HEMA LİMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMA LİMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESİ"

Transkript

1 HEMA Dış Ticaret A. Ş. Büyükdere Caddesi No: 53 Maslak / İSTANBUL Tel : (212) Faks : (212) HEMA LİMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESİ (Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkii) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Ata Mahallesi Cad. 140/A Dikmen Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) ANKARA

2 Proje Sahibinin Adı : HEMA Dış Ticaret A. Ş. Adresi : Büyükdere Caddesi No: 53 Maslak / İSTANBUL Telefon Numarası : (212) Faks Numarası : (212) Projenin Adı : Proje Bedeli : $ Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi (İli, İlçesi, Mevkii) : Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları, Zonu : Bartın İli, Amasra İlçesi, Gömü Mevkii UTM ED50 ZONE 36 No Doğu (X) Kuzey (Y) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 i

3 Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü) PTD/ÇED Raporu/Nihai ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adı : PTD/ÇED Raporu/Nihai ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adresi, Telefon ve Faks Numaraları : PTD/ÇED Raporu/Nihai ÇED Raporu Sunum Tarihi (Gün, Ay, Yıl): Proje, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listesi Madde 10 kapsamındadır. Sektör: Suyolları, limanlar ve tersaneler Alt Sektör: DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç), DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Ata Mahallesi Cadde 140/A Dikmen Çankaya/ANKARA Telefon : (312) Faks : (312) Mart 2012 ii

4 İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler..iii Eklerin Listesi v Tabloların Listesi vi Şekillerin Listesi vi Kısaltmalar vii nı Hazırlayan Çalışma Grubu viii 1. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Proje Konusu Yatırımın Tanımı Proje Konusu Yatırımın Ömrü Proje Konusu Yatırımın Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması (su, hava, toprak kirliliği, gürültü, titreşim, ışık, ısı, radyasyon vb.) _ Sıvı Atıklar Katı Atıklar Hava Kalitesine Olan Etkiler Gürültü Flora ve Fauna Üzerinde Oluşması Muhtemel Etkiler Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi 13 2 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU (Proje Yeri ve Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler) Projenin Yeri Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler 16 3 PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ (Önerilen proje nedeniyle kirlenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, flora, jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava, (atmosferik koşullar) iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri, arazi kullanım durumu, hassasiyet derecesi (EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) ve yukarıdaki faktörlerin birbiri arasındaki ilişkileri de içerecek şekilde açıklanması) Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri Nüfus Özellikleri Ekonomi Flora ve Fauna 21 iii

5 3.3 Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler ile Doğal Afet Durumu Genel Jeolojik Özellikler Hidrojeolojik Özellikler Doğal Afet Durumu ve Depremsellik Arazi Kullanım Durumu ve Toprak Grupları Su Kaynakları Hava Gürültü Meteorolojik Özellikler İlin Genel İklim Koşulları Bölgesel Sıcaklık Dağılımı Mülkiyet Durumu Mimari ve Arkeolojik Miras Arazi Kullanımı Hassasiyet Derecesi (EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) 30 4 PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER Önerilen Projenin Aşağıda Belirtilen Hususlardan Kaynaklanması Olası Etkilerinin Tanıtımı (Bu tanım kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve olumlu olumsuz etkileri içermelidir) Proje için Kullanılacak Alan Doğal Kaynakların Kullanımı Kirleticilerin Miktarı (atmosferik şartlar ile kirleticilerin etkileşimi), Çevreye Rahatsızlık Verebilecek Olası Sorunların Açıklanması ve Atıkların Minimizasyonu Yatırımın Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak Tahmin Yöntemlerinin Genel Tanıtımı Çevreye Olabilecek Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Alınması Düşünülen Önlemlerin Tanıtımı 36 5 HALKIN KATILIMI Projeden Etkilenmesi Muhtemel Halkın Belirlenmesi ve Halkın Görüşlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmasına Yansıtılması İçin Önerilen Yöntemler Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar Bu Konuda Verebileceği Diğer Bilgi ve Belgeler 38 6 YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ 39 KAYNAKÇA 42 iv

6 EKLERİN LİSTESİ Ek-A Topografik Harita Ek-B Çevre Düzeni Planı Ek-C Genel Vaziyet Planı ÇED BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU BİLGİLERİ v

7 TABLOLARIN LİSTESİ Sayfa Tablo 2-1 Proje Sahası nın Koordinatları...14 Tablo 3-1 Proje Sahası nın Yer Aldığı Amasra İlçesi nin Nüfus Bilgileri (2010)...17 Tablo 3-2 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Bartın İli ne Ait Göç Verileri ( Dönemi)...17 Tablo 3-3 Bartın İli ndeki Tarım Alanlarının Kullanım Durumu...18 Tablo 3-4 Bartın İli ndeki Bitkisel Üretim Dağılımı...18 Tablo 3-5 Bartın İli ndeki Canlı Hayvan Sayısı...19 Tablo 3-6 Bartın İli ndeki Hayvansal Ürün Miktarı...19 Tablo 3-7 Bartın iline ait Yılları Arasında Gerçekleşen Meteorolojik Ortalama Değerler...29 ŞEKİLLERİN LİSTESİ Sayfa Şekil 1-1 Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım) Yerleşim Planı...2 Şekil 2-1 Proje Sahası na Ait Yer Bulduru Haritası...15 Şekil 3-1 Proje Sahası nın Yer Aldığı Bartın İli Genel Jeoloji Haritası...24 Şekil 3-2 Bartın İli Amasra İlçesi Stratigrafik Sütün Kesiti...25 Şekil 3-3 Bartın İli Depremsellik Haritası...26 vi

8 KISALTMALAR ADNKS Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi A.Ş. Anonim Şirket bk. Bakınız ºC Santigrat derece ÇDP Çevre Düzeni Planı ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi DOKAY-ÇED DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. DSİ Devlet Su İşleri DWT Dead Weight Ton ha Hektar kg Kilogram km Kilometre km 2 Kilometrekare lt Litre m Metre m 2 Metrekare m 3 Metreküp OSB Organize Sanayi Bölgesi sn Saniye TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu TTK Türkiye Taşkömürü Kurumu vb. ve benzerleri º Derece % Yüzde vii

9 viii

10 1. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ 1.1 Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Proje Konusu Yatırımın Tanımı HEMA Dış Ticaret A.Ş. tarafından Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkiinde liman yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında 250 metre (m) boyunda, 24 m eninde bir rıhtım ile rıhtımın iki ucuna kedi yolları ile bağlanmış 2 adet Bağlama Dolfeni ile limanın doğusunda ve rıhtımın arkasında yer alan, rıhtım dahil yaklaşık 730 m boyunca m 2 alanda dolgu ile dolgu önü anroşman korumaları ve liman alanının kuzeyinde Doğu-Batı istikametinde yaklaşık 350 m boyunca dalga kıran yapısı inşa edilecektir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi ÇED Raporu nda sunulacaktır. Madende üretilen kömürün Liman Proje Sahası na 674 m mesafede olan 1 numaralı Tarlaağzı kuyusunun (bk. Şekil 1-1) dibinde bulunan yeraltı silolarına taşınması sonrası buradan yer yüzüne çıkarılarak yapılması planlanan liman vasıtasıyla ihraç edilmesi öngörülmektedir. 15 Nisan 2005 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile HEMA Endüstri A. Ş. 1 arasında imzalanan anlaşma sonucu Amasra B sahası maden işletim hakları rödovans karşılığı 20 yıl süre ile HEMA ya verilmiştir. Bunun sonucunda Bartın ili Amasra ilçesinde Amasra Taşkömürü Maden Projesi kapsamında 3 adet kömür madeni kuyusu açılması ve işletilmesine karar verilmiştir. Madende üretilen kömür Tarlaağzı mevkiinde 1 numaralı Tarlaağzı kuyu dibinde bulunan yer altı silolarına taşınması sonrası buradan yüzeye çıkarılacak ve ihraç edilecektir. Yüzeye çıkarılan kömür, ihraç edilinceye kadar liman arka sahasında geçici olarak depolanacak ve buradan konveyör bantları vasıtasıyla gemilere yüklenerek ihraç edilecektir. Kömürün geçici depolanması esnasında olabilecek toz emisyonları için gerekli hesaplamalar ÇED Raporu nda detaylı olarak sunulacak olup, toz emisyon değerlerinin yüksek çıkması halinde modelleme çalışması yapılacaktır. Bu ihraç işlemi için ekonomik bir yol olan deniz taşımacılığı seçilmiş ve bu amaçla HEMA Dış Ticaret A.Ş., Bartın ili, Amasra ilçesi, Tarlaağzı Balıkçı Barınağı nın doğusunda kalan bölgede liman yapımı projesini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Kömür madeninin yapımı planlanan liman yoluyla ihracı sırasında madenin Proje Sahası olan liman alanına en yakın kuyu olan Tarlaağzı kuyusundan konveyor bant ile getirilmesi düşünülmektedir. Proje dahilinde inşaat aşamasında nitelikli personel hariç, görev alacak personelin Amasra ve çevre ilçelerden istihdam edilmesi planlanmakta olup Proje nin bu sayede bölgenin ekonomisine de ayrıca bir katkı sağlayacak oluşu göz önünde bulundurulmuştur yılında TTK ile Hema Endüstri A.Ş. arasında imzalanmış olan sözleşme Hattat Holding bünyesindeki Hema Dış Ticaret A. Ş. ye devredilmiştir. 1

11 HEMA Dış Ticaret A.Ş. Şekil 1-1 Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım) Yerleşim Planı Kaynak: HEMA 2

12 Proje kapsamında yapılacak geri saha dolgusu ile dalgakıran inşaat metotları farklı olacaktır. Rıhtım arkası ve devamında yapılacak dolgularda öncelikle dolgu ön tarafında (0-0,4) ton kategorisinde malzeme ihtiva eden bir sedde inşa edecektir. Bilahare sedde arkası dolgusu karadan yapılacaktır. Böylece dolgu malzemeleri içerisindeki ince malzemelerin denize yayılarak kirlilik yaratması önlenecektir. Dalgakıran inşaatında, çekirdek malzeme öncelikle -3,00 metre derinliğe kadar denizde dubalarla tabakalar halinde yapılacak ve son tabaka proje kotuna kadar karadan inşa edilecektir. Çekirdek dolgu üzerine gelecek birinci ve ikinci anroşman tabakalarının inşası çekirdek dolgu inşasını 30 metre aralıkla takip ederek gerçekleştirilecektir. Böylece dalgalı havalarda çekirdek dolgu malzemesinin dağılarak kirlilik yaratması önlenecektir. İnşa sırasında sürekli olarak hava raporları alınacak ve fırtınalı havalarda çekirdek dolgunun önü ve boşta kalan yan cepheleri geçici olarak büyük taşlarla kapatılarak fırtınaya karşı korunacaktır. Proje kapsamında rıhtıma DWT kapasiteli yük gemileri ile taşıma yapılması planlanmaktadır. Yapılması planlanan Liman Projesi ile yatırımcı 1 numaralı Tarlaağzı kuyusundan çıkarılacak olan madenin ihracını düşünmektedir. Proje kapsamında herhangi bir üretim yapılmayacağından nihai ve yan ürün üretimi söz konusu olmayacaktır. Liman inşaatında yaklaşık ton dolgu malzemesi (dalgakıran inşaatı ve kıyı koruma anroşmanları hariç) kullanılacaktır. Dolgu malzemesi olarak kullanılan taşlar, T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH Liman ve Deniz İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi ne uygun olarak sert, sağlam, masif ve sık kristallerden teşekkül etmiş, aşınma, don, su ve hava tesirlerine yeteri kadar dayanıklı, absorbsiyon özelliği olmayan çatlaksız ve kırıksız olacaktır. Yüzeysel veya su ortamının dolgu bünyesine sızması, taneler arasındaki sürtünme mukavemetini azaltacak dolgunun stabilitesinin bozulmasına sebep olacaktır. Bu nedenle dolguda kullanılacak olan taşlar deniz suyunun kirlenmesine neden olmayacak, dış etkenlerle bozunma ve ayrışmaya uygun marnlı ve şistli kayalardan olmayacaktır. Liman dolgusu için gerekli olan malzemenin geri sahada bulunan Taş Ocağı ruhsatı olan sahadan ve/veya firmanın diğer taş ocağı ruhsatlı sahalarından sağlanması düşünülmektedir Proje Sahası nı gösteren Topografik Harita Ek-A da, sunulmaktadır. Proje kapsamında dip taraması yapılması konusunda detaylı bilgi gerekli mühendislik çalışmalarının tamamlanmasından sonra ÇED Raporu nda sunulacaktır. Proje Sahası nı içeren 1/1.000 ölçekli İmar ve Dolgu Planı ile Yerleşime Uygunluk Haritaları ÇED Raporu nda sunulacaktır Proje Konusu Yatırımın Ömrü Proje konusu yatırımın ömrü 49 yıl olarak öngörülmüştür. Proje inşaat sürecinin, mevsim koşullarına bağlı olmak kaydıyla, gerekli izinlerin alınması sürecinin 3

13 tamamlanmasına müteakip 2 yılda tamamlanması beklenmektedir. Proje ye ait detaylı iş termin planı ÇED Raporu nda verilecektir Proje Konusu Yatırımın Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Dünyadaki malların üçte ikisi deniz yolu ile taşınmakta olup uluslararası denizcilik küresel ticarette hayati bir rol oynamaktadır. Denizcilik endüstrisi uluslararası büyük hacimli malların pratik olarak en düşük maliyetle taşınmasını sağlamaktadır. Denizcilik sektörü en kısa sürede gemilerin geriye dönüşünü gerektirmekte ve yüksek oranda kazanç getirmektedir. Gemi değerleri ve charter ücretleri denizcilik kapasitesinin arz ve talep değişikliklerine bağlıdır. Gemi talepleri küresel ve bölgesel ekonomik koşullar, uluslararası ticaretteki gelişmeler, liman tıkanıklıkları, ticaret rotaları, ekin hasılatı, savaş durumu, siyasi gelişmeler, ambargo ve grevler, tüketici, kuru yük malları ve ham petrol ve petrol ürünlerine talep gibi faktörlerden etkilenmektedir yılı verilerine göre bugün dünya deniz ticaret filosu 1,23 milyar DWT a, dünya deniz ticaret hacmi de 8,17 milyar tona ulaşmış olup, dünya deniz ticaretinden de yılda yaklaşık 400 milyar $ gelir elde edildiği tahmin edilmektedir 3 Gittikçe yükselen bir trend gösteren ve trilyon dolarlık hacme sahip denizcilik sektörünün başlıca global trendleri konteyner trafiğinin artmaya devam etmesi, artan gemi boyutları, denizcilik rotalarının birleşmesi, denizcilik hatlarının küreselleşmesi, birleşmesi ve liman operatörlerinin birleşmesidir 4. Dünya ticaretinin ithal ve ihraç yüklerinin % 90 ından fazlası, Türkiye de ise % 87,4 ü deniz yoluyla taşınmaktadır. Dünya deniz ticaretinin 2010 yılında 1,23 milyar DWT değerine ulaştığı bilinmektedir. Tarıma dayalı ekonomiden imalata dayalı ekonomiye geçen dünyadaki birçok ülke uluslararası ticarette daha fazla yer almıştır. Deniz ticaretinin gelişmesine paralel olarak söz konusu ülkelerde etkin planlanan, geliştirilen ve işletilen limanlara ihtiyaç vardır. Deniz taşımacılığının artması bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunlar; limanlarda artan talebi karşılamak için kapasite ihtiyacı, rekabet edici bir tarife yapısının oluşturulması, liman sıkışıklıklarını azaltma, güvenlik ve emniyeti arttırma, artan yakıt fiyatları ve doğal afetler olarak sıralanabilir. Türk limanlarındaki kargo trafiği artışı son yıllarda önemli ölçüde artış göstererek 2000 yılında yaklaşık 186 milyon tondan 2007 yılında 285 milyon tona ve 2008 yılında 315 milyon tona ulaşmıştır. Dünya filosunun % 22,7 sini bünyesinde bulunduran Panama birinci sırada yer alırken, Liberya % 9,2 ile ikinci, Bahama ise % 5,9 ile üçüncü sıradadır. Ülkemiz ise 2002 yılına kıyasla 2003 yılı başı itibariyle % 5,1 lik bir düşüşle 19. sıradan 20. sıraya gerilemiştir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) nun 2011 verilerine göre gross tonaj sıralamasında Türkiye 5,946,844 gross tonaj ile 25.sırada yer almaktadır. Üç tarafı denizle 2 3 T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Deniz Ticareti İstatistikleri, Ankara, Kieran, P. World Trends in Shipping and Port Reform, South Africa (2003) Intereconomics, July/August 2007, 4

14 çevrili olan ve stratejik konumda bulunan bir ülkenin daha iyi bir paya sahip olması gerekirken ülkemiz bu sıralamalarda ancak yüzde 1 lik pay ile 20. sırada yer almakta olup, aslında ülkemizin bu sıralamadaki yeri çok yukarılarda olmalıdır. Yıllara göre filo kayıtları ve ülkemiz filosunun dünya sıralamasındaki yeri Tablo 1-2 de verilmiştir. Tablo 1-2 Türk Deniz Ticaret Filosunun Yıllara Göre Gelişimi (150 GT ve üzeri gemiler) Yıllar Adet DWT GT Kaynak: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü - Gemi Sicil ve İstatistik Dairesi Başkanlığı 1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu ile kara sularımızda yük ve yolcu taşıma hakkı ülkemize verilmiş olup; ülkemiz için ithalat ve ihracatta deniz taşımacılığı çok önemli bir yere sahiptir. Ancak ülkemizde denizcilik sektörünün potansiyeli ile bu potansiyelin ülke ekonomisine sağladığı katma değer arasında bir uyumsuzluk bulunmaktadır. Dış ticaret hacmimizin % 85 e yakını deniz yolu ile ve bunun da ancak % 30 u Türk bayraklı gemilerle yapılmaktadır. Denizyolu ulaştırma hizmetlerine olan talep, limanları ve ilgili hizmetleri artırıcı bir etkiye yol açmıştır. Böylece, denizle ilgisi olan ülkeler, gerek kendi ihtiyaçlarını ve gerekse dış talebi karşılama amaçlı liman tesisine ve filo oluşumuna gitmişlerdir. Dünya ticaretindeki hacim genişlerken, nispeten düşük masraflı olan denizyolu ulaştırmasına olan talepte de artış olmakta ve paralelinde limana ve ilgili hizmetlere de ihtiyaç artmaktadır. Ülkemizde de bu konuya ilişkin hassasiyeti göstermek ve limanlar ile ilgili hizmetlere gereken önem verilmek durumundadır. Dış Ticaretimizin (ithalat-ihracat) % 87,4 ü denizyoluyla yapılmakta olup, dünya deniz ticaret hatlarının merkezi konumunda bulunan ülkemizde, limanlarımızın teknolojik gelişmelere uyum sağlamadaki zorlukları ve altyapı eksikliği ve limanla entegrasyonu sağlayacak demiryolu bağlantılarının yetersizliği nedeniyle, transit taşımacılıktan yeterli pay alınamamaktadır. Ocak 2004 tarihinde uygulanmaya başlanan Özel Tüketim Vergisi indirilmiş yakıt alımı uygulaması sonucu, hizmetlerin ucuzlayarak, yolcu ve yük taşımacılığında denizyolu payının arttırılması hedeflenmiştir. Ülkemiz limanlarında, Denizcilik Müsteşarlığı verilerine göre 2009 yılında ton yük elleçlenmiştir. Türkiye ekonomisinin gösterdiği gelişme önümüzdeki yıllarda denizyolu taşımacılığına olan talebin önemli ölçüde artacağını göstermektedir. Bugün yaklaşık 15 5

15 milyon DWT luk bir kapasiteye sahip olan deniz ticaret filomuzun, planlanan sanayi yatırımları, uygulamaya konan ve konacak olan çeşitli projeler, ihracatta uzak pazarlara yönelme gibi hedefler sayesinde ilerleyen yıllarda 20 milyon DWT a çıkacağı tahmin edilmektedir. Deniz ticaret filosundaki bu gelişme ülkemizde yeni limanların yapılmasını da gündeme getirmektedir. Bu nedenle HEMA Dış Ticaret A.Ş., Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkiinde liman projesinin yapımını gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Projenin amacı; 1 numaralı Tarlaağzı kuyusundan çıkarılan kömürün Tarlaağzı kuyu dibinde bulunan yer altı silolarına taşınması sonrası buradan yüzeye çıkarılarak ihraç edilmesidir. İhraç yöntemi olarak denizyolu taşımacılığının seçilmesinin nedeni; bölgede yüksek miktarda kömürün taşınabileceği uygun karayolunun olmaması ve deniz taşımacılığının karayolu taşımacılığına göre hem çevresel etkilerinin hem de maliyetinin az olmasıdır (bk. Ek-A) tarih ve sayılı Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği çerçevesinde gemilerin ve diğer deniz araçlarının normal operasyonları sırasında ortaya çıkan atıklardan kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla ilgili ulusal düzenlemeyi yapmak ve Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) nin etkili olarak uygulanması için, Türkiye nin deniz yetki alanlarındaki limanlarda kurulması ve işletilmesi gerekli olan atık kabul tesisleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Bu yönetmelik; Türkiye nin deniz yetki alanlarındaki limanları, bu limanlara gelen gemileri ve bu limanlarda kurulacak olan atık kabul tesislerini kapsamaktadır. Limanda tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak taraf olunan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümlerine uygun hizmet verilmekte olup, bundan sonraki çalışmalarda da bu Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 1.2 Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması, Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkiinde ve Tarlaağzı Balıkçı Barınağı nın doğusunda yer almaktadır. Liman; rıhtım, geri saha, kıyı koruma yapıları ve dalga kıran dahil yaklaşık m 2 lik alan üzerinde yapılacak olup, Proje Sahası nın arkasında kalan kara alanı ise, 1/ ölçekli Bartın İli Çevre Düzeni Planı na göre orman alanı vasfında bulunan araziler sınıfında yer almaktadır (bk. Ek-B). Ayrıca Proje Sahası ve çevresini gösterir Arazi Varlığı Haritası, Orman Mescere Haritası ve 1/ Ölçekli olarak hazırlanmış detaylı Jeoloji Haritası ÇED Raporu nda sunulacaktır. 1.3 Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması (su, hava, toprak kirliliği, gürültü, titreşim, ışık, ısı, radyasyon vb.) Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamasında aşağıda belirtilen çevresel etkilerin oluşması beklenmektedir. 6

16 1.3.1 Sıvı Atıklar Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması: Proje nin arazi hazırlığı ve inşaat çalışmalarında çalışacak olan 250 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı olacaktır. Tesisin inşaat ve işletme aşamalarında çalışacak personelin içme ve kullanma suyu; Tarlaağzı Hema maden sahasında mevcut bulunan içme suyu arıtma tesisinden şebeke ile liman geri sahasına boru hattı döşenerek sağlanacaktır. Proje nin arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında Amasra ve çevre ilçelerden temin edilecek olan 250 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Çalışacak 250 kişi için içme ve kullanma suyu miktarı, bir kişinin ihtiyaç duyacağı su 150 lt/gün 5 olarak kabul edilirse; 250 kişi x 150 lt/kişi-gün = lt/gün = 37,5 m 3 /gün su kullanımı olacaktır. Kullanılacak suyun %100 ünün atık su olarak geri döneceği kabulüyle oluşacak evsel nitelikli atıksu miktarı 37,5 m 3 /gün dür. Proje nin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında çalışacak olan personelin bütün idari ve sosyal ihtiyaçları, şantiye alanı içerisinde kurulacak olan prefabrik tesislerden karşılanacaktır. Proje kapsamında personelden kaynaklanacak atıksu için paket arıtma tesisi inşa edilecek olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, gerekli belgeler hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na Çevre İzni ve Lisansı başvurusunda bulunacak ve. gerekli deşarj kriterleri sağlandıktan sonra Gömü Deresi ile Çapak Deresi nin birleştiği noktadan deşarjı yapılacaktır. İşletme Aşaması: Planlanan Proje dahilinde karada herhangi bir endüstriyel faaliyet gerçekleştirilmeyecek olup, Proje nin işletme aşamasında; çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı ve sıvı atık ile limana demirleyen gemilerden kaynaklı evsel atık su, katı atık, sintine, balast, slop suları, slaç ve atık yağ oluşumu söz konusu olacaktır. İşletme aşamasında gemilerden ve çalışacak olan personelden kaynaklanacak olan atıklar ve bertaraf yöntemi aşağıda başlıklar altında detaylandırılmıştır. Liman Tesislerinde Oluşacak Evsel Nitelikli Atıksular Proje nin işletme aşamasında çalışacak olan 40 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı olacaktır. Personelin içme ve kullanma suyu; Tarlaağzı Hema maden sahasında mevcut bulunan içme suyu arıtma tesisinden şebeke ile liman geri sahasına boru hattı döşenerek sağlanacaktır. İşletme aşamasında çalışacak 40 kişi için içme ve kullanma suyu miktarı, bir kişinin ihtiyaç duyacağı su 150 lt/gün olarak kabul edilirse; 40 kişi x 150 lt/kişi-gün lt/gün = 6 m 3 /gün su kullanımı olacaktır. 5 Kaynak: Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları İTÜ , Prof. Dr. Dinçer TOPACIK, Prof. Dr. Veysel EROĞLU. 7

17 Kullanılacak suyun % 100 ünün atık su olarak geri döneceği kabulüyle oluşacak evsel nitelikli atıksu miktarı 6 m 3 /gün olacaktır. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelden kaynaklanacak atıksu arıtımı için inşa edilecek olan paket arıtma tesisinin dizaynı, işletme döneminde çalışacak personelden kaynaklı atıksu miktarının arıtılmasını sağlayacak kapasitede olacaktır. Bu durumda işletme aşamasında da inşaat aşamasında kurulmuş olan paket arıtma tesisinin kullanılmasına devam edilecektir. Arıtma tesisinden deşarj kriterlerine uygun olarak çıkacak olan arıtılmış sular, Gömü Deresi ile Çapak Deresi nin birleştiği noktadan deşarj edilecektir. Arıtma tesisi ile ilgili detaylı bilgi, ÇED Raporu nda verilecektir. Gemilerden Kaynaklanacak Evsel Nitelikli Atıksular Limana yanaşacak gemilerdeki personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksular, gemilerden alınarak Proje Sahası nda kurulacak olan paket arıtma tesisine verilecektir. Gemilerden Kaynaklanacak Sintine Suları, Balast, Slop ve Slaç Atıkları Gemilerden kaynaklanacak sintine suları, balast, slop ve slaç atıkları, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen şekilde bertaraf edilecektir. Oluşacak sintine suları, balast, slop ve slaç atıklarının 2 yolla bertarafı planlanmaktadır. Hangi bertaraf yönteminin uygulanacağı ÇED Raporu nda netleştirilecektir. Bunlardan 1. Yöntemde, sintine suları ve atık yağlar, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtildiği üzere, Atık Kabul Tesisi proje formatına göre hazırlanacak olan bir rapor ve ilgili dilekçe ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na başvuru akabinde gerekli işlemler tamamlandıktan sonra lisans alınacak olan Atık Kabul Tesisine alındıktan sonra belirli periyotlarla lisanslı bertaraf tesislerinde bertaraf edilecektir. 2. Yöntem de Atık Kabul Tesisi olan bir liman ile protokol imzalanarak adı geçen atıkların bertarafı yöntemidir. Bunun dışında limanda herhangi bir akaryakıt ikmali, bakım, onarım, vb hizmeti verilmeyeceğinden bu işlemlerden dolayı herhangi bir atık oluşması söz konusu değildir. Proje kapsamında Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen tüm hükümlere uyulacaktır. Proje nin inşaat ve işletme aşamasında denize herhangi bir kirletici madde atılmasına izin verilmeyecektir. Denize herhangi bir madde düşmemesi için önlem alınacak ve bu kapsamda hazırlanacak olan detaylı Acil Müdahale (Eylem) Planı ÇED Raporu nda sunulacaktır. Atık Yağlar İnşaat sırasında kullanılan araçların bakım-onarımı, yağ ve filtre değişimi bölgede bulunan bakım istasyonlarında yapılacaktır. Araç bakımlarının Proje Sahası nda yapılması durumunda ise Proje Sahası içerisinde altı sızdırmasız ve sundurma yapı ile çevrilmiş 8

18 alanda yapılacaktır. Araç bakımları sırasında oluşması muhtemel atık yağlar sızdırmasız tanklarda depolanarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir. Araçlar ve makineler için bakım ve yakıt ikmallerinin yapılmasında tarih ve sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır. Bitkisel Yağlar Proje nin inşaat aşamasında personelin yemek ihtiyacı dışarıdan karşılanacak olup, Proje Sahası nda bitkisel yağlardan kaynaklı atık oluşumu söz konusu olmayacaktır Katı Atıklar Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması; Proje kapsamında arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında; çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar, inşaat atıkları ve ambalaj atıkları oluşacaktır. Proje nin inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı katı atık oluşumu söz konusu olup, bu atıklar tamamen evsel nitelikli katı atık kategorisinde olacaktır. Proje nin arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı miktarı 1,34 kg/gün olarak kabul edildiğinde; 250 kişi x 1,34 kg/gün = 335 kg/gün evsel nitelikli katı atık oluşacaktır. Oluşacak bu katı atıkların saha içerisinde konteynerlerde biriktirilip, Amasra Belediyesi ile protokol imzalanarak, ilgili belediyenin katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Katı atıkların toplanması, depolanması, geri kazanımı ve bertarafı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen hususlara uygun olarak hareket edilecektir. Ambalaj Atıkları Proje nin arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personelden ve inşaat çalışmalarından kaynaklı ambalaj atıkları oluşacaktır. İnşaat çalışmalarından oluşacak ambalaj malzemesi ve benzeri katı atıklardan; geri kazanımı mümkün olanlar yeniden değerlendirilecek, geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise Amasra Belediyesi ile protokol imzalandıktan sonra, Amasra Belediyesi nin katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilmeleri sağlanacaktır. Kağıt, karton vb. geri dönüşümü mümkün olan ambalaj atıkları; evsel nitelikli katı atıklardan ayrı olarak, şantiye sahası içerisinde üstü kapalı konteynerde biriktirilecek ve daha sonra da lisans almış geri dönüşüm firmalarına satılarak değerlendirilmesi düşünülmektedir. Oluşacak ambalaj atıkların bertarafında ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. 9

19 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Proje kapsamında m² lik alanda dolgu işlemi yapılacaktır. Yapılacak geri saha dolgusu ile, dalgakıran inşaat metotları farklı olacaktır. Rıhtım arkası ve devamında yapılacak dolgularda öncelikle dolgu ön tarafında (0-0,4) ton kategorisinde malzeme ihtiva eden bir sedde inşa edecektir. Bilahare sedde arkası dolgusu karadan yapılacaktır. Böylece dolgu malzemeleri içerisindeki ince ön malzemelerin denize yayılarak kirlilik yaratması önlenecektir. Dalgakıran inşaatında, çekirdek malzeme öncelikle -3,00 metre derinliğe kadar denizde dubalarla tabakalar halinde yapılacak, son tabaka proje kotuna kadar karadan inşa edilecektir. Bu işlem öncesinde dolgu yapılacak alanda kazı işlemi gerçekleştirilecektir. Kazı sırasında sıyrılan üst toprak sahada uygun bir alanda yağıştan ve rüzgardan korunaklı bir şekilde depolanacak ve inşaat aşamasının son bölümünde peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır. Dolgu işlemi sırasında ton malzeme Proje Sahası na getirilecek ve inşaat makinaları yardımıyla dolgu işlemi yapılacaktır. İnşaat faaliyetleri sırasında kullanılacak inşaat atıklarından (parça demir, çelik, demir, ambalaj ve kağıt atıkları vs) geri kazanılacak kısmı değerlendirilecek, kalan atıklar ise Amasra Belediyesi tarafından gösterilen alanlarda bertaraf edilecektir. İnşaat aşamasında oluşması muhtemel hafriyat atığının miktarının detaylandırılması ÇED Raporu nda yapılacaktır. Hafriyat atığının oluşması durumunda uygun bertaraf yöntemi Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilecektir. Tehlikeli Atıklar Atık pil ve lastikler dışında, Proje kapsamında oluşabilecek başlıca tehlikeli atık türleri arasında makina ve ekipman bakımından kaynaklanacak atık üstübülerdir. Bu atıklar, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca biriktirilerek, tehlikeli atıkların toplanması konusunda yetkili firmalara verilecektir. Atık Pil ve Akümülatörler Proje nin inşaat aşamasında, ulaşım araçları, iş makinaları ve iletişim araçlarından kaynaklanabilecek atık pil ve akümülatörler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca Proje Sahası nda biriktirilerek bu tür atıkların geri dönüşümü ve bertarafı konusunda yetkili kuruluşlara gönderilecektir. Tıbbi Atıklar Proje nin inşaat aşamasında 250 personel çalışacak olup, personel ile ilgili sağlık işlemleri için liman sahasındaki HEMA ya ait revirden (Tarlaağzı kuyu şantiyesinde kurulu olan revir) istifade edilecektir. Oluşacak tıbbi atıklar tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve tarih ve sayılı Resmi 10

20 Gazete de yayımlanan yönetmelik ile revize edilen "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda bertaraf edilecektir. Ömrünü Tamamlamış Lastikler Proje nin inşaat aşamasında, araç ve iş makinalarının lastiklerinin Proje Sahası nda değiştirilmesinin gerekmesi halinde değişen lastikler, tarih ve sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca lisanslı taşıyıcılara teslim edilecektir. İşletme Aşaması: Proje nin işletme aşamasında, limanda çalışan personelden kaynaklı ve limana yanaşacak gemilerde oluşacak evsel nitelikli ve geri kazanımı mümkün katı atıklar ve ambalaj atıkları oluşacaktır. Limana yanaşacak gemiler seyir halinde iken gemi içerisinde oluşacak olan katı atıklar, gemilerde bulunacak toplama kaplarında ayrı olarak toplanacak limandaki toplama kaplarına aktarılacaktır. Proje nin işletme aşamasında ortaya çıkacak evsel nitelikli katı atıkların bertaraf edilmesinde tarihli ve sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. Kağıt, karton vb. geri dönüşümü mümkün olan ambalaj atıkları; evsel nitelikli katı atıklardan ayrı olarak, şantiye sahası içerisinde üstü kapalı konteynerde biriktirilecek ve daha sonra da lisans almış geri dönüşüm firmalarına satılarak değerlendirilmesi düşünülmektedir. Oluşacak ambalaj atıkların bertarafında ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir Hava Kalitesine Olan Etkiler Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması: Planlanan Proje nin arazi hazırlığı ve inşaat çalışmaları esnasında kullanılacak olan araçların hareketlerinden, dolgu ve hafriyat çalışmalarından kaynaklı hava emisyonları meydana gelecektir. Proje inşaat aşamasında dozer, kamyon, greyder, mikser, arazöz yükleyici vb. makina ve ekipmanların çalışması düşünülmektedir. Adı geçen makine ve ekipmanların net sayısı ÇED Raporu nda sunulacaktır. İş makinalarından kaynaklanacak emisyonların en aza indirilmesi için kullanılacak araçların bakımları düzenli olarak yapılacaktır. Hafriyat ve dolgu çalışmalarından meydana gelecek toz oluşumunu önlemek için inşaat çalışmaları süresince savurma yapmadan doldurma-boşaltma işlemleri yapılacak, malzemenin kamyonlarla nakli sırasında araçların üzeri kapatılarak tozun yayılması önlenecektir. Kuru ve rüzgarlı havalarda, çalışma sahası arazöz ile düzenli olarak sulanacak ve tozuma mümkün mertebe önlenecektir. Ayrıca kurulacak olan şantiye sahası dahilinde araçların seyri saatte 30 km hız ile sınırlandırılacaktır. 11

21 Toz emisyonu ile ilgili detaylı bilgiler ve modelleme çalışmaları hazırlanacak olan ÇED Raporu'nda verilecektir. İşletme Aşaması: Proje nin işletme aşamasındaki başlıca emisyon kaynağı, terminal alanındaki konteynerleri yüklemek, boşaltmak ve tesis içerisine taşımak için kullanılacak olan araçların (kamyon, treyler, depolama vinci vs.) egzoz gazları kaynaklı gaz emisyonlarıdır. Söz konusu araçlardan kaynaklanacak egzoz gazı emisyonlarının minimum düzeyde tutulması için araçların periyodik bakımları yapılacaktır. Tesiste kullanılacak diğer ekipmanlar da düzenli olarak kontrol edilecek, bakıma ihtiyacı olan ekipmanlar bakımları tamamlanıncaya kadar kullanılmayacaktır. Projesi nin işletme aşamasında oluşacak emisyon miktarları ile ilgili detaylı bilgiler hazırlanacak olan ÇED Raporu nda verilecektir Gürültü Arazi Hazırlık ve İnşaat Çalışmaları: Proje nin inşaat aşamasındaki gürültü, kıyı düzenlemesi ve dolgu işlemleri ile Proje Sahası nda gerçekleştirilecek çalışmalar için kullanılacak olan dozer, kamyon, greyder, mikser vb. iş makineleri ve ekipmanlarından kaynaklanacaktır. Ancak Proje nin inşaat aşamasında oluşacak bu gürültü lokal ve geçici olup, inşaat bitiminde sona erecektir. İnşaat faaliyetleri süresince, meydana gelecek gürültünün çalışanlara ve yakın çevrede yaşayanlara etkisini en aza indirgemek amacıyla, araçların tümü aynı zamanda çalıştırılmayacak, kademeli olarak çalıştırılacaktır. Ayrıca makina ve ekipmanların düzenli bakımları yapılmak suretiyle gürültü düzeyleri daha alt seviyelere çekilecektir. Söz konusu Proje nin arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları esnasında Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. İnşaat sırasında ortaya çıkabilecek toz, gürültü, titreşim, ve benzeri kaynaklı çevresel etkiler, hazırlanacak olan ÇED Raporu nda detaylı olarak ele alınacak ve Akustik Rapor hazırlanacaktır. İşletme Aşaması: Proje nin işletme aşamasında yükleme-boşaltma ve diğer işlemler için kullanılacak iş makineleri (kule vinç, yükleyici, kamyon, konveyör bant vs.) ile limana yanaşacak gemilerden kaynaklı gürültü oluşumu söz konusu olacaktır. İşletme aşamasında oluşacak gürültü miktarı, limanın gemi trafiği ve kullanılacak iş makinelerinin miktarları ve özelliklerine göre değişim gösterecektir. Bu doğrultuda yapılacak olan detaylı gürültü hesaplamaları ve gürültü haritaları ÇED Raporu kapsamında hazırlanacak olan Akustik Rapor da verilecektir. Söz konusu Proje nin işletme aşamasında Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 12

22 1.3.5 Flora ve Fauna Üzerinde Oluşması Muhtemel Etkiler Flora Bartın ili dağlık ve çok engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Bu alan yoğun olarak ormanlarla kaplıdır. Orman alanları ilin %56 lık kısmını oluşturmaktadır. Ormanlarda varolan başlıca ağaç türleri; kayın, meşe, gürgen, kestane, dişbudak ve akçaağaç olarak sıralanabilir. Proje kapsamında flora üzerine oluşması muhtemel etkilerin azaltılmasına yönelik tedbirler ÇED Raporu nda detaylı olarak açıklanacaktır.. Fauna Bartın İli, hayvan türleri bakımından da oldukça zengindir. Proje nin yer aldığı bölge ve yüksek kesimlerinde tavşan, karaca, ayı, kurt, tilki, çakal, sansar, porsuk ve yaban domuzu gibi hayvan türleri yaşamaktadır. Karasal fauna türleri inşaat aşamasında ortamdaki gürültü ve hareketlilikten dolayı bulundukları habitatları terk ederek çevredeki daha uygun alternatif yaşam alanlarına çekileceklerdir. Fauna türleri üzerinde stres yaratan bu faktörler ortadan kalktığında bu türler tekrar proje alanı ve çevresindeki uygun olan habitatlara yerleşecekledir. Deniz Ekosistemi İnşaat faaliyetleri deniz ortamında gerçekleşecek olup, olabilecek muhtemel etkiler ve alınacak tedbirler ÇED Raporu nda açıklanacaktır. 1.4 Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi Proje Sahası; kömürün yüzeye çıkarılacağı 1 nolu Tarlaağzı Kuyusu nun liman lokasyonuna yakınlığı, jeolojik koşullar, meteorolojik özellikler, ulaşım kolaylığı vb. faktörler göz önüne alınarak seçilmiştir. İhraç yöntemi olarak denizyolu taşımacılığının seçilmesinin nedeni; bölgede yüksek miktarda kömürün taşınabileceği uygun karayolunun olmaması ve deniz taşımacılığının karayolu taşımacılığına göre hem çevresel etkilerinin hem de maliyetinin az olmasıdır. (bk. Ek-A) 13

23 2 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU (Proje Yeri ve Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler) 2.1 Projenin Yeri HEMA Dış Ticaret A.Ş. Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkiinde Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım) Projesi ni gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Proje Sahası, kuş uçuşu olarak Bartın iline m, Amasra ilçesine m, en yakın yerleşim yeri olan Tarlaağzı Köyüne ise yaklaşık 815 m mesafededir. Proje Sahası na ait koordinat bilgileri Tablo 2-1 de, Proje Sahası nın konumunu gösterir Proje Sahası Bulduru Haritası Şekil 2-1 de, Topografik Harita Ek-A da, Çevre Düzeni Haritası Ek-B de ve Genel Vaziyet Planı Ek-C de verilmiştir. Tablo 2-1 Proje Sahası nın Koordinatları UTM ED50 ZONE 36 No Doğu (X) Kuzey (Y) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 14

24 Şekil 2-1 Proje Sahası na Ait Yer Bulduru Haritası 15

25 2.2 Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler HEMA Dış Ticaret A.Ş. tarafından Bartın ili, Amasra ilçesi,gömü mevkiinde liman yapılması planlamaktadır. Proje kapsamında 250 m boyunda, 24 m eninde bir rıhtım ile rıhtımın iki ucuna kendi yolları ile bağlanmış 2 adet Bağlama Dolfeni ile limanın doğusunda ve rıhtımın arkasında yer alan, rıhtım dahil yaklaşık 730 m boyunca m 2 alanda dolgu ile dolgu önü anroşman korumaları ve liman alanının kuzeyinde Doğu-Batı istikametinde yaklaşık 350 m boyunca dalga kıran yapısı inşa edilecektir. Yapılması planlanan liman vasıtasıyla Proje Sahası na 674 m uzaklıkta bulunan 1 numaralı Tarlaağzı kuyusundan (bk. Şekil 1-1) çıkarılacak kömür, Tarlaağzı kuyu dibinde bulunan yer altı silolarına taşınma sonrası buradan yüzeye çıkarılacak ve ihraç edilecektir. Yüzeye çıkarılan kömür, ihraç edilinceye kadar liman arka sahasında geçici olarak depolanacak ve konveyör bantları vasıtasıyla gemilere yüklenerek ihraç edilecektir. Bu nedenle, kömür madeninin çıkarıldığı 1 numaralı kuyu olan Tarlaağzı kuyusuna en yakın lokasyon olan Gömü mevkiinde Hema Limanı projesinin gerçekleştirilmesine karar verilmiş ve başka bir alternatif düşünülmemiştir. 16

26 3 PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ (Önerilen proje nedeniyle kirlenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, flora, jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava, (atmosferik koşullar) iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri, arazi kullanım durumu, hassasiyet derecesi (EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) ve yukarıdaki faktörlerin birbiri arasındaki ilişkileri de içerecek şekilde açıklanması) 3.1 Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri Nüfus Özellikleri Proje nin yer aldığı, Amasra İlçesi nin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre bu yerleşimlere ilişkin nüfus bilgileri Tablo 3-1 de verilmektedir. Tablo 3-1 Proje Sahası nın Yer Aldığı Amasra İlçesi nin Nüfus Bilgileri (2010) İl/İlçe Merkezi Belde/Köyler Toplam Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Kaynak: Net göç, bir yerleşim yerinin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Bir yerleşim yerinin aldığı göç verdiğinden fazla ise net göç pozitif, aldığı göç verdiğinden az ise net göç negatiftir. Net göç hızı veya oranı, iki genel nüfus sayımı arasında göç edebilecek her bin kişi için net göç edenlerin sayısıdır (bk. Tablo 3-2). Bartın ili IV. Derece gelişmiş iller arasında yer alıp, aldığı göç oranı verdiğini karşılayamaması sebebiyle net göç hızında eksi bir değere sahiptir. Ekonomik, ticari ve sanayi sebepler sonucu ortaya çıkan bu durum neticesinde Bartın, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 81 ilde 55. sırada yer almaktadır 6. Tablo 3-2 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Bartın İli ne Ait Göç Verileri ( Dönemi) İller Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı ( ) Türkiye İstanbul ,77 İzmir ,91 Ankara ,41 Adana Bartın Kaynak: yılında revize edilen 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Amasra ilçe merkezi için Bartın Üniversitesi Gelişim Planı doğrultusunda belirlenen Amasra Meslek Yüksekokulu ve Amasra çevresinde gelişmesi öngörülen turizm alanlarının ilçe 6 İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 2003, DPT. 17

27 merkezine getireceği nüfus göz önünde bulundurulmuş, ancak bu artışın aşırı olmayacağı, nüfusun 2025 yılında imar planı nüfus projeksiyonuna ulaşmayacağı görülmüştür Ekonomi Tarım Proje Sahası nın yer aldığı Bartın ili Amasra ilçesinde ekonomik yapıyı oluşturan birimlerden biri de tarım faaliyetleridir hektarlık ilçenin yaklaşık hektarını tarım alanları kaplamaktadır. Proje Sahası nın arkasında kalan kara alanı ise, 1/ ölçekli Bartın İli Çevre Düzeni Planı na göre orman alanı vasfında bulunan araziler sınıfında yer almaktadır (bk. Ek-B). Bartın İli nde 2010 yılı verilerine göre kullanılan tarım alanlarının dağılımı ve bitkisel üretim miktarları Tablo 3-3 ve Tablo 3-4 te verilmektedir. Tablo 3-3 Bartın İli ndeki Tarım Alanlarının Kullanım Durumu Arazi türü Kullanım Alanı (hektar) Toplam işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü bitkiler (hektar) Toplam işlenen tarım alanı (hektar) İşlenen tarım alanı / Ekilen (hektar) İşlenen tarım alanı / Nadas (hektar) İşlenen tarım alanı / Sebze (hektar) Toplam uzun ömürlü bitkilerin alanı (hektar) Uzun ömürlü bitkiler / Meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı (hektar) 5217 Uzun ömürlü bitkiler / Bağ alanı (hektar) - Uzun ömürlü bitkiler / Zeytin ağaçlarının kapladığı alanı (hektar) - Yem bitkileri (hektar) Kaynak: Tablo 3-4 Bartın İli ndeki Bitkisel Üretim Dağılımı Ürün Üretim Miktarı (ton) Alan (hektar) Toplam tahıl, (ton) Buğday (ton) Çavdar (ton) - - Arpa (ton) Mısır (dane), (ton) Çeltik (ton) - - Mısır (Hasıl) (ton) - - Patates (ton) Kuru baklagiller (ton) Şekerpancarı (ton) - - Toplam yağlı tohumlar (ton) Kolza (ton) - - Ayçiçeği (ton) Soya (ton) - - Keten tohumu (ton) - - Pamuk tohumu (ton) - - Tütün (ton) Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı 18

28 Ürün Üretim Miktarı (ton) Alan (hektar) Meyveler (zeytin ve turunçgiller hariç) (ton) Üzüm (ton) 6 - Zeytin (ton) 1 - Kaynak: Proje Sahası nın yer aldığı Amasra ilçesinde bir adet Balıkçılar Kooperatifi ile ve Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi ayrıca Şükürler-Yukarısal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır. 8 İlçede ha olan tarım alanı, 74 ha sebzelik, 1.112,7 ha meyvelik arazi oluşturmaktadır Hayvancılık Hayvancılık ilçeye yakın köylerde az, dağ köylerinde ise daha çoktur. İlçede tavukçuluk da yaygın olarak yapılmaktadır. Bartın ilindeki 2009 verilerine göre mevcut canlı hayvan sayısı ile hayvansal ürün miktarları Tablo 3-5 ve Tablo 3-6 da sunulmaktadır. Tablo 3-5 Bartın İli ndeki Canlı Hayvan Sayısı Canlı Hayvan Türü Sayısı Dana ve buzağı: erkek (baş) Dana ve buzağı: dişi (baş) Tosun: 1-2 yaş (baş) 497 Düve: 1-2 yaş (baş) İnek: 2 yaş ve üzeri (baş) Boğa ve öküz: 2 yaş ve üzeri (baş) Sığır: 2 yaşın altında (baş) - Manda (baş) Deve (baş) - Domuz (baş) - Koyun (baş) Keçi (baş) 784 At, katır ve eşek (baş) Kümes hayvanı (baş) Kaynak: Tablo 3-6 Bartın İli ndeki Hayvansal Ürün Miktarı Ürün Miktar Beyaz et (ton) - Kırmızı et (ton) Tavuk yumurta sayısı (1000) İnek sütü (ton) Manda sütü (ton) 413 Koyun sütü (ton) 140 Keçi sütü (ton) 23 Deri (adet) Bal (ton) 361 Kaynak:

29 Sanayi Bartın ilinde sanayi işletmeleri çoğunluğu küçük olmak üzere ilçelere ve merkeze dağılmıştır. Kuruçasile ilçesinde Cam-İş Kuvars İşletmesi ile 3 adet taş ocağı ve 1 adet kalker ocağı, Ulus ilçesinde Öz-Süt Ürünleri Fabrikası bulunmaktadır. Projenin gerçekleştirileceği Amasra ilçesinde ise TTK Kurumuna ait Kömür İşletmeleri ve 5 adet taş, 1 adet mermer ocağı bulunmaktadır. Diğer sanayi kuruluşları ve OSB ler Merkez ilçede bulunmaktadır. Bartın ilinde mevcut sanayi sektörü; taş toprağa dayalı sanayi, orman ürünleri ve mobilya sanayi, gıda sanayi, kimya, kömür ve plastik sanayi, metal eşya, makina ve teçhizat sanayi ve tekstil ve konfeksiyon sanayi olarak sınıflandırılabilir. 10 Taş ve toprağa dayalı sanayilerde enerji amaçlı olarak kömür kullanılan kireç fabrikası ve çimento fabrikasında petrokok kömür kullanılmaktadır. Çimento fabrikası kömür ihtiyacının bir kısmını ise Amasra ilçesi nden çıkan taşkömürü ile karşılamaktadır Madencilik Türkiye nin taşkömürü rezervinin %99 unu Zonguldak-Bartın bölgesi oluşturmakta ve bu jeolojik rezervin 573 milyon tonu Amasra Havzasında bulunmaktadır. Buna ek olarak bölgedeki istihdamın çoğu Amasra Taşkömürleri Müessesesi tarafından sağlanmaktadır. İlçede aynı şekilde mermer rezervi de mevcut olup, işlenen madenin bir kısmı ihraç edilmektedir. Bartın ili ÇDP sine göre, Amasra ilçesi sektörel gelişimi listesinde 2000 yılında iş gücünün %22.20 sini oluşturan madencilik sektörünün, gelişen teknoloji, artan popülasyon vb. etkenler de göz önünde bulundurularak 2025 yılında tahmin edilen payının %17 gibi yüksek bir oranla bölgede hala önemli bir geçim kaynağı olacağı öngörülmüştür Balıkçılık Denizle iç içe olan bir bölge olması sebebiyle balıkçılık faaliyetleri ekonominin önemli kaynaklarından biridir. İlçede en fazla avlanan balık türü olan hamsinin yanında, barbun, zargana, kalkan, istavrit, mezgit, palamut vb. pek çok balık türü avlanmaktadır. Proje Sahası nın bulunduğu ilçe olan Amasra ilçesinde Amasra Balıkçı Barınağı ile Tarlaağzı Balıkçı Barınağı bulunmaktadır. Amasra ilçesine 12 km, Amasra Liman merkezine ise 4 km mesafede bulunan Tarlaağzı Balıkçı Barınağı, 2005 yılı Ekim Ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 570 metre uzunluğundaki Ana Mendirek ile 310 metre uzunluğundaki Tali Mendirekler ile korunan deniz alanı içerisindeki mevcut rıhtımlardan özellikle Balık Avlama Gemileri, Yatlar ve küçük tonajlı deniz araçları istifade etmektedirler. Balıkçı Barınağının işletimi Su Ürünleri Kooperatifi tarafından sağlanmaktadır. Proje Sahası, Balıkçı Barınağı doğusunda yer almakta olup aralarındaki mesafe yaklaşık 500 m dir. 10 Bartın İl Çevre Durum Raporu,

MERSİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ

MERSİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK III ÇEVRESEL ETKİ GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN İLİ,

Detaylı

ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, YENİCE KÖYÜ MEVKİİ, ÇED Raporu Di Mühendislik Madencilik Müşavirlik Enerji Danışmanlık Çevre San. Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ BAYRAKLI MAHALLESİ DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ÇED Raporu

Detaylı

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ.

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA PROJESİ (17.07.2008 TARİH VE 26939 SAYILI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK-III PROJE TANITIM GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN

Detaylı

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi)

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi) Güney Rüzgarı Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:19 Maslak Şişli/İstanbul Tel : (212) 340 2760 Faks : (212) 286 3985 MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI GIDA NAKLİYE MİMARLIK İNŞ. VE TAAH. BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI (ÇED YÖNETMELİĞİ EK-III KAPSAMINDA

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ TAHTALI KÖYÜ 20059354 NOLU İŞLETME RUHSATLI ALAN ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Atabulvarı Altınşehir Mah. 241

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

HAMİTABAT DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ YENİLEME PROJESİ (2.500 MWt / 1.575 MWm / 1.500 MWe)

HAMİTABAT DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ YENİLEME PROJESİ (2.500 MWt / 1.575 MWm / 1.500 MWe) HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Tatarköy Mevkii P.K. 17 Lüleburgaz/KIRKLARELİ Posta Kodu: 39750 Tel:+90 (288) 464 41 36-67 / 464 42 37-38-39 Faks: +90 (288) 464 42 41 HAMİTABAT DOĞAL GAZ KOMBİNE

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ÇEBİ METAL SANAYİ TİCARET A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekâr Saadettin Kaynak Sok. No:2 34662 Altunizade /İSTANBUL Telefon: +90 (216) 547 49 00 Faks: +90 (216) 42874 74 AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ

HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ ADANA İLİ, YUMURTALIK İLÇESİ, SUGÖZÜ KÖYÜ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇED RAPORU NİHAİ ÇED RAPORU ANKARA

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

Arjantin Caddesi No:7 G.O.P/Ankara. Tel : (312) 455 1880. Faks: (312) 455 1885. Çanakkale İli, Ayvalık İlçesi, Babadere Mevkii

Arjantin Caddesi No:7 G.O.P/Ankara. Tel : (312) 455 1880. Faks: (312) 455 1885. Çanakkale İli, Ayvalık İlçesi, Babadere Mevkii PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI NUROL ENERJİ ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. Arjantin Caddesi No:7 G.O.P/Ankara Tel : (312) 455 1880 Faks: (312) 455 1885 PROJENİN ADI BABADERE ELEKTRİK

Detaylı

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti.

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. 201100987 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, KADRİYE KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013

Detaylı

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Zorlu Plaza Avcılar-İstanbul Tel: 0 212 456 21 30 Faks: 0 212 422 00 99 45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ ERENKÖY,

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ. 0..-..-.. Onay A.S.Y. / B.E. / E.M.T. Z.H.G. M.Ş. C.A. / H.A.

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ. 0..-..-.. Onay A.S.Y. / B.E. / E.M.T. Z.H.G. M.Ş. C.A. / H.A. Public Disclosure Authorized TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ Public Disclosure Authorized 0..-..-.. Onay A.S.Y. / B.E. / E.M.T. Z.H.G. M.Ş. C.A. / H.A. Public Disclosure Authorized F 18-02-13

Detaylı