T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV RAPORU"

Transkript

1 T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV RAPORU 1. GENEL BİLGİLER Konu : Yerel Ekonomi ve İstihdamın Geliştirilmesi için Ortak Eylem Programı (LEED) toplantısıdır. LEED programının amacı yerel düzeyde etkili politika uygulamalarıyla daha çok ve daha iyi işlerdir. Görev Tarihi ve Yeri : 21 22/ Paris FRANSA Katılan Görevliler Koordinasyon yapılan Kuruluşlar : Sinan OK İstihdam Uzmanı : KOSGEB, Hazine Müsteşarlığı 2. TOPLANTI İLE İLGİLİ BİLGİLER Düzenleyen ülke veya kuruluş : OECD İlgili diğer uluslararası kuruluşlar : AB, ILO, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ve Uluslararası İşveren Örgütü (IOE) temsilcileri. Toplantıya katılan ülke veya Kuruluşlar : OECD ye üye olan ülkeler, Rusya ILO, AB, TUAC, BIAC, IOE Toplantının niteliği ve amacı : Toplantı, OECD bünyesinde yerel düzeyde ekonomik gelişmenin ve istihdamın desteklenmesi amacıyla yaklaşık 30 yıldır kurulmuş olan LEED kapsamında bilgi ve deneyim paylaşmak amacıyla yılda iki kere yapılan toplantılar serisinin 2011 yılı ikinci toplantısıdır yılı içerisinde ilk toplantı Mayıs ta aynı yerde gerçekleştirilmiştir. Hükümet ve ulusal/uluslararası topluluk ve kuruluşlara hızla değişen ekonomik yapıya ilişkin kendilerini adapte edebilmelerinde yardımcı olabilecek öneriler sunan LEED oluşumu, refahın daha kaliteli işlerde olduğu şiarıyla hareket etmektedir. Bu amaçla; eğitimin istihdam amaçlı ve işveren taleplerine uygun hızlı uyarlanması 1

2 programlarının desteklenmesini, yeni teknolojilerin işgücü piyasasında olumlu kullanımı için kamu özel ortaklığının oluşmasını ve sürdürülebilirlik için yeşil ekonomi yaklaşımının esas alınmasını önerir. Bu amaçlarla değişik ülkelerde pilot uygulamalar ve projeler gerçekleştirilmektedir. Yıllık iki toplantı yapılarak bu proje ve araştırmaları sonuçları üye ülke katılımcıları ile paylaşılmaktadır. LEED hakkında ayrıntılı bilgi için adresine bakılabilir. Toplantının Gündemi : 59. LEED Toplantısının Sunumları 1. Gün - Kayıt - Açılış Konuşmaları LEED Komitesi Toplantı Tutanağının Kabulü - Yeni Üyeler İçin Takdimler - LEED Aktivitelerinde Nihai Durum Sunumu - OECD, ELSAC Birimiyle İşbirliği - Beceriler ve Yerel Kalkınma Üzerine Sunumlar - Yeni Politikalar ve Yerel Kalkınma Üzerine Sunumlar 2. Gün - Bölgesel Görünüm Sunumları - Yeşil Büyüme ve Yerel Kalkınma Sunumları - Yerel Düzeyde İşgücü Piyasasında Dönüşümler - Demografik Dönüşümün Etkileri - Yerel Kalkınma ve Batı Balkan Ülkeleri Sunumları - Kapanış Sözleri 3. TOPLANTI SIRASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Gündem maddeleri hakkında ilgili Uluslararası Kuruluşun Sekreteryası tarafından açıklanan Görüşler: Yılda 2 kere yapılan ( Mayıs Kasım) LEED toplantısının 59. Toplantısına katılım gösteren ülke temsilcilerine teşekkürler sunuldu. LEED kapsamında önceki toplantının tutanağı paylaşıldı ve ilgili görüşler alındıktan sonra onaylandı. Üye ülkelerin ya da katılımcıların görüşleri : İki gün süren toplantıda katılımcılar görüşlerini sunum halinde takdim etmişlerdir. Aşağıda bazı sunumların özet hali verilecektir. 2

3 Sunum 1 Özeti: Devam eden LEED projeleri, (Sunum, Sn. Bo Smith/LEED Komitesi Tarafından yapılmıştır) Yerel düzeyde devam eden iş yaratma projelerinin olduğu ülkeler: ABD, Fransa, Kore, Avusturalya, İtalya olarak ifade edilmiştir. Yerel girişimcilik projelerinin olduğu ülkeler; İtalya, İsrail, Almanya, Tunus, Meksika ve Sırbistan olarak ifade edilmiştir. Yerel kalkınma projelerinin yürütüldüğü ülkeler; K.İrlanda ve Slovakya olarak ifade edilmiştir. Ayrıca Batı Balkan bölgesinde LEED programına entegre projelerin olduğu ifade edilmiştir. Bu projeler kapsamında; özellikle uzun süreli işsizler, gençlere ilişkin beceri belirleme, mobilite ve iş kalitesi arttırma projeleri gerçekleştirilmektedir. Başka bir proje alanı da yeşil işler ve yerel düzeyde düşük karbon üreten ekonomi üzerinedir. Sunum 2 Özeti: Avrupa Sosyal Fonu (ASF), (Sunum, Sn. R. Straus tarafından yapılmıştır) ASF tarafından desteklenen 76 milyar Euroluk bütçe ile tarihleri arasında hangi projelerin desteklendiği ve bu fonlardan kimlerin yararlandığı, yılları arasında temel hedeflerin neler olduğu ve 2020 AB stratejisinin temel başlıkları anlatılmıştır. ASF kapsamında yılları arasında en çok beşeri sermaye geliştirme istihdamın korunması ve geliştirilmesine kadınların istihdam ve işgücü piyasasına erişimin güçlendirilmesine ve sosyal içermeye ihdas edilmiştir. Aynı dönemde yaklaşık 5 milyon işsiz/inaktif kişinin, 4,7 milyon kadının, 3,2 milyon gencin (25 yaş altı), 1,4 milyon yaşlı kişinin (54 +), 600 bin etnik azınlık mensubu veya göçmen kişilerin ve 300 bin engelli kişinin bu fonlardan yararlandığı ifade edilmiştir. ASF kapsamında en çok fon alan ülkeler Polonya, Almanya ve İspanya iken en az fon alan ülkeler GKRK, Malta ve Lüksemburg olmuştur. Polonya nın aldığı fon 9,3 milyar Eurodur. Polonya da fon kapsamında verilen katkı kişi başına 600 Euro civarındadır yılı ASF Orta Dönemli Mali Çerçeve Programına göre, 2020 yılına kadar ortalama yıllık yararlanan sayısının 10 milyon kişiye çıkarılması, sadece kişilere değil sistemlere de yatırım yapılması, uyum kapasitesinin her alanda geliştirilmesi hedeflenmektedir stratejisinde temel ilkeler kapsamında; kırılgan (vulnerable) nüfus gruplarına ağırlık verileceği, yerel düzeyde NGO ve sosyal parnerlerin işleyişe dahil edileceği, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının esas alınacağı, ulusüstü yurttaşlık ve sosyal yenileşme imkanlarının çoğaltılacağı, küçük grupların ASF fonlarına erişimin kolaylaştırılacağı ifade edilmiştir. 3

4 2020 Stratejisi kapsamında AB de, o GSYİH nın % 3 ünün ARGE harcamalarına ayrılacağı, o Bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha çok yararlanılacağı, o KOBİ ler için daha rekabet edebilir bir ortamın oluşturulacağı, o Çevre koruma ve etkin kaynak kullanımına yönelik politikalara ağırlık verileceği o Düşük karbon üretimi olan bir ekonomik yapıya geçilmeye çalışılacağı o İklim değişikliğine ilişkin tedbirler alınacağı o Sürdürülebilir uluslar arası ulaşım araçlarının geliştirileceği o İşgücünün istihdam edilebilirliğinin ve seyyaliyetinin arttırılacağı (İstihdam oranı hedefi toplamda % 75) o Sosyal içerme yatırımlarının arttırılacağı ve AB içerisinde yoksul sayısının 20 milyonun altına düşürüleceği, o Eğitim, beceri ve yaşam boyu öğrenme politikalarına yönelme sonucu okul terk oranının % 10 unun altında bırakılması ve en az % 40 düzeyinde yüksek öğrenim hedefi o Kapasite geliştirme ve etkin kamu yönetimi ASF işgücü seyyaliyetinin arttırılması, yoksullukla mücadele edilmesi, yaşam boyu öğrenme ve beceri geliştirmeyi son olarak kurumsal kapasite geliştirmeyi amaçlayan uygulama ve projeleri desteklenecektir. Bunu yaparken toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı, sosyal dışlanmayı azaltmayı ve çevreyi korumayı amaçlar. ASF fonlarının en az % 20 si yoksulukla mücadelede kullanılacaktır. Sunum 4 Özeti: Rekabet Gücü İçin Beceri Geliştirme Projeleri; (Sunum, Sn. F. Froy (OECD) tarafından yapılmıştır) Sunum İngiltere (West England 3 bölge de 2008 yılında), Kanada (Ontario 2006 yılında) ve İtalya da (Venette, vd yılında) uygulanan LEED projeleri hakkında kısa bilgileri vermektedir. Projelerin amaçları; yerel düzeyde işgücü piyasası için beceri geliştirme programları yürütmek, beceri eksikliklerini arz ve talep boyutlarını ölçerek yapmak ve karşılanamayan taleplere uygun işgücü yetiştirmektir. İşgücü piyasası politika araçları olarak eğitim&staj sistemleri, beceri geliştirme programları, İş geliştirme programları, ürün&hizmet geliştirme programları kullanılmıştır. Bu projelerde rol alan partnerler; istihdam kurumları, eğitim&mesleki eğitim kurumları, yerel kurullar&meclisler, işçi&işveren örgüt temsilcileri, odalar ve ilgili diğer iktisadi aktörler olarak ifade edilmiştir. 4

5 Projeler kapsamında yerel ve sektörel beceri ihtiyaç tespitlerinde yerel kuruluşlara destek olunurken, talep odaklı olan ve olmayan çalışmalar yapılmıştır. kamu ve özel sektör bir arada ele alınıp değerlendirilmiştir. Ana yaklaşım OECD tarafından da desteklenen gelecek için ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesi programını yerelde de uygulamak olduğu ifade edilmiştir. Sunum 5 Özeti: Yeşil İşler, (Sunum, Sn. Kees van der Ree (İLO) tarafından yapılmıştır) Brezilya, Kenya, Güney Afrika, Etiyopya nın dahil olduğu 21 ülkede uygulanan bazı yeşil iş örneklerine ve yeşil iş konusunun neden önemli olduğuna değinen bir sunum yapılmıştır. Küresel iklim değişiklikleri ve teknoloji etkisi nedeniyle işgücü piyasasının özellikle beceri ve meslek boyutunun çok hızlı değiştiği/değişeceği açıktır. Ülkelerin bu değişime uyum sağlayabilmesi için çok temel politikalarında değişikliğe gitmeleri gerekmektedir. (İLO nun ilgili WEB sayfası için: en/index.htm İlgili temel yayını için: dgreports/ dcomm/ publ/documents/publication/wcms_ pdf) adresine bakılabilir. Yeşil Ekonomi Yeşil İşler, iklimsel değişimin orta ve uzun vadede öngörülen geri dönülemez olumsuz sonuçlarına karşın işgücü ve sektör yapıları içerisinde dönüşümün yönetilmesini kapsar. Beklenti ve değişimlerin nasıl olacağı, bunun bölgesel etkilerinin nasıl ölçüleceği ve değişime uyum politikalarında tutarlılığın nasıl sağlanabileceği konularını içerir. Brezilya da 2009 yılında uygulanan Benim Evim Hayatımdır projesi kapsamında sosyal barınma ve sürdürebilir altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda birim enerji tasarrufuna gidilmiş, elektrik faturalarında % 40 azalma sağlanmış, En yüksek talebin gerçekleştiği dönemde tüketim % 18 azaltılmıştır yerel KOBİ nin kapsama alındığı bu projede sürdürebilir altyapıyı kurmak temel amaç olmuştur. Güney Afrika da ev çatılarına Güneş Enerjisinden Yararlanma Sistemleri kurdurularak enerji tüketimi azaltılırken, Kenya da da Metaller için Geri Dönüşüm Sistemleri oluşturulmuştur. Etiyopya da ihraç etmek için çiçekçilik alanları desteklenirken yine Brezilya da Çöp Yönetimi&Geri Dönüşümü için plantasyonlar kurulmuştur. Brezilya daki bu yapı içerisinde den fazla kişi bu geri dönüşüm sektöründe çalışabilecek şekilde eğitilmiştir. Bu alanda kooperatifleşme yasal olarak desteklenmiş ve vergi indirimi yoluna gidilmiştir. 5

6 21 ülkenin kapsama alındığı bu Green Growth&Job yaklaşımı dünya nüfusunun % 60 ı ile doğrudan ilgilidir. Küresel ekonomik büyüklüğün %59 u ve Küresel Karbondioksit emiliminin % 64 ünü etkileyecektir. İşgücü piyasasında yeni işlerin ortaya çıkacağı öngörülmeli ve önlemleri alınmalıdır. Bazı istihdam alanları önemini yitirebilecek, mevcut mesleki konumlar dönüşecektir. Özellikle tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinin yoğun etkileneceği bu yaklaşım fosil yakıtlara dayalı endüstri alanlarını da etkileyecektir. Karbon emisyonun yoğun nedeni olan otomotiv sektörü ve ilgili alanlar, gemi imalatı ve ilgili deniz mühendislikleri dönüşüm geçirecek diğer alanlardır. Üretiminden tüketimine kadar her düzeyde enerji sektörünün bir dönüşüm alanı olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu dönüşümlerin mevcut meslek ve beceri yapısını dönüşüme zorlayacağı, yeni meslek ve becerileri gerektireceği ve çoklu meslek ve beceri sahibi işgücüne ihtiyacı arttıracağı göz önünde bulundurulmalıdır. Mesleki eğitim planlamasının bu gelişmeleri dikkate alan bir yapıya uyumlaştırılması öncelikli konulardan olmalıdır. Sunum 6 Özeti: ACRİB, Riviera del Brenta and Region Bölgesinin Tanıtımı Ayakkabı üretim sistemi olarak ifade adilen ACRİB aslında İtalya da Venedik ve Pauda arasında kalan Brenta Riviera bölgesinde Made in İtaly söyleminden yararlanmak amacıyla ayakkabı tektil firmalarının bir araya getirildiği üretim ve satış alanıdır. Bir çok markanın buluştuğu iyi örnek olarak sunulan ACRİB hakkında ayrıntılı bilgi için adresinden yararlanılabilir. Tarihsel temelinin Venedik tacirlerine kadar (1268) gittiği iddia edilen bu KOBİ işbirliği örneğinin kapsamında 2010 yılı sonu verilerine göre 591 KOBİ faaliyet göstermektedir kişinin çalıştığı bu alanda yıllık ayakkabı üretimi yaklaşık 20 milyondur. Burada üretilen ayakkabıların % 91 i ihraç edilmektedir. İtalya dışında, Newyork ve Pekin de daimi sergi alanları da bulunan bu yapı gezici sergilerde düzenlemektedir. Sunum 7 Özeti: KOBİ lerde Eğitim ve Beceri Geliştirme, (Sunum, Sn. C. Martinez Fernandez (LEED) tarafından yapılmıştır) 6 ülkede 7 bölge (Polonya Zaglebie bölgesi, Yeni Zellanda Canterbury Bölgesi, İngiltere West Minland Bölgesi, Belçika East Flander bölgesi, Türkiye OSTİM OSB, ve Kanada Qoebec ve Manitoba Bölgeleri), kapsamında değerlendirmeye alınan KOBİ lerde eğitim ve beceri geliştirmenin temel durumlarına değinilmiştir. Formal mesleki eğitim ve informel mesleki eğitim boyutları dikkate alınmıştır. Araştırma anket, vaka çalışması yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, 6

7 KOBİ lerde hem formel hem de informel mesleki eğitim ve beceri geliştirme yöntemleri kullanılmaktadır. Bölgesel farklılıklar olmakla birlikte genellikle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların düşük beceri düzeyinde olduğu ve bahsi geçen eğitimlere daha az katıldığı söylenebilir. İnformel mesleki eğitimin çıktılarının formel mesleki eğitimden daha faydalı olduğu çalışmada karşılaşılan bir durumdur. Yüksek nitelikli çalışanlarda beceri geliştirmenin verimliliği daha çok arttırdığı görülmüştür. Büyüme potansiyeli ve planlaması olan KOBİ ler informel mesleki eğitimle beceri geliştirmeye yönelmektedir. Büyüme potansiyeli olan KOBİ ler için yeşil ekonomi&işler bir fırsat alanı oluşturmaktadır. KOBİ lerde mesleki eğitim geliştirme başlı başına bir piyasa alanıdır. Beceri geliştirme ve eğitim ortamına ilişkin özel kamu işbirliğinin daha verimli sonuçlar doğuracağı ifade edilmektedir. Bu kapsamda beceri stratejisi (Skills Strategy) geliştirirken; o Sadece işe yeni başlayanlar değil yaşlı çalışanlar da düşünülmelidir. o Yeni öğrenme yöntemleri bu eğitim programlarında etkin kullanılmalıdır. o Piyasa aktörlerinin KOBİ lerde mesleki eğitimde rol alması sağlanmalıdır. o o Stratejinin amacı verimliliği ve istihdam edilebilirliği arttırmak olmalıdır. İyi örneklerin paylaşımını sağlayacak bilgi ve deneyim paylaşım platformları oluşturulmalıdır. Sunum 8 Özeti: Kanada da İki Bölge KOBİ lerinde Yenilikçilik ve Beceri Geliştirme yaklaşımı (İnnovation and Skills Development) (Sunum, Sn. P.Bélanger (UQAM) tarafından yapılmıştır) Kanada nın Manitoba (Winnipeg) ve Québec (Montreal) bölgelerinde uygulanan Yenilikçilik ve Beceri Geliştirme için alına bilinecek dersler ve KOBİ lerde yenilik grupları mekanizmasının öğrenilmesinin önemi üzerine bir sunum yapılmıştır. İşletmelerde yapılan gözlemlerin sonuçları aşağıda verilmiştir. Yenilikçilik ve beceri geliştirme yaklaşımı küresel ekonomi içindeki işletmeler için artık hayati düzeyde önem arz etmektedir. İşletmeler yenilikçiliğe gittikçe artan düzeyde verimlilik artışı için önem vermektedir (% 75 oranında). İşletmelerin % 25 i yenilikçilik konusuna yoğun zaman ve bütçe ayırmaktalar. 7

8 KOBİ lerde gittikçe yoğunlaşan yenilikçilik talebi işletme içerisinde dış bilgi alımı ve bu bilginin işte kullanılması şeklinde olursa daha faydalı olmaktadır. Öğrenme stratejisi sorun odaklı olmalı ve sadece formel eğitim yapılarından yararlanılmamalıdır. Yasal düzenlemeler ve teşvikler tek başına yeterli değil, uygulama odaklı bir yaklaşım sergilenmelidir. Düşük nitelikli işçiler yenilikçilik eğitimine uzak durma eğiliminde olabilmektedir. En çok bu işgücünün bu konuda eğitilme gereği olduğu göz ardı edilmemelidir. Bölgeler arası beceri farklılıkları varsa uygulanacak beceri geliştirme programları ihtiyaç dikkate alınarak geliştirilmelidir. İhtiyaç analizleri sağlıklı yapılmadan uygulamaya konulacak bir beceri geliştirme stratejisi başarılı olamayacaktır. İhtiyaç analizleri sağlıklı yapıldıktan sonra verilecek beceri geliştirme programları bölgesel farklılıklar içerebilir. Bu tarz bir eğitim alındıktan sonra eğitim süreci ve sonrasında eğitim alanların takibi önemli bir konu olup eğitimin işlerine nasıl yansıdığı ölçülmesi gereken bir noktadır. Değerlendirmeler yapıldıktan sonra bir sonraki eğitim programlarının optimizasyonu için veri sağlanmış olacaktır. Montreal bölgesinde firmadan gelen bir alt gruba eğitim verilmiş ve takip edilmiştir. Consortia bölgesinde de 12 firmadan gelen bir alt gruba eğitim verilmiş ve takip edilmiştir. Yerel odalarında inisiyatif aldığı bu eğitimlerden sonra aylık etki ve değerlendirme toplatıları gerçekleştirilmiştir. Sunum 9 Özeti: Eylül 2011 tarihinde Warşova da Avrupa Sosyal Fonunun Bölgesel Boyutları başlıklı konferans (AB üye ve aday ülke temsilcilerinden 300 kişi katılımlı) sunumunun LEED üyeleri ile paylaşımı (Sunum, Sn. P. Chorazy (ESF ) tarafından yapılmıştır) ASF de bölgesel yaklaşımın nedenleri, sonuç odaklı ve entegre olabilmiş bütünlüklü kalkınmaya erişebilme amaçlarıdır. Lizbon anlaşması bölgesel yaklaşımın uyumlu bir gelişmenin temeli olacağını ifade etmiştir. Bölgesel yaklaşım yerel, bölgesel ve ulusal olabilmektedir. Bölgesel yaklaşım AB nin 2020 hedeflerine daha etkin verimli araçlarla ulaşabilmenin imkanlarını sunacaktır. Etkili ekonomik büyümenin ve eğitimin yerel ihtiyaçlara uygun verilebilmesinin araçları bölgeselleşme ile sağlanabilir. Konferans kitaplaştırılmıştır. ilibrary.org/industry andservices/the territorial dimension of the european socialfund_5k9h5zbbdb41 en linkinden ulaşılabilir. Bu uygulamanın temel felsefesi küresel ve yerel düşün, küresel ve yerel harekete geç şeklinde ifade edilmiştir. 8

9 Sunum 10 Özeti: İklim değişikliği, istihdam ve yerel kalkınma taslak rapor özeti (Sunum, Sn. G. Mirando tarafından yapılmıştır) Bu proje Avusturya, Polonya, İspanya, İngiltere ve A.B Komisyonu nun katılımıyla gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. İtalya nın Torento ve Avusturya nın Striya bölgesine çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Trento, Viyana ve Paris te çalıştaylar düzenlenmiştir. Bütün ekonomi içerisinde yeşil işlerin ağırlığının tespiti, arz zinciri içindeki yeri, AR GE kapsamına alınması gereken konular, enerji etkinliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gelecekteki önemleri üzerine bir yeşil ekonomi değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu tarz bir çalışmanın kavramsal dil birliğinin olmaması, bu konuda vizyon ve liderlik eksikliği, uzun süreli anlaşmaların eksikliği, bu alanda kurumsal kapasitenin yetersiz oluşu gibi engelleri mevcuttur. Sunum 11 Özeti: Batı Balkanlarda Yerel Kalkınma Projeleri (Sunum, LEED Komitesi tarafından yapılmıştır) Daha iyi istihdam ve sosyal içermeyi sağlayacak ve KOBİ lerle bağlantılı girişimcilik ve yönetişimin potansiyelini ilerletmek amaçlı projeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; ulusal bağlamda yerel kapasiteyi arttırabilecek politikaların olup olmadığı, yerel aktörlerin bu konuda yetkinliği ve yerel ihtiyaçların karşılana bilirliği projenin ana sorunlarındandır. Sunum kapsamında proje kapsamındaki ülkelerin bazı verileri Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1: BATI BALKAN ÜLKELERİ ve TÜRKİYE* İÇİN BAZI GÖSTERGELER (2011) ÜLKELER Göstergeler Arnavutluk Bosna Hırvatistan Makedonya Karadağ Sırbistan Türkiye Hersek Nüfus (Milyon) 3,2 3,8 4,4 2,1 0,6 9,9 73,7 Kişi Başına Düşen Gelir ($) Kentli Nüfus Oranı (%) 52,9 49, ,4 61,5 56,4 56,4 İşsizlik Oranı (%) 12,5 27,2 12,2 32,2 14,7 19,6 19,6 *Kıyas yapabilmek için eklenmiştir. Sunumda Türkiye den bahsedilmemiştir. Batı balkan ülkelerinde işsizlik oranlarının Türkiye den daha yüksek, kentleşme oranlarının daha düşük olduğu dikkati çekmektedir. Kişi başına düşen gelir kıyaslamasında sadece Hırvatistan Türkiye den daha yüksektir. Makedonya genelinde % 32,2 olarak belirtilen işsizlik oranı, AB adayı olan bu ülke için çok olumlu bir veri değildir. Bahsi geçen proje kapsamında Balkan ülkelerinde işsizlik oranlarının en yüksek olduğu bölgeler seçilmiş, bu alanlarda arasında geri bildirim alınarak; 9

10 o Yerel düzeyde istihdamın desteklenmesi, o Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin, KOBİ lerin ve Girişimciliğin geliştirilmesi, o Yerel düzeyde sosyal içermenin arttırılması için, Politika önerilerinde bulunulmuştur. Sunum 12 Özeti: Batı Balkan Ülkelerinde yerel düzeyde istihdamın ve beceri geliştirmenin desteklenmesi (Sunum, LEED komitesi tarafından yapılmıştır) 11. sunumun devamı olarak ifade edebileceğimiz bu sunumda projelerin 4 odak alanı ifade edilmiştir. Bu alanlar; 1 Sosyal içerme alanı (Risk gruplarına özel eğitim ve istihdam programlarının düzenlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çocuk bakımı ve aile odaklı politikalar geliştirilmesi, genç ve göçmenlere dönük programların geliştirilmesi) 2 Ek beceriler geliştirme alanı (Mesleki ve Teknik eğitimde yüksek nitelikleri verebilecek müfredatları geliştirme, Yerel düzeyde beceri ihtiyacı araştırmaları yapma, gençler ve yaşlılar için kariyer yönlendirme programları düzenleme, Kişileri doğru işe yönlendirme, İşverenlerin becerilerden yararlanma imkanlarını çoğaltma ve herkese açık, esnek eğitim modülleri oluşturma) 3 Yeni Büyüme Merkezlerini Hedef Alan Politikalar Geliştirme alanı (küresel İş ortamına hazır yerel aktörlere imkan oluşturma, girişimlere özel eğitim ve beceri geliştirme imkanları sunma) 4 Yerel düzeyde bütünleşik politika ve programlar oluşturma alanı (Politikalarda esnekliğe kavuşma ve uyarlana bilirliği arttırma, İstihdam ve mesleki eğitim programları arasındaki bağı güçlendirme, politikalar arası entegrayon ve işbirliğini arttırma, sonuç odaklı politikalara yönelme) Bu dört alan arasında uyumlu bir kurumsallaşmanın öncelikle kayıt dışı çalışmayı azaltacağı, birlikte çalışmayı özendireceği, orta vadede işgücünün becerilerini geliştireceği ve etkin sonuçlara ulaşılabileceği ifade edilmiştir. Gelecek döneme ilişkin becerilerin sağlıklı ölçülebilmesi durumunda işgücü piyasasının daha sağlıklı izlenebileceği, beceri geliştirme programlarının ihtiyaca uygun oluşturulabileceği ve yerel düzeyde sektörel insan kaynağı geliştirmenin daha kolay olabileceği ifade edilmiştir. Sunum 14 Özeti: Batı Balkan Ülkelerinde yerel düzeyde KOBİ ler girişimciliğin desteklenmesi (Sunum, LEED komitesi tarafından yapılmıştır) Bu sunum kapsamında, balkan ülkelerinde, 66 mesleki ve teknik eğitim (Lise düzeyinde) kurumunda uygulanan anketin sonuçları dikkate alınarak girişimciliğin geliştirilmesinde eğitimin rolüne değinilmiştir. 10

11 Neredeyse tüm okullarda girişimciliğe ilişkin bir müfredatın olduğu, ancak bu müfredatın girişimcilik için değil girişimcilik hakkında olduğu, bu müfredatta kavramsal bir bütünlüğün olmadığı, var olan müfredatın etkin bir girişimcilik için gerekli olan pratik bilgilerin çoğunu içermediği ve öğretmenlerin de bu konuda çok yeterli olamadığı ifade edilmiştir. Kurumumuz temsilcisince açıklanan görüşler : Toplantı, konferans sunumu şeklinde olduğundan ve kurumumuzun bir sunumu olmadığından bağlayıcı herhangi bir görüş, kurumumuz ve diğer kurum temsilcilerince belirtilmemiştir. Sunumlar üzerine bazı sorular sorulmuş ve yanıtları alınmıştır. Toplantı sürecinde LEED Komitesi Başkanı Sylvain Giguére ve LEED in kapsamında olduğu Girişimcilik, KOBİ ve Yerel Kalkınma Bölümü Başkanı Sergio Arzeni ile tanışılmış ve Dünden Bugüne İŞKUR, kitabı 1 kendilerine takdim edilmiştir. Bunlara ek olarak elektronik ortamda Türkiye İşgücü Piyasası Veri Seti kendileri ile paylaşılmıştır. Alınan kararlar ve (varsa) kabul edilen belgeler : 4. SONUÇ VE KANAAT Toplantının ülkemiz ve Kurumumuz açısından değerlendirilmesi : 33 üyesinden 30 unun dünyanın en yüksek gelirli ülkeleri arasında olduğu OECD örgütü, uluslararası alanda politika önerme ve oluşturma amacıyla yarım yüzyılı aşkındır faaliyet göstermektedir. OECD nin amaçları; Finansal istikrarın eşzamanlı olarak korunduğu üye ülkelerde ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde yurttaşların yaşam standardının iyileştirilmesi, Sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikaya destek ve yardım, işsizliğin ortadan kaldırılması; Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması ve sosyo ekonomik eşgüdümlü gelişmenin desteklenmesi; Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilmesine destek verilmesi. Demokrasi ve insan haklarına bağlılık ilkesine uyumun desteklenmesi, şeklinde ifade edilebilir. Türkiye nin de kurucu üyeleri arasında olduğu OECD kapsamında ekonomik alanda işbirliği ve politika oluşturma için departmanlar oluşturulmuştur. Girişimcilik, KOBİ ve Yerel Kalkınma Bölümü 2 kapsamında yerel düzeyde ekonomi ve istihdam geliştirme amacıyla 1 Bu yayımızdan bir örnek de OECD Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Sn. Nilgün Pehlivan a verilmiştir. 2 OECD bünyesindeki tüm bölümler için: adresine ve Girişimcilik, KOBİ ve Yerel Kalkınma Bölümü hakkında ayrıntılı bilgi için adresine bakılabilir. 11

12 LEED programı oluşturulmuştur. Bu program kapsamında üye ülkelere politika önerileri kapsamında iyi örnek uygulamaları, vaka çalışmaları, konferanslar, alan çalışmaları, ülke raporları vb. hazırlanmaktadır 3. Türkiye İş Kurumu hem ulusal hem de yerel düzeyde istihdam politikasının oluşturulmasına katkı sağlayan bir kamu kuruluşu olarak, diğer ülke uygulamalarının en hızlı paylaşılabildiği bir alan olarak OECD bünyesinde, istihdam ve işgücü piyasasına ilişkin tüm çalışmaları takip etmelidir. Burada takipten kasıt, bu geçici görevde gerçekleştiği gibi bizzat katılım şeklinde de olmak zorunda değil, buna ilaveten e ortamların ve yayınlarının da takibidir. İşgücü piyasasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yeni politika öneri ve uygulamalarının (yeşil ekonomi gibi) ülkemize uygulanabilirliği her yönüyle henüz yeterince tartışılabilmiş değildir. Bir sonraki toplantının tarihi, yeri ve bu toplantıya hazırlanmak açısından yararlı olabilecek görüş ve öneriler: LEED kapsamında 2012 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmaların paylaşımı amacıyla bir toplantı organize edilecektir. Toplantının OECD nin merkezinde (Paris) gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Bu beyanatın netleştirilerek bilahare ilgili ülke temsilcilerine bildirileceğini iletilmiştir. Kurumuzdan bu toplantıya katılacak kişilerin LEED kapsamında daha önce yapılmış çalışmaları inceleyerek ve katılım göstermiş kişilere ulaşarak bilgi edinmesi yararlı olabilir. Sinan OK İstihdam Uzmanı 3 Ayrıntılı bilgi için bknz: 12

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Devam Etmekte Olan Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Özel Sektör Rekabetçiliğinin Arttırılmasına Katkı Özel ve finansal sektör, işgücü piyasası ve işgücü becerileri

Detaylı

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği 2014-2020 Erasmus+ Programı Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği (Cooperation & Innovation for Good Practices) 21 Kasım 2013 ELAZIĞ Bütçe dağılımı Anahtar Faaliyet 1 (KA1) % 63

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ www.kuyap.org Faruk

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum OECD Tarım Komitesi 163. Oturum 28.01.2015 Ayhan Baran AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı İçerik Katılımcılar Toplantı gündemi G20 Bilgi Heyet listesi Gıda Tarım

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO Yüksek büyüme hızı, ancak yüksek işsizlik oranları Genç işsizlik oranı ulusal işsizlik oranının iki katı (% 27.5) Genç kadın

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

tepav OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Aralık2011 N201161 POLİTİKANOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Aralık2011 N201161 POLİTİKANOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Aralık2011 N201161 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 17 Mart 2015 SUNUM İÇERİĞİ 1. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YURTİÇİNDEN VE YURTDIŞINDAN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2. ÜYE MEMNUNİYETİ VE LİDERLİK

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 İÇERİK OECD Hakkında Genel Bilgi OECD Çalışma Şekli OECD Teşkilat Yapısı OECD Ticaret ve Tarım Direktörlüğü OECD ve Tarım 2 OECD HAKKINDA

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Gündem Yaklaşım/İlkeler Planlama Uygulama Güncel Çalışmalar

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı AB Uzman Yrd. Zeynep ORAL 28.05.2014

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır.

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır. Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir? Mobilitenin Katalizör Etkisi Politika & Şeffaflık Kaynak: Complete Guide Flexible Work e-devlet Yeni İş Modelleri Tony Blair: E-Devlet kadromuz kabinemizin

Detaylı

UNDP nin Yerel Sosyo-ekonomik Kalkınma Deneyimleri

UNDP nin Yerel Sosyo-ekonomik Kalkınma Deneyimleri UNDP nin Yerel Sosyo-ekonomik Kalkınma Deneyimleri Edinilen Dersler Bülent Açıkgöz, Yerel ve Bölgesel Sosyo-ekonomik Kalkınma Sektörü Yöneticisi 21 Şubat 2017, Konya İÇERİK A. KISACA UNDP B. YEREL SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL

KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL KIRKLARELİ-2013 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI

SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI Muş Odak Grup Toplantısı Prof. Dr. Tüzin Baycan İstanbul Teknik Üniversitesi Odak Grup Toplantısı Muş, Türkiye 24.06.2014 Bilimde > Toplumsal Sorumluluk Kentlerde > Karşılıklı

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım?

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? 13. Enerji Arenası İstanbul, 8 Eylül 2011 Sayfa 2 Kısaca TEPAV Üç temel disiplinde araştırma kapasitesi

Detaylı

Türkiye nin Lizbon Gündemi

Türkiye nin Lizbon Gündemi tepav Türkiye nin Lizbon Gündemi Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye nin Lizbon Gündemi Esen Çağlar Antalya, 22 Şubat 2008 Slide 2 Gündem Lizbon Stratejisi nedir? Lizbon Gündemi

Detaylı

YEŞİL BÜYÜME POLİTİKALARININ SOSYAL ETKİLERİNİN YÖNETİLMESİ. Caterina Ruggeri Laderchi

YEŞİL BÜYÜME POLİTİKALARININ SOSYAL ETKİLERİNİN YÖNETİLMESİ. Caterina Ruggeri Laderchi YEŞİL BÜYÜME POLİTİKALARININ SOSYAL ETKİLERİNİN YÖNETİLMESİ Caterina Ruggeri Laderchi Genel Bakış Yeşil Büyüme politikalarının etkilerinin ortaya çıktığı ana kanallar Fiyat etkilerini düşünmeye yönelik

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/0740.14-2/SER/005 H2020 Genel Eğitim Toplumsal Sorunlar Toplumsal Sorunlar H2020, Avrupa 2020 stratejisinin politika önceliklerini yansıtan, Avrupa'da vediğer

Detaylı