GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI ve SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI ve SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI ve SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Muammer SALİM Danışman Yrd. Doç. Dr. Nilüfer AVŞAR NEGİZ ISPARTA 2011

2

3 ÖNSÖZ Geçmişten Günümüze Türkiye de Çocuk Koruma Politikaları ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu isimli yüksek lisans tezimin hazırlanması ve düzenlenmesi sırasında bana yol gösteren, destek olan değerli hocam Sayın Yrd.Doç.Dr. Nilüfer (NEGİZ) AVŞAR a teşekkürü borç bilirim. Kendi işlerinin yoğunluğu arasında zaman ayırarak bu çalışma hakkında görüş ve önerilerini sunan, destek olan değerli hocam Sayın Doç.Dr. Hakan ACAR a teşekkürlerimi sunarım. Görev yaptığım 60.Yıl Sadık Doğan Kız Yetiştirme Yurdu Müdürü Sayın Yıldız AKSOY a şahsıma gösterdiği anlayış, meslektaşım Sayın Arif LAÇİN e değerli önerileri, Psikolog Sayın Arife GÜNBEY e yardımları için ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Beni hayatımın her anında her anlamda destekleyen çok sevdiğim annem Zeynep SALİM ve babam Yusuf SALİM e şükranlarımı sunuyorum. Onların üzerimdeki emeklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Son olarak çalışmam boyunca kendilerini ihmal ettiğim, yoğun süreç boyunca beni cesaretlendiren, en umutsuzluğa düştüğüm anda varlıkları ve telkinleri ile bu çalışmanın ortaya çıkmasında sebep olan iki güzel insana; eşim Esma ve kızım Beyza ya sonsuz sevgi ve minnet duygularımı sunuyorum. İyi ki varsınız. i

4 ÖZET GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI VE SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU Muammer SALİM Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 124 Sayfa, Ocak 2011 Danışman: Yard.Doç.Dr. Nilüfer (AVŞAR) NEGİZ Her türlü risklere karşı savunmasız durumda bulunan çocukların korunması ve esenliklerinin sağlanması, günümüz toplumlarının karşı karşıya bulunduğu en önemli sosyal sorunlarından birisidir. Bu sorunla mücadelede devletler, çocuk koruma sistemlerine yönelik politikalar geliştirerek çocuk refahı alanında uygulamaya koymaktadır. Türkiye de çocuk koruma sistemine yönelik merkezi plan ve politikaların geliştiricisi ve uygulayıcısı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu dur. Bu çalışma, Türkiye de çocuk koruma sistemine yönelik kamu politikalarını, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından sunulan hizmetler boyutuyla ele almaktadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çocuk ve korunmaya muhtaç çocuk kavramları ele alınmış, zaman içinde değişen çocukluk algılayışına değinilmiş, tarihsel süreçte korunmaya muhtaç çocuklara yönelik geliştirilen politikalardan bahsedilmiştir. İkinci bölümde, Türkiye de çocuk koruma sisteminin ortaya çıkışı hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, günümüz Türkiye sinde çocuk koruma sistemini oluşturan politikaların yasal zemini ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, SHÇEK tarafından sunulan çocuk koruma hizmetleri üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, Türkiye de korunmaya muhtaç çocuklara yönelik geliştirilen politikaların kurum bakımı üzerine yoğunlaştığı, son dönemlerde çocukların aile yanında korunmasına yönelik politikalara ağırlık verilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çocuk, Korunmaya Muhtaç Çocuk, Çocuk Koruma Politikaları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ii

5 ABSTRACT FROM PAST TO TODAY CHILD PROTECTION POLICIES IN TURKEY AND SOCIAL SERVICES AND CHILD PROTECTION AGENCY Muammer SALİM Süleyman Demirel University, Department of Public Administration, MPA, 124 pages, January 2011 Supervising Professor: Assoc.Prof.Dr. Nilüfer (AVŞAR) NEGİZ Protection of children who are at risk and maintaining their welfare are the most important social issues at the contemporary societies. In order to tackle this problem, states develop policies towards child protection systems and they apply these policies in providing welfare to the children. In Turkey, Social Services is responsible for development and application of central plan and policies towards child protection issues. This study, handles public policies towards child protection system with regard to services provided by Social Services. Our study consists of four parts. In the first part, child and child protection consepts are handled. Childhood perception which has changed in time is addressed and policies which have been developed are looked into from an historical perspective. In the second part, information is presented about the origins of child protection system in Turkey. In the third part, legal foundation for child protection systems in Turkey has been handled. And the finally is last part, child protection services by Social Services and Child Protection Agency related to child protection issues are presented. As a result, to conculute the policies developed towards children in need of protection has concentrated on institutional care, recently services that children supported with in the families come front. Keywords: Child, Children in Need of Protection, Child Protecion Policies, Social Services and Child Protection Agency iii

6 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri ANY : Ayni Nakdi Yardım BSRM : Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi BYKP : Beş Yıllık Kalkınma Planı Çev. : Çeviren ÇHB : Çocuk Hakları Beyannamesi ÇHS : Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ÇOGEM : Çocuk ve Gençlik Merkezi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Edt. : Editör EGM : Emniyet Genel Müdürlüğü KBRM : Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi KMÇ : Korunmaya Muhtaç Çocuk MEB : Milli Eğitim Bakanlığı s. :Sayfa Numarası SHÇEK : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu SSYB : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TCK : Türk Ceza Kanunu TÇEK : Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu TMK : Türk Medeni Kanunu TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu t.y : Tarih Yok iv

7 TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo 1: TÇEK'in Hizmet Kuruluşlarının Çeşit ve Sayıları (1946)...50 Tablo 2: 1960 lı Yıllarda Korunmaya Muhtaç Çocuklara Hizmet Sunan Kurumlar ve Bu Kurumlardan Hizmet Alan Çocuk Sayıları...58 Tablo 3: 1970' li Yıllarda Korunmaya Muhtaç Çocuklara Hizmet Sunan Kurumlar ve Bu Kurumlardan Hizmet Alan Çocuk Sayıları Tablo 4: SHÇEK in Dolu-Boş Kadro Durumu ( ) Tablo 5: SHÇEK te Görev Yapan Meslek Elemanlarının Sayısı ( ) Tablo 6: SHÇEK in Yıllara Göre Bütçesi ( ) Tablo 7: SHÇEK in Yıllara Göre Bütçesi ( ) Tablo 8: 3413 Sayılı Kanuna Göre Ataması Yapılan Korunmaya Muhtaç Çocuk Sayısı ( ) v

8 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... i ÖZET... ii ABSTRACT... iii KISALTMALAR... iv TABLOLAR DİZİNİ... v İÇİNDEKİLER... vi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR KAVRAMI VE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARININ ORTAYA ÇIKIŞI 1.1. Çocuk Kavramı Tarihsel Süreçte Çocukluk Algısının Değişimi Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kavramı Dünya da Modern Çocuk Koruma Politikalarının Ortaya Çıkışı Sanayi Devrimi Öncesi Dönem Sanayi Devrimi Sonrası Dönem Avrupa ve Amerika daki Gelişmeler Yüzyıl ve Sonrası Dönem Sosyal Devletle Sistemli Çocuk Politikalarına Doğru Çocukların Korunması Alanında Büyük Umutlar ve Evrensel Dil: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Sözleşmenin Ortaya Çıkışı Sözleşmenin Tanımı ve İçeriği Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ye Yaklaşımlar...31 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN OLUŞUMU 2.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Çocuk Koruma Sisteminin Tarihsel Gelişimi Tanzimat Öncesi Dönem: Geleneksel Yöntemler Tanzimat tan Cumhuriyet e Uzanan Dönem: Merkezi Yönetimin Kurumsallaşma Çalışmaları Eytam Sandıkları Mithatpaşa Islahhaneleri Darüşşafaka Hamidiye Etfal Hastanesi Fukaraperver Cemiyetleri Darülhayr-ı Ali Darülaceze Darüleytamlar Diğer Faaliyetler Döneme İlişkin Politikaların Analizi...44 vi

9 2.2. Cumhuriyet in İlk Yıllarından 1961 Anayasası'na Uzanan Dönemde Çocuk Koruma Politikaları Merkezi Hükümetin Doğrudan Müdahil Olmadığı Çocuk Koruma Politikaları Himaye-i Etfal Cemiyeti/Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Ortaya Çıkışı İlk Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu ve Merkezi Hükümetin Alana Müdahil Olması Anayasası ndan 2000 li Yıllara Sosyal Devlet Anlayışıyla Ortaya Çıkan Kamu Politikaları...57 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNDE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARININ YASAL ZEMİNİ Anayasası nda Çocuğun Korunması Çocuk Koruma Sisteminin Oluşumuna Katkı Sağlayan Yasal Mevzuat ve Diğer Hükümler Türk Medeni Kanunu ve Ceza Kanunu nda Çocuğun Korunması Medeni Kanun da Çocuğun Korunması Ceza Kanunu nda Çocuğun Korunması Çocuk Koruma Sistemi İçinde Çocuk Adalet Sistemi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI VE SHÇEK 4.1. Sosyal Hizmetler ve Çocukların Korunması SHÇEK Tarafından Uygulanan Kamu Politikaları ve Yasal Dayanağı Çocuğun Aile Yanında Bakımı Ayni Nakdi Yardım Hizmetleri Koruyucu Aile Hizmetleri Evlat Edinme Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri Kurum Bakımı ve Yöntemleri Çocuk Yuvaları Yetiştirme Yurtları Çocuk ve Gençlik Merkezleri (ÇOGEM) Çocuk Evleri Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri İle Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri SHÇEK in Çocuk Koruma Hizmetlerine Yönelik Değerlendirme SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ vii

10 GİRİŞ Toplumlar açısından çocuk konusu, geleceklerinin hangi seyirde olacağını belirleyecek olması nedeniyle, son derece önemli konular arasında yer almaktadır. Her toplum, önlerine çıkacak sorunlarla mücadele edebilecek, sağlıklı, güçlü ve toplumsal devamlılığını sağlayabilecek bir nesil yetiştirme gayreti içinde bulunmaktadır. Bu döngünün gayet normal olduğu kabul edilmelidir. Her canlı organizma kendi misyonunu tamamladığında, kendinden sonra gelecek olanların daha kolay bir şekilde uyum sağlayabilmesi ve sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayabilmesi için gerekli olan her şeyi hazırlar ve oluşum sürecinin tamamlanmasını bekler. Bu aynı zamanda içgüdüsel bir davranıştır. Toplumlar da, tıpkı canlı organizmalar gibi, merak ve sabırla, yerlerini alacak olan bireylerin yetişmesini beklemektedir. Bu değişim döngüsü, insanoğlunun hayatında kendi yavruları vasıtasıyla sağlanmaktadır. İnsan yavrusunun bu kadar önemli olmasının en önemli sebeplerinden birisi de (belki de), medeniyetlerin veya daha geniş bir ifade ile insanlığın bir adım öteye taşınabilmesinin baş aktörü olmasıdır. Çocuğa yüklenen bu gizil anlamı, Tan, şöyle izah etmektedir 1 : Çocuk, daima umudun taşıyıcısı ve insanın soyunu sürdürme yolundaki bastırılamayan dürtüsünün simgesi olmuştur. İnsanın kendisinin yok oluşunu yenme, yeniden yaşama, zamana karşı koyma yolu. İnsan yavrusunun, bu görevi yerine getirebilmesi için mevcut ortamı ve geleceği ne kadar güzel düzenlenirse, o kadar başarı düzeyinin yüksek olacağı bilinmektedir. Günümüzde, toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri için yapabilecekleri en güvenli yatırımın, çocuğa yapılan/yapılacak yatırım olduğu anlaşılmıştır. Bu paralelde, çağdaş, demokratik ve sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için çocuğu fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim yönünden, bir bütün olarak ele alabilen politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. 2 Çocuğun, her türlü risk ve gelişimi açısından tehlikelerden korunmasına yönelik ilk ciddi adımların atılması moderniteyle mümkün olabilmiştir. Bu 1 Mine TAN, Çağlar Boyu Çocukluk, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, Yıl 1989, s Latife BIYIKLI, Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve S.O.S Çocuk Köyleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Yıl 1995, s.3. 1

11 doğrultuda, Büyük Sanayi Devrimi nin ardından, olağanüstü bir hızla yaşanılan toplumsal değişme ve gelişmeler bağlamında, devletlerin, daha önceleri yığın şekliyle karşılaşmadıkları sorunlar yumağıyla karşılaşmaya başlamaları, aynı zamanda, genelde tüm dezavantajlı gruplar, özelde ise çocukların korunması hususunda, bir takım adımların atılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu gereklilik, modern anlamda çocuk koruma politikalarının düşünsel ve eylemsel temelini oluşturmuştur. Tarihsel gelişim seyri içinde, insanoğlunun, sanayi devriminden çok önceleri de çocukların tehlikelerden korunmasına yönelik düzenlemeler yaptığına rastlanılmaktadır. Ancak, sorunun kitleselliğe ulaşması açısından, sanayi devriminin etkilerinin altı çizilmektedir. Ülkemizde sanayileşme hareketlerinin etkilerinin, Batı dakinden yaklaşık olarak yüz yıl kadar geç ortaya çıkmış olması, modern anlamda çocuk koruma politikalarının geliştirilmesinde gecikme yaşanmasına sebep olmuştur. Ancak, özellikle Osmanlı Devleti nin yıkılma döneminde yaşanılan kanlı savaşların ağır bilançoları altında kimsesiz kalan çocukların, bakım ve gözetilmesi hususunda başlayan kurumsallaşma süreci, başlı başına Yeni Cumhuriyetin çocuklarla ilgili ortaya koyacağı çalışmaların temellendirilmesi görevini de üstlenmiştir. Cumhuriyet in ilanından sonraki süreçte çocuk koruma sisteminin oluşumu ve işletilmesinde, dönemin sosyo-ekonomik özellikleri, politikaların belirleyicisi olmuştur. Siyasal yaklaşımların da, bu süreçte etkisinin olduğu dile getirilmelidir. Bu doğrultuda çalışmanın konusunu, Türkiye nin geçmişten günümüze çocuk koruma politikaları, çocukların korunmasına yönelik mevcut uygulamalar, güncel yasal zemin ve genel anlamda tüm çocukların korunması, özel anlamda ise korunmaya muhtaç çocukların korunmasına yönelik kamusal politikaların geliştiricisi ve uygulayıcısı olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu nun (SHÇEK), çocukların korunmasına yönelik hizmetlerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. 2

12 BİRİNCİ BÖLÜM KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR KAVRAMI VE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARININ ORTAYA ÇIKIŞI 1.1. Çocuk Kavramı Çocuk kavramına yönelik tanımlamalar, hangi bakış açısıyla ele alındığına göre değişebilmektedir. Örneğin bir psikolog ile bir hukukçu farklı tanımlamalarda bulunabilmektedir. İnan, çocuğu, en genel manasıyla insan yavrusu olarak tanımlamaktadır Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, çocuğu, daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişi olarak tanımlamaktadır. 4 Aynı kanun, 18 yaşından küçük olduğu halde evlenmeyle ergin olan kişinin, Çocuk Koruma Kanunu na göre, korunma altına alınabileceğini de hükme bağlamıştır. Bu durum, kimi hukukçular tarafından Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi nde (ÇHS) bile çocukluğun sınırının bu kadar geniş tutulmadığı şeklinde yorumlanmıştır. 5 Ancak, Yörükoğlu, her ne olursa olsun, çalışma yaşamanın ve evliliğin, hangi yaşta olursa olsun, çocukluğu bitirdiğini savunmaktadır. 6 Çocuk tanımı için günümüzde tüm toplumları kapsayabilecek genel geçer bir ifade, kendisini Çocuk Hakları Sözleşmesi nde bulmaktadır. ÇHS nin 1.maddesi, çocuğu, 18 yaşından küçük insan olarak tanımlamaktadır. ÇHS, çocukluk kavramına şöyle yaklaşmaktadır 7 : Belirli bir devletin yasaları uyarınca, çocukluktan çıkış daha önceki yaşlarda gerçekleşmiş sayılmadığı sürece, çocukluk dönemi 18 inci yaş günü ile birlikte sona ermektedir. 3 Ali N. İNAN, Çocuğun Korunması ve Polis, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 37, Sayı 1, Yıl 1980, s Çocuk Koruma Kanunu, Kanun Numarası 5395, Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi , Sayı 25876, Madde 3. 5 Mahir TOPALOĞLU, Çocuk Koruma Kanununda Tedbirler Sorunu, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 81, Sayı 4, Yıl 2007, s Atalay YÖRÜKOĞLU, Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, 6.Basım, Özgür Yayınları, İstanbul, 2000, s UNICEF, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, <www.unicef.org>, Erişim Tarihi:

13 Günümüzde, 21. yüzyılın yarattığı çocukluk olgusuna ciddi eleştiriler getirilmektedir. Çocuğun veya çocukluğun, çocuk olarak ele alındığı modern döneme kadar, geçirdiği aşamaların neler olduğunu görmenin, çocuk koruma sistemlerinin ortaya çıkış sürecini yorumlamamıza yardımcı olacağı düşünülmektedir Tarihsel Süreçte Çocukluk Algısının Değişimi Sosyal bilimciler tarafından, son birkaç on yıldır üzerinde çalışmalar yapılan çocukluk tarihi ile ilgili olarak, kesin ve sağlam verilere 16. ve 17. yüzyıl ile birlikte ulaşılabilmiştir. Daha öncesiyle ilgili olarak yapılan değerlendirmelerin, eleştirilmesi veya benimsenmesiyle ilgili beyanda bulunmak, öznellik sınırları içinde kalacaktır. Eski çağlarda, çocuklara iyi davranılmadığını, güçsüzlükleri nedeniyle kullanıldıklarını, hatta kolayca öldürüldüklerini belirten Yörükoğlu, Hıristiyanlığın doğup yayılmasından sonra, Tanrı korkusuyla da olsa, çocuklara önceki dönemlere nazaran iyi davranılmaya başlanıldığını, yine de asıl amacın çocukları gözetmek, korumak, kurtarmak değil, Tanrının buyruğuna uydurarak, vaat edilen cennete ulaşabilmek olduğunu eklemektedir. 8 Her ne kadar günümüz koşullarına göre kıyaslama yapmasa da, Aries, dönemin Eski Yunan ve Roma Medeniyetinde eğitim faaliyetlerinin bulunmasını, çocukluğun klasik çağda anlaşılmaya çalışılması olarak yorumlamıştır. O zamanın şartlarına göre, umut verici olan bu gelişmeleri değerlendiren Postman, çocukların anlaşılmaya başlandığı bu yeni dönemin, kuzey barbarlarının istilalarıyla sona erdiğini ve Orta Çağ ın karanlık yüzünün ortaya çıktığını belirtmektedir. 9 Girilen bu karanlık dönemde, skolastik düşüncenin etkileriyle birlikte yaygın inanış, insanların günahkar doğduğu olmuştur. 10 Çocuklara karşı bakış açısı, zaman içinde olumsuz yönde değişmeye başlamıştır. Sürecin devamında çocuğun kendine özgü varlığı unutulmuştur. 11 Bu unutkanlığı izah etmeye çalışan araştırmacılar, Orta Çağ ın salgın hastalıklarının, en çok savunmasız durumdaki çocukları etkilediği, bu 8 YÖRÜKOĞLU, s Neil POSTMAN, Çocukluğun Yokoluşu, Çev: Kemal İNAL, İmge Yayınevi, Ankara, 1995, s Mary J. GANDER ve Harry W. GARDINER, Çocuk ve Ergen Gelişimi, 4.Baskı, Çev: Ali DÖNMEZ, Nermin ÇELEN ve Bekir ONUR, Edt: Bekir ONUR, İmge Kitabevi, Ankara, 2001, s Bekir ONUR, Çocuk Tarih ve Toplum, İmge Kitabevi, Ankara, 2007, s.97. 4

14 nedenle çocuk ölümlerinin Orta Çağ a özgü çok belirgin bir toplumsal olgu olduğu, 12 aynı zamanda doğum ve bebek ölüm oranlarının çok yüksek olması sebebiyle ana-babaların olası bir kayıp olarak gördükleri bir canlıya 13 derinden bağlanmaktan kaçındıkları 14 üzerinde durmaktadır. Öyle ki, 14.yüzyıla kadar çocuklara, vasiyetnamelerde bile yer verilmediği ifade edilmektedir. 15 Batı Toplumlarında, Orta Çağ boyunca çocukluk ayrı bir gelişim dönemi olarak görülmemiştir. Çocuklar, yetişkinler ile iç içe yaşamışlar, aynı giysileri giymişler, aynı besinleri tüketmişler, aynı oyunları oynamışlardır. Dönemin resim ve heykel sanatı örnekleri, bu tespiti doğrular niteliktedir. 16 Postman a göre, Ortaçağ da yedi yaşına gelen çocuk, iyi bir biçimde konuşmaya başlamakta, böylece yetişkinlerin söylediği ve anladığı şeyleri söyleyebilmekte ve anlayabilmekteydi. Böylece, Orta Çağ da, çocukluk, ortalama 7 yaşında sona ermekteydi. 17 Orta Çağ da dayak çocuğun eğitiminde sık kullanılan bir yöntem olagelmiştir. 18 Yaygın çocukluk algılayışı, kölelik ideolojisiyle benzeşen taşınır eşya ya da mülk parçası yaklaşımı ile gelişmiştir. 19 Çocuklar için bir hukuk veya ceza yasaları geliştirilmemiştir. Çocuklar da, yetişkinler gibi, her türlü suçtan tam sorumlu tutulabilmiş ve ağır cezalara mahkum edilebilmişlerdir. 20 Aries, Orta Çağ da çocukluk duygusunun bulunmadığını iddia etmektedir. Devamında, çocukluk duygusunun bulunmayışının, çocukların ihmal ve istismar edildiği veya çocuklara karşı sevecenlikle yaklaşılmadığı şeklinde algılanmaması gerektiğini eklemektedir. Ona göre çocukluk duygusunun bulunmayışıyla anlatmak istediği, çocuklara karşı duyarlılığın gelişmemiş olmasıdır. Çocuğu, yetişkinden 12 İsmail DOĞAN, Çocuk Haklarının Sosyolojik Evriminden Dünya ve Türkiye İçin Çıkan Sonuçlar, I.Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, Edt.:Mustafa Ruhi ŞİRİN ve Sevgi USTA SAYITA İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000, s Mine TAN, Çocukluk, Dün ve Bugün, Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu, Nisan 1993, Edt.:Bekir ONUR, İstanbul, 1994, s GANDER ve GARDINER, s POSTMAN, s Bekir ONUR, Sunuş, Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu, Nisan 1993, Edt.:Bekir ONUR, İstanbul, 1994, s POSTMAN, s YÖRÜKOĞLU, s David ELKIND, Çocuk ve Toplum Gelişim ve Eğitim Üzerine Denemeler, Çev.: Demet ÖNGÜN, Edt.: Bekir ONUR, ÇOKAUM Yayınları, Ankara, 1999, s YÖRÜKOĞLU, s.25. 5

15 hatta gençten ayıran, bu özgüllüktür. 21 Diğer bir ifadeyle, Ortaçağ da çocukluğu yetişkinlikten ayıran konular hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. 22 Aries in bu tespitlerine, Le Goff, insanların çocuktan büyülenecek, ona ayıracak vakitleri olmadığını, onu ancak fark edebildiklerini iddia ederek cevap vermektedir. 23 Orta Çağ ın Batı dünyasından farklı olarak, İslam Uygarlığında, Kuran ve Sünnette, buluğ yaşına kadar çocuğun mükellef sayılmadığı öğretisi mevcuttur. Çocukluğun yetişkinlikten farklı özel bir biyolojik evre olduğu, doğumdan buluğ çağına kadar birkaç değişik evreden geçilerek çocukluktan çıkılacağı, yetişkinliğe belli bir hazırlık ve yetişme sonucunda ulaşıldığı ve çocuğun yetiştirilmesinde sorumluluğun yetişkinlere ait olduğunu gösteren ayet ve hadisler bulunmaktadır. 24 Batı da, Orta Çağ boyunca, skolastik düşüncenin ve bu düşüncenin çocuğu ilk günahın ürünü olarak görmesinin hakim yapıyı oluşturduğunu düşündüğümüzde, çocukluğun moderniteye kavuşabilmesi için neden reform hareketlerini beklediğini daha iyi yorumlayabiliriz. Çocukluğun hiç tanınmadığı bir çağdan, hukuksal, toplumsal, eğitsel kurumlar içinde korunmaya alınan çocukluk kavramına geçiş dört asır sürmüştür. Batı Avrupa da çocuk anlayışında önemli bir değişim, 16. ve 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Çocuğun ayrı bir kişilik, çocukluğun da ayrı bir yaşam dönemi olarak algılanmasında; ekonominin tarımdan sanayiye kaymasının, orta sınıfın gelişmesinin, aile yapısının ve rolünün gelişmesinin, çocuk ölümlerinin azalmaya başlamasının, aile içinde duygusal bağın önem kazanmasının ayrı ayrı birer unsur olduğunun altı çizilmelidir. 25 Modern çocukluk olgusunun ortaya çıkış dinamiklerinin temelini, Reform ve Rönesans Hareketleriyle alt yapısı belirlenen ve o zamanki şartlar altında zirve yaparak Aydınlanma Çağı adını alan düşünsel devrimle birlikte, üretimin serileştiği, sanayi devriminin ortaya çıkardığı baş döndürücü toplumsal hareketlilik seyri 21 Bekir ONUR, Anılardaki Aşklar Çocukluğun ve Gençliğin Psikoseksüel Tarihi, Kitap Yayınları, İstanbul, 2005a, s Bekir ONUR, Türkiye de Çocukluğun Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara, 2005b, s LE GOFF, J. La Civilisation de L Occcident Medieval, Paris, 1964, s.35 den aktaran: Sibel BOZBEYOĞLU. Ortaçağ Fransa sında Anne-Çocuk İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, Yıl 2000, s TAN, 1994, s ONUR, 1994, s

16 oluşturmuştur. Şüphesiz üretimi serileştiren bu sürecin ardından meydana gelen işçi hareketlerinin özendirdiği toplumsal değişme rüzgarlarıyla birlikte, özellikle tıp ve psikiyatri bilimi ile diğer bilimlerdeki gelişmeler, çocuğun korunması sürecinde, ailenin yanı sıra devletin de sorumlulukları olduğu anlayışının yerleşmesinde etkili olmuştur. Postman, çocukluğun Rönesans ın en önemli, belki de en insancıl icadı olduğunu savunmaktadır. 26 Batı da, Rönesans ile birlikte çocuğa gösterilen ilgi artmıştır. Reform Hareketleri de, çocuğa yönelik tutum ve davranışları olumlu etkilemiş, skolastik düşüncenin oluşturduğu, insanın doğuştan günahkar olduğu inancı sarsılmıştır. 27 Modern Çocukluk olgusunun ortaya çıkışında J.J.Rousseau ve J.Locke gibi düşünce adamlarının etkisi göz ardı edilemez. Aydınlanma Çağı nda klasik Hristiyan felsefesine karşı çıkan Locke ve Rousseau, yeni çocuk anlayışının doğuşuna dair bir nevi manifesto oluşturmuştur. Onlar, çocuğun iyi veya kötü olarak ortaya çıkmasında tek sorumlunun toplumun kendisi ve inandığı değerlerin olduğunu ilan etmiştir. 28 Aries e göre, modern çocukluk kavramı burjuvazi ve aristokrasiye özgü bir fenomendi ve öncelikle erkek çocukları kapsamaktaydı. Alt sınıfların, köylü ve esnafın çocukları için eski yaşam biçimi devam etmekteydi. 29 Karataş ve diğerleri de, Aydınlanma Çağı ndan itibaren, çağdaş çocukluk algısının oluşumunda, burjuva sınıfının olumlu etkilerinden bahsetmektedir Yüzyılda zorunlu eğitimin yaygınlaşmaya başlaması, yeni çocukluk anlayışının temellerini atmıştır. 31 Bumin, Aydınlanma Dönemi nin ardından vücut bulmaya başlayan ulus-devletlerin eliyle verilmeye başlayan eğitim ile Orta Çağ ın karanlık yapısı içinde kilisenin tekelinde bulunan çocukluğun ve algılayışının el değiştirdiğini, artık yeni sahibin devletin kendisi olduğunu belirtmektedir. Bu felsefi 26 POSTMAN, s ONUR, 2007, s YÖRÜKOĞLU, s TAN, 1994, s Kasım KARATAŞ ve Hakan ACAR, Özlem C. ÖNTAŞ, Yüksel B. ACAR, Elif GÖKÇEARSLAN, Türkiye de Çocuğun Korunması: Osmanlı dan Günümüze Çocuk Refahına Yönelik Düzenlemeler, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt 15, Sayı 1 (Nisan), Yıl 2004, s ONUR, 2007, s

17 yaklaşımla devlet ve kilise arasındaki mücadeleden devlet galip gelmiş, kilisenin çocukları, devletin çocukları olmuştur. 32 Özellikle 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılda, yüksek enerji teknolojisinin giderek artan bir şekilde kullanılmaya başlanması ve yaygınlaşması ile ortaya çıkan sanayileşme, öncelikle Batı Medeniyeti nde sosyal yapıya karşı bir hücum oluşturmuştur. Büyük bir değişme ve hareketlilik getirerek mevcut toplum düzenini alt üst etmiş ve kendi yapısını kurmaya yönelmiştir. 33 Bu hareketlilik, mevcut aile düzenini de değiştirmiştir. Çekirdek aile adı verilen yeni aile yapısı ortaya çıkmıştır. Teknik ve kalifiye eleman sayısının giderek artması, geliri iyi olarak sayılabilecek orta sınıfın genişlemesini sağlamıştır. Bu genişleme, üst sınıftan sonra orta sınıfta da çocuğa verilen değerin ekonomik değerden duygusal değere doğru kaymasını başlatmıştır. Artık, çocuklar duygusal tatmin aracı olmaya başlamıştır. Ancak o dönemin şartlarında, alt sınıf için bu durumun orta ve üst sınıfa benzer olduğu söylenemezdi. Yığın insan gruplarının içinde bulunduğu alt sınıfın bu döngüsü, çocuğun ekonomik değer olması gerçeğini göz önüne getirmekten geri durmamıştır. 18.yüzyılda artık giderek artan işgücü ihtiyacı, çocukları, sanayileşme yürüyüşünün önüne ucuz iş gücü olmaları sebebi ile katmıştır. Öyle ki, 19. yüzyılda İngiltere de, maden ocaklarında çalışan çocukların feryatlarına, kamuoyunun kayıtsız kalamamış olmasına rağmen, ancak 10 yaşından küçük çocukların maden ocaklarında çalışmaları yasaklanabilmiştir. 34 Amerika Birleşik Devletleri nde de Endüstri Devrimi ile birlikte, çocuklar ucuz fabrika işçileri olarak görülmeye başlanmıştır. Elkind, bu sürecin değişimine yönelik adımların bir anlamı olduğu hususunda, akıl kurcalayan şu cümleleri kurmaktadır 35 : Bu durumu izleyen sosyal reform hareketleri, çocuk imgesinin ucuz fabrika işçiliğinden, fabrika işinde çalışan çırak imgesine dönüştürmüştür. Çocuklar fabrika yerine, fabrikada çalışmak üzere hazırlanmaları için okula gönderildiler. 32 Kürşat BUMİN, Batı da Devlet ve Çocuk, Patika Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 1998, s Nesrin KOŞAR, Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı, 2.Basım, Ankara, 1992, s POSTMAN, s ELKIND, 1999, s.37. 8

18 Rönesans ve devamında gelen reform hareketleriyle başlayan çocuk tasarımı, yılları arasında zirve noktasına ulaşmıştır. Bu döneme, tipografik çocukluk dönemi de denilmektedir. Bu dönem, sonrasında yerini elektronik çocukluğa bırakmıştır. Tipografik dönemin ortak sembolleri kitapken, elektronik çocukluk döneminin ortak sembolü önceleri TV, şimdilerde ise bilgisayar ve internet olmuştur. Bu dönemde çocuk, yetişkinle birlikte bilginin ortak kullanıcısı ve tüketicisi olmuştur. Çocuk-yetişkin ayrımı yapmadan, ortak kullanıma açılan iletişim imkanları ve araçları, çocuğun yetişkinlerin dünyasına girişini kolaylaştırmıştır. 36 Postman, çocukluğun doruğa ulaştığı bu dönemde, çocukların sömürüsüne yasal engeller getirilmeye çalışılmasını, çocukların okul hayatının başlamasını, kendilerine has giyim, eşya, edebiyat, oyun ve sosyal dünyalarının yaratılmasını ciddi adımlar olarak nitelendirmektedir yüzyıl egemen çocuk paradigması üç temel varsayıma dayandırılmaktadır. İlki, çocukların yetişkinlerden farklı olduğu veya çocukluğun özel bir biyolojik dönemi oluşturduğu, ikincisi, çocukluğun yetişkinliğe hazırlanması gerektiği, üçüncüsü ise çocukların yetiştirilmesinin, geleceğe hazırlanmasının sorumluluğunun yetişkinlere ait olduğudur yüzyılda, adeta çocukluğun tasarlandığı zaman diliminde, çocukluğun keşfine ağırlık verilmiştir. Friedlander, bu yüzyılla birlikte antropoloji, biyoloji, tıp ve psikoloji bilimindeki ilerlemelerin, toplumun çocuğa karşı bakış açısını da değiştirmeye başladığını belirtmektedir. 39 Bütün olumlu görünen gelişmelere rağmen, çocukluğun her geçen gün tüketildiğini savunanların sayısının azımsanmayacak kadar büyük olduğu gözden kaçmamaktadır. Aydınlanma Çağı yla başlayan, çocuklukla yetişkinlik arasındaki göreceli ayrımın, günümüzde erozyana uğradığı, sınırlarının belirsizleştiğini iddia edenlerin sayısı günden güne artmaktadır. Bu duruma kanıt olarak da çocukların ve yetişkinlerin giyeceklerinin, beslenme tarzlarının yeniden birleştiği, yetişkinlerin 36 Mustafa R. ŞİRİN, Dersimiz Çocuk, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006, s POSTMAN, s TAN, 1994, s Walter A. FRIEDLANDER, Sosyal Refah Hizmetine Başlangıç, Çev.: Resan TAŞÇIOĞLU, SSYB Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1966, s.44. 9

19 giydiği bluecinlerin, spor ayakkabıların ve aksesuarların minyatür çeşitlerini çocuklara kullandırıldığı ifade edilmektedir. Bukatko ve Daehler e göre, daha da önemlisi, eskiden çoğunlukla yetişkinlerin dünyasında bulunan pek çok sorunu artık çocukların da yaşıyor olmasıdır. Alkolizme ve uyuşturucuya, cinsel ilişkiye, şiddete, artık çocuk ve ergenler arasında veya çocuk ve yetişkinler arasında daha çok rastlanmaktadır. Ayrıca, boşanmaların giderek arttığı bir ortamda, boşanan anababaların, çocuklarını kendilerine duygusal destek sağlamaya zorladığına şahit olunmaktadır. Diğer bir anlatımla, roller tersine dönmektedir. 40 Telgrafın icadı ile başlayan, telefonun icadıyla sürüklenen, TV nin kullanılmaya başlamasıyla büyük kitlelere ulaşan ve internet ağının tüm dünyayı sarmasıyla günümüzde zirve noktasına ulaşan iletişim teknolojisindeki gelişmelerin, 41 farklılıkları törpüleyerek tek tip çocukluk yaratmaya başladığı hususundaki eleştirilerde artış gözlenmektedir. Dünya ekonomik pazarı artık bir bütüne döndü. Mesafe inanılmaz derecede yakınlaştı. Giddens ın deyimiyle, dünya küresel bir köy halini aldı. 42 Çok uzaklar bize yakınlaşırken, çok yakınlar ise bizden uzaklaşmaya başladı. Çocukların çoğu benzer siber oyunları oynamaya başladılar. Çizgi film kahramanlarına ait olan çıkartma ve posterlerin üzerinde olduğu giysileri, dünyanın bir ucundaki çocuklar ile diğer ucundaki çocuklar aynı anda giymeye başladı. Çocuklar, yeni ve oldukça büyük bir pazarın hem tüketicisi, hem de eleştirel bir bakış açısıyla tüketileni oldular. Mendel, yeni dünya düzeninin kurucuları olan görsel medya ve çokuluslu şirketlerin yeni sömürge hedefinin çocuklar olduğunu bu nedenle belirtmektedir. 43 Mustafa Şirin in Dersimiz Çocuk isimli çalışmasında bir bölüme girizgâh yazan Ümit Meriç in benzer yakınmalarına kulak verelim: 44 bugün elektronik çocukluk evresine girdik. Bütün dünya çocukları artık aynı kitapları okuyor, aynı resimlere bakıyor, aynı oyunları oynuyor. Globalleşme artık çocukluktan başlıyor. Yeni düzenin köleleri artık çocuklarımız mı? 40 ONUR, 1994, s Cemal YALÇIN, Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla İnternet, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 27, Sayı 1 (Mayıs), Yıl 2003, s Antony GIDDENS, Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çev.: Osman AKINHAY, Alfa Yayınları, İstanbul, ŞİRİN, s ŞİRİN, s

20 Kleine, kapitalist dünyanın aktörlerinin, çocukları/çocukluğu büyük bir pazar olarak gördüğünü ve çocuklara bir şey satmanın en kolay yolunun ise satacağı nesneyi çizgi filmle cazip hale getirerek birleştirmek olduğunu dile getirmektedir. 45 Heyecanı sürekli canlı tutarak, çocukları ekran başında tutmak isteyen medyanın, çocukların dünyasına göre hazırlanmış eğlendiriciliğinin yanı sıra öğretici taraflarının da içeriğinde bulundurması gereken çizgi filmleri bile, giderek şiddet içerikli hale getirdiği gözden kaçmamaktadır. Her seferinde şiddet eylemleriyle burun buruna gelen çizgi film kahramanlarının, birkaç saniyede eski hallerine dönmesi, çocukların bu sahneleri kendileriyle kıyaslamalarına ve şiddete dayalı daha fazla eylemler sergilemelerine neden olmaktadır. 46 Çocukluğun tüketildiği serzenişlerini daha da arttıran, iletişim araçlarını elinde bulunduranların, çocukları, suçun, şiddetin, cinselliğin vazgeçilmez konusu yapılması hususunda ihtiyatlı davranmamasıdır. Çağdaş toplum, çocukları daha erken yaşlarda daha fazla şey yapmaya ve başarılı olmaya zorlamaktadır. Çocuklardan beklentiler artmaktadır. Çocuklar, okulda, sınavda, sanatta, sporda daha fazla başarı ortaya koymaya koşullandırılmaktadır. Artık çocuklar çocuk olmaya, oyun oynamaya, baskıdan uzak yaşamaya ne zaman bulabilmekte ne de fırsat yaratabilmektedir. 47 Göreceli de olsa, sanki Orta Çağ ın karanlık dönemlerinde olduğu gibi, çocukların bir anda büyümeleri ve yetişkin olmaları beklenmektedir. Bu yaklaşımdır ki, çocukların üzerine, cinsel yönden yetişkinlik imgesini yükleyerek, çocuk cinsel istismarını artırmıştır. Elbette önceden de çocukların cinsel yönden istismarı vardı. Ancak sorunun bu denli büyümesinde, bu denli sistematikleşmesinde, küreselleşen dünyanın vahşi yüzünün payı yok mudur? Elkind ın tespitleriyle, 14 yaşında poposunu sağa sola çevirerek kendisine verilen kot pantolonun reklam filminde rol alan şehvetli küçük kızları, 48 bugünün modern 45 Stephen KLEINE, Out of Garden, Toys and Children s Culture in the Age of TV Marketing, London, 1992 den aktaran: Suat SUNGUR, Marksist Düşünce Sisteminde Kitle Kültürü ve Televizyonda Yayınlanan Çizgi Filmlerin İdeolojik İşlevlerine Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 30, Yıl 2007, s Güliz ULUÇ, Toplumsal Bir Gruba Yönelik Şiddet Türü: Medya, Şiddet ve Çocuklar, 2002, <www.iletisim.selcuk.edu.tr/dergi/gs/2002_cilt2s2.pdf>, Erişim Tarihi: ONUR, 1994, s ELKIND, 1999, s

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Ders Sorumlusu: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SHO 339 SEÇMELİ II: ÇOCUK KORUMA VE BAKIM SİSTEMLERİ DERSİ ANAHATTI VE HAFTALIK PLANI 2011-2012 GÜZ Prof. Dr. Kasım Karataş Dersin

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK Merhaba, Neredeyse her gün gazete ve TV lerde karşılaştığımız manşetler, haberler, diziler ve sinema filmleri bizi bu kitapçığı hazırlamaya yönlendirdi. Türkiye de

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

EDİTÖRDEN. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlik, insan hayatının en

EDİTÖRDEN. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlik, insan hayatının en İÜifâ/ Ergenleri Bilgilendirme ve Farkındalık Kazandırma Eğitim Programı EDİTÖRDEN Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlik, insan hayatının en önemli dönemidir denilebilir. Bedendeki hızlı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Çocuk; Kanuna göre reşit olma durumları hariç 18 yaş altı herkese çocuk denir. Çocuk bütün canlılar içinde en uzun süre bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıktır. Bir toplumun ilerleyebilmesi ve

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1)

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - ARALIK 2015 ÇOCUK HAKLARI 10 Aralık 1948 de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin kabulüyle birlikte 10

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel durumlarına uygun muameleye tabii tutulmaları, her durumda

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) Sosyal Hizmet Yönetimi Önkoşul(lar)- var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAMI VE TEMEL DAYANAĞI NEDİR?

BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAMI VE TEMEL DAYANAĞI NEDİR? ÇOCUK HAKLARI NEDİR? Çocuk hakları bir insan haklarıdır. İnsanın doğumundan itibaren birey olma hakkını tanıyan, ek olarak 18 yaşına kadar yaşama, gelişme, korunma ve katılma haklarına özel önem ve öncelik

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

İktisat Tarihi I. 6-7 Ekim

İktisat Tarihi I. 6-7 Ekim İktisat Tarihi I 6-7 Ekim Giriş İnsanoğlu dünyada var olduğundan bugüne değin hayatını devam ettirebilmek için üretim ve tüketim faaliyeti içinde olmuştur. İktisat tarihi üzerindeki önemli bir problemli

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK #dogrusozluk Merhaba, Neredeyse her gün gazete ve TV lerde karşılaştığımız manşetler, haberler, diziler ve sinema filmleri bizi bu kitapçığı hazırlamaya yönlendirdi.

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Çocuk Politikası FERAY SALMAN İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU

Çocuk Politikası FERAY SALMAN İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU Hak Temelli Yaklaşım ve Ülke Çocuk Politikası y FERAY SALMAN İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU HAK TEMELLI YAKLAŞIM HAKLAR, DEVLETLERİN VE TOPLUMLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ BELİRLER HAK TEMELLİ YAKLAŞIMLARIN ORTAYA

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017)

DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017) - TEBLİĞ ÇAĞRISI - DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017) Bir Kadın - Bir Dünya Güç ve Adalet İnşası İçin Politikalar ( 23-26 Kasım 2017, İstanbul - Türkiye ) İslam inancına göre kadın ve

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul H. GAYE TOLUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kişisel Bilgi: Doğum tarihi: 19.10.1971 Doğum yeri: Ankara Medeni durum: Evli, 1 çocuklu Eğitim ve Görev: 2008 Serbest Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Detaylı

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71 ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Prof. Dr. A. Gürhan Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı http://www.fisek.org Faks. 0312.395 22 71 İnsana verilen değerin bileşik göstergesi Güvence Sağlık Hak arama

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

ENGELSİZ YARINLARA, DÖRTNALA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ATLISPOR TOPLULUĞU

ENGELSİZ YARINLARA, DÖRTNALA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ATLISPOR TOPLULUĞU ENGELSİZ YARINLARA, DÖRTNALA iz ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ATLISPOR TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER Giriş Yazısı Etkinlik Hakkında Etkinliğin Amacı Engellilik Nedir? Türkiye'de Engellilerin

Detaylı

Dezavantajlı Gruplar Psiko-Sosyal ve Manevi Bakım

Dezavantajlı Gruplar Psiko-Sosyal ve Manevi Bakım Dezavantajlı Gruplar Psiko-Sosyal ve Manevi Bakım Proje Yetkilisi Bekir Gerek Proje Yürütücüsü Fatıma Zeynep Belen - Dursun Açıkgül Proje Yürütücü Yardımcısı Adem Yıldırım Proje Araştırmacıları Öznur Özdoğan

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta)

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) İNSAN HAKLARI Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) Sosyal ve ekonomik haklar Sosyal ve ekonomik haklar Nitelikleri gereği devletin az-çok pozitif edimde bulunmasını gerektiren haklardır

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler

Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html 1 Plan Sanayi Toplumu - Bilgi Toplumu

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR.

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR. Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR 12 Ekim 2010 Sunuş Planı Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) Nedir? Binyıl

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ Prof. Dr. Erdal ZORBA GEÇMĐŞTEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK Geçmişte sağlığın tanımı; hastalıklardan uzak olma diye ifade edilirdi. 1900 lerin başında ölümlerin büyük bir kısmı bakteri ve

Detaylı