HEMA LİMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMA LİMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESİ"

Transkript

1 HEMA Dış Ticaret A. Ş. Büyükdere Caddesi No: 53 Maslak / İSTANBUL Tel : (212) Faks : (212) HEMA LİMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESİ (Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkii) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Ata Mahallesi Cad. 140/A Dikmen Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) ANKARA

2 Proje Sahibinin Adı : HEMA Dış Ticaret A. Ş. Adresi : Büyükdere Caddesi No: 53 Maslak / İSTANBUL Telefon Numarası : (212) Faks Numarası : (212) Projenin Adı : Proje Bedeli : $ Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi (İli, İlçesi, Mevkii) : Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları, Zonu : Bartın İli, Amasra İlçesi, Gömü Mevkii UTM ED50 ZONE 36 No Doğu (X) Kuzey (Y) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 i

3 Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü) PTD/ÇED Raporu/Nihai ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adı : PTD/ÇED Raporu/Nihai ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adresi, Telefon ve Faks Numaraları : PTD/ÇED Raporu/Nihai ÇED Raporu Sunum Tarihi (Gün, Ay, Yıl): Proje, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listesi Madde 10 kapsamındadır. Sektör: Suyolları, limanlar ve tersaneler Alt Sektör: DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç), DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Ata Mahallesi Cadde 140/A Dikmen Çankaya/ANKARA Telefon : (312) Faks : (312) Mart 2012 ii

4 İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler..iii Eklerin Listesi v Tabloların Listesi vi Şekillerin Listesi vi Kısaltmalar vii nı Hazırlayan Çalışma Grubu viii 1. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Proje Konusu Yatırımın Tanımı Proje Konusu Yatırımın Ömrü Proje Konusu Yatırımın Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması (su, hava, toprak kirliliği, gürültü, titreşim, ışık, ısı, radyasyon vb.) _ Sıvı Atıklar Katı Atıklar Hava Kalitesine Olan Etkiler Gürültü Flora ve Fauna Üzerinde Oluşması Muhtemel Etkiler Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi 13 2 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU (Proje Yeri ve Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler) Projenin Yeri Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler 16 3 PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ (Önerilen proje nedeniyle kirlenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, flora, jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava, (atmosferik koşullar) iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri, arazi kullanım durumu, hassasiyet derecesi (EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) ve yukarıdaki faktörlerin birbiri arasındaki ilişkileri de içerecek şekilde açıklanması) Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri Nüfus Özellikleri Ekonomi Flora ve Fauna 21 iii

5 3.3 Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler ile Doğal Afet Durumu Genel Jeolojik Özellikler Hidrojeolojik Özellikler Doğal Afet Durumu ve Depremsellik Arazi Kullanım Durumu ve Toprak Grupları Su Kaynakları Hava Gürültü Meteorolojik Özellikler İlin Genel İklim Koşulları Bölgesel Sıcaklık Dağılımı Mülkiyet Durumu Mimari ve Arkeolojik Miras Arazi Kullanımı Hassasiyet Derecesi (EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) 30 4 PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER Önerilen Projenin Aşağıda Belirtilen Hususlardan Kaynaklanması Olası Etkilerinin Tanıtımı (Bu tanım kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve olumlu olumsuz etkileri içermelidir) Proje için Kullanılacak Alan Doğal Kaynakların Kullanımı Kirleticilerin Miktarı (atmosferik şartlar ile kirleticilerin etkileşimi), Çevreye Rahatsızlık Verebilecek Olası Sorunların Açıklanması ve Atıkların Minimizasyonu Yatırımın Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak Tahmin Yöntemlerinin Genel Tanıtımı Çevreye Olabilecek Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Alınması Düşünülen Önlemlerin Tanıtımı 36 5 HALKIN KATILIMI Projeden Etkilenmesi Muhtemel Halkın Belirlenmesi ve Halkın Görüşlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmasına Yansıtılması İçin Önerilen Yöntemler Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar Bu Konuda Verebileceği Diğer Bilgi ve Belgeler 38 6 YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ 39 KAYNAKÇA 42 iv

6 EKLERİN LİSTESİ Ek-A Topografik Harita Ek-B Çevre Düzeni Planı Ek-C Genel Vaziyet Planı ÇED BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU BİLGİLERİ v

7 TABLOLARIN LİSTESİ Sayfa Tablo 2-1 Proje Sahası nın Koordinatları...14 Tablo 3-1 Proje Sahası nın Yer Aldığı Amasra İlçesi nin Nüfus Bilgileri (2010)...17 Tablo 3-2 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Bartın İli ne Ait Göç Verileri ( Dönemi)...17 Tablo 3-3 Bartın İli ndeki Tarım Alanlarının Kullanım Durumu...18 Tablo 3-4 Bartın İli ndeki Bitkisel Üretim Dağılımı...18 Tablo 3-5 Bartın İli ndeki Canlı Hayvan Sayısı...19 Tablo 3-6 Bartın İli ndeki Hayvansal Ürün Miktarı...19 Tablo 3-7 Bartın iline ait Yılları Arasında Gerçekleşen Meteorolojik Ortalama Değerler...29 ŞEKİLLERİN LİSTESİ Sayfa Şekil 1-1 Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım) Yerleşim Planı...2 Şekil 2-1 Proje Sahası na Ait Yer Bulduru Haritası...15 Şekil 3-1 Proje Sahası nın Yer Aldığı Bartın İli Genel Jeoloji Haritası...24 Şekil 3-2 Bartın İli Amasra İlçesi Stratigrafik Sütün Kesiti...25 Şekil 3-3 Bartın İli Depremsellik Haritası...26 vi

8 KISALTMALAR ADNKS Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi A.Ş. Anonim Şirket bk. Bakınız ºC Santigrat derece ÇDP Çevre Düzeni Planı ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi DOKAY-ÇED DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. DSİ Devlet Su İşleri DWT Dead Weight Ton ha Hektar kg Kilogram km Kilometre km 2 Kilometrekare lt Litre m Metre m 2 Metrekare m 3 Metreküp OSB Organize Sanayi Bölgesi sn Saniye TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu TTK Türkiye Taşkömürü Kurumu vb. ve benzerleri º Derece % Yüzde vii

9 viii

10 1. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ 1.1 Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Proje Konusu Yatırımın Tanımı HEMA Dış Ticaret A.Ş. tarafından Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkiinde liman yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında 250 metre (m) boyunda, 24 m eninde bir rıhtım ile rıhtımın iki ucuna kedi yolları ile bağlanmış 2 adet Bağlama Dolfeni ile limanın doğusunda ve rıhtımın arkasında yer alan, rıhtım dahil yaklaşık 730 m boyunca m 2 alanda dolgu ile dolgu önü anroşman korumaları ve liman alanının kuzeyinde Doğu-Batı istikametinde yaklaşık 350 m boyunca dalga kıran yapısı inşa edilecektir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi ÇED Raporu nda sunulacaktır. Madende üretilen kömürün Liman Proje Sahası na 674 m mesafede olan 1 numaralı Tarlaağzı kuyusunun (bk. Şekil 1-1) dibinde bulunan yeraltı silolarına taşınması sonrası buradan yer yüzüne çıkarılarak yapılması planlanan liman vasıtasıyla ihraç edilmesi öngörülmektedir. 15 Nisan 2005 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile HEMA Endüstri A. Ş. 1 arasında imzalanan anlaşma sonucu Amasra B sahası maden işletim hakları rödovans karşılığı 20 yıl süre ile HEMA ya verilmiştir. Bunun sonucunda Bartın ili Amasra ilçesinde Amasra Taşkömürü Maden Projesi kapsamında 3 adet kömür madeni kuyusu açılması ve işletilmesine karar verilmiştir. Madende üretilen kömür Tarlaağzı mevkiinde 1 numaralı Tarlaağzı kuyu dibinde bulunan yer altı silolarına taşınması sonrası buradan yüzeye çıkarılacak ve ihraç edilecektir. Yüzeye çıkarılan kömür, ihraç edilinceye kadar liman arka sahasında geçici olarak depolanacak ve buradan konveyör bantları vasıtasıyla gemilere yüklenerek ihraç edilecektir. Kömürün geçici depolanması esnasında olabilecek toz emisyonları için gerekli hesaplamalar ÇED Raporu nda detaylı olarak sunulacak olup, toz emisyon değerlerinin yüksek çıkması halinde modelleme çalışması yapılacaktır. Bu ihraç işlemi için ekonomik bir yol olan deniz taşımacılığı seçilmiş ve bu amaçla HEMA Dış Ticaret A.Ş., Bartın ili, Amasra ilçesi, Tarlaağzı Balıkçı Barınağı nın doğusunda kalan bölgede liman yapımı projesini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Kömür madeninin yapımı planlanan liman yoluyla ihracı sırasında madenin Proje Sahası olan liman alanına en yakın kuyu olan Tarlaağzı kuyusundan konveyor bant ile getirilmesi düşünülmektedir. Proje dahilinde inşaat aşamasında nitelikli personel hariç, görev alacak personelin Amasra ve çevre ilçelerden istihdam edilmesi planlanmakta olup Proje nin bu sayede bölgenin ekonomisine de ayrıca bir katkı sağlayacak oluşu göz önünde bulundurulmuştur yılında TTK ile Hema Endüstri A.Ş. arasında imzalanmış olan sözleşme Hattat Holding bünyesindeki Hema Dış Ticaret A. Ş. ye devredilmiştir. 1

11 HEMA Dış Ticaret A.Ş. Şekil 1-1 Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım) Yerleşim Planı Kaynak: HEMA 2

12 Proje kapsamında yapılacak geri saha dolgusu ile dalgakıran inşaat metotları farklı olacaktır. Rıhtım arkası ve devamında yapılacak dolgularda öncelikle dolgu ön tarafında (0-0,4) ton kategorisinde malzeme ihtiva eden bir sedde inşa edecektir. Bilahare sedde arkası dolgusu karadan yapılacaktır. Böylece dolgu malzemeleri içerisindeki ince malzemelerin denize yayılarak kirlilik yaratması önlenecektir. Dalgakıran inşaatında, çekirdek malzeme öncelikle -3,00 metre derinliğe kadar denizde dubalarla tabakalar halinde yapılacak ve son tabaka proje kotuna kadar karadan inşa edilecektir. Çekirdek dolgu üzerine gelecek birinci ve ikinci anroşman tabakalarının inşası çekirdek dolgu inşasını 30 metre aralıkla takip ederek gerçekleştirilecektir. Böylece dalgalı havalarda çekirdek dolgu malzemesinin dağılarak kirlilik yaratması önlenecektir. İnşa sırasında sürekli olarak hava raporları alınacak ve fırtınalı havalarda çekirdek dolgunun önü ve boşta kalan yan cepheleri geçici olarak büyük taşlarla kapatılarak fırtınaya karşı korunacaktır. Proje kapsamında rıhtıma DWT kapasiteli yük gemileri ile taşıma yapılması planlanmaktadır. Yapılması planlanan Liman Projesi ile yatırımcı 1 numaralı Tarlaağzı kuyusundan çıkarılacak olan madenin ihracını düşünmektedir. Proje kapsamında herhangi bir üretim yapılmayacağından nihai ve yan ürün üretimi söz konusu olmayacaktır. Liman inşaatında yaklaşık ton dolgu malzemesi (dalgakıran inşaatı ve kıyı koruma anroşmanları hariç) kullanılacaktır. Dolgu malzemesi olarak kullanılan taşlar, T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH Liman ve Deniz İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi ne uygun olarak sert, sağlam, masif ve sık kristallerden teşekkül etmiş, aşınma, don, su ve hava tesirlerine yeteri kadar dayanıklı, absorbsiyon özelliği olmayan çatlaksız ve kırıksız olacaktır. Yüzeysel veya su ortamının dolgu bünyesine sızması, taneler arasındaki sürtünme mukavemetini azaltacak dolgunun stabilitesinin bozulmasına sebep olacaktır. Bu nedenle dolguda kullanılacak olan taşlar deniz suyunun kirlenmesine neden olmayacak, dış etkenlerle bozunma ve ayrışmaya uygun marnlı ve şistli kayalardan olmayacaktır. Liman dolgusu için gerekli olan malzemenin geri sahada bulunan Taş Ocağı ruhsatı olan sahadan ve/veya firmanın diğer taş ocağı ruhsatlı sahalarından sağlanması düşünülmektedir Proje Sahası nı gösteren Topografik Harita Ek-A da, sunulmaktadır. Proje kapsamında dip taraması yapılması konusunda detaylı bilgi gerekli mühendislik çalışmalarının tamamlanmasından sonra ÇED Raporu nda sunulacaktır. Proje Sahası nı içeren 1/1.000 ölçekli İmar ve Dolgu Planı ile Yerleşime Uygunluk Haritaları ÇED Raporu nda sunulacaktır Proje Konusu Yatırımın Ömrü Proje konusu yatırımın ömrü 49 yıl olarak öngörülmüştür. Proje inşaat sürecinin, mevsim koşullarına bağlı olmak kaydıyla, gerekli izinlerin alınması sürecinin 3

13 tamamlanmasına müteakip 2 yılda tamamlanması beklenmektedir. Proje ye ait detaylı iş termin planı ÇED Raporu nda verilecektir Proje Konusu Yatırımın Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Dünyadaki malların üçte ikisi deniz yolu ile taşınmakta olup uluslararası denizcilik küresel ticarette hayati bir rol oynamaktadır. Denizcilik endüstrisi uluslararası büyük hacimli malların pratik olarak en düşük maliyetle taşınmasını sağlamaktadır. Denizcilik sektörü en kısa sürede gemilerin geriye dönüşünü gerektirmekte ve yüksek oranda kazanç getirmektedir. Gemi değerleri ve charter ücretleri denizcilik kapasitesinin arz ve talep değişikliklerine bağlıdır. Gemi talepleri küresel ve bölgesel ekonomik koşullar, uluslararası ticaretteki gelişmeler, liman tıkanıklıkları, ticaret rotaları, ekin hasılatı, savaş durumu, siyasi gelişmeler, ambargo ve grevler, tüketici, kuru yük malları ve ham petrol ve petrol ürünlerine talep gibi faktörlerden etkilenmektedir yılı verilerine göre bugün dünya deniz ticaret filosu 1,23 milyar DWT a, dünya deniz ticaret hacmi de 8,17 milyar tona ulaşmış olup, dünya deniz ticaretinden de yılda yaklaşık 400 milyar $ gelir elde edildiği tahmin edilmektedir 3 Gittikçe yükselen bir trend gösteren ve trilyon dolarlık hacme sahip denizcilik sektörünün başlıca global trendleri konteyner trafiğinin artmaya devam etmesi, artan gemi boyutları, denizcilik rotalarının birleşmesi, denizcilik hatlarının küreselleşmesi, birleşmesi ve liman operatörlerinin birleşmesidir 4. Dünya ticaretinin ithal ve ihraç yüklerinin % 90 ından fazlası, Türkiye de ise % 87,4 ü deniz yoluyla taşınmaktadır. Dünya deniz ticaretinin 2010 yılında 1,23 milyar DWT değerine ulaştığı bilinmektedir. Tarıma dayalı ekonomiden imalata dayalı ekonomiye geçen dünyadaki birçok ülke uluslararası ticarette daha fazla yer almıştır. Deniz ticaretinin gelişmesine paralel olarak söz konusu ülkelerde etkin planlanan, geliştirilen ve işletilen limanlara ihtiyaç vardır. Deniz taşımacılığının artması bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunlar; limanlarda artan talebi karşılamak için kapasite ihtiyacı, rekabet edici bir tarife yapısının oluşturulması, liman sıkışıklıklarını azaltma, güvenlik ve emniyeti arttırma, artan yakıt fiyatları ve doğal afetler olarak sıralanabilir. Türk limanlarındaki kargo trafiği artışı son yıllarda önemli ölçüde artış göstererek 2000 yılında yaklaşık 186 milyon tondan 2007 yılında 285 milyon tona ve 2008 yılında 315 milyon tona ulaşmıştır. Dünya filosunun % 22,7 sini bünyesinde bulunduran Panama birinci sırada yer alırken, Liberya % 9,2 ile ikinci, Bahama ise % 5,9 ile üçüncü sıradadır. Ülkemiz ise 2002 yılına kıyasla 2003 yılı başı itibariyle % 5,1 lik bir düşüşle 19. sıradan 20. sıraya gerilemiştir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) nun 2011 verilerine göre gross tonaj sıralamasında Türkiye 5,946,844 gross tonaj ile 25.sırada yer almaktadır. Üç tarafı denizle 2 3 T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Deniz Ticareti İstatistikleri, Ankara, Kieran, P. World Trends in Shipping and Port Reform, South Africa (2003) Intereconomics, July/August 2007, 4

14 çevrili olan ve stratejik konumda bulunan bir ülkenin daha iyi bir paya sahip olması gerekirken ülkemiz bu sıralamalarda ancak yüzde 1 lik pay ile 20. sırada yer almakta olup, aslında ülkemizin bu sıralamadaki yeri çok yukarılarda olmalıdır. Yıllara göre filo kayıtları ve ülkemiz filosunun dünya sıralamasındaki yeri Tablo 1-2 de verilmiştir. Tablo 1-2 Türk Deniz Ticaret Filosunun Yıllara Göre Gelişimi (150 GT ve üzeri gemiler) Yıllar Adet DWT GT Kaynak: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü - Gemi Sicil ve İstatistik Dairesi Başkanlığı 1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu ile kara sularımızda yük ve yolcu taşıma hakkı ülkemize verilmiş olup; ülkemiz için ithalat ve ihracatta deniz taşımacılığı çok önemli bir yere sahiptir. Ancak ülkemizde denizcilik sektörünün potansiyeli ile bu potansiyelin ülke ekonomisine sağladığı katma değer arasında bir uyumsuzluk bulunmaktadır. Dış ticaret hacmimizin % 85 e yakını deniz yolu ile ve bunun da ancak % 30 u Türk bayraklı gemilerle yapılmaktadır. Denizyolu ulaştırma hizmetlerine olan talep, limanları ve ilgili hizmetleri artırıcı bir etkiye yol açmıştır. Böylece, denizle ilgisi olan ülkeler, gerek kendi ihtiyaçlarını ve gerekse dış talebi karşılama amaçlı liman tesisine ve filo oluşumuna gitmişlerdir. Dünya ticaretindeki hacim genişlerken, nispeten düşük masraflı olan denizyolu ulaştırmasına olan talepte de artış olmakta ve paralelinde limana ve ilgili hizmetlere de ihtiyaç artmaktadır. Ülkemizde de bu konuya ilişkin hassasiyeti göstermek ve limanlar ile ilgili hizmetlere gereken önem verilmek durumundadır. Dış Ticaretimizin (ithalat-ihracat) % 87,4 ü denizyoluyla yapılmakta olup, dünya deniz ticaret hatlarının merkezi konumunda bulunan ülkemizde, limanlarımızın teknolojik gelişmelere uyum sağlamadaki zorlukları ve altyapı eksikliği ve limanla entegrasyonu sağlayacak demiryolu bağlantılarının yetersizliği nedeniyle, transit taşımacılıktan yeterli pay alınamamaktadır. Ocak 2004 tarihinde uygulanmaya başlanan Özel Tüketim Vergisi indirilmiş yakıt alımı uygulaması sonucu, hizmetlerin ucuzlayarak, yolcu ve yük taşımacılığında denizyolu payının arttırılması hedeflenmiştir. Ülkemiz limanlarında, Denizcilik Müsteşarlığı verilerine göre 2009 yılında ton yük elleçlenmiştir. Türkiye ekonomisinin gösterdiği gelişme önümüzdeki yıllarda denizyolu taşımacılığına olan talebin önemli ölçüde artacağını göstermektedir. Bugün yaklaşık 15 5

15 milyon DWT luk bir kapasiteye sahip olan deniz ticaret filomuzun, planlanan sanayi yatırımları, uygulamaya konan ve konacak olan çeşitli projeler, ihracatta uzak pazarlara yönelme gibi hedefler sayesinde ilerleyen yıllarda 20 milyon DWT a çıkacağı tahmin edilmektedir. Deniz ticaret filosundaki bu gelişme ülkemizde yeni limanların yapılmasını da gündeme getirmektedir. Bu nedenle HEMA Dış Ticaret A.Ş., Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkiinde liman projesinin yapımını gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Projenin amacı; 1 numaralı Tarlaağzı kuyusundan çıkarılan kömürün Tarlaağzı kuyu dibinde bulunan yer altı silolarına taşınması sonrası buradan yüzeye çıkarılarak ihraç edilmesidir. İhraç yöntemi olarak denizyolu taşımacılığının seçilmesinin nedeni; bölgede yüksek miktarda kömürün taşınabileceği uygun karayolunun olmaması ve deniz taşımacılığının karayolu taşımacılığına göre hem çevresel etkilerinin hem de maliyetinin az olmasıdır (bk. Ek-A) tarih ve sayılı Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği çerçevesinde gemilerin ve diğer deniz araçlarının normal operasyonları sırasında ortaya çıkan atıklardan kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla ilgili ulusal düzenlemeyi yapmak ve Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) nin etkili olarak uygulanması için, Türkiye nin deniz yetki alanlarındaki limanlarda kurulması ve işletilmesi gerekli olan atık kabul tesisleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Bu yönetmelik; Türkiye nin deniz yetki alanlarındaki limanları, bu limanlara gelen gemileri ve bu limanlarda kurulacak olan atık kabul tesislerini kapsamaktadır. Limanda tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak taraf olunan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümlerine uygun hizmet verilmekte olup, bundan sonraki çalışmalarda da bu Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 1.2 Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması, Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkiinde ve Tarlaağzı Balıkçı Barınağı nın doğusunda yer almaktadır. Liman; rıhtım, geri saha, kıyı koruma yapıları ve dalga kıran dahil yaklaşık m 2 lik alan üzerinde yapılacak olup, Proje Sahası nın arkasında kalan kara alanı ise, 1/ ölçekli Bartın İli Çevre Düzeni Planı na göre orman alanı vasfında bulunan araziler sınıfında yer almaktadır (bk. Ek-B). Ayrıca Proje Sahası ve çevresini gösterir Arazi Varlığı Haritası, Orman Mescere Haritası ve 1/ Ölçekli olarak hazırlanmış detaylı Jeoloji Haritası ÇED Raporu nda sunulacaktır. 1.3 Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması (su, hava, toprak kirliliği, gürültü, titreşim, ışık, ısı, radyasyon vb.) Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamasında aşağıda belirtilen çevresel etkilerin oluşması beklenmektedir. 6

16 1.3.1 Sıvı Atıklar Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması: Proje nin arazi hazırlığı ve inşaat çalışmalarında çalışacak olan 250 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı olacaktır. Tesisin inşaat ve işletme aşamalarında çalışacak personelin içme ve kullanma suyu; Tarlaağzı Hema maden sahasında mevcut bulunan içme suyu arıtma tesisinden şebeke ile liman geri sahasına boru hattı döşenerek sağlanacaktır. Proje nin arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında Amasra ve çevre ilçelerden temin edilecek olan 250 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Çalışacak 250 kişi için içme ve kullanma suyu miktarı, bir kişinin ihtiyaç duyacağı su 150 lt/gün 5 olarak kabul edilirse; 250 kişi x 150 lt/kişi-gün = lt/gün = 37,5 m 3 /gün su kullanımı olacaktır. Kullanılacak suyun %100 ünün atık su olarak geri döneceği kabulüyle oluşacak evsel nitelikli atıksu miktarı 37,5 m 3 /gün dür. Proje nin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında çalışacak olan personelin bütün idari ve sosyal ihtiyaçları, şantiye alanı içerisinde kurulacak olan prefabrik tesislerden karşılanacaktır. Proje kapsamında personelden kaynaklanacak atıksu için paket arıtma tesisi inşa edilecek olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, gerekli belgeler hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na Çevre İzni ve Lisansı başvurusunda bulunacak ve. gerekli deşarj kriterleri sağlandıktan sonra Gömü Deresi ile Çapak Deresi nin birleştiği noktadan deşarjı yapılacaktır. İşletme Aşaması: Planlanan Proje dahilinde karada herhangi bir endüstriyel faaliyet gerçekleştirilmeyecek olup, Proje nin işletme aşamasında; çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı ve sıvı atık ile limana demirleyen gemilerden kaynaklı evsel atık su, katı atık, sintine, balast, slop suları, slaç ve atık yağ oluşumu söz konusu olacaktır. İşletme aşamasında gemilerden ve çalışacak olan personelden kaynaklanacak olan atıklar ve bertaraf yöntemi aşağıda başlıklar altında detaylandırılmıştır. Liman Tesislerinde Oluşacak Evsel Nitelikli Atıksular Proje nin işletme aşamasında çalışacak olan 40 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı olacaktır. Personelin içme ve kullanma suyu; Tarlaağzı Hema maden sahasında mevcut bulunan içme suyu arıtma tesisinden şebeke ile liman geri sahasına boru hattı döşenerek sağlanacaktır. İşletme aşamasında çalışacak 40 kişi için içme ve kullanma suyu miktarı, bir kişinin ihtiyaç duyacağı su 150 lt/gün olarak kabul edilirse; 40 kişi x 150 lt/kişi-gün lt/gün = 6 m 3 /gün su kullanımı olacaktır. 5 Kaynak: Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları İTÜ , Prof. Dr. Dinçer TOPACIK, Prof. Dr. Veysel EROĞLU. 7

17 Kullanılacak suyun % 100 ünün atık su olarak geri döneceği kabulüyle oluşacak evsel nitelikli atıksu miktarı 6 m 3 /gün olacaktır. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelden kaynaklanacak atıksu arıtımı için inşa edilecek olan paket arıtma tesisinin dizaynı, işletme döneminde çalışacak personelden kaynaklı atıksu miktarının arıtılmasını sağlayacak kapasitede olacaktır. Bu durumda işletme aşamasında da inşaat aşamasında kurulmuş olan paket arıtma tesisinin kullanılmasına devam edilecektir. Arıtma tesisinden deşarj kriterlerine uygun olarak çıkacak olan arıtılmış sular, Gömü Deresi ile Çapak Deresi nin birleştiği noktadan deşarj edilecektir. Arıtma tesisi ile ilgili detaylı bilgi, ÇED Raporu nda verilecektir. Gemilerden Kaynaklanacak Evsel Nitelikli Atıksular Limana yanaşacak gemilerdeki personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksular, gemilerden alınarak Proje Sahası nda kurulacak olan paket arıtma tesisine verilecektir. Gemilerden Kaynaklanacak Sintine Suları, Balast, Slop ve Slaç Atıkları Gemilerden kaynaklanacak sintine suları, balast, slop ve slaç atıkları, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen şekilde bertaraf edilecektir. Oluşacak sintine suları, balast, slop ve slaç atıklarının 2 yolla bertarafı planlanmaktadır. Hangi bertaraf yönteminin uygulanacağı ÇED Raporu nda netleştirilecektir. Bunlardan 1. Yöntemde, sintine suları ve atık yağlar, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtildiği üzere, Atık Kabul Tesisi proje formatına göre hazırlanacak olan bir rapor ve ilgili dilekçe ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na başvuru akabinde gerekli işlemler tamamlandıktan sonra lisans alınacak olan Atık Kabul Tesisine alındıktan sonra belirli periyotlarla lisanslı bertaraf tesislerinde bertaraf edilecektir. 2. Yöntem de Atık Kabul Tesisi olan bir liman ile protokol imzalanarak adı geçen atıkların bertarafı yöntemidir. Bunun dışında limanda herhangi bir akaryakıt ikmali, bakım, onarım, vb hizmeti verilmeyeceğinden bu işlemlerden dolayı herhangi bir atık oluşması söz konusu değildir. Proje kapsamında Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen tüm hükümlere uyulacaktır. Proje nin inşaat ve işletme aşamasında denize herhangi bir kirletici madde atılmasına izin verilmeyecektir. Denize herhangi bir madde düşmemesi için önlem alınacak ve bu kapsamda hazırlanacak olan detaylı Acil Müdahale (Eylem) Planı ÇED Raporu nda sunulacaktır. Atık Yağlar İnşaat sırasında kullanılan araçların bakım-onarımı, yağ ve filtre değişimi bölgede bulunan bakım istasyonlarında yapılacaktır. Araç bakımlarının Proje Sahası nda yapılması durumunda ise Proje Sahası içerisinde altı sızdırmasız ve sundurma yapı ile çevrilmiş 8

18 alanda yapılacaktır. Araç bakımları sırasında oluşması muhtemel atık yağlar sızdırmasız tanklarda depolanarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir. Araçlar ve makineler için bakım ve yakıt ikmallerinin yapılmasında tarih ve sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır. Bitkisel Yağlar Proje nin inşaat aşamasında personelin yemek ihtiyacı dışarıdan karşılanacak olup, Proje Sahası nda bitkisel yağlardan kaynaklı atık oluşumu söz konusu olmayacaktır Katı Atıklar Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması; Proje kapsamında arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında; çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar, inşaat atıkları ve ambalaj atıkları oluşacaktır. Proje nin inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı katı atık oluşumu söz konusu olup, bu atıklar tamamen evsel nitelikli katı atık kategorisinde olacaktır. Proje nin arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı miktarı 1,34 kg/gün olarak kabul edildiğinde; 250 kişi x 1,34 kg/gün = 335 kg/gün evsel nitelikli katı atık oluşacaktır. Oluşacak bu katı atıkların saha içerisinde konteynerlerde biriktirilip, Amasra Belediyesi ile protokol imzalanarak, ilgili belediyenin katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Katı atıkların toplanması, depolanması, geri kazanımı ve bertarafı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen hususlara uygun olarak hareket edilecektir. Ambalaj Atıkları Proje nin arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personelden ve inşaat çalışmalarından kaynaklı ambalaj atıkları oluşacaktır. İnşaat çalışmalarından oluşacak ambalaj malzemesi ve benzeri katı atıklardan; geri kazanımı mümkün olanlar yeniden değerlendirilecek, geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise Amasra Belediyesi ile protokol imzalandıktan sonra, Amasra Belediyesi nin katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilmeleri sağlanacaktır. Kağıt, karton vb. geri dönüşümü mümkün olan ambalaj atıkları; evsel nitelikli katı atıklardan ayrı olarak, şantiye sahası içerisinde üstü kapalı konteynerde biriktirilecek ve daha sonra da lisans almış geri dönüşüm firmalarına satılarak değerlendirilmesi düşünülmektedir. Oluşacak ambalaj atıkların bertarafında ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. 9

19 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Proje kapsamında m² lik alanda dolgu işlemi yapılacaktır. Yapılacak geri saha dolgusu ile, dalgakıran inşaat metotları farklı olacaktır. Rıhtım arkası ve devamında yapılacak dolgularda öncelikle dolgu ön tarafında (0-0,4) ton kategorisinde malzeme ihtiva eden bir sedde inşa edecektir. Bilahare sedde arkası dolgusu karadan yapılacaktır. Böylece dolgu malzemeleri içerisindeki ince ön malzemelerin denize yayılarak kirlilik yaratması önlenecektir. Dalgakıran inşaatında, çekirdek malzeme öncelikle -3,00 metre derinliğe kadar denizde dubalarla tabakalar halinde yapılacak, son tabaka proje kotuna kadar karadan inşa edilecektir. Bu işlem öncesinde dolgu yapılacak alanda kazı işlemi gerçekleştirilecektir. Kazı sırasında sıyrılan üst toprak sahada uygun bir alanda yağıştan ve rüzgardan korunaklı bir şekilde depolanacak ve inşaat aşamasının son bölümünde peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır. Dolgu işlemi sırasında ton malzeme Proje Sahası na getirilecek ve inşaat makinaları yardımıyla dolgu işlemi yapılacaktır. İnşaat faaliyetleri sırasında kullanılacak inşaat atıklarından (parça demir, çelik, demir, ambalaj ve kağıt atıkları vs) geri kazanılacak kısmı değerlendirilecek, kalan atıklar ise Amasra Belediyesi tarafından gösterilen alanlarda bertaraf edilecektir. İnşaat aşamasında oluşması muhtemel hafriyat atığının miktarının detaylandırılması ÇED Raporu nda yapılacaktır. Hafriyat atığının oluşması durumunda uygun bertaraf yöntemi Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilecektir. Tehlikeli Atıklar Atık pil ve lastikler dışında, Proje kapsamında oluşabilecek başlıca tehlikeli atık türleri arasında makina ve ekipman bakımından kaynaklanacak atık üstübülerdir. Bu atıklar, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca biriktirilerek, tehlikeli atıkların toplanması konusunda yetkili firmalara verilecektir. Atık Pil ve Akümülatörler Proje nin inşaat aşamasında, ulaşım araçları, iş makinaları ve iletişim araçlarından kaynaklanabilecek atık pil ve akümülatörler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca Proje Sahası nda biriktirilerek bu tür atıkların geri dönüşümü ve bertarafı konusunda yetkili kuruluşlara gönderilecektir. Tıbbi Atıklar Proje nin inşaat aşamasında 250 personel çalışacak olup, personel ile ilgili sağlık işlemleri için liman sahasındaki HEMA ya ait revirden (Tarlaağzı kuyu şantiyesinde kurulu olan revir) istifade edilecektir. Oluşacak tıbbi atıklar tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve tarih ve sayılı Resmi 10

20 Gazete de yayımlanan yönetmelik ile revize edilen "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda bertaraf edilecektir. Ömrünü Tamamlamış Lastikler Proje nin inşaat aşamasında, araç ve iş makinalarının lastiklerinin Proje Sahası nda değiştirilmesinin gerekmesi halinde değişen lastikler, tarih ve sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca lisanslı taşıyıcılara teslim edilecektir. İşletme Aşaması: Proje nin işletme aşamasında, limanda çalışan personelden kaynaklı ve limana yanaşacak gemilerde oluşacak evsel nitelikli ve geri kazanımı mümkün katı atıklar ve ambalaj atıkları oluşacaktır. Limana yanaşacak gemiler seyir halinde iken gemi içerisinde oluşacak olan katı atıklar, gemilerde bulunacak toplama kaplarında ayrı olarak toplanacak limandaki toplama kaplarına aktarılacaktır. Proje nin işletme aşamasında ortaya çıkacak evsel nitelikli katı atıkların bertaraf edilmesinde tarihli ve sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. Kağıt, karton vb. geri dönüşümü mümkün olan ambalaj atıkları; evsel nitelikli katı atıklardan ayrı olarak, şantiye sahası içerisinde üstü kapalı konteynerde biriktirilecek ve daha sonra da lisans almış geri dönüşüm firmalarına satılarak değerlendirilmesi düşünülmektedir. Oluşacak ambalaj atıkların bertarafında ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir Hava Kalitesine Olan Etkiler Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması: Planlanan Proje nin arazi hazırlığı ve inşaat çalışmaları esnasında kullanılacak olan araçların hareketlerinden, dolgu ve hafriyat çalışmalarından kaynaklı hava emisyonları meydana gelecektir. Proje inşaat aşamasında dozer, kamyon, greyder, mikser, arazöz yükleyici vb. makina ve ekipmanların çalışması düşünülmektedir. Adı geçen makine ve ekipmanların net sayısı ÇED Raporu nda sunulacaktır. İş makinalarından kaynaklanacak emisyonların en aza indirilmesi için kullanılacak araçların bakımları düzenli olarak yapılacaktır. Hafriyat ve dolgu çalışmalarından meydana gelecek toz oluşumunu önlemek için inşaat çalışmaları süresince savurma yapmadan doldurma-boşaltma işlemleri yapılacak, malzemenin kamyonlarla nakli sırasında araçların üzeri kapatılarak tozun yayılması önlenecektir. Kuru ve rüzgarlı havalarda, çalışma sahası arazöz ile düzenli olarak sulanacak ve tozuma mümkün mertebe önlenecektir. Ayrıca kurulacak olan şantiye sahası dahilinde araçların seyri saatte 30 km hız ile sınırlandırılacaktır. 11

21 Toz emisyonu ile ilgili detaylı bilgiler ve modelleme çalışmaları hazırlanacak olan ÇED Raporu'nda verilecektir. İşletme Aşaması: Proje nin işletme aşamasındaki başlıca emisyon kaynağı, terminal alanındaki konteynerleri yüklemek, boşaltmak ve tesis içerisine taşımak için kullanılacak olan araçların (kamyon, treyler, depolama vinci vs.) egzoz gazları kaynaklı gaz emisyonlarıdır. Söz konusu araçlardan kaynaklanacak egzoz gazı emisyonlarının minimum düzeyde tutulması için araçların periyodik bakımları yapılacaktır. Tesiste kullanılacak diğer ekipmanlar da düzenli olarak kontrol edilecek, bakıma ihtiyacı olan ekipmanlar bakımları tamamlanıncaya kadar kullanılmayacaktır. Projesi nin işletme aşamasında oluşacak emisyon miktarları ile ilgili detaylı bilgiler hazırlanacak olan ÇED Raporu nda verilecektir Gürültü Arazi Hazırlık ve İnşaat Çalışmaları: Proje nin inşaat aşamasındaki gürültü, kıyı düzenlemesi ve dolgu işlemleri ile Proje Sahası nda gerçekleştirilecek çalışmalar için kullanılacak olan dozer, kamyon, greyder, mikser vb. iş makineleri ve ekipmanlarından kaynaklanacaktır. Ancak Proje nin inşaat aşamasında oluşacak bu gürültü lokal ve geçici olup, inşaat bitiminde sona erecektir. İnşaat faaliyetleri süresince, meydana gelecek gürültünün çalışanlara ve yakın çevrede yaşayanlara etkisini en aza indirgemek amacıyla, araçların tümü aynı zamanda çalıştırılmayacak, kademeli olarak çalıştırılacaktır. Ayrıca makina ve ekipmanların düzenli bakımları yapılmak suretiyle gürültü düzeyleri daha alt seviyelere çekilecektir. Söz konusu Proje nin arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları esnasında Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. İnşaat sırasında ortaya çıkabilecek toz, gürültü, titreşim, ve benzeri kaynaklı çevresel etkiler, hazırlanacak olan ÇED Raporu nda detaylı olarak ele alınacak ve Akustik Rapor hazırlanacaktır. İşletme Aşaması: Proje nin işletme aşamasında yükleme-boşaltma ve diğer işlemler için kullanılacak iş makineleri (kule vinç, yükleyici, kamyon, konveyör bant vs.) ile limana yanaşacak gemilerden kaynaklı gürültü oluşumu söz konusu olacaktır. İşletme aşamasında oluşacak gürültü miktarı, limanın gemi trafiği ve kullanılacak iş makinelerinin miktarları ve özelliklerine göre değişim gösterecektir. Bu doğrultuda yapılacak olan detaylı gürültü hesaplamaları ve gürültü haritaları ÇED Raporu kapsamında hazırlanacak olan Akustik Rapor da verilecektir. Söz konusu Proje nin işletme aşamasında Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 12

22 1.3.5 Flora ve Fauna Üzerinde Oluşması Muhtemel Etkiler Flora Bartın ili dağlık ve çok engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Bu alan yoğun olarak ormanlarla kaplıdır. Orman alanları ilin %56 lık kısmını oluşturmaktadır. Ormanlarda varolan başlıca ağaç türleri; kayın, meşe, gürgen, kestane, dişbudak ve akçaağaç olarak sıralanabilir. Proje kapsamında flora üzerine oluşması muhtemel etkilerin azaltılmasına yönelik tedbirler ÇED Raporu nda detaylı olarak açıklanacaktır.. Fauna Bartın İli, hayvan türleri bakımından da oldukça zengindir. Proje nin yer aldığı bölge ve yüksek kesimlerinde tavşan, karaca, ayı, kurt, tilki, çakal, sansar, porsuk ve yaban domuzu gibi hayvan türleri yaşamaktadır. Karasal fauna türleri inşaat aşamasında ortamdaki gürültü ve hareketlilikten dolayı bulundukları habitatları terk ederek çevredeki daha uygun alternatif yaşam alanlarına çekileceklerdir. Fauna türleri üzerinde stres yaratan bu faktörler ortadan kalktığında bu türler tekrar proje alanı ve çevresindeki uygun olan habitatlara yerleşecekledir. Deniz Ekosistemi İnşaat faaliyetleri deniz ortamında gerçekleşecek olup, olabilecek muhtemel etkiler ve alınacak tedbirler ÇED Raporu nda açıklanacaktır. 1.4 Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi Proje Sahası; kömürün yüzeye çıkarılacağı 1 nolu Tarlaağzı Kuyusu nun liman lokasyonuna yakınlığı, jeolojik koşullar, meteorolojik özellikler, ulaşım kolaylığı vb. faktörler göz önüne alınarak seçilmiştir. İhraç yöntemi olarak denizyolu taşımacılığının seçilmesinin nedeni; bölgede yüksek miktarda kömürün taşınabileceği uygun karayolunun olmaması ve deniz taşımacılığının karayolu taşımacılığına göre hem çevresel etkilerinin hem de maliyetinin az olmasıdır. (bk. Ek-A) 13

23 2 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU (Proje Yeri ve Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler) 2.1 Projenin Yeri HEMA Dış Ticaret A.Ş. Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkiinde Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım) Projesi ni gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Proje Sahası, kuş uçuşu olarak Bartın iline m, Amasra ilçesine m, en yakın yerleşim yeri olan Tarlaağzı Köyüne ise yaklaşık 815 m mesafededir. Proje Sahası na ait koordinat bilgileri Tablo 2-1 de, Proje Sahası nın konumunu gösterir Proje Sahası Bulduru Haritası Şekil 2-1 de, Topografik Harita Ek-A da, Çevre Düzeni Haritası Ek-B de ve Genel Vaziyet Planı Ek-C de verilmiştir. Tablo 2-1 Proje Sahası nın Koordinatları UTM ED50 ZONE 36 No Doğu (X) Kuzey (Y) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 14

24 Şekil 2-1 Proje Sahası na Ait Yer Bulduru Haritası 15

25 2.2 Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler HEMA Dış Ticaret A.Ş. tarafından Bartın ili, Amasra ilçesi,gömü mevkiinde liman yapılması planlamaktadır. Proje kapsamında 250 m boyunda, 24 m eninde bir rıhtım ile rıhtımın iki ucuna kendi yolları ile bağlanmış 2 adet Bağlama Dolfeni ile limanın doğusunda ve rıhtımın arkasında yer alan, rıhtım dahil yaklaşık 730 m boyunca m 2 alanda dolgu ile dolgu önü anroşman korumaları ve liman alanının kuzeyinde Doğu-Batı istikametinde yaklaşık 350 m boyunca dalga kıran yapısı inşa edilecektir. Yapılması planlanan liman vasıtasıyla Proje Sahası na 674 m uzaklıkta bulunan 1 numaralı Tarlaağzı kuyusundan (bk. Şekil 1-1) çıkarılacak kömür, Tarlaağzı kuyu dibinde bulunan yer altı silolarına taşınma sonrası buradan yüzeye çıkarılacak ve ihraç edilecektir. Yüzeye çıkarılan kömür, ihraç edilinceye kadar liman arka sahasında geçici olarak depolanacak ve konveyör bantları vasıtasıyla gemilere yüklenerek ihraç edilecektir. Bu nedenle, kömür madeninin çıkarıldığı 1 numaralı kuyu olan Tarlaağzı kuyusuna en yakın lokasyon olan Gömü mevkiinde Hema Limanı projesinin gerçekleştirilmesine karar verilmiş ve başka bir alternatif düşünülmemiştir. 16

26 3 PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ (Önerilen proje nedeniyle kirlenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, flora, jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava, (atmosferik koşullar) iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri, arazi kullanım durumu, hassasiyet derecesi (EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) ve yukarıdaki faktörlerin birbiri arasındaki ilişkileri de içerecek şekilde açıklanması) 3.1 Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri Nüfus Özellikleri Proje nin yer aldığı, Amasra İlçesi nin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre bu yerleşimlere ilişkin nüfus bilgileri Tablo 3-1 de verilmektedir. Tablo 3-1 Proje Sahası nın Yer Aldığı Amasra İlçesi nin Nüfus Bilgileri (2010) İl/İlçe Merkezi Belde/Köyler Toplam Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Kaynak: Net göç, bir yerleşim yerinin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Bir yerleşim yerinin aldığı göç verdiğinden fazla ise net göç pozitif, aldığı göç verdiğinden az ise net göç negatiftir. Net göç hızı veya oranı, iki genel nüfus sayımı arasında göç edebilecek her bin kişi için net göç edenlerin sayısıdır (bk. Tablo 3-2). Bartın ili IV. Derece gelişmiş iller arasında yer alıp, aldığı göç oranı verdiğini karşılayamaması sebebiyle net göç hızında eksi bir değere sahiptir. Ekonomik, ticari ve sanayi sebepler sonucu ortaya çıkan bu durum neticesinde Bartın, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 81 ilde 55. sırada yer almaktadır 6. Tablo 3-2 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Bartın İli ne Ait Göç Verileri ( Dönemi) İller Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı ( ) Türkiye İstanbul ,77 İzmir ,91 Ankara ,41 Adana Bartın Kaynak: yılında revize edilen 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Amasra ilçe merkezi için Bartın Üniversitesi Gelişim Planı doğrultusunda belirlenen Amasra Meslek Yüksekokulu ve Amasra çevresinde gelişmesi öngörülen turizm alanlarının ilçe 6 İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 2003, DPT. 17

27 merkezine getireceği nüfus göz önünde bulundurulmuş, ancak bu artışın aşırı olmayacağı, nüfusun 2025 yılında imar planı nüfus projeksiyonuna ulaşmayacağı görülmüştür Ekonomi Tarım Proje Sahası nın yer aldığı Bartın ili Amasra ilçesinde ekonomik yapıyı oluşturan birimlerden biri de tarım faaliyetleridir hektarlık ilçenin yaklaşık hektarını tarım alanları kaplamaktadır. Proje Sahası nın arkasında kalan kara alanı ise, 1/ ölçekli Bartın İli Çevre Düzeni Planı na göre orman alanı vasfında bulunan araziler sınıfında yer almaktadır (bk. Ek-B). Bartın İli nde 2010 yılı verilerine göre kullanılan tarım alanlarının dağılımı ve bitkisel üretim miktarları Tablo 3-3 ve Tablo 3-4 te verilmektedir. Tablo 3-3 Bartın İli ndeki Tarım Alanlarının Kullanım Durumu Arazi türü Kullanım Alanı (hektar) Toplam işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü bitkiler (hektar) Toplam işlenen tarım alanı (hektar) İşlenen tarım alanı / Ekilen (hektar) İşlenen tarım alanı / Nadas (hektar) İşlenen tarım alanı / Sebze (hektar) Toplam uzun ömürlü bitkilerin alanı (hektar) Uzun ömürlü bitkiler / Meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı (hektar) 5217 Uzun ömürlü bitkiler / Bağ alanı (hektar) - Uzun ömürlü bitkiler / Zeytin ağaçlarının kapladığı alanı (hektar) - Yem bitkileri (hektar) Kaynak: Tablo 3-4 Bartın İli ndeki Bitkisel Üretim Dağılımı Ürün Üretim Miktarı (ton) Alan (hektar) Toplam tahıl, (ton) Buğday (ton) Çavdar (ton) - - Arpa (ton) Mısır (dane), (ton) Çeltik (ton) - - Mısır (Hasıl) (ton) - - Patates (ton) Kuru baklagiller (ton) Şekerpancarı (ton) - - Toplam yağlı tohumlar (ton) Kolza (ton) - - Ayçiçeği (ton) Soya (ton) - - Keten tohumu (ton) - - Pamuk tohumu (ton) - - Tütün (ton) Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı 18

28 Ürün Üretim Miktarı (ton) Alan (hektar) Meyveler (zeytin ve turunçgiller hariç) (ton) Üzüm (ton) 6 - Zeytin (ton) 1 - Kaynak: Proje Sahası nın yer aldığı Amasra ilçesinde bir adet Balıkçılar Kooperatifi ile ve Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi ayrıca Şükürler-Yukarısal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır. 8 İlçede ha olan tarım alanı, 74 ha sebzelik, 1.112,7 ha meyvelik arazi oluşturmaktadır Hayvancılık Hayvancılık ilçeye yakın köylerde az, dağ köylerinde ise daha çoktur. İlçede tavukçuluk da yaygın olarak yapılmaktadır. Bartın ilindeki 2009 verilerine göre mevcut canlı hayvan sayısı ile hayvansal ürün miktarları Tablo 3-5 ve Tablo 3-6 da sunulmaktadır. Tablo 3-5 Bartın İli ndeki Canlı Hayvan Sayısı Canlı Hayvan Türü Sayısı Dana ve buzağı: erkek (baş) Dana ve buzağı: dişi (baş) Tosun: 1-2 yaş (baş) 497 Düve: 1-2 yaş (baş) İnek: 2 yaş ve üzeri (baş) Boğa ve öküz: 2 yaş ve üzeri (baş) Sığır: 2 yaşın altında (baş) - Manda (baş) Deve (baş) - Domuz (baş) - Koyun (baş) Keçi (baş) 784 At, katır ve eşek (baş) Kümes hayvanı (baş) Kaynak: Tablo 3-6 Bartın İli ndeki Hayvansal Ürün Miktarı Ürün Miktar Beyaz et (ton) - Kırmızı et (ton) Tavuk yumurta sayısı (1000) İnek sütü (ton) Manda sütü (ton) 413 Koyun sütü (ton) 140 Keçi sütü (ton) 23 Deri (adet) Bal (ton) 361 Kaynak:

29 Sanayi Bartın ilinde sanayi işletmeleri çoğunluğu küçük olmak üzere ilçelere ve merkeze dağılmıştır. Kuruçasile ilçesinde Cam-İş Kuvars İşletmesi ile 3 adet taş ocağı ve 1 adet kalker ocağı, Ulus ilçesinde Öz-Süt Ürünleri Fabrikası bulunmaktadır. Projenin gerçekleştirileceği Amasra ilçesinde ise TTK Kurumuna ait Kömür İşletmeleri ve 5 adet taş, 1 adet mermer ocağı bulunmaktadır. Diğer sanayi kuruluşları ve OSB ler Merkez ilçede bulunmaktadır. Bartın ilinde mevcut sanayi sektörü; taş toprağa dayalı sanayi, orman ürünleri ve mobilya sanayi, gıda sanayi, kimya, kömür ve plastik sanayi, metal eşya, makina ve teçhizat sanayi ve tekstil ve konfeksiyon sanayi olarak sınıflandırılabilir. 10 Taş ve toprağa dayalı sanayilerde enerji amaçlı olarak kömür kullanılan kireç fabrikası ve çimento fabrikasında petrokok kömür kullanılmaktadır. Çimento fabrikası kömür ihtiyacının bir kısmını ise Amasra ilçesi nden çıkan taşkömürü ile karşılamaktadır Madencilik Türkiye nin taşkömürü rezervinin %99 unu Zonguldak-Bartın bölgesi oluşturmakta ve bu jeolojik rezervin 573 milyon tonu Amasra Havzasında bulunmaktadır. Buna ek olarak bölgedeki istihdamın çoğu Amasra Taşkömürleri Müessesesi tarafından sağlanmaktadır. İlçede aynı şekilde mermer rezervi de mevcut olup, işlenen madenin bir kısmı ihraç edilmektedir. Bartın ili ÇDP sine göre, Amasra ilçesi sektörel gelişimi listesinde 2000 yılında iş gücünün %22.20 sini oluşturan madencilik sektörünün, gelişen teknoloji, artan popülasyon vb. etkenler de göz önünde bulundurularak 2025 yılında tahmin edilen payının %17 gibi yüksek bir oranla bölgede hala önemli bir geçim kaynağı olacağı öngörülmüştür Balıkçılık Denizle iç içe olan bir bölge olması sebebiyle balıkçılık faaliyetleri ekonominin önemli kaynaklarından biridir. İlçede en fazla avlanan balık türü olan hamsinin yanında, barbun, zargana, kalkan, istavrit, mezgit, palamut vb. pek çok balık türü avlanmaktadır. Proje Sahası nın bulunduğu ilçe olan Amasra ilçesinde Amasra Balıkçı Barınağı ile Tarlaağzı Balıkçı Barınağı bulunmaktadır. Amasra ilçesine 12 km, Amasra Liman merkezine ise 4 km mesafede bulunan Tarlaağzı Balıkçı Barınağı, 2005 yılı Ekim Ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 570 metre uzunluğundaki Ana Mendirek ile 310 metre uzunluğundaki Tali Mendirekler ile korunan deniz alanı içerisindeki mevcut rıhtımlardan özellikle Balık Avlama Gemileri, Yatlar ve küçük tonajlı deniz araçları istifade etmektedirler. Balıkçı Barınağının işletimi Su Ürünleri Kooperatifi tarafından sağlanmaktadır. Proje Sahası, Balıkçı Barınağı doğusunda yer almakta olup aralarındaki mesafe yaklaşık 500 m dir. 10 Bartın İl Çevre Durum Raporu,

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI HALKIN KATILIMI TOPLANTISI MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ 16.02.2012 2012

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

Şekil 3-48 Taban Malzemesi Alınan Konumlar. Tablo 3-45 Taban Malzemesi Özellikleri. Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım) Projesi ÇED Raporu

Şekil 3-48 Taban Malzemesi Alınan Konumlar. Tablo 3-45 Taban Malzemesi Özellikleri. Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım) Projesi ÇED Raporu Şekil 3-48 Taban Malzemesi Alınan Konumlar Tablo 3-45 Taban Malzemesi Özellikleri Numune Kuzey Doğu % Çakıl % Kum % Silt % Kil Zemin Tanımı (Folk 1954) SED-1 41 43 30.79 32 20 25.96 0,17 98,96 0,87 0,00

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün,

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün, BATI ANADOLU GRUBU BATI ANADOLU GRUBU nun temelleri, 1966 yılında, %100 Türk Sermayesi ile kurulan Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile atılmıştır. Grubun ilk şirketi olan Batıçim hızla büyümüş ve kısa

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın KARACA Şube Müdürü Ege Bölgesi Sanayi Odası-ÇMO İZMİR 17/12/2010 01/04/2010

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri EK 1 ATIK KABULTESİSİ PROJE RAPORU VE ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI A) GENEL BİLGİLER 1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları 2) Raporu hazırlayanların tanıtımı B) LİMAN

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın n KARACA Şube MüdürüM V. ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18.02.2013 1 NEDEN İZİN VE LİSANS?

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK & TIBBİ ATIK STERİLİZASYON İZİN VE

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI KARABÜK İLİ, SAFRANBOLU İLÇESİ, ÇATAK KÖYÜ MEVKİİ ALMER Çevre Denetim Müş. Müh.İş Sağ. ve Güv. Proje Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI

OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI OMSK BÖLGESİ Sibirya Federal Bölgesine Dahildir Batı Sibirya Ovası'nın güneyinde bulunmaktadır. Güneyinde - Kazakistan Cumhuriyeti, batı ve kuzeyde Tyumen bölgesi ve doğuda

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi

Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi Şubat 2013 Giriş Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi (Proje) ile ilgili bilgi vermektedir.

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur.

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Ülkemizde çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren temel kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Bu Kanunun amacı,

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Hüseyin BOZDAĞ İSO Meclis Üyesi GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI 2. Grup Et, Balık ve Süt Mamulleri Sanayii 3. Grup Bitkisel Gıda Ürünleri ve İçecekler Sanayii 4. Grup

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

GFB Başvurularında Altın Kurallar

GFB Başvurularında Altın Kurallar 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre mevcut çevre izinleri için son geçerlilik tarihi

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI. Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11 Aralık 2015 1 Çevre Kanunu (İlgili hükümler) Kirletme

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN SİNOP ERFELEK BALIFAKI GÖLETİ VE SULAMA PROJESİ ÇED MUAFİYET İÇİN PROJE ÖZETİ SİNOP İLİ ERFELEK İLÇESİ BALIFAKI

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ İZİN YÖNETİMİ KURULUM ÖNCESİNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ Madde: 10/d FAALİYET SÜRESİNCE ÇEVRE KANUNCA ALINMASI GEREKLİ İZİN

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yalçın KARACA Şube Müdürü 1 İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler Tesisler ve faaliyetler, Kirletici Vasıfları

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan daki Yatırım Ortamı ve İş Olanakları 1- Temel Bilgiler: Hazırlayan: Abdelgader ABDALLA* Sunan: Dr. Mutrif SIDDIG** Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Konum: Afrika bölgesinin

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak 2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak 2016 Liman Yılı Olacak. Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak.

Detaylı