DEDE KORKUT HİKÂYELERİ NİN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNE SÜRDÜĞÜ DEĞERLER VE ORTAYA ÇIKARMAK İSTEDİĞİ TİP ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEDE KORKUT HİKÂYELERİ NİN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNE SÜRDÜĞÜ DEĞERLER VE ORTAYA ÇIKARMAK İSTEDİĞİ TİP ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: , ELAZIĞ-2004 DEDE KORKUT HİKÂYELERİ NİN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNE SÜRDÜĞÜ DEĞERLER VE ORTAYA ÇIKARMAK İSTEDİĞİ TİP ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME The Values That Dede Korkut s Stories Put Forward for Child Education and an Evaluation on a Character They Aimed at Raising in Them Süleyman Kaan YALÇIN Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Elazığ firat.edu.tr Murat ŞENGÜL Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Elazığ. firat.edu.tr Özet Çocuk, yaşadığı çevreyle kopmaz bağları olan sosyal bir varlıktır. Bu sosyal varlığın karakter kazanımında en büyük görev ise topluma düşmektedir. Çünkü, toplum, kendi bünyesinde, bireylerini en iyi şekilde yetiştirecek değerlere sahip olan tek kurumdur. Bu çalışmamızda, Türk toplumunun ortak dünya görüşüyle meydana gelen ve Türk toplumunun millî, manevî ve sosyokültürel değerlerini en iyi şekilde yansıtan Dede Korkut Hikâyeleri ni, çocuk eğitimiyle ilgili olarak vermiş olduğu mesajlar ekseninde inceledik. Çünkü, insanın karakter kazanımıyla ilgili en yoğun izleri çocukluk dönemine aittir. Çocuklarımızın, toplumumuzdaki genetik şifrelerle eğitildikleri takdirde, toplumumuza daha faydalı olacaklarını ve geleneklerimizi sonraki kuşaklara daha sağlıklı bir şekilde aktaracaklarını düşünmekteyiz. Kanaatimizce Dede Korkut Hikâyeleri nin eğitici vasıflarının çağdaş bir şekilde yorumlanması, çocuklarımıza gelecekte ışık tutacaktır. Anahtar Sözcükler: Dede Korkut Hikâyeleri, çocuk, çocuk eğitimi, sosyal ilişkiler, gelenek. Abstract Child is a social personality who has a tightly relationship with his enviroment. The greatest effect in order to acquire the formation of his character is the society living in it, because the society is in its body, the only instituation that has the best value to bring up their individuals. In this study, we aimed at studying Dede Korkut s stories that reflect the natural, moral and socialcultural values of Turkish society and achieved with common-world conception of Turkish society under the point of messages related to child education, because the childhood period plays a vital role for a child to acquire the formation of his personality. If our children are educated with genetic code of our society,they will be a very good citizen and we think that they will also transform our traditions to our next generation well. In our opinion, commenting on the educational aspects of Dede Korkut s stories in a manner of update will show the best way to our children. Key Words: Dede Korkut s stories, child, child education, social relationship, tradition.

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) GİRİŞ Dede Korkut Hikâyeleri, yüzyıllar önceki Türk toplumunun ortak vicdan, ortak akıl ve ortak dünya görüşüyle meydana getirmiş olduğu, manevî değeri yüksek bir eserdir. Dede Korkut Hikâyeleri nin bu yüksek değeri, onun mahiyetinde taşıdığı millî unsurlar ve millî motifler sayesindedir. Türk ün varoluşundan itibaren taşıdığı erdemleri günümüze ulaştıran, tarihî, edebî ve kültürel değeri her yönden güçlü olan ve bir millî destan özelliği taşıyan Dede Korkut Hikâyeleri, adeta Türk ün Töre kitabı mahiyetindedir. Her yönden Türk ün dünyaya bakış açısını yansıtan bu eserde, tarihî, edebî ve sosyo-kültürel hükümler vardır. Türk toplumunun yaşantısını, giyim kuşamını, dilini, dinini, kültürünü ve dünyaya bakış açısını yansıtan bu eserin bir başka yönü de içermiş olduğu hükümler açısından, eğitici vasfı yüksek bir eser olmasıdır. Köprülü nün Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut u öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır basar. (Ergin, 1984: 5) diye nitelendirdiği bu eserde, biz, evrensel anlamda verilen mesajların, çocuk eğitimi açısından önemini yansıtmaya çalışacağız. Dede Korkut Hikâyeleri nde aile, toplum ve çocuk ekseninde eğitim için öne sürülen bir çok değer mevcuttur. Çocuk eğitimi açısından hikâyelerin taşıdığı mesajları, şu eksenler içerisinde değerlendirebiliriz: A) Aile ve Toplumun Çocuğa Bakış Ekseni B) Çocuğun, Aile ve Topluma Bakış Ekseni C) Çocuğun İç Dünyasında Oluşturduğu Bilinç Ekseni A) AİLE VE TOPLUMUN ÇOCUĞA BAKIŞ EKSENİ 1. Bir İhtiyaç Unsuru Olarak Çocuk Çocuk Türk toplumunda bir ihtiyaçtır. Genellikle göçebe bir toplum olan Türklerin tarihsel süreçte çocuğa, özellikle de savaşçılık niteliğine sahip olan erkek çocuğa, her zaman ihtiyacı olmuştur. Öyle ki daha hikâyelerin ilki olan Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı nda Bayındır Han; Oğlu kızı olmayana Allah Te ala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz belli bilsin (Ergin, 1984: 21) diyerek çocuğun Türk toplumunda ne kadar önemli bir varlık olduğuna dikkat çeker ve yine aynı hikâyede evlat sahibi olmayan Dirse Han, çocuğu olmadığından dolayı kara otağa oturtularak cezalandırılır. Bu da göstermektedir ki, Türk toplumunda aile, toplum içerisindeki saygınlığını çocuğa borçludur. Türk toplumunda çocuk, aile, toplum ve hatta devlet için geleceğin teminatı olarak görüldüğünden, Türk sosyal hayatının gözbebeği ve varoluşun odak noktasıdır. Ayrıca çocuk, aile bazında düşünüldüğünde anne ve babanın genetik şifreleriyle var oldukları 210

3 Dede Korkut Hikâyeleri nin ikinci alan, cemiyet bazında düşünüldüğünde ise cemiyetin karakter taşıyıcısıdır. Yani aile ve toplum çocukla tecelli bulur. Buna mukabil, toplumda çocuk sahibi olmayan aileler, çocuklarının olması için hemen hemen her yola başvurmuşlardır. Örneğin, Dirse Han, bir evlada sahip olabilmek için eşinin tavsiyesiyle kurban keser, aç doyurur, çıplak giydirir. Türk toplumunda özellikle erkek çocuğa, babanın yerini tutacak olan yiğit gözüyle bakılır. Ata-erkil bir toplum olan Türklerde, aile reisi olan babanın yerine oğlun geçeceği düşünüldüğü için oğul, ailede merkezdedir. Bu yüzdendir ki Oğul babanın yerine yetişenidir, iki gözünün biridir. (Ergin, 1984: 16) ifadesi Korkut Ata tarafından sürekli tekrar edilmektedir. Çocuğun Türk toplumunda bir değer olarak görülmesinin bir diğer nedeni de onun doğasında taşımış olduğu hareketlilik vasfıdır. Çocuk, Türk töresinin iç dinamiği ve toplumda statikliği kaldıran bir hareket unsurudur. Bu yönüyle toplum, kendi iç dinamiğini, çocuk sayesinde sürekli canlı tutar ve her daim kendini yeniler. 2. İtibar Kaynağı Olarak Çocuk Türk toplumunda, bir ihtiyaç, bir gelecek unsuru ve bir yaşatıcı olarak görülen çocuk, her zaman saygı ve sevgi gösterilen bir varlıktır. Dede Korkut Hikâyeleri nin kurucusu olan Türk ün ortak vicdanında ve ortak aklında, çocuk, küçük de olsa onurlu bir kişiliğe ve olgunluğa sahip olarak karşımıza çıkar. Türk toplumunun aynası olan Dede Korkut Hikâyeleri nde, çocuğa çoğu kez bir yetişkin gibi davranılır. Bu da çocuğun benliğinde, değer verilen bir varlık olduğu hissini doğurarak çocuğun kişilik gelişiminde onun için müspet bir taraf oluşturur. Dede Korkut Hikâyeleri nde, Türk töresinin mahiyetinde yer alan gururlu, şerefli ve onurlu insan tipi, çocuğa da yansıtılmıştır. Hikâyelerde, babası veya kardeşi esir düşen çocuklara, onların esaretiyle ilgili bilgi verilmez; aksine onların esir düştüğü değil, öldüğü söylenir. Böylelikle Türk toplumunda en büyük ayıplardan biri olarak sayılan esaret, çocuğa hissettirilmez ve çocuğun onuru, aile ve toplum tarafından korunur. Nitekim, Kazılık Koca, Düzmürd Kalesi ne esir düşünce, oğluna bir yaşından on beşine gelinceye kadar, onun esaretinden bahsedilmez. Ayrıca, Uşun Koca Hikâyesi nde, Segrek in, kardeşi Egrek in esaretinden haberinin olmaması da yukarıda anlatılanları desteklemektedir. 3. Güven Kaynağı Olarak Çocuk Türk toplumunda, çocuk, bir gelecek abidesidir. Yani toplumun değerlerini sonraki kuşaklara taşıyacak olan tek unsurdur. Çünkü kültür değerleri insanla taşınır ve onunla geliştirilir. 211

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Dede Korkut Hikâyeleri nde, çocuk, geleceğin teminatı olarak görülmektedir. Bu yüzden, çocuk, toplumda saygın bir yere sahiptir. Toplumun aynı değerlerle gelecekte yaşaması, yetiştirilecek olan bireylere bağlıdır. M.Ö.650 de Kuan Tzu nun söylemiş olduğu Bir yıl sonrası ise düşündüğün, tohum ek. Yüzyıl sonrası ise düşündüğün insan eğit. (Akt. Fidan, Erden, 1987:1) sözleri de çocuğun gelecek için iyi bir teminat olduğunun göstergesidir. Türk ün töre kitabı olan Dede Korkut Hikâyeleri nde, bir temsilci olarak görülen çocuğa, aile ve toplum tarafından sonsuz bir güven vardır. Ailenin ve toplumun bu güven adımı, çocuğun gelişim sürecini hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlamasında etkili bir rol oynar. Ayrıca aile ve toplum çocuğa güvendikçe, çocuk da kendine güvenir ve kendi başına iş yapabilme yeteneği kazanarak topluma faydalı bir kişi haline gelir. Begil Oğlu Ermen Destanı nda, attan düşerek ayağını kıran Begil Bey in, kafirle savaşması için oğlu Emren e kendi atını, zırhını, silahını vererek ona Güçlü belimin kuvveti oğul (Ergin, 1984: 170) demesi; Salur Kazan ın oğluna güvenip onu obada bırakarak ava çıkışı, Türk töresindeki ve aile yapısındaki çocuğa olan sonsuz güven özelliğini yansıtır. Ayrıca, bu güvenle, çocuğa, yaşanılan anın değil, yaşanılacak olan tüm zamanın temsilcisi olduğu hatırlatılır ve çocuğun bu yönde gelişmesi sağlanır. 4. Gelecek İmgesi Olarak Çocuk Dede Korkut Hikâyeleri nde anlatılan Türk töresine göre, Bugün baba adını yürüten çocuk, yarın devlet ve toplum adını da yürütecektir düşüncesi hakim olduğundan, erkek çocuk toplumdaki diğer bireylere göre farklı bir misyona sahiptir. Korkut Ata bu hususta, Baba adını yürütmeyen hayrat oğul baba belinden inince inmese daha iyi, ana rahmine düşünce doğmasa daha iyi. (Ergin, 1984: 16) diyerek, erkek çocuğun üstlenmesi gereken misyonu yerine getirememesi durumunda, onun değerinin toplum için bir şey ifade etmeyeceğini açıklar. Erkek çocuk bir gelecek abidesi gibi görüldüğü için, babanın yerini alacak olan ve toplumu aynı şekilde yaşatacak olan tek kişidir. Bu yüzdendir ki, Korkut Ata, Oğul babanın yerine yetişenidir, iki gözünün biridir. (Ergin, 1984: 16) ifadesini sıkça tekrarlamaktadır. Kafirler, Salur Kazan ın oğlu Uruz a annesinin gözleri önünde işkence ederek, Uruz un annesini ortaya çıkarmaya çalışırlar. Ancak oğul, annesine ortaya çıkıp kendini belli ettirmemesi için, Pis dinli kafirin döşeğine varmayasın, kadehini sunmayasın, babam Kazan ın namusunu lekelemeyesin. (Ergin, 1984: 48-49) der. Böylelikle de babasının adını savunur ve onun lekelenmesini engeller. 212

5 Dede Korkut Hikâyeleri nin Ayrıca, Begil oğlu Emren in anlatıldığı hikâyede de Emren, babası Begil i, yaralıyken, Aslan yavrusu yine aslandır. (Ergin, 1984: 169) sözüyle yüceltir ve babasına, onun adını yaşatacağının mesajını verir. 5. Çocuğun Kimlik Kazanma Süreci ve Aile-Toplum İlişkisi Türk töresinin damgasını taşıyan aile ve toplum, çocuğun kimlik kazanma sürecinde bir hazırlık safhası ve bir rehberlik servisi gibidir. Çocuğun dünyada gözlerini açtığı ilk çevre ailesidir. Türk toplumunda, çocuğun gelişiminin temelini almış olduğu ilk yer olan ailenin, temel görevi: Çocuklara iyi bir model olarak, Çocukları aile (kendileri) ile coşkusal bağlarını koparmadan,bağımsızlığa (Tuncer, 1980: 5) ve hayata hazırlama işlevidir. Bu hazırlık safhasında, çocuğun tek yönlendiricisi ona rehber olan ailesidir. Daha sonraki aşamalarda, bu yönlendiricilik vasfı, aile ve toplum ortaklığıyla sürdürülür. Dede Korkut Hikâyeleri nde, çocuğun hayata hazırlanması aşamasının ilk safhasında, ailenin rolü çok büyüktür. Öyle ki, daha hikâyelere başlamadan önce, Korkut Ata nın o sihirli sözleri arasında da bu konuya değinilmiştir. Korkut Ata nın, Kız anadan görmeyince öğüt almaz, Oğul babadan görmeyince sofra çekmez. (Ergin, 1984: 16) ifadesi tamamıyla aileden çocuk eğitimi için beklenen şeyleri özetlemektedir. Bu ifadede, ailelerin çocuklarını yetiştirmesi açısından nasıl bir çizgi takip etmeleri gerektiği anlatılmıştır. Çocuk eğitiminde, aile ve toplum her zaman için bir örnektir. Bu örnekten müspet özellikler kazanan çocuklar, güzel karakterli bir insan olma yolunda ilk adımı atmış olurlar. Bu yüzden, çocuk, aile ve toplum örneğini iyi bir şekilde izlemeli ve bundan en iyi şekilde faydalanmalıdır. Kazan Bey, oğlu Uruz un ad alamamasından dolayı üzülürken, Uruz, babasına Hüneri oğul babadan mı görür öğrenir, yoksa babalar oğuldan mı öğrenir, ne zaman sen beni alıp kafir hudut boyuna çıkardın, kılıç çalıp baş kestin, ben senden ne gördüm ne öğreneyim (Ergin, 1984: 93) der ve babasından kendisine bir şeyler öğretip, örnek olmasını ister. Toplumda bir alp tipi olan Kazan Bey de bu istek üzerine, Uruz u ava götürür ve ona iyi bir model olmak için çaba sarfeder. Bu örnekten de anlaşıldığı gibi, aile ve toplum, çocuğun kimlik kazanma sürecinde önemli etkenlerdir. Bu kimlik kazanma süreci içerisinde olumlu nitelikler taşıyan davranışlar, çocuğa kişilik kazanma yolunda yardım ederken; aksi durum, çocuğun kişiliğinin olumsuz yönde gelişmesine neden olacaktır. 213

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) 6. Korunan ve İtilen Çocuk İkilemi Türk toplumunun çocuğa bakış açısı genellikle müspettir. Batı toplumlarının mitlerinde yer alan tanrıların çocuklarını bir rakip olarak görüp onları yutması gibi bir yaklaşım, Türk ün töresinde mevcut değildir; aksine Türklerde çocuk, toplumun merkezine yerleştirilmeye çalışılan ve toplumca saygı duyulan bir varlıktır. Öyle ki toplumda aileler çocukları sayesinde itibar kazanan bir yapıdadırlar. Bayındır Han ın, Kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin. Oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun. (Ergin, 1984: 21) demesinin temelinde de bu yatmaktadır. Dede Korkut Hikâyeleri nde anne ve babanın oğullarını tehlikeden uzak tutma uğraşı içerisinde oldukları ve onları, hatalarına rağmen her zaman sahiplendikleri net bir şekilde görülmektedir. Kanglı Koca ve eşinin, oğulları Kan Turalı nın bir kızla evlenmek için aslan, boğa ve deve ile savaşma isteğine karşı çıkışları, Salur Kazan ın esir olduğu hikâyede, oğlu Uruz un onu kurtarmaya gitmek istediği sırada, annesinin Uruz a engel olma isteği, Deli Dumrul un Azrail canını alacağından dolayı eşine, Gözün kimi tutarsa, gönlün kimi severse, sen ona var. İki oğlancığı öksüz koyma. (Ergin, 1984: 120) demesi, savaşa girmemesi gerekirken, savaşa girip esir düşen Uruz un, bu hatasına rağmen babası tarafından esaretten kurtarılması gibi örneklerden de ailelerin çocuklarına ne derece önem verip sahip çıktıklarını görmekteyiz. Dede Korkut Hikâyeleri nde ailenin ve toplumun çocuğa olan bu müspet yaklaşımı, Tepegöz Hikâyesi nde farklı bir boyuta taşınarak evrensel bir mesaja dönüştürülmüştür. Bu mesaj, çocuğun hiçbir zaman ezilmemesi ve dışlanmaması gerektiği mesajıdır. Dede Korkut Hikâyeleri nde ezilen çocuk örneğini Tepegöz teşkil etmektedir. Tepegöz, ezilen insanın topluma olan düşmanlığını yansıtan bir tiptir. Bu tip, daha doğmadan garip bir nesne içindeyken Oğuz beylerince tekmelenir, taşlanır ve ezildikçe de büyür. Tepegöz, ezilerek ve şiddete maruz kalarak doğduğu için, her zaman şiddeti bilinçaltında beslemiştir. Tepegöz ün şiddet sebebini, Korkmaz, Tepegöz pay alamadığı varlık dünyasından bu sefer öc almaya kalkışmaktadır. (Korkmaz, 2000: 263) şeklinde açıklar. Tepegöz ün varlık dünyasından alamadığı pay, aslında sevgidir. Bu yüzden aileden ve çevreden sevgi payını alamayan çocukların topluma karşı olan eğilimi, her zaman nefret duygusu içermektedir ve bunun en güzel örneğini de Tepegöz teşkil etmektedir. 214

7 Dede Korkut Hikâyeleri nin Tepegöz Hikâyesi nde aileye ve topluma, çocuğa şiddet uygulanmaması ve çocuğun dışlanmaması gerektiği mesajı verilmektedir. Ailenin ve toplumun geleceği olan çocuk ezilirse, yarın o da kendi ailesini ve toplumu ezecektir. Bunun doğal bir sonucu olarak, ezilen çocuk sonradan sahiplenilse bile, çoğu zaman düzeltilemez ve tıpkı Tepegöz ün, Oğuz un başına kara bir belâ olduğu gibi, ezilen çocuk da toplumun başına belâ olur ve onun ıslah edilmesi de çoğu zaman imkansız hale gelir. Öyle ki Aruz, Tepegöz ü Basat tan ayırmadan büyütse bile, Tepegöz ün bilinçaltına atmış olduğu Ezildim ve ezeceğim düşüncesini yok edemez. Bundan dolayı, çocuk eğitiminde, toplum, çocuğu değil, şiddeti dışlayarak çözüm yolları üretmeye çalışmalıdır. Ayrıca, toplum, kendi çocuklarını yargılamadan önce, onları suça iten nedenleri araştırmalıdır. Victor Hugo, Sefiller adlı romanında Suçu işleyen insandan önce suçun geçtiği yolları görmek gerekmektedir. (Akt. Özcan, 2000: 104) diyerek, buna dikkat çekmektedir. Bu yönüyle aile ve toplum, çocukların hatalarını, onların yetişmeleri için bir tecrübe alanı olarak görmeli ve hoş görü ile karşılamalıdır. Bu durumda, yetişkinler, Çocuğun yanlış eylemlerinin sonuçları ona doğruyu öğretecektir.yetişmenin doğal yasası budur. (Ercan, 2000: 34) ilkesini unutmadan hareket etmelidirler. 7. Aile ve Toplumun, Çocuğun Davranışlarını Kontrol Etme Süreci: Ödül ve Ceza Dede Korkut Hikâyeleri nde, çocuk, yapmış olduğu faydalı işlerden dolayı daima ödüllendirilmektedir. Bu ödüller de çocuk için güçlü bir pekiştireç olur. Toplum içinde verilen pekiştireçler, çocuğun kişiliğinin olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunur. Dede Korkut Hikâyeleri nde, çocuğa verilen ilk ödül addır. Türk toplumunda, kahramanlığa atılan ilk adımda, çocuğa önce adı verilir daha sonra da buna bağlı olarak, müspet adımı gerçekleştirecek olan farklı pekiştireçler verilir. Dirse Han Destan ında, Dirse Han, Dede Korkut un tavsiyesiyle boğayı öldürüp ad alan oğluna, adın yanında bir de beylik ve arazi verir. Bu olay da Boğaç Han ı yaşayacağı diğer olaylar karşısında cesaretlendirir ve onu olumlu davranışlarını devam ettirmesi yolunda güdüler. Dede Korkut Hikâyeleri nde, dışlanan ve cezalandırılan çocuk, Tepegöz olmuştur. Ancak Tepegöz ün dışlanması ve cezalandırılması olayı, Oğuz Boyu nun başına giderek artan bir belâ olur. Bu örnekte, çocuk eğitiminde, ceza yerine ödülün daha etkili bir yöntem olduğu apaçık bir şekilde görülmektedir. 215

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) B) ÇOCUĞUN, AİLE VE TOPLUMA BAKIŞ EKSENİ 1. Çocuğun Ata Adını Yaşatma Arzusu ve Gelecek Bilinci Türk toplumunun, bireylerine aşılamak istediği niteliklerden belki de en önemlisi, ata soyunu devam ettirme ve toplumu ilelebet yaşatma duygusudur. Dede Korkut da Baba adını yürütmeyen hoyrat oğul baba belinden inince inmese daha iyi, ana rahmine düşünce doğmasa daha iyi. (Ergin, 1984: 16) diyerek, Türk ün bu töresini perçinlemektedir. Dede Korkut Hikâyeleri nin kahraman adayları, Dede Korkut un yukarıda belirttiğimiz öğüdünü benliklerine yerleştirmiş oldukları için, kendilerini bir gelecek unsuru olarak görürler ve öncelikle babalarının (atalarının) adını yüceltme ve onun ününe zeval getirmeme uğraşı içerisine girerler. Kahramanlar, her daim baba adını ilerletmeyi kendilerine görev sayarlar ve onun onurunu kendi onurları gibi yüceltme arzusu taşırlar. Örneğin, Begil Oğlu Emren Destanı nda, Emren, babası Begil in yokluğunu aratmamak için, savaş meydanında mücadele eder. Ayrıca, Emren, Aslan yavrusu yine aslandır. (Ergin, 1984: 169) ifadesini kullanarak babasını yüceltir. Tüm bu örneklerde de görüldüğü gibi, Türk toplumunda, çocuğa, yaşamış olduğu toplumun iç dinamiği olma ve bunu her zaman sürdürme vasfı yüklenmiş ve çocuğun bilinçaltına da Baba adını yürüten, yarın devlet adını da yürütür. felsefesi yerleştirilmeye çalışılmıştır. 2. Çocuğun Samimiyet ve Bağlılık Duygusu Dede Korkut Hikâyeleri nin kahraman adayları, gözlerini açmış oldukları varlık aleminde, kendilerine değer veren ailelerine ve dolayısıyla da toplumlarına sımsıkı bağlıdırlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bireyin aileye ve topluma bağlılığı, hem bireysel açıdan kazanması gereken değerlerin tümünün ailede ve toplumda olması hem de genel olarak toplumsal kalıtım içerisinde gizli olan birliktelik, bizlik, bilinçaltısının meydana getirdiği arzudan doğmaktadır. Ayrıca, kahraman adaylarında, aileye ve topluma bağlılığın yanında, özellikle babaya sonsuz itaat vardır. Örneğin; Uruz un babası olan Salur Kazan, Uruz a, savaşa katılmaması gerektiğini söyler ve Uruz da bu söz üzerine savaşa katılmayarak babasına olan itaatini gösterir. Dede Korkut, hikâyelerde, oğulun babaya olan itaatini O zamanda oğul, baba sözünü iki eylemezdi, iki eylerse o oğlanı kabul eylemezlerdi. (Ergin, 1984: 97) diyerek dile getirmiştir. Ancak, burada, Türk toplumunun çocuğun itaat duygusuna olan bakış açışı, katı kurallarla yaşayan bir tabu gibi değil, doğal ve özgür bir ortamda (yaşam alanında) çocuğun bilinçaltına yerleştirilen bir olgu olarak görülmeli ve toplum kabulü ile çocuğun kabulünün herhangi bir zorlama 216

9 Dede Korkut Hikâyeleri nin olmaksızın, saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde birleşmesi olarak algılanmalıdır. Bu hususta Gövsa, Çocuğu itaat aracılığıyla özgürlüğe hazırlamalı ve itaati çocuğu özgür bırakarak sağlamalıdır. (Gövsa, 1998: 73) diyerek, itaatin, çocuğa, özgür bir ortamda nasıl ve ne şekilde kazandırılması gerektiğini belirtir. Hikâyelerde, aileye ve topluma sonsuz bir bağlılık söz konusu olduğu halde, bazen kahraman adayları, esaret vb. gibi, ailelerinin onurunu düşürecek olan bazı olaylar karşısında, anne ve babalarını dinlemeyip durumu düzeltmek için ailelerinin izni olmamasına rağmen evlerinden ayrılırlar. Ancak, kahraman adayları, ailelerinin rızası olmamasına rağmen evlerinden ayrılırken, anne ve babalarının ellerini öpmeden ayrılmazlar. Çünkü, onlar bu kahramanlık serüveninde, ötekileşmiş, bilinçleri çürümüş, yabancılaşmış karakterler olmamak için, ölümle yüzleşmeyi göze alan ve İnsanî özlerini kaybetmektense bedensel varlıklarını tüketmeyi tercih eden (Özcan, 2000: 101) kahramanlardır. Bu da, bizlere, kahraman adaylarının (çocukların) ailelerine ne denli içten duygularla bağlı olduklarını gösterir. Dede Korkut Hikâyeleri nde, aileye ve topluma bağlılığı, şu ifadelerden de çıkarabiliriz: Segrek in, ağabeyi Egrek i, esaretten kurtarmadan gerdeğe girmek istememesi; ayrıca, Uruz un, ailesi sahipsiz ve atasız kalmasın diye, kendini kurtarmaya gelen babası Kazan Bey e Oğul için baba ölmek ayıp olur. (Ergin, 1984: 105) demesi... Dede Korkut Hikâyeleri nde, çocuk, kahramanlık yapıp ad almış olsa da, onun feryadında anne ve babanın her an yâdı vardır. Yani toplumun en küçük çekirdek yapısını oluşturan aile ile, evlat arasında, ne yapılırsa yapılsın, kopmayan bir bağ vardır. Öyle ki, hikâyelerde, evinden kahramanlık için ayrılıp sonradan esir düşen kahraman adaylarının, kafir elindeki azabı, Baba diye ağlattılar, ana diye bağırttılar. (Ergin, 1984: 98) ifadesiyle verilmiş ve çocuğun ağzından, büyümüş olsa bile, anne ve baba adının düşmediği anlatılmıştır. Kahraman adaylarının, toplum özelliklerinin tamamını ihtiva eden ailelerine olan bağlılıkları, onlara, her zaman toplumsal değerleri kazanma olanağı sağlar. Günümüzde aile ile çocuk arasında tam anlamıyla bir diyalog kurulamadığı için, bazı ailelerin çocukları, ailelerinin toplumsal kalıtımdan getirdiği değerleri kazanamaz durumdadırlar. Bu yüzden çocuklar Ben den sıyrılıp Biz olamamaktadır. 3. Çocuğun Varlık Dünyasındaki Sığınağı: Anne Çocuğun varlık dünyasına açılan kapısı annedir. Çocuk, anne vasıtasıyla varlık dünyasına taşınır ve bu dünyada ilk olarak anneyi tanır. Anne, çocuk için vazgeçilmez bir konumdadır. Çünkü, anne, çocuğu doğar doğmaz sahiplenir ve onu bağrına basarak, bu 217

10 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) dünyada, savunmasız olan çocuğuna güvenecek bir sığınak olur. Savunmasız çocuk, annesiyle vardır. Çünkü, o, anne olmadan büyüyemez ve sağlıklı bir kişilik gelişimine sahip olamaz. Çocuk, anne tarafından sahiplenildikçe, zorluklarla dolu olan bu dünyada güç sahibi olur. Anne tarafından sahiplenilip, güven verilmeyen çocuk, bir hiçtir. Tepegöz örneğinde de görüldüğü gibi, annesiz olan Tepegöz, hiçbir zaman olumlu bir karakter yapısına sahip olamaz. Tüm bu yönleriyle, çocuğun, savunmasız olarak geldiği varlık dünyasında, anneye özel bir bağlığı ve hatta bir muhtaciyeti vardır. Öyle ki, anne, yaşadığı müddetçe adeta çocuğuna hayat veren bir varlık gibidir. Nitekim, Boğaç Han Hikâyesi nde, Hz. Hızır ın, Boğaç ın yarasına tek çarenin Dağ çiçeği ve Ana sütü olduğunu söylemesi de annenin bir ömür boyu çocuğuna hayat veren ve onu varlık dünyasında sahiplenen bir koruyucu olduğunun ispatıdır. C) ÇOCUĞUN İÇ DÜNYASINDA OLUŞTURDUĞU BİLİNÇ EKSENİ 1. Çocuğun Bireyselliğe Geçiş Arzusunun ve Varlığının Farkındalığının Bilinçaltındaki Yeri ve Kahramanlık Sürecine Etkisi Türk toplumunda çocuk, kahramanlık yapmadan ad alamamaktadır. Bu nedenle o devir çocuğunun bilinçaltında, bugünkü çocuklara göre benliğini kazanma arzusu daha fazladır. Bu yönüyle, çocuğun, kahramanlık süresi başlangıcında cesaretini toplaması ve ben yapabilirim duygusunu (özgüveni) yakalaması gerekmektedir. Dede Korkut Hikâyeleri ndeki kahraman adaylarının hemen hepsinde bu özellik vardır. Hatta, hikâyelerdeki kahraman adayları (çocuklar), karşılaşılan bütün sorunların üzerine gitmektedirler. Begil Bey in oğlu Emren in, babası yaralıyken, babasının, kafir saldırısına karşı beylerden yardım istemesine razı olmaması ve kendisinin babasını aratmadan düşmana karşı koyması; Basat ın cesaretini toplayarak Tepegöz ü alt etmesi yukarıda anlatılanlara örnek gösterilebilir. Dede Korkut Hikâyeleri nin kahraman adaylarının bilinçaltında, ad kazanma kültü etrafında şekillenen Ben yapabilirim., Ben yapmalıyım. dürtüsü yer alır. Bu da, çocuğu, yaşayarak öğrenmeye yöneltirken ona girişken bir kişilik özelliği de kazandırır. Nitekim, Türk ün yaşantısında öğrenme, zaten birebir katılımla olur ve çocuk, bu öğrenme süreci içerisinde, her zaman olaylara aktif olarak katılır. Varlık âleminde, var olduğunun farkına varan çocuk, benliğini kazanmak için, büyüklerin ona örnek olması gerektiğini de dile getirmektedir. Uruz un, babası Kazan Bey e, Hüneri oğul babadan mı görür öğrenir, yoksa babalar oğuldan mı öğrenir, ne 218

11 Dede Korkut Hikâyeleri nin zaman sen beni alıp kafir hudut boyuna çıkardın, kılıç çalıp baş kestin, ben senden ne gördüm ne öğreneyim (Ergin, 1984: 93) diyerek sitemde bulunması da, onun içindeki bireyselliğe geçiş arzusunun, hat safhaya ulaşmış olmasındandır. Tüm bu yönleriyle, Dede Korkut Hikâyeleri ndeki çocuk, kendi kendine güveni, cesareti, öğrenme ve başarma isteği olan ve sürekli bilinçaltına yerleştirmiş olduğu Kahraman olmalıyım düşüncesiyle hareket eden bir konumda karşımıza çıkmaktadır. 2. Çocuğun Aklını Kullanma Becerisinin, Önce Ben Sonra Biz Oluşa Açtığı Kapı Dede Korkut Hikâyeleri nin kahraman adayları, o günkü toplumun karakterize ettiği değerlerle karşımıza çıkarlar. Bozkır bozkır dolaşan ve atlı-göçebe bir toplum olan Türklerde en fazla kabul gören değer, kahramanlıktır. Ancak, Dede Korkut Hikâyeleri nin kahramanları, sadece mert, gözü pek, korkusuz değil, aynı zamanda fizikî güçlerinin yanında aklını da kullanan bireylerdir. Yani Dede Korkut Hikâyeleri ndeki kahraman adayları, sert mizaçlarıyla beyin güçlerini birleştiren karakterlerdir. Burada belirtilmesi gereken önemli hususlardan biri de, çocuk eğitiminin temel noktalarından biri olan Eğitimi etkili kılmak için çocuğu, beden ve zihin güçlerini kullanma zorunda bırakma (Ercan, 2000: 44) ilkesidir. Bu ilke de onlara, karşılarında duran ve çoğunlukla fizikî güçle hareket eden rakiplerini yenme becerisi kazandırarak ad ve ün sahibi olmaları yolunda iyi bir adım olur. Bu yönüyle, bilek gücüne aklını da katıp önce, topluma kendini kanıtlayarak bir kahramanlık benliği kazanan çocuk, daha sonra, toplum menfaatlerini düşünerek, benliğini (beni), topluma (bize) feda eder. Tepegöz Hikâyesi nde benlik arayan Basat, Tepegöz ü, demiri ateşte ısıtıp Tepegöz ün gözüne batırmak ve koyun postuna bürünmek gibi akıl ürünü olan eylemlerle yenip, önce benlik kazanır sonra da toplumu beladan kurtararak biz misyonunu yakalar. Ayrıca, Boğaç Han ın, yumruğunun boğaya destek olduğunu anlayarak yumruğunu çekip, boğayı yere yıkışı da fizikî güçle aklın birleşmesine güzel bir örnektir. Yukarıda bahsedilen örneklerde de görüldüğü gibi, kahraman adayları, kahramanlıklarını daima akıl ve güç birleşimiyle elde ederler. Yani, bu kahramanlar,...giderek evrenselleşen bir felaketi ortadan kaldıran Düşünen insan rolüne bürünürler(korkmaz, 2000: 259). Fizikî güçleri yanında Düşünen insan rolünü de üstlenen bu kahramanlar, kendi toplumları için giderek büyüyen felaketleri engelleyerek, toplumun çizdiği biz olma ekseninde yerlerini alırlar. 219

12 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) 3. Toplumun Sunduğu Örnek Modeller Karşısında, Çocuğun Algısı Dede Korkut Hikâyeleri nin kahraman adaylarının benliklerini kazanıp kahraman olma isteği, sadece ad ve ün kazanmak için değildir. Kahraman adaylarının yolunu çizip onları kahramanlığa yönelten asıl unsur, toplumun Atalar kültü nde yaşatılan ve onun kalıtımsal bir özelliği olan Alp tipi yetiştirme gayesidir. Her toplum, yetiştireceği bireylere bazı değerler yüklemeye çalışır. Bir başka deyişle Her medeniyet şekli kendisini yaşatacak insan tiplerini hususî olarak yetiştirir. Bunun için bazı müesseseler yaratır. Göçebe toplumda bu yetiştirme fonksiyonu, örf ve adetler tarafından ifa olunur. (Kaplan, 1996: 52). Bu yönüyle, birey, toplumun oluşturduğu gelenekler dairesinde döner ve o daireyi benimseyerek önce ben, sonra biz olur. Çocuk Ben Biz ( Toplum) Birey, toplumun kalıtsal özelliklerini üstlenmek ve kendine entegre etmek zorundadır. Yoksa, toplum, onu kendi dairesi dışına iter ve onu yalnızlığa hapseder. Bu yüzden, çocuk, başta ailenin, sonra da toplumun kendisine sunduğu normları kabullenmeye başlar. Bu kabul sırasında, çocuğun, sunulan örnekleri algılayış tarzı çok önemlidir. Dede Korkut Hikâyeleri nin kahraman adayları, çevrelerindeki örnek şahısların karakterlerini kendilerinde mükemmel bir şekilde toplamayı başarırlar. Örneğin, Emren, kimlik kazanma süreci içerisinde, babasını öyle güzel izleyip tahlil etmiştir ki, ilk defa savaşmasına rağmen, savaş meydanında, babası Begil i aratmamıştır. Dede Korkut Hikâyeleri ndeki kahraman adayları, kendilerine ısrarla model ararlar. Çünkü, kahraman olma isteği taşıyan bireyler, toplumda benlik kazanmak için, kendilerine rehber olacak modeller seçmek zorundadırlar. Bu model de çocuğun en yakınında olan babasıdır. Uruz, babası Kazan Bey e Hüneri oğul babadan mı görür öğrenir, yoksa babalar oğuldan mı öğrenir, ne zaman sen beni alıp kafir hudut boyuna çıkardın, kılıç çalıp baş kestin, ben senden ne gördüm ne öğreneyim (Ergin, 1984: 93) der. Daha sonra Kazan Bey, Uruz un istediklerini yapar ve onun hayat karşısında tecrübe kazanmasını sağlar. Dede Korkut, Kız anadan görmeyince öğüt almaz Oğlan babadan görmeyince sofra çekmez. (Ergin, 1984: 16) ifadesi ile ailevi ve toplumsal normlardan, çocukların alması gerekenleri anlatır. Çünkü, bu ifade, Türk töresinin bir parçasıdır. Kahraman adayları, ilerde benliklerini kazanıp kahraman olmak ve toplumda saygı görmek istiyorlarsa, bu töreye uymalı ve toplumla aynı yöne akmalıdırlar; aksi takdirde kişi, en fazla Ben olur ve Biz misyonuna ulaşamaz. Bu da, eksik bir kimlik kazanımına neden olur. 220

13 Dede Korkut Hikâyeleri nin Dede Korkut Hikâyeleri nde, toplumsal normları hiçe sayan ve bu yönleriyle de ruhsal büyümelerini tam anlamıyla tamamlayamayan iki kahraman vardır. Bu kahramanlar, Bu dünyaya gelen ve etten bir kafeste yaşayan biricik ben olarak kendiniz bir aldatmaca ve düzmecedir (Watts, Akt. Özcan, 2000: 100) düşüncesinden ve dolayısıyla da biz değerinden haberdar olmayan Tepegöz ve Deli Dumrul dur. Bu kahramanlardan Tepegöz, içindeki şiddete esir olur. Böylelikle kötü bir ben misyonu üstlenir ve daima Ben de kalır. Deli Dumrul ise büyük konuşmasının ve çıkarcılığının meydana getirdiği menfî durumun bedelini, başkalarına ödetme düşüncesinden dolayı Biz misyonu kazanamaz ve kötü bir Ben olur. Bundan da anlaşılmaktadır ki, toplumla aynı yere bakmayan ve aynı yöne akmayan bireyler hiçbir zaman toplumun istediği bir Ben ve bir Biz olamazlar. DEDE KORKUT HİKÂYELERİ NİN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNE SÜRDÜĞÜ DEĞERLER VE ORTAYA ÇIKARMAK İSTEDİĞİ TİP ÜZERİNE ÇIKARIMLAR a) Çocuk, toplum içerisinde kabul görmek ve bir değer olmak istiyorsa, muhakkak, toplum töresindeki unsurları benimsemeli ve bir toplum normu olan, büyüklere karşı saygıyı ve itaati elden bırakmamalıdır. Çünkü, itaat etmeyen ve toplum değerlerini benimsemeyen birey, dışlanır ve hiçbir zaman Biz olamaz. Zaten, Aklı başında hiç kimse toplumsallık duygusuna sırt çevirerek, onun yeterince etkinliğinden uzak büyüyüp gelişemez (Adler, 1998: 49). b) Aile ve toplum, kendi değerlerine duyarlı bireyler yetiştirmek istiyorsa, öncelikle bünyesinde barındırdıkları çocuğa, belli bir yaştan sonra bir yetişkin gibi davranmalıdır. Çocuğu bir yetişkin gibi görmek, onu, düzenli bir ergenlik ve benlik kazanma devresine itecektir. Bilinçli bir şekilde uygulanacak olan yetişkin gibi davranma süreci, çocuğa, toplumda müspet bir kimlik sunacak ve onu, toplum açısından faydalı bir birey haline getirerek, onun kimlik bunalımı yaşamasını engelleyecektir. c) Aile ve toplum, kendi iç dinamiği olan çocuklara, hiçbir zaman kendi normlarını kabul ettirmek için şiddet uygulamamalıdır. Çünkü, Tepegöz olayında da gördüğümüz gibi, şiddete maruz kalan çocuğun, topluma ve çevresine vereceği tepki sadece şiddet olacaktır. Bu yüzden, doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreç olan eğitimde, aile ve toplum, çocuğa, şiddet uygulamadan, onu, tüm kusurlarıyla geç olmadan kucaklanmalı ve sahiplenmelidir. 221

14 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) d) Çocuğun yetişmesinde, aile yaşantısı çok önemlidir. Çünkü, toplumun en küçük birimi olan ve toplumun kalıtsal özelliklerini en iyi şekilde taşıyan aile, çocuk için karşılaşılan ilk modeldir. Bu yönüyle, çocuğun dünyasında, aile, bir okul olduğu için, çocuk, kendine anne ve babayı bir model ve bir öğretmen olarak görmektedir. Bu yüzden, çocuğun karşısında bir model olan aile, tüm yaşantısıyla bir rehberlik servisi gibi olmalıdır. Çocuğun eğitimi açısından aile, kazandıracağı değerler için kendisine bir çizgi belirlemelidir. Öyle ki, Dede Korkut, ailelerin belirleyeceği yaşantı çizgisinin önemini şöyle dile getirmektedir: Kız anadan görmeyince öğüt almaz Oğul babadan görmeyince sofra çekilmez (Ergin, 1984: 16) Ayrıca, Joseph Jaubert in Çocukların öğütten çok iyi örneğe ihtiyacı vardır. (Elazığ Reh. ve Arş. Mer. Md. Yay. 2002: 31) sözü de, ailelerin çocuk eğitiminde nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlatmaktadır. e) Çocuğun gelişimi açısından, ailenin ve toplumun, çocuğu sahiplenmesi yeterli değildir. Bu desteğin yanında, çocuğa, yapmış olduğu iyi işlerden dolayı pekiştireç de verilmelidir. Çünkü, pekiştireç Bir davranışın ileride yinelenme olasılığını artıran uyarıcı (Sönmez, 2001: 126) olduğu için, çocuğun, aldığı pekiştireçler doğrultusunda yapmış olduğu güzel şeyleri tekrarlaması, onun gelişimini olumlu yönde sürdürmesini sağlamaktadır. f) Çocuğa, aile ve toplum, yersiz müdahalelerde bulunmamalıdır. Çünkü, çocuk, belli bir zamandan sonra hareketlerinin sınırlandırılmasından hoşlanmaz. Ayrıca hareketleri kısıtlanan ve sürekli kendi kararları dışında yönetilen çocuklar, toplum içerisinde, silik karakterlere sahip bireyler haline gelirler. Bu durumla ilgili olarak Ercan:, Onun her davranışına karışmak, böyle koltuk değneği ile yürütmeye çalışmak, (çocuğun) gelişimini engeller. Üstelik davranışlarını da bozar. Bu bağımlı yaşayışa koşullanan çocuk, yeteneklerini özgürce kullanma becerisini, yüksekliğini gösteremez. Silik ve başarısız bir kişilik geliştirir. (Ercan, 2000: 44) diyerek, çocuğun özgür bir ortamda büyümesi gerektiğini vurgular. Aile ve toplum, çocuğun, sorunlarını kendi yöntemleri ile çözmesine izin vermeli ve onun hareketlerini sınırlandırmadan, cesaretini denemesine olanak sağlamalıdır. Çünkü, çocuk, belli bir zamandan sonra artık çocuk değil, oyuncağını bırakmış bir yetişkin gibidir. Bu yüzden, çocuğa, özgürlüğü verilmeli ve başkaları tarafından yönetilen bir robot olmaktan kurtarılarak Düşünen İnsan rolüne büründürülmelidir. Nitekim, Adler in söylemiş olduğu Ancak özgürlüktür ki, güçlü insanlar çıkarır bağrından; baskı 222

15 Dede Korkut Hikâyeleri nin ise öldürür, yıkıma sürükler insanı (Adler, 1998: 34) sözü de çocuğun özgür bir yaşama alanında yetiştirilmesi gerektiği konusundaki fikirlerimizi destekler mahiyettedir. g) Aile ve toplum, yetiştireceği bireye, güven aşılamak zorundadır. Çünkü, atlıgöçebe bir toplumda yetiştirilmek istenen çocuk, aktif bir yapıya sahip olmalıdır. Çocuğa kazandırılmak istenen aktiflik de ancak çocuğa verilecek olan güvenle ateşlenmektedir. h) Türk toplumu, atlı-göçebe yapısı itibariyle hareketli ve aktif bir toplumdur. Bütün bireyler yaşamın içerisinde, yaşama aktif olarak katılmaktadırlar. Bu yüzden, toplumdaki diğer bireylere nazaran çocuk, daha da dinamik ve enerjik bir yapıya sahiptir. Çocuğun öğrenmesi de kendi yapısı gibi durağan değil, aktif bir katılımla olur. Öyle ki, Bir insanın devinimlerinin yöneldiği amaç, o insanın çocukken dış dünyadan aldığı izlenimlerin etkisi altında gelişip ortaya çıkar (Adler, 1998: 39). Türk toplumunda, çocuk da, öğrenmesi gereken bütün olayların içinde olmalıdır. Çünkü, sözle ve nasihatle tam öğrenme sağlanamaz. Çocuğa, birebir yaşamış olduğu çevredeki materyalleri kullanması ve yaşayarak öğrenmesi öğretilmelidir. KAYNAKLAR Adler, A. (1998). ( Çev: Kamuran Şipal). İnsanı Tanıma Sanatı. İstanbul: Say Yayınları. Çocukluk, Gençlik Çağı Eğitimi ve Problemleri, (2002). Elazığ: Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yayınları. Ercan, A. R. (2000). Eğitimde Biz ve Çocuklarımız. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı. Ergin, M. (1984). Dede Korkut Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Yayınları. Fidan, N. ve Erden, M. (1987). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. Gövsa, İ. A. (1998). Çocuk - Çocukta Duygusal Gelişim-. İstanbul: Hayat Yayınları. Kaplan, M. (1996). Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri. İstanbul: Dergah Yayınları. Korkmaz, R. (2000). Fenomenolojik Açıdan Tepegöz Yorumu. Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları Özcan, T. (2000). Romanda Sosyal Ortam. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2) : Sönmez, V.(2001). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık. Tuncer, O. (1980). Çocuk, Aile ve Çevresi. Çocuk ve Eğitim. Ankara: Türk Eğitim Derneği

16 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) 224

HİKÂYE (ÖYKÜ) Tarihçe ve İlkler Dede Korkut (Korkut Ata) Kimdir? Dede Korkut Hikâyeleri ve Eğitim Araştırma Sonuçları Yararlanılan Kaynaklar

HİKÂYE (ÖYKÜ) Tarihçe ve İlkler Dede Korkut (Korkut Ata) Kimdir? Dede Korkut Hikâyeleri ve Eğitim Araştırma Sonuçları Yararlanılan Kaynaklar HİKÂYE (ÖYKÜ) Tarihçe ve İlkler Dede Korkut (Korkut Ata) Kimdir? Dede Korkut Hikâyeleri ve Eğitim Araştırma Sonuçları Yararlanılan Kaynaklar Hikâye/ Öykü Nedir? Hikâye ya da öykü, gerçek ya da gerçeğe

Detaylı

Can Kardeş Kreşi Rehberlik Servisi ARALIK 2014 REHBERLİK BÜLTENİ

Can Kardeş Kreşi Rehberlik Servisi ARALIK 2014 REHBERLİK BÜLTENİ Sevginin Ölçüsü Ne Olmalı? Çocuklar anne babaların hayatlarındaki en önemli varlıklardır. Uzun süren bir bekleyişin ardından kavuştukları çocuklarına ellerinden gelen ne varsa vermeye, imkanlarını onlar

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2.

Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2. Ulusal Düzeyde Çocuk Hukuku Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN Çocuk Hukuku Hukukun çocuklara özgü, çocuk haklarını düzenleyen dalıdır. Çocuk hukuku, özel hukuk, kamu hukuku, sosyal hukuk ve uluslararası hukukta

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN Biraz düşünelim... Alışverişe gittiniz; her zaman akıllı ve anlayışlı olan oğlunuz istediği oyuncağı alamayacağınızı söylediğinizde

Detaylı

Ailenin çocuk yetiştirmedeki tutumunu ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlarını anlamak için aile tutum modeli ni bilmek yararlı bir yaklaşımdır.

Ailenin çocuk yetiştirmedeki tutumunu ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlarını anlamak için aile tutum modeli ni bilmek yararlı bir yaklaşımdır. AİLE TUTUMLARI Eğitimciler olarak bizler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindeyiz. Öğrenci eğitiminde ve çocuğa karşı doğru

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

İkinci B ö l üm KİŞİLİK VE KARAKTER GELİŞİM SÜRECİ

İkinci B ö l üm KİŞİLİK VE KARAKTER GELİŞİM SÜRECİ İkinci B ö l üm KİŞİLİK VE KARAKTER GELİŞİM SÜRECİ itaate mecbur bırakılan çocuk: edilgen çocuk Her çocuk, anne-babasıyla uyum içinde yaşamaktan büyük huzur duyar. Çünkü annebaba, çocuk için yaşamın kurallarını

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ ANAOKULUNA UYUM SÜRECİ EYLÜL 2017 ANAOKULUNA UYUM SÜRECİ Erken çocukluk dönemi yaşamın en kritik dönemlerinden biridir. Bu süreçte, kişiliğin

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu PDR BÜLTENİ Sayı:8 Bülten Tarihi: Mart 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Kardeş Kıskançlığı ve Çözüm Yolları Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Aralık 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik Danışma ve

Detaylı

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı

MATBAACILIK OYUNCAĞI

MATBAACILIK OYUNCAĞI Resimleyen: Özlem Isıyel Yiğit Bener MATBAACILIK OYUNCAĞI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman 1. basım Yiğit Bener MATBAACILIK OYUNCAĞI Resimleyen: Özlem Isıyel cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü:

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ Özgüven Nedir? Özgüven en basit tanımıyla kişinin kendisine güvenmesidir. Daha geniş anlatımla, kişinin yapabildikleri ve yapamadıklarıyla, olumlu

Detaylı

ÇOCUK VE PARA üretim değerleri tüketim değerleri

ÇOCUK VE PARA üretim değerleri tüketim değerleri ÇOCUK VE PARA Sosyal hayatımızdaki bazı değer yargılarının değiştiği gözlenmektedir. Bu değişime örnek olarak, kazanılan başarıların nasıl kazanıldığına değer veren, kişisel çabanın ve azmin başarıya ulaşmasını

Detaylı

nsan pazarlık yapan hayvandır, der Adam Smith. Pek tabiidir ki ekonomik

nsan pazarlık yapan hayvandır, der Adam Smith. Pek tabiidir ki ekonomik İ nsan pazarlık yapan hayvandır, der Adam Smith. Pek tabiidir ki ekonomik ilişkiler, çıkar ilişkileri insan yaşamının en küçük parçasında bile vazgeçilmez bir yere sahiptir ve insan her ilişkiden elde

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

14 12 Bu ifadenin ne zaman kaba olduğu ne zaman gerekli olduğu konusunda onunla konuşabilirsiniz. Annebaba yanındayken ona nazikçe teklif edilen bir şeyi istemediğini Hayır diye bağırarak ifade etmek doğru

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

REHBERLİK BİRİMİ ÇOCUKLARDA PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ

REHBERLİK BİRİMİ ÇOCUKLARDA PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ REHBERLİK BİRİMİ ÇOCUKLARDA PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ Anne babalar olarak hepimiz çocuklarımızın sorunsuz ve mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak isteriz. Üzülmemeleri ve mutsuz olmamaları için elimizden

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

ANNE-BABA TUTUMLARI. Aşırı Koruyucu Tutum

ANNE-BABA TUTUMLARI. Aşırı Koruyucu Tutum ANNE-BABA TUTUMLARI Anne-baba tutumu, anne-babanın, karşılıklı iletişim esnasında, çocuklarına yönelttikleri tutum ve davranışlarının bütünüdür. Çocukların bütün olarak sağlıklı bir gelişim göstermesi

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar Ahlâk Kavramı Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Yönetimine Etik Yaklaşım Dersi Etik Türleri Mesleki Etik Türleri 2017 Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim

Detaylı

YAŞAM BOYU GELİŞİM Ergenlik-Yetişkinlik

YAŞAM BOYU GELİŞİM Ergenlik-Yetişkinlik YAŞAM BOYU GELİŞİM Ergenlik-Yetişkinlik ERGENLİK ERGENLİK Çocukluk ile yetişkinlik arasındaki geçiş dönemidir. Bu geçiş dönemi cinsel olgunlaşmaya yönelik fiziksel değişimlerle başlar, bağımsız yetişkin

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

Soyut Zekâsı Gelişmemiş Çocuklarda Allah Korkusu Perşembe, 13 Ocak :55

Soyut Zekâsı Gelişmemiş Çocuklarda Allah Korkusu Perşembe, 13 Ocak :55 Soyut zekâlarının tam gelişmeyen bu çocuklara, yanlış verilen Allah korkusu çocuklarda; Allah ı cezalandırıcı, affetmesi olmayan kötü birine benzeteceklerdir. Aygır a (Bozkır-Konya) pikniğe giden hemen

Detaylı

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz.

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz. UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz. Madde 1: Ben çocuğum. On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

NEVŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PSİKOLOJİK DANIŞMANI

NEVŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PSİKOLOJİK DANIŞMANI (TANIMI-ÖZELLİKLERİ VE AİLELERE ÖNERİLER) PSİKOLOJİK DANIŞMANI ZEKÂ NEDİR? Bireyin gerek sorunları çözerken gerek çevreye uyum sağlarken var olan tüm yetenek ve becerilerini kullanması ile ortaya çıkan

Detaylı

ASıL ADı KITAB-ı DEDE KORKUT ALÂ LISAN-ı TAIFE-I OĞUZAN (OĞUZLARıN DILIYLE DEDE KORKUT KITABı)

ASıL ADı KITAB-ı DEDE KORKUT ALÂ LISAN-ı TAIFE-I OĞUZAN (OĞUZLARıN DILIYLE DEDE KORKUT KITABı) ASıL ADı KITAB-ı DEDE KORKUT ALÂ LISAN-ı TAIFE-I OĞUZAN (OĞUZLARıN DILIYLE DEDE KORKUT KITABı) İSLAM ÖNCESINI VE SONRASıNıNDA TÜRKLERIN YAŞAYıŞıNı, DILINI, TARİHİNİ, EDEBIYATINI VE KÜLTÜRÜNÜ İÇERİR. KITAP,12

Detaylı

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Kurumları Yönetimi BAŞARILI BİR YÖNETİCİDE BULUNAN ÖZELLİKLER VE BUNLARI KAZANMA YOLLARI Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN Perihan ŞENEL TEKİN 1 Başarılı bir yöneticide bulunan özellikler ve bunları

Detaylı

CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ

CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ Yaşamımızın her alanında sürekli olarak gelişim ve değişim yaşarız. Yaşanan gelişim, biyolojik kültürel ve bireysel faktörlerin ortak ürünüdür. Gelişimsel değişimin bir parçası olarak

Detaylı

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ Çağdaş kuramlar kişiliğin kalıtımla getirilen bir takım özellikler ve çevreyle kurulan etkileşimler sonucu oluştuğunu ileri sürmektedir. Aile, hem kalıtımla aktarılan özellikler

Detaylı

Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı

Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile yapısının çekirdek aileye dönüşmesi, çalışan anne sayısının artması tarihsel süreç içinde baba olma kavramını

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57 Eğitimci yazar M. Emin KARABACAK ın BAYRAMLIK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR (Çocukların Okul Başarısını Artırmada Anne Babalara Düşen Görevler) kitabından sonra ikinci kitabı BİLİNÇALTI APTALDIR ŞAKADAN ANLAMAZ kitabı

Detaylı

Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler

Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler 1 1. Gelişim ve Değişim Gelişim, organizmanın doğum öncesi dönemden başlayarak (döllenme) bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal yönden

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP)

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP) ŞUBAT 24/02/2016 1. Programa ilişkin olumlu görüş geliştirmeye başlar. 2. Programın genel amaç ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. 3. Programa devam etme konusunda motivasyonu artar. 4. Programdan

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu

Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu Cahit Kişioğlu, İzmir 9 Eylül Lions Kulübü ÖZET: Lion ve Leo iletişiminde kullanılan eleştirel veya koruyucu yetişkin tarzını yetişkin boyutuna taşıyarak, Lion - Leo

Detaylı

Danışman Olarak Hemşire

Danışman Olarak Hemşire ÜNİTE 6 Danışman Olarak Hemşire Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Danışmanın ne olduğunu, Danışmanın yararlarını, Danışmanın kimlere yapılabileceğini? Danışmanın tekniklerini, öğrenmiş olacaksınız.

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABALAR ve ERGENLER

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABALAR ve ERGENLER rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABALAR ve ERGENLER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Babalar ve Ergenler Evet, yanlış duymadınız! Bu ayki bültenimizde ergenlerin gizli kahramanlarından

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

sosyal ve zihinsel olarak sağlıklı gelişmeleri için hayati önem taşımaktadır. çocuklar için mükemmel yeteneklere dönüşebilir ve çoğalarak

sosyal ve zihinsel olarak sağlıklı gelişmeleri için hayati önem taşımaktadır. çocuklar için mükemmel yeteneklere dönüşebilir ve çoğalarak Sevgili anne ve babalar Çocuklarımız için en önemli yaratıcı etkinliklerden biri hiç şüphesiz oyundur. Oyun çocuklar için en önemli işlerden biridir ve onlara tanınan özgürce oynama fırsatları, fiziksel,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ AÇISINDAN AİLENİN ROLÜ VE ÖNEMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ AÇISINDAN AİLENİN ROLÜ VE ÖNEMİ AYLIK BÜLTENLER SERİSİ HAZİRAN, 2007 SAYI: 8 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ AÇISINDAN AİLENİN ROLÜ VE ÖNEMİ Aile, insan türünün sürekliliğini sağlayan, ilk toplumsallaşma sürecini oluşturan, karşılıklı ilişkileri

Detaylı

ÇOCUKLARDA SORUMLULUK BİLİNCİNİ NASIL GELİŞTİREBİLİRİZ?

ÇOCUKLARDA SORUMLULUK BİLİNCİNİ NASIL GELİŞTİREBİLİRİZ? ÇOCUKLARDA SORUMLULUK BİLİNCİNİ NASIL GELİŞTİREBİLİRİZ? Okulda unutulan çantalar, evde unutulan kitaplar ve ödevler... Bu çocuklar biraz sorumluluk sahibi olmayı ne zaman öğrenecekler? diye sorarız zaman

Detaylı

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VELİ DAVETİYESİ.doc NEDEN ANNE BABA EĞİTİMİ? 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı ailelerin

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ÉPREUVE DE TURC TOUTES SÉRIES SESSION 2012

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ÉPREUVE DE TURC TOUTES SÉRIES SESSION 2012 DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ÉPREUVE DE TURC TOUTES SÉRIES SESSION 2012 Durée : 1 heure 30 Coefficient : 1 Barème : I. COMPRÉHENSION DU TEXTE 6 points II. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE 5 points III. EXPRESSION

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

Bir gün bir öğrenci velisi, kızı Elif in tırnaklarını yemesi konusunda benimle görüşmek istediğini ve bu konuda yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bir gün bir öğrenci velisi, kızı Elif in tırnaklarını yemesi konusunda benimle görüşmek istediğini ve bu konuda yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Bir gün bir öğrenci velisi, kızı Elif in tırnaklarını yemesi konusunda benimle görüşmek istediğini ve bu konuda yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Öğrenci velisi, kızı Elif in önceleri kaşlarını yolduğunu

Detaylı

UKÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

UKÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Program Çıktılarını, FEDEK Program Çıktılarını esas alarak iç ve dış paydaş görüşlerine göre güncellemektedir. FEDEK ÇIKTILARI

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Hafize KESER* Amaçlan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi.

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Hafize KESER* Amaçlan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi. TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Hafize KESER* Teknoloji hızla gelişip değişmektedir. Teknolojinin bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Çağdaş yaşamda bireyler çeşitli endüstriyel süreçlerle

Detaylı

LİSE REHBERLİK SERVİSİ

LİSE REHBERLİK SERVİSİ LİSE REHBERLİK SERVİSİ Verimli Ders Çalışma Ders çalışma konusunda bir çoğunuz da çeşitli şikayetler vardır. Bir kısmınız ders çalışmaya başlamakta güçlük çekerken Bir kısmınız çalışma esnasında derse

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

Aile ve Birincil İlişkiler

Aile ve Birincil İlişkiler Aile ve Birincil İlişkiler Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 8. Ders Aile ve Toplumsal Yapı Modernleşme sürecine paralel olarak aile, akrabalardan daha çok izole olmaya başlamıştır. Ayrıca geçmişteki bir

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN İNSAN HAKLARI

TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN İNSAN HAKLARI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI ANABİLİM DALI TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN VE İNSAN HAKLARI Mehmet Ali UZUN Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN İstanbul, Aralık 2011 GİRİŞ

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

Bir çocuk - iki lisan. Bir fırsat olarak çokdillilik

Bir çocuk - iki lisan. Bir fırsat olarak çokdillilik Bir çocuk - iki lisan Bir fırsat olarak çokdillilik Bir çocuk - iki lisan Bir çocuğun yaşamının ilk yıllarından itibaren iki lisan öğrenmesi, okul ve iş yaşantısında başarı göstermesine katkı sağlayacak

Detaylı

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Mitler «Gelecek nesil!» «Bugünün küçüğü yarının büyüğü.» «Çocuklar

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI VELİ BÜLTENİ DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, Dünya giderek çeşitli kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların, farklı diller konuşarak

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

Mükemmel Kardeş ve Kıskançlık. Dr.Şenay KILINÇEL

Mükemmel Kardeş ve Kıskançlık. Dr.Şenay KILINÇEL Mükemmel Kardeş ve Kıskançlık Dr.Şenay KILINÇEL Bursa - 2017 1 SUNUM PLANI Giriş Mükemmel kardeş var mıdır? Rekabet nedir? Kıskançlık nedir? Haset nedir? Kardeş Kıskançlığına yaklaşım 2 Mükemmellik ve

Detaylı

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ AKRAN İLİŞKİLERİ VE AKRAN ZORBALIĞI AKRAN İLİŞKİLERİ Akran etkileşimi doğum itibariyle başlamaktadır. Ancak yaş ilerledikçe akranlarla geçirilen

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

GELECEĞİNİN ELİNDEN TUT

GELECEĞİNİN ELİNDEN TUT 2012 GELECEĞİNİN ELİNDEN TUT BİR EĞİTİM PROJESİ (AN EDUCATION PROJECT) 1 Asım ın nesli Diyordum ya Nesilmiş gerçek; İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek M.A. ERSOY GELECEĞİNİN ELİNDEN TUT Seize Future

Detaylı

Montessori Montessori Öğretmen Eğitimi. Başarılı Bir Ekol Başarılı İki Kurumun Çatısı Altında

Montessori Montessori Öğretmen Eğitimi. Başarılı Bir Ekol Başarılı İki Kurumun Çatısı Altında Montessori Montessori Öğretmen Eğitimi Başarılı Bir Ekol Başarılı İki Kurumun Çatısı Altında Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir

Detaylı