EBİTEM ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU CEVAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EBİTEM ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU CEVAPLAR"

Transkript

1 EBİTEM ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU CEVAPLAR Soru 1- Açık otopark veya kapalı garaj istenmekte midir? Cevap evet ise kaç araçlık? Cevap 1- İstenmemektedir. (Bkz. Şartname Madde VII-B1-g.) Soru 2-Proje arazisi yakınında kullanılmayan, yıkılıp yeşil alan olarak değerlendirilmesi öngörülen yapı, sundurma veya garaj alanı var mı? Cevap 2- Şartnamede verilen arsa hudutları ile sınırlı çalışma yapılacaktır. Soru 3-Önerilecek yapıda yükseklik sınırı nedir? Cevap 3- Vardır (Bkz. Şartname Madde VII- A1-c) Soru 4-Bodrum kat yapmakta bir sınır var mıdır? Cevap 4- Yarışmacıya bırakılmıştır. Soru 5- Arsaya girişte ana yol kullanılabilir mi? Yan parselden girmek zorunluluğu var mıdır? Cevap 5- Mevcut yerleşke girişleri kullanılacaktır. Soru 6-Yarışma konusu bina ile rezerv alana yapılacak binanın birbirlerinin güney cephesini kesmemesi gerektiği ifade edilmiş. Bu güneş alabilme açısından mı değerlendirilmeli, yoksa anayoldan geçenlerin rezerv alana daha sonra yapılacak binayı görmeleri mi istenmektedir? Cevap 6- Güney cephesinden güneş alabilme konusu öncelikli olmakla beraber her iki binanın ana yoldan görülebilmeleri sağlanmalıdır. Soru 7- Jürinin bodrum kat yapmakla ilgili bir kısıtlaması var mı? Cevap 7-Bkz. Cevap 4. Soru 8- Rüzgarın geliş açısı nedir? Cevap 8- Bkz. Şartname Madde XXIII-2. Soru 9- Mevcut ihtiyaç programında açık ya da kapalı otopark olması konusunda bir not yazılmamıştır. Açık ya da kapalı otopark gerekmiyor mu? Yoksa yarışmacıların insiyatifine mi bırakılmıştır? Cevap 9-Bkz. Cevap 1. Soru 10- Binanın bir kısmı toprağa gömük olabilir mi? Kaç kata kadar bodrum kat yapılabilir? Cevap 10-Bkz. Cevap 4. Soru 11- Arsaya giriş için Eskişehir yolu mu tercih edilmelidir? Yoksa yan taraftan girilebilir mi? Cevap 11-Bkz. Cevap 5. Soru 12- Arsa çekme mesafeleri ne kadardır? Cevap 12- Şartnamede verilen sınırlar aynı zamanda maksimum yapı yaklaşma sınırlarıdır. Arsanın kullanımı ve çevre düzeni yarışmacıya bırakılmıştır. Soru 13- Bir kişi birden fazla öneri ile katılabilir mi? Eğer katılabiliyorsa şartnameyi iki kere mi alması gerekiyor? Yoksa 1 şartnameyle 2 öneriyi de gönderebilir mi?

2 Cevap 13- Katılabilir. Her proje için ayrı bir şartname alacaktır. Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği madde 32 ye göre Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır. Başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır. Soru 14-Konuk evini ayrı bir yapı olarak düşünebilir miyiz? Cevap 14-Yapılacak bina ile entegre olması beklenmektedir. Soru 15- Proje ofisleri ve bağlantılı olması gereken diğer birimler tek katta toplanmak zorunda mı? Yoksa 2 ya da 3 katta çözülebilir mi? Cevap 15- Proje ofisleri ve bu mekanlar ile bağlantılı olması gereken diğer birimlerin aynı katta çözülmesi tercih edilmektedir. Soru 16- Rezerv alanın güney cephesini kapatmayacak bir tasarım isteniyor, bu sadece cepheden ışık almak için mi? Eskişehir yolundan rezerv alana sonradan yapılacak binanın görülebilmesi isteniyor mu? Cevap 16-Bkz. Cevap 6. Soru 17-Konuk evinin ofislerle bağlantısı olacak mı? Cevap 17-Doğrudan bağlantı olmayacaktır. Soru 18-Proje grupları için ofis tek katta mı olacak? İki katta çözülebilir mi? Cevap 18- Bkz. Cevap 15. Soru 19-Konuk evinin konferans salonuyla bina içinden bağlantısı olacak mı? Cevap 19-Yarışmacıya bırakılmıştır. Soru 20-Çay ocağı her katta olacak mı? Yoksa bir katta olması tüm ofisler için yeter mi? Cevap 20- Yarışmacıya bırakılmıştır. Soru 21-İhtiyaç programında yer alan rüzgar enerjisi izleme ve tahmin merkezi ofisi,bilişim hizmetleri sistem ofisi gibi sistem odaları nasıl kullanılmaktadır? Programda bu mekanlar için kişi sayısı gözükmemektedir. Cevap 21- Her iki alan için de toplam mekan olarak ayrılması yeterli olacaktır. Soru 22-Yarışmada istenen ikinci yapının birinci yapıya benzer nitelikte olması, 1500 m2 gibi küçük bir alana sahip olması, ileride yaratacağı gürültü vb. sorunlardan dolayı, rezerv yapıyı birinci yapı ile bütünleşik rezerv bölüm olarak ele alabilir miyiz? Cevap 22- Hayır. Rezerv yapının daha sonra ve bağımsız olarak yapılacaktır. Soru 23-Şartnamede ''Yarışmaya teklif edilen projelerin eşit şartlarda (toplam inşaat alanının aşılmaması) kıyaslanabilmesi için ihtiyaç programında belirtildiği halde teklif projesinde yer verilmeyen mahaller bulunduğu takdirde, değerlendirme çalışmaları esnasında jüri; teklif projesinde yer verilmeyen mahallerin net alanları toplamına, servis mahalleri ve duvarlar için ihtiyaç programında belirtilen sirkülasyon alanı oranları ilave edilerek bulunacak brüt toplam alanı (m2), teklif projenin toplam alanına ilave ederek değerlendirme yapacaktır.'' denilmektedir. Burada anlatılmak istenen nedir?

3 Cevap 23- Şartnamede istenen mekanlardan bir veya bir kaçının projede yer almaması halinde bu mekanların toplam metre kareleri bulunur. Bu toplam metre kareye sirkülasyon alanı için %50 oranında alan metrekaresi eklenir. Bu miktarla beraber yapının toplam alanının 5838 m2+%10 şınırını aşmaması gerekmektedir. Soru 24-Plan, kesit ve görünüşlerde ifadeyi desteklemek için renk kullanılabilir mi? Eğer cevap HAYIR ise plan, kesit ve görünüşlerde renk kullanan projelere karşı jürinin yaptırımı ne olacaktır? Cevap 24- Plan, kesit ve görünüşler siyah beyaz olacaktır. Bunların dışındaki açıklayıcı grafik ve perspektiflerde renk kullanılabilir. Yarışma dışı bırakılma koşulları şartnamede belirtilmiştir. Soru 25-Yarışma şartnamesinden anladığımız kadarıyla plan, kesit ve görünüşler siyah beyaz olacaktır. Bunların dışındaki açıklayıcı grafik ve perspektiflerde renk kullanılabilecektir. Bu çıkarımımız doğru mudur? Cevap 25- Bkz. Cevap 24. Soru 26-Yapıda sığınak yapılması talep edilmekte midir? Cevap 26- Sığınak alanlarının yerleşkenin diğer yapılaşma olanakları içinde yer aldığı varsayılacaktır. Soru m2 olarak belirtilmiş toplam inşaat alanında +, - %10 artış veyahut azaltma yapılabilir mi? Cevap 27- Yapılabilir. (Bkz. Şartname Madde VII-A-1) Soru 28-Şartnamenin XXII. Maddesinde tasarımın LEED / BREEAM sertifikalı olması talep edilmektedir. Sertifikanın seviyesi (gold, platin vs.) hakkında jürinin beklentisi nedir? Cevap 28-1-Uygulama projesi aşamasında netlik kazanacaktır. Tasarım aşamasında LEED için gold, BREEAM için very good seviye hedeflenmelidir. Soru 29- Yarışma şartnamesinin XXII-Genel Hususlar bölümünde de belirtildiği üzere istenen yapı Türkiye de kamu eliyle yaptırılacak türünün ilk örneği olarak yoğun araştırma ve uzman desteği ile tasarlanıp model üzerinde çalıştırılarak verimlilik değerlendirilmesi yapılması gereken bir tasarımdır. Bundan sonra benzeri yapılar için de referans olacağı dikkate alınarak şartnamenin XX. bölümünün d maddesinde yapının yaklaşık maliyetinin IV.B (araştırma binaları,laboratuarlar, sağlık tesisleri)gurubuna göre hesaplanmayıp tüm disiplinleri kapsayacak şekilde V-B (bilimsel araştırma merkezleri Ar-Ge binaları) grubundan ele alınmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Konunun kamu ve ülke genelinde ana muhatabı olan bir idarenin proje sürecinde çalıştırılacak uzmanların emek ve kalitesini belirleyecek bu hizmet bedeli tespit yöntemini destekleyeceğini ummaktayız. Ayrıca bu konu ile ülkemizde gelişecek yeni uzmanlık alanlarının ücretlerinin ve hizmet tanımlarının da bu yarışma vesilesi ile gündeme alınması yönünde idare ve jürinin katkılarını da meslek adına beklemekteyiz. (halen kamu eliyle yaptırılan proje işlerinde yangın danışmanlığı, enerji danışmanlığı, akustik ve gürültü kontrol danışmanlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, altyapı gibi hizmetlerin proje bedelleri ayrıca dikkate alınmayıp ihale bedeli içinde ele alındığı için ilgili uzmanlar ile ana yüklenici arasında ücret tanımı açısından problem teşkil etmektedirler) Cevap 29- Şartname kabulleri içinde kalınacaktır.

4 SORU 30-Konunun kamu eliyle yapılacak işlere örnek teşkil etmesi, hizmet kalitesinin yeterli seviyede elde edilememesi gibi endişeler ile Sözleşme tasarısı madde 9 da belirtilen proje ve onay sürelerinin beklenen kalitede tasarım yapılmasına uygun olmayacağını düşünmekteyiz. Bu tür referans çalışmaların yeterli derinlikte yapılıp incelenebilmesi ve diğer idarelerin bu tasarıyı örnek alabileceği dikkate alınarak konunun idare ve jüri nezdinde yeniden ele alınmasının uygun olacağını düşünmekteyiz. Yarışma sonrası işi yapacak müellife yeterli çalışma süresi sağlanması için önerimizde toplam süre çok değiştirilmeden kendi içinde dengelenmeye çalışılarak jürinin takdirine bırakılmıştır. PROJE AŞAMASI Yarışma eki sözleşme taslağına göre proje süreleri Önerilen süreler hazırlık onay hazırlık onay Kesin proje Uygulama-detay projeleri İhale dosyası Orijinal teslimi Cevap 30-Uygulama aşamasında, idarenin gerekli görmesi durumunda toplam süre sabit kalmak kaydıyla ilgili sürelerde değişiklik yapılabilir. Soru 31- Yarışma şartnamesinin XXII bölümündeki aşağıdaki açıklamada Yarışma alanı olarak ayrılan 80mX80m=6400m2 lik alan Ek-1 de verilmektedir. Bu alanda iki bağımsız yapı yapılması planlanmaktadır. Bu yarışmanın konusu olan birinci yapı ihtiyaç programına göre tasarlanacaktır. İleride yapılması düşünülen benzer nitelikteki ikinci yapı için vaziyet planında yaklaşık m2 rezerv bir alan leke olarak belirtilecektir. Bu düzenlemede yapılardan herhangi birinin diğerinin güney cephesini kapatmamasına dikkat edilmeli ve yarışma konusu binanın Eskişehir Yoluna mesafesi rezerv olarak ayrılan alandan daha yakın olmalıdır. Eskişehir yoluna yakın olmak ibaresi ile jüri ne istediğine açıklık getirebilir mi? Cevap 31- Rezerv olarak bırakılacak alan yarışma konusu yapının Eskişehir Yolu (güney) cephesinden algısını geri planda bırakmamalıdır. İkinci yapı için ayrılması istenen yaklaşık m2 lik rezerv alan, yapının inşaat taban alanı olarak düşünülecektir. Soru 32- Konukevi yatak odaları otel düzeninde mi olacaktır? Odalar içinde banyo-tuvalet bulunacak mıdır? Cevap 32- Evet Soru 33- Yarışma Şartnamesinde bahsi geçmekte olan, taban alanı yaklaşık m2 olan rezerv bir leke yapılması istenmektedir. Bu rezerv lekenin ileride hangi fonksiyonlara cevap verecektir ve Tasarlanacak olan yapıyla ilişki durumu ne olacaktır? Birbirlerinin işlevlerini tamamlar nitelikte mi yoksa tamamen bağımsız bir kütle olacak şekilde mi düşünülmelidir? Ve yine bu rezerv lekenin ileride yaklaşık olarak kaç metre karelik bir kütle olacaktır? Sonuçta bu verileri bilmemiz durumunda rezerv lekenin tasarlanacak olan yapıyla arasında oluşturulması gereken açıklıklar vs Birbirlerini gölgelemesi gibi konularda çok daha sağlıklı kararlar alınabilir. Cevap 33- Rezerv olarak düşünülen yapının benzer bir işleve hizmet vereceği ancak bağımsız bir yapı olacağı varsayılmalıdır. Benzer nitelikteki ikinci yapı için ayrılması istenen yaklaşık m2 lik alan, yapının inşaat taban alanı olarak düşünülecektir. İkinci yapınında yaklaşık aynı büyüklükte olacağı varsayılacaktır. Rezerv yapının tasarımı aşamasında yarışma konusu yapının girdileri tasarım için veri oluşturacaktır.

5 Soru 34- Verilmiş olan aplikasyon planın da binalar için bir kot verilmektedir ama bu kotların hangisi referans alarak yapıların yapı yükseklikleri belirlenmiştir.örnek olarak EİE GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI kuzey yönündeki ortalama kot 869m iken güneyde 876 m dir. Hangi kota göre yerleştirilecektir bu yapı. diğer yapılar için de benzer sorunlarla karşılaşılmaktadır. Cevap 34- Yerleşke alanında (Yarışma alanı dışında yer alan) kotlara müdahale edilmeyecektir. Yapı yükseklik sınırı için Genel Müdürlük Binası ana giriş kotu (güney) 0.00= 876 m esas alınacaktır. Yarışma konusu yapının +, kotunun hangi arazi kotuna bağlanacağını yarışmacı belirleyecektir. Soru 35- Konuk evine ofis katlarından da bağlantı düşünülecek midir? Cevap 35- Bkz cevap 17. Soru 36- İhtiyaç programında Enerji ihtiyacı için kısmen veya tamamen güneş, rüzgar ve toprak ısısı gibi kaynaklardan yararlanabiliyor olmak tanımına bakılarak sözü geçen enerji kaynaklarından hepsinden mi yararlanılacak yoksa birkaçının kullanılması yeterli midir? Cevap 36- Yenilenebilir enerji kaynaklarından azami olarak yararlanılması, yapının enerji duyarlılığı ve verimliliği konuları ile öne çıkması beklenmektedir.uygulama projelerinde yapılacak analizlere göre optimum çözüm yolu bulunacak ve uygulanacaktır. Soru 37- İhtiyaç programına farklı birimler eklenebilir mi? Bu birimler toplam metrekareyi aşacak şekilde çözülebilir mi? (Örneğin; %10-%15 metrekare artışı gibi) Cevap 37- Farklı birimler eklenemez. (Bkz. Şartname Madde VII-A-1) Soru 38- Sergi alanı katında düşülmesi istenen toplantı salonları doğrudan bağlantılı mı olacak yoksa bir koridorlar bağlanılması mı düşünülmektedir? Cevap 38- Yarışmacıya bırakılmıştır. Soru 39- Konferans Salonu nun dışarıdan kullanılma durumu var mıdır? Cevap 39- Konferans salonu fuayesine istenirse dışarıdan da giriş yapılabilir. Soru 40- Kapalı otopark düşünülecek midir? Cevap 40- Hayır (Bkz. Şartname Madde VII-B1-g). Soru 41- Şehir dışından proje gönderiminde, projenin en son kargoya verilme tarihi midir? Yoksa kargoyu tarihinde elinize geçecek şekilde mi teslim etmemiz gerekir? Cevap 41- Kargoya yada EİE İdaresi Genel Müdürlüğüne elden teslim tarihi saat dir.(bkz. Şartname Madde XII). Soru 42- Yapının çekme mesafesi nedir? Cevap 42- Bkz. Cevap 12. Soru 43- Kullanılması düşünülen rüzgar enerjisinin verimliliği açısından ileride yapılması düşünülen yapı kaç kattan oluşacağı bilinmekte midir? Cevap 43- Hayır. Soru 44- Rezerv alan olarak belirtilen alanın ilerideki fonksiyonu ve yapılar arasındaki mimar dil ilişkisi nasıl sağlanacaktır, hangi kriterler aranmaktadır? Cevap 44- Bkz. Cevap 33.

6 Soru 45- İhtiyaç programında herhangi bir restaurant,yemek salonu vs. gibi alanlara yer verilmemiştir,bu ihtiyaç nasıl karşılanacaktır? Cevap 45- Yerleşke içinde diğer yapılardan karşılanacağı varsayılacaktır. Soru 46- Yapıya araç girişi ve yaya akışı mevcut giriş ve çıkışlardan mı sağlanacaktır? Cevap 46- Evet. Soru 47- Yarışma alanında yapılması düşünülen ikinci yapının kullanımına dair daha detaylı bilgi verilebilir mi? Cevap 47- Bkz. Cevap 31 ve 33. Soru 48- Yarışma alanı hali hazırda ambar olarak gözüken yapıların yıkılması ile oluşturulmuştur. Kampüste bulunan diğer ambarların da yıkılması düşünülmekte midir? Bunların yerine yapılması öngörülen yapıların fonksiyonu belli midir? Cevap 48- Düşünülmemektedir. Soru 49- Yarışma alanı olarak belirlenen alan için bir çekme mesafesi belirlenmiş midir, yoksa tasarlanacak bina bu sınıra dayanabilir mi? Cevap 49- Bkz. Cevap 12. Soru 50- Kişisel internet erişim mahali kimin kullanımına yönelik düşünülmektedir? Cevap 50- Kısa süreli çalışma, toplantı, konaklama ve bunun gibi sebeplerle gelen, idari personel dışındaki kişilerin kullanımı içindir. Soru 51- "Plan, kesit ve görünüşler beyaz zemin üzerine siyah çizgilerle çizilecektir" denmiştir. Bu siyah-beyaz kuralı çizimlerin üzerine açıklayıcı olarak eklenebilecek şema, tarama vs. için de geçerli midir? Cevap 51- Açıklayıcı şemalarda sunuş tekniği serbesttir. Soru 52- Maksimum 6 adet A1 olarak verilen pafta kısıtı 3 adet A0 olacak şekilde kullanılabilir mi? Cevap 52- Evet. Soru 53- Şartnamede "Genel Hususlar" kısmında belirtilen ilerde yapılması düşünülen benzer nitelikteki yapı için istenen m2' lik rezerv alan yarışma için verilen inşaat sınırı içerisinde mi bırakılacaktır yoksa inşaat alanının dışına taşabilir mi? Cevap53- Benzer nitelikteki yapı için istenen m2' lik rezerv alan yapının taban inşaat alanıdır. Yarışma için verilen inşaat sınırı içinde bırakılacaktır.

İZMİR KALKINMA AJANSI HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR

İZMİR KALKINMA AJANSI HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Hizmet Binası proje yarışması kapsamında yarışma raportörlüğüne iletilen tüm soruların cevapları aşağıda yer almaktadır. 1. SORU: İmar yönetmeliğine göre 50 metreden fazla

Detaylı

SORULAR VE CEVAPLAR YARIŞMAYA KATILIM. 1- Bu yarışma için Türkiye deki mimarlar odasına kayıtlı olmamız gerekli mi?

SORULAR VE CEVAPLAR YARIŞMAYA KATILIM. 1- Bu yarışma için Türkiye deki mimarlar odasına kayıtlı olmamız gerekli mi? İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERA BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI Raportörlüğüne 1 Nisan 2010 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar 208 adet soru e- posta ve faks şeklinde iletilmiştir. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması

Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması Değerli Yarışmacılar; Büyükada Çarşı Cami Derneği tarafından organize edilen Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması ile ilgili olarak 03.04.2015 tarihi (saat:17:00) ye kadar toplam 93 soru

Detaylı

BORUSAN NEŞE FABRİKASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

BORUSAN NEŞE FABRİKASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI BORUSAN NEŞE FABRİKASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR ve YANITLAR 1. Çamaşırhane + ütü odası, tesisat odası, depo alanları ve ayrıca otopark alanları vb için bodrum kat yapabiliyor muyuz? Yarışmacıya bırakılmıştır.

Detaylı

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR

BODRUM TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR 15.08.2015 BODRUM TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR SORU 1 07.08.2015 1- Bodrum kat yüksekliği 6.50 mt olarak belirlenmiştir. Bu yükseklik içinde

Detaylı

05.08.2013 KATILIM ŞARTLARI ŞARTNAME EKLERİ SORU-CEVAPLAR

05.08.2013 KATILIM ŞARTLARI ŞARTNAME EKLERİ SORU-CEVAPLAR SORU-CEVAPLAR KATILIM ŞARTLARI 05.08.2013 1. Yarışma ekibinde en az 1 mimar, 1 şehir plancısı, 1 peyzaj mimarı olmak zorunda mıdır? Bunlar tek başlarına da katılabilirler mi? Şartnamenin 6.a maddesinde

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME ŞARTNAME 1 DI İ LERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ PROJE YARI MASI ARTNAMESİ I. YARI MANIN KONUSU VE AMACI: Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi Bayındırlık

Detaylı

1- LPG ikmal ve akaryakıt servis istasyonu"nun bulunduğu alanın, proje alanına dahil edilerek projenin gerçekleştirilmesi yönünde jüri görüşü nedir?

1- LPG ikmal ve akaryakıt servis istasyonunun bulunduğu alanın, proje alanına dahil edilerek projenin gerçekleştirilmesi yönünde jüri görüşü nedir? 1)SORU 1) Mevcut arazi içerisindeki bütün ağaçlara müdahale edilebilir mi, farklı bir noktaya taşınabilir mi? Şartnamedeki 4-Yapının Tanımı bölümünün son paragrafında belirtildiği üzere tasarımı zorlayıcı

Detaylı

T.C. YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. YOZGAT İL GENEL MECLİSİ İL ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI VE AVM ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2011 YOZGAT ŞARTNAME 2 T.C. YOZGAT İL GENEL MECLİSİ- İL ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI VE AVM

Detaylı

NASI VE GENEL SEKRETERL

NASI VE GENEL SEKRETERL TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ TBMM KÜTÜPHANE - ARAŞTIRMA MERKEZİ ARŞİV BİNASI VE GENEL SEKRETERLİK HİZMET BİNASI YAPI KOMPLEKSİ İLE ZİYARETÇİ KABUL BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME

Detaylı

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE SAYISI: 24973 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.12.2002 Değişiklik: RESMİ GAZETE SAYISI: 25552 RESMİ GAZETE TARİHİ: 13.08.2004 MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR

Detaylı

YAYA ÜST GEÇİTLERİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI. SORU ve CEVAPLAR

YAYA ÜST GEÇİTLERİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI. SORU ve CEVAPLAR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜD ve PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ YAYA ÜST GEÇİTLERİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI SORU ve CEVAPLAR soru ve cevaplar Soru 1 Sadece 1 bölge üzerinde

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ AĞUSTOS 2015 BODRUM

BODRUM TİCARET ODASI HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ AĞUSTOS 2015 BODRUM BODRUM TİCARET ODASI HİZMET BİNASI AĞUSTOS 2015 BODRUM Sevgili Bodrumlular ve Çok Kıymetli Üyelerimiz, Bodrum, 680 km2 lik yüzölçümü ve 174 km'lik kıyı uzunluğu ile ülke turizmine yön veren önemli ve marka

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAM VE YÖNETMELİK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ

LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi L Ü L E B U R G A Z B E L E D İ Y E S İ L

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KURBAĞALIDERE VADİSİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI. SORU ve CEVAPLAR

KURBAĞALIDERE VADİSİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI. SORU ve CEVAPLAR KURBAĞALIDERE VADİSİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI SORU ve CEVAPLAR 1. Ayrı paftada vermiş olduğunuz dere hattının haritadaki yerini 1/1000 hâlihazır plan üzerinde tam olarak çakıştırabilir misiniz? Verilen

Detaylı

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2010 DÜZCE 1 BAŞKAN LARDAN Nusret ÖZSOY Metin BÜYÜK Meclis Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Ticaret

Detaylı

Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2015 Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent Astana,Kazakistan

Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2015 Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent Astana,Kazakistan Yarışma Şartnamesi Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2015 Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent Astana,Kazakistan Uluslararası, iki aşamalı yarışma Teşekkür Şartnamenin oluşturulmasında verdikleri

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması Şartnamesi

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması Şartnamesi Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması Şartnamesi BAŞKANDAN Beylikdüzü nün geleceğini şekillendirecek uzun vadeli planlara hem işin uzmanları ile hem de halkla birlikte karar

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ASB AVRUPA SERBEST BÖLGESİ YAPI VE İNŞAAT ESASLARI EKİM 2000 1 MADDE 1 : AMAÇ VE KAPSAM Avrupa

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ŞARTNAME

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ŞARTNAME TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER II- YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI III- YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ IV- YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI V- ŞARTNAME

Detaylı

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÇORLU BELEDİYESİ ATAKENT TİCARET MERKEZİ, KONFERANS SALONU VE KONUT YAPIMI İŞİNE AİT UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI VE YAPILMASI PLANLANAN YAPIM İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

Detaylı