ZORLU HOLDİNG 2014 DÖNEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZORLU HOLDİNG 2014 DÖNEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU"

Transkript

1 ZORLU HOLDİNG 2014 DÖNEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

2

3 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında 01 Mesajlar 03 Bir Bakışta Zorlu Grubu 07 Kurumsal Yönetim 13 AR-GE ve İnovasyon 17 İnsana Verdiğimiz Değer 21 Çevresel Sorumluluğumuz ve İklim Değişikliği GRI Tablosu...43

4 RAPOR RAPOR HAKKINDA HAKKINDA Bu rapor, Zorlu Holding A.Ş. nin Bu rapor, 2014 Zorlu yılına Holding ait çevresel, A.Ş. nin sosyal 2014 ve yılına kurumsal ait çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik yönetim alanlarındaki uygulamalarını, sürdürülebilirlik performansa uygulamalarını, dayalı yönetim performansa dayalı yönetim yaklaşımını ve planlamasını yaklaşımını şeffaf ve açık ve planlamasını bir şekilde paydaşlarına şeffaf ve açık ulaştırma bir şekilde paydaşlarına ulaştırma amacıyla hazırlanmıştır. amacıyla hazırlanmıştır. İnsan hakları, çalışan hakları, İnsan çevre hakları, ve yolsuzlukla çalışan hakları, mücadele çevre başlıklarını ve yolsuzlukla içeren mücadele başlıklarını içeren Küresel İlkeler Sözleşmesi nin Küresel (UNGC) İlkeler 10 Sözleşmesi nin ilkesinin 2007 (UNGC) yılından 10 itibaren ilkesinin imzacısı 2007 yılından itibaren imzacısı olan Zorlu Holding, 2014 olan yılı İlerleme Zorlu Holding, Bildirimi ni, 2014 uluslararası yılı İlerleme bir Bildirimi ni, raporlama uluslararası bir raporlama standardı olan Küresel Raporlama standardı Girişimi olan Küresel (GRI) G4 Raporlama Rehberi ni Girişimi de referans (GRI) G4 alarak Rehberi ni de referans alarak paydaşlarına sunmaktadır. paydaşlarına sunmaktadır. Raporda yer alan bilgiler aksi Raporda belirtilmediği yer alan sürece, bilgiler Zorlu aksi belirtilmediği Holding in Korteks, sürece, Zorlu Holding in Korteks, Zorluteks, Vestel Elektronik, Zorluteks, Vestel Beyaz Vestel Eşya, Elektronik, Vestel Ticaret Vestel Beyaz ve Zorlu Eşya, Enerji Vestel Ticaret ve Zorlu Enerji şirketlerinin 2014 faaliyet yılına şirketlerinin ait konsolide 2014 faaliyet verilerini yılına kapsamaktadır.* ait konsolide verilerini Zorlu kapsamaktadır.* Zorlu Holding 2013 Yılı BMKİS Holding İlerleme Bildirimi nden 2013 Yılı BMKİS farklı İlerleme olarak Bildirimi nden bu yıl veriler farklı olarak bu yıl veriler konsolide biçimde verilmiştir. konsolide Ancak bazı biçimde verilerde verilmiştir. belli Ancak bir trendi bazı göstermek verilerde için belli bir trendi göstermek için 2012 ve 2013 yıllarıyla karşılaştırmalar 2012 ve 2013 yapılmış, yıllarıyla kısa karşılaştırmalar ve orta vadeli yapılmış, hedefler kısa ve orta vadeli hedefler verilmiştir. Raporda ayrıca verilmiştir. söz konusu Raporda şirketlerin ayrıca çevresel, söz konusu sosyal ve şirketlerin kurumsal çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki iyi uygulamaları yönetim alanlarındaki paylaşılmıştır. iyi uygulamaları da paylaşılmıştır. Raporla ilgili görüş ve önerilerinizi Raporla ilgili görüş ve önerilerinizi adresine adresine yazabilirsiniz. yazabilirsiniz. *Raporda Zorlu Tekstil Grubu olarak *Raporda anılan Zorlu şirketler Tekstil Grubu olarak anılan şirketler Zorluteks ve Korteks e ait verileri içermektedir. Zorluteks ve Korteks e Vestel ait verileri içermektedir. Vestel Şirketler Grubu, Beyaz Eşya, Elektronik Şirketler ve Grubu, Vestel in Beyaz satış Eşya, Elektronik ve Vestel in satış ilişkilerini yöneten Vestel Ticaret i; ilişkilerini Zorlu Enerji ye yöneten ait Vestel Ticaret i; Zorlu Enerji ye ait veriler, Türkiye de bulunan inşaat, veriler, üretim, Türkiye de işletme, bulunan inşaat, üretim, işletme, ihracat, dağıtım, tedarik konularında ihracat, faaliyet dağıtım, gösteren tedarik konularında faaliyet gösteren 14 şirketi kapsamaktadır. 14 şirketi kapsamaktadır

5 KÜRESEL KÜRESEL İLKELER İLKELER SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMESİ (UNGC) (UNGC) Bugün dünya çapında 161 Bugün şirket dünya tarafından çapında ülkede şirket desteklenen tarafından ve her ülkede yıl desteklenen ve her yıl imzacı şirketleri kurumsal sürdürülebilirlik imzacı şirketleri performanslarını kurumsal sürdürülebilirlik kamuya açık, performanslarını şeffaf ve kamuya açık, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde sunmak hesap yolunda verilebilir taahhüt şekilde vermeye sunmak davet yolunda eden taahhüt Birleşmiş vermeye davet eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Milletler Küresel kurumsal İlkeler şirketleri Sözleşmesi, sürdürülebilir kurumsal kalkınma şirketleri hedefleri sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hareket etmeye doğrultusunda teşvik eden hareket çevre, etmeye toplum, teşvik çalışma eden standartları çevre, toplum, ve çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadele alanlarında yolsuzlukla 10 mücadele taahhütten alanlarında oluşmaktadır. 10 taahhütten oluşmaktadır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İlke 1: İş dünyası, ilan İlke edilmiş 1: İş dünyası, insan haklarını ilan edilmiş desteklemeli insan haklarını ve desteklemeli ve haklara saygı duymalı haklara saygı duymalı İlke 2: : İş dünyası, insan İlke 2: hakları : İş dünyası, ihlallerinin insan suç hakları ortağı ihlallerinin olmamalı suç ortağı olmamalı ÇALIŞMA STANDARTLARI ÇALIŞMA STANDARTLARI İlke 3: : İş dünyası, çalışanların İlke 3: : İş dünyası, sendikalaşma çalışanların ve sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü toplu müzakere desteklemeli özgürlüğünü desteklemeli İlke 4: Zorla ve zorunlu İlke işçi 4: Zorla çalıştırma ve zorunlu uygulamasına işçi çalıştırma son verilmeli uygulamasına son verilmeli İlke 5: Her türlü çocuk İlke işçi 5: çalıştırılmasına Her türlü çocuk son işçi verilmeli çalıştırılmasına son verilmeli İlke 6: İşe alım ve işe İlke yerleştirmede 6: İşe alım ve ayrımcılığa işe yerleştirmede son verilmeli ayrımcılığa son verilmeli ÇEVRE ÇEVRE İlke 7: İş dünyası, çevre İlke sorunlarına 7: İş dünyası, karşı çevre ihtiyati sorunlarına yaklaşımları karşı desteklemeli ihtiyati yaklaşımları desteklemeli İlke 8: Çevresel sorumluluğu İlke 8: Çevresel arttıracak sorumluluğu her türlü faaliyete arttıracak ve her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli oluşuma destek vermeli İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin İlke 9: Çevre gelişmesini dostu teknolojilerin ve yaygınlaşmasını gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli desteklemeli YOLSUZLUKLA MÜCADELE YOLSUZLUKLA MÜCADELE İlke 10: İş dünyası, rüşvet İlke 10: ve İş haraç dünyası, dahil rüşvet her türlü ve haraç yolsuzlukla dahil her savaşmalı türlü yolsuzlukla savaşmalı

6 SORUMLU SORUMLU LİDERLİK LİDERLİK VİZYONUMUZUN VİZYONUMUZUN BİR BİR PARÇASI OLARAK PARÇASI OLARAK GELECEĞİN GELECEĞİN DEĞERLERİNE DEĞERLERİ ŞİMDİDEN ŞİMDİDEN SAHİP ÇIKIYOR SAHİP VE ÇIKIYO BUGÜNÜN BUGÜNÜN TOPLUMSAL TOPLUMSA ÇIKARLARI ÇIKARLARI İLE GELECEK İLE GELECEK NESİLLERİN NESİLLERİN İHTİYAÇLARINI İHTİYAÇLARI GÖZETEN GÖZETEN BİR İŞ ANLAYIŞINI BİR İŞ ANLAYIŞINI BENİMSİYORUZ. BENİMSİYORUZ. Ahmet Nazif Zorlu Ahmet Nazif Zorlu

7 Değerli Paydaşlarımız, Değerli Paydaşlarımız,, çevresel ve Ekonomik, toplumsal çevresel konular ve arasındaki toplumsal bağlar konular arasındaki bağlar çen gün artarken, her geçen bu süreç gün küresel artarken, düzeyde bu süreç baş küresel düzeyde baş rücü bir dönüşümü döndürücü de beraberinde bir dönüşümü getiriyor. de beraberinde İklim getiriyor. İklim ikliği, nüfus artışı değişikliği, ve azalan nüfus doğal artışı kaynaklar ve azalan gibi doğal kaynaklar gibi faktörler yalnızca görüldükleri faktörler yalnızca ülkeleri ve görüldükleri ülkede ülkeleri ve ülkede rı değil tüm yaşayanları dünyayı ve değil gelecek tüm nesilleri dünyayı etkiliyor. ve gelecek nesilleri etkiliyor. u riskler ise kurumların, Tüm bu riskler finansal ise başarılarının kurumların, finansal yanı başarılarının yanı sel ve toplumsal sıra çevresel konularda ve da toplumsal değer yaratan konularda bir da değer Yıl boyunca yaratan çalışanlarımızın bir Yıl boyunca iş sağlığı çalışanlarımızın ve güvenliğini iş sağlığı ve güvenliğini anlayış benimsemelerini anlayış gerektiriyor. benimsemelerini sağlamak gerektiriyor. ve arttırmak sağlamak için çalışmalar ve arttırmak yürüttük. için Optimize çalışmalar yürüttük. Optimize edilmiş üretim süreçleri edilmiş ve verimli üretim enerji süreçleri kullanımı ve verimli enerji kullanımı ı aşan tecrübesi 60 ve yılı 26 aşan binin tecrübesi üzerinde ve çalışanıyla 26 binin üzerinde uygulamaları çalışanıyla ile çevresel uygulamaları ayak izimizi ile çevresel azaltmak ayak üzere izimizi azaltmak üzere konomisinin Türkiye lokomotif ekonomisinin gücü olmayı lokomotif sürdüren gücü Zorlu olmayı çalışmalarımızı sürdüren Zorlu kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürdük. kararlılıkla Grup şirketlerimizde sürdürdük. Grup şirketlerimizde rubu olarak, 2014 Grubu yılında olarak, da sosyal 2014 ve çevresel yılında da sosyal etik uygulamalar ve çevresel gerçekleştirmek etik uygulamalar ve faaliyet gerçekleştirmek ve faaliyet ularda değer yaratarak konularda örnek değer kurumsal yaratarak vatandaş örnek kurumsal alanlarımızdaki vatandaş yerel alanlarımızdaki topluluklar ile sıkı yerel bağlar topluluklar kurmak ile sıkı bağlar kurmak olmaya devam ettik. olmaya adına devam adımlar ettik. attık. adına adımlar attık. zeyde yaşanan Global ekonomik düzeyde daralmanın yaşanan ekonomik Türkiye ve daralmanın Sorumlu Türkiye liderlik ve vizyonumuzun Sorumlu liderlik bir parçası vizyonumuzun olarak bir parçası olarak ya piyasalarında dünya sebep piyasalarında olduğu durgunluk sebep 2014 olduğu durgunluk geleceğin 2014 değerlerine geleceğin şimdiden değerlerine sahip çıkıyor şimdiden ve sahip çıkıyor ve ında faaliyette bulunduğumuz yılında faaliyette sektörlerde bulunduğumuz rekabet sektörlerde bugünün rekabet toplumsal çıkarları bugünün ile toplumsal gelecek çıkarları nesillerin ile gelecek nesillerin larını olumsuz etkiledi. koşullarını Tüm olumsuz bu etkenlere etkiledi. rağmen, Tüm bu etkenlere ihtiyaçlarını rağmen, gözeten ihtiyaçlarını bir iş anlayışını gözeten benimsiyoruz. bir iş anlayışını benimsiyoruz. niyetle belirtmek memnuniyetle isterim ki 2014 belirtmek yılı Zorlu isterim Grubu ki 2014 Bir yılı parçası Zorlu Grubu olduğumuz Bir toplum parçası için olduğumuz kalıcı değerler toplum için kalıcı değerler ut politika ve için faaliyetlerimiz mevcut politika ile iyi ve uygulamalarımızı faaliyetlerimiz ile iyi uygulamalarımızı yaratırken, sürdürülebilir yaratırken, büyümeyi sürdürülebilir daima ilke büyümeyi edinen daima ilke edinen kli artırıp geliştirdiğimiz sürekli artırıp ve sürdürülebilirliği geliştirdiğimiz kurum ve sürdürülebilirliği sorumlu kurumsal anlayışımız sorumlu kurumsal ile 2007 anlayışımız yılında ile 2007 yılında rümüzün vazgeçilmez kültürümüzün bir parçası vazgeçilmez haline getirerek bir parçası imzaladığımız haline getirerek Birleşmiş imzaladığımız Milletler Küresel Birleşmiş İlkeler Milletler Küresel İlkeler başarılı sonuçlar elde başarılı ettiğimiz sonuçlar bir yıl oldu. elde ettiğimiz Sözleşmesi ne bir yıl oldu. bağlılıkla Sözleşmesi ne çalışmalarımızı bağlılıkla sürdürüyoruz. çalışmalarımızı sürdürüyoruz. bu olarak temel Zorlu felsefemizi Grubu olarak faaliyet temel alanlarımızda felsefemizi faaliyet Vizyoner alanlarımızda kimliğimizi uluslararası Vizyoner kimliğimizi platformlarda uluslararası daha fazla platformlarda daha fazla aratıcı, üretken ve yenilikçi yaratıcı, olma üretken prensibi ve yenilikçi üzerine olma tanıtma prensibi ve üzerine Zorlu Grubu tanıtma olarak ve her Zorlu alanda Grubu dünya olarak markaları her alanda dünya markaları bu iş modelini kurarken, kurumsal bu kültürümüzün iş modelini kurumsal bir parçası kültürümüzün yaratma bir parçası hedefimizin yaratma yapı taşlarından hedefimizin biri olan yapı taşlarından biri olan getirme stratejisiyle haline çalışıyoruz. getirme stratejisiyle Dünya genelinde çalışıyoruz. Dünya sürdürülebilirlik genelinde konusunda sürdürülebilirlik Şirketlerimiz konusunda faaliyet Şirketlerimiz faaliyet rklı ölçek ve büyüklükteki farklı ölçek pazarlar ve büyüklükteki bütünleşik hale pazarlar gösterdikleri bütünleşik hale tüm sektörlerde gösterdikleri bu anlayışı tüm sektörlerde yerleşik hale bu anlayışı yerleşik hale n, faaliyet alanlarımızda gelirken, faaliyet küresel alanlarımızda bir oyuncu olma küresel bir getirirken, oyuncu sürdürülebilirlik olma getirirken, uygulamalarımız sürdürülebilirlik kurumsal uygulamalarımız kurumsal mize doğru adım hedefimize adım ilerliyoruz. doğru adım Bu doğrultuda adım ilerliyoruz. itibarımıza Bu doğrultuda olumlu katkı itibarımıza sağlıyor. olumlu katkı sağlıyor. ı, yeni yatırımlarımızı altyapımızı, ve yeni çalışma yatırımlarımızı ilkelerimizi ve kritik çalışma ilkelerimizi kritik eki öncülüğümüz sektörlerdeki ile sosyal öncülüğümüz kalkınma ve ile çevresel sosyal kalkınma Zorlu ve Grubu çevresel olarak yurt Zorlu içinde Grubu ve olarak yurt dışında yurt içinde imza ve yurt dışında imza mluluk anlayışımız sorumluluk arasında anlayışımız bir denge yaratacak arasında bir denge attığımız yaratacak tüm başarılarda, attığımız sayısı tüm 26 başarılarda, bini aşan sayısı 26 bini aşan biçimde şekillendiriyoruz. biçimde şekillendiriyoruz. çalışanlarımız başta olmak çalışanlarımız üzere, tüm başta tedarikçilerimizin olmak üzere, tüm ve tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın desteğinden iş ortaklarımızın güç alıyoruz. desteğinden güç alıyoruz. Paydaşlarımızdan aldığımız Paydaşlarımızdan kuvvet ile, şirketimizi aldığımız kuvvet ve ile, şirketimizi ve ülkemizi geleceğe taşımak ülkemizi ve geleceğe topluma değer taşımak katmak ve topluma için değer katmak için hayal kurmaya ve hayalleri kurmaya gerçekleştirmeye ve hayalleri devam gerçekleştirmeye devam ediyoruz. ediyoruz. Saygılarımla, Ahmet Nazif Zorlu Saygılarımla, Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Holding Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı

8 GENÇLERİMİZ GENÇLERİMİZ İÇİN İÇİN SÜREKLİ DEĞER SÜREKLİ DEĞER ÜRETMEYİ VE ÜRETMEYİ İŞ DÜNYASINA VE İŞ DÜNY KATILIRKEN KATILIRKEN İHTİYAÇ İHTİYAÇ DUYACAKLARI DUYACAKLARI EĞİTİM DESTEĞİNİ EĞİTİM DESTEĞİNİ SAĞLAMAYI SAĞLAMAYI TEMEL TEMEL SORUMLULUKLARIMIZDAN BİRİ OLARAK BİRİ OLARAK GÖRÜYORUZ. GÖRÜYORUZ. Ömer Yüngül Ömer Yüngül

9 Değerli Paydaşlarımız, Değerli Paydaşlarımız, rubu olarak, faaliyetlerimize Zorlu Grubu başladığımız olarak, faaliyetlerimize ilk başladığımız ilk eri çalışma anlayışımızın günden beri ayrılmaz çalışma bir anlayışımızın parçası ayrılmaz bir parçası a ve çevreye saygıyla, olan insana topluma ve çevreye değer saygıyla, katarak topluma değer katarak lerimizi destekleyen üretme Birleşmiş ilkelerimizi Milletler destekleyen Küresel Birleşmiş Milletler Küresel şmesi nin (BMKİS) İlkeler imzacıları Sözleşmesi nin arasında (BMKİS) yer almak imzacıları arasında yer almak ir gurur kaynağı. bizim Sürdürülebilir için bir gurur ve kaynağı. kapsamlı Sürdürülebilir bir ve kapsamlı bir ekonomi için birlikte küresel çalışma ekonomi gayesiyle, için birlikte 2007 çalışma gayesiyle, 2007 taraf olduğumuz yılında Küresel taraf İlkeler olduğumuz Sözleşmesi nin Küresel İlkeler Zorlu Sözleşmesi nin Grubu nun Türkiye nin Zorlu kalkınma Grubu nun öyküsüyle Türkiye nin eşzamanlı kalkınma öyküsüyle eşzamanlı 14 yılı İlerleme Bildirimi 2014 Raporu nu yılı İlerleme siz değerli Bildirimi Raporu nu yolculuğunda, siz değerli vizyonumuz yolculuğunda, ve çalışma ilkelerimizin vizyonumuz ayrılmaz ve çalışma ilkelerimizin ayrılmaz larımıza sunmaktan paydaşlarımıza büyük mutluluk sunmaktan duyuyoruz. büyük birer mutluluk parçası duyuyoruz. olan tasarım, birer girişimcilik, parçası olan inovasyon tasarım, ve girişimcilik, inovasyon ve teknoloji başlıkları 2014 teknoloji yılında da, başlıkları aldığımız 2014 önemli yılında da, aldığımız önemli zden aldığımız Hayallerimizden ilhamla ülkemiz aldığımız için elle ilhamla tutulur ülkemiz kararların için elle itici tutulur gücü oldu. kararların itici gücü oldu. aya devam değer ederken, yaratmaya global bir devam oyuncu ederken, olma global bir oyuncu olma sürdürüyoruz. idealimizi Küresel arenada sürdürüyoruz. sergilediğimiz Küresel arenada İnovasyon sergilediğimiz ve tasarımı buluşturan İnovasyon yaklaşımımızla ve tasarımı buluşturan araştırma yaklaşımımızla araştırma rılı performansın yanında başarılı insan performansın hakları, çevre, yanında insan geliştirme hakları, alanına çevre, yatırım geliştirme yapmaya alanına devam yatırım ettik. Ana yapmaya devam ettik. Ana oşulları ve yolsuzlukla çalışma mücadele koşulları ve alanlarındaki yolsuzlukla mücadele sektörlerimiz alanlarındaki olan tekstil, sektörlerimiz beyaz eşya ve olan elektronikte tekstil, beyaz toplam eşya ve elektronikte toplam orumluluk taahhütlerimizi kurumsal sorumluluk her yıl genişletiyoruz. taahhütlerimizi her 777 yıl tasarım genişletiyoruz. başvurusu, tasarım inovasyon başvurusu, için patent 792 inovasyon için patent başvurusu yaptık. başvurusu yaptık. rli sloganıyla, Gururla hayatı Yerli kolaylaştıran sloganıyla, teknolojiler hayatı kolaylaştıran teknolojiler n Vestel Elektronik ve üreten Vestel Vestel Beyaz Elektronik Eşya; iklim ve Vestel Değişen Beyaz dünyaya Eşya; iklim ayak uydururken, Değişen dünyaya en büyük ayak sermayemizin uydururken, en büyük sermayemizin yle mücadele konusunda değişikliğiyle 2020 mücadele yılı hedeflerini konusunda 2020 yetişmiş yılı insan hedeflerini kaynağımız yetişmiş olduğu insan konusundaki kaynağımız inancımızla, olduğu konusundaki inancımızla, Vestel ürünlerinin açıklayarak çevresel Vestel ayak ürünlerinin izini daha çevresel da gençlerimiz ayak izini daha için sürekli da değer gençlerimiz yaratmayı için temel sürekli değer yaratmayı temel ere çalışıyor. düşürmek Tekstil alanında üzere çalışıyor. faaliyet gösteren Tekstil alanında sorumluluklarımızdan faaliyet gösteren biri sorumluluklarımızdan olarak görüyoruz. Bizi biri yarınlara, olarak görüyoruz. Bizi yarınlara, dünyaca ünlü şirketlerimiz, şirketlerin inovatif dünyaca ortağı ünlü şirketlerin olarak inovatif günümüzün ortağı hayal olarak kuran günümüzün gençlerinin taşıyacağına hayal kuran gençlerinin olan taşıyacağına olan ler geliştirmeye yenilikçi devam ürünler ediyor. geliştirmeye Bu kapsamda, devam ediyor. sarsılmaz Bu kapsamda, inancımızdan hareketle, sarsılmaz inancımızdan en büyük hedefimiz hareketle, en büyük hedefimiz ks ve Zorlu Tekstil bağlı Korteks oldukları ve Zorlu etik Tekstil değerler bağlı oldukları hayallere etik hayat değerler vermek. hayallere Ürettiğimiz hayat tüm teknolojileri vermek. Ürettiğimiz ve tüm tüm teknolojileri ve tüm a, tedarikçilerini konusunda, de denetleyerek tedarikçilerini ve BMKİS e de denetleyerek girişimlerimizi ve BMKİS e insan hakları, girişimlerimizi çevresel sürdürülebilirlik insan hakları, ve çevresel sürdürülebilirlik ve aya teşvik ederek taraf insan olmaya hakları, teşvik işçi ederek sağlığı insan ve hakları, toplumsal işçi sağlığı refah ekseninde ve toplumsal gerçekleştiriyoruz. refah ekseninde gerçekleştiriyoruz. sorumluluğu gibi temel çevre konularda sorumluluğu tekstil gibi değer temel konularda tekstil değer zincirini de dönüştürüyor. zincirini Zorlu de Grubu dönüştürüyor. olarak, 26 Zorlu bini aşkın Grubu çalışanımızdan olarak, 26 bini meydana aşkın çalışanımızdan meydana gelen ailemizin değerini gelen çok iyi ailemizin biliyor, Türkiye nin değerini çok birçok iyi biliyor, Türkiye nin birçok nilenebilir kaynaklara Yerli ve yenilenebilir yatırım vizyonuyla kaynaklara yola yatırım ilkine vizyonuyla imza atarken yola köklü ilkine geçmişimiz imza atarken ve tutkuyla köklü bağlı geçmişimiz ve tutkuyla bağlı orlu Enerji, 2011 çıkan yılından Zorlu bu Enerji, yana 2011 sera gazı yılından olduğumuz bu yana sera çalışkan, gazı dinamik olduğumuz ve ilerici çalışkan, değerlerimize dinamik her ve ilerici değerlerimize her nlarını, iklim değişikliği emisyonlarını, ile ilgili risklerini iklim değişikliği ve bu ile nefesimizde ilgili risklerini sahip ve bu çıkıyoruz. nefesimizde Bundan sahip sonraki çıkıyoruz. Bundan sonraki yönetim stratejilerini konudaki kamuyla yönetim şeffaf stratejilerini bir şekilde kamuyla çalışmalarımızla şeffaf bir şekilde da Türkiye nin çalışmalarımızla uluslararası da rekabet Türkiye nin gücünü uluslararası rekabet gücünü çin CDP Karbon paylaştığı Saydamlık için CDP ödülünü Karbon dördüncü Saydamlık artırmak ödülünü üzere dördüncü ilklerle ve artırmak yeniliklerle üzere anılmaya ilklerle devam ve yeniliklerle anılmaya devam kez almaya layık görüldü. kez almaya edeceğiz. layık görüldü. edeceğiz. Bizi bu başarılara taşıyan Bizi tüm bu paydaşlarımıza başarılara taşıyan yürekten tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Ömer Yüngül CEO Zorlu Holding Ömer Yüngül CEO Zorlu Holding

10 ZORLU HOLDİNG A.Ş. BİR BAKIŞTA ZORLU GRUBU

11 BİR BAKIŞTA BİR BAKIŞTA ZORLU ZORLU GRUBU GRUBU Zorlu Grubu, kurulduğu Zorlu günden Grubu, bugüne kurulduğu içinde günden bugüne içinde bulunduğu toplum için bulunduğu hayal kurarak toplum ve bu için hayalleri kurarak ve bu hayalleri yenilikçi bakış açısıyla yenilikçi gerçeğe bakış dönüştürerek açısıyla Türkiye nin gerçeğe dönüştürerek Türkiye nin sayılı kurumsal grupları sayılı arasında kurumsal yer almıştır. grupları Teknoloji arasında yer almıştır. Teknoloji ve tasarımı üretim sürecinin ve tasarımı doğal üretim bir parçası sürecinin haline doğal bir parçası haline getiren bir anlayışla, Zorlu getiren Grubu bir anlayışla, Türkiye için Zorlu ekonomik Grubu Türkiye için ekonomik ve insani değer yaratmaktadır. ve insani değer yaratmaktadır. Tekstil, tüketici elektroniği, Tekstil, beyaz tüketici eşya, elektroniği, bilgi beyaz eşya, bilgi teknolojileri, savunma, teknolojileri, enerji, gayrimenkul, savunma, maden enerji, ve gayrimenkul, maden ve metalürji, turizm,ve finans metalürji, alanlarındaki turizm,ve faaliyetlerini, finans alanlarındaki faaliyetlerini, yurt içi ve yurt dışında yurt 60 ı içi aşkın ve yurt şirketle dışında sürdürmektedir. 60 ı aşkın şirketle sürdürmektedir. Zorlu Grubu, Zorlu üretim Grubu, üretim kapasitesi kapasitesi ve rekabet ve rekabet gücü artarak gücü büyürken, artarak büyürken, 26 bini aşkın kişiye 26 bini aşkın istihdam kişiye sağlayarak istihdam sağlayarak Türkiye ekonomisine Türkiye ekonomisine sürdürülebilir değer sürdürülebilir katmaktadır. değer katmaktadır

12 ZORLU ZORLU TEKSTİL TEKSTİL GRUBU GRUBU ri 1953 yılında Temelleri Babadağ da 1953 atılan yılında Zorlu Babadağ da Tekstil Zorlu atılan Tekstil Zorlu Grubu Tekstil bünyesindeki Zorlu Tekstil şirketlerin Grubu bünyesindeki her biri, gerek şirketlerin her biri, gerek birçok ilki gerçekleştirerek Grubu birçok 495 ilki milyon gerçekleştirerek USD ye 495 sahip milyon oldukları USD ye üretim kapasitesi, sahip oldukları gerek üretim kapasitesi, kaliteleri, gerek üretim kaliteleri, aret hacmi ile ulaşan bugün ticaret Avrupa hacmi ve Orta ile bugün Doğu nun Avrupa ve gerek Orta pazarlama Doğu nun güçleri gerek ve yaygın pazarlama dağıtım güçleri ağları ve sayesinde yaygın dağıtım ağları sayesinde gre polyester lider iplik üreticisi, entegre polyester Avrupa nın iplik en üreticisi, büyük Avrupa nın alanlarında en büyük dünya markası alanlarında olma özelliğini dünya markası taşımaktadır. olma özelliğini taşımaktadır. klu dokuma üreticisi pamuklu ve dünyanın dokuma lider üreticisi nevresim ve dünyanın lider nevresim üreticilerinden biri konumuna üreticilerinden gelmiştir. biri konumuna Korteks, nanoteknoloji gelmiştir. Korteks, alanındaki nanoteknoloji Ar-Ge çalışmaları alanındaki Ar-Ge çalışmaları sayesinde dünyada ilk sayesinde kez süper-mikro dünyada polyester ilk kez iplik süper-mikro polyester iplik üretimi geliştirmiştir. üretimi geliştirmiştir. lu tekstil ürünleri, Zorlu tekstil Tekstil ürünleri, Grubu Tekstil Grubu çatısı altında başta çatısı Korteks, altında başta Korteks, Zorluteks ve Zorluteks Dış Ticaret ve Zorlu Dış Ticaret olmak üzere 12 olmak üretim üzere ve 12 üretim ve azarlama şirketi pazarlama çatısı altında şirketi çatısı altında tilerek dünya üretilerek çapında dünya 60 tan çapında 60 tan fazla ülkede binlerce fazla ülkede evde binlerce ve evde ve mekanda kullanılmaktadır. mekanda kullanılmaktadır. Toplamda den fazla Toplamda çalışanı den ile, 800 fazla bin m2 çalışanı ile, 800 bin m2 kapalı alanda, yıllık 250 kapalı milyon alanda, m2 ev yıllık tekstili, milyon bin m2 ev tekstili, 150 bin ton iplik üretimi yapan ton ve Türkiye iplik üretimi İhracatçılar yapan Meclisinin ve Türkiye en İhracatçılar Meclisinin en büyük ihracatçılar sıralamasında büyük ihracatçılar tekstil sektöründe sıralamasında 7. tekstil sektöründe sırada yer alan Zorlu Tekstil 7. sırada Grubu, yer TAÇ, alan Zorlu Linens Tekstil ve Valeron Grubu, TAÇ, Linens ve markalarıyla yurt içi ve Valeron yurt dışı markalarıyla pazarlarda başarıyla yurt içi ve yurt dışı pazarlarda faaliyet göstermektedir. başarıyla TAÇ ve Linens faaliyet markalı göstermektedir. ürünler TAÇ ve Linens markalı Türkiye ev tekstili pazarının ürünler lideri Türkiye konumundadır. ev tekstili pazarının Linens lideri konumundadır. ürünleri, Türkiye nin 25 Linens ilinde ürünleri, 73, yurt Türkiye nin dışında ise 25 8 ülkede ilinde 73, yurt dışında ise 21 mağazasıyla tüketicilerle 8 ülkede buluşmaktadır. 21 mağazasıyla TAÇ ise tüketicilerle buluşmaktadır. Türkiye çapında 1500, TAÇ yurt ise dışında Türkiye ise çapında 30 mağazada 1500, yurt dışında ise tüketicilerin beğenisine 30 sunulmaktadır. mağazada tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır.

13 VESTEL VESTEL ŞİRKETLER ŞİRKETLER GRUBU GRUBU Tüketici elektroniğindeki gücünü Tüketici ilk elektroniğindeki günden itibaren gücünü Zorlu ilk günden Ürünlerini itibaren 150 den Zorlu fazla Ürünlerini ülkeye ihraç 150 den eden Vestel, fazla ülkeye Avrupa ihraç eden Ve Holding den miras aldığı Holding den yenilikçi yapısı miras ve aldığı girişimci yenilikçi LCD yapısı televizyon ve girişimci pazarının LCD ilk 3, televizyon beyaz eşya pazarının pazarının ilk 3, ise beyaz ilk eşya pa yatırımlarından alan Vestel, yatırımlarından bugün Türkiye nin alan Vestel, en iyi tanınan bugün Türkiye nin 10 üreticisinden en iyi tanınan biri olarak, 10 üreticisinden dünyaya teknoloji biri olarak, ihracı dünyaya teknoloj markalarından biri haline markalarından gelmiştir. Vestel biri bugün haline gelmiştir. konusunda Vestel Türkiye nin bugün en konusunda büyük şirketlerinden Türkiye nin biridir. en büyük Vestel, şirketlerinden bünyesindeki 17 si yurt dışında bünyesindeki kurulu toplam 17 si yurt 24 dışında şirketle kurulu Türkiye nin toplam 24 en büyük şirketle 500 Türkiye nin sanayi kuruluşu en büyük sıralamasında sanayi kuruluşu 2014 tüm dünyaya tüketici elektroniği, tüm dünyaya beyaz tüketici eşya, elektroniği, dijital ürünler, beyaz Vestel eşya, Elektronik dijital ürünler, ile 14, Vestel Beyaz Elektronik Eşya ile ile 14, 30. Vestel sırada Beyaz Eşya ile bilgi teknolojileri, LED aydınlatma bilgi teknolojileri, ve savunma LED alanlarında aydınlatma ve savunma yer almıştır. alanlarında yer almıştır. geniş bir ürün yelpazesi geniş sunmaktadır. bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Vestel, dünyanın en büyük Vestel, üretim dünyanın tesislerini en büyük konu üretim tesisl Ar-Ge ve inovasyon Ar-Ge konusundaki ve inovasyon alan konusundaki National Geographic in alan National Mega Geographic in Fabrikalar Mega F belgeselinde yer verilen belgeselinde ilk Türk şirketi yer verilen olmuştur. ilk Türk şirketi öncü yaklaşımıyla öncü son yaklaşımıyla 17 yıldır son 17 yıldır elektronikte Türkiye elektronikte İhracatçılar Türkiye İhracatçılar Meclisi sıralamasında Meclisi birincilik sıralamasında birincilik unvanını elinde unvanını bulunduran elinde Vestel, bulunduran Vestel, dünya standartlarındaki dünya standartlarındaki üretim üretim anlayışı, yenilikçi anlayışı, ve kaliteli yenilikçi ürünleri ve kaliteli ürünleri ile sahip olduğu ile vizyonla sahip olduğu sadece vizyonla sadece Türkiye de değil, Türkiye de global arenada değil, global da arenada da pazara yön veren pazara güçlü yön bir veren güçlü bir oyuncudur. oyuncudur. Vestel, Türkiye nin en çok Vestel, marka-patent Türkiye nin üreten en çok şirketi marka-patent olarak, üreten cirosunun yaklaşık %2 sini cirosunun araştırma yaklaşık ve geliştirmeye %2 sini araştırma ayırarak ve geliştirm dünyada en çok Ar-Ge harcaması dünyada en yapan çok Ar-Ge ilk 1000 harcaması firma yapan ilk 1 arasında yer alan üç Türk arasında şirketinden yer biridir. alan üç Vestel Türk şirketinden Şirketler biridir. V Grubu, 8 Ar-Ge merkezinde Grubu, teknoloji 8 Ar-Ge üretimine merkezinde devam teknoloji üretimin etmektedir. Vestel in üretim etmektedir. merkezi Vestel in City üretim 1.1 milyon merkezi Vestel City m2 lik alanda, yılda 30 m2 lik milyon alanda, cihaz üretimi yılda kapasitesi, 30 milyon cihaz üretimi k yaklaşık 16 bin çalışanıyla yaklaşık Avrupa nın 16 bin ve çalışanıyla Dünya nın Avrupa nın tek ve Dün lokasyonda üretim yapan lokasyonda en büyük endüstriyel üretim yapan tesisleri en büyük endüstriye arasında yer almaktadır. arasında Vestel, yaklaşık yer almaktadır. 16 bin çalışanı, Vestel, yaklaşık 16 b 1250 satış noktası ve Türkiye 1250 çapında satış noktası 350 ve merkez Türkiye çapında 350 m servisiyle yaklaşık 30 bin servisiyle kişiye gelir yaklaşık sağlamaktadır. 30 bin kişiye gelir sağlama

14 ZORLU ZORLU ENERJİ GRUBU ENERJİ GRUBU erji Grubu, dokunduğu Zorlu Enerji herkes Grubu, ve her dokunduğu şeye ait herkes Uluslararası ve her şeye yatırımlarında ait Uluslararası da bir çok yatırımlarında alanda ilki da bir çok alanda ilki e saygı gösteren değerlere ve ülke kalkınmasını saygı gösteren gözeten ve ülke kalkınmasını gerçekleştiren gözeten Zorlu Enerji gerçekleştiren Grubu, Pakistan ın Zorlu Enerji ilk rüzgar Grubu, Pakistan ın ilk rüzgar rumlu bir kurum olarak, sorumlu yerli, yeterli, bir kurum kaliteli olarak, ve yerli, enerjisi yeterli, santralini kaliteli ve İsrail deki enerjisi özel santralini sektör ve yatırımı İsrail deki ile özel sektör yatırımı ile ilir enerji üretimi sürdürülebilir ve kullanımını enerji sağlamak üretimi ve için kullanımını kurulan sağlamak en büyük için santralini kurulan de hayata en büyük geçirmiştir. santralini de hayata geçirmiştir. tadır. Zorlu Enerji çalışmaktadır. Grubu, Türkiye, Zorlu Pakistan Enerji Grubu, ve Türkiye, Pakistan ve faaliyet gösteren İsrail de santralleri faaliyet ile küresel gösteren ölçekte santralleri Yerli ile küresel ve yenilenebilir ölçekte Yerli enerji ve sloganıyla yenilenebilir çıktığı enerji sloganıyla çıktığı lam MW toplam toplam kurulu güce MW sahiptir. toplam kurulu yolculukta, güce sahiptir. faaliyette yolculukta, bulunduğu faaliyette coğrafyalarda bulunduğu coğrafyalarda nakta ve hizmette çeşitlilik Kaynakta yaklaşımından ve hizmette yola çeşitlilik çevresel, yaklaşımından sosyal yola ve ekonomik çevresel, değerleri sosyal ve koruyarak ekonomik değerleri koruyarak lu Enerji Grubu çıkarak, elektrik Zorlu satışı Enerji ve ticareti, Grubu enerji elektrik satışı geliştirmeyi ve ticareti, ilke enerji edinen geliştirmeyi Zorlu Enerji ilke Grubu edinen Zorlu Enerji Grubu inşası, bakım-onarım-işletme santralleri inşası, hizmetleri, bakım-onarım-işletme doğal Türkiye hizmetleri, enerji doğal sektörünün Türkiye sürdürülebilirlik enerji sektörünün sürdürülebilirlik gaz dağıtımı ve ticareti alanlarında gaz dağıtımı faaliyet ve ticareti alanında alanlarında öncü faaliyet oyuncusudur. alanında Bünyesinde öncü oyuncusudur. yer alan Bünyesinde yer alan edir. 6 doğalgaz, göstermektedir. 2 jeotermal, 6 7 doğalgaz, hidroelektrik 2 jeotermal, Zorlu 7 Doğal hidroelektrik Gaz 2014 Zorlu yılında Doğal Türkiye nin Gaz 2014 İklim yılında Türkiye nin İklim ar santrali ile Türkiye ve 2 rüzgar ve yurt santrali dışında ile dengeli, Türkiye ve yurt dışında dengeli, bilir ağırlıklı üretim yenilenebilir portföyü ile ağırlıklı entegre üretim hizmet portföyü Performans ile entegre hizmet Liderleri Ödülü nü Performans almaya Liderleri hak Ödülü nü almaya hak ktadır. Jeotermal enerjide sunmaktadır. Türkiye nin Jeotermal en büyük enerjide Türkiye nin kazanmıştır. en büyük Sektörün kazanmıştır. ilk sürdürülebilirlik Sektörün raporunu ilk sürdürülebilirlik raporunu n Kızıldere Jeotermal yatırımı Santrali nin olan Kızıldere kurulmasıyla, Jeotermal Santrali nin 2011 kurulmasıyla, yılında yayımlayan 2011 Zorlu yılında Enerji yayımlayan Grubu, Zorlu Enerji Grubu, rji Grubu nun yurt Zorlu içi Enerji potföyünde Grubu nun yenilenebilir yurt içi potföyünde sera gazı yenilenebilir emisyonlarının sera yönetilmesi gazı emisyonlarının konusundaki yönetilmesi konusundaki kaynakların payı %46 ya kaynakların ulaşmıştır. payı şeffaf %46 ya politikalarıyla ulaşmıştır. Karbon şeffaf politikalarıyla Saydamlık Lideri Karbon Saydamlık Lideri ödülüne bugüne dek ödülüne üç defa bugüne layık görülmüştür. dek üç defa layık görülmüştür.

15 ZORLU ZORLU GAYRİMENKUL GAYRİMENKUL GRUBU GRUBU Zorlu Gayrimenkul Grubu, kurulurken Zorlu Gayrimenkul bir asır sonra Grubu, bile kurulurken Tasarımında bir asır 72 sonra bin bile m2 lik bir Tasarımında yeşil alan 72 barındıran bin m2 lik Zorlu bir yeşil alan ba dünya çapında konuşulacak dünya projelere çapında imza konuşulacak atmak ve projelere alışveriş merkezi, imza atmak yeşile ve saygılı alışveriş modern merkezi, mimarisine yeşile ek saygılı modern mim Türkiye'nin sosyal, kültürel ve Türkiye'nin ekonomik sosyal, cazibe kültürel merkezlerini ve ekonomik olarak cazibe sunduğu merkezlerini imkan ve hizmetler olarak sunduğu sayesinde imkan İstanbul un ve hizmetler sayesind yaratmak hayaliyle yola çıkmıştır. yaratmak Önemli hayaliyle lokasyonlarda yola çıkmıştır. turizm Önemli durakları lokasyonlarda arasında yerini turizm alarak, durakları 2012 arasında yılında yerini En İyi alarak, 201 nitelikli konut, ofis, iş merkezleri, nitelikli alışveriş konut, merkezi, ofis, iş merkezleri, otel ve alışveriş Turizm Kompleksi merkezi, otel Ödülü ne ve Turizm de layık Kompleksi görülmüştür. Ödülü ne de layık görülm ticari depolar geliştiren Zorlu ticari Gayrimenkul depolar geliştiren Grubu 2006 Zorlu Gayrimenkul Grubu 2006 Türkiye nin ilk 5 fonksiyonlu Türkiye nin karma kullanım ilk 5 fonksiyonlu projesi karma kulla yılından bu yana dünya standartlarında yılından bu yana özgün dünya projeler standartlarında özgün projeler geliştirmekte ve bu projelerin geliştirmekte kira, satış ve ve işletilmesi bu projelerin olarak kira, satış inşa ve edilen işletilmesi Zorlu Center; olarak inşa Performans edilen Zorlu Sanatları Center; Perform alanlarında faaliyet göstermektedir. alanlarında Tamamlanan faaliyet göstermektedir. projelerden Tamamlanan Merkezi, Zorlu projelerden Alışveriş Merkezi, otel Zorlu (Raffles Alışveriş İstanbul Merkezi, otel (R Zorlu Center İstanbul un kalbinde, Zorlu Center alışveriş İstanbul un merkezi, kalbinde, ofis, Zorlu alışveriş Center), merkezi, ofis ofis, ve rezidanslardan Zorlu Center), oluşmaktadır. ofis ve rezidanslardan olu rezidans, Performans Sanatları rezidans, Merkezi Performans (PSM) projesi Sanatları Zorlu Merkezi Gayrimenkul (PSM) projesi Grubu nun Zorlu tamamlanan Gayrimenkul ikinci Grubu nun tamamla olarak hayata geçmiştir. Bugüne olarak kadar hayata alışveriş geçmiştir. merkezi, Bugüne kadar alışveriş merkezi, projesi, çevreye ve insana projesi, saygılı çevreye akıllı ofis ve LEED insana saygılı akıl mimari plan ve tasarım, kültür mimari ve sanat plan merkezi ve tasarım, alanlarında kültür ve sanat merkezi alanlarında 10 dan fazla ödüle layık görülen 10 dan Zorlu fazla Center, ödüle bu layık görülen Gold sertifikalı Zorlu Center, Levent bu 199, Gold A+ sertifikalı ofisleri Levent teknolojik 199, A+ ofisler fonksiyonlarının dışında şehrin fonksiyonlarının merkezinde kolay dışında ulaşımı şehrin ve merkezinde altyapısı kolay ile ulaşımı bugün ve hem Zorlu altyapısı Grubu nun ile bugün hem hem de Zorlu Grubu n hareketliliğiyle buluşma noktası hareketliliğiyle olma özelliğini buluşma taşımaktadır. noktası olma birçok özelliğini yerli taşımaktadır. ve uluslararası birçok şirketin yerli merkezi ve uluslararası olarak şirketin mer kullanılmaktadır. kullanılmaktadır

16 META NİKEL META NİKEL KOBALT A.Ş. KOBALT A.Ş. Zorlu Grubu, Türkiye de nikel-kobalt Zorlu Grubu, kaynaklarını Türkiye de geliştirmek nikel-kobalt üzere kaynaklarını kurulan ilk geliştirmek ihtisas üzere kurulan ilk ihtisas işletmesi Meta Nikel ile Eylül işletmesi 2014 itibariyle Meta Nikel Gördes te ile Eylül milyon itibariyle USD lik Gördes te 360 milyon USD lik yatırımla tesisi devreye almıştır. yatırımla Meta tesisi Nikel devreye Aralık 2014 almıştır. itibarıyla Meta Nikel deneme Aralık üretimine 2014 itibarıyla deneme üretimine geçmiştir. İkinci etap yatırım geçmiştir. için yaklaşık İkinci 500 etap milyon yatırım USD için yatırım yaklaşık tutarı 500 ile milyon USD yatırım tutarı ile kapasitenin iki katına çıkarılması kapasitenin planlanmaktadır. iki katına çıkarılması planlanmaktadır. DİĞER DİĞER FAALİYET FAALİYET ALANLARI ALANLARI JULES VERNE ZORLU JULES AIR VERNE ZORLU AIR t içinde ve Son yurt 16 dışında yılda pek yurt çok içinde önemli ve yurt ve dışında Faaliyetlerine pek çok önemli 1992 yılında ve Faaliyetlerine başlayan Zorlu 1992 Air, 2 yılında adet Bell başlayan Zorlu Air, 2 adet Bell k projeyi yöneten köklü büyük etkinlik projeyi ve seyahat yöneten köklü 430 etkinlik model VIP ve seyahat helikopter, yolcu model kapasiteli VIP helikopter, Gulfstream 14 yolcu kapasiteli Gulfstream ajansı Jules Verne, organizasyonu Zorlu Grubu na ajansı Jules 2004 Verne, G-450 Zorlu Grubu na geniş kabin 2004 jet uçağı G-450 ile hizmet geniş sunmaktadır. kabin jet uçağı ile hizmet sunmaktadır. ştur. Kurumsal yılında ve dahil bireysel olmuştur. servisleriyle Kurumsal fark ve bireysel servisleriyle fark Jules Verne, uzman yaratan ekibiyle Jules bayi Verne, ödül ve uzman ZORLU ekibiyle FAKTORİNG bayi ödül ve ZORLU FAKTORİNG tivasyon toplantılarından motivasyon kongrelere, toplantılarından ürün Zorlu Holding in kongrelere, finans ürün sektöründe Zorlu Holding in faaliyet gösteren finans sektöründe tek şirketi faaliyet gösteren tek şirketi ndan gemi gezilerine lansmanlarından kadar çok geniş gemi bir gezilerine olan kadar Zorlu çok Faktoring, geniş bir faaliyetlerine olan Zorlu 2012 Faktoring, yılından faaliyetlerine bu yana 2012 yılından bu yana yelpazede hizmet vermektedir. yelpazede orta hizmet ve büyük vermektedir. ölçekli firmalarla orta beraber, ve büyük sektöründe ölçekli firmalarla öne beraber, sektöründe öne çıkan, yaygın tedarikçi ve tüm çıkan, Türkiye yaygın genelinde tedarikçi bayi ve tüm Türkiye genelinde bayi ZORLU GRAND HOTELZORLU ağına GRAND sahip şirketlere HOTELodaklanarak ağına sahip faktoring şirketlere hizmeti odaklanarak faktoring hizmeti yıldızlı oteli Trabzon un olan ve Türkiye nin ilk 5 yıldızlı en iyi oteli 25 olan vermektedir. Türkiye nin en iyi 25 vermektedir. teli arasında yer business alan Zorlu oteli Grand arasında Hotel, yer alan Zorlu Grand Hotel, dan bu yana konuklarını 1997 yılından büyük bir bu özenle yana konuklarını ZORPET büyük bir özenle ZORPET ağırlamaktadır yılında ağırlamaktadır. kurulan Zorpet 2002 akaryakıt yılında ürünlerinin kurulan Zorpet satışının akaryakıt ürünlerinin satışının yanı sıra Vestel ve TAÇ ürünleri yanı outlet sıra Vestel mağazaları, ve TAÇ kafe, ürünleri outlet mağazaları, kafe, restaurant-bar işletmeleri ile restaurant-bar faaliyet göstermektedir. işletmeleri ile faaliyet göstermektedir.

17 ZORLU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM

18 KURUMSAL KURUMSAL YÖNETİM YÖNETİM Zorlu Holding, Zorlu paydaşlarıyla Holding, paydaşlarıyla olan ilişkilerinin olan temelini ilişkilerinin temelin oluşturan güven oluşturan ilişkisini güven kurmak ilişkisini için gerekli kurmak olduğuna için gerekli olduğun inandığı prensip inandığı ve değerlerini prensip ve yansıtan değerlerini ilkelere yansıtan bağlı ilkelere bağ şeffaf, hesap şeffaf, verilebilir, hesap sürdürülebilir verilebilir, sürdürülebilir değer yaratan değer Dünya yaratan standartlarında standartlarında bir yönetim anlayışını bir yönetim benimsemektedir. anlayışını benimsemekte Çalışanların potansiyellerini Çalışanların en iyi şekilde potansiyellerini kullandığı verimli en iyi şekilde ku ve mutlu bir çalışma ortamı ve yaratmak mutlu bir konusunda çalışma ortamı yaratmak konusu kurumsallaşmanın önemli bir kurumsallaşmanın yeri olduğunun önemli bilinciyle bir yeri olduğunun hareket eden Zorlu Holding, hareket katılımcı, eden adil Zorlu ve Holding, şeffaf bir katılımcı, adil ve organizasyon yapısına sahiptir. organizasyon yapısına sahiptir. Kurumsallığın gereklerinden Kurumsallığın olan şeffaflık gereklerinden ve ölçülebilir olan şeffaflık ve gelişmeyi sağlamak için bilgi gelişmeyi teknolojilerinden sağlamak için bilgi teknolojilerinde yararlanılmaktadır. Bu bağlamda, yararlanılmaktadır yılından Bu bağlamda, bu yana 2008 yılın kullanılan kurumsal veri akışını kullanılan kolaylaştıran kurumsal yazılım veri akışını kolaylaştıran y programı SAP (Systems Analysis programı and SAP Program (Systems Analysis and Program Development) süreci farklı Development) uygulamaları kapsayacak süreci farklı uygulamaları kaps biçimde gelişerek devam biçimde etmektedir. gelişerek devam etmektedir. Zorlu Holding in stratejisi, Zorlu temel Holding in değeri olarak stratejisi, gördüğü temel değeri olara çalışanları ile oluşturduğu çalışanları ortak akılla, ile istihdam oluşturduğu sağlayarak ortak akılla, istihda ve ihracat yaparak ülkeye ve değer ihracat katmaktır. yaparak Bu ülkeye doğrultuda değer katmaktır. B Zorlu Holding in misyonu Türkiye yi Zorlu Holding in küresel misyonu ölçekte, Türkiye yi rekabet küresel ö gücü yüksek, yenilikçi, girişimci, gücü yüksek, teknoloji yenilikçi, dostu bir girişimci, teknoloji do yaklaşımla temsil etmek ve yaklaşımla faaliyet gösterdiği temsil etmek alanlarda ve faaliyet gösterdiğ başarılı olmaktır. başarılı olmaktır. Gücünü köklü geçmişinden Gücünü ve nice köklü ilke imza geçmişinden atarak ve nice ilke imza edindiği tecrübesinden alarak edindiği gelecek tecrübesinden kuşaklara yatırım alarak gelecek kuşak yapmayı başlıca görevi bilen, yapmayı yenilikçi başlıca ve uluslararası görevi bilen, yenilikçi ve ulu standartlardaki kurumsal yönetim standartlardaki anlayışını kurumsal tüm Grup yönetim anlayışını tü şirketlerinde uygulamaktadır. şirketlerinde uygulamaktadır. Zorlu Holding Yönetim Kurulu, Zorlu üyeleri Holding genel Yönetim kurul Kurulu, ile üyeleri genel seçilen, kurum içi icra görevi seçilen, ve yetkisi kurum bulunmayan içi icra görevi bir ve yetkisi bulun başkan, bir başkan yardımcısı başkan, ve üç bir üye başkan olmak yardımcısı üzere, pay ve üç üye olm sahibi beş kişiden meydana sahibi gelmektedir. beş kişiden Yönetim meydana Kurulu gelmektedir. Yön bünyesinde bağımsız üye bünyesinde bulunmamaktadır. bağımsız üye bulunmamaktadır. Holding in çevresel, sosyal Holding in ve ekonomik çevresel, kararlarının sosyal ve ekonomik kara alındığı üst yönetiminin yapısı alındığı organizasyon üst yönetiminin şemasında yapısı organizasyon verilmiştir. verilmiştir

19 ZORLU HOLDİNG ZORLU YÖNETİM HOLDİNG KURULU YÖNETİM KURULU ZORLU ulu AHMET ZEKİ NAZİF ZORLU ZORLU Başkan Yönetim Yardımcısı Kurulu Başkanı OLGUN ZEKİ ZORLU MEHMET OLGUN EMRE ZORLU Yönetim Başkan Kurulu Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Üyesi MEHMET SELEN ZORLU EMRE ZORLU MEKİK Yönetim Kurulu Üyesi SELEN ZORLU MEKİK Yönetim Kurulu Üyesi ÖMER YÜNGÜL CEO ÖMER YÜNGÜL CEO N ERDOĞAN Şirketler Grubu urulu Başkanı TURAN ERDOĞANCEM KÖKSAL Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Grubu İcra Kurulu Başkanı Başkanı CEM KÖKSAL Mali İşler Grubu Başkanı FİKRET ÖZDEMİR Zorlu Faktoring Genel Müdürü FİKRET ÖZDEMİR Zorlu Faktoring Genel Müdürü T PEKTAŞ MESUT PEKTAŞ NECMİ KAVUŞTURAN Gayrimenkul GrubuZorlu Gayrimenkul İnsan Grubu Kaynakları nı Başkanı Grup Başkanı NECMİ KAVUŞTURAN UFUK IŞIKÖNDEŞ İnsan Kaynakları Zorlu Air Grup Başkanı Genel Müdürü UFUK IŞIKÖNDEŞ Zorlu Air Genel Müdürü AK Enerji l Müdürü SİNAN AK Zorlu Enerji Genel Müdürü MURAT ZEREN Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı MURAT AYŞE ZEREN YAĞCI BÜYÜKPINAR AYŞE YAĞCI BÜYÜKPINAR Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Jules Verne Genel Müdürü Jules Verne Genel Müdürü CELEPCİ Doğal Gaz l Müdürü FUAT CELEPCİ Zorlu Doğal Gaz Genel Müdürü BURAK İ. OKAY Hukuk Grubu Başkanı BURAK İ. OKAY Hukuk Grubu Başkanı FDER İPLİKÇİOĞLUALİ SAFDER İPLİKÇİOĞLU BİLLUR DEMET ATAN Nİkel Meta Nİkel Denetim ve İç Kontrol l Müdürü ve Genel Müdürü ve Genel Müdürü im Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili ASLI ALEMDAROĞLU T AYDIN VEDAT AYDIN Kurumsal İletişim Tekstil Grubu nı Zorlu Tekstil GrubuGenel Müdürü Başkanı BİLLUR DEMET ATAN Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürü ASLI ALEMDAROĞLU Kurumsal İletişim Genel Müdürü adele, risk Yolsuzlukla yönetimi ve mücadele, paydaş ilişkileri risk yönetimi Zorlu ve paydaş Alınan bu ilişkileri yüksek Zorlu puan Vestel Alınan Şirketler bu yüksek Grubu nun puan Vestel kurumsal Şirketler Grubu nun kurumsal ing in kurumsal yönetim Holding in yaklaşımının kurumsal temelini yönetim yönetim yaklaşımının konusunda temelini kat ettiği yönetim ilerlemeyi konusunda ve Türkiye de kat ettiği bu ilerlemeyi ve Türkiye de bu Söz konusu oluşturmaktadır. yaklaşımı tüm Söz şirketlerin konusu faaliyet yaklaşımı tüm alanda şirketlerin öncü olduğunu faaliyet bir alanda kez daha öncü teyit olduğunu eder niteliktedir. bir kez daha teyit eder niteliktedir. ri sektöre göre gösterdikleri özelleşen, Zorlu sektöre Holding den göre özelleşen, Yine Zorlu Vestel Holding den Şirketler Grubu Yine bünyesinde Vestel Şirketler kamu ve Grubu diğer bünyesinde kamu ve diğer tlerine dağılan entegre Grup şirketlerine bir bakış dağılan açısıyla entegre ele paydaşlara bir bakış açısıyla yapılacak ele açıklamaların paydaşlara net, yapılacak adil, doğru, açıklamaların net, adil, doğru, alınmaktadır. zamanında, alınmaktadır. anlaşılabilir ve zamanında, kolay ulaşılabilir anlaşılabilir bir şekilde ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı olarak yapılması eşzamanlı için Bilgilendirme olarak yapılması Politikası için Bilgilendirme Politikası nbul da işlem gören Borsa Zorlu İstanbul da Holding işlem ve Grup gören Zorlu oluşturulmuştur. Holding ve Tüm Grup paydaşlar oluşturulmuştur. Vestel internet Tüm sitesi paydaşlar Vestel internet sitesi estel, hissedarlara Şirketleri nden eşitlikçi, Vestel, hesap hissedarlara verilebilir, eşitlikçi, üzerinden hesap şirket verilebilir, hakkında bilgilere üzerinden kolayca şirket hakkında ulaşabilmektedir. bilgilere kolayca ulaşabilmektedir. f bir yapı sorumlu sunma amacıyla ve şeffaf kurumsal bir yapı sunma yönetim amacıyla kurumsal yönetim alarına özel önem vermektedir. çalışmalarına Bu özel konudaki önem vermektedir. Diğer bir Bu halka konudaki açık şirketimiz Diğer olan bir halka Zorlu Enerji, açık şirketimiz kurumsal olan Zorlu Enerji, kurumsal ağımsız bir uygulamaların gözle değerlendirilerek bağımsız bir kamuya gözle değerlendirilerek ve bireysel hissedarlarına kamuya ve karşı bireysel sorumluluğunu hissedarlarına en üst karşı sorumluluğunu en üst nı sağlamak amacıyla açıklanmasını yedi yıldır sağlamak uluslararası amacıyla yedi seviyede yıldır yerine uluslararası getirebilmek seviyede için Kurumsal yerine getirebilmek Yönetim için Kurumsal Yönetim lendirme kuruluşu ISS derecelendirme Corporate Services ten kuruluşu ISS Corporate İlkelerini benimseme Services ten kararı İlkelerini almıştır. benimseme Zorlu Enerji ye kararı bağlı almıştır. Zorlu Enerji ye bağlı derecelendirme alınmaktadır. derecelendirme Zorlu Enerji alınmaktadır. Elektrik Üretim Zorlu kurumsal Enerji yönetim Elektrik alanında Üretim kurumsal yönetim alanında gerçekleştirdiği çalışmaları gerçekleştirdiği ve Kurumsal Yönetim çalışmaları İlkelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine nda gerçekleşen 2014 ISS yılında Kurumsal gerçekleşen Yönetim ISS Kurumsal Yönetim uyum konusundaki kararlılığı uyum ile konusundaki büyük küçük kararlılığı tüm ile büyük küçük tüm ndirmesinde, Vestel Derecelendirmesinde, Elektronik in puanı Vestel hissedarlarına Elektronik in puanı karşı sorumluluğunun hissedarlarına bilincinde karşı sorumluluğunun olarak bilincinde olarak erinden 9,09 a (%90,94) 10 üzerinden yükselmiştir. 9,09 a (%90,94) Kurumsal yükselmiştir. Yönetim İlkeleri Uyum Kurumsal Raporu Yönetim yayımlamaktadır. İlkeleri Uyum Raporu yayımlamaktadır.

20

21 VE RÜŞVETLE MÜCADELE YOLSUZLUK İç Denetim VE RÜŞVETLE faaliyetlerinin MÜCADELE amaç, yetki ve İç Denetim sorumlulukları, faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları, etleri nde iç Zorlu denetim Holding fonksiyonu, ve Grup Şirketleri nde çalışma şekli iç ve denetim yapısı, fonksiyonu, Yönetim Kurulu çalışma tarafından şekli ve yapısı, Yönetim Kurulu tarafından hizmet veren Zorlu 2000 Holding yılından A.Ş. beri onaylanmış hizmet veren Zorlu şirketlere Holding duyurusu A.Ş. yapılmış onaylanmış İç Denetim ve şirketlere duyurusu yapılmış İç Denetim ış İç Denetim Bölümü bünyesinde tarafından yapılanmış Yönetmeliği İç Denetim ve Bölümü İç Denetim tarafından Çalışma İlkeleri Yönetmeliği dokümanları ve İç Denetim Çalışma İlkeleri dokümanları Denetim Bölümü, Uluslararası uygulanmaktadır. İç İç ile Denetim tanımlanmıştır. Bölümü, Tüm Uluslararası şirketler bünyesinde İç ile tanımlanmıştır. iç denetimler Tüm şirketler bünyesinde iç denetimler el alarak, resmi Denetim yönetmelikler Standartları nı ve temel vasıtasıyla alarak, etik resmi ilkelere yönetmelikler uyum, yolsuzluk ve vasıtasıyla ve rüşvetle etik ilkelere uyum, yolsuzluk ve rüşvetle onaylanan denetim Üst Yönetim programları tarafından mücadele onaylanan denetimi yapılmaktadır. programları mücadele denetimi yapılmaktadır. ini gerçekleştirmekte çerçevesinde hem denetimlerini her gerçekleştirmekte ve hem her denetim raporları, denetim hem sonrası de hazırladığı yıllık 2014 denetim yılında raporları, Grup bünyesinde hem yıllık yerine 2014 getirilen yılında İç Denetim Grup bünyesinde yerine getirilen İç Denetim aliyet raporları ile olarak bütün bir hazırladığı yılın faaliyetleri raporları kapsamında ile bütün iki bir adet yılın yolsuzluk faaliyetleri vakası ile kapsamında iki adet yolsuzluk vakası ile Yönetim Kurulu, denetim şirketlerin sonuçlarını varsa, Holding karşılaşılmıştır. Yönetim Kurulu, Bazı şirketlerin çalışanların varsa, şirket faaliyetleri karşılaşılmıştır. kapsamında Bazı çalışanların şirket faaliyetleri kapsamında ör Başkanları Denetim ile paylaşmaktadır. Komiteleri ve Sektör gerçekleştirdikleri Başkanları ile paylaşmaktadır. usulsüzlüklerin tespit gerçekleştirdikleri edilmesi üzerine usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine k olarak 2011 İç senesi Denetim içerisinde Bölümü ne detaylı ek olarak inceleme 2011 senesi ve araştırma içerisinde yapılarak detaylı denetim inceleme raporları ve araştırma yapılarak denetim raporları tlerinde finansal oluşturulmuş denetim ve yapmak tüm grup şirketlerinde hazırlanmıştır. finansal Bu denetim raporlar yapmak ışığında söz hazırlanmıştır. konusu çalışanların Bu raporlar ışığında söz konusu çalışanların netim ve Vergi üzere Denetimi kurgulanmış Bölümü Mali Denetim iş akdi sona ve Vergi ermiştir Denetimi ve Türk Bölümü Ceza Kanunu iş akdi ve sona mevzuat ermiştir ve Türk Ceza Kanunu ve mevzuat lerine başlamıştır. de yılında son denetimlerine uyarınca başlamıştır. suç teşkil ettiği 2013 düşünülen yılı son eylemleri uyarınca gerçekleştirenler suç teşkil ettiği düşünülen eylemleri gerçekleştirenler Mali ve Vergi çeyreğinde Denetimi ise Bölümleri İç Denetim ile hakkında Mali ve Cumhuriyet Vergi Denetimi Başsavcılıklarına Bölümleri hakkında soruşturma Cumhuriyet talebi Başsavcılıklarına soruşturma talebi Kontrol Genel Zorlu Müdürlüğü Holding Denetim çatısı ve İç iletilmiştir. Kontrol Genel Davanın Müdürlüğü yargılama çatısı süreci ceza iletilmiştir. mahkemeleri Davanın yargılama süreci ceza mahkemeleri altında toplanmıştır. nezdinde devam altında etmektedir. toplanmıştır. nezdinde devam etmektedir. RİSK YÖNETİMİ Zorlu Holding RİSK finansal YÖNETİMİ risklerin yanında Zorlu finansal Holding olmayan finansal risklerin yanında finansal olmayan etim Kurulu, Risk Denetim bazlı Komitesi hazırlanan, ve Yönetim riskleri Kurulu, de tanımlamıştır. Denetim Komitesi Finansal ve olmayan riskleri riskler de tanımlamıştır. stratejik, Finansal olmayan riskler stratejik, fından onaylanan Sektör yıllık Başkanları denetim tarafından operasyonel, onaylanan iş sürekliliği, yıllık denetim uyum riskleri, operasyonel, itibar riskleri, iş sürekliliği, uyum riskleri, itibar riskleri, nde; kaynakların etkin programı ve verimli çerçevesinde; çevre kaynakların sağlık güvenlik etkin ve riskleri verimli olmak çevre üzere altı sağlık alanda güvenlik riskleri olmak üzere altı alanda ra uygunluk (kanun, kullanılması, yönetmelik, yazılı kurallara gruplanmıştır. uygunluk Kurumsal (kanun, yönetmelik, sürdürülebilirliği gruplanmıştır. doğrudan etkileyen Kurumsal sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen ve kurallar), bilgilerin kurum doğruluğu, içi politika stratejik ve kurallar), riskler, bilgilerin İş Geliştirme doğruluğu, ve Strateji stratejik Direktörlüğü nün riskler, İş Geliştirme ve Strateji Direktörlüğü nün iği konularında süreç güvenilirliği denetimleri ve güvenliği yanı konularında sıra ilgili birimler süreç ve denetimleri gerektiğinde yanı dış danışmanlık sıra ilgili birimler ve gerektiğinde dış danışmanlık er bir denetimin gerçekleştirilmektedir. başında gerekli Her hizmeti bir denetimin alınarak bertaraf başında edilmektedir. gerekli hizmeti Operasyonel alınarak riskler bertaraf edilmektedir. Operasyonel riskler t yönetimi görüldüğü ile bir araya takdirde gelinerek Şirket üst bilgi yönetimi teknolojileri bir sistemleri araya gelinerek aracılığıyla bilgi takip teknolojileri edilerek sistemleri aracılığıyla takip edilerek makta; şirketlerin risk değerlendirilmesi hedefleri ve bu yapılmakta; denetime şirketlerin tabi tutulmaktadır. hedefleri ve İş sürekliliği bu denetime riski, iklim tabi tutulmaktadır. İş sürekliliği riski, iklim ngel teşkil edebilecek hedeflerin riskler, oluşmasına risk engel değişikliği teşkil gibi edebilecek faktörlerin riskler, değer risk zinciri değişikliği sürdürülebilirliğinde gibi faktörlerin değer zinciri sürdürülebilirliğinde kları göz önünde matrisinde bulundurularak etki ve olasılıkları oynadığı göz rolden önünde acil bulundurularak durum eylem planlarına oynadığı kadar rolden acil durum eylem planlarına kadar konumlandırılmaktadır. kapsamlı riskleri konumlandırılmaktadır. ele almaktadır. Mevzuat kapsamlı ve rekabet riskleri ele almaktadır. Mevzuat ve rekabet risklerini içeren uyum riskleri Holding ve risklerini Grup şirketleri içeren uyum riskleri Holding ve Grup şirketleri sı esnasında ise, Denetim etki ve olasılığı saha çalışması tarafından esnasında ortak ise, yönetilmektedir. etki ve olasılığı İtibar tarafından riskleri ile ortak yönetilmektedir. İtibar riskleri ile ten iç kontroller, yüksek yapılan olan testlerle riskleri yöneten mücadelede, iç kontroller, paydaşlarla yapılan testlerle kurulan kapsamlı, mücadelede, gerçeği paydaşlarla kurulan kapsamlı, gerçeği m sonuçları değerlendirilmektedir. taslak rapor halinde Gözlem yansıtan, sonuçları açık taslak ve anlaşılır rapor halinde iletişim yöntemleri yansıtan, açık ve anlaşılır iletişim yöntemleri ylaşılmakta, onların şirket da yöneticileri görüşleri ile paylaşılmakta, kullanılmaktadır. onların Çevre-sağlık-güvenlik da görüşleri kullanılmaktadır. riskleri her şirket Çevre-sağlık-güvenlik riskleri her şirket hai rapor gönderilmektedir. eklenerek Üst Sonuç Yönetim e nihai nezdinde rapor ilgili gönderilmektedir. birimlerce yönetilmekte, Sonuç nezdinde gerçekleşen ilgili başarılı birimlerce yönetilmekte, gerçekleşen başarılı danışmanlık olarak; hizmeti makul verilmekte, güvence ile uygulamalar danışmanlık tüm hizmeti iç paydaşlarla verilmekte, paylaşılmaktadır. uygulamalar tüm iç paydaşlarla paylaşılmaktadır. inerjisinden yararlanılarak aynı zamanda en iyi grup sinerjisinden yararlanılarak en iyi gulama örnekleri önerilmektedir. uygulama 2014 yılında örnekleri Zorlu önerilmektedir. Grubu, sürdürülebilirlik 2014 konusundaki yılında Zorlu Grubu, sürdürülebilirlik konusundaki lan denetimlerin sonuçları yaklaşımını Grup çapında geliştirmek ve yaklaşımını tüm Grup Grup çapında geliştirmek ve tüm Grup timle paylaşılarak, Risk yönetimi atılacak için yapılan şirketlerinin denetimlerin hali hazırda sonuçları yürütmekte olduğu şirketlerinin sürdürülebilirlik hali hazırda yürütmekte olduğu sürdürülebilirlik = İyileştirme, rapor Terminate halinde = üst yönetimle çalışmalarına paylaşılarak, Holding tarafından atılacak stratejik çalışmalarına yön verecek Holding bir tarafından stratejik yön verecek bir r = Transfer ve Tolerate adımlar = 4T (Treat boşluk = İyileştirme, analizi çalışması Terminate gerçekleştirilmiştir. = boşluk Grubun analizi 2020 çalışması gerçekleştirilmiştir. Grubun 2020 çevesinde belirlenmektedir. Sonlandırma, Transfer vizyonu = Transfer doğrultusunda, ve Tolerate Grup şirketlerinin = vizyonu ortak doğrultusunda, paydası Grup şirketlerinin ortak paydası Üstlenme) yaklaşımı çerçevesinde olan sürdürülebilirlik belirlenmektedir. için strateji oluşturulmasının olan sürdürülebilirlik ilk adımları için strateji oluşturulmasının ilk adımları atılmıştır. Bu konuda gelecek yıllarda ciddi atılmıştır. çalışmaların Bu konuda gelecek yıllarda ciddi çalışmaların tim Komitesi İç arasında Denetim Bölümü periyodik ile Denetim yürütülmesi Komitesi planlanmıştır. arasında periyodik Bu çalışmalara yürütülmesi Zorlu Grubu nun planlanmıştır. Bu çalışmalara Zorlu Grubu nun tılarda; geçen olarak dönem gerçekleştirilen içerisindeki toplantılarda; başlıca paydaşları geçen dönem olan içerisindeki çalışanlar, müşteriler, başlıca bayiler, paydaşları olan çalışanlar, müşteriler, bayiler, rdiği denetim, danışmanlık, iç denetimin gerçekleştirdiği özel kamu, denetim, sivil toplum danışmanlık, ve akademik özel kuruluşları kamu, da sivil kapsayan toplum ve akademik kuruluşları da kapsayan r değerlendirilmekte, inceleme karşılaşılan vb. faaliyetler öncelikli değerlendirilmekte, konuların belirlenmesi karşılaşılan süreci ile öncelikli başlanacaktır. konuların belirlenmesi süreci ile başlanacaktır. rlenen bulgulara yönelik paylaşılmakta, alınması belirlenen Zorlu Grubu bulgulara çıktığı yönelik bu yolculuk alınması sayesinde Zorlu tüm Grubu paydaşları çıktığı bu yolculuk sayesinde tüm paydaşları kip sonuçları gereken değerlendirilmekte aksiyon planları takip ve Türkiye sonuçları için uzun değerlendirilmekte vadeli yaratacak ve Türkiye projelere için uzun imza vadeli değer yaratacak projelere imza planlar gözden ve geçirilmektedir. gelecek dönem için atmayı planlar planlamaktadır. gözden geçirilmektedir. atmayı planlamaktadır.

EMO ŞUBELERİNDE SMM VE YG TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU UYGULAMASINA YÖNELİK VERİLER

EMO ŞUBELERİNDE SMM VE YG TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU UYGULAMASINA YÖNELİK VERİLER EMO ŞUBELERİNDE SMM VE YG TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU UYGULAMASINA YÖNELİK VERİLER EMO ADANA ŞUBESİ SMM ÜYELER VE YG TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU VERİLERİ (Temsilcilikler Dahil) Şube Üye 1127 1224 1258

Detaylı

İYİ FİKİRLER E AÇIK MISINIZ? İYİFİKİR AKADEMİ & DIŞ TİCARET

İYİ FİKİRLER E AÇIK MISINIZ? İYİFİKİR AKADEMİ & DIŞ TİCARET İYİ FİKİRLER E AÇIK MISINIZ? NIN SİZE ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU NEDEN SİZE ÖZEL? Firmanıza yönelik; Analiz Proje Uygulama İzleme ve denetleme çalışmalarıyla size özel çözümler sunuyoruz. VİZYONUMUZ Yenilikçi

Detaylı

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ İZİN YÖNETİMİ KURULUM ÖNCESİNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ Madde: 10/d FAALİYET SÜRESİNCE ÇEVRE KANUNCA ALINMASI GEREKLİ İZİN

Detaylı

Tüm çetın İşlerınız İçın çok Yönlü koruma

Tüm çetın İşlerınız İçın çok Yönlü koruma > Tüm çetın İşlerınız İçın çok Yönlü koruma PERSONAL PROTECTIVE GEAR çok amaçlı eldıvenler > Çok AmAÇ AÇlı Günlük ekstremler ıçın doğru eldıvenler Genel ınşaat veya kendın Yap projelerınde bır sonrakı

Detaylı

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER 05.07.2013 FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER Genel Bakış EUR/USD ( Euro / Dolar ) Teknik Analiz GBP/USD ( Sterlin / Dolar ) Teknik Analiz USD/TRY ( Dolar / Lira ) Teknik Analiz XAU/USD ( Altın / Dolar )

Detaylı

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL PRODUCT GUIDE evimetal 2015-1 INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ INOX BUILDING SOLUTIONS Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain SERAMİK MÜCEVHERATI

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar:

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar: Dışişleri Bakanlığı Giriş Sınavları (PS. İstanbul Aydın Üniversitesinin bu programı, öğrencileri Ekonomi Bakanlığı Diş Ticaret Müsteşarlığı, AB Bakanlığı, MIT Müsteşarlığı gibi kurumların giriş sınavlarına

Detaylı

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER 22.07.2013 FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER Genel Bakış EUR/USD ( Euro / Dolar ) Teknik Analiz GBP/USD ( Sterlin / Dolar ) Teknik Analiz USD/TRY ( Dolar / Lira ) Teknik Analiz XAU/USD ( Altın / Dolar )

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI

ŞİRKET TANITIM DOSYASI ŞİRKET TANITIM DOSYASI Serçeönü Mah.Ahmet Paşa Cad. Uğur Plaza Kat:1 No:5 Kocasinan / KAYSERİ Tel & Fax: 0352 220 0 155 e-mail: bilgi@uzgrup.com HİZMETLERİMİZ GAYRİMENKUL ALIŞ, SATIŞ ve KİRALAMADA PROFESYONEL

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

PETEK KOMPOZIT TAŞ YÜNÜ PANELI

PETEK KOMPOZIT TAŞ YÜNÜ PANELI PETEK KOMPOZIT TAŞ YÜNÜ PANELI KUSURSUZ DEĞER VE KALITE İLKEMIZDIR MİMARİ KURUMSAL KİMLİK GÖRÜNTÜ GÖRÜNTÜ ENDÜSTRİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA RİJİTLİK ARCHICOM TM ürünlerinin katmanlı yapısı (iki adet

Detaylı

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com Soyunma Dolabı Şartname www.sistemkabin.com içindekiler Konu Soyunma Dolabı Şartnamesi İş Sahibi Şartnamenin Amacı İşin Kapsamı Genel Şartlar Tasarım ve İşçilik Ölçü birimleri 4 Teknik Şartlar 4 Teklif

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları Bir tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nde 9362 sicil numarası ile kayıtlı ve Levent 99, Büyükdere Caddesi, No:99, 34394, Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Vestel Elektronik

Detaylı

bir boyut Daima doğru seçim Bosch Kompakt Serisi Güçte yeni Yeni Universal Bosch kırıcı delici PBH 2100 RE/SRE

bir boyut Daima doğru seçim Bosch Kompakt Serisi Güçte yeni Yeni Universal Bosch kırıcı delici PBH 2100 RE/SRE Daima doğru seçim Bosch Kompakt Serisi Güçte yeni bir boyut Yeni Universal Bosch kırıcı delici PBH 2100 RE/SRE YENİ! Bosch kırıcı delici PBH 2100 RE/SRE Kompakt tasarım ve düşük ağırlık sayesinde optimum

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

Entegre İletişim Çözümleri ERKAN M. MIZRAK Kamu Satış ve Proje Yönetim Direktörü

Entegre İletişim Çözümleri ERKAN M. MIZRAK Kamu Satış ve Proje Yönetim Direktörü Entegre İletişim Çözümleri ERKAN M. MIZRAK Kamu Satış ve Proje Yönetim Direktörü 17 Ocak 2011 1 Türk Telekom Grubu Yeniçağın Placeholder getirdiği text öğrenim gereksinimlerini, yeni nesil eğitsel yöntemler

Detaylı

CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı

CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı T-22, Revizyon 01, 06.01.2012 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL www.kalitest.com.tr

Detaylı

1. VARSA BORSAYA YAPILAN

1. VARSA BORSAYA YAPILAN Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.ġ. nin Devralma Suretiyle KolaylaĢtırılmıĢ Usulde BirleĢmesine ĠliĢkin Duyuru Metni Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

Bize güç veren. voestalpine Şirketler Grubu Sunumu 2014/15 Mali Yılı. voestalpine AG www.voestalpine.com

Bize güç veren. voestalpine Şirketler Grubu Sunumu 2014/15 Mali Yılı. voestalpine AG www.voestalpine.com Bize güç veren. voestalpine Şirketler Grubu Sunumu 2014/15 Mali Yılı www.voestalpine.com Biz dünyada destek ve hareket sağlıyoruz. Çelik bazında, teknoloji ve endüstri malları konusunda çalışan şirketler

Detaylı

KEIM Royalan. Zorlu iklim koşulları için geliştirilmiş silikat boyalar

KEIM Royalan. Zorlu iklim koşulları için geliştirilmiş silikat boyalar KEIM Royalan Zorlu iklim koşulları için geliştirilmiş silikat boyalar 2 KEIM Royalan Tamamen mineral bir ürünle doğru yönde atılan bir adım KEIM mineral boyaları Çığır açan bir fikrin tarihçesi Cam suyu

Detaylı

Yolun Her Anında Daha İyi. DIWA Verimlilik Paketi

Yolun Her Anında Daha İyi. DIWA Verimlilik Paketi Yolun Her Anında Daha İyi. DIWA Verimlilik Paketi 1 Yakıt Tasarrufu. Minimum Emisyon. Kullanılabilirliğin Artırılması. Daha düşük yakıt tüketimi, daha az karmaşıklık, daha yüksek sürüş konforu, daha fazla

Detaylı

Esnek Altıgenle Teşhis ve Değerlendirme

Esnek Altıgenle Teşhis ve Değerlendirme Esnek Altıgenle Teşhis ve Değerlendirme Yaşantısal Kaçınma Kaçınılan içeriği değerlendir? Kaçınma repertuarını değerlendir? Kabul kapasitesini değerlendir (evet veya hayır cevabıyla karıştırılmamalı) K:

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

FIRE DETECTION. Fiber Optik Doğrusal Isı Algılama (LHD) Tehlikeli Özel Uygulamalar için. Leading the Way with Passion.

FIRE DETECTION. Fiber Optik Doğrusal Isı Algılama (LHD) Tehlikeli Özel Uygulamalar için. Leading the Way with Passion. FIRE DETECTION Fiber Optik Doğrusal Isı Algılama (LHD) Tehlikeli Özel Uygulamalar için AP Sensing: Yangın algılamada güvenilir iş ortağınız AP Sensing tehlikeli özel uygulamalar için doğrusal ısı algılama

Detaylı