LEED SERTİFİKASYONU İÇİN DOĞAL HAVALANDIRMA SİSTEM TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LEED SERTİFİKASYONU İÇİN DOĞAL HAVALANDIRMA SİSTEM TASARIMI"

Transkript

1 LEED SERTİFİKASYONU İÇİN DOĞAL HAVALANDIRMA SİSTEM TASARIMI Dr. İbrahim ÇAKMANUS 1. Giriş Havalandırmanın amacı, binalara yeterli miktar ve kalitede taze hava verilerek sağlık ve konforun korunmasını sağlamaktır. LEED de (diğer yeşil bina standartlarında da) ısıl konforu bozmadan havalandırma yapılması ön koşuldur. Konforu bozmadan havalandırma yapmanın garantili yolu mekanik havalandırma yapmaktır. Ancak mekanik havalandırma hem pahalıdır hem de fanlar ile havanın ısıtılıp soğutulmasında enerji kullanıldığı için işletme maliyeti getirmektedir. Bu nedenlerle mümkün olabilen durumlarda doğal havalandırma yapılması önem kazanmaktadır Diğer yandan konut tipi binalarda mekanik havalandırma yapılmamakta olup, buna karşın son yıllarda yüksek katlı konut binaları yapılmaktadır. Doğal havalandırma ile ilgili bir çok makale yayınlanmıştır. CIBSE am gibi standartlar söz konusudur. Bunların yanında, son zamanlardaki bazı projelerde ortaya çıkan tartışmalar ve farklı yorumlar LEED de doğal havalandırmanın hangi şartlarda yapılabileceği konusunun incelenmesinin gerekli olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada LEED sertifikalı binalarda (bu doğrultuda elbette tüm binalarda) doğal havalandırma yapılabilme koşulları incelenmiştir. 2. LEED Dökümanlarında Doğal Havalandırma

2 ASHRAE Standard paragraf Natural Ventilation. Use of natural ventilation systems designed in accordance with this section shall be permitted in liue of or in conjuction with ventilation systems. Exception: An engineered natural ventilation system when approved by the authority having jurisdiction need not meet requirements of the sections and Location and Size Openings. Naturally ventilated spaces shall be permanently open to and within 8 m (25 ft) of operable wall or roof openings to the outdoors, the openable area of which is a minimum 4% of the net occupiable floor area. Where openings are covered with louvers or otherwise obsturcted, openable area shall be based on the free unobstructed area through the opening. Where interior spaces wihtout direct openings to the outdoors are ventilated through adjoining rooms, the opening between rooms shall be permanently unobstructed and have a free area of not less than 8% of the area of the interior room nor less than 25 ft2 (2.3 m2).

3 Control and Accessibility. The means to open required openable openings shall be readily accessible to building occupants whenever space is occupied. Unmet.

4 Dış Mahal Kirliliğinin Etkisi: Kentsel alanlarda dış mahal kirliliği doğal havalandırma yönünden ciddi bir sınırlayıcıdır. Yüksek düzeydeki, dış mahal kirliliği, kötü iç mahal hava kalitesi, kötü yaşam kalitesi ile bina ve anıtların yıpranmasında da temel nedendir. Dünya sağlık örgütüne 1 göre dış mahal kirleticileri: kükürt dioksit, azot oksit, karbon monoksit, ozon, parçacık halindeki maddeler ve kurşundur. İç mahaldeki kirleticiler çevresel sigara dumanı, parçacıklı maddeler (biyolojik olan ve olmayan), uçucu organik bileşikler 2, azot oksitleri, kurşun, radon, karbon monoksit,asbest, değişik sentetik kimyasallar ve diğerleridir. Kirlenmeden potansiyel kaçınma politikaları aşağıdakileri içerir: Korunmalı cephelerde havalandırma açıklıklarının yerlerini belirlemek ve bunların merkez hatlarını yayınım kaynaklarından yeteri kadar yüksekte bulundurmak. Filtrasyonlu besleme havalandırması yada, egzost havalandırması veya filtarsyon gibi doğal havalandırmaya alternatif çözümler üretmek. Ayrıca CIBSE, dış mahal kirleticiler ile bunların iç mahal hava kalitesini etkileme biçimlerine referans olmak üzere bir teknik doküman yayımlamıştır. Bu teknik doküman,kirlilik kaynaklarından çapraz kirlenme olasılığını en aza indirmek için tasarımcılara havalandırma ağızlarının nasıl bırakılacağına ilişkin öneriler getirmektedir. [6]. Gürültü Kirliliğinin Etkisi: Gürültü, çoğu zaman doğal havalandırma önünde kısıtlayıcı bir parametre olarak düşünülür. Ölçmelerden elde edilen veriler, kentsel alanlardaki gürültü düzeylerinin kanyon geometrisine ve trafik yoğunluğuna bağlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Gürültü düzeylerinin azaltılmasında sokak düzeyinden olan kat yüksekliğine dikkat edilmelidir. Ses azaltımının maksimum düzeyi, genellikle kenarlar-oranının bir fonksiyonudur. Buna göre sokak genişliği azaldığında, trafik yoğunluğundan nkaynaklanan gürültü artar. Kat yüksekliğine bağlı olarak, balkonlar, gürültü azaltımına 2-4 db kadar bir katkı yapabilirler. Doğal havalandırma sistemlerinde, bina tasarımında bir dizi gürültü kontrol stratejisi gerçekleştirilebilir. Tipik cephelerde yol trafiğine bağlı hava akımı ve gürültü azaltım indekslerine ilişkin teorik çalışmalar şunu göstermiştir: Yüksek gürültüye sahip alanlarda hibrid havalandırma stratejisi doğal havalandırmayı gerçekçi bir çözüm haline getirebilir. Düşük rüzgar hızları durumunda meskun mahaldeki iki yada daha fazla pencerenin açılması ile sağlanan çapraz havalandırma uygun bir hava akımı sağlayabilir. Karşıt yadda çapraz havalandırma tek yanlı havalandırmada çok daha etkilidir. Kentsel oluşumda gündüz sıcaklığının serbest olarak 2.5 C ve iklimlendirilen binalarda 1 C lik düşmesi sonucu geceleri doğal havalandırma ortaya çıkar. Buna karşılık belirli bir bina için gece soğutması bir çok parametrelere bağlıdır: bina tasarımı ve malzemeleri, günlük sıcaklık oynamaları, sitenin yerleşim biçimi, dış-hava akış miktarı, hava akımı ile bina ısıl kütlesinin etkili bir ikili oluşturması ve varsayılan işletme koşulları. Kentsel çevrelerdeki hava akımını iyileştirmek için doğal havalandırma stratejileri 1 World Health Organisation 2 VOC; volatile organic compounds

5 Kentsel alanlardaki doğal havalandırma rüzgar hızı ile Şekil 1: Sokak genişliği ve sokaktan olan yüksekliğin bir fonksiyonu olarak iş-hanlarında doğal havalandırma potansiyeli. Doğal havalandırma için uygun olan alanlar UYGUN, doğal havalandırmaya uyugun olmayan alanlar ise UYGUN DEĞİL olarak işaretlenmiştir..bu iki uç bölgenin arasındatasarım çözümü için olası alanlar bulunmaktadır. (Ref 1: Ventilation in the Urban Environment, Assessment and Design) Doğal Havalandırmanın Değerlendirilmesi Kentsel çevrelerde doğal havalandırma potansiyeline karşı ofis ve okul binalarındaki dış mahal kirletici derişimi 3 üzerinde yapılan teorik araştırmalar aşağıdakileri göstermiştir: Doğal havalandırma yapılan binalarda hava değişim miktarı 4 hava kalitesi için belirleyici faktördür. Kentsel çevrelerde verilen dış hava miktarı arttıkça dış kirleticilerin iç mahaldeki miktarı artar. Kentsel bölgelerde doğal havalandırılan binalarda, iklimlendirilen binalara göre iç mahal kirleticileri daha fazladır. Örneğin meskun mahallerdeki kazanların havalandırma havası ile taşınan yanma ürünlerinin bulunmaması gibi durumlarda iklimlendirme yapılan binalardaki iç mahal kirleticilerin derişimi daha yüksek bile olabilir. Kullanılan havalandırma stratejisinden ayrı olarak, iç mahal hava kalitesi binanın kullanımına bağlıdır. Örneğin okul binalarında iç mahal hava kalitesi içeride bulunan insan sayısı ile bunların etkinlik düzeylerine önemli ölçüde bağlıdır. gürültü ve kirliliği de dikkate almalıdır. Binalardaki hava akımını iyileştirmek için pencerelerin açılması dışındaki teknikler, aşağıdaki gibidir:dengeli baca havalandırması, pasif alt-çekimli evaporatif soğutma,çift cidarlı cepheler ve güneş enerjisi desteğinde havalandırma. Dengeli Baca Havalandırması: Dengeli baca havalandırması şeması(şekil 3) değişik sıcaklıklardaki havanın giriş ve çıkışını kullanır: hava soğuk bir bacadan beslenir ve sıcak bir bacadan egzoz edilir. Giriş ağzının yüksekte bir yere yerleştirilmesi yüksek bir hava giriş basıncı ve rüzgar yönünden bağımsızlık sağlar. Hava-girişlerinin, kirlenmenin cadde düzeyinden daha düşük olduğu, rüzgar hızından ve yönünden bağımsızlık gibi özellikler nedeniyle çatının üstünde yerleştirilmesini, bu stratejiyi çekici bir alternatif haline getirir. Pasif Aşağı Çekimli Evaporatif Soğutma: Pasif aşağı çekimli evaporatif soğutma (PDEC) (Şekil 4) şeması, dengeli baca havalandırmasına benzerken burada besleme bacasına evaporatif soğutma eklenmiştir. Öteden beri, evaporatif soğutma besleme havası akımı içerisine yerleştirilen ıslak, gözenekli kaplarla yada bacanın alt kısmındaki havuzları kullanarak sağlanmıştır. 3 concentration 4 air change rate(ach)

6 Şekil2: Daha az-kirli hava derişimini sağlamak üzere yüksekte yerleştirilmiş besleme havası girişlerine sahip dengeli baca havalandırma sistemi. Şekil 3: Artan nem miktarının dikkate alınmasını gerektiren pasif, alt-çekimli evaporatif soğutmalı baca havalandırması. İki yükseklik farkı birbirinden ayırdedilmelidir: za besleme bacasındaki nemli hava kolonu odaya giriş noktası üzerindeki yükseklik, zb bu nemli hava kolonunun üzerindeki egzozun yüksekliği

7 Şekil 4 ve 5: Pasif alt-çekimli evaporatif soğutmanın SSEES binasındaki örneği.hava binaya üç yanlı bir atriumdan girer ve atrium un üstünde bulunan soğutulmuş-su serpantinleri ile soğutulur. Hava çift cidarlı cephelerde bulunan bacalardan egzoz edilir. (İlk kez [5 de yayımlanmıştır])

8 Daha yakın zamandaki gelişmelerde, besleme havası akımına püskürtme halinde verilen su bu hava akımını soğutur ve besleme havası yoğunluğunu artırarak, hava akımının hareketine neden olan basınç farklılıklarından kaynaklanan kaldırma kuvvetini artırır. PDEC ile ilgili bir örnek Short ve ortakları tarafından tasarlanan, University College London binasındaki School of Slavonic and East European Studies (SSEES) (Şekil 5 ve6). Çift Cidarlı Cephe: Çift cidarlı cephe 2 cam birim ile aralarında bir havalandırma boşluğu içeren bir sistemdir. Arada bulunan boşluk m arasındadır ve buradaki havalandırma doğal yada fan-destekli yada mekanik olabilir. Cephe türü, çoğunlukla iklimsel koşullara, kullanıma,yere,binanın meskun bulunduğu saatlere ve HVAC stratejilerine bağlı olarak farklı biçimlerdedir. Güneşten korunmak için boşluğun iç taraflarına genellikle gölgeleme araçları yerleştirilir. Çift cidarlı cephelerin alternatifi olarak, dış cam cidar güneşe göre dönen pivot ızgaralar içerdiğinden, dış ızgaralar tam olarak kapalı iken bile bu cepheler hiç bir zaman sızdırmaz değildir. Bu tür cephlere yaz döneminde yüksek sıcaklıklara sahip olan bölgelerde rastlanır. Kentsel çevrelerde, çift cidarlı cepheler düzgün bir yalıtım, ek bir gölgeleme ile iç/dış cidarlarda bulunan pencerelerin bağımsız olarak çalıştırılabilmesi nedeniyle doğal havalandırmada iyileştirme sağlarken, rüzgar hızı ile hava koşullarından bağımsızlık ile gece soğutmasında iyileşmeyi de beraberinde getirir. Güneş-Destekli Havalandırma.: Güneş destekli havalandırma tekniği havalandırma bacasındaki havayı ısıtıp iç ve dış sıcaklık arasındaki farkı artırarak bacada havayı kaldırma kuvvetini artırır. Havayı sıtmada kullanılan güneş-enerjisi genellikle sıcak-havalı güneş kolektörleri ile sağlanır. Rüzgar hızının ve bu nedenle binaya olan hava akımlarının düşük olduğu kentsel çevrelerde bu sistemler son derecede yararlıdırlar. KAYNAKLAR 1. Ghiaus C and Allard F, Natural Ventilation in the Urban Environment, Assessment and Design, Series Editor M. Santamo Assimakopoulos DN, Assimakopoulos VD, Chrisomallidou N, Klitsikas N, Mangold D, Michel P, Santamouris M, Energy and C Editor M. Santamouris, Earthscan James & James April Air Quality Guidelines for Europe, Second Edition, World Health Organisation, Regional Office for Europe Copenhagen, WHO No EU URBVENT project ( ), Natural ventilation in urban areas potential assessment and optimal façade design Work p 5. Cook M and Short A, Natural Ventilation and Low Energy Cooling of Large, Non-Domestic Buildings, The International Journa CIBSE TM21, Minimising pollution at air intakes, CIBSE 1999

9

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

83. Sayının ekidir. 83. sayının ekidir.

83. Sayının ekidir. 83. sayının ekidir. 83. Sayının ekidir. HVAC SİSTEM ANALİZİ VE SİSTEM SEÇİMİ Bir Sistemin Seçimi HVAC Sistemleri ve Ekipmanı Yer Gereksinimleri Hava Dağıtımı Boru Tesisatı Sistem Yönetimi Bir HVAC sistemi, belirli bir mahalde

Detaylı

Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi

Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi izzet yuksek-6:sablon 24.11.2011 12:18 Page 63 Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi Yrd. Doç. Dr. İzzet YÜKSEK Prof. Dr. Tülay ESİN ÖZET Yapı içindeki iç hava kalitesinin

Detaylı

NEFES ALAN YAPI KABUKLARI

NEFES ALAN YAPI KABUKLARI NEFES ALAN YAPI KABUKLARI N. Volkan GÜR 1 Konu Başlık No: 4 Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Günümüzde mimarlık terminolojisinde sıkça kullanım bulan sürdürülebilir mimarlığın ana ilkelerinden

Detaylı

Müzelerde İç Çevre Gereksinimleri: Ayasofya, Topkapı ve Türk İslam Eserleri Müzeleri Bağlamında Türkiye deki Durum

Müzelerde İç Çevre Gereksinimleri: Ayasofya, Topkapı ve Türk İslam Eserleri Müzeleri Bağlamında Türkiye deki Durum Müzelerde İç Çevre Gereksinimleri: Ayasofya, Topkapı ve Türk İslam Eserleri Müzeleri Bağlamında Türkiye deki Durum İbrahim Çakmanus (1), Arif Künar (2) Özet Tarihi ve sanat eserlerinin kültürel ve maddi

Detaylı

HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ AÇISINDAN CO 2 MİKTARININ ANALİZİ

HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ AÇISINDAN CO 2 MİKTARININ ANALİZİ _ 1679 HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ AÇISINDAN CO 2 MİKTARININ ANALİZİ Hüsamettin BULUT ÖZET İnsanların sağlığı ve verimi ile doğrudan ilişkisi nedeniyle iç hava kalitesinin önemi günümüzde artmaktadır

Detaylı

84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen. 84. sayının ekidir.

84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen. 84. sayının ekidir. 84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen (Başkan) Dr. Celalettin Çelik (Başkan Yardımcısı) Birol Eker (Başkan Yardımcısı) Hakan Bulgun (Başkan Yardımcısı) Züleyha Özcan (Genel Sekreter) Fuzuli Topal (Sayman Üye)

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

LEED PLATİN SERTİFİKALI TÜRKİYE NİN İLK BİNASI

LEED PLATİN SERTİFİKALI TÜRKİYE NİN İLK BİNASI LEED PLATİN SERTİFİKALI TÜRKİYE NİN İLK BİNASI Semih ÖNCÜL Eser Holding A.Ş. Turan Güneş Bulvarı Cezayir Cad. 718. Sokak No:14 Çankaya / Ankara soncul@eser.com ÖZET: Yapı sektörünün enerji tüketiminde

Detaylı

DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI

DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI _ 217 DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI Ahmet ARISOY Görkem ÇİLEK ÖZET Bu çalışmada İstanbul da bir örnek ofis binasında doğal ve mekanik sistemin birlikte uygulandığı

Detaylı

Konut Dışı Binalarda Mahal Sıcaklıklarının Enerji Tüketimine

Konut Dışı Binalarda Mahal Sıcaklıklarının Enerji Tüketimine 35 Konut Dışı Binalarda Mahal Sıcaklıklarının Enerji Tüketimine Etkileri Effect of DesignTemperature on EnergyConsumption of Non-Residential Buildings Günay Özdemir, Nurdil Eskin Özet Bu çalışmada İstanbul

Detaylı

İŞYERLERİNDE HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME

İŞYERLERİNDE HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME İŞYERLERİNDE HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Ortam Havasının Özellikleri Atmosferik hava; çok sayıda gaz ve su buharının karışımı ile

Detaylı

Çift cidarlı cephelerdeki etkin mimari tasarım kararları

Çift cidarlı cephelerdeki etkin mimari tasarım kararları SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 3. Sayı, s. 427-436, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 3, p. 427-436, 2013 Çift cidarlı cephelerdeki etkin mimari tasarım kararları Tuğba İnan 1*, Tahsin Başaran 1 1* İzmir Yüksek

Detaylı

AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI

AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Şenay Boduroğlu 1 Konu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Günümüzde Türkiye ve dünyada önemli değişimlerin yaşandığı sanayi

Detaylı

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Dr. Ibrahim Cakmanus, Arif Kunar, Gokhan Toprak, Ayse Gulbeden Özet Bu makalede, Ankara da yerleşik ESER Yüklenimcilik ve Sanayi A.Ş nin yönetim

Detaylı

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ İZMİR 2015 1 OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR Tel: (0232) 462 33 33 - Faks: (0232) 486 20 60 izmir@mmo.org.tr www.mmo.org.tr izmir

Detaylı

LEED Platinum Hedefine Ve Bütünsel Enerji Verimliliği İçin Prokon A.Ş. Yönetim Binası Mekanik Tesisat Tasarımı Dr.

LEED Platinum Hedefine Ve Bütünsel Enerji Verimliliği İçin Prokon A.Ş. Yönetim Binası Mekanik Tesisat Tasarımı Dr. LEED Platinum Hedefine Ve Bütünsel Enerji Verimliliği İçin Prokon A.Ş. Yönetim Binası Mekanik esisat asarımı Dr. İbrahim ÇAKMANUS Anahtar kelimeler: enerji verimliliğine bütünsel bakış, enerji simülasyonu,

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR. Hava Kirliliği ve Modellemesi. Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN Seda KIRKSEKİZ

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR. Hava Kirliliği ve Modellemesi. Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN Seda KIRKSEKİZ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR Hava Kirliliği ve Modellemesi Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN

Detaylı

YEŞİL BİNA SERTİFİKASYONUNDA AKUSTİK PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ

YEŞİL BİNA SERTİFİKASYONUNDA AKUSTİK PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ _ 1567 YEŞİL BİNA SERTİFİKASYONUNDA AKUSTİK PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ Nurgün TAMER BAYAZIT Bilge ŞAN Gizem ÖKTEN ÖZET Enerji etkin yeşil bina stratejilerinde ana hedef, çevreye duyarlı, kullanıcılarına

Detaylı

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği İbrahim Cakmanus 1, Ceyhan Erdem 2 Özet Telekominikasyon kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları, bankalar, büyük şirketlere vb. e ait ana bilgisayar

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ Binalarda enerji verimliliğini sağlamak, büyük ölçüde iç ve dış ortam arasındaki

Detaylı

ISITMADA KULLANILAN C TİPİ DENGE BACALI (HERMETİK) AYGITLARDA ATIK GAZ ÇIKIŞININ DIŞ DUVARLARDA DÜZENLENMESİ

ISITMADA KULLANILAN C TİPİ DENGE BACALI (HERMETİK) AYGITLARDA ATIK GAZ ÇIKIŞININ DIŞ DUVARLARDA DÜZENLENMESİ YTÜ Arch. Fac. E-Journal ISITMADA KULLANILAN C TİPİ DENGE BACALI (HERMETİK) AYGITLARDA ATIK GAZ ÇIKIŞININ DIŞ DUVARLARDA DÜZENLENMESİ Yrd.Doç.Dr. Erkan AVLAR 1, Araş.Gör. Ezgi KORMAZ 2 Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

BÖLÜM-1 HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ

BÖLÜM-1 HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ 1 BÖLÜM-1 HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ 1.1 İÇ HAVA KALİTESİ KAVRAMI VE TARİHÇESİ İnsanoğlu ateşi bulduğu günden itibaren iç hava sorunlarıyla karşılaştı. Mağaralarda solunan dumanın insan ömrünü azalttığı

Detaylı

93. Sayının ekidir. Akışkanların transferlerinde kullanılan pompaların. TTMD Dergisi Yayın No: 40 2005 Kasık-Aralık Sayısı

93. Sayının ekidir. Akışkanların transferlerinde kullanılan pompaların. TTMD Dergisi Yayın No: 40 2005 Kasık-Aralık Sayısı 93. Sayının ekidir. TTMD Adına Sahibi / Owner on Behalf of TTMD: Bahri Türkmen Dergi Yayın Yönetmeni / Editor in Chief: Dr. Murat Çakan Dergi Yayın Yönetmen Yrd. / Associate Editor: Dr. M. Zeki Yılmazoğlu

Detaylı

Enerji Performansına Dayalı Tasarımda Analiz ve Simülasyon

Enerji Performansına Dayalı Tasarımda Analiz ve Simülasyon MAKALE / ARTICLE Enerji Performansına Dayalı da Analiz ve Simülasyon Analysis and Simulation on Energy Performance Based Design Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL 1 Sürdürülebilirlik, ilişkilendirildiği sektöre

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Cilt/Vol.:12-Sayı/No: 2 : 129-157 (2011) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ

Detaylı

AVRUPA BETON P L A T F O R M U

AVRUPA BETON P L A T F O R M U P L A T F O R M U AVRUPA BETON Telif Hakkı: Avrupa Beton Platformu ASBL, Nisan 007. Tüm hakları saklıdır. Avrupa Beton Platformu ASBL: Uluslararası Prefabrike Beton Üreticileri Bürosu, Avrupa Çimento Birliği,

Detaylı

ISITMA SEZONUNDA OFİSLERDE İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

ISITMA SEZONUNDA OFİSLERDE İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI ISITMA SEZONUNDA OFİSLERDE İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hüsamettin BULUT ÖZET İç hava kalitesinin insanların sağlığı ve verimi ile doğrudan ilişkisi nedeniyle günümüzde önemi artmaktadır. Bu bakımdan

Detaylı

MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİNDEKİ MUZ SERALARININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİNDEKİ MUZ SERALARININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 22(1), 23 38 MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİNDEKİ MUZ SERALARININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Nefise Yasemin EMEKLİ a Kenan BÜYÜKTAŞ Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı