SINIF. Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II) 1. X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINIF. Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II) 1. X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili;"

Transkript

1 Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II). X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili; 9 Y: 2 ) 8 ) 3 ) Z: 2 ) 7 ) atman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z elementleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Y metal, Z ametaldir. B) Z, 2. periyot 7A grubundadır. C) X ve Y aynı periyottadır. I. B gruplarının tamamı metaldir. II. Soygazlar doğada monoatomik yapıda bulunurlar. III. Aynı periyotta hem metal hem de ametal bulunamaz. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) Elektron alma isteği en fazla olan Y dir. E) Değerlik elektron sayısı en büyük olan Z dir. 2. Nötr atomunun elektron dağılım şeması verilen element için, I. 5. periyottadır. II. Metallerle oluşturduğu, bileşiklerinde aldığı değerlik 3 tür. III. Elektrik akımını iletir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 3. X, Y ve Z elementleriyle ilgili, Aynı periyotta yer alırlar. Sadece Y elektrik akımını iletir. Z bileşik oluşturmaz. 5. X, 3 Y ve 9 Z element atomları için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 6. A) X ve Y aynı periyotta yer alır. B) X ve Z benzer kimyasal özelliklere sahiptir. C) Üçü de oda koşullarında katıdır. D) X, 3. periyot alkali metalidir. E) Değerlik elektron sayısı en fazla olan Z dir. X Y Z T bilgileri veriliyor. Buna göre, I. Y toprak alkali metalidir. II. X ametaldir. III. Z oda koşullarında gaz hâlde bulunur. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I ve II E) I, II ve III Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri belirtilen elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Y metal, Z ve T ametaldir. B) Z ve T aynı gruptadır. C) Atom numarası en büyük olan T dir. D) Y nin proton sayısı 4 tür. E) Y ve Z nin katman sayısı aynıdır.

2 Atom ve Periyodik Sistem VI (Periyodik Sistem II) 7. X atomunun değerlik elektron sayısı 2 dir. Buna göre, X atomu için, I. Toprak alkali metalidir. II. Oda koşullarında gaz hâlinde bulunur. III. Bileşiklerini elektron vererek yapar. yargılarından hangileri doğru olabilir? 9 0. Periyodik tabloda F elementi VIIA grubunda, Al elementi ise IIIA grubunda bulunmaktadır. Buna göre, I. Al elementi elektron alma eğilimindedir. II. F ametalik özellik gösterir. III. Birbirleriyle iyonik bağlı AlF 3 bileşiğini oluştururlar. A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 8. 8 X ve 7 Y elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Her ikisi de ametaldir. B) X atomu 2 elektron aldığında oktet kuralına uyar. C) Periyodik cetvelde aynı gruptadırlar. D) Y periyodik cetvelde 7A grubundadır. E) X, metallerle iyonik karakterde bileşik oluşturur. 9. Aşağıda, bazı elementler ve bu elementlerin katman elektron dağılımları verilmiştir. Element atman elektron dağılımı C 2 ) 4 ). Periyodik sistemde A grubunda bulunan elementlerle ilgili; I. Tümü metaldir. II. Son katmanlarında bir elektron vardır. III. endi aralarında iyonik bağlı bileşik oluşturabilirler. A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III Mg 2 ) 8 ) 2 ) S 2 ) 8 ) 6 ) Cl 2 ) 8 ) 7 ) 2 ) 8 ) 8 ) ) Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) C nin kütle numarası altı dır. B) Mg nin toplam elektron sayısı on iki dir. C) S, iki elektron alarak soygaz katman elektron dizilimine ulaşır. D) Cl, üçüncü periyot elementidir. E), bir elektron vererek katyonunu oluşturur. 2. X 2+ ve Y iyonlarının katman elektron dağılımı üçüncü periyot soygazı ile aynıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Y elementi üçüncü periyottadır. B) X elementi üçüncü periyodun toprak alkali metalidir. C) X in proton sayısı Y nin proton sayısından üç fazladır. D) Y elementi oda koşullarında diatomik yapıda bulunur. E) X ile Y arasında XY 2 bileşiği oluşur.

3 imyasal Türler Arası Etkileşimler - III (Güçlü Etkileşimler - II). ovalent bağlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ametaller arasında oluşur. 4. X element atomuyla ilgili, Değerlik elektron sayısı 5 tir. endi atomları arasında kovalent bağ oluşur. 3 B) Bağ elektronları ortaklaşa kullanılır. C) Farklı iki ametal arasında oluşan bağ polar kovalenttir. D) Aynı cins iki ametal arasında oluşan bağ apolar kovalenttir. E) Bağ oluşurken sadece bir elektron ortaklaşa kullanılır. bilgileri verilmektedir. Buna göre, I. X in elektron nokta yapısı X şeklindedir. II. Bileşiklerinde üç bağ yapar. III. X 2 molekülünde üç elektron ortak kullanılır. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 2. H ve 8 O elementleri arasında oluşan H 2 O bileşiği ile ilgili; I. H atomu elektron verir, O atomu elektron alır. II. Lewis gösterimi O şeklindedir. H H III. H atomu ile O atomu arasındaki H O bağı polar kovalenttir. 5. Molekül Lewis sembolü I. CO 2 O C O II. F 2 F F III. O 2 O O Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin Lewis sembolleri doğru verilmiştir? ( 6 C, 8 O, 9 F) 3. ovalent bağlı bileşikler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Erime ve kaynama noktaları iyonik bağlı bileşiklere göre düşüktür. B) Sıvıları elektrik akımını iletir. C) Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz hâlinde olabilirler. D) Özelliklerini gösteren en küçük yapılarına molekül denir. E) İki atom arasında tekli, ikili ya da üçlü kovalent bağ olabilir. 6. Aşağıdaki maddelerden hangisi karşısında verilen bağ türünü içermez? (Na, H = A, Mg = 2A, C = 4A, N = 5A) Madde Bağ türü A) NaCl İyonik B) Mg Metalik C) NH 3 İyonik D) N 2 Apolar kovalent E) C 2 H 6 Apolar kovalent

4 3 imyasal Türler Arası Etkileşimler - III (Güçlü Etkileşimler - II) 7. 5 P ve 7 Cl atomları arasında oluşan PCl 3 bileşiği ile ilgili, 0. Metaller ve metalik bağlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I. Adı, fosfortriklorür dür. Cl II. Lewis gösterimi Cl P Cl şeklindedir. III. P nin bir çift ortaklaşmamış elektronu ve üç tane bağlayıcı elektronu vardır. A) Metal atomlarını katı ve sıvı hâlde bir arada tutan kuvvetlere metalik bağ denir. B) Metalik bağ güçlü etkileşim türüdür. C) Metalik bağ gücü fazla olan metallerin erime noktası yüksektir. D) Metalik bağ gücü fazla olan metallerin elektron verme isteği de fazladır. E) Metalin değerlik elektron sayısı arttıkça metalik bağın gücü de artar. 8. H ve 9 F arasında oluşan HF molekülü ile ilgili, I. Polar kovalent bağ içerir. II. Bağ elektronları, F tarafından daha çok çekilir. III. H atomu dublet, F atomu oktet kuralına uymuştur. 9. Metallerde serbestçe hareket edebilen değerlik elektronları yukarıdaki gibi bir elektron denizi oluşturur. Buna göre, Metal katyonu Elektron denizi I. Pozitif metal katyonları ile negatif elektron denizi arasındaki çekim kuvveti metalik bağı oluşturur. II. Bir darbe karşısında metal katyonlarının elektron denizinde kolayca yer değiştirebilmesi, metallerin kırılmadan işlenebilmesini sağlar. III. Elektron denizindeki hareketli elektronlar sayesinde metallerin yüzeyi parlak görünür.. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Bileşik Adı A) SF 4 Sodyum tetraflorür B) N 2 O 5 Diazot pentaoksit C) CO arbonmonoksit D) CCl 4 arbon tetraklorür E) FeSO 4 Demir (II) sülfat 2. I. atı hâlde elektrik akımını iletme II. Dövülerek tel ve levha hâline getirilebilme III. Oda sıcaklığında genellikle katı hâlde bulunma Yukarıdaki özelliklerden hangileri metaller ve iyonik bileşikler için ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II NO : Puan :...

5 . I. Metalik bağ imyasal Türler Arası Etkileşimler - IV (Zayıf Etkileşimler - I) II. Dipol - dipol bağı III. Hidrojen bağı IV. London kuvvetleri Yukarıdakilerden hangileri zayıf etkileşimdir? A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV 4. HCl ve HF ile ilgili, I. İkisi de yoğun fazda hidrojen bağı içerir. II. İkisi de suda çözünür. 4 III. Aynı şartlarda HCl nin kaynama noktası daha yüksektir. ( H, 9 F, 7 Cl) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 2. CH 4 ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( H, 6 C) A) Moleküldeki atomları bir arada tutan C H bağları polar kovalent bağdır. B) Molekül apolardır. C) Molekülleri arasında etkin olan bağ hidrojen bağıdır. D) Suda çözünmez. E) C, bağ elektronlarını H den daha fazla çeker. 5. Tabloda halojenlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Halojen aynama noktası ( C) Toplam elektron sayısı F Cl Br I Buna göre, I. Apolar moleküllerde toplam elektron sayısı artarsa kaynama noktası da artar. II. Elektron sayısı arttıkça molekülün polarlanabilirliği ve dolayısıyla London kuvvetleri artar. III. Halojenlerde yukarıdan aşağıya doğru London kuvvetleri arttığı için kaynama noktası da artar. 3. I. S H H II. O = C = O III. F N F F Yukarıda molekül şekilleri verilen bileşiklerden hangileri yoğun fazda baskın olarak dipol-dipol bağı bulundurur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 6. Aşağıdaki maddelerden hangisinin yoğun fazda molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur? A) CH 3 OCH 3 B) H 2 O C) NH 3 D) HF E) C 2 H 5 OH

6 4 imyasal Türler Arası Etkileşimler - IV (Zayıf Etkileşimler - I) 7. I. Apolar kovalent bağ II. Hidrojen bağı III. Dipol-dipol etkileşimi IV. London kuvvetleri Yukarıda verilen türler arası etkileşimlerin, kuvvetlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) IV > III > II > I B) I > II > III > IV C) II > I > III > IV D) II > III > IV > I E) I > III > IV > II 0. London kuvvetleri ile ilgili, I. Zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür. II. Apolar moleküllerde ve soygazlarda yoğun fazda görülür. III. London kuvvetlerine indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol bağları da denir. 8. Madde imyasal bağ Fiziksel bağ H 2 ovalent bağ Hidrojen bağı C 2 H 4 ovalent bağ London kuvvetleri NaCl İyonik bağ Metalik bağ Yukarıdaki tabloda bazı maddelerin içerdikleri fiziksel ve kimyasal bağ türleri verilmiştir. Buna göre, kaç tane bağ türü yanlış verilmiştir? (H, Na: A, C: 4A, Cl: 7A) A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6. I. C 2 H 6 II. CH 3 OH III. CCl 4 Yukarıdaki maddelerden hangilerinin H 2 O da çözünmesi beklenir? ( H, 6 C, 8 O, 7 Cl) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I ve III 9. Şekildeki kapta yemek tuzunun (NaCl) sulu çözeltisi vardır. Buna göre, bu kapta, I. İyon - dipol II. İyonik III. Metalik bağlarından hangileri vardır? NaCl (suda) 2. Zayıf etkileşimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Zayıf etkileşimlere fiziksel bağ da denir. B) Van der Waals kuvvetleri bir tür zayıf etkileşimdir. C) Zayıf etkileşimlerde yeni kimyasal türler oluşur. D) Zayıf etkileşimler maddenin oda koşullarında katı, sıvı ya da gaz hâlde bulunmasında etkilidir. E) İki kimyasal tür arasındaki zayıf etkileşimleri yenmek için yaklaşık 40 kj/mol e kadar enerji gerekir. NO : Puan :...

7 imyasal Türler Arası Etkileşimler V (Zayıf Etkileşimler - II). Fiziksel bağlarla ilgili, 4. Tabloda bazı madde çiftleri verilmiştir. 5 I. Polar veya apolar moleküllerin zayıf etkileşimlerle bir arada tutulmasıyla fiziksel bağ oluşur. II. İki polar molekülden birinin kısmi pozitif ucu ile diğer molekülün kısmi negatif ucu arasında elektrostatik çekim sonucu dipol-dipol kuvvetleri oluşur. III. Apolar moleküllerde elektronların simetrik dağılımının bozulmasıyla oluşan geçici dipollerin birbirini çekmesiyle London kuvvetleri oluşur. Madde Madde 2 I NaCl (k) H 2 O (s) II I 2(k) CCl 4(s) III CH 4(g) H 2 O (s) Buna göre, madde çiftlerinden hangilerinin birbiri içerisinde çözünmesi beklenir? (H, Na = A, I, Cl = 7A, C = 4A, O = 6A) 2. Hidrojen holojenür bileşiklerinin toplam elektron sayıları ile kaynama noktasının değişimi grafikte gösterilmiştir. aynama noktası ( C) HF HBr Buna göre, HF nin HCl bekleninin aksine kaynama noktasının yüksek çıkması- Toplam elektron sayısı nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? HI 5. Aşağıdaki maddelerden hangisinin aynı şartlardaki kaynama noktası diğerlerinden daha yüksektir? A) arbondioksit (CO 2 ) B) Hidrojen gazı (H 2 ) C) Demir (Fe) D) Helyum (He) E) Amonyak (NH 3 ) A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağları C) İyonik bağ D) Polar kovalent bağ E) Asitlik özelliği 3. Aşağıdaki maddelerden hangisinin yoğun fazda içerdiği fiziksel bağ türü sadece London kuvvetleridir? A) Mg B) Ne C) HBr D) CO E) H 2 O 6. H 2 O molekülünde veya molekülleri arasında aşağıdaki etkileşimlerden hangisi bulunmaz? ( H, 8 O) A) Hidrojen bağı B) Polar kovalent bağ C) Dipol-dipol bağı D) İyonik bağ E) London kuvvetleri

8 5 imyasal Türler Arası Etkileşimler - V (Zayıf Etkileşimler - II) 7. Bir madde ile ilgili, Oda koşullarında gazdır. Molekülleri arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri vardır. İki farklı tür atom içerir. bilgileri veriliyor. Buna göre bu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) CH 4 B) H 2 C) He D) NH 3 E) HCl 0. NH 3 bileşiği ile ilgili, I. Bir molekülünde bir çift ortaklaşmamış elektron vardır. II. Molekül polardır. III. Yoğun fazda molekülleri arasında en etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır. ( H, 7 N) 8. Hidrojen bağının suya kazandırdığı özellikler arasında, I. aynama noktasının beklenenden daha yüksek olması II. İletkenliğinin çok az olması III. Molekülünün polar olması hangileri vardır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III. X, Y, Z elementlerinden oluşan XY, XY 2, Z 2 yapılarının yoğun fazda molekülleri arasındaki etkileşim türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ( 6 X, 8 Y, 9 Z) XY XY 2 Z 2 A) Dipol-dipol London London B) Polar kovalent Polar kovalent Apolar kovalent C) İyonik İyonik ovalent D) Dipol-dipol Dipol-dipol London E) Hidrojen bağı Hidrojen bağı Dipol-dipol 9. Türler arası etkileşimlerle ilgili, I. Bağ enerjisi yaklaşık 40 kj/mol den daha az olan etkileşimlere zayıf etkileşimler denir. II. ovalent bağ oluşturan atomların elektronegatiflik farkı arttıkça bağın polarlığı azalır. III. İyonik bileşikler ile polar moleküller arasında iyondipol etkileşimi oluşur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 2. Oksijen gazı (O 2 ) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( 8 O) A) Apolar bir moleküldür. B) Atomları arasındaki kimyasal bağ, apolar kovalent bağdır. C) Atomları arasında ikili bağ vardır. D) Sıvı hâlde molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimleri bulunur. E) Lewis yapısı O O olarak gösterilir. NO : Puan :...

9 imyasal Türler Arası Etkileşimler VI (Fiziksel ve imyasal Değişimler). Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişimdir? A) Göldeki suyun donması B) Ağzı açık kaptaki alkolün uçması C) Sobada odunun kül hâline gelmesi D) ömürün toz hâline gelmesi E) Camın kırılması 6 4. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin sınıflandırması yanlıştır? Olay Sınıflandırma A) Demirin paslanması imyasal B) Sütten yoğurt eldesi imyasal C) Yoğurttan ayran eldesi Fiziksel D) Suyun elektrolizi Fiziksel E) Gökkuşağının oluşumu Fiziksel 2. Yukarıda bir olayın tanecik modelleri ile gösterimi verilmiştir. Bu olay ile ilgili, I. Bir kimyasal türden iki farklı kimyasal madde oluşmuştur. II. Maddenin iç yapısı değişmemiştir. III. Toplam atom sayısı korunmuştur. 5. Aşağıdaki denklemlerden hangisi fiziksel veya kimyasal olayları göstermesi bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I 2(k) I 2(g) B) H 2(g) + Cl 2(g) 2HCl (g) C) CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O(s) D) HCl (g) + NH 3(g) NH 4 Cl (k) E) ClO 3(k) Cl (k) O2(g) 3. Bir kimyasal tepkimede, I. Toplam kütle II. Atomların cinsi III. Moleküllerin cinsi niceliklerinden hangileri kesinlikle değişmez? 6. C 2 H 5 OH + O 2 CO 2 + H 2 O tepkimesi ile ilgili, I. Yanma tepkimesidir. II. En küçük tamsayılarda denkleştirilirse O 2 nin kat sayısı 3 olur. III. Yeni kimsayal bağlar oluşmuştur.

10 6 imyasal Türler Arası Etkileşimler - VI (Fiziksel ve imyasal Değişimler) 7. Ca + H 3 PO 3 Ca 3 (PO 3 ) 2 + H 2 Yukarıda verilen tepkime en küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde, I. H 2 nin kat sayısı 3 olur. II. Girenlerdeki toplam atom sayısı ürünlerdekinden az olur. III. H 3 PO 3 ün kat sayısı 3 olur. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 0. Pb(NO 3 ) 2 (suda) + 2I (suda) PbI 2(k) + 2NO 3(suda) Yukarıda verilen tepkime ile ilgili, I. Çözünme-çökelme tepkimesidir. II. Tepkimenin net iyon denklemi, Pb 2+ (suda) + 2I (suda) PbI 2(k) şeklindedir. III. + Ve NO 3 seyirci iyonlardır. 8. Hidroklorik asidin sulu çözeltisine ayrı ayrı, I. Sodyum hidroksitin sulu çözeltisi II. Sodyum klorürün sulu çözeltisi III. Sodyum metali hangileri eklenirse nötrleşme tepkimesi olmaz? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. X + 9 O2 3CO H 2 O denkleşmiş olarak verilen tepkimedeki X ile ilgili, I. İki tür atom içerir. II. Formülü C 3 H 7 OH tır. III. Yanıcı bir maddedir. 9. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin türü yanlış verilmiştir? Tepkime A) 2Fe (k) + O 2 (g) 2FeO (k) Yanma B) 2H 2(g) + O 2 (g) 2H 2 O (g) Asit-baz Tepkime türü C) AgNO 3(aq) +NaCl (aq) AgCl (k) +NaNO 3(aq) Çözünme-çökelme D) 2NaOH (aq) +H 2 SO 4(aq) Na 2 SO 4(aq) +2H 2 O (s) Asit-baz E) CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) Yanma 2. imyasal değişimler ve kimyasal tepkimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) imyasal değişimler sonucunda oluşan madde, kendisini oluşturan maddelerin özelliğini göstermez. B) imyasal değişimler bir denklem ile ifade edilir. C) imyasal değişimlerde maddeler kendi kimliklerini korurlar. D) Bütün yanma tepkimelerinde oksijen gazı kullanılır. E) Asit-baz tepkimeleri sonucunda genellikle tuz ve su oluşur NO :... Puan :...

11 Maddenin Hâlleri - I (Maddenin Fiziksel Hâlleri). Bir maddenin fiziksel hâlleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 7 4. Aşağıdakilerden hangisi moleküler bir maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerinin tanecikleri için ortaktır? A) En düzenli fiziksel hâli katı halidir. B) Sıvı hâli akışkandır. C) Gaz hâlinde tanecikler arası çekim en fazladır. D) atı hâlinin belirli bir şekli vardır. E) Gaz hâlindeki maddeler sıkıştırılabilirler. A) Öteleme hareketi yapma B) Titreşim hareketi yapma C) Dönme hareketi yapma D) Akışkan özellikte olma E) la sıkıştırılabilme 2. Bir maddenin farklı fiziksel hâlleri olan X, Y, Z ile ilgili, X, konulduğu kabın her tarafına yayılıyor. Y, konulduğu kabın doldurduğu kısmının şeklini alıyor. Z akışkan değildir. bilgileri veriliyor. Buna göre, bu maddelerin fiziksel hâlleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X Y Z A) atı Sıvı Gaz B) Sıvı atı Gaz C) Sıvı Gaz atı D) Gaz Sıvı atı E) Gaz atı Sıvı 5. LPG ile ilgili, I. Bir karışımdır. II. Sıkıştırılarak elde edilen bir sıvıdır. III. Bileşiminde en fazla propan ve bütün vardır. 3. Buz, su ve su buharı ile ilgili, I. Birbirlerine dönüşümleri fiziksel değişmedir. II. Tanecikleri arası uzaklığı en az olan buzdur. III. Üçünün de molekül formülü aynıdır. 6. Sıvılaştırılmış petrol gazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Saf bir maddedir. B) Ham petrolün damıtılmasından ve doğal gazın ayrıştırılmasından elde edilir. C) Renksiz ve kokusuzdur. D) Havadan ağırdır. E) Yanıcıdır.

12 7 Maddenin Hâlleri - I (Maddenin Fiziksel Hâlleri) 7. I. Doğal gazın sıvılaştırılarak taşınması II. Naftalinin süblimleştirilmesi III. CO 2 gazından kuru buz eldesi Günlük hayatta karşılaştığımız yukarıdaki olaylardan hangilerinde hâl değişiminden yararlanılır? 0. LNG ile ilgili, I. altında sıvılaştırılmış doğal gazdır. II. Çakmaklarda kullanılır. III. Renksiz, kokusuz ve zehirsizdir. 8. Bir maddenin katı, sıvı ve gaz hâlleri ile ilgili, I. Madde, katı hâlden gaz hâline dönüşürken ısı alır. II. Gaz hâlde taneciklerin hareketi en azdır. III. Sıvı hâlin belli bir şekli yoktur.. Spreylerde ve deodorantlarda kullanılan itici gazlarla ilgili, I. Sıkıştırılarak kolayca sıvılaştırılabilirler. II. Üzerlerindeki basınç kaldırılınca büyük bir hızla ileriye doğru püskürtülür ve geniş bir alana yayılırlar. III. Çevre için zararlı etkileri yoktur. 9. Su döngüsü ile ilgili, I. Yeryüzünde bulunan su güneş enerjisinin etkisiyle buharlaşır. II. Bulutları oluşturan su buharı katı veya sıvı yağış olarak tekrar yer yüzüne döner. III. Yağış olarak yer yüzüne dönen suyun tamamı yer altı sularına karışır. 2. Hava ve havanın ayrıştırılması ile ilgili, I. Hava homojen yapılı bir saf maddedir. II. Havanın yapısındaki N 2 ve O 2 gazları damıtma yöntemi ile ayrılır. III. Damıtma için hava önce sıvılaştırılır sonra yavaş yavaş ısıtılarak N 2 ve O 2 kaynama noktası farkı ile ayrılır. NO : Puan :...

13 Maddenin Hâlleri - II (Gazlar). Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 8 4. birimlerinin birbirilerine dönüştürülmesi ile ilgili, A) Gaz molekülleri arasında büyük boşluklar bulunduğundan bu boşluklar yanında gaz moleküllerinin hacimleri ihmal edilecek kadar küçüktür. B) Gaz tanecikleri, birbirileri içerisine dağılarak homojen karışım oluştururlar. C) Gazlar, çok küçük hacimlere sıkıştırılabilirler. D) Gazlar, katı ve sıvılardan çok daha büyük yoğunluğuna sahiptirler. I.,5 atm, 4 cm Hg dır. II. 000 atm, 0325 bar dır. III. 760 mmhg,,0 torr dur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III E) Gazlar konuldukları kabı tamamen doldururlar. 2. Aşağıdakilerden hangisi ideal gaz denkleminde yer almaz? A) B) Eylemsizlik C) Hacim D) Sıcaklık E) Mol sayısı 5. Mutfak sıfır noktası ile ilgili, I. 273,5 C dir. II. 0 dir. III. Bu sıcaklıkta taneciklerin hareketi durur. 6. He (g) CO 2(g) 3. Gaz basıncı ile ilgili, I. Gazlar bulundukları kabın her tarafına aynı basıncı yapar. II. Yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı artar. III. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür. Şekildeki çelik kapta ideal He ve CO 2 gazları vardır. Buna göre, bu gazların, I. Ortalama kinetik enerjileri II. Hacimleri III. ları niceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?

14 8 Maddenin Hâlleri - II (Gazlar) 7.,204 x 0 24 tane su molekülü kaç moldür? A) 0,2 B) 0,5 C) 2 D) 3 E) ,2 mol SO 3 gazı ile ilgili, I.,204 x 0 23 tane SO 3 molekülü içerir. II. 9,6 gram oksijen atomu içerir. III. Normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplar. (S = 32, O = 6) 8. 4 gram C 3 H 4 gazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (C = 2, H = ) (Avogadro sayısı(n A ) = 6, ) A) 0, mol dür. B) 0,4 gram H atomu içerir. C) 0,3 gram C atomu içerir. D) 0,3 N A tane C atomu içerir. E) Toplam 4,24 x 0 23 tane atom içerir.. n mol CH 4 gazı n mol C 2 H 4 gazı n mol SO 3 gazı I II III Şekildeki kaplarda eşit mol sayılı CH 4, C 2 H 4 ve SO 3 gazları vardır. Buna göre, bu kaplarda bulunan toplam atom sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) I > II > III B) II > III > I C) I = II = III D) II > I > III E) III > II > I 9. mol gaz normal koşullarda (N) 22,4 litre hacim kaplar. Buna göre 3,0 x 0 23 tane atom içeren CH 4 gazı N da kaç litre hacim kaplar? A) 2,24 B) 4,48 C),2 D) 22,4 E) 44,8 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 6,02 x 0 23 tane tanecik içeren madde miktarına mol denir. B) 6,02 x 0 23 sayısına Avogadro sayısı denir. C) Gazların madde miktarı genellikle mol sayısı ile belirtilir. D) Tüm maddelerin aynı koşullarda eşit molleri eşit hacim kaplar. E) Tüm maddelerin mollerindeki toplam tanecik sayıları eşittir. NO : Puan :...

15 Maddenin Hâlleri - III (Gaz Yasaları ve inetik Teori). Belli miktar bir gazın sabit sıcaklıkta basınç-hacim değişimi, grafikte verilmiştir. Buna göre, (atm) 4 a I. Mol sayısı ve sıcaklık sabitken, gazların 20 hacmi ile basıncı ters orantılıdır. 2 b 40 Hacim (L) II. Sabit sıcaklıkta belli miktar bir gazın basıncı iki katına çıkarsa hacmi de iki katına çıkar. III. Grafikteki a ve b noktalarında gazın basınç, hacim çarpımları (P.V) aynıdır Belli bir miktar gazın, sabit hacimde, basınç-sıcaklık değişimini gösteren grafikler verilmiştir. 0 (atm) Sıcaklık () I (atm) 0 Sıcaklık ( C) II Bu grafiklerden hangileri doğrudur? (atm) III Sıcaklık ( C) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 2. Şekildeki kapların hacim ve sıcaklıkları eşittir. Buna göre, sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (He = 4, H = ) D) I ve III E) II ve III 6 atm He (g) V, T Boş 3 atm H 2(g) V, T V, T A) He gazının mol sayısı, H 2 gazının mol sayısının iki katıdır. B) Sabit sıcaklıkta musluklar açılırsa He gazının basıncı 2 atm olur. C) He gazının kütlesi, H 2 gazının kütlesinin dört katıdır. 5. Şekildeki kaplara musluklar yardımıyla sabit sıcaklıkta er mol daha içindeki gazlardan ekleniyor. Buna göre, I. II. Hacim III. x hacim mol He (g) Çelik kap mol O 2(g) Pistonlu kap İdeal piston niceliklerinden hangileri kapların her ikisi için de artar? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III D) Musluklar açılırsa homojen bir gaz karışımı oluşur. E) Musluklar açılırsa He ve H 2 gazlarının kısmi basınçları eşit olur. 3. Sabit basınçta, 27 C sıcaklıkta bir miktar O 2 gazı 600 ml hacim kaplamaktadır. Buna göre, basınç değişmeden gaz haciminin 800 ml ye çıkması için sıcaklığın kaç C olması gerekir? A) 36 B) 54 C) 27 D) 400 E) Gazların katı ve sıvılardan farklı davranışlarını açıklayan inetik Gaz Teorisi ile ilgili, I. Gazın toplam hacminin yanında gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilebilir. II. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri gazın molekül ağırlığı ile doğru orantılıdır. III. Gaz molekülleri arasındaki çekim kuvveti katı ve sıvılardan fazladır.

16 9 Maddenin Hâlleri - III (Gaz Yasaları ve inetik Teori - II) 7. apalı sabit hacimli bir kapta bir miktar N 2 gazı 73 C sıcaklıkta 320 mm Hg basınç yapmaktadır. Gazın sıcaklığı 400 C artırılırsa basıncı kaç mmhg olur? A) 380 B) 420 C) 640 D) 760 E) , litrelik bir kapta 27 C sıcaklıkta 0,2 mol O 2 gazı kaç atm basınç yapar? A) 0,82 B),02 C),2 D),20 E) 2,40 8. Şekildeki çelik kapta mol He gazı vardır. Bu kaba ayrı ayrı, I. Sabit sıcaklıkta bir miktar daha He gazı ekleniyor. II. Sıcaklık artırılıyor. işlemleri uygulanıyor. mol He gazı Buna göre bu işlemler sırasında gaz mol sayısı - basınç değişimini gösteren grafikler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I. İşlem II. İşlem A) Mol sayısı 0 0 B) Mol sayısı 0 0 C) Mol sayısı Mol sayısı Mol sayısı Mol sayısı 0. Gazların hacim-miktar ilişkisi ile ilgili, I. Aynı sıcaklık ve basınçta gazların mol sayısı ile hacmi doğru orantılıdır. II. Normal koşullarda mol ideal gaz 22,4 litre hacim kaplar. III. Tüm gazların aynı koşullarda eşit kütlesi eşit hacim kaplar.. Gazların günlük hayatta kullanımıyla ilgili, I. lima ve buzdolabı gibi soğutucularda gazların genleşirken soğuması özelliğinden faydalanılır. II. Sıcak hava balonlarında, sıcaklığın etkisiyle gazların genleşmesinden faydalanılır. III. Dalgıç tüplerine ve mutfak tüplerine konan gazlar daha küçük hacim kaplamaları için yüksek basınçta sıvılaştırılır. 0 0 D) Mol sayısı 0 0 E) Mol sayısı 0 0 Mol sayısı Mol sayısı Basın 2. Aşağıdakilerden hangisi atmosfer kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirlerden biri değildir? A) Yeşil alanların artırılması B) Ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanılmaması C) Sanayi kuruluşlarında hava filtreleri kullanılması D) Fosil yakıtların kullanımının artırılması E) Bireylerin hava kirliliği konusunda bilinçlendirilmesi NO : Puan :...

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Atom: Molekül: İyon: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır... : :.. He Ne H.... : Ar : N. Ȯ.. :.. Cl.. Kararlı atomlar (Soygazlar)

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

SINIF. Kimya Bilimi -I TEST

SINIF. Kimya Bilimi -I TEST imya Bilimi -I 1. Simya ile ilgili; I. İlkel yöntemlerle maddeler üzerinde yapılan çalışmalara simya denir. II. Simyacılar ölümsüzlük iksirini bulmuşlardır. III. Simyacılar yaptıkları çalışmalarla birçok

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve İNŞAAT MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI 08.01.015 Soru No 1 3 4 5 6 Toplam Puan Alınan Puan I II III IV Top Adı-Soyadı: Numarası:

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11 Moleküllerarası Etkileşimler, Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Sıvılar ve Katılar - 11 Maddenin Halleri Maddenin halleri arasındaki

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 Atom ve Periyodik Sistem 6 1 Soru 01 Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik sistemin aynı periyodunda sağa doğru azalırken, aynı grupta aşağıya doğru artar? A) İyonlaşma

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA ÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR SNAV KİMA 1 SORU BANKAS ANKARA İÇİNDEKİLER. Kimya Bilimi Kimyanın Tarihsel Gelişimi... 1 Kimyanın Uğraşı Alanları... 5 Element Kavramı ve Element Sembolleri... 7 Bileşik azımı ve

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER Kimya Ders Notu KİMYASAL TÜRLER Atomlar, moleküller iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adı ile bilinirler. Atom: Bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

B E A D CEVAP ANAHTARI

B E A D CEVAP ANAHTARI E B EVP NTRI E B evap nahtarı 1. ÜNİTE / 1. Bölüm Kimya Nedir? 1-E 2-3-E 4-B 5-6- 7-8- 9-10-B 11-B 12-1. ÜNİTE / 2. Bölüm Kimya Ne İşe Yarar? 1-2-E 3-E 4-5-E 6-7-E 8-9- 10-B 1. ÜNİTE / 3. Bölüm Kimyanın

Detaylı

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Aşağıdaki soruları doğru-yanlış olarak kodlayınız. 1. Maddenin en düzenli halidir. 2. Küçük hacimlere kadar sıkıştırılabilirler. 3. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal KİMYASAL TÜRLER Kimyasal türler maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşlarıdır. Bu türler atomlar, iyonlar, moleküller veya radikaller olabilir. Kimyasal türler Atom Molekül İyon Radikal ATOM

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1.Kimyasal Türler Atomlar, moleküller, iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adıyla bilinir. ATOM: Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimine

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir.

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir. Sayfa 1 / 6 01. Moleküllerin Polaritesi ve Dipol Moment 02. İyon-Dipol Etkileşimi 03. Dipol-Dipol Etkileşimi 04. İndüklenme ile Elektriklenme 04.01. İyon- İndüklenmiş Dipol (Apolar) Etkileşimi 04.02. Dipol-İndüklenmiş

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri KİMYASAL TEPKİMELER Anahtar Kavramlar Kimyasal Tepkime Kimyasal Denklem Yanma Tepkimesi KAZANIM 3.1 Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. *Mg ve Cl atomlarının oluşturacağı

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 Serüveni 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 MADDE SAF MADDE SAF OLMAYAN MADDE(KARIŞIM) ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM METAL İYONİK BİLEŞİKLER SÜSPANSİYON AMETAL KOVALENT

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

TARIK ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu

TARIK ÖLMEZ  FEN-atik Facebook Grubu 1) Periyodik sistemin tarihsel süreci ile ilgili araştırma yapan Suden bir bilim adamı hakkında Benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. şeklinde bir bilgiye ulaşıyor. 3)

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma 1) I. Katlı Oranlar Y. a) Gay-Lussac II. Sabit Oranlar Y. b) Dalton III. Sabit Hacimler Y. c) Proust IV. Kütlenin Korunumu Y. d) Lavoiser e) Avagadro Yukarıdaki bilim insanları ve buldukları yasaların

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2 GAZLAR I GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Maddenin üç fiziksel hali (katı, sıvı ve gaz halleri) içinde en düzensiz halinin, gaz hali olduğunu daha önceki konulardan biliyoruz. Gaz halindeki maddenin, katı ve

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanecikli Yapısı MADDENİN TANIMI MADDENİN HALLERİ MADDENİN EN KÜÇÜK BİRİMİ MADDENİN DEĞİŞİMİ YAPISI Maddenin Tanımı Kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şeye madde denir. Cisim nedir? Maddenin

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak v.s gibi her şey maddedir. Maddeler

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı