Hasta Hakları, Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Kavramı. Prof.Dr.Metin Çakmakçı Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Direktörü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hasta Hakları, Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Kavramı. Prof.Dr.Metin Çakmakçı Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Direktörü"

Transkript

1 Hasta Hakları, Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Kavramı Prof.Dr.Metin Çakmakçı Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Direktörü

2 Uluslararası Bildirgeler Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü, 2002 Bali, 1995 Amsterdam, 1994 Lizbon, 1981 Alma Ata, 1978

3 Sağlık hizmetlerinde hasta hakları Herkesin insan olması dolayısıyla saygı görmeye hakkı vardır. Herkes kendi yaşamını belirleme, fiziksel ve zihinsel bütünlüğe sahip olma ve kişi olarak güvenli bir yaşam sürdürme hakkına sahiptir. Herkesin özel yaşamına saygı gösterilmelidir. Herkes kendi ahlaki ve kültürel değerlerine, dinsel ve felsefi inançlarına sahip olma ve bunlara saygı gösterilme hakkına sahiptir Amsterdam Bildirgesi

4 Bilgilendirme Sağlık hizmeti ve bu hizmetin en iyi nasıl kullanacağı konusundaki bilgi herkes için ulaşılabilir olmalıdır. Hasta, durumu ile ilgili tıbbi gerçekleri, önerilen tıbbi girişimleri, her bir girişimin olası risk ve yararlarını, önerilen girişimlerin seçeneklerini, tedavisiz kalmanın etkisini, tanı, sonuç ve tedavinin gidişi konularını içerecek şekilde tam olarak bilgilendirilme hakkına sahiptir. Bilgilendirme, sadece bilgiden yoksun bırakmanın hasta üzerinde olumlu bir etkisinin olacağına inanmak gibi geçerli bir nedenin olduğu zamanlarda kısıtlanabilir. Bilgi, teknik terminoloji en aza indirgenerek iletilmelidir. Hasta istediği takdirde, bilgilendirilmeme hakkına sahiptir. Hasta kendi yerine kimin bilgilendirileceğini seçme hakkına sahiptir Amsterdam Bildirgesi

5 Bilgilendirme Hasta ikinci görüş alma hakkına sahiptir. Hasta, kendisine bakan sağlık personelinin kimliğini, mesleki kimliğini öğrenme hakkına sahiptir. Hasta, kurumda kaldığı süre içerisinde uyacağı kurallar ve rutin işlemler konusunda bilgilendirilmelidir. Hasta taburcu olduğu zaman, tanılar, tedavi ve yapılan işlemleri, elde edilen sonucu içeren yazılı bir belge isteme va alma hakkına sahipler Amsterdam Bildirgesi

6 Onay Hastanın bilgilendirilmiş onayı herhangi bir tıbbi girişimin ön koşuludur. Hasta tıbbi girişimi reddetme veya durdurma hakkına sahiptir. Bu durumun yaratacağı sonuçlar hastaya açıklanmalıdır. Hastanın iradesini beyan etmesinin mümkün olmadığı ve acilen tıbbi girişim yapılması gereken durumlarda, daha önce bu girişimi reddettiğini gösteren bir açıklaması yoksa hastanın onayı varsayılarak girişim yapılabilir. Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu durumda eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim yapılabilir. Yasal temsilcinin onayı gerektiği zaman, hastalar yine de karar alma sürecine dahil edilmeye çalışılmalıdır. Yasal temsilcinin onay vermeyi reddettiği durumda, doktor veya diğer sağlık personelinin görüşü girişimin hastayı ilgilendirdiği yönünde ise karar mahkemeye veya hakem heyeti benzeri merciye bırakılmalıdır. Hastanın onay vermesinin mümkün olmadığı bütün diğer durumlarda, hastanın istekleri tatmin edilip hesaba katılarak karar alma süreci için uygun önlemler alınmalıdır. İnsan vücüdünün bütün parçalarının kullanımı ve korunması için şahsın onayı gereklidir. Tanı, tedavi ve hasta bakımı için madde kullanımı gereken durumlarda onay varsayılarak davranılabilir. Klinik çalışmalara katılım için hastanın bilgilendirilmiş onayı gereklidir. Hastanın bilgilendirilmiş onayı bilimsel çalışmalara dahil edilme için önkoşuldur. Bütün araştırma protokolleri etik kurul onayından geçirilmelidir. Araştırmalar yasal temsilcinin onayı olmadıkça ve tıbbi gereklilik olmadıkça kendi iradesini beyan edemeyen hastalara yapılmamalıdır. Bu konuyla ilgili bir istisna alternatif yöntemi olmayan ve başka öznesi bulunamayan araştırmalardır Amsterdam Bildirgesi

7 Gizlilik / Mahremiyet Hastanın tıbbi durumu, tanısı, prognozu, tedavisi hakkındaki ve kişiye özel diğer tüm bilgiler, ölümden sonra bile, gizli olarak korunmalıdır. Hastaya ait bu bilgiler, yalnızca hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir. Hastanın kimliğine dair bilgiler korunmalıdır. Hasta kendisi ile ilgili kayıtlara ulaşma ve kayıtlarının kopyesini alabilme hakkına sahiptir. Hasta; kendisi ile ilgili tıbbi ve kişisel bilgilerin uygunsuz, eksik, çift anlamlı olması veya tanı tedavi ve bakım amacı ile ilgili olmaması durumunda bu bilgileri yenileme, bazı kısımlarını çıkarma, tamamlama ve düzeltme hakkına sahiptir. Tanı, tedavi ve bakım için gerekli olmadıkça ve/veya hasta izin vermedikçe hastanın özel hayatına ve aile yaşamına girilemez. Tıbbi girişimler ancak hastanın özel hayatına saygı gösterilmesi durumunda yapılabilir. Sağlık kurumlarına başvuran hasta, kurumun özel hayatını koruyan fiziksel özelliklere sahip olmasını bekleme hakkına sahiptir Amsterdam Bildirgesi

8 Başvuru Başvuru hakkının uygulanmasında, hasta evrensel insan hakları belgeleri ve yasaların belirlediği prosedürün hükmü altındadır. Bu hakkın kullanılması ayrım yapılmaksızın sağlanmalıdır. Hastanın bu hakları, kendisi tarafından kullanılamadığı durumlarda, belirleyeceği kişiler hasta adına sorumluluk alabilirler. Bu kişilerin olmadığı durumlarda hastanın temsil edilmesi için gerekli diğer önlemler alınmalıdır. Hasta, bu haklar ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşabilmelidir. Hasta haklarına saygı gösterilmediğini düşündüğünde şikayet için başvuru imkanına sahip olmalıdır. Mahkemelere başvurunun yanısıra bağımsız mekanizmalara başvuruda bulunabilir. Hasta, şikayetlerinin etkili ve tam olarak değerlendirilmesini, ilgilenilmesini ve sonuç alınmasını isteme hakkına sahiptir Amsterdam Bildirgesi

9 Bakım ve Tedavi Herkes yeterli sağlık bakımı alma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri herkes için eşit ulaşılabilirlikte ve sürekli olmalı; ayrımsız ve maddi insani finansman kaynaklarından bağımsız olarak, hizmet verilen toplum için mevcut olmalıdır. Hastanın, sağlık sisteminin her düzeyinde temsilci biçiminde katılma hakkı vardır. Hasta, hem teknik standartlar hem de sağlık personeli ile hastalar arasındaki insani ilişkiler bakımından kaliteli hizmet alma hakkına sahiptir. Hizmet sınırlılığı olan kurumlarda, sağlık personelinin hasta seçimi yapması gerekiyorsa, bu seçimin tıbbi ölçütlere göre ve ayrım yapılmaksızın, eşit bir şekilde yapılması gerekir. Hasta, sağlık sisteminin işlevi ile uyumlu olarak, hekimini, sağlık personelini ve hizmet alacağı kurumu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir. Bir sağlık kurumunda daha fazla kalmasına gerek kalmayan hastaya, ayrılmadan önce durumu tam olarak açıklanmalıdır. Başka sağlık kurumuna nakil ancak o kurumun hastayı kabul etmesi durumunda yapılabilir. Hasta, tanı ve tedavileri yapıldığı sırada saygı görme, kendisine kültür ve değerlerine uygun davranılması hakkına sahipitir. Hasta, tedavi sürecinde çevresinden destek görme, manevi destek ve yol gösterilme hakkına sahiptir. Hasta, son bilgiler ışığında çektiği ızdırapların iyileştirilmesini isteme hakkına sahiptir. Hasta, yaşamının son dönemi içinde, insanca bakılıp, itibar içinde ölme hakkına sahiptir Amsterdam Bildirgesi

10

11 Yanlış bacak ameliyatına doktordan ilginç cevap Ardıç AYTALAR/İSTANBUL Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi 1 inci sınıf öğrencisi A.K., yaklaşık 2 ay önce sağ ayağında uyuşma hissetti. Ailesinin çeşitli doktorlara götürdüğü Kaplan, son olarak Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 nci Beyin Cerrahi Klinik Şefi Doç. Dr.M.B. ya muayene oldu. Diğer doktorlarla aynı teşhisi koyan Doç. B., A.K. ın bacağında sinir sıkışması olduğunu ve ameliyat edilmesi gerektiğini belirtti. Ailenin iddiasına göre, devlet hastanesinde sıra gelmesinin aylar alacağını söyleyen Doç. B., Özel Y.İ. Hastanesi nde 4 milyar lira bıçak parası ve hastane masraflarına ameliyat önerdi. Ticaretle uğraşan baba H.K., oğlunun sağlığı için parayı ödemeye ve okuldan geri kalmaması için bayram tatili sırasında operasyonun yapılmasına karar verdi. Önceki gün Özel Y.İ. ne yatırılan A.K., saat de ameliyata alındı. Saat sıralarında ameliyattan çıkan A.K. nin yanına gelen Dr. B., çarşafı açınca sağ yerine sol bacağın ameliyat edildiğini gördü. Ailenin tepkisiyle karşılaşan Dr.B., A.K. ı tekrar ameliyathaneye götürdü ve 2 saat süren ikinci ameliyatı yaptı. İkinci ameliyat sonrası aileyle görüşen Dr.B., 20 yıllık doktor olduğunu söyleyerek ameliyat sırasında basiretlerinin bağlandığını iddia etti. İyileşme süresinde hiçbir değişiklik olmayacak. Hemen ayağa kalkacak. Hem diğer bacakta da sinir sıkışması varmış, biz onu da tedavi etmiş olduk. Bugün olmasa 3 ay sonra problem çıkartacaktı dedi. Doç. B. Basiretimiz bağlanmış. Hem o bacak da bir süre sonra rahatsızlanacaktı dedi. Baba H.K., ameliyatı Dr.B. nın yaptığına inanmadığını söyleyerek bu kuşkusunu şöyle dile getirdi: Oğlum odaya alınıp, üzerindeki çarşaf açıldığında, doktor da bizim kadar şaşırdı. Hemen asistanına baktı. Bence ameliyatı asistanı yaptı. Dr.B. başında bile durmadı. Hukuki hakkımı sonuna kadar arayacağım. Hangi bacağa ameliyat yapacağını şaşıranların, ameliyatı doğru yaptığına nasıl inanalım.

12 February 19, 2003 Donor Mix-Up Leaves Girl, 17, Fighting for Life By DENISE GRADY 17-year-old girl is in critical condition after mistakenly being given a heart and lung transplant from a donor with the wrong blood type at Duke University Hospital in Durham, N.C.

13 Sağlık hizmetleri nekadar riskli? Olay Ölüm / Karşılaşma sayısı Bungee jumping 1/100 Dağcılık 1/300 Sağlık hizmetleri 1/500 Araç kullanma 1/20,000 Tarifeli hava yolları 1/8,000,000 Avrupa tren yolları 1/10,000,000

14 Her 100 Milyon saat için ölüm riski Gebe olmak 1 Tren ile seyahat 5 Evde çalışmak 8 Tarımda çalışmak 10 Karayolu yolculuğu 50 İnşaat işçiliği 67 Uçak yolculuğu 100 Hastanede yatıyor olmak 2000

15 En iyi hastanelerde bile her 100 hastanın 6.7 sinde ciddi sonuçları olan ya da potansiyel ciddi sorunlara yol açabilecek ilaç hataları görülmektedir. Bates et al., JAMA 1995; 274:29-34

16

17 Tıbbi hata tipleri Tanı hataları Yanlış tanı Tanının gecikmesi Gereken testlerin uygulanmaması Yanlış ya da değeri kalmamış, bilimsel olmayan testlerin uygulanması Testin uygulanmasında hata yapılması Monitorizasyon ya da testlerin sonuçlarına uygun hareket edilmemesi / bunların dikkate alınmaması

18 Tıbbi hata tipleri Tedavi hataları İlaç uygulamasında doz ya da yöntem hatası (*) Ameliyat ya da işlemin uygulanmasında hata (*) Tedavinin geciktirilmesi (*) Tedavi seçiminde yöntem hatası Gereksiz / aşırı tedavi Uygun olmayan tedavi

19 Tıbbi hata tipleri Profilaksi hataları ve diğer tıbbi hatalar Gereken profilaksinin yapılmaması Yanlış ya da eksik profilaksi uygulanması Yetersiz monitorizasyon Tedavi / hastalık izleminin uygunsuz / yetersiz yapılması İletişim hatası Ekipman / sistem hatası

20 Tıbbi hataların sıklığı / TR Tıbbi hataların boyutu ve yaygınlığı, basına yansıyan dramatik olgular ya da adli/resmi kurullarda seyrek olarak incelenen olayların dışında bilinmemektedir

21 Kim suçlu / sorumlu?

22

23

24 Sıklık?

25 Tıbbi hataların sıklığı / ABD (Harvard Medical Practice Study) Hastaneye yatışların % 3.7 sinde yatış süresini uzatan ve / veya taburculuk sırasında bir ek soruna neden olan, sonuçta zarar veren bir tıbbi yan etki vardır Bu yan etkilerin % 58 i tıbbi bir hataya ikincildir (önlenebilir yan etki) Toplam olayların % 13.6 sı ölümle, % 2.6 sı da kalıcı bir sakatlık ile sonuçlanmaktadır En sık karşılaşılan sorunlar: İlaç komplikasyonları (%19) Yara infeksiyonları (%14) Teknik komplikasyonlar (%13)

26 Tıbbi hataların sıklığı / ABD (Colorado & Utah Study) Hastaneye yatışların % 2.9 unda bir yan etki saptanmıştır Bunların % 53 ü tıbbi bir hataya ikincildir % 6.6 sı ölümle sonuçlanmaktadır Yan etkilerin % 44.9 u ameliyatlara bağlıdır Bu olaylardan en çok sorumlu olanlar... Cerrahlar (% 46.1) Dahiliyeciler (% 23.2)

27 Önde gelen ölüm nedenleri (ABD) 1. Kalp hastalıkları Kanser Serebrovasküler hastalıklar Kr.obstrüktif akciğer hst Tıbbi hatalar Kazalar (Motorlu taşıt kazaları ) 7. Pnömoni ve influenza Diabet

28 Hastaneiçi komplikasyonlar açısından... Serebrovasküler olay, pnömoni ya da miyokard infarktüsü sonucu oluşan 182 ölümün incelenmesi sonucunda, bunların en az % 14 ünün (muhtemelen % 27 sinin) önlenebilir olduğu... Kardiak arrestlerin % 14 ünün iyatrojenik bir komplikasyonu izlediği, bunların en az yarısının önlenebilir olduğu...

29 Hastaneiçi komplikasyonlar; ayrıca... Transfüzyon hataları Yanlış taraf cerrahileri (Doğru hastada yanlış tarafa yapılan cerrahi işlem olarak yalnızca New York eyaletinde 2000 yılında belgelenmiş 28 olay) Kimlik hataları Cerrahi yaralanmalar Düşmeler Bası yaraları Hastane infeksiyonları

30 January 5, 2001 N.Y. Surgeon Cleared of Treating Wrong Side of Brain By JENNIFER STEINHAUER neurosurgeon accused by the New York State Department of Health of operating on the wrong side of a patient's brain and committing other serious medical errors has been cleared on nearly every count and has had his license restored. The Health Department expressed outrage at the decision, one made by its own hearing committee, and said it would try to prevent the doctor from resuming practice. The state began investigating the doctor, Ehud Arbit, last year after it received complaints that he had operated on the wrong side of the brain of a patient a year ago at Staten Island University Hospital, where he was chief of neurosurgery. That patient ultimately died. The case was extraordinary because Dr. Arbit had lost his post as chief of neurosurgery at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in Manhattan in 1995 after he was accused of operating on the wrong side of another patient's brain. At that time, the state issued minor sanctions against him. The outcome of Dr. Arbit's case is highly unusual as well. It is rare that a doctor who is forced to give up his license while awaiting his hearing something department officials push for when they think the doctor is a serious danger to patients regains his license after a hearing with the Health Department's Office of Professional Medical Conduct, as was the situation with Dr. Arbit. The case, which addressed 20 allegations involving 11 patients including the later brain surgery patient, ended in a penalty that is the equivalent of time served: the doctor has not practiced medicine in nearly a year. Further, the hearing committee ordered that Dr. Arbit be supervised while doing surgery by a monitor acceptable to the department and put him on probation for three years, a penalty that enraged Health Department officials because of its leniency. "You better believe I am appealing," said Dr. Antonia C. Novello, the state health commissioner. "This is his second disciplinary action, and I really believe that it warrants the revocation of his license. He has a history and pattern of dangerous practices." The department will begin its appeal within two weeks, Dr. Novello said.

31 April 1, 2001 So, the Tumor Is on the Left, Right? By JENNIFER STEINHAUER n the last year alone, two doctors in New York State were accused of operating on the wrong side of a patient's brain. A third was found guilty of performing surgery on the wrong section of a spinal cord; another lost his license for, among other things, removing the left kidney of a 79-year- old man who had a cancerous mass in his right kidney, and still another performed surgery on a healthy knee, rather than an injured one the second such blunder for that doctor in five years. And those were just the incidents that became public. Hundreds of cases of wrong-site surgery occur in the United States each year. There were 28 cases in New York State alone last year, up from 20 cases in 1999, according to the state's Department of Health. In many cases, the surgeon is punished, either by losing his license or the right to practice in the hospital where the error occurred. But wrong-site surgery is rarely the fault of a single person. By the time the wrong body part is actually removed, several factors have almost certainly come into play, ranging from a series of small but crucial mistakes by several people who dealt with the patient, to flaws in a hospital's operating procedures, to the very culture of American medicine. "The problem is usually not an individual person making a mistake," said Dr. Elise Becher, an assistant professor of pediatrics and health policy at Mount Sinai School of Medicine, who has extensively researched medical errors. "It is individuals making several mistakes, and systems not preventing those mistakes from doing harm." Human and systems errors tend to collide in onerous ways. For example, someone places the wrong side of an X-ray against the light box in an operating room, resulting in a tumor appearing to be on the left side instead of the right. But the hospital itself has no formal protocol, like marking each X-ray with a large "L" and "R," to prevent this from happening. Or in what doctors call the "ultimate wrong-site procedure," an orderly brings the wrong patient to the operating room, but three people who saw the patient before she was placed on the gurney were not required to check that both her first and last names matched those on the surgery roster. Dr. Becher further divides the conditions that lead to wrong-site surgery into two categories, "environmental" and "latent."

32 Hataların maliyeti Topluma doğrudan (artmış sağlık harcamaları) ya da dolaylı (üretim ve verim kaybı, sakatlık maliyetleri, gelir azalması) olarak yüklenen önemli ek giderler 1992 Colorado/Utah araştırmasında toplam ek maliyet 662 milyon USD Bu hesap A.B.D. deki yıllık bütün yatışlar için yapıldığında, yan etki maliyetinin en az 37.6 milyar USD, önlenebilir hatalara bağlı miktarın da 17 milyar USD olabileceği ortaya çıkmaktadır

33 Ayrıca: Kalite...? Tıbbi hatalar, sistemin kalitesinin (ya da kalitesizliğinin) doğrudan bir göstergesi niteliğinde Bu nedenlerle üzerine eğilinmesi, önce ölçülüp sonra da azaltılması için yöntem geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir

34

35 Çağdaş sağlık hizmetinin özellikleri Hasta merkezli Zamanında Tarafsız ve adil Verimli ve yeterli Etkili Güvenli IOM

36 Çağdaş sağlık hizmetinin özellikleri Hasta merkezli Zamanında Tarafsız ve adil Verimli ve yeterli Etkili Güvenli Sağlık hizmetinin kendisinin hastaya yarar yerine zarar vermesinin, yaralanma, sakatlık ve ölüme yol açmasının, hata yapmasının önüne geçilmesi

37

38 En temel hasta hakkı Süreçlere kendisinin de katıldığı Hasta odaklı Adil Gereksinimlerini karşılayan Hasta hekim ilişkisinin önemini farkına varan Kaliteli Güvenli bir sağlık hizmeti almaktır.

39 Sağlık hizmetinin gerçekleştirildiği sistem Hastanın güvenliğine Sunulan hizmetin kalitesine Güvenliğin ve kalitenin sürekliliğine odaklanmalıdır.

40 Hasta haklarına en saygılı sistem? Sağlık hizmeti sunduğu hastayı, uygulanan tedavinin yan etkilerinden koruyan, tıbbi hata yapılmasını engelleyen ve böylelikle tedavinin güvenle tamamlanmasını sağlayan sistem, hasta haklarına en saygılı sistemdir.

Prof. Dr. Şefik Görkey HASTA HAKLARI

Prof. Dr. Şefik Görkey HASTA HAKLARI 1 HASTA HAKLARI HAK KAVRAMI Hak kavramının tanımı konusunda farklılıkların görülmesi bir yana bu kavramın tanımında henüz fikir birliğinin oluşmadığı söylenir. Bu bağlamda hak, Hukuken korunan ve sahibine

Detaylı

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN Ankara Barosu Başkanlığı Sağlık Hukuku Digestası Dergisi ISSN 1309-1735 Yıl: 1 Sayı:1 Sağlık Hukuku Digestası; Sağlık Hakları, Tıp Etiği ve Sağlık Hukuku problemleri, yargı kararları tahlilleri, mevzuat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ. Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ. Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık I. GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası nda, sadece hasta veya sakat

Detaylı

Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1

Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1 Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1 34. Dünya Hekimler Toplantısı nda kabul edilmiş (Lizbon, Portekiz, Eylül/Ekim 1981), 47. Dünya Hekimler Birliği Kurultayı nda değişikliğe uğramış (Bali,

Detaylı

Araştırma / Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) ile İlgili Retrospektif Bir İnceleme

Araştırma / Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) ile İlgili Retrospektif Bir İnceleme Araştırma / Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) ile İlgili Retrospektif Bir İnceleme Araştırma / Periferik Arter Hastalarında İloprost İnfüzyonunun Yan Etkileri Derleme / Madde Bağımlılığı, İntihar,

Detaylı

Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi 1

Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi 1 Effect of the case analysis method on nursing students assessment skills of ethical problems Volume: 11 Issue: 1 Year: 2014 Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine

Detaylı

Madde 8- Herkes, özel ve aile yaşamına, konutuna, ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

Madde 8- Herkes, özel ve aile yaşamına, konutuna, ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Özel hayatın ve buna bağlı olarak kişinin kendisine ait sağlık verilerinin korunması ulusal ve uluslar arası mevzuatta açık ve ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin tamamında hastaya ait kişisel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İshak Aydemir Doktora Tezi Ankara, 2010

Detaylı

AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU. Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU. Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÇERÇEVE Giriş Yasal Bağ lam T ı p Etiğ i Bağ lamı 2. B İ LGİ LENDİ RME SÜRECİ Mezuniyet Öncesi

Detaylı

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ZKTB DERLEME Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 1 Pınar GÜNGÖR, 2 Yeliz DOĞAN MERİH, 3 Meryem YAŞAR KOCABEY 1 Hem. Zeynep Kamil Kadın Ve

Detaylı

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ 33 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. METİN ÇAKMAKÇI HASTA GÜVENLİĞİ: BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ PROF. DR. A. GÜRHAN

Detaylı

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu DERLEME Adli Tıp Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu Oğuz Polat 2, Işıl Pakiş 1 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI UYGULAMASI VE BU UYGULAMANIN SOSYAL DEVLET İLKESİ VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI UYGULAMASI VE BU UYGULAMANIN SOSYAL DEVLET İLKESİ VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI BAKIMINDAN İNCELENMESİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI UYGULAMASI VE BU UYGULAMANIN SOSYAL DEVLET İLKESİ VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ÖZET Sayıştay Başdenetçisi Yafes ÇAKIR Sosyal devlet ilkesi gereğince

Detaylı

Organ Bağışı ve Transplantasyon Tıbbı: Etik Çerçeve ve Çözüm Tartışmaları *

Organ Bağışı ve Transplantasyon Tıbbı: Etik Çerçeve ve Çözüm Tartışmaları * ISSN 1308-4070 DOI 10.12711/tjbe.2014.7.2.0154 Copyright 2014 Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği İş Ahlakı Dergisi www.isahlakidergisi.com Güz 2014 7(2) 91-120 Başvuru 11 Ağustos 2014 Kabul

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCELENMESİ. Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCELENMESİ. Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AMELİYATHANE ÇALIŞANLARININ CERRAHİ ALETLERLE YARALANMA RİSKİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORLARI Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

KKTC DE HASTA HAKLARI

KKTC DE HASTA HAKLARI AUHFD, 61 (2) 2012: 695-709 Külahçı Serengil KKTC DE HASTA HAKLARI Patient Rights in TRNC Şölen KÜLAHÇI SERENGİL * ÖZET Sağlık hizmetlerinden yararlanma ihtiyacı olan bireylerin, sırf insan olmaları nedeniyle

Detaylı

Acil tıp ta aydınlatılmış onam

Acil tıp ta aydınlatılmış onam Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Review Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010;16 (1):1-8 Derleme Acil tıp ta aydınlatılmış onam Informed consent in emergency medicine Nermin ERSOY, Müesser ÖZCAN

Detaylı

Dünya Tıp. n an a n apı an Tı a ı a a a

Dünya Tıp. n an a n apı an Tı a ı a a a Dünya Tıp n n an a n apı an Tı a ı a a a Dünya Tıp Birliği'nin 18. Genel Kurulunda (Helsinki, Finlandiya, Haziran1964 ) benimsenmiş, 29. Genel Kurulunda (Tokyo, Japonya, Ekim 1975), 35. Genel Kurulunda

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 3 51 EK 3 Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları,

Detaylı

OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ

OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ Bitirme Projesi Cem Alper YILMAZ 131101200 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç. Dr.

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

HASTA BĠLGĠLERĠNĠN GĠZLĠLĠĞĠ PRENSĠBĠ. Bilhan GÜVEN 105612004

HASTA BĠLGĠLERĠNĠN GĠZLĠLĠĞĠ PRENSĠBĠ. Bilhan GÜVEN 105612004 HASTA BĠLGĠLERĠNĠN GĠZLĠLĠĞĠ PRENSĠBĠ Bilhan GÜVEN 105612004 ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (ĠNSAN HAKLARI HUKUKU) Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN 2010 HASTA

Detaylı

HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK DIŞI BİRİMLERDE İSTİHDAMI VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK DIŞI BİRİMLERDE İSTİHDAMI VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK DIŞI BİRİMLERDE İSTİHDAMI VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi. İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1

Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi. İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1 Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1 Haziran 1964 te Helsinki de yapılan 18. DTB Genel Kurulunda kabul edilmiş ve daha sonra

Detaylı

Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Tıbbi Hatalarla İlgili Görüşleri Ve Bu Görüşlerle İlişkili Faktörler

Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Tıbbi Hatalarla İlgili Görüşleri Ve Bu Görüşlerle İlişkili Faktörler Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2011 ARAŞTIRMALAR / Researches Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Tıbbi Hatalarla İlgili Görüşleri Ve Bu Görüşlerle İlişkili Faktörler The

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

TTB ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ

TTB ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ TTB ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ Haziran 2001 2 TTB ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570

Detaylı