Turizmde Sürdürülebilirlik. Zeynep SĠLAHTAROĞLU BAYKAL LykiaGroup Yönetim Kurulu Üyesi FETOB BaĢkanı TÜSĠAD Turizm Komitesi BaĢkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turizmde Sürdürülebilirlik. Zeynep SĠLAHTAROĞLU BAYKAL LykiaGroup Yönetim Kurulu Üyesi FETOB BaĢkanı TÜSĠAD Turizm Komitesi BaĢkanı"

Transkript

1 Turizmde Sürdürülebilirlik Zeynep SĠLAHTAROĞLU BAYKAL LykiaGroup Yönetim Kurulu Üyesi FETOB BaĢkanı TÜSĠAD Turizm Komitesi BaĢkanı

2 TURĠZM Turizm, ekonomik aktivitelerinin kapsam ve çeģitliliğinden dolayı, dünyadaki en büyük sektör olarak düģünülebilir. Uluslararası Turizm, dünyada en hızlı büyüyen ve küresel ekonomide çok fazla hissedarı, sektörü ve giriģimciyi kapsayarak çok fazla dalı içinde barındıran bir sektördür. Ekonomistlerin tahminlerine göre, Turizm dünyada yılda %3-6 arasında büyüme gösterecektir.

3 TURĠZM yılı Ölçütler Turist sayısı 920 milyon kiģi 880 milyon kiģi Turizm geliri 904 milyar USD 852 milyar USD (611 milyar Avro) 2009 son çeyreğinde, önceki son 14 ayda düģüģ kaydeden rakamlar yükseliģe geçti.

4 TURĠZM 2010 yılı 2010 Ocak Haziran dönemi turist sayısında, 2009 Ocak Haziran dönemine göre % 7 artıģ gerçekleģmiģtir yılı sonunda turist sayısının 2009 a göre % 3 4 artacağı beklenmektedir. Son 60 yılda, geniģleme ve çeģitlenme ile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomi bileģenlerinden biri haline gelen bir sektördür. Klasik Avrupa ve Kuzey Amerika dıģında birçok destinasyon geliģmiģtir. Genel Ģoklara rağmen sürekli ivme kaydeden turist sayıları : milyon kiģi milyon kiģi % milyon kiģi % milyon kiģi % milyon kiģi % 29

5 Turizmin Direkt ve Dolaylı Çevresel Etkileri Kanadalı bir aile günde 326 lt. su harcar; 3. dünya ülkesi olan 700 haneli bir köy ayda toplam 500 lt. su harcar; lüks bir resort otel odasındaki bir misafir ise 1 gecede 1000lt. su harcar. Dünya populasyonun %17 sini oluģturan Batı Dünyası küresel enerjinin %52 sini tüketmektedir. 1 dönüm arazideki ağaçlar yılda 2.6 ton karbondioksit emer. Dünyadaki deniz suyu, gelecek 10 yılda 70 cm yükselecektir yılında, iklim değiģikliği %30 türün soyunun tükenmesine neden olacaktır; Mercan Kayalıklarının %90 ı ölecektir; Amazon Ormanlarının %50 si yok olacaktır. Mercan Kayalıklarının, Ģu anda %58 i risk altındadır ten bu yana, doğanın 1/3 ü insan nedeniyle yok olmuģtur. 34 nin üzerindeki her 1 lik artıģ, buğday ve mısır mahsulünü %10 düģürür.

6 Günlük hayatı daha fazla olumsuz etkileyen çevresel sorunlar Turistlerin değiģen demografik özellikleri Artan çevre bilinci ve toplumsal duyarlılık 6

7 MÜġTERĠLER YENĠ TRENDLER Tatile çıkanların kaydeğer oranda yorumları: % 67'si kitle turizminin, tesislere ait çevre ve kültür üzerindeki zararlarını sevmediklerini söylüyorlar. %26 sı tatillerinin dünya kirliliği üzerindeki etkileri hakkında endiģeleri bulunmaktadır. %23 ü iklim değiģimleri üzerinde endiģeleri bulunmaktadır. %54 ü daha çok otantik deneyimler aramaktadır. %9 u ise yeģil tesis ödülü almıģ oteli tercih etmek isterler

8 8

9 9

10 SÜRDÜRÜLEBĠLĠR TURĠZM

11 SÜRDÜRÜLEBĠLĠR TURĠZM Turizmin faaliyetleriyle çevreye verdiği olumsuz etkilerinin enerji, su ve atık yönetimi gibi yöntemlerle azaltılması ve Ürün ve hizmet sağlamada bölge kaynaklarından öncelikli faydalanılarak destinasyona istihdam fırsatları sunulması ve ekonomik katkılar sağlanmasıdır.

12 SÜRDÜRÜLEBĠLĠR TURĠZM TEMEL ĠLKELER Toplumun geliģmesi için katkıda bulunulması ĠĢyerinde sosyal konuların ele alınmasının sağlanması Satınalma süreçlerinin sürdürülebilir politika ile düzenlenmesi Enerji yönetimi Su kullanım yönetimi Atık su yönetimi Atık yönetimi Kimyasalların uygulanma yönetimi Doğa vebbiyo-çeģitliliği korumaya katkısı Çevresel yönetim sistemlerinin uygulanması

13 Çevresel Sürdürülebilir Turizm GeliĢmesi Ġlkeleri Yerel kaynakların sürdürülebilir kullanımı Turizme kaynak oluģturan doğal, ekonomik, toplumsal ve kültürel farklılıkların korunması Turizm geliģmesinin çevresel, toplumsal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi Turizm piyasalarının talebinde meydana gelen değiģikliklere uyum sağlanması

14 Çevresel Sürdürülebilir Turizm GeliĢmesi Unsurları Turizm bölgesinin kaynakları ve çekiciliği Çevresel sürdürülebilir talebe uyum Yardımcı turizm faaliyetlerinin kalite ve çeģitliliği

15 Sürdürülebilir Turizm ve Eko-Turizm iliģkisi Her iki tanımda da, Doğal ve kültürel kaynakların hem geleceği düģünülerek kullanılması, Hem turizm sermayesinin, mevcut ziyaretçilerin ve yöre halkının amaçlarının maksimum düzeyde karģılanması öne çıkarılmaktadır.

16 Sürdürebilir Turizme Makro YaklaĢım Gönüllü Sektörel TeĢvik Sürdürülebilir Turizmin GeliĢmesinde Ulusal ve Bölgesel Stratejiler Düzenli Mekanizmanın Kurulması ve Ekonomik Araçlar Sürdürülebilir Turizm Uluslararsı Aktivitelerle Desteklenmesi

17 Sürdürebilir Turizme Makro YaklaĢım Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Aktivitelerle Desteklenmesi 1992 Dünya Zirvesi, Rio de Janerio Sürdürülebilir GeliĢme Aksiyonu için uluslararası program belirlendi Dünya Konseyi, WTTC (Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi) Dünya Turizm Organizasyonu Sürdürülebilir Turizmin Aksiyon Planını kabul etti BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu nda Sürdürülebilir Turizm için 5 yıllık aksiyon ve uygulama planı paylaģıldı WTO (Dünya Turizm Organizasyonu) Global Code of Ethics for Tourism Turizmde Küresel Etik Kuralları ile uluslararası ve sürdürülebilir turizmin çerçevesi çizildi BirleĢmiĢ Milletler Genel Kuruluna Sürdürülebilir Turizm uyarlandı Dünya Koruma Kongresi Küresel Sürdürülebilirlik Turizm Kriterleri Yağmur Ormanları AnlaĢması, UNEP (BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı), UNWTO (BirleĢmiĢ Milletler Dünya Turizm Organizasyonu) ve UNF (BirleĢmiĢ Milletler Kurumu) tarafından belirlendi.

18 18

19 Seyahat Vakfı (Travel Foundation) Faaliyetleri

20 Tesisler için en temel uygulamalar 1. DÜŞÜK DEBİLİ DUŞ KULLANIN! Mevcut üniteleri düģük debili duģ baģlıklarıyla değiģtirin (tanesi 18 55TL) ya da su tasarrufu donanımı (tanesi 0,5 2TL) ya da duģ debi regülatörü (tanesi 9TL) takın! 100 odalı tipik bir otelde debinin dakikada 15 litreden 10 litreye düģürülmesinin sonuçları: - Su tüketimi - yılda m3 azaltılması - Su Isıtma Sistemi - LPG tüketimi; yılda kg azaltılması - Su ve LPG giderlerinin yılda 13,453YTL azaltılması - Sera gazı emisyonları kg CO2 azaltılması SONUÇ: Gereken Yatırım: 931TL Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 1 ay Yatırım Getirisi: % MUSLUKLARIN DEBİSİNİ AZALTIN! Ġstenen maksimum su çıkıģ debisini sağlayan musluk aeratörleri (tanesi 5YTL 9YTL) kullanın ve -Odalardaki, umumi ve personel banyolarındaki musluk çıkıģ debilerini dakikada 6 litre, -Bar, mutfak ve çamaģırhane eviyelerinde ise dakikada 10 litre ile sınırlandırın! 100 odalı tipik bir otelde debinin bütün odalarda düģürülmesinin sonuçları: Su tüketiminin yılda m3 azaltılması Su ısıtma sisteminin LPG tüketiminin yılda kg azaltılması Su ve LPG giderlerinin yılda 4,791YTL azaltılması SONUÇ: Gereken Yatırım: 737TL Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 2 ay Yatırım Getirisi: %650

21 Tesisler için en temel uygulamalar 3. ENERJİ TASARRUFLU AMPULLER KULLANIN! Akkor ampuller yerine kompak floresan lambalar (CFL) kullanın ve olanaklı tüm yerlerde T8 veya T5 floresan tüp lambalı aydınlatma sistemleri kullanın! SONUÇ: 100W akkor ampul yerine eşdeğer 25W CFL takılmasıyla, ömrü saat olduğu için yaklaşık 89 TL tasarruf sağlar. 4. PERSONELE ADİL DAVRANIN! MaaĢların piyasa seviyelerinde olup olmadığını kontrol edin Yeni yetkinlikler geliģtirme fırsatları sunun, ör. dil kursları, üniversite tanıtım programları Sosyal haklar verin, ör. ücretsiz çamaģırhane, yemek, ulaģım Personel-müĢteri ortak etkinliklerine davet edin, ör. haftada bir futbol maçı veya baģka bir spor karģılaģması Personelin otel faaliyetlerine katılımını sağlayıp olası iyileģtirmeler hakkında görüģlerini alın Mevsimlik çalıģanların gelecek yıl geri gelmelerini teģvik edin, ör. yıllık sözleģmeler Tipik olmayan haklar sunun, ör. esnek çalıģma saatleri/iģ paylaģımı/emeklilik/sağlık sigortası Ele almanız gereken hususlar varsa bunları tespit etmek için iģten ayrılan personelle görüģmeler yapın.

22 Tesisler için en temel uygulamalar 5. YEREL TEDARİKÇİLER KULLANIN! Yerel yetkinlikler, ürünler ve varsa kooperatifler konusunda araģtırmalar yaparak yerel tedarikçiler kullanın Yerel tedarikçilere yol göstericilik yaparak kısa sürede sizin düzenli tedarik zincirinizin bir parçası haline gelmelerini sağlayın Menüde geleneksel yemeklere, içecek ve içkilere de yer verin MüĢteriler otantik Ģeyleri sever; tesisinizde hediyelik eģya mağazasına yer verin, el sanatları gösterileri yapılması için davet edin, sabit teģhirlere yer verin Temalı geceler ve geleneksel eğlenceler ile yerel kültürü destekleyin MüĢteri çocukları ve yerel çocukların eğlenceli bir Ģekilde birbirlerinin kültürlerini öğrenebilecekleri etkinlikler düzenleyin Gezilerde yerel tedarikçilerin kullanılması ve kültürel etkinliklere yer verilmesi için tur operatörleri ile iģbirliği yapın

23 Tesisler için en temel uygulamalar 6. HAVLULARI VE YATAK TAKIMLARINI TEKRAR KULLANIN! Havluların tekrar kullanımına yönelik bir gönüllü program uygulayın Operatörlerle olan sözleģme yükümlülükleri izin verdiği takdirde yatak takımlarını 2 3 günde bir değiģtirin, ya da yatak takımlarının bir günden daha fazla kullanılıp kullanılmaması kararını müģterilere bırakmanın bir yolunu bulup uygulayın Gönüllü programları müģterilere etkin bir Ģekilde duyurun MüĢterilerin kararlarına saygı gösterilmesi için prosedürler konusunda personele eğitim verin ve hatırlatmalarda bulunun Programların etkinliğini izlemek için havlu ve yatak takımı kullanımını takip edin SONUÇ: 100 odalı tipik bir otelde havluları tekrar kullanım programı uygulanmasının ve yatak takımlarının üç günde bir değiştirilmesinin sonuçları Çamaşırhanede işlemden geçirilen malzeme miktarının yılda kg azaltılması Çamaşır makineleri ile kurutucularda işlemden geçirilen 20 kg yüklerin yılda azaltılması Çamaşırhanede kimyasal kullanımının %22 azaltılması Su ve enerji giderlerinin yılda 9,767YTL azaltılması Yatak takımlarının ve çamaşırhanedeki aletlerin ömrünün uzatılması Bakım ve işçilik ihtiyaçlarının azaltılması

24 Tesisler için en temel uygulamalar 7. KUMANDALI ENERJİ KULLANIMI UYGULAYIN! Soğutma sistemlerinin çalıģtırıldığı mevsimlerin uzun olduğu yerlerde enerji yönetim sistemleri tipik olarak müģteri baģına yılda kwh ya da 368YTL kadar tasarruf sağlar. SONUÇ: - Odalarda elektrik tüketiminin %15 30 azaltılması - Yatırım maliyetinin 1-2 yıl içinde geri dönmesi 8. IŞIKLARI VE ALETLERİ ETKİN KULLANIN! SONUÇ: Gündüz saatlerinde yeterli doğal ışık alan bir lobide 50 x 50 W halojen spot ışıklarının gereksiz yere açık bırakılması günde 25 kwh üzerinde bir israfa neden olur. Bu da 25 ila 50 adet odanın kullanım anındaki aydınlatma yüküne eşdeğerdir. Bu ışıkların gündüz kapalı tutulmasıyla: Elektrik giderlerinden 1,345YTL ve yılda 45 ampul tasarruf edilmesi sağlanır.

25 Tesisler için en temel uygulamalar 9. AKILLI ATIK YÖNETİMİ UYGULAYIN! Atılan atık miktarını %50 kadar azaltın. Malzemeleri daha iyi kullanarak ve atık imha giderlerini azaltarak paradan tasarruf edin. AZALTIN! TEKRAR KULLANIN! GERİ DÖNÜŞÜME VERİN! 10. TUVALETLERDE DÜZENLİ BAKIM YAPTIRIN! Su kayıplarını en aza indirmek için Tüm personele kaçakları ve arızalı tuvaletleri hemen tespit edip bildirmeleri için eğitim verin Bakım personelini etkin teģhis ve onarım için bilinçlendirin Sifondan klozete herhangi bir su sızıntısını engelleyin Sifon mekanizmasını sık sık kontrol edin Düzenli ihtiyaç duyulan yedek parçaları stokta bulundurun ve gerekli onarımları hemen yaptırın Bütün tuvaletlerin en az üç ayda bir kontrol edilip koruyucu bakım yapılmasını sağlayın Tuvaletleri saygın ve/veya yerel düzeyde kendini kanıtlamıģ üretici firmalardan satın alın

26 Tatilciler için Uyarılar

27 Tatilciler için Uyarılar

28 Akreditasyon ve Sınıflandırmalar

29 Akreditasyon Tipleri Genel Yönetim Sistemleri, ISO ve EMAS gibi. ISO uluslararası avantajlara sahiptir ama detaylı gereksinimleri kontrol etmeyi uygulamaz. Detaylar otel yönetimi tarafından devamlı geliģimi destekleyici Ģekilde taahhüt edilerek kurgulanır. Eko Verimlilik, LEED ve BREEAM Ulusalarası ve geliģmekte olan LEED ve ona benzer akreditasyonlar ağırlıklı olarak eko verimlilik üzerinde odaklanır. Örneğin otel binasının enerji tüketiminin yönetilmesi gibi. Bu tür akreditasyonların otel misafirleri tarafından az da olsa marka bilinirliği vardır. Endüstriye Özgü; Nordic Swan, EU Flower ve Green Failte gibi. Otellere özel bir çok uluslararası akreditasyonlar bulunmaktadır; bunlardan bazılarının ulusal eğilimleri vardır. Ġrlanda da Green Failte nin kısıtlı bir coğrafya için geçerli olması, Ġskandinavya da Nordic Swan nın kısıtlı bir marka bilinirliğinin olması gibi. Turist konaklama servisleri bu konularda EU Flower i adres gösterir.

30 EU Flower Rakipleri Program Bölge EMAS tarafından kabul edilmiģ Otel Sayısı Yorumlar EU Flower Avrupa Birliği 277 Reklamı iyi yapılmıģ bir sistem bağımsız oteller tercih ediyor. Nordic Swan Ġskandinav Ülkeleri 161 Ġskandinav ülkelerinde güçlü bir Pazar payı bulunmaktadır. Green Key Uluslararası 162 Hollanda dan 47 otel dahil olmuģtur. Green Globe Uluslararası 11 Dünya da 189 otel bu programa dahildir. Green Failte Ġrlanda 17

31 Türkiye deki uygulamalar

32 YeĢil Yıldız ' Dünyan için, ülken için, çevren için, geleceğin için, duyarlılığını göster! Şimdi'' Günümüzde küresel ısınmanın dünyayı ciddi anlamda tehdit etmesi ve sürdürülebilir turizm kavramının gündeme gelmesi ile uluslararası kabul gören kriterler ve diğer geliģmeler de dikkate alınarak çevreye duyarlı konaklama iģletmeleri için mevcut olan sınıflandırma formu güncelleģtirildi ve 2006 yılında Yeşil Yıldız projesi hayata geçirildi. YeĢil Yıldız sınıflamasında yer alan otel sayısı 4 tür.

33 Beyaz Yıldız 2009 sezonunda baģlayan projeyle, oteller uzman Çevre Mühendisleri tarafından uluslararası kabul görmüģ çevre standartları doğrultusunda denetlenmektedir. Oteller çevre standartlarına uyum, su ve enerji tasarrufu konularında bilgi bilgilendirilmektedir. Beyaz Yıldız sınıflamasında yer alan otel sayısı 37 dir. 33

34 Greening Hotels ' Oteller yeşilleniyor, doğa ve işletme birlikte kazanıyor! Şimdi'' Mart 2009 itibariyle baģlayanyeģil Oteller Projesini, BureauVeritas akredite etmektedir. Henkel ve Ecolab da bu projenin destekçisidir. Greening Hotels sınıflamasında yer alan otel sayısı 23 tür. 34

35 Yarın için Turizm Ödülleri ( Tourism for Tomorrow Awards )

36 2010 Ödülleri Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Her yıl Yarınlar için Turizm adlı 4 branşta yarışma düzenlemektedir. Destinasyon Yöneticilik Ödülü 2010 yılında Boston Turizm Ofisi Çevre Koruma Ödülü 2010 yılında Emirates Hotels & Resorts, BirleĢmiĢ Arab Emirlikleri Toplumsal Yarar Ödülü 2010 yılında Yeni Zellanda daki Kaikoura Ltd nin Balina Gözlemleme Projesi Küresel Turizm İşletme Ödülü Fransız sermayeli Uluslararası Accor Otelleri

37 Accor Otelleri örneği Accor Otelleri Enerji Kullanımı ve Otel genelinde kaynakların etkin kullanımı projesi sonucu 195,240 kwh elektrik kullanımı = 39 hane elektrik kullanımı 3 otelde yapılan elektrik tasarrufu = Florida ya 41 kiģinin uçuģ maliyeti 3 otelde yapılan elektrik tasarrufu = 500 milyon fotokopi 44,090,000 litre su tasarrufu = 800 hane su kullanımı Finansal Tasarruf = 74,000

38 Sürdürülebilirliğin sağlanması ile Dünya, insan yaşamına ev sahipliği etmeye devam edebilecektir. 38

39 Turizm, 21. yüzyılın en dikkat çeken sosyo-ekonomik fenomenlerinden birisidir. Turizm, diğer sektörlerin etkisinden farklı olarak hiçbir zaman tamamen sürdürülebilir olamayacaktır; ama daha fazla sürdürülebilir olma yolunda sürekli çalışabilir 39

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR TURİZMİ EKO TURİZM ÇALIŞMA GRUBU

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR TURİZMİ EKO TURİZM ÇALIŞMA GRUBU KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR TURİZMİ EKO TURİZM ÇALIŞMA GRUBU Yrd. Doç. Dr. Evren GÜÇER Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü evrengucer@gazi.edu.tr Arş. Gör. Ahmet

Detaylı

BLUE WATERS CLUB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYET RAPORU

BLUE WATERS CLUB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYET RAPORU BLUE WATERS CLUB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞIMIZ Blue Waters olarak kuruluşumuzdan bu yana işimizin sürdürülebilirliği için hem sosyal hem çevresel içerikli bir çok yatırım

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU NEDİR?

ENERJİ TASARRUFU NEDİR? ENERJİ TASARRUFU NEDİR? Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iģ gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı iģi daha az enerji kullanarak yapmaktır.

Detaylı

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği 3 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Tapan ve

Detaylı

Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı

Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı Enerji ve sera gazı emisyon profili Ön eylem planı ve Uygulama Stratejisi Final Rapor rev 2 20 Eylül 2011 INTERNATIONAL CONSEIL ENERGIE 27, rue de Vanves 92772 Boulogne-Billancourt

Detaylı

YOZGAT ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013-2023 TASLAK

YOZGAT ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013-2023 TASLAK YOZGAT ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013-2023 TASLAK IX. Bölge Müdürlüğü YOZGAT ġube Müdürlüğü KISALTMALAR AB AD AFAD AÍ AK AKUT ASPÍM AvS AY B Ba BB BSTM Cn CBS Cz ÇEKÜL Çġ D DB DG DGR DKMPGM DSÍ

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi YEŞİL YILDIZ: İNSANA, DOĞAYA, GELECEĞE YATIRIM

Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi YEŞİL YILDIZ: İNSANA, DOĞAYA, GELECEĞE YATIRIM Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi YEŞİL YILDIZ: İNSANA, DOĞAYA, GELECEĞE YATIRIM YEŞİL YILDIZ NEDİR? T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın başlattığı

Detaylı

The Importance of Eco-Friendly Accomodation Sector Management

The Importance of Eco-Friendly Accomodation Sector Management KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 45-51, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Konaklama Sektöründe Çevre Dostu Yönetimin Önemi Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

BOYA VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ GELİŞİM ÇALIŞTAYI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU. 24-25 Mart 2012, Antalya

BOYA VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ GELİŞİM ÇALIŞTAYI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU. 24-25 Mart 2012, Antalya BOYA VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ GELİŞİM ÇALIŞTAYI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU 24-25 Mart 2012, Antalya ÖNSÖZ Bu rapor, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve ĠKMĠB organizasyon ve desteğinde düzenlenerek,

Detaylı

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU ÇANAKKALE ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER Ġçindekiler

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014 BoytaĢ KSS Raporu 2 İçindekiler Rapor Hakkında... 2 Yönetim Mesajı... 3 KURUMSAL PROFĠLĠMĠZ... 5 Boytaş Mobilya Hakkında... 6 Dünya standartlarında Üretim...

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı

Yaşam. Kalitesinin Sağlanması. Sürdürülebilirlik Raporu 2014 Bosch Türkiye

Yaşam. Kalitesinin Sağlanması. Sürdürülebilirlik Raporu 2014 Bosch Türkiye Yaşam Kalitesinin Sağlanması Sürdürülebilirlik Raporu 2014 Bosch Türkiye 02 Değerli Paydaşlarımız, Sürdürülebilirlik, tüm küresel operasyonlarımızda olduğu gibi Bosch Türkiye de de günlük iş yapma biçimimizin

Detaylı

ENVE ENERJĠ. EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ

ENVE ENERJĠ. EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ ENVE ENERJĠ EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ Bu Yayın, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Verimli

Detaylı

KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet Desteği ile Vezir AraĢtırma ve DanıĢmanlık

Detaylı

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010, 51-74 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL Güneş SEYHAN*, Burcu Selin YILMAZ** ÖZET Sürdürülebilir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. KURUMSAL YÖNETİM 18 Risk Yönetimi 21 İç Denetim 22 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 37 Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim 47 Komiteler

İÇİNDEKİLER. KURUMSAL YÖNETİM 18 Risk Yönetimi 21 İç Denetim 22 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 37 Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim 47 Komiteler İÇİNDEKİLER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 02 Raporun Amacı ve Dönemi 02 Raporun Çerçevesi 03 Raporun İçeriği 04 Sürdürülebilirlik Vizyonu ve Stratejisi 06 Ekonomik Etkilerimiz 07 Çevresel Etkilerimiz 10 Sosyal Etkilerimiz

Detaylı

Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu Ġçindekiler 1. Kısaca Sasa... 4 1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 4 1.2. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler... 4 1.3. Yönetim

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 1.1.Projenin Gerekçesi Bu fizibilite etüdü, Fethiye Girmeler Köyü bölgesinde yapılması düģünülen 4 yıldızlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Vizyon 3 Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2020 Vizyonumuz 6 Rapor Kapsamı 8 Erdemir ve İsdemir Yönetim Sistemleri Politikası 9 Kurumsal Profil ve Ekonomik

Detaylı

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Başkan ve CEO Ortak Mesajı Kurumsal Profil Sürdürülebilir Yönetim Anlayışımız Çalışanlarımız Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimiz Çevre

Detaylı

Türkiye de Enerji Tasarrufu Potansiyelini Kullanmak

Türkiye de Enerji Tasarrufu Potansiyelini Kullanmak 52210 - TR Türkiye de Enerji Tasarrufu Potansiyelini Kullanmak Ocak 2011 Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü (ECSSD) Avrupa ve Orta Asya Bölgesi (ECA) Dünya Bankası Dokümanıdır Bu dokümanın dağıtımı sınırlıdır

Detaylı

İçindekiler ÇALIŞAN MUTLULUĞU. 2 Genel Müdür ün Mesajı

İçindekiler ÇALIŞAN MUTLULUĞU. 2 Genel Müdür ün Mesajı Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 1 İçindekiler 2 Genel Müdür ün Mesajı AYGAZ VE ENERJİ SEKTÖRÜ 6 Aygaz hakkında 8 Dünya LPG sektörü 8 Türkiye LPG piyasası ve Aygaz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 12 Kurumsal

Detaylı

PAPILLON HOTELS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

PAPILLON HOTELS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU PAPILLON HOTELS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 Sürdürülebilir turizm ve kalkınma konusunda sorumluluklarımızın bilincinde ve kararlıyız. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Kurumsal

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı