T.C. Milli Eğitim Bakanlığı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TIP SEKRETERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Milli Eğitim Bakanlığı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TIP SEKRETERİ"

Transkript

1 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TIP SEKRETERİ MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen MEGEP projesi kapsamında hazırlanmış ve basılmıştır. ANKARA 2007

2

3 İÇİNDEKİLER MESLEK STANDARDI ÖNSÖZ... 5 I. TIP SEKRETERİ... 9 MESLEK STANDARDI NEDİR?... 9 MESLEK STANDARDINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?... 9 MESLEK SEVİYE KRİTERLERİ II. MESLEK ADI: İŞLEMLER () III. KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE DONANIMLAR KULLANILAN ARAÇ VE DONANIMLAR GEREÇLER (MALZEMELER)...15 IV. BİLGİ VE BECERİLER V. TUTUM VE DAVRANIŞLAR VI. SIK, ZOR VE ÖNEMLİ İŞLEMLER SIK YAPILAN İŞLEMLER ZOR İŞLEMLER ÖNEMLİ İŞLEMLER...19 MESLEKİ ve BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ (PERFORMANS KRİTERLERİ) VII. YETERLİK (İŞLEM) ANALİZİ VII. YETERLİK (İŞLEM) ANALİZİ VIII. BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ IX. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ X. DEĞERLENDİRME KOŞULLARI XI. MESLEK TANITIM BİLGİLERİ MESLEĞİN MEVCUT DURUMU ve GELECEĞİ MESLEKLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞTIĞI MESLEKLER MESLEĞİN DİĞER İSİMLERİ MESLEKİ HASTALIK RİSKLERİ MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKÂNLARI MESLEĞİN ULUSLAR ARASI SINIFLAMALARI XII. MESLEK STANDARDI ÇALIŞMASINA KATKIDA BULUNANLAR... 91

4 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 4

5 Tıp Sekreteri ÖNSÖZ Bu meslek standardı; Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2002 yılında imzalanarak yürürlüğe giren finansman anlaşması çerçevesinde Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) İş Piyasası Bileşeni kapsamında Ocak 2007'de hazırlanmıştır. Türkiye'de son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve başta Gümrük Birliği üzere Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci hedeflenmiştir. 1990'lı yıllarda yaşanan hızlı küreselleşme süreci giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay alma yarışları, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur. Çalışanların iş değiştirme ve iş bulma ile doğrudan ilgili olarak iş gücü hareketliliğinin artırılması, iş gücü piyasasının şeffaflaştırılması ve verimliliğinin artırılması istihdam ile ilgili her türlü girişimde öne çıkmaktadır. Çalışma hayatının istediği ve ihtiyaç duyduğu bireylerin niteliklerinin tanımlanmasında iş yaşamında geliştirilen ve benimsenen meslek standartları büyük önem taşımaktadır. Bu standartlara uygun insan yetiştirilmesi ve istihdamı ancak meslek standartları hazırlandıktan sonra gerçekleştirilebilecektir. Bilindiği gibi bir ülkenin kalkınma potansiyeli insan kaynaklarının niteliği ile yakından ilgilidir. İleri teknolojiye dayalı günümüz bilgi toplumunda, eğitimli işgücü; ekonomiye rekabet gücü ve verimlilik artışı, üretime kalite kazandırmaktadır. Bu nedenle, istihdamın korunması ve devamı için; eğitim, yeniden eğitim ve yaşam boyu eğitim süreçleri büyük önem taşımaktadır. Günümüzde yetişkin kalifiye insan kaynağı hem bireyler açısından hem de firmalar açısından en temel rekabet unsuru olarak görülmektedir. Rekabet gücüne sahip işletmelerin mal ve hizmeti, coğrafi sınır tanımayan bir zamanda ve istenilen kalite standardına uygun olarak üretmesi gerekmektedir. Bu durum kaliteli işgücüne olan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır. Hızlı değişimlere uyum sağlayabilen işletmelerin en belirgin özelliklerinden birisi de yüksek kaliteli işgücüne sahip olmalarıdır. Bu nedenle; eğitim sistemlerinin işletmelerin işgücü taleplerine uygun hale getirilebilmesi, mezunlara işletmelerin talep ettiği niteliklerin kazandırılabilmesi ve bu bilgilere dayalı olarak işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda ülkemizdeki mesleki eğitim sistemlerinin etkinliğinin ve verimliliğini artırılması, meslek liseleri müfredatının ve eğitim programlarının işletmelerin sürekli değişen işgücü ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilebilmesi için bir dizi çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, işletmelerde mevcut ve gelecekteki açık işlerde çalışacaklara ait beceri ihtiyacının nitelik ve nicelik boyutuyla tespiti, meslekler ve beceriler seviyesinde talebin belirlenebilmesi ve gerekli bilgi ihtiyacının karşılanması için kapsamlı ve güncel araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu konudaki en önemli bilgi kaynağı işletmelerdir. İşyeri anketleri, işyeri ziyaretleri veya her ikisi kanalıyla bilgi toplamaya yönelik bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sistemde sosyal tarafların işçi ve işveren işbirliği büyük önem taşımaktadır. 5

6 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Küreselleşme, uluslararası bütünleşme ve artan rekabet işletmeleri başarılı olabilmek için hızla teknolojik değişime uyum sağlamaya yöneltmektedir. Ayrıca başarının daha çok bilgiye bağımlı hale gelmesi ile de firmaların nitelikli işgücüne olan ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Türkiye'de işgücü vasfının çok düşük olduğu ve işsizliğin en çok mesleki becerisi olmayanlar arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılması, refahın artırılması ve ona bağlı olarak işsizliğin azaltılması için iş piyasasının talep ettiği nitelik ve nicelikte işgücünü sağlayacak bir sistem hayati önem taşımaktadır. Elinizdeki meslek standardı, ülkemizde istihdam ve eğitim arasında sağlam köprüler kurmak, istihdamın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu meslek standardı; TIP SEKRETERİ meslek dalında 4. seviyede çalışan bir kişinin yapması gereken görev ve işlemler, kullanılan araç, gereç ve donanımlar, sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler, tutum ve davranışlar, mesleğe ait sık, zor ve önemli işlemler ile meslek tanıtım bilgilerini içermektedir. İŞKUR (MSK) ve TSE tarafından daha önce hazırlanmış olan meslek standartlarından da bu kapsamda yararlanılmıştır. Bu çalışmada uluslararası meslek standartları da incelenmiştir. Meslek Standartları hazırlama çalışmamıza teknik elemanlarını göndermek suretiyle destek veren işletmelere, proje sosyal ortakları olan TÜSİAD'a, DİSK'e, TÜRK-İŞ'e, TOBB'a, TESK'e, HAK-İŞ'e, MEKSA VAKFI'na, ve TİSK'e teşekkür ederiz. Bu meslek standardı Ocak 2007 tarihinde Ankara da alanlarında uzman sekiz meslek elemanı, bir üniversite öğretim elemanı üzere MEB-MEGEP' ten iş analiz uzmanı başkanlığında Sistem, İş, Süreç, Meslek Analiz (SİSMA) yöntemlerinin kullanıldığı, üç gün süren tenik bir çalışma sonucunda oluşturulmuştur. Son şekli verilen meslek standardı daha önce yapılmış olan meslek standartları ile karşılaştırılarak güncellenmiştir. Çalışmaların yürütülmesinde görev ve sorumluluklarından dolayı MEB Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK e, MEB Projeler koordinasyon Merkezi Başkanı Erdoğan SERDENGEÇTİ ye, MEGEP Türkiye Eş Yöneticisi Dr. Recep ALTIN ve Osman YALÇIN'a, MEGEP Meslek Standardı Danışmanı Dr. İrfan MISIRLI ya, MEGEP İş Piyasası Uzmanı Jan de VOOGD a, İş Piyasası Eş Uzmanı Mustafa AKSOY a ve İş Analiz Uzmanı Taşkın Fırat İNCE ye teşekkür ederiz. MEGEP İŞ PİYASASI GRUBU 6

7 Tıp Sekreteri T.C. M.E.B. MEGEP İŞ ANALİZ GRUBU MESLEK STANDARDI MESLEK ADI: TIP SEKRETERİ (4. Seviye) GÜNCELLEME TARİHİ: OCAK 2007 MEB-MEGEP MESLEK SINIFLAMASI KODU:

8 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 8

9 Tıp Sekreteri I. TIP SEKRETERİ MESLEK STANDARDI MESLEK STANDARDI NEDİR? Meslek standardı bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek standartları ayrıca; başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler üzere ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir. Bir meslek standardı genel olarak aşağıdaki hususları içermektedir: Standardın hazırlandığı seviye için yaygın olarak kullanılan mesleki unvan ve tanım Bir mesleğin gereklerini uygun olarak yerine getirmek için kişinin yapması gereken görev ve işlemler, Genel olarak kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar, Bir mesleğin gereklerini uygun şekilde yerine getirebilmek için kişinin sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışlar, Mesleğin uzmanlık dalları ile birlikte mevcut durumu ve gelecekte göstereceği eğilimler MESLEK STANDARDINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR? Meslek standardı hazırlanmasının başlıca amaçları: İş gücü piyasasında, belirli meslekte istihdam edilebilmek için iş gücünde aranan mesleki yeterlililkleri ortaya koymak, İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu, mesleki yeterlilikleri ortaya koyarak eğitim programcılarına müfredat hazırlamada yardımcı, Kişilerin söz konusu mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak sunulan mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim hizmetlerine destek vermek, Eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurularak, iş yaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısını artırmak, İş değiştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerine yardımcı, Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün, nitelikli iş gücü ile desteklenmesine yardımcı, 9

10 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Uluslararası normlara uygun, saygın ve güvenilir bir sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yardımcı, Bütün kesimlerce kabul gören mesleki yeterlilik belgesine sahip iş gücünün sayı ve oranını arttırmak, Mesleki yeterlilik belgelerine sahip iş gücü istahdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasına destek vermek, Mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli iş gücü hareketliliğini arttırmak, Uzun vadeli işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. MESLEK SEVİYE KRİTERLERİ SEVİYE 1: Küçük bir değişiklikle aynı şablonda devam eden (rutin) görevleri içeren meslekleri kapsar. Bu düzeyde çalışan kişiler dar fakat yararlı becerilere sahiptirler. Bu düzeyde uygulanması gereken çok katı standartlar ve/veya iş süreçleri bulunmaz. Değerlendirmeler genellikle, denetçi veya gerektiğinde öneriler veya açıklamalar la sorumlu olan daha üst düzey çalışanlarca yapılır. SEVİYE 2: Birden fazla sayıda değişiklik ve karmaşıklığı içeren, iş sürecindeki diğer çalışanlarla işbirliği yapma aktivitelerini içerebilecek meslekleri kapsar. Bu düzeyde çalışan kişiler, belirli bir standart ve önceden tanımlanmış bir beceriyi yüksek verimlilikte iş sürecinde pratik olarak yapabilen kişilerdir. Bu düzeydeki görevler, öncelikle materyallerin, makinelerin ve araçların kullanımında el becerisine dayalıdır. SEVİYE 3: Karmaşık (kompleks) ve rutin olmayan aktivitelerin olduğu meslekleri kapsar. Bu düzeyde çalışan kişiler, iş sürecindeki diğer çalışanlara (Seviye 1 ve 2) rehberlik ve kontrol etmek gibi işleri yapabilirler. Bu düzeydeki beceri ağırlıklı görevleri yapabilir. Problem çözme, karar verme, iş süreçlerini kavrama gibi zihinsel becerileri gösterebilirler. Bu düzeydeki aktiviteler, öncelikle el becerileri üzerinde yoğunlaşılarak oluşturulmakta ve özellikle meslekle ilgili prensipler, makineler, araçlar ve materyallere ilişkin karar verme ve/veya tanımlamaya dayalı uygulamalara ağırlık verilmektedir. SEVİYE 4: Geniş ölçüde karmaşık (kompleks), teknik veya profesyonel meslekleri kapsar. Bu düzeyde çalışan kişiler, geniş çaplı teknik operasyonları gerçekleştirmek, önemli bir düzeyde bireysel sorumluluğa sahip olarak, kaynakların kullanılması (tahsis edilmesi) ve iş sürecindeki diğer çalışanların işlerinden sorumlu gibi işleri yapabilirler. Bu düzeydeki aktiviteler, öncelikle denetlemeyi ve mesleğe ait farklı işleri yapan çalışanların/ çalışan gruplarının aktivitelerini koordine etmeyi kapsar. Bu düzeydeki beceriler, denetçilerin/nezaretçilerin sıklıkla kendisinden daha alt seviyelerde çalışanlara işi göstermeleri gerektiğinden, özellikle iş sürecindeki ilgili alanlarda materyallerin, araçların ve makinelerin pratik kullanımını kapsar. 10

11 Tıp Sekreteri SEVİYE 5: İleri seviyede karmaşık aktiviteleri (kompleks), stratejik yönetimi (talimatları), sıklıkla önceden belirlenemeyen içeriklere sahip meslekleri kapsar. Bu düzeyde çalışan kişiler, ileri seviyede bireysel sorumluluğa sahip olarak, sorumlu ve organizasyonun ilgili bir işlevine ait kişisel olarak sorumluluk almak gibi işleri yapabilirler. Bir işyerinde finansal ve uygulamaya yönelik aktiviteler içerisinde profesyonel düzeyde (eğitime dayalı) faaliyetler için gereken zihinsel becerilere sahiptirler. İş tasarımı boyutunun detaylarında ve üretim sürecinde üst düzey profesyonellere yardımcı olabilmek, sorumluluklarına dayalı olarak tavsiyede bulunabilmek ve iş sürecinin tamamlanmasında ürünün oluşturulması için gereken becerilere sahiptirler. SEVİYE 6: Tasarım Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Tekstil Teknoloğu, İş Etüdü Uzmanı, Üretim Plancısı vs. SEVİYE 7: Bölüm Yöneticisi, Avukat (Hukukçu), Yönetici Yardımcısı, Muhasebe Şefi, Ekonomist vs. SEVİYE 8: Yönetim Direktörü, Genel Müdür, Muhasebe Müdürü, Yüksek Mühendis 11

12 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi II. MESLEK ADI: TIP SEKRETERİ TANIM: Büro makinelerini kullanarak, büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, hasta ve tedavi hizmet işlemlerini yürütme, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. A B BÜRO YÖNETİMİ İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK HASTA İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK İŞLEMLER () A01 Çalışma ortamını düzenlemek A02 Araç gereç seçimini A03 Ofis makinalarının bakım ve onarımını sağlamak A04 Büro ekipmanlarını hazır hale getirmek A05 Fihrist hazırlamak ve güncellemek A06 Günlük çalışma programı A07 Yöneticinin günlük rutin işlerini takip etmek A08 Yöneticiyi günlük faaliyetler hakkında bilgilendirmek A09 Telefonla iletişimi sağlamak A10 Randevu vermek A11 Ziyaretçi kabulu A12 Yönetici ile görüşmek isteyenler arasında süzgeç görevi A13 Dokümanları bilgisayara aktarmak A14 Bilgileri işlevsel hale getirmek A15 Dokümanların kayıt defterine işlenmesini sağlamak A16 Alan ve yerleştirme etüdü A17 İş akışını gerçekleştirmek A18 İş basitleştirme tekniklerini uygulamak A19 Zaman ve hareket etüdü A20 Personele sevk ve izin kağıdı hazırlamak A21 Depo sayım ve takibini A22 Büro hostesliği A23 Yardımcı elemanların yaptığı işi kontrol etmek A24 Yönetici kararlarının uygulanabilirliğini sağlamak A25 Yöneticiyi temsil etmek A26 Yöneticinin yerine karar vermek A27 Ofis içi meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek B01 Hasta karşılamak B02 Hasta dosyası açmak B03 Sosyal güvencesine göre hastaya işlem B04 Hasta kayıt işlemlerini B05 ICD kodlarını bilgisayara girmek B06 Hasta tetkiklerini bilgisayara girmek B07 Servis yatış işlemlerini B08 Servis yatak kontrolü B09 Hasta kayıt defteri tutmak B10 Refakatçi kartı düzenlemek B11 Yatan hasta için randevu almak B12 Hasta taburcu işlemlerini B13 Ölen hasta taburcu işlemlerini B14 Basit muhasebe kayıtlarını tutmak B15 Acil servise başvuran ve yakını olmayan hasta eşyalarını zimmete almak 12

13 Tıp Sekreteri C D E F G İLETİŞİMİ SAĞLAMAK YAZIŞMA VE DOSYALAMA YAPMAK ARŞİVLEME İŞLEMLERİNİ YAPMAK ORGANİZASYON YAPMAK İSTATİSTİK İŞLEMLERİNİ YAPMAK İŞLEMLER () C01 Ofis içi bilgi akışı sağlamak C02 Gelen yazı ve mesajları yöneticiye iletmek C03 Hasta ile öngörüşme C04 Hasta hakkında toplanan bilgileri doktora bildirmek C05 Hasta ve hasta yakınlarını yönlendirmek C06 Bölümler arası iletişimi sağlamak C07 Ameliyathane içi ve dışı iletişimi sağlamak C08 Hasta naklinde ambulans isteğinde bulunmak C09 Yardıma muhtaç kimseleri gerekli yerlere bildirmek C10 Başka tedavi kurum ve resmi makamlardan hastalar hakkında istenilen bilgileri vermek C11 Halkla ilişkilerde şikayet ve memnuniyetleri yazılı olarak almak C12 Basın ve medya ilişkilerinin düzenlenmesini sağlamak C13 Reklam ve sponsorluk faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamak C14 Kriz ortamında koordinasyonu sağlamak C15 Yardımcı personeli yönlendirmek D01 Kurum içi yazışmaları D02 Kurum dışı yazışmaları D03 Gelen-giden evrak kaydı D04 Gelen-giden evrakları dosyalamak D05 Tek imzalı hekim raporu yazmak D06 Heyet raporu yazmak D07 Taburcu notu (epikriz) yazmak D08 Tıbbi dokümanları dosyalara yerleştirmek D09 Tedavisi biten hastaların dosya kaydını D10 İstek formu yazmak E01 Dosyaların arşiv sistemine uygun yerleştirilmesini sağlamak E02 Arşive gerekli olan malzemeyi belirlemek E03 Dosyası bulunamayan hastaya model dosya açmak E04 Doküman güvenliğini sağlamak E05 Yıpranmış dosyaları yenilemek E06 İmha edilecek dosyaları tasnif etmek E07 Adli vaka dosyalarını ayrı arşivlemek E08 Bilimsel çalışma nedeniyle istenen dosyaların zimmet kaydını E09 Ölen hasta dosyalarını ayırarak farklı bir arşivleme E10 Resmi kanallar tarafından istenilen hasta dosyalarının onaylı kopyalarını göndermek E11 Dosyaların geri dönüşümünü takip etmek E12 Bölümlere işlemsiz hasta dosyası vermek F01 Toplantı organizasyonu F02 Seyahat organizasyonu F03 Konferans, sempozyum ve bilimsel etkinlikleri düzenlemek F04 Sosyal faaliyetlerin organizasyonunu G01 Periyodik olarak bölüm gelir istatistiği almak G02 Periyodik olarak yatan hasta istatistiği almak G03 Periyodik olarak çıkan hasta istatistiği almak G04 Periyodik olarak poliklinik hasta istatistiği almak G05 Periyodik olarak ölen hasta istatistiği almak G06 Hasta sınıflandırması (demografik) yaparak istatistik almak G07 Hastalık tanı sınıflandırması 13

14 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi H MESLEKİ GELİŞİM FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK İŞLEMLER () H01 Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmak H02 Kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip etmek H03 Toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak H04 Yayın ve Gelişmeleri Takip Etmek 14

15 Tıp Sekreteri III. KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE DONANIMLAR KULLANILAN ARAÇ VE DONANIMLAR GEREÇLER (MALZEMELER) 1. Bilgisayar 1. Ajanda 2. Bluetooth 2. CD 3. Cep Telefonu 3. Daksil 4. Cilt Makinesi 4. Daktilo Silgisi 5. Çağrı Cihazı 5. Daktilo Şeridi 6. Delgi 6. Disket 7. Dijital fotoğraf makinası 7. Dosya 8. Dikte Makinesi (Diktafon) 8. Dosya Kağıdı 9. Elektrikli ve/veya Mekanik Daktilo 9. Döner levha 10. Evrak Çantası 10. Evrak Kayıt Rehberi 11. Evrak İmha Makinesi 11. Evrak sepetleri 12. Faks 12. Fihrist 13. Firma Kaşesi 13. Firma Antetli Kağıt 14. Flash Bellek 14. Hasta çıkış evrakı 15. Fotokopi Makinesi 15. Hasta dosyası 16. Harita 16. Hasta tanıtım kartı 17. Hesap Makinesi 17. Hastalık tanı formları 18. İmla Klavuzu 18. İmza Klasörü 19. İnternet bağlantısı 19. İstem formları 20. İntranet 20. Kırtasiye malzemeleri* 21. Kamera 21. Karbon Kağıdı 22. Kanun ve yönetmelikler 22. Kartvizit albümü 23. Müzik Seti 23. Kaşe 24. Pano 24. Klasör 25. Para kasası 25. Masa (Cep) günlüğü 26. Post makinası 26. Matbu evrak 27. Projeksiyon cihazı 27. Not Defteri 28. Protokol listesi 28. Rehber 29. Ses kayıt cihazı 29. Röntgen istek formu 30. Slayt Makinesi 30. Slayt 31. Sözlük(Türkçe) 31. Sticker 32. Sözlük(Yabancı dil) 32. Takvim 33. Tarayıcı(scanner) 33. Toner 34. Telefon 34. Tahlil istek formu 35. Telefon Rehberi 35. Tetkik istek formu 36. Telefon santrali 36. Yatış evrakı 37. Teleks 38. Telsiz 39. Tepegöz 40. Tercihe Bağlı Ofis Programları 41. Tıbbi terimler sözlüğü 42. Video 43. Webcam 44. Yazıcılar 45. Zarf Açacağı 46. ICD Kitapçığı * Kalem, kalem açacağı, silgi, kalemlik, ataç, mürekkep, toplu iğne, post-it, makas, bant, yapıştırıcı, zarflar 15

16 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi IV. BİLGİ VE BECERİLER 1. Araç, gereç ve ekipman 2. Arşiv düzenleme 3. Beden dilini kullanabilme 4. Bilgi analizi 5. Bilgi toplama 6. Bilgi transfer 7. Bilgileri işlevselleştirme 8. Bilgisayar 9. Denetim ve izleme 10. Dinleme 11. Dosyalama ve arşiv 12. Ekip içinde çalışma 13. İkna 14. İletişim 15. İnsan psikolojisi 16. İş akışı düzenleme 17. İş basitleştirme 18. İş bölümü ve dağıtma 19. İşyeri çalışma prosedürleri 20. Kalite kontrol prensipleri 21. Karar verme 22. Kavrama 23. Kayıt tutma 24. Kıyaslama becerisi 25. Koordinasyon 26. Kriz yönetim 27. Liderlik 28. Malzeme 29. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi 30. Mesleki terim 31. Mesleki yabancı dil 32. Mesleki yayınları takip 33. Ofis otomasyonu 34. On parmak klavye 35. Organizasyon 36. Öğrenme 37. Öğretme 38. Planlama 39. Problem çözme 40. Protokol 41. Randevu düzenleme 16

17 Tıp Sekreteri 42. Servis yapma becerisi 43. Stres yönetimi 44. Temel muhasebe 45. Temsil 46. Türkçe yi iyi konuşup yazabilme 47. Veri güvenliğini sağlama 48. Yaratıcılık 49. Yazışma teknikleri 50. Yazma 51. Yönlendirme 52. Zaman yönetimi 17

18 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi V. TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Açık fikirli 2. Başkalarının fikirlerine saygılı 3. Bilgili 4. Çalışkan 5. Çevre korumaya karşı duyarlı 6. Çok yönlü düşünmek 7. Dedikodu yapmamak 8. Dış görünüşe özen göstermek 9. Dikkatli 10. Disiplinli 11. Dürüst 12. Düzenli 13. Empati sahibi 14. Etkili ve güzel konuşmak 15. Güleryüzlü 16. Görgülü 17. Görüşme isteyenler arasında eleme 18. Hoşgörülü ve iyimser 19. İdealist 20. İleri görüşlü 21. İlkeli 22. İnsan ilişkilerine özen göstermek 23. İnsiyatif sahibi 24. İş disiplinine sahip 25. İş güvenliğine dikkat etmek 26. İşyeri çalışma prensiplerine uymak 27. İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 28. Kaliteye dikkat etmek 29. Kararlı 30. Kendine güven duymak 31. Mantıklı düşünmek 32. Meslek ahlakına sahip 33. Misafirperver 34. Nazik 35. Objektif 36. Örgüte bağlı 37. Pratik 38. Planlı ve organize 39. Rasyonel 40. Sabırlı 41. Sır saklamak 42. Soğukkanlı 43. Sorumluluk sahibi 44. Temiz ve bakımlı 45. Titiz 46. Tutarlı 47. Uyumlu 48. Verimli 49. Yardımsever 50. Yeniliklere açık 51. Zamanı iyi kullanmak 18

19 Tıp Sekreteri VI. SIK, ZOR VE ÖNEMLİ İŞLEMLER Çalışma grubu mesleğe ait işlemleri belirleyerek işlemler arasından sık yapılan, zor ve önemli işlemleri anket yöntemiyle tespit etmiştir. Tespit edilen bu işlemler; eğitim programlarının daha detaylı hazırlanması amacına yöneliktir. İŞLEM NO SIK YAPILAN İŞLEMLER 1. B01 Hasta karşılamak 2. A09 Telefonla iletişimi sağlamak 3. B04 Hasta kayıt işlemlerini 4. C01 Ofis içi bilgi akışı sağlamak 5. A01 Çalışma ortamını düzenlemek 6. C05 Hasta ve hasta yakınlarını yönlendirmek 7. A13 Dökümanları bilgisayara aktarmak 8. B06 Hasta tetkiklerini bilgisayara girmek 9. B02 Hasta dosyası açmak 10. A10 Randevu vermek ZOR İŞLEMLER 1. B13 Ölen hasta taburcu işlemlerini 2. F02 Seyahat organizasyonu 3. F03 Konferans, sempozyum ve bilimsel etkinlikleri düzenlemek 4. F01 Toplantı organizasyonu 5. C14 Kriz ortamında koordinasyon sağlamak 6. G06 Hasta sınıflandırması (demografi) yaparak istatistik almak 7. E07 Adli vaka dosyalarını ayrı arşivlemek 8. G04 Periyodik olarak poliklinik hasta istatistiği almak 9. E04 Döküman güvenliğini sağlamak 10. B05 ICD kodlarını bilgisayara girmek ÖNEMLİ İŞLEMLER 1. C01 Ofis içi bilgi akışı sağlamak 2. D03 Gelen-giden evrak kaydı tutmak 3. B02 Hasta dosyası açmak 4. C14 Kriz ortamında koordinasyon sağlamak 5. E04 Doküman güvenliğini sağlamak 6. C06 Bölümler arası iletişimi sağlamak 7. A06 Günlük çalışma programı 8. B13 Ölen hasta taburcu işlemlerini 9. B06 Hasta tetkiklerini bilgisayara girmek 10. H01 Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmak 19

20 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 20

21 Tıp Sekreteri T.C. M.E.B. MEGEP İŞ ANALİZ GRUBU MESLEKİ ve BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ (PERFORMANS KRİTERLERİ) MESLEK ADI : TIP SEKRETERİ MEB.MEGEP MESLEK SINIFLAMASI KODU :

22 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 22

23 Tıp Sekreteri VII. YETERLİK (İŞLEM) ANALİZİ MESLEK ADI: TIP SEKRETERİ TANIM: Büro makinelerini kullanarak, büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, hasta ve tedavi hizmet işlemlerini yürütme, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. A BÜRO YÖNETİMİ İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK A01 Çalışma ortamını düzenlemek A02 A03 A04 A05 A06 Araç-gereç seçimi Ofis makinalarının bakımını ve onarımını sağlamak Büro ekipmanlarını hazır hale getirmek Fihrist hazırlamak ve güncellemek Günlük Çalışma Programı Yapmak İŞLEM BASAMAKLARI A0101 A0102 A0103 A0104 A0105 A0106 A0201 A0202 A0203 A0204 A0205 A0301 A0302 A0303 A0304 A0305 A0401 A0402 A0403 A0404 A0501 A0502 A0503 A0504 A0505 A0506 A0507 A0601 Yerleşim planı hazırlamak Ofis malzemelerinin düzenlemesini Çalışma ortamının fiziksel koşullarını düzenlemek Masa düzenlemesi İletişim araçlarının hazır olmasını sağlamak Kullanılacak araç gerecin hazır olmasını sağlamak Eksik malzemeleri belirlemek Sipariş formu düzenlemek İstekte bulunmak Malzemelerin satın alınmasını sağlamak Malzemelerin kontrolünü Arıza ve eksiklikleri tespit etmek Arıza ve eksiklikleri gidermeye çalışmak Giderilemeyen arıza ve eksiklikleri ilgililere bildirmek Garanti kapsamında olan arızaları firma yetkililerine bildirmek Garanti belgelerini hazırlamak Kullanılacak formları hazırlamak Büro makinalarını açmak Kullanılacak programları etkin hale getirmek Eksiklik ve arıza durumunda yetkililere bilgi vermek Araç gereci hazırlamak Birim ve departmanların adres,telefon,e-posta vb. numaralarını kaydetmek Etkin kişilerin isim, görev, adres,vb. bilgilerini kaydetmek Genel, özel,kurum içi ve dışı tel. rehberi hazırlamak Özel gün, resmi ve dini bayramları kaydetmek Değişen ve yenilenen bilgileri kaydetmek Kurumla ilgisi kalmayanlara ait bilgileri arşive kaldırmak ya da imha etmek Yapılacak işlerin listesini ARAÇ-GEREÇ DONANIM 2.Kırtasiye Malzemeleri 2.Matbu evrak 3.Kırtasiye Malzemeleri 4.Fotokopi kağıdı 5.Faks kağıdı 6.Toner 7.Kartuş 1.Telefon 2.Bilgisayar 3.Rehber 1.Matbu evrak 2.Telefon 3.Takvim 4.Kaşe 5.Bilgisayar 6.Yazıcı 7.Kırtasiye malzemeleri 2.Matbu evrak 3.Ajanda 4.Masa takvimi 5.Telefon 6.Masa (cep) günlüğü 7.Telefon Rehberi 2.Ajanda 3.Masa takvimi BİLGİ VE BECERİLER TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1.Araç, gereç ve 1.Dikkatli ekipman 2.Titiz 2.Malzeme 3.Sistemli 1.Malzeme Bilgisi 2.Araç, gereç ve ekipman 3.İşyeri çalışma prosedürleri 1.Araç, gereç ve ekipman 2.Bilgisayar 3.İletişim 4.Malzeme 1.Malzeme 2.İşyeri çalışma prosedürleri 3.İş basitleştirme 4.İş akışı düzenleme 1.Bilgi analizi 2.Bilgi toplama 3.Bilgi transfer 4.Bilgileri işlevselleştirme 5.Kayıt tutma 1.İş akışı düzenleme 1.Dikkatli 2.Titiz 3.Sistemli 4.Bilgili 1.Dikkatli 2.Düzenli 3.İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 1.Dikkatli 2.Disiplinli 3.Düzenli 4.Zamanı iyi kullanmak 5.Planlı ve organize 1.Sorumluluk sahibi 23

24 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi A07 A08 A09 Yöneticinin Günlük Rutin İşlerini Takip Etmek Yöneticiyi günlük faaliyetler hakkında bilgilendirmek Telefonla iletişimi sağlamak İŞLEM BASAMAKLARI A0602 A0603 A0604 A0605 A0606 A0607 A0608 A0609 A0610 A0701 A0702 A0703 A0704 A0705 A0706 A0707 A0708 A0801 A0802 A0803 A0804 A0805 A0806 A0901 A0902 A0903 İşlerin zaman dilimleri içinde gerçekleşecek kısımlarını belirlemek İş kollarını ve yapılacak işlerin türünü ve iş birimi olarak miktarını belirlemek Saptanan işlerin hangi birimlerde nasıl ve kimler tarafından yapılacağını belirlemek İşbirliği veya koordinasyon yapacak birimleri belirlemek Direktif,standart, koşul ve ilgili diğer çizelgeleri eklemek İş programının hazırlanmasında ve uygulanmasında ihtiyaç duyulan araç ve gereçleri temin etmek Programlanan işleri iş akış planında göstermek İş programını yöneticinin onayına sunmak İş programını ilgililere dağıtımını sağlamak Yapılacak işlerin tümünü listelemek Zaman tablosunu hazırlamak Tamamlanmamış işlerin notlarını almak Kişisel işler için zaman ayarlamak Kritik işleri belirlemek Toplantı ve randevuları önem sırasına göre listelemek Ertesi günün çalışma programını hazırlamak ve onaya sunmak Randevu ve konuk föyünü hazırlamak ve sunmak Yönetim günlüğünü tutmak Yöneticiye randevularını bildirmek Yöneticiye toplantılarıyla ilgili bilgi vermek İş akışı ve planıyla ilgili yöneticiye bilgi vermek Acil çözümlenmesi gereken işler hakkında bilgi vermek Rutin işler hakkında yöneticiye bilgi vermek Gelen aramalara yanıt vermek Yapılacak aramaları gerçekleştirmek Telefonda hitap kurallarına uygun davranmak ARAÇ-GEREÇ DONANIM 4.Fotokopi makinası 5.Kırtasiye malzemeleri 2.Ajanda 3.Masa takvimi 4.Fotokopi makinası 5.Kırtasiye malzemeleri 2.Hazır formlar 3.Ajanda 4.Masa takvimi 5.Telefon 6.Masa (cep) günlüğü 7.Ajanda 1.Telefon 2.Fihrist 3.Kartvizit albümü 4.Kırtasiye Malzemeleri BİLGİ VE TUTUM VE BECERİLER DAVRANIŞLAR 2.İş basitleştirme 2.Zamanı iyi kullanmak 3.İş bölümü ve 3.İş disiplinine dağıtma sahip 4.İşyeri çalışma 4.Planlı ve prosedürleri organize 5.Karar verme 6.Koordinasyon 7.Organizasyon 1.Denetim ve izleme 2.İş akışı düzenleme 3.İş basitleştirme 4.Kalite kontrol prensipleri 5.Kayıt tutma 6.Kıyaslama becerisi 7.Koordinasyon 8.Organizasyon 9.Planlama 10.Zaman yönetimi 11.Randevu düzenleme 1.Dinleme 2.Ekip içinde çalışma 3.İkna 4.İletişim 5.İnsan psikolojisi 6.Beden dilini kullanabilme 7.Yönlendirme 1.İletişim 2.Kayıt tutma 1.Sorumluluk sahibi 2.Zamanı iyi kullanmak 3.İş disiplinine sahip 4.Planlı ve organize 1.Zamanı iyi kullanmak 2.Verimli 3.Uyumlu 4.Tutarlı 5.Planlı ve organize 6.İnsan ilişkilerine 7.özen göstermek 8.Güleryüzlü 9.Empati sahibi 10Etkili ve güzel konuşmak 11.Dikkatli 12.Düzenli 1.İnsan ilişkilerine özen göstermek 2.Nazik 3.Sabırlı 24

25 Tıp Sekreteri A10 A11 A12 A13 Randevu vermek Ziyaretçi kabulu Yönetici ile görüşmek isteyenler arasında süzgeç görevi Dokümanları bilgisayara aktarmak İŞLEM BASAMAKLARI A0904 A0905 A0906 A0907 A0908 A0909 A0910 A1001 A1002 A1003 A1004 A1005 A1006 A1007 A1101 A1102 A1103 A1104 A1105 A1106 A1107 A1108 A1109 A1110 A1201 A1202 A1203 A1204 A1205 A1301 A1302 A1303 A1304 A1305 A1306 A1307 Telefon aktarma kurallarına uygun davranmak Nezaket kurallarına uygun davranmak Fihrist ve kartvizitlik oluşturmak Telefon görüşmeleri kayıt formu oluşturmak Gelen telefonları yöneticiye bağlamadan önce değerlendirmek Gelen telefonları ilgiliye yönlendirmek Yöneticinin bulunmadığı durumlarda gelen aramalar için gerekli notları almak Randevu kayıtlarını kontrol etmek Randevu işlemi için karşılıklı zamanı ve yeri belirlemek Randevuyu kaydetmek Randevuyu ilgililere iletmek Randevu için gereken belge varsa hazırlamak Randevu ile ilgili değişiklikleri izlemek Randevuyu ilgililere hatırlatmak Protokol ve nezaket kurallarını bilmek Protokole tabi kişileri ayakta karşılamak Gülümseyerek selamlamak Yardımcı olmayı teklif etmek Konuğun amacını öğrenmek ve yetkisi dahilindeyse istediği bilgileri vermek Randevulu konukların randevu saatini kontrol etmek Beklemesi gereken konuklara yer göstermek Yöneticinin odasına alınacak konuklara eşlik etmek Randevusuz gelen konukların taleplerini yöneticinin verdiği önemi ve konuyu dikkate alarak değerlendirmek Konuğa ait bilgileri not etmek Yönetici ile görüşmek isteyenlerle ön görüşme Yöneticinin kabul ettiği görüşmeler için randevu vermek Yetkisini aşmayan konularda bilgi vermek Yaptığı görüşmelerle ilgili not almak Aldığı notları yöneticiye iletmek Bilgisayarı hazır hale getirmek Dokümanları tasnif etmek İlgili programları etkin hale getirmek Verileri bilgisayara işlemek Girilen verileri kontrol etmek Verileri kaydetmek Güncellenmesi gereken bilgiler üzerinde gerekli düzeltmeleri ARAÇ-GEREÇ DONANIM 5.Not defteri 6.Bilgisayar 7.Rehber 8.Cep Telefonu 9.Çağrı Cihazı 1.Ajanda 2.Telefon 3.Masa takvimi 4.Bilgisayar 5.Rehber 2.Ofis ortamı 3.Randevu defteri 4.Fihrist 5.Hatırlatma kartları 2.Fihrist 3.Telefon 4.Not Defteri 5.Ajanda 6.Kırtasiye malzemeleri 2.Matbu evrak 3.Tarayıcı BİLGİ VE BECERİLER 3.Türkçe yi iyi konuşup yazabilme 4.İkna 5.Telefonla iletişim 1.Telefon ile iletişim 2.Protokol kuralları 3.Güzel ve etkili konuşma 4.Randevu alma ve verme kuralları 1.Randevu düzenleme 2.Protokol 3.Temsil 4.İletişim 5.Beden dilini kullanabilme 1.Problem çözme 2.Randevu düzenleme 3.Temsil 4.Zaman yönetimi 5.Karar verme 2.Bilgi analizi 3.On parmak klavye TUTUM VE DAVRANIŞLAR 4.Zamanı iyi kullanmak 5.İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 1.Sır saklama 2.Zamanı etkili kullanma ilkelerine uyma 3.Dikkatli titiz ve sabırlı olma 4.Nezaket kurallarına uyma 1.İnsan ilişkilerine özen göstermek 2.Misafirperver 3.Nazik 4.Güleryüzlü 5.Görüşme isteyenler arasında eleme 1.Çok yönlü düşünmek 2.Dikkatli 3.Görüşme isteyenler arasında eleme 4.İnisiyatif sahibi 1.Dikkatli 2.Bilgili 3.Planlı 4.Pratik 25

26 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi A14 Bilgileri işlevsel hale getirmek A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 Dökümanların kayıt defterine işlenmesini sağlamak Alan ve yerleştirme etüdü İş akışını gerçekleştirmek İş basitleştirme tekniklerini uygulamak Zaman ve hareket etüdü Personel sevk ve izin kağıdı hazırlamak Depo sayım ve takibini İŞLEM BASAMAKLARI A1401 A1402 A1403 A1404 A1405 A1501 A1502 A1503 A1504 A1601 A1602 A1603 A1604 A1605 A1701 A1702 A1703 A1704 A1801 A1802 A1803 A1804 A1901 A1902 A1903 A1904 A1905 A2001 A2002 A2003 A2004 A2005 A2101 A2102 A2103 A2104 Bilgileri toplamak Bilgileri kontrol etmek Bilgileri kaydetmek Bilgileri sınıflandırmak Bilgileri yazdırmak Dökümanları biraraya getirmek Dökümanları sınıflandırmak Kayıt defterini hazır hale getirmek Dökümanları ilgili kayıt defterine işlemek Ofis içerisinde eşyaları hareket ekonomisi tekniğine uygun yerleştirmek Ofiste kullanılacak eşya ve malzemeyi seçerken ergonomi ilkesine göre hareket etmek Ofiste kullanılacak renklerin kurumun imajına uygun olmasını sağlamak Kullanılacak mefruşatın fazla abartıya kaçmadan mütevazi bir görünümde olmasını sağlamak Ofis içi dekorasyon düzenlemelerini yaparken yöneticisinin fikir ve zevklerini dikkate almak iş akım şemasını hazırlamak İş akım şemasını doldurmak ve analiz etmek iş akım şemasını onaya sunmak İş akımı şemasını ilgili kişi ve birimlere iletmek iş basitleştirme şemasını hazırlamak İş basitleştirme şemasını doldurmak ve analiz etmek iş basitleştirme şemasını onaya sunmak İş basitleştirme şemasını ilgili kişi ve birimlere iletmek Zaman standartlarını belirlemek Hareket standartlarını belirlemek Zaman ve hareket standartlarını uygulamak Zaman standartlarının uygulanabilirliğini denetlemek Hareket standartlarının uygulanabilirliğini denetlemek Sağlık karnesini kontrol etmek Sevk kağıdı düzenlemek İzin kağıdı düzenlemek İzin kağıdını imzaya sunmak Tarih ve sayı numarası vermek İlaç sayımı Matbu evrak sayımı Sarf malzemesi sayımı Demirbaş sayımı ARAÇ-GEREÇ DONANIM 2.Yazıcı 3.Kayıt defterleri 4.Matbu evrak 1.Kayıt defteri 2.Matbu evrak 3.Kırtasiye malzemeleri 1.Araç gereçlerin tamamı 2.Dosya kağıdı 3.Cetvel 4.Kırtasiye malzemeleri 2.Dosya kağıdı 3.Cetvel 4.Kırtasiye malzemeleri 2.Kırtasiye malzemeleri 3.Masa takvimi 4.Ajanda 1.Kayıt defteri 2.Matbu evrak 3.Kırtasiye malzemeleri 1.Kayıt defteri 2.Matbu evrak 3.Kırtasiye malzemeleri BİLGİ VE BECERİLER 2.Bilgi analizi 3.On parmak klavye 1.Güzel yazma becerisi 2.Kayıt tutma 1.Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi 2.Ofis otomasyonu 3.İşyeri çalışma prosedürleri 4.İş akışı düzenleme 5.İnsan psikolojisi 6.Hareket ekonomisi 7.Ergonomi 8.Örgüt kültürü 1.İş akım tekniği 2.Analiz etme 3.İletişim 1.İş basitleştirme 2.Analiz etme 3.letişim 4.Organizasyon 1.Bilgi analiz 2.İş yeri çalışma prosedürleri 3.Planlama 4.Organizasyon yapma 1.İletişim 2.Kayıt tutma 3.Dinleme 4.On parmak klavye 1.Denetim ve izleme TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1.Dikkatli 2.Bilgili 3.Planlı 4.Pratik 1.Dikkatli 2.Bilgili 3.Planlı 4.Pratik 1.Düzenli 2.İş güvenliğine dikkat etmek 3.İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 4.Zamanı iyi kullanmak 5.Açık fikirli 6.Çok yönlü düşünmek 7.Kaliteye dikkat etmek 8.Planlı ve organize 9.Titiz 10.Verimli 1.Dikkatli 2.İş disiplinine sahip 1.Düzenli 2.Çok yönlü düşünmek 3.Dikkatli 4.İş disiplinine sahip 1.Düzenli 2.Çok yönlü düşünmek 3.Dikkatli 4.İş disiplinine sahip 5.Yeniliklere açık 1.Dikkatli 2.Sorumluluk sahibi 3.Titiz 1.Dikkatli 2.Sorumluluk sahibi 3.Titiz 26

27 Tıp Sekreteri A22 A23 A24 A25 Büro hostesliği Yardımcı elemanların yaptığı işi kontrol etmek Yönetici kararlarının uygulanabilirliğini sağlamak Yöneticiyi temsil etmek İŞLEM BASAMAKLARI ARAÇ-GEREÇ DONANIM BİLGİ VE BECERİLER A2105 Kırtasiye sayımı 2.Kayıt tutma 3.Malzeme A2201 Yöneticinin talebi doğrultusunda 1.Ofis ortamı 1.Malzeme hareket etmek 2.Bilgisayar 2.Servis yapma A2202 Yöneticinin ve konukların 3.Ofis yanında kalması gerektiği otomasyon durumları tespit etmek araçları A2203 Yöneticinin ve konukların kullanacağı materyali hazırlamak ve kullanmalarına yardım etmek A2204 Yönetici odasını konuk durumuna göre düzenlemek A2205 Yöneticinin görüşmede kullanacağı dökümanları hazır ederek dosyalamak A2206 Konuklara dağıtılacak dökümanların yeterli sayıda kopyalarını hazırlamak ve sunmak A2301 A2302 A2303 A2304 A2305 A2401 A2402 A2403 A2404 A2405 A2406 A2407 A2408 A2409 A2501 A2502 A2503 A2504 A2505 A2506 A2507 Verilen görevlerin anlaşılmasını sağlamak İşin gerekli biçimde yapılmasını sağlamak İşin verilen kişi tarafından yapılmasını sağlamak İşin zamanında yapılmasını sağlamak Yapılan işin doğruluğunu kontrol etmek Yönetici kararlarını niteliklerine göre ayırmak Kararların uygulama planını hazırlamak Kararların uygulama maliyetlerini çıkarmak Yönetici kararlarının yasalara ve işletme düzenlemelerine uygunluğunu incelemek Kararların uygulanabilmesi için araç gereç seçimi Kararları ilgili birim ve kişilere ulaştırmak Kararların uygulama aşamalarını takip etmek Kararların uygulama sonuçlarını kontrol etmek Kararların uygulama sonuçlarını analiz etmek Yöneticinin yokluğunda işlerin verimli yürümesini sağlamak Yapılan görüşmeler ile ilgili notlar almak ve dosyalamak Gelen belgeleri yöneticiye sunmak üzere dosyalamak İnisiyatif kullanmak İvedi işler için yöneticinin direktifiyle hareket etmek Yöneticinin yokluğunda imza yetkisini kullanmak Yetkisini aşan durumlar için yöneticiye danışmak üzere beklemek 2.Kırtasiye malzemeleri 2.Telefon 3.Fotokopi makinası 4.Faks 5.Ajanda 2.Ajanda 3.Dosya 4.İmza Sirküleri 1.Yönlendirme 2.Denetim ve izleme 1.Denetim ve izleme 2.Yönlendirme 3.Kalite kontrol prensipleri 4.İkna 5.İletişim 6.Karar verme 7.Finansman 8.Muhasebe Bilgisi 1.Temsil 2.Liderlik 3.Karar verme TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1.Misafirperver 2.Nazik 3.Güleryüzlü 1.Disiplinli 2.İş güvenliğine dikkat etmek 3.Sorumluluk sahibi 4.Hoşgörülü ve iyimser 5.Empati sahibi 6.Objektif 7.Meslek ahlakına sahip 1.Tutarlı 2.Rasyonel 3.Disiplinli 4.İş yeri çalışma 5.Prensiplerine uymak 6.Kararlı 7.Dikkatli 8.Pratik 1.Dikkatli 2.Sorumluluk sahibi 3.İnisiyatif sahibi 4.Bilgili 5.Kararlı 6.Disiplinli 27

28 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi B HASTA İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK A26 Yöneticinin yerine karar vermek A27 B01 B02 B03 B04 Ofis içi meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek Hasta Karşılamak Hasta Dosyası Açmak Sosyal Güvencesine Göre Hastaya İşlem Yapmak Hasta Kayıt İşlemlerini Yapmak İŞLEM BASAMAKLARI A2601 A2602 A2603 A2604 A2605 A2701 A2702 A2703 A2704 A2705 A2706 A2707 A2708 B0101 B0102 B0103 B0201 B0202 B0203 B0204 B0301 B0302 B0303 B0304 B0305 B0306 B0307 B0401 B0402 B0403 Durumu saptamak Olması gereken durumu belirlemek Mevcut durum ve olması gereken arasında karşılaştırma Gerektiğinde düzeltici eylemleri gerçekleştirmek Seçenekler arasında uygulanabilir olanı ortaya koymak Aksaklığın nedenlerini belirlemek Aksaklığın giderilmesi konusunda yardım almak İşgücünü belirlemek Zamanı hesaplamak ve ayarlamak Maliyet hesabını Aksaklıktan etkilenen kişi ve birimlere bilgi vermek Ortaya çıkan zaman kaybını telafi etmek İş kaybını telafi etmek Hastaya kimlik bilgilerini sormak Hastanın tanı bilgilerini almak Hastayı yönlendirmek Hastanın açık dosyasının olup olmadığını bilgisayar ortamında kontrol etmek Açık dosyası varsa kimlik bilgilerini kontrol etmek Açık dosya için yazılı bir belge ilearşive yönlendirmek Açık dosyası yok ise kimlik bilgileri ile dosya numarası ve dosya vermek Hastanın sosyal güvencesinin olup olmadığını sormak Hastanın sosyal güvencesi varsa sağlık karnesi kontrolü Sosyal güvencesine göre ilgili kurumdan provizyon almak Sevk kağıdına işlem Sosyal güvencesi yoksa ücret almak Alınan ücret karşılığı makbuz vermek Sosyal güvencesi olup sevk kağıdı olmayan hastalar için kimlik karşılığı işlem Poliklinik ve yatan hastalar için yazılı kayıt tutmak Dosya numarasını bilgisayara girmek Sosyal güvencesine göre sevk bilgilerini bilgisayara işlemek ARAÇ-GEREÇ DONANIM 2.Ajanda 3.Kırtasiye Malzemeleri 4.Telefon 2.Yazıcı 3.Telefon 4.Faks 2.Matbu evrak 3.Kırtasiye malzemeleri 2.Matbu evrak 3.Kırtasiye malzemeleri 2.İnternet 3.İntranet 4.Kırtasiye malzemeleri 5.Matbu evrak 6.Post makinesi 7.Kaşe 2.Matbu evrak 3.Kırtasiye malzemeleri 4.Kaşe BİLGİ VE BECERİLER 1.Temsil 2.Kavrama 3.Karar verme 4.Bilgi toplama 5.Bilgi analiz İletişim 1.Planlama 2.Kurum örgüt yapısı 3.Koordinasyon 4.Kavrama 5.Kriz yönetim 6.Bilgi toplama 7.Zaman yönetimi 8.Problem çözme 2.Kayıt tutma 3.Dinleme 4.İnsan psikolojisi 2.Kayıt tutma 3.Dinleme 4.İnsan psikolojisi 2.Kayıt tutma 3.Dinleme 4.İnsan psikolojisi 5.inisiyatif kullanma 1.İnsan psikolojisi 2.Kavrama 3.Dinleme TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1.İnisiyatif sahibi 2.Dikkatli 3.Disiplinli 4.Bilgili 5.Sorumluluk sahibi 1.İleri görüşlü 2.Pratik 3.Sistemli 4.Planlı ve organize 5.Dikkatli 1.Güleryüzlü 2.Nazik 3.Hoşgörülü 4.Becerikli 1.Güleryüzlü 2.Nazik 3.Hoşgörülü 4.Becerikli 1.Güleryüzlü 2.Nazik 3.Hoşgörülü 4.Becerikli 1.Güleryüzlü 2.Nazik 3.Hoşgörülü 4.Becerikli 28

29 Tıp Sekreteri B05 B06 B07 B08 ICD Kodlarını Bilgisayara Girmek Hasta Tetkiklerini Bilgisayara Girmek Servis Yatış İşlemlerini Yapmak Servis Yatak Kontrolü Yapmak İŞLEM BASAMAKLARI B0404 B0405 B0406 B0407 B0501 B0502 B0503 B0504 B0601 B0602 B0603 B0604 B0605 B0701 B0702 B0703 B0704 B0705 B0706 B0707 B0708 B0709 B0710 B0711 B0801 B0802 B0803 Poliklinik veya yataklı servis bölümünü bilgisayara girmek İlgli bölümün doktorunu bilgisayara girmek Tarih ve sayı numarası vermek Poliklinik ve yatan hastalar için hasta tanıtım kartı düzenlemek Poliklinik veya yatan hastaların tanı bilgilerini almak ICD kod kitapçığı ile konulan tanı bilgilerini karşılaştırmak Ön tanıyı belirlemek bilgisayara kayıt etmek Doktora danışılarak belirlenen kesin tanıyı bilgisayara kayıt etmek Doktor tarafından yazılan tetkiklerin doktor kaşesini kontrol etmek Sosyal güvencesine göre tetkik bilgilerini bilgisayara kaydetmek Kaydedilen belgeye protokol numarası vermek Kaydedilen belgeye işlem görmüştür kaşesi basmak Hastayı ilgili labaratuar ve bölümlere yönlendirmek Doktor tarafından yazılan hasta yatış formunu doktor kaşesini kontrol etmek Yatış verilen bölümden teyid almak Sosyal güvencesi için ilgili kurumdan provizyon almak Sevkli hastalar için sevk kağıdına işlem Ücretli hastalar için yatış öncesi teminat almak Teminat karşılığında makbuz vermek Hastanın ilgili servise yatak kabulünü Yatış bilgilerini bilgisayarda ilgili programa aktarmak Hasta yatış kartı düzenlemek Yatış kağıdını kaşelemek Hastayı ilgili servise yönlendirmek Doktor tarafından yatışı verilen ve yatış işlemini onaylatmış olan hastaların dosya ve belge kontrolünü Bilgisayarda yatış kaydı kontrolü Servise yatışı verilen hastanın odaya kabulünü sağlamak ARAÇ-GEREÇ DONANIM 1.ICD kitapçığı 2.Bilgisayar 3.Kırtasiye malzemeleri 4.Kaşe 5.Matbu evrak 2.Kırtasiye malzemeleri 3.Matbu evrak 4.Kaşe 5.Hasta dosyası 6.Hasta tanıtım kartı 2.Kırtasiye malzemeleri 3.Matbu evrak 4.Kaşe 5.Hasta dosyası 6.Hasta tanıtım kartı 2.Kırtasiye malzemeleri 3.Matbu evrak 4.Hasta tanıtım kartı 5.Hasta dosyası BİLGİ VE BECERİLER 4.Bilgisayar 1.İnsan psikolojisi 2.Kavrama 3.Dinleme 4.Bilgisayar 5.Mesleki terim 6.Bilgi analiz 1.İnsan psikolojisi 2.Kavrama 3.Dinleme 4.Bilgisayar 5.Mesleki terim 6.Bilgi analiz 1.İnsan psikolojisi 2.Kavrama 3.Dinleme 4.Bilgisayar 5.Mesleki terim 6.Bilgi analiz 1.İnsan psikolojisi 2.Kavrama 3.Dinleme 4.Bilgisayar 5.Mesleki terim 6.Bilgi analiz TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1.Güleryüzlü 2.Nazik 3.Hoşgörülü 4.Becerikli 1.Güleryüzlü 2.Nazik 3.Hoşgörülü 4.Becerikli 1.Güleryüzlü 2.Nazik 3.Hoşgörülü 4.Becerikli 1.Güleryüzlü 2.Nazik 3.Hoşgörülü 4.Becerikli 29

30 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi B09 Hasta Kayıt Defteri Tutmak B10 B11 B12 Refakatçi Kartı Düzenlemek Yatan Hasta İçin Randevu Almak Hasta Taburcu İşlemlerini Yapmak İŞLEM BASAMAKLARI B0901 B0902 B0903 B0904 B0905 B1001 B1002 B1003 B1004 B1005 B1006 B1101 B1102 B1103 B1104 B1105 B1201 B1202 B1203 B1204 B1205 B1206 B1207 B1208 B1209 B1210 Periyodik olarak sağlık kurumuna ayaktan ve yatan hastaların kimlik bilgilerini kayıt etmek Tarih belirtmek Tanı yazmak Tedavi sürecini ve yapılan işlemleri belirtmek Bir sonraki muayene için randevu tarihini işlemek Yanında refakatçi kalması gerekli hasta için doktor tarafından düzenlenen belgenin kaşe kontrolünü Sosyal güvencesine göre hastaya işlem Sosyal güvencesi olan hastalar için servis doktorundan hastanın yanında refakatçi kalabileceğine dair rapor istemek Sosyal güvencesi olmayan hastalardan ücret talep etmek Ücret karşılığı makbuz vermek Hasta yakını için refakatçi kartı düzenlemek ve kaşelemek Serviste yatan ve tedavisi gereği konsültasyon istenen hastalar için doktor tarafından doldurulan belgenin kaşe kontrolünü İlgili bölümle irtibata geçmek Zorunlu hallerde radyolojik tetkik yapılacak olan hastalar için ilgili birimden makine ve personel teminini sağlamak Randevusu alınan tetkik kağıdını bilgisayara kaydetmek Randevusu alınan tetkik kağıdına kaşe basmak Hasta dosyasını teslim almak Hasta taburcu notu (epikriz) ve yatak raporu kontrolü Hasta taburcu notu(epikriz) ve yatak raporu olmayan hastaları ilgili servisin doktoruna yönlendirmek Taburcu edilecek hastaların hasta kartlarını bulmak Hasta kartlarını hasta dosyasına yerleştirmek Sosyal güvencesi olmayan ve ücretli olarak işlemleri yapılan hastaların tetkik ve tedavi işlemlerini kontrol etmek ve eksik olanları bilgisayara işlemek Sosyal güvencesi olmayan ve ücretli olarak işlem yapılan hastanın tedavi giderlerini hesaplamak Hesaplanan miktarı hasta/hasta yakınına bildirmek Ücret almak Makbuz kesmek ARAÇ-GEREÇ DONANIM 1.Kayıt defteri 2.Bilgisayar 3.Matbu evrak 4.Hasta dosyası 5.Hasta tanıtım kartı 2.Matbu evrak 3.Kaşe 4.Post Makinesi 1.Telefon 2.Bilgisayar 3.Matbu evrak 4.Kırtasiye Malzemeleri 5.Kaşe 2.Matbu evrak 3.Dosya 4.Kırtasiye malzemeleri 5.Evrak kayıt defteri 6.Kaşe 7.Hasta çıkış evrakı BİLGİ VE BECERİLER 1.İnsan psikolojisi 2.Kavrama 3.Dinleme 4.Bilgisayar 5.Mesleki terim 6.Bilgi analiz Bilgisi 2.Malzeme Bilgisi Bilgisi 2.Malzeme Bilgisi 3.Mesleki Terim Bilgisi 4.İletişim Yeteneği 5.İşyeri Çalışma Prensipleri Bilgisi 2.Dosyalama ve arşiv 3.İletişim 4.İnsan psikolojisi 5.İşyeri çalışma prosedürleri 6.Mesleki terim 7.Problem çözme 8.Stres yönetimi 9.Temel muhasebe 10.Yönlendirme TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1.Güleryüzlü 2.Nazik 3.Hoşgörülü 4.Becerikli 1.Düzenli 2.Disiplinli 3.İşyeri çalışma prensiplerine uymak 1.Bilgili 2.Disiplinli 3.Düzenli 4.Dikkatli 5.İnsan ilişkilerine özenli 1.Dikkatli 2.Disiplinli 3.Dürüst 4.Düzenli 5.Etkili ve güzel konuşmak 6.İnsan ilişkilerine özen göstermek 7.İnisiyatif sahibi 8.İşyeri çalışma prensiplerine uymak 9.Meslek ahlakına sahip 10.Planlı ve organize 11.Pratik 30

31 Tıp Sekreteri B13 B14 Ölen Hasta taburcu işlemlerini Basit Muhasebe Kayıtlarını Tutmak İŞLEM BASAMAKLARI B1211 B1212 B1213 B1214 B1215 B1216 B1217 B1218 B1219 B1301 B1302 B1303 B1304 B1305 B1306 B1307 B1308 B1401 B1402 B1403 B1404 B1405 B1406 B1407 B1408 Taburcu edilecek hastanın bilgisayar ortamında servis taburcu işlemlerini Taburcu belgesi düzenlemek Taburcu belgesine kaşe Taburcu belgesini hasta/hasta yakınına teslim etmek Taburcu belgesi ile birlikte hasta/hasta yakınını taburcu olabilmeleri için servise yönlendirmek Hasta dosyasını düzenlemek Faturalanacak olan evrakları dosyadan alıp ilgili birime kayıtlı olarak göndermek Hasta dosyasını arşiv defterine kaydetmek İmza karşılığı arşiv sekreterine dosyayı teslim etmek Ölen hastanın dosyasını teslim almak Ölen hastanın taburcu notu ve yatak raporunu kontrol etmek Taburcu notu ve yatak raporu olmayanları servis doktoruna yönlendirmek Doktor tarafından yazılacak olan ölüm raporunu istemek Evrakların imza ve kaşe kontrolünü Ölen hastanın bilgisayardan servis çıkış işlemlerini Servis ve morg için ayrı taburcu belgeleri düzenlemek Hasta yakınlarını servis ve morga yönlendirmek Taburcu notu ve yatak raporu doktor kaşe ve imza kontrolü Taburcu notu, yatak raporu ve hasta yatış kartını imza karşılığı teslim almak Teslim alınan evrakların bilgisayardaki sevk ve evrak ve tahakkuk numarası kontrolünü Tetkik, tedavi ve yatak bilgilerini hastanın bilgisayarda açık bulunan hesabına işlemek Kontrolü yapılan hesabı bilgisayar ortamında muhasebeleştirdikten sonra kapatmak Muhasebeleştirme işlemi yapılan evrakları imza karşılığı bilgi işlem faturalama merkezine teslim etmek Teslim alınan evrakları faturalandırmak Fatura ile birlikte taburcu notu, yatak raporu ve sevk evrakını birleştirip imzaya sunmak ARAÇ-GEREÇ DONANIM 2.Matbu evrak 3.Dosya 4.Kırtasiye malzemeleri 5.Kaşe 6.Hasta çıkış evrakı 2.Matbu evrak 3.Dosya 4.Kırtasiye malzemeleri 5.Yazıcı 6.Tel zımba 7.Para kasası 8.Post makinası BİLGİ VE BECERİLER 2.Dosyalama ve arşiv 3.İletişim 4.İnsan psikolojisi 5.İşyeri çalışma prosedürleri 6.Mesleki terim 7.Problem çözme 8.Stres yönetimi 9.Temel muhasebe 10.Yönlendirme 2.Dosyalama ve arşiv 3.İletişim 4.İnsan psikolojisi 5.İşyeri çalışma prosedürleri 6.Mesleki terim 7.Problem çözme 8.Stres yönetimi 9.Temel muhasebe 10.Yönlendirme TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1.Dikkatli 2.Disiplinli 3.Dürüst 4.Düzenli 5.Etkili ve güzel konuşmak 6.İnsan ilişkilerine özen göstermek 7.İnisiyatif sahibi 8.İşyeri çalışma prensiplerine uymak 9.Meslek ahlakına sahip 10.Planlı ve organize 11.Pratik 1.Dikkatli 2.Disiplinli 3.Dürüst 4.Düzenli 5.Etkili ve güzel konuşmak 6.İnsan ilişkilerine özen göstermek 7.İnisiyatif sahibi 8.İşyeri çalışma prensiplerine uymak 9.Meslek ahlakına sahip 10.Planlı ve organize 11.Pratik 31

32 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi C İLETİŞİMİ SAĞLAMAK B15 C01 C02 Acil Servise Başvuran ve Yakını Olmayan Hasta Eşyalarını Zimmete Almak Ofis İçi Bilgi Akışını Sağlamak Gelen Yazı ve Mesajları Yöneticiye İletmek İŞLEM BASAMAKLARI B1409 B1410 B1411 B1412 B1413 B1414 B1415 B1416 B1417 B1501 B1502 B1503 B1504 B1505 B1506 B1507 C0101 C0102 C0103 C0104 C0105 C0106 C0107 C0201 C0202 C0203 C0204 C0205 C0206 Faturaları ekleriyle birlikte zarflamak Zarfları ilgili kurumlara göndermek Kurumlardan yapılacak olan geri ödemeleri takip etmek Kurum tarafından iade olan evrakların kontrolünü Evrakların eksikliklerini gidermek Yeniden faturalandırmak İmzaya sunmak Resmi yazı ile birlikte tekrar ilgili kuruma göndermek Kuruma gönderilen faturaların ödeme takibini Acil servise başvuran ve yakını olmayan hastaları tespit etmek Hastanın eşyalarını tespit etmek Tespit edilen eşyaları acil polisinin eşliğinde kayıt altına almak Eşyaları teslim almak Teslim alınan eşyaları poşetlemek Poşet üzerine hasta bilgilerini ve kayıt edilen listeyi etiketlemek Teslim alınan eşyaları kasa ya da ilgili birimlerde muhafaza etmek Toplantılarda alınan kararların tüm ofis çalışanlarına ulaşmasını sağlamak Yöneticinin verdiği emir ve talimatları ilgililere iletmek İşletme ile ilgili gelişmelerden tüm çalışanları haberdar etmek Gerçekleşen mevki ve statü değişikliklerinden çalışanları haberdar etmek Yapılacak toplantı ve organizasyonlardan ilgilileri haberdar etmek Çalışanlarla ilgili gelişmeleri yöneticiye bildirmek Aylık çalışma raporlarını ve özetlerini çalışan ve yöneticilerle paylaşmak Gelen faksları faks makinasından almak Faks ve postaları yöneticiye iletmeden önce gereksiz ayrıntılardan ayırmak Uzun yazıları yöneticiye iletmeden önce okuyup özetlemek Gizlilik derecesi olan yazı ve mesajları zarflarını açmadan iletmek Aciliyeti olan yazı ve mesajları zaman kaybetmeden iletmek Gelen bütün yazıları dosyalama sistemindeki yerlerine yerleştirmek ARAÇ-GEREÇ DONANIM 1.Matbu evrak 2.Kırtasiye malzemeleri 3.Zarf 4.Tel zımba 1.Telefon 2.Ajanda 3.Rehber 4.Çağrı cihazı 5.Cep telefonu 6.Bilgisayar 1.Telefon 2.Ajanda 3.Rehber 4.Çağrı cihazı 5.Cep telefonu 6.Bilgisayar BİLGİ VE BECERİLER 1.İletişim 2.Stres yönetimi bil 1.İletişim 2.Ofis otomasyon 3.İş akışı düzenleme 1.İletişim 2.Ofis otomasyon 3.İş akışı düzenleme TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1.Dikkatli 2.Disiplinli 3.Dürüst 4.Düzenli 5.Etkili ve güzel konuşmak 6.İnsan ilişkilerine özen göstermek 7.İnisiyatif sahibi 8.İşyeri çalışma prensiplerine uymak 9.Meslek ahlakına sahip 10.Planlı ve organize 11.Pratik 1.Dikkatli 2.Sorumluluk sahibi 3.İnisiyatif sahibi 4.İş disiplinine sahip 5.Bilgili 1.Dikkatli 2.Sorumluluk sahibi 3.İnisiyatif sahibi 4.İş disiplinine sahip 5.Bilgili 32

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI YÖNETİCİ SEKRETERİ

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI YÖNETİCİ SEKRETERİ T.C. Milli Eğitim Bakanlığı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI YÖNETİCİ SEKRETERİ MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen MEGEP projesi kapsamında

Detaylı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı BÜRO YÖNETİMİ ALANI MALİ SEKRETER

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı BÜRO YÖNETİMİ ALANI MALİ SEKRETER T.C. Milli Eğitim Bakanlığı BÜRO YÖNETİMİ ALANI MALİ SEKRETER MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen MEGEP projesi kapsamında hazırlanmış

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI TANIM Gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun; bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda büro yönetimi ve sekreterlik alanındaki meslekleri tanıya bileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Çağımızda bilgisayarın ve bilgi

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TIBBİ DOKÜMANTASYONA GİRİŞ ÖĞR. GÖR.DR. AYSU KURTULDU TIP SEKRETERLİĞİ VE GÖREVLERİ Tıp sekreterliği kavramı Tıbbi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

HASTA DANIŞMANI A- GÖREVLER

HASTA DANIŞMANI A- GÖREVLER TANIM Hasta danışmanı, hastanelerde hastaların kabul işlemlerini yapma, muayene sonrası tetkik ve yatış işlemlerini yürütme, hasta ve yakınlarını bilgilendirme ve rehberlik etme bilgi ve becerisine sahip

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI ANKARA 2007 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -6 Bu

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i:10.07.2013 FATURA İŞLEMLERİ BİRİMİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayan Duygu SIDDIKOĞLU Kalite

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -30 AMAÇ MUHASEBE VE FİNANSMAN Bu faaliyette verilecek

Detaylı

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI _ TANIM Dış ticaret, gümrük ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ithalat-ihracat hizmetlerini yürütmek için gerekli olan işlemleri takip eden, dış ticaret muhasebe kayıtlarını yapan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ Dersin Modülleri F Klavye 1 F Klavye 2 Yazı Biçimleme Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayarda yazı yazmak Bilgisayarda resmî yazı hazırlamak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Beyaz Masa biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENİ

BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, büro yönetimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Büro yönetimi ile ilgili hangi

Detaylı

DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ. Gelen giden belge akışını sağlamak

DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ. Gelen giden belge akışını sağlamak DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ Dersin Modülleri Belge Akışı Kazandırılan Yeterlikler Gelen giden belge akışını sağlamak Dosyalama Sistemi Dosyalama sistemini oluşturmak Arşivleme Sistemi Arşivleme sistemini

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı

SAYFA SEKRETERİ. - Bilgisayar, tarayıcı, - Fotoğraf makinesı, - Projeksiyon makinesı, - Baskı makinesı - Sözlük, imla kılavuzu, - Mizanpaj kağıdı.

SAYFA SEKRETERİ. - Bilgisayar, tarayıcı, - Fotoğraf makinesı, - Projeksiyon makinesı, - Baskı makinesı - Sözlük, imla kılavuzu, - Mizanpaj kağıdı. TANIM Yazılı basın kuruluşlarında haber, ilan, fotoğraf ve resim gibi materyalleri, masaüstü yayıncılık programlarını kullanarak okuyucunun ilgisini çekecek şekilde düzenleyen, basıma hazır hâle gelme

Detaylı

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Amacı Büro Yönetimi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları,

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ ALANI ANKARA, 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 BÜRO YÖNETİMİ ALANININ TANIMI VE AMACI... 3 BÜRO YÖNETİMİ ALANININ

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI

BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI Görevin Adı: Bölüm Sekreteri Görevin Kapsamı: Mühendislik Fakültesi Görevi: a) Akademik Takvime Bağlı İşler: 1. Eylül ve Ocak ayı başında öğrenci dosyalarını gözden geçirerek

Detaylı

MOBİLYA SATIŞ ELEMANI

MOBİLYA SATIŞ ELEMANI TANIM Mobilya satışı yapan işletmelerde ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi sağlayarak satışı gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Müşteriyi karşılar, - Müşteriye ürünlerin

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ

MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ MESLEKİ YABANCI DİL 1 (SEYAHAT-İNGİLİZCE) 40/32 MESLEKİ YABANCI DİL 2 (SEYAHAT-İNGİLİZCE) 40/32 MESLEKİ YABANCI DİL 1 (SEYAHAT- ALMANCA) 40/32 MESLEKİ YABANCI

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

İŞ/GÖREV TANIM FORMU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör KURUM BİRİM SINIFI

İŞ/GÖREV TANIM FORMU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör KURUM BİRİM SINIFI İŞ/GÖREV TANIM FORMU KURUM Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör İş/Görev Kısa Tanımı: Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitünün vizyonu,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU KOMİSYONLAR 24.1.1 Eğitim Öğretim Komisyonu EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU ÜYELERİ * Bölüm Başkanı(Başkan) *Bölüm Öğretim Elemanları Eğitim-Öğretim Komisyonunun görevi genel olarak;

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYONCU VE SEKRETER

TIBBİ DOKÜMANTASYONCU VE SEKRETER TANIM Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI İçindekiler I BİRİMİN FAALİYET ALANI... 1 II BİRİMDE YAPILAN İŞLERİN ÖZET TANIMI... 1 III ORGANİZASYON ŞEMASI... 2 IV GÖREV TANIMLARI... 3 Daire Başkanı... 3 Daire

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM TANIM Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak. Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak. Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ Dersin Modülleri F Klavye 1 F Klavye 2 Yazı biçimleme Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayarda yazı yazmak Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK GÜZEL SANATLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GÖREV/İŞ TANIMLARI VE İŞ GEREKLERİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK GÜZEL SANATLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GÖREV/İŞ TANIMLARI VE İŞ GEREKLERİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK GÜZEL SANATLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GÖREV/İŞ TANIMLARI VE İŞ GEREKLERİ Şubat, 2016 T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK GÜZEL SANATLAR

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -14 AMAÇ GAZETECİLİK Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu İdari İşler (Bilgisayar İşletmeni Hacer KALÇA) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ

SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ Dersin Modülleri İş İçin Hazırlık Rezervasyon Sistemleri Rezervasyon İşlemleri Kazandırılan Yeterlikler İş için hazırlık yapmak Rezervasyon sistemlerini tanımak

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI (Form-STJ 03) STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI PROGRAMI ÖĞRENCİ NO STAJ TARİHİ../../20.. -../../20.. STAJ YERİ.... İKAMET ADRESİ.. EV TELEFONU CEP TELEFONU E-POSTA PROGRAM DANIŞMANI ÖĞR.GÖR. (Form-STJ

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ -Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, Meslek Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı