YÖNTEM 2- HEDEF SAHANIN YÖNETİM PLAN MODELİ. (Yazılıkaya YGS Yönetim Plan Modelinin Oluşturulması) TÜBİTAK 107 G 029

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNTEM 2- HEDEF SAHANIN YÖNETİM PLAN MODELİ. (Yazılıkaya YGS Yönetim Plan Modelinin Oluşturulması) TÜBİTAK 107 G 029"

Transkript

1 YÖNTEM 2- HEDEF SAHANIN YÖNETİM PLAN MODELİ (Yazılıkaya YGS Yönetim Plan Modelinin Oluşturulması)

2 A ş amalar Etüd-Envanter (Veri toplama ve durum tespiti), TANIMLAMA Amaç ve prensiplerin (İdeal yapı ve şartların) tespiti, DEĞERLENDİRME, HEDEFLER VE MODELİN TAYİNİ Geliştirme teknik ve vasıtalarının tespiti (Eylem planları) FAALİYET PLANI VE PROG Planın uygulanarak test edilmesi UYGULAMA YPR nin hazırlanması KARAR DESTEK SİSTEMİNİN İNŞAASI

3 Strateji: münferit planlar ve kombinasyon Her disiplin kendi planlama yöntemine göre, bir plan (münferit planlar) oluşturacaktır. Böylece, YGS planlama alanı için farklı açılardan ortaya konulmuş taslak planlar elde edilmiş olacak ve amaçlar ekseninde ortaya çıkabilecek çatışmalar belirlenmiş olacaktır. sonra, tekrar modele dönülerek, sahada YH açısından aktüel ve optimal durum arasındaki mesafe ve bu mesafeyi kapatmak için gereken faaliyetler (eylem planları) belirlenecektir.

4 Strateji: münferit planlar ve kombinasyon Yöntem; her disiplinin kendi bilgi birikimini kullanarak, YHG ekseninde münferit bir plan yapmaya çalışması ve daha sonra bunların kombine edilmesi şeklinde özetlenebilir. Bu yöntemde, münferit planların hazırlanması için yapılacak envanter çalışmaları ile bir veri tabanı oluşturulacak,

5 1 Strateji planlama senaryoları Sonra, amaçların her birisini 5 -baskın amaç YHG olmak kaydıyla - maksimize edecek planlama senaryosu/senaryoları hazırlanacaktır

6 Kantitatif karar verme, matematik modeller Hazırlanacak her bir senaryoda; hem fonksiyonların/amaçların üstünlük katsayıları değiştirilecek hem de mekansal ve zamansal işletim düzeni değiştirilerek, optimal plan yakalanmaya çalışılacaktır. Bunun için, kantitatif karar verme tekniklerinden ve matematik modellerden yararlanılacaktır.

7 Y G S Y ö n e t i m P l a n M o d e l l e m e S ü r e c i Problem, analitik bir şekilde çözüldükten sonra, çözümün uygulanabilirliği, duyarlılığı ve genel geçerliliği irdelenecektir. Çözümün kabulünden sonra, eylem planlamasına geçilecektir

8 *Etüt Envanter Verilerinin Toplanması*

9 Veri tabanı ve Mevcut Durum Planı Toplanan verilerden oluşacak bir veri tabanından sonra... Verileri tek bir sentez harita üzerinde toplanarak birleştirilmesiyle Mevcut Durum Planı (Sentez Plan altlığı) ortaya çıkacaktır.

10 Doğal ve Çevresel (Ekolojik) Verilerin Toplanması

11 YH habitatlarının ortaya çıkarılmasını sağlayacak genel ekolojik tiplemeler (ekotipler, belirgin kenar ve ekotonlar) ile Yetişme Muhiti Tipleri (Ekolojik planlama birimleri) nin ayrılmasına yardım edecek; jeomorfolojik, hidrolojik, topografik, klimatik, floristik karakterdeki veriler toplanacaktır.

12 YM envanteri ile YH mutlak koruma zonu, toprak koruma zonu, doğa turizmi zonu vs gibi nihai kullanım zonlarının ayrılmasında da başvurulacaktır.

13 Yetişme Muhiti ve BÇ Envanteri

14 YM envanteriyle YH ve BÇ si zengin alanların, orman veya aromatik bitkilerin yetişmesine, su üretimine, tarım ve hayvancılığa vs uygun alanların ortaya çıkarılacak. Farklı AH leri tarafından yapılacak envanterler için bir altlık ve Mevcut Durum Plan ının en önemli ekolojik ayağı oluşturulacaktır.

15 YM envanteri; Nasıl? keşif gezileri yapılacak örnekleme noktaları tespit edilecek Braun-Blanquet yöntemine göre, ağaç, çalı ve ot türlerinin kaplama alanları belirlenecek, Orman yetişme muhiti tipleri sınıflandırılacak ve haritalanacak, YHT nin tipik habitatları ile sahadaki YM ilişkilendirilecektir.

16 Orman Meşcere Tipleri ve Profillerinin Tanımlanması

17 Örnekleme, meşcere profili, meşcere kuruluşu Ağaç türlerinin yetişme muhiti ve silvikültürel özelliklerini belirlenmek için; yükselti ve bakı farklılıklarını temsil edecek şekilde, asgari 25 örnek alan tespit edilecektir. Her bir örnek alandan 500 m2 büyüklüğünde meşcere profilleri çıkarılacak; böylece, türün yer aldığı aktüel meşcere kuruluşları ortaya koyulacaktır.

18 Örnekleme Alanı Özellik Tespit Karnesi Alanın koordinatı: Yamaç durumu : Yükselti : Bakı : Eğim : Tarih : Sıra No Türü D 1.30 çapı Boy (m) Yaş Üst boy (Kaynak: Güner, S., 2000) Özel Notlar

19 Örnekleme alanında karışık meşçereye rastlanırsa, karışım oranı her ağaç türüne ait ağaç sayısı ve göğüs yüzeyi alanı değerleri esas alınıp, toplam alana oranlanarak belirlenecektir.

20 Meşçere kapalılığının takdiri için meşcere profilleri çizilecektir. Kullanılacak yöntem; Ölçekli tepe projeksiyonu haritası (meşcere profili) yaparak kapalılık tahmini yöntemidir

21 Meşcere Profili Özellikleri Tespit Karnesi Meşcere profil numarası: Alanın koordinatı: Yamaç durumu: Yükselti: Bakı: Eğim: Tarih: No Tür X (m) Y (m) d Boy (m) Yaş IUFRO Kuru dal. yük Yaş dal. yük (Kaynak: Tonguç, F., 2003) Tepe Şekli

22 Tepe Projeksiyonu Vejetasyondaki tedrici değişimi kestirebilmek ve yaban hayvanların besin ve örtü ihtiyaçlarının orman vejetasyonu tarafından gelecekte ne ölçüde karşılanabileceğini tahmin edebilmek için gerekecektir. Süksesyonal gelişim, projenin Yetişme Muhiti Envanteri verileri esas alınarak, süksesyonal yapıya ait değişkenlerin projenin 2. ve 3. yılındaki gözlemlerle karşılaştırılması suretiyle ortaya konacaktır.

23 Biyolojik Verilerin Toplanması YH ve Fauna Flora ve ODBÜ Avlak potansiyeli

24 Omurgalı faunayı oluşturan, türler başta av türleri olmak üzere, memeli, kuş, sürüngen ve balık türleri gibi farklı gruplar üzerine yapılacak bir istikşaf (genel tarama) sonrası, bir koordinasyon planı hazırlanacak ve bundan sonra, birkaç koldan, farklı grupların envanter çalışmalarına başlanacaktır.

25 YH ve Fauna hayvan türleri, habitat kullanım indekslerinin belirlenmesi ve kullanımların haritalanması suretiyle üretilen bilgi, habitat amenajman planının (HAP) yapılmasında kullanılacaktır

26 popülasyon yoğunluk tahmininlerinde; yerine göre Noktada Sayım, Hatboyu Sayım, Dışkı Sayımı, Sinyalle Takip teknikleri uygulanacaktır. Yaban keçisi için Noktada Sayım ile mutlak yoğunluk değerleri; Yaban tavşanı için dolaylı gözlem yoluyla nispi yoğunluk değerleri tespit edilecektir.

27 Memelilerden gece faaliyet gösteren (nokturnal) ve alacakaranlıkta faal olan türlerin habitat kullanımlarının tespitinde ışıkla sayma yöntemine ilaveten fotokapanlar kullanılacaktır.

28 Bozkurt, Çakal, Tilki gibi yırtıcılar için Sesten Sayım ve Dışkı Sayımı gibi Dolaylı Gözlem teknikleri uygulanarak dolaşma alanları haritalanacak, Vaşak ve Karakulak için de fotokapanlar kullanılacaktır.

29 Fotokapanlar bütün yırtıcı türlerin ve arada Yaban domuzu ve Porsuk gibi omnivor türlerin görüntülenmesine de hizmet edecektir.

30 Dolaylı Sayım teknikleriyle türlerin habitat tercihleri ve aynı alanı kullanan türlerin habitat kullanımlarının birbiriyle kıyaslanmasıyla Nisbi Kullanım İndisleri belirlenecek

31 Verilerin haritalanmasıyla türlerin sahadaki dağılımları da ortaya çıkacak ve konumsal analiz elde edilecektir. Ayrıca öngörülen alana yerleştirilen alageyikler ile Yabankeçisi ve Kedigilllerden toplam 14 fert, GPS- GSM li tasmalar takılarak takip edilecektir.

32 Göl-mera-dağ-orman ekosistemlerinin kuşbakışı görülmesi ve görüntülenmesi yoluyla hızlı saha etüdü, Habitat çeşitliliğinin belirlenmesi ve haritalanması; YHT dolaşma alanlarının tahmin edilmesi ve teritori tasvirinde paramotor uçuşlarından yararlanılacaktır.

33 Av kuşlarından Keklik için popülasyon ve habitatlarının envanterinde Uçurup/Kaldırıp Sayma teknikleri yazın ise bu amaçla eğitilmiş köpeklerden de yararlanılacaktır.

34 Bahar Sayımı; keklik çiftleşmeden ve vejetasyon iyice boylanmadan yapılacaktır. Şafak söktükten sonraki 2 saatlik güneş batmadan önceki 2 saat içerisinde kekliğin örtüden açık alanlarda çıkıp beslendiği, yayıldığı saatler tercih edilecektir. Her bir gün, görülen kekliğin yeri ve sayısı haritaya işlenecek ve sayım dönemi sonunda en büyük sayı popülasyon büyüklüğünü tahmin etmede kullanılacaktır.

35 Tüm fauna gruplarının envanterinin tamamlanabilmesi için, 1 gün ( günübirlik gidişler) ila 10 gün (kamp) arasında değişen sürelerde en az 300 günlük arazi çalışması (etüd ve gözlemler) ile 60 gün laboratuar ve büro çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece yaklaşık 12 aylık bir sürenin fauna envanteri için yeterli olacağı düşünülmektedir. Envanter tekrarının ise yine bu uzunlukta bir zaman dilimini işgal edeceği tahmin edilmektedir.

36 anket-röportaj teknikleri; özellikle kaçak avlanmanın önlenmesi konusunda avcılar, köylüler ve yöre halkından ne ölçüde destek alınabileceği, bu kesimlerden yararlanma imkânları ve işbirliği zemininin ortaya çıkarmaya yarayacaktır. Biyolojik verilerin ağırlıklı kısmını YHT nin popülasyon envanter verileri oluşturacaktır.

37 Flora ve ODBÜ Envanteri ODBÜ envanterinin materyalini oluşturacak bitki örneklerinin sağlam, üzerlerinde, çiçek, meyve, tomurcuk gibi önemli generatif ve vejetatif organlarının bulunmasına dikkat edilecektir

38 kurutulacak bitkilerin teşhislerinde SDÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi yanı sıra S.D.Ü. Orman Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryum larından da yararlanılacaktır. Tıbbi aromatik ve keyif veren bitkilerin hangi nasıl üretilebileceğinin ortaya konulması için, generatif ve vejetatif üretim teknikleri denenecektir.

39 Avlak Potansiyelinin Tespitine Dair Veriler

40 Avlak Potansiyeli Tespitine Dair Avlanmaya konu olabilecek türlerin popülasyonlarına ait demografik bilgiler yayılış alanları ve habitat hassasiyet dereceleri bir ekonomik kaynak olarak piyasanın talebi ve planlamanın av turizmi gibi fırsatları veya kaçak avcılık gibi- kısıtlarına dair veriler kaydedilecektir.

41 Sosyoekonomik Yapının Etüdü

42 HS nin beşeri demografik yapısı, teknik altyapısı, ekonomik yapısı, kültürel değerleri ile sahaya ait talepler ve eğilimleri tespite yönelik çalışmalardan oluşacaktır. Sosyal baskı ve planlama imkânlarını belirlemeye yarayacak sosyoekonomik ve kültürel yapıya ilişkin bilgiler anket-röportaj teknikleri uygulamak suretiyle toplanacak, sonuçlar İlgi Grupları Analiziyle değerlendirilecektir.

43 Doğal Kaynakların Aktüel Kullanımının Etüdü

44 Avcılık, balıkçılık, ormancılık, otlatma, rekreasyon ve turizm, ağaç kesme, saz kesme, tıbbi ve aromatik bitki toplama gibi faydalanma tipleri belirlenecek ve bunların kullanım boyutu ve ekosistem üzerindeki etkileri; kayıt tutularak, Örnek alanların fotoğrafı çekilerek ve GPS ile tespiti yapılarak gösterilecektir. Kaçak avcılığın boyutu Avlanan hayvan/yıl hesabıyla gösterilecektir.

45 İnsan Faaliyetlerinin Ekolojik Etki! Derecelendirilmesi (Otlatma ve Rekreasyon örneği) ARAZİ KULLANIMI UYUŞMAZLIK FAKTÖRÜ Sığır Otlatması Mevcut Düzeyde İken Hayvan yoğunluğu arttırıldığında Hayvan yoğunluğu azaldığında Rekreasyon Kamp Kuş gözlemi vs. Ekolojik ETKİLER Estetik Ekonomik olduğunda çok faydalı --- olduğunda en az fayda - + -

46 Kültürel Değerlerin Etüdü

47 Mevcut arazi kullanım şekilleri, halkın alan hakkındaki düşünce ve kanaatleri, halkın yararlanageldiği orman ve tarım alanları, rekreatif kullanıma sahne olan kısımlar, tarihi ve arkeolojik unsurların yerleri, durumları, Projenin Peyzaj AH ve Sosyoekonomi AH tarafından birlikte araştırılacaktır.

48 Estetik Değerlerin Etüdü

49 İlginç jeomorfolojik görüntü veren arazi kesimleri bitki toplulukları gibi estetik değeri olabilecek dokular, örnek alanlar bazında tespit edilecek ve ilginç manzara noktaları belirlenecektir.

50 AH lerin arazideki çalışmaları sırasında rastlayıp manzara değerine sahip olduğu yönünde bilgi verdikleri yerler de örneklemeye dahil edilecektir fotoğraf ve anket yöntemiyle vasıflı alan veya noktalar belirlenecektir

51 çekilen fotoğrafların değerlendirileceği, -konu uzmanı ve başlıca ilgi gruplarının katılacağıçalıştaylar tertip edilecek panel dışında kalan kitleye yönelik yüz yüze anket çalışması yapılacaktır. görsel kaliteyi belirleyecek kriterler ve göstergelerin neler olabileceği konusunda yanıtlar elde edilecektir.

52 Böylece, mevcut ve olası ulaşım güzergahları üzerinde YH alanlarına dair ön bilgiler kullanılarak farklı kombinasyonlar oluşturulacak, bunlar uygun manzara noktaları ile ilişkilendirilecek ve bunların korunması ve geliştirilmesine yönelik stratejik ilke ve kurallar önerilecektir.

53 *Analitik Değerlendirme, Münferit Amaç ve Prensiplerin Tespiti*

54 Münferit Planlar için sübjektif amaçlar, ideal yapıya altlık oluşturmak üzere tespite dilecektir. Envanterden toplanan verilerle ortaya çıkan tablo (Mevcut Durum Planı), Hedef Faaliyetler ve Eylem Planlarını tasarlamaya yönelik olarak analiz edilecek ve veriler coğrafi bilgi sistemi (CBS) sorgulama ve analiz fonksiyonları yardımıyla yorumlanacaktır. Uydu fotoğrafları ve CBS yöntemleri projenin gerek bu safhasında gerekse yönetim planının hazırlık aşamasında kullanılacaktır.

55 Hava Fotoğraflarının Yorumlanması

56 Hava Fotoğraflarının Yorumlanma Aşamaları Sayısal ortamda taslak meşcere haritasının hazırlanması Haritaya bölme ve bölmeciklerin işlenmesi Her bölmecik için hektardaki gövde hacmi, göğüs yüzeyi, ağaç sayısı (eski planla bilgilerinden) ve ağaç türü karışımı, diğer çalı ve otsu bitkilerin varlığı ve yoğunluğu (arazi ölçümleri ile) gibi özelliklerin belirlenmesi Konumsal bitki örtüsü (Vejetasyon) haritasının elde edilmesi

57 Konumsal Vejetasyon Haritası

58 Konumsal Vejetasyon Haritalama Aşamaları YH Habitat haritasıyla birlikte değerlendirme Her planlama biriminin hedef tür/türlere göre optimal meşcere kuruluş ve dağılımının tespit edilmesi Planlamada öncelik verilecek türler ve alanların hangileri olduğunun saptanması Biyolojik unsurlara ilişkin olarak sahada tespit edilen türlerin planlamadaki önceliğini belirleme

59 İdeal yapının tayini ve oluşturulması Ormanlık alanlara ait hava fotoğrafları, Yetişme Muhiti Tipleri haritası, Orman Amenajman haritası, YH Habitat haritaları ve Mevcut Durum haritasının değerlendirilmesi YH odaklı orman amenajmanı için öngörülen ideal orman yapısının tayin edilmesi Çok amaçlı amenajman için gereken ideal yapının oluşturulması

60 Orman Yetişme Muhiti Sınıflandırması ve Haritalama

61 Yetişme muhiti envanterinin değerlendirmesinde, vejetasyon bitki örtüsü matrisi oluşturulması Braun Blanquet ile elde edilen verilerin Var-yok şeklinde kaydedilmesi ve Whittaker, 1973 a göre dönüştürülmesi Vejetasyon matrisinin Ordinasyon metodu, Kümeleme analizi, İki yönlü gösterse analizi veya Normal Birliktelik analizinden biriyle değerlendirilmesi

62 Vejetasyon matrisinin değerlendirilmesiyle, örnek alanların ayrımı Oluşturulan grupların sınıflandırma değişkeni olarak atanması, en önemli değişkenlerin elde edilmesi CBS ile HS nin dijital haritası üzerinden doğal hatların geçirilmesi Örnek alanların uyumunun nonparametrik yöntemlerden biri olan nitelikler arası ilişki analizi kullanılarak test edilmesi Araştırma alanına ait hiyerarşik karakterde bir yetişme ortamı haritasının elde edilmesi

63 Anket formunda yer alan sorularının cevaplarının çok boyutlu istatistiksel analiz tekniklerinden (varyans analizi, ayırma analizi, Ki-kare testi, vb.) ile değerlendirilmesi Sayısal olmayan değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi Anketler ve mülakatlar ile Sosyoekonomik ve kültürel yapının ortaya konarak köy monografilerinin oluşturulması Dokümantasyon analizi ve gözlemlerle elde edilen bilgilerle köy monografilerine son şeklinin verilmesi

64 Sosyoekonomik Verilerin Değerlendirmesi

65 Rekreasyon ve Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

66 Arazide yapılan gözlem ve anketlerin sonuçları Mevcut Durum Planı ile birlikte değerlendirilerek, HS nin rekreasyonel ve doğa turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi

67 Aşamalar 1 Arazi ve anket çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılarak analiz edilmesi Alanların ziyaretçi profilinin, algı, talep ve eğilimleri SPSS programı yardımıyla analiz edilmesi Analitik Hiyerarşi Süreci Tekniği kullanılarak Örnek alan bazında doğa turizmi etkinlik zonlaması için alansal uygunluk ölçütlerinin belirlenmesi

68 Aşamalar 2 Uygunluk Analizi ile en uygun alanların belirlenmesi Seyahat Maliyet Analizi kullanılarak alansal talep önceliklerinin belirlenmesi Hedef alanın GIS ortamında 1/25000 ölçekli olarak sayısal haritasının hazırlanması SWOT analizi ile alanla ilgili genel stratejik ilke ve önerilerin ortaya konulması Görsel kalite sınıflarının Anlamsal Farklılaşım Ölçeği Tekniği kullanılarak analiz edilmesi

69 Alan- İşlev İlişkilerinin Ortaya Konması ve Münferit Planlara Ait Alt Yapının Netleştirilmesi

70 İşletme amacına dönüştürülecek her bir fonksiyona ait kriter ve öngörülen müdahaleleri gösteren fonksiyon tanıtım tablolarının hazırlanması Alan-işlev ilişkilerinin altlık haritalar üzerinde irdelenmesi İlişki diyagramları hazırlanarak alan kullanım zonlamasının yapılması Mutlak koruma- zonlarının oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli haritaların ortaya çıkarılması

71 Verilerin analitik değerlendirmesi Ormanlık alanlar için Çok Odaklı Amenajman ilkelerinin belirlenmesi YH odaklı orman amenajman planının (OAP) oluşturulması Görsel kalite itibariyle vasıflı alan veya noktaların korunması ve geliştirilmesi için stratejik ilke ve tasarımların belirlenmesi

72 Her bir AH nin kendi verilerini değerlendirmek suretiyle münferit planlara ait sınırların ve kullanım zonlarının belirlenmesi OAP, HAP, Avlak Planı, silvikültür planı, Doğa turizmi ve Rekreasyon planı gibi münferit planların alt yapısının ortaya çıkarılması

73 *Münferit Planların Oluşturulması*

74 Münferit planların oluşturulması Tür koruma hedefi, Biyoçeşitlilik hedefi ve Habitat koruma hedefi doğrultusunda analitik değerlendirilmenin yapılması Planlama birimlerinin tespiti Orman bakım tedbirleri ve hasat tekniklerinin belirlenmesi Otlatma, turizm gibi faydalanmaların YH istekleri ve üretimi ile bağdaştırılmasını sağlayacak tekniklerin belirlenmesi Habitat taşıma kapasitesinin belirlenmesi Rekreasyon, turizm vd. kullanım zonlarının taşıma kapasitelerinin belirlenmesi

75 Habitat Amenajman Plan Modeli (HAP)

76 YHT nin habitat kullanımına dair verilerin analizi Habitat haritalarının, habitat kalitesi ve restorasyon açısından incelenmesi Uygun silvikültürel müdahale tekniklerinin belirlenmesi Biyorestorasyon ve habitat ıslahının planlanıp HAP ın oluşturulması

77 Avlanma Plan Modeli ( Avlak Planı)

78 Mutlak korumaya alınacak YH alanları ile avlak olabilecek alanların tespit edilecek, Ele alınan herbir alanın avlak olarak uygunluğu, önem ve önceliği belirlenecek Avlanmaya açılacak zonlar için popülasyon strüktür tablosu ve artım hızı YH envanter karnelerinden alınacak yıllık artım ve hasat tablosu düzenlenecektir.

79 yıllık artım miktarı Σy= 0.5 (1-z) b Σe ) formülüyle hesaplanacaktır. Buradaki Σy= popülasyonda doğdukları yılın sonunda hayatta kalan yavru adedi; Σe= popülasyondaki ergin adedi, b= batın büyüklüğü, z= predasyon, hastalık vs. mortalite faktörlerinin yol açtığı zayiat oranıdır

80 Yaban domuzunun Hedef Türler arasında dahil edilmesi halinde, DMP tarafından kullanılmakta olan y = 2/5 (PB) = (5e/3)( 2/5) = 2e/3 formülü uygulanarak test edilecek düzeltilecek veya yerine yeni bir formül geliştirilecektir.

81 Avlak uygunluk,önem ve öncelik kriterleri 1. Endemik bitki ve hayvan türleri içerip içermediği, 2. Tür sayısı 3. Popülasyon büyüklüğü-strüktürü 4. Habitatın kalitesi ve restorasyona ihtiyacı olup olmadığı (Tablo 6 10) 5. Avlağın genişliği

82 Avlak uygunluk,önem ve öncelik kriterleri 6. Yıl içerisindeki göç, hareket ve değişiklikler 7. Yıllar itibariyle trend (artan +; azalan -) 8. Ulaşım imkânları 9. Koruma imkânları (Kaçak av, Halk desteği ve KTK Eliyle Koruma uygulaması) 10. Yörenin ekonomik kalkındırmada önceliği

83 Avlak uygunluk,önem ve öncelik kriterleri 11. Hedef ürünün ekonomik değeri 12. Talep seviyesi (av turizmi, potansiyeli vs) 13. Özel sektörün yatırım eğilimleri 14.Avcı kulüplerinin tercih ve talepleri 15. Envanter (planlama) ve periyodik sayımları yürütme imkânı

84 Avlak uygunluk,önem ve öncelik kriterleri 16.İlk tesis, ihata, ıslah ve alt yapı vs masrafı, 17. İstihdam edilecek personel ihtiyacı ve bunun yıllık maliyeti 18. Yırtıcı kontrolü fizibilitesi 19. İnsanlara veya ekonomik ürünlere zarar veren hayvan türlerinin mevcudiyeti

85 Yerleştirme Planı

86 Yerleştirmeden YPR ye Dama dama ' ya ait bir grubun Antalya Düzlerçamı'ndan Isparta Kovadaçayı'na nakledilecek izlenecek ve. Düzlerçamı'ndaki Alageyik sahasında yapılacak çalışmalarla, "Tipik Alageyik Habitatı"nın tanımlanacaktır Böylece, Alageyik yerleştirilecek YGS lerde yapılacak yerleştirmelere dair esas ve tekniklere dair temel bilgi YPR ye dahil edilmiş olacaktır.

87 Yerleştirme alanının büyüklüğü ne olacak? Alageyiklerde mesken alan büyüklüğünün ha olduğu gözönüne alınarak, yerleştirme için yaklaşık 500 ha lık bir sahanın uygun olacağına karar verilmiştir.

88 Bayıltılan alageyiklerin ölçümleri yapıldıktan sonra, markalanacak bazılarına GPS-SMS li takip tasmaları takılacaktır 5-6 bireyin, bir gün içinde taşınarak alıştırma kafesine salıverilmeleri planlanmaktadır

89 KTK Eliyle Koruma Modelinin Geliştirilmesi

90 Anket ve mülakatların ve İlgi Grupları Analizleri ve önceki uygulamaların sonuçlarına bakılarak KTK Eliyle Koruma geliştirilecektir. Modelin ücretsiz avlanma kotalarını da içermesi gerektiği öngörüsü test edilecek, Kotaya karşılık KTK-K için ödenen meblağın tedricen düşürülecektir. Bununla KTK-K giderlerinde tasarrufa gidilmesi hedeflenmektedir.

91 Yöresel Avcı Katılım Modelinin Oluşturulması

92 Orm Amenajman heyetlerine yöreden avcı veya köylü alınması uygulaması test edilecektir. En uygun katılım formatının hangisi olabileceği ve öngörülen katılım modelinin başarısı test edilecektir. Tasarım içeriğinde, heyetin avcı elemanlarının m de bir, yaban hayvanlarına ait belirtileri kaydetmesi gibi bir işlem bulunmaktadır.

93 YH Odaklı Orman Amenajman Plan Modeli

94 YH odaklı orman AP de av ürünü elde etmek, işletmenin ana amacı olacaktır. orman ekosisteminin YH ile çatışmayan, fonksiyonlarından biri veya birkaçı yan amaç olarak belirlenecek, ODBÜ istihsali gibi fonksiyonlar, ana amaçla bağdaştırılmaya çalışılacaktır.

95 YH odaklı orman AP YH odaklı orman AP de çözümlenecek konulardan birisi, kesim maktalarının büyüklüğüne nasıl karar verileceğidir. Zira, maktaların büyüklüğünün; hem ağaç türü, yetişme ortamı şartları ve hem de yaban hayvanlarının habitat isteklerine göre belirlenmesi gerekmektedir.

96 her bir meşcerenin mevcut kuruluşu ve yaban hayvanın isteklerine göre ulaştırılacağı amaç kuruluşu göz önünde bulundurularak, buna göre ilk plan süresinde -veya uygun bir dönüş süresinde- uygulanacak silvikültürel işlemler belirlenecektir. Bu yöntem bütünüyle meşcere silvikültür planlarına dayanmaktadır

97 YH Odaklı Yol Planı

98 Yol ağının planlanması Yol Ağı Planı; YH habitatları, doğal ve estetik değerler, sahadaki rekreasyon ve avcılık faaliyetini etkileyen bütün faktörler dikkate alınarak ve HAP, AP, OAP, SP ve nihayet Doğa turizmive Rekreasyon planlarıyla uyumlaştırılmak suretiyle hazırlanacaktır. Planın en önemli parametresi, kritik YH habitatları olacaktır. Planlanan yol ağı, hasat ve yaklaşma yollarıyla Avlanma planına bağlanacaktır.

99 YH Odaklı Silvikültür Plan Modeli

100 Kızılçam, karaçam, sedir için Kızılçam için uygulanacak işletme şekilleri, doğal tohum dökümü ve tohum takviyesine dayalı tıraşlama ve büyük alan zon siper işletmesi olacaktır. Karaçamda ve Toros sedirinde ise; büyük alan zon siper, etek şeridi şerit siper, etek şeridi şerit tıraşlama işletmesi uygulanacaktır.

101 Saf Meşcereler Büyük Alan Zon Siper İşletmesinde MSP Yapımı için Hazırlama kesimleriyle alınacak servet, Tohumlama kesimiyle alınacak serveti Işık kesimleriyle alınacak servet ve.. Boşaltma kesimiyle alınacak servet tahmin edilecektir

102 Etek Şeridi Siper İşletmesinde MSP

103 Karışık Meşcerelerde MSP İki Kesimli Koru İşletmesinde MSP Siper kesimiyle alınacak servetin tahmini Boşaltma kesimiyle alınacak servetin tahmini

104 Otlatma Plan Modeli

105 Otlatmaya kapatılacak alanlar (Koruma alanı) ve Koruma süreleri tespit edilecek otlatmaya açık tutulacak alanlarda otlağın verimsınıfına göre otlatılacak hayvan cins ve miktarı ile otlatma zamanı belirlenecektir.

106 Otlakların sınıflandırılmasında otlağın bitki kompozisyonundaki kaliteli yem bitkilerinin miktarı ve otlatmaya/erozyona hassasiyeti esas alınacaktır.

107 Otlak ve meraların YH habitatı olarak kalitesini ölçmede otlak alanını büyüklüğü, baklagil ve kaba otsu türlerin miktarı, otsu vejetasyonun ortalama boyu gibi özellikleri dikkate alınacaktır (Tablo 8).

108 Doğa turizmi ve Rekreasyon Plan Modeli

109 planın stratejik unsurları sahanın doğal bünyesi ve özellikle YH habitatların ve popülasyonlarının korunması, turizm akışı için altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi, doğa turizmine yönelik ürün ve hizmet geliştirme; uyguntanıtım-pazarlama-promosyon tekniklerinin tespiti

110 Öncelik YH nın olmak üzere, Saha, korunma ihtiyacına ve doğa turizmine uygunluğuna göre sınıflandırılarak; Özel muhafaza gerektiren alanlar; Sığınma Zonu olarak, koruma ve kullanmanın beraber yapıldığı, fakat korumanın ön planda tutulduğu alanlar; Doğa Koruma Zonu olarak,

111 açık hava rekreasyon aktivitelerini kaldırabilecek alanlar; Rekreasyon Zonu cazibe merkezlerinin yoğun olduğu küçük alanlar; Turizm gelişim zonu olarak ayrılacaktır.

112 planın altlığı Diğer AH lerce oluşturulmuş altlıklar kullanılarak, mesela, YH kaynak değerlerine ait olup da doğa turizmine de konu olabilecek tür, topluluk ve alanlar YH haritalarından aktarılacaktır.

113 Planın detaylarında neler var? YH unsurlarından sulak alan kuşları, yırtıcı kuşlar ve yaban keçisi gibi doğa gözlemi ve foto safariye uygun türler veya ilginç hayvan topluluklarının gözlenebileceği alanlar, endemik, tehlike altında vb bitki taksonlarının bulunduğu yerler

114 Planın detayları; potansiyel alanlar kültürel, tarihi vb değerler, jeomorfolojik oluşumlar, görsel ilginç ve kaliteli manzara noktaları/ alanlar ve objeler, Alansal Uygunluk Kriterleri ışığında ele alınarak, potansiyel doğa turizmi ve rekreasyon alanları olarak belirlenecektir.

115 Planın detayları; Eylem planları Daha sonra, anket/röportaj verilerinden ve özellikle Seyahat Maliyet Analizi sonuçlarından alansal talep öncelikleri belirlenecektir Her bir doğa turizmi etkinliği için ayrı Eylem Planları oluşturulacaktır.

116 Planın detayları; Eylem planları Eylem planında; etkinliğin mekansal düzenlemesine yönelik tasarım projeleri, risk yönetim programı, ziyaretçi yönetim prensip ve ilkeleri vs gösterilecektir

117 *Sentez Plan ve Yönetim Plan Modelinin Oluşturulması *

118 Karar vermeye doğru.. Bu safha, YGS planlama sisteminin Karar verme aşaması dır. Modellerin birleştirilerek Sentez planın oluşturulması, ideal yapının belirlenmesi ve HS için yönetim plan modelinin oluşturulması bu safhada gerçekleşecektir.

119 Verilerin birleştirilmesi amaçlara optimal hizmet edecek alansal ve zamansal düzenleme (Kaynak tahsisi) için; envanterlerle toplanan ekolojik ekonomik ve politik her türlü veri tek veri tabanında toplanacaktır. işe; verilerin birleştirilmesi, konumsal bazda ilişkilendirilmesi ve haritaya işaretlenmesiyle başlanacaktır

120 Sorgulama ve analizler GIS ortamında, grafik (haritaya ait) ve sözel bilgi birleştirilecek, orman varlığı, YH, yararlanma şekli, yetişme alanı vb. bilgilere göre katmanlar oluşturulacaktır. Ardından; YGS için nasıl bir plan düşünülüyorsa ona göre çeşitli sorgulamalar ve analizler yapılacaktır.

121 Senaryolar, sonuçlar bu süreçte ormanlık alanların nasıl kullanılacağı, yani hangi bölmenin veya serinin hangi fonksiyona ayrılacağı ve hangi silvikültürel prensibin uygulanacağı sorularının cevabı aranacaktır. Yani, ormanın çeşitli fonksiyonlara ayrılmasını öngören senaryolardan her birinin ortaya çıkaracağı görece değerin (sonucun) ne olabileceğinin belirlenmesi gerekecektir

122 Bilinen en kolay modelleme tekniği: Doğrusal programlama Bunun için, doğrusal programlama modeli geliştirilecektir. amaçlardan her biri amaç fonksiyonu; diğer amaçlar ise kısıtlayıcı kabul edilerek model kurulacaktır. Matematiksel modellerin çözümünde Lindo/Lingo paket yazılımlarından yararlanılacaktır.

123 Çözümün irdelenmesi Model sonradan Karma Tamsayılı Programlama Modeline (MIP) dönüştürülecektir Matematiksel model çözüldükten sonra modelin sunduğu çözümün analizi yapılacaktır. Çözüm uygun değilse, model veya modele konu olan senaryolar değiştirilerek, yeni çözümler araştırılacaktır

124 Karar, tahsislendirme, simulasyon senaryolara ait çözümlerden hangisinin YGS için en uygun olduğuna "grup karar verme yöntemi" (Ranking ve AHS gibi teknikler) ile karar verilecektir YGS optimal alan/zaman tahsislendirmesi çözüldükten sonra, sonraki yıllar için simülasyon yapılarak hangi operasyonların gerektiğine bakılacaktır.

125 Makro (Nihai) eylem planları Eğer optimizasyon modeli iyi çalışırsa; farklı değerler girildiğinde ne gibi sonuçlar alınacağına ilişkin bir simülasyon modeli elde edilmiş olacaktır. Tüm bunlarda uzlaşı sağlandıktan sonra Eylem Planları (1/5000 ölçek) ve İCRA PROGRAMI hazırlanacaktır.

126 YÖNTEM 3) UYGULAMA-İZLEME PROGRAMI VE REVİZYON

127 yerinde yapılacak kontrollerle, HS yönetim planının uygulama sonuçları olarak ortaya çıkacak çevresel, sosyal, yönetsel etkilerin izlenerek izleme raporları hazırlanacak ve revizyon ihtiyacı belirlenecektir.

128 Planın, uygulanması sırasında ortaya çıkan eksiklikler, planlama boşluğu olarak kaydedilecek ve Kontrol Listesinde buna uygun ilaveler yapılacaktır.

129 YÖNTEM 4-) YGS YÖNETİM PLAN MODELİNİN ÖNERİLMESİ VE PLANLAMA REHBERİNİN OLUŞTURULMASI

130 Yazılıkaya YGS yönetim planından YGS planlama rehberine Yazılıkaya YGS Yönetim Planı ile ortaya çıkacak format, Genel Sörvey ile diğer YGS lerden gelen bilgiler, Uygulama-izleme ve Revizyon Raporları ve nihayet son şeklini alacak Kontrol Listesi de kullanılarak YGS Planlama Rehberi oluşturulacaktır.

Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri TÜBİTAK 107 G 029

Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri TÜBİTAK 107 G 029 Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri Veri Toplama 2.1 Analitik Değerlend. 2.2 YGS Genel Sörveyi ve Verilerin Değerlendir. 2 Proje Yönetimi 1 Kış Dönemi Gözlem ve Sayımlar 3.1.1 Yaz Dönemi

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları 5.2. Proje Sonuçları Proje sonuçlandığında; uygulayıcının (DMP) eline sadece bir uygulama planı (Yazılıkaya YGS Yönetim Planı) değil aynı zamanda bir YGS plan/planlama modeli geçeceği için, YGS planlamasıyla

Detaylı

YEDEK PLAN. (B P l a n ı)

YEDEK PLAN. (B P l a n ı) YEDEK PLAN (B P l a n ı) Proje kesintiye uğrasa da ürün var Proje birbirinden bağımsız iş paketlerinden oluştuğu için, herhangi bir noktada kesintiye uğraması halinde bile, gelinen noktada işe yarar bir

Detaylı

MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN

MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN TÜBİTAK Kamag Projesi Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü Kuruluş : Süleyman Demirel Üniversitesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS yönetimi; Hedef, prensipler,araçlar,gerekli şartlar ve detaylar Hedef: EtkinYGS yönetimi Prensip:

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme

Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme YÖNTEM YÖNTEM 1) Genel Sörvey Türkiye YGS lerinin Genel Araştırması (Örnekleme ve Tanımlama ) 1.1. Verilerin Toplanması

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) II. Bölüm TÜBİTAK 107 G 029

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) II. Bölüm TÜBİTAK 107 G 029 YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) II. Bölüm Masraf nereden? Ana amacı odun yetiştirmek olan bir işletmede, ikinci amaç da yaban hayvanı üretimi olursa,

Detaylı

5.6.Projenin Yaygın Etkisi TÜBİTAK 107 G 029

5.6.Projenin Yaygın Etkisi TÜBİTAK 107 G 029 5.6.Projenin Yaygın Etkisi Etkide bulunacağı kitle ve olguların başında Türkiye tabiatı ve Türk toplumu gelmektedir. Zira, tabii kaynak muhafazası ve sağlıklı yönetimi ile yaban hayatından kontrollü yararlanmayı

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ Prof. Dr. İBRAHİM TURNA Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür ABD, TRABZON MEŞCERE KURULUŞ AMACI BAKIM AMACI GENÇLEŞTİRME AMACI SİLVİKÜLTÜREL AMAÇLAR VEYA

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜN 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN 4. GÜN 08:00-08:45 DERS ADI: Vejetasyon Bilgisi DERS ADI: Ekosistem Bilgisi DERS ADI: Korelasyon analizleri (Pearson) uygulama Sezgin

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Helsinki Konferansının I.Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Genel Esaslar kararı çerçevesinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi tanımı yapılmış

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Aktüel Kuruluşun Belirlenmesi Orman ekosistem envanteri Hiyerarşik yapı (planlama birimi, işletme sınıfı,

Detaylı

Bu Plan; Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt irketi (BTC) Çevresel Yat m Program n n finansman ile Türkiye Ormanc k Kooperatifleri Merkez Birli i (OR-KOOP)

Bu Plan; Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt irketi (BTC) Çevresel Yat m Program n n finansman ile Türkiye Ormanc k Kooperatifleri Merkez Birli i (OR-KOOP) Bu Plan; Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt irketi (BTC) Çevresel Yatm Program n n finansman ile Türkiye Ormanck Kooperatifleri Merkez Birli i (OR-KOOP) nin liderli inde yürütülen Ardahan Yaln zçam Ormanlarn

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SILVIKÜLTÜRÜN AMACı: Koru ormanı İşletmelerinin Silvikültürel Planlaması Tıraşlama İşletmesi: Bir alan üzerinde yaşlı ağaçların aynı zamanda kesilmesi

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2016-2017 BAHAR YARIYILI) Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç servetinin; a) ağaç türleri b) yaş sınıfları ya da çap sınıfları, ve c) gövde kalite sınıfları

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN 9.08.206, Cuma Tanışma ve Oryantasyon Yaz okulu öğrencilerinin tanışması, çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma konularının verilmesi, görev ve sorumlulukların anlatılması. 2229 Ayrıntılı Etkinlik

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta KTÜ Orman Fakültesi Seçme Ormanı Değişik yaşlı ve düşey kapalı orman formuna seçme ormanı ve seçme işletmesi adı verilmektedir. Tabakalı seçme ormanında,

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

ÇORUH VADİSİ VE VERÇENİK DAĞI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARINDAKİ BARAJLARIN YABAN HAYATINA ETKİLERİ PROJE GELİŞME RAPORU- 1

ÇORUH VADİSİ VE VERÇENİK DAĞI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARINDAKİ BARAJLARIN YABAN HAYATINA ETKİLERİ PROJE GELİŞME RAPORU- 1 ÇORUH VADİSİ VE VERÇENİK DAĞI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARINDAKİ BARAJLARIN YABAN HAYATINA ETKİLERİ PROJE GELİŞME RAPORU- 1 Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Bülent SAĞLAM Haziran 2011 1. Giriş Çoruh Vadisi

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2016-2017 BAHAR YARIYILI) DERSİN AMACI Orman amenajman kavramını pratiğe yönelik uygulamaları ile öğrencilere tanıtmak, orman fonksiyonlarını ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel temalarda

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI CİLDİN ÜSTÜNDE AYNI ŞEKİLDE BULUNACAKTIR. PROJE ADI VE YILI CİLDİN SIRT KISMINDA

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ Eğirdir Beyşehir Karacaören Alt Havzaları ÖH Alanları Atatürk Baraj Gölü ÖH Alanı Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için; İçme suyu kaynaklarının

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Ventzislav Vassilev, REC Bulgaristan 30 Ocak - 1 Şubat 2018 Natura 2000 için bilgi sistemi ve veri tabanına neden ihtiyacımız var? Türler ve habitatlar

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

YÖNETMELİK ORMANLARDA VE ORMAN İÇİNDE BULUNAN OTLAK, YAYLAK VE KIŞLAKLARDA HAYVAN OTLATILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ORMANLARDA VE ORMAN İÇİNDE BULUNAN OTLAK, YAYLAK VE KIŞLAKLARDA HAYVAN OTLATILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMANLARDA VE ORMAN İÇİNDE BULUNAN OTLAK, YAYLAK VE KIŞLAKLARDA HAYVAN OTLATILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI 01a Mutlak Koruma Alanı 01a.01 Kesin Korunacak Hassas Alan Kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde

Detaylı

PROJE BAŞARI ÖLÇÜTLERİ, B PLANININ HAZIRLANMASI VE PROJE EKİBİNİN ÖNEMİ

PROJE BAŞARI ÖLÇÜTLERİ, B PLANININ HAZIRLANMASI VE PROJE EKİBİNİN ÖNEMİ PROJE BAŞARI ÖLÇÜTLERİ, B PLANININ HAZIRLANMASI VE PROJE EKİBİNİN ÖNEMİ HERKESİN BİR B-PLANI OLMALI The Back-Up Plan Proje Riski. Proje riski, gerçekleşmesi halinde proje hedeflerinden bir veya birkaçını

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler Altındere Vadisi MP Uzun Devreli Gelişme Planının irdelenmesi

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : 25637 YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (HİDS) Geliştirilmesi Projesi. Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritasının Oluşturulması İş Paketi

Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (HİDS) Geliştirilmesi Projesi. Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritasının Oluşturulması İş Paketi Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (HİDS) Geliştirilmesi Projesi Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritasının Oluşturulması İş Paketi 19 Aralık 2014, Türkiye Çölleşme Modelinin Değerlendirilmesi Çalıştayı,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ Ahmet ÇELİK Daire Başkan Yardımcısı 02/ Kasım / 2016 RES İZİNLERİ Orman Kanunu ve Orman Kanununun 17/3 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Yayın No. : 115 Envanter Serisi No.

Detaylı

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır.

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. Bu çalışmada kullanılacak haritalar, 1/25 000 ölçekli, eş yükselti

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF ORM101 İklim Bilgisi 2+0 2 4 Zorunlu Türkçe ORM103 Genel Botanik 2+1 2,5 5 Zorunlu Türkçe ORM105 Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6)

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) Bu iş paketi kapsamında, İP1, İP2 ve İP3 iş paketlerinden elde edilen bilgiler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli bir veri

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Hazırlayan: Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU T.C... VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü..İli, İlçesi, Beldesi.. Mevkii ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU Hazırlayanlar:. Arşiv No:.. Tarih: İÇİNDEKİLER DİZİNİ İÇINDEKILER DIZINI ŞEKILLLER DIZINI ÇIZELGELER

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum ve

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE YERELLİK VE EKOSİSTEM ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE YERELLİK VE EKOSİSTEM ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE YERELLİK VE EKOSİSTEM ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Yasin KARATEPE SDÜ Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Yağış Dağılımı 1800 1600 1400 1200 1000

Detaylı

Silvikült Temel Esasları

Silvikült Temel Esasları Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör - 5) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı 32260 Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

Bu işletme şekli karışık meşcerelerin gençleştirilmesinde kullanılan silvikültürel teknikleri içermektedir.

Bu işletme şekli karışık meşcerelerin gençleştirilmesinde kullanılan silvikültürel teknikleri içermektedir. Grup İşletmeleri Bu işletme şekli karışık meşcerelerin gençleştirilmesinde kullanılan silvikültürel teknikleri içermektedir. Gruplar halinde karışımda bulunan ve yaş ve boy üstünlüğü verilmesi gereken

Detaylı

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI 1-ORMAN KAYNAKLARI VE NİTELİKLERİ Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilirlik ilkesi

Detaylı

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İç Kontrol Sistemi kapsamında kullanılacak olan dokümanlar, sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Genel

Detaylı

AV YÖNETİMİ DİNAMİK RAPOR TASARIM ve SONUÇLARI

AV YÖNETİMİ DİNAMİK RAPOR TASARIM ve SONUÇLARI AV YÖNETİMİ DİNAMİK RAPOR TASARIM ve SONUÇLARI Sürüm 1.0 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI VERİ YÖNETİMİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 26 Haziran 2015 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2015 5846 Sayılı

Detaylı

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ 3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ Ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için alt yapı tesisi olan orman yolları olmalıdır. Orman Yollarının Özelliği Orman yolu bir bilgisayar programı gibidir. Nasıl ki

Detaylı

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1. SULAK ALANLARDA ENVANTER, DEĞERLENDİRME VE İZLEME 1.1. yılı sonuna kadar Ulusal sulak alan envanterini Ramsar Bilgi Formu temelinde hazırlayarak bir rapor

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Tarım Agro silvikültürel Agro silvipastoral Ormancılık Agropastoral Silvipastoral Hayvancılık Agroforestry de ağaçların çok tabakalı kuruluşu

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

Odun Üretimi İstanbul, 2007 Aralık 2014, Bursa, EZB

Odun Üretimi İstanbul, 2007 Aralık 2014, Bursa, EZB Sağlık Ormanlar; tansiyonu düşürür, bağışıklık sistemini güçlendirir, depresyonu ve stresi azaltır, uykuyu/odaklanmayı düzenler, iyileşimi hızlandırır, hatta kanser oluşumunu engeller (yan etkisi yok!!)

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Madencilik İşlem Basamakları MADENCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre

Detaylı

TMMOB. MUSTAFA ÖZER Şube Müdürü. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi 17.09.

TMMOB. MUSTAFA ÖZER Şube Müdürü. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi 17.09. TMMOB Orman Mühendisleri Odası Mesleki Teknik Geliştirme Eğitimi Ders Notları YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI VE BUNLARIN YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME PLANLARI HAKKINDA MUSTAFA ÖZER Şube Müdürü Çevre ve Orman

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI I. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Sunum Akışı Tanışma Ders İçeriği Derste Uyulacak Kurallar Ödev ve Sınavlar Derse Giriş Ders Akışı Dünya da ve Türkiye de Doğa Korumanın Tarihsel

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI II. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ayrı Değerlendirme Ortak Değerlendirme Ödev Değerlendirmesi ÖDEV KONUSU: YAZILI ÖDEV İÇERİĞİ 1. Öğrenci 2. Öğrenci Sunumun Belirlenen Haftada

Detaylı

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzay KARAHALİL Arş. Gör. Ali İhsan KADIOĞULLARI Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI EK:2 1- SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN

Detaylı

SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI

SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI ve ÇALIŞTAYI 10-11 ŞUBAT 2014

TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI ve ÇALIŞTAYI 10-11 ŞUBAT 2014 TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI ve ÇALIŞTAYI 10-11 ŞUBAT 2014 Su Kalitesi Çalışma Grubu Prof. Dr. Nilgün HARMANCIOĞLU (DEÜ SUMER) Fikriye Baltacı (DSİ Genel Müdürlüğü) SU KALİTESİ

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

YÖNETMELİK. Orman Genel Müdürlüğünden: ORMANLARDA VE ORMAN İÇİNDE BULUNAN OTLAK, YAYLAK VE KIŞLAKLARDA HAYVAN OTLATILMASINA İLİŞKİN USUL

YÖNETMELİK. Orman Genel Müdürlüğünden: ORMANLARDA VE ORMAN İÇİNDE BULUNAN OTLAK, YAYLAK VE KIŞLAKLARDA HAYVAN OTLATILMASINA İLİŞKİN USUL 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMANLARDA VE ORMAN İÇİNDE BULUNAN OTLAK, YAYLAK VE KIŞLAKLARDA HAYVAN OTLATILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI. Optimal Kuruluş 6/7.Hafta. Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi. Şubat 2015, Trabzon, SK/EZB

ORMAN AMENAJMANI. Optimal Kuruluş 6/7.Hafta. Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi. Şubat 2015, Trabzon, SK/EZB ORMAN AMENAJMANI Optimal Kuruluş 6/7.Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi 80 60 40 20 0 20 40 60 80 Konu Başlıkları Optimal Kuruluşun Belirlenmesi Optimal Kuruluş Kavramı Hasılat ve Büyüme Modelleri

Detaylı

Pilot Bölge Çalışması Raporu

Pilot Bölge Çalışması Raporu Pilot Bölge Çalışması Raporu Yol Envanteri Gülyalı Pilot Bölge Çalışması Raporu TRABZON GİRİŞ Bilişim Çağı nın yaşandığı günümüzde, bilgi ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanabilen insanların, gelişmişlik

Detaylı

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN (Ornitolog), Akdeniz Üniversitesi. Antalya

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN (Ornitolog), Akdeniz Üniversitesi. Antalya Prof. Dr. Ali ERDOĞAN (Ornitolog), Akdeniz Üniversitesi Antalya I.MEVCUT EKOSİTEM DEĞERLENDİRME ve ORNİTOLJİK İZLEME RAPORUNUN HAZIRLANMASI DKMP GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN RES PROJELERİ İÇİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU

Detaylı

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Bölgeleri K a r a d e n i z E g e A k d e n i z Toplam Alan: 12112 km 2 Top. Karasal (göllerle) Alan: 10347 km

Detaylı

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 08-09-10 MAYIS 2015 AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI H. Ülgen Yenil, Osman Uzun ve Şükran Şahin Sav Doğaya

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın 1, * Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Engin Bişar 1 Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Seda Yalçın

Detaylı