Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 5, Sayı: 19 ss , 2009 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin Korunması Ezeli AZARKAN Özet Günümüzde, çocuklar savaşta mağdur olmakta ve kendilerine yönelik ağır insan hakları ihlallerinden dolayı acı çekmektedirler. Bu nedenle, Bu makale çocuk askerleri konu edinen antlaşma ve hukuksal gelişmeleri incelemektedir yılında Çocuk Hakları Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden itibaren, dünya nın dikkati artan bir şekilde çocukların korunması sorununa odaklanmıştır. BM, insan hakları grupları ve çok sayıda devletlerin desteğiyle Sierra Leone Özel Mahkemesi Statüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü ve Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası yasal çerçeveler oluşturuldu ve çocuk askerler konusunda bilinçlenme sağlanarak binlerce eski çocuk askerlerin rehabilite edilmesine yardımcı olundu. Anahtar Kelimeler: Çocuk Askerler, Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları, Savaş Mağdurları, Çocuk Hakları. GİRİŞ Günümüzde birçok ülkede çocuklar askere alınmakta ya da silahlı çatışmalarda kullanılmaktadır. Çocukların askere alınması ve kullanılmasına ilişkin uluslararası hukuk düzenlemeleri bundan yaklaşık otuz yıl önce başlamış, uygulaması ise 1990 lı yıllarda gerçekleşmiştir. Günümüzde uluslararası hukuk alanında bu konuyla ilgili gelişmeler yaşanmaktadır. Başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası mahkemeler aldıkları kararlarla bu sorunun çözümü için çaba göstermektedirler. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi nin (ÇHS) yürürlüğe girdiği 1990 yılından beri uluslararası toplum, çocukların korunması, sorunları ve durumlarıyla yakından ilgilenmektedir. Geçen süre içinde, bu konulara ilişkin BM tarafından kurulan mahkemelerde birçok kararlar alınmıştır. Uluslararası toplum, çocukların askere alınması ve kullanılmasına ilişkin gerek mahkemelerin aldığı kararları gerekse bu konuya ilişkin antlaşma ve protokollerin yorumlanmasını ve uygulanmasını ilgiyle takip etmektedir. Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 89

2 E. Azarkan Bu çalışmanın amacı, çocukların silahlı çatışmalara katılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri ve bu konuya ilişkin antlaşmaları incelemektir. Bu doğrultuda, ilk önce silahlı çatışmalardan etkilenen çocukların durumlarına genel olarak değinilmektedir. Başta Afrika ve Güneydoğu Asya da olmak üzere yaklaşık 500 bin çocuk ya askerlik yapmakta ya da çatışmalarda kullanılmaktadır 1. Bunun ötesinde, silâhaltına alınan kız çocukları seks köleliği başta olmak üzere birçok olumsuz davranışa maruz kalmaktadırlar. Çocukların durumlarının genel bir değerlendirmesinden sonra uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeler incelenmektedir. Bu çerçevede, ilk önce 1949 Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokolleri ile ÇHS ele alınmaktadır. Bu antlaşma ve Protokollerin incelemesinden sonra, çocuk askerlerin durumuna ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nin Statüsü ile Mahkeme nin kararlarına değinilmektedir. Çocuk askerlere ilişkin aldığı kararlar ve çözümü için geliştirdiği yöntem itibariyle önem arz eden Sierra Leone Özel Mahkemesi de incelenen diğer bir konudur. Son inceleme konumuz, BM nin çocuk askerlere ilişkin aldığı kararlardır. DÜNYADA ÇOCUK ASKERLERİN DURUMU Çocukların asker olarak çatışmalarda yer almaması konusunda geniş ölçüde bir uzlaşma söz konusu olmasına rağmen, günümüzde bu konu çözülmesi zor bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. II. Dünya savaşı sırasında Naziler çocukları asker olarak birçok gizli örgütlerde kullanmışlardır 2. Savaş sonrası dönemde İngiltere çeşitli kolonilerinde çocuk askerlerden oluşan askeri birlikler oluşturmuştur 3. Yine aynı dönemde, Asya, Afrika, Güney Amerika ve Orta Amerika da birçok devlet ve silahlı örgüt, çocukları savaşçı olarak kullanmışlardır 4.Bu durum Soğuk Savaş sonrası dönemde de sürmüştür. Günümüzde de birçok çatışmada çocuk askerler kullanılmaktadır. Uluslararası hukukta bir kişinin çocuk olarak nitelendirilmesi için 18 yaşın altında olması gerekmektedir 5. Dolaysıyla, silâhaltına alınacak kişilerin 18 yaşını doldurmaları gerekir. Bu şartı yerine getiren kişilerin askeri birliklere katılmasıyla bu kişiler asker sıfatını kazanırlar. Çocuk asker ise 18 yaşın altında olup düzenli ya da düzensiz silahlı gruplarda hizmetçi, postacı, ajan vb. görevlerde kullanılan 1 Franklyn Bai Kargbo, International peacekeeping and Child Soldiers: Problem Security and Rebulding, Corrnel International Law Journal,Vol. 37, No. 3, 2004, s Sarah L. Wells, Crimes Agaist Children in Armed Conflicts Stituation : Application and Limits of International Humanitarian Law, Tulane Journal of International And Comparative Law, Vol. 12,No. 1,2004, s David M. Rosen, The Armies of The Youngs, (New Brunswick: Rutgers University Press, 2005 ), s William A. Schabas, Conjoined Twins of Transitional Justices? The Siera Leone Truth and reconcilation Committee and The Special Court, Journal of International Crimes Justice,Vol. 2, No. 2, 2004, s Geraldine Van Bueren, International Law on The Rights of The Child, (Boston, Londra: Martinus Nijhoff Publishers, 1999), s Bkz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 1. madde. thread.php?t=5719 ( ) 90

3 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin kişileri kapsayan bir kavramdır. Bu kavram dâhiline silahsız da olsa ağır silahlarla donatılmış bir grubun ön saflarında hizmet eden kızlar da girebilmektedir 6. Çocuk Askerlerin Kullanılmasındaki Yaygınlık BM Genel Kurulunun 20 Kasım 1993 tarihinde kabul ettiği 48/157 sayılı kararına 7 kaynaklık eden Graça Machel'in Silahlı Çatışmaların Çocuklar Üzerindeki Etkisi konulu raporu 8 uluslararası toplumun dikkatlerini yeniden çocuk askerler konusuna çekmiştir. Machel, söz konusu raporunda çocukların askere alınma yöntemlerinin yanı sıra köle olarak kullanılmalarına da değinmektedir. Günümüzde silahlı çatışmalara kaç çocuğun fiilen katıldığına ilişkin kesin rakamları vermek mümkün değildir. Ancak, bu konuda yapılan araştırmalarda arasında çocuğun silâhaltında bulunduğu 9, bunlardan kadarının çatışmalara katıldığı ve çatışmaya katılan bu çocukların inin Afrika da bulunduğu tahmin edilmektedir 10. Bu rakamlar çocuk asker kullanımının ne kadar yaygınlık kazandığı açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, konunun medyada sunulduğundan daha ciddi boyutta olduğunu da göstermektedir. Bu problem dünyanın her köşesine yayılmış olan bir sorundur. Soğuk Savaş sonrası dönemde bu sorun yaygınlık kazanmıştır. Çocuk askerler isyancı gruplarda ya da terör örgütlerinde kullanıldığı gibi ulusal ordularda askere alınmakta ve silahlı çatışmalara katılmaktadırlar. Günümüzde birçok devlet ulusal ordularında çocuk askerlere yer vermektedir. Bu devletler arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen, Sudan, Somali, Uganda, İngiltere 11 ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer almaktadır 12. Güney Amerika, Güney Asya ve Afrika da birçok silahlı grup, çocuk asker kullanmaktadır. Bu gruplara ilişkin sayısal veriler elde etmek neredeyse imkânsızdır. Ancak, bu grupların asker çocukları kullanmasının tarihsel ve sosyoekonomik temelleri bulunmaktadır. Bu gruplar merkezi yönetime karşı mücadele ederken, bazen de kendi aralarında çatışabilmektedirler. Bu çatışmalar, genelde, sivilleri de kapsayacak şekilde yaygınlık kazanır. Sivilleri kapsayan çatışmalarda çocuk askerlerin kullanımı daha fazla olmaktadır. Geçmişte bu tür çatışmalar Li- 6 Christine Knudsen, The Problem of Re-acclimating Child Soldiers into Society Assuming Peacekeeping is Successful : Demobilization and Reintegration During an Ongoing Conflict, Corrnel International Law Journal,Vol. 37, No. 3, 2004, s Karar için bkz. ( ) 8 Machel Raporu için bkz. ( ) 9 Kargbo, a.g.m.,s The Road From Soldier Back to Child, Africa Recovery, Vol.15, No. 3, Ekim 2001, s. 10 ( ) 11 İngiltere Irak ta çocuk asker kullanmıştır. Bkz. Human Rights Watch, News, 18 Mayıs 2008, ( ) 12 Child Soldiers Global Report, ( ) 91

4 E. Azarkan berya, Sierra Leone, Somali, Ruanda, Endonezya, Uganda, Brundi, vb. ülkelerde yaşandı 13. Çocuk Askerlerin Silahlı Birliklere Katılımı Çocukların çatışmalara katılmasının birçok sebebi bulunmaktadır. Bu başlık altında çocukların silahlı gruplara katılmayı niçin tercih ettikleri ve bunların neden silahlı çatışmalara girmeye yöneldikleri incelenmektedir. Çocukların askere alınmasının başlıca faktörü, yıllarca çatışma yaşanan ülkelerde 14 insan gücünde meydana gelen azalmalardır. Hem hükümet güçleri hem de silahlı gruplar insan gücündeki azalmayı karşılamak için çocukları silâhaltına almaktadırlar. Çocuk askerleri kullanan örgüt ve devletlerin çocukları tercih etmelerinin başka nedenleri de bulunmaktadır 15. Bu nedenlerden birincisi, gençliklerinin vermiş olduğu cesaret ve çocukların yönlendirilmeye daha yatkın olmasıdır. Ayrıca, çocukların kanlı eylemlerde kullanılmaya daha uygun olmalarını da eklemek gerekir. Çocukların sorumluluk bilincinin yeterince gelişmemiş olması onların kanlı eylemlerde kullanılmalarını kolaylaştırmaktadır. Bunun yanısıra, çocukların yetişkinlere göre firar etme eğilimleri daha azdır. Ayrıca, çocukların uyuşturucu madde kullanımı, alkol vb. yöntemlerle sersemletilip yönetilmeleri daha kolaydır 16. İkinci neden, çocukların fiziksel gücünden yararlanma isteğidir. Silahlı gruplar çocukları kısa bir sürede kışkırtarak, çatışmalarda onların fiziksel güçlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlarlar. Bunun yanında, çocukların yaşı, kilosu ve boyu gibi özellikleri kara mayınlarının temizlenmesi veya tespiti, cesetlerin toplanması ve hızlı hareket gerektiren lojistik hizmetlerin yürütülmesinde kullanılmalarına neden olmaktadır 17. Üçüncü neden, silah teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak çocukların gelişmiş silahları rahatlıkla kullanabilecek güçte olmalarıdır. Buna ek olarak, çocukların küçük bir bedel karşılığı askere alınabilinmesi de tercih edilmeleri için bir nedendir. Örneğin, Uganda ve Kuzey Kenya da bir çocuğu askere alabilme fiyatı bir tavuğu satın alma fiyatıyla aynıdır 18. Dördüncü neden, çocukların insanların duygularını etkilemek amacıyla kullanılabilmesidir. Silahlı gruplar çatışmalarda çocukları ön cepheye çekerek yetişkinlerin bunlara ateş etmesi konusunda onlarda teredütlerin ve şaşkınlığın ortaya çıkmasını sağlarlar 19. Tüm bunlara ek olarak, çocuktaki sorumluluk bilincinin az olması ve atılganlıkları onların tercihini kolaylaştırmaktadır. 13 Ibid. 14 Afganistan, Sudan, Etopya, Liberya...vb. 15 Michael Wessells, Child Soldiers: From Violence to Protection, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2006 ), s Rachel Brett, Child Soldiers in In the Firing Line: War and Children s Rights, (Londra: Amnesty International, 1999 ), s Wessells, a.g.e., s Machel Raporu, s Lisa Hughes, Can International Law Procted Child Soldiers, Peace Review, Vol.12, No. 3, 2000, s

5 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin Bu duruma çocuklar açısından bakıldığında, silâhaltına giren çocuk, genel olarak, yaşamda kalmak, ailelerini korumak, intikam almak, büyüklerine olan özenti, bir kimlik sahibi olma, kahraman olarak algılanma, saygı görmek ve umutsuzluktan kurtulmak için çıkış yolu arama gibi nedenlerden dolayı asker olmak istemektedir 20. Diğer yandan, çocuklar başka bir alternatifleri olmadığından dolayı, ekonomik ve sosyal yakınlaşma ve siyasi baskılardan dolayı gönüllü olarak silahlı gruplara katılmaktadırlar 21. Ulusal orduların çocuklara giyim, yemek ve sağlık güvencesi sağlaması ve ailelerine belli ödemeler yapması da çocukların asker olmasını etkileyen faktörlerdendir 22. Bu olanakları bazı silahlı gruplar da çocuk asker toplamak amacıyla çocuklara ve ailelerine sağlamaktadır 23. ULUSLARARASI HUKUKTA ÇOCUK ASKERLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Bu başlık altında çocuk askerlere ilişkin uluslararası hukukta meydana gelen gelişmelere değinilmektedir. Çocukların askere alınmasının yasaklanmasına ilişkin uluslararası hukuktaki gelişmelerin tarihi 1970 lere kadar uzanmaktadır. Uluslararası toplumun bu konuya olan ilgisi çocuk haklarına ilişkin uluslararası alanda yapılan girişimlerin somut sonuçlar elde etmesiyle birlikte artmıştır. Günümüzde çocuk askerlerin kullanılmasına ilişkin uluslararası düzenlemelerden en önemlileri BM kararları, 1949 Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokolleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü ve Kararları ile Sierra Leaone Özel Mahkemesi nin kararlarıdır Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokollerinde Çocuk Askerlere İlişkin Düzenlemeler Çocukların askere alınmasının yasaklanmasına ilişkin ilk düzenlemeyi, Cenevre Sözleşmelerinin Ek I ve II. Protokollerinde bulmak mümkündür yılında imzalanan Savaşta Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesinin 14. Maddesinde, çocuklar özel olarak korunması gereken kişiler arasında sayılmıştır. Bu hüküm, 1977 Ek I. Protokolde güncelleştirildi. Buna göre I. Protokolün 77. maddesinde geçen hüküm şudur: Çatışma Tarafları 15 yaşına ulaşmamış çocukların düşmanca davranışlara doğrudan katılmamaları için gerekli her türlü önlemi alacaklardır; özellikle bu çocukların silahlı kuvvetlerde görev almalarından sakınacaklardır. 15 yaşını dolduran ancak 18 yaşını doldurmayan kişilerin asker olarak görevlendirilmesinde, çatışma tarafları yaşı daha büyük olanlara öncelik tanımak için gerekli tüm önlemleri almaya gayret göstermelidirler. 20 Ilene Cohn, The protection of children and the quest for truth and justice in Sierra Leone, Journal of International Affairs, Vol. 55, No.1, 2001, s Rosen, a.g.e., s David J Francis, Paper Protection' Mechanisms: Child Soldiers and the International Protection of Children in Africa's Conflict Zones, The Journal of Modern African Studies, Vol. 45, No. 2, s Ilene Cohn, Guy S. Goodwin-Gill, Institut Henry-Dunant, Child Soldiers: The Role of Children in Armed Conflict, (Oxford University Press, 1994), s

6 E. Azarkan Bu hüküm ilk önemli adım olmasına rağmen, her an ihlal edilebilir bir görünüm arz etmektedir. Bu hükümde geçen protokole taraf devletlerin gerekli tüm önlemleri almaya gayret göstermelidirler hükmü diğer protokol hükümlerine kıyasla düşük düzeyde bir taahhüdü ifade etmektedir. Bu hükümdeki ifadenin böyle bir şekil almasının nedeni, taraf devletler arasında bir uzlaşı sağlama gayretinden kaynaklanmaktadır. Çünkü Venezüella, Brezilya ve Uruguay gibi Güney Amerika ülkeleri askere alma yaşının 18 yaş olmasını isterlerken, Kanada, İngiltere ve Almanya bu yaşın 15 olması konusunda ısrarcı olmuşlardır 24. Hükmün bu şekilde düzenlenmesiyle 15 yaş altı çocukların korunması sınırlandırılmış oldu 25. Dolayısıyla, I. Protokol herhangi bir yaş sınırı getirmediğinden dolayı taraf devletler çocukları askere alabilirler. I.Protokolde çocuklara getirilen özel koruma silahlı çatışma durumlarında etki altında kalan veya karşı tarafça gözaltına alınan çocukların yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulmalarını düzenlemektedir 26. Uluslararası toplumun çocuk askerlere ilişkin duyarlılığı artmasına rağmen, I. Protokol çocukların askere alınmasının yasaklanması yönünde önemli bir ilerleme sağlayamamıştır. Buna rağmen, I. Protokol uluslararası toplumda çocuk askerlerin durumuna dikkat çekmiş, uluslararası insancıl hukuk kapsamında çocukların korunması yönünde yaygın bir isteğin varlığını ortaya koyması bakımından yararlı olmuştur. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokolü 1989 BM Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların askere alınmasını şiddetle kınamıştır 27. Bu sözleşme bir yılı bile bulmayan bir süre içinde uluslararası toplumdan onay aldı ve yürürlüğe girdi. Kısa süre içinde devletlerin çoğu Sözleşmeye taraf oldular. Bu niteliği ile Sözleşme evrensel bir özellik kazandı 28. Sözleşme çocuk olma yaş sınırını belirledi. Buna göre, 18 yaş altı kişiler çocuk sayılacaktır. Ancak, Sözleşmede çocuk asker yaşına ilişkin esnek ifadeler vardır. Şöyle ki; 1- ÇHS ye taraf devletler uluslararası insancıl hukukun çatışma zamanlarına ilişkin olarak çocuklar için içerdiği hükümlere saygılı olacaklardır. 2- Taraf devletler 15 yaşını doldurmamış ve çatışmalara dogrudan katılmayan çocukların korunması için mümkün olan tüm önlemleri alacaklardır. 3- Taraf devletler 15 yaşını doldurmamış kişileri askere almama konusunda özenli davranacaklardır. Buna rağmen, 15 yaşını aşmış ve 18 yaşından küçük kişileri askere almış olan taraf devletler bu kişilerin korunması konusunda kendile- 24 Bueren, a.g.e., s Bilindiği gibi 1949 Cenevre Sözleşmeleri savaş sırasında uluslararası hukuk kurallarını içermektedir. 26 Bkz. Ek Protokol 77. madde ( ). Ayrıntı bilgi için bkz. Jenny Kuper, Military Training and Children in Armed Conflict: Law, Policy and Practice, (Leiden: Martinus Nijhoff, 2004), s BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 38. madde. 28 A. Gleen Mower, Jr., Convention on the Rights of the Child, International Law Support for Children, (Westport: Greenwood Publishing Group, 1997), s

7 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin rinden büyük kişilere oranla daha fazla koruma altına alma yönünde çaba göstermelidirler 29. Çocuk askerlere ilişkin taraf devletlerin üstlendiği sorumluluk açısından ÇHS nin 1949 Cenevre Sözleşmeleri Ek I.Protokolünden daha fazla bir yükümlülük getirdiğini söylemek güçtür 30. ÇHS nin taslak halindeki görüşmeler sırasında çocuk yaş sınırı ve buna ilişkin devletin müdahalesi konusunda önemli görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Venezüella ve İsveç gibi devletler bu yaş sınırının 18 olması gerektiğini savunurken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Bangladeş ve Kanada gibi devletler yaş sınırının 15 olmasında ısrarlı olmuşlardı 31. Sözleşmede 15 yaş sınırı kabul edilince ABD 15 ile 18 yaş arası çocukların korunmasına ilişkin mümkün olan en az hukuki yükümlülüklerin kabul edilmesi yönünde çaba harcamıştır 32. Taslak görüşmelerinde birçok taraf devletçe desteklenen 15 yaşının altında olup çatışmalara doğrudan katılan çocuklar ile yaşları arasında olup çatışmalara katılan çocukların korunması için taraf devletlerin gerekli tüm önlemleri alması konusunda çabalaması gerektiği yönündeki bir teklife ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) karşı çıkmışlardı 33. Sonuçta, Sözleşme metnine ABD ve SSCB yi memnun edecek ifadeler konuldu. ÇHS nin yürürlüğe girmesinden sonra Çocuk Hakları Komitesi bütün dikkatini çatışmalardan etkilenen çocukların durumu üzerinde yoğunlaştırdı. ÇHS ek protokol düşüncesi ilk olarak 1992 yılında ortaya atıldı yılında BM İnsan Hakları Komisyonunun bu konuda bir çalışma grubu kurmasıyla, ek protokolün hazırlanmasına ilişkin çalışmalar hızlandı. ÇHS Ek Protokolü BM nin 25 Mayıs ÇHS madde Cenevre Sözleşmeleri nin 1977 yılında kabül edilen Uluslararası Silahlı Çatışma Mağdurlarının Korunmasına İlişkin Ek I. Protokol ün 77. maddesinde getirilen korunma önlemleri şu şekilde belirtilmiştir; 1. Çocuklara özel saygı gösterilecek ve uygunsuz saldırılara karşı korunacaklardır. Çatışma tarafları yaş ya da başka nedenlerden dolayı bunlara gerekli yardım ve bakımı sağlayacaktır. 2. Çatışma tarafları 15 yaşına ulaşmamış çocukların düşmanca eylemlere doğrudan katılmamaları için gerekli her türlü önlemi alacaklardır; özellikle de bu çocukların silahlı kuvvetlerde görev almamaları yönünde gerekli itinayı göstereceklerdir. 15 yaşını dolduran ancak 18 yaşını doldurmayan kişilerin asker olarak görevlendirilmesinde, çatışma tarafları yaşı daha büyük olanlara öncelik tanımaya özen göstermelidir. 3. İstisnai durumlarda, paragraf 2 hükümlerine rağmen, 15 yaşını henüz doldurmamış çocuklar doğrudan düşmanca eylemlerde bulunur ve karşı tarafın eline düşerse, savaş suçlusu olsun olmasın, bu maddenin sağladığı özel korumadan yararlanmaya devam edeceklerdir. 4. Silahlı çatışma ile ilgili nedenlerden dolayı tutuklanmaları, alıkoyulmaları ya da gözaltına alınmaları halinde, çocuklar Madde 75 paragraf 5 hükümleri uyarınca ailelerin aile birimleri olarak yerleştirildikleri yerler dışında yetişkinlerin kaldığı yerlerden ayrı yerlerde kalacaklardır. 5. Silahlı çatışma ile ilgili suçlar için verilen ölüm cezası suçun işlendiği tarihte 18 yaşın altında olan kişilere uygulanmayacaktır. 31 Sharon Detrick, Commentary on The United Nations Convation on The Rights of Child, (Boston, Londra: Martinus Nijhoff, 1999 ), s George Kent, Childeren in International Political Economy, (Palgrave, 1995), s Çocukluk yaşı ile ilgili tartışmalar için bkz. Sharon Detrict, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, (Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1999), s

8 E. Azarkan tarih ve A/RES/54/263 sayılı kararıyla imza, onay ve katılmaya açılmıştır. Şimdiye kadar ek protokole 120 devlet taraf olmuştur 34. Ek protokol hukuki açıdan çocuklara birçok güvence getirirken, askere alma yaşını yükseltmemiştir. Buna karşın bazı yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülüklerden birincisi, Taraf Devletlerin 18 yaşını doldurmamış kişileri silahlı kuvvetlerine zorunlu olarak almamalarıdır 35. Ancak, her taraf devlet, Protokol ü onaylamasının veya Protokol e katılmasının ardından, ulusal silahlı kuvvetlerine gönüllü asker alımına izin vereceği asgari yaşı belirten ve bu tarz askere alımının zorlanmaması veya zorunlu kılınmaması için aldığı önlemleri tanımlayan bağlayıcı bir beyanı tevdi edecektir. İkinci olarak, Ulusal silahlı kuvvetlerine 18 yaşın altındaki kişilerin gönüllü olarak alınmasına izin veren taraf devletler, gerekli önlemleri almakla yükümlüdür 36. Bu hükme karşı ek protokol devlet dışı silahlı grupların 18 yaş altı çocukları askere almaları ya da istihdam etmelerini yasaklamıştır 37. Bu hükümle amaçlanan, devletlerin silahlı grupların 18 yaş altı çocukları kullanmaları halinde bu grupları cezalandırma olanağına kavuşmasını sağlamaktır. Ek protokolün getirdiği diğer önemli yeniliklerden biri de, her taraf devlet, Protokol ün kendisi açısından yürürlüğe giriş tarihini izleyen iki yıl içinde Protokol ün, silahlı kuvvetlere katılım ve askere almaya ilişkin hükümleri dâhil olmak üzere, uygulanması için almış olduğu önlemlere ilişkin kapsamlı bilgiler içeren raporu Çocuk Hakları Komitesi ne sunma zorunluluğunu getirmesidir 38. Buna ilaveten, kapsamlı raporun verilmesinden sonra, her taraf devlet Çocuk Hakları Komitesi ne sunduğu rapora, Sözleşme nin 44. maddesi uyarınca, bu Protokol ün uygulanmasına ilişkin her türlü ilave bilgiyi ekleyecektir. Bunun dışında Sözleşme, Protokol e taraf devletlere her beş yılda bir rapor sunma zorunluluğunu getirmiştir 39. Bir diğer gelişme de, taraf devletler, bu Protokol e aykırı olarak askere alınan veya çatışmalarda kullanılan kişilerin terhis edilmeleri veya hizmetlerine başka bir şekilde son verilmesi için mümkün olan tüm önlemleri almalarıdır 40. Sonuçta, ek protokol, silahlı çatışma durumlarında çocuklara ilişkin koruyucu önlemler getirmiştir. Ayrıca taraf devletlere gerektiğinde, çocuklara fiziksel ve psikolojik açıdan iyileşmeleri ve sosyal açıdan topluma geri kazandırılmaları için 34 Bkz. ( ). 35 ÇHS Ek Protokol madde 2. Bkz. ( ). 36 ÇHS Ek Protokol madde 3. Bu önlemler şunlardır; a) Bu koşullarda bir askere alım gerçekten gönüllü olmalıdır. (b) Bu koşullarda askere alım, ilgili kişinin ana-babasının veya yasal koruyucularının rızalarını bildirmesi suretiyle yapılır; (c) Bu kişiler, bu koşullar altındaki bir askeri hizmetin içerdiği tüm görevler hakkında tam anlamıyla bilgilendirilmiş olmalıdır ve (d) Bu kişiler, ulusal askeri hizmete kabul edilmeden önce yaşlarına dair güvenilir kanıtları ibraz etmelidirler. 37 ÇHS Ek Protokol madde ÇHS Ek Protokol madde Ibid. 40 ÇHS Ek Protokol madde 6. 96

9 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin uygun tüm yardımı sağlama zorunluluğunu getirmiştir 41. Bu hüküm, çocukların terhis olmalarından itibaren sosyal yaşama tekrar entegrasyonunun sağlanması ve bu konuda çalışma yapan uluslararası hükümet-dışı örgütlerin çalışmalarına kolaylık sağlamak amacını taşımaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü ve Kararları UCM Statüsünde yapılan düzenlemeler çocukların korunmasına yönelik çabalara önemli katkılar sağlamıştır. Bu düzenlemeler gelecekte yapılacak uluslararası antlaşmaları etkileyecek güçtedir. Statüde çocuk askerlere ilişkin olarak yapılan düzenlemeler şunlardır; 1- Eğitim kurumlarına yapılacak saldırılar savaş suçu sayılacaktır 2-18 yaş altı çocuklar mahkemenin yargı yetkisi dışında tutulmuştur 3- Çocukların tanıklığı için alınan özel önlemler mahkemenin işleyiş prosedürünün bir parçası haline getirilmiştir 4-15 yaş altı çocukların silahlı gruplar ya da ulusal ordular tarafından askere alınması savaş suçu sayılmıştır 42. UCM Statüsünün 8. maddesinde 15 yaş altı çocukların askere alınması ve çatışmalara katılması yasaklanmıştır. Bu hüküm ÇHS ile Ek I. Protokolün hükümleriyle büyük ölçüde paralellik arz etmektedir. Ayrıca, Statü çocukların korunmasına büyük önem vermektedir. UCM meydana getirdiği gelişmelere rağmen, insan hakları savunucusu kişiler ve örgütlerce eleştirilmiş ve bu gelişmelerin yetersizliği dile getirilmiştir 43. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ( UNICEF ) 44 ve Human Rights Watch gibi uluslararası hükümet-dışı örgütlerin teklif etikleri askere alınma yaş sınırının 18 yaş sınırı yerine 15 yaş sınırının kabulü ve UCM Statüsündeki ifadelerin belirsizliği eleştirilmiştir 45. Özellikle, katılma ifadesinin kapsamı konusundaki belirsizlik çatışmaya katılmayı mı? Yoksa bununla birlikte lojistik hizmetlerde görev almayı da kapsayıp kapsamadığı konusu tartışma konusu olmuştur. UCM Statüsünün hazırlık çalışmalarında da bu konu gündeme gelmiştir. UCM Statüsü Hazırlık Komitesi çocukların çatışmaya katılma sı ve çocukların çatışmalarda kullanılması konusunu şu şekilde ifade etmiştir; katılma ve kullanılma kelimelerinin ikisi de doğrudan çatışmaya girme anlamında kullanılmıştır. Diğer bir deyişle, çocukların çatışmayı ilgilendiren her 41 Ibid. 42 Promises Broken: A Assessment of Childeren s Rights on The 10th Anniversary of The Convention on The Rights of The Child, Human Rights Watch, 1999, ( ) 43 Ilene Cohn, The protection of children..., s UNICEF The State of World s Children, (2005), s ( ) 45 Nienke Grossman, Rehabilitation or Revenge: Prosecuting Child Soldiers For Human Rights Violation, Georgetown Journal of International Law, Vol. 38, No. 2, Kış 2007, s

10 E. Azarkan türlü ajanlık, sabotaj, keşif eylemleri, tuzak veya askeri kontrol noktalarında kullanılması katılma veya kullanılma kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak, bu ifadeler çatışmayla bir ilgisi olmayan yiyecek dağıtımı, refakatçi olma durumlarını kapsamamaktadır. Diğer yandan, çocukların çatışan kişilere yiyecek götürmesi veya bunları destekler nitelikteki eylemleri çatışmaya katılmayla eş anlamlı olarak değerlendirilmektedir 46. UCM Statüsü ndeki düzenlemelerin yanında Mahkeme aldığı birçok kararla çocukların askere alınmasına ciddi yaptırımlar getirmiştir. Bu kararlarda, birçok kişi 15 yaş altı çocukları çatışmalarda kullanmak veya zorla silâhaltına almakla suçlanmıştır 47. UCM de görülen davalarda, Mahkeme nin çocuk askerlerle ilgili verdiği kararlar, çocukların askere alınması ve kullanılması konularında, hukuki alanda yaşanan belirsizliklerin ortadan kalkmasına yardımcı olmuştur. UCM de görülen davalarda birçok üst düzey yetkili iç çatışmalardan dolayı yaşanan çocuk hakları ihlalleri nedeniyle suçlanmıştır. Örneğin, 2005 yılında UCM de açılan bir davada Uganda da yönetime karşı mücadele eden Tanrının Direniş Ordusu (TDO) mensubu beş komutan hakkında yakalama kararları çıkmıştır 48. Bu kişiler işkence, çocuk kaçırma,adam öldürme, cinsel şiddet ve çocukları zorla askere alma suçlarından dolayı aranmaktadırlar yılında, UCM Kongo Demokratik Cumhuriyeti nde işlenen çocukların zorla askere alma suçundan dolayı tutuklama kararı çıkarmıştır. Kendisi hakkında tutuklama kararı çıkarılan kişi olan Thomas Lubanga Dyilo 49, lideri olduğu örgütün denetimi altındaki bölgede çok sayıda çocuğu zorla askere alınması ve diğer insanlığa karşı suçlardan dolayı suçlanmıştır. Sonuç olarak, UCM Statüsü ve Mahkeme ce alınan kararlar çocukların askere alınması ve kullanılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası kuralların uygulanması ve gelişmesi bakımından önemli bir adımdır. Bununla birlikte, Statü ÇHS ve Ek I. Protokol gibi çocukların askere alınma yaşını 15 olarak belirlemiş, yaş sınırını 18 e çıkarmamıştır. Ancak, günümüzde UCM çocukların askere alınmasına karşı mücadele çabalarını destekleyen kararlar almaktadır. Sierra Leone Özel Mahkemesi Sierra Leone de hükümet güçleriyle isyancı Birleşik Devrimci Güçler örgütü arasındaki savaşın sona ermesi 50 uluslararası hukukun çocuk askerlere ilişkin 46 Herman von Habel & Darryl Robinson, Crimes With in Jurisdiction of Court, içinde der. Roy S. Lee, International Criminal Court, The Making of Rome Statute, Issues,Nagotiation, Results, (The Hague: Kluwer Law International, 1999), s Mark A Drumbl, International criminal law-international Criminal Court-War Crimes-Recruitment and use of Child Soldiers-Confirmation of Charges, The American Journal of International Law, Vol. 101, No. 4, Washington, 2007, s UCM nin çocukları zorla silâhaltına almakla suçladığı kişiler için bkz. ( ) 48 ICC-02/04-01/05, Case The Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo and Dominic Ongwen, ( ) 49 Kongo da yönetime karşı mücadele eden büyük bir isyancı örgüt olan Kongo Vatanseverler Birliği nin lideridir yılında Birleşik Devrimci Güçler Sierra Leone de isyan başlattı. Bu isyan bitirilmesi amacıyla, 1999 yılında hükümet güçleriyle isyancılar arasında Lome Barış Antlaşması yla imzalandı. Ancak, bu antlaşma ihlal edildi. Bu nedenle, BM Barışı Koruma Gücü nün arabuluculuğuyla İsyancılar ile 98

11 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin kurallarının uygulanmasının en iyi örneklerinden birinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Savaşın sona ermesiyle Sierra Leone Özel Mahkemesi kuruldu 51. Bu mahkeme, tarihte ilk defa, bireylerin çocukları zorla askere alınmaları nedeniyle suçlandığı bir mahkeme oldu. Mahkeme sadece çocukların zorla askere alınması davalarına değil, öldürme, adam kaçırma, cinsel suçlar ve savaş suçlarına ilişkin davalara da baktı 52. BM Güvenlik Konseyi kararıyla Sierra Leone Özel Mahkemesi 2001 yılında kuruldu. Bu mahkeme, BM ile Sierra Leone hükümeti arasında yapılan bir anlaşma ile uluslararası hukuk ve Sierra Leone iç hukuku uyarınca suç sayılan savaş suçları ve insanlığa karşı suçları ilgilendiren davalarda yetkili kılındı. Bu kapsamda, Mahkeme çocukların zorla askere alınması ve kullanılması suçlarını da yargı kapsamına almıştır 53. Mahkeme davalara bakmaya başlamasından itibaren çatışan tarafların liderleri ve örgüt mensuplarını, savaş suçu ve 15 yaşından küçük çocukları askere alma suçlamalarıyla yargılamaya başladı 54. Bu sırada, insan hakları kuruluşları yaş altı kişilerin yargılanmaması veya bunlara ağır cezalar verilmemesi yönünde çalışmalar yaptılar 56. Fakat Sierra Leone hükümeti ve savaşta mağdur olan birçok Sierra Leone li çocuk yaşta da olsa bu kişilerin işledikleri savaş suçları nedeniyle yargılanmalarını istediler. Bu gelişmeler karşısında, silahlı çatışma ve çocuklar konusunda görevli BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi nin arabulucu olmasıyla 15 yaş altı çocukların yargılamalardan muaf tutulması, 15 ile 18 yaş arasında bulunan çocukların ise işledikleri savaş suçlarından dolayı yargılanması konusunda uzlaşmaya varıldı. BM görevlileri sorunun bu şekilde çözülmesinin önemli bir ilerleme olduğunu söylediler. Çünkü bir uzlaşma sağlanmaması halinde çocukları Sierra Leone yasaları çerçevesinde yargılanacak, bu durum ise, çocuklar açısından olumsuz durumların ortaya çıkması anlamına gelecekti 57. Sierra Leone li çocuklara ilişkin yapılan görüşmeler Mahkeme nin yetkilerinde düzenlemelerin yapılmasına neden oldu. Bu düzenlemeler ile Mahkeme ye yaş arası suç işleyen çocukları yargılayabilme yetkisi verildi 58. Ancak, bu çocuklar yargılanmakla birlikte Mahkeme nin bunlara vereceği cezalar sınırlandırılmıştır. Buna göre Mahkeme nin vereceği cezaların, çocukların Sierra Leone toplumu ile kaynaşmalarına engel olmayacak ve onların rehabilite edilmelerini aksatmayacak Sierra Leone hükümeti arasında 10 Aralık 2000 tarihinde imzalanan Abuja Antlaşması yla ateşkes sağlandı. İsyan süresince Sierra Leone de çok sayıda ağır insan hakları ihlalleri yapıldı Ağustos 2000 tarihinde BM Güvenlik Konseyi nin aldığı 1315 sayılı karar ile Sierra Leone Özel Mahkemesi kurulmasına karar verildi. Karar için bkz. /N00/605/32/PDF/N pdf?OpenElement ( ). 52 Cohn, The protection of children, s Valerie Oosterveld ve Andrea Marlowe, Special Court for Sierra Leone-International Criminal Law-Crimes Against Humanity-War Crimes-Recruitment and Use of Child Soldiers, The American Journal of International Law, Vol. 101, No.4, 2007, s Karin Arts ve Vesselin Popovski, International Criminal Accountability and the Rights of Children, (The Hague: Hague Academic Press, 2006), s. 30, Oosterveld ve Marlowe, a.g.m, s UNICEF, Human Rights Watch, vb. 56 Cohn, The protection of children, s. 6, Ibid., s Ibid. 99

12 E. Azarkan türden cezalar olması gerekir. Mahkeme Statüsü nde bu çocuklara hapis cezasının verilmesi yasaklandı. Mahkeme ce yargılanan çocuklar çocuk koruma kurumları, eğitim kurumları veya mesleki eğitim veren kuruluşlara verilerek rehabilitasyonları sağlanarak cezaları çekmeleri sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, çocukların karıştığı olayların çözümü, 1999 yılında isyancılar ile hükümet arasında yapılan barış antlaşması gereği kurulan Uzlaştırma Komisyonu na bırakılmıştı. Uzlaştırma Komisyonu nun görevlerinden biri, çocukları topluma kazandırmaktı. Sierra Leone Özel Mahkemesi yetkileri sınırlı bir mahkemedir. Bu nedenle, Mahkeme sadece savaş suçlarının işlenmesinde önemli derecede sorumlulukları bulunan kişilerin yargılandığı bir mahkeme niteliğindedir. Bundan dolayı, Mahkeme çok az sayıda kişiyi yargılayabilmektedir. Mahkeme nin yetki sınırlılığı nedeniyle birçok sorunun çözümü konusunda Uzlaştırma Komisyonun görevi ağır ve sorumluluğu büyüktür. Çünkü Mahkeme nin yargı yetkisi dışındaki durumlarda çözüm adresi Komisyon gösterilmiştir 59. Bu yetki çerçevesinde Uzlaştırma Komisyonu, çocuk askerler sorununun ele alınmasında artan bir şekilde önemli bir platform oldu. Komisyon bu sorunun çözümü için insani yardım kuruluşları ve Mahkeme yle işbirliği yapmaya çalıştı. Ancak, 1 Aralık 2003 tarihinde Mahkeme başsavcısı David Crane nin Mahkeme de 18 yaş altı kişilerin yargılanamayacağı yönündeki açıklaması bu işbirliği arayışını engelledi. Böylece, savaş suçu işleyen çocuklar Mahkemeden yargılanmaktan kurtuldular. Bunun sonucu olarak, Uzlaştırma Komisyon bu çocukları cezalandırma bakımında tek kurum olarak kaldı. Dolayısıyla, Komisyonun verdiği kararlar bireysel cezai sorumluluk gerektiren suçları cezalandırma yönünde adaleti gerçekleştirme bakımından daha büyük bir önem arz etmeye başladı. Ancak, Komisyon Mahkeme gibi bu görevi yerine getirebilecek kurumsal donanımdan yoksundur 60. Sonuç olarak, Sierra Leone Özel Mahkemesi nin çocukların askere alınmasının cezalandırılması bakımından katkısı olmuştur. Bunlardan birincisi, 15 yaş altı çocukların askere alınması ve çatışmalara katılmasının zorlanmalarından dolayı bu suçu işleyen kişilerin Mahkeme Statüsü nün 4. maddesi uyarınca yargılanmasının yapılmasıdır 61. İkinci katkı, Mahkeme nin çocukların askere alınmasının 1990 lı yılların başından itibaren uluslararası hukukun temel metinlerinde yer aldığını ve uygulanmasının yapıldığını açıklamasıdır Arts ve Popovski, a.g.e., s Chon, a.g.m, s Sierra Leone Özel Mahkemesi Statüsü için Bkz. lnd1mjeew%3d&tabid=200 ( ) 62 Açıklama için bkz. id/164/default.aspx ( ). Bu açıklama Sierra Leone İçişleri Bakanı Samuel Hinga Norman nın yargılama davasında yapılmıştır. Çünkü Norman Sierra Leone Özel Mahkemesinin çocukların askere alınmasından dolayı kendisini yargılamaya yetkili olmadığını ileri sürmüştür. Norman bu iddiasına kanıt olarak şu gerekçeleri ileri sürmüştü; a yılında çocukların askere alınmasının yasaklanmasına ilişkin uluslar arası hukukta bir yasaklama yoktu, b- çocukların askre alınması bireysel cezai gerektiren bir suç değildir, c- Mahkeme nin ceza hukukunun temel ilkelerinden olan yasaların geriye yürütülemeyeceği ilkesini ihlal etmiştir. 100

13 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin Birleşmiş Milletlerin Çocuk Askerlere İlişkin Yapmış Olduğu Düzenlemeler Çocukların askere alınmasının yasaklanmasına ilişkin uluslararası hukuki düzenlemelere BM de katkıda bulunmuştur. BM çocuk askerlere ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere Graça Machel'ı görevlendirmiştir. Machel, çalışmalarını 1996 yılında tamamlayarak bir rapor halinde BM Genel Sekreterine sunmuştur. Machel in hazırladığı rapor, çocuk askerlere ilişkin BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri nin karar ve açıklamalarına kaynak oluşturmuştur. Bu başlık altında, asker çocuklar konusunda BM nin aldığı kararlar ve hazırladığı raporlar incelenmektedir. Machel raporu doğrultusunda, BM Genel Sekreteri nin çocuklar ve silahlı çatışmalar konusuna olan ilgisi artmış ve bu konularda bir eylem planı hazırlamıştır. Bir yıl sonra, BM Genel Kurulu silahlı çatışmalar ve çocuk konularında özel temsilci atamıştır 63. Özel temsilcinin görevi, silahlı çatışmalardan etkilenen çocukların durumunu yılık raporlar halinde BM Genel Kurulu na arz etmekti yılından beri, Özel Temsilci çocuk askerler konusunda birçok faaliyetlerde bulunmuştur. Bu faaliyetlerden en önemlileri şunlardır; özel temsilci, a- Çocuk askerlerin yoğunlukta bulunduğu 26 bölgeyi ziyaret etmiştir, b- Afrika Şartı nı onaylamaları konusunda Afrika devletleri ile görüşmelerde bulunmuştur, c- Çocukların savaşta korunması için gerekli olan bilinci oluşturmak ve geliştirmek için çalışmalar yapmıştır, d- Savaşan grupların çocukları asker olarak kullanmamaları konusunda ikna etmeye çalışmıştır, e- Medyada konuya ilişkin yayınlar yayımlamış ve kamuoyunu bilgilendiren çeşitli kampanyalar düzenlemiştir, f- Çocuk askerlere ilişkin bilgileri içeren belgeler yayımlamıştır 65. Burada bilinmesi gereken önemli durum, özel temsilcinin çocukları kurtarmak veya askeri operasyonlar düzenlemek gibi bir görevinin olmadığının bilinmesidir. Özel temsilcinin başlıca görevleri arasında; çocukların korunması için uluslararası alanda işbirliğini geliştirmek, BM organları arasında eşgüdüm sağlamak ve çocuk askerler konusunda toplumları bilinçlendirmektir. Güvenlik Konseyi, UNICEF ve BM Barışı Koruma Operasyonları birimi çocuk askerler sorununun çözümü için aktif olarak sorumluluk yükümlenmişlerdir. Genel Sekreter bu birimlerin daha etkili çalışmaları konusunda gerekli rehberlik 63 A/RES/51/77 (Şubat. 20, 1997) bu göreve atanan kişi Srilanka vatandaşı Radhika Coomaraswamy dir. OpenElement ( ) 64 Ibid. 65 Report of Special Respresentative of The Secretery- General for Childeren and Armed Conflict, UN.Doc. A/60/335 ( 7 Eylül, 2005 ). N pdf?OpenElement ( ). 101

14 E. Azarkan hizmetini sunmaktadır 66. BM Genel Sekreteri ile Güvenlik Konseyi uluslararası hukuk kurallarına uyulması için birlikte hareket etmektedirler yılında Güvenlik Konseyi aldığı 1261 sayılı kararla, ilk kez, çatışma etkisinde bulunan çocukların durumunun uluslararası barış ve güvenliği ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti 67. Güvenlik Konseyi nin aldığı kararlar, oluşturduğu mekanizmalar ve yaptığı toplantıların yanında çocuk askerlerin kullanılmaması için hükümetlere ve gruplara da baskı yapmaktadır. Örneğin, 2000 yılında Güvenlik Konseyi aldığı 1314 sayılı kararla savaşan çocukların tekrar topluma kazandırılmaları için yapılması gereken proğramlara ve çatışan tarafların silahsızlandırılması için alınması gerekli önlemler konusuna uluslararası toplumun dikkatini çekmiştir yılında Güvenlik Konseyi nin aldığı 1379 sayılı kararla bu alanda nelerin yapılabileceği belirtilmiştir. Yapılabileceklerden birincisi, BM üyelerinin savaşta çocukları kullanan veya askere alan kişiler hakkında soruşturma açmalarıdır. İkincisi, Güvenlik Konseyi nce çocuk asker kullandığı tespit edilen devlet veya gruplarla işbirliğinin kesilmesidir. Üçüncüsü, BM organlarının çocuk asker sayısının nasıl azaltılabileceği konusunda çocukları asker olarak kullanan ülkelere yardım yapmalıdır 69. Çocuk askerlere ilişkin yaşanan bu gelişmelere rağmen, bazı gruplar çocukları silâhaltına alma ve kullanmayı sürdürmektedirler. BM Genel Sekreteri, yaşanan bu gelişmelere tepki olarak, uluslararası toplumun bu gibi gelişmeleri insanlığa karşı bir saldırı olarak nitelendirmeleri ve tepki göstermelerini istedi 70. Genel Sekreterin yaptığı bu çağrının yanı sıra, uluslararası toplumun sert kınama ile yetinmeyerek, güç kullanma tehdidini de içeren yaptırımları BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla yürürlüğe sokması gerekir yılında, BM Genel Sekreteri nin Güvenlik Konseyi ne sunduğu Çocuk ve Silahlı Çatışmalar adlı raporda çocuk askerlere ilişkin uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden devlet ve silahlı grupların isimlerini içeren bir liste vardı. Genel Sekreter listede yer alan devlet ve silahlı grupların Güvenlik Konseyi nce yakın takip altında tutulmasını istiyordu 71. Genel Sekreteri n sunduğu liste incelendiğinde uluslararası insancıl hukuku ihlal eden birçok silahlı grubun listede yer almadığı görülmektedir. Bu eksikliğe karşın, üç devletin ve birçok silahlı grubunda ismi listede yer almıştır. Ancak, üç yıl sonra yayınlanan listede üç devletin 72 ve bazı silahlı örgütlerin adları silinmiştir yılında, Genel 66 Machel Report, s SC.Res.1261, UN.Doc. S/RES/1261 (Agust 30,1999 ). Open&DS=S/RES/1261%20(1999)&Lang=E&Area=UNDOC ( ). 68 SC.Res.1314, UN.Doc. S/RES/1314 ( August 11,2000). Open&DS=S/RES/1314%20(2000)&Lang=E&Area=UNDOC ( ). 69 SC.Res.1379, UN.Doc. S/RES/1379 (Nov.20,2001). N01/651/10/PDF/N pdf?OpenElement ( ) 70 Timothy Webster, Babes With Arms: International Law And Child Soldiers, The George Washington International Law Review, 2007, Vol. 39, No. 2, s UN.Doc. S/2002/1299 ( Nov.26,2002) DF/N pdf?OpenElement ( ). 72 Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Liberya ve Kongo 102

15 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin Sekreterin raporu doğrultusunda Güvenlik Konseyi 1460 sayılı kararı aldı. Bu kararda, silahlı çatışmalarda çocukları kullanan veya askere alan devlet veya silahlı grupların bu hareketlerinden vazgeçmeleri ve bu durumun ortadan kaldırılması için gereken önlemleri almalarını, bir sonraki Genel Sekreter raporuna kadar bu önlemleri almayan devlet ve gruplara karşı harekete geçileceği belirtilmiştir. Yine bu konuda, Güvenlik Konseyi 2004 yılında 1539 sayılı kararı aldı 73. Bu kararda, çocuk askerlere ilişkin konularda yeterli ilerlemenin sağlanamadığı belirtilmiştir. Kararın devamında, silahlı çatışmalarda çocukları kullanan ve askere alan devlet veya silahlı grupların bu hareketlerinden vazgeçmeleri ve bu sorunun çözümüne yönelik üç ay içinde bir çözüm planı oluşturmaları istendi. Ayrıca karar, bu istekleri yerine getirmeyen taraflara karşı askeri malzeme ambargosunun başlatılacağı tehdidini içermektedir. Bunlara ilaveten kararda, Genel Sekreteri n, çocuk askerler konusunda doğru bilgi edinimi için sistematik ve kapsamlı gözlemleri içeren raporlar hazırlanması isteği de bulunmaktaydı 74. Tüm bu gelişmelere rağmen, çocuk askerler konusunda yeterli raporlar hazırlanamadığından, 2005 yılında Güvenlik Konseyi 1612 sayılı kararı aldı. Bu kararın en olumlu tarafı, rapor hazırlama konusunda bir çalışma grubunun oluşturulmasıdır 75. Buna karşın, Güvenlik Konseyi aldığı bu kararda, 1539 sayılı kararında belirtilen yaptırımlardan söz etmemesi hayal kırıklığına neden olmuştur. SONUÇ Uluslararası hukuktaki düzenlemeler incelendiğinde çocukların askere alınması ve askeri faaliyetlerde kullanılmalarının yasak olduğu görülür 76. BM ve uluslararası hükümet-dışı örgütlerin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda uluslararası toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi amaçlanmış ve dikkatlerin bu konuya çekilmesi sağlanmıştır 77. Ayrıca, bu uluslararası kuruluşların çalışmaları sayesinde binlerce çocuk silahlı çatışma ortamından uzaklaştırılmış ve mensubu olduğu toplumla tekrar bütünleştirilmiştir. Birçok devletin desteğiyle 1949 Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokolleri, Çocuk Hakları Sözleşmesi imzalanmış ve yürürlüğe girmiş, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Sierra Leone Özel Mahkemesi kurulmuştur. Bu antlaşma, protokol ve Mahkemelerin yaptığı hukuksal düzenlemeler çocukların askere alınması ve silahlı çatışmalarda kullanılmasını yasaklamıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Sierra Leone Özel Mahkemesi nin aldığı kararlar doğrultusunda çocukları askere alan veya kullanan kişiler 78 yargılanmakta 73 SC.Res.1539, UN.Doc. S/RES/1539 (Apr.22,2004 ). N04/318/63/PDF/N pdf?OpenElement ( ). 74 Ibid. 75 SC.Res.1612, UN.Doc. S/RES/1612 (July.26,2005). 5/439/59/PDF/N pdf?OpenElement ( ) 76 Alcinda Honwana, Child Soldiers in Africa Ethnography of Political Violence, (University of Pennsylvania Press, 2007), s Kuper, a.g.e, s Uluslararası Ceza Mahkemesi nde, Charles Taylor, Joseph Kony, Thomas Lubanga Dyilo çocukları askere alma ve kullanma suçlarında içeren bir çok suçtan dolayı yargılamaktadır. Sierra Leone'de, 103

16 E. Azarkan ve ceza almaktadırlar. Uluslararası hukuk alanında yaşanan bu gelişmelere uluslararası toplum tarafından geniş bir destek verilmektedir. Bununla birlikte, uluslararası hukuk kuralları devletlerin ya da silahlı grupların çocukları askere alma ve onları kullanmasını sona erdirmemiştir. Çünkü bu kurallar henüz istenilen yaptırım gücüne kavuşturulmamıştır. Bu yaptırım eksikliği ve var olan hukuk kurallarının uygulanamaması devletlerin veya silahlı grupların çocuk asker kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Bu yaptırım eksikliği, BM Güvenlik Konseyi nin bu konuya gereken duyarlılığı göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü çalışmamızda da belirtildiği gibi, Güvenlik Konseyi üyesi ABD, Rusya ve İngiltere nin çocukların askere alınmasının yasaklanması konusundaki tutumları sorunun çözülmesi önündeki engellerden biridir. Bu durum da, gelecekteki ümitlerimizi azaltmaktadır. Bununla birlikte, son birkaç yıldır ABD ve İngiltere 18 yaş altındaki kişilere kendi ulusal ordularında yer vermemektedirler 79. Bu durum da, bu devletlerin tutumlarını değiştirebilecekleri yönünde umut yaratmaktadır. BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen tehditlerin uygulanmamasının yanı sıra, Güvenlik Konseyi, çocukların askere alma ya da çatışmalarda kullanılmasını engelleyecek askeri ve mali sıkıntılarla da karşı karşıyadır yılında Güvenlik Konseyi aldığı 1643 sayılı kararda 80 görüleceği gibi Güvenlik Konseyinin bu sorunla ilgili sadece güç kullanma konusunda uyarmadan başka bir eylem gerçekleştirmediği belirtilmektedir. Dolayısıyla, Güvenlik Konseyi nin taahhütlerini uygulaması konusundaki bu isteksizliği ve suçluları yakalamak için herhangi bir eylemde bulunmaması uluslararası toplumun bu konudaki mücadelesinde ümitsizlik yaratmaktadır. Çocukların askere alınması ve çatışmalarda kullanılmasının engellenmesi konusunda Güvenlik Konseyi ne büyük görevler düşmektedir. Eğer Güvenlik Konseyi bu konuda pasif tutumunu sürdürürse uluslararası barış ve güvenlik tehlikeye girecek ve BM antlaşmasında kendisine yüklenilen görevi yapmamış olacaktır. Ancak, Güvenlik Konseyi pasif tutumunu değiştirip daha kararlı ve bu konuda aldığı kararları uygulamaya geçirirse hem binlerce çocuğun hayatını kurtaracak hem de temel görevi olan uluslararası barış ve güvenliğin bozulmamasını sağlayacaktır. Çünkü, uluslararası örgütlerin yaptığı çalışmalar belli oranda çocuk asker sorununun çözümüne katkı sağlamaktadır. Fakat, çocuk asker sorunu sadece bu çabalarla çözümlenecek bir sorun değildir. Bu sorunun çözümü, uluslararası toplumun çabalarına ilaveten, Güvenlik Konseyi nin aldığı kararların arkasında durması ve bu kararları uygulaması ile mümkündür. Birleşmiş Milletler himayesinde oluşturulan özel mahkemede gerilla lideri, insanlığa karşı suç ve savaş suçundan mahkûm edildi. BM Sierra Leone Özel Mahkemesi, Devrimci Birleşik Cephe (RUF) liderlerinden İsa Hasan Sesay, Morris Kallon ve Augustine Gbao'nun, arasındaki iç savaş sırasında işledikleri iddia edilen 18 ayrı suçu teyit etti. 79 Bkz. Child Soldiers Global Report, ve ( ). 80 Karar için bkz. OpenElement ( ) 104

17 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin KAYNAKÇA Kitap ve Makaleler Arts, Karin ve Popovski, Vesselin, International Criminal Accountability and the Rights of Children, (The Hague: Hague Academic Press, 2006). Brett, Rachel, Child Soldiers in In the Firing Line: War and Children s Rights, (Londra: Amnesty International, 1999). Bueren, Geraldine Van, International Law on The Rights of The Child, (The Hague, Boston, Londra: Martinus Nijhoff Publishers, 1999). Cohn, Ilene, Goodwin-Gill, Guy S., Dunant, Institut Henry, Child Soldiers: The Role of Children in Armed Conflict, (Oxford University Press, 1994) Cohn, Ilene, The Protection Of Children and The Quest for Truth and Justice in Sierra Leone, Journal of International Affairs, Vol. 55, No. 1, Detrick, Sharon, A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of Child, (The Hague, Boston, Londra: Martinus Nijhoff, 1999). Drumbl, Mark A, International Criminal Law-International Criminal Court-War Crimes- Recruitment and Use of Child Soldiers-Confirmation of Charges, The American Journal of International Law, Vol. 101, No. 4, Washington, Francis, David J, Paper Protection' Mechanisms: Child Soldiers and the International Protection of Children in Africa's Conflict Zones, The Journal of Modern African Studies, Vol. 45, No. 2. Grossman, Nienke, Rehabilitation or Revenge: Prosecuting Child Soldiers For Human Rights Violation, Georgetown Journal of International Law, Vol. 38, No. 2, Kış Habel, Herman von & Robinson, Darryl, Crimes With in Jurisdiction of Court, içinde der. Roy S. Lee, International Criminal Court, The Making of Rome Statute, Issues, Nagotiation, Results, (The Hague: Kluwer Law International, 1999). Honwana, Alcinda, Child Soldiers in Africa; Ethnography of Political Violence, (University of Pennsylvania Press, 2007). Hughes, Lisa, Can International Law Protect Child Soldiers, Peace Review, Vol. 12, No. 3, Kargbo, Franklyn Bai, International Peacekeeping and Child Soldiers: Problem Security and Rebulding, Corrnel International Law Journal, Vol. 37, No. 3, Kent, George, Childeren in International Political Economy, (Macmillan Publishers, 1995). Knudsen, Christine, The Problem of Re-acclimating Child Soldiers into Society Assuming Peacekeeping is Successful : Demobilization and Reintegration During an Ongoing Conflict, Corrnel International Law Journal, Vol. 37, No. 3, Kuper, Jenny, Military Training and Children in Armed Conflict: Law, Policy and Practice, (Leiden: Martinus Nijhoff, 2004). Mower, A. Gleen, Jr., Convention on the Rights of the Child, International Law Support for Children, (Westport: Greenwood Publishing Group, 1997). Oosterveld, Valerie ve Marlowe, Andrea, Special Court for Sierra Leone-International Criminal Law-Crimes Against Humanity-War Crimes-Recruitment and Use of Child Soldiers, The American Journal of International Law, Vol. 101, No.4, Rosen, David M., The Armies of The Youngs, (New Brunswick: Rutgers University Press, 2005). 105

18 E. Azarkan Schabas, William A., Conjoined Twins of Transitional Justices? The Siera Leone Truth and Reconcilation Committee and The Special Court, Journal of International Crimes Justice, Vol. 2, No. 2, Webster, Timothy, Babes With Arms: International Law And Child Soldiers, The George Washington International Law Review, 2007, Vol. 39, No. 2. Wells, Sarah L., Crimes Agaist Children in Armed Conflicts Stituation: Application and Limits of International Humanitarian Law, Tulane Journal of International And Comparative Law, Vol.12, No. 1, Wessells, Michael, Child Soldiers: From Violence to Protection, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2006). ---Human Rights Watch, News,18 May 2008, international-efforts-still-failing-child-soldiers, ( ) ---Human Rights Watch, Promises Broken: An Assessment of Childeren s Rights on The 10th Anniversary of The Convention on The Rights of The Child, 1999, ( ) --- The Road from Soldier Back to Child, Africa Recovery, Vol. 15, No. 3, Ekim 2001, ( ). Belgeler 1949 Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokolleri, ( ). Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, ad.php?t=5719 ( ). BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Ek Protokolü, d.php?t=13006 ( ). BM Genel Kurulu Silahlı Çatışmalar ve Çocuk Konularında Özel Temsilcinin Atanma Kararı A/RES/51/77 ( Feb. 20, 1997), /37/PDF/N pdf?OpenElement ( ) BM Genel Kurulu nun 20 Kasım 1993 tarihinde kabul ettiği 48/157 sayılı Karar ( ) BM Genel Sekreteri nin Güvenlik Konseyi ne sunduğu Çocuk ve Silahlı Çatışmalar adlı raporu UN.Doc. S/2002/1299 ( Nov.26,2002 ) GEN/N02/714/49/PDF/N pdf?OpenElement ( ). BM Güvenlik Konseyi 1539 Sayılı Kararı, SC.Res.1539, UN.Doc. S/RES/1539 (Apr.22,2004).http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/318/63/PDF/N pdf?OpenElement ( ). BM Güvenlik Konseyi aldığı 1261 Sayılı Kararı, SC.Res.1261, UN.Doc. S/RES/1261 (August 30,1999 &Lang=E&Area=UNDOC ( ). BM Güvenlik Konseyi nin Sierra Leone Özel Mahkemesi nin kurulmasına ilişkin aldığı 1315 sayılı kararı pdf?OpenElement ( ). BM Güvenlik Konseyi nin Savaşan Çocukların Tekrar Topluma Kazandırılmalarına İlişkin 1379 Sayılı Kararı SC.Res.1379, UN.Doc. S/RES/1379 (Nov.20,2001). ment ( ) 106

19 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin Child Soldiers Global Report, ve ( ). Child Soldiers Global Report, ( ) Graça Machel Raporu, ( ) Güvenlik Konseyi 1612 Sayılı Kararı, SC.Res.1612, UN.Doc. S/RES/1612 (July.26,2005). ment ( ) Güvenlik Konseyi aldığı 1314 Sayılı Kararı, SC.Res.1314, UN.Doc. S/RES/1314 (August 11,2000). 00)&Lang=E&Area=UNDOC ( ). Güvenlik Konseyi nin aldığı 1643 Sayılı Kararı N05/644/81/PDF/N pdf?OpenElement ( ) ( ) Report of Special Respresentative of The Secretery- General for Childeren and Armed Conflict UN.Doc. A/60/335 (September 7, 2005). ment ( ). Sierra Leone Özel Mahkemesi Çocukların Askere Alınmasının Cezalandırılmasına İlişkin Açıklaması bkz. mary/tabid/164/default.aspx ( ). Sierra Leone Özel Mahkemesi Statüsü. ket=uclnd1mjeew%3d&tabid=200, ( ). UCM nin Çocukları Zorla Silah Altına Almakla Suçladığı Kişiler. ( ). UCM nin Uganda da yönetime karşı mücadele eden Tanrının Direniş Ordusu (TDO) mensubu beş komutan hakkındaki yakalama kararları ICC-02/04-01/05, Case The Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo and Dominic Ongwen UNICEF, The State of World s Children (2005), s.50. h/ ( ). 107

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Araştırma Raporu. Gençlik Konseyi. Yoksulluk Kaynaklı Çocuk Asker Sorunu. Doğuş MORDENİZ ve Cem Ekin SUNAL. Pozisyon: Başkan ve Başkan Vekili.

Araştırma Raporu. Gençlik Konseyi. Yoksulluk Kaynaklı Çocuk Asker Sorunu. Doğuş MORDENİZ ve Cem Ekin SUNAL. Pozisyon: Başkan ve Başkan Vekili. Forum: Sorun: Yazar: Gençlik Konseyi Yoksulluk Kaynaklı Çocuk Asker Sorunu Doğuş MORDENİZ ve Cem Ekin SUNAL Pozisyon: Başkan ve Başkan Vekili Araştırma Raporu Giriş Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ

1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii KISALTMALAR...xiii TABLOLAR LİSTESİ... xv ŞEKİLLER LİSTESİ... xvii GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ 1.1. ANTİK VE ORTA ÇAĞ... 9 1.1.1. Antik Çağ... 9 1.1.2.

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSLARARASI CEZA YARGILAMALARINDA CİNSEL SUÇLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1

DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 Bu Sözleşmeye taraf devletler, Birleşmiş Milletler Yasasının

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAĐR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUKLARIN SĐLAHLI ÇATIŞMALARA DAHĐL OLMALARI KONUSUNDAKĐ ĐHTĐYARĐ PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAĐR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUKLARIN SĐLAHLI ÇATIŞMALARA DAHĐL OLMALARI KONUSUNDAKĐ ĐHTĐYARĐ PROTOKOL ÇOCUK HAKLARINA DAĐR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUKLARIN SĐLAHLI ÇATIŞMALARA DAHĐL OLMALARI KONUSUNDAKĐ ĐHTĐYARĐ PROTOKOL Đşbu Protokol'e taraf Devletler, Çocuk haklarının geliştirilmesi ve korunması için çaba gösterilmesi

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan REÇBER YAYIN NO: 563 İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan Reçber ISBN 978-605-152-320-0 1. BASKI - İSTANBUL, OCAK 2016 ON İKİ LEVHA YAYINCILIK

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 (Strasbourg, imza: 22/11/1984; yürürlük: 01/11/1988) 1 Bu Protokole imza koyan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 tarihinde

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014 Geçici Koruma Uluslararası Standartlar BMMYK Kasım 2014 Amaç ve Kapsam Amaç: Geçici koruma ve kitlesel akın kavramları ile geçici koruma ile ilgili uluslararası standartları anlamak Sunumda yer verilecek

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Kadınlar İçin Adalet

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Kadınlar İçin Adalet Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Kadınlar İçin Adalet Roma Statüsünün cinsiyetle ilgili hükümleri, tutucu siyasi güçlerin yoğun baskısına rağmen uluslararası kadın hakları hareketinin uluslararası insan

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL İşbu Protokol'e Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı Andlaşması'nın temel insan haklarına, insanlık onuru ve insan

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı

2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı 2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı Doç.Dr.Kadriye BAKIRCI İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İTÜ İşletme Fakültesi, Hukuk Anabilim Dalı Email:bakirci@itu.edu.tr Avrupa Birliği

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Küresel Politikada İnsan Hakları IR408 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

DCAF Backgrounder Çocuk Askerler. Kimler çocuk asker kabul edilir? Bu mesele neden önemlidir?

DCAF Backgrounder Çocuk Askerler. Kimler çocuk asker kabul edilir? Bu mesele neden önemlidir? DCAF Backgrounder Çocuk Askerler Kimler çocuk asker kabul edilir? Bu mesele neden önemlidir? Ana sorunlar nelerdir? Çocuk askerler nasıl ve neden silâhaltına alınır? Çocuk asker sorununun çözümü için neler

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL KURULUŞLAR İÇİN FATCA

TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL KURULUŞLAR İÇİN FATCA TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL KURULUŞLAR İÇİN FATCA Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kendi yasalarına göre vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı banka hesapları üzerinden vergilendirmeden

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

1. İdam Cezası. I. Giriş

1. İdam Cezası. I. Giriş 1. İdam Cezası I. Giriş Birleşmiş Milletler in Uluslararası Siyasi ve Medeni Haklar Misakı (ICCPR), Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (CRC) ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin (ECOSOC) İdam Cezasına Mahkum Edilenlerin

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

Adem Arkadas Çocuk Hakları Politika ve Savunuculuk Sorumlusu Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)

Adem Arkadas Çocuk Hakları Politika ve Savunuculuk Sorumlusu Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) Adem Arkadas Çocuk Hakları Politika ve Savunuculuk Sorumlusu Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) Çocuk hakları eğitiminin çocuk sağlığı ve korumasındaki yerini konuşmak Çocukluk ve çocuk hakları Çocuk hakları

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO-

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı

Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı Yrd. Doç. Dr. Bilge ERSON ASAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yabancı Devletlerdeki Yargılamalar Açısından Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel durumlarına uygun muameleye tabii tutulmaları, her durumda

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Elli Yedinci Oturum, 2002 102. Gündem Maddesi Üçüncü Komite nin raporu (A/57/549)

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

Türk Hukukunda Arabuluculuk Uygulamaları. Türk Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları - Arabulucu.com

Türk Hukukunda Arabuluculuk Uygulamaları. Türk Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları - Arabulucu.com Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları uygulamasının genellik kazanmadığı ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de avukatlar bu konuya henüz kuşku ile bakmaktadırlar. Bunun temel nedeni avukat olmayanların da

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN DE MINIMIS YARDIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN TASLAK YÖNETMELİK

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN DE MINIMIS YARDIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN TASLAK YÖNETMELİK AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN DE MINIMIS YARDIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN TASLAK YÖNETMELİK İç pazarın tamamlanması ve sağlıklı olarak devam edebilmesi için vazgeçilmez olarak

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı