TFF İDARİ HİZMET BİNASI MİMARİ-İÇ MİMARİ PROJELERİ TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TFF İDARİ HİZMET BİNASI MİMARİ-İÇ MİMARİ PROJELERİ TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TFF İDARİ HİZMET BİNASI MİMARİ-İÇ MİMARİ PROJELERİ TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU: İşbu Teknik ve İdari Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (Bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkına sahip olduğu, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Köyü nde bulunan 2 pafta, 238 parsel (Bundan böyle İŞYERİ olarak anılacaktır.) üzerinde inşa edilmesi planlanan TFF İdari Hizmet Binası nın mimari ve iç mimari projelerinin hazırlanması işine teklif sunacak büro tescil belgesi sahibi MİMARLIK OFİSİNİN (Bundan böyle İSTEKLİ olarak anılacaktır.) vereceği hizmetleri tanımlamakta ve sağlaması gereken şartları belirlemektedir. 2. İŞİN KONUSU: TFF, m² büyüklüğe sahip 238 parsel üzerinde, İBB İmar Yönetmeliği şartlarınca emsale dahil yaklaşık (Dokuzbin) m² toplam kapalı alana sahip olması planlanan İdari Hizmet Binasını inşa edecektir. İŞYERİ karşısında yine TFF ye ait araziler üzerinde daha önce Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri projesi hazırlanmış olup, İSTEKLİ den beklenti, TFF nin beğenileri ve ihtiyaçları doğrultusunda, bu hazır Tesis projesi ile mimari dil birliği oluşturacak tasarımlar ortaya koymasıdır. Mimarlık ve iç mimarlık disiplinlerinin gerektirdiği tüm teknik çalışmalar, Hizmet Binası projesinin bütünlüklü olarak planlanması, uygulama projeleri haline getirilmesi, detaylandırılması ve ana yüklenici ihalesine uygun olarak hazırlanması amacıyla İSTEKLİ tarafından işbu şartname kapsamında yürütülecektir. 3. PROJENİN İHTİYAÇ PROGRAMI: Ön İhtiyaç Programı TFF tarafından oluşturulacak olup, İSTEKLİ programı bütünleyecek mahal ve ihtiyaçları profesyonel göz ile etüt edecek ve netleştirilecektir. Ön İhtiyaç Programı TFF tarafından İSTEKLİ ye sözleşme imzası ile eş zamanlı olarak verilecektir. Bu aşamada öncelikli bilinmesi gerekenler; projenin Milli Takımlar Eğitim Binası ile mimari dil bütünlüğü içerisinde olacağı, İBB İmar Yönetmeliğinde belirtilen şartlarda yaklaşık m2 kapalı alanlı kütle/ler tasarlanacağı, TFF nin mevcut merkez binasındaki mekan/departman planlamalarının referans olarak alınacağıdır. Yine projeye Yeşil Bina (LEED) sertifikası alınması söz konusu olup, TFF nin bu yönde bir karar alması durumunda İSTEKLİ, TFF nin görevlendireceği LEED Danışmanı nın taleplerini göz önünde bulundurarak projesini tasarlayacaktır. 4. İSTEKLİ NİN VERECEĞİ HİZMETLERİN KAPSAMI: 4.1. MİMARİ PROJE HİZMETLERİ Konsept Proje (Ölçek: 1/500, 1/200) İSTEKLİ, mimari konsepti ifade edecek plan, kesit ve 3D Perspektifler ile ana fikrini TFF ye ve ilgili birimlere Sunum Panoları ile anlatacaktır Avan Proje (Ölçek: 1/200) 1

2 Bu aşamada konsept projede belirtilen prensipler, TFF nin nihai talepleri doğrultusunda İSTEKLİ tarafından tekrar projelendirilecektir. Avan proje, İSTEKLİ nin önerileri, TFF nin beğenileri doğrultusunda ilgili İmar Kanunu ile her türlü yasal mevzuata uyulması koşuluyla geliştirilecek ve proje kapsamında aşağıdaki çalışmalar yürütülecektir: - 1/500 ölçekli vaziyet planı, - Alan hesapları, yaklaşık maliyet hesabı - Bütün planlama alanına ait 3 boyutlu Renkli Perspektifler - Katlara ait 1/200 ölçekli planlar, - 1/200 ölçekli kesit ve görünüşler, - Mimari açıklama raporu, - Yapıda genel olarak kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve özet mahal listeleri hazırlanması Şematik Tasarım Projesi (Ölçek: 1/100) Bu aşamada amaç, İSTEKLİ tarafından tüm mekânsal tasarımın tamamlanması (hacim planlaması), iç mimari proje ve Diğer Disiplin Projeleri (statik, mekanik, elektrik, altyapı ve peyzaj projeleri) ile koordinasyonun sağlanması, mekanik ve elektrik açısından doğru tesisat rotalarının ve tavan yüksekliklerinin saptanmasıdır. Bu proje tamamlandığında binalar yatayda ve düşeyde, şaftları ve tavan yükseklikleri itibari ile çalışır duruma gelecektir. - 1/500 ölçekli vaziyet planı, - 1/100 ölçekli tüm kat planları, - 1/100 ölçekli tüm kesitler ve cepheler Uygulama Projesi (Ölçek: 1/100, 1/50) Bu aşamada İSTEKLİ tarafından tüm dizayn kararları doğrultusunda diğer disiplinlerle koordinasyon sağlanarak, TFF tarafından onaylanan kesin projeler doğrultusunda uygulama projeleri hazırlanacaktır. Mimari uygulama projesi, aynı zamanda, koordinasyon projesidir ve yapıda yer alan tüm malzemeler, imalatlar, bileşenler, donatımlar ile ilgili bilgilerin referans ya da kodlarını içerecektir. Diğer Disiplin Projelerinde yapıyı etkileyen kısımların bilgileri mimari uygulama projesinde şematik olarak gösterilecektir. Mimari uygulama projesi, yapıda kullanılan tüm imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, birleşme şekillerini, biçimlerini ve özelliklerini yansıtacak, ilgili sistem ve montaj detaylarıyla, imalat detaylarının referanslarını içerecek, imalat pozlarını belirtecektir. Mimari uygulama projesi, yapıda yer alan değişik işçiliklerin birbirleriyle ilgili sorumluluk sınırlarını belirleyen bir belgedir. Uygulama projesi, yapının maliyet tavanının belirlenmesi amacıyla yapılan metraj ve keşiflerin esasını teşkil eder. Yüklenici Yapımcıların hiçbir şekilde tereddüt etmeden ve hataya düşmeden yapım (inşaat) tekliflerini hazırlayabilecekleri 2

3 bilgileri, açıklamaları ve ayrıntıları içermelidir. Kesin mahal listeleri uygulama projesinin ekidir. - 1/500 ölçekli vaziyet planı, - 1/100 ölçekli tüm kat planları, - 1/100 ölçekli tüm kesitler ve cepheler Detay Projeleri (Ölçek: 1/20, 1/5, 1/1) Bu aşama, İSTEKLİ tarafından mimari projede yer alan elemanlardan gerekli olanların detay projeleri hazırlanacaktır. Mimari uygulama projeleri, sistem detay ve imalat detay paftalarında refere edildikleri biçimde, aşağıdaki çalışmaları kapsamaktadır: - 1/50 ve 1/20 ölçekli dış cephe sistem detayları, - 1/10 ve 1/5 ölçekli dış cephe nokta detayları, - Gerekmesi durumunda sistem ve montaj detayları, - Cephe, çatı, temel, merdiven, kapı, pencere, ıslak hacimler vb. nokta detayları İÇ MİMARİ PROJE HİZMETLERİ Konsept Proje (Ölçek: 1/500, 1/200) İSTEKLİ, mimari konsepti ifade edecek plan, kesit ve 3D Perspektifler ile ana fikrini TFF ye ve ilgili birimlere Sunum Panoları ile anlatacaktır Avan Proje (Ölçek: 1/100) Bu aşamada konsept projede belirtilen prensipler, TFF nin nihai talepleri doğrultusunda İSTEKLİ tarafından tekrar projelendirilecektir. 1/200 ölçekli hazırlanan projede planlar, görünüşler ve kesitler yer alacaktır Şematik Tasarım Projesi (Ölçek: 1/100) Bu aşamada amaç, İSTEKLİ, tarafından tüm mekânsal tasarımın tamamlanması (hacim planlaması), diğer disiplinlerle koordinasyonun sağlanması mekanik ve elektrik açısından doğru tesisat rotalarının ve tavan yüksekliklerinin saptanmasıdır. Bu etap tamamlandığında bina yatayda ve düşeyde şaftları ve tavan yükseklikleri itibari ile çalışır durumda olacaktır Uygulama Projesi (Ölçek: 1/100, 1/50) Bu aşamada amaç, tüm dizayn kararları doğrultusunda, Diğer Disiplinlerle koordinasyonun sağlanması ve uygulama projesinin oluşturulmasıdır Detay Projeleri (Ölçek: 1/20, 1/5, 1/1) Bu aşamada İSTEKLİ tarafından tüm iç mimari elemanların proje detayları hazırlanır ŞARTNAMELER VE İHALE DOKÜMANTASYONU ÇALIŞMALARI Gerek mimari gerekse iç mimari işlerle ilgili ana yüklenici/ler ihalesi dosyasının parçası olacak metrajlar çıkartılacak, fiyat analizleri yapılacak ve keşif dosyası oluşturulacaktır. Keşif, o döneme ait Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları ile piyasa rayiçleri dikkate alınarak 3

4 hazırlanacaktır. Ayrıca keşif özetinde, kullanılacak malzeme ve teçhizatlar için İSTEKLİ tarafından önerilen marka-model ve spesifikasyonlar ile bunlar hakkında TFF nin görüşleri de belirtilecektir. Yine ihale dosyasının parçası olarak uygulama, imalat, montaj standartları ile satın alması yapılacak malzeme ve cihazların standartlarını belirleyen, tüm bu süreçlerde başvurulacak yayın ve standartları tarifleyen teknik şartnameler hazırlanacaktır. Teknik şartnameler, yapıda kullanılan her imalatın bünyesinde yer alan malzemelerin özellikleri, imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları, işçiliklerin nasıl yapılacağı hangi toleranslarla hareket edileceği, söz konusu imalatın diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme biçimi, taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme koşulları, imalatta kullanılacak değişik malzemelerin miktarları vb. gibi hususları belirleyen yazılı belgelerdir. Yapım Yüklenicisinin sağlıklı fiyat verebilmesi için imalat kalemlerinin her birine ait Birim Fiyat Tarifleri de ihale dokümantasyonunun içerisinde yer alacaktır. Dokümantasyon, A4 formatında kitapçıklar halinde düzenlenecektir PROJE KOORDİNASYON HİZMETİ TFF, Hizmet Binası Projesini tasarım aşamasından yapım süreci sonuna kadar bağımsız bir PROJE YÖNETİM firması desteği ile yürütecektir. PROJE YÖNETİM firması, İSTEKLİ nin çalışmalarını ve dokümantasyonlarını ana yüklenici ihalesine uygun hale getirmesi hususunda denetçi ve müşavir olarak hizmet verecektir. İSTEKLİ, PROJE YÖNETİMİ nin hazırlayacağı ihale dosyasına uygun formatta doküman hazırlayacaktır. İSTEKLİ, proje müellifi sıfatıyla tüm mühendislik disiplinleri arasında başlangıçtan iş bitimine kadar proje koordinasyonunda PROJE YÖNETİMİ ne her türlü desteği verecektir. Bu koordinasyonun sağlanması için gerekli toplantı, bilgi aktarımı çalışmalarını TFF/PROJE YÖNETİMİ düzenleyecektir. Diğer disiplin proje gruplarının (statik, mekanik, elektrik, altyapı) iş programına paralel olarak projelerinin sürdürülmesini TFF/PROJE YÖNETİMİ sağlayacaktır. 5. İSTEKLİ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 5.1. Mesleki Kontrolörlük: Mesleki kontrolörlük hizmeti yukarıda bahsedilen proje hizmetleri kapsamından bağımsız olarak düşünülecek ve Teklif Mektubu nda AYLIK bazda ayrıca teklif edilecektir. TFF bu hizmeti kabul edip etmemekte serbesttir. İstenmesi durumunda TFF nin talebi ile aylık bazlı mesleki kontrolörlük işine başlanır, TFF nin uygun gördüğü sürece devam ettirilir ve TFF nin talep ettiği tarihte bitirilir. Tesisin açılışından itibaren bir ay, bazı durumlarda ise iki ay içinde neticelendirilir. Projelerin yerine getirilmesi sırasında görev yapmış olan deneyimli bir mimar ya da iç mimar TFF nin onayı ile İSTEKLİ tarafından Proje Yöneticisi olarak atanır. Proje Yöneticisi haftanın 4 (dört) günü şantiyede istihdam edilir ve İSTEKLİ nin ofis ile şantiye arasında koordinasyonu sağlar. 4

5 Proje Yöneticisi İSTEKLİ nin işçisi olup, Sosyal Güvenlik Kurumu da dahil ve fakat sınırlı olmamak üzere Proje Yöneticisinin üçüncü kişilere karşı hukuki, mali ve cezai sorumluluğundan hiçbir şekilde TFF sorumlu tutulamaz. Eğer TFF nin üçüncü kişilere karşı, Proje Yöneticisinin fiillerinden dolayı herhangi bir hukuki, mali ve cezai bir sorumluluğu doğarsa, İSTEKLİ TFF yi tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Proje Müellifi.. ise 2 haftada bir, 1 tam gününü şantiyede geçirir. Bu amaçla şantiye organizasyonu Proje Müellifinin kullanımı için 1 ad PC altyapılı bir odayı tahsis eder. İSTEKLİ nin TFF ye sunacağı mesleki kontrolörlük işinin kapsamında aşağıdaki hususlar vardır. Yerinde yapılan imalatın projeler ile uyumunun kontrol edilmesi, Mekanik, elektrik gruplarını projelerin hassas noktaları ile ilgili uyarmak ve imalat altyapısının sonradan problem çıkarmayacak şekilde oluşmasına yardımcı olunması, İmalatçılar tarafından hazırlanacak imalat resimlerinin ve numunelerin onaylanması, Projelerin güncel tutulması ve eş zamanlı olarak as-build setinin hazırlanması, Yapılan imalatların onaylanması veya gerekçeli olarak onaylanmaması, Bütçe ile proje uyumu açısından gelen teklifler doğrultusunda gerekiyor ise detay ve malzeme seçimi açılarından revizyon yapılması, Oluşmakta olan mekân ile uyumlu sanat eserlerinin ve aksesuarların seçilmesi, Açılış ve işletmeciye teslim hand over döneminde eksik listelerinin oluşturulması ve bunun için şantiye yönetimi, işletmeci ve imalatçı gruplar arasında koordinasyon sağlanması. TFF, İSTEKLİ tarafından mesleki kontrolörlük işi kapsamında üçüncü kişilere karşı verilecek olan onay, üçüncü kişilerden istenecek olan revizyon istekleri veya benzeri işlemlere doğrudan katılma hakkını saklı tutmaktadır. İSTEKLİ nin üçüncü kişilere karşı verdiği onay veya benzeri işlemler hiçbir şekilde TFF yi üçüncü kişilere karşı sorumluluk altına sokmayacağı gibi, üçüncü kişiler İSTEKLİ nin onay veya benzeri işlemlerine istinaden TFF ye karşı herhangi bir hak ileri süremezler Gerekli İzinler İle İlgili Prosedürlerin Yürütülmesi: İSTEKLİ, konu işin yapımı öncesinde, mevcut yasa ve yönetmelikler gereği alınması gerekli olan izinler (inşaat ruhsatı, iskân belgesi vb.) konusunda her türlü belgenin hazırlanması için TFF ye gerekli danışmanlık ve teknik desteği sağlayacaktır. Bu başvurular için gereken belgelerden TFF arşivinde olanlar, İSTEKLİ ye TFF tarafından sağlanacak olup, talep edilecek tüm teknik proje, plan vs. belgeler İSTEKLİ tarafından hazırlanacaktır. Başvurulara ilişkin yapılacak resmi ödemeler (harç, vergi, resim vs.) ile resmi kurumlardan alınması gereken ek hizmetler (makine destekli ölçüm, deney vs.), TFF tarafından karşılanacaktır. İzinler için başvuru sonrası işleyecek ve resmi kurumlarca yapılacak değerlendirme süresi, bu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen sürelerden bağımsız olarak değerlendirilecek olup, bu süreçte yaşanan gecikmeler İSTEKLİ nin cezai süreleri olarak değerlendirilmeyecektir İSTEKLİ tüm proje süresince TFF ye proje sunumları ve açıklamaları konusunda danışmanlık hizmeti verecektir. Danışmanlık hizmeti kapsamında, TFF nin talepleri doğrultusunda TFF nin 5

6 her türlü toplantı talebine, proje ile ilgili yeter sayıda teknik personeli görevlendirecek olup proje tanıtımı ve sponsor toplantılarında da yeter sayıda personel bulundurarak projenin etraflıca tanıtımını sağlayacaktır. Bu tanıtımlara ilişkin plan, kesit, 3 boyut görsel, animasyon vb. çalışmalar TFF nin talepleri doğrultusunca İSTEKLİ tarafından hazırlanarak, TFF ye teslim edilecektir TFF nin seçim yapabilmesi için İSTEKLİ, proje kapsamında kullanacağı malzemelerden, kullanılacak alternatif yöntemlerden, sistemlerden, cihazlardan, teçhizatlardan TFF nin talep ettikleri için detaylı fayda/maliyet analizi çalışması yapacaktır. TFF bu çalışma ışığında her bir malzeme/sistem için alternatiflerden birinin seçimini gerçekleştirecektir Eksik veyahut yanlış bilgi sebebiyle doğabilecek her türlü zaman ve işçilik kayıplarından ve hatta maddi kayıplardan yalnızca İSTEKLİ sorumludur. Bu sebeple doğacak zararlar, İSTEKLİ den tazmin edilecektir İSTEKLİ, tüm uygulama/detay projelerini tasarlarken, hesaplarken, çizerken, cihaz ve malzeme seçimlerini yaparken yürürlükte bulunan ve konuyla ilgili İmar Kanunu, Deprem Yönetmeliği, Türk Standartları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Proje Düzenleme Esasları, Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği, DIN Standartları, Meslek Odaları Yönetmelikleri ve benzeri tüm mevzuat, kanun, yönetmelik, şartname, yayın ile ulusal ve uluslararası standartlara uymak zorundadır Madde 5.6 da belirtildiği şekilde hazırlanmayan ve bu sebeple ilgili tüm resmi makamlardan (belediye, itfaiye, meslek odaları, yapı denetim firması vb. gibi proje onay ve kontrol sorumluluğu olan tüm resmi kurum ve kuruluşlar) onay alamayan projelerin yeniden hazırlanması süresince kaybolacak zaman, proje süresine hiçbir şekilde eklenmeyecek olup, gecikmeler kaynaklı yaşanacak zararların toptan tazmini İSTEKLİ den karşılanacaktır. İSTEKLİ bu durumu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir Yapı toplam alanı, belediye emsaline giren kapalı alanlar olarak hesaplanacak, yapı alanlarının % 10 a kadar artması ya da azalması sebebiyle proje bedelinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yapı toplam alanında % 10 dan fazla olan artışlarda (% 20 ye kadar olacak artışlar TFF tarafından belirlenecek oranlar uyarınca sözleşme bedelinin % 10 una kadar ek bedel, proje ek bedeli olarak ödenir; % 10 dan fazla azalma durumda (% 20 ye kadar olacak azalmalar) ise TFF tarafından belirlenecek oranlar uyarınca sözleşme bedelinin % 10 una kadar bedel, İSTEKLİ den düşülerek ödenecektir Açık alanlarda TFF tarafından projeye dahil edilecek her türlü açık yapı ya da tamamlayıcı sistem, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde İSTEKLİ tarafından yapılacak olan çalışmaların bir parçası olacaktır. Söz konusu TFF tarafından projeye dahil edilecek kısımlar ve bu tip çalışmalar için İSTEKLİ ekstra bedel talep etmeyeceği gibi bu tip çalışmalar, İSTEKLİ tarafından yapılan yapı toplam alanı m2 sine dahil edilmeyecektir Proje süreçlerinde İSTEKLİ, gerekli proje revizyonlarının yapılmasından, sahada işin işleyişine uygun gereken proje revizyonlarının yapılmasından, TFF isteği ile işin yürüyüşüne bağlı olarak ve/veya mimari tasarım değişiklikleri sebebi ile hesaplarda gerekecek revizyonların yapılmasından sorumludur. Binanın kullanım alanında artış ya da azalma olmadığı taktirde İSTEKLİ, değişiklikler ve buna bağlı proje tashihleri konusunda TFF den herhangi bir şart veya nam altında bedel talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir (Artan ya da azalan 6

7 toplam yapı alanı için proje bedeli hususu madde 5.8 de açıklanmıştır.). Böyle bir durumda İSTEKLİ, TFF den ancak makul bir ek süre talebinde bulunabilecektir İSTEKLİ, projelerin TFF tarafından onaylanmasından sonra (yasal makamlar nezdinde gerekmediği sürece) proje tadilatı yapmak için TFF nin yazılı izin ve onayını almakla yükümlüdür İSTEKLİ, TFF nin yatırım bütçesini belirtmesi ile projecinin hazırladığı projenin açılan ihaleler sonrasında bütçenin üzerinde kaldığının belirlenmesi neticesinde, işverenin talebi halinde, hazırladığı projesini bila bedel olarak detay ve malzeme seçimi bazında revize etmeyi taahhüt eder, ancak genel yerleşim ve mimari bu kapsam dahilinde değildir Her türlü resmi onay sürecinde ödenmesi gerekecek harç bedeli, TFF tarafından, ilgili kurumun düzenleyeceği yasal ödeme belgesine istinaden ödenecektir İSTEKLİ, işbu şartname konusu hizmetler için yeterli sayıda ve uzmanlıkta personeli görevlendirecektir Tüm uygulama projeleri ve raporlarda TÜRKÇE lisan kullanılacaktır. Ölçü sistemi ise, yasal makamlar zorunlu koşmadıkça, METRİK ÖLÇÜ sistemidir. Yine projelerin çiziminde ve takdiminde meslek odasınca tespit ve ilan edilen ortak norm, standart ve ifade şekillerine mutlak uyulacaktır Tüm uygulama projeleri lisanslı AutoCad programı ile çizilecektir. Projeler, hesaplar, teknik şartnameler, birim fiyat tarifleri ve hazırlanan her türlü doküman, TFF ye 2 takım basılı olarak ve 2 adet de CD ile elektronik ortamda teslim edilecektir (resmi kurumlardan alınacak onaylar için gereken basılı kopyaların çoğaltılması masrafları İSTEKLİ tarafından karşılanacaktır.). TFF nin isteği doğrultusunda, bedeli TFF tarafından ödenmek koşuluyla, kopya sayısı artırılacaktır İSTEKLİ, işbu şartname ve şartname sonrasında imzalanacak sözleşmede bulunan yükümlülükleriyle ilgili olarak yapılacak bütün işlerin, sözleşme ve şartnamelere uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır. 6. HİZMETİN SÜRESİ: 6.1 Şartname kapsamında verilecek hizmetler için planlanan süreçler aşağıda bilgi olarak sunulmuştur: (a) Mimari Proje Süreci: Konsept Proje gün Avan Proje gün Şematik Projeler(mek.,elek. koordinasyonu sağlanmış proje) gün Uygulama Projeleri gün Detay Projeleri, gün Şartnameler ve İhale Dosyaları, gün Mimari Proje süresi toplam, onay süreçleri hariç, 4,5 aydır. (b) İç Mimari Proje Süreci: 7

8 Konsept Proje gün Avan Proje gün Şematik Projeler(mek.,elek. koordinasyonu sağlanmış proje) gün Uygulama Projeleri gün Detay Projeleri, gün Şartnameler ve İhale Dosyaları, gün İç Mimari Proje süresi toplam, onay süreçleri hariç, 4,5 aydır. 6.2 Mimari proje ve İç Mimari projelerde bazı safhalar/projeler örtüşmektedir ve bundan dolayı İSTEKLİ projeleri toplam 6 ayda bitirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Bu süreç içerisinde TFF tarafından İSTEKLİ ye verilecek brief değişiklikleri ve avan proje esnasında çizilenlerden daha farklı taleplerin gelmesi durumunda, İSTEKLİ ye ek süre verilebilir. 6.3 Söz konusu süreler sözleşmenin imzası akabinde İSTEKLİ ye TFF tarafından Ön İhtiyaç Programının verilmesi ile başlar. İSTEKLİ, hizmetlerinde bir safhadan diğerine TFF nin ilgili proje aşamasını kabulü ve onayı sonrası geçer. 6.4 İSTEKLİ, hazırlamış olduğu safhaya ilişkin projeleri dilekçe ile TFF'ye teslim edecek olup, projeler Riva Proje Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Proje Kurulu nun değerlendirmesi esnasında geçen süreler İSTEKLİ nin iş sürelerine dahil edilmeyecektir. Ayrıca Proje Kurulu, yapacağı değerlendirme sonrasında isteyeceği değişiklikler için İSTEKLİ ye tashihler için makul bir süre verebilir. Verilecek bu süreler yukarıda belirtilen sürelerden hariç olacaktır. 6.5 Yukarıdaki sürelere çeşitli aşamalarda ilgili devlet kurumlardan alınması gerekli onaylar için geçecek süreler ve Diğer Disiplin projelerinin hazırlanmasından dolayı meydana gelen gecikmeler madde 6.2 de öngörülen toplam süreye ilave edilecektir. İSTEKLİ yukarıda belirtilen her bir aşamadan diğerine geçişinde TFF nin yazılı onayını alacaktır. 6.6 TFF, hiçbir neden göstermeksizin İSTEKLİ den işin ifasını her hangi bir zamanda geçici veya daimi olarak durdurmasını isteyebilir. Bu durumda ancak, İSTEKLİ tarafından başlanmış olan etap projeleri bitirilecek ve bedeli ödenecektir. 6.7 TFF tarafından verilen yazılı emir ile işin tamamının veya bir kısmının durdurulması veya yavaşlatılması halinde, işe yeniden başlanması durumunda, İSTEKLİ ye süre uzatımı verilir. 6.8 İSTEKLİ, işbu Şartname kapsamında belirtilen sürelerin mücbir sebepler veya başka bir nedenle uzatılması taleplerinin değerlendirilmesi hususunda TFF Yönetim Kurulu nun tam yetkili olduğunu kabul eder. TFF Yönetim Kurulu süre uzatımı için yapılacak başvuruları neden göstermeksizin reddetme hakkına sahiptir. 6.9 İSTEKLİ, mücbir sebepler hariç (deprem, sel,) projeleri yukarıda belirtilen toplam süre içinde bitiremezse, madde 6.11 de belirtilen cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder Verilecek hizmetlerin süreleri detaylı bir program ile, yukarıda planlanan süreleri aşmamak kaydıyla, teklifin eki olarak sunulacaktır. 8

9 6.11 Belirtilen sürelerde işin teslim edilememesi durumunda İSTEKLİ gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0.3 ü (binde 3) oranında ifaya eklenen nitelikte cezai şart ödeyecektir. 7. GENEL HÜKÜMLER: 7.1. İhale sürecine katılabilmek için İSTEKLİ, teklif bedelinin % 5 i kadar geçici teminatı nakit olarak TFF ye verecektir. Bunun için İSTEKLİ, teklif dosyasının tesliminden önce TFF Muhasebesine ödeme yapacak ve ödeme dekontunun bir kopyasını dosyasında sunacaktır. Teminat bedeli, İSTEKLİLER den biriyle sözleşme imzalanması sonrasında iade olunacaktır TFF, işin herhangi bir bölümünde İSTEKLİ den yapacağı hizmetleri kısmen veya tamamen durdurmasını veya tehirini isteyebilir. Bu takdirde İSTEKLİ, o anki etabı tamamlar ve TFF, o tarihe kadar yapılmış olan işin bedellerini öder ve bu işleri teslim alır. İşin durdurulması durumunda TFF, İSTEKLİ ye o ana kadar haketmiş olduğu ödemeleri yaparak sözleşmeyi başkaca herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın feshedebilir İSTEKLİ, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini TFF nin yazılı izni olmaksızın 3. kişilere devredemez İSTEKLİ tarafında üretilen tüm proje ve çalışmalar hiç bir süre ve limitle sınırlanmadan TFF nin mülkiyetinde olacaktır. İSTEKLİ, işbu sözleşme kapsamında üretilen tüm proje ve çalışmalar dolayısıyla doğacak herhangi bir fikri mülkiyet ve sair kulanım haklarının tamamını hiçbir süreye ve kısıtlamaya tabi olmaksızın TFF ye devretmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder İSTEKLİ nin sözleşmeyi fesih etmesi durumunda TFF, bu aşamadan sonra proje tasarımına ve çizimine devam etmeye yetkili olup, bu aşamaya kadar doğmuş olan her türlü maddi ve manevi fikri mülkiyet haklarının sahibi olacaktır. Sözleşme hükümlerine uygun olarak proje ve çalışmaların tamamlanması durumunda TFF nin yazılı onayı alınmadan kopya edilemez, başka yerlere kopyalanamaz ve başka projelerde kullanılamaz İSTEKLİ, bu sözleşmedeki işler başlatıldıktan sonra yapacağı işlere ait malzeme ve işçilik ücretlerinin sonradan herhangi bir sebeple (öngörülemez olanlar da dahil olmak üzere) artması veya yeni vergi ve resimler konması halinde ücretinin artırılmasını talep edemeyeceği gibi herhangi bir sebeple bu sözleşmede belirlenmiş ücretlerden başka hiçbir isim altında bir ücret isteyemez, proje bedelinin arttırılması talebinde bulunamaz İşbu şartnamede yazılı hususlar Teklif Sahibi tarafından okunmuş olup, belirtilen şartların verilecek hizmet süresince geçerli olacağı kabul ve taahhüt edilmiştir TFF, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na tabi olmayıp, 5894 sayılı yasa ile değişik 3813 sayılı yasa ile kurulmuş özel hukuka tabi, özerk bir tüzel kişiliktir. Bu bağlamda işbu ihale süreci tümüyle özel hukuk hükümlerine tabi olup, TFF teklifleri kendi belirleyeceği kriterler kapsamında değerlendirmek ve serbestçe seçim yapmak hakkına sahiptir İSTEKLİ, sözleşme imzası sonrasında 7 gün içerisinde TFF'ye sözleşme tutarının %30 tutarı karşılığı kat'i ve en az 3 ay süreli teminat mektubu vermesi halinde aynı tutarda avans kullanabilir. İSTEKLİ avans kullanmamakta serbesttir Teklif bedeli, TL (Türk Lirası) olarak sunulacak ve 30 gün süre ile geçerli olacaktır. 9

10 7.11. İSTEKLİ, teklif mektubunda talep edilen ödeme planını sunacak olup, ödeme planı 6. maddede tanımlı iş safhalarına bağlı olarak TFF tarafından belirlenecektir İşe ait kati teminat, sözleşme tutarının %10'u oranında olup bu tutar teminat mektubu olarak sözleşmenin imzasından itibaren 7 gün içerisinde sunulacaktır. İSTEKLİ' nin ilk hakedişinden bu %10 tutar nakit olarak kesilecek ve mektup iade olunacaktır. Nakti kat'i teminatın tamamı, D maddesinde belirtilen iş program safhalarının TFF nin talep ettiği şekilde tamamlanarak, iş süreçlerinden Şartname ve İhale dosyası nın eksiksiz ve istenilen şekilde TFF ye tesliminden 2 ay sonra iade olunacaktır. Fesih hakkının kullanılması durumunda teminat, taraflarca hesap mutabakatı yapılması sonrasında iade olunacaktır İSTEKLİ ile imzalanacak sözleşmeden doğacak her türlü vergi (damga vergisi dahil), resim, tasdik gideri, noter giderleri İSTEKLİ tarafından ilgili yerlere ödenecektir. 8. TEKLİF MEKTUBU EKİNDE SUNULMASI GEREKEN SAİR BELGELER: Teklif sahipleri, teklif zarfına projeye davet mektubunda istenenlere ek olarak açık şekilde aşağıdaki belgeleri de ekleyeceklerdir: a. Teklifin 30 gün süre boyunca geçerli olacağına dair ibare, b. Firmanın teknik personel bildirimi, c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli ve 2012 yılından eski tarihli olmayan imza sirküleri, d. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve şirketin faaliyet belgesi, meslek odasından alınmış büro tescil belgesi ve serbest mühendislik müşavirlik belgesi, e. SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığını gösterir belgeler, f. Teklif mektubu vekaleten imzalanıyorsa, işbu ihaleye ait teklif verme ve imza atma yetkisinin açıkça belirtildiği özel vekaletname aslı, g. Referans dosyaları. İSTEKLİ teklif mektubunu kapalı ve mühürlenmiş bir zarfa (iç zarf) koyacaktır. Bu zarf, İSTEKLİ tarafından işbu Teknik ve İdari Şartname (Her sayfa altında şirket imza sirkülerine uygun imza ve kaşe bulunmalıdır.), yukarıda belirtilen diğer belgeler ve davet mektubunda istenen tüm belgelerle birlikte, ikinci bir zarfa (dış zarf) konulacak, mühürlenecek ve TFF Satınalma Müdürlüğü ne teslim edilecektir. Dış zarfın üzerinde, teklifin hangi işe ait olduğu belirtilecektir. Teslim edilen dosyanın üzerinde teklif verilen işin adı dışında, firmayı belirtir herhangi bir isim, imza, adres vb. bulunmayacaktır. İşbu Özel Teknik ve İdari Şartname, ihaleyi kazanacak İSTEKLİ ile imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, İSTEKLİ tarafından her sayfası kaşe ve ıslak imzalı olarak teklif ekinde sunulacaktır. TFF, projelere ilişkin imzalanacak sözleşmede işbu Şartname kapsamı dışında kalan şartları belirlemekte serbesttir. 10

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi 02/02/2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/2757 KONU : TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi SON BAŞVURU TARİHİ : 09/Şubat/2015 Pazartesi günü saat 1500 İşbu

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

TFF SENTETİK ÇİM ÖZEL TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ

TFF SENTETİK ÇİM ÖZEL TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ TFF SENTETİK ÇİM ÖZEL TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Teknik ve İdari Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu (Bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) tarafından yaptırılması planlanan proje kapsamında gerçekleştirilecek

Detaylı

Detaylı bilgi muhammedak@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi muhammedak@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00 no lu telefondan alınabilir. ÜNİTESİ : Satınalma Müdürlüğü SAYI : 2015/9615 KONU : 8 adet 35m x 50m ebatlı sentetik çim mini saha yapım işi SON BAŞVURU TARİHİ : 12 Mayıs 2015 Salı günü Saat 15.00 05/05/2015 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ DEKORASYON İŞLERİ YAPIMI KAPALI ZARF USULÜ İLE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ DEKORASYON İŞLERİ YAPIMI KAPALI ZARF USULÜ İLE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ 16.12.2013 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2013/27594 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ DEKORASYON İŞLERİ YAPIMI SON İHALE DOSYA SATIN ALAMA TARİHİ

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ SERAMİK TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ SERAMİK TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ SERAMİK TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ İşbu Teklif Alma Şartnamesi, ekte Projeleri, Keşif Listesi, Özel Teknik Şartnamesi ve Sözleşme Taslağı verilmiş

Detaylı

TFF TARAFINDAN HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİNDE YAPILACAK OLAN PORTATİF TRİBÜN YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ

TFF TARAFINDAN HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİNDE YAPILACAK OLAN PORTATİF TRİBÜN YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ 07/05/2015 ÜNİTESİ : Satınalma Müdürlüğü SAYI : 2015/9813 KONU : PORTATİF TRİBÜN YAPIM İŞİ SON BAŞVURU TARİHİ : 14 Mayıs 2015 Perşembe günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul İli, Beykoz

Detaylı

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 - 1 - R4 İÇİNDEKİLER Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 2. İŞİN ADI VE YERİ 5 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 5 4. SÖZLEŞMENİN TUTARI 5 5. SÖZLEŞME EKLERİ 6 6. ÖDEME ŞARTLARI 6 7. TEMİNATLAR 7 8. İŞİN

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME ŞUBAT 2014 İçindekiler 0... 2 Madde 1- İşin Yeri... 2 Madde 2- İşin Süresi... 2 Madde 3- Sözleşme Konusu

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

SÖZLEŞME 2. SÖZLEŞME KONUSU

SÖZLEŞME 2. SÖZLEŞME KONUSU SÖZLEŞME 1. TARAFLAR ve TANIMLAR A) TFF: İşbu sözleşme bir tarafta İstinye Mahallesi Darüşşafaka Cad. No 45 Kat 2 İstinye İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu (Bundan böyle TFF olarak anılacaktır)

Detaylı

TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME

TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME MAYIS 2015 Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK, NO:21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 4 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28401 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ (IV. Etap) 28 Nisan 2008 Tarih ve 26861 Sayılı Resmi

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR I I TÜRKKIZİLAYÎ 1368 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ NO:21) ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO LU PARSELDE KAYITLI 86,98 M2 TAŞINMAZ

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KOSBİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI YOLUYLA YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER SR EK 1: İlanlı Usul İçin

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİKLER SÖZLEŞMELER TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI

Detaylı