PYYK2014 HAKEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PYYK2014 HAKEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI"

Transkript

1 ID NO BİLDİRİ BAŞLIĞI PYYK2014 HAKEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI BİLDİRİ YAZARLARI Bulanık Küme, Simülasyon ve Kritik Yol Yöntemi Entegrasyonu ile Aktivite Ağlarının Risk 102 Önder Ökmen, Ahmet Öztaş Analizi FIDIC Kırmızı Kitap (1987 ve 1999) Çerçevesinde Değişiklikler, Gecikmeler ve Talep Hakkı Bir 103 Rıfat Akbıyıklı İnceleme FIDIC Kırmızı Kitap 1999 Sözleşme Şartları Uyarınca İnşaat Sözleşmelerinde Uyuşmazlık 104 Rıfat Akbıyıklı Çözümleri 105 İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Gülden G.Ayalp 106 Mimari Tasarım Firmalarında Proje Düzeyinde Öğrenmeyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Yapı İşletmesi ve Bakımı için Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Yapı Bilgi Modelleme 107 Araçları ile Otomatik Transferi Türk İnşaat Sektörünün Belge Yönetimi Açısından Durumunun Tespiti ve Değerlendirmesi İçin 108 Bir Anket Çalışması 109 İzmir de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında İletişim Merkezleri ve Bilgilendirme Süreci G.Başak Öztürk, Mehmet Yalçınkaya, David Arditi Mehmet Yalçınkaya, G.Başak Öztürk, David Arditi Emin Öcal, Serkan Aydınlı S.Şehriban Perçin, T.Göksal Özbalta 112 İnşaat Moloz Atıklarının Yol Alttemel Malzemesi Olarak Kullanımı 113 Yatırım Kararı Açısından Konut Sektöründe Sürdürülebilir Müşteri Değişiklik Talepleri Yönetimi 114 TKY Kapsamında İSG Çalışmaları ve Örnek Bir Uygulamanın İncelenmesi İbrahim Sönmez, S.Ali Yıldırım F.Bengü Yoğurtcu, Murat Kuruoğlu Gökhan Gürsoy, A.Emre Keleş 115 Sürdürülebilir Tasarım ve Yapım Süreçlerinde Ortaya Çıkan Kayıpların İncelenmesi 116 Bilgi Merkeziliği Kullanılarak Projenin Koordinasyon Performansının Değerlendirilmesi 117 Yapım İşlerinde Çalışan Verimliliğinin Yapay Arı Kolonisi Aalgoritması Kullanılarak Tahmini Senem Seyis, Esin Ergen P. İpek Timurcan, S. Zeynep Doğan M.Sait Andaç, Emel L.Oral

2 Türkiye de 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu na Göre Gerçekleştirilen Kamu İnşaat Projelerinin 118 Maliyet ve Süre Açısından Değerlendirilmesi 119 İnşaat proje katılımcıları arasındaki güvenin yapım yönetimine etkileri 120 Mimari Tasarım Yönetiminde Kullanılabilecek Süreç Yönetim Modelleri 121 İnşaat Yönetiminde Veri Ambarlama ve Örnek Bir Veri Ambarı Uygulaması 123 Konut Satın Alma Kararında PROMETHEE Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi ile Bir Uygulama 124 İnşaat Firmalarında Yönetim-Organizasyon ve Bir Model Önerisi 125 İnşaat Sektöründe Krize Bakış: Nedenler ve Sonuçlar 126 FIDIC-Kırmızı Kitap Esaslı Sözleşmelerde Tarafların Borçları 127 İnşaat Projelerinde Tedarikçi Seçimi İçin Bütünleşik Bir Yaklaşım 128 İş Kazası Konulu Karikatürler: İşverenlerin ve Devletin Göstergebilimsel Analizi 129 İnşaat Sektöründe KKP Uygulamaları 130 Gayrimenkul Sektöründe Pazarlama Sorunları 131 Kadın İnşaat Mühendislerinin İnşaat Sektöründeki Yeri 132 İnşaat Projelerinde Ana Yüklenici İle Alt Yükleniciler Arasındaki İş Anlaşmaları Ve Neden Oldukları Problemler 133 Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının İşe Bağlılığını Etkileyen Faktörler 135 Mimari Tasarımdan Önceki Süreçlerde Proje Yönetimi: Uluslararası Bir Proje İncelemesi Savaş Bayram, M.Emin Öcal, Emel L.Oral, C.Duran Atiş Abdulkadir Budak, David Arditi, M.Emin Öcal Ö.Selen Duran, A.Murat Tanyer Ömer Giran, O.Hürol Türkakın, Murat Anbarcı Murat Anbarcı, O.Hürol Türkakın, Ekrem Manisalı Burak Öz, Murat Anbarcı, Ekrem Manisalı Serdar Ulubeyli, Selim Şahin, Aynur Kazaz Serdar Ulubeyli, Yalçın Ereli, Aynur Kazaz Gül Polat, Ekin Eray Volkan Arslan, Serdar Ulubeyli, Serkan Kivrak Selim Şahin, Serdar Ulubeyli, Aynur Kazaz Şenay Atabay, İlhan Şen, H.Kerem Türkoğlu Şenay Atabay, P.Gökçen Karahan, Gözde Bakioğlu Tahir Çelik, Osman İlter G.Tantekin Çelik, Serkan Aydınlı, Emel L.Oral A.Pelin Gürgün, Rüveyda Kömürlü, Funda K.Yıldırım

3 Kuş Sürüsü Optimizasyon Algoritması ile Kesikli Zaman-Maliyet Ödünleşim Probleminin 137 Çözümü Mimari Proje Değişiklikleri için Bilgi Tabanlı Değişiklik Talimatı/Hak Talebi Yönetimi Modeli 138 Geliştirilmesi 139 Çimento Sektöründe 6 Sigma Uygulaması ile Vadesi Geçmiş Alacakların Düşürülmesi Saman Aminbakhsh, Rıfat Sönmez Aydın Özgüneş, A.Murat Tanyer Gökçe O.Püskülcü 140 Mevcut Binalarda Enerji Verimliliği: Boğaziçi Üniversitesi Örneği Beliz Özorhon, Bahacan Aktaş 141 İnşaat Mühendislerini Motive Eden Faktörlerin Kişilik Özellikleriyle Olan İlişkisi Atilla Damcı, David Arditi, Gül Polat 142 İnşaat Sektöründe ANP (Analytıc Network Process) Yöntemiyle Alt Yüklenici Seçim Osman Aytekin, Yusuf Acar 143 Hidroelektrik Santral Projelerinde Fizibilite Çalışmaları Beliz Özorhon, Murat İslam, Sevilay Demirkesen 145 Türkiyede Kamu İdaresinde İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik Algısı Çaykun Alpaslan 146 OpenGL Tabanlı İş Programı ve 4D Modelleme Yazılımı Geliştirimi Ö.Halis Bettemir 147 Arazi Ölçüm Yöntemlerinin Maliyet ve Süre Göz Önüne Alınarak Karşılaştırılması Ö.Halis Bettemir 148 Betonarme Binaların Kalite Kontrolünün Fotogrametri ve Uzaktan Algılama ile Sağlanması Ö.Halis Bettemir 149 Türk İnşaat Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Süreci Beliz Özorhon, Emrah Çınar 150 Kamu İnşaat Projelerinde Sürdürülebilirlik 151 Türk İnşaat Firmalarında Bilgi Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi 155 Avrupa Birliği İçinde Türkiye İnşaat Sektörünün Yenilikçilik Kapasitesi Murat Anbarcı, Ömer Giran, İ.Hakkı Demir Serkan Yıldız, Taylan Sofuoğlu, Bengi Atak, Derya Över, Serkan Kıvrak, Gökhan Arslan Ayça Bozkurt, Hilmi Coşkun, Ercan Erdiş 156 Hukuksal Sorumluluk Açısından Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hüseyin Erkul, N.Şebnem Karahan, Ferruh Altınsoy

4 157 Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Tipi Ulaştırma Projelerinde Risk Yönetim Modeli 158 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri ve Girişimcilik Eğilimlerini Belirleyen Faktörler; Çanakkale TBMYO da Karşılaştırmalı Bir Araştırma 159 Proje Yönetimi Süreçlerinde Ve Bilgi Alanlarında Teknoloji Transferi Ve İnovasyon 160 Yatırım ve İşletme Yükümlülüğü Taşıyan Karma Sözleşmelerin Arayüz Yönetimi Sorunlarının Analizine Marmaray Projesinin Yapım ve İşletmesi Açısından Bakış Marmaray Projesinin Yapım ve İşletmesi Açısından Bakış 161 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Literatür Araştırması: Eksiklikler ve Potansiyeller 162 Yapı Denetim Firmasında Süreç İyileştirme Uygulaması 163 Üretim Yeteneklerinin Yapı Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Performansına Etkisi 164 Proje Maliyetlerindeki Artışının Süre ve Kaliteye Etkisi 165 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Proaktif Yaklaşım ve Risk Değerlendirmesi 166 Bina Bilgi Modelleme (BIM) Ortamının Olusturulmasi için bir Uzman Sistem 167 İnşaat Projelerinde Kör Noktaların Tespiti: Sanal Kör Nokta Tanımlama Sistemi (VIBSIM) 170 Veri Zarflama Modeli ile Tasarım Başarım Değerlendirmesi 171 Yapım Firmalarında İşlevsel Stratejilere İlişkin Stratejik Performans Ölçeği Geliştirilmesi 172 Sürdürülebilir Yapılarda SWOT Analizi 173 Proje ve Yapım Yönetimi Eğitiminde Örgütsel Davranış ve İnsan İlişkileri Derslerinin Önemi Hande Aladağ, Zeynep Işık Volkan Akyön, Ferruh Altınsoy, N.Şebnem Karahan Gökhan Demirdöğen, Zeynep Işık A.Ufuk Kınık N.Cihan Kayaçetin, A.Murat Tanyer Z.Durdu Aydın, Demet Gönen, A.Erkan Karaman Tülay Çivici, A.Erkan Karaman A.Erkan Karaman, Tülay Çivici O.Zeki Şahin, Tülay Çivici, A.Erkan Karaman Julide Demirdöven, David Arditi F.Rostami Kia, Serkan Kıvrak, Gökhan Arslan Mina Yavuz, S.Zeynep Doğan, Serdar Kale Tuğçe Ercan, Almula Köksal Şemsettin Balta, G.Çağıl Köseoğlu Esin Kasapoğlu

5 174 Eğitimde Kalite Güvencesi ve Yapım Yönetimi Eğitimi 175 İnşaat Projelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Maliyet Fonksiyonu Tespiti 178 İnşaat Projelerindeki Gecikmelerin Nedenleri ve Önleyici Tedbirlerinin Taksonomisi 179 Yalın İnşaat Uygulamalarının 4-Boyutlu Model ile Gösterimi 180 İnşaat Projeleri İçin Bir Portföy Yönetim Aracının Geliştirilmesi 182 Orta Ölçekli Şantiyelerde Asgari Proje Yönetim İhtiyaçlarını Karşılayacak Pratik Bir Kontrol Sistemi Önerisi 183 Kentsel Dönüşüm Projeleri İçin BIM Kullanımı Sayılı Kanunun İşverenler Tarafından Algılanma Düzeyi; Trabzon Ölçeğinde 186 Yapım Projelerinde İmalat Kontrolü Sistem Prosedürleri Oluşturulması 187 İçmesuyu Şebekelerinde Yapay Sinir Ağları Tabanlı Maliyet Tahmini Ön Çalışması Uluslararası Yapım Projelerinde Ülke Riski Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Literatür 188 Taraması Türkiye`deki Kamu Yapım İhalelerinde Uygulanabilecek Yapım Yönetimi Modeli Türünün 189 Saptanmasına Yönelik Bir Karşılaştırma Türkiye deki Kamu Yapım İhalelerinde Yapımcı Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminin 190 Uygulanmasına Yönelik İlke ve Öneriler Türkiye`deki Kamu Yapım İhaleleri Süreci ile Yapımcı Yapım Yöneticisi Proje Teslim Sistemi 191 İhale Süreci Üzerinden Bir Karşılaştırma 192 Türkiye de Yapım Yönetimi Eğitimi: Güncel Durum ve Geleceğe Yönelik Öneriler 193 Genç Mühendis ve Mimarlara Yönelik, Pratik Keşif Çalışmalarında Kullanabilecekleri, Yapıların Birim İmalat Pozları Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Gamze Alptekin Selman Aslan, Ekrem Manisalı Gözde Bilgin, M.Talat Birgönül, İrem Dikmen Hüseyin Erol, Görkem Eken, Gözde Bilgin, İrem Dikmen, M.Talat Birgönül Gözde Bilgin, A.Ecem Yıldız, Hüseyin Erol, İrem Dikmen, M.Talat Birgönül, Beliz Özorhon Hasan Öztürk, Feyzi Haznedaroğlu Atilla Dikbaş, Tahir Akkoyunlu H.Basri Başağa, Vedat Toğan, B.Ali Temel Mert Yanaşık, Feyzi Haznedaroğlu Kadir Kasaplı, Feyzi Haznedaroğlu Güzin Aydoğan, Almula Köksal İkbal Erbaş İkbal Erbaş İkbal Erbaş Beliz Özorhon, Hasan Altun Murat Kuruoğlu, Alperen Sarı, Gökşin Özyıldız

6 KKTC de İş Kazalarının Genel Analizi ve İnşaat Sektöründe Durum: Çalışanların Eğitim ve 194 Kültür Seviyelerinin İş Kazalarına olan Etkileri Organizasyonel değişimin bir parçası olarak Proje Yönetim Ofisi (PMO): Bir inşaat şirketinde 195 PMO kurulumu ve operasyonları 198 Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Işığında Şantiye Kurulumu El Kitabı 200 Proje Ağlarında Kaynak Dengeleme Problemine Yönelik Meta-Sezgisel Optimizasyon Algoritmalarına Bakış 201 Proje Nakit Akışları Üzerindeki Kur Riskinin Analizi 202 Küresel İşbirlikleri için Sanal İş Ortamları ve İnşaat Mühendisliği Eğitimi 206 İstanbul İçin Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Seferberliği 207 Gayrimenkul Geliştiricisi Yüklenici İnşaat Firmalarında Pazarlama Karmasının Oluşturulması 208 Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları: Stratejik Bir Bakış 209 Türkiye deki Leed Sertifikalı Yapıların Değerlendirmesi 210 İnşaat Proje Yönetiminde İş Zekâsı (BI) Uygulamaları ile Elde Edilen Stratejik Raporlama ve Karar Destek Modeli 215 Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının Kümelendirilmesi Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları: MİMADEK 217 Platformu Türkiye' de İnşaat Sektöründe İş Güvenliği Mevzuatının İncelenmesi, Uygulaması ve 219 Şantiyelerde İş Güvenliği 220 Bina İnşaat Projelerinde Kullanılan Otomasyon ve Robotik Teknolojileri Tahir Çelik, K.Dirgen Tözer A.Ecem Yıldız, O.Behzat Tokdemir Engin Yüksel, H.Eren Yıldırım, Feyzi Haznedaroğlu, Murat Kuruoğlu Şafak Ebesek, Hakan Yaman Özlem Tüz, Hakan Yaman I.Ateş Kıral, Mustafa Şahinkaya, Semra Çomu Şenay Atabay, Hande Aladağ, Durmuş Akkaya, Haluk Çeçen, Rasim Temur, Erdem Damcı, N.Kemal Öztorun, Cengiz Toklu Gözde Gül, Emrah Acar P.Irlayıcı Çakmak, Bahriye İlhan, Emrah Acar, Alaattin Kanoğlu, S.Mert Şener, Özlem Özçevik, Koray Gelmez Kübra Çelik, Esra Bostancıoğlu Ömer Bisen, Ahmet Okutan Hakan Yaman, Murat Aydın Bahriye İlhan, P.Irlayıcı Çakmak, Emrah Acar, Alaattin Kanoğlu, S.Mert Şener, Özlem Özçevik, Koray Gelmez Osman Güner Esin Ergen, Gürşans Güven, Mohammed Enshassi

7 Türkiye Kamu Yapım Sözleşmelerinde Sözleşme Uygulamalarından Doğan Anlaşmazlıkların 222 Nedenleri 225 Saha İmalat Kontrollerinde Bilgi Akışının Taşınabilir Aygıtlar Yardımıyla İyileştirilmesi 227 Gebze de Sanayi Alanlarının Gelişimine Stratejik Yaklaşım: Planlama Sürecinde Etkileşim 228 Proje Odaklı Organizasyonlarda Bilgi Emilimi: Mimari Tasarım Stüdyosu 229 Kalıp İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Farkındalığının Geliştirilmesi 230 Kaynak Dengeleme Problemleri İçin Etkin Bir Memetik Algoritma 231 İnşaat Joint Venture (Ortak Girişim) Proje Sürecinde Ortaklar Arasındaki Sözleşmelerin ve Anlaşmazlıkların Ele Alınması ve Değerlendirilmesi 233 Kamu İnşaat İhalelerinde Teklif Fiyatlarının İncelenmesi 236 Bulanık Çıkarım Mantığı Kullanılarak Yapı İşlerinde Risk Değerlendirmesi 241 Büyük Ölçekli Projelerin Teslim Sürecinde Müşterinin İnovasyonun Gerçekleştirilmesine Yönelik Üstlendiği Rol 242 Türk İnşaat Sektöründe Kurumsal (Sosyal) Sorumluluk 243 Türk Yapı Sektöründe Örgüt Kültürü ve Öğrenen Örgüt Yaklaşımına Genel Bir Bakış 244 İnşaat Sektöründe Malzeme Yönetimi Yaklaşımları ve Bir Model Önerisi 245 Kentsel Geri Dönüşüm Sonucu Oluşan İnşaat Atıklarının, Beton Üretiminde Değerlendirilebilirliği 247 Yüklenici Firmaların Ar-Ge Faaliyetleri 248 İnşaat sektöründe web 2.0 çözümleri P.Irlayıcı Çakmak, Elçin Taş Kemal Atlı, Esin Ergen Makbule Serap Aydınel, Sema Ergönül Evren Ülkeryıldız, Serdar Kale Ercan Erdiş, Hilmi Coşkun, Gülgün Mıstıkoğlu Emad Rezvankhah, M.Abbasi Iranagh, Rıfat Sönmez, Tankut Atan Elçin Taş, Gizem Can A.Tolga Özbakan, Serdar Kale Aslıhan Çebi, Vedat Toğan Nida Kılınç, İbrahim Yitmen Işılay Tekçe Gülçağ Albayrak, İlker Özdemir Tahir Akkoyunlu, Sema Ergönül Mehmet Canbaz, Uğur Albayrak A.Tolga İlter, Atilla Dikbaş Hakan Yaman, Özgür Kınay

8 249 Proje Sürecinde Bakım Onarım Yönetiminin Önemine Yönelik Değerlendirmeler 250 İnşaat Şantiyelerine Malzeme Tedarik Sürecinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin Kullanılabilirliği 251 İnşaat Sözleşmeleri Hak Talebi Yönetiminde Bir Veri Madenciliği Modeli 253 İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Analizi 254 LEED Yeşil Bina Sertifika Sisteminde Yüklenicinin Rolü 255 FIDIC Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (DAB) Uygulamaları 258 İnşaat Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Süreci İnşaat Sektöründe Arabuluculuk Yoluyla Çözülecek Uyuşmazlık Sürecinin Yurtiçi ve 259 Yurtdışı Bağlamında Karşılaştırılması Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tedarik Zincirinin İnşaat Sektöründe Uygulanabilirliği Üzerine Bir 260 Model 261 Tasarımdan Yönetime Sürdürülebilir Çevre 264 Yapı Üretiminde Toplam Kalite Yönetimi Bileşenlerinin Uygulanması 265 Türk İnşaat Sektöründeki Proje Paydaşlarının Sürdürülebilirlik Algısı 267 Karayolu Yatırım Programda Yer Alan Alt Programların, Projelerin ve Faaliyet Alanlarının Tanımlanarak Sınıflandırılması İle İlgili Öneriler 268 Mimarın Görevlerinin Bina Yapım Projesinin Başarısına Etkisinin Analizi 269 Yapay Arı Kolonisi Algoritmasının Zaman-Maliyet Ödünleşim Problemlerine Uygulanması 270 Türkiye İnşaat Sektöründe ISO 9000 Sahip Firmaların Toplam Kalite Yönetim Sistemini Uygulama Seviyeleri Nur Atakul, Sema Ergönül A.Emre Cengiz, Alper Çabuk, Osman Aytekin Cengiz Yılmaz, Atilla Dikbaş Pelin Karaçar, Jülide B.Demirdöven Deniz İlter, Dinçer Yılmaz Pelin Alpkökin, Deniz İlter Aynur Kazaz, Burak Doğu, Bayram Er Yaprak Arıcı, Elçin Taş Aynur Kazaz, İhsan Şenyaşar, Bayram Er Pervin Kınık Çağdaş Çamcı Gizem Akgül, Heyecan Giritli Leyla Ünal Tayibe Seyman Murat Altun, Aslı Akçamete Cenk Budayan, Elif Karakaya, Merve Öztürk, Hacıdursunoğlu Yağmur

9 271 Karayolu Projelerinin Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması Leyla Ünal 272 Rekabet Avantajı Olarak İnşaat Sektöründe Tedarik Zinciri Aynur Kazaz, İhsan Şenyaşar, Bayram Er, Murat Atıcı 273 İnşaat Yapım Ve Yıkım Atıkları Yönetimi Aynur Kazaz, Bayram Er, Ahmet Arslan, Murat Atıcı 274 Orta Ölçekli İnşaat Firmalarında Proje Yönetim Metodolojisi ile Kurumsallaşma Uygulaması Kurumlarda Proje Yönetim Sistemi Kurulmasında ve Sürdürülmesinde Sistemsel Yaklaşım 275 Modeli İnşaat Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Üzerine Bir Derleme Dijital Tektonik: Bir İnşaat Modeli Olarak Kristaller 279 FIDIC Sözleşmelerinde İşveren ve Yüklenici Arası Risk Paylaşımı 280 Konsorsiyum Sözleşmeleri: Ortaklar Arası İlişkiler ve Dışa Karşı Sorumluluk Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Mevzuat Uyarınca İnşaat Sektöründe İşverenin ve İşverenin Çalıştırdığı Alt İşverenin İşçilerine Karşı İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Yükümlülükleri Nurgül Biçer, Bülent Akbaş Nurgül Biçer, H.Murat Günaydın Beste Özyurt Gamze Gündüz Selen Sümer Pektaş Serpil Doğan Katharina Cihan Akyürek

3. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ PROGRAMI PYYK- 2014 Antalya

3. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ PROGRAMI PYYK- 2014 Antalya 6 KASIM 2014 Perşembe 3. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ PROGRAMI PYYK- 2014 Antalya 6 KASIM 2014 Perşembe 09.30-10.00 KAYIT 10.00-10.30 Açılış Konuşmaları: (PAMFİLYA II Ana Salon) 10.30-11.15 Çağrılı

Detaylı

3. PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 6 8 KASIM 2014 ANTALYA

3. PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 6 8 KASIM 2014 ANTALYA 3. PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 6 8 KASIM 2014 ANTALYA 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 6 8 Kasım 2014 ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı

2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 13-16 Eylül 2012 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü PYYK 2012 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 13-16

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ/ YAPIM YÖNETİMİ

YAPI İŞLETMESİ/ YAPIM YÖNETİMİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 5. KONGRESİ YAPI İŞLETMESİ/ YAPIM YÖNETİMİ BİLDİRİLER KİTABI 22-23 EKİM 2009 ANEMON OTEL ESKİŞEHİR TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Büyükdere

Detaylı

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Sıra No Bildiri No Ad Soyad 2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Bildiri Başlığı 1 1 Esra KAHYA OZYİRMİDOKUZ- Raian ALİ Mining a Social Technical System s Feedback 2 2 Ahmet Gürkan YÜKSEK-Ebru

Detaylı

ÜAS 2014 PROGRAM 10.00-11.00 SEMPOZYUM AÇILIŞI 11.00-12.00 ŞENER MUTER MESS EĞİTİM VAKFI YÖN. KUR. ÜYESİ

ÜAS 2014 PROGRAM 10.00-11.00 SEMPOZYUM AÇILIŞI 11.00-12.00 ŞENER MUTER MESS EĞİTİM VAKFI YÖN. KUR. ÜYESİ ÜAS 2014 PROGRAM B-KONFERANS SALONU 10.00-11.00 SEMPOZYUM AÇILIŞI 11.00-12.00 ŞENER MUTER MESS EĞİTİM VAKFI YÖN. KUR. ÜYESİ KÜRESEL REKABET, INOVASYON VE ÜRETİM YÖNETİMİ KONULARINDA STRATEJİK ÖNLEMLER

Detaylı

Halı Dokuma Tezgahlarında Sipariş Yükleme Problemi Mustafa YÜZÜK1RMIZI 19

Halı Dokuma Tezgahlarında Sipariş Yükleme Problemi Mustafa YÜZÜK1RMIZI 19 İÇİNDEKİLER SUNUŞ BİLDİRİSİ 1 Yeni Dünya Düzeninde Üretim Ekonomisinin Geleceği Ve Ulusal İşlevleri Masum TÜRKER (İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı) 5 ÜRETİM PLANLAMA

Detaylı

ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ (TASLAK PROGRAM) 10-12 Mayıs 2012, Dedeman Konya, KONYA. I. Gün (Perşembe) (10 Mayıs 2012)

ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ (TASLAK PROGRAM) 10-12 Mayıs 2012, Dedeman Konya, KONYA. I. Gün (Perşembe) (10 Mayıs 2012) 09.00-10.00 KAYIT 10.00-11.15 AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Muhsin KAR, Kongre Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Konya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet TAYAŞ, LODER Başkanı Tahir AKYÜREK, Konya Büyükşehir

Detaylı

27 29 Eylül 2012, İzmir. Gediz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü & Üretim Araştırmaları Derneği. http://uas2012.gediz.edu.

27 29 Eylül 2012, İzmir. Gediz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü & Üretim Araştırmaları Derneği. http://uas2012.gediz.edu. 27 29 Eylül 2012, İzmir Gediz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü & Üretim Araştırmaları Derneği http://uas2012.gediz.edu.tr 12.ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMUNA BAŞLARKEN Ülkemizin ve dünyanın

Detaylı

Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ

Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ INM 6801-İnşaat Yatırımlarının Planlanmasında ve Kontrolünde Proje Yönetimi Proje Yönetimine Giriş. Proje Yönetimi Bilgi Alanları Hakkında Genel Bilgi. Proje Entegrasyon Yönetimi.

Detaylı

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 1998 2006 MAKALE DİZİNİ

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 1998 2006 MAKALE DİZİNİ Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2006 TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 998 2006 MAKALE DİZİNİ ACAR Sami (2006), Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Ofis Sistemleri Üzerindeki Etkisi

Detaylı

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU KONFERANS ORGANİZASYON KOMİTESİ

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU KONFERANS ORGANİZASYON KOMİTESİ CEP PROGRAMI BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ve KONFERANS ORGANİZASYON KOMİTESİ Onursal Başkan : Prof. Dr. İsmail TOPUZOĞLU Başkan Üyeler : Prof. Dr. Rüçhan IŞIK : Prof. Dr. Nazmi BİLİR : Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

Yİ T YL DERS PLANLARI

Yİ T YL DERS PLANLARI Yİ T YL DERS PLANLARI INM 6801-İnşaat Yatırımlarının Planlanmasında ve Kontrolünde Proje Yönetimi 1. Hafta Tanışma 2. Hafta Giriş Proje Yönetimi 3. Hafta Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon 4. Hafta Proje

Detaylı

15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1

15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1 15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN İLLERDEKİ OY ORANLARININ VE BELİRLEYİCİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Prof. Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU

Prof. Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU 1101.02046 MİNE BÜŞRA GELEN Açık Kaynak Kodlu ERP Yazılım Uygulamaları 1101.02064 HÜSEYİN GÖKŞEN Açık Kaynak Kodlu ERP Yazılımı ile ERP Modül ve CRM Uygulaması G1001.02071 EDA TANBAY OpenERP ve DOLIBARR

Detaylı

23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ

23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ BİLDİRİ NO SORUMLU YAZAR AD SOYAD BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİ ALANI 147 Özkan Gürkol Askerî Zekâya Doğru: Kavramlaştırma ve Askerî Ortamda Başarı İçin Bir Ölçek Geliştirme Denemesi 156 Hilal Bozkurt Yuldırım

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI 1.Gün 5 Şubat 2014 Çarşamba I.Oturum / 09:30 11:00 Salon A Salonu Açılış 1.Gün 5 Şubat 2014 Çarşamba II.Oturum / 11:30 13:00 A Salonu Sponsor Sunumları Cisco(11:30-12:10)

Detaylı

Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN

Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN Emrullah İNCESU Çağdaş Erkan AKYÜREK Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye nin Sağlık Göstergelerindeki Gelişiminin

Detaylı

1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı

1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi 29 Eylül 1 Ekim 2010 ODTÜ - İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapım Mühendisliği ve Yönetimi Dalı i 1. Proje ve Yapım Yönetimi

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır! M.K. Atatürk

Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır! M.K. Atatürk PDF Compressor Pro PDF Compressor Pro STRATEJiK 2015 PLAN 2019 Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır! M.K. Atatürk Onlar kentlerini

Detaylı

SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30

SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30 SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30 Opening 11:30-12:30 Keynote Speech 13:00-14:00 Lunch 14:00-15:15

Detaylı

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU Programme 22.05.2015 FRIDAY 21.05.2015 THURSDAY TIME ACTIVITY Main Programme 1 YÜRÜYEN KÖŞK 2 ÇINARCIK 3 TERMAL 4 ARMUTLU 5 KARACA ARBORETUM 08:30-10:00 Registration 10:00-11:15 Speakings of Beginning

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI 1.Gün 5 Şubat 2014 Çarşamba I.Oturum / 09:30 11:00 Salon A Salonu Açılış 1.Gün 5 Şubat 2014 Çarşamba II.Oturum / 11:30 13:00 A Salonu Sponsor Sunumları Cisco(11:30-12:10)

Detaylı

VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2014-2017)

VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2014-2017) VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2014-2017) Komisyon Çalışmaları Toplu Sonuç Raporu (Taslak) [ VSEP Rapor 11 ] Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Temmuz 2013 VERİMLİLİK

Detaylı

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ SIRA ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU 1 MEHMET EMİROĞLU 25.10.1999 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersleri ve Spor Kolu Çalışmalarında Basketbol Eğitimi 2

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI TARİH SAAT SUNULACAK BİLDİRİ YAZARLAR

8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI TARİH SAAT SUNULACAK BİLDİRİ YAZARLAR 10.09.2014 10.09.2014 8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI 10.00-10.30 10.30-11.30 11.45-12.45 KEY NOTE SPEAKER : When Politics Meets Policy :

Detaylı