Soğutucu AkıĢkanların Ekserji Verimine Bağlı Çevresel Performanslarının Ġncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soğutucu AkıĢkanların Ekserji Verimine Bağlı Çevresel Performanslarının Ġncelenmesi"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 011, Elazığ, Turkey Soğutucu AkıĢkanların Ekserji Verimine Bağlı Çevresel Performanslarının Ġncelenmesi M.Z.Sogut 1, H.Karakoç, B. KılkıĢ 3 1 Teknik Bilimler Bölümü, Kara Harp Okulu, Ankara/Türkiye, Sivil Havacılık Y.O., Anadolu Üniversitesi, EskiĢehir/Türkiye, 3 Makina Müh.Böl., Mühendislik Fak. BaĢkent Üniversitesi, Ankara/Türkiye, Examination of Enviromental Performances of Refrigerants on the basis of Exergy Efficiency Abstract In this study, exergy analyses of cooling applications, based on refrigerants used in domestic, commercial, transportation and industrial areas, and the environmental performances depending on exergy efficiency are investigated separately. This study is based on vapor compression cooling cycle model, which is generally preferred cooling applications, and the analyses have been made for cooling capacity with 1kW according to evaporator temperatures of the refrigerants. At the end of the study, the reasons in the refrigerant choice, the design and the selection of such a system why exergy analyses should be preferred are evaluated. Keywords Cooling systems, Refrigerants, COP, Exergy, Carbon emissions. I. GĠRĠġ ÇağdaĢ yaģamda artan konfor ve hijyen gereksinimlerinin oluģturduğu talep kısıt ve koģulların karģılanmasında giderek artan iklimlendirme ve soğutma uygulamalarında geliģen süreç, bu tür sistemlerin ihtiyaç duyduklar enerji talebini de sürekli arttırmaktadır. Enerji talebindeki bu artıģı doğrudan veya dolaylı olarak sera gazları salımlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim iklimlendirme ve soğutma uygulamalarının enerji talebinin, dünya enerji tüketiminin yaklaģık % 9 una ulaģtığı tahmin edilmektedir [1]. Soğutma sistemleri uygulamalarının oldukça geniģ bir boyut, kapasite ve sıcaklık yelpazesine sahip olduğu görülmektedir. Örneğin, geleneksel konut tipi soğutucularda güç tüketimi 60 kw-140 kw arasında değiģirken, soğutucu akıģkan miktarının 50 gr ile 50 gr aralığında olduğu görülmektedir. Oysa endüstriyel uygulamalarda, enerji tüketimlerinin MW, soğutucu akıģkan miktarının ton düzeylerine çıktığı görülmektedir. Soğutucu uygulamalarında evaparatör sıcaklık aralığı, -70 º C ile 15 º C aralığında değiģmektedir [1]. Neredeyse tüm uygulamalarda temelde buhar sıkıģtırmalı soğutma çevrimlerinin esas alındığı görülmekte ve sektörün pazar payının yaklaģık 150 trilyon Türk Lirası na ulaģtığı tahmin edilmektedir. Son yıllarda iklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan soğutucu akıģkanların, ozon tabakasının incelmesinde ve küresel ısınmaya olan olumsuz etkilerinde oldukça etkili olduğu tespit edilmiģtir. Bu etkinin azaltılmasına yönelik olarak öncelikle, Montreal Protokolü ve Avrupa Konseyi Direktifi (3093/94) ile 1930 larda soğutma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan amonyak gibi soğutucu akıģkanların yerine güvenli akıģkanlar olarak kullanılan hydroclorofluorocarbon (HCFC) ve clorofluorocarbon gazlarının kullanımını ve satıģları sınırlandırılmıģtır []. Bunların alternatifi olarak hydrofluorocarbon (HFC) akıģkanlar ve onların karıģımları olan R134a, R404A, R507, R407C ve R410A gazları market uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaya baģlanmıģtır. Ancak bu gazların düģük ozon tabakasını inceltme potansiyellerine (ODP) karģın, yüksek küresel ısınma potansiyellerine (GWP) sahip olması çevresel etki yönüyle önemli bir problem sürecinin devam ettiğini göstermektedir [3]. Enerji, genellikle iģ ya da iģ yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Oysa enerjinin hareket ya da hareket üretebilme kabiliyeti olarak tanımlanması daha doğru olacaktır [4]. Termodinamiğin birinci yasasına dayanan enerji analizleri sistemlerin incelenmesinde temel yöntem olarak uygulanmaktadır. Ancak niceliğin ölçüldüğü bu enerji analizleri sonuçları; sistemlerin verimsizliklerinin nedenlerini değerlendirebilme yetisini bizi tam anlamı ile vermemekte, çevreye duyarlı sonuçlara ve öngörülere ulaģtıramamaktadır. Çünkü sistemlerin iģletilmesi için gerek duyulan enerji kullanılabilir enerjidir. Bu koģullarda; enerji analizleri; önemli bir parametre olan çevre Ģartlarının da göz önüne alındığı termodinamiğin ikinci yasasına göre gerçekleģtirilmelidir. Referans alınan çevre koģullarında sistemde elde edilebilecek en fazla iģ olarak tanımlanan ekserji kütle ve enerji akıģında niteliğin bir ölçüsüdür [5,6]. Ekserji analizi endüstriyel sistemler için etkili bir kavramdır ve modern termodinamik yöntemlerde geliģmiģ bir araç olarak kullanılır. Ekserji analizlerinin temel amacı ısıl ve kimyasal sistemlerde eksiklerin önemini nicel tahmin etmek ve nedenlerini araģtırmaktır. Ekserji analizleri, farklı termodinamik faktörlerin öneminin karģılaģtırılması süreç etkileri üzerine termodinamik Ģartların etkilerinin iyi anlaģılması ve değerlendirilen sürecin geliģtirilmesinin en etkili çözümlerin tanımlanması için bir yol göstericidir [7]. Ekserjiyi doğru anlamak ve sağlanabilecek bilgilerin verimliliğe ve çevresel etkilere katkısını değerlendirebilmek; sürdürülebilir enerji sistemleri alanında çalıģan bilim adamı ve mühendisler için bir gerekliliktir. Bu kapsamda yürütülen araģtırmalarda ekserji ve enerji politikalarının oluģumunda sürdürülebilir geliģme,enerji, çevre,ve ekserji arasındaki bağlantılar vurgulamıģtır [8, 9]. Soğutma süreçlerinin pek çok uygulama alanına sahip 95

2 M.Z.Söğüt, H.Karakoç ve B.Kılkış olduğu bilinmektedir. Bu çalıģmada konut tipi soğutucular, ticari soğutucu uygulamaları, endüstriyel tip soğutma uygulamaları, araç iklimlendirme ve taģımacılık (kara, deniz, hava) soğutma uygulamaları olmak üzere dört ana uygulama alanlarında tercih edilen soğutucu akıģkanlar referans alınarak ekserji analizleri ve çevresel etkileri incelenmiģtir. Bu amaçla buhar sıkıģtırmalı soğutma çevrimi model alınmıģ, her bir soğutma uygulamasının genel buharlaģtırıcı sıcaklıkları dikkate alınarak birim soğutma yükü altında analizler ve değerlendirmeler yapılmıģtır. II. SOĞUTMA SĠSTEMLERĠ VE SOĞUTUCU AKIġKANLAR Konut tipi Soğutucular: Konutlarda gıda ürünlerinin depolanması ve saklanması amacıyla kullanılan soğutucular; 0 lt ile 850 lt aralığında depolama hacimlerine sahip, soğutucu akıģkan dolum miktarları ise 50 g-50 g aralığındadır. Ġlk uygulamalarında soğutucu akıģkanın kullanıldığı ünitelerin yerine günümüzde R134a gazı kullanan üniteler almıģtır. Bu akıģkanların yerine alternatif akıģkan olarak özellikle Avrupa ülkelerinde R600a ve HC90 (isoputon=propan karıģımı) gazlarının kullanılmaya baģlandığı gözlenmektedir. 00 verilerine göre konut tipi soğutucularda kullanılan soğutucu akıģkan miktarı yıllık yaklaģık ton a ulaģmıģ, bu sistemlerin neden olduğu yıllık salım oranı ise ortalama %0,3 tür [10]. Ticari Soğutucular: Ticari amaçlı taze ve donmuģ gıdaları uygun sıcaklık aralığında depolama ve koruma iģlevini yerine getiren ünitelerdir. Soğuk gıdalarda bu sıcaklık aralığı 1 º C - 14 º C, donmuģ gıdalarda ise -1 º C ile 0 º C aralığındadır. Bu tip soğutma sistemlerinin ilk uygulamalarında gazı kullanılırken günümüzde R, R134a, R404A, R507A ve R410A gazlarının yaygın olarak kullanıldığı gözlenmektedir. 00 yılında yapılan bir çalıģmaya göre; bu sistemlerde kullanılan soğutucu akıģkanların CO salım potansiyellerinin yaklaģık %30 lara, yıllık soğutucu akıģkan miktarının ise yaklaģık 605 bin tona ulaģtığı gözlenmektedir. Soğutucu akıģkanların salım oranlarında özellikle sızıntı oranı önemli bir parametredir ve bu sistemlerde sızıntı oranının %3-%30 aralığında oluģtuğu görülmektedir [11]. Küçük ünitelerde soğutucu akıģkan Ģarj miktarları 1-5 kg aralığında değiģirken, süpermarket veya hipermarket uygulamalarında bu miktarlar kg aralığında değiģmektedir. Araçlarda soğutma: Soğuk zincir olarak ifade edilen bu tür soğutma sistemleri, demiryolları, kara, hava ve deniz taģımacılığında kendine uygulama alanı bulmuģtur. Bu alanlarda soğuk taģımacılığın ağırlıklı olarak konteyner sistemleriyle sağlandığı ve bu konteyner sayısının toplamda 500,000 i geçtiği gözlenmektedir. Bu uygulamalarda ortalama soğutma kapasitesi 5 kw, konteyner soğutmalarda kullanılan soğutucu akıģkanlar ise, R134a, R404A ve R507A dır. YaklaĢık bir milyon araç kapasitesinin aģıldığı kara taģımacılığında ise eski sistemlerde, R50 ve R gazları, yeni sistemlerde ise R134a, R407C, R404A ve R410A gazı tercih edilmektedir. Bu sistemlerde sızıntı oranın ise % 0 %5 aralığına sahip olduğu tespit edilmiģtir [10]. 00 yılında taģımacılık ve araçlarda kullanılan soğutucu akıģkan miktarı 1600 tona, yıllık salım oranı ise %38 lere ulaģmıģtır. Endüstriyel soğutma: Bu uygulama türünü gıda uygulamaları ve sanayi uygulamaları olmak üzere iki ayrı ana gruba ayırmak gerekir. Gıda uygulamalarında soğutma iģlemi gıda iģleme ve soğuk depolama süreçlerinde kullanılmaktadır. GeliĢmiĢ ve geliģmekte olan ülkelerde donmuģ gıda uygulamalarına ait ekonomik potansiyeli artıģ eğilimindedir. Dünya genelinde yıllık donmuģ gıda tüketiminin 30 Milyon tonu aģtığı ve bu oranının sürekli artıģ eğiliminde olduğu tespit edilmiģtir. DonmuĢ gıdalar, uygulamalarda -15ºC ile -30ºC aralığında uzun süreli depolanmaları gerekir. Ancak çocuklara yönelik donmuģ gıdalarda bu aralık -1ºC ile -10 ºC dir. Gıda soğutma uygulamalarının ilk örneklerinden bu yana Amonyak,, R ve R50 gazları kullanılmakta, günümüz uygulamalarında ise R134a, R404A ve R507 A gazları ile amonyak/co basamaklısı yapılar tercih edilmektedir. Amonyak/basamaklı soğutma uygulaması ile üzerinde çeģitli kısıtlar bulunan amonyakın da daha az kullanımı ile bu tür kısıtlara uyum daha kolay olmaktadır. Bu tür soğutma uygulamalarında buharlı ve sıkıģtırma absorbsiyonlu sistemlerin geliģtirilmesi çalıģmaları da yapılmaktadır. Sanayide tercih edilen soğutma uygulamalarının buz üretimi, havanın sıvılaģtırılması, ürün soğutma gibi iģlevlerin yoğun yapıldığı kimya, yağ, yakıt, gaz, çelik, plastik vb. endüstri alanlarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Pek çok sistemde kullanılan soğutma sistemleri, diğer uygulamalarda olduğu gibi, temelde buhar sıkıģtırmalı soğutma çevrimini esas almaktadır. Uygulama alanları incelendiğinde buharlaģtırıcı sıcaklıkları 15ºC ile -70ºC aralığındadır. Sistemlerde tercih edilen soğutma aralıkları 5 kw ile 30 MW aralığında, soğutucu akıģkan dolum miktarları 0 kg ile 60 ton aralığındadır. Bu sistemlerin sanayideki ilk uygulamalarında amonyak gazı öne çıkmaktadır. Günümüzdeki uygulamalarında da R gazı ile birlikte amonyak gazı kullanılmaktadır. Küçük kapasiteli uygulamalarda ise ve R50 kullanımı, günümüzde yerini R134A, R404A, R507, R13, R503 R3, R508A ve R508B gazlarına bırakmıģtır. Küçük tip uygulamalarda buharlaģtırıcı sıcaklıkları -10ºC ile - 40ºC aralığındadır. Günümüzde alternatif soğutucu akıģkan olarak CO gazının kullanımına yönelik çalıģmalar da yapılmaktadır. CO gazı daha çok endüstriyel uygulamalarda son 15 yıldır önemli bir aģama kaydetmiģtir. Bu tür sitemlerde çalıģma basıncı diğer sistemlere oranla daha yüksektir. Bu nedenle çok kademeli soğutma tekniklerinde ilk kademelerde veya ikincil soğutucu gaz olarak kullanılmaktadır [1]. Endüstriyel uygulamalarının hepsinde 00 verilerine göre toplam soğutucu akıģkan miktarı yaklaģık 98 bin tona ulaģtığı, bu miktarın %35 ini amonyak gazı, %43 ünü R gazı oluģturmaktadır. Sistemlerin neden olduğu toplam salım oranı ise %17 dir. Soğutma sistemlerinin genelinde buhar sıkıģtırmalı soğutma çevriminin temel alındığı görülmektedir. Termodinamik süreçlerde bir çevrim esasına göre çalıģan bu model çalıģmada da temel alınmıģtır. Soğutma çevriminde, sıkıģtırıcı tarafından alçak basınçtaki soğutucu akıģkan yüksek basınca çıkartılarak buradan yoğunlaģtırıcıya gönderilir. AkıĢkan yoğunlaģtırıldıktan sonra genleģme vanasından geçerek alçak basınçta sıvı hale dönüģtürülür ve buharlaģtırıcı 96

3 Soğutucu akışkanların ekserji verimine bağlı çevresel performanslarının incelenmesi aracılığı ileile soğutma gerçekleģtirilir. Buhar sıkıģtırmalı soğutma Ģeması ġekil 1 de ġekil 1 Buhar sıkıģtırmalı soğutma çevrimi III. SOĞUTMA SĠSTEMLERĠNDE EKSERJĠ ANALĠZĠ Soğutma sistemlerinde makinelerin çalıģma verimlerinin bir ölçüsü olarak etkinlik katsayısı (COP) tanımlanmıģtır. COP, çekilen ısı miktarının sıkıģtırıcıya sağlanan enerji miktarına oranı olarak tanımlanır. Bir soğutma makinesi için (COP) ; QL COP (1) W net dir [13]. Burada Q L soğutulan ortamdan çekilen ısıyı, W net sıkıģtırıcıya verilen net iģi ifade eder. Soğutma makineleri bir çevrim esasına göre çalıģan sistemlerdir ve çevrim için elde edilecek net iģ; W Q Q () net H L Ģeklinde ifade edilir. Burada Q H makinenin bulunduğu dıģ ortama verilen ısıdır. Soğutma makinelarinde COP birinci yasa verimi olarak ifade edilir. Bir soğutma makinesinin gerçekte iģ yapabilme kabiliyeti termodinamiğin ikinci yasasına göre ekserji kavramı ile tanımlanır. Soğutma sistemlerinde ekserji verimi gerçek COP nin aynı çalıģma parametrelerinde tersinir bir makinanın COP tr ye oranıdır. Bir soğutma makinesindecop tr ; 1 COP (3) tr TH 1 TL dir [14]. Burada T H dıģ ortam sıcaklığını, T L ısı çekilen ortam sıcaklığını ifade eder. Bu durumda soğutma makinelerinin ekserji verimi; COP II (4) COP tr dir. Denklem (1) ve Denklem (3) birleģtirilirse; Q Q T H L TL L II (5) Wnet dir [13]. Isıl sistemlerde doğrudan CO salım miktarı, kullanılan yakıt tipine, verime, COP değerine ve tüketilen enerjiye bağlıdır: burada CO CO CO Q. COP I SM (6) kullanılan yakıtın alt ısısına karģılık ortaya çıkan birim CO salımı (KgCO /kw-h), Q soğutma sm kapasitesidir. Bir ısıl sistemde tümleģik CO salımıise; sistemin akılcı ekserji verimine, dolayısı ile ekserji yıkımına bağlı olarak yapılı çevrede tüketilmesine gerek duyulan ek enerjiye bağlı salım miktarı ile sistemde enerjinin sağlanmasında salınan miktarın toplamıdır. Bu koģulda bir sistemin yapılı çevredeki tümleģikco salım( CO ) sorumluluğu [16]; CO Q CO Q j BW i SM j CO COi CO i (7) j (1 Ri ) I COP i SM I COP j SM dir. Burada Q BW ekserji yıkımına karģılık gelen birincil enerji miktarı, akılcı ekserji verimidir[16]. akılcı ekserji verimi, soğuk tekniğinde birincil enerji kaynağının sıcaklığı, uygulama sıcaklığı, dıģ ortam sıcaklığı ve referans sıcaklığının bir fonksiyonudur [17]. III. BULGULAR VE TARTIġMALAR ÇalıĢmada dört soğutma uygulamasında yaygın kullanılan soğutucu akıģkanlar önce sınıflandırılmıģ ve bu akıģkanların çevresel parametreleri incelenmiģtir. Ġncelenen bu soğutma sistemlerinde kullanılan her bir soğutucu akıģkanın sızıntı ve salım katkı oranı, ozon tabakasını inceltme/delme ve sera gazı potansiyeli ile atmosferde yaģam süreleri Çizelge 1 de Çizelge 1. Soğutma sistemlerinde kullanılan akıģkanların çevresel parametreleri[17] Atmosferde Salım Sızıntı Soğutma Soğutucu yaģama katkı oranı ODP GWP sistemi akıģkanlar süresi oranlar (%) (Yıl) ı (%) Konut tipi soğutucular Ticari soğutucular (Market, hipermarket ve soğuk depo uygulamaları) Araçlarda soğutma (kara, deniz, hava taģımacılığı Endüstriyel Soğutma (Gıda, kimya, petrol, gaz, çimento, çelik vb. sanayi uygulamaları) R ,80 0, R134a R 0, R134a R404A R407C ~9 R410A ~9 0, R 0, R50 0, R134a R404A R407C ~9 R507A Amonyak 0 < 1-0, R 0, R , R134a R404A R507C Çizelge 1 de soğutucu akıģkanların çevresel kıstasları günümüzde tercih edilen R404A ve R507 gazlarının da 0,

4 Ekserji verimi Kompresör güç tüketimi (kw) Ekserji verimi COP M.Z.Söğüt, H.Karakoç ve B.Kılkış oldukça düģük performanslara sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca sızıntı oranlarındaki yükseklik, giriģ bölümünde verilen yıllık toplam gaz tüketimleriyle değerlendirildiğinde; gaz sızıntı miktarının çevresel etkiler yönüyle ne kadar önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Sistemlerde soğutucu akıģkanların termodinamik performanslarını incelemek için bazı kabuller yapılmıģtır. Sistemlerde her bir akıģkan çevrimi bir kw soğutma yükü koģulunda alınmıģtır. Her bir sistemin buharlaģtırıcı sıcaklıkları için genel uygulamalarda kabul edilen parametreler tercih edilmiģ ve bu parametreler Çizelge de Çizelge Çevrim parametreleri Soğutma sistemleri BuharlaĢtırıcı Sıcaklığı ºC YoğunlaĢtırıcı Sıcaklığı ºC Konut tipi Soğutucular Buzdolabı -5/0 Dondurucular -5/0 Araçlarda soğutma Araç klimaları 0/10 TaĢımacılık -40/10 Ticari soğutma Soğuk gıdalar 1/14 DonmuĢ gıdalar -1/0 Endüstriyel soğutma Gıda -15/-30 Sanayi -40/15 Soğutma kapasitesi (kw) 40 1 Literatürde, endüstriyel uygulamalarda kullanılan akıģkana göre buharlaģtırıcı sıcaklıklarının -70ºC sıcaklık aralığına kadar uzandığı tespit edilmiģtir. Ancak özel durumlar dıģında mevcut soğutucu akıģkanlar kullanılarak soğutma çevrimlerinde bu sıcaklıklara çıkmak pek mümkün değildir. Bu nedenle çalıģmada endüstriyel soğutmanın buharlaģtırıcı sıcaklıkları olarak en fazla -40ºC de incelenmiģtir. Araç klimalarında iklimlendirme amaçlı olarak sadece 134a kullanılmaktadır. Çizelge 1 de verilen diğer akıģkanların taģımacılıkta kullanıldığı görülmektedir. Yukarıdaki parametreler ve denklem (1, 3 ve 4) kullanılarak sistemlerin termodinamik analizleri gerçekleģtirilmiģtir. Yasaklanan ve üretimi yapılmayan soğutucu akıģkanı pek çok çevre raporunda halen potansiyel tehdide sahip bir akıģkan olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle diğer akıģkanlarla mukayese edilebilmesi için analizlerde incelenmiģtir. Konut tipi soğutucularda kullanılan soğutucu akıģkanların termodinamiğin I ve II. Yasasına göre COP ve ekserji analizleri yapılmıģ elde edilen veriler ġekil de Konut tipi soğutucularda, sürece bağlı incelenen üç akıģkan arasında COP ve ekserji verimlerinde verilerin biri birine 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 Ekserji R134a Ekserji R Ekserji COP- COP-134a COP Evaparatör sıcaklığı C ġekil Konut tipi soğutucularda COP ve ekserji verimi oldukça yakın olduğu görülmektedir. ġekilde de görülebileceği gibi R134a gazının COP ve ekserji verimleri ortalama %57,4 ile hem, hem de R ye göre daha düģük kalmıģtır. Ayrıca bu tip soğutucular teorik sıkıģtırıcı güçleri yönüyle de incelenmiģ ve elde edilen sonuçlar ġekil 3 de 0,64 0,6 0,60 0,58 0,56 0,54 0,5 0,50 Exergy Exergy 134a R Exergy R R134a Evaparatör sıcaklığı 0,5 0,4 0,3 0, 4,5 4 3,5 3,5 1,5 0,55 0,45 0,35 0,5 ġekil 3 Konut tipi soğutucularda ekserji verimi ve güç tüketimi Bu sonuçlara göre de R134a gazının sıkıģtırıcı güç tüketimleri de ortalama 0,36 kw ile hem, hem de R gazlarından daha yüksek tüketime sahip olduğu görülmüģtür. Bu parametreler referans alınarak benzer analizler araçlar, ticari ve endüstriyel soğutucular için yapılmıģtır. 0/10ºC buharlaģma sıcaklığına sahip araç klimalarında en yaygın kullanılan R134a gazının ortalama COP değeri ve ekserji verimleri sırasıyla 5,018 ve %6,5 dur. -40/10ºC buharlaģma sıcaklığına sahip taģımacılık sektöründeki soğuk tekniklerinde kullanılan gazlar arasında R407c gazının COP değeri ve ekserji verimleri sırasıyla 3,075 ve %54,4 olarak bulunmuģtur. SıkıĢtırıcı (kompresör) güç tüketimi ise 0,437 kw tır. R134a gazının COP değeri, ekserji verimleri ve sıkıģtırıcı güç tüketimleri bu değerlere oldukça yakındır. Ancak bu iki gazın verileri R gazının verilerini aģamamıģtır. 1/14 ºC buharlaģma sıcaklıklarına sahip soğuk gıda uygulamalarında; kullanılan akıģkanlar arasında en yüksek veriler, R407c gazı için bulunmuģ ve bu gazın ortalama COP değeri, ekserji verimi ve sıkıģtırıcı güç tüketimi değerleri; sırasıyla 5,337, %60 ve 0,19 kw tır. DonmuĢ gıdalar için uygulanan ve -1/0ºC buharlaģma sıcaklığına sahip sistemlerde kullanılan soğutucu akıģkanlar arasında ise R134a 98

5 TümleĢik CO (kgco/kwh TümleĢik CO (kgco/kwh Toplam CO (kgco/kwh TümleĢik CO (kgco/kwh Soğutucu akışkanların ekserji verimine bağlı çevresel performanslarının incelenmesi gazının oldukça iyi bir seçenek olduğu görülmektedir. Bu gazın ortalama COP değeri, ekserji verimi ve sıkıģtırıcı güçleri sırasıyla 4.799, %60.7 ve 0.34 kw bulunmuģtur. R gazının verileri bu buharlaģma sıcaklığı için R134a gazının altında kalmıģtır. Endüstriyel uygulamalarda kullanılan soğutma sistemleri Çizelge de verilen buharlaģma sıcaklıklarına göre iki grupta incelenmiģtir. Gıda sanayinde kullanılan soğutma sistemlerindeki soğutucu akıģkanlar arasında, belirlenen üç kıstasa göre farklı gazlar ortaya çıkmıģtır. Bu gazın -15/-30ºC buharlaģma sıcaklığında COP değerlerine göre ile R404a, ekserji verimine göre %55. ile R ve %5.8 ile R134a gazı, sıkıģtırıcı güç tüketimlerine göre ise en düģük tüketim sırasıyla R kw, R134a 0.47 kw, R kw tır. Sanayi uygulamalarında kullanılan soğutma sistemler -40/15 ºC buharlaģma sıcaklığı için incelenmiģ ve sistemlerde kullanılan akıģkanlarda da yukarıdaki benzer sonuçlara ulaģılmıģtır. COP değerlerine göre ile R134a, ekserji verimine göre %56 ile R ve %5. ile R50 gazı, sıkıģtırıcı güç tüketimlerine göre ise en düģük tüketim sırasıyla R 0.67 kw, R134a 0.73 kw, R kw tır. ın neden olduğu çevresel etkiler denklem (6 ve 7) kullanılarak toplam ortalama CO salım miktarları her bir soğutma sistemi dikkate alınarak ayrı ayrı incelenmiģtir. ÇalıĢmada referans yakıt olarak doğal gaz, fuel-oil ve kömür ele alınmıģ ve neden oldukları salım miktarları bunlara göre mukayese edilmiģtir. Konut tipi soğutucu akıģkanların 1 kw soğutma yükü altında neden oldukları ortalama tümleģik salım dağılımları ġekil 4 te 1.00 Fuel-oil R R134a ġekil 4 Konut tipi soğutucularda CO salımları ġekil 4 de gazı değerlendirme amaçlı arasında en yaygın kullanılan R134a gazı, doğal gaz referans alındığında birim soğutma yükü için kgco /kwh salım değerine sahip olduğu görülmektedir. Bu değerin diğer iki gazın salım miktarlarının üstünde olduğu görülmüģtür. Benzer etkilerin fuel-oil ve kömür için de geçerli olduğu tespit edilmiģtir. Araç soğutma sistemlerinde incelenen her iki koģul ayrı ayrı incelenmiģ ve sonuçlar ġekil 5 de Araç klimalarında kullanılan R134a gazının doğal gaz referans parametresine göre bir soğutma yükü için tümleģik CO salımı kgco /kwh bulunmuģtur. TaĢımacılıkta ise kullanılan 6 farklı soğutucu akıģkan arasında en düģük CO salım miktarının R gazı olduğu görülmüģtür. R gazını R134a ve R407c gazları takip etmektedir. Doğal gaza göre CO salım oranları; R gazı için kgco /kwh, R134a ve R407c gazları için kgco /kwh olarak bulunmuģtur. Elde edilen verilerle sistemlerin ekserji verimleri arasında paralellik de ortaya çıkmıģtır R R134a Fuel-oil R R50 R134a R404A R407C ġekil 5 Araç soğutucularda CO salımları R507A DonmuĢ gıdalara yönelik ticari soğutma uygulamalarında kullanılan 5 farklı soğutucu akıģkanlar için salım değerleri incelenmiģ, elde edilen veriler ġekil 6 da R R134a R404A R407C R410A Soğutucu akışkanlar ġekil 6 Ticari soğutucuların (DonmuĢ gıda) CO salımları Bu akıģkanlar arasında, salım miktarı en düģük akıģkanın R134a, en yüksek akıģkanın ise R404A olduğu görülmüģtür. Bu iki sınır akıģkanın salım miktarları ise; R134a için kgco /kwh, R404A için kgco /kwh bulunmuģtur. Soğuk gıdalar için uygulanan sistemlerde salım dağılımları ġekil 7 de R R134a R404A R407C R410A ġekil 7 Ticari soğutucuların (Soğuk gıda) CO salımları 99

6 TümleĢik CO (kgco/kwh TümleĢik CO (kgco/kwh M.Z.Söğüt, H.Karakoç ve B.Kılkış Bu tip soğutma uygulamalarında da R134a gazının öne çıktığı görülmüģtür. Burada da en kötü performansı R404A gazı göstermiģtir. Bu gazların bu uygulamalardaki salım miktarları; R134a için 0.87 kgco /kwh, R404A gazı için kgco /kwh bulunmuģtur. Endüstriyel uygulamalarda analizler iki farklı uygulama için 6 farklı soğutucu için yapılmıģtır. Ancak çalıģmada değerleri gazın kullanım alanının oldukça sınırlı olduğu değerlendirilmiģ ve grafiklerde verilmemiģtir. -15/-30ºC buharlaģma sıcaklık aralığına sahip gıda uygulamalarında gazlara göre salım miktarları ġekil 8 de 1.00 R R50 R134a R404A R507 ġekil 8 Endüstri soğutucuların (gıda) CO salımları Gazların salım miktarları incelendiğinde ticari soğutucularda olduğu gibi R134a ve R404A gazlarının öne çıktığı görülmektedir. Bu buharlaģma sıcaklıkları için gazların ortalama emiyon miktarları; R134a gazı için kgco /kwh, R404A gazı için kgco /kwh bulunmuģtur. Sanayi uygulamalarında kullanılan soğutucu akıģkanların ortalama salım miktarları ġekil 9 da 1.00 R R50 R134a R404A R507 ġekil 8 Endüstri soğutucuların (gıda) CO salımları -15/-30 ºC evaporasyon sıcaklığı için en düģük salım miktarının R gazı ve daha sonra R134a gazı en yüksek salım miktarı, R507 gazının olduğu görülmüģtür. Bu gazların salım miktarları sırasıyla; kgco /kwh, kgco /kwh ve kgco /kwh dır. IV. SONUÇ Bu çalıģmada 4 farklı uygulama alanına sahip soğutma sistemleri sabit soğutma yükü aıtında ve kullanılan soğutucu akıģkanlar dikkate alınarak incelenmiģ, ekserjik performanslarının neden olduğu çevresel etkiler araģtırılmıģtır. Tüm çalıģmada özellikle ve R gibi çevresel etkileri oldukça kötü olan gazların yerine yaygın olarak kullanılan baģta R134a gibi gazların performanslarının da çevresel etkiler açısından olmadığı yeterli görülmüģtür. Çevresel etkiler yönüyle bugün tercih edilen R404A ve R410A gibi çevre dostu olarak ifade edilen gazların ekserji performansları dikkate alındığında; değerlendirmelerin gerçeği tam olarak yansıtmadığı görülmüģtür. Bu nedenle soğutucu akıģkanların geliģtirilmesine yönelik çalıģmalarda, ekserjik verim ve çevresel kıstaslar göz önüne alınmalıdır. ÇalıĢmada sistemlerin tercihlerinde performans ölçütü olarak değerlendirilen COP kavramının yeterli olmadığı, bu değerlendirmenin niteliği esas alan ve sitem verimini % olarak tanımlayan ekserji verimi ile ifade edilmesinin daha kabul edilebilir bir yaklaģım olacağı görülmüģtür. Çevresel performans değerlendirmesinde sistemlerin neden olduğu gerçek salınım oranlarının tespitinde ekserjiye ve onun verdiği gerçek tersinmezliğe bağlı yapılması daha doğru olacaktır. Sistem tasarımı ve tercihlerinde de bu kıstaslar dikkate alınmalıdır. KAYNAKLAR [1] Energy Conservation Center (ECCJ), Enerji dönüģüm Merkezi, Tokyo, Japonya. [] K. Horst. Refrigerant use in Europe, ASHRAE Journal, September 000 [3] H. Halozen., HFCs or the Old Refrigerants - what is the best Choice?, Thermal Engineering Institute, Graz Universitesi, Graz, Austria, EGNO/XIIConvegnoEnglish/ISESSIONE/Halozan_eng.pdf [4] L.Özgenr, A. Hepbasli, HVAC sistemlerinde ekserji analizinin gerekliliği ve uygulamaları, VI Ulusal Tesisat Mühendisliği kongresi ve sergisi, Ġzmir, 003. [5] P. Schlinel. P. A. J. V., Kasteren, Exergy Analysis- a tool for sustainable technology in engineering education, Eindhoven University of Technology, The Netherlands, [6] Ġ Dinçer., M. A. Rosen, Thermodiynamic aspects of renewable and sustainable development, Renewable & Sustainable Energy Reviews, , 005. [7] J. Szargut., D.R. Morris, F.R. Steward, 1988, Exergy analysis of thermal and metallurgical processes, Hemisphere Publishing Corporation, USA TJ 65. S ,. [8] Ġ Dinçer., Thermodynamics, exergy and environmental impact, Energy Sources, 73-73, 000. [9] I Dinçer., The role of exergy in energy policy making, Energy Policy 30, , 00. [10] IPCC/TEAP, Safeguarding the ozone layer and the global climate system, Ġklim değiģkliği teknolojileri ve ekonomik değerlendirme uluslararası panel özel raporu, Cambbridge Üniversitesi, Newyork,USA, 005, [11] FEA (Federal Enviromental Agency), 009, Comparative Assesment of the climate relevance of supermarket refrigeration systems and equipment Almanya Çevre Bakanlığının çevre araģtırma raporu,almanya [1] [13] Y. Çengel, M.A.Boles. Thermodynamics: an engineering approach, 4th ed. New York: McGraw-Hill; 001. [14] E.K. Akpınar, A.Hepbasli, Comparative study on exergetic assessment of two ground-source (geothermal) heat pump systems for residential applications Building and Environment 4 (007) [15] M.Z. Söğüt., Z.Oktay, A. Hepbasli, Energetic and exergetic assessment of a trass mill process in a cement plant Energy Conversion and Management 50 (009)

7 Soğutucu akışkanların ekserji verimine bağlı çevresel performanslarının incelenmesi [16] B. KılkıĢ, A Rational Exergy Management Model for sustainable buildings to reduce compound CO emissions Proc/e 40th Congress on HVAC&R KGH, 009, pp [17] B.KılkıĢ, An Analytical, Multi-objective Optimization Algorithm for Energy Efficiency in District Cooling Systems and Green Buildings, ASHRAE Paper 86030, ASHRAE Winter Meeting Proceedings, Las Vegas, 9 January, February 011. [18] USGBC Report on the Treatment by LEED of Environmental Impact of HVAC Refrigerants, U.S. Green Building Council (USGBC), Washington D.C., USA. 101

Araç Klimalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanlara Bağlı Ekserji Verimliliklerinin ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi

Araç Klimalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanlara Bağlı Ekserji Verimliliklerinin ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 2, 211 (15-25) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 2, 211 (15-25) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

Soğutma Sektöründe Soğutucu Akışkanlara Bağlı Emisyon Envanteri

Soğutma Sektöründe Soğutucu Akışkanlara Bağlı Emisyon Envanteri 5-15 Ziya Sogut:Sablon 30.10.2013 17:20 Page 5 Soğutma Sektöründe Soğutucu Akışkanlara Bağlı Emisyon Envanteri M. Ziya SÖĞÜT Hüseyin BULGURCU Enver YALÇIN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada kloroflorokarbon(cfc),

Detaylı

Abs tract: Key Words: M. Ziya SÖĞÜT Hikmet KARAKOÇ

Abs tract: Key Words: M. Ziya SÖĞÜT Hikmet KARAKOÇ 50-60 Ziya Sogut:Sablon 13.06.2013 14:32 Page 50 M. Ziya SÖĞÜT Hikmet KARAKOÇ Klimalarda Enerji Verimliliği Sınıflandırılmasında Farklı Bir Yaklaşım: Ekserjetik Verimlilik Oranı ve Çevresel Etki Oranı

Detaylı

Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi

Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi 38 Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-123ze akışkanın termodinamik analizi Fatih YILMAZ 1, Cemal TOSUN 2 1 Aksaray Üniversitesi teknik bilimler MYO 2 Yüzüncü yıl Üniversitesi Erciş MYO Anahtar

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 27-34, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK

Detaylı

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Tel: 0506 3162201, 0272 228 14 46 Faks: 0272 228 14 49 Email: ceyhunyilmaz16@gmail.com Öğrenim Durumu

Detaylı

KLİMALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFLANDIRILMASINDA FARKLI BİR YAKLAŞIM: EKSERJETİK VERİMLİLİK ORANI VE ÇEVRESEL ETKİ ORANI

KLİMALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFLANDIRILMASINDA FARKLI BİR YAKLAŞIM: EKSERJETİK VERİMLİLİK ORANI VE ÇEVRESEL ETKİ ORANI 859 KLİMALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFLANDIRILMASINDA FARKLI BİR YAKLAŞIM: EKSERJETİK VERİMLİLİK ORANI VE ÇEVRESEL ETKİ ORANI M.Ziya SÖĞÜT Hikmet KARAKOÇ ÖZET Bu çalışmada klimalarda enerji verimliliği

Detaylı

Abs tract: Key Words: M. Ziya SÖĞÜT Hüseyin BULGURCU Enver YALÇIN

Abs tract: Key Words: M. Ziya SÖĞÜT Hüseyin BULGURCU Enver YALÇIN Ziya Sogut:Sablon 25.03.2014 16:50 Page 11 Düşük Şarjlı Çoklu Kompresörlü Soğutma Sistemlerinin Farklı Soğutucu Akışkanlara Göre Termodinamik ve Çevresel Performanslarının Değerlendirilmesi ÖZET Dünyada

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları 3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları Soru 5-26 Buharlı bir güç santralinin kazanında aracı akışkana 280 GJ/saat ısı geçişi olmaktadır. Borularda ve diğer elemanlarda buhardan

Detaylı

XI. International HVAC+R Technology Symposıum, Istanbul, 08-10 May, 2014 TURKISH SOCIETY OF HVAC & SANITARY ENGINEERS. [Full Papers:0077]

XI. International HVAC+R Technology Symposıum, Istanbul, 08-10 May, 2014 TURKISH SOCIETY OF HVAC & SANITARY ENGINEERS. [Full Papers:0077] [Full Papers:0077] ENERJI VERIMLI BINALARDA EMISYON ÖLÇÜTLERI VE EKSERJI KAVRAMI M. Ziya Sogut 1, T. Hikmet Karakoc ve Ġsmail Ekmekçi 3 1 Fen Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişeir, Türkiye,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Mustafa Tolga BALTA

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Mustafa Tolga BALTA ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Mustafa Tolga BALTA Doğum Tarihi (gg/aa/yy) :12/08/1979 Adres : Aksaray University Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, 68100

Detaylı

1, 2, 3 ve 4 hallerindeki entalpi değerlen soğutucu akışkan-12 tablolarından elde edilebilir

1, 2, 3 ve 4 hallerindeki entalpi değerlen soğutucu akışkan-12 tablolarından elde edilebilir ÖRNEK Bir soğutma makinesinde, soğutucu akışkan 12, kompresöre 0.14 MPa basınç, -20 C sıcaklıkta kızgın buhar olarak girmekte ve 0.8 MPa basınç, 50 C sıcaklığa sıkıştırılmaktadır. Soğutucu akışkan yoğuşturucudan

Detaylı

: 0 554 743 60 24 :mzsogut@gmail.com

: 0 554 743 60 24 :mzsogut@gmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mehmet Ziya SÖĞÜT İletişim Bilgileri Adres :Ertuğrul Mah. 152 Sok. Ertuğrul Apt. Nu:8 D:3 Nilüfer BURSA Telefon Mail : 0 554 743 60 24 :mzsogut@gmail.com 2. Unvanı :Doç.Dr. 4. Öğrenim

Detaylı

Co 2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompasının Soğutma ve Isıtma Karakteristiklerinin İncelenmesi

Co 2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompasının Soğutma ve Isıtma Karakteristiklerinin İncelenmesi Co 2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompasının Soğutma ve Isıtma Karakteristiklerinin İncelenmesi *1 Bahri AKSU and 2 Hüseyin KURT 1 Elektrik ve Enerji Bölümü, Karabük Meslek Yüksekokulu, Karabük Üniversitesi,

Detaylı

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ TESKON 205 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇĠFT KADEMELĠ

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi

Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi CO 2 Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi Ali ÖZYURT Panel Sistem Soğutma A.Ş., İstanbul Nasuh ERDÖNMEZ Marmara Üniv., Makina Müh. Blm., İstanbul unieses_26_1988@hotmail.com

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010

ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010 ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010 Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini

Detaylı

BÜYÜK YERLEŞKELERİN ISITMA SİSTEMLERİNDE HİDROLİK BALANS VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ; ÖRNEK UYGULAMA

BÜYÜK YERLEŞKELERİN ISITMA SİSTEMLERİNDE HİDROLİK BALANS VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ; ÖRNEK UYGULAMA TESKON 2015 / BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Detaylı

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI İKİNCİ YASANIN ESAS KULLANIMI 1. İkinci yasa hal değişimlerinin yönünü açıklayabilir. 2. İkinci yasa aynı zamanda enerjinin niceliği kadar niteliğinin de olduğunu öne

Detaylı

Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus

Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama Dr. İbrahim Çakmanus Özet LEED puanlama sisteminde enerji puanlamada %35 civarında bir yer tutmaktadır. Bunun için bina kabuğu performansının artırılması, yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÜÇLÜ GÜNEŞ ENERJİLİ NET SIFIR EKSERJİ EVİ

ÜÇLÜ GÜNEŞ ENERJİLİ NET SIFIR EKSERJİ EVİ ÜÇLÜ GÜNEŞ ENERJİLİ NET SIFIR EKSERJİ EVİ Birol KILKIŞ ÖZET Bu çalışmada bir binada güneş enerjisinden elektrik gücü temini, konfor ısıtması, sıcak kullanım suyu hazırlanması ve konfor soğutması işlevlerini

Detaylı

Journal of ETA Maritime Science

Journal of ETA Maritime Science Original Research (AR) Başhan&Parlak/ JEMS, 2016; 4(2): 149-155 Received: 06 April 2016 Accepted: 22 May 2016 DOI ID: 10.5505/jems.2016.55264 Journal of ETA Maritime Science Original Research (AR) Corresponding

Detaylı

Sürdürülebilir Gelişmenin Dört Ögesi

Sürdürülebilir Gelişmenin Dört Ögesi TÜRKİYEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME: ENERJİ SEKTÖRÜNÜN EKSERJİ BİLİNÇLİ OPTİMİZASYON GEREKSİNİMLERİ Prof.. Dr. Birol İ. Kılkış ASHRAE Teknik Faaliyetler Yürütme Kurulu Üyesi Boğaziçi Üniversitesi 31 MAYIS

Detaylı

Abs tract: Key Words: Hilmi Cenk BAYRAKÇI Arif Emre ÖZGÜR

Abs tract: Key Words: Hilmi Cenk BAYRAKÇI Arif Emre ÖZGÜR Hilmi Cenk Bayrakci:Sablon 22.08.2012 14:53 Page 68 Hilmi Cenk BAYRAKÇI Arif Emre ÖZGÜR Toprak Kaynaklı Isı Pompalarında CO 2 Kullanımı Abs tract: Because fossil based energy resources go down, alternative

Detaylı

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI Şaban PUSAT 1, Nuri TUNÇ 2, İsmail EKMEKÇİ 3 ve Yaşar YETİŞKEN 4 *1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul 2 Meteoroloji Genel

Detaylı

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Süha Orçun MERT, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: orcunmert@mynet.com,

Detaylı

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi,,, 7-, J. of Thermal Science and Technology TIBTD Printed in Turkey ISSN -65 CO SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNİN MAKSİMUM PERFORMANS ANALİZİ Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi,

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-2 Ekim 214 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

Detaylı

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 4, 2015 (103-114) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 4, 2015 (103-114) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

Experimental Investigation of Performance of R134a/R152a Refrigerant Mixture in Heat Pump

Experimental Investigation of Performance of R134a/R152a Refrigerant Mixture in Heat Pump Politeknik Dergisi, 2015; 18 (4) : 251-256 Journal of Polytechnic, 2015; 18 (4) : 251-256 R134a/R152a Soğutucu Akışkan Karışımlarının Performanslarının Isı Pompasında Deneysel Olarak Araştırılması Kurtuluş

Detaylı

CO 2 İLE ÇALIŞAN TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

CO 2 İLE ÇALIŞAN TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ 423 CO 2 İLE ÇALIŞAN TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Orkan KURTULUŞ Burak OLGUN Emre OĞUZ Hasan HEPERKAN ÖZET Uzun yılllardan beri soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar

Detaylı

CO 2 AKIŞKANLI ISI POMPASI SİSTEMLERİNİN MAHAL ISITMA AMAÇLI KULLANIMI

CO 2 AKIŞKANLI ISI POMPASI SİSTEMLERİNİN MAHAL ISITMA AMAÇLI KULLANIMI TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. CO 2 AKIŞKANLI

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA CO 2 KULLANIMI

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA CO 2 KULLANIMI TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA CO 2 KULLANIMI Hilmi Cenk BAYRAKÇI Arif Emre ÖZGÜR ÖZET Son yıllarda fosil esaslı enerji kaynaklarının tükenmeye yüz tutması, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 481 BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ Ö. Ercan ATAER Mehmet ÖZALP Atilla BIYIKOĞLU ÖZET Bu çalışmada, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine kullanılabilecek ozon tabakasını

Detaylı

Adyabatik Soğutma Sistemlerinde Nozul Yapısının Soğutma Performansına Etkilerinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi

Adyabatik Soğutma Sistemlerinde Nozul Yapısının Soğutma Performansına Etkilerinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji GU J Sci Part:C 4(3):83-90 (2016) Adyabatik Soğutma Sistemlerinde Nozul Yapısının Soğutma Performansına Etkilerinin Teorik ve Deneysel

Detaylı

Abs tract: Key Words: M. Ziya SÖĞÜT Hamit MUTLU T. Hikmet KARAKOÇ

Abs tract: Key Words: M. Ziya SÖĞÜT Hamit MUTLU T. Hikmet KARAKOÇ 6Ziya Sogut:Sablon 02.12.2015 15:04 Page 59 Büyük Yerleşkelerin Isıtma Sistemlerinde Hidrolik Balans ve Enerji Verimliliği; Örnek Uygulama M. Ziya SÖĞÜT Hamit MUTLU T. Hikmet KARAKOÇ Abs tract: ÖZET Bu

Detaylı

AB YENİ F GAZ REGÜLASYONU VE ALTERNATİF AKIŞKAN R32

AB YENİ F GAZ REGÜLASYONU VE ALTERNATİF AKIŞKAN R32 AB YENİ F GAZ REGÜLASYONU VE ALTERNATİF AKIŞKAN R32 Dr. Andaç YAKUT Makine Yüksek Mühendisi Yeşil Enerji & Çevre Bölüm Koordinatörü Daikin Türkiye İletişim adresi: a.yakut@daikin.com.tr ÖZET Avrupa Birliği

Detaylı

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN 1Fatih Unal:Sablon 24.11.2014 14:46 Page 5 Tunçbilek Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada Türkiye de çalışmakta olan Tunçbilek Termik Santrali,

Detaylı

FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASININ TERMODİNAMİK VE TERMOEKONOMİK ANALİZİ

FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASININ TERMODİNAMİK VE TERMOEKONOMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36, 1, 119-131, 2016 J. of Thermal Science and Technology 2016 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASININ TERMODİNAMİK

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

Yüksek Hızlı Santrifüj Kompresörlü Hava Soğutmalı Soğutma Grupları

Yüksek Hızlı Santrifüj Kompresörlü Hava Soğutmalı Soğutma Grupları Yüksek Hızlı Santrifüj Kompresörlü Hava Soğutmalı Soğutma Grupları Model -X 575-1600 kw Model -XP 720-1250 kw Model -XPG 450-1250 kw 1 Trane Sintesis excellent Yüksek Hızlı Santrifüj Kompresörlü Hava Soğutmalı

Detaylı

R-22 tesisatları için düşük GWP li reviz yon çözümü

R-22 tesisatları için düşük GWP li reviz yon çözümü FORANE SOĞUTMA GAZLARI: dünya çapında mevcut ALTERNATİFLERİNİN yle PERFORMANS KARŞİLAŞTİRMASİ Pierre Bénite, France Calvert City, USA Changshu, China Zaramillo, Spain İklimlendirme (su soğutucu) % 14 13

Detaylı

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli)

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND

Detaylı

Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK

Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK Özay KAS Makine Y.Müh. Arke Energy Systems Kojenerasyon; birleşik ısı ve güç üretimi, diğer bir deyişle elektrik enerjisi ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesi şeklinde

Detaylı

Buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminde R22 yerine N20 ve R444B soğutucu akışkanlarını kullanmanın termodinamik performansa etkisi

Buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminde R22 yerine N20 ve R444B soğutucu akışkanlarını kullanmanın termodinamik performansa etkisi Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31:4 (2016) 859-869 Buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminde R22 yerine N20 ve R444B soğutucu akışkanlarını kullanmanın termodinamik

Detaylı

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2 Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması Arif Emre ÖZGÜR Abstract ÖZET veya soğutucu akışkan kod numarası

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

Yeni Nesil Soğutucu Akışkan: R32

Yeni Nesil Soğutucu Akışkan: R32 Yeni Nesil Soğutucu Akışkan: R32 Dr. Andaç YAKUT 1 1 Daikin Türkiye, Kurumsal Planlama Departmanı İletişim adresi: a.yakut@daikin.com.tr ÖZET Soğutucu akışkan seçimi, enerji verimliliğini en üst düzeye

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi

Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi 3Cafer Solum:Sablon 10.06.2015 14:36 Page 27 Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi Cafer SOLUM Hasan HEPERKAN ÖZET Bu çalışmada, jeotermal

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND KAPANIŞ KONFERANSI 2006 ENVANTERİ IŞIĞINDAINDA 1990-2004 DÖNEMD NEMİNDE NDE TÜRKT RKİYE NİN SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND ERLENDİRMESİ 9 Ocak 2008, Ankara Bilgi Kaynakları Sıra No. Belge Adı/Numara

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ 695 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ Erkut BEŞER Moghtada MOBEDİ ÖZET Bu makalede kondenser çıkışında sıvı halinde bulunan soğutucu akışkanın aşırı soğutulması

Detaylı

2008, ''ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ'' YILI OLARAK ĠLAN EDĠLDĠ.

2008, ''ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ'' YILI OLARAK ĠLAN EDĠLDĠ. ENERJĠ NEDĠR? Herhangi bir cismin bünyesinde bulunan ve bir iģ meydana getirmesini sağlayan güce enerji denir. Hareket eden bir cisimde, akan bir suda, güneģte, insanda enerji vardır. Bir aracın hareket

Detaylı

Refrigerantlar (soğutucular)

Refrigerantlar (soğutucular) Refrigerantlar (soğutucular) Soğutma sistemlerinde kullanılan refrigerantlar soğutma sisteminde bizzat soğuk üretiminde kullanılan veya üretilmiş soğuğun taşınmasında yararlanılan maddeler olarak tanımlanmakta

Detaylı

Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı

Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı Arif Emre ÖZGÜR Doç. Dr. SDÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Enerji Sistemleri Mühendisliği Isparta emreozgur@sdu.edu.tr Ahmet KABUL Yrd.

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

Chill-Sim Doğal ve Evaporatif Soğutma Sistemli Chiller Gruplarının Performans ve Enerji Verimliliği Hesaplama Simülasyon Yazılımı

Chill-Sim Doğal ve Evaporatif Soğutma Sistemli Chiller Gruplarının Performans ve Enerji Verimliliği Hesaplama Simülasyon Yazılımı 5Hasan Acul:Sablon 10.06.2015 14:34 Page 54 Hasan ACÜL Abstract: The purpose of this study is to provide information on Chill-Sim software which is on chillers performance and energy efficiency calculation.

Detaylı

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Hayati TÖRE*, Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN** *T.C. Merzifon Belediyesi Strateji Geliştirme

Detaylı

HFC-134a ve ALTERNATİFİ SOĞUTKANLARIN (HFO-1234yf ve HFO-1234ze) SOĞUTMA ÇEVRİMİ PERFORMANSI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI

HFC-134a ve ALTERNATİFİ SOĞUTKANLARIN (HFO-1234yf ve HFO-1234ze) SOĞUTMA ÇEVRİMİ PERFORMANSI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 3, 465-472, 203 Vol 28, No 3, 465-472, 203 HFC-34a ve ALTERNATİFİ SOĞUTKANLARIN (HFO-234yf

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

JEOTERMAL ELEKTRĐK ÜRETĐMĐNDE KULLANILAN TERMODĐNAMĐK ÇEVRĐMLER

JEOTERMAL ELEKTRĐK ÜRETĐMĐNDE KULLANILAN TERMODĐNAMĐK ÇEVRĐMLER JEOTERMAL ELEKTRĐK ÜRETĐMĐNDE KULLANILAN TERMODĐNAMĐK ÇEVRĐMLER Y. Doç. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü GĐRĐŞ Jeotermal enerji, yerin altında

Detaylı

ÜÇ EVAPORATÖRLÜ BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL ANALİZİ

ÜÇ EVAPORATÖRLÜ BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL ANALİZİ TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÜÇ EVAPORATÖRLÜ

Detaylı

Sezonsal Verimlilik ve Klimalarda Yeni Enerji Etiketi

Sezonsal Verimlilik ve Klimalarda Yeni Enerji Etiketi Dr. Andaç YAKUT 1 1 DAIKIN Türkiye Sezonsal Verimlilik ve Klimalarda Yeni Enerji Etiketi İletişim adresi: a.yakut@daikin.com.tr ÖZET 01.01.2013 tarihinden itibaren Avrupa da yeni Eko-tasarım Direktifi

Detaylı

Düşük Şarjlı Çoklu Kompresörlü Soğutma Sistemlerinin Farklı Soğutucu Akışkanlara Göre Termodinamik ve Çevresel Performanslarının Değerlendirilmesi

Düşük Şarjlı Çoklu Kompresörlü Soğutma Sistemlerinin Farklı Soğutucu Akışkanlara Göre Termodinamik ve Çevresel Performanslarının Değerlendirilmesi 71-Ziya Sogut:Sablon 29.08.2013 14:36 Page 71 Düşük Şarjlı Çoklu Kompresörlü Soğutma Sistemlerinin Farklı Soğutucu Akışkanlara Göre Termodinamik ve Çevresel Performanslarının Değerlendirilmesi ÖZET Dünyada

Detaylı

THE EFFECT OF REFRIGERANT OUTLET TEMPERATURE FOR EXERGY EFFICIENCY OF HEAT PUMPS USING CO 2

THE EFFECT OF REFRIGERANT OUTLET TEMPERATURE FOR EXERGY EFFICIENCY OF HEAT PUMPS USING CO 2 Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 0, 1, 7-78, 2010 J. of Thermal Science and Technology 2010 TIBTD Printed in Turkey ISSN 100-61 CO 2 SOĞUTUCU AKIŞKANLI ISI POMPALARINDA SOĞUTUCU AKIŞKAN ÇIKIŞ SICAKLIĞININ

Detaylı

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasasına giriş yapmak.. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını birlikte sağlayan geçerli hal değişimlerini belirlemek. Isıl enerji

Detaylı

FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN GENLEŞTİRİCİ OLARAK EJEKTÖR KULLANAN KOMPRESÖRLÜ SOĞUTUCUNUN PERFORMANS ANALİZİ

FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN GENLEŞTİRİCİ OLARAK EJEKTÖR KULLANAN KOMPRESÖRLÜ SOĞUTUCUNUN PERFORMANS ANALİZİ _ 1317 FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN GENLEŞTİRİCİ OLARAK EJEKTÖR KULLANAN KOMPRESÖRLÜ SOĞUTUCUNUN PERFORMANS ANALİZİ Nagihan BİLİR H. Kürşad ERSOY Arif HEPBAŞLI ÖZET Bu çalışmada, soğutucu akışkan türüne

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

CARRIER ve ENERJİ VERİML

CARRIER ve ENERJİ VERİML Carrier HAP e20 programı ile yapılan enerji simülasyonlarında yılın 8.760 saatlik hava verileri kullanılarak gerçek bir saatlik enerji analizi gerçekleştirilir. Program, bina ısı akışını hesaplamak için

Detaylı

KURUMSAL YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME OLGUNLUK DÜZEYİ DEĞERLENDİRME HİZMETİ

KURUMSAL YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME OLGUNLUK DÜZEYİ DEĞERLENDİRME HİZMETİ P R O D U C T I N N O V A T I O N KURUMSAL YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME OLGUNLUK DÜZEYİ DEĞERLENDİRME HİZMETİ Approved by CERTIFIED EDUCATION PROVIDER 1.1 ÇALIŞMANIN AMACI Kurumsal ürün geliştirme olgunluk değerlendirme

Detaylı

ÜÇ BÜYÜK ġehġr MERKEZĠ ĠÇĠN BĠN-DATA DEĞERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

ÜÇ BÜYÜK ġehġr MERKEZĠ ĠÇĠN BĠN-DATA DEĞERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ TESKON 2015 / BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUVARI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Isı pompası deneyi ile, günümüzde bir çok alanda kullanılan ısı pompalarının

Detaylı

MANYETİK ERICSSON SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN PARAMETRİK OLARAK İNCELENMESİ

MANYETİK ERICSSON SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN PARAMETRİK OLARAK İNCELENMESİ TESKON 2015 / TERMODİNAMİK SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. MANYETİK ERICSSON

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBĐLĐRLĐK STRATEJĐLERĐ ve PERFORMANS METRĐKLERĐNDE ENERJĐ NĐTELĐĞĐNĐN TÜRKĐYE AÇISINDAN ÖNEMĐ

SÜRDÜRÜLEBĐLĐRLĐK STRATEJĐLERĐ ve PERFORMANS METRĐKLERĐNDE ENERJĐ NĐTELĐĞĐNĐN TÜRKĐYE AÇISINDAN ÖNEMĐ SÜRDÜRÜLEBĐLĐRLĐK STRATEJĐLERĐ ve PERFORMANS METRĐKLERĐNDE ENERJĐ NĐTELĐĞĐNĐN TÜRKĐYE AÇISINDAN ÖNEMĐ Birol KILKIŞ, Tahir YAVUZ, Özgür EROL Başkent Üniversitesi, Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Araştırma

Detaylı

Gaz Türbinli Uçak Motorlarının Termodinamik Modellenmesi

Gaz Türbinli Uçak Motorlarının Termodinamik Modellenmesi Araştırma Makalesi/Research Article Gaz Türbinli Uçak Motorlarının Termodinamik Modellenmesi Thermodynamic Modeling of Gas Turbine Aero-Engines Yasin ġöhret 1 *, T. Hikmet KARAKOÇ 2 Özet- Bu çalışmada,

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

Abs tract: Key Words: Kadir BİLEN Ahmet Tahir KALKIŞIM İsmail SOLMUŞ Hüseyin BULGURCU Hakan YALDIRAK

Abs tract: Key Words: Kadir BİLEN Ahmet Tahir KALKIŞIM İsmail SOLMUŞ Hüseyin BULGURCU Hakan YALDIRAK Otomobil Klima Sistemlerinde R-152a Gazı Kullanımı ve Özellikleri Kadir BİLEN Ahmet Tahir KALKIŞIM İsmail SOLMUŞ Hüseyin BULGURCU Hakan YALDIRAK Abs tract: ÖZET Son zamanlarda, dünya genelinde iklim değişikliği

Detaylı

İŞLETME DENEYİMİ VE VERİLERİNE GÖRE OPTİMUM KOJENERASYON SANTRALİ SEÇİMİ

İŞLETME DENEYİMİ VE VERİLERİNE GÖRE OPTİMUM KOJENERASYON SANTRALİ SEÇİMİ İŞLETME DENEYİMİ VE VERİLERİNE GÖRE OPTİMUM KOJENERASYON SANTRALİ SEÇİMİ Levent KILIÇ Mustafa ÖZCAN Argun ÇİZMECİ Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. İş Kuleleri Kule 40 4.Levent İstanbul lkilic@sisecam.com

Detaylı

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ Başak BARUTÇU, Nüket YAPII, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: zozcelik@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ

KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ ÇALIġMA PRENSĠBĠ PATENT NO: TR2016/12097 Termokompresörler sayesinde istenilen bölgeye istenilen basınç ve sıcaklıkta buhar gönderilebilir.

Detaylı

BİR DİREKT EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL, EKONOMİK VE ÇEVRESEL İNCELENMESİ

BİR DİREKT EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL, EKONOMİK VE ÇEVRESEL İNCELENMESİ BİR DİREKT EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL, EKONOMİK VE ÇEVRESEL İNCELENMESİ Tamer ÇALIŞIR Mustafa ALPTEKİN M. Zeki YILMAZOĞLU ÖZET Bu çalışmada bir direkt evaporatif soğutma sisteminin deneysel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Makine Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Makine Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ARSLAN 2. Doğum Tarihi : 11.08.1977-Tavşanlı 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

JEOTERMAL ENERJĠLĠ ÇĠFT ETKĠLĠ LĠTYUM BROMÜR - SU AKIġKANLI ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN EKSERJĠ ANALĠZĠ

JEOTERMAL ENERJĠLĠ ÇĠFT ETKĠLĠ LĠTYUM BROMÜR - SU AKIġKANLI ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN EKSERJĠ ANALĠZĠ TESKON 201 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir JEOTERMAL

Detaylı

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR?

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? İhtiyaca ve amaca göre bulunduğu ortamı konfor şartlarına getiren veya konfor şartlarında tutan cihazlara klima denir. Klima cihazları genel olarak, her hangi bir

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli)

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND

Detaylı

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI CHILLER ÜNİTELERİ SU SOĞUTMALI CHILLER ÜNİTELERİ. www.ayteksogutma.com

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI CHILLER ÜNİTELERİ SU SOĞUTMALI CHILLER ÜNİTELERİ. www.ayteksogutma.com AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ n HAVA SOĞUTMALI CHILLER ÜNİTELERİ www.ayteksogutma.com SU SOĞUTMALI CHILLER ÜNİTELERİ GREENTECH CHILLER CİHAZLARI ANA ÖZELLİKLER LSBLG680H/Nb-M Yüksek Enerji Verimliliği: Enerji

Detaylı