Baskı Kayhan Matbaası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baskı Kayhan Matbaası"

Transkript

1

2

3 Genel Merkez: Necatibey Cad. Sezenler Sk. Lozan Apt. No: 2/8 Sıhhiye - ANKARA Tel: Faks: Genel Merkez İstanbul irtibat: Kocamustafapaşa Caddesi. Ululeci Sokak Fındıkoba işhanı No: 2/2 Kocamustafapaşa İSTANBUL Tel: Fax: web: e-posta: Baskı Kayhan Matbaası

4

5 "T E N T E R N A S Y O N A L Uyan artık uykudan uyan Uyan esirler dünyası Zulme karşı hıncımız volkan Bu ölüm-dirim kavgası Mazi ta kökünden şilinsin Biz başka alem isteriz Bizi hiçe sayanlar bilsin Bundan sonra herşey biziz. Bu kavga en sonuncu Kavgamızdır artık Enternasyonalle kurtulur insanlık Tanrı, paşa, bey, ağa, sultan Bizleri nasıl kurtarır Bizleri kurtaracak olan Kendi kollarımızdır 4

6 isyan ateşini körükle Zulmü rüzgarlara savur Kollarının bütün gücüyle Tavı gelen demire vur Bu kavga en sonuncu Kavgamızdır artık Enternasyonalle kurtulur insanlık Hem fabrikalar hem de toprak Her şey emekçinin malı Tufeyliye tanımayız hak Her şey emeğin olmalı Cellatların döktüğü kan Kendilerini boğacak Bu kan denizinin ufkundan Kızıl bir güneş doğacak Bu kavga en sonuncu Kavgamızdır artık Enternasyonalle kurtulur insanlık. Eugdne Pottier 5

7 İ Ş Ç İ M A R Ş I Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor yel. Dumanı dağıtacak yıldız-poyraz başladı. Bu fırtına yarınki sütlimanlara bedel. Bahar yakın demek ki, mevsim böyle kışladı. Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor yel Tekliyor işte çağın çarkına okuyan çark Ve durdu muydu bir gün bu kör, avara kasnak, Bir zincir yitirenler, bir dünya kazanacak. Sen de o dünyadansın, sınıfın bil, safa gel! Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor yel. Köylükler uykusunda döndü, dönüyor sola. Güne bakıyor bebek büyüyen yumruğuyla. Başaklar göverdi, bak, baş koydular bu yola. Şaltere uzanıyor Tanrıya açılmış el. Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor yel. 6

8 Senlik-benlik bitip de kuruldu muydu Bizlik, Asgarf ücret değil, hür ve günlük güneşlik Bir Türkiye olacak aldığın son gündelik. Halk kalacak geride, gidince bu zalim sel. Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor yel. Tarihle yürüyenler, Tarihle adım adım, Safları sıklaştırın, Tarihle hızlanalım! Lakin hızlandık derken, kolu dağıtma sakın! Başları bozuklar var şimdi bize tek engel! Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor yel Sen ki Ferhatsın işçi günün senin gelecek, indir külüngün, indir! Del şu karanlığı, del! Del ki dağlar ardından önümüzde bir çiçek Gibi açsın aydınlık, tekmil olunca tünel. Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor yel. Can Yücel 7

9

10 EMEĞİN PARTİSİ PROGRAMI

11

12 TOPLUM 1 SINIFLARA BÖLÜNMÜŞTÜR İnsan toplumu, tarihin çok eski çağlarından bu yana, birbirinden farklı ve birbirine karşı mücadele eden sınıflara bölünmüştür. Bütün maddi değerlerin üreticisi olan sınıflarla emek harcamadıkları halde emeğin yarattığı toplumsal artı ürüne el koyanlar arasındaki bu bölünme, aynı zamanda, sınıflar arasında sürekli bir mücadeleyi de doğurmuştur. Sınıflar arasındaki mücadele, savaşlara, baskı ve zulme, ayaklanmalara ve isyanlara neden olmuş, insan soyuna acı ve ıstırap getirmiştir. Ama sınıf mücadelesi, aynı zamanda, ezilen ve sömürülen sınıfların devrimlerini de yaratmış, tarihi ilerletmiş, insanlığın yükselmesinin ve dünyanın her adımda yeniden yaratılmasının lokomotifi olmuştur. Sınıflar arasındaki mücadele, kapitalizm çağında yeni bir içerik kazanmıştır. Kapitalizm, tarihte ilk kez, insan toplumunu, üretim araçlarının özel mülkiyetine sahip olanlarla, kullandıkları üretim araçlarının sahibi olmayan ve emek güçlerini satarak yaşayan sınıflara bölmüştür. Kapitalizm, yalnızca üretim araçları üzerinde özel mülk sahibi olan kapitalist sınıfları değil, aynı zamanda, mülksüzleştirilmiş işçi yığınlarını da yaratmıştır. Böylece, sermaye sahipleri ile işçiler arasında, toplumsal hayatın diğer bütün ilişkilerini de belirleyen bir mücadele başlamıştır. Çağımızda, emek ve sermaye arasındaki uzlaşmaz karşıtlık, ekonomik, siyasal, ideolojik bütün alanlarda sürmektedir. 11

13 Geleceğin, insanın insanı sömürmediği sınıfsız ve özgür toplumu, bu mücadelenin işçi sınıfı tarafından kazanılmasıyla doğacaktır. 19. yüzyılın sonundan itibaren girdiği tekelci döneminde kapitalizm, artık tamamen çürümüştür; bütün tersine iddialara rağmen can çekişmektedir. Özel mülkiyetin her geçen gün daha küçük bir azınlığın elinde tekelleşmesi, hızla toplumsallaşan emek ve üretim süreçlerinin ilerleyişini önlemektedir. Bu nedenle, kapitalizmin yerini sosyalizmin alması ve toplumsal ilerleyişin önünün açılması kaçınılmazdır. Bütün tersine iddialara karşın, sosyalizm, insanlığın kurtuluşunun tek yoludur. 12

14 2 NASIL BİR DÜNYA VE NASIL BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ? '80'li yılların sonunda, sermaye, "yeni dünya düzeni" ve "barış, refah ve uyum toplumu" gibi sloganları, dünyadaki bütün politik ve toplumsal ilişkilere hakim kılmaya çalıştı. Bu sloganlar, sınıflar arasındaki mücadelenin bittiğini, sosyalizmin öldüğünü ve kapitalist sömürü ortadan kalkmadan da savaşların sona ereceğini iddia ediyordu. Yaşanan olayların ortaya koyduğu gerçekler, bu sloganların içi boş propagandalar olduğunu göstermiştir. Her gün yaşanan olaylar, kapitalist tekeller ve emperyalist devletler arasındaki egemenlik kavgasının ve karşıt sınıflar arasındaki mücadelenin, bütün şiddetiyle sürdüğünü göstermektedir. Bilim ve teknikteki gelişme ve sermayenin uluslararasılaşmasının ilerlemesi; hem işçi sınıfını çoğaltmış, hem de emekle sermaye ve uluslararası sermaye grupları arasındaki mücadeleyi şiddetlendirmiştir. Sömürü yoğunlaşmış, hak gaspları artmış, işsizler ordusu büyümüş, ara sınıflar mülksüzleşmeye ve iflasa sürüklenmiş, sömürenle sömürülen arasındaki uçurum büyümüş, yoksulluk ve sefalet tırmanmış, fuhuş ve dilencilik yayılmış ve doğrudan açlık başgöstermiştir. Sermaye dünyasında, büyük emperyalist devletler tarafından kışkırtılan din ve mezhep çatışmaları, ulusal kavgalar ve bölgesel savaşlar yaygınlaşmıştır, öte yandan, nüfuz bölgelerinden pay almak üzere; Avrupa ülkeleri ve Japonya ABD'nin 13

15 karşısına daha çok dikilmekte, Çin emperyalist bir güç olarak ayağa kalkmakta, Rusya ise taşıdığı ciddi saldırganlık potansiyeliyle toparlanmaya çalışmaktadır. Emperyalist dünya, bütün temel çelişmelerin keskinleştiği yeni bir döneme girmektedir. Uluslararası sermaye sistemi, yeni bir altüst oluşun eşiğinde bulunmaktadır. Bir yandan; bugün dünya, kapitalizmin krizleriyle, siyasal gericilikle, saldırganlık ve militarizmle, emperyalist bloklaşmalarla, gerici çatışma ve savaşlarla kararmıştır. Kapitalizmin, genel bunalımı yeni bir aşamaya doğru ilerlemektedir. Kapitalizmin kendisini onarmak için başvurduğu yollar, işçi ve emekçilerin haklarına karşı bir saldırı programı niteliğindedir. Özelleştirmeler, işyerlerinin kapatılması, taşeronlaştırma, sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesi, esnek çalışma, uluslararası tahkim, MAI, MIGA, sendikasızlaştırma, toplusözleşme düzeninin kaldırılması, tarım ve hayvancılığın öldürülmesi, emeği ve haklarını hedef alan ve "küreselleşme" ya da "globalleşme" adı verilen bugünkü saldırının belli başlı yönleridir. Küresel düzenlemeler, birer açık pazar haline getirmekte olduğu ulusal ekonomileri olduğu kadar ülkelerin bağımsızlığını da yok etmekte; örgütsüz, sessiz, dayanışmadan yoksun toplumlar yaratılmasını amaçlamaktadır. Emperyalizm ve bugünkü küreselleşme saldırganlığı, sömürgecilik ve gericiliğin pekiştirilmesi, ulusal hakların, bağımsızlığın ve tüm demokratik eğilimlerin hiçe sayılması ve ezilmesidir. Öte yandan; sermayenin uygulamalarına karşı, elli yıldır ilk kez, Avrupa işçi sınıfının gündemine "Genel Grev" girmiştir. Bu, aynı zamanda, kapitalist dünyanın, her yanında, işçi sınıfı 14

16 ile burjuvazi arasındaki mücadelenin şiddetlendiği, devrim olanaklarının giderek çoğaldığı bir dönemece girdiği anlamına gelmektedir. Sınıflar arasındaki mücadeleler, devrimci başkaldırılar ve antiemperyalist savaşlar, karanlığı delmeye yönelen kıvılcımlardır. Uluslararası burjuvazi ve emperyalizm, bağımsızlık ve demokrasi isteyen ve kendisine karşı çıkma eğilimi gösteren herkese saldırmaktadır. Küreselleşme adı altında yürütülen saldırganlık, uluslararası burjuvazinin faşist, muhafazakar, "liberal", bugün kendisini "Üçüncü Yol" olarak tanıtan eski sosyal demokrat vb. bütün akımlarının tek ve ortak yönelimidir. NATO, AB (Avrupa Birliği) ve NAFTA, IMF ve Dünya Bankası, AGİT, Avrupa Stratejik işbirliği ve Savunma Anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü gibi tekelci uluslararası kuruluşlar, bu emperyalist saldırının araçları durumundadır. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla ülkelerini emperyalizme peşkeş çeken işbirlikçi egemenler, bu saldırının bir aleti, suç ortağı ve bazı durumlarda taşeronu rolünü oynamaktadırlar. Amerikalı, Avrupalı ya da diğer emperyalistlerden hiçbirinin ve işbirlikçilerinin bağımsızlık ve demokrasiye ilişkin en küçük bir eğilimleri yoktur; onlardan ulusal hakların onaylanması ve demokratikleşme yönünde beklenti içinde olmak beyhudedir. Tersine, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin hedefi durumundaki emperyalistler ve işbirlikçilerine karşı mücadele, bağımsızlık ve demokrasinin kazanılmasının temel koşuludur. Bu mücadele, başlıca işçi ve emekçilere kalmıştır. Türkiye, emperyalist egemenlik mücadelesinin gitgide kızıştığı ve çözümsüz sorunların kördüğüm haline gelediği üç uluslararası kriz bölgesi tarafından çevrelenmiş ve büyük emperyalist güçlerin hegemonya mücadelesinin odağı haline gelmiştir. 15

17 Türkiye, aynı zamanda, dış sorunları ve gitgide ağırlaşmakta olan iç sorunlarıyla, toplumsal ve politik çözülme belirtileriyle tarihinin en güçsüz dönemini yaşamaktadır. Türkiye'deki sömürücü sınıflarla, işçi ve emekçi sınıflar, yeni bir hesaplaşma dönemine doğru yol almaktadırlar. Karşıdevrim ile devrimin karşılıklı yükselişi ve burjuva gerici cepheyle işçi emekçi cephesinin karşılıklı yeni bir mevzilenmesi, günümüz Türkiyesi'nin niteliğini belirlemektedir, önümüzdeki dönem, sınıf mücadelesinin şiddetlendiği ve artık kesin bir çözüme ulaşabilmesi için koşulların olgunlaştığı bir dönem olacaktır. Bu özellikleriyle Türkiye, emperyalist zincirde belirginleşmekte olan zayıf halka adayı ülkelerinin başında yer almaktadır. Türkiye, gerek dünyadaki stratejik yeri ve rolü, gerekse, nicel olarak safları genişlemiş işçi sınıfıyla, uluslararası işçi sınıfı açısından da büyük ve önemli bir ülkedir. Uluslararası işçi sınıfı hareketinin ve sosyalizmin gerilediği son yıllarda, Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkının, kitlesel bakımdan tarihindeki en ileri dönemini yaşaması, giderek düzenden kopmaya ve politikleşmeye yönelmesi, Türkiye'nin uluslararası önemini arttırmıştır. Türkiye işçi sınıfı, bütün dünya insanlığının kapitalizmden kurtuluşunun büyük adımlarından birini atabilecek olanaklara sahiptir. 16

18 3 TÜRKİYE İŞÇİ ÜLKENİN GERÇEK SINIFI SAHİBİDİR Türkiye'de kapitalizm, emperyalizmin tahakkümü altında gelişti. Osmanlı İmparatorluğu'nda, ilk kapitalist işletmeler, henüz emperyalist aşamaya geçmekte olan Avrupalı kapitalistler tarafından kuruldu. 20. yüzyılın başlarında işçilerin en yoğun olduğu işletmeler, madenler, demiryolları, limanlar, tütün rejileri, yabancı sermayenin ağırlıkta olduğu işletmelerdi. Dolayısıyla, Türkiye'de, feodalizmin bağrında ilk kez modern kapitalist sömürüyü başlatanlar ve işçi kitlelerinin ortaya çıkışını sağlayan ilişkileri kuranlar, sömürgeci ve emperyalist Batılılar oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nda, Türk ve müslüman kapitalistler henüz doğmamışken, Batı sermayesinin kurduğu bu işletmelerde, Türkiye'nin modern işçi sınıfının ilk öncüleri ortaya çıktı. Demiryollarını, büyük limanlan yapanlar, zengin madenleri yerin altından çıkaranlar, ilk silah fabrikalarında alın terlerini akıtanlar, demire ve toprağa hayat verenler, kısacası Türkiye tarihinde yaratıcı emekleriyle, henüz burjuvazi ortada yokken belirleyici rol oynayanlar, işçilerdir, emekçilerdir. Osmanlı İmparatorluğumun son seksen yılı içinde başlayarak, ülkedeki bütün ekonomik ve siyasi haksızlıklara ilk karşı çıkanlar, işçiler ve emekçiler olmuştur. Buna karşılık, Osmanlı İmparatorluğu, işçilerin grev yapmasını ve cemiyet kurmasını yasaklayan 1845 tarihli "Polis Nizamnamesinden başlayarak, baskı ve zulüm yasalarının en önemlilerini işçilere karşı çıkarmıştır. 17

19 İlk işçi örgütü, Osmanlı Amele Cemiyeti adıyla, 1894 yılında kuruldu. Ancak Sultan Abdülhamit'in ağır baskı koşullarında ancak bir yıl yaşayabildi. Yine bu dönemde işçi eylemlerinin yanısıra Anadolu'nun birçok yöresinde halk hareketleri başladı. Türkiye'deki ilk burjuva devrimi olan 1908 Devrimi'ni hazırlayan sosyal ve siyasal koşullar içinde, işçi eylemlerinin ve halk isyanlarının özel bir ağırlığı vardı. İşçi sınıfı ve emekçi halk, Türkiye'deki bütün demokrasi ve bağımsızlık mücadelesini ilk başlatanlar olmuş ve ilerlemenin bütün yükünü omuzlamıştır. Anadolu halkının emperyalist işgalcilere ve emperyalizm uşağı Osmanlı hanedanının iktidarına karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde de işçi sınıfı, en önde savaşmıştır. İşgal altındaki İstanbul'da örgütledikleri grevlerle ve sokak çatışmalarıyla işgalcileri bunaltanlar ve emperyalistlerin depolarını basarak Anadolu'ya silah ve cephane taşıyanlar, işçi sınıfının yiğit evlatlarıydı. Anadolu'da emperyalist düşmana karşı, yalınayak, aç ve silahsız en önde savaşanlar, yine işçiler ve emekçilerdi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da, hak ve özgürlük mücadelesini sürdüren işçi sınıfı, her ileri adımın öncüsü ve bekçisi olmuş, burjuvazinin gericiliğine, faşizme ve emperyalizme karşı kavga vermiştir. İşçi ve emekçilerin sırtından iktidar koltuğuna kurulan sermaye, zaten cılız olan antiemperyalist devrimi, işçi ve emekçilere ve onların çıkarlarına karşı bir harekete dönüştürdü. Düzenin oturması süreci içinde "ulusal çıkarlar", işçi ve emekçilerin çıkarları karşısına dikildi ve emeğin her türden hakkı "ulusal çıkar" adına reddedildi. Milliyetçi propaganda özellikle basış

20 langıçta emekçileri yatıştırıcı rol oynadı. Ancak hak ve hukuk tanımayan sömürü koşulları, işçi sınıfı ve emekçilerin hoşnutsuzluğunu kabartmakta gecikmedi. Tepkiler, baskı ve zulmle boğuldu. İşçi sınıfı ve emekçiler, bastırılan grevler ve halk hareketleri sonrasında, 2. Dünya Savaşı döneminin yokluk, yoksulluk ve karne kuyruklarına katlandılar. '40'ların sonunda yaygın sendikalaşma hareketine tanık olundu. Bu hareket, sendika hakkının tanınmasının nedeni oldu ve 1952'de "yukarıdan" Türk-İş'in kurulmasıyla denetim altına alınmaya çalışıldı. İşçi ve emekçilerin hoşnutsuzluk birikimi ve tepkileri Bayar- Menderes hükümetinin devrilmesinde temel bir rol oynadı. Grev hakkının anayasal bir hak olarak 1961 Anayasası'na girmesinde 200 bin işçinin Saraçhane'deki mitingi belirleyici oldu. Sermaye, artık önlenemeyen işçi eylemleri karşısında, 1963'de, grev ve toplu sözleşme hakkını yasal olarak tanımak zorunda kaldı. 1960'lı yıllar boyunca işçi sınıfı hareketi ülke sathına yayılırken; sınıfın ana kitlesini hareketlendiren grevler ve direnişler ülke gündemini belirleyecek boyuta ulaştı. Sendikal hareket, işçilerin dolaysız katılımıyla anti demokratik sendika yasalarını etkisizleştirerek gelişti Zonguldak madenci grevi, sıkıyönetim ilan edilerek bastırılabildi. Kavel, Demirdöküm ve Sungurlar grev ve fabrika işgalleri gibi, etrafında sınıf dayanışmasının yaygınlaştığı işçi eylemleri, aynı zamanda, demokratik kazanımların temelini oluşturdu. Bunlar, işçi tarzı, mücadele ile hak alma anlayışını geliştiren örnekler oldu. 19

21 Sermayenin sendika hakkına karşı saldırısı, Türkiye işçi hareketinin onuru olan iki eylem günüyle, Haziran'la yanıtlanarak püskürtüldü, işçilerin öfkeli başkaldırısı da, yine sıkıyönetim ilan edilerek bastırılabildi. "Terör"ü gerekçe göstererek Demirel hükümetiyle parlamentonun yetersizliğini öne sürse de, 12 Mart darbecileri, en başta işçi sınıfına ve kazanılmış haklarına saldırdılar. Nispeten kısa sürede toparlanıp yükselişe geçen işçi hareketi, Ülker Direnişi'nden başlayarak darbenin neden olduğu karanlığı yırtan gelişmesini sürdürdü ve yaygınlaştı. Zaman zaman onbinlerce işçinin katıldığı grev ve direnişlerin yanı sıra, 1976'dan itibaren, birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıslar, tarihsel anlam ve içeriğine uygun olarak, yüzbinlerce işçi ve emekçi tarafından kutlandı. Emekçi katmanların uyanışında, örgülenmesinde ve mücadelesinde, işçi sınıfımız daima örnek olmuştur. Köylüler, küçük esnaf ve zenaatkarlar, işçi sınıfının mücadelesinden öğrenmiş, örgütlenmesinden örnek almış, kendi hak ve çıkarları için verdikleri mücadelede, daima işçi sınıfını yanlarında bulmuşlardır ve 1970'li yılların köylü toprak işgalleri, kamu emekçilerinin sendikalaşma hareketi ve kitlesel öğrenci gençlik mücadelesi, işçi sınıfının açtığı yoldan ilerlemiştir. Bu yüzden, burjuva gericilik, her hamlesinde önce işçi sınıfına, onun sendikalarına ve siyasi örgütlerine saldırmıştır. Bütün baskı yasalarının, hak ihlallerinin ve sınırlamaların hedefi, önce işçi sınıfı olmuştur. işçi sınıfını teslim almanın, halkın bütün diğer kesimlerini de teslim almak anlamına geldiğini, burjuvazi de iyi bilmektedir. 12 Eylül askeri darbesinin baş hedefi de, bu nedenle, işçi sınıfıydı yılındaki darbe, sendikalar yasasını bir cendere ha- 20

22 üne getirdi, işçi önderlerini ve mücadeleci sendikacıların önemli bir bölümünü tutukladı, işçilerin toplumsal ve siyasal hayata müdahale etmesinin bütün yollarını kesmeye çalıştı. Bunda büyük ölçüde başarılı oldu ve işçi sınıfını, yıllardır büyük mücadelelerle elde ettiği ileri mevzilerden geriye püskürttü. 21

23 4 EMEĞİN PARTİSİ'NİN YARATICISI İŞÇİ SINIFIDIR İşçi sınıfının kendini toparlaması ve eski mevzilerini tekrar elde etmek için mücadelesi, askeri darbeden yıllar sonra yeniden başlayabildi. Sermayenin temsilcilerinin "Bu yasalarla artık grev ve direniş mümkün değildir" saptamasını yaptıkları koşullarda, 1985'den itibaren işçi eylemleri yeniden gündeme girdi. "Yeni dünya düzeni" taraftarlarının "işçi sınıfının tarihsel misyonunun bittiği"ni ilan ettiği günlerde, Türkiye işçi sınıfı, 12 Eylül karanlığını ve uluslarası sermayenin ideolojik kuşatmasını parçalayan bir atılganlık gösterdi. 1980'li yılların sonu, Türkiye işçi sınıfının, bütün ezilenlerin umudu ve yol göstercisi olduğunu gösterdiği yıllar oldu. Bu mücadele, işçi sınıfının ana kitlesini harekete geçirdi, ona yeni öncüler kazandırdı, ileri işçiler kesiminin güçlenmesini sağladı. Türkiye işçi sınıfı; kendisini bağımsız bir sınıf olarak ortaya koyma yoluna girdi, kendi partisini yaratacak siyasal olgunluğa ulaştı. 1987'de, metal işçilerinin başlattığı,12 Eylül'ün karanlığını ve baskı ortamını delmeye yönelen eylemler, yaygınlaşarak gelişti eylemleri, arkasından 1989 Bahar eylemleri, giderek daha kitleselleşen 1 Mayıs kutlamaları, Paşabahçe, Erdemir ve yüzlerce irili ufaklı grev ve direnişler; işçi ve emekçilerin, askeri rejim tarafından gaspedilen haklarını yeniden kazanmak için 22

24 yükselttikleri mücadelenin zirvesi oldu. 100 bin dolayındaki metal işçisinin büyük greviyle aynı zamana denk gelen ve 1990 sonlarında başlayıp 1991'de büyük Ankara yürüyüşü ile sonuçlanan Zonguldak maden işçilerinin eylemi, sınıf mücadelesi tarihinde layık olduğu yeri aldı Bahar eylemlerinin yarattığı sarsıntı, kamu emekçilerini de hareket geçirdi. Kamu emekçileri, kitlesel olarak toplumsal hayata katıldılar. Bu süreçte hızla kurdukları sendikaları içinde örgütlenerek, kendilerini çevreleyen bütün yasaklamalara karşın onbinler halinde sokaklara çıktılar, hak ve özgürlükleri için mücadeleye atıldılar yılları arasındaki yoğun işçi ve emekçi hareketi nasıl ANAP iktidarını çökerttiyse, bundan sonra kurulan DYP- SHP (CHP) iktidarının sonunu da işçi eylemleri belirledi. Bütün bu dönem boyunca, işçi eylemleri, sınıfın ana kitlesini harekete geçiren bir nitelik kazandı. Sermaye ile emek arasındaki cepheleşme, işçi ve emekçi kitlelerinin burjuva düzen partilerinden h»zla kopmasına zemin hazırladı. İşçi sınıfı, fiilen kullandığı yeni mevziler elde etti, hareket alanını ve olanaklarını genişletti. İşçi hareketi, hem sermaye hem de diğer emekçi kitleler nezdinde kendisini kanıtladı. Aynı hareket içinde, işçi sınıfı, sendika bürokrasisine ve burjuva hükümetlerin saldırısına karşı, sınıf hareketini örgütleyip yönetebilecek ve daha ileri mevzilere taşıyabilecek bir sendikacı ve ileri işçiler kitlesini yarattı. Bu mücadele dönemi, tam da, "emeğin rolünün bittiği"nin ilan edildiği bir zamanda, işçi sınıfının toplumsal rolünü öteki bütün sınıflara kabul ettirdi. İşçi hareketi, öteki emekçi sınıfları cesaretlendirmiş ve toplumsal muhalefet hareketine katılmaya teşvik etmiştir. 23

25 Bölgesel grev ve direnişler; Zonguldak, Paşabahçe, Erdemir, Metal ve Petkim gibi örneklerin gösterdiği gibi, bölge halkını da harekete geçirecek özellikler kazanmıştır. İşçi kitle mücadelesi, sınıfın örgütlenme ve örgütleme yeteneğini ortaya çıkarmış; her toplumsal gruba ve politik akıma, işçilerden öğrenme olanağı sunmuştur. İşçi hareketinden güç alan ve sınıfın yakın müttefiki olan kamu emekçilerinin hareketi, 1991 öncesindeki darlığını kırmış, kitlesel bir hareket biçimini alarak büyümüş ve genişlemiştir, önemli bir bölümünü işçi tabakalarının oluşturduğu kamu emekçilerinin hareketi, işçi hareketi ve partisi açısından büyük bir olanak olmuştur. Başlıca sanayi kentlerinde, fabrikalar ve işyerlerinden, semt ve mahallelerden yükselen sesler, emekçi kadınlar arasındaki hoşnutsuzluk ve hareketlenmenin ilk belirtileri olarak kendini göstermiştir. Fabrika ve işyerlerindeki hareketleriyle, yüzlerce ve binlerce emekçi kadın ve genç kız, kaderlerini ellerine almaya bugünden karar verdiklerini ilan etmişlerdir. Öğrenci gençlik, üniversitelerdeki harç düzenine ve gerici eğitim sistemine karşı mücadelesiyle, demokrasi mücadelesine önemli katkılarda bulunmuş ve devrimci gençlik geleneklerini omuzlamak ve daha da ileriye götürmek için gerekli birikime sahip olduğunu göstermiştir. İşçi sınıfının genç unsurları da, fabrikalarda ve işyerlerinde harekete büyük bir enerji katmış, büyük sanayi kentlerinde, yüzbinlerce genç emekçinin toplandığı sanayi bölgelerinde emekçi gençlik hareketi mayalanmıştır. Merter, İmes, Siteler, Ostim ve Ünaldı gibi sanayi sitelerinde görülen işçi ve emekçi eylemleri, genç işçi ve emekçilerin siyasal taleplerle mücadele yolunda ilerlemelerini hızlandırmıştır. 24

26 Diğer yandan, işçilerin, kamu emekçilerinin, kadınların ve gençliğin mücadelesi, ekonomik mücadeleden, politik mücadeleye doğru genişleme eğilimine girmiştir. Hareketteki politik genişleme eğilimi, işçi sınıfının kendi bağımsız partisini yaratma yolunu da açmıştır. Emeğin Partisi, bütün bu tarihsel birikimin ve son on yılın büyük mücadelelerinin içinden ve Türkiye'nin geleceğini temsil eden başlıca güçlerin birliğinden doğmuştur. Son on yılın işçi ve emekçi mücadelesinin örgütleyicileri ve bu mücadeleler içinde yetişmiş ileri işçiler, işçi ve emekçi sendika hareketinde, sarı sendikacılığa karşı sınıf sendikacılığını geliştirmiş ve temsil etmiş sendikacılar, Kadınların kurtuluşunun, işçi sınıfının kurtuluşuna bağlı olduğunu bilen, emekçi kadın hareketinin yaratıcısı ve örgütleyicisi olan kadınlar, Yeni bir dünya özlemiyle, kapitalizme ve gericiliğe karşı mücadelelerini, işçilerin ve emekçilerin mücadelesiyle birleştirmeye yönelen gençliğin ileri kesimi, işçi sınıfının tarihteki devrimci rolünün bittiğinin ilan edildiği gericilik koşullarında, mücadeleleri ve yaşamlarıyla sosyalizme bağlı kalmış, ileri işçilerin saflarına katılmakta duraksamamış devrimci aydınlar. Emeğin Partisi'ni yaratan başlıca güçler bunlardır. 25

27 5 EMEĞİN PARTİSİ VE DİĞER PARTİLER I. '80'li yılların ortalarından başlayarak yükselen ve genişleyen işçi ve emekçi hareketi, harekete katılanların sayısı bakımından, Türkiye tarihinin en yüksek noktasına ulaşmıştır. Bu açık işçi hareketi, aynı zamanda, emeğin iktidarı için mücadele eden kendi biçimine uygun bir parti ihtiyacını da doğurmuş; fakat mevcut siyasal partilerden hiç biri bu ihtiyaca cevap verememiştir. İşçi sınıfının ve emekçilerin; kendi çıkarlarından ayrı çıkarları olan partilere ve gruplara ihtiyacı yoktur. İşçi sınıfının ve emekçilerin; kendi hareketlerini kalıba sokmak için ona masa başında uydurulmuş ilkeler dayatmaya çalışan partilere ve gruplara ihtiyacı yoktur. İşçi sınıfının ve emekçilerin; kendi dışlarında kuruldukları halde sınıfın öncüsü olduğunu iddia eden partilere ve gruplara ihtiyacı yoktur. İşçi sınıfının ve emekçilerin; kendilerini çeşitli biçimlerde bölen ve dolayısıyla burjuvaziyi ve sermaye egemenliği sistemini güçlendiren, büyük sermaye ve emperyalistler karşısında beklentiler yayıcı, uzlaşmacı parti ve gruplara ihtiyacı yoktur. İşçi sınıfının ve emekçilerin; kendilerini, milliyet esasına göre bölünerek örgütlenmeye ve hele bu esas üzerinde egemen sınıfların temsilcileriyle biraraya gelmeye çağıran ayrılıkçı parti ve gruplara ihtiyacı yoktur. 26

28 İşçi sınıfı ve emekçiler; mücadelelerini birleştiren, mücadelenin düzenli ve sürekli olması için kitlelere yardımcı olan bir parti istemektedir. İşçi sınıfı ve emekçiler; kapitalizme ve gericiliğe karşı mücadelenin geçmek zorunda olduğu aşamaların tümünde yalnızca kendi çıkarlarını temsil eden bir parti istemektedir. İşçi sınıfı ve emekçiler; ulus, din, dil, ırk, mezhep ve cinsiyet farklılıklarını önemseyen, ancak bütün dünyadaki işçilerin sermaye düzenine karşı birliğinin ve mücadelesinin parçası olan bir parti istemektedir. Artık işçi ve emekçi hareketi, kendisini bu özellikleri taşıyan devrimci bir parti olarak örgütleme aşamasına gelmiştir. Emeğin Partisi, bu isteklerden ve arayıştan doğmuştur. Emeğin Partisi, "emekten yana" bir parti değildir; emeğin kendi partisidir. Emeğin kendi partisi olmak demek; emeğin çıkarlarını sermayeye karşı savunmak, dünyanın emeğe göre yeniden kurulmasının mücadelesini vermek demektir. Emeğin kendi partisi olmak demek; ezenle ezilen, sömürenle sömürülen arasındaki mücadelede, ezilenin ve sömürülenin yanında olmak demektir. Emeğin kendi partisi olmak demek; emperyalizme karşı halkın çıkarlarını korumak, bağımsızlığı savunmak demektir. Emeğin kendi partisi olmak demek; işçi ve emekçi sınıfların örgütlenmesine, hak ve iktidar için, sermayenin ve ara sınıfların yedeği olmadan mücadeleye atılmasına ve sürdürmesine yardımcı olmak demektir. II. Emeğin Partisi'nin dünya görüşü, bilimsel sosyalizmdir. Eme- 27

29 ğin Partisi, işçi sınıfının partisidir ve emeğin sermayeden nihai kurtuluşu için mücadele eder. İşçi sınıfı ve emekçilerin kapitalist kölelikten nihai kurtuluşu, köklü bir toplumsal bir altüst oluş olmadan olanaksızdır; ezilenlerin kurtuluşunun yolunu ancak bir devrim açabilir. Bu devrim ve işçi sınıfını kurtuluşu davasının kendisi; biçim açısından ulusal olmakla birlikte içerik açısından uluslararası niteliktedir. Bu nedenle, EMEP, başlıca mücadele alanı Türkiye olmakla birlikte, bu mücadeleyi, işçi sınıfının uluslararası davası ve mücadelesinin bir parçası, kendisini de dünya işçi sınıfının Türkiye kolunun politik örgütü olarak görür. EMEP, milliyetçi önyargı ve düşmanlıklarının karşısında ve tamamen enternasyonalist bir partidir. Dünya işçi sınıfının birliğini öngörür; bu birliği, sendikal, politik ve ideolojik bakımdan geliştirici katkılarda bulunmayı görev bilir. Enternasyonalizmin, "tekellerin Avrupası'na karşı emeğin Avrupası", "emeğin küresel birliği ve örgütlenmesi" türünden burjuvazinin güdümünde, tekellerin egemenliğine bağlanan birlikler oluşturulmasını savunmakla bir ilgisi yoktur. EMEP, uluslararası burjuvazi ve emperyalizmi hedef alan, işçi sınıfı ve emekçilerin uluslararası mücadele birliği ve devrimci dayanışmasını savunur. III. Emeğin Partisi'nin, bütün diğer partilerden bir diğer önemli farkı, dünya görüşüne ve dayandığı sınıfın niteliğine bağlı olarak benimsediği örgütlenme biçimidir. Emeğin Partisi; bürolarda değil, fabrikalarda ve işyerlerinde örgütlenmekte olan bir parti olarak doğmuştur. Emeğin Partisi; sınıfın mücadele ve örgütlenme yeteneğinin 28

30 ve enerjisinin açığa çıktığı, mücadele, eylem ve örgüt biçimlerinin ve sınıfsal dayanışma ve bilincin mayalandığı fabrikaları ve işyerlerini kendi örgütünün temeli olarak görmektedir. Bu, devrimci bir işçi partisi olmanın koşuludur. Bir işçi partisi ya fabrika örgütleri toplamı bir parti olur ya da bir işçi partisi değildir. Bizzat işçiler tarafından örgütlenmekte olan parti, örgütleyicilerinin niteliğine uygun olarak, fabrika ve işyeri temeli üzerinde yükselmektedir. Emeğin Partisi; bu özelliğiyle, siyaseti gündelik hayatın bir parçası haline getirebilecek, bulunduğu her alanda, işçilerin ve emekçilerin çıkarlarını, dolaysız olarak savunabilecek, gelişmelere yerinde ve zamanında müdahale edebilecek, ve işçi ve emekçilere, mücadelelerini örgütlemekte yardımcı olabilecektir. IV. Emeğin Partisi; bütün farklılıklarına ve eleştirilerine karşın, diğer siyasi partilerle, işçi sınıfının ve emekçilerin çıkarları doğrultusunda güç ve eylem birlikleri yapacaktır. Emeğin Partisi, her yerde, mevcut toplumsal ve siyasal düzene karşı her devrimci hareketi destekleyecektir. Bu hareketlerin, emek ve sermaye arasındaki büyük çelişkiyi esas sorun olarak ön plana çıkarmaları için eleştiri ve uyarı görevini yapacaktır. Emeğin Partisi, yalnızca ülke içinde değil, uluslararası planda da, bütün ülkelerin devrimci ve demokrat hareketleri arasında, emperyalizme ve tekelci kapitalizme ve gericiliğe karşı birlik sağlanması için çalışacaktır. 29

31 6 EMEĞİN PARTİSİ'NİN PROGRAMI VE HEDEFLERİ İnsanlığın, sınıfsız sömürüşüz bir dünyada kardeşçe ve özgürce yaşamasını amaçlayan Emeğin Partisi'nin yakın hedefi; emperyalizm, tekelci kapitalizm ve yarı feodal kalıntıların tasfiye edilmesidir. Bağımsız ve Demokratik Türkiye'nin yaratılmasının tek yolu budur. Bunun için, EMEP, demokratik bir halk iktidarının kurulmasını zorunlu görür. Bu nedenle, EMEP, işçileri, emekçileri, ezilen milyonları; demokratik halk iktidarının kurulmasıyla kalıcı hale gelebilecek, aşağıdaki talepler için mücadeleye çağırır: A) Politik alanda: 1) Türkiye'yi emperyalizme ve uluslararası sermayeye bağlayan bütün ekonomik, askeri ve siyasi bağımlılık ilişkilerine son verilecektir. Türkiye'nin bağımsızlığını ortadan kaldırdıkları gibi bölge ülkelerini de tehdit eden ABD üsleri ve Çekiç Güç türü askeri birlikler, ülkeden çıkarılacaktır. Emperyalistlerle yapılmış ikili ya da çok taraflı bütün gizli anlaşmalar açıklanacak ve iptal edilecek; NATO'dan ve Avrupa Birliği'nden çıkılacaktır. 2) Bütün diğer ülkelerle, iç işlerine karışmama, toprak bütünlüğüne saygı, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı saldırmazlık temeline dayalı ilişkiler geliştirilecektir. 30

32 Emperyalizme karşı mücadele eden halklar ve demokratik ülkeler ile dayanışma, anti emperyalizm ve barış, dış politikanın temelleri olacaktır. Silahlanma harcamalarının arttırılmasına, kimyasal ve nükleer silahlanmaya ve bölgesel askeri bloklaşmalara karşı olan barışçı bir dış politika izlenecek; savaş kışkırtıcılığı yasaklanacaktır. 3) 12 Eylül Anayasası ile anti demokratik yasalar ve bunlara dayanan bütün kurum ve aygıtlar kaldırılacaktır. Egemenliğin ve iktidarın halka verilmesini güvenceye alan demokratik bir anayasa yapılacaktır. Fabrikalarda, işyerlerinde, yerleşim alanlarında ve toplumsal örgütlerde örgütlenmiş iktidar organlarına dayanan demokratik bir halk devleti kurulacaktır. İktidarın bu örgütlenmesi, başka bir iktidar organına olanak tanımayacak ve gerektiğinde seçmenlerin temsilcilerini görevden alabilmesini ilke edinecektir. 4) Halkın egemenliği önünde engel oluşturan gizli ve açık, askeri ve sivil bütün organ ve örgütler fesh edilecektir; örtülü ödenekler yasaklanacak ve ordu halka dayalı olarak demokratikleştirilecektir. 5) Halk sınıf ve tabakalarının sendikal ve siyasal mücadele ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki bütün yasal ve kurumsal engeller kaldırılacaktır. Sendikasızlaştırma girişimleri ve lokavt yasaklanacak; bütün emekçilere koşulsuz toplusözleşme, grev, hak grevi, dayanışma grevi, genel grev ve siyasal grev hakkı tanınacaktır. 6) Gerici ve faşist örgütlenme yasaklanacak; halkın özgürlüğü, ülke içi ve dışından gelebilecek darbe tehditleri ve provokasyonlara karşı güvenceye alınacaktır. Halk düşmanlarını dışta tutan genel af çıkarılacaktır. 31

33 7) Kürt sorunu demokratik ve halkçı biçimde çözülecektir. 8) Belediyeler, spekülasyon, rant, rüşvet ve adam kayırma merkezleri olmaktan kurtarılacaktır. Yerel yönetimler, halk yönetiminin birimleri olarak güçlendirilecek; her türden sosyal hizmetin halk denetiminde yürütülmesinin organları olarak örgütlenecektir. Bütün yerel yönetimler, üretim birimlerinde, mahallelerde, semtlerde ve en küçük yerleşim birimlerinde örgütlenmiş halk meclislerinin denetimi altına alınacaktır. B) Ekonomik ve sosyal alanda: 1) Emperyalist tekellere, Gümrük Birliği'ne, IMF ve Dünya Bankası'na verilmiş ekonomik imtiyazlar kaldırılacak; emperyalist borç ödemeleri durdurulacak ve iptal edilecektir. Özelleştirme ve işletme tasfiyeleri durdurularak, başta sanayi, dış ticaret, bankacılık, madencilik, tarım, ulaştırma ve haberleşme sektörleri olmak üzere, emperyalistlerin ve işbirlikçilerin elinde bulunan tüm işletmeler ulusallaştırılarak, işçi denetimine ve halkın yönetimine verilecektir. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ulusallaştırılacaktır. Tarımda devlet çiftlikleri ve büyük kapitalist işletmeler, işçi denetimi ve halkın yönetimi altındaki kollektif çiftlikler olarak işletilecektir. Yarı feodal topraklar köylü birliklerine devredilerek, kooperatifler kurulması teşvik edilecektir. 2) Bütün ücretli işçiler için dört kişilik bir ailenin ihtiyaçları üzerinden hesaplanan genel asgari ücret tespit edilecektir. Zorunlu mesailer yasaklanacak; ücretlerde indirime gidilmeksizin, iş gününün sekiz ve iş haftasının 40 saatin altına indirilmesi sağlanacaktır. 32

34 İşçi sınıfının kazanımlarını yok eden ve sömürüyü yoğunlaştıran "esnek çalışma"ya kesinlikle son verilecek; hür türlü angarya ve ücretsiz izin uygulaması yasaklanacaktır. Cinsiyet ve yaş durumundan bağımsız olarak, eşit işe eşit ücret kuralı uygulanacaktır. Taşeron işçilik, işten atma, hak gaspı yasaklanacaktır. İşsizlik önlenecek ve iş güvencesi sağlanacaktır. Sigorta özelleştirilmeleri durdurulacaktır; katılım payı olmadan işsizlik, yaşlılık ve genel sağlık sigortası getirilecektir. Sendikasız, sigortasız işçi çalıştırma yasaklanacaktır. İşyeri disiplin kurullarını işçiden yana değiştiren, kazanılmış hakları koruyan, iş koşullarının iyileştirilmesini ve sigorta sistemini güvenceye alan yeni bir iş yasası yapılacaktır. 3) Kamu emekçilerine adil bir ücret sistemi getirilecek; sendika, toplusözleşme ve grev hakkı tanınacaktır. Sürgün ve kıyımlar durdurularak, muhataplarının bütün zararları tazmin edilecektir. Gizli sicil sistemi ve keyfi despotik atama ve terfi sistemi kaldırılacaktır. İş yaşamı demokratikleştirilecek; kamu emekçilerine kamu kurumlarında hizmetlerin planlanması ve yürütülmesinde söz ve karar hakkı ile yöneticilerini seçme ve geri alma hakkı tanınacak, kamu emekçileri üzerindeki siyasi yasaklar kaldırılacak ve siyasal mücadele özgürlüğü tanınacaktır. 4) Köylünün, bankacı ve tefecilere olan borçları iptal edilecektir. Topraklar üzerindeki her türden ipotek kaldırılacak, uluslararası ve yerli tekellerin köylülük üzerindeki sömürü ve baskısı kırılacaktır. 33

35 Küçük üretici ve az topraklı köylüye ucuz kredi desteği sağlanacaktır. Kota sistemi kaldırılacak, tarım ve hayvancılık ürünlerinin ithalatı yasaklanacaktır. Üreticilerin sendikalaşması önündeki engeller kaldırılacaktır. Baş fiyat uygulaması kaldırılarak, üretici sendikalarının ve köylü birliklerinin de söz sahibi olduğu taban fiyat politikası uygulanacak, destekleme alımları yaygınlaştırılacaktır. Az topraklı ve topraksız köylüye iş ve karşılıksız toprak verilecektir. Feodal ve yarı feodal ilişkiler kaldırılarak köylülük, toprağa ve özgürlüğe kavuşturulacaktır. 5) Temel tüketim mallarına ve toplu ulaşım araçlarına zam yasaklanacaktır. 6) Başta KDV olmak üzere, tüm dolaylı vergiler kaldırılacaktır. Asgari ücret vergi dışı tutulacaktır. Kapitalist işletmelerdeki karlar denetim altına alınacak; lüks tüketim vergilendirilecek, gelirle artan oranlı vergi sistemi uygulanacak, istisna ve muafiyetler kaldırılacaktır. Yoksulluğu meşrulaştıran ve kişiyi aşağılayan "fon'mar kaldırılacaktır. 7) Kır ve kentte herkese uygun konut, evsizlere ev sağlanacaktır. 8) Yetersiz beslenme ve açlığa karşı zorunlu önlemler alınacaktır. Halk sağlığında koruyucu sağlık sistemi esas alınacaktır. Anaçocuk sağlığı, beslenme, çevre sağlığı ve sağlık eğitimi bütünleştirilecek, koruyucu sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacak ve tedavi edici hizmetlere olan aşırı yüklenme azaltılacaktır. Özel sağlık kurumları kamulaştırılacak; kamu sağlık kurumla- 34

36 rında özel muayene, teşhis, tedavi hizmetleri ve part-time çalışma yasaklanarak tam gün çalışmaya geçilecektir. En küçük yerleşim birimlerinden başlanarak, yaygın ve geniş bir sağlık istasyonları ağı kurulacak, her kademede ücretsiz sağlık hizmetleri verilecektir. Birinci basamak sağlık hizmeti birimleri, altyapı, insan gücü ve araç-gereç bakımından güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. Sağlık hizmetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar her aşamada, halkın ve sağlık emekçilerinin katılımına açık bir sağlık sistemi kurulacaktır. Tüm halkı kapsayan bir sosyal güvenlik sistemi getirilecek, bu sistemi besleyen kamu kaynakları, işçi ve emekçilerin denetimine açık olacaktır. Bütün halk, sağlık ve yaşlılık sigortasından yararlanacaktır. İşçi ve emekçilerin, bütün sağlık giderleri, hastane ve ilaç masrafları devlet tarafından karşılanacaktır. İlaç üretimi devlet tarafından üstlenilecek ve fahiş ilaç fiyatlarına son vermek üzere özel ilaç fabrikaları devletleştirilecektir. Tıp eğitimi, toplumun temel sağlık sorunları öncelikli ve bilimsel gelişmeleri yakından izleyen nitelikte olacaktır. C) Kültür, sanat, spor ve çevre sağlığı alanında: I. Kültür ve Sanat 1) Kültür, bilim ve sanat hayatı üzerindeki emperyalist ve gerici sermaye tekeline son verilerek yasal ve kurumsal kısıtlamalar kaldırılacaktır. 2) Emperyalist gerici ve yoz kültürel ve sanatsal abluka ile 35

37 sermayenin kültür, bilim ve sanatı uyuşturucu propaganda aracı ve ticari pazar olarak kullanan tekeli kırılacaktır. Bütün halkın kültür ve sanat zenginliklerinden yararlanması ve yaratıcı etkinliğin herkesin hakkı haline gelmesi için gerekli olanaklar geliştirilecektir. 3) İnsanlığın tarihsel kültür birikiminin, ilerici kültürün, bilim ve sanat eserlerinin toplumsal olarak sahiplenilmesi ve desteklenmesi için özel programlar uygulanacaktır. Burjuva-feodal kültürün ve eğitim sisteminin yerleştirdiği tüm geriliklerin, bilim ve kültür hayatındaki yozlaşmanın kültürel ve sosyal hayattan silinmesi için; yaygın, sürekli ve etkili bilimsel ve sanatsal eğitim, yetişkinleri de kapsayarak geliştirilecektir. Kütüphaneler, müzeler, konser ve sergi salonları yaygınlaştırılacak, bütün kültür hizmetleri, bütün halk için ücretsiz hale getirilecektir. Bütün üretim ve yerleşim birimlerinde, bütün halkın kültür ve sanat etkinliklerinden yararlanmasını sağlayacak, gezici kültür ekipleri, kitaplıklar, sinema ve tiyatro birimleri kurulacaktır. 4) Uluslararası proloter ve ulusal demokratik kültürel ve sanatsal mirasın tanınmasına, sınıfın ve halkın manevi yaşamının şekillenmesinin kültürel temeli haline gelmesine, bu temel üzerinde bilimin, kültür ve sanatın gelişmesine özel destek verilecektir. 5) İnsanlığın doğuşundan bu yana ülke topraklarında kurulmuş uygarlıklardan bugüne kalan miras korunacak, yağmalanmış değerlerimiz yeniden ülkeye kazandırılacaktır. Tarih boyunca bu topraklar üzerinde yaşamış bütün halkların temsil ettiği kültürel birikimin yok sayılması ve inkarı ön- 36

38 lenecek, ilerici ve demokratik kültürün gelişmesinin tarihsel temeli ve unsuru olarak halka mal edilecektir. 6) Halkın, maddi ve manevi kültür değerleri korunacak, geliştirilecek ve gelecek kuşaklara aktarılması için önlemler alınacaktır. 7) Kişisel inanç sorunu olarak din, devlet işlerinden tam ve gerçek anlamda ayrılacaktır. Devletin dinsel kurumlara parasal desteği kaldırılacaktır. Diyanet İşleri ve vakıflar gibi araçlarla dinin siyasi amaçlı kullanılmasına son verilecektir. inanç ve ibadetin politikanın aracı olarak istismarı önlenecek ve herkes için din, vicdan ve ibadet özgürlüğü güvence altına alınacaktır. II. Eğitim, spor ve çevre 1) Eğitim çağındaki bütün insanların, ülkenin sosyal ve ekonomik koşullarına uygun olarak, parasız, eşit olanaklarda, demokratik ve özgür bir eğitim görmesi sağlanacaktır. Sermaye egemenliğinin dayanaklarından biri ve parçası olan eğitim sistemine son verilecektir. 2) Her türden okul katkı payı ve harç kaldırılacak, öğrenim ve eğitim kurumlarındaki özelleştirme durdurulacak, çocuklara ve gençlere fırsat eşitliği tanınacaktır. İlk, orta ve yüksek öğrenimde demokratik, bilimsel ve parasız eğitim gerçekleştirilecektir. 3) YÖK ve ÖSS benzeri kurum ve uygulamalar kaldırılacak, özerk demokratik üniversite düzeni kurulacaktır. Öğrencilerin, hak talep etme, örgütlenme ve politik yaşama katılma özgürlüğü eksiksiz olarak güvence altına alınacaktır. 4) Sporun, gençliğin uyuşturulmasının, yerel ve ulusal düşmanlıkların, ilkel şovenist duyguların ve bireyci rekabetçiliğin 37

39 halk arasında meşrulaştırılmasının aracı ve ticari bir sömürü sektörü olarak kullanılmasına son verilcektir. Boş zamanın verimli değerlendirilmesi ve bedensel eğitim olanaklarının genişletilmesi sağlanacaktır. Bütün halkın sağlığını gözeten, kitle sağlığını koruma ve geliştirme programları yürürlüğe konulacaktır. 5) Kapitalist kar hırsı ve tekelci rekabetin, denizleri, akarsuları, ormanları, toprağı ve havayı kirletmesine, doğayı tahribetmesine son verilecektir. Teknolojinin, kar güdüsünün emrinden çıkarılması ve üretimin artırılması kadar, doğa ve çevre sağlığının korunması için de kullanılması sağlanacaktır. Doğanın korunması ve çevre sağlığı toplumun sağlığı ile özdeş kabul edilecektir. İnsanı ve sorunlarını hiçe sayan sermaye karşısında, çevre sorunu, insanlığı temsil eden ilerici sınıfın ve halkın kendi sorunu haline getirilecektir. D) Kadınlar, çocuklar ve gençler için: 1) Kadın cinsine erkek karşısında tam hak eşitliği sağlanacaktır. Kadının toplumsal ve politik hayata katılımı her yönden desteklenecektir. Kadın bedeninin meta olarak kullanılması ve kadının cinsel aşağılanması önlenecektir. Kadın emeğinin, erkek emeği ile eşitliği sağlanacak ve kadın sağlığına zararlı işlerde çalıştırılması yasaklanacaktır. Çalışan kadına doğum öncesi ve sonrası yeterli süreyle izin verilecek; işyerlerinde çocuk bakım odaları, semt ve mahallelerde ücretsiz, kreş ve ana okulları açılacaktır. 38

40 Ev kadınına doğum ve çocuk bakım yardımı yapılacak, parasız genel sağlık ve yaşlılık bakım sigortası hakkı tanınacaktır. 2) 18 yaşın altındaki çocukların çalıştırılması yasaklanacaktır. Kimsesiz çocukların bakımı ve eğitimi güvence altına alınacaktır. Genç işçiler için işgünü altı saat olacaktır. Gece ve sağlığa zararlı koşullarda çalıştırılmaları yasaklanacaktır. Genç işçi ve çıraklar üzerindeki yarı feodal sömürü kaldırılacak; her türlü angarya, çıraklık ve sigortasız çalıştırma yasaklanacaktır. 3) 18 yaşından yukarı gençlere seçme, 21 yaşını dolduran gençlere seçilme hakkı verilecektir. Asker gençlik üzerindeki dayak, her türden kişisel eşitsizlik ve baskı kaldırılacak, zorunlu askerlik sistemi kaldırılarak askerlik yaşamı demokratikleştirilecektir. Er ve erbaşlara sendika kurma hakkı tanınacaktır. Emeğin Partisi, sözlerini yerine getirmek için, her koşulda ve her zaman, yalnızca işçilerin ve emekçilerin yeni bir dünya yaratma özlemine dayanacak, insanlığın tam kurtuluşu için mücadelenin çıkarlarından başka hiçbir çıkar gözetmeyecektir. 39

41

42 EMEĞİN PARTİSİ TÜZÜĞÜ

43

44 PARTİNİN ADI VE TANIMI Madde 1 Parti'nin adı Emeğin Partisi'dir. Emeğin Partisi; din, cins ve ırk ayrımı gözetilmeden bütün işçilerin, işçi sınıfı saflarına katılan aydınların ve kaderini işçi sınıfıyla birleştiren emeğin bütün güçlerini kapsayan partisidir. Parti'nin kısa adı EMEP'tir. Parti'nin merkezi Ankara'dadır. AMAÇ Madde 2 Emeğin Partisi'nin amacı, sosyalizmin bir ön adımı olarak, demokratik halk iktidarını kurmak ve bağımsızlık, demokrasi ve siyasal özgürlüklerin kazanılıp yerleşmesiyle kesintisiz sosyalizme yönelmek ve nihai olarak sınıfları kaldırarak her türfü baskının kaldırılışının koşullarını yaratmaktır. ÖRGÜTLENME VE İÇ YAŞAMI İLKELERİ Madde 3 Emeğin Partisi'nin örgütlenme ilkesi, işçilerin iradesinin ortaya çıkması ve eylem birliğinin gerçekleşmesi demek olan demokratik merkeziyetçiliktir. EMEP, kanatlar ve hiziplerin varlığı ve disiplinsizlikle bağdaşmayan bir irade ve eylem birliğidir. Parti politikalarının yürütülmesi ve parti görevlerinin yerine getirilmesinde, azınlık çoğunluğa, alt kademeler üst kademelere ve bütün Parti, Genel Yönetim Kurulu'na tabidir. Parti'de üstten ve alttan denetim birlikte uygulanır. 43

45 Parti içinde bilgi akışını sağlamak üzere, işçilerin ve partinin çıkarlarına uygun düşen bütün araçlar kullanılır. Emeğin Partisi'nde parti içi tartışma, işçilerin ve emekçilerin, yaratıcı inisiyatifini ve eylemini geliştirmenin aracıdır. Parti, bir mücadele aracıdır. Parti'de yetkili kurul ve kurumlar seçimle oluşturulur. Görevden alma ve atama ancak zorunlu hallerde uygulanır. Seçici üye ya da delegelerin seçtikleri yöneticileri geri alma hakları vardır; bu hak, organlar aracılığıyla gerçekleşir. Parti'de bütün üyeler eşittir ve eşit haklara sahiptir. Hataların ayıklanması ve yetersizliklerin aşılmasının aracı olan eleştiri ve özeleştiri, kişisellik konusu değildir. Parti program ve politikalarının kavranması ve hataların düzeltilmesi üzerinden gerçekleşen bir eğitsel çalışma olduğu kadar, parti program ve politikalarının geliştirilmesine, mücadele gücü ve kararlılığın yükseltilmesine, partinin teorik ve pratik birliğinin, partiyle sınıfın birliğinin ve bizatihi emeğin birliğinin gelişip kökleşmesine ve işçi ve emekçilerin eyleminin ilerlemesine hizmet eder. Emeğin Partisi'nin çalışma ve örgütlenme alanları, başta farikalar olmak üzere, emeğin yoğunlaştığı birimler ve yerleşim birimleridir. Parti; fabrika, işletme, mahalle ve köylerde gruplar kurarak üyeler edinir. Tabandaki örgütlenme ve çalışma, ilçe ve illerde merkezileşir. ÜYELİK Madde 4 Partiyi benimseyip sahiplenen işçi ve emekçiler ve Parti'nin program ve tüzüğünü kabul eden herkes, EMEP üyesi olabilir. Bunun için, Parti aidatını düzenli olarak ödemeyi ve bir parti görevi üstlenmeyi kabul etmek ve 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. 44

46 ÜYELİK ÖDENTİSİ Madde 5 Parti üyelerinin ödeyeceği aylık ödentinin alt sınırı TL., üst sınırı ise TL.'dır. ÜYE OLMAK Madde 6 Partiye üye olmak isteyenler, sürekli iş yeri ya da oturduğu yer adresinin bulunduğu ilçe örgütüne başvurur. Başvuruda iki parti üyesinin referansı aranır. Başvurular ilçe örgütü tarafından en geç 1 ay içinde incelenip karara bağlanır. 1 ay içinde karar verilmemişse başvuru kabul edilmiş sayılır. Daha önce partiden ayrılmış olup yeniden partiye üyelik için başvuranlar GYK kararı ile üye yazılabilirler. Parti açısından doğrudan üye yazımı yararlı görülenler ile genel ve ara yerel ve genel seçimlerde aday olmalarında yarar görülenlerin başvuruları üzerine, GYK doğrudan üye yazımı yapabilir ve üye kabul edilenler ilgili ilçe örgütüne bildirilir. İl Yönetim Kurulları da başvuru ve üyeliği doğrudan kabul edebilirler. Üyeliği reddedilenler, 15 gün içinde, bir üst organa itiraz edebilirler; üst organın kararı kesindir, ilçe ve il örgütleri başvuruları sonuçlandırır ve vakit geçirmeksizin bir üst organa iletir. Yurtdışında bulunup üye olmak isteyenler, bulundukları ülkede Emeğin Partisi Temsilciliği varsa temsilciliğe başvurur. Başvuru Temsilcilik tarafından en geç 1 ay içinde incelenip karara bağlanır. Başvurucu üyeliğe kabul edildiği takdirde Türkiye'deki en son ikametgah adresinin bulunduğu il veya ilçeye kaydı yapılır. 45

47 Başvurucunun bulunduğu ülkede EMEP temsilciliği yoksa, başvurucu GYK'ya başvurur. Başvuru GYK tarafından görüşülür. Başvurucu üyeliğe kabul edildiği takdirde, Türkiye'deki en son ikametgah adresinin bulunduğu il veya ilçeye kaydı yapılır. Üyelik ile ilgili diğer hususlar GYK tarafından hazırlanacak Üye Kayıt Yönetmeliği'nde düzenlenir. Parti üyeleri, partinin birden fazla örgüt birimine üye kaydolamaz, aksi halde son kayıt tarihinden önce yapılmış olan üyelik kaydı geçersizdir. ÜYELİK HAK VE GÖREVLERİ Üyelerin Görevleri Madde 7 Sınıfı, emeği ve halkı, emeğin örgütü ve halkın sözcüsü Emeğin Partisi'ni savunmak ve desteklemek. Çalışması ve yaşamıyla emeği ve halkı savunmak ve onun geri kalmış kesimlerinin uyanışı, örgütlenmesi ve Parti'ye katılmasına yardım etmektir. Bu görevlerini yürütebilmek üzere bir parti organında çalışmak ya da bir parti görevi üstlenmektir. FAHRİ ÜYELİK Madde 8 Parti, özel katkısı olabilecek ve isteyen partisiz kişilerin de çalışmalara katkısını sağlamak amacıyla fahri üyeler kayıt edebilir. Fahri üyeler, yönetim ve karar organlarının toplantılarına çağrılarak bilgi ve görüşlerinden yararlanılabilir. 46

48 Yönetici, özel görevli, büro ve komisyon üyelerinin ek görevleri Madde 9 Parti program ve politikalarını savunmak ve yaygınlaştırmak, Canlı ve aktif bir çaba ve çalışma içinde olmak, işçiden tek farkının sahip olduğu bilgi ve politik birikimin düzeyi olduğunu ve ancak böylelikle sınıf ve emekçi yığınlar içinde kök salabileceğim ve onlara eylemlerini geliştirmede yardımcı olabileceğini bilerek bir işçi olarak ya da onun gibi yaşamak ve davranmak. Çalışma alanında örgüt kurmak, Başta kendininkiler olmak üzere hatalara karşı eleştiri ve özeleştiri silahını kullanmak, Parti yayınlarıyla, partinin desteklediği yayınları takip edip tartışmak ve öğrenmek; bu yayınların dağıtımını örgütlemek ve dağıtmak. Üyelerin Hakları Madde 10 Yetkili organlara önerilerde bulunmak, Bilgilendirme, tartışma ve politikalar saptanıp kararlar alınması için toplantılar istemek, Gereğinde yöneticileri Tüzük hükümleri uyarınca geri alabilmek, Kendi organında çözümlenemediğini düşündüğü konular ve eleştirilerini, en üst organa kadar, üst organlara, sırasıyla iletmek ve yanıt istemek, Seçim ve karar süreçlerine katılmak ve yönetici organlara aday olmaktır. 47

49 ÜYELİKTEN ÇIKMA Madde 11 Parti gönüllü bir birliktir ve her üye dilediğinde üyelikten istifa etme hakkına sahiptir. istifa, kayıtlı bulunulan Parti örgütüne yazıyla bildirilir. Parti örgütü, istifayı işleme koyar ve üst organlara iletir. ÖRGÜTÜN YAPISI Madde 12 Parti, örgütsüz bir yığın değil, örgütlü bir birliktir. Mücadelesi ve iç yaşamını, görev ve sorumlulukları belirlenmiş organ ve örgütleri aracılığıyla gerçekleştirir. Parti, birim örgütleri ve yönetici organların toplamından oluşur. Parti Örgütü; Merkez organları, il örgütü, ilçe örgütü, belde örgütü, temsilcilikler ve yurtdışı temsilcilikleri, kadın kolu, gençlik kolu ile TBMM Parti Grubu, il Genel Meclisi Grupları ve Belediye Meclisi Gruplan'ndan oluşur. MERKEZ ORGANLARI Madde 13 a- Genel Kongre b- Genel Başkan c- Genel Yönetim Kurulu d- Gençlik Kolu Merkez Yönetim Kurulu e- Merkez Disiplin Kurulu 48

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

KİTAPÇIK - 2 TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI KURULTAY TARTIŞMA KONU BAŞLIKLARINA GÖRE TASNİF EDİLMİŞ YEREL KURULTAY KARAR ÖNERGELERİ VE GEREKÇELERİ

KİTAPÇIK - 2 TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI KURULTAY TARTIŞMA KONU BAŞLIKLARINA GÖRE TASNİF EDİLMİŞ YEREL KURULTAY KARAR ÖNERGELERİ VE GEREKÇELERİ KİTAPÇIK - 2 TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI KURULTAY TARTIŞMA KONU BAŞLIKLARINA GÖRE TASNİF EDİLMİŞ YEREL KURULTAY KARAR ÖNERGELERİ VE GEREKÇELERİ 17-18 Mart 2012 Ankara KURULTAY TARTIŞMA KONU BAŞLIKLARINA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım.

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. Sayın Birlik Başkanım, Odamızın Değerli Yöneticileri, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım; Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. İstanbul dan, İzmir den, Sivas

Detaylı

kadın sosyalizmle özgürleşir!

kadın sosyalizmle özgürleşir! kadın sosyalizmle özgürleşir! işçi-emekçi kadın komisyonları broşür dizisi / 3 1 2 Özel mülk edinmenin ve sınıfların ortaya çıkışıyla başlayan kadının cins olarak ezilmişliği, günümüz kapitalist toplumunda

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

işçiokulu FASİKÜL 22:

işçiokulu FASİKÜL 22: Emperyalizm nedir? Emperyalizm dünya üzerinde uluslararası sermayenin tek tek ülkelerdeki emekçileri sömürmesi ve baskı altına almasının adıdır. Bütün yeraltı ve üstü zenginliklere el koyma, pazarı ele

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR?

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? ESNEK ÇALIŞMADIR Yapacağın işin, çalışacağın saatlerin, alacağın ücretin esnek olduğu bir çalışma sistemidir. 2 PERFORMANS SİSTEMİDİR Emekçiler arasında dayanışmanın, birlik ruhunun

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ TÜZÜK VE PROGRAMI

TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ TÜZÜK VE PROGRAMI TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ TÜZÜK VE PROGRAMI TÜZÜK 1- Ad, Nitelik, Bayrak ve Amblem Türkiye İşçi Köylü Partisi; işçi sınıfının, köy emekçilerinin ve sosyalist aydınların siyasal partisidir. Parti devrimci

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme U Z L A Ş M A Y Ö N E T İ M İ N İ N 6 TEMEL İLKESİ 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme UZLAŞMA YÖNETİMİNİN 6B BASAMAKLARI Günümüzde, Planlama ve Proje Geliştirme süreçleri,

Detaylı

işçiokulu FASİKÜL 14:

işçiokulu FASİKÜL 14: Siyaset nedir? Siyaset, toplumun gündelik yaşamı içinde sürüklenmek yerine ona bilinçli olarak yön verme eylemidir. Siyasetin kökeninde yönetim olgusu vardır. Yönetim, özünde üretime yönelik işbölümüyle

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM!

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! Türkiye de kamunun ve kamu hizmetlerinin tasfiyesinde önemli bir yeri olan Ömer Dinçer, 12 Haziran seçimleri ardından Milli Eğitim Bakanı olmasından

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77

Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77 Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77 CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARI NA (İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanlıkları na) Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

5 Mart 2011 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle yapılan mitinge katılım sağlandı.

5 Mart 2011 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle yapılan mitinge katılım sağlandı. 13.10. Kadın Komisyonu TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kadın Komisyonu, meslek alanımızdaki kadınların mesleki, sosyal, kültürel, ekonomik dayanışmasını sağlayacak yönde çalışmalar yapmak

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR 11 1.1.İş Hukuku Kavramı 12 1.2.İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 12 1.2.1.Avrupa daki Gelişimi 12 1.2.2.Türkiye deki Gelişimi 13 1.3.İş Hukukunun Kaynakları

Detaylı

SOSYAL ONARIM VE SOSYAL KALKINMA

SOSYAL ONARIM VE SOSYAL KALKINMA 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK SOSYAL ONARIM VE SOSYAL KALKINMA Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, işgücünün niteliğinin yükseltilip

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

FDP. türk. 22 Eylülde seçime gidin.

FDP. türk. 22 Eylülde seçime gidin. FDP türk 22 Eylülde seçime gidin. Almanya için dört iyi yıl Birlikte büyük şeyler elde edebiliriz Bireyin özgürlüğü liberalliğin temel ve sınır politikasıdır. Bu nedenle her insanın ülkemizde kendisini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Erol TUNCER Seçim sistemlerinin belirlenmesinde temsilde adalet ve yönetimde istikrar (fayda)

Detaylı

MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İMO. nedir? ne yapar?

MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İMO. nedir? ne yapar? MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İMO İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI genç-imo nedir? ne yapar? TMMOB nedir? 1954 yılında yayınlanan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu ile

Detaylı

SPONSOR DOSYASI. fikir. Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler. sosyal girişimcilik başarı. eğitim strateji. gelişim. inovasyon yaratıcılık liderlik

SPONSOR DOSYASI. fikir. Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler. sosyal girişimcilik başarı. eğitim strateji. gelişim. inovasyon yaratıcılık liderlik Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler sosyal girişimcilik başarı fikir eğitim strateji inovasyon yaratıcılık liderlik gelişim Ödüllü Girişimcilik Yarışması ve Eğitimi SPONSOR DOSYASI facebook.com/girisimkampusu

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ?

NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ?

Detaylı

Hizmet Kolunun Adı. Bağlı Olduğu Konfederasyon

Hizmet Kolunun Adı. Bağlı Olduğu Konfederasyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ DİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ DİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2013 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Adı: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5746 Kabul Tarihi: 28/2/2008 Resmi

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

2011 SEÇİM BEYANNAMELERİNDE ÇOCUK" KARŞILAŞTIRMASI

2011 SEÇİM BEYANNAMELERİNDE ÇOCUK KARŞILAŞTIRMASI 2011 SEÇİM BEYANNAMELERİNDE ÇOCUK" KARŞILAŞTIRMASI Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı