Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984"

Transkript

1 Adı Soyadı Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi Hacettepe Üniversitesi 1994 Doktora Yardımcı Doçentlik Doçentlik Sağlık Yönetimi Hacettepe Üniversitesi 2003 Sağlık Yönetimi Ġstanbul Üniversitesi 2009 Sağlık Kurumları Yönetimi Ġstanbul Üniversitesi 2014 Yüksek Lisans Tez BaĢlığı, Tez DanıĢmanı: Türkiye de Sağlık Ġnsangücü Planlaması ve Sağlık Bakanlığı nda Bir Uygulama, Prof. Dr. Mehmet TOKAT, Doktora Tezi BaĢlığı, DanıĢmanı: Bir Özel Sağlık Sigortacılık Kurumunda Kullanıcıların Özellikleri ve Risk Profili , Prof. Dr. Çağatay GÜLER 1

2 Görevler: Yıl Görev Unvanı Görev Yeri Dr. ġube Müdürü Sağlık Müdürü GümüĢhane Ġli Torul AktaĢ Sağlık Ocağı GümüĢhane Ġl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Projesi Koordinatör Yardımcısı Sağlık Projesi Genel Koordinatörü Bakan MüĢaviri MüsteĢar Yardımcısı Sağlık Bakanlığı Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu DanıĢmanı, Genel Müdür DanıĢmanı Özel Sektör Yrd. Doç. Dr. Doç. Dr. Ġstanbul Üniversitesi; Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi; Rektör DanıĢmanı, Hastaneler Genel Direktörü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Senatörü, Sağlık Ekonomisi Anabilim Dalı BaĢkanı Ġstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi; Rektör DanıĢmanı, Hastaneler Genel Direktörü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Senatörü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm BaĢkanı Doç. Dr. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, 2547/40(b); Sağlık Yönetimi Bölüm BaĢkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Sürekli Eğitim ve GeliĢim Merkezi Müdürü, Doç. Dr. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi; Sağlık Yönetimi Bölüm BaĢkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Fakülte Kurulu Üyesi, Sürekli Eğitim ve GeliĢim Merkezi Müdürü, Sağlık Politikaları Uygulama AraĢtırma Merkezi Müdürü

3 SON ÜÇ YILDA VERĠLEN LĠSANS VE LĠSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERSLER Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Teorik Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı Güz Enstitüsü Ġkinci Öğretim Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Sağlık Ekonomisi Güz Programı-II Sağlık Ekonomisi Güz Güz Ġstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Ön Lisans Programı, Sağlık Finansmanı- 1 Ġstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programı, Sağlık Finansmanı Güz Ġstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Sigortacılığı Bahar Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Programı-III, Sağlık ĠĢletmelerinde Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme Modelleri Bahar Bahar Ġstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Ön Lisans Programı, Sağlık Finansmanı- 2 Ġstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Sağlık Kurumları ve Sağlık Sigortası Bahar Programı-I Makroekonomi Bahar Enstitüsü Ġkinci Öğretim Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Sağlık Ekonomisi

4 Bahar Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Sağlık Ekonomisi Bahar Enstitüsü Sağlık Ekonomisi Yüksek Lisans Programı, Makroekonomi Güz Programı-II Sağlık Ekonomisi Güz Enstitüsü Ġkinci Öğretim Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Sağlık Ekonomisi Güz Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Sağlık Ekonomisi Güz Enstitüsü Sağlık Yönetimi Doktora Programı Ġleri Sağlık Ekonomisi Güz Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ġkinci Öğretim Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Sağlık Ekonomisi Güz Ġstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü-IV, Sağlık Sigortası Sistemi Güz Ġstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Sigortacılığı Bahar Programı Makroekonomi Bahar Programı-III Sağlık Sigortacılığı Bahar Enstitüsü Ġkinci Öğretim Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Sağlık Ekonomisi Bahar Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Sağlık Ekonomisi

5 Bahar Enstitüsü Sağlık Ekonomisi Yüksek Lisans Programı Makroekonomi Bahar Enstitüsü Sağlık Yönetimi Doktora Programı Ġleri Sağlık Ekonomisi Bahar Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Programı-I, Temel Sağlık Bilgisi ve Tıbbi Terminoloji Bahar Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Doktora Programı Ġleri Sağlık Ekonomisi Güz Programı-II Sağlık Ekonomisi Güz Programı-IV Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Güz Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Sağlık Ekonomisi Güz Enstitüsü Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı- Sağlık Ekonomisi Güz Enstitüsü Sağlık Yönetimi Doktora Programı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Güz Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Programı-II, Sağlık Ekonomisi Güz Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Programı-IV, Proje Yönetimi Güz Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı-I, Özel Sağlık Sigortası Bahar Programı-III Sağlık Sigortacılığı

6 Bahar Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Sağlık Ekonomisi Bahar Enstitüsü Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı- Sağlık Ekonomisi Bahar Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Programı-II, Sağlık Sigortacılığı Bahar Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Programı-I, Temel Sağlık Bilgisi ve Tıbbi Terminoloji Bahar Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı-I, Sağlık ĠĢletmelerinde Stratejik Yönetim 3-26 PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER yılları arasında, Ġstanbul Üniversitesi Çapa ve CerrahpaĢa Kampüsleri Yeniden Yapım Projesi; Rektör DanıĢmanı ve Hastaneler Genel Direktörü, yıllarında, Proje PaydaĢları Marmara ve Yıldırım Beyazıt Üniversiteleri ile; Sağlık Bakanlığı Sağlık AraĢtırmaları Genel Müdürlüğü ve Fakültesi Bebek ve BeĢ YaĢ Altı Çocuk Ölümleri AraĢtırması (BEÇMOR-2012) Projesi; Yönlendirme Komitesi Üyesi, Saha Sorumlusu ve AraĢtırma Ekibi Üyesi, yıllarında, Fakültesi Türkiye 5 YaĢ Altı Çocuk ve Bebek Ölümlerinin Tespit Edilmesi AraĢtırması (BEÇMOR-2010) Projesi nde; Yönlendirme Komitesi Üyesi ve Saha Sorumlusu, yılları arasında, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu; Geri Ödeme Modelleri (DRGs), Genel Sağlık Sigortası Süreçlerinin Tasarlanması Projeleri ile Hacettepe Üniversitesi AraĢtırma Projeleri nde (HÜAP) Kıdemli DanıĢman, yılları arasında, Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu SAĞLIKLI BĠR GELECEK: SAĞLIK REFORMU YOLUNDA UYGULANABĠLĠR ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ TÜSĠAD Projesi; Kıdemli Ulusal DanıĢman, yılları arasında; Sağlık Bakanlığı Merkez TeĢkilatı nda Dünya Bankası kredili Sağlık Bakanlığı I.-II-III. Sağlık Projeleri, Sağlık Reformu tasarımı, sağlık yatırımları, sağlık enformasyon sistemi alanlarında; Genel Koordinatör ve Genel Koordinatör Yardımcısı, yılları arasında; Sağlık Bakanlığı TaĢra TeĢkilatı nda (GümüĢhane) AĢı Kampanyası Ġl Soğuk Zincir Sorumlusu, UNICEF Akut Solunum Yolları Hastalıkları Ġle Mücadele Projesi Ġl Sorumlusu, UNICEF Ġshalli Hastalıklarla Mücadele Projesi Ġl Sorumlusu, UNFPA Aile Planlaması Projesi Ġl Sorumlusu, 6

7 ĠDARĠ GÖREVLER tarihinden itibaren Acıbadem Üniversitesi nde; Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm BaĢkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyesi, Sürekli Eğitim ve GeliĢim Merkezi Müdürü, Sağlık Politikaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürü, 2014 yılından itibaren; Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Yüksek DanıĢma Kurulu Üyeliği, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Üniversite Hastaneleri Komisyonu Üyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Fiyat Tespit Komisyonu Yükseköğretim Kurulu Üyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Politikaları Bilimsel DanıĢma Kurulu Üyesi, tarihleri arasında, 2547 sayılı Kanun 40(b) maddesiyle Acıbadem Üniversitesi nde; Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm BaĢkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, Sürekli Eğitim ve GeliĢim Merkezi Müdürü, yılları arasında, Ġstanbul Üniversitesi nde; Rektör DanıĢmanı, Hastaneler Genel Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Senatörü, Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama AraĢtırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Teknoloji Transfer Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm BaĢkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Ekonomisi Anabilim Dalı BaĢkanı Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri Fiyat Listesi Belirleme ÇalıĢma Grubu Koord., yılları arasında, Ġstanbul Üniversitesi nde; Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulu (ADEK) Üyesi, Sağlıkta Strateji Grubu Koordinatörü, yılları arasında; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta DönüĢüm Programı Ulusal ĠstiĢare Kurulu Üyesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi DanıĢma Kurulu Üyesi, yılları arasında; Hazine MüsteĢarlığı Tamamlayıcı Sigorta Ġhtisas Komitesi BaĢkanı, Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği Sağlık Sigortacılığı DanıĢmanı, TÜSĠAD Sağlık Ġcra Kurulu ve ÇalıĢma Grubu Üyesi, yılları arasında, özel sektörde; TCHealth Bilgi Teknolojileri A.ġ. de Kıdemli DanıĢmanı, Deloitte Türkiye Kıdemli Sağlık Yönetim DanıĢmanı, Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu Kıdemli DanıĢmanı, Tepe Teknolojik Servisler Genel Müdür DanıĢmanı, Acıbadem Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Bayındır Hayat Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Medline Genel Müdür DanıĢmanı, Ġhlas Sigorta Sağlık Sistemleri Koordinatörü ve Genel Müdür DanıĢmanı, yılları arasında, Sağlık Bakanlığı Merkez TeĢkilatı nda, Sağlık Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı, Sağlık Bakanlığı Bakan DanıĢmanı (Bakanlık MüĢaviri), Dünya Bankası kredili Sağlık Bakanlığı I.-II-III. Sağlık Projeleri nde, Sağlık Reformu teknik tasarımı ile sağlık yatırımları, sağlık teçhizatı, sağlık enformasyon sistemi gibi alanlarda; Sağlık Programları Koordinatörü, Genel Koordinatör Yardımcısı, Genel Koordinatör, yılları arasında, Sağlık Bakanlığı TaĢra TeĢkilatı'nda, GümüĢhane Ġli; Sağlık Müdürü, Sağlık Müdürlüğü Kamu Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Ocakları ġube Müdürü, Torul AktaĢ Sağlık Ocağı Tabibi, Bilimsel KuruluĢlara (Dernek ve STK) Üyelikleri 1. Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri, 2. Sağlık Yöneticileri Derneği II. BaĢkanı, Yönetim ve DanıĢma Kurulu Üyesi, 3. Sağlık Gönülleri Derneği Ġcra Kurulu Üyesi, 4. Tıp BiliĢimi Derneği Etik ve Onur Kurulu Üyesi, 5. Sağlıkta Kalite ĠyileĢtirme Derneği Üyesi, 6. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyesi, 7. Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Üyesi, 8. TÜSĠAD Sağlık Ġcra Kurulu ve Sağlık ÇalıĢma Grubu Üyesi, ÖDÜLLER Hospital Manager Dergisi, Yılın En BaĢarılı Kamu Sağlık Kurumu Yöneticisi Ödülü,

8 ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Sur, H., Maral, I., Akyol M., Sanisoglu, Y., Tasdemir, M., Özsarı, S.H., Aydın, N.: A Door to Door Survey: Assesement of Infant and Under-Five Mortality Rates in Turkey. Bulletin of the WHO (baskıda), Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1- Özsarı,S.H.: Gaziantep University Early Arthritis Clinic Roadmap for Sustainable Healthcare Projects Meeting, European Streering Group, March 18-19, 2015, Brucches/Belgium 2- Özsarı,S.H.: Sağlık Hizmetlerinde Tehlike. Tıbbi Hatalar, Malpraktis ve Hekim Sorumluluğu Paneli, 2. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi 3-6 Kasım 2010 Antalya Sunum Özetleri Kitabı, s:14, 2010, 3- Özsarı,S.H.: Hasta Güvenliğinde Roller ve Deneyimler. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, 1: , Mart 2009, Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar 1- Özsarı, S. H. : Sağlık Ekonomisi, Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Önlisans Programı, Ġstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi E-Kitabı, 2015, 2- Özsarı, S. H. : Sürdürülebilir Sağlık Ġçin Çözüm ArayıĢı; Kronik Hastalıklarda Sürdürülebilir Uygulamalar Türkiye Raporu 2014, Ġstanbul (Ġngilizcesi de basılmıģtır; Özsarı, S.H.,SEARCH FOR SOLUTION FOR SUSTAINABLE HEALTHCARE; SUSTAINABLE PRACTICES IN CHRONIC DISEASES TURKEY REPORT 2014, Istanbul) 3- KAHVECĠ, R., DĠLMAÇ, E., Özsarı, S. H., AYDIN, M., ARTANTAġ A. B., AYHAN, D., KOÇ, M. : Sağlıklı YaĢlanma ve Kronik Hastalıklar Raporu, Ankara, Morlock, L., Waters, H., Lyles, A., Özsarı, S.H., Aktulay, G.: Charting The Way Forward, Health Care Reform in Turkey. TUSIAD, Istanbul, 2005 (Türkçesi de basılmıģtır; Morlock, L., Waters, H., Lyles, A., Özsarı, S.H., Aktulay, G.: TÜSĠAD Sağlıklı Bir Gelecek:Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri.TÜSĠAD, Ġstanbul, 2004) 5- Çelik,H., Eren,B., Ġzbudak,D., Köylüoğlu,C., Özsarı,S.H., ġimģek,n.: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası. Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği ile Sağlık KuruluĢları Derneği Yayını, Ġstanbul, 2003 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler 1- Özsarı,S.H.: Sağlık Harcamaları. At:Sur,H.-Palteki T.:Hastane Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, Ġstanbul, 2013: s: Sur, H., Özsarı,S.H., Say B.: Hasta Güvenliği. At:Sur,H.-Palteki T.:Hastane Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, Ġstanbul, 2013: s: Özsarı,S.H.: Sağlık Ekonomisi. At:Adalet,K.:Klinik Kardiyoloji, Ġstanbul Tıp Kitapevi Yayınları, Ġstanbul, 2013: s: Özsarı,S.H.: Tıbbi Hata Kavramı ve Boyutları. At:Sur,H.:Hasta Güvenliği YaklaĢımları, Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayınları, Ġstanbul, 2008: s: Özsarı,S.H.: Sağlık Sigortacılığı. At:Aktan,C.A., Saran,U.: Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları, Ġstanbul, 2007: Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. Özsarı, S.H., Yanık S., Vehid S., Üzgül Yenidikiçi A., HoĢgör H., Boz C, (2015): Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Klinik ve Poliklinik Maliyetlerin Değerlendirilmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği, Kulak Burun Boğaz Uygulamaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, ISSN: , 68-73, Mayıs Özsarı, S.H. (2013): Finansal Sürdürülebilirlik, Güçler Ayrılığı ve Üniversite Hastaneleri. Ġstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 76, Sayı 1, Mayıs Özsarı,S.H. (2013): Sağlık Yönetimi ve Sağlık Eğitimi ĠliĢkisi. Yükseköğretim Dergisi, DOI: /yod , 3/1-3, Sayfa:1-3, Çevrimiçi yayın tarihi: 26 Nisan

9 4- Özsarı,S.H. (2013): Sağlık Harcamaları ve Sürdürülebilirlik. CerrahpaĢa Tıp Dergisi, Cilt:40, No:1, Sayfa: 1-5, Özsarı,S.H. (2013): Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu. Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Tıp Dergisi, Cilt:24, Sayfa: 1-21, 2013 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Özsarı,S.H.: Sağlık Hizmeti Tehlikesi ve Hasta Güvenliği, Dünya da ve Türkiye de Zorunlu Sigortalar ve Türkiye Uygulamaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri 30 Mayıs 2012 Seminer Kitabı, s: Özsarı,S.H.: Sağlık Ġnsangücü Planlamasında Üniversitelerin Rolü ve Beklentileri, Uluslararası Katılımlı Sağlık Eğitimi Kongresi 7-10 Mart 2012 Kongre Bildiri Kitabı, s: Özsarı,S.H.: Üniversite Hastanelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, SAYED Ulusal Sağlık Kurultayı Ekim 2010 Kongre Bildiri Kitabı, s: Özsarı,S.H.: Özel Sağlık Sigortalarında Hekim Emeği Değerlerine YaklaĢım. Ġstanbul Tabip Odası Hekim Emeği ÇalıĢtayı 8-9 Kasım 2008, s:67-78, 5. Özsarı,S.H.: Genel Sağlık Sigortası nda Sosyal Sigortacılığın ve Özel Sağlık Sigortacılığının Payı. Bursa Tabip Odası Sağlık Sistemimiz 2007 ÇalıĢtayı, 30 Kasım-2 Aralık 2007, 6. Özsarı,S.H.: Genel Sağlık Sigortası Kanunu nda Özel Sigortalar. II. Ulusal Sigorta Sempozyumu, 16 Mayıs 2006, Ġstanbul 7. Özsarı,S.H.: Sağlık Sektöründe Ġnsangücü ve Eğitim. Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Haziran 2005, Ġstanbul 8. Özsarı,S.H.: Sağlık Finansmanı. Sağlık 2015 ÇalıĢtayı 23 Aralık 2005, Ġstanbul Diğer yayınlar : 1. Özsarı, S.H.: Üniversite Hastaneleri nde Esnek ÇalıĢma Modeli, Hürriyet Gazetesi Sağlık Medikal Eki, :4. 2. Özsarı, S.H.: Tam Gün ve Üniversite Hastaneleri, Hürriyet Gazetesi Sağlık Medikal Eki, :4. 3. Özsarı, S.H.: Bilimsel Yöntemlerle Performans Değerlendirilmeli, Hospital Manager Dergisi, Ocak:36-38, Sur, H., Maral, I., TaĢdemir, M., Özsarı, S.H., Sanisoğlu, Y., Akyol M., Aydın, N.: Türkiye BeĢ YaĢ YaĢ Altı Çocuk ve Bebek Ölümlerinin Tespit Edilmesi AraĢtırması , T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü- Fakültesi, Ġstanbul, Özsarı, S.H.: Üniversite Hastaneleri, Sürdürülebilirlik ve Güçler Ayrılığı. Sağlık DüĢüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 20: 40-43, 2011, 6. Özsarı,S.H.:Dünyada ve Türkiye de Sağlık Harcamaları,Çerçeve Dergisi,55:68-73, Özsarı, S.H.: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Üniversite Hastanelerinde Sunulan Sağlık Hizmetleri ĠliĢkisi.Sağlık DüĢüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 14: 42-45, 2010, 8. Özsarı, S.H.: Dünden Bugüne Ülkemizde Sağlık Sistemi, Hospital Manager Dergisi,Ocak:10-12, Özsarı,S.H.: Sağlık Yönetiminde Acil Sağlık Hizmetlerinin Önemi. 112 Acil Sağlık Trafik Yönetim ve Eğitim Dergisi, 1:40-43, Özsarı,S.H.: Sağlık Yönetimi BakıĢıyla Yabancı Sermaye. Hospital Manager Dergisi, 5:26, Özsarı,S.H.: Sağlık Yönetiminde Güçler Ayrılığı. Sağlık DüĢüncesi Tıp Kültürü Dergisi, 9: 30-35, , 9

10 12. Özsarı,S.H.: Genel Sağlık Sigortası Esasta Prim Bazlı Bir Sistem Olarak Uygulabilecek mi?. Hospital Manager Dergisi, 4:58, Özsarı,S.H.: Geri Ödeme Mekanizmaları ve Birlikte ÇalıĢabilirlik. Sağlık Turizmi Bülteni,3:2, Özsarı,S.H.: Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetlerinin GeliĢimi ve Bugün. Hastane ve YaĢam Akademik ve Aktüel Tıp Dergisi, 31:22-24, Özsarı,S.H.: YasalaĢan Genel Sağlık Sigortası ve DeğiĢiklik Taslağı Ġle Gelinen Nokta. Hospital Manager Dergisi, 1:54, Özsarı,S.H.: Genel Sağlık Sigortası Yasası sında DeğiĢtirilmesi DüĢünülen Konularda Neden Dikkatli Olmalıyız?. Hastane Dergisi, 49: , 2007, 17. Özsarı,S.H.: Genel Sağlık Sigortası Özel Sağlık Sigortacılığı ĠliĢkisi. Sağlık DüĢüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 1: 42-47, Özsarı,S.H.: Genel Sağlık Sigortası YasalaĢtı. Hastane Dergisi, 40: , 2006, 19. Özsarı,S.H.: Kamu Özel Ayrımı Yapmadan Kamu Yararı. MakrobakıĢ Dergisi, 2: 17, 2006, 20. Özsarı,S.H.: Genel Sağlık Sigortası. Birlik ten Dergisi, 3:52-53, Özsarı,S.H.: Anayasa Mahkemesi Sonrası Genel Sağlık Sigortası. ĠĢveren Dergisi 3:40-43, Özsarı,S.H.: Genel Sağlık Sigortası Süreci nde Gelinen Son Nokta.ĠĢveren Dergisi,2:42-47, Özsarı,S.H.: Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası Süreci. ĠĢveren Dergisi 4/5/6:70-73, Özsarı,S.H.: Cumhuriyet Döneminde Sağlık Hizmetlerinin GeliĢimi. Konsept Dergisi Sağlık Sayısı, 5:38-41, Çelik,H., Eren,B., Ġzbudak,D., Köylüoğlu,C., Özsarı,S.H. ġimģek,n.,: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası. Aktüer Dergisi, 1:3-13, Çelik,H., Eren,B., Ġzbudak,D., Köylüoğlu,C., Özsarı,S.H. ġimģek,n.,: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası. Hastane Dergisi, 28: 86-87, 2004, 27. Özsarı,S.H.: Sağlık Reformu Sürecinde Hastanecilik Hizmetlerinin Yeri. Hastane Hospital News Tıp Teknolojisi Dergisi, 12:66-68, Özsarı,S.H.: Sağlık ve Sigorta. Sigorta Dünyası Dergisi, 472:20-25, Özsarı,S.H.: Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik. Doktor Dergisi, 2:84-85, 1995 DERGĠ KURUL ÜYELĠĞĠ/HAKEMLĠĞĠ 1. Sağlık Bilimleri Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği, Acıbadem Üniversitesi, Nobel Medicus Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği, Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği, Çankırı Karatekin Üniversitesi Hastane Dergisi, ISSN , DanıĢma Kurulu Üyeliği, , 6. Hastane Dergisi, ISSN , Sağlık Yönetimi Ödülleri Jüri Üyeliği, , 7. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, ISSN: , Yayın Kurulu Üyeliği, , YÖNETĠLEN TEZLER Tamamlanan Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik ÇalıĢmaları , Arzu TĠMUÇĠN Doktora Tez Ġzleme Kurulu Üyesi; YÖNETĠCĠLERĠN ĠLETĠġĠM TARZLARININ ÇALIġANLARIN Ġġ DOYUMU ÜZERĠNE ETKĠSI, Enstitüsü HemĢirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Ġstanbul 2013 Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri 2014-Devam ediyor, Yunis TORBACI, Kamu Hastane Birliklerinde Satın Alma Uygulamaları ve Toplu Mal Alımlarının Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Örneğinde Ġncelenmesi 10

11 Devam Eden Diğer Tezler ve Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri Devam ediyor, Serpil YILMAZ, Hastanede Ġnsan Kaynaklarının GeliĢiminde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarından Sürekli ĠyileĢtirme (Kaizen) Stratejisinin Uygulanması Devam ediyor, Gülay ALDEMĠR, Kamu ve Özel Hastanelerin Sağlık Turizmine Hazırlık Düzeylerinin AraĢtırılması (Devam Ediyor) Devam ediyor, Ürkiye Sezgin USTA, Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Terminal Dönem Hastalarının Maliyet Değerlendirmesi: Esenyurt Devlet Hastanesi Örneği Devam ediyor, Mehmet Mustafa ÇELEBĠ, Global Bütçenin GerçekleĢen ve Bütçelenen Yıllara Göre Dağılımı ( ) Yılları Bir Kamu Hastanesi Örneği Devam ediyor, Gülümser ġayġr, Özellikli Birimlerde Uygulanan Döner Sermaye fark uygulamasının ÇalıĢan Performansı Üzerindeki Etkisi: Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Acil Birim Uygulaması Devam ediyor, Aziz GÖKTEPE, Anjiyo Laboratuvarının Fiziksel Yapısının Giderlere Etkisi: Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Uygulama Örneği Devam ediyor, Eda YETKĠN, Evde Bakım Hizmeti konusunda Sağlık Profesyonellerinin GörüĢ ve DüĢüncelerinin Belirlenmesi Tamamlanan Diğer Tezler ve Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri , Ġhsan BAKIR, Bir Kamu Hastanesinde Anjiyo Birim Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ile Analizi , Fatma Özge VAROĞLU, Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi, TÜRKĠYE DE GENEL SAĞLIK SĠGORTASININ GELĠġĠM SÜRECĠ VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ AÇISINDAN ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ ÇERÇEVESĠNDE TAMAMLAYICI SAĞLIK SĠGORTASI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı, Ankara, , Duygu TAġDELEN, Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi, SAĞLIK HIZMETLERININ SUNUMUNUN FINANSMANI AÇISINDAN ÖZEL SAĞLIK SIGORTACILIĞININ SISTEME ENTEGRE EDILMESININ GEREKLILIĞININ DEĞERLENDIRILMESI, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı, Ankara, , Hilal CAN, Enstitüsü Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, SAĞLIK HIZMETLERINDE MESLEKLEġME TÜRKIYE DE PERFÜZYONISTLERIN DEĞERLENDIRILMESI, Enstitüsü, Ġstanbul, , Melda ATICI, Enstitüsü Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, HAKKANIYET TEORILERI IġIĞINDA BIR KAMU HASTANESI SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÜNITESININ DEĞERLENDIRILMESI, Enstitüsü, Ġstanbul, , Sevda KÜLAHÇIOĞLU, Enstitüsü Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIġAN ÜST DÜZEY SAĞLIK YÖNETICILERININ INOVASYON BILINCININ DEĞERLENDIRILMESI, Enstitüsü, Ġstanbul, 2011 DĠĞER FAALĠYETLER YurtdıĢı bazı kongre, panel, sempozyum, inceleme gezileri ( ) 1. SUSTAINABLE HEALTHCARE PROJECTS MEETING, EUROPEAN STREERING GROUP, MARCH 18-19, 2015, BRÜKSEL/BELÇİKA 2. TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI-ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI, SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ, ARALIK 2014, BERLİN-FRANKFURT/ ALMANYA 3. 3 rd MIDDLE EAST FUTURE TRENDS FORUM, SPEAKER, ASSESMENT OF TURKISH HEALTHCARE SYSTEM TRENDS FROM A HEALTH ECONOMICS PERSPECTIVE: INSIGHTS FROM TURKISH HEALTH SYSTEM, NOVEMBER 28-29, 2014, DUBAI/BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 4. SUSTAINABLE HEALTHCARE PROJECTS MEETING, EUROPEAN STREERING GROUP, JUNE 5-6, 2014, BRÜKSEL/BELÇİKA 5. II. ULUSLARARASI BALKAN KONFERANSI, EKİM 2012, TİRAN/ARNAVUTLUK 6. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNİN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ ÖRNEK HASTANE BİNALARI TEKNİK İNCELEME GEZİSİ, 8-15 TEMMUZ 2012, LOS ANGELES, SAN FRANCISKO/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 7. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNİN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ ÖRNEK HASTANE BİNALARI TEKNİK İNCELEME GEZİSİ, MART 2012, MİLANO, PESCARA/İTALYA 8. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNİN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ ÖRNEK HASTANE BİNALARI TEKNİK İNCELEME GEZİSİ, ŞUBAT 2012, HOUSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 11

12 9. MEDİKAL EKİPMAN VE HİZMETLERİ FUARI, OCAK 2012, DUBAI/BAE 10. 4TH WORLD MEDİCAL TOURİSM AND GLOBAL HEALTHCARE CONGRESS, EKİM 2011, CHICAGO/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 11. VII. ULUSAL TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ, EKİM 2010, MAGUSA/KKTC 12. DÜNYA BANKASI SAĞLIK FĠNANSMAN POLĠTĠKALARI DÜNYA SAĞLIK FORUMU, KASIM 2005, PRAG/ÇEK CUMHURĠYETĠ, 13. WHARTOON SCHOLL/DÜNYA BANKASI SAĞLIK FĠNANSMANINDA CEPTEN SAĞLIK HARCAMALARI VE ÖZEL SAĞLIK SĠGORTACILIĞI ĠLĠġKĠSĠ SEMĠNERĠ, MART 2005, PHIEDELPHIA/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 14. TÜSĠAD-JOHNS HOPKINS ÜNĠVERSĠTESĠ, TÜRKĠYE SAĞLIK REFORMU YOLUNDA UYGULANABĠLĠR ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ PROJE TOPLANTISI, MART 2004, BALTIMORE/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 15. TÜSĠAD-JOHNS HOPKINS ÜNIVERSITESĠ, TÜRKĠYE SAĞLIK REFORMU YOLUNDA UYGULANABĠLĠR ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ PROJE TOPLANTISI, KASIM 2003, BALTIMORE/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 16. DÜNYA BANKASI ĠNSAN KAYNAKLARI YILLIK DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI, MART 1998, WASHINGTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 17. TÜRK AMERIKAN DERNEKLERĠ ORTAK Ġġ KONSEYĠ YILLIK TOPLANTISI, ġubat 1998, WASHINGTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 18. DÜNYA BANKASI KREDĠLĠ SAĞLIK PROJELERI DÖRDÜNCÜ DEĞERLENDIRME TOPLANTISI, HAZIRAN 1998, TALLINN/ESTONYA 19. DÜNYA BANKASI KREDĠLĠ SAĞLIK PROJELERĠ ÜÇÜNCÜ DEĞERLENDIRME TOPLANTISI, EKIM 1997, MOSKOVA/RUSYA FEDERASYONU 20. DÜNYA SAĞLIK HĠZMETLERĠ KONGRESĠ, EYLÜL 1997, HONK HONG 21. WHO/EURO, SAĞLIKTA YENIDEN YAPILANMADA ORTAK ĠLKELER ZĠRVESĠ, HAZIRAN 1996, /SLOVENYA Yurtiçi bazı kongre, panel, sempozyum, inceleme gezileri ( ) 1. IV. HASTA VE HASTA İLETİŞİMİ ZİRVESİ FARKINDALIK, KONUŞMACI, HASTANIN SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ YENİ ROLÜ, 16 HAZİRAN 2015, İSTANBUL 2. SAĞLIK BAKANI SAYIN MEHMET MÜEZZİNOĞLU BAŞKANLIĞINDA SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI, 11 HAZİRAN 2015, 3. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI, 30 MAYIS 2015, İSTANBUL 4. EKONOMİYE DEĞER KATAN YÖNÜYLE HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU-1, PANELİST, SAĞLIK EKONOMİSİ VE ÜLKEMİZDEKİ YANSIMALARI; SAĞLIKTA EKONOMİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ, 8 MAYIS 2015, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL 5. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI, 2 MAYIS 2015, İSTANBUL 6. II.BÜYÜK SAĞLIK YÖNETİMİ ZİRVESİ SAĞLIĞIN LİDERLERİ BULUŞUYOR, KONUŞMACI, SAĞLIKTA TÜRKİYE DE NEREDEYİZ, NEREDE OLMALIYIZ? 30 NİSAN 2015, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ, PANELİST, DÜNYADA SAĞLIK YÖNETİMİ, NİSAN 2015, 8. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI, 11 NİSAN 2015, İSTANBUL 9. ACIBADEM SAĞLIK GRUBU IV. HASTA HİZMETLERİ HAFTASI, KONUŞMACI, SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSANGÜCÜ VE MESLEKLEŞME, 10 NİSAN 2015, ACIBADEM MASLAK HASTANESİ, İSTANBUL 10. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU TOPLANTISI, 1 NİSAN 2015, 12

13 11. İSTANBUL SAĞLIK YÖNETIMI ÖĞRENCİ PLATFORMU I. SAĞLIK YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİ, PANELİST, NİTELİKLİ SAĞLIK YÖNETICİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNDE AKADEMİSYENLERİN ROLÜ VE BEKLENTİLERİ, 21 MART 2015, ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ KEREM AYDINLAR KAMPÜSÜ, İSTANBUL 12. ERDEM HASTANESİ 14 MART TIP BAYRAMI; 21.YÜZYILDA SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSANGÜCÜNÜN ÖNEMİ PANELİ, PANELİST, SAĞLIKTA İNSANGÜCÜNÜN FİNANSAL BOYUTLARI, 14 MART 2015, İSTANBUL KANITA DAYALI TIP SEMPOZYUMU, 4.ULUSAL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ DEĞERLENDİRME FORUMU, ÇALIŞMA GRUBU MODERATÖRÜ, MART 2015, 14. SAĞLIK BAKANI SAYIN MEHMET MÜEZZİNOĞLU BAŞKANLIĞINDA SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI, 7 MART 2015, İSTANBUL 15. ULUSLARARASI HASTA İLETİŞİMİ ZİRVESİ, KATILIMCI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI-CLEVELAND CLINIC, 6-7 MART 2015, İSTANBUL ULUSLARARASI KATILIMLI TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KONGRESİ, PANELİST/OTURUM BAŞKANI, ŞUBAT 2015, ANTALYA 17. SAĞLIK BAKANI SAYIN MEHMET MÜEZZİNOĞLU BAŞKANLIĞINDA SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI, 9 ŞUBAT 2015, İSTANBUL 18. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU TOPLANTISI, 4 ŞUBAT 2015, 19. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İNSANGÜCÜ PLANLAMASI ÇALIŞTAYI, KATILIMCI, OCAK 2015, 20. SAĞLIK BAKANI SAYIN MEHMET MÜEZZİNOĞLU BAŞKANLIĞINDA SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI, 16 OCAK 2015, ANTALYA 21. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI, 26 ARALIK 2014, 22. II.SAĞLIK EKONOMİSİ KONGRESİ, PANELİST, TÜRKİYE DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ PANELİ, 4-5 ARALIK 2014, 23. SAĞLIK BAKANI SAYIN MEHMET MÜEZZİNOĞLU BAŞKANLIĞINDA SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI, 3 ARALIK 2014, 24. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU TOPLANTISI, 3 ARALIK 2014, 25. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ DEĞERLENDİRME YUVARLAK MASA TOPLANTISI, MODERATÖR, 29 KASIM 2014, İSTANBUL 26. SAĞLIK BAKANI SAYIN MEHMET MÜEZZİNOĞLU BAŞKANLIĞINDA SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI, 25 KASIM 2014, ULUSAL SAĞLIK VE SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ KONGRESİ, OTURUM BAŞKANLIĞI, DÜNDEN YARINA SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM, 6-9 KASIM 2014, ANTALYA ULUSAL SAĞLIK VE SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ KONGRESİ, KONUŞMACI, SAĞLIKTA ÖDEME MODELLERİNİN GELECEĞİ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE, 6-9 KASIM 2014, ANTALYA 29. V.ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ, OTURUM BAŞKANI, KASIM 2014, ANTALYA 30. SAĞLIK BAKANI SAYIN MEHMET MÜEZZİNOĞLU BAŞKANLIĞINDA SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI, 31 EKİM 2014, İSTANBUL 31. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI, ÇALIŞMA GRUBU MODERATÖRÜ, EKİM 2014, İSTANBUL 32. FUTURE TRENDS ATÖLYESİ TÜRKİYE 2014, OTURUM BAŞKANI, VİZYON 2023 PERSPEKTİFİNDE SAĞLIK SUNUMUNDA VERİMLİLİK, ETKİLİLİK VİZYON 2023 PERSPEKTİFİNDE FİYATLANDIRMA VE GERİ ÖDEME PANELİ, EKİM 2014, İSTANBUL ULUSAL TİG SEMPOZYUMU, OTURUM BAŞKANLIĞI, YATAN HASTALARDA TEŞHİSE DAYALI GRUPLANDIRMA GERİ ÖDEME KALİTE, 30 EYLÜL 2014, 34. SAĞLIK BAKANI SAYIN MEHMET MÜEZZİNOĞLU BAŞKANLIĞINDA SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI, 27 EYLÜL 2014, İSTANBUL 13

14 35. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU TOPLANTISI, 23 EYLÜL 2014, SAĞLIK VE HASTANE İDARECİLERİ KONGRESİ, KATILIMCI, EYLÜL 2014, GİRNE/KKTC 37. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE KRONİK VİRAL HEPATİT ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI WORKSHOP, ÇALIŞMA GRUBU MODERATÖRÜ, 3-4 EYLÜL 2014, 38. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU TOPLANTISI, 20 AĞUSTOS 2014, 39. SAĞLIK BAKANI SAYIN MEHMET MÜEZZİNOĞLU BAŞKANLIĞINDA SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI, 13 AĞUSTOS 2014, 40. SAĞLIK BAKANI SAYIN MEHMET MÜEZZİNOĞLU BAŞKANLIĞINDA SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISI, 21 TEMMUZ 2014, 41. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU, KRONİK HASTALIKLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMASI, OTURUM BAŞKANI, 10 TEMMUZ 2014, 42. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ DENETİMİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014, 43. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU, KRONİK HASTALIKLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMASI, OTURUM BAŞKANI, 24 HAZİRAN 2014, 44. DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN, ÜNİVERSİTE HASTANELERİ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TOPLANTISI, 17 HAZİRAN 2014, 45. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU TOPLANTISI, 10 HAZİRAN 2014, 46. II. ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI VE ÇEVRE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, KONUŞMACI, 22 MAYIS 2014 İSTANBUL 47. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÜNİVERSİTE HASTANELERİ KOMİSYON TOPLANTISI 14 MAYIS HEMŞİRELİK VE DEĞİŞİM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİNİN 30.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ, KONUŞMACI, 12 MAYIS 2014-İSTANBUL 49. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI TIP-SAĞLIK KOMİSYONU TOPLANTISI 6 MAYIS ADLİ BİLİMCİLER DERNEĞİ I.ULUSAL SAĞLIK HUKUKU KONGRESİ, KONUŞMACI, 2 MAYIS 2014-MUĞLA 51. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME 1.YILLIK TOPLANTISI, OTURUM BAŞKANI, NİSAN 2014-ANTALYA 52. SAĞLIKTA ORTAK ÇÖZÜM TOPLANTILARI 5, OTURUM BAŞKANI, OHSAD, NİSAN 2014-ANTALYA 53. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ HEMŞİRELİK ÇALIŞTAYI, KONUŞMACI, NİSAN 2014-İSTANBUL 54. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, OTURUM BAŞKANI, NİSAN 2014-İSTANBUL 55. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRLİKTE KULLANIM VE İŞBİRLİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU, 7 NİSAN İZMİR 56. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ ZİRVESİ, OTURUM BAŞKANI, 27 MART 2014-İSTANBUL 57. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI TIP SAĞLIK KOMİSYONU TOPLANTISI 19 ŞUBAT ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ XVII. TOPLANTISI 31 OCAK-1 ŞUBAT ULUSLARARASI SAĞLIK VE HASTANE YÖNETİMİ KONGRESİ, KONUŞMACI, 13 ARALIK 2013 ANTALYA GENİŞLETİLMİŞ HEKİM ÇALIŞTAYI, KONUŞMACI, 7 ARALIK 2013-SAMSUN 61. I.ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ, KONUŞMACI, 24 KASIM 2013-İSTANBUL 62. KLİNİK ARAŞTIRMALAR TOPLANTISI, OTURUM BAŞKANI, 21 KASIM

15 ULUSLARARASI ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, KONUŞMACI, 16 KASIM 2013-İSTANBUL 64. SAĞLIK EKONOMİSİ VE POLİTİKASI DERNEĞİ- TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TOPLANTISI, KONUŞMACI, 15 KASIM TIP TEKNOLOJİLERİ ULUSAL KONGRESİ-TIP TEKNO 13, KONUŞMACI, 1-2 KASIM 2013 ANTALYA 66. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TOPLANTISI, OTURUM BAŞKANI, 31 EKİM ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ XVI.TOPLANTI EKİM 2013 ADANA 68. DIGITAL HEALTH SUMMIT TURKEY 2013, KONUŞMACI, 18 EYLÜL 2013 İSTANBUL 69. SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞI, OTURUM BAŞKANI, 21 AĞUSTOS ULUSLARARASI TÜRKİYE SAĞLIK MEZUNLARI KURULTAYI, KONUŞMACI, HAZİRAN 2013 İSTANBUL 71. I.ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ, KONUŞMACI, 6-7 HAZİRAN ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI BAŞKANLARI TOPLANTISI MAYIS 2013 İSTANBUL 73. XV. ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ TOPLANTISI MAYIS 2013, EDİRNE 74. SAĞLIK YÖNETİMİNDE İNOVASYON VE SİNERJİ KONGRESİ KONUŞMACI MAYIS 2013, 75. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ RUMELİ BULUŞMALARI-III KONUŞMACI MAYIS 2013, İSTANBUL 76. ÖZEL HASTANELER VE SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ-SAĞLIKTA ORTAK ÇÖZÜM 4 KONGRESİ, OTURUM BAŞKANI, NİSAN 2013 ANTALYA 77. TÜRK TORAKS DERNEĞİ 16.YILLIK KONGRESİ, KONUŞMACI, 4-5 NİSAN 2013 ANTALYA 78. YÖK ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ÇALIŞTAYI, KONUŞMACI, 8-10 MART 2013 AFYON 79. XIV. ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ TOPLANTISI 8-9 ŞUBAT 2013 GAZİANTEP 80. SAĞLIK BAKANLIĞI NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKLI YAŞLANMA VE SAĞLIK HARCAMALARI TOPLANTISI, OTURUM BAŞKANI, 26 ARALIK 2012, 81. YASED TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU: SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KALİTELİ BİR SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN GENEL BAKIŞ VE POTANSİYEL İYİLEŞTİRME ALANLARI TOPLANTISI, OTURUM BAŞKANI, 12 ARALIK 2012, 82. I.ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, KONUŞMACI,29 KASIM 2012, İSTANBUL 83. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI STRATEJİ BELGESİ HAZIRLAMA II.ÇALIŞTAYI, KASIM 2012, GEBZE-İSTANBUL ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ, OTURUM BAŞKANI, KASIM 2012, 85. TÜTÜN KOMNTROLÜ SEMPOZYUMU, KONUŞMACI, KASIM 2012, İZMİR 86. SAĞLIK VE SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ I.ULUSAL KONGRESİ TOPLANTISI, OTURUM BAŞKANI, 8-11 KASIM 2012, ANTALYA 87. XIII. ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ TOPLANTISI, 3-4 KASIM 2012, ABANT-BOLU 88. KALKINMA BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI VE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TOPLANTISI, 2 KASIM 2012, 89. IV.ULUSAL SAĞLIK KURULTAYI, OTURUM BAŞKANI, EKİM 2012, ANTALYA 15

16 90. KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ 3.ULUSAL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ DEĞERLENDİRME FORUMU TOPLANTISI, 8 EKİM 2012, 91. TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİLERİ KONGRESİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE SAĞLIK EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER TOPLANTISI, KONUŞMACI, EYLÜL 2012, İZMİR 92. KALKINMA BAKANLIĞI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÇALIŞMA GRUBU SAĞLIK HİZMETLERİ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI VE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TOPLANTISI, 5-6 EYLÜL SAĞLIK TURİZMİ TOPLANTISI, KONUŞMACI, 19 TEMMUZ 2012, 94. DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ZORUNLU SİGORTALAR VE TÜRKİYE UYGULAMALARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TOPLANTISI, KONUŞMACI, 30 MAYIS 2012, 95. SİGORTA SEKTÖRÜNÜN 2023 HEDEF VE BEKLENTİLERİ RAPORU SUNU TOPLANTISI, 29 MAYIS 2012, İSTANBUL 96. ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ XII.TOPLANTISI, MAYIS 2012, DENİZLİ 97. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SĞLIK KURULUŞLARININ AKREDİTASYONU VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GERİ ÖDENMESİNDE AKREDİTASYONUN KULLANIMI TOPLANTISI, KONUŞMACI, 17 MAYIS 2012, 98. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ KONFERANSI, KONUŞMACI, 11 MAYIS 2012, 99. İSTANBUL ÖZEL HASTANELER VE SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ- SAĞLIKTA ORTAK ÇÖZÜM 3 TOPLANTISI, KONUŞMACI, NİSAN 2012, ANTALYA 100. SAĞLIK YÖNETİMİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU, KONUŞMACI, 16 MART 2012, İSTANBUL 101. SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ, KONUŞMACI, 7-10 MART 2012, İSTANBUL 102. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİŞİM VE İLETİŞİM ZİRVESİ, KONUŞMACI, 4 MART 2012, İSTANBUL 103. TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TOPLANTISI, KONUŞMACI, 9 ŞUBAT 2012, 104. ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ XI.TOPLANTISI, OCAK 2012, AFYON 105. TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TOPLANTISI, KONUŞMACI, 13 OCAK 2012, 106. SAĞLIK TURİZMİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI, 15 KASIM 2011, 107. DR.FÜSUN SAYEK V.EĞİTİM HASTANELERİ KURULTAYI, KONUŞMACI, 25 KASIM 2011, 108. TÜRKİYE DE ÖZEL HASTANECİLİĞİN VE SAĞLIK SİGORTACILIĞIN GELECEĞİ: TAMAMLAYICI SİGORTA TOPLANTISI, KONUŞMACI, 21 EKİM 2011, İSTANBUL 109. V.MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, KONUŞMACI, EKİM 2011, ANTALYA SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, KONUŞMACI, 13 EKİM 2011, MUĞLA 111. SAĞLIK BİLİŞİM YÖNETİCİLERİ TEKNOLOJİ SEMİNERLERİ, KONUŞMACI, KONUŞMACI, 5 EKİM 2011, İSTANBUL 112. TÜSİAD 40 VİZYON 2050 TÜRKİYE 27 EYLÜL 2011, İSTANBUL 113. I.ORTADOĞU TIP GÜNLERİ VE İŞBİRLİĞİ KONGRESİ, KONUŞMACI, EYLÜL 2011, GAZİANTEP 114. YENİ YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALARIN GELECEĞİ, 20 EYLÜL 2011, İSTANBUL 115. EXPO 2020 ALT TEMA ARAMA KONFERANSI, 19 EYLÜL 2011, İZMİR 16

17 116. ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ TOPLANTISI, HAZİRAN, ERZURUM 117. II.ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ, KONUŞMACI, MAYIS, ANTALYA 118. ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ TOPLANTISI, 6-7 MAYIS 2011, KONYA 119. ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ TOPLANTISI, 29 NİSAN 2011, KONYA 120. ÖZEL HASTANELER VE SAĞLIK KURULUŞLARI KONGRESİ, KONUŞMACI, NİSAN 2011, ANTALYA 121. SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN ORTAK KULLANIMINA YÖNELİK TOPLANTISI, 13 NİSAN 2011, 122. I.ULUSLARARASI EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ, KONUŞMACI, 8-9 NİSAN 2011, ANTALYA 123. SAĞLIK TURİZMİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI, 1 MART 2011, 124. SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, KONUŞMACI, 10 MART 2011, İSTANBUL 125. ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ TOPLANTISI, 28 ŞUBAT 2011, 126. SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ, ŞUBAT 2011, ANTALYA 127. CEPS RAPORU TANITIM TOPLANTISI, 23 ŞUBAT 2011, 128. İSTANBUL ULUSLAR ARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ ARAMA KONFERANSI, 17 ŞUBAT 2011, İSTANBUL 129. ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ TOPLANTISI, OCAK 2011, KOCAELİ 130. ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ TOPLANTISI, KASIM 2010, ESKİŞEHİR ULUSAL SAĞLIK HAKLARI KONGRESİ, KONUŞMACI, 4 KASIM 2010, ANTALYA ULUSAL SAĞLIK KURULTAYI, KONUŞMACI, EKİM 2010, 133. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ POLİTİKASI VE MEVZUAT ÇALIŞMASI TOPLANTISI, 20 EKİM 2010, 134. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İNSANGÜCÜ VE SAĞLIK YATIRIMLARI PLANLAMA ÇALIŞTAYI, EYLÜL 2010, 135. I.ULUSAL KONGRESİ SAĞLIKTA HAKLAR, SORUNLAR VE SORUMLULUKLAR KONGRESİ, KONUŞMACI, EYLÜL 2010, TRABZON 136. DÖNER SERMAYELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI II. ÇALIŞTAYI, 7 AĞUSTOS 2010, ESKİŞEHİR 137. KLINIK ARAġTIRMA BÜTÇELERI PANELI, ĠSTANBUL KLINIK ARAġTIRMALAR ĠNSIYATIFI (ĠKAĠ) SEMINERLERI, OTURUM BAġKANI, ĠSTANBUL, 10 MAYIS 2010, 138. GENÇ SIGORTACILAR DERNEĞI PANELI, HEKĠM SORUMLULUK SĠGORTALARI, KONUŞMACI, ĠSTANBUL, 28 NISAN 2010, 139. SAĞLIKTA ÖZEL SIGORTA VE GELECEĞI PANELI, I.SAĞLIK KURUMLARI ĠġLETMECILIĞI VE GELIġEN TIP TEKNOLOJILERI KONGRESI, OTURUM BAġKANI, ANTALYA, 5 MART 2010, 140. ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ IV. TOPLANTISI, ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE LİSANS VE ASİSTAN EĞİTİMİNİN MALİYETİ, KONUŞMACI, EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 23 OCAK 2010, İZMİR 141. ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ III. TOPLANTISI, ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ORTAK İHALE, KONUŞMACI, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 6 KASIM 2009, GAZİANTEP 17

18 142. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 30.YIL ETKİNLİKLERİ, SAĞLIK SİGORTACILIĞI, KONUŞMACI, GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 17 HAZİRAN 2009, 143. ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ II.TOPLANTISI, SAĞLIK HIZMETLERINDE GERI ÖDEME MODELLERI VE SIGORTACILIK, KONUŞMACI, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 16 MAYIS 2009, 144. SAĞLIKTA SIGORTACILIK VE TAMAMLAYICI SIGORTA; TAMAMLAYICI SIGORTA ÇÖZÜM OLABILIR MI?; KONUŞMACI, OHSAD SAĞLIKTA ORTAK ÇÖZÜM TOPLANTILARI, 8 MAYIS 2009, ANTALYA 145. SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNUN ÖZEL SEKTÖRLE ETKILI İŞBIRLIĞI İÇIN MODEL ÖNERISI; KONUŞMACI, ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONFERANSI, 17 NİSAN 2009,, 146. ÖZEL SIGORTACILIK VE HASTA GÜVENLIĞI; KONUŞMACI, ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ, 20 MART 2009, ANTALYA 147. GLOBAL KRIZIN SAĞLIK SIGORTACILIĞINA ETKISI VE HASTANELERE OLASI YANSIMALARI, KONUŞMACI, III.ULUSAL SAĞLIK SİGORTACILIĞI VE ANLAŞMALI KURUMLAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, 6 MART 2009, ANTALYA 148. FINANCIAL SOURCES IN HEALTH TOURISM AND INSURERS GENERAL VIEW ; SPEAKER, 2 ND INTERNATIONAL HEALTH TOURISM CONGRESS, FEBRUARY 28, 2009 ANTALYA-TURKEY 149. SAĞLIK YÖNETİMİNDE LİDER VE YÖNETİCİ FARKLARI; KONUŞMACI, KASIMPAŞA ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ SAĞLIK YÖNETİMİNDE LİDERLİK VE TIBBİ BİLGİ YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, 19 ŞUBAT 2009, İSTANBUL 150. TÜRKİYE DE (ÖZEL) SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ; KONUŞMACI, MİLLİYETÇİ HEKİMLER DERNEĞİ PANELİ, 28 ARALIK 2008, İSTANBUL 151. SAĞLIK İNSANGÜCÜ PLANLAMASI, KONUŞMACI, GRUP ÜSKÜDAR SAĞLIK VE SIGORTACILIK DÜŞÜNCE GRUBU, 29 KASIM 2008, İSTANBUL 152. SAĞLIK REFORMU; NEDEN, AKTÖRLER, SÜREÇ, KRİTİK KARAR NOKTALARI, KONUŞMACI, TEPAV- TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VAKFI, 28 KASIM 2008, 153. HEKİM EMEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ NDE KURUMSAL YAKLAŞIMLAR, KONUŞMACI, İSTANBUL TABİP ODASI ÖZEL SAĞLIK SİGORTACILIĞINDA HEKİM EMEĞİ DEĞERLERİNE YAKLAŞIM SEMPOZYUMU, 8 KASIM 2008, İSTANBUL 154. GENEL SAĞLIK SİGORTASI NDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLERİN (ÖZEL) SAĞLIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ; KONUŞMACI, TEBİAT VIII.SAĞLIK SEMİNERİ, 24 MAYIS SAĞLIK HİZMETLERİNDE YASAL DÜZENLEMELER; KONUŞMACI, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK HAFTASI SEMPOZYUMU, 13 MAYIS 2008 KONYA 156. ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜ; ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI, KONUŞMACI, EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI DOKTORA PROGRAMI, SAĞLIK POLİTİKALARI, 10 NİSAN 2008, İZMİR 157. SAĞLIK SİSTEMİNDE FİNANSMAN, HARCAMALAR, GSS VE GERİ ÖDEME MEKANİZMALARI, KONUŞMACI, SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ, 22 MART 2008, ANTALYA 158. SAĞLIK SİGORTACILIĞI VE TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI, KONUŞMACI, SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ, 22 MART 2008, ANTALYA 159. OUT-OF-POCKET PAYMENTS IN HEALTH TOURISM AND OUTLOOK OF INSURANCE COMPANIES, SPEAKER, ;I ST INTERNATIONAL HEALTH TOURISM CONGRESS, MARCH 15, 2008 ANTALYA-TURKEY 18

19 160. SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANINDA YASAL ZEMİN VE GENEL SAĞLIK SİGORTASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, KONUŞMACI, TEBİAT VII.SAĞLIK SEMİNERİ, 3 KASIM 2007, AFYON 161. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI, KONUŞMACI, SAĞLIK SİGORTACILIĞI VE ANLAŞMALI KURUMLAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, 17 ŞUBAT 2007, ANTALYA 162. SAĞLIK İNSANGÜCÜ PLANLAMASI YÖNTEMLERİ, KONUŞMACI, SAĞLIK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ I.ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, 23 KASIM 2007, ANTALYA 163. GENEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL SAĞLIK SİGORTACILIĞI İLİŞKİSİ, KONUŞMACI, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, 27 MART 2007, 164. GELECEK, SAĞLIKLI BİR GELECEK Mİ? SAĞLIK ÖRGÜTLERİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ, KONUŞMACI, 5.ANTALYA SAĞLIK ZİRVESİ; 14 ARALIK 2007, ANTALYA 165. ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI KANUNU TASARI TASLAĞI VE GETİRİLEN YENİLİKLER İLE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER, KONUŞMACI, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, 7 MAYIS 2007,, 166. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI, KONUŞMACI, TÜRK TORAKS DERNEĞİ 10.YILLIK KONGRESİ, 27 NİSAN 2007, ANTALYA 167. SAĞLIK POLİTİKALARI, KONUŞMACI, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 16 MART 2007, ADANA, 168. SAĞLIK 2015, KONUŞMACI, SAĞLIK FINANSMANI ÇALIŞTAYI, 23 ARALIK 2005, İSTANBUL, 169. GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA ÖZEL SİGORTALAR, KONUŞMACI, TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ II.ULUSAL SİGORTA SEMPOZYUMU, 16 MAYIS 2006, İSTANBUL 170. SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNA BAKIŞ: REFORM SÜRECİNDE GENEL SAĞLIK SİGORTASI NIN DEĞERLENDİRİLMESI, KONUŞMACI, TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL POLİTİKA GÜNDEMİ-III, 31 OCAK 2006, 171. GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE UYGULAMAYA YÖNELİK SORUNLAR, KONUŞMACI, ÖZEL HASTANELER VE SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ, 9 EKIM 2006, İSTANBUL 172. GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI SONRASINDA SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ NASIL BİR TABLO BEKLİYOR?, KONUŞMACI, ULUSLARARASI 4.ANTALYA SAĞLIK ZİRVESİ, 16 ARALIK 2006, ANTALYA 173. GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE UYGULAMAYA YÖNELİK SORUNLAR, KONUŞMACI, ÖZEL HASTANELER VE SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ, 9 EKIM 2006, İSTANBUL 174. SAĞLIK SİGORTACILIĞI: MEVCUT DURUM VE TRENDLER, KONUŞMACI, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANA BİLİM DALI AKADEMİK YILI KONFERANS PROGRAMI, 20 MART 2006, 175. GENEL SAĞLIK SİGORTASI, KONUŞMACI, TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEMİNERİ, 22 ŞUBAT 2005, 176. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNSANGÜCÜ VE EĞİTİM, KONUŞMACI, TÜRKİYE AVRUPA VAKFI AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU, 18 HAZİRAN 2005, İSTANBUL 177. SAĞLIK SİGORTACILIĞINDA PAZARLAMA, KONUŞMACI, SAĞLIK YÖNETICILERI DERNEĞI EĞİTİM PROGRAMI, 17 ARALIK 2005, İSTANBUL 178. ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI AÇISINDAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI, KONUŞMACI, ULUSLARARASI 3.ANTALYA SAĞLIK ZİRVESİ, 29 EYLÜL 2005, ANTALYA 19

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Güncelleme tarihi:22.01.2014 e-posta: suatcabuk@karabuk.edu.tr suatcabuk@gmail.com Tel: 0535 8970852 Adı Soyadı: Suat ÇABUK Doğum Tarihi: 02 NĠSAN 1971 Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu İlk ve Orta Eğitim Derece Okul İl Yıl İlkokul Mithat Paşa İlkokulu Giresun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Onur Yarar Doğum Tarihi: 16 Aralık 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1994 Lisans İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: 01.04.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. KOMİSYON ÜYELİKLERİ 1. İş Analizi Komisyonu Üyesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (1999-2000)

ÖZGEÇMİŞ. KOMİSYON ÜYELİKLERİ 1. İş Analizi Komisyonu Üyesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (1999-2000) ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Akif EMİROĞLU ÜNVANI : Öğretim Görevlisi BİRİMİ : B.E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BÖLÜMÜ : İşletme ANA BİLİM DALI: Üretim Yönetimi ve Pazarlama DİPLOMALAR Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Süreci: Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

(SCI 6. 6.1. & SSCI & 6.1.1. ULUTAŞDEMİR N

(SCI 6. 6.1. & SSCI & 6.1.1. ULUTAŞDEMİR N 1. Adı Soyadı: Nilgün ULUTAŞDEMİR 2. Doğum Tarihi: 13.03.1975 3. Akademik Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 5. Uzmanlık Alanı: Halk Sağlığı ÖZGEÇMİŞ 6. Yayınlar 6.1. Uluslararası hakemli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar.

1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar. 1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı : Saniye ÇĠMEN 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi : AĢağıtandır / AFYON, 02.05.1965 TC Kimlik No : 22846131298 1.3.Eğitimi : Doktora; Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : -

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : - 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı, Soyadı : Münir ŞAKRAK 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 08.03.1960 1.3. Eğitimi : 1.3.1. Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1981

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı EKİM 2014 - OCAK 2015 / SAYI: 12 Kongre Özel Sayısı Değerli Okurlar, Sağlıkta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Doç. Dr. Menderes TARCAN

Doç. Dr. Menderes TARCAN Doç. Dr. Menderes TARCAN I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Menderes TARCAN Doğum Tarihi 18.07.1971 Doğum Yeri Ankara Yabancı Dili İngilizce (ÜDS:81,25) İş Adresi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kurumları

Detaylı

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör 1 KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör Prof.Dr. Sabri GÖKMEN IletiĢim Bilgileri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre YerleĢkesi 70100 /KARAMAN Tel: 0338 228 03 20 Fax: 0338 228 10 11 Web Adresi www.kmu.edu.tr

Detaylı