Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 5, Sayı: 19 ss , 2009 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin Korunması Ezeli AZARKAN Özet Günümüzde, çocuklar savaşta mağdur olmakta ve kendilerine yönelik ağır insan hakları ihlallerinden dolayı acı çekmektedirler. Bu nedenle, Bu makale çocuk askerleri konu edinen antlaşma ve hukuksal gelişmeleri incelemektedir yılında Çocuk Hakları Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden itibaren, dünya nın dikkati artan bir şekilde çocukların korunması sorununa odaklanmıştır. BM, insan hakları grupları ve çok sayıda devletlerin desteğiyle Sierra Leone Özel Mahkemesi Statüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü ve Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası yasal çerçeveler oluşturuldu ve çocuk askerler konusunda bilinçlenme sağlanarak binlerce eski çocuk askerlerin rehabilite edilmesine yardımcı olundu. Anahtar Kelimeler: Çocuk Askerler, Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları, Savaş Mağdurları, Çocuk Hakları. GİRİŞ Günümüzde birçok ülkede çocuklar askere alınmakta ya da silahlı çatışmalarda kullanılmaktadır. Çocukların askere alınması ve kullanılmasına ilişkin uluslararası hukuk düzenlemeleri bundan yaklaşık otuz yıl önce başlamış, uygulaması ise 1990 lı yıllarda gerçekleşmiştir. Günümüzde uluslararası hukuk alanında bu konuyla ilgili gelişmeler yaşanmaktadır. Başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası mahkemeler aldıkları kararlarla bu sorunun çözümü için çaba göstermektedirler. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi nin (ÇHS) yürürlüğe girdiği 1990 yılından beri uluslararası toplum, çocukların korunması, sorunları ve durumlarıyla yakından ilgilenmektedir. Geçen süre içinde, bu konulara ilişkin BM tarafından kurulan mahkemelerde birçok kararlar alınmıştır. Uluslararası toplum, çocukların askere alınması ve kullanılmasına ilişkin gerek mahkemelerin aldığı kararları gerekse bu konuya ilişkin antlaşma ve protokollerin yorumlanmasını ve uygulanmasını ilgiyle takip etmektedir. Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 89

2 E. Azarkan Bu çalışmanın amacı, çocukların silahlı çatışmalara katılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri ve bu konuya ilişkin antlaşmaları incelemektir. Bu doğrultuda, ilk önce silahlı çatışmalardan etkilenen çocukların durumlarına genel olarak değinilmektedir. Başta Afrika ve Güneydoğu Asya da olmak üzere yaklaşık 500 bin çocuk ya askerlik yapmakta ya da çatışmalarda kullanılmaktadır 1. Bunun ötesinde, silâhaltına alınan kız çocukları seks köleliği başta olmak üzere birçok olumsuz davranışa maruz kalmaktadırlar. Çocukların durumlarının genel bir değerlendirmesinden sonra uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeler incelenmektedir. Bu çerçevede, ilk önce 1949 Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokolleri ile ÇHS ele alınmaktadır. Bu antlaşma ve Protokollerin incelemesinden sonra, çocuk askerlerin durumuna ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nin Statüsü ile Mahkeme nin kararlarına değinilmektedir. Çocuk askerlere ilişkin aldığı kararlar ve çözümü için geliştirdiği yöntem itibariyle önem arz eden Sierra Leone Özel Mahkemesi de incelenen diğer bir konudur. Son inceleme konumuz, BM nin çocuk askerlere ilişkin aldığı kararlardır. DÜNYADA ÇOCUK ASKERLERİN DURUMU Çocukların asker olarak çatışmalarda yer almaması konusunda geniş ölçüde bir uzlaşma söz konusu olmasına rağmen, günümüzde bu konu çözülmesi zor bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. II. Dünya savaşı sırasında Naziler çocukları asker olarak birçok gizli örgütlerde kullanmışlardır 2. Savaş sonrası dönemde İngiltere çeşitli kolonilerinde çocuk askerlerden oluşan askeri birlikler oluşturmuştur 3. Yine aynı dönemde, Asya, Afrika, Güney Amerika ve Orta Amerika da birçok devlet ve silahlı örgüt, çocukları savaşçı olarak kullanmışlardır 4.Bu durum Soğuk Savaş sonrası dönemde de sürmüştür. Günümüzde de birçok çatışmada çocuk askerler kullanılmaktadır. Uluslararası hukukta bir kişinin çocuk olarak nitelendirilmesi için 18 yaşın altında olması gerekmektedir 5. Dolaysıyla, silâhaltına alınacak kişilerin 18 yaşını doldurmaları gerekir. Bu şartı yerine getiren kişilerin askeri birliklere katılmasıyla bu kişiler asker sıfatını kazanırlar. Çocuk asker ise 18 yaşın altında olup düzenli ya da düzensiz silahlı gruplarda hizmetçi, postacı, ajan vb. görevlerde kullanılan 1 Franklyn Bai Kargbo, International peacekeeping and Child Soldiers: Problem Security and Rebulding, Corrnel International Law Journal,Vol. 37, No. 3, 2004, s Sarah L. Wells, Crimes Agaist Children in Armed Conflicts Stituation : Application and Limits of International Humanitarian Law, Tulane Journal of International And Comparative Law, Vol. 12,No. 1,2004, s David M. Rosen, The Armies of The Youngs, (New Brunswick: Rutgers University Press, 2005 ), s William A. Schabas, Conjoined Twins of Transitional Justices? The Siera Leone Truth and reconcilation Committee and The Special Court, Journal of International Crimes Justice,Vol. 2, No. 2, 2004, s Geraldine Van Bueren, International Law on The Rights of The Child, (Boston, Londra: Martinus Nijhoff Publishers, 1999), s Bkz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 1. madde. thread.php?t=5719 ( ) 90

3 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin kişileri kapsayan bir kavramdır. Bu kavram dâhiline silahsız da olsa ağır silahlarla donatılmış bir grubun ön saflarında hizmet eden kızlar da girebilmektedir 6. Çocuk Askerlerin Kullanılmasındaki Yaygınlık BM Genel Kurulunun 20 Kasım 1993 tarihinde kabul ettiği 48/157 sayılı kararına 7 kaynaklık eden Graça Machel'in Silahlı Çatışmaların Çocuklar Üzerindeki Etkisi konulu raporu 8 uluslararası toplumun dikkatlerini yeniden çocuk askerler konusuna çekmiştir. Machel, söz konusu raporunda çocukların askere alınma yöntemlerinin yanı sıra köle olarak kullanılmalarına da değinmektedir. Günümüzde silahlı çatışmalara kaç çocuğun fiilen katıldığına ilişkin kesin rakamları vermek mümkün değildir. Ancak, bu konuda yapılan araştırmalarda arasında çocuğun silâhaltında bulunduğu 9, bunlardan kadarının çatışmalara katıldığı ve çatışmaya katılan bu çocukların inin Afrika da bulunduğu tahmin edilmektedir 10. Bu rakamlar çocuk asker kullanımının ne kadar yaygınlık kazandığı açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, konunun medyada sunulduğundan daha ciddi boyutta olduğunu da göstermektedir. Bu problem dünyanın her köşesine yayılmış olan bir sorundur. Soğuk Savaş sonrası dönemde bu sorun yaygınlık kazanmıştır. Çocuk askerler isyancı gruplarda ya da terör örgütlerinde kullanıldığı gibi ulusal ordularda askere alınmakta ve silahlı çatışmalara katılmaktadırlar. Günümüzde birçok devlet ulusal ordularında çocuk askerlere yer vermektedir. Bu devletler arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen, Sudan, Somali, Uganda, İngiltere 11 ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer almaktadır 12. Güney Amerika, Güney Asya ve Afrika da birçok silahlı grup, çocuk asker kullanmaktadır. Bu gruplara ilişkin sayısal veriler elde etmek neredeyse imkânsızdır. Ancak, bu grupların asker çocukları kullanmasının tarihsel ve sosyoekonomik temelleri bulunmaktadır. Bu gruplar merkezi yönetime karşı mücadele ederken, bazen de kendi aralarında çatışabilmektedirler. Bu çatışmalar, genelde, sivilleri de kapsayacak şekilde yaygınlık kazanır. Sivilleri kapsayan çatışmalarda çocuk askerlerin kullanımı daha fazla olmaktadır. Geçmişte bu tür çatışmalar Li- 6 Christine Knudsen, The Problem of Re-acclimating Child Soldiers into Society Assuming Peacekeeping is Successful : Demobilization and Reintegration During an Ongoing Conflict, Corrnel International Law Journal,Vol. 37, No. 3, 2004, s Karar için bkz. ( ) 8 Machel Raporu için bkz. ( ) 9 Kargbo, a.g.m.,s The Road From Soldier Back to Child, Africa Recovery, Vol.15, No. 3, Ekim 2001, s. 10 ( ) 11 İngiltere Irak ta çocuk asker kullanmıştır. Bkz. Human Rights Watch, News, 18 Mayıs 2008, ( ) 12 Child Soldiers Global Report, ( ) 91

4 E. Azarkan berya, Sierra Leone, Somali, Ruanda, Endonezya, Uganda, Brundi, vb. ülkelerde yaşandı 13. Çocuk Askerlerin Silahlı Birliklere Katılımı Çocukların çatışmalara katılmasının birçok sebebi bulunmaktadır. Bu başlık altında çocukların silahlı gruplara katılmayı niçin tercih ettikleri ve bunların neden silahlı çatışmalara girmeye yöneldikleri incelenmektedir. Çocukların askere alınmasının başlıca faktörü, yıllarca çatışma yaşanan ülkelerde 14 insan gücünde meydana gelen azalmalardır. Hem hükümet güçleri hem de silahlı gruplar insan gücündeki azalmayı karşılamak için çocukları silâhaltına almaktadırlar. Çocuk askerleri kullanan örgüt ve devletlerin çocukları tercih etmelerinin başka nedenleri de bulunmaktadır 15. Bu nedenlerden birincisi, gençliklerinin vermiş olduğu cesaret ve çocukların yönlendirilmeye daha yatkın olmasıdır. Ayrıca, çocukların kanlı eylemlerde kullanılmaya daha uygun olmalarını da eklemek gerekir. Çocukların sorumluluk bilincinin yeterince gelişmemiş olması onların kanlı eylemlerde kullanılmalarını kolaylaştırmaktadır. Bunun yanısıra, çocukların yetişkinlere göre firar etme eğilimleri daha azdır. Ayrıca, çocukların uyuşturucu madde kullanımı, alkol vb. yöntemlerle sersemletilip yönetilmeleri daha kolaydır 16. İkinci neden, çocukların fiziksel gücünden yararlanma isteğidir. Silahlı gruplar çocukları kısa bir sürede kışkırtarak, çatışmalarda onların fiziksel güçlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlarlar. Bunun yanında, çocukların yaşı, kilosu ve boyu gibi özellikleri kara mayınlarının temizlenmesi veya tespiti, cesetlerin toplanması ve hızlı hareket gerektiren lojistik hizmetlerin yürütülmesinde kullanılmalarına neden olmaktadır 17. Üçüncü neden, silah teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak çocukların gelişmiş silahları rahatlıkla kullanabilecek güçte olmalarıdır. Buna ek olarak, çocukların küçük bir bedel karşılığı askere alınabilinmesi de tercih edilmeleri için bir nedendir. Örneğin, Uganda ve Kuzey Kenya da bir çocuğu askere alabilme fiyatı bir tavuğu satın alma fiyatıyla aynıdır 18. Dördüncü neden, çocukların insanların duygularını etkilemek amacıyla kullanılabilmesidir. Silahlı gruplar çatışmalarda çocukları ön cepheye çekerek yetişkinlerin bunlara ateş etmesi konusunda onlarda teredütlerin ve şaşkınlığın ortaya çıkmasını sağlarlar 19. Tüm bunlara ek olarak, çocuktaki sorumluluk bilincinin az olması ve atılganlıkları onların tercihini kolaylaştırmaktadır. 13 Ibid. 14 Afganistan, Sudan, Etopya, Liberya...vb. 15 Michael Wessells, Child Soldiers: From Violence to Protection, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2006 ), s Rachel Brett, Child Soldiers in In the Firing Line: War and Children s Rights, (Londra: Amnesty International, 1999 ), s Wessells, a.g.e., s Machel Raporu, s Lisa Hughes, Can International Law Procted Child Soldiers, Peace Review, Vol.12, No. 3, 2000, s

5 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin Bu duruma çocuklar açısından bakıldığında, silâhaltına giren çocuk, genel olarak, yaşamda kalmak, ailelerini korumak, intikam almak, büyüklerine olan özenti, bir kimlik sahibi olma, kahraman olarak algılanma, saygı görmek ve umutsuzluktan kurtulmak için çıkış yolu arama gibi nedenlerden dolayı asker olmak istemektedir 20. Diğer yandan, çocuklar başka bir alternatifleri olmadığından dolayı, ekonomik ve sosyal yakınlaşma ve siyasi baskılardan dolayı gönüllü olarak silahlı gruplara katılmaktadırlar 21. Ulusal orduların çocuklara giyim, yemek ve sağlık güvencesi sağlaması ve ailelerine belli ödemeler yapması da çocukların asker olmasını etkileyen faktörlerdendir 22. Bu olanakları bazı silahlı gruplar da çocuk asker toplamak amacıyla çocuklara ve ailelerine sağlamaktadır 23. ULUSLARARASI HUKUKTA ÇOCUK ASKERLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Bu başlık altında çocuk askerlere ilişkin uluslararası hukukta meydana gelen gelişmelere değinilmektedir. Çocukların askere alınmasının yasaklanmasına ilişkin uluslararası hukuktaki gelişmelerin tarihi 1970 lere kadar uzanmaktadır. Uluslararası toplumun bu konuya olan ilgisi çocuk haklarına ilişkin uluslararası alanda yapılan girişimlerin somut sonuçlar elde etmesiyle birlikte artmıştır. Günümüzde çocuk askerlerin kullanılmasına ilişkin uluslararası düzenlemelerden en önemlileri BM kararları, 1949 Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokolleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü ve Kararları ile Sierra Leaone Özel Mahkemesi nin kararlarıdır Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokollerinde Çocuk Askerlere İlişkin Düzenlemeler Çocukların askere alınmasının yasaklanmasına ilişkin ilk düzenlemeyi, Cenevre Sözleşmelerinin Ek I ve II. Protokollerinde bulmak mümkündür yılında imzalanan Savaşta Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesinin 14. Maddesinde, çocuklar özel olarak korunması gereken kişiler arasında sayılmıştır. Bu hüküm, 1977 Ek I. Protokolde güncelleştirildi. Buna göre I. Protokolün 77. maddesinde geçen hüküm şudur: Çatışma Tarafları 15 yaşına ulaşmamış çocukların düşmanca davranışlara doğrudan katılmamaları için gerekli her türlü önlemi alacaklardır; özellikle bu çocukların silahlı kuvvetlerde görev almalarından sakınacaklardır. 15 yaşını dolduran ancak 18 yaşını doldurmayan kişilerin asker olarak görevlendirilmesinde, çatışma tarafları yaşı daha büyük olanlara öncelik tanımak için gerekli tüm önlemleri almaya gayret göstermelidirler. 20 Ilene Cohn, The protection of children and the quest for truth and justice in Sierra Leone, Journal of International Affairs, Vol. 55, No.1, 2001, s Rosen, a.g.e., s David J Francis, Paper Protection' Mechanisms: Child Soldiers and the International Protection of Children in Africa's Conflict Zones, The Journal of Modern African Studies, Vol. 45, No. 2, s Ilene Cohn, Guy S. Goodwin-Gill, Institut Henry-Dunant, Child Soldiers: The Role of Children in Armed Conflict, (Oxford University Press, 1994), s

6 E. Azarkan Bu hüküm ilk önemli adım olmasına rağmen, her an ihlal edilebilir bir görünüm arz etmektedir. Bu hükümde geçen protokole taraf devletlerin gerekli tüm önlemleri almaya gayret göstermelidirler hükmü diğer protokol hükümlerine kıyasla düşük düzeyde bir taahhüdü ifade etmektedir. Bu hükümdeki ifadenin böyle bir şekil almasının nedeni, taraf devletler arasında bir uzlaşı sağlama gayretinden kaynaklanmaktadır. Çünkü Venezüella, Brezilya ve Uruguay gibi Güney Amerika ülkeleri askere alma yaşının 18 yaş olmasını isterlerken, Kanada, İngiltere ve Almanya bu yaşın 15 olması konusunda ısrarcı olmuşlardır 24. Hükmün bu şekilde düzenlenmesiyle 15 yaş altı çocukların korunması sınırlandırılmış oldu 25. Dolayısıyla, I. Protokol herhangi bir yaş sınırı getirmediğinden dolayı taraf devletler çocukları askere alabilirler. I.Protokolde çocuklara getirilen özel koruma silahlı çatışma durumlarında etki altında kalan veya karşı tarafça gözaltına alınan çocukların yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulmalarını düzenlemektedir 26. Uluslararası toplumun çocuk askerlere ilişkin duyarlılığı artmasına rağmen, I. Protokol çocukların askere alınmasının yasaklanması yönünde önemli bir ilerleme sağlayamamıştır. Buna rağmen, I. Protokol uluslararası toplumda çocuk askerlerin durumuna dikkat çekmiş, uluslararası insancıl hukuk kapsamında çocukların korunması yönünde yaygın bir isteğin varlığını ortaya koyması bakımından yararlı olmuştur. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokolü 1989 BM Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların askere alınmasını şiddetle kınamıştır 27. Bu sözleşme bir yılı bile bulmayan bir süre içinde uluslararası toplumdan onay aldı ve yürürlüğe girdi. Kısa süre içinde devletlerin çoğu Sözleşmeye taraf oldular. Bu niteliği ile Sözleşme evrensel bir özellik kazandı 28. Sözleşme çocuk olma yaş sınırını belirledi. Buna göre, 18 yaş altı kişiler çocuk sayılacaktır. Ancak, Sözleşmede çocuk asker yaşına ilişkin esnek ifadeler vardır. Şöyle ki; 1- ÇHS ye taraf devletler uluslararası insancıl hukukun çatışma zamanlarına ilişkin olarak çocuklar için içerdiği hükümlere saygılı olacaklardır. 2- Taraf devletler 15 yaşını doldurmamış ve çatışmalara dogrudan katılmayan çocukların korunması için mümkün olan tüm önlemleri alacaklardır. 3- Taraf devletler 15 yaşını doldurmamış kişileri askere almama konusunda özenli davranacaklardır. Buna rağmen, 15 yaşını aşmış ve 18 yaşından küçük kişileri askere almış olan taraf devletler bu kişilerin korunması konusunda kendile- 24 Bueren, a.g.e., s Bilindiği gibi 1949 Cenevre Sözleşmeleri savaş sırasında uluslararası hukuk kurallarını içermektedir. 26 Bkz. Ek Protokol 77. madde ( ). Ayrıntı bilgi için bkz. Jenny Kuper, Military Training and Children in Armed Conflict: Law, Policy and Practice, (Leiden: Martinus Nijhoff, 2004), s BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 38. madde. 28 A. Gleen Mower, Jr., Convention on the Rights of the Child, International Law Support for Children, (Westport: Greenwood Publishing Group, 1997), s

7 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin rinden büyük kişilere oranla daha fazla koruma altına alma yönünde çaba göstermelidirler 29. Çocuk askerlere ilişkin taraf devletlerin üstlendiği sorumluluk açısından ÇHS nin 1949 Cenevre Sözleşmeleri Ek I.Protokolünden daha fazla bir yükümlülük getirdiğini söylemek güçtür 30. ÇHS nin taslak halindeki görüşmeler sırasında çocuk yaş sınırı ve buna ilişkin devletin müdahalesi konusunda önemli görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Venezüella ve İsveç gibi devletler bu yaş sınırının 18 olması gerektiğini savunurken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Bangladeş ve Kanada gibi devletler yaş sınırının 15 olmasında ısrarlı olmuşlardı 31. Sözleşmede 15 yaş sınırı kabul edilince ABD 15 ile 18 yaş arası çocukların korunmasına ilişkin mümkün olan en az hukuki yükümlülüklerin kabul edilmesi yönünde çaba harcamıştır 32. Taslak görüşmelerinde birçok taraf devletçe desteklenen 15 yaşının altında olup çatışmalara doğrudan katılan çocuklar ile yaşları arasında olup çatışmalara katılan çocukların korunması için taraf devletlerin gerekli tüm önlemleri alması konusunda çabalaması gerektiği yönündeki bir teklife ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) karşı çıkmışlardı 33. Sonuçta, Sözleşme metnine ABD ve SSCB yi memnun edecek ifadeler konuldu. ÇHS nin yürürlüğe girmesinden sonra Çocuk Hakları Komitesi bütün dikkatini çatışmalardan etkilenen çocukların durumu üzerinde yoğunlaştırdı. ÇHS ek protokol düşüncesi ilk olarak 1992 yılında ortaya atıldı yılında BM İnsan Hakları Komisyonunun bu konuda bir çalışma grubu kurmasıyla, ek protokolün hazırlanmasına ilişkin çalışmalar hızlandı. ÇHS Ek Protokolü BM nin 25 Mayıs ÇHS madde Cenevre Sözleşmeleri nin 1977 yılında kabül edilen Uluslararası Silahlı Çatışma Mağdurlarının Korunmasına İlişkin Ek I. Protokol ün 77. maddesinde getirilen korunma önlemleri şu şekilde belirtilmiştir; 1. Çocuklara özel saygı gösterilecek ve uygunsuz saldırılara karşı korunacaklardır. Çatışma tarafları yaş ya da başka nedenlerden dolayı bunlara gerekli yardım ve bakımı sağlayacaktır. 2. Çatışma tarafları 15 yaşına ulaşmamış çocukların düşmanca eylemlere doğrudan katılmamaları için gerekli her türlü önlemi alacaklardır; özellikle de bu çocukların silahlı kuvvetlerde görev almamaları yönünde gerekli itinayı göstereceklerdir. 15 yaşını dolduran ancak 18 yaşını doldurmayan kişilerin asker olarak görevlendirilmesinde, çatışma tarafları yaşı daha büyük olanlara öncelik tanımaya özen göstermelidir. 3. İstisnai durumlarda, paragraf 2 hükümlerine rağmen, 15 yaşını henüz doldurmamış çocuklar doğrudan düşmanca eylemlerde bulunur ve karşı tarafın eline düşerse, savaş suçlusu olsun olmasın, bu maddenin sağladığı özel korumadan yararlanmaya devam edeceklerdir. 4. Silahlı çatışma ile ilgili nedenlerden dolayı tutuklanmaları, alıkoyulmaları ya da gözaltına alınmaları halinde, çocuklar Madde 75 paragraf 5 hükümleri uyarınca ailelerin aile birimleri olarak yerleştirildikleri yerler dışında yetişkinlerin kaldığı yerlerden ayrı yerlerde kalacaklardır. 5. Silahlı çatışma ile ilgili suçlar için verilen ölüm cezası suçun işlendiği tarihte 18 yaşın altında olan kişilere uygulanmayacaktır. 31 Sharon Detrick, Commentary on The United Nations Convation on The Rights of Child, (Boston, Londra: Martinus Nijhoff, 1999 ), s George Kent, Childeren in International Political Economy, (Palgrave, 1995), s Çocukluk yaşı ile ilgili tartışmalar için bkz. Sharon Detrict, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, (Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1999), s

8 E. Azarkan tarih ve A/RES/54/263 sayılı kararıyla imza, onay ve katılmaya açılmıştır. Şimdiye kadar ek protokole 120 devlet taraf olmuştur 34. Ek protokol hukuki açıdan çocuklara birçok güvence getirirken, askere alma yaşını yükseltmemiştir. Buna karşın bazı yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülüklerden birincisi, Taraf Devletlerin 18 yaşını doldurmamış kişileri silahlı kuvvetlerine zorunlu olarak almamalarıdır 35. Ancak, her taraf devlet, Protokol ü onaylamasının veya Protokol e katılmasının ardından, ulusal silahlı kuvvetlerine gönüllü asker alımına izin vereceği asgari yaşı belirten ve bu tarz askere alımının zorlanmaması veya zorunlu kılınmaması için aldığı önlemleri tanımlayan bağlayıcı bir beyanı tevdi edecektir. İkinci olarak, Ulusal silahlı kuvvetlerine 18 yaşın altındaki kişilerin gönüllü olarak alınmasına izin veren taraf devletler, gerekli önlemleri almakla yükümlüdür 36. Bu hükme karşı ek protokol devlet dışı silahlı grupların 18 yaş altı çocukları askere almaları ya da istihdam etmelerini yasaklamıştır 37. Bu hükümle amaçlanan, devletlerin silahlı grupların 18 yaş altı çocukları kullanmaları halinde bu grupları cezalandırma olanağına kavuşmasını sağlamaktır. Ek protokolün getirdiği diğer önemli yeniliklerden biri de, her taraf devlet, Protokol ün kendisi açısından yürürlüğe giriş tarihini izleyen iki yıl içinde Protokol ün, silahlı kuvvetlere katılım ve askere almaya ilişkin hükümleri dâhil olmak üzere, uygulanması için almış olduğu önlemlere ilişkin kapsamlı bilgiler içeren raporu Çocuk Hakları Komitesi ne sunma zorunluluğunu getirmesidir 38. Buna ilaveten, kapsamlı raporun verilmesinden sonra, her taraf devlet Çocuk Hakları Komitesi ne sunduğu rapora, Sözleşme nin 44. maddesi uyarınca, bu Protokol ün uygulanmasına ilişkin her türlü ilave bilgiyi ekleyecektir. Bunun dışında Sözleşme, Protokol e taraf devletlere her beş yılda bir rapor sunma zorunluluğunu getirmiştir 39. Bir diğer gelişme de, taraf devletler, bu Protokol e aykırı olarak askere alınan veya çatışmalarda kullanılan kişilerin terhis edilmeleri veya hizmetlerine başka bir şekilde son verilmesi için mümkün olan tüm önlemleri almalarıdır 40. Sonuçta, ek protokol, silahlı çatışma durumlarında çocuklara ilişkin koruyucu önlemler getirmiştir. Ayrıca taraf devletlere gerektiğinde, çocuklara fiziksel ve psikolojik açıdan iyileşmeleri ve sosyal açıdan topluma geri kazandırılmaları için 34 Bkz. ( ). 35 ÇHS Ek Protokol madde 2. Bkz. ( ). 36 ÇHS Ek Protokol madde 3. Bu önlemler şunlardır; a) Bu koşullarda bir askere alım gerçekten gönüllü olmalıdır. (b) Bu koşullarda askere alım, ilgili kişinin ana-babasının veya yasal koruyucularının rızalarını bildirmesi suretiyle yapılır; (c) Bu kişiler, bu koşullar altındaki bir askeri hizmetin içerdiği tüm görevler hakkında tam anlamıyla bilgilendirilmiş olmalıdır ve (d) Bu kişiler, ulusal askeri hizmete kabul edilmeden önce yaşlarına dair güvenilir kanıtları ibraz etmelidirler. 37 ÇHS Ek Protokol madde ÇHS Ek Protokol madde Ibid. 40 ÇHS Ek Protokol madde 6. 96

9 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin uygun tüm yardımı sağlama zorunluluğunu getirmiştir 41. Bu hüküm, çocukların terhis olmalarından itibaren sosyal yaşama tekrar entegrasyonunun sağlanması ve bu konuda çalışma yapan uluslararası hükümet-dışı örgütlerin çalışmalarına kolaylık sağlamak amacını taşımaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü ve Kararları UCM Statüsünde yapılan düzenlemeler çocukların korunmasına yönelik çabalara önemli katkılar sağlamıştır. Bu düzenlemeler gelecekte yapılacak uluslararası antlaşmaları etkileyecek güçtedir. Statüde çocuk askerlere ilişkin olarak yapılan düzenlemeler şunlardır; 1- Eğitim kurumlarına yapılacak saldırılar savaş suçu sayılacaktır 2-18 yaş altı çocuklar mahkemenin yargı yetkisi dışında tutulmuştur 3- Çocukların tanıklığı için alınan özel önlemler mahkemenin işleyiş prosedürünün bir parçası haline getirilmiştir 4-15 yaş altı çocukların silahlı gruplar ya da ulusal ordular tarafından askere alınması savaş suçu sayılmıştır 42. UCM Statüsünün 8. maddesinde 15 yaş altı çocukların askere alınması ve çatışmalara katılması yasaklanmıştır. Bu hüküm ÇHS ile Ek I. Protokolün hükümleriyle büyük ölçüde paralellik arz etmektedir. Ayrıca, Statü çocukların korunmasına büyük önem vermektedir. UCM meydana getirdiği gelişmelere rağmen, insan hakları savunucusu kişiler ve örgütlerce eleştirilmiş ve bu gelişmelerin yetersizliği dile getirilmiştir 43. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ( UNICEF ) 44 ve Human Rights Watch gibi uluslararası hükümet-dışı örgütlerin teklif etikleri askere alınma yaş sınırının 18 yaş sınırı yerine 15 yaş sınırının kabulü ve UCM Statüsündeki ifadelerin belirsizliği eleştirilmiştir 45. Özellikle, katılma ifadesinin kapsamı konusundaki belirsizlik çatışmaya katılmayı mı? Yoksa bununla birlikte lojistik hizmetlerde görev almayı da kapsayıp kapsamadığı konusu tartışma konusu olmuştur. UCM Statüsünün hazırlık çalışmalarında da bu konu gündeme gelmiştir. UCM Statüsü Hazırlık Komitesi çocukların çatışmaya katılma sı ve çocukların çatışmalarda kullanılması konusunu şu şekilde ifade etmiştir; katılma ve kullanılma kelimelerinin ikisi de doğrudan çatışmaya girme anlamında kullanılmıştır. Diğer bir deyişle, çocukların çatışmayı ilgilendiren her 41 Ibid. 42 Promises Broken: A Assessment of Childeren s Rights on The 10th Anniversary of The Convention on The Rights of The Child, Human Rights Watch, 1999, ( ) 43 Ilene Cohn, The protection of children..., s UNICEF The State of World s Children, (2005), s ( ) 45 Nienke Grossman, Rehabilitation or Revenge: Prosecuting Child Soldiers For Human Rights Violation, Georgetown Journal of International Law, Vol. 38, No. 2, Kış 2007, s

10 E. Azarkan türlü ajanlık, sabotaj, keşif eylemleri, tuzak veya askeri kontrol noktalarında kullanılması katılma veya kullanılma kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak, bu ifadeler çatışmayla bir ilgisi olmayan yiyecek dağıtımı, refakatçi olma durumlarını kapsamamaktadır. Diğer yandan, çocukların çatışan kişilere yiyecek götürmesi veya bunları destekler nitelikteki eylemleri çatışmaya katılmayla eş anlamlı olarak değerlendirilmektedir 46. UCM Statüsü ndeki düzenlemelerin yanında Mahkeme aldığı birçok kararla çocukların askere alınmasına ciddi yaptırımlar getirmiştir. Bu kararlarda, birçok kişi 15 yaş altı çocukları çatışmalarda kullanmak veya zorla silâhaltına almakla suçlanmıştır 47. UCM de görülen davalarda, Mahkeme nin çocuk askerlerle ilgili verdiği kararlar, çocukların askere alınması ve kullanılması konularında, hukuki alanda yaşanan belirsizliklerin ortadan kalkmasına yardımcı olmuştur. UCM de görülen davalarda birçok üst düzey yetkili iç çatışmalardan dolayı yaşanan çocuk hakları ihlalleri nedeniyle suçlanmıştır. Örneğin, 2005 yılında UCM de açılan bir davada Uganda da yönetime karşı mücadele eden Tanrının Direniş Ordusu (TDO) mensubu beş komutan hakkında yakalama kararları çıkmıştır 48. Bu kişiler işkence, çocuk kaçırma,adam öldürme, cinsel şiddet ve çocukları zorla askere alma suçlarından dolayı aranmaktadırlar yılında, UCM Kongo Demokratik Cumhuriyeti nde işlenen çocukların zorla askere alma suçundan dolayı tutuklama kararı çıkarmıştır. Kendisi hakkında tutuklama kararı çıkarılan kişi olan Thomas Lubanga Dyilo 49, lideri olduğu örgütün denetimi altındaki bölgede çok sayıda çocuğu zorla askere alınması ve diğer insanlığa karşı suçlardan dolayı suçlanmıştır. Sonuç olarak, UCM Statüsü ve Mahkeme ce alınan kararlar çocukların askere alınması ve kullanılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası kuralların uygulanması ve gelişmesi bakımından önemli bir adımdır. Bununla birlikte, Statü ÇHS ve Ek I. Protokol gibi çocukların askere alınma yaşını 15 olarak belirlemiş, yaş sınırını 18 e çıkarmamıştır. Ancak, günümüzde UCM çocukların askere alınmasına karşı mücadele çabalarını destekleyen kararlar almaktadır. Sierra Leone Özel Mahkemesi Sierra Leone de hükümet güçleriyle isyancı Birleşik Devrimci Güçler örgütü arasındaki savaşın sona ermesi 50 uluslararası hukukun çocuk askerlere ilişkin 46 Herman von Habel & Darryl Robinson, Crimes With in Jurisdiction of Court, içinde der. Roy S. Lee, International Criminal Court, The Making of Rome Statute, Issues,Nagotiation, Results, (The Hague: Kluwer Law International, 1999), s Mark A Drumbl, International criminal law-international Criminal Court-War Crimes-Recruitment and use of Child Soldiers-Confirmation of Charges, The American Journal of International Law, Vol. 101, No. 4, Washington, 2007, s UCM nin çocukları zorla silâhaltına almakla suçladığı kişiler için bkz. ( ) 48 ICC-02/04-01/05, Case The Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo and Dominic Ongwen, ( ) 49 Kongo da yönetime karşı mücadele eden büyük bir isyancı örgüt olan Kongo Vatanseverler Birliği nin lideridir yılında Birleşik Devrimci Güçler Sierra Leone de isyan başlattı. Bu isyan bitirilmesi amacıyla, 1999 yılında hükümet güçleriyle isyancılar arasında Lome Barış Antlaşması yla imzalandı. Ancak, bu antlaşma ihlal edildi. Bu nedenle, BM Barışı Koruma Gücü nün arabuluculuğuyla İsyancılar ile 98