YÖNETMELIK. A. GÜL A. SENER M. A. SAHIN B. ATALAY Disisleri Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bak. ve Basb. Yrd.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELIK. A. GÜL A. SENER M. A. SAHIN B. ATALAY Disisleri Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bak. ve Basb. Yrd."

Transkript

1 18 Ocak 2007 PERSEMBE Resmî Gazete Sayi : YÖNETMELIK Karar Sayisi : 2006/11545 Ekli Tasinir Mal Yönetmeligi nin yürürlüge konulmasi; Maliye Bakanligi nin 21/11/2006 tarihli ve sayili yazisi üzerine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayili Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre,bakanlar Kurulu nca 28/12/2006 tarihinde kararlastirilmistir. Recep Tayyip ERDOGAN Basbakan Ahmet Necdet SEZER CUMHURBASKANI A. GÜL A. SENER M. A. SAHIN B. ATALAY Disisleri Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bakani A. BABACAN M.AYDIN N. ÇUBUKÇU K. TÜZMEN Devlet Bakani Devlet Bakani Devlet Bakani Devlet Bakani B. ATALAY M. V.GÖNÜL A.AKSU A. SENER Adalet Bakani V. Milli Savunma Bakani Içisleri Bakani Maliye Bakani V. H. ÇELIK A. KOÇ R.AKDAG B. YILDIRIM Milli Egitim Bakani Bayindirlik ve Iskan Bakani V. Saglik Bakani Ulastirma Bakani M. M. EKER M. BASESGIOGLU A. COSKUN Tarim ve Köyisleri Bakani Çalisma ve Sos. Güv. Bakani Sanayi ve Ticaret Bakani M.H.GÜLER A. KOÇ O. PEPE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakani Kültür ve Turizm Bakani Çevre ve Orman Bakani TASINIR MAL YÖNETMELIGI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeligin amaci, kaynagina ve edinme yöntemine bakilmaksizin kamu idarelerine ait tasinir mallarin kaydi, muhafazasi ve kullanimi ile yönetim hesabinin verilmesi, merkez ve tasrada tasinir yönetim sorumlulariyla bunlar adina görev yapacak olanlarin belirlenmesi ve kamu idareleri arasinda tasinirlarin bedelsiz devrine iliskin esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik genel yönetim kapsamindaki kamu idarelerini ve bunlara ait tasinir mallari kapsar. (2) Türk Silahli Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanligi ve Sahil Güvenlik Komutanligi dahil), Milli Istihbarat Teskilati ve Emniyet Genel Müdürlügünün savunma ve güvenlik amaçli tasinir mallarinin kayda alinmasi ile bunlarin yönetim ve denetiminde özel mevzuatindaki hükümler uygulanir. (3) Kapsamdaki idarelerin bünyesinde bulunan fabrika, imalathane ve benzeri üretim yerlerinde kullanilan ilk madde ve malzemeler ile yari mamul ve mamul maddeler hakkinda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkinda kendi düzenleyici islemlerinde belirlenen esas ve usuller uygulanir. (4) Kamu idarelerinin görevleri geregince herhangi bir islemin sonuçlanmasina veya bir kararin verilmesine kadar muhafaza edilmek üzere alinan emanet tasinir mallar hakkinda özel mevzuatindaki hükümler uygulanir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayili Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanilarak hazirlanmistir. Tanimlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmeligin uygulanmasinda; a) Ambar: Kamu idarelerine ait tasinirlarin kullanima verilinceye kadar veya kullanimdan iade edildiginde muhafaza edildigi yeri,

2 b) Bakanlik: Maliye Bakanligini, c) Dayanikli tasinirlar: Tasinir Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen makine ve cihazlar ile tasitlar ve demirbaslari, ç) Demirbaslar: Belirli bir hizmete tahsis amaciyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksizin uzun süre kullanilabilen ve kullanilmakla yok olmayan, çesitleri ile kod numaralari Tasinir Kod Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayinda yer alan tasinirlari, d) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimi ile ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen merkez disi birimi, e) Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini, f) Hurda: Ekonomik ömrünü tamamlamis olan veya tamamlamadigi halde teknik ve fiziki nedenlerle alinis amaçlari dogrultusunda kullanilmasi imkâni kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arizalar nedeniyle kullanilmasinda yarar görülmeyerek hizmet disi birakilan tasinirlar ile üretim sirasinda elde edilen kirpinti, döküntü ve artik parçalari, g) Kanun: 5018 sayili Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu, g) Makine ve cihazlar: Çesitleri ile kod numaralari Tasinir Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap detayinda yer alan, üretim ve hizmet amaciyla kullanilan her türlü makine, cihaz ve aletleri, h) Malî hizmetler: Kanunun 60 inci maddesinde sayilan görevleri, i) Rayiç bedel: Tasinirlarin degerleme günü ve yerindeki normal alim ve satim degerini, i) Strateji gelistirme birimi: Strateji gelistirme baskanliklari, strateji gelistirme daire baskanliklari, strateji gelistirme ve malî hizmetlerin yerine getirildigi müdürlükleri, mahalli idarelerde ilgili mevzuatinda yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimleri ve strateji gelistirme birimi kurulmayan idarelerin mevcut yapilarinda malî hizmetlerini yürüten birimleri, j) Tasinir: Çesitleri ile kod numaralari Yönetmelige ekli Tasinir Kod Listesinin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilen tasinirlari, k) Tasinir I inci düzey detay kodu: Tasinir Kod Listesinde gösterilen tasinir hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, l) Tasinir II nci düzey detay kodu: Tasinir Kod Listesinde gösterilen tasinir I inci düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, m) Tasinir hesap kodu: 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeligi çerçeve hesap planinda yer alan ve tasinirin kaydedildigi ilgili hesap kodunu, n) Tasinir kayit ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adina tasinirlari teslim alan, koruyan, kullanim yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayitlari tutan ve bunlara iliskin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumlulugu çerçevesinde harcama yetkilisine karsi sorumlu olan görevlileri, o) Tasinir kodu: Tasinirin kayitlarda detayli izlendigi, tasinir hesap kodu ile tasinir I ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarinin birlesiminden olusan kodu, ö) Tasinir konsolide görevlisi: Kamu idaresinin tasinir kayit ve kontrol yetkililerinden aldigi harcama birimi tasinir hesaplarini konsolide ederek tasinir hesap cetvellerini hazirlamak ve biriminin bir üst teskilattaki tasinir konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri, p) Tasitlar: Yolcu ve yük tasimaciliginda kullanilanlar ile özel amaçli kullanimlar için muhtelif cihazlarla donatilmis bulunan ve çesitleri ile kod numaralari Tasinir Kod Listesinin (B) bölümü 254 hesap detayinda gösterilen tasitlari, r) Tüketim malzemeleri: Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanilan, kullanimi sonucunda tükenen veya bir süre kullanildiktan sonra ilk özelliklerini kismen veya tamamen kaybederek bir daha kullanilamayacak duruma gelen, çesitleri ile kod numaralari Tasinir Kod Listesinin (A) bölümü 150 hesap detayinda yer alan malzemeleri, s) Üst yönetici: Bakanliklarda müstesari, Milli Savunma Bakanliginda bakani, diger kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye baskanini, ifade eder. IKINCI BÖLÜM Sorumluluk ve Görevliler Sorumluluk MADDE 5 (1) Harcama yetkilileri tasinirlarin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanilmasindan, kontrolünden, kayitlarinin bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erisilebilir sekilde tutulmasini saglamaktan ve tasinir yönetim hesabini ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Harcama yetkilileri tasinir kayitlarinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulmasi ve tasinir yönetim hesabinin ilgili mercilere gönderilmesi sorumlulugunu tasinir kayit ve kontrol yetkilileri araciligiyla yerine getirir. (2) Harcama yetkilileri, tasinirlara iliskin islem ve kayitlarin usule uygun olarak yapilip yapilmadigini kontrol

3 etmeye veya ettirmeye; kasit, kusur veya ihmal sonucu kirilan, bozulan veya kaybolan tasinirlarin ilgililerden tazmini için gerekli islemleri yapmaya veya yaptirmaya yetkilidir. (3) Kamu idarelerine ait tasinirlarin muhafazasi ile görevli olan veya kendilerine kullanilmak üzere tasinir teslim edilen kamu görevlileri bu tasinirlari en iyi sekilde muhafaza etmek, gerekli bakim ve onarimlarini yapmak veya yaptirmak, verilis amacina uygun bir sekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrilma halinde iade etmek zorundadirlar. (4) Zimmetle teslim edilen dayanikli tasinirlar, kullanicilari tarafindan baskasina devredilemez. Kullanicilarinin görevden ayrilmasi halinde söz konusu tasinirlarin ambara iade edilmesi zorunludur. Bu sekilde teslim yapilmadan personelin kurumla ilisigi kesilmez. (5) Tasinirlarin muhafazasindan ve yönetilmesinden sorumlu olanlarin, gerekli tedbirlerin alinmamasi veya özenin gösterilmemesi nedeniyle tasinirin kullanilmaz hale gelmesi veya yok olmasi sonucunda sebep olduklari kamu zararlari hakkinda, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan Kamu Zararlarinin Tahsiline Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik hükümleri uygulanir. (6) Kullanilmak üzere kendilerine tasinir teslim edilen kamu görevlilerinin kasit, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle olusan kamu zarari, deger tespit komisyonu tarafindan tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir. (7) Tasinirlarin özelliginden veya olagan kullanimindan kaynaklanan yipranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayi sorumluluk aranmaz. Tasinir kayit ve kontrol yetkilileri MADDE 6 (1) Tasinir kayit ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalisma unvanina bagli kalmaksizin, tasinir kayit ve islemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun sekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasindan görevlendirilir. Dis temsilciliklerde tasinir kayit ve kontrol yetkilileri misyon sefleri tarafindan görevlendirilir. Tasinir islemleri yogun olan harcama birimlerinde birden fazla tasinir kayit ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir. (2) Tasinir kayit ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumluluklari asagida belirtilmistir. a) Harcama birimince edinilen tasinirlardan muayene ve kabulü yapilanlari cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, dogrudan tüketilmeyen ve kullanima verilmeyen tasinirlari sorumlulugundaki ambarlarda muhafaza etmek. b) Muayene ve kabul islemi hemen yapilamayan tasinirlari kontrol ederek teslim almak, bunlarin kesin kabulü yapilmadan kullanima verilmesini önlemek. c) Tasinirlarin giris ve çikisina iliskin kayitlari tutmak, bunlara iliskin belge ve cetvelleri düzenlemek ve tasinir yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. ç) Tüketime veya kullanima verilmesi uygun görülen tasinirlari ilgililere teslim etmek. d) Tasinirlarin yangina, islanmaya, bozulmaya, çalinmaya ve benzeri tehlikelere karsi korunmasi için gerekli tedbirleri almak ve alinmasini saglamak. e) Ambarda çalinma veya olaganüstü nedenlerden dolayi meydana gelen azalmalari harcama yetkilisine bildirmek. f) Ambar sayimini ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altina düsen tasinirlari harcama yetkilisine bildirmek. g) Kullanimda bulunan dayanikli tasinirlari bulunduklari yerde kontrol etmek, sayimlarini yapmak ve yaptirmak. g) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasinin yapilmasina yardimci olmak. h) Kayitlarini tuttugu tasinirlarin yönetim hesabini hazirlamak ve harcama yetkilisine sunmak. (3) Ayrica tasinir kayit ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarinda bulunan ambarlarda kasit, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayip ve noksanliklardan sorumludurlar. (4) Tasinir kayit ve kontrol yetkilileri sorumluluklarinda bulunan ambarlari devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrilamazlar. Tasinir konsolide görevlileri MADDE 7 (1) Kamu idarelerinin merkez ve tasra harcama birimlerinin tasinir hesaplarinin, ilçe, il, bölge, dis temsilcilik ve merkez teskilatlari itibariyla konsolide edilmesi islemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve gerek görülmesi halinde ilçe teskilatlarinda birer tasinir konsolide görevlisi belirlenir. (2) Tasinir konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teskilatlarinda strateji gelistirme birimi yöneticisine bagli malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki tasinir kayit islemlerinden sorumlu yöneticidir. Ilçe, il veya bölge teskilatlarinda ise tasinir konsolide görevlisi, bu teskilatlarin en üst yöneticileri tarafindan belirlenir. (3) Merkezdeki tasinir konsolide görevlileri, harcama birimleri ile dis temsilciliklerden ve tasradaki tasinir konsolide görevlilerinden aldiklari Tasinir Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Tasinir Kesin Hesap Cetveli ile Tasinir Hesabi Icmal Cetvelini, üst yönetici adina hazirlamakla yükümlüdür. Muhasebe yetkililerinin tasinir hesabina iliskin görev ve sorumluluklari

4 MADDE 8 (1) Tasinir islemlerine iliskin muhasebe kayitlari, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeligine dayanilarak çikarilmis ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafindan yapilir. (2) Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazirlanan Harcama Birimi Tasinir Yönetim Hesabi Cetvelinde gösterilen tutarlarin muhasebe kayitlariyla uygunlugunu kontrol ederek onayladiktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar. (3) Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumluluklari, tasinir islemlerine iliskin muhasebe kayitlarinin, dayanagi belgelere uygunlugu ile harcama birimlerince hazirlanan Harcama Birimi Tasinir Yönetim Hesabi Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sinirlidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Defter ve Belgeler Defterler MADDE 9 (1) Tasinir islemlerinde, özelliklerine göre tutulacak defterler sunlardir. a) Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek: 1): Bu defter, Tasinir Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giris ve çikis kayitlari için kullanilir. b) Dayanikli Tasinirlar Defteri (Örnek: 2): Bu defter, Tasinir Kod Listesinin (B) bölümünde yer alan dayanikli tasinirlarin kayitlari için kullanilir. Her bir dayanikli tasinira ait giris ve çikis kayitlari ayri yapilir. c) Müze Defteri (Örnek: 3): Bu defter, müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza altinda bulundurulan tasinirlar için tutulur. Her bir tasinir için ayri kayit yapilir. ç) Kütüphane Defteri (Örnek: 4): Bu defter, kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir eserler ile kitap ve kitap disi materyal için tutulur. Her bir tasinir için ayri kayit yapilir. Belge ve cetveller MADDE 10 (1) Tasinir islemlerinde, islem türüne göre asagida belirtilen belge ve cetveller kullanilir. a) Tasinir Islem Fisi (Örnek: 5; 5/A): Ilgili mevzuati çerçevesinde kabul edilerek teslim alinan tasinirlarin girisleri ile tasinirlarin çikis ve ambarlar arasinda devir islemlerinde, dayanikli tasinirlarin niteliklerini degistiren esasli onarim ve ilaveler sonucu deger artislarinda, kayitlara esas olmak üzere 5 örnek numarali Tasinir Islem Fisi düzenlenir. Müze ve kütüphanelerdeki eserler için ise 5/A örnek numarali Tasinir Islem Fisi kullanilir. Tasinir Islem Fisleri en az üç nüsha olarak düzenlenir ve her malî yil basinda "1"den baslamak üzere bir sira numarasi verilir. Fis, dayanagini olusturan belgenin tarihinden önceki bir tarihi tasiyamaz. Tasinir Islem Fisinin elektronik ortamda düzenlenemedigi hallerde, seri ve sira numarali olarak bastirilmis fisler kullanilir. Düzenlenen Tasinir Islem Fislerinin nüshalari hakkinda Yönetmeligin ilgili maddelerine göre islem yapilir. Ihtiyaç duyuldugunda kullanilmak üzere satin alinarak depolanan ya da arsivlenenler ile süreli yayinlardan ciltletilmis olanlar hariç olmak üzere asagida sayilan hallerde Tasinir Islem Fisi düzenlenmez. 1) Satin alindigi andan itibaren tüketimi yapilan su, dogalgaz, kum, çakil, bahçe topragi, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, 2) Makine, cihaz, tasit ve is makineleri ile demirbaslarin servislerince yapilan bakim ve onarimlarinda kullanilan yedek parçalar ile dogrudan tasitlarin depolarina konulan akaryakit, likit gaz (LPG) ve yaglar, 3) Kisa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangin söndürme tüplerine yapilan gaz dolumlari ile yazici kartuslarinin dolumlari, 4) Dergi ve gazete gibi süreli yayinlar ile arsivlenme niteligi olmayan kütüphane materyalleri. b) Zimmet Fisi (Örnek: 6; 6/A): Tasinir Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen kara tasitlari ve is makinelerinin bunlari sürekli olarak kullanacak personele verilmesinde 6 örnek numarali Zimmet Fisi düzenlenir. Bu Fis, vardiya usulü çalisilan yerlerde kullanilan kara tasitlari ve is makineleri için isyerinde koordinasyonu saglayan sorumlu yönetici adina düzenlenir. Demirbas, makine ve cihazlarin kullanima verilmesinde ise 6/A örnek numarali Zimmet Fisi düzenlenir. c) Tasinir Istek Belgesi (Örnek: 7): Bu Belge, ambardan tasinir talep edildiginde kullanilir ve talepte bulunan birim yetkilisinin onayini tasir. ç) Dayanikli Tasinirlar Listesi (Örnek: 8): Bu Liste, Tasinir Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen tasinirlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanilmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshasi tasinirin bulundugu yerde asili bulundurulur. Diger nüshasi ise tasinir kayit kontrol yetkilisi tarafindan dosyasinda saklanir. d) Tasinir Geçici Alindisi (Örnek: 9): Bu Alindi, muayene ve kabul islemi derhal yapilamayan hallerde, tasinirlarin geçici olarak teslim alinmasinda düzenlenir. Alindinin birinci nüshasi tasiniri teslim edene verilir. Muayene ve kabul isleminden sonra kabul edilen tasinirlar için Tasinir Islem Fisi düzenlenir ve bu Fisin tarih ve numarasi geçici alindinin dosyasinda saklanan ikinci nüshasi üzerine kaydedilir. Muayene ve kabul isleminden sonra kabul edilmeyen tasinirlarda ise ilgiliye verilen Tasinir Geçici Alindisi geri alinarak dosyasindaki ikinci nüshasiyla birlestirilir. Alindinin geri alinamamasi halinde ikinci nüshasi üzerine durumu belirtir açiklama yapilir.

5 e) Kayittan Düsme Teklif ve Onay Tutanagi (Örnek: 10): Bu Tutanak, tasinirin kaybolma, çalinma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olmasi; yipranma, kirilma veya bozulma gibi nedenlerle kullanilamaz hale gelmesi; hurdaya ayrilmasi ile canli tasinirlarin ölmesi gibi nedenlerle kayitlardan düsülmesini saglamak amaciyla üç nüsha olarak düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafindan onaylanir. Bir nüshasi, çikis kaydina esas olmak üzere düzenlenen Tasinir Islem Fisine, ikinci nüshasi muhasebe birimine gönderilecek Tasinir Islem Fisine eklenir. Diger nüshasi ise dosyasinda saklanir. Bu Tutanak, bu bentte sayilan hallerin ortaya çikmasi durumunda, bu durumun arastirma gerektirmesi halinde harcama yetkilisi tarafindan görevlendirilecek en az üç kisiden olusan komisyon kararina, gerektirmemesi halinde harcama yetkilisinin kararina, sayim sonucunda tasinirlarin noksan çikmasi halinde ise sayim kurulunun kararina dayanilarak tasinir kayit kontrol yetkilisince düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafindan onaylanir. f) Ambar Devir ve Teslim Tutanagi (Örnek: 11): Bu Tutanak, tasinir kayit ve kontrol yetkilileri arasindaki ambar devir ve teslim alma islemlerinde düzenlenir. Tasinirlar tutanaga tasinir kodlari itibariyla kaydedilir. Kayitlara göre ambarda bulunmasi gereken tasinirlar ile sayimda fiilen bulunan miktarlar, varsa fazla ve noksanlar Tutanakta gösterilir. Tutanak üç nüsha düzenlenir, bir nüshasi devredene, bir nüshasi devir alana verilir ve üçüncü nüshasi dosyasinda saklanir. g) Sayim Tutanagi (Örnek: 12): Bu Tutanak, tasinirlarin sayim islemlerinde tasinir II nci düzey detay kodu itibariyla düzenlenir ve tasinirlar Tutanaga tasinir kodu düzeyinde kaydedilir. Tutanagin sayim fazlasi veya noksanina iliskin sayfalarinin bir nüshasi, giris-çikis islemleri için düzenlenen Tasinir Islem Fisi ekine, bir nüshasi da Tasinir Islem Fisinin muhasebe birimine gönderilecek nüshasina baglanir. Sayim tutanaklari, dosyasinda bir bütün olarak saklanir. g) Tasinir Sayim ve Döküm Cetveli (Örnek: 13): Bu Cetvel, tasinir kayit ve kontrol yetkililerinin yil sonu hesaplarina iliskin islemlerinde tasinir I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir tasinir grubu için düzenlenir ve tasinirlar bu Cetvele tasinir II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. Cetvelin "Gelecek Yila Devir" sütununda gösterilen miktarin, yil sonlarinda sayim tutanaklarinin "Sayimda Bulunan Miktar" sütununda gösterilen miktara esit olmasi gerekir. h) Harcama Birimi Tasinir Yönetim Hesabi Cetveli (Örnek: 14): Bu Cetvel, harcama biriminin tasinir yönetim hesabinin çikarilmasi amaciyla tasinir kayit ve kontrol yetkilisi tarafindan harcama birimi itibariyla tasinir I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir tasinir grubu için düzenlenir ve tasinirlar bu Cetvele tasinir II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. i) Tasinir Hesap Cetveli (Örnek: 15): Bu Cetvel, tasinir konsolide görevlilerince ilçe, il, bölge, dis temsilcilik ve merkez birimlerinin tasinir hesabinin çikarilmasi islemlerinde düzenlenir. Harcama Birimi Tasinir Yönetim Hesabi Cetveli esas alinarak tasinir I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir tasinir grubu için düzenlenen bu Cetvele tasinirlar tasinir II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. i) Tasinir Kesin Hesap Cetveli (Örnek: 16): Bu Cetvel, merkezdeki tasinir konsolide görevlisince kamu idaresinin tasinir kesin hesabinin çikarilmasi amaciyla tasinir konsolide görevlilerinden alinan Tasinir Hesap Cetveline dayanilarak tasinir I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir tasinir grubu için düzenlenir ve tasinirlar Cetvele tasinir II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. j) Tasinir Kesin Hesap Icmal Cetveli (Örnek: 17): Bu Cetvel, kamu idaresinin tasinir kesin hesabinin çikarilmasina iliskin islemlerde tasinir hesap kodunda gösterilen her bir tasinir grubu için düzenlenir ve tasinirlar Cetvele tasinir I inci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. k) Müze/Kütüphane Yönetim Hesabi Cetveli (Örnek: 18): Bu Cetvel, kamu idarelerinin elinde bulunan veya müzelerdeki tarihi ve sanat degeri olan tasinirlar ile kütüphanelerde bulunan yazma ve basma nadir eserler ile diger materyallerin yönetim hesaplarinin verilmesinde düzenlenir. Kamu idarelerince yapilabilecek düzenlemeler ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulmasi MADDE 11 (1) Tasinirlarin tüm giris ve çikis kayitlari ile kullanilacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortaminda tutulmasi ve düzenlenmesi esastir. (2) Kamu idareleri, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere bagli kalmak ve Bakanligin uygun görüsünü almak kosuluyla özel düzenleme yapabilir ve gereken hallerde bu Yönetmelikte yer alan defter, belge ve cetveller yaninda baska defter, belge ve cetveller de kullanabilirler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tasinir Islemleri Tasinirlarin kaydi MADDE 12 (1) Kamu idarelerince bütün tasinirlarin ve bunlara iliskin islemlerin kayit altina alinmasi esastir. Tasinir kayitlari, yönetim hesabi verilmesine esas olacak sekilde tutulur. Her bir kaydin belgeye dayanmasi sarttir. (2) Bu çerçevede; a) Önceki yildan devren gelen tasinirlar ile içinde bulunulan yilda herhangi bir sekilde edinilen veya elden

6 çikarilan tasinirlar, b) Tasinirlardaki kayip, fire, yipranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar, c) Sayim sonucunda ortaya çikan fazlalar, miktar ve deger olarak kayitlara alinarak takip edilir. Kayit zamani, kayit degeri ve deger tespit komisyonu MADDE 13 (1) Tasinirlar, edinme sekline bakilmaksizin kamu idaresince kullanilmak üzere teslim alindiginda giris; tüketime verildiginde, satildiginda, baska harcama birimlerine devredildiginde, bagislandiginda veya yardim yapildiginda, çesitli nedenlerle kullanilamaz hale geldiginde, hurdaya ayrildiginda veya kaybolma, çalinma, canli tasinirin ölümü gibi yok olma hallerinde çikis kaydedilir. (2) Giris ve çikis kayitlari Tasinir Islem Fisine dayanilarak yapilir. Giris ve çikis kayitlarinda; a) Satin alma suretiyle edinme ve deger artirici degisiklik hallerinde maliyet bedeli, b) Bedelsiz devir, kullanilamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrilma hallerinde kayitli degeri, c) Bagis ve yardim yoluyla edinilen tasinirlarda; bagis ve yardimda bulunan tarafindan ispat edici bir belge ile degeri belirtilmis ise bu deger, belli bir degeri yoksa deger tespit komisyonunca belirlenen deger, esas alinir. (3) Deger tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayi ile tasinir kayit ve kontrol yetkilisinin ve isin uzmaninin da katildigi en az üç kisiden olusturulur. Komisyon deger tespitinde ticaret odasi, sanayi odasi, borsa, meslek kuruluslari, ilgili diger kuruluslardan veya ayni nitelikteki tasiniri satin alan idarelerden ve fiyat arastirmasi sonuçlarindan yararlanabilir. (4) Satin alma suretiyle edinilen tasinirlarin maliyet bedelinin tespitinde, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliginin ilgili hükümleri uygulanir. Faturada çesitli tasinirlar için topluca gösterilmis giderler olmasi durumunda, giderler tasinirlarin alis bedelleri ile orantili olarak paylastirilir. Tasinirlar faturada kayitlara esas olacak sekilde çesitleri itibariyla ayri ayri gösterilir. Dayanikli tasinirlarda deger artisi MADDE 14 (1) Kullanim devamliliginin saglanmasi için yapilan bakim ve onarim harcamalari hariç olmak üzere dayanikli tasinirlarin; niteligini, kullanim seklini degistiren, hizmet kalitesini ve tasinirlardan saglanan faydayi artiran ve benzeri amaçlarla yapilan deger artirici harcamalar, tasinirin kayitli maliyet degerine Tasinir Islem Fisi düzenlenmek suretiyle ilave edilir. (2) Bu sekilde maliyetlere ilave edilecek deger artirici harcamalar nitelik, tür ve tutar itibariyla Bakanlikça belirlenebilir. Satin alinan tasinirlarin giris islemleri MADDE 15 (1) Satin alinan tasinirlar için, teslim alindiktan sonra, Tasinir Kod Listesindeki hesap kodlari itibariyla üçer nüsha Tasinir Islem Fisi düzenlenir. (2) Alimi bir merkezden yapilarak birden fazla birime dogrudan teslim edilen tasinirlar için, tasinirin teslim edildigi birimlerce Tasinir Islem Fisi düzenlenir ve bir nüshasi alimi yapan birime gönderilir. Alimi yapan birim, gelen fislere dayanarak, ödemeye ve kendi giris kayitlarina esas olmak üzere Tasinir Islem Fisi düzenler. Diger birimlerden alinan Fisler, düzenlenen bu Fisin idarede kalan nüshasina baglanir. Alimi yapan birimce giris kayitlari yapildiktan sonra düzenlenecek Tasinir Islem Fisiyle de ilgili diger birimler adina çikis kaydedilir. (3) Farkli hesaplara kaydi gereken tasinirlarin ayni faturada yer almasi halinde, faturadaki tasinirlarin kaydedilecegi hesap sayisinca fatura fotokopileri çikarilir ve üzerine her hesap için düzenlenen Tasinir Islem Fisinin numarasi yazilir. Fisin birinci nüshasi ödeme emri belgesine, ikinci nüshasi ise ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasina baglanir. Üçüncü nüshasi, muayene ve kabul komisyon tutanagi veya idare yetkilisince düzenlenmis kabul belgesi ile birlikte, sirali olarak dosyalanir. (4) Satin alinan dergi ve gazete gibi süreli yayinlarin bedellerinin ödenmesi sirasinda Tasinir Islem Fisi düzenlenmez. Söz konusu yayinlardan cilt birligi saglananlar, ciltletildikten sonra Tasinir Islem Fisi düzenlenerek kayitlara alinir. Bagis ve yardim yoluyla edinilen tasinirlarin girisi MADDE 16 (1) Kanunun 40 inci maddesi ile diger mevzuat çerçevesinde bagis ve yardim olarak edinilen tasinirlar teslim alindiginda, tasinir kayit kontrol yetkilisi tarafindan Tasinir Islem Fisi düzenlenerek kayitlara alinir. Fisin birinci nüshasi bagis ve yardim edene verilir veya gönderilir. Sayim fazlasi tasinirlarin girisi MADDE 17 (1) Yapilan sayim sonucunda fazla bulunan tasinirlar, Tasinir Islem Fisi düzenlenerek kayitlara alinir. Sayim fazlasi tasinirlarin giris kaydedilmesinde; söz konusu tasinirla ayni nitelikte son bir yil içinde girisi yapilan tasinir varsa bu deger, aksi halde deger tespit komisyonu tarafindan belirlenecek deger esas alinir. Iade edilen tasinirlarin girisi MADDE 18 (1) Kullanima verilen tüketim malzemelerinden herhangi bir nedenle iade edilenler, iadeyi yapan birim yetkilisinin onayini tasiyan ve iade edilen malzemenin cins ve miktarini belirten belge karsiliginda teslim alinir ve Tasinir Islem Fisi düzenlenerek tekrar giris kaydedilir. Fisin birinci nüshasi tasinirlari iade edene verilir.

7 (2) Yönetmelik eki tasinir kod listesinde tüketim malzemesi olarak siniflandirilan tasinirlardan, üzerine kayit yapmak veya yeniden formatlanmak ya da doldurulmak suretiyle tekrar kullanilmasi mümkün olanlarin, görevin tamamlanmasini takiben ambara iadesi zorunludur. Bu sekilde iade edilen tasinirlar hakkinda birinci fikraya göre islem yapilir. (3) Kullanilmak üzere zimmetle verilen dayanikli tasinirlardan, herhangi bir nedenle ilgililerince iade edilenler için Tasinir Islem Fisi düzenlenmez. Bu tasinirlarin kullanima verilmelerinde düzenlenmis olan Zimmet Fisleri, ilgili bölüm imzalanarak zimmetinden düsülen kisiye geri verilir ve Dayanikli Tasinirlar Defterinde gerekli kayitlar yapilir. Devir alinan tasinirlarin girisi MADDE 19 (1) Kamu idarelerince 31 inci madde hükümlerine göre bedelsiz olarak devir alinan tasinirlar, devreden idarenin Tasinir Islem Fisinde gösterilen deger esas alinarak düzenlenecek Tasinir Islem Fisi ile giris kaydedilir ve Fisin bir nüshasi yedi gün içerisinde devreden idarenin çikis kaydina esas Tasinir Islem Fisine baglanmak üzere gönderilir. Devralan idarenin yapmis oldugu tasima giderleri tasinirin degeri ile iliskilendirilmez. (2) Ayni kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarlari arasinda devredilen tasinirlarin alinmasinda da Tasinir Islem Fisi düzenlenir ve Fisin birinci nüshasi ilgili tasinir kayit ve kontrol yetkilisine verilir. (3) Ayni harcama biriminin ambarlari arasindaki tasinir devirlerinde düzenlenen Tasinir Islem Fisi muhasebe birimine gönderilmez. Tasfiye idaresinden edinilen tasinirlarin girisi MADDE 20 (1) 24/11/2000 tarihli ve 2000/1724 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan Tasfiye Tüzügü hükümlerine göre tasfiye idaresince kamu idarelerine bedelli veya bedelsiz devredilen tasinirlar karsiliginda Tasinir Islem Fisi düzenlenir ve giris kaydedilir. Fisin birinci nüshasi tasiniri teslim eden isletme yetkilisine verilir. Iç imkanlarla üretilen tasinirlarin giris islemleri MADDE 21 (1) Kamu idarelerinin kendi kullanimlari için iç imkanlariyla ürettikleri tasinirlar, deger tespit komisyonu tarafindan belirlenecek rayiç bedel üzerinden Tasinir Islem Fisi düzenlenerek giris kaydedilir. (2) Kamu idarelerinin mülkiyetindeki arazilerde yetistirilen agaçlardan üretilen ekonomik degere sahip kereste, odun, meyve gibi ürünler hakkinda da birinci fikra hükmü uygulanir. Tüketim suretiyle çikis MADDE 22 (1) Tüketim malzemeleri, Tasinir Istek Belgesi karsiliginda düzenlenecek Tasinir Islem Fisi ile çikis kaydedilir. (2) Kamu idarelerinin iç imkanlariyla kendi kullanimlari için üretecekleri dayanikli tasinirlarin üretiminde kullanilan tasinirlar için de birinci fikra hükmü uygulanir. (3) Tasinir Islem Fisi düzenlenmeden hiçbir sekilde tüketim malzemesi çikisi yapilamaz. (4) Tüketim malzemelerinin çikis kayitlari, ambarlara girislerindeki öncelik sirasi dikkate alinarak "ilk girenilk çikar" esasina göre ve giris bedelleri üzerinden yapilir. Kullanim suretiyle çikis MADDE 23 (1) Tasit ve is makineleri haricindeki dayanikli tasinirlar Tasinir Istek Belgesi düzenlenmek suretiyle talep edilir. Talep edilen dayanikli tasinirlar 6/A örnek numarali Zimmet Fisi düzenlenerek kullanima verilir. (2) Kara tasit ve is makinelerinin yetkili makamin onayina istinaden yönetiminden sorumlu görevliye veya kullanicisina verilmesinde ise 6 örnek numarali Zimmet Fisi düzenlenir. (3) Kara tasitlarinin disindaki tasitlarin sorumluya veya kullanicilarina devir ve teslimine iliskin usul ve düzenlenecek belgeler kamu idarelerince ayrica belirlenir. (4) Zimmet Fisine dayanilarak Dayanikli Tasinirlar Defterine gerekli kayitlar yapilir. Fisin birinci nüshasi dosyasinda saklanir. Ikinci nüshasi zimmetle tasinir teslim edilen görevlilere verilir. (5) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanim alanlarinda kullanilmak üzere verilen tasinirlar için Dayanikli Tasinirlar Listesi düzenlenir ve tasinirlar ortak kullanim alaninin sorumlusu veya yöneticisine imzasi alinarak teslim edilir. Devir suretiyle çikis MADDE 24 (1) Kamu idarelerince 31 inci madde hükümlerine göre bedelsiz olarak devredilen tasinirlarin çikisi Tasinir Islem Fisi düzenlenerek yapilir. Fisin bir nüshasi tasinirin devredildigi idareye verilir. Devir alan idareden alinan Fis, düzenlenen Fisin ekine baglanir. (2) Ayni kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarlari arasinda devredilen tasinirlar için de Tasinir Islem Fisi düzenlenir ve Fisin birinci nüshasi devredilen harcama biriminin tasinir kayit ve kontrol yetkilisine verilir. (3) Ayni harcama biriminin ambarlari arasindaki tasinir devirlerinde de Tasinir Islem Fisi düzenlenir, ancak bu Fisler muhasebe birimine gönderilmez. Yabanci ülkelere bagis veya yardim olarak verilen tasinirlarin çikisi MADDE 25 (1) Yabanci ülkelere bagis veya yardim olarak verilen tasinirlar, yetkili makamin onay veya kararina dayanilarak düzenlenecek Tasinir Islem Fisi ile kayitlardan çikarilir. Onay veya kararin bir örnegi Fisin ekine baglanir.

8 Satis suretiyle çikis MADDE 26 (1) Ilgili mevzuati çerçevesinde satilan tasinirlar Tasinir Islem Fisi düzenlenerek çikis kaydedilir. Satisa iliskin karar veya onayin bir nüshasi Fisin birinci nüshasina baglanir. Kullanilmaz hale gelme, yok olma veya sayim noksani nedeniyle çikis MADDE 27 (1) Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, agirliklarinda veya miktarlarinda meydana gelen degismeler nedeniyle olusan fireler, sayimda noksan çikan tasinirlar, çalinma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan tasinirlar ya da yipranma, kirilma veya bozulma gibi nedenlerle kullanilamaz hale gelen tasinirlar ile canli tasinirin ölmesi halinde, Kayittan Düsme Teklif ve Onay Tutanagi ve Tasinir Islem Fisi düzenlenerek kayitlardan çikarilir. (2) Eskimis, solmus, yirtilmis ve kullanilamayacak duruma gelmis bayraklarin Türk Bayragi Tüzügünün 38 inci maddesi uyarinca çikarilan Eskimis, Solmus, Yirtilmis ve Kullanilamayacak Duruma Gelmis Bayraklarin Yok Edilmesi Usul ve Esaslarini Gösterir Yönetmelik hükümleri geregince ilgili yerlere teslim edilmesinde de birinci fikra hükmü uygulanir. (3) Birinci ve ikinci fikralarda belirtilen hallerde kasit, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadigi arastirilarak sonuçlari ayri bir tutanakta belirtilir ve 5 inci madde hükmüne göre islem yapilir. Hurdaya ayirma nedeniyle çikis MADDE 28 (1) Ekonomik ömrünü tamamlamis olan veya tamamlamadigi halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanilmasinda yarar görülmeyerek hizmet disi birakilmasi gerektigi ilgililer veya özel mevzuati çerçevesinde olusturulan komisyon tarafindan bildirilen tasinirlar, harcama yetkilisinin belirleyecegi en az üç kisiden olusan komisyon tarafindan degerlendirilir. (2) Komisyonca yapilan degerlendirme sonucunda hurdaya ayrilmasi uygun görülmeyen tasinirlar hakkindaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir. (3) Komisyonca hurdaya ayrilmasina karar verilenler için ise Kayittan Düsme Teklif ve Onay Tutanagi düzenlenir. (4) Hurdaya ayrilmasina karar verilen tasinirlardan kayitli degeri Bakanlikça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutari asan tasinirlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayi ile kayitlardan çikarilir. (5) Birinci fikraya göre harcama yetkilisince olusturulacak komisyon tarafindan ekonomik degerinin olmadigi veya teknik, saglik, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin sart olduguna karar verilen tasinirlar, harcama yetkilisinin onayi ile imha edilir. Imha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kisiler tarafindan yapilir. Bu isleme iliskin ayrica bir imha tutanagi düzenlenir. Imha isleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alinir. (6) Hurdaya ayrilan veya imha edilen tasinirlar Tasinir Islem Fisi düzenlenerek kayitlardan çikarilir. Fisin ekine Kayittan Düsme Teklif ve Onay Tutanaginin bir nüshasi baglanir. Bölünen, birlesen veya kaldirilan harcama birimlerine ait tasinirlar hakkinda yapilacak islemler MADDE 29 (1) Kamu idarelerinin yeniden yapilanmalari sonucu teskilat yapilarinda meydana gelen degisiklikler nedeniyle bölünmesine, birlesmesine veya kaldirilmasina karar verilen harcama birimlerine ait tasinirlar; a) Bölünerek ayri bir harcama birimi haline gelen birimin kullanimina terk edilmesi halinde, bölünen harcama biriminin kayitlarina çikis, yeni olusan harcama biriminin kayitlarina giris, b) Baska bir harcama birimi ile birlesme sonucunda kaldirilan birimin kayitlarina çikis, bünyesinde birlesilen birimin kayitlarina giris, c) Kaldirilma halinde, kaldirilan harcama biriminin kayitlarina çikis, devredilmesi kararlastirilan harcama biriminin kayitlarina giris, kaydedilir. (2) Giris ve çikis kayitlari Tasinir Islem Fisi ile yapilir. Düzenlenen fislerin birer nüshasi, muhasebe birimine gönderilir. Tasinir giris ve çikis islemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi MADDE 30 (1) Tasinir kayit ve kontrol yetkilileri tarafindan, kamu idarelerinin muhasebe kayitlarinda ilgili stok ve maddî duran varlik hesaplarinda izlenen tasinirlardan; satin alma suretiyle edinilenlerin giris islemleri ile deger artirici harcamalar için düzenlenen Tasinir Islem Fislerinin bir nüshasi ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diger sekillerde edinilen tasinirlarin girisleri ve maddî duran varlik hesaplarinda izlenen tasinirlarin çikislari için düzenlenen Tasinir Islem Fislerinin birer nüshasinin, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yil sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur. (2) Muhasebe kayitlarinda "150-Ilk Madde ve Malzemeler Hesabi"nda izlenen tüketim malzemelerinin çikislari için düzenlenen Tasinir Islem Fisleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunlarin yerine, genel bütçe kapsamindaki kamu idarelerinde üç aylik dönemler itibariyla, diger idarelerde ise üç ayi geçmemek üzere üst yöneticiler tarafindan belirlenen sürede kullanilmis tüketim malzemelerinin tasinir II nci düzey detay kodu bazinda düzenlenen onayli bir listesi, en geç ilgili dönemin son is günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir. (3) Muhasebe yetkilileri, tasinir giris ve çikis islemlerine iliskin olarak kendilerine gönderilen Tasinir Islem Fislerinde gösterilen tutarlari II nci düzey detay kodu itibariyla ilgili hesaplara kaydeder.

9 BESINCI BÖLÜM Kamu Idareleri Arasinda Tasinir Devri Kamu idareleri arasinda bedelsiz devir MADDE 31 (1) Kayitlara alinis tarihi itibariyla bes yilini tamamlamis ve idarece kullanilmasina ihtiyaç duyulmayan tasinirlar, bu tasinira ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir. (2) Ancak devralmak isteyen idare açisindan bakim, onarim ve tasima giderleri nedeniyle ekonomik olmayan ve kullanilmasinda fayda görülmeyen tasinirlar devredilemez. (3) Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin gerçeklestirilmesi için edinilen arastirma ve gelistirme amaçli tasinirlar, uluslararasi organizasyonlarin gerçeklestirilmesi için alinan tasinirlar ile devredilmedigi takdirde kullanim imkani kalmayacak olan veya zorunlu sebeplerle devredilmesi gereken tüketim malzemelerinin devrinde bes yil sarti aranmaz. (4) Bedelsiz devredilecek ve devredilemeyecek tasinirlara iliskin diger esas ve usuller Bakanlikça belirlenir. ALTINCI BÖLÜM Sayim ve Devir Islemleri Sayim ve sayim sonrasi yapilacak islemler MADDE 32 (1) Kamu idarelerine ait tasinirlarin, tasinir kayit kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrilmalarinda, yil sonlarinda ve harcama yetkilisinin gerekli gördügü durum ve zamanlarda sayimi yapilir. (2) Tasinir sayimlari, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendirecegi bir kisinin baskanliginda tasinir kayit ve kontrol yetkilisinin de katilimiyla, en az üç kisiden olusturulan sayim kurulu tarafindan yapilir. (3) Sayim süresince, hizmetin aksamamasi ve bozulabilecek nitelikteki tasinirlar için gerekli tedbirlerin alinmasi kaydiyla, tasinir giris ve çikislari sayim kurulunun talebi üzerine harcama yetkilisince durdurulabilir. Sayim yapilirken gerekli önlemlerin alinmasi, sayim kurulunun görev ve sorumlulugu altindadir. (4) Sayim kurulu öncelikle, tasinir kayit ve kontrol yetkilisince ambarda bulundugu veya ambardan çiktigi halde belgesi düzenlenmedigi ve kayitlari yapilmadigi belirtilen tasinirlara iliskin islemlerin yaptirilmasini saglar. Sayim Tutanaginin "Kayitlara Göre Ambardaki Miktar" sütunu, defter kayitlari esas alinarak doldurulduktan sonra ambarlardaki tasinirlar fiilen sayilir ve bulunan miktarlar Sayim Tutanaginin "Ambarda Bulunan Miktar" sütununa kaydedilir. (5) Ambar sayim islemleri tamamlandiktan sonra oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanim alanlarinda bulunan tasinirlar Dayanikli Tasinir Listeleri ve bunlarin verilme sirasinda düzenlenen Zimmet Fisleri esas alinarak sayilir ve sayim sonuçlari Sayim Tutanaginda gösterilir. Kullanim amaciyla kisilere zimmetle verilmis olan tasinirlar için, sayim yapilmaksizin Sayim Tutanaginin "Kayitlara Göre Kisilere Verilen Miktar" sütunundaki bilgiler dikkate alinir. (6) Sayimda bulunan miktar ile kayitli miktar arasinda fark bulunmasi halinde miktarlarinda farklilik bulunan tasinirlarin sayimi bir kez daha tekrarlanir. Yine farkli çikarsa bu miktar "Fazla" veya "Noksan" sütununa kaydedilir. (7) Sayim kurulunca, tasinirlarin fiili miktarlarinin kayitli miktarlardan eksik olugunun tespit edilmesi halinde Kayittan Düsme Teklif ve Onay Tutanagi ve Tasinir Islem Fisi; fazla oldugunun tespit edilmesi halinde ise Tasinir Islem Fisi düzenlettirilerek, defter kayitlarinin sayim sonuçlariyla uygunlugu saglanir. (8) Düzenlenen giris ve çikis belgelerinin bir örnegi, muhasebe kayitlarinin yapilmasi için muhasebe birimine gönderilir. (9) Kayitlarin sayim sonuçlariyla uygunlugu saglandiktan sonra sayim kurulu tarafindan Tasinir Sayim ve Döküm Cetveli düzenlenir. Cetvel, sayim kurulu ile tasinir kayit ve kontrol yetkilisi tarafindan imzalanir. Bu Cetvel ve eki sayim tutanagi ile sayim sonuçlarina göre düzenlenen giris ve çikis belgeleri, tasinir kayit ve kontrol yetkilisinin yil sonu hesabini olusturur. Devir islemleri MADDE 33 (1) Tasinir kayit ve kontrol yetkilileri, sorumluluklari altindaki ambarlarda bulunan tasinirlari ve bunlara iliskin kayit ve belgeleri, yerlerine görevlendirilenlere devretmeden görevlerinden ayrilamazlar. Yeni görevlendirilen tasinir kayit ve kontrol yetkilileri de söz konusu kayit ve belgeleri aramak ve almak zorundadir. (2) Ambarlarindaki tasinirlari ve tasinir islemlerine iliskin kayit ve belgeleri teslim etmeyen veya istifa, hastalik, tutuklanma, ölüm gibi nedenlerle devir ve teslim edemeyen tasinir kayit ve kontrol yetkililerinin sorumlulugundaki tasinirlar ile dayanagi kayit ve belgeler, devir kurulu araciligi ile yeni tasinir kayit ve kontrol yetkilisine devir ve teslim edilir. Devir kurulu, harcama yetkilisi tarafindan belirlenen bir kisinin baskanliginda, tasinir kayit ve kontrol yetkililerinin de katildigi, en az üç kisiden olusur. (3) Ambarlarin devri, Ambar Devir ve Teslim Tutanagi düzenlenerek yapilir. (4) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanim alanlarinda bulunan tasinirlar, buralarda asili Dayanikli Tasinirlar Listesinde gösterilen miktarlar esas alinarak sayilmak ve listedeki ilgili bölüm imzalanmak suretiyle yeni sorumluya devir ve teslim edilir.

10 (5) Tasinir kayit ve kontrol yetkililerinin geçici görev, ayliksiz izin, hastalik izni gibi on günlük süreyi asmayan geçici ayrilmalarinda, harcama yetkilisi tarafindan idarenin ihtiyaçlari göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alinmak suretiyle ambar kapali tutulabilir. Bu süre gerektiginde harcama yetkilisi tarafindan uzatilabilir. YEDINCI BÖLÜM Tasinir Yönetim Hesabi ve Tasinir Kesin Hesabi Tasinir yönetim hesabi MADDE 34 (1) Harcama yetkilileri tarafindan Sayistaya verilecek tasinir yönetim hesabi; önceki yildan devreden tasinirlar ile yili içinde girenleri, yili içinde çikisi yapilan tasinirlar ile ertesi yila devredilenleri ve yil sonunda yapilan sayim sonucu bulunan fazla ve noksanlari gösterir. (2) Tasinir yönetim hesabi asagidaki cetvellerden olusur: a) Yil sonu sayimina iliskin Sayim Tutanagi, b) Tasinir Sayim ve Döküm Cetveli, c) Harcama Birimi Tasinir Yönetim Hesabi Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabi Cetveli, ç) Yil sonu itibariyla en son düzenlenen Tasinir Islem Fisinin sira numarasini gösterir tutanak. (3) Tasinir yönetim hesabi asagida açiklandigi sekilde hazirlanir ve ilgili yerlere gönderilir: a) Tasinir kayit ve kontrol yetkililerince, sayim kurulu tarafindan onaylanan Tasinir Sayim ve Döküm Cetveline dayanilarak ilgisine göre üç nüsha Harcama Birimi Tasinir Yönetim Hesabi Cetveli, Müze Yönetim Hesabi Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesabi Cetveli düzenlenir. Bünyesinde tarihi veya sanat degeri olan tasinirlar ile kütüphane materyalleri bulunan kamu idareleri söz konusu cetvellerden ilgili olanini ayrica düzenlerler. b) (a) bendine göre düzenlenecek cetvellerin ekine Tasinir Sayim ve Döküm Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onayina sunulur. Harcama yetkilisince, Cetvelin Tasinir Sayim ve Döküm Cetveline uygunlugu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir. c) Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayitlari muhasebe kayitlariyla karsilastirip uygunlugunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir. ç) Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanmis cetvellerin bir nüshasini, Sayistayca belirlenecek sürelerde, yil sonu sayim tutanagi, sayim ve döküm cetveli ve yil sonu itibariyla en son düzenlenen Tasinir Islem Fisinin sira numarasini gösterir tutanak ile birlikte Sayistaya, bir nüshasini ise malî yili takip eden ay sonuna kadar ilgili tasinir konsolide görevlisine gönderir. Cetvellerin birer nüshasi da harcama biriminde muhafaza edilir. Kamu idarelerinin yurt disi teskilatlarinin tasinir yönetim hesabi merkez teskilatlari araciligiyla Sayistaya gönderilir. Tasinir kesin hesabi MADDE 35 (1) Kamu idarelerinin tasinir kesin hesabi, tasinir konsolide görevlilerince, ilçe, il, bölge, dis temsilcilik ve merkez harcama birimleri itibariyla düzenlenen Harcama Birimi Tasinir Yönetim Hesabi Cetvellerinin konsolide edilmesiyle olusturulan tasinir hesabi cetvelleri esas alinarak hazirlanir. (2) Ilçedeki harcama birimlerinden alinan tasinir yönetim hesabina iliskin cetveller ilçe tasinir konsolide görevlilerince konsolide edilerek iki nüsha Ilçe Tasinir Hesabi Cetveli düzenlenir. Cetvelin bir nüshasi malî yili takip eden ikinci ayin onbesine kadar ildeki tasinir konsolide görevlisine gönderilir. (3) Il tasinir konsolide görevlileri, ildeki harcama birimlerinden alinan Harcama Birimi Tasinir Yönetim Hesabi Cetvellerini konsolide ederek Il Merkezi Tasinir Hesap Cetvelini hazirlar ve Ilçe Tasinir Hesap Cetvelleri ile konsolide ederek, Il Tasinir Hesabi Cetvelini olustururlar. Kamu idaresinin bölge teskilatinin bulunmasi halinde Il Tasinir Hesap Cetvelleri Mart ayinin onbesine kadar bölgedeki tasinir konsolide görevlisine gönderilir. (4) Bölge teskilati olan kamu idarelerindeki tasinir konsolide görevlileri bölgedeki harcama birimlerinden alinan Harcama Birimi Tasinir Yönetim Hesabi Cetvellerini konsolide ederek olusturdugu Bölge Merkezi Tasinir Hesap Cetveli ile bölgeye bagli illerden aldiklari Il Tasinir Hesabi Cetvellerini konsolide etmek suretiyle idarenin Bölge Tasinir Hesabi Cetvelini düzenlerler. (5) Iki nüsha olarak düzenlenen Il/Bölge Tasinir Hesabi Cetvellerinin birer nüshalari, malî yili takip eden Nisan ayinin onbesine kadar merkezdeki tasinir konsolide görevlisine gönderilir. (6) Dis temsilciliklerde bulunan tasinir kayit ve kontrol yetkilileri, hazirlanan Harcama Birimi Tasinir Yönetim Hesabi Cetvellerini Subat ayinin onbesine kadar merkezdeki konsolide görevlisine gönderirler. (7) Merkezdeki tasinir konsolide görevlileri, merkezdeki harcama birimlerinden alinan Harcama Birimi Tasinir Yönetim Hesabi Cetvellerini konsolide ederek Merkez Tasinir Hesap Cetvelini, dis temsilciliklerden aldiklari Harcama Birimi Tasinir Yönetim Hesabi Cetvellerini konsolide ederek ise Dis Temsilcilikler Tasinir Hesap Cetvelini olustururlar. (8) Merkezdeki tasinir konsolide görevlileri, Merkez Tasinir Hesap Cetveli ile Il/Bölge/Dis Temsilcilikler Tasinir Hesabi Cetvellerini konsolide etmek suretiyle kamu idaresinin Tasinir Kesin Hesap Cetveli ve Tasinir Kesin Hesap Icmal Cetvelini hazirlarlar. (9) Merkezi yönetim kapsamindaki kamu idarelerinde, Tasinir Kesin Hesap Cetvelleri ile Tasinir Kesin Hesap Icmal Cetvellerinin birer nüshasi Mayis ayinin onbesine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Bakanliga ve

11 Sayistaya gönderilir. (10) Sosyal güvenlik kurumlari ve mahalli idareler, yukaridaki hükümlere göre hazirlayacaklari Tasinir Kesin Hesap Cetvelleri ile Tasinir Kesin Hesap Icmal Cetvellerinin bir nüshasini bütçelerinin uygulama sonuçlarini kesin hesaba baglayacak mercilere gönderirler. SEKIZINCI BÖLÜM Numaralandirma ve Kod Sistemi Dayanikli tasinirlarin numaralanmasi MADDE 36 (1) Giris kaydi yapilan dayanikli tasinirlara, tasinir kayit ve kontrol yetkilisi tarafindan bir sicil numarasi verilir. Bu numara yazma, kazima, damga vurma veya etiket yapistirma suretiyle tasinirin üzerinde kalici olacak sekilde belirtilir. Fiziki veya kullanim özellikleri nedeniyle numaralandirilmasi mümkün olmayan tasinirlara bu islem uygulanmaz. (2) Sicil numarasi üç grup rakamdan olusur. Birinci grup rakam, tasinirin Dayanikli Tasinirlar Defterinde ayrintili izlenmek üzere kaydedildigi tasinir kodundan; ikinci grup rakam, tasinirin giris kaydedildigi yilin son iki rakamindan; üçüncü grup rakam ise tasinira verilen giris sira numarasindan olusur. Tasinir kodlari ve detayli hesap plani MADDE 37 (1) Tasinirin Bakanlikça belirlenen düzey detay kodundan sonraki detay kodlari, kamu idarelerince ölçü birimi esas alinarak belirlenir. (2) Kapsamdaki kamu idarelerinin muhasebe detayli hesap planlari, Yönetmelik ekindeki Tasinir Kod Listesine uygun olarak belirlenir. Harcama birimi ve ambarlarin kodlanmasi ve Sayistaya bildirilmesi MADDE 38 (1) Kapsamdaki kamu idarelerinde harcama birimlerine ve bunlara bagli ambarlara asagidaki esaslara göre birer kod numarasi verilir. a) Harcama birimlerine iki grup ve onbir rakamdan olusan kod verilir. Birinci grup ( ) sekiz karakterden olusur ve idarenin analitik bütçe uygulamasina iliskin kurumsal siniflandirmadaki düzeylerini gösterir. Ikinci grup (000) üç karakterden olusur ve o ilçe, il, bölge veya merkezdeki harcama birimi sayisini gösterir. Bakanlik saymanlik otomasyon sistemini (say2000i) kullanan idarelerde Bakanlikça verilen birim kodlari kullanilir. b) Harcama birimlerinin bünyesinde bulunan ambarlara harcama yetkililerince bir düzeyli ve iki karakterden olusan kod verilir. Bu kod ayni harcama birimine bagli ambarlarin sayisini gösterir. Ambar, bagli oldugu harcama birimi koduyla birlikte tanimlanir. (2) Bu kodlar tasinir kayit ve kontrol yetkilileri ile tasinir konsolide görevlilerince yapilan tasinir islemlerine iliskin olarak düzenlenen belge ve cetvellerde kullanilir. (3) Kamu idareleri, her malî yilbasindan önce, harcama birimlerini ve bunlara bagli ambarlarin açik adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu tasinir kayit ve kontrol yetkililerinin ad, soyad ve unvanlarini gösteren listeleri Sayistaya göndermekle yükümlüdür. Yil içinde yapilan degisiklikler de, degisiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sayistaya bildirilir. DOKUZUNCU BÖLÜM Çesitli Hükümler Yetki MADDE 39 (1) Bakanlik; a) Yönetmelik ekinde yer alan Tasinir Kod Listesi ile defter, belge ve cetvellerde degisiklik yapmaya, b) Tasinir II nci düzey detay kodundan sonraki detay kodlari belirlemeye, c) Tasinirlarin takibine iliskin olarak barkod sistemini uygulatmaya ve buna iliskin usul ve esaslari belirlemeye, ç) Tasinir kesin hesabinin elektronik ortamda alinmasina iliskin düzenlemeleri yapmaya, d) Bakanlik birimlerinin tasinir kayit ve islemlerini say2000i sistemi üzerinden yaptirmaya, uygulama sonuçlarina göre diger idarelerin tasinir islemlerinin de say2000i sistemi üzerinden yürütülmesine ve buna iliskin usul ve esaslar ile uygulama tarihini idareler itibariyla belirlemeye, e) Genel bütçe kapsamindaki kamu idarelerinde, tüketim malzemelerinin çikisina esas olmak üzere tasinir II nci düzey detay kodu bazinda düzenlenen onayli listelerin muhasebe birimine gönderilmesinde uygulanacak sürelerde degisiklik yapmaya, f) Harcama yetkililerinin onayi ile kayitlardan çikarilacak tasinirlar için tutar belirlemeye, yetkilidir. Kodlarin bildirimi GEÇICI MADDE 1 (1) Kamu idareleri, bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten itibaren üç ay içinde bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre harcama birimlerini ve bunlara bagli ambarlarin kod numaralarini tespit ederek Sayistaya bildirmek zorundadirlar.

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı,

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 5163 TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/1/2007 No : 26407 Yayımlandığı

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMA REHBERİ 2012 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı Merkez-Taşra Taşınır

Detaylı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Demirbaş kayıtlarının oluşturulması Hurdaya ayırma işlemleri Amortisman işlemleri Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK - 2013 TAŞINIR MAL MEVZUATI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN TAŞINIR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 5018 sayılı Kanunun 42 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (g) bendinde; Mal yönetim

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU. AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan: R.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU. AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan: R. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: R. Arda DEDEOĞLU ANKARA - 2009 GİRİŞ İŞLEMLERİ Taşınırların Kaydı (TMY Md.12) (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YASAMA BÖLÜMÜ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DENİZ UNSURLARININ; KORSANLIK/DENİZ HAYDUTLUĞU VE SİLAHLI SOYGUN EYLEMLERİYLE

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ deposunda bulunan malzeme ve ekipmanın saklanması, teslim alınması, teslim edilmesi işlemlerinin ilgili mevzuata göre sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 1.2- KAPSAM

Detaylı

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu 1 HAZIRLAYAN SUAT AKSU İÇ DENETÇİ Tanımlamalar Sorumluluk Konu Başlıkları Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır konsolide görevlileri Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ EĞİTİM SERİSİ:3 GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 06.11.2013 GELİRLER Gelir : İşletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarında artış meydana getiren unsurlara

Detaylı

Yönetmelik. Ön Ödeme Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik. Ahmet Necdet SEZER CUMHURBASKANI. Recep Tayyip ERDOGAN Basbakan

Yönetmelik. Ön Ödeme Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik. Ahmet Necdet SEZER CUMHURBASKANI. Recep Tayyip ERDOGAN Basbakan Yönetmelik Karar Sayisi : 2005/9913 Ekli Ön Ödeme Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik in yürürlüge konulmasi; Maliye Bakanligi nin 29/12/2005 tarihli ve 24414 sayili yazisi üzerine, 5018 sayili Kamu Mali

Detaylı

A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY. Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY. Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Yönetmelik Karar Sayısı : 2005/9913 Ekli Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 24414 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

T.C. HARCAMA BiRiMLERi REHBERi

T.C. HARCAMA BiRiMLERi REHBERi T.C. HARCAMA BiRiMLERi REHBERi STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ANKARA - 2015 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI HARCAMA BİRİMLERİ REHBERİ ANKARA MAYIS 2015 Hazırlayan Cemalettin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Yönetmelik. Maliye Bakanligindan:

Yönetmelik. Maliye Bakanligindan: Maliye Bakanligindan: Yönetmelik Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalisma Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 1 Mayıs 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26509 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 01.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26509 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 19 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26324 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/11058 Ekli Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29453 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/8015

Detaylı

Bilindiği üzere kamu harcama

Bilindiği üzere kamu harcama MEVZUAT TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ TASLAĞININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ Osman TEKER Devlet Muhasebe Uzmanı 28/12/2005 tarihinde http://www.muhasebat.gov.tr/mevzuat/5018/cal_uyg_yon.php adresinden alınan Yönetmelik

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 DERLEYENLER Alfabetik Sırayla Adnan KUM Burcu B. BAŞAL Hasan Murat BERKSOY

Detaylı