Sürdürülebilir Tasarım İçin BIM (Yapı Bilgi Sistemi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürdürülebilir Tasarım İçin BIM (Yapı Bilgi Sistemi)"

Transkript

1 REVIT YAPI BİLGİ SİSTEMİ Sürdürülebilir Tasarım İçin BIM (Yapı Bilgi Sistemi) BIM (Building Information Modeling - Yapı Bilgi Sistemi), önceleri fazla iş gücü gerektiren veya gerçekleştirmesi maliyetli karmaşık süreçleri ve analizleri kolaylaştırmaktadır. Bu dokümanda, sürdürülebilir tasarım ve yeşil sertifikasyonun temel yönlerinin Autodesk in amaca uygun BIM çözümü Revit Architecture yazılımı tarafından nasıl desteklendiği i anlatılmaktadır. Bilgi teknolojisi son 20 yıl içinde, film ve müzik, uçak ve ütü, makina ve tatillerin tasarım ve üretiminde devrimsel dönüşümler ümler yapmıştır. Fiziksel ve operasyonel özelliklerinden, termal davranışı ve üretim şartlarına kadar makina parçası ve montajların akla gelebilecek tüm özelliklerinin mühendisliğine ve analizine imkân veren tasarım yazılımları özellikle imalatta çok faydalı olmuştur. İmalatta dijital prototiplerin kullanılması, ürünlerin yapılış amaçları açısından daha etkin ve uygun olmasını, daha ucuza mal edilmesini ve daha şık görünmesini sağlamıştır. Mimarlar ve mühendisler artık benzer araçları yapı tasarımında kullanmaktadır. Bu araçların en gelişkin olanları geleneksel tasarım araçlarına kıyasla çok daha fazla özellik hakkında sürekli ve hemen geri bildirim vermektedir. Bu tür araçların kolayca sağladığı bilgi tipleri arasında malzeme miktarları ve özellikleri, enerji performansı, ışıklandırma ı kalitesi, çevreye etkisi, yeni yapı ve renovasyon arasındaki eğer olursa ne olur? karşılaştırmaları sayılabilir. Yapı tasarımına olan bu yaklaşım geleneksel CAD yazılımının kullanımından çok farklıdır ve bu nedenle yapı endüstrisi ona yeni bir isim vermiştir: BIM (Building Information Modeling - Yapı Bilgi Sistemi). Yapılaşmadaki artış, çevreye ilişkin endişeler ve enerji maliyetlerindeki artışla kesiştikçe, yapı tasarımı dâhilinde yeni bir alan ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir tasarım adı verilen bu alana göre tasarım, inşaat ve kullanım faaliyetleri yapının çevreye olan etkilerini asgaride tutacak şekilde yürütülmelidir. Yeşil Mimari Yapıların çevreye olan etkisi, insanların çoğu için endişe verici boyutlara gelmiştir. ABD de, ticari ve konut binaları toplam enerjinin %40 ını, elektriğin %70 ini, ham maddelerin %40 ını ve tatlı su miktarının %12 sini tüketmektedir. Sera gazı emisyonunun %30 una neden olmakta ve 136 milyon ton inşaat ve yıkım atığı üretmektedir (yaklaşık olarak kişi başına günde 1,3 kg). 1 1 ABD Enerji Bakanlığı, ı, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Ağı (EREN) Sürdürülebilir Gelişim im için Mükemmellik Merkezi, 2003

2 Sürdürülebilir tasarım anlayışı, çevreye duyarlı tasarım ve inşaat uygulamaları yapmak suretiyle söz konusu olumsuz etkiyi hafifletmeye çalışmaktadır. Sürdürülebilir tasarım çevreye karşı sorumlu, kârlı, çalışması ve yaşaması sağlıklı yeşil binaların yapılmasını hedeflemektedir. 2 Sürdürülebilir tasarım kavramı yeni değildir. Örneğin, 1930 larda New York şehrinde inşa edilen Rockefeller Center da çatı bahçeleri ve hareketli pencereler kullanılmıştır. Bu tasarım özellikleri günümüzde yeşil olarak adlandırılmaktadır. Ancak 1970 lerdeki enerji krizi ve ortaya çıkan çevre hareketi modern çağın çevre-dostu tasarım anlayışını başlatmıştır. Sürdürülebilir Tasarımın Standartları Koruma çabaları ve sürdürülebilir tasarım anlayışı, güneş enerjisiyle ısınma gibi nokta stratejilerden uzaklaşılarak yeşil tasarım gibi bütüncül yaklaşıma odaklanılmasıyla, 1980 lerde ve 1990 larda hız kazanmıştır. Birleşik Devletler Yeşil Bina Konseyi (U.S. Green Building Council USGBC) Kuzey Amerika inşaat sanayinden bir grup lider tarafından 1993 yılında kurulmuştur. Günümüzde bu kuruluş sürdürülebilir tasarım için ulusal standart olarak yaygın şekilde kabul görmüş olan gönüllü bazda çalışan LEED (Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik) Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi nin (Green Building Rating System) arkasındaki kılavuz güç olarak çalışmalarını sürdürmektedir. LEED dereceleme sistemi ile beş önemli kategoride (arazi kullanımı, iç mekân kalitesi ve enerji, malzeme ve suyun etkin kullanımı) yeşil bina kriterlerine uyanlara ödül puanı verilmektedir. ABD de, federal kuruluşlar, eyaletler ve yerel yönetimler, ilgili özel kuruluşlar, LEED standardını sürdürülebilir bina kılavuzu olarak ülke çapında kabul etmiştir. Yüksek LEED puanı (maksimum 69 üzerinden verilir) yeşil bina tasarımını işaret eder ve ilgili proje eyalet ve yerel yönetimler ve hatta sürdürülebilir tasarımı destekleyen özel sermaye kaynaklı organizasyonlar tarafından sağlanan bir dizi mali ve düzenleyici teşviklere hak kazanır. Şekil 1 LEED sertifikasyonu, farklı mal sahipleri tarafından talep edilmektedir. (Kaynak: USGBC, Eylül 2004) Benzer standartlar uluslararası olarak da ortaya çıkmaktadır. Kanada LEED programına katılmış ve İngiltere de faaliyet gösteren BREEAM (İnşaat Araştırma Çevre Değerlendirme Metodu), Hollanda nın Eco-Quantum ve İsviçre nin uyguladığı ecoinvent yaşam çevrimi analizi metodolojisi dâhil olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleri de kendi yeşil değerlendirme programlarını yürütmektedir. 2 ABD Yeşil Bina Konseyi, Amaç Bildirisi, 2004

3 Yeşil Karne Günümüzde yapı projelerinin çoğunluğu çevresel etkilere pek az önem verecek şekilde tasarlanmaya devam etse de, son dönemlerde sürdürülebilir tasarıma olan ilginin artışını da göz ardı edemeyiz. USGBC raporuna göre LEED-onaylı projelerin sayısı arasında iki katına çıkmıştır. Ayrıca, inşaat endüstrisinin 2003 yılında yaptığı bir ankete 3 göre, görüşme yapılan şirketlerin yaklaşık yarısı yeşil-bina ilkelerine uygun en az bir tane proje başlattığını ifade etmiştir. Ancak sürdürülebilir tasarımın maliyeti nedir? Yapı projesine ve seçilen yeşil önlemlere bağlı olarak, inşaat ve işletme maliyetlerindeki net değişim, giderlerde tasarruf ile kabul edilemeyecek kadar pahalı arasında bir yerde olmaktadır. Uzun menzilli yaşam döngüsü değerlendirmeleri daha güzel bir resim çizebilir, ancak günümüzün sıkı ekonomik koşulları altında inşaat yüklenicileri ve mal sahipleri tasarım ve inşaat için harcadıkları para karşılığında elde edecekleri değer karşısında özellikle hassastır. Maliyet analizlerini karmaşık hale sokan bir diğer unsur ise şudur: geçmişte tasarım sürecinin ileriki aşamalarında yapılan pek çok mühendislik ve analiz görevleri sürdürülebilir tasarım seçeneklerinin değerlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla tasarım sürecinin daha erken fazlarına geçtikçe, tasarım süreci daha fazla kaynağa ihtiyaç duymaktadır ve kesinlikle yapılmamış olanlar (örneğin doğal aydınlatma çalışmaları gibi) rutin hale gelmektedir. Uygun teknolojiyle desteklenen BIM, sürdürülebilir tasarım, analiz ve sertifikasyon için gerek duyulan bilgileri standart tasarım sürecinin bir yan ürünü şeklinde rutin olarak sağlamak suretiyle, sürdürülebilir tasarım maliyetlerini azaltma potansiyeline sahiptir. BIM Nedir? Yapı Bilgi Sistemi (BIM), 2002 yılında Autodesk tarafından sunulan ve yapı tasarımı, inşaatı ve yönetimine uygulanan yenilikçi bir yaklaşımdır. Projedeki kapsam, metraj ve maliyeti, yüksek kaliteli, tutarlı ve güvenilir bir şekilde sürekli ve derhal sağlamasıyla tanınmaktadır. BIM i desteklemek için pek çok teknoloji kullanılabilir; ancak Revit Architecture yazılımı BIM in amacına uygun olarak geliştirilmiştir ve en büyük faydayı sağlamaktadır, çünkü yapı bilgisini almak ve sunmak için ilişkisel veritabanı ve davranış modelini bir arada kullanan parametrik yapı modellemesi teknolojisine dayanmaktadır. Nasıl ki elektronik tablolama (spreadsheet) rakamlar için uygundur, parametrik modelleme teknolojisi üzerine kurulu bir yazılım da yapılar için uygundur. Ve nasıl ki elektronik tablonun herhangi bir hücresinde yapılan değişiklik kullanıcı müdahalesi olmadan ilgili tüm hücrelerde otomatik olarak değişime neden olursa, parametrik yapı modelleyici içinde yapılan bir değişiklik derhal her yere yansıtılır. Revit yapı bilgi sistemi sayesinde endüstri profesyonelleri, teknolojinin yapı tasarımı, inşaatı ve proje yönetimine uygulanış yöntemine ilişkin düşüncesini değiştirmiştir. BIM ve Sürdürülebilir Tasarım Mevcut uygulamada, pek çok sayısal yapı modeli, sürdürülebilir yapı tasarımının temel yapıtaşları olan performans analizi ve değerlendirmesi için yeterli derecede bilgi içermez. Geleneksel fiziki modeller ve çizimlerde olduğu gibi, CAD veya nesne-cad çözümlerinin temsillerine dayanarak bina performansının ölçülmesi için çok fazla uzman müdahalesi ve yorumu gerekmektedir. Bu durumda analizler fazla maliyetli olur ve/veya çok zaman alır. 3 Yapı Tasarımı ve İnşaatı Anketi, 09/03, Kaynak: Reed Research Group 3

4 Revit parametrik yapı modelleyicisi, yapıyı koordine edilmiş bilgilerin oluşturduğu bir tümleşik veritabanı olarak temsil eder. Tasarımın grafik olarak gösterilmesinin ötesinde, sürdürülebilir tasarımı desteklemesi için gereken verilerin çoğu proje tasarımı devam ederken doğal olarak elde edilir. Ayrıca, Revit Architecture yazılımının, piyasadaki analiz araçlarıyla entegre edilmesi, normalde sıkıcı ve zor olan analizleri son derece kolaylaştırır. Revit Architecture, yapı modelini doğrudan analiz yazılımına bağlayarak tasarım alternatifleri hakkında sürecin daha başında geri bildirim yapan araçların mimarlar tarafından kullanılabilmesini sağlamaktadır. Bu yüzden, Revit Architecture yazılımı özellikle sürdürülebilir tasarım profesyonellerinin günlük olarak karşılaştığı problemleri çözmek için son derece uygundur ve nihai olarak yeni yapı özelliklerini ortaya çıkartabilir: değerlendirme ve optimizasyon çalışması için enerji ve tüm yaşam çevrimi maliyeti gibi. LEED sertifikasyonu almak isteyen projeler, LEED puanlarını hak ettiğini destekleyen çizimler ibraz etmek zorundadır. Bu çizimlerin çoğunun geleneksel CAD yazılımı kullanılarak hazırlanması mümkün olmakla beraber, Revit Architecture yazılımı bu çizimleri yapı bilgi sisteminin bir parçası olarak daha etkin şekilde hazırlar ve her zaman değişiklikleri koordine eden ve tutarlılığı sağlayan parametrik değişim teknolojisinin verdiği ilave avantaja sahiptir. Kullanıcı çizimleri veya bağlantıları güncellemek için müdahale etmek zorunda kalmaz. Revit yapı bilgi sisteminde dokümante edilmiş bir LEED şartının proje tasarımı esnasında senkronizasyonun dışına çıkma ve gözden kaçma olasılığı, geleneksel CAD veya nesne- CAD tabanlı yazılımla dokümante edilen şarta kıyasla çok daha düşüktür. Revit modeli sürdürülebilir tasarım ve/veya LEED sertifikasyonunun diğer pek çok yönü için gereken zengin bilgiye sahiptir. Örneğin, malzemenin tekrar kullanılma, geri dönüşüm veya hurda yüzdesini tespit etmek için yapı bileşenlerinin listesi doğrudan modelden alınabilir. Pek çok tasarım seçeneği sürdürülebilirlik açısından modelde incelenebilir ve takip edilebilir. İleri düzey görselleştirme teknikleri yeşil tasarımın iyi çalıştığı ve iyi göründüğü hususunda şüpheleri olan bir müşteriyi ikna edebilir. Günümüzde Revit Architecture müşterileri tasarım optimizasyonu, görselleştirme, doğal aydınlatma, enerji analizleri, metraj listeleri ve spesifikasyon yönetimi dâhil olmak üzere pek çok sürdürülebilir tasarım faaliyeti için yapı bilgi sistemini kullanmaktadır. Tasarım Optimizasyonu Herhangi bir tasarım sürecinde, mimarlık ekibi karar vermesi için gereken yeterli bilgiye sahip olana kadar çeşitli tasarım alternatiflerini takip etmek durumunda kalabilir. Örneğin, doğal aydınlatma ve manzara sağlayan açık ofis planının, programlama ve çevresel rahatlık sebebiyle daha bölüntülü bir yerleşim planı ile birlikte, dokümantasyon fazına girildikten sonra takip edilmesi gerekebilir. Bu alternatifler daha sonra detaylı doğal aydınlatma analizleri için kullanılabilir. Revit Architecture yapı bilgi sistemi, mimarların birden çok sayıda tasarım alternatifini (yeşil veya değil) tek bir model içinde eş zamanlı olarak geliştirmelerine ve incelemelerine olanak sağlayarak tasarım optimizasyonunu destekler. Alternatif tasarımlar görselleştirme, ölçme ve analiz için gerektikçe açılabilir, kapatılabilir ve gereken süre boyunca muhafaza edilebilir (ki bazen tasarım sürecinin sonlarına kadar tutmak gerekebilir). Bu tasarımlar daha sonra temel kararlar alındıkça bütüne dâhil edilebilir, iptal edilebilir veya arşivlenebilir. Bu şekilde, LEED sertifikasyonunun çeşitli seviyeleri için farklı sürdürülebilir tasarım alternatiflerini inceleyen eğer olursa ne olur? analizleri Revit yapı bilgi sisteminde kolayca incelenebilir ve belgelenebilir (iyi fikirler değerlendirilmek için gereken süre boyunca elde tutulur). 4

5 Tasarım Optimizasyonu Vaka Çalışması: Skyscraper Digital Skyscraper Digital, kendi ana şirketi (Little Diversified Architectural Consulting) için sayısal görüntüleme stüdyosu olarak 1992 yılında faaliyetine başlamış, ancak etkin iş araçları olarak 3 Boyutlu teknoloji ve servisler kullanmak isteyen daha geniş bir kitleye hızla hizmet vermeye başlamıştır. Bugün, Skyscraper şirketinin, inşaat sektörünün farklı hizmet alanlarında kullanılabilen özel sayısal araçları vardır. Skyscraper şirketinin son dönemlerde gerçekleştirdiği projelerden biri Charlotte, Kuzey Carolina da yerleşik büyük bir finansal hizmet şirketinin 14 katlı genel merkez binasının elden geçirilmesi işidir. Skyscraper doğal aydınlatma analizlerini desteklemek amacıyla proje için bir dizi alternatif tasarımlar geliştirmiş ve bunların hepsini yapı bilgi sisteminde muhafaza etmiştir. Skyscraper Digital (www.skyscraperdigital.com), Revit yapı bilgi sistemini dört yıldır kullanmaktadır ve yapı rehabilitasyonu projesi için tasarım seçenekleri özelliğini sıkça kullanmıştır. Skyscraper, tasarım ilerledikçe bu alternatif tasarımları aktif halde tutmak suretiyle şematik tasarım, tasarım geliştirme ve uygulama çizimi aşamalarında çeşitli doğal aydınlatma senaryolarını inceleme imkânı bulmuştur. Aynı dosya içinde birden fazla sayıda tasarım alternatifi olması sayesinde, tasarımcılar çalışmalar ilerledikçe alternatifler arasında kolayca gidip gelmiştir. Örneğin, aşağıda Şekil 2 de gösterildiği gibi, çok erken basit kavramsal tasarım formlarından daha rafine ve detaylı çözümler arasında geçiş yapabiliyorlardı. Şekil 2: Skyscraper Digital bu binanın rehabilitasyonu projesi için tasarım optimizasyonu özelliğini sıkça kullanmıştır. Skyscraper ekibi, merkezi veritabanından yararlandıkları için işleri her hangi bir yerde tekrarlamadıklarından veya kopyalamadıklarından emindi ve tasarım süreci boyunca gerekli kararları yeterli bilgiye dayanarak alabildiler. Görselleştirme Orta Çağ boyunca ve Rönesans a girerken, büyük ustalar, projelerini gerçek boyutlu modelleri (örneğin fiilen inşa edilmiş proje) yerinde kullanarak tasarlamış ve inşa etmiştir. Yüzyıllar geçtikçe, St. Peter Bazilikasını ve Notre Dame Katedrali ni yaratmak için kullanılan prosesler artık tasarım/inşaat süreci olarak düşündüğümüz ve mimarların tasarımlarını görselleştirmek ve dokümante etmek için inşaat sürecinden ayrı olarak iki boyutlu çizimler kullandığı proseslere dönüşmüştür. BIM sayesinde mimarlar ve mühendisler binayı, kullanılacak malzemeleri, yapısını ve performansını gerçek zamanlı olarak tasarlarken ve (daha da önemlisi) tasarım daha maliyetli tuğla ve harca veya muhtemelen metal çivi ve alçıpan panellerine dönüşmeden Bazı tasarım profesyonelleri yapı projesinin tümü üzerindeki etkilerini artırmak için BIM i bir fırsat olarak görmektedir. Bu belki de mimarı, büyük usta idealine yakınlaştırmaktadır.

6 görebilen dijital büyük ustalar olmaktadır. Aynı zamanda, bu model tam koordineli geleneksel dokümanları doğru ve güvenilir olarak verebilmektedir. Bu, Revit Architecture ın yapı bilgi sisteminin gücüdür ve başarılı bir sürdürülebilir tasarımın pek çok yönü açısından kritik önemi vardır. Yapı bilgi modeli, yapının yaratacağı yeşil etkileri ölçmek için enerji analizi, ışıklandırma çalışmaları vb. için gerekli yazılım araçlarıyla birlikte kullanılırken, 3 boyutlu görselleştirmeler ve animasyonlar sayesinde mimar ve müşterisi bu etkileri görebilir. Görselleştirme Vaka Çalışması: Little Diversified Architectural Consulting Little Diversified Architectural Consulting şirketi (http://www.littleonline.com) dış ışık kirliliğini azaltmayı hedefleyen tasarımını müşterisine (Kuzey Carolina Üniversitesi, UNC) anlatmak için Revit Architecture yazılımının görselleştirme özelliğini kullanmıştır. Merkezi Charlotte, Kuzey Carolina da olan, ABD nin pek çok eyaletinde ofisleri bulunan Little, temel tasarım hizmetlerini genişletmiş ve işyerleri ve kamu kurumları için sürdürülebilir tasarım analiz çalışmasını ilave etmiştir lardan kalma bir yurt binasını modern, üst düzey öğrenci yurduna dönüştürmeleri için UNC tarafından görevlendirilmişlerdi. Bu çalışma çerçevesinde iç mekânlar daha rahat hale getirilecek, enerji kullanımı iyileştirilecek ve dış görünüm modernleştirilecek ve iyileştirilecektir. Işık kirliliğinin nasıl minimize edileceği, bu projenin yeşil yönlerinden biri olmuştur. Dış aydınlatma ile gece gökyüzünü aydınlatmak hem gereksiz hem de pahalıdır, ancak kısmen dikkatsizlik nedeniyle ve kısmen de etkin şekilde çözmek için gereken zaman ve araçların olmaması nedeniyle Kuzey Amerika ve diğer yerlerde yapılmaktadır. Ayrıca, bir mal sahibi için ışık kirliliği olan, bir başkası için güvenlik ışıklandırması olabilir. Üniversite, yenileme projesi için proje kılavuzu olarak LEED derecelendirme sisteminin kullanılmasını talep etmiştir. Bu proje kamu binalarının yeşil hale getirilmesi için Kuzey Carolina Eyaleti nin hayata geçirdiği pilot programdır. Şekil 3: Little Diversified Architectural Consulting şirketi dış ışık kirliliğinin azaltılması ile ilgili tasarımının faydalarını müşterisine anlatmak için Revit Architecture yazılımının yüksek kaliteli görüntülerini kullanmıştır. Little şirketinin ekibi bu proje için Revit Architecture yazılımını kullanmış ve ışık kirliliğini azaltmak üzere tasarlanmış, cepheye konan uygun aydınlatma donanımlarının etkisini görsel olarak analiz edebilmiştir. Ayrıca 10 katlı yurdun kaldırım tarafındaki pencerelerine yansıyan doğal aydınlatmayı maksimize etmek için etkin bir ışık rafı sistemi geliştirmek amacıyla Revit Architecture yazılımını kullanmıştır. Bu özelleştirilmiş fonksiyonlar için

7 standart tasarım ortamını kullanılarak karar süreci daha etkin ve bilgili olmuştur. Ayrıca üniversite, binayı önceden görebildiği için proje tasarımının bu yönünü hemen onaylayabilmiştir. Doğal Aydınlatma Binaları ışıklandırmak için doğal ışığın kullanılmasına doğal aydınlatma denir ve insanları sadece daha rahat ve üretken yapmakla kalmaz, aynı zamanda elektrikli aydınlatma yükünü ve sonrasında ısı ve enerji yükünü de ciddi şekilde düşürür. Sürdürülebilir yüksek performanslı bir tasarım, güneş enerjisini bina kabuğuna ve pencere düzenine entegre ettiği ve güneş enerjisi ile bina kabuğu ve pencere düzeni arasında bir ilişki kurabildiği sürece başarılı sayılır. Ancak, doğal aydınlatmanın özelliklerini doğru biçimde analiz etmek için gerekli olan formüllerin karmaşıklığından dolayı etkin bir doğal aydınlatma pek seyrek yapılabilir. Bu işleri yapabilen bilgisayar programları yıllardır mevcuttur, ancak yapı verilerini girme yöntemlerinin külfetli ve zor olması nedeniyle bunların kullanım maliyeti yüksektir. Revit Architecture karmaşık doğal aydınlatma tasarımlarının modelleme, ölçüm ve dokümantasyon işlemlerini tasarım ekibinin (pahalı ışıklandırma laboratuarları yerine) kendi standart tasarım ortamında yapmasına imkân vererek bu durumu değiştirmektedir. Doğal Aydınlatma Vaka Çalışması: Little Diversified Architectural Consulting Little şirketinden alınan bir başka örneğe bakalım: Şirket, Güney Carolina Üniversitesi, Columbia daki yeni Yaşam/Öğrenim Merkezinin yenilikçi yeşil tasarımı için Revit Architecture yazılımına güvenmiştir. Bu kompleks 500 öğrencinin kalabileceği bir yurt, toplantı alanı, sınıflar ve ofislerden oluşmaktadır. En ileri sürdürülebilir tasarım stratejileri kullanılan Öğrenim Merkezi kısmen yeraltında yer almış, yağmur suyunu çekmeye yardımcı olacak çim çatı tasarlanmış ve mevcut kampus peyzaj düzenlemesinin ayrılmaz parçası haline getirilmiştir. Little şirketi doğal aydınlatma analizleri için geçmişte bu tür projeleri bir laboratuara göndermekteydi. Ancak, Revit Architecture sayesinde artık bu işler şirket içinde yapılmaktadır. Şirket planlama esnasında en iyi yeri ve yönü seçmek amacıyla Revit Architecture ve AutoCAD yazılımını bir arada kullanarak dengeli doğal aydınlatma ve enerji tasarrufu için güneşin erişimini maksimize etmiştir. Little şirketi tasarım esnasında iç doğal aydınlatma ve binalar arasındaki yansıyan dış aydınlatma için Revit i kullanmıştır. Ayrıca, Revit Architecture bina için hedeflenen Altın LEED puanını hesaplamak açısından da çok önemli olmuştur. Yaşam/Öğrenim Merkezinin inşaatı yakın bir tarihte tamamlanmıştır. Bu projede yüksek kaliteli sürdürülebilir yapı için USC ye verilen sözler tutulmuştur. Tipik bir binaya göre %45 daha az enerji ve %20 daha az su kullanan yapı, geleneksel bir binadan daha pahalıya da mal olmamıştır. Şekil 4: Little, doğal aydınlatma analizleri için yüksek kaliteli gerçekçi görüntüler elde etmek amacıyla Revit modelleri (solda) ve sayısal olarak ölçülebilen radiosity modellerini kullanmıştır (sağda).

8 Enerji Analizi Enerji Bakanlığı na göre bugün ABD de 76 milyondan fazla konut ve yaklaşık 5 milyon ticari bina mevcuttur. Bu dokümanın başında burada tekrar edilmeye değer bazı rakamlar verilmiştir: ABD de kullanılan enerjinin %40 ı binalar tarafından tüketilmektedir. Karmaşık enerji analizleri, azaltılmış enerji tüketimi stratejisi için kritik değer taşımaktadır. Doğal aydınlatma analizleri için kullanılan yazılım gibi, enerji analizi programları da yıllardır vardır ancak tasarım şirketleri tarafından nadiren kullanılır. Pek çok şirket zaman ve maliyet unsurlarını dikkate alarak enerji analizlerini başka şirketlere yaptırır ve bu nedenle yapının enerji performans bilgisi projenin sadece belirli sabit noktalarında ve genellikle proje hakkında verilecek en iyi kararları desteklemek için gereken zamandan daha geç bir tarihte elde edilir. Fakat artık, Revit Architecture bu analizleri tasarım döneminin erken safhalarında tamamlamak için gereken sağlıklı tasarım bilgilerini, gerekli detay ve güvenilirlikte sağlamaktadır ve olası rutin analizlerin doğrudan tasarımcılar tarafından kendi enerji analizleri için yapılmasına imkân vermektedir. Fosil yakıta olan bağımlılığımızı azaltmak mimarlarla yaygın olarak ilişkilendirilen bir slogan değildir. Aslında sürdürülebilir tasarımın (ve bu nedenle mimarların) doğrudan etkileyebileceği alanlardan biridir. Revit Architecture doğrudan Green Building Studio (GBS) ile bağlantılıdır. Bu hizmet yapı enerji analiz araçları ve internet tabanlı çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında endüstri lideri olan GeoPraxis (www.geopraxis.com) tarafından sağlanmaktadır. GBS servisi, yapının geometrik olarak doğru termal modelini oluşturur, DOE 2 girdisi yaratır, analizleri çalıştırır ve özet sonuçları tasarımcının internet tarayıcısına gönderir. Bu şekilde, enerji analizleri tasarım sürecinin başında yapılabilir. Tasarımın erken aşamalarında kütle çalışmaları, sonuçlanan enerji analizleriyle kullanılarak yapının arazi üzerine nasıl yerleştirilmesi hakkında karar alınır. Enerji tasarrufu sağlayacak çeşitli doğal aydınlatma seçenekleri tasarım ilerledikçe değerlendirilebilir. Uygun olduğu zaman, detaylı analizler için DOE 2 modeli girdi dosyaları equest, Trane, Trane 700 gibi mühendislik analiz sistemleriyle beraber kullanılabilir. Geometrik koordinatların otomatik olarak girilmesi yüzlerce saatlik manüel çalışmayı önleyebilir. Enerji Analizi Vaka Çalışması: Architectural Resources Architectural Resources 27 kişinin çalıştığı, Buffalo ve New York Şehrinde ofisleri bulunan bir mimarlık, iç mimarlık ve planlama şirketidir. Architectural Resources (A/r) 1991 yılından beri New York Eyaletinde yaşayan mal sahiplerine yüksek kaliteli, tasarım ve proje yönetimi hizmetleri vermektedir. Şirket New York Eyaleti, Queens Psikiyatri Merkezi Toplum Hizmetleri için yaptıkları yeni projede Revit Architecture yazılımını kullanmaktadır. Proje çerçevesinde ilk bütçeyi aşmadan 4,000 m2 alana sahip eğitim/sağlık tesisi LEED yapısından beklenenleri karşılayacak şekilde tasarlanacaktır. Bu hedefe ulaşmak için izlenecek stratejinin bir bölümü toplam enerji maliyetinin ABD Doları cinsinden %20 düşürülmesini öngörmektedir. Şekil 5: Architectural Resources, çeşitli enerji analizleri için Revit i kullanmaktadır (bu günışığı çalışmasında olduğu gibi) Bir binanın performansını tahmin etmek için A/r şirketi tarafından uygulanan geleneksel metot tüm binayı mühendislik yazlımı ile yeniden çizen

9 danışman mühendislerle çalışmak ve daha sonra binayı en azından temel durum (base case) seviyesinde analiz etmek ve sonrasında daha yüksek etkinlik düzeyinde analiz ederek tasarruflarda elde edilen farkı bulmaktır. Bu sürecin tamamlanması genellikle haftalar alır ve sıklıkla müşteriden ilave ücret alınır. Şekil 6: Skyscraper Digital, Charlotte, Kuzey Carolina da bulunan hastane projesinin aşamalı görüntülerini yaratmak için Revit yazılımını kullanmıştır. A/r tasarımcıları Revit Architecture ve Green Building Studio yu kullanarak yapının modelini önemli mühendislik yazılım uygulamalarına uygun formata çevirebilmiş ve on dakika içinde bir temel durum incelemesi çalıştırmıştır. Bu süreç, önceki sonuçlar ile özelliklerin yeniden yapılanmasıyla elde edilen sonuçları karşılaştırmak için istenen sayıda tekrarlanabilir. Danışmanlık mühendisleri daha sonra temel durum bilgisini kullanır, HVAC sistemi üzerinde düzenlemeler yapar, yapının R-değerleri üzerinde değişiklik yaparak enerji maliyeti hesaplanır.toplam süre ilave hizmetlere gerek kalmadan bir haftadan kısa sürer ve mühendislerin analiz ettiği alanların niyet edilen tasarımla eşleştiğine dair A/r ye güven verir. Malzeme Miktarlarının Hesaplanması ve LEED Dokümantasyonu Bu yazıda ifade edilen başka bir istatistiği tekrarlayalım: ABD de kullanılan ham maddelerin %60 binalar içindir. Bu nedenle yapı malzemelerinin seçimi sürdürülebilir tasarım açısından çok önemlidir. Yeşil yapı malzemelerinin spesifikasyonu ve tedarik edilmesi projede kullanılacak malzeme miktarının doğru biçimde hesaplanmasına bağlıdır. Revit teknolojisinin dayanak güçlerinden bir tanesi bilgiyi kolayca sağlama özelliğidir. Diğer teknolojiler yapıya ait bilgileri birden çok sayıda CAD dosyasına dağıtır veya tüm yapı bilgilerinin dâhili olarak tutarlı olması için kullanıcı katkısını gerektirir. Bu durum alınan bilgilere güven duyulamayacağı bir ortam yaratır. Revit Architecture yazılımında, her görünüm, her metraj listesi, aynı veritabanından alınan bilgileri temsil eder. Yapı bileşenlerinin liste ve miktarları, yapı veritabanının canlı görünümleridir ve bu nedenle daima doğrudur ve tasarımcı için çok fayda sağlar. Sürdürülebilir tasarım için alanların, hacimlerin veya malzeme maliyetlerinin hesaplanmasını gerektiren pek çok LEED kriteri vardır. Bu kriterlerin karşılanması ve gerekli puanların alınması için, kullanılan ve ilgili puana karşılık gelen beher malzeme veya ürünün listesi çıkarılmalıdır. Bu şekilde yeniden kullanılan, geri dönüştürülen, yerel olarak tedarik edilen, hızla yenilenebilen veya onaylı ahşap ürünlerin proje içindeki maliyet yüzdesini göstermek zorunludur. Maliyet tahmini yapmak için projede kullanılan malzemelerin miktarlarının belirlenmesi ve miktarları özelliklerle ilişkilendirmek ( yeniden kullanılan malzeme gibi) Revit Architecture ile çok kolaydır. Bu LEED puanlarının hesaplanması doğrudan yapı bilgi sistemindeki bir ana listelemeye yerleştirilebilir ve proje ilerledikçe dinamik olarak kullanılabilir (dikkate alınan tasarım

10 alternatifleri dâhil). Ayrıca, miktar bilgileri ODBC aracılığıyla dış veritabanlarına veya maliyet tahmin yazılımlarına transfer edilebilir. Revit Architecture yazılımının bir projede zaman içinde meydana gelen gelişmeleri takip etme özelliği (Bazen 4 Boyutlu analiz diye anılır; burada 4. Boyut zamandır) sayesinde mevcut koşullar doğrudan yapı bilgi sisteminde saklanabilir. Bu faz bilgisi bir projedeki yıkım ve yeni inşaatın boyutunu değerlendiren ve yeşil tasarım ve LEED sertifikasyonu açısından kritik önemi olan hesaplamaların temelidir. Projenin yıkılacak kısımları tespit edildikçe, hacim (yapısal yeniden kullanım için) ve alan (kabuk ve iç mekân yeniden kullanımı) hesaplamaları gerçekleştirilebilir. Yıkım ve renovasyon çizimleri yapı bilgi sisteminin zaman spesifik görünümleri kullanılarak hazırlanabilir ve projenin ilerlemesi safha safha yansıtılır. Şekil 7: Revit e-specs i tarafından oluşturulan malzeme spesifikasyonları ayrıca LEED şartlarına da çapraz referans içerir. Spesifikasyon Yönetimi Yapı malzemelerinin alınması, işlenmesi ve nakliyesinin çevre üzerindeki etkisi nedeniyle bunların dikkatle seçilmesi sürdürülebilir tasarımın önemli bir yönüdür. Ancak, yeşil bir proje için gereken malzemelerin anlatılması genellikle sürdürülebilir tasarım projeleri için engelleyici işlev görür zira malzeme spesifikasyonları tasarım modelinden ayrı olarak hazırlanır ve bunların geliştirilmesi ve güncel tutulması zaman alıcı ve hataya açık bir faaliyettir. Bu kesintiyi çözmek için, Revit Architecture inşaat dokümanları yönetim çözümleri ve hizmetleri sağlayan InterSpec şirketinin e-specs adı verilen yaygın spesifikasyon yönetimi yazılımı ile entegre edilmiştir. Söz konusu e-specs yazılımı Revit için kullanılarak proje spesifikasyonlarının hazırlanması, düzenlenmesi ve (en önemlisi) koordinasyonunu otomatik hale getirilebilir. Bu e-specs yazılımı Revit yapı bilgi sistemine ODBC ile doğrudan bağlanmıştır (ODBC veritabanları arasında veri paylaşımı sağlayan sağlam ve iyi yapılandırılmış bir standarttır). Sonuç olarak, e-specs for Revit yazılımı, ürün ve malzeme gerekliliklerini doğrudan Revit Architecture yazılımdan alır ve tasarım ilerledikçe yapı modeli ve proje spesifikasyonunun koordinasyon altında kalması sağlanır. Örneğin, yeni bir yapı bileşeni (pencere tipi veya çatı tipi gibi) Revit Architecture

11 modeline eklendiği zaman, e-specs proje spesifikasyon kılavuzu otomatik olarak yenilenerek mevcut malzemeler ve özellikler yapı modelinde yansıtılır. LEED dereceleme sistemi yeşil ürün ve malzemelerin kullanılmasını teşvik eder ve LEED sertifikasyonu almak isteyen projeler LEED e uygun malzemeleri belirtmek ve bu malzemelere ilişkin ibraz kurallarını takip etmek zorundadır. e-specs, MASTERSPEC i (AIA nın lisanslı ana spesifikasyon sistemi) referans alır. MASTERSPEC te malzeme seçimine ilişkin LEED kurallarına yapılmış yüzlerce referans mevcuttur. Sonuç olarak, e- SPECS tarafından yapı bilgi sisteminden üretilen spesifikasyonlar da LEED kurallarına yapılan söz konusu referansları içermektedir ve bu muazzam bir koordinasyon faydası ve zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca, Revit Architecture içinde LEED puanı için geçerli olduğu belirlenen spesifik ürün ve malzemelere karşılık gelen spesifikasyon dili e-specs tarafından uygun spesifikasyonlara girilir. Eğer bir şirket ana spesifikasyonun yeşil versiyonunu yaratmışsa, e-specs mümkün olan her yerde daha yeşil seçimlerin yapılmasını teşvik eder. İsraf ve Verimsizliğin Azaltılması İsraf ve verimsizlik yapı inşaat endüstrisinde çok büyük bir problemdir ve esas itibariyle hem çevresel hem de ekonomik faktörler açısından sürdürülemez bir husustur. Economist dergisi her yıl Amerika da inşaat işleri için harcanan 650 milyar ABD Dolarının 200 milyarlık kısmının verimsizlikler, hatalar ve gecikmelerden dolayı harcandığını 2000 yılında yazmıştır 4. Toplam harcama tutarının yaklaşık üçte biri israf edilmektedir. IT Construction Best Practice servisi İngiltere de kötü detaylandırılan çizimler ve hatalı talimatlardan dolayı meydana gelen inşaat hatalarını düzeltme maliyetinin yıllık 1 Milyar Sterlin (yaklaşık 1.66 Milyar ABD Doları) olduğunu belirtmiştir. Bu israf ve verimsizliğin büyük bir kaynağı kötü koordine edilen çizim paftalarından dolayı şantiyede tekrarlanan işlerdir 5. Mal sahibine veya yükleniciye maliyet yaratan ancak yapının değerini artırmayan her değişim talebi kaynak israfı demektir. İnşaat sahasında israf olan her hareket ve çalışma enerji ve malzeme israfı anlamına gelir ve atık koluna, fosil yakıtların tüketilmesine vs katkıda bulunur. Revit Architecture kaynağını (tutarlı veya koordine olmayan ve tasarımı doğru biçimde yansıtmayan uygulama çizimleri) ortadan kaldırmak suretiyle bu israfı tam on ikiden vurur. Parametrik değişim teknolojisi sayesinde Revit yapı bilgi sistemi dokümantasyon dâhil daima koordineli, tutarlı ve eksiksizdir. Tasarım ekibi tanıdık çizim ve metraj listeleriyle çalıştıkça, Revit Architecture onların tasarım bilgilerini diğer tüm proje temsillerinde koordine eder (model görünümlerinde veya çizim paftalarında, listelerde, kesitlerde, planlarda vs). Tasarım ilerledikçe Revit Architecture tüm bilgileri baştan sona muhafaza eder. Tasarımda oluşturulan model, uygulama dokümanlarını hazırlamak için de kullanılır ve spesifikasyonları oluşturur. Boşa giden çaba ve kaynakların inşaat esnasında azaltılması suretiyle yapının kendisinde değer elde etmek esas itibariyle yeşil dir ve Revit Architecture ın direkt bir ürünüdür. 4 New Wiring, The Economist, 13 Ocak Botched Plans, Engineering News Record, Mayıs

12 Özet Revit Architecture tasarım ve dokümantasyon sistemi tasarım ve yapı performansını geliştirmek için kullanılabilecek bu tür bilgileri sağlamak için ideal yapıdadır. Yeşil tasarımı desteklemek için gereken verilerin çoğu tasarım sürecinde doğal olarak elde edilir ve gerektikçe yapı bilgi sisteminden alınır. Revit Architecture doğal aydınlatma ve güneş erişimi gibi sürdürülebilir tasarımın karmaşık süreçlerini kolaylaştırır ve malzeme listesi gibi faaliyetlerin angaryasını otomatik hale getirir. Bu arada da dokümantasyon setindeki bilgileri alır ve koordine eder. Green Building Studio ve e-specs gibi (ayrı ayrı kullanılabilir) kullandığı ek ürünler Revit Architecture ın doğal kapasitesini genişleterek yansıyan ışık hesaplamaları, enerji analizleri ve spesifikasyon yönetimi gibi ihtisaslaşmış fonksiyonları sağlar. Bu ürünler ile Revit Architecture arasında bağlantı kurulması sayesinde bu teknoloji geçmişe kıyasla çok daha erişilebilir olmuş ve mimarlara yeşil tasarım alternatifleri hakkında hızlı geri bildirim veren araçlara kolayca erişmelerini sağlamıştır. LEED sertifikasyonu için gereken puanların 20 kadarı, Revit Architecture ın gelişmiş yapı bilgi sistemiyle sağlanabilir. Kanıtlanmış maliyet etkin sürdürülebilir tasarım yaratma kapasitesi sayesinde projeleri için agresif LEED dereceleri almak isteyen şirketler ihtiyaç duydukları güvenceye sahip olur ve sürdürülebilir hizmetlerini rekabetçi bir şekilde pazarlar yılında, ABD Senatosu nda verilen Yeşil Yapı Tasarım Brifingi nde 6 rapor sunan USGBC ye göre Teknolojideki ilerlemeler, entegre tasarım uygulamaları ve endüstrideki artan farkındalık hiç şüphesiz ki yenilikçilikte göreceli olarak yavaş kalan yapı endüstrisini dönüştürmeye devam edecektir. Yapı Bilgi Sistemi (BIM) ve Revit Architecture, bu dönüşümde anahtar rol oynamaktadır ve değişimin eşiğinde olan bu endüstriye önemli innovasyon sağlamaktadır. Autodesk in BIM çözümleri hakkında daha fazla bilgi için: Autodesk, AutoCAD ve Revit Autodesk Inc. in ABD de ve/veya diğer ülkelerde tescilli markalarıdır. Diğer tüm marka isimleri, ürün isimleri veya tescilli markalar, kendi sahiplerine aittir. Autodesk, önceden bir bildirim yapmadan, satılan ürünlerde ve ürünlerin özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Autodesk bu dokümanda olabilecek tipografik veya grafik hatalardan sorumlu değildir. Bilgisayar destekli tasarım yazılımları, profesyonellerin kullanımına sunulan yardımcı araçlardır ve sizin profesyonel karar verme sürecinizin yerini alamazlar Autodesk, Inc. in tüm hakları saklıdır. 6 Yüksek Performanslı Yeşil Binalar için Ulusal Trendler ve Gözlemler, USGBC, Nisan

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - V. Yeşil Binalar

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - V. Yeşil Binalar Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin

Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin B Ü L T E N Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin İzlenmesi Gereken On Strateji Genel bakış Başarılı mühendislik kuruluşlarında ortak olan iki önemli konu şunlardır: Bilgisayar destekli tasarım (CAD) teknolojisini

Detaylı

Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler

Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler Şehirler için sürdürülebilir gelişme Sürdürülebilir Şehir www.siemens.com.tr/sehirler İçindekiler Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler.

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 19-30 Mayıs 2009

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 19-30 Mayıs 2009 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 19-30 Mayıs 2009 BİNA ENERJİ BENZETİM ARAÇLARI VE SEÇİM ÖLÇÜTLERİ (BUILDING ENERGY SIMULATION TOOLS AND SELECTION CRITERIA) Ayça

Detaylı

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011 %0 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır Travel PLC Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu Mart 0 ÖNSÖZ Sorumlu Liderlik TUI Travel PLC nin dört anahtar değerinden biridir. Eğer bir süredir bizimle

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber İş Yönetim Sistemine Giriş Rekabetçi İşletmeler için Rehber Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi GİRİŞ İş Yönetim Sistemine Giriş: Rekabetçi

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI YRD. DOÇ. DR. T. ERMAN ERKAN PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25-26 KASIM 2010 1 SUNUM

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ 6 P-1.3.7 Matthias Mors

5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ 6 P-1.3.7 Matthias Mors 1 P-1.3.3 Eiichi Watanabe 2 P-1.3.3 Mike Willis 3 P-1.3.3 Otmar Winzig 4 P-1.3.3 Taylor Hawes 5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Prof. Dr. Üstün ÖZEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar

ÜNİTE ÜNİTE. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Prof. Dr. Üstün ÖZEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik Sistem, Sistem Sınıflandırmaları Bilgi Sistemleri Bilgi Sistemlerinin Türleri Fonksiyonel Perspektiften Sistemler

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ İNDEKS 1. BİLGİ YÖNETİMİ 1.1 GİRİŞ 1.2 BİLGİ NEDİR? 1.2.1 VERİ 1.2.2 BİLGİ 1.2.3 BİLGİ BİRİKİMİ 1.3 BİLGİ BİRİKİMİ VE İŞLETME 1.3.1 BİLGİ BİR VARLIKTIR 1.3.2 HANGİ BİLGİYE

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman

Detaylı