DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2013

2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER Yatırımların Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları 14 a- Genel Yatırım Uygulama Durum 14 b- Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar YILI PROJE UYGULAMALARI Devam Eden Projeler Tamamlanan Projeler 16 I-EĞİTİM SEKTÖRÜ Etüd Proje İşleri 16 Muhtelif İşler (Büyük Onarım) 17 Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımları, Yayın-Taşıt Alımı Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Fen Edebiyat Fakültesi İnşaat yapımı 28 II-SPOR SEKTÖRÜ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Atletizm Pisti Futbol Sahası) 29 III-SAĞLIK SEKTÖRÜ Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Bina inşaatı 29 Makine Teçhizat Alımı 30 IV-DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK-3) YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (EK-4) 2-3

3 Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince hazırlanması gereken, Üniversitemizin 2012 yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulamaların ve sonuçlarının, program ve revize ödeneklerin, harcamaların, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarının, uygulamada karşılaşılan sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerimizin yer aldığı 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır yılı Üniversitemizin yatırım bütçesi ve uygulanması açısından başarılı bir yıl olmuştur. Yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Üniversitemizin 2012 yılındaki yatırım projelerindeki ödenekler, 5018 sayılı Kanunun 20. ve 2012 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri ile Kalkınma Bakanlığı (Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) nın gerekli izinlerine istinaden ödenek eklenerek revize edilmiştir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yatırım programı çerçevesinde gerekli ihaleler düzenlenmiş ve ihaleler başarıyla sonuçlanmıştır. İhaleleri tamamlanan işler, her aşamada kontrol edilerek sıkı denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerler müdahaleler sonucunda mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir. Altyapı faaliyetlerimiz 2012 yılında da devam etmiştir. Büyük Onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümlerinde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır. Üniversitemizin merkez kampüsünün su teminini sağlayan depoları ile ısınma ve elektrik ile ilgili ünitelerinde gerekli tadilatlar ve imalatlar yapılmıştır. Birimlerin makine ve teçhizat, bilgi teknolojileri, taşıt vb. ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarınca, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 2012 yılı bütçelerinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır. Ayrıca, Merkezi Araştırma Laboratuarımızın binası geçici kabulü yapılmış olup, iç donanımına ait ihalelerin bir kısmı gerçekleştirilmiş bir kısmı da ödenek dahilinde 2013 yılında gerçekleştirilecektir. Sonuç olarak, her geçen yıl hızla büyümekte olan Üniversitemiz, 2012 yılında da belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla, özverili çalışmaları sonucu yatırım uygulamalarını başarıyla tamamlamıştır. Üniversitemizin kullandığı kaynakların tahsisinde ve mevcut hükümler çerçevesinde kamu yararına kullanımında emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla arz ederiz. Prof.Dr.Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Rektör 2

4 1. Genel Değerlendirme Üniversitemizin Stratejik Planındaki; MİSYONUMUZ Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir. VİZYONUMUZ Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinlerarası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak. 3

5 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAK Hedef yılına kadar Ön lisans/lisans/lisansüstü eğitimindeki öğretim programı ve ders içeriklerini güncellemek. Hedef Her yıl derslerde kullanılan öğretim yöntemlerini sürekli olarak geliştirmek. Hedef Her yıl en az bir defa öğretim elemanlarının ve idari personelin mesleki gelişimlerini destekleyecek faaliyet düzenlemek Hedef yılına kadar öğretim elemanları için performansa dayalı değerlendirme sistemini başlatmak Hedef Üniversitemiz kütüphanesinin kaynak(kitap, dergi, belge, online veri tabanları vb.) kapasitesini %100 artırmak. Hedef Her yıl akademik danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak. Hedef Öğretim üyesi başına düşen haftalık ders saatini her yıl azaltmak. Hedef Lisansüstü tez jürilerine, tez konusu ile ilgili olarak kurum içinden ve kurum dışından katılan farklı üye sayısını arttırmak. AMAÇ 1.2. EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AVRUPA BİRLİĞİ YÜKSEK ÖĞRENİM NORMLARI İLE UYUMUNU SAĞLAMAK Hedef yılına kadar Üniversitede Ön lisans/lisans/lisansüstü düzeyde yürütülen tüm dersleri içerik ve kredi değerleri açısından Avrupa Birliği yüksek öğrenim normlarına uygun biçimde düzenlenmek. Hedef yılına kadar lisans ve lisansüstü düzeyde uluslar arası öğrenci hareketliliğini akademik yılındakinin beş katına çıkarmak. Hedef Her yıl uluslar arası öğretim üyesi hareketliliğini %20 artırmak. 4

6 AMAÇ 1.3. YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI AÇMAK VE SAYILARINI ARTIRMAK Hedef yılına kadar Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu nda ve Orman Fakültesi nde yabancı dil hazırlık sınıfını açmak Hedef yılı sonuna kadar yabancı dil eğitimi süreçlerini daha güçlü bir temelde yürütebilecek kaynaklara sahip bir Yabancı Diller Yüksekokulu nu kurmak 2.BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 2.1. ULUSLAR ARASI ENDEKSLİ DERGİLERDE YAYIN SAYISINI ARTIRMAK Hedef Üniversitenin, uluslararası endeksli dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı sıralamasındaki yerini her yıl iyileştirmek. Hedef yılı sonuna kadar AB, TÜBİTAK, DPT vb kurumların fonları ile üretilen proje sayısını %50 artırmak. Hedef AB, TÜBİTAK, DPT vb kurumların fonları ile yürütülen projelerden üretilen yayın sayısını artırmak Hedef Diğer üniversiteler ve araştırma kurumları ile ilişkileri artırmak ve uluslararası bilgi ağlarına üye olmak. Hedef yılına kadar Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının faydalanabileceği proje geliştirme ve yayın yapma desteği verecek olan Akademik Destek Birimi ni oluşturmak. Hedef yılı sonuna kadar Lisansüstü tezlere dayalı yayınları %50 artırmak. Hedef İkinci (ortak) danışmanlık sistemine işlerlik kazandırmak. Hedef yılına kadar Üniversite çapında lisansüstü tezlere yönelik ödül sistemi oluşturmak. 5

7 AMAÇ 2.2. DİSİPLİNLER ARASI PROJE SAYISINI ARTIRMAK Hedef yılı sonuna kadar disiplinler arası yürütülen proje sayısını %50 artırmak Hedef Her bahar ve güz döneminde farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve ortak proje olanaklarını tartıştıkları toplantılar düzenlemek. AMAÇ 2.3. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEK VE BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIMI DESTEKLEMEK Hedef yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin katıldığı ulusal düzeyde bilimsel toplantı sayısını %50 arttırmak Hedef yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin katıldığı uluslararası düzeyde bilimsel toplantı sayısını %50 arttırmak Hedef Her yıl Üniversitemiz önderliğinde ve/veya ortaklığında en az 1 adet ulusal /uluslararası kongre veya sempozyum düzenlemek. Hedef Her yıl lisansüstü öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeydeki toplantılara katılmasını teşvik etmek. 3.TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAYA YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 3.1. İLİMİZİN VE BÖLGEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASINA KATKIDA BULUNMAK Hedef Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek Hedef Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek. 6

8 AMAÇ 3.2. İLİMİZ VE BÖLGEMİZ İNSANINA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK Hedef Her yıl İlimiz ve bölgemizdeki ilgili sağlık personelinin davet edildiği en az bir toplantı düzenlemek. Hedef Her yıl Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem çeşitliliğini artırmak. Hedef İl sağlık müdürlüğü ile acil, poliklinik ve diğer tedavi hizmetlerinin koordinasyonunda işbirliği yapmak Hedef Her yıl İlde çalışan aile hekimlerine yönelik en az bir kurs düzenlemek Hedef Bölge insanını sağlık alanında bilgilendirecek faaliyetler düzenlemek Hedef Her yıl İl ve/veya bölgede Üniversite önderliğinde en az bir sağlık projesi yürütmek. Hedef Üniversitemiz Hastanesi nden memnuniyet oranını 2012 yılı sonuna kadar ölçmek ve izlemek. Hedef yılına kadar hasta hakları birimini kurmak. Hedef Hastane çalışanlarına her yıl en az beş hizmet içi eğitim vermek. 4.KURUMSAL GELİŞMEYE YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 4.1. KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK Hedef Her yıl en az beş defa Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin Üniversiteye aidiyet duygusunu ve memnuniyetini artıracak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek. Hedef Üniversite birimlerinde çalışan akademik ve idari personelin görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlamak. Hedef yılına kadar mezunların istihdam durumunu izlemek, geliştirmek ve bu gelişimi kurumsal kimliğe yansıtmak üzere mezun iletişim ağı kurmak. 7

9 Hedef Üniversitenin yasal ve idari süreçlerinde ve temel uygulamalarında şeffaflığı artırıcı bilgi akışı sistemini oluşturmak. Hedef yılına kadar Üniversitemizde ISO 9001 kalite yönetim sistemine yönelik çalışmalara başlamak. Hedef Her yıl Üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunan yazılı, görsel ve işitsel etkinlikler düzenlemek. Hedef yılına kadar üniversitemiz bünyesinde Intranet kullanımını yaygınlaştırmak. Hedef yılı sonuna kadar üniversitenin stratejik yönetime geçmesinin sağlamak Hedef Her yıl (periyodik olarak) öğrenci memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek Hedef yılına kadar Üniversitemizde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimini oluşturmak. Hedef yılına kadar öğrencilerin ve Üniversite personelinin faydalanabileceği Kariyer Planlama ve Geliştirme Merkezi ni kurmak Hedef Personel ve öğrencilerin beslenme, barınma, temizlik, güvenlik ve kültürel faaliyetlerle ilgili temel yaşam koşullarını iyileştirmek. Hedef Üniversitemize bağlı tüm yerleşkelerin zorunlu giderlerinin(elektrik, ısınma vb) mali yönetimini etkili bir biçimde gerçekleştirmek Hedef Her yıl Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacını belirlemek ve personel sayısını %10 artırmak. AMAÇ 4.2. KAYNAK KULLANIM VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK Hedef e kadar ortak kullanılan derslik, atölye ve laboratuarların oranını artırmak Hedef yılına kadar üniversite bünyesinde evrak akış ve yazışmaların elektronik ortamda paylaşımını sağlayacak altyapıyı geliştirmek. Hedef Her yıl kaynak kullanım verimliliğinin sağlanabilmesi için personele düzenli bilgilendirme toplantıları düzenlemek. 8

10 Hedef yılına kadar üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif kaynaklarının halka açılımını sağlamak. AMAÇ 4.3. EĞİTİM ÖĞRETİM VE HİZMET BİNALARINI TAMAMLAMAK Hedef yılına kadar eğitim-öğretim ve hizmet binası olmayan Rektörlük, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi nin bina yapımlarına başlamak. Hedef yılına kadar yapımı süren derslik, atölye ve laboratuarların tamamlanmasını sağlamak Hedef yılına kadar sosyal, kültürel ve sportif gelişimi hızlandıracak yeni tesisleri tamamlamak. Hedef Araştırma ve uygulama hastanemizin 2014 yılına kadar makine-teçhizat ve iç donanımını tamamlamak. Hedef Üniversitemiz birimlerinin tüm demirbaş donanımlarını ve laboratuar ihtiyaçlarını karşılamak. AMAÇ 4.4. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK Hedef Derslikler, kütüphane ve diğer kapalı alanların teknolojik donanımını iyileştirmek. Hedef yılına kadar Üniversitemizin tüm birimlerinde IEEE 802.1X protokolünü aktif hale getirmek. Hedef yılı sonuna kadar web destekli eğitim programları (alıştırma, simülasyon vb.) uygulamasını başlatmak. Hedef yılına kadar kütüphanedeki elektronik veri kaynaklarının kullanımını %100 artırmak Hedef Üniversitemiz birim bazında ihtiyaç duyulan bilişim imkânlarını %50 arttırmak 9

11 AMAÇ 4.5. PAYDAŞLARLA SAĞLIKLI VE SÜREKLİ İLİŞKİLER KURMAK Hedef Her yıl iç ve dış paydaşların beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşmeleriyle ilgili aralıklı değerlendirmeler yapmak Hedef İç ve dış paydaşlarla iletişimi arttırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar Halkla İlişkiler Ofisi ni kurmak. Hedef yılına kadar bilimsel ve/veya popüler yayın birimleri oluşturmak. Hedef yılı sonuna kadar İnsan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak. 10

12 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları Üniversitemiz Özel Bütçeli bir kurumdur. 1) Özel Bütçe Gelirleri a. Hazine yardımı b. Öz gelirler (Örgün öğretim, II. Öğretim, Doktora, Yüksek Lisans ve Yaz Okulu harç gelirleri, Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan Bilimsel Araştırma Proje Payları, Lojman Kira Gelirleri ile Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ) 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Kullanım Amacı Toplam Kullanım Açıklama Alanı Orman Fakültesi m 2 Mevcut Teknik Eğitim Fakültesi m2 Mevcut Tıp Fakültesi (Morfoloji Binası) m 2 Mevcut Konuralp Kampüsü (Fen Edebiyat Fak.) m 2 Mevcut Mühendislik Fakültesi (A ve C Blok) m 2 Mevcut Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu m 2 Mevcut Merkezi Amfi ve Derslikler m 2 Mevcut Merkezi Araştırma Laboratuvarı m 2 Mevcut Rektörlük ve İdari Birimler Binası m 2 Mevcut Personel-Öğrenci Yemekhanesi ve Sosyal Tesis m 2 Mevcut Kafeterya 408 m 2 Mevcut Kütük ev 100 m 2 Mevcut Kreş 650 m 2 Mevcut Kapalı Spor Salon m 2 Mevcut Açık Spor Alanı m 2 Mevcut Yarı Olimpik Yüzme Havuzu m 2 Mevcut Teknopark m 2 Mevcut Isı merkezi m 2 Mevcut Tribünlü Futbol Sahası ve Atletizm Pisti m 2 Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi 150 m 2 Mevcut Lojmanlar (3 Blok-36 Daire) m 2 Mevcut Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Nükleer Tıp Dahil) m 2 Mevcut Düzce Meslek Yüksekokulu m 2 Mevcut Akçakoca Kampüsü m 2 Mevcut Gölyaka Kampüsü m 2 Mevcut Kaynaşlı Kampüsü m 2 Mevcut Gümüşova Kampüsü m 2 Mevcut Çilimli Kampusü m 2 Mevcut Cumayeri Kampusü m 2 Mevcut DAGEM Yığılca 185 m 2 Mevcut Toplam m 2 11

13 Birim Adı Derslik Sayısı (Ad.) Lab. Atölye Sayısı (Ad.) Öğrenci Sayısı Yatak Sayısı Tıp Fakültesi Orman Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakltesi İşletme Fakültesi Teknoloji Fakültesi Eğitim Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Akçakoca Tur.İşl.Otel.Y.Ok Düzce Meslek Yüksekokulu Akçakoca Meslek Yüksekokulu Gümüşova Meslek Yüksekokulu Cumayeri Meslek Yüksekokulu Çilimli Meslek Yüksekokulu Gölyaka Meslek Yüksekokulu Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Y.Ok Sosyal Bilimler Meslek Yüksekok Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü Araştırma ve Uygulama Hastanesi Toplam Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak, Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, Birimlerin makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılamak, Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak, Bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla çeşitli yayın ve kitap alımlarını gerçekleştirmek, Üniversitemizin 2012 mali yılında; 4 adet Eğitim, 2 adet Sağlık, 1 adet Spor ve 2 adet (DKH) Teknolojik Araştırma sektörü olmak üzere 9 adet proje ile fiziki mekan, araç, makine teçhizat ve çeşitli yayın ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina tadilatları ve bakım onarımları yapılarak hizmete sunulması ve çeşitli ünitelerin etüd projelerinin uygulamaya konulması hedeflenmiş olup, 12

14 Belirlenen hedefler çerçevesinde ödeneklerin % 73,32 lik kısmı kullanılarak; BESYO Çok Amaçlı Hizmet Binası, Merkezi Amfi ve Derslikler Binasının projesi tamamlanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi inşaatının yer teslimi yapılarak kaba inşaatı tamamlanmıştır. Kampus içerisindeki bakım onarım çalışmaları ile Çilimli Meslek Yüksekokulu, Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Cumayeri Meslek Yüksekokulu, Gümüşova Meslek Yüksekokulu ve Kaynaşlı Meslek Yüksekokullarında bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarının geçici kabulü yapılmıştır. Altyapı İkmal İnşaatı kapsamında; 1- İstinat duvarlarının yapımı (Geo Duvar) 2- Mühendislik Fakültesinin çevre düzenlemesi ve aydınlatma işlerinin yapımı 3- Trafo binası ve 2000 m 3 lük Su deposunun yapımı m2 rulo çim ve çim Sulama Sistemi yapımı 5- Su isale hattının tamamlanması 6- Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulunun yolu ve kanalizasyon hatlarının yapımı 7- Morfoloji binası önüne kadar Orman Fakültesi kavşağından yeni bir yol bağlantısı ve var olan yolun genişletilmesi, Spor tesislerine Rektörlük kavşağından yeni bir yol bağlantısı, yeni yapılanmaların olacağı batı cepheli yamaçlarda yol bağlantısı, yağmur suyu ve aydınlatmalarının yapılması, Rektörlük Binası kavşağından, Orman Fakültesi Dekanlık girişine kadar olan yol hattının tamamlanması, Yabancı Diller Yüksek Okulu binası önüne kadar olan yeni yol yapımı, yağmur suyu ve kanalizasyon bağlantıları yapılması; İşlerinin yapımı devam etmektedir. Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin ihtiyaç duyduğu büro mefruşatı donanımları sağlanmıştır. Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin derslik, kütüphane ve kapalı alanlarının teknolojik donanımları sağlanmıştır. Üniversitemiz kütüphanesinde elektronik veri kaynaklarına ulaşım sayısı arttırılmıştır. Üniversitemizin 2012 yılı bütçesinin (T) cetvelinde; 1 adet T-13 Kamyon (Merkezi Yönetim Bütçesi) 1 adet T-15 Ambulans (Döner Sermaye) 1 adet T-11/b Otobüs (Yurtiçi Hibe) Üniversitemize kazandırılmıştır. 13

15 Yılı Yatırım Uygulamaları a- Genel Yatırım Uygulama Durumu: Sektör Proje Sayısı 2012 Yılı Ödeneği (BİN TL) Eğitim * 2.500** Sağlık Yılı Nakdi Gerçekleşme (BİN TL) 2012 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) , *** 478 5,90 Spor DKHS Tek.Arş * TOPLAM %73,32 (*) 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 4 sıra nolu 2012 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. (**) 6363 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği Tertibinden aktarma yapılmıştır. (***) Döner Sermaye bütçesinden Eğitim Sektörü : ,00 TL. - Yatırımları Hızlandırma Öd. : ,00 TL. - Likit Karşılığı Ödenek Kaydı : ,00 TL. DKH Teknolojik Ararştırma : ,00 TL. - Gelir Fazlası Karşılığı Öd.Kaydı : ,00 TL Yılı Toplamı : ,00 TL. Üniversitemizin 2012 yılı yatırım programları başlangıç ödeneği; TL. olup, bu ödeneğe Likit Karşılığı Ödenek kaydı, Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek kaydı olarak eklenen ve Maliye Bakanlığınca Yatırımları Hızlandırma tertibinden aktarmalarla TL ilave ödenek sağlanmış ve toplam ödenek TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin % 73,32 kısmı harcanmıştır. Böylece Üniversitemizin 2012 yılı yatırım programı ödeneği ,00 TL iken, yıl içinde ,00 TL ödenek eklenmesi sonucu revize ödenek ,00 TL ye çıkmıştır. Ancak bu ödeneğin ,00 TL si harcanmıştır. Böylece nakdi gerçekleşme oranları, program ödeneğe göre % 88,93 revize ödeneğe göre ise % 73,32 olmuştur. 14

16 Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında; - Eğitim sektöründe nakdi gerçekleşme oranı, program ödeneğe göre % 129,87, revize ödeneğe göre ise % 97,50 olmuştur. Bu sektördeki diğer projelerde % 100 e yakın nakdi gerçekleşme sağlanırken, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında, Fen Edebiyat Fakültesi Binası inşaatının proje ve ihale sürecinin uzaması nedeniyle bu projenin oranı düşük gerçekleşmiştir. - Sağlık sektöründe, program ödeneği TL olan Hastane Ek Bina Projesinin etüt projesi tamamlanmış olup program ödeneğine göre harcama oranı % 5,90 olarak gerçekleşmiştir. Ek Bina inşaatının ihale işlemleri 2013 yılına kalmıştır. - DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründe; 2012 yılında bilimsel araştırma proje özel hesaplarında; Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesinde 2012 yılı ödeneği TL olup, ödeneğin tamamı özel hesapta izlenmektedir yılından devirle birlikte 2012 yılındaki toplam ödeneğin ,41 TL lik kısmı için açılan akredif işleminin yıl sonu yapılması sebebiyle, kapatma işlemi 2013 yılına kalmıştır. Rektörlük Bilimsel Araştırma projesinde özeneğin tamamı özel hesapta izlenmekte olup, 2012 yılı ödeneği TL dir yılında TL gelir fazlası ödenek kaydı ve 2011 yılından devir ile birlikte toplam ödeneğin harcanamayan ,29 TL lik kısmı 2013 yılına devir edilmiştir. b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 1-Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlik. 2- İhale mevzuatından dolayı ihale sürecinin uzun sürmesi. 15

17 Yılı Proje Uygulamaları: 2.1. Devam Eden Projeler Proje No Sektör Proje Adı Proje Sahibi 1993H Eğitim Kampüs Altyapısı Düzce Üniversitesi 2008H Eğitim Derslik ve Merkezi Birimleri Düzce Üniversitesi 2012I Sağlık Ek Bina İnşaatı Düzce Üniversitesi 1994H Eğitim(Spor) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Düzce Üniversitesi 2010K DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı Düzce Üniversitesi 2.2. Tamamlanan Projeler Proje No Sektör Proje Adı Proje Sahibi 2012H Eğitim Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Düzce Üniversitesi 2012H Eğitim Muhtelif İşler Düzce Üniversitesi 2012I Sağlık Muhtelif İşler Düzce Üniversitesi 2012K DKH Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. Düzce Üniversitesi Devam eden ve Tamamlanan Projeler ile ilgili aşağıda ayrıntılı tablolarla 2012 yılında yapılan faaliyetler gösterilmektedir. I-EĞİTİM SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO: 2012H PROJE ADI: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ NUMARASI 2012H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2012 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam yılında Etüt Proje için ayrılan ödenek ,00 TL dir. Bu ödenek ile Akçakoca MYO Bakım Onarım için plankote çalışması yapılmıştır. İmar Planı Tadilatı yapılmıştır. Hastane Ek Bina projesi için Zemin Etüdü yapılmıştır. Akçakoca İşletme Fak. Havalandırma ve Sıhhi Tesisat Projesi 16

18 Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı Şev Raporu hazırlatılmıştır. Akçakoca Yerleşkesi Hizmet Binası Onarımları kapsamında yapılacak asansör için proje çalışması yapılmıştır. Akçakoca İşletme Fakültesi İnşaatı için Zemin Etüdü yapılmıştır. ÜNİVERSİTEMİZİN 2012 YILI YATIRIM PROGRAMINDAKİ; 2012H PROJE NUMARALI MUHTELİF İŞLER PROJE ADI İLE TOPLAM TL ÖDENEK ÖNGÖRÜLMÜŞ OLUP, YIL İÇERİSİNDEKİ AKTARMA ve EKLEMELER İLE ÖDENEK MİKTARI TL OLMUŞTUR. BU ÖDENEĞİN TL Sİ HARCANMIŞTIR. HARCAMALARIN DOKÜMANLARI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR. 2- PROJE NO: 2012H PROJE ADI: MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI NUMARASI YERİ EĞİTİM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MUHTELİF İŞLER 2012H DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2012 Harcama BÜYÜK ONARIMI VE TADİLAT-MAKİNE TEÇHİZAT- BİLGİSAYAR DON.VE YAZ.-KÜTÜPHANE YAYIN ALIMI-TAŞIT Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi , yılı 2011H Muhtelif İşler Proje Numaralı ödeneğin dağılımı ; BİRİM KBÖ Eklenen Toplam Ödenek Harcama Yapı İşleri ve Teknik Daire Başk. (Büyük Onarım) Kütüphane ve Dok. Daire Başk.(Küt. Yayın) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(B.Onarım) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(Mak. Teç.) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı(Mak.Teçhizat) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı(Biliş.Tekn) TOPLAM

19 YAPILAN HARCAMA BİLGİLERİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Harcama Bilgileri Açık İhale Usulü İle yapılan İhaleler; 1- Akçakoca MYO Hizmet Binalarının Tadilatı İşi 2- Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Elektrik Tesisatı Kuvvetli Ve Zayıf Akım İlave İmalatları İşi 3- Kampus İçerisinde Bulunan Binalarda Yapılacak Tadilat İşleri İhaleleri yapılmıştır. Doğrudan Temin İle Yapılan Bakım-Onarım ve İşleri 1- Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulunda Fotoğraf Atölyesi yapılmıştır. 2- Akçakoca MYO Isıtma Probleminin Giderilmesi için Sirkülasyon Pompa Alım İşi 3- Gölyaka Meslek Yüksek Okulunda Tadilatlar yapılmıştır. 4- Teknik Eğitim Fakültesinde Dekanlık Odasında tadilatlar yapılmıştır. 5- Düzce Meslek Yüksek Okulu ve Morfoloji Binasında kısmi çatı onarımları yapılmıştır. 6- Morfoloji Binasında Boya İşleri Yapılmıştır. 7- Mühendislik Fakültesi Jeneratör Dairesini İzole Etme İşi yapılmıştır. 8- Düzce Meslek Yüksekokulu Yemekhanesinde Tadilat yapılmıştır. 9- Rektörlük Binasının Bodrum Katında Bulunan ÖSYM Sınav Merkezinin Depo Güvenliği İçin Gerekli Tadilatların Yapılmıştır. 10- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı na Ait Teknik Servis Odasının Elektrik Revizyonu işi yapılmıştır. 11- DAGEM de Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Yapılmıştır. 12- Kütüphane Binasında PVC yer Döşemesi ve Sürme Pencere işleri yapılmıştır. 13- Merkezi Araştırma Lab. Binası Havalandırma Sistemine Frekans Konventör ve Susturucu İmalatının Yapılmıştır. 14- Su Deposu ve Atık Su Arıtma Tesisi Tadilatları yapılmıştır. 15- Futbol Sahası Tribün Çıkışlarına Alüminyum Doğrama ve Cam Kapı Yapılmıştır. 16- Atık Su Arıtma Tesisinde bulunan Havalandırıcıların Tadilatı yapılmıştır. 17- Jeneratörlerin Periyodik Bakım İşi Yapılmıştır. 18- Kesintisiz Güç Kaynaklarına Bakım Yapılmıştır. 19- Morfoloji Binası 1. ve 4. Katta Laboratuvarlar Oluşturulmuştur. 20- Rektörlük Binasında Lavabo Altlarına Dolap Yapılmıştır. 21- Rektörlük Binasında Asansör Önüne Cam İmalatı Yapılmıştır. 22- Büyük Su Kuyusuna Pompa Alınmıştır. 23- Kaldırımlarda kullanılmak üzere engelli taşı alımı yapılmıştır. 24- Çilimli M.Y.O. Kantin Çatı Tadilatı yapılmıştır. 25- Geoduvar Üstüne Korkuluk Yapılmıştır. 26- Rektörlük ve İdari Birimler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına Kapı yapılmıştır. 27- Kreşe Doğalgaz çekilmiştir. 28- Otomasyon İşleri Yapılmıştır. 29- Yıllık Kazan Bakımları Yapılmıştır. 30- Elektrik Malzemesi Alımı yapılmıştır. 31- Vana Alımı yapılmıştır. 32- Sıhhi Tesisat Malzemesi Alınmıştır. 33- Sanat Tasarım Fakültesinde Boya İşi Yapılmıştır. 34- Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokuluna Sedye Bandı yapılmıştır. 18

20 35- Fakülte ve Yüksekokullardan gelen talepler doğrultusunda çeşitli bakım onarımlar yapılmıştır Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Harcama Bilgileri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Makine ve Teçhizat Alımı ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER ALINAN MALZEMELER TUTARI Kapalı Yüzme Havuzu, Futbol Sahası ve Kapalı Tabela Alımı ,00 TL Spor Salonu Kapalı Yüzme Havuzu Basınçlı Yıkama Makinesi, Hortum 3.439,70 TL ve Hortum Makarası Daire Başkanlığı ve Yabancı Diller YO Bilgisayar, Monitör ve Ses Sistemi ,30 TL Düzce MYO Fırın Alımı ,00 TL Sosyal Tesisler Buzdolabı, Klima ,00 TL Gölyaka MYO ve Yabancı Diller YO Masa, Sandalye ,32 TL Gölyaka MYO ve Eğitim Fakültesi Tabela Alımı ,00 TL Düzce Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Bakım Onarım Malzemeleri 876,52 TL Rektörlük Koltuk ve Sehpa 5.487,00 TL Daire Başkanlığı Tabela Alımı ,20 TL Rektörlük ve Mühendislik Fakültesi Tabela Alımı ,10 TL Daire Başkanlığı ve Bağlı Mutfaklar Kombi ve Matkap Alımı 8.496,00 TL Cumayeri MYO ve Kapalı Spor Salonu Kale ve Direk Alımı ,00 TL Kondisyon Salonu Malzeme Alımı ,00 TL Düzce MYO Yemekhanesi Bulaşık Makinesi ,58 TL Kapalı Spor Salonu ve Anaokulu Bayrak Direği 4.366,00 TL Daire Başkanlığı Yönlendirme Bariyeri 5.133,00 TL Yemekhaneler Salad Bar ve Servis Arabası ,00 TL Rektörlük, İşletme, Mühendislik, Teknoloji Tabela Alımı ,40 TL Fakültesi ve Merkezi Derslik Yabancı Diller YO ve Eğitim Fakültesi Tabela Alımı ,32 TL Daire Başkanlığı Spor Malzemesi Alımı 4.584,30 TL Senato Odası, Rektörlük ve Daire Başkanlığı Tabela Alımı ,10 TL Daire Başkanlığı Fotokopi Makinesi ,00 TL Futbol Sahası Oyuncu ve Yönetici Kulübesi ,10 TL Kantinler Koltuk ve Masa Alımı ,00 TL Daire Başkanlığı ve Konferans Salonu Bilgisayar Ekipmanı Alımı ,20 TL Kapalı Yüzme Havuzu Cankurtaran Koltuğu 2.441,45 TL Daire Başkanlığı ve Konferans Salonu Dolap, Masa ve Kürsü Alımı ,00 TL Sosyal Tesis Dolap Alımı ,00 TL Yemekhaneler Bulaşık Makinesi Alımı ,00 TL Yemekhaneler Salad Bar ,00 TL Konferans Salonu, Futbol Sahası ve Eğitim Tabela Alımı ,60 TL Fakültesi Futbol Sahası, Daire Başkanlığı ve Yabancı Diller Kanepe, Dolap Alımı ,00 TL YO Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Daire Projeksiyon Cihazı ve Fotokopi ,60 TL Başkanlığı Makinesi Mutfaklar Ocak ve Malzeme Alımı ,18 TL Yatçılık ve Yelken Sporları Topluluğu Römork 6.749,60 TL Konferans Salonu Ses Sistemi Alımı ,10 TL Merkezi Derslik, Yemekhane, Yabancı Diller Yo Dolap, Masa ve Kabin ,36 TL ve Konferans Salonu TOPLAM ,03 TL 19

21 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bakım Onarım İşleri ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER YAPILAN İŞ TUTARI Eğitim Fakültesi, Sosyal Tesisler ve Konferans Bölmelendirme ve parke döşeme ,40 TL Salonu Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Bakım ve onarım ,20 TL Fakültesi, Yüzme Havuzu ve Misafirhane Yemekhaneler Bakım ve onarım ,00 TL Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu Bakım ve onarım 5.818,14 TL Yemekhane, Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Bakım ve onarım ,00 TL Salonu Yüzme Havuzu, Düzce Meslek Yüksekokulu ve Bakım ve onarım 7.670,00 TL Yabancı Diller Yüksekokulu Sosyal Tesisler Bakım ve onarım ,60 TL TOPLAM ,34 TL İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Harcama Bilgileri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Makine ve Teçhizat Alımı ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER ALINAN MALZEMELER TUTARI KDV DAHİL Mühendislik Fakültesi Derslikleri ve sınavlar için Laboratuvar malzemeleri Alımı 4.212,60 TL Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı için Laboratuvar Tezgahı Alımı TL Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Malzeme Alımı 1.652,00 TL Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane Dolabı Alımı 8.920,80 TL Üniversite Lojmanlar ve Merkezi Derslikler Bölgesi IP Kamera sistemi Alımı 4.001,03 TL Orman Fakültesi Dekanlığı Malzeme Alımı ,76 TL Düzce M.Y.O Mobilya Dekorasyon Atölyesine Malzeme Alımları 8.012,20 TL Cumayeri Meslek Yüksekokulu Hidrolik Pnömatik Laboratuvar Eğitim ,00 TL Seti alımı Fen Edebiyat Fakültesi Motorlu Tırpan Makinesi Alımı 1.593,00 TL Düzce Üniversitesi Hizmet Araçları için Araç Takip Sistemi Alımı 8.130,20 TL Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgisayar Alımları ,00 TL Üniversitemiz Rektörlük Binasına Malzeme Alımları 5.988,50 TL Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı için Malzeme Alımları ,28 TL Mühendislik Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Malzeme Alımı ,50 TL Toplantı salonuna Cumayeri Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Eğitim Seti Alımı ,00 TL Otomasyon Bölümü için Üniversitemiz Etkinliklerinde Kullanılmak üzere Seyyar Sahne Alımı ,00 TL Düzce Üniversitesi DMO dan Araç (Traktör) Alımı ,60 TL Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü Malzeme Alımı ,28 TL Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 2 Kalem Laboratuvar Malzeme ,20 TL Üniversitemiz Birimleri için 122 Kalem Malzeme Alımı ,74 TL İK NO:2012/ Çilimli Meslek Yüksekokulu İP Kamera Sistemi Alımı 9.331,44 TL Düzce Üniversitesi Merkez Kampüsü Güvenlik giriş İP Kamera Sistemleri Alımı ,28 TL noktaları için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Malzeme Alımları 4.120,56 TL Düzce Üniversitesi Kar Küreme Bıçağı Alımı ,00 TL Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Malzeme Alımı ,52 TL Rektörlük Evrak Kayıt Birimi Malzeme Alımı ,60 TL Üniversitemiz Atatürk Posterleri için Çerçeve alımları 5.192,00 TL 20

22 Düzce Üniversitesi Bahçe Malzemeleri Alımı 1.528,10 TL Tıp Fakültesi ve Orman Fakültesi Dekanlıkları için Mefruşat Alımları 8.006,22 TL Düzce Üniversitesi DMO dan Bilgisayar ve Sunucuları ,61 TL Alımları Düzce Üniversitesi DMO dan Büro Makinaları Alımları ,75 TL Düzce Üniversitesi DMO dan okul mefruşatları Alımları 5.435,67 TL Düzce Üniversitesi DMO dan Büro Mefruşatı Alımları ,06 TL Üniversitemiz Kampüs Giriş noktaları için Kablosuz Taşıma Sistemi Alımı 8.673,00 TL Orman Fakültesi Dekanlığı Laboratuvar Malzemeleri ,00 TL Üniversitemiz Tüm Birimleri Askı Aparatı Alımları 1.438,42 TL Üniversitemiz Çeşitli Birimleri için Büro malzemeleri Alımları ,30 TL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Büro Makineleri Alımı 2.145,24 TL Tıp Fakültesi Dekanlığı Tezgah Alımı ,00 TL Birimlerinin ihtiyacı olan Büro aletleri Alımı 177,00 TL Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Perde Alımı ,20 TL Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Malzeme Alımı ,52 TL Düzce Üniversitesi DMO dan Bilgisayar Alımları ,84 TL Düzce Üniversitesi DMO dan Okul Mefruşatı alımları ,51 TL Düzce Üniversitesi DMO dan Büro Mefruşatı Alımı ,71 TL Düzce Üniversitesi DMO dan Büro Makinaları Alımları ,00 TL Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Malzeme Alımı 8.873,60 TL Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Harici Disk Alımı 5.251,00 TL Düzce Üniversitesi DMO dan ( Kamyon ) Alımı ,94 TL Rektörlük ve Bağlı Birimler Telefon Makinası Alımları ,00 TL Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Malzeme Alımı ,80 TL Düzce Üniversitesi Kar Küreme ve Tuz Serpme ,00 TL Mekanizması Alımı Düzce Üniversitesi Damperli Kasa Alımı ,00 TL Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Ağ Cihazları Alımı ,20 TL Düzce Üniversitesi Tüm birimleri Yazılım ve Donanım Alımları ,16 TL İKNO:2012/66247 Düzce Üniversitesi Atık Su ve İçme Su Analizleri için ,70 TL Laboratuvar Malzemesi Tıp ve Orman Fakülteleri ile Merkezi Araştırmalar Perde Alımları ,80 TL laboratuvarı Üniversitemiz Farklı Birim ve Fakültelerine Buzdolabı Alımları 3.764,20 TL Düzce Üniversitesi Çevre düzenlemesi için malzeme Alımı 3.348,00 TL Orman Fakültesi Büro Mobilya Malzemesi Alımı 8.925,52 TL Üniversitemize Bağlı Birimler için Baskı Makinası Alımı 9.434,10 TL TOPLAM: TL İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilişim Teknolojileri ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER ALINAN MALZEMELER TUTARI KDV DAHİL Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Alımı 7.501,01 TL Hukuk Müşavirliği Hukuk Bilgi Sistemi Alımı 5.000,00 TL Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü Bap yazılımına yeni modül eklenmesi 2.714,00 TL Merkez Kütüphanesi Otomasyon Programının Yıllık Bakımı 3.488,00 TL Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yazılım Alımı ,00 TL Üniversitemiz Tüm Birimleri Yazılım ve donanım alımları İKNO:2012/ ,00 TL Üniversitemiz Birimleri Yazılım Alımları 8.963,28 TL Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımı Alımı ,00 TL Üniversitemiz Tüm Birimleri Üniversitemiz Tüm Birimleri TOPLAM Yazılım ve Donanım Alımları İKNO 2012/66247 Yazılım ve Donanım Alımları İKNO 2012/ ,89 TL ,00 TL TL 21

23 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Harcama Bilgileri Palme basılı kaynak alımı Palme basılı kaynak alımı Palme basılı kaynak alımı Elektronik kaynak Springer veri tabanı Elektronik kaynak Wiley veri tabanı Elektronik kaynak Ebrary veri tabanı Elektronik kaynak Ebsco Discovery Services veri tabanı TOPLAM ,00 TL TL TL TL TL TL TL TL 3-PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2012 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) İnelsan İnş. Elek. San. Tic. Ltd. Şti. Tekbudak İnş.Mim. Müh. Ltd. Şti. Arıkan İnş. Taah. Tic. A. Ş. İş Ortaklığı 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı 4- KEŞİF BEDELİ : ,19 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU :Projeye Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ve Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşleri Projesinden ödenek aktarılmıştır yılı sonunda ihalesi yapılan Kampus Alt yapı İkmal İnşaatı projesine ihaleye yapılan itirazın süreci uzatması nedeniyle tarihinde başlanmıştır yılı ödeneği ,00 TL olan Projeye ,00 TL ek ödenek gelmiş ve ,00 TL de Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden aktarılmıştır. Proje kapsamında; 22

24 1- Futbol Sahasının istinat duvarı, Rektörlük ve İdari Birimler Binası, Nükleer Tıp Binası İstinat Duvarları (Geo Duvar) yapılmıştır. 2- Trafo Binası ve 2000 m3 lük Su Deposu yapımı devam etmektedir. 3- Mühendislik Fakültesini çevre düzenlemesi ve aydınlatma işlerinin yapımı devam etmektedir. 23

25 4- Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulunun yolu ve kanalizasyon hatları yapılmıştır m2 rulo çim ve çim Sulama Sistemi yapımı devam etmektedir. 6-. Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisatı için galerilerin yapımı tamamlanmıştır. 7- Morfoloji binası önüne kadar Orman Fakültesi kavşağından yeni bir yol bağlantısı ve var olan yolun genişletilmesi, Spor tesislerine Rektörlük kavşağından yeni bir yol bağlantısı, yeni yapılanmaların olacağı batı cepheli yamaçlarda yol bağlantısı, yağmur suyu ve aydınlatmalarının yapılması, Rektörlük Binası kavşağından, Orman Fakültesi Dekanlık girişine kadar olan yol hattının tamamlanması işleri yapılacaktır. 24

26 ALT YAPI İKMAL İNŞAAT KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER; 3- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2012 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) Tekbudak İnş. Mim. Müh. Ltd. Şti. - Doruk İnş. Taah. İth. Ve İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Spor Alanları Yanı Yaşam Alanı Peyzaj Düzenlemesi, Rektörlük Binası Ek Otopark Yapım İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,70 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 03/04/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 03/04/ İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi kapsamında tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde yer teslimi yapılan iş kapsamında Spor Alanları Yanı Yaşam Alanı Peyzaj Düzenlemesi büyük oranda tamamlanmıştır. 25

27 3- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2012 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) MRZ. MÜHENDİSLİK İNŞ. NAK. TURİZM. PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Kampus İçi Parke Yoların Onarımı İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,58 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU : Kampus Altyapı İkmal İnşaatı Projesi ödeneğinden yapılmıştır tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde sözleşmesi imzalanan iş kapsamında kampus içerisindeki parke yolların onarımı yapılmaktadır. 26

28 3- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2011 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) İTG. İZMİR TEKNOLOJİ GRUP ELK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Geoduvar Üstü Peyzaj Aydınlatma İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,75 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi ödeneğinden yapılmıştır tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokuluna giden yoldaki geoduvarın üstüne aydınlatma işleri yapılmıştır. 27

29 4- PROJE NO: 2008H PROJE ADI: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ) İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ) İNŞAATI: NUMARASI 2008H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2012 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2-SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) GAYDA İNŞAAT NAKLİYAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. KEREM ÖZCAN İŞ ORTAKLIĞI 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Derslik ve Merkezi Birimler (Fen Edebiyat Fakültesi) İnşaatı 4-KEŞİF BEDELİ : ,17TL 5-İHALE BEDELİ : ,00 TL 6-İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 09/03/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 09/03/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 25/07/ İNŞAATIN DURUMU : tarihinde ihalesi yapılmış ancak ihaleye yapılan itirazlar ve Alt Yapı İkmal İnşaatı kapsamında yapılan kazı çalışmalarının hava şartları nedeniyle planlanan sürede tamamlanamaması nedeniyle yer teslimi tarihinde yapılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatının kaba inşaatı tamamlanmıştır. 28

30 II-SPOR SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO: 1994H PROJE ADI: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ YAPIM İŞİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM (SPOR) PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ YAPIM İŞİ NUMARASI 1994H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2012 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Proje kapsamında en son tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde yapımına başlanan Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Tesisleri, Atletizm Pisti Ve Tribünlü Futbol Sahası) inşaatı İşi yapılmıştır yılında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. III-SAĞLIK SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO: 2012I PROJE ADI: EK BİNA İNŞAATI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR SAĞLIK PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI EK BİNA İNŞAATI ( m2) NUMARASI 2012I YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ - YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Program Revize Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Dış 2012 Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Harcama Gerçekleşme Yüzdesi ,97 Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Bina inşaatına projesi hazırlanmış olup inşaat ihalesi henüz yapılmamıştır. 29

31 2- PROJE NO : 2012I PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR SAĞLIK PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MUHTELİF İŞLER (DÖNER SERMAYE) NUMARASI 2012I YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ MAKİNE TEÇHİZAT BÜYÜK ONARIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2010 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam IV- DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO : 2010K PROJE ADI : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR DKH PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI NUMARASI 2010K YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2010 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam yılı başlangıç ödeneği TL olup, tüm ödenek harcanmıştır. 30

32 2- PROJE NO : 2012K PROJE ADI : REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR DKH PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ NUMARASI 2012K YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Harcama Yüzdesi Dış 2010 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam yılı başlangıç ödeneği TL olup, yıl içinde TL ödenek aktarılarak tüm ödenek harcanmıştır. 3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler: Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl belli orandaki artış dikkate alınmadan kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idaremizce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması Üniversitemiz açısından önemlidir. 31

33 Tarım Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından 4. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm İktisadi -Sosyal TOPLAM

34 Birim No(1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2011 Kümülatif Harcamalar (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) (+/-) (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Kuruluş Adı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM=4 Sektör Adı Eğitim/Spor Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Açık ve Kapalı 1994H Spor Tesisleri Çeşitli Ünitelerin 2012H Etüd Projesi H Kampüs Altyapısı Derslik ve 2008H Merkezi Birimler H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE TAŞIT HİBESİ 2012 Düzce Düzce Düzce (+) 2014 Düzce (+)(-) ** 3.911*** ** *** Düzce Muhtelif İşler ÖZEL GELİR 2012 Düzce Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2012 Düzce (+) 2479* TOPLAM *Gelir fazlası ödenek kaydı yapılmıştır. ** Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği Tertibinden aktarma yapılmıştır. ***Projeler arası aktarma yapılmıştır. 2

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2012 İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-9 YATIRIMLARIN FİNANSMAN

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 9 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 9 1.3. 2014 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C-

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL 26.03.2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 6 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 6 1.3. 2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2010 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2010 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2010 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2011 İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-9 YATIRIMLARIN FİNANSMAN

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 216 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 217 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2016 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2. KURULUŞUN MEVCUT

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME...1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları...1 1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen.. 3 1.3.1 Hedeflenen

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1. 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 S t r a t e j i G e l i ş t i r m e D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1Kuruluş Yatırımlarının

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YL YATRM PROGRAM PROJE AD YER (İL ve İLÇESİ) BAŞLAMA BİTİŞ YL PROJE TUTAR DŞ TOPLAM 2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA 2014 YATRM DŞ DŞ TOPLAM KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2013-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ Fiziksel Yapı

1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ Fiziksel Yapı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 02 1. GENEL DEĞERLENDİRMELER 03 1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 03 1.2. İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ 1.2.1. Fiziksel Yapı 1.2.2. Yerleşkeler 1.2.3. Yerleşke

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU MART 2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Doğudan Yükselen Işık İçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları...

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI AÇIK SPOR TESİSLERİ Yapımına 1999 yılında başlanan Açık Spor Tesisleri İnşaatında 2004 yılında açık alan spor tesisleri (tenis kortu, basketbol sahası) ile Tribün Binası kaba inşaatı tamamlanmıştır. Futbol

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C-

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2012 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI. Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 Kl.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI. Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 Kl. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI Sıra No Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 1990- Proje - Personel ve Öğrenci Yemekhanesi, Mimari 2 1990-

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 1.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 21, ÇANKIRI İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1.Üniversitemizin Vizyonu 2 2.2.Üniversitemizin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 1. Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ Genel Değerlendirme... 4 MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE FARKLILAŞMA ODAĞI Yılı Proje Uygulamaları...

YÖNETİCİ ÖZETİ Genel Değerlendirme... 4 MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE FARKLILAŞMA ODAĞI Yılı Proje Uygulamaları... 1 İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1. Genel Değerlendirme... 4 MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE FARKLILAŞMA ODAĞI... 4 KURULUŞUN MİSYONU... 4 KURULUŞUN VİZYONU... 4 TEMEL DEĞERLER... 4 FARKLILAŞMA ODAĞI...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C-

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2017 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2011 YATIRIM RAPORU Bilecik Üniversitesi Derslik Blokları Yapım İşi(19.000m²) Üniversitemiz derslik ihtiyaçlarını karşılamak üzere zemin ile birlikte 4 kattan oluşan

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti. 1 2. Genel Değerlendirme. 2 2. Genel Değerlendirme.. 2 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 2.2.Üniversitemizin Vizyonu... 2 2.3.Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri...

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri EK-3 Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. Genel Değerlendirme... 2 1.1. Kuruluşun

Detaylı

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI... 3 1.2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici. İlknur GÜNAYDIN

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici. İlknur GÜNAYDIN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici İlknur GÜNAYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Düzenleyen Oğuz ŞAHİNER Çevre Teknikeri İÇİNDEKİLER

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2013 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı