AKIŞOĞLU DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKIŞOĞLU DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ"

Transkript

1

2 AKIŞOĞLU DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akışoğlu Döküm, 30 yıllık deneyimini, teknoloji yatırımı ile buluşturarak, 2010 yılında ülkemize modern bir döküm tesisi kazandırdı. Sahip olduğu teknoloji ile ülkemizin ve yakın coğrafyanın en modern ve en büyük döküm tesislerinden birine sahip olan Akışoğlu, Konya Organize Sanayi Bölgesinde m2si kapalı, toplam m2lik alanda kurulu tesislerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Akışoğlu, dökümünü gerçekleştirdiği hammaddelerin girdi analizlerini büyük bir titizlikle yaparak, uluslararası standartlarda döküm gerçekleştirmektedir. 02 Akisoglu Foundry provide modern foundry facility in our country in 2010, due to bring together its 30-year experience with technology investment. Akisoglu has one of the modern and biggest foundry facilities in our region and in our country, which it carries out its activities in total m2 area with m2 closed area in Konya Organized Industrial Zone. Akisoglu, analyze casting materials with high meticulously and realizes casting process in the international standards.

3 0102 Teknoloji, Güvene Dönüşüyor... Technology Transfers to Reliability Akışoğlu Döküm de, kalıp hazırlamadan, dökülen parçanın kalıptan ayrılmasına kadar tüm işlemler, bilgisayar kontrollü HWS (HEINRICH WAGNER SINTO) marka otomatik döküm hattında gerçekleşir. In Akisoglu Foundry, every process in the automatic casting line realizes by computer-controlled (HWS - HEINRICH WAGNER SINTO) system from mould preparation to extrusion of each casting material.

4 0304 Kum Hazırlama Hattı İleri teknoloji ile donatılan kum hazırlama hattındaki dev silolarda dökümde kullanılan kumun karışımı hazırlanır. Bu karışım insan eli değmeden 2x3 ton kapasiteli ve saatte 120 ton/saat kum karma sisteminde EIRICH marka mikserlerde gerçekleşir. Hazırlama aşamasının her operasyon bölgesinde otomatik kum analiz sistemi ile anlık analiz verileri alınarak, istenilen compact ve kesme değerlerine göre, sürekli ve istenilen standartlardaki kum karışımı kalıplama için hazır hale getirilir. Sand Preparation Line In the gigantic grain elevators furnished with advanced technology at the sand preparation line, the mixture of the sand used in casting is prepared. This mixture is done without the touch of the human hand in EIRICH brand mixers in the sand mixing system with 2x3 ton capacity and sand mixing of 120 ton/ hour. At each operation area of the preparation stage, by obtaining instantaneous analysis data through automatic sand analysis system, sand mixture which is continuous and of desired quality is made ready for casting according to the desired compact and cutting values.

5 0506

6 0708 Kalıplama Bölümü Döküm hattının kalıplama bölümünde dökümü yapılacak parçanın modeli döküm hattına monte edilir. Kum hazırlama hattında analizleri yapılarak hazırlanan karışım, saatte 120 kalıp yapma kapasitesindeki hatta yollanır. Otomatik kalıplama hattında 1000x800x300 ebatlarındaki kalıplar alt ve üst derece olarak kalıplanır. Alt ve üst derece kalıplamadan sonra birleştirilerek, 1000x800x600 ebadında tek bir kalıp haline gelir. Böylece döküme hazır olarak hattaki yerini alır. Moulding Area In moulding area of casting line, the model of casting material assembled in casting line. The mixture which is analyzed in sand preparation line sends to the moulding line which has capacity of 120 moulds per hour. The mould with the dimension of 1000x800x300 mm is moulded in automatic moulding line as cope and drag. Cope and drag are connected to each other and became one mould with dimension of 1000x800x600 mm. It is ready for casting in the line.

7 0910

8 1112

9 1314

10 1516 Döküm Bölümü Saatte 7200 kg döküm kapasiteli indüksiyon ocaklarında analizleri yapılan pik veya sfero madenleri döküm için hazır hale getirilir. Döküm için hazır hale gelen pik veya sfero madenleri, Fomet marka otomatik döküm potasında yerini alır. Fomet; her 30 sn de bir değişen kalıplara istenilen sürede işe göre maden boşaltır. Eriyik madenle buluşan kalıp soğuma hatlarına alınarak kalıp bozma bölümüne gönderilir. Casting Division Pig and nodular cast iron mines whose analysis are done in 2 induction furnaces with casting capacity of 7200x2 kg per hour, are made ready for casting. Pig and nodular cast iron mines made ready for casting are located in Fomet brand automatic casting ladle. Fomet; pours mine into moulds which change every 30 seconds within the desired time period according to work. The mould which meets with the molten mine is sent to the mould dissolution division by being taken to the cooling lines.

11 1718 Kalite Kontrol Firmamızda üretimin her aşamasında kalite kontrol uygulamaları eksiksiz olarak yapılmaktadır. Her ocak hazırlanırken QUICK LAB da C Sİ değerleri kontrol edildikten sonra ayrıca çil numuneleri ile de spektral analizler, mikro yapı ve sertlik ölçümleri yapılarak ocak şarj numarasına göre kayıt edilmektedir. Ocaklardan periyodik olarak alınan numunelere çekme testleri yapılmaktadır. Ayrıca kum hattında hazırlanan her mikser için ayrı ayrı compact ve kesme değerleri ölçülmektedir. Bu sayede kalite sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Böylece yapılan kontroller sonucunda elde edilen mamullerde maksimum kalite standartları elde edilmektedir. Quality Control In our firm at each stage of the production quality control applications are done precisely. Each furnace while being prepared is recorded according to the charge number after C-SI values are controlled at QUICK LAB and by also making spectral analysis with the freckle samples, micro structure and hardness measurements. By taking periodic samples from the furnaces tension tests are done. Also for each mixer prepared in the sanding line separate compact and cutting values are measured. This way sand quality is also continuously kept under control. This way as a result of the controls made maximum quality standards are achieved in the products made.

12 1920 Döküm Hattı Ocakta hazırlanmış olan maden gerekli analiz ve kontroller yapıldıktan sonra 4 ton kapasiteli FOMET marka otomatik döküm potasına alınır ve burada istenen sıcaklık değerleri net olarak ayarlanarak otomatik ağız aşılama sistemi ile birlikte dökülür. Casting Line The mine prepared in the furnace is taken into the FOMET brand automatic casting ladle with 4 ton capacity after the required analysis and controls are made and there by adjusting the desired temperature values clearly, it is cast by automatic nozzle impregnation system.

13 2122 Kalıpdan Ayırma Soğuma hatlarından gelen kalıplar, otomatik derece bozma makinasında mamulden ayırılır. Kalıptan ayrılan mamul sarsakta temizlenerek KONTİNE kumlama makinesinde yerini almak üzere yardımcı robot kol yardımı ile el değmeden sarsaktan alınır. Kalıptan ayrılan kumlar ise yeniden işlenmek üzere kum hazırlama bölümüne geri gider. Removal from mould Moulds coming from the cooling lines are removed from the product in the automatic shake-out machine. The product removed from the mould is cleaned at the vibrator and taken from the vibrator by the help of assisting robot arm without the touch of the hand, to be located in KONTINE sanding machine. The old sand taken out of the mould goes back to the preparation division to be reprocessed.

14 2324 Temizleme Kalıptan alınan mamul temizlenmek üzere kontine temizleme makinasında yerini alır. Askılara asılan mamuller sürekli ve kesintisiz bir sistemle temizlenir. Temizliği biten mamuller sevk alanında istiflenir ya da işlenmek üzere talaşlı imalata sevk edilir. Cleaning The material which was left from mould is carried to clean up machine for cleaning. The materials which hanging on is cleaned by continuously system. After cleaning process the products send to machining area for machining.

15 2526

16 2728

17 2930

18 3132

19 02