-dani'nin (ö. 444/1052) Kitabu'l-Beyan fi Addi Ayni l- Kur'an adlı eserinin tanıtımı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi , [18] y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Yüksel) 8406 Akdemir, Mustafa Atilla Hamid b. Abdülfettah el-paluvi, hayatı, ilmi şahsiyeti, eserleri ve Zübdetü'l-İrfan adlı eserinin metodolojik tanıtımı ve tahkiki. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emin Işık) 8407 Akdemir, Salih Hıristiyan kaynaklara ve Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa. (Doktora) Ankara Üniversitesi VIII, 281 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8408 Akdeniz, Necat Kur'an-ı Kerim'de mecâz. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sadrettin Gümüş) 8409 Akgül, Mehmet Kur ân da din kavramı. (Doktora) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Veli Ulutürk) 05

6 TEFSİR ANABİLİM DALI 8410 Akgül, Muhittin Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber. (Doktora) Marmara Üniversitesi VIII, 383 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emin Işık) 8411 Akgül, Muhittin Mâtüridi Tefsiri'nden Kehf suresinin tahkik ve tahlili. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Çetin) 8412 Akgün, İbrahim Kur'an'da sihir kavramı. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi VII, 100 y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Coşkun) 8413 Akgün, İbrahim Kur'an'da tefekkür. (Doktora) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Elmalı) 8414 Akgün, Yusuf Mefatihu'l-Gayb Tefsiri'nin 7, 8, 21 ve 22. ciltlerinin fihristi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi , 160 y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8415 Akın, Nimetullah Müslüman-Hıristiyan diyaloğu açısından Meryem suresi. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emin Işık) 8416 Akıncı, Vildan Muhammed Esed in Meal-Tefsirinde Aklî Yaklaşımlar. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci) 8417 Akkaya, Ayşe Kur ân ın İbadet ile İlgili Hükümlerinde Ahlâki Boyut. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Altundağ) 8418 Akkoyun, Cihad İbnü l-arabî nin Ahkâmü l-kur ân ındaki metodu. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu) 8419 Akman, Mustafa Kur'an'da cehalet. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bahattin Dartma) 8420 Akman, Şule Keşşaf ta Mütevatir Olmayan Kıraatlar ve Tefsir İlişkisi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi XIII, 83 y. (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak) 8421 Aköz, Hidayet el-cum'a suresi tefsiri ve tasvir ettiği Yahudi kişiliği. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner) 8422 Aköz, Hidayet Kur'an'da Allah-kul (insan) ilişkisi. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek) 8423 Akpınar, Ali Kur'an-ı Kerim'in tefsirine ihtiyaç var mıdır. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Abdülbaki Turan) 06

7 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8424 Akpınar, Ali Said b. Cübeyr ve tefsir ilmindeki yeri. (Doktora) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Yusuf Işıcık) 8425 Akpınar, Musa Kırâatların tevâtürü meselesi. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Coşkun) 8426 Akpınar, Musa Kur an da Kurtuluş Öğretisi. (Doktora) Erciyes Üniversitesi IX, 426 y. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Coşkun) 8427 Aksoy, M. Nafi Kur ân da İsrâiloğulları na eleştirel yaklaşım. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Elmalı) 8428 Aksu, Sema Kur ân-ı Kerîm de Hevâ kavramı. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Çelik) 8429 Akşit, Mustafa Abdurrezzak İbn Hemmâm ve Tefsiri'ndeki metodu. (Doktora) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8430 Aktaş, Halil Kur'an'da akıl kavramına sık sık yapılan vurgunun önemi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Şevki Saka) 8431 Aktaş, Mustafa Kur'an'da muttaki insan kavramı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Nedim Serinsu) 8432 Aktaş, Nurullah Burûc sûresinin tefsiri. (Yüksek Lisans) Dicle Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Muhammed Çelik) 8433 Aktaş, Sahip Kur ân da istifhâm üslubu. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Gıyasettin Arslan) 8434 Aktürk, Zeynep Saff sûresi ve tefsiri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Karaçam) 8435 Akyüz, Sedat Kur'an'da tarih yorumu. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. M. Zeki Duman) 8436 Akyüzoğlu, Hüseyin Alûsi'nin Ruhu'l-Meâni Tefsiri'nin III ve VI. ciltlerinin fihristi. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi VII, 23, 222 y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8437 Akyüzoğlu, Hüseyin Taberî tefsiri nde Garîbü l-kur ân. (Doktora) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Veli Ulutürk) 07

8 TEFSİR ANABİLİM DALI 8438 Al, Bahar Cennet kadını: Hûrî. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. M. Halil Çiçek) 8439 Albayrak, Abdulkadir Kur ân-ı Kerîm e göre İsrâiloğullarının imtihanı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Muhsin Demirci) 8440 Albayrak, Bilal Çağdaş Tefsir Hareketi Açısından Kur ân Yolu İsimli Tefsirin Analizi. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yunus Ekin) 8441 Albayrak, Halis Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri. (Doktora) Ankara Üniversitesi III, 188 y. (Danışman: Doç. Dr. Salih Akdemir) 8442 Albayrak, İsmail İbn Atiyye ve Tefsiri el-muharreru'l-veciz. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8443 Albayrak (Köksal), Fatma Kur ân ışığında Zülkarneyn kıssası ve günümüze yansıması. (Doktora) Marmara Üniversitesi XIII, 273 y. (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) 8444 Aldamov, Akhmed Kur an-ı Kerim de Peygamberlerin Vasıfları ve Örnek Davranışları. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi VIII, 97 y. (Danışman: Prof. Dr. M. Zeki Duman) 8445 Aldemir, Halil Kur ân-ı Kerîm de Hz. Peygamber (s.a.v.) e yapılan teselliler. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) 8446 Aldemir, Saliha Ferrâ nın kıraatlere yaklaşımı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8447 Alemdar, Yusuf Osmanlı da Dâru l-kurrâ müessesesi ve kıraat öğretimi. (Doktora) Ankara Üniversitesi VI, 188 y. (Danışman: Prof. Dr. Şevki Saka) 8448 Aliyev, Rovshan Kur an da Bereket Kavramı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi XVI, 166 y. (Danışman: Prof. Dr. Abdülaziz Hatip) 8449 Alkan (Koyuncu), Zehra Kitâb-ı Mukaddes ve Kur ân-ı Kerîm de ortak ahlâkî ilkeler. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi VIII, 196 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8450 Alkaya, Ahmet Lütfi Kur'an-ı Kerim'de arınma kavramı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. İdris Şengül) 8451 Alp, Musa Zemahşeri'nin Keşşaf'ında mutezili görüşlere filolojik yaklaşımlar. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Celal Kırca) 08

9 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8452 Alp, Tuncer Türkiye de modern tefsir çalışmaları. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdülcelil Candan) 8453 Alpaydın, Mehmet Akif Kur'ân-ı Kerîm'in İnzâli Aşamasında Muvafakat Olgusu. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Nihat Temel) 8454 Alptekin, Zeynel Abidin Kur an'da İman Kavramının Semantik Analizi. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi VII, 183 y. (Danışman: Prof. Dr. Abdulbaki Güneş) 8455 Alrawashdeh, Ziyad Kur an da İlim Kavramı. (Doktora) İstanbul Üniversitesi X, 262 y. (Danışman: Prof. Dr. Mevlüt Güngör) 8456 Altay, Ali Kur ân a göre Hz. Îsâ ve nüzûlü problemi. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Necati Kara) 8457 Altıkulaç, Tayyar Ebû Şâme el-makdisi ve el-mürşidü'l-veciz. (Doktora) Marmara Üniversitesi y Altın, Mehmet Mu tezile Görüşüne Temel Teşkil Eden Âyetlerin Tahlili (Keşşâf ve Medarik Örneği). (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi IV, 149 y. (Danışman: Prof. Dr. Abdulbaki Güneş) 8459 Altınışık, Sadettin Kur'an'da ihsan kavramı. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sadık Kılıç) 8460 Altıntaş (Yılmaz), Melek Menâr Tefsiri nde fert-devlet ilişkisi. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya) 8461 Altun, Abdulcebbar Şeyhülislam Molla Gürani hayatı, eserleri ve tefsirdeki metodu. (Yüksek Lisans) Ondokuz Mayıs Üniversitesi VIII, 166 y. (Danışman: Doç. Dr. İshak Yazıcı) 8462 Altun, Fatih M. E. B. İslâm Ansiklopedisi ndeki Kur ân ve tefsirle ilgili maddelerin eleştirel analizi. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Davut Aydüz) 8463 Altundağ, Mustafa Ali b. Faddal el-mücaşi'i'nin Nüketü Me'âni'l-Kur'an isimli eserinin tahlili ve tenkitli neşri. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8464 Altundağ, Mustafa Müfessir el-vâhidi ve Fedâilu's-Suver adlı kitabı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Özek) 8465 Altuntaş, Abdurrahman Celâleyn Tefsiri ve metodu. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi IX, 134 y. (Danışman: Prof. Dr. Şevki Saka) 09

10 TEFSİR ANABİLİM DALI 8466 Altuntaş, Abdurrahman Kur an da Temel Siyasi Kavramlar. (Doktora) Ankara Üniversitesi VII, 218 y. (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül) 8467 Altuntaş, Halil Ahmed b. Ali el-bağâvi'ye ait Kitab-u Vücûh-i İ'rabi'l-Kur'an. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi II, 56, 67 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8468 Altuntaş, Halil Necri ve tefsirdeki metodu. (Doktora) Ankara Üniversitesi LIX, 248 y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8469 Altuntaş, Mehmet Kur an Perspektifinden Dünyanın Değeri. (Doktora) Ankara Üniversitesi V, 231 y. (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül) 8470 Altuntaş, Mehmet Kur ân-ı Kerîm e Göre İmtihan Gerçeği. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül) 8471 Apaydın, İsmail Alusi'nin Ruhu'l-Meani tefsirinin II. ve IX. ciltlerinin fihristi. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Veli Ulutürk) 8472 Aptourachman, Alie Vahiy geleneğinde emr kökünün semantik açıdan incelenmesi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8473 Aras, Abdullah Kur'an'da sabır kavramı. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Avni Çelik) 8474 Arat, Şahin Kitap ve sünnet ilişkisi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Işıcık) 8475 Arbaç, Cemal Ömer Nasuhi Bilmen Tefsirinde Yahudi ve Hıristiyanlara Bakış. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi VI, 104 y. (Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman Elmalı) 8476 Argun, Ayşe Betül Ayetler Bağlamında Tebliğde Eylemin Sınırları. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi X, 95 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek) 8477 Arıcı, Niyazi Menâr Tefsiri nde mûcizelerle ilgili farklı yorumlar. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi VI, 150 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8478 Arıkan, Yusuf Kur'an'a göre müminlerarası ilişkiler. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmet Ersöz) 8479 Aripov, Niyazali Kur ân-ı Kerîm in inanmaya dâvette kullandığı üslubu. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Nedim Serinsu) 10

11 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8480 Aripov, Niyazali Tefsîr-i Kebîr de Kur ân ın Kur ân la tefsiri. (Doktora) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak) 8481 Arpa, Abdulmuttalip İbn Berrecân ve el-irşâd isimli tefsirindeki Fâtiha, Kehf ve Hucurât sûrelerinin tefsirinin tahkiki. (Yüksek Lisans) İstanbul Üniversitesi V, 50, 77 y. (Danışman: Doç. Dr. Ömer Aydın) 8482 Arpa, Abdulmuttalip İzz b. Abdusselam ve el-işâre ile l-îcâz fî Ba zı Envâi l-mecâz Adlı Eseri. (Doktora) Selçuk Üniversitesi VII, 216 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek) 8483 Arpa, Enver İbn Teymiyye nin Kur ân anlayışı ve anlama metodu. (Doktora) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Paçacı) 8484 Arpa, Recep Ayıntâbî Mehmed Efendi nin Tibyân Tefsiri ve Osmanlı toplumundaki yorum değeri. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi X, 118 y. (Danışman: Doç. Dr. Abdülhamit Birışık) 8485 Arslan, Durmuş Metodolojik yönden Kur'an'ın tedriciliği. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan Keskin) 8486 Arslan, Efendi Fil suresi tefsiri. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan Keskin) 8487 Arslan, Emine Kuran-ı Kerimde Hubb (Sevgi) Kavramı. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Gıyasettin Arslan) 8488 Arslan, Faruk Tefsir-i Kebir'in indeksi (c /25-26). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi VI, 190 y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8489 Arslan, Gıyasettin Hicri ikinci asrın siyasî yapısı içinde İmâm Şâfiî nin Kur ân ı tefsir metodolojisi. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Karaçam) 8490 As, Muhammed et-tekasür Suresi Tefsiri ve Bu Sure Işığında Kabir Ziyareti. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Çelik) 8491 Aslan, Abdulvahap Kur'an'da şeytan terimi. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Necati Kara) 8492 Aslan, Mehmet Emin Kur ân da beden sağlığı ile ilgili âyetlerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Harun Şahin) 11

12 TEFSİR ANABİLİM DALI 8493 Aslan, Osman Tantâvî Cevherî örneğinde bilimsel tefsir. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Orhan Atalay) 8494 Aslan, Ömer Kur ân ve hoşgörü. (Doktora) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Erdoğan Pazarbaşı) 8495 Aslan, Selim İbrâhim b. Hamza el-edirnevî ve Câmiu l-envâr adlı tefsirindeki metodu. (Yüksek Lisans) Karadeniz Teknik Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu) 8496 Aslan, Selma Bakara sûresi nde ana hatlarıyla sosyal hayat. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek) 8497 Aslantürk, Ayşe Hümeyra Ebu Hafs Ömer en-nesefi'nin (ö ) et-teysir fi't-tefsir adlı eserinin tahlili ve el-bakara Suresi'nin tenkidli neşri. (Doktora) Marmara Üniversitesi XIII, 247 y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8498 Aslantürk, Ayşe Hümeyra Ebû Mansur Muhammed İbn Muhammed el-mâtüridî'nin Tevilatü'l-Kur'an'ından Sûretü'n- Nisâ (Tenkidli metin). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi IV, 10, 522 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Turgut) 8499 Aşıkferki, Birtan Kur ân-ı Kerîm de kalîl ve kesîr (az ve çok) kavramları nın tahlili. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Nihat Temel) 8500 Ata, Mehmet Mahfuz İbn Kemal (v. 940/1533) ve Risâle fi İ'cazi'l-Kur'an adlı eserinin tahkiki. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi , 46 y. (Danışman: Doç. Dr. Sadrettin Gümüş) 8501 Ata, Mehmet Mahfuz Kevâşi (680/1281) ve tefsirdeki metodu. (Doktora) Marmara Üniversitesi XI, 290 y. (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) 8502 Atahan, İsmet Kürşat Kevnî âyetlerin Kur ân üslubu bağlamında incelenmesi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül) 8503 Atalay, Orhan Bir arada yaşamanın Kur'ani temelleri. (Doktora) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sadık Kılıç) 8504 Atalay, Orhan Kur'an-ı Kerim'de insan-meta ilişkisi ve çalışmanın yeri. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sadık Kılıç) 8505 Atay, Esma İlk dönem İngiliz oryantalistlerin Kur ân çalışmaları: W. Muir ve D. S. Margoliouth örneği. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 12

13 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8506 Ateş, Abdurrahman İskenderani ve ilmi tefsirdeki yeri. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. İsmet Ersöz) 8507 Ateş, Abdurrahman Tebliğ eğitim ve cihad sürecinde Kur'an'ın şiddet sorununa bakışı. (Doktora) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek) 8508 Ateş, Cemal Ulûhiyet ve ubûdiyet bağlamında insanın imtihan edilmesinin hikmeti ve boyutları. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül) 8509 Ateş, Fatih Başlangıçtan günümüze Bakara sûresinin tefsiri (âyet: ). (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Muhammed Aydın) 8510 Ateş, Süleyman İşâri Tefsir Okulu. (Doçentlik) Ankara Üniversitesi y Ateş, Süleyman Sülemi ve tasavvufi tefsiri. (Doktora) Ankara Üniversitesi IV, 208 y Ateşyürek, Remzi Kisai'nin kıraatı ve kıraatının hüccetleri. (Doktora) Ondokuz Mayıs Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İshak Yazıcı) 8513 Ateşyürek, Remzi Mehmed Vehbi Efendi'nin hayatı, eserleri ve tefsirdeki metodu. (Yüksek Lisans) Ondokuz Mayıs Üniversitesi VII, 147 y. (Danışman: Prof. Dr. Süleyman Ateş) 8514 Atik, Bilal Kral ve Peygamber Olarak Dâvûd (a.s.) ve Süleyman (a.s.) Kıssalarıyla Verilmek İstenen Mesajlar. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi VI, 173 y. (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül) 8515 Atik, M. Kemal Câmiu'l-beyân fi'l-kırâati's-seb'i l-meşhûra ve kırâat ilmi yönünden tahlili. (Doktora) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Sakıp Yıldız) 8516 Atmaca, Gökhan Hz. Ömer in Kur an-ı Kerim Anlayışı ve Tefsir İlmine Katkıları. (Doktora) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Davut Aydüz) 8517 Atsız, Burhan Modern Dönemde Kur an a Yaklaşımlar Anlamında Edebi Tefsir Metodu ve Emin el-huli. (Doktora) Atatürk Üniversitesi VII, 173 y. (Danışman: Prof. Dr. Orhan Atalay) 8518 Atsız, Burhan Mu'tezile ve tefsir metodu. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi V, 110 y. (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci) 8519 Avcı, Emine Kur'an-ı Kerim'e göre iman. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 13

14 TEFSİR ANABİLİM DALI 8520 Avcı Kaya, Yasemin Vahidî'nin el-vasît Adlı Tefsirindeki Metodu. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Özel) 8521 Avcı, Zülkarneyn Kadı Abdulcebbâr ve tefsirdeki metodu. (Doktora) Ankara Üniversitesi VII, 283 y. (Danışman: Prof. Dr. Mevlüt Güngör) 8522 Avcı, Zülkarneyn Kur'an'da ve Kitab-ı Mukaddes'te vahiy. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8523 Ay, Mahmut Ahmed b. Acibe ve İşârî Tefsir Açısından el-bahru l-medid. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek) 8524 Ay, Mahmut Kur ân-ı Kerîm de müşriklerin eleştiri ve ithamları ve bunlara verilen cevaplar. (Yüksek Lisans) Gazi Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mesut Okumuş) 8525 Ay, Mahmut Molla Güranî nin Gâyetü l-emânî isimli tefsiri ve tefsirinin Fâtiha ve Bakara sûrelerinin âyetlerinin edisyon kritiği. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8526 Ay, Rahim Kudüs şehri siyasi tarihi (Başlangıcından M.S.135 e kadar) ve üç kutsal dindeki önemi. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. M. Fatih Kesler) 8527 Ayan, Hidayet Kur'an'da Peygamber Duaları ve Dînî Kültürümüzdeki Yeri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi V, 130 y. (Danışman: Prof. Dr. Hasan Elik) 8528 Aydar, Hidayet Kur'an'a göre dostluk ve arkadaşlık. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi XI, 239 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail Karaçam) 8529 Aydar, Hidayet Kur'an-ı Kerim'in tercümesi mes'elesi. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammed Eroğlu) 8530 Ayday, Mehmet Selim Muhammed Hamidullah ın Kur ân a yaklaşımı ve Kur ân eksenli çalışmaları. (Yüksek Lisans) İstanbul Üniversitesi XIII, 174 y. (Danışman: Prof. Dr. Mevlüt Güngör) 8531 Aydemir, Abdullah Tefsir'de İsrailiyyât (H. VI. asrın başına kadar). (Doktora) Atatürk Üniversitesi XIII, 331 y Aydın, Abdurrahman Çağdaş dönemde ribâ âyetlerinin yorumu sorunu. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi VI, 126 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 14

15 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8533 Aydın, Atik İbn Cerîr et-taberî nin Kur ân anlayışı ve te vîl tercihleri. (Doktora) Ankara Üniversitesi IV, 179 y. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Özsoy) 8534 Aydın, Atik İbn Kesir'in Kur'an'ı Kur'an'la tefsiri. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi , 139 y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8535 Aydın, Hakan Sebeb-i nüzûl bağlamında sahâbeye atıfta bulunan âyetlerin tahlili ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Talip Özdeş) 8536 Aydın, Hayati Kur'an ve sünnete göre beşeri zaaflar. (Doktora) Harran Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Halil Çiçek) 8537 Aydın, İsmail Filolojik Tefsirin Doğuşu ve Gelişimi. (Doktora) Dokuz Eylül Üniversitesi XII+294 y. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Yaşar) 8538 Aydın, İsmail Kur ân da furkân kavramı. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu) 8539 Aydın, Muhammed Kur an da Peygamberlerin Tebliğ Metodlarının Psikolojik Bağlamda Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi VI, 129 y. (Danışman: Doç. Dr. Hayati Aydın) 8540 Aydın, Şükrü Kur'an'da kibir kavramı. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Avni Çelik) 8541 Aydın, Zeynel Kur ân ın yazılması ve cem i sorunu. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8542 Aydın, Zeynel Abidin Hz. Osman ve Sonrası Dönemde Kur an ın Metinleşme Tarihi. (Doktora) Ankara Üniversitesi XXIV, 266 y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8543 Aydoğdu, Yakup Kur ân da nesh çalışması. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Durmuş Ali Kayapınar) 8544 Aydüz, Davut Muhammed İbn Ali el-kereci ve Nüketü'l-Kur'an adlı eserinin tahkik ve tahlili. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8545 Aygün, Abdullah Ebü l-muzaffer es-sem ânî ve tefsirdeki metodu. (Yüksek Lisans) Karadeniz Teknik Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hilmi Karslı) 15

16 TEFSİR ANABİLİM DALI 8546 Aygün, Abdullah Kur an a Göre Ümmet-i Muhammed in Özellikleri. (Doktora) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Veli Ulutürk) 8547 Aygün, Meral Mevdudi nin Tefsirinde Kadın Konusuna Yaklaşımı. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Akpınar) 8548 Ayhan, Bayram Kur an-ı Kerim e Göre Peygamberlerin İsmeti. (Yüksek Lisans) İstanbul Üniversitesi IX, 136 y. (Danışman: Prof. Dr. Mevlüt Güngör) 8549 Aykul, Selami Abdurrahman es-seâlibî ve tefsirdeki metodu. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Durmuş Ali Kayapınar) 8550 Ayral, Mehmet Şirin Kur ân ın yetimlere bakış açısı. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmet Ersöz) 8551 Bağcı, Selami Cemâleddin el-kâsimî nin Mehâsinü t-te vîl adlı tefsiri ve bilimsel açıdan değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmet Ersöz) 8552 Bağcıvan, Şefik Kur'an-ı Kerim'de Hz. Şuayb. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mevlüt Güngör) 8553 Bakır, Muhammet Burak Kur an da, Günahkâr Mümin İçin Cehennem Azabının Ebediliği Çerçevesinde Yapılan Tartışmalar. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi V, 93 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdülcelil Candan) 8554 Bakırcı, Saffet Kur'an kendisini nasıl tarif ediyor. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Sadrettin Gümüş) 8555 Bakırcı, Saffet Meâlimu't-Tenzil'in rivayet tefsirleri içindeki yeri. (Doktora) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdülbaki Turan) 8556 Bal, Bekir Hak Dini Kur ân Dili tefsirinde işarî yön. (Yüksek Lisans) Dicle Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Muhammed Çelik) 8557 Bal, Mehmet Turan Abdülehad-i Nûrî es-sivâsî nin Hikmetü t-teâruz fî Sûreti t-tenâkuz adlı eseri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi , (108) y. (Danışman: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner) 8558 Balbay, Muhammed Garanik kıssası ve Oryantalist yaklaşımlar. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Hikmet Akdemir) 16

17 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8559 Balıkkaya, Şükran Kur ân da adâlet kavramı. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi VIII, 208 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin) 8560 Balkı, Necdet Kur ân da nüzûl kavramı. (Yüksek Lisans) Karadeniz Teknik Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu) 8561 Baltacı, Ahmet Ebû Bekir el-arabi'nin Tefsiri ve tefsirindeki metodu. (Doktora) Atatürk Üniversitesi y Baltacı, Burhan Müdâyene ayeti tefsiri (Bakara sûresi 2-282). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek) 8563 Baltacı, Burhan Şâtıbî nin Kur ân ı yorumlama yöntemi. (Doktora) Ankara Üniversitesi X, 237 y. (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak) 8564 Bardak, Ahmet Kur ân da İlm-i Ledünnî. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Hayati Aydın) 8565 Bardhi, İsmail yılları arasında Bosna-Hersek ve Kosova'da tefsir sahasında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi II, 126 y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8566 Bardhi, İsmail İbrahim Dalliu ve Tefsiri'ndeki metodu. (Doktora) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8567 Barut, Abdurrahman Kur an da İbret Kavramı ve İbret Alınacak Şeylerin Zamansal Tasnifi. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Görener) 8568 Baş, Adem Fussilet sûresinden hareketle Allah-insan ilişkisinin bilgi boyutu. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Talip Özdeş) 8569 Baş, Erdoğan Hucurât sûresi tefsiri ve inananlar arası beşeri münasebetler. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi IX, 136 y. (Danışman: Doç. Dr. Sadrettin Gümüş) 8570 Baş, Erdoğan Kur'an üslubunda lafzi tekrarlar. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) 8571 Başar, Serpil Erken dönemde (Hicri 1. Asır) Kadınların Kur'an Yorumuna Katkıları. (Doktora) Dokuz Eylül Üniversitesi s. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu) 17

18 TEFSİR ANABİLİM DALI 8572 Başar, Serpil Kâsımî nin Mehâsinu t-te vîl adlı tefsirinde Esbâb-ı nüzûl sorunu. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu) 8573 Başkan, Ömer İsmail hakkı Bursevi'nin aile hukukuna ilişkin ayetlerin yorumu. (Yüksek Lisans) İstanbul Üniversitesi V, 100 y. (Danışman: Prof. Dr. Süleyman Ateş) 8574 Başkan, Ömer Kur ân yorumunun politik bağlamı -Mevdûdî örneği-. (Doktora) Ankara Üniversitesi IV, 212 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8575 Başkaya, Hatice Kur ân da Allah ın gazabına uğramış insanlar ve toplumlar. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi VIII, 121 y. (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz) 8576 Başyiğit, Nurettin Elmalı'da ilmi tefsir. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çelik) 8577 Batar, Yusuf Kur'an-ı Kerim'e göre iletişim. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bahattin Dartma) 8578 Bayar, Fatih Kur ân da fesâd kavramı. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin) 8579 Bayar, Fatih Taberî nin Tefsir Metodolojisi. (Doktora) Uludağ Üniversitesi XII, 404 y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Çelik) 8580 Bayat, Ekrem Şihabüddin es-sivasi'nin Uyunu't-Tefasir adlı eserinin tahlili ve tefsirdeki metodu. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. M. Zeki Duman) 8581 Baydaş, Mehmet Ebu Mansur Muhammed İbn Muhammed el-mâtüridî (v. 333/944) ve Tevilâtü'l- Kur'an'ından Mümtehine suresi tefsiri (Tenkitli metin). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi VI, 27, 59 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammed Eroğlu) 8582 Bayer, İsmail Kur'an ve sanat. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci) 8583 Bayer, İsmail Tefsiru Ebdei l-beyân li Cemii Âyi l-kur an Adlı Eserin Tefsir Usulü Açısından İncelenmesi. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. İsmail Çalışkan) 8584 Bayhan, Ramazan Ni'metullah b. Mahmut Nahcivani ve el-fevatihu'l-ilahiyye ve'l-mefatihu'l-gaybiyye adlı eserinin tahlili. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. M. Kemal Atik) 18

19 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8585 Bayırlı, Mustafa Fahruddin er-razi'nin ahkam ayetleri tefsirinde izlediği metod. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Paçacı) 8586 Baykal, Orhan Kur'an-ı Kerim'e göre ehl-i kitap. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi X, 132 y. (Danışman: Doç. Dr. İsmail Karaçam) 8587 Bayrakçı, Nizamettin Taberi Tefsiri Mukaddimesinin Kur an İlimleri Açısından İncelenmesi. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi s. (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Işıcık) 8588 Bayraktar, Lütfiye Gülay Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Peygambere itaat. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Atay) 8589 Bayraktar, Muhammet Sönmez Kıssaların Fıkhı -Hz. Salih Kıssası Örneği-. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi X, 164 y. (Danışman: Prof. Dr. Necati Kara) 8590 Bayraktuta, Bilal Hud Sûresi Işığında İman ve Ahlak. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Hasan Keskin) 8591 Bayram, Abdullah İbn Kesir'in Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim adlı eserinin israiliyyat açısından değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Karadeniz Teknik Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Salih Sabri Yavuz) 8592 Bayram, Abdullah Kurtubî ve Fıkhî Tefsiri. (Doktora) Uludağ Üniversitesi XVI, 535 y. (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Çelik) 8593 Bayram, Enver Râzî Tefsiri nde insan tabiatı ile ilgili âyetlerin yorumları. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu) 8594 Bayramçavuş (Hülagü), Zehra Kava'id-i Teysir-i Kur'an (metin-tercüme-sözlük-ekler dizini). (Yüksek Lisans) İstanbul Üniversitesi VII, [28], 180 y. (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Özkan) 8595 Baysal, Sıddık Ulu l-emr kavramı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8596 Bedir, Ahmet Baküvi Tefsiri'nin tahlil ve tahrici. (Doktora) Harran Üniversitesi c. ; (XVI, 200 y.). (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz) 8597 Bedirhanoğlu, Fadıl Kur'an'da fitne. (Doktora) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hikmet Akdemir) 19

20 TEFSİR ANABİLİM DALI 8598 Bedirhanoğlu, Fadıl Kur'an-ı Kerim'de ırk kavramı. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz) 8599 Bekçi, Merve Kur an-ı Kerim e Göre Amellerin Boşa Çıkması. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi V, 139 y. (Danışman: Doç. Dr. Murat Sülün) 8600 Beki, Niyazi XX. asır Türkiye'sinde tefsirde İşaratü'l-i'caz örneği. (Doktora) Sakarya Üniversitesi X, 266 y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8601 Bektaş, Halil Kur ân ın özürlülere bakışı. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ali Akpınar) 8602 Belek, Muhammed Zahid Hz. Ali nin Kur an Tasavvuru ve Ayetleri Tefsiri. (Yüksek Lisans) Süleyman Demirel Üniversitesi VIII, 142 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Galip Gezgin) 8603 Benek, Mehmet Munir Kur ân-ı Kerîm de ulûhiyyetle ilgili azâmet ceminin özellikleri. (Yüksek Lisans) Dicle Üniversitesi XIV, 214 y. (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik) 8604 Berk, Ali Nurullah Fahreddin er-râzî nin Mefâtîhu l-gayb adlı tefsirinde Şîa ya yönelik tenkitler. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Öztürk) 8605 Bıyıkoğlu, Yakup Şevkânî nin Fethu l-kadîr inde Esbâb-ı nüzûl. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rahim Tuğral) 8606 Biçiçi, Alaattin Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın tefsiri yönü. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci) 8607 Bilgen, Halil Sahih-i Buhari'de tefsir rivayetleri ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Şükrü Arslan) 8608 Bilgi, İsmail Hilmi Kur'an'a göre korku. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Paçacı) 8609 Bilgi, İsmail Hilmi Vahiy sürecinde kurtuluş. (Doktora) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8610 Bilgiç, Hamza Kur an ın Materyalist İnsan Tipine Bakışı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Nihat Temel) 8611 Bilgiç, Saliha Konuları İtibariyle Kur an da Dua. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat) 20

21 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8612 Bilgin, Abdülcelil Kur'an'daki deyimler ve kullanımları. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Paçacı) 8613 Bilgin, Abdülcelil Kur ân daki deyimler ve Zemahşerî nin Keşşâf ı. (Doktora) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8614 Bilgin, Bekir Kur'an'a göre istişare. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Çetin) 8615 Bilgin, Mehmet Kur'an'da Allah'ın doğru yoldan ayrılanlara süre tanıması. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi IV, 63 y. (Danışman: Prof. Dr. Mevlüt Güngör) 8616 Bilgin, Muhammet Garibu'l-Kur'an ve Amme Cüzü'ndeki garib kelimelerin tefsiri. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi VIII, 277 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selman Başaran) 8617 Bilgin, Muhammet Kur'an'a göre şirk ve müşrikler. (Doktora) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sakıp Yıldız) 8618 Bilgin, Mustafa Kur'an-ı Kerim'de ilim-iman ilişkisi. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi IX, 354 y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selman Başaran) 8619 Bilgin, Mustafa Tefsirde Mu'tezile ekolü. (Doktora) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sakıp Yıldız) 8620 Bilgin, Ömer Faruk Kur ân da Kelime kavramı. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi VII, 196 y. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı) 8621 Bilgiz, Musa Kur'an-ı Kerim'e göre ilim ve cehalet. (Doktora) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci) 8622 Bilgiz, Musa Sureler ve ayetler arasındaki tenasûb ve insicam açısından Said Havva'nın el- Esas Fi't-Tefsir adlı eseri. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Lütfullah Cebeci) 8623 Birışık, Abdülhamid Hint alt kıtasında Urduca tefsirler ve Ehl-i Kur'ân ekolü. (Doktora) Marmara Üniversitesi III, 398 y. (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım) 8624 Birışık, Abdülhamid Muhammed b. Akile ve ez-ziyâde ve'l-ihsân fi Ulumi'l-Kur'an'ı. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi XV, 70, 125 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Özek) 21

22 TEFSİR ANABİLİM DALI 8625 Bor, Adil Kur ân a göre hayvan hakları. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof.Dr. Muhsin Demirci) 8626 Boran, Mustafa Kur'an-ı Kerim'de şükür kavramı. (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Çetin) 8627 Borlak, İsmail Giritli Sırrı Paşa ve tefsir ilmindeki yeri. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi XVI, 132 y. (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir) 8628 Boyalık, M. Taha Molla Fenârî nin Aynu l-âyân adlı tefsirinin mukaddimesi (tahlil ve değerlendirme). (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi III, 141 y. (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci) 8629 Bozdemir, Faruk Tarihsel süreçte vahyin ketmedilmesi. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Akpınar) 8630 Bozgöz, Faruk Kitap ehli hakkındaki üç ayetin tefsirleri ile ilgili tarihi ve semantik çalışma. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi XVII, 256 y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu) 8631 Bozgöz, Faruk Kur'an-ı Kerim ve mecaz kavramı. (Doktora) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Tacettin Uzun) 8632 Bozkır, Metin İbâdetlerin ruhsal boyutu. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Hayati Aydın) 8633 Bozkurt, Alettin Kur ân da kıyâmet. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Selahattin Sönmezsoy) 8634 Bozkuş, Metin Kâdı Abdü'l-Cebbar ve tefsiri Tenzihu l-kur'an Ani'l-Matâ'in adlı eserinin tahlili. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Celal Kırca) 8635 Boztaş, Mehmet Tefsirlerde muhkem ve müteşabih kavramı. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr Celal Kırca) 8636 Bozyiğit, Halil Kur'an-ı Kerim'de insanlar arası iletişim. (Yüksek Lisans) Cumhuriyet Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Akpınar) 8637 Buğdaycı, Atilla Kur ân açısından üç semâvî din (Yahudilik-Hristiyanlık-İslâmiyet). (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. M. Zeki Duman) 8638 Buladı, Kerim el-kıyame suresinin tefsiri ve tasvir ettiği insan karakteri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhsin Demirci) 22

23 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8639 Buladı, Kerim Kur'an'a göre nankörlük kavramı. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Karaçam) 8640 Bulanık, Harun Nesefî tefsirinde İcâzu l-kur ân. (Yüksek Lisans) Fırat Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. H. Mehmet Soysaldı) 8641 Bulanık, Haydar Ebü l-kâsım el-kuşeyrî ve Letâifu l-işârât isimli tefsirindeki metodu. (Yüksek Lisans) Karadeniz Teknik Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hilmi Karslı) 8642 Bulut, Ali Erken Dönem Tefsir Mukaddimelerinin Tefsir Usûlü Açısından Değerlendirilmesi. (Doktora) Süleyman Demirel Üniversitesi VII, 240 y. (Danışman: Doç. Dr. Ali Galip Gezgin) 8643 Bulut, Ali Kur ân da emânet kavramı. (Yüksek Lisans) Süleyman Demirel Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Galip Gezgin) 8644 Büyük, Azize Feyza Kur ân da ev içi aile hayatı. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Bedir) 8645 Büyükkörükçü, Abdurrahman Ebu Ca'fer en-nahhas ve İ'râbü'l-Kur'an'ı. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Orhan Karmış) 8646 Büyükkörükçü, Abdurrahman Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'a yöneltilen emir ve nehiyler. (Doktora) Selçuk Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Abdülbaki Turan) 8647 Büyükyılmaz, Hamza Kur an a Göre Azlık ve Çokluk. (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi VI, 388 y. (Danışman: Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat) 8648 Cabir, Mustafa Muhammed b. Ebî Bekr er-râzî ve Tefsiri. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Ömer Özsoy) 8649 Can, Rüstem Başlangıçtan günümüze Kur ân tefsiri: Bakara sûresi, âyet (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Veli Ulutürk) 8650 Candan, Abdulcelil Kur'an'da hak-batıl mücadelesi. (Doktora) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hikmet Akdemir) 8651 Cansever, Şahin Kur'an'a göre kadın. (Yüksek Lisans) Erciyes Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. M. Zeki Duman) 23

24 TEFSİR ANABİLİM DALI 8652 Cansever, Tuğba Radikal İslâmî söylemlerde kullanılan kavramların Kur ân da ifade ettiği anlamlar. (Yüksek Lisans) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. M. Kemal Atik) 8653 Caymaz, Enes Kur ân da insan-şeytan ilişkisi ve bu ilişkinin tarihî serüveni. (Yüksek Lisans) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. M. Kemal Atik) 8654 Cebeci, Halil Ahiret hayatı açısından Vâkıa suresi ve tefsiri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emin Işık) 8655 Cebeci, Lütfullah Kur'an'ı Kerim ve kâinattaki şer problemi. (Doktora) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Suat Yıldırım) 8656 Cennet, Zülfi Muhammed Tahir b. Aşur ve Nesh Anlayışı. (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Ali Rıza Gül) 8657 Cerrahoğlu, Hatice Kur'an-ı Kerim'de akıl ve kalp kavramları ve bunların birbirleriyle münasebetleri. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mevlüt Güngör) 8658 Cerrahoğlu, İsmail Kur'an tefsirinin doğuşu ve tefsir hareketine hız veren âmiller. (Doktora) Ankara Üniversitesi , 42 y. (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Tayyib Okiç) 8659 Cerrahoğlu, İsmail Yahya İbn Sellâm ve tefsirdeki metodu. (Doçentlik) Ankara Üniversitesi II, 188 y Cesur, Ertuğrul Dr. Ali Şeriatî nin İslâm bilim projesi ve Kur ân tasavvuru. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi IX, 196 y. (Danışman: Doç. Dr. Ömer Özsoy) 8661 Cırık, Adem Cin sûresi tefsiri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) 8662 Cora, Mustafa Kur ân a göre hevâ. (Doktora) İstanbul Üniversitesi VII, 293 y. (Danışman: Prof. Dr. Mevlüt Güngör) 8663 Cora, Mustafa Kur'an'da Ad Kavmi. (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi X, 146 y. (Danışman: Doç. Dr. Mevlüt Güngör) 8664 Coşan, Kadri Ziyaettin Hitab açısından Kur ân-ı Kerîm in Zaman ve Mekan Boyutu. (Doktora) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner) 24

25 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 8665 Coşan, Ziyaeddin İsmail Hakkı Bursevî ve Fâtiha sûresi tefsiri. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek) 8666 Coşkun, Ahmet Kur'an-ı Kerim'de rızık meselesi. (Doktora) Uludağ Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Hüseyin Aydın) 8667 Coşkun, Mehmet Kamil Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin Kur ân anlayışı ve Kur ân açısından değerlendirilmesi. (Doktora) Ankara Üniversitesi , XIX y. (Danışman: Prof. Dr. Şevki Saka) 8668 Coşkun, Mehmet Kamil Türkiye'deki cami cemaatinin Kur'an anlayışı (Ankara örneği). (Yüksek Lisans) Ankara Üniversitesi y. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Paçacı) 8669 Coşkun, Muhammed Bereketzâde İsmail Hakkı nın Envâr-ı Kur an Tefsiri ve Diğer Tefsir Yazıları. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi V, 148 y. (Danışman: Doç. Dr. Muhittin Akgül) 8670 Coşkun, Muhammed İbadet Ayetlerinin Antropolojik Yorumu. (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi y. (Danışman: Prof. Dr. Hasan Elik) 8671 Coşkunsu, Ferruh Muhammed Abdullah Draz ve Kur ân anlayışı. (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi y. (Danışman: Doç.Dr. Mustafa Özel) 8672 Cömert, Derya Şeyhulislâm Mûsâ Kâzım Efendi nin hayatı, eserleri ve tefsirdeki metodu. (Yüksek Lisans) Gazi Üniversitesi y. (Danışman: Doç Dr. Mesut Okumuş) 8673 Çağıl, Necdet Basra imamlarının kıraatları ve hüccetleri. (Yüksek Lisans) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Tetik) 8674 Çağıl, Necdet Kur ân belâgatı ve fonetiği yönünden kıraatler. (Doktora) Atatürk Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Tetik) 8675 Çağlar, Hasan Bedreddin Sancar ve Ebdeu'l-Beyân li-cemîi Âyi'l-Kur'ân Adlı Tefsiri. (Yüksek Lisans) Harran Üniversitesi y. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Harun Şahin) 8676 Çağlayan, Reyhan Kur ân-ı Kerîm de Cennet ve cennetlikler. (Yüksek Lisans) Sakarya Üniversitesi V, 133 y. (Danışman: Prof. Dr. Davut Aydüz) 8677 Çakan, Fahri Kur an-ı Kerim de Zeyğ Kavramı. (Yüksek Lisans) Gazi Üniversitesi VII, 102 y. (Danışman: Doç. Dr. Yaşar Kurt) 25

KUR AN VE SAHABE SEMPOZYUMU

KUR AN VE SAHABE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN VE SAHABE SEMPOZYUMU 22-23 MAYIS 2015 SİVAS PROGRAM 22 MAYIS/CUMA 15.00-18.30 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ 23 MAYIS/CUMARTESİ 09.00-18.30

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 59 (Bahar 2014) 457 İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Mahmut YAZICI (*) Öz İslam ın iki temel

Detaylı

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ HASAN HÜSEYİN KARATAŞ 110111003

Detaylı

Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri

Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri Ahmet Faruk GÜNEY GirişBu araştırma, İstanbul un fethi öncesi (kuruluş) Osmanlı coğrafyasında, tefsir ilmini, tefsire

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır. Yayınlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* 2015 yılı ve öncesi biten tezlerdir. M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* TEZİN HAZIRLANDIĞI HAZIRLAYANIN DANIŞMANIN YILI TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI TEZİN

Detaylı

T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR ve KUR AN I ANLAMAYA KATKISI. Tezi Hazırlayan Mustafa KARAGÖZ

T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR ve KUR AN I ANLAMAYA KATKISI. Tezi Hazırlayan Mustafa KARAGÖZ T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR ve KUR AN I ANLAMAYA KATKISI (HĐCRĐ ĐLK ÜÇ ASIR) Tezi Hazırlayan Mustafa KARAGÖZ Tezi Yöneten Prof. Dr. Celal KIRCA Temel Đslam Bilimleri

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ THE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM REVIEW OF THE FACULTY OF THEOLOGY

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ THE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM REVIEW OF THE FACULTY OF THEOLOGY T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ THE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM REVIEW OF THE FACULTY OF THEOLOGY YIL / YEAR: 11 SAYI / NUMBER: 22 TEMMUZ-ARALIK / JULY-DECEMBER

Detaylı

TEFSÎRÎ MEHMED EFENDİ NİN TEFSÎR-İ TİBYÂN ADLI ESERİ...

TEFSÎRÎ MEHMED EFENDİ NİN TEFSÎR-İ TİBYÂN ADLI ESERİ... İSMAİL ÇALIŞKAN TEFSÎRÎ MEHMED EFENDİ NİN TEFSÎR-İ TİBYÂN ADLI ESERİ... 215 TEFSÎRÎ MEHMED EFENDİ NİN TEFSÎR-İ TİBYÂN ADLI ESERİ... Tefsîrî Mehmed Efendi nin Tefsîr-i Tibyân Adlı Eserinin Osmanlı Dönemi

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI 15-17 Mayıs 2014 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ TOPLUMA YÖNELİK FAALİYETLER 2008 2009 ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ Gerçekleştirilen Faaliyetler Planlanan Faaliyetler İÇİNDEKİLER 2.2. SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 1, Sayı: 1, Bahar 2014 KARADENİZ TECHNICAL UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF DIVINITY Volume: 1, Issue: 1, Spring 2014 KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme Hidayet Aydar*

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme Hidayet Aydar* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK 02 10 20 34 36 38 42 48 64 86 88 92 94 KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK ve İSLAM BÜYÜKLERİ

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 2, Sayı: 1, Bahar 2011 İNÖNÜ UNIVERSITY JOURNAL of the FACULTY of DIVINITY Volume: 2, Issue: 1, Spring 2011 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI MEVLANA MUHAMMED ALİ NİN THE HOLY QUR AN ADLI MEAL- TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Hadiye ÜNSAL YÜKSEK

Detaylı

ANKARA OKULU YAYINLARI OCAK 2013 Fi yat Lis te si (K.D.V. Da hil)

ANKARA OKULU YAYINLARI OCAK 2013 Fi yat Lis te si (K.D.V. Da hil) ANKARA OKULU YAYINLARI OCAK 2013 Fi yat Lis te si (K.D.V. Da hil) 1- Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu/Prof. Dr. Fazlur Rahman...10 TL 2- İslam ve Çağdaşlık/Prof.Dr. Fazlur Rahman...15 TL 3- İslam

Detaylı

usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches

usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches Sayı: 18, Temmuz-Aralık 2012 usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches Sayı: 18, Temmuz-Aralık 2012 ISSN 1305-2632 Sahibi Publisher İlim Yayma Vakfı adına

Detaylı

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ ***

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** Sheikh Ghālib Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** * Bu yazı, Fahir İz tarafından EI² (İng.) ya yazılan Ghālib Dede maddesinin (II, 999-1000) çevirisidir. Yazının sonuna, özellikle Türk okuyucusuna

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758 Adı Soyadı: Ömer MÜFTÜOĞLU Doğum Tarihi: 12.11.1973 Öğrenim Durumu: Doktora Görev Yeri:

Detaylı

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 4 117 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİLİMSEL TEFSİR OKULU

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 4 117 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİLİMSEL TEFSİR OKULU Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 4 117 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİLİMSEL TEFSİR OKULU Araş. Gör. Abdurrahman ATEŞ İnönü Üniversitesi İlahiyat Fak. I. BİLİMSEL TEFSİRİN TANIMI Bilimsel

Detaylı

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ Bilal DELİSER Gümüşhane 2012 ISBN: 978-605-61345-8-6 Copyright Gümüşhane Üniversitesi Tasarım : Veysel Cebe Baskı : Afşar Matbaası, İvedik OSB 21. Cad. 599. Sok.

Detaylı

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.

Detaylı

anlamın aracı olarak Kur an sözlükleri Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN

anlamın aracı olarak Kur an sözlükleri Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN KASIM - ARALIK 2014 10 TL İKİ AYLIK DERGİ YIL: 7 SAYI: 38 BAŞYAZI Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İNCELEME İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN İKTİBAS Kur an a Yönelik Lügat Çalışmaları

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı