ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 Adı Soyadı: Dr. Birgül ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Projelerde Yaptığı Görevler : (proje çalışanı) 1. Hemşirelerin Atılganlık Düzeyleri. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi Proje No: SBY-03-21, Kanser Hastalarında Öfke İle Etkili Baş Etme Becerilerinin Geliştirilmesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi Proje No:TSA , Şizofreni Hastası ve Bakım Vericisine Verilen Psikoeğitim ve Telepsikiyatrik İzlemin Hasta İşlevselliği ve İlaç Uyumu ile Aile Yükü, Depresyon ve Duygu Dışavurumuna Etkisi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi Proje No: TSD , İdari Görevler: Erciyes Üniversitesi Atatürk SYO Hemşirelik Bölümü Entegrasyon Programı 2.Sınıf Güz Dönemi Koordinatörlüğü Erciyes Üniversitesi Atatürk SYO Hemşirelik Bölümü Entegrasyon Programı 3.Sınıf Bahar Dönemi Koordinatörlüğü Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Entegrasyon Programı 3.Sınıf Bahar Dönemi Koordinatörlüğü. Yayın Sorumluluğu Yaptığı Dergiler: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Ödüller: Tel H, Doğan S, Özkan B, Çoban S. Hasta Yakınlarının Kronik Ruhsal Sorunlu Hastanın Tedaviye Uyumuna İlişkin Görüşleri, Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2008 Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul (sözel bildiri) (2.ödülü), Tel H, Doğan S, Özkan B, Çoban S. Hasta Yakınlarının Kronik Ruhsal Sorunlu Hastanın Tedaviye Uyumuna İlişkin Görüşleri, Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2008 Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul (sözel bildiri) (2.ödülü), Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yayın Teşvik Ödülü.

2 Tel H, Doğan S, Özkan B, Çoban S. Hasta Yakınlarının Kronik Ruhsal Sorunlu Hastanın Tedaviye Uyumuna İlişkin Görüşleri, Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2008 Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul (sözel bildiri) (2.ödülü), Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Teşvik Ödülü. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türk Hemşireler Derneği Türk Psikiyatri Hemşireliği Derneği Geriatri Hemşireliği Derneği (Kurucu üyesi) Son İki Yılda Verdiği Lisans Ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler : Akademik Dönem Ders Teori Uyg Öğr. sayısı Güz Hemşirelikte entegre 1 mod Hemşirelikte entegre 2 mod Hemşirelikte entegre 3 mod Hemşirelikte entegre 4 intörlük Bahar Hemşirelikte entegre Hemşirelikte entegre Hemşirelikte entegre Yürütülmesinde Görev Alınan Yüksek Lisans Dersleri ( Güz): Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Öğretimi (T=2, U=2, K=3) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I Dersi (T=3, U=0, K=3) ( Bahar): Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II Dersi (T=3, U=0,K=3) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama (T=0, U=6, K=2) Katıldığı Uluslararası Programlar: 1. Uluslarası 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, 7-11 Eylül 2003, İstanbul Üniversitesi, Antalya. (Abstract) 2.Uluslarası -10.Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir(Abstract) 3.Third international Anti Stigma Conferences 5-8 Ekim 2006,İstanbul. (Abstract)

3 4. Uluslararası ve 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, Ankara, (Oral) 5. 9th World Congress of Biological Psychiatry, 28 Haziran - 2 Temmuz 2009 Paris, Fransa. (Abstract) 6. 8 Kasım Mayıs 2011, Psikanalizin Tarihçesi ve Felsefesi Kursu, Paris, Fransa ( 6 ay) Kasım Mayıs 2011, Fransız B1 Genel Kursu, Paris, Fransa ( 6 ay) Kasım Mayıs 2011, Fransız B1 Konuşma (Speaking) Kursu, Paris, Fransa ( 6 ay) Kasım Mayıs 2011, İngilizce Yazma Konuşma Becerileri Kursu, Paris, Fransa( 6 ay) April rd Biennial Schizophrenia International Research Conference, Florence, Italy. (Abstract) Ekim 2012 II. Uluslar arası-iii. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum (Oral) November 2012, Quality Indicators of Nursıng PhD Education: International Symposium, İzmir. 13. Horatıo, European Psychıatrıc Nursıng Congress,31.ekim -2 kasım 2013,, İstanbul, 14. Orpeus Conferences, Prague, Nisan,2013. A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: A1. Özkan B., Erdem E.,Demirel Özsoy., Zararsız G. The effect of telepsychiatric follow-up on the family burden, emotional expression and depression levels in the caregivers of Turkish patients with schizophrenia. Schizophrenia Research 136, Suplement 1 (2012) S1-S375, S 251(Abstract) (SSCI) A2. Özkan B., Erdem E.,Demirel Özsoy., Zararsız G. Şizofreni hastasına verilen psikoeğitim ve telepsikiyatrik izlemin hasta işlevselliğine ve ilaç uyumuna etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi2013;14:192-9), SCI exp).

4 A3. Özkan B., Erdem E.,Demirel Özsoy., Zararsız G. Effect of psyhoeducation telepsychiatric follow up given to the caregiver of the schizophrenic patient on family burden, depression and evpression of emotion. Pak J Med Sci 2013 Vol. 29 No. 5, (SCI exp) B.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler : B1. Özkan B, Bayat M. Hemşirelik Bölümü ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Kendini İfade Etme Düzeyleri, 2. Uluslar arası 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı S:499, 7-11 Eylül 2003, İstanbul Üniversitesi, Antalya. B2. Kula S, Özkan B, Erdem E, Uğur Ö. Kayseri SSK Hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyumlarının incelenmesi, 2. Uluslar arası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı S:506, 7-11 Eylül 2003, Antalya. B3. Erdem E, Uğur Ö, Kula S, Özkan B. Yoğun Bakım ve Genel Servislerde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeyleri, 2. Uluslar arası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı S:502, 7-11 Eylül 2003, Antalya. B4. Bayat M, Özkan B, Çoban S. Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hemşirelikte Kişiler Arası İlişkiler Dersine İlişkin Görüşlerinin Saptanması 3.Uluslararası -10.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı S:131, 7-10 Eylül 2005 İzmir B5. Özkan B, Erdem E..Yaşlıların Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi 3.Uluslararası - 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı S:130, 7-10 Eylül 2005 İzmir B6. Erdem E, Özkan B. Yaşlıların Yalnızlık Düzeylerinin Belirlenmesi 3.Uluslararası - 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı S:130, 7-10 Eylül 2005 İzmir B7. Tel H, Özkan Ördek B. Mental Disorders and Stigma. Third International Anti Stigma Conferences S:70, 5-8 Ekim 2006, İstanbul. (poster) B8. Tel H, B. Özkan Ördek, S. Çoban, S. Doğan, Kanser Hastalarının Öfke Yaşama ve Öfkeyi İfade Etme Durumu 4. Uluslararası ve 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı,77, Ankara, 2007.

5 B9. Özkan Ördek B, Erdem E. Kırsal Ve Kentsel Alandaki Yaşlıların yalnızlık, Depresyon Ve Umutsuzluk Düzeyleri 5-8 Eylül 2007 Uluslararası ve Ulusal Hemşirelik Kongresi Ankara (Poster) B10. Erdem. E, Özkan Ördek B. Evde Ve Kurumda Yaşayan Yaşlıların Yalnızlık, Depresyon Ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi5-8 Eylül 2007 Uluslararası ve Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı Ankara (Poster) B11. Ordek B. The aggressive and potentially patient 9th World Congress of Biological Psychiatry S:445, 28 Haziran - 2 Temmuz 2009 Paris, Fransa. B12. Özkan B, Erdem E,Demirel Özsoy, Zararsız G. The effect of telepsychiatric follow-up on the family burden, emotional expression and depression levels in the caregivers of Turkish patients with schizophrenia. 3rd Biennial Schizophrenia International Research Conference, April 2012 Florence, Italy. (Abstract) B13. Özkan B, Erdem E, Demirel Özsoy, Zararsız G. Şizofreni hastasının bakım vericisine verilen psikoeğitim ve telepsikiyatrik izlemin aile yükü, depresyon ve duygu dışavurumuna etkisi. II. Uluslar arası-iii. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4-7 Ekim 2012 Erzurum (Sözel) B14. Özkan B, Erdem E, Demirel Özsoy S, Zararsız G. Şizofreni hastasına verilen psikoeğitim ve telepsikiyatrik izlemin hasta işlevselliğine ve ilaç uyumuna etkisi. II. Uluslar arası-iii. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4-7 Ekim 2012 Erzurum (Oral) B15. Özkan B. Model of doctoral education nurses. Quality Indicators of Nursİng PhD Education: International Symposium, November 2012, İzmir. B16. Birgül Özkan, Selahattin Menteş, Gökmen Zararsız Serdar Soyuer, Effect of Phone Interviews and Anger Management Traning Provided to Caregivers of the Patients with Breast Cancer Underwent Radiotherapy on Emotional Expression and Family Burden,, 31.ekim -2 kasım 2013, Horatıo, European Psychıatrıc Nursıng Congress, İstanbul (Sözel Sunum).

6 B17. Esin Cerit, Birgül Özkan, Spiritual Care in Nursing,, 31.ekim -2 kasım 2013, Horatıo, European Psychıatrıc Nursıng Congress, İstanbul (Sözel Sunum). B18. Mahmut Evli, Birgül Özkan, Supporting intervention for families and patients with mental illness, 31.ekim -2 kasım 2013, Horatıo, European Psychıatrıc Nursıng Congress, İstanbul (Poster Sunum). B19. Sibel Arguvanlı Çoban, Birgül Özkan Opinions of Fourth Year Nursing Students about Internship in Psychiatric and Mental Health Nursing, 31.ekim -2 kasım 2013, Horatıo, European Psychıatrıc Nursıng Congress, İstanbul (Poster Sunum). B20. Birgül Özkan, Sibel Arguvanlı Çoban The Effect of Basic Level Psychiatry Nursing Education Given to the Nurses Who Worked at Psychiatry Clinics upon Their Knowledge Levels, 31.ekim -2 kasım 2013, Horatıo, European Psychıatrıc Nursıng Congress, İstanbul (Poster Sunum). B21. İlker Yılmaz, Birgül Özkan, The Statement Psychosocial in Amputation of Pediatric Patients, 31.ekim -2 kasım 2013, Horatıo, European Psychıatrıc Nursıng Congress, İstanbul (PosterSunum). B22. Burcu Çakar, Hande Demirtaş, Merve Güleşen, Birgül Özkan, Gül Pınar, Orhan Koç, Evde Sağlık Birimlerinde Hizmet Veren Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu, Tükenmişlik Ve Kaygı Düzeyleri 3. Evde Sağlık Hizmetleri ve Bakım Kongresi, Aralık 2013, Antalya-Belek. (Sözel Bildiri ve Birincilik Ödülü Alan Çalışma B23. Haydar Kaya, Fatma Ayhan,Gizem Gökalp,Ali Kaplan, Birgül Özkan, Gül Pınar, Evde Bakımda Kanıta Dayalı Psikososyal Müdahaleler 3. Evde Sağlık Hizmetleri ve Bakım Kongresi, Aralık 2013, Antalya-Belek. (Sözel Bildiri). B24.GünselliTurgut, Behice Belkis Ayan, Gökçe Bağcı, Birgül Özkan, Gazi Alataş, Evde Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin İletişim BecerilerineYönelik Algıları Ve Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi. 3. Evde Sağlık Hizmetleri ve Bakım Kongresi, Aralık 2013, Antalya-Belek. (Sözel Bildiri)

7 D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : D1. Budak N, Özkan B. Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin demografik özellikleri üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2):47-54, 2001 (Araştırma). D2. Özkan B, Seviğ Ü. Hemşirelerin atılganlık düzeyleri. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2007;29(1): D3. Bayat M, Özkan B, Çoban S. Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelikte kişilerarası ilişkiler dersine ilişkin görüşleri. Nursing Forum cilt 12-s 911, D4. Tel H, Doğan S, Özkan B, Sibel Çoban. Hasta yakınlarının kronik ruhsal sorunlu hastanın tedaviye uyumuna ilişkin görüşleri. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, D5. Özkan B, Çoban S, Kaya Z, Seviğ Ü. 14 yaş ve üzeri bireyleri anksiyete ve genel sağlık düzeylerinin belirlenmesi. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Cilt1 Sayı1 (2013 D6. Özkan, B., Arguvanlı, Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelere Verilen Temel Düzey Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Hemşirelerin Bilgi Düzeylerine Etkisi Yıldırım Beyazıt Üniversity Journal Of Nursing. Vol 1, Sayı 1, D7. Arguvanlı S, Çoban, Özkan B, Kadriye Medik,Bayise Saraç, Bipolar Bozukluğu Olan Bireyler ve Bakım Verenlerinin Yaşam Kalitesi, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2013;4(2):61-66 E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: E1. Özkan B, Seviğ Ü. Hemşirelerin Atılganlık Düzeyleri. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı S: , Kuşadası, Aydın 2004, S: (Poster ) E2. Özkan B, Çoban S, Seviğ Ü, Aydın T, Z.Kaya. Kayseri İli Turan Kasabasında Yaşayan 14 Yaş ve Üzeri Halkın Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme Sempozyumu Kitabı S:159, Ankara Üniversitesi,2004, S:159. ( Sözel Sunum)

8 E3. Kaya Z, Özkan B, Çoban S, Seviğ Ü, Aydın T. 0-2 Yaş Çocuğu Olan Kadınların Ana Çocuk Sağlığı Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları I.Ulusal Sağlığı Geliştirme Sempozyumu Ankara Üniversitesi, 2004, S: 188. ( Poster ) E4. Çoban S, Özkan B, Seviğ Ü, Aydın T, Kaya Z. Kayseri İli Turan Kasabasında Yaşayan 14 Yaş ve Üzeri Halkın Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. 40.Ulusal Psikiyatri Kongre Kitabı, 2004, S:320. (Poster) E5. Özkan Ördek B, Kaya Z, Çoban S, Seviğ Ü. Halkın Anksiyete Düzeyinin Araştırılması Haziran 2006 Bursa. Sosyal Psikiyatri Kongre Kitabı. (Tam metinli basım) E6. Özkan Ördek B, Erdem E, Doğan S. Kırsal ve kentsel alanda yaşayan yaşlıların yalnızlık düzeylerinin karşılaştırılması Haziran 2006 Bursa. Sosyal Psikiyatri Kongre Kitabı (Tam Metinli Basım) E7. Tel H, Er Ö, Özkan M, Çoban S, Doğan S, Özkan Ördek B, Eroğlu S. Onkoloji Hastalarının Stresle Başetmelerine Eğitimin Etkisinin İncelenmesi 3. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Özet Kitabı, 26, Antalya,2006. E8. Tel H, Er Ö, Özkan M, S. Çoban, S. Doğan, Özkan Ördek B, Eroğlu S, Kanser Hastalarında Umutsuzluk ve Depresyon 3. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Özet Kitabı, 27, Antalya, E9. Özkan B, Seviğ Ü. Kadınların Depresyon Düzeylerine Psiko eğitimsel Yaklaşımın Etkisinin İncelenmesi - 42.Ulusal Ruh Sağlığı Kongresi, Kasım 2006 S: 446, İstanbul. (Poster) E10. Erdem E, Özkan Ördek B. Yaşlıların Depresyon Ve Yalnızlık Düzeyleri Kasım 2006, S: 474, 42. Ulusal Ruh Sağlığı Kongresi İstanbul. (Poster) E11. Özkan Ördek B, Erdem E.Yaşlıların Depresyon Ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi Kasım 2006, S:257, 42.Ulusal Ruh Sağlığı Kongresi İstanbul. (Sözel)

9 E12. TelH, Doğan S, Özkan Ördek B, Çoban S.Onkoloji hastaları ile çalışan hekim ve hemşirelerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri, 18. Ulusal Kanser Kongresi Nisan 2007,S: Antalya (sözel sunum) E13. Özkan B, Tel H. Psikososyal Rehabilitasyon. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2008 Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2008, İstanbul (poster) E14. Tel H, Doğan S, Özkan B, Çoban S. Hasta Yakınlarının Kronik Ruhsal Sorunlu Hastanın Tedaviye Uyumuna İlişkin Görüşleri, Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2008 Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul (sözel bildiri) E15. Bal F, Göktaş A, Aslan Ş,Özkan Ördek B. Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete Düzeyleri,6.Ulusal Hemşirelik Öğrenciler Kongre Kitabı,26-29 Haziran 2007, S: 291, İstanbul. (Poster) E16. Özkan (Ördek) B. Hemşirelik Eğitiminde Model Kullanımı, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongre Kitabı (Uluslar arası katılımlı), Ekim 2008, S: 54, Nevşehir Kapadokya. E17. Özkan B, Saraç B, Çoban S, Medik K. Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Hasta Yakınlarının Stigmaya İlişkin Görüşleri, 4-6 Haziran 2009, 3.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. E18. Medik K, Özkan B, Çoban S, Sungur G, Saraç B. Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Hastalarda Uyku Kalitesi Ve Etkileyen Faktörler 4-6 Haziran Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi E19. Çoban S, Medik K, Özkan B, Saraç B, Günaydın Y. Bipolar hasta ve yakınlarının Yaşam kaliteleri, 4-6 Haziran Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi E20. Özkan B, Çoban S. Bilişim ve Psikiyatri Hemşireliği, 12. Ulusal Hemşirelik (Uluslar arası Katılımlı), Ekim 2009, Sivas. E21. Çoban S, Özkan B. Özkıyım ve Hemşirelik 12. Ulusal Hemşirelik (Uluslar arası Katılımlı), Ekim 2009, Sivas.

10 E22. Erdem E, Özkan B, Çiçek B. Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Ruhsal ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Haziran 2010, S: 102, Samsun. E23. Çoban S, Özkan B. Psikiyatri Kliniklerinde Agresyon ve Şiddeti Önlemede Hemşirelere Verilen Eğitimin Hasta ve Çalışan Güvenliği Açısından Önemi. IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Haziran 2010, S: 158, Samsun. E24. Özkan B, Çoban S. Psikiyatride Hasta Güvenliği. IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Haziran 2010, S: 160, Samsun. F. Diğer Yayınlar : F1. Teknik Uygulama Becerileri Öğrenim Rehberi, Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Yayınları No:1, Geçit Ofset Matbaa, Kayseri, F2. Erciyes Üniversitesi ASYO Hemşirelik 3.sınıf Hemşirelikte Entegre Eğitimi Müfredat Kitabı Kayseri, 2008.(Editor). F3. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 3.sınıf Hemşirelikte Entegre Eğitimi Müfredat Kitabı Kayseri, 2011.(Editor ). J. Verdiği Kurslar: J1. Kök Hücre Naklinde Anksiyete ve Depresyon Yönetimi, Kasım 2012, Kayseri. J2. Temel Düzey Psikiyatri Hemşireliği Kursu, 12 Aralık Ocak 2013, ERSEM,.(Kurs koordinatörü ve Kurs Veren Danışman) Kayseri. J3. Çocuk İhmal ve İstismarını önleme programında Problem Çözme Beceri Eğitimi, Haziran 2010, Kayseri. J4. Kronik Ruhsal Bozuklara Sahip Hastaların Psikiyatrik Rehabilitasyonu, Özel İhtisas Özürlü Bakım Merkezi, 28 Haziran 2012, Kayseri.

11 J5. Hemşirelik Semineri kapsamında KLP Hemşireliği, Psikiyatride Yasal ve Etik Konular ve DSM-IV Kapsamında Psikiyatrik Hastalıkların Sınıflandırılması, KSML, Haziran 2011, Kayseri. J6. Psikiyatri Hemşireliği Felsefesi ve klinik uygulamalarda terapotik ortam oluşturmada hemşirenin rol ve işlevleri ve Şizofreni Hastasının Eğitiminde ve Bakımında Hemşirelik Yaklaşımı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı Merkezi ve AMATEM,15 Mart ve 30 Mayıs 2012, Kayseri. J7. Tükenmişlik Sendromu Ve Stres İle Başetme Yöntemleri 3. Evde Sağlık Hizmetleri ve Bakım Kongresi, Aralık 2013, Antalya-Belek. J8. Kanser Hastalarına Sosyal Destek Sistemleri, Ailede Bakım Yükü Sorunları Ve Ailenin Desteklenmesine Yönelik Modeller'' Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tema: Kanser Hastalarında Psikososyal Sorunlara İnterdisipliner Bakış, II. Ulusal Hemşirelik Bilim Günleri 3 Aralık 2013, Ankara. J9. İletişim ve Terminal Dönem Hasta Bakımı Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Sertifika Programı Eylül YBÜ Etlik Yerleşkesi, Ankara. M. Katılınan Ulusal ve Uluslararası Kongre Ve Sempozyumlar: M1. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, Aydın, M2 I.Ulusal Sağlığı Geliştirme Sempozyumu Ankara Üniversitesi, Ankara M3.Uluslararası -10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir (Abstract) M4. Entegre Eğitimi Tanıtım Toplantısı, Şubat 2005,GATA, Ankara. M5. II. Hemşirelik ve Etik Sempozyumu, 8 Aralık 2006, HEMARGE, Ankara. M6. 13.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2007, Hilton Otel, Kayseri.

12 M7. Kemoterapi ve Kemikiliği Nakli Hemşireliği Sempozyumu, 5 Mayıs 2007, Kayseri. M8. Nevzat Eren Halk Sağlığı Günleri VIII, 15 Mart 2008, Ankara. M9. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongre Kitabı (Uluslararası katılımlı), Ekim 2008, Nevşehir Kapadokya.) M10. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Haftası Kapsamında Hasta Güvenliği programı, 12 Mayıs 2009, Kayseri. M11. Niteliksel Araştırmalar Konulu Çalıştay, Ocak 2009,Antalya. M12. Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ekim 2009, Sivas. M13.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4-6 Haziran 2009, Düzce. M14. Hemşirelik Eğitiminde Entegrasyon, 3-4 Haziran 2010, Kocaeli. M15. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Haziran 2010, Samsun. M16. Ulusal Geriatri Konfersansı 22 Ekim 2013, Ankara Rixos Otel, Ankara. M17. Geriatri/Gerontoloji Hemşireliğinin Güçlendirilmesi Projesi Çalıştay Programı Eylül 2013 Ankara Gürkent Oteli. Düzenleme komitesi M18. II. Ulusal Hemşirelik Bilim Günleri Başkanlığı; Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda 3 Aralık N.Aldığı Kurs ve Eğitimler N1. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası, N2. Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Eğitim Becerileri Semineri, 2002 N3. Mızrak Duruşlu Kadınlar Projesi Kapsamında MEDİASYON EĞİTİMİ. Kayseri Ticaret

13 Odası (Avrupa Birliği Projesi), N4. Temel Düzey Psiko-Onkoloji Kursu, Mayıs 2008, Kayseri. N5. Hasta Değilim Yardıma İhtiyacım Var Doç Dr. Haldun Soygür tarafından verilen kurs, Haziran 2010, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. N6. Rasch Analizi Giriş Kursu, 4-7 Eylül 2012 Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Kayseri. O.DÜZENLEME ÜYELİĞİ O1. Geriatri/Gerontoloji Hemşireliğinin Güçlendirilmesi Projesi Çalıştay Programı Eylül 2013 Ankara Gürkent Oteli. Düzenleme komitesi O2. II. Ulusal Hemşirelik Bilim Günleri Başkanlığı; Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda 3 Aralık P.DERGİ EDİTOR YARDIMCILIĞI: 1 (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E Dergisi). DERGİ HAKEMLİĞİ. 2 YAYIN DİĞER: ÜLKE TV Canlı Yayın Halkın Antidepresanlar Konusunda Bilinçlendirilmesi söyleşi. Ülke TV, KASIM ATIF SAYISI: 4 10 adet

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ADAYIN ÖZGEÇMİŞİ. Psikiyatri Hemşireliği İstanbul Üniversitesi 2001 Lisans Doktora Psikiyatri Hemşireliği Marmara Üniversitesi 2009

ADAYIN ÖZGEÇMİŞİ. Psikiyatri Hemşireliği İstanbul Üniversitesi 2001 Lisans Doktora Psikiyatri Hemşireliği Marmara Üniversitesi 2009 1.GENEL ADAYIN ÖZGEÇMİŞİ ÜNVANI ADI SOYADI Yrd.Doç.Dr. Nevin Onan DOĞUM YERİ ve TARİHİ Esenler /22.10.1974 2. EĞİTİM MEZUNİYET DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE TARİHİ Lisans Florance Nightıngale Hemşirelik

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP Bölüm: ÇOCUK GELİŞİMİ Özgeçmiş: 1974 yılında Çankırı da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Çankırı da tamamladım. 1991 yılında Çankırı Lisesi nden mezun olduktan sonra aynı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Akademik Unvanlar

Öğrenim Düzeyi. Akademik Unvanlar Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan. Doğum Tarihi: 09.02.1978. Yabancı Dil: İngilizce. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan. Doğum Tarihi: 09.02.1978. Yabancı Dil: İngilizce. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan Doğum Tarihi: 09.02.1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Y. Lisans Hemşirelik Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülümser DOLGUN Doğum Tarihi: 18/01/1956 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Sağlık

Detaylı

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde Eskişehir de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Eskişehir de tamamladı. Lisans eğitimini 1979 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus Asst. Prof. Dr. Gönül SUNGUR 1. Education: Degree Department University Year B. Sc. Nursing Istanbul University 1993 M.Sc. Medical Nursing Erciyes University 2003 Ph.D. Medical Nursing Erciyes University

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU Doğum Tarihi: 03.04.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans Hemşirelik /

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ. Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl. Fakültesi

EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ. Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl. Fakültesi EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı:Leman KUTLU Doğum Yeri:TOKAT Doğum Tarihi:14.02.1968 Yabancı Dil: İngilizce ( KPDS:68, ÜDS:70) ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Adı Soyadı: Hatice KARABULUT Doğum tarihi: 14.05.1979 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI Gülcan KAR 2. DOĞUM TARİHİ 10.04.1973 3. DOĞUM YERİ Cide-KASTAMONU 4. YABANCI DİL NOTU İngilizce/ÜDS-57.5 5. İletişim E-mail gulcankar@karabuk.edu.tr 6. İletişim Telefon 0370 433

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurten KAYA Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLERİ 1.Adı soyadı: AHSEN ŞİRİN 2.Doğum tarihi ve yeri: 11 Ocak 1949 Manisa 3.Unvanı: Prof.Dr. AHSEN ŞİRİN 4.Öğrenim durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

(SCI 6. 6.1. & SSCI & 6.1.1. ULUTAŞDEMİR N

(SCI 6. 6.1. & SSCI & 6.1.1. ULUTAŞDEMİR N 1. Adı Soyadı: Nilgün ULUTAŞDEMİR 2. Doğum Tarihi: 13.03.1975 3. Akademik Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 5. Uzmanlık Alanı: Halk Sağlığı ÖZGEÇMİŞ 6. Yayınlar 6.1. Uluslararası hakemli

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı