istanbul TicARET ODAS ı YAYıN NO: YOLCULAR için GUMRUK REHBERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TicARET ODAS ı YAYıN NO: 1993 19 YOLCULAR için GUMRUK REHBERI"

Transkript

1 istanbul TicARET ODAS ı YAYıN NO: YOLCULAR için GUMRUK REHBERI

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO YOLCULAR İÇİN GÜMRÜK REHBERİ İSTANBUL, Haziran 1993

3 GRAFIK & MATBAA HIZMETLERI Klodfarer Caddesi Nüzhetbey Apt. 18/2 Sultanahmet İstanbul Tel: (9.1) Fax: (9.1)

4 ÖNSÖZ Yolcular için gümrük rehberi olarak isimlendirdiğimiz bu yayın, bugün yürürlükte bulunan mevzuat gözönünde bulundurularak, Türkiye'den çıkan veya Türkiye'ye gelen yolcuların ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu rehberde, yolcularla ilgili gümrük uygulamaları hakkında, pratik bilgi ve açıklamaların yanında, herhangi bir yanlışlığa yer verilmemesi amacıyla değişik konularda mevcut olan kararname, tebliğ ve genelgelere aynen yer verilme yoluna gidilmiştir. Bu rehberde yer alan hususlar, aradan geçen zaman içerisinde değişebilecektir, ancak, daha önceki değişikliklerde de müşahade olunduğu gibi, bunların esasa müteallik olmayacağı, genelde ayrıntılar üzerinde olacağı, bunlara da kitapta işaret edilerek rehberin uzun müddet kullanılabileceği düşünülmektedir. Getirilecek değişiklikler konusunda Odamız'dan her zaman bilgi alınabilir. Yolcular İçin Gümrük Rehberi'nin tüm yolculara faydalı olmasını diler, bu yayınımızın hazırlanmasında emeği geçen Odamız Dış Ticaret Uzmanı Namık KÜÇÜKKUTLU'ya ve yazımını gerçekleştiren Yüksel ÖĞER'e teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail ÖZASLAN Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER Sayfa No. - Yolcunun Tanımı - Yolcu Beraberinde Türk Lirası, Döviz ve Ziynet EşyasıSınırlandırmaları 1 - İhracat Bedeli Olarak Yolcu Beraberinde Getirilen Efektiflerin Beyan Edilmesi Hakkında Genelge 3 - Türkiye'ye Gelen Yolcular - Zati Eşya Muafiyeti 6 - Zati Eşya Muafiyet Listesi - Hediyelik Eşya Muafiyeti - Bayramlar Münasebetiyle Hediyelik Eşya Muafiyeti 12 - Posta Yoluyla Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi 13 - Gümrük Vergisi Ödenerek Yurda Sokulabilecek Eşya 16 - Yolcu Beraberi Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi 17 - Bandrol Ücreti 23 - Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları 25 - Turistik Kolaylıklar 30 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Pasaportsuz Seyahatler 32 - Türkiye'den Giden Yolcular ; 33 - Yurt Dışına Çıkışlarda Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar 34 - Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 92/3) 37 - Türkiye'den Çıkarılması Yasak Olan Eşya 39 - Türkiye'ye Sokulması Yasak Olan Eşya 41 - Bedelsiz İthalat Tebliği-Bedelsiz İthalat: (93/1)

7

8 Sayın Yolcu, Türkiye'ye Hoş Geldiniz. YOLCUNUN TANIMI Herhangi bir amaçla (ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi, turizm, geri dönme), geçerli pasaport veya pasaport yerine geçerli belgeyle, giriş ve çıkış kapılarından Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den giden Türk veya yabancı kişi "yolcu"dur. Nakil vasıtaları hizmetlileri yolcu sayılmazlar (kaptan, hostes, garson, makinist, telsiz memuru gibi). YOLCU BERABERİNDE, TÜRK LİRASI, DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASI SINIRLANDIRMALARI Yolcular, sınırsız miktarda Türk parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye'ye sokabilirler. Yolcular, en çok ABD Doları karşılığı Türk parasını yurt dışına çıkarabilirler. Yolcular, ABD Doları veya eşitine kadar efektifi beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler. Dışarıda yerleşik kişiler ile yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak, Türkiye'de yerleşik kişiler ise bankalardan döviz satın aldıklarını tevsik etmek kaydıyla ABD Doları veya eşitini aşan miktardaki efektifi beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler. Bankalar vasıtası ile yurt dışına Türk parası ve döviz transferi serbesttir. Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziy- 1

9 net eşyalarının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'de satın alındığını tevsik etme şartına bağlıdır. Türkiye'den yapılacak bir ihracatın bedeli olarak, peşin ödeme yapmak üzere efektifi beraberlerinde getiren yolcuların, yurda girişte bunu deklare etmeleri ve belgelendirmeleri gerekir. Bu konudaki uygulamayı düzenleyen Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün genelgesi müteakip sayfadadır. 2

10 Genelge T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : / Tarih: Güm. Gn. Md. Genelge No.1992/108 Konu: İlgili şahısların berabeherinde getirecekleri ihracat bedeli döviz Hk. GENELGE Bilidiği üzere, ihracatın finansmanı amacıyla ihracatçı veya bunların adına hareket eden şahısların, Türkiye'ye girişlerinde beraberlerinde döviz getirmeleri halinde bu durumu, Gümrük İdarelerinden alacakları bir belge ile kambiyo mercilerine tevsik etmeleri gerekmektedir. Ancak, mecut belgelerin tek tip düzenlenmemesi nedeniyle bankalarca ihracat bedeli peşin dövizlerin tahsilatı sırasında, sözkonusu belgelerin sağlığından şüpheye düşüldüğü anlaşılmıştır. Bu bakımdan, 1 T.P.K.K. Hakkında 32 sayılı Karar hükümlerine göre yurda girişinde yanında ihracat karşılığı döviz bulunduğuna ilişkin beyanda bulunmak isteyen yolcular, ekte bir örneği yer alan «Döviz Beyan Tutanağı»nı iki nüsha olarak doldurup imzalayacak ve görevli memurlara vereceklerdir. 2 Görevli Muayene Memuru ve Müdür Yardımcısı tarafından, beyanın uygunluğu sağlandıktan sonra tutanak, kendilerince de imzalanıp bir örneği yolcuya verilecek, bir örneği de idarede muhafaza edilecektir. 3 Sözkonusu Döviz Beyan Tutanakları, sayı ve gün verilerek bir deftere kaydedilecek, bankalarca teyit istenmesi halinde gümrük idaresi tarafından gerekli bilgi verilecektir. Bilgi edinilmesini ve yukarıda belirtilen şekilde işlem ifasını rica ederim. 3

11 Genelge T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI GÜM. MÜD. KAYIT No Tarihi DÖVİZ BEYAN TUTANAĞI Aşağıda açık kimliği yazılı kişi Müdürlüğümüze müracaatla Türkiye'den yapacağı ihracatla ilgili olarak «Peşin Döviz» getirdiğini beyan etmiş ve bu durumu göstermek üzere iş bu tutanak müştereken tanzim ve imza edilmiştir. (The person whose identification record is given below in his/her application has declared that he/she brought foreign currency to Türkiye for the purpose of advance payment for exportation from Türkiye and this document has been signed and issued jointly as an evidence.) Soyadı :... (Surname) Adı :.- (Name) Pasaport no :... (Passport no) Giriş tarihi : (Date of entry) Deklere edilen dövizin cins ve miktarı :... (Foreign currency declared) Yolcu (Passenger) Muayene Memuru (Customs Inspector) 719. MüdürYardımcısı (Assistant Director)

12 TÜRKİYE'YE GELEN YOLCULAR Türkiye'ye gelen yolcuların beraberlerinde getirdikleri eşyaya gümrüklerce aşağıdaki işlemler uygulanır: 1. Yolcuların beraberlerinde getirdikleri kişisel kulanımlarına özgü olan ve kendilerine ait bulunan zati eşyaları, kullanılmış olup olmama kaydı aranmaksızın, zati eşya muafiyetinden yararlandırılarak, gümrük vergisi alınmadan yolcuların kendilerine verilir. Yolcuların gelişlerinden iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen zati eşya, yolcu beraberi gelmiş eşya addolunur. 2. Yolcuların zati eşyalarından başka hediye oferak getirecekleri belli bir sınır içinde kalan eşyaları da hediyelik eşya muafiyetinden yararlandırılarak, gümrük vergisi alınmadan, sahipleri olan yolculara verilir. 3. Yolcuların zati eşya ve hediyelik eşya muafiyeti dışında kalan eşyaları bulunduğunda, bunlardan bir kısmı da, gümrüklerin yetki sınırları içinde kalmak kaydıyla gümrük vergisi (tek ve maktu vergi) alınarak sahiplerine verilir. 4. Yolcuların getirdikleri eşya arasında, muaf ve vergili olarak kendilerine verilen eşya dışında da eşya kalmış ise, onlar da makbuz karşılığında ilgili gümrük idaresince ambara alınır. Yolcu beraberinde gelen eşya, gümrüklü eşya ambarında üç ay kalabilir. Bu süre bitmeden, ambar bekleme süresinin uzatılması istenebilir. Bu takdirde en çok üç ay uzatılabilir. Gerek ilk bekleme süresi içinde, gerekse ek süre verilmesi halinde, eşyanın bu süreler bitmeden mutlaka ambarlardan çekilmesi gerekmektedir. Aksi halde eşya Devlet'in olur. 5

13 YOLCULAR TARAFINDAN GÜMRÜK VERGİSİ ÖDENMEDEN YURDA SOKULABİLECEK EŞYA 1. Zati Eşya Muafiyeti Yolcunun beraberinde getirdiği kullanılmış veya kullanılmamış, kendi kullanımına özgü eşya, zat eşyası cinsinden olmalıdır. Ticaret eşyası, mesken, yazıhane ve atölye gibi yerlerde kullanılan eşya, yolcuya ait olsa da zat eşyası muaflığından yararlandırılmaz. Zat eşyası muaflığından yararlandırılacak ve zat eşyası olarak kabul edilen eşya, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca tesbit edilmiş ve Gümrük Yönetmeliği'ne ekli bir listede gösterilmiştir. (Anılan Yönetmeliğin 23 sayılı eki). Bu listede miktar ile sınırlandırılmış olanların, bu miktardan fazlası muaflıktan yararlandırılmaz. Zati eşya listesinde yer alan eşyayı her yolcu, (yolcu olma, eşyanın yolcunun kişisel kullanımına özgü olması, kendisine ait bulunması ve zati eşyasından olması şartları ile) gümrük vergisi ödemeden yurda sokabilir. Bu muafiyet, zaman tahdidi olmaksızın, her girişte uygulanır. 6

14 Resmi Gazete No. : Resmi Gazete Tarihi: 21 Haziran 1990 Gümrük Yönetmeliği Ek:23 ZATİ EŞYA MUAFİYET LİSTESİ A. GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI 1. Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya, 2. Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası, 3. Yolcu için elbiselik kumaş (en fazla 5 metre) 4. Naklihane hakkına haiz olan ve yurda kesin dönüş yapan yolcuya ait bir adet kürkten mamul giyim eşyası, B. ELEKTRONİK EŞYA 1. Bir adet siyah beyaz televizyon, 2. Bir adet renkli cep televizyonu (en fazla 16 cm. ekran), 3. Bir adet siyah beyaz televizyon-radyo-teyp (kombine), 4. Bir adet sadece kaydedici video-kamera ve beş adet boş video teyp kaseti, 5. Sekiz mm.ye kadar alıcı veya gösterici sinema makinası (on adet boş sinema filmi ile birlikte), 6. Bir adet slayt gösterme makinası, 7. Cep tipi bilgisayar (Ana bellek kapasitesi-ram 64 K.Byte'a kadar), 8. Portatif compact disc player, 9. Bir adet kendi ses verebilen portatif radyo ve portatif radyo-teyp (Portatif radyo-teybin özellikleri Bakanlıkça belli edilir.), 10. Bir adet volkmen veya cepte taşınabilen küçük teyp, 11. Kasetsiz ve kartuşsuz elektronik oyun aletleri, 12. Herbirinden en çok 5'er adet olmak üzere plak, teyp kaseti veya compact disc. C. MÜZİK ALETLERİ 1. Armonika, 7

15 2. Mandolin, 3. Kaval, 4. Mızıka, 5. Flüt, 6. Gitar, 7. Akordeon. (Herbirinden birer adet olmak üzere en çok üç adet) D. SPOR VE OYUN ALETLERİ 1. İki bölmeli bir adet kamp çadırı, 2. Sualtı sporları için bir adet dalgıç takımı (Nitelikleri, aksam ve parçaları Bakanlıkça belli edilir.), 3. Uçan kanatlar (bir çift), 4. Motor takılmayan cinsten şişirme bir adet bot, 5. Su sporu için kullanılan yelken tertibatlı bir adet sörf, 6. Ayak paleti (bir çift), 7. Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri. 8. Satranç takımı, 9. Dama takımı, 10. Beş deste oyun kağıdı, E. SAĞLIK CİHAZLARI 1. Hasta yolcuya ait yataklar, 2. Malûller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuklar, 3. Şahsi tedavide kulanılan ilaçlar, 4. Gaz maskesi ve koruyucu elbise (en çok ikişer adet) F. MUTFAK EŞYALARI 1. Yolculuk esnasında kullanılacak kadar tabak, tencere, çatal, kaşık, bıçak gibi mutfak aletleri, 2. Bir adet portatif piknik ocağı, 3. Bir adet semaver, 4. İki adet termos, 5. Akü ile çalışan kahve makinası, 8

16 G. TÜKETİM MADDELERİ 1.a) 200 adet sigara ile 50 adet yaprak sigara: Ayrıca; 200 gr. kıyılmış tütün ve 200 yaprak sigara kağıdı veya 200 gr. pipo tütünü veya 200 gr. ağız tütünü veya 200 gr. tömbeki veya 50 gr. enfiye b) Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarından satın alınmış olması halinde (a) fıkrasında yer alanlara ek olarak 400 adet sigara, 100 adet yaprak sigara ve 500 gr. pipo tütünü, 2. 1,5 kg. kahve, 1,5 kg. neskafe, 500 gr. çay, 1 kg. çikolata, 1 kg. şekerden mamul yiyecek, edik beş şişe veya 70 cc.lik yedi şişe alkollü içki, 4. En fazla 120 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon. H. DİĞERLERİ 1. Bir adet portatif yazı makinası, 2. Bir adet fotoğraf makinası (5 adet filmi ile birlikte), 3. Çocuk yolculara mahsus bir adet çocuk arabası, 4. Çocuk yolcuya mahsus ebadına bakılmaksızın bir adet bisiklet, 5. Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar (en çok on adet), 6. Cepte taşınabilen ve pille çalışan hesap makinası, 7. Bir adet ütü (buharlı veya buharsız), 8. 1 X 1,5 metre ebadında seccade (yünlü, pamuklu veya sentetik olmak kaydıyla), 9. Bir adet el dürbünü, 10. Bir adet masa saati. 11. Bir adet portatif gaz sobası, 12. Araçla birlikte yolculuk halinde; a) Tornavida takımı (ayrı büyüklükte olmak üzere en fazia 5 adet), 9

17 b) Lokma takımı (araçta kullanılan tipte olmak üzere en fazla 10 parça), c) Oto pompası, d) Akü şarj cihazı, e) Akü ile çalışan otomobil süpürgesi, f) Akü ile çalışan buzluk, g) Stepne dışında 1 adet oto iç ve dış lastiği, 13. Yolcunun durumuna göre, Bakanlıkça zati eşya kapsamında mütalaa edilecek diğer eşyalar. 10

18 2. Hediyelik Eşya Muafiyeti (x) Türkiye'ye gelen yolcular, yukarıda belirtilen zat eşyaları dışında ayrıca, hediyelik niteliğinde olmak, ticari miktar ve mahiyette olmamak kaydıyla, alış fiyatı 500 D.M.'yi geçmeyen eşyalarını da gümrük vergisi ödemeden yurda sokabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen yolcular için, hediyelik eşya muafiyeti limiti, porselen eşya hariç olmak üzere, 750 DM.'dir. Bu muafiyet, zaman tahdidi olmaksızın, her girişte uygulanır. Hediyelik eşyayı belirleyen bir eşya listesi yoktur. Hediyelik eşya içinde, aynı eşyadan birden fazla olmamalıdır; hediyelik eşya mamul bir madde olmalıdır. Hediyelik eşyanın toplam satmalına değeri 500 DM içinde kalmalıdır; bu limiti aşanlar hediyelik eşya bağışıklığından yararlandırılamaz (K.K.T.C. için limit 750 DM.dir.) Bu bağışıklık limiti her yolcuya ayrı olarak tanınmıştır; iki veya daha fazla yolcu, bu haklarını birleştirmek suretiyle kullanamazlar. Transit yolcular bu muafiyetten yararlandırılmaz. Taşıt sürücüleri ve hizmetlileri, yılda 4 defadan fazla olmamak kaydıyla, girişlerinde bedeli 500 D.M. veya eşiti döviz tutarlarındaki hediyelik eşyalarını gümrük vergisi ödemeden yurda sokabilirler. (X) Bu muafiyet, Gümrük Yönetmeliği'nin maddesi ile belirlenmiştir. 11

19 BAYRAMLAR MÜNASEBETİ İLE HEDİYELİK EŞYA MUAFİYETİ (X) Yolcularla ilgili olmamakla beraber, Noel, Yılbaşı, Şeker ve Kurban Bayramları münasebetiyle Türkiye'deki kişilere yurt dışından posta yoluyla gönderilen ve ticari mahiyette bulunmayan FOB 500.-DM veya eşiti döviz değerindeki hediyelik eşya, bu olayların başlama tarihlerinden bir ay önce veya bitiş tarihlerinden bir ay sonraki süreler içinde postaya verilmiş veya yurda gelmiş olması kaydıyla gümrük vergisinden muaftır. Bu eşyalar aynı zamanda "Posta Yoluyla Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi" ile "Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesf'nde kayıtlı olduğu takdirde, eşyanın FOB 500.-DM değeri esas alınmaz, yukarıda anılan "Listeler"de belirtilmiş olan tek ve maktu vergiler toplamı 250.-DM'a (250.-DM dahil) kadar olanlarının hediyelik eşya vasfında gümrük vergisinden muafen ithaline izin verilir. Yukarıda isimleri geçen "Listeler" takibeden sayfalarda yer almıştır. (X) Bu muafiyet, 17 Ağustos 1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 90/639 sayılı Kararname'nin 1. maddesi ile öngörülmüştür. 12

20 90// 639 sayılı tarihli Kararnamenin 2. maddesine göre Posta Yoluyla Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: POSTA YOLUYLA GELEN EŞYA İÇİN TEK VE MAKTU VERGİ LİSTESİ Eşyanın Cinsi Beherinden Alınacak Vergi Tutarı (DM veya KaşırlığıTL.) A- GİYİM EŞYASI : 1) Kişinin giyinip kuşanmasına mahsus eşyadan palto, manto, pardesü, kaban, mont, yağmurluk (Kürkten mamul ve kürklü olanlar hariç) a) Büyükler için 45.DM b) Küçükler için 15.DM 2) Takım Elbise a) Büyükler için 40.DM b) Küçükler için 20.DM 3) Tayyör veya döpiyes, elbise a) Büyükler için 40.DM b) Küçükler için 20.DM 4) Ceket a) Büyükler için 35.DM b) Küçükler için 15.DM 5) Pantolon a) Büyükler için 10.DM b) Küçükler için 5.DM 6) Etek, hırka, kazak, yelek, süveter, eşofman, pijama, gecelik, mayo. a) Büyükler için 20.DM b) Küçükler için 10.DM 7) Gömlek, T-Shirt, bluz a) Büyükler için 20.DM b) Küçükler için 10.DM 8) Şapka, bere, eldiven, kravat, papyon, dantel yaka, fiyonk, kurdela, eşarp, şal, kaşkol. a) Büyükler için 20.DM b) Küçükler için 10.DM 9) Çorap 5.DM 10) Mendil 2.DM 11) Şemsiye 30.DM 12) Cüzdan 10.DM 13) Kadın el çantası 30.DM 14) Güneş gözlüğü 30.DM 15) Çizme, bot, ayakkabı, spor ayakkabı, terlik (çiftinden) a) Büyükler için 50.DM b) Küçükler için 25.DM 16) Bebekler için ayakkabı, terlik, patik (çiftinden) 5.DM 17) İç çamaşırları 13

21 Eşyanın Cinsi Beherinden Alınacak Vergi Tutarı (DM veya Karşılığı TL.) a) Korseler 10.DM b) Her türlü iç çamaşır 5.DM B- ELEKTRONİK EŞYA : 1) Kendi ses verebilen a) Portatif radyo 100.DM b) Portatif radyo-teyp 150.DM 2) Beş adet video kaseti a) Büyük (VHS veya Beta) 5.DM b) Küçük (VHS veya Beta) 5.DM 3) Kasetsiz ve kartuşsuz elektronik oyun aletleri 10.DM 4) Değişik kayıtları havi plak ve compact disc (Herbirinden en çok 5'er adet) 10.DM 5) Teyp kaseti (En çok beş adet) 2.DM 6) Teyp makarası (En çok iki adet) 10.DM C- MÜZİK ALETLERİ: 1) Armonika 20.DM 2) Kaval 10. DM 3) Mızıka 10.DM D- SPOR VE OYUN ALETLERİ : 1) İki bölmeli bir adet kamp çadırı 100.DM 2) Uçan kanatlar (bir çift) 100.DM 3) Bir adet motor takılmayan cinsten şişirme bot 50.DM 4) Ayak paleti (bir çift) 20.DM 5) Kişinin tek başına spor yapmasına mahsus bir spor aleti ve giysisi 20.DM 6) Dama veya satranç takımı 10.DM 7) Oyun kağıdı (En çok iki deste) 5.DM E- MUTFAK EŞYALARI : 1) Bir adet semaver 10.DM 2) Bir adet termos 10.DM 3) Bir adet tencere 50.DM 4) Bir adet tava 20.DM 5) Mekanik ve portatif diğer mutfak aletferi (En çok üç adet) 5.DM F- DİĞERLERİ: 1) Bir adet ütü (buharlı veya buharsız) 25.DM 2) Bir adet duvar veya masa saati 20.DM 3) Bir adet yatak örtüsü 15.DM 4) Bir adet masa örtüsü 10.DM 5) Bir adet sehpa örtüsü 2.DM 14

22 Eşyanın Cinsi Beherinden Alınacak Vergi Tutan (DM veya Karşılığı TL.) 6) Bir adet masa çakmağı 10.DM 7) Kültablası, vazo, şekerlik (Kristal olanlar hariç olmak üzere en çok üç adet) 5.DM 8) Telefon cihazı (Telsiz ve telesekreterli olanlar hariç) 50.DM 9) Bir adet el dürbünü 30.DM 10) Kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon (Herbirinden en fazla 120 ml'lik şişeler içinde birer adet olmak üzere 5 adet) 5.DM 11) Krem, oje, ruj, gözkalemi, (En çok üç adet) 5.DM 12) Şampuan (En fazla 250 ml. bir şişe), 5.DM 13) Makyaj seti, manikür takımı (En çok üç adet) 30.DM 14) Kolye, küpe, yaka iğnesi, bilezik, yüzük gibi taklit mücevherat (En çok üç adet) 25.DM 15) a) Bir kilogram kahve (Kilogramı için) 15.DM b) Bir kilogram neskafe (Kilogramı için) 15.DM c) Bir kilogram çikolata (Kilogramı için) 10.DM d) Bir kilogram şekerden mamul yiyecek (Kilogramı için) 10.DM e) Yarım kilogram çay (Yarım kilogramı için) 10.DM 16) Otolar için (Birer adet olmak üzere) a) Tornavida takımı (Ayrı büyüklükte olmak şartıyla 5 adet) 10.DM b) Lokma takımı (En fazla 10 parça) 10.DM c) Oto pompası 20.DM d) Akü şarj cihazı 40.DM e) Akü ile çalışan otomobil süpürgesi 40.DM 17) Cepte taşınabilir ve pille çalışan hesap makinası 10. DM 18) Fotoğraf filmi (En çok üç adet) 5.DM 19) Fotoğraf albümü 10.DM 20) Çocuklara mahsus oyuncaklar (En çok üç adet) 10.DM 21) Sulu, kuru, pastel, veya guaj boya takımı (En çok üç adet) 5.DM 22) Kurşun kalem, defter, boyama kitabı (En çok beş adet) 2.DM 23) 2 kilogram çocuk maması (Kilogramı için) 2.DM 24) Çocuk bezi (Düzinelik beher paketinden) 1.DM Not : Maktu vergilerin TL. olarak ödenmesi halinde, D.M.'nin Merkez Bankası'nca belirlenen "Efektif Alış Kuru" esas alınır 15

23 GÜMRÜK VERGİSİ ÖDENEREK YURDA SOKULABİLECEK EŞYA Gümrük vergisi ödenmek istense dahi, istenildiği kadar eşyanın ithali mümkün değildir. Gümrük vergisi ödenmek suretiyle ithal edilebilecek eşya sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, gümrük idareleri sadece kendi yetkilerine giren eşya için vergi alıp ithal işlemini yapabilmektedir. Yolcu eşyası ile ilgili olarak gümrük idarelerine verilen yetki aşağıdaki gibidir. a) (*)Yurt dışında çalışan işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi yolcular ile görevli olarak yurt dışına giden kamu personelinin ve yurt dışında en az 6 ay kaldıktan sonra yurda dönen 18 ve daha yukarı yaştaki Türkiye'de yerleşik yolcuların Türkiye'ye gelişlerinde her takvim yılında bir defa yararlanmak ve her cinsten birer adet olmak üzere beraberlerinde getirecekleri "Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi" nde kayıtlı eşyalardan maktu vergiler toplamı DM'a kadar olan eşyanın tek partide ithaline gümrük idarelerince izin verilir. b) (*)Türkiye'de yerleşik yolculardan herhangi bir şekilde yurt dışına giden ve en az 5 gün (yol hariç) kaldıktan sonra yurda dönen ve 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların Türkiye'ye gelişlerinde her takvim yılında bir defa yararlanmak ve her cinsten birer adet olmak üzere beraberlerinde getirecekleri "Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi" nde kayıtlı eşyalardan maktu vergiler toplamı DM'a kadar olan eşyanın tek partide ithaline gümrük idarelerince izin verilir, (a) fıkrası hükümlerinden istifade ile eşya ithal edenler ayrıca bu fıkra hükümlerinden yararlanamazlar. (*)Bu yetki, 17 Ağustos 1990 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 90/639 sayılı Kararnamemin 3. maddesi ile verilmiştir. 16

24 90/639 sayılı tarihli Kararname'nin 4. maddesine göre Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. YOLCU BERABERİNDE GELEN EŞYA İÇİN TEK VE MAKTU VERGİ LİSTESİ Eşyanın Cinsi Beherinden Alınacak Vergi Tutarı (DM veya Karşılığı TL.) A- ELEKTRONİK EŞYA : 1) Renkli Televizyon 31 Ekrana kadar 300.DM 31 Ekrandan 51 Ekrana kadar (51 dahil) 550.DM 51 Ekrandan yukarı DM Televizyon anteni (Normal) 100.DM Televizyon anteni (Çanak) DM 2) Renkli TV-Radyo-Teyp (Kombine) 550.DM Renkli TV-Video-Teyp (Kombine) DM 3) Video Teyp Oynatıcı 550.DM Oynatıcı ve kaydedici DM 4) VideoKamera Çekici 550.DM Çekici ve oynatıcı 850.DM 5) Kasetli veya kartuşlu TV oyun aletleri (5kaseti veya kartuşu dahil) 100.DM 6) Beş adet video kaseti Büyük (VHS veya Beta) 15.DM Küçük (VHS veya Beta) 15.DM 7) a) Ev tipi bilgisayar (Ana bellek kapasitesi -Ramen fazla 2 megabyte) ana klavye, monitör, printer, disk drive (veya datasette), adaptör (veya transformatör), iki adet kaset, kartuş veya disket dahil olmak üzere 900.DM b) Ev tipi bilgisayarın müstakil parçaları Ana klavye 400.DM Monitör 300.DM Adaptör veya trasformatör 100.DM JoyStick 50.DM Printer 550.DM 17

25 Eşyanın Cinsi Beherinden Alınacak Vergi Tutarı (DM veya KarşılığıTL) Disk Drive 300.DM Datasette 20.DM c) Kaset.Kartuş ve Disketler 10.DM 8) Portatif Bilgisayar (Ana bellek kapasitesi - Ram - en fazla 1 megabyte) 600.DM 9) Cep tipi bilgisayar Ana klavye, printer ve datasette dahil olmak üzere a) Ana bellek kapasitesi (Ram) 256 K.Byte'a kadar 350.DM b) Ana bellek kapasitesi (Ram) K.Byte (512 K.Byte dahil) 500.DM 10) Portatif Hesap Makinası a) Şeritli 150.DM b) Elektirikli ve hafızalı 200.DM 11) a) Rack sistem müzik seti (HI-FI,MIDI) (4 Hoparlörü dahil) 550.DM b) Rack sistem müzik setinin müstakil herbir parçasından Tuner, Amplifier, Turntable, Casette deck, Timer, Equaliser, CD Player 300.DM Hoparlör 300.DM c) Müzik seti kabini 100.DM 12) Kombine müzik seti (Stereo Combination) (2 hoparlörü dahil) 300.DM 13) Kendi ses verebilen a) Portatif radyolar 100.DM b) Portatif radyo-teypler 150.DM c) Portatif çift kasetli ve iki veya daha fazla hoparlörlü radyo-teypler 300. DM 14) Binek otolarına mahsus a) Radyo 150.DM b) Radyo-teypler 250.DM c) Oto televizyonu DM d) Anten 50.DM e) Müstakil halde; Amplifier 75.DM Equaliser 75.DM Hoparlör 50.DM B MÜZİK ALETLERİ: 1) Her çeşit elektrikli org, keman, viyolonsel, arp gibi müzik aletleri 750.DM 2) Piyano (Kuyruksuz) DM 18

26 Eşyanın Cinsi Beherinden Alınacak Vergi Tutarı (DM veya Karşılığı TL) C SPOR VE OYUN ALETLERİ : 1) Dıştan takma deniz motorları a) 3 Beygir gücüne kadar olanlar (3 dahil) 550.DM b) 3-6 Beygir gücü arası (6 dahil) DM c) 6-10 Beygir gücü arası (10 dahil) DM d) Beygir gücü arası (20 dahil) DM e) Motor takılabilen şişirme botlar 550.DM f) Deniz motosikleti 550.DM g) Deniz kızağı 150.DM h) Tek kişilik ve Tek Yelkenli hobi ve gezinti teknesi DM 2) Bisikletler 300.DM 3) Motorlu bisikletler ve motosikletler a) 50 CC'e kadar (50 dahil) 550.DM b) CC'e kadar (100 dahil) DM c) CC'e kadar (150 dahil) DM 4) Kondisyon aletleri (Ev bisikleti, kürek çekme aleti vb) 500.DM D EV ALETLERİ : 1) Çamaşır makinası DM 2) Küçük (mini) çamaşır makinası 550.DM 3) Çamaşır kurutma makinası DM 4) Birbirleriyle irtibatlı işlem gören ve iki ayrı parçadan oluşan cihazlar (Çamaşır yıkama - Çamaşır kurutma makinaları gibi) DM 5) Elle kullanılan ev tipi örgü makinaları (Birer adet yedek tarakları dahil) a) Mekanik olup, tarak boyu 120 cm'e kadar (120 cm dahil) olanlar. 200.DM b) Elektrikli olup, tarak boyu 120 cm'e kadar (120 cm dahil) olanlar. 400.DM 6) a) Ev tipi dikiş makinaları 300.DM b) Ev tipi overlok makinaları. 300.DM 7) Ev tipi ütü makinası (En fazla 1200 watt gücünde) 300.DM 8) Evde kullanılan jeneratörler. a) 3 Kilovata kadar (3 dahil) 300.DM b) 3-6 Kilovata kadar (6 dahil) 350.DM c) 6-10 Kilovata kadar (10 dahil) 500.DM d) Su motoru (Elektrikli veya mazotlu) a) 3 Beygir gücüne kadar (3 dahil) 300.DM b) 4-6 Beygir gücüne kadar (6 dahil) 400.DM 19

27 Eşyanın Cinsi Beherinden Alınacak Vergi Tutarı (DM veya Karşılığı TL.) 9) Regülatör 100.DM 10) Ev tipi ısı ve havalandırma cihazları a) Isıtmalı-soğutmalı klima cihazları DM b) Soğutmalı klima cihzları 900.DM c) Vantilatör 100.DM d) Şofbenler (Elektrikli veya gazlı) 600.DM e) Aspiratörler. 100.DM 11) Ev tipi sobalar a) Gaz sobaları (borulu-borusuz) 300.DM b) Kömür sobaları (boru dahil) 100.DM c) Elektrikli sobalar (elektrikli radyatör dahil) 100.DM e) Şömineler 700.DM 12) Portatif saç kıvırma veya saç kurutma makinası 50.DM 13) Elektrik Süpürgesi 300.DM 14) Banyo terazisi 50.DM 15) Çim biçme makinaları a) Elle itilenler (motorsuz) 50.DM b) Motorlular 500.DM c) Motorlu ve sürücü yeri olanlar DM (*)16) a) Evde kullanılabilen elektrikli portatif aletler 100.DM b) Evde kullanılabilen mekanik portatif aletler 75.DM E MUTFAK EŞYALARI : 1)a) Bulaşık makinası DM b) Küçük (mini) bulaşık makinaları 550.DM c) Buzdolabı DM d) Küçük (mini) buzdolabı 550.DM e) Buz makinası DM f) Derin dondurucu DM g) Birbirleriyle irtibatlı işlem gören ve iki ayrı parçadan oluşan cihazlar (Buzdolabı-Derin dondurucu gibi) DM 2) Mutfak fırınları a) Mikro dalga fırınlar 600.DM b) Elektrikli veya gazlı fırınlar 500.DM c) Elektrikli veya gazlı küçük portatif fırınlar 75.DM d) Elektrikli ve gazlı fırınlar 550.DM e) Elektrikli ve gazlı küçük portatif fırınlar 100.DM (*) Yolcu beraberinde getirilen kablosuz telefon cihazları bu kapsamda mütalaa edilerek Telsiz Genel Müdürlüğü'nden alınacak standartlara uygunluk belgesinin ibraz edilmesi şartıyla ithal olunabilir, (genelge: ). 20

28 Eşyanın Cinsi Beherinden Alınacak Vergi Tutarı (DM veya Karşılığı TL.) 3) a) Mutfakta kullanılabilen elektrikli portatif aletler 100.DM b) Mutfakta kullanılabilen mekanik portatif aletler 25.DM c) Çatal, Kaşık ve bıçak takımı (en fazla 12 kişilik) 300.DM d) Çay veya kahve takımı (en fazla 12 kişilik) 300.DM e) Yemek takımı (en fazla 12 kişilik) 500.DM f) Düdüklü tencere 100.DM g) Tencere 50.DM h) Tava 20.DM F MESLEKİ ALETLER: 1) Yivsiz av veya nişan tüfeği DM 2) Elektrikli kumaş kesme makinaları DM 3) Fotokopi makinaları (Renkli çekenler hariç) DM 4) Daktilolar a) Elektrikli daktilolar 500.DM b) Bilgisayarlı ve hafızalı daktilolar 750.DM 5) Komple kuluçka makinaları a) 100 civciv kapasiteli 300.DM b) 250 civciv kapasiteli 500.DM 6) Parke cilâ makinası 300.DM 7) Kaynak makinası 300.DM 8) El tipi motorlu ağaç testereleri Elektrikli 100.DM Akaryakıt ile çalışan 110.DM 9) Saya makinası 300.DM 10) Tek sağım üniteli süt makinaları 200.DM 11) Cilt makinası 300.DM 12) Yayık makinası 300.DM 13) Elektrikli matkaplar 100.DM 14) Elektrikli havya 100.DM 15) Elektrikli taşlama ve bileme makinaları 100.DM Yukarıda kayıtlı her türlü eşyanın nitelikleri ve özellikleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. Not: Maktu vergilerin Türk lirası olarak ödenmesi halinde, DM.'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenen "Efektif Alış Kuru" esas alınır. 21

29 Yolcularla ilgili olmamakla beraber, 17 Ağustos 1990 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90/639 sayılı tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile, zat ve aile ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yurt dışından Türkiye'deki kişilere gönderilecek bedeli 500.DM veya eşiti dövizi geçmeyen hediyelik eşyanın gümrük vergisi tahsil edilerek ithaline gümrük idarelerince izin verilmesi kararlaştırılmıştır. 22

30 BANDROL ÜCRETİ Karar No. 92/3912 R.Gazete No Tarihi: R.G.Tarihi: Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayınını almaya yarayan hertürlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 1993 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/12/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. (*) Turgut Özal Cumhurbaşkanı Süleyman Başbakan DEMİREL 18/12/1992 Tarihli ve 92/3912 Sayılı Kararnamenin Eki CİHAZ CİNSİ: LİSTE Her cihaz için bandrol karşılığı tahsil edilecek u c r e t ( DM - karşılığı TL.) 1) Renkli Televizyon 51 ekran'a kadar (51 dahil) 51 ekrandan yukarı Oto televizyon 2) Siyah-Beyaz Televizyon 51 ekran'a kadar (51 dahi!) 51 ekrandan yukarı Oto televizyon 3) Radyolar Cep tipi radyo alıcıları Taşınabilir radyo alıcıları Rack tipi birleşik cihazların (TÜNER) radyo alıcı katı Saatli radyo veya radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar 80DM. 120DM. 120DM. 30DM. 45DM. 45DM. 10DM. 30DİV1. 250DM. 10DM. (*) 3093 Sayılı Kanun tarihli Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu'dur. 23

31 CİHAZ CİNSİ: Her cihaz için bandrol karşılığı tahsil edilecek ücret (DM. karşılığı TL.) Oto radyo alıcıları 20DM. 4) Videolar, Video kameralar (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği onanlar) 250DM. 5) Televizyon uydu alıcısı Tek kanallı 40DM. Çok kanallı 100DM. 6) Birleşik cihazlar (Kombine) a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar Video-Televizyon-Radyo 300DM. Televizyon-Radyoteyp 180DM. Video-Televizyon 280DM. Radyo-Televizyon 130DM. b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-volkmen) 10DM. Taşınabilir (pilli) radyo-pikap 50DM. Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar 50DM. Taşınabilir (pilli) radyo-kompakt diskçalar 60DM. Radyo-pikap 100DM. Radyo-kasetçalar 70DM. Radyo-kompakt diskçalar 10ODM. Oto radyo-kasetçalar 50DM. Oto radyo-kompakt diskçalar 60DM. Radyo-kasetçalar-pikap 200DM. Radyo-kasetçalar-pikap-kompakt diskçalar 250DM. Radyo-kasetçalar-kompakt diskçalar 250DM. 7) Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan Radyo-Televizyon yayınını almaya yarayan her türlü cihazlar için 250DM. 24

32 GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARI Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den giden yolcular ile transit yolculara, Türkiye'ye kesin dönüş yapan kişilere, çeyiz eşyası ithal etmeye hak kazanmış olanlara, yabancı devletlerin veya milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ve mensuplarına, yabancı ülkelere sefer yapan gemi ve uçaklara, yat limanlarına gelip giden veya kışlayan yat ve tekne sahiplerine, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına satış yapmak üzere, giriş ve çıkış yolcu salonlarında ve yurt içinde açılacak mağazalar, "Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları" olarak isimlendirilmiştir. Bu mağazaların açılmasına izin vermeye ve bunların işleyişleri ile ilgili tüm düzenlemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu "Mağazalar", bulundukları yerlere, satabilecekleri eşyaya ve satış yapabilecekleri kişilere göre ikiye ayrılırlar. 1. Yolcu giriş-çıkışı yapılan gümrük kapılarında, Türkiye'ye giriş veya çıkış yapan kişiler ile transit yolculara, sadece hediyelik eşya ile zati eşya satabilen mağazalar, Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalan'dır. Bu mağazalardan yolcular gümrük muayenesinden geçmeden eşya satın alabilirler; gümrük muayenesinden geçtikten sonra, başka bir anlatımla, yolcu salonundan çıktıktan sonra bu "Mağazalardan" hiçbir şekilde eşya satın alınması mümkün değildir. 2. İkinci grupta yer alan mağazalar, gümrük yolcu salonlarının dışında, yurt içinde açılan mağazalar olup, "Yurtiçi Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları" olarak isimlendirilir. Bugüne kadar, yurt içi mağazalar sadece Ankara-Esenboğa ve İstanbul-Atatürk Havalimanı'nda faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu iki yerde, aynı isim altında kurulmuş olan gümrük müdürlükleri, bu mağazalarla ilgili gümrük işlemlerini yürütür ve denetlerler. Yurtiçi satış mağazalarında, ev eşyası ile "Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi"nde kayıtlı olan eşyaların satışı yapılabilir. Yurtiçi mağazalardan eşya satın alabilecek kişiler: - Yurt dışında çalışan işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri, 25

33 - Görevli olarak yurt dışına giden kamu personeli, - Yurt dışında kesintisiz en az 6 ay kaldıktan sonra yurda dönen 18 ve daha yukarı yaştaki Türkiye'de yerleşik kişiler, - Yabancı devletlerin veya milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilcilikleri ve mensupları, - Yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensupları, sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre gümrük vergisinden muaf olarak ev eşyası ithaline hak kazanan Türk uyruklu kişiler, gene aynı kanuna göre gümrük vergisinden muaf olarak çeyiz eşyası ithaline hak kazanan kişiler, - Yurtdışı edilmek üzere mağazalardan eşya almak isteyen yerli ve yabancı pasaport sahipleri, Not: 90/639 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile yurt dışında yol hariç en az beş gün kalarak ülkemize dönen Türk yolculara, maktu vergiler toplamı 1.OOO.-DM'a kadar eşya ithal edebilmeleri öngürülmüştür; bu Türk yolcuların yurtiçi gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından alışveriş yapmaları mümkün değildir, bu kişiler sadece yolcu beraberinde olmak kaydı ve şartıyla eşya getirme imkanına sahiptirler. Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından yapılacak satışlar konusunda aşağıda yer alan Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır: Karar No: 88/13141 R.Gazete No: (Mük.) Tarihi: R.G.Tarihi: Gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları açılması ve gerektiğinde bu mağazalardan yapılacak satışlara prim ödenmesine dair ekli "Karar"ın yürülüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığının 4/7/1988 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/7/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan Evren Cumhurbaşkanı Turgut Özal Başbakan 26

34 KARAR 1. Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları açma yetkisi vermeye, bu mağazalardan satışı yapılabilecek eşyaları, mağazalardan eşya alabilecek kişileri ve eşya alma sürelerini belirlemeye, mağazaların kuruluş, işleyiş, satış ve maktu vergi hesap ve tahsil esaslarını düzenlemeye, mağazalardan eşya alanlara ödenebilecek prim oranlarını ve ödeme usullerini tesbite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre, gümrük vergilerinden muaf olarak ev eşyası ithaline hak kazanan Türk uyruklu kişilerin bu eşyaları yurda kesin dönüş tarihinden itibaren en çok 6 ay içinde Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarımdan almaları halinde kendilerine dövizle ödedikleri eşya bedelinin bu malların yerli üretim olması halinde %10'una, ithal malı olması halinde ise %5'ine kadar prim ödenebilir. 3. Yolcular, yurda dönüş yaptıkları tarihten itibaren en çok bir ay içinde ve bir defada yolcu beraberinde gelen eşya için tek ve maktu vergi listesinde yer alan ve vergileri toplamı en fazla DM olan eşyaları satın almak suretiyle ithal edebilirler. Bu eşyaların maktu vergileri toplamı DM. tutan ilk kısmı maktu vergilen tutarının yüzde onu, ikinci DM. tutan kısmı maktu vergileri tutarının yarısı, müteakip DM. tutan kısmı ise maktu vergilerinin tamamı ödenmek suretiyle ithal edilebilir. Bu nisbi vergi tutarına ek olarak, bulaşık makinaları ve klima cihazları satışlarında 300.-DM. karşılığı Türk Lirası, tam otomatik çamaşır makinaları ile renkli televizyon satışlarında da 100.-DM. karşılığı Türk Lirası ayrıca tek ve maktu vergi tahsil edilir. Ek Madde 1. Giriş ve çıkış yolcu salonları ile yurt içinde açılmış bulunan gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında konvertibl dövizler veya Türk Lirası ile satış yapılması konusunda karar vermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. Ek Madde sayılı Gümrük Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine göre, gümrük vergilerinden muaf olarak ev eşyası ithal etme hakkına sahip olanlar; bu haklarını, yurtiçi gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından eşya 27

35 satın almak suretiyle kullandıklarında, Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi'nde yer alan eşyalarından, bu listede kayıtlı tutarların %10'u oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir /6/1988 tarihli ve 88/13059 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 5. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Kararname'nin 1. maddesinde "Mağazalar" ile ilgili tüm düzenlemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Kararname'nin 2. maddesinde belirtilen prim ödenmesi konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bugüne kadar bir tespityapılmamıştır. Kararname'nin 3. maddesinde, Türkiye'ye vergi ödemek suretiyle eşya ithal etme hakkı olan YOLCULAR'ın yurtiçi gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından satın alabilecekleri eşya limiti ve bunlar için ödenecek maktu vergi tutarları gösterilmektedir. Bu yolcuların, yurda giriş tarihinden itibaren en çok bir ay içinde ve bir defada eşya satın alabilmeleri öngörülmüştür. Bu haktan her takvim yılında bir defa yararlanılır ve her cinsten birer adet olmak üzere eşya alınmasına ve ithaline izin verilir. Gene bu yolcular, beraberlerinde maktu vergi listesinde kayıtlı eşyalardan yurda getirmeleri halinde, bu maddede limiti belirtilmiş olan maktu vergiler toplamından ( DM.'den), yurt dışından getirilen eşyalara ait maktu vergilerin toplamı düşüldükten sonra kalan kısım kadar maktu vergili eşyayı adı geçen mağazalardan alabileceklerdir. Kararname'nin 1 numaralı ek maddesine dayanılarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından, giriş ve çıkış yolcu salonları ile yurt içinde açılmış bulunan gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarındaki satışların Türk lirası veya dövizle yapılması öngörülmüştür. Kararname'nin 2 numaralı ek maddesine göre, yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen 28

36 devîet memurları ile diğer amaçlarla yabancı memleketlere yerleşip de en az iki yıl ikametten sonra kesin olarak dönen Türk uyruklu kişiler gümrük vergisinden muaf olarak ev eşyası ithal etme haklarını, (yurt dışından eşya getirmeyip veya bir kısmını getirmeyip), yurda kesin dönüş tarihinden itibaren en çok 6 ay içinde, yurtiçi gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından eşya satın almak suretiyle kullandıklarında, Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi'nde yer alan eşyalarından, bu listede kayıtlı tutarların %10'u oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir. "Liste"de yer almayan ev eşyalarından ise vergi alınmaz sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca gümrük vergisinden muaf olarak ev eşyası ithaline hak kazanmış kişilerin, mağazalardan bedelsiz ithal veya naklihane hakkından yalnızca birini kullanmak suretiyle eşya satın alabileceği her iki hakkın aynı anda kullanılması mümkün bulunmamaktadır. 29

37 TURİSTİK KOLAYLIKLAR Asıl ikametgahı yabancı ülkelerde olan Türk ve yabancı turistlerin birlikte veya kendilerinden iki ay önce veya sonraki süreler içerisinde getirdikleri her türlü kara taşıtları ve bunların yedek ve yenileme parçaları, römork ve rulotlar ve taşıtlara takılmış radyo, televizyon, ses kayıt cihazları ve pikapları, seyahat esnasında kullanılmaya mahsus kamplama eşyası, av ve spor eşyası için vergi teminatı olarak Uluslararası Turizm ve Otomobil Birliği'ne mensup Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun veya bunun kefalet ettiği yabancı kurumların verecekleri triptik veya gümrüklerden geçiş karnesi kabul edilmek suretiyle yurda sokulur. Asıl ikametgahı yabancı memleketlerde olan Türk uyruklu ve yabancı uyruklu turistlerin triptiksiz veya gümrük geçiş karnesiz getirdikleri kara taşıtları ile (kotra, yat, motor ve benzeri) deniz taşıtları, tekrar ihraç edilmek şartiyle, getirilen taşıtın mülkiyet belgesine göre, turiste, taşıta ait bilgileri ihtiva eden "Taşıt Giriş-Çıkış Formu" doldurtularak ve turistin pasaportunda polis giriş kaşesinin bulunduğu sahifeye taşıtın girişini belirten bir kaşe basılmak suretiyle yurda sokulur. Yabancı uyruklu turistlerin getirdikleri hava taşıtları için de aynı şekilde işlem yapılarak girişlerine izin verilir. Asıl ikametgah deyiminin tayininde, Türkiye'ye hangi amaçla girmiş olursa olsun, bir takvim yılı içinde ortalama altı aydan fazla bir zaman ikamet eden şahsın, Türkiye'de ikametgahı bulunduğu prensibi kabul olunur (Gümrük Kanunu'nun 1. maddesinin 4. fıkrası). Bu prensibe göre trustik kolaylıklardan istifade ile Türkiye'ye geçici olarak sokulacak taşıtların yurda girişine bir takvim yılı içinde en çok 6 ay müddetle izin verilir. Birkaç defa girip çıkacak taşıtlara, 6 aylık azami süre gözönünde bulundurularak, kalan süre kadar müsaade edilir. Türkiye'ye giriş yapan yabancılara ait karavan ve motokaravanlar, bakım, onarım ve kışlamak amacı ile 2 yıla kadar kalabilir ve sahipleri başka bir vasıta ile Türkiye'den ayrılabilir. Türkiye'ye yatları ile birlikte giriş yapan yabancılar, yatlarını belgeli bir yat limanına veya yat çekek yerlerine iki yıla kadar bir sü- 30

38 re için kışlama, bakım ve onarım amacı ile bırakarak başka bir vasıta ile Türkiye'den ayrılabilirler. Yabancıların pasaportları üzerinde gerekli işlem mahalli gümrük idaresince yapılır. Bu suretle yat limanında veya yat çekek yerinde kışlayan en az iki yılda bir sahipleri tarafından kullanılan yatlar, ayrıca bir izne gerek kalmaksızın beş yıla kadar Türkiye'de kalabilirler. Motorlu taşıtların mutat depolarındaki akaryakıt ve madeni yağlardan vergi aranmaz. Çalınmak veya kaza neticesi parçalanmak yüzünden tekrar çıkarılması mümkün olmayan taşıt ve eşyanın da vergileri aranmaz ve teminatı çözülür. Çalınma olayının, mahkeme ilamı veya Cumhuriyet Savcılığının veya olayın meydana geldiği yerin en büyük mülkiye amirinin vereceği belge ile ispat olunması gerekir. Kaza dolayısiyle sahibi tarafından çıkarılmak istenmeyen taşıt ve eşyanın enkazı hükümete terk edilmek ve durum mülki amirden alınacak bir belge ile gümrüğe ispat olunması gerekir. 31

39 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YAPILACAK PASAPORTSUZ SEYAHATLAR Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, iki taraf ülke vatandaşlarının pasaport yerine kimlik belgesi ile seyahat etmeleri hakkında yapılan ve tarihinde yürürlüğe girmiş olan anlaşmada: - İki ülke giriş ve çıkışlarında pasaport yerine kimlik belgesi kullananlar giriş yaptığı ülkenin sınır kapısında Giriş-Çıkış Formunu düzenlemek ve bu formu seyahat süresince muhafaza ederek, istenildiğinde ibraz etmek ve çıkışta yetkili makamlara iade etmekle yükümlü kılınmışlardır. - Kimlik belgesi ile seyahat eden taraf ülke vatandaşlarının yararlanabilecekleri veya yararlanamayacakları gümrük muafiyetleri ve diğer haklar taraf ülkelerin mevzuatlarına göre belirleneceği öngürülmüştür: Buna göre; 1. Taraf ülke vatandaşlarının her iki ülkeye en fazla 3 ay süreli yolculuklarında pasaport yerine kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle giriş ve çıkış yapmaları halinde Gümrük Kanunu'ndan kaynaklanan "Zati" ve "Hediyelik" eşya muafiyeti uygulanacaktır. 2. Giriş-çıkış formlarının üç aylık bir seyahat için geçerli olması sebebiyle, "Naklihane", "Vergili Eşya İthali" ve triptik aranmadan taşıt Giriş-Çıkış Formu ile yurda taşıt sokulması haklarından yararlanabilmesi için gerekli koşullara sahip olanların, seyahatlerini kimlik belgeleri ile değil pasaportları ile yapmaları ve pasaportlarındaki kayıtlara göre bu durumlarını tevsik etmeleri gerekir. 32

40 TÜRKİYE'DEN GİDEN YOLCULAR Türkiye'den çıkış yapan yolcular zati eşyalarını beraberlerinde serbestçe yurt dışına çıkarabilirler. Yabancı turistlerin ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek eşya ve taşıt ihracatına, değerine bakılmaksızın doğrudan gümrük idarelerince izin verilir. Bu kişilerin satın aldıkları eşya ve taşıtları beraberlerinde götürmeyip, önce veya sonra gönderilmesi halinde, Türkiye'de satın alındığının belgelenmesi gerekir. Türkiye'de oturan Türk ve yabancı yolcuların beraberlerinde götürecekleri kürkten mamul giyim eşyasına, dönüşlerinde muafiyet uygulanabilmesi için bu gibi eşyanın tüm vasıflarının yolcunun pasaportuna yazılması gerekir. Yabancı ülkelere sayehat eden Türkiye'de oturan Türk veya yabancıların Türkiye'den çıkışlarından itibaren en geç iki yıl içinde geri gelen her türlü taşıtları ve bunların yedek ve yenileme parçaları, römork ve rulotlar ve taşıtlara takılmış radyo, televizyon, ses kayıt cihazları ve pikapları, seyahat esnasında kullanılmaya mahsus kamplama eşyası, av ve spor eşyası gümrük vergisine tabi değildir. Yolcu beraberinde yurtdışına götürülecek halı, kilim, seccade ve bakır, sarı ve pirinçten mamul hediyelik eşya ile tamamen elle yapılmış tablo ve resimler için, eski eser olmadığına dair müze müdürlüklerinden ekspersiz raporu alınması zorunludur. Bu raporların, bu tür eşyayı satan firmalar tarafından temin edilmesi daha uygun ve kolay olacaktır. Makina halılarının müze müdürlüklerine ekspertiz yaptırılmasına gerek yoktur. 33

41 Karar No. 84/7860 Tarihi: R.Gazete No R.G.Tarihi: Yurt dışına çıkışlarda uygulanacak esasların ekli Karar'da belirtildiği şekilde tesbiti; 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendine göre Bakanlar Kurulu'nca 28/3/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı Yurt Dışına Çıkışlarda Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar Madde 1 Yurt dışına döviz alarak veya almadan çıkış yapan kişilerden, T.C. Merkez Bankasındaki Toplu Konut Fonu'na alacak kaydedilmek üzere çıkış başına 100 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası tahsil edilir. Sınır ticareti Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili valilerce verilecek "sınır ticareti ile iştigal eder" veya "kıyı ticareti ile iştigal eder" belgeli kişilerin sınır komşusu ülkelere çıkışlarında bu miktar 25 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasıdır. Madde 2 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak çıkışlarda Toplu Konut Fonu harcı tahsil edilmez. Madde 3 18 yaşından küçük olanlar (18 hariç) için, 1 ve 2 nci maddelerde belirlenen miktarların yarısı tahsil olunur. Göçmen veya mülteci olarak Türkiye'ye gelip Türk vatandaşlığına alınmış kişilerden; geldikleri ülkelerdeki anne, baba, çocuk ve öz kardeşlerini, her yıl bir kereye mahsus olmak üzere ziyaret amacıyla bu ülkelere yapacakları seyahatlerinde çıkış başına 50 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası, bunların 18 yaşından küçük olan (18 hariç) çocuklarından ise 25 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası tahsil edilir. Madde 4 Bu Kanuna göre yurt dışana çıkışlarda alınacak Amerikan Doları karşılığı Türk Liralarının hesaplanmasında, tahsila- 34

42 tın yapıldığı tarihteki cari Amerikan Doları efektif satış kuru esas alınır. Madde 5 Yukarıda belirtilen miktarların bankalarca veya zaruri hallerde Gümrük Saymanlıklarınca fon adına tahsili zorunludur. 9 uncu maddeye göre Merkez Bankasınca yapılacak düzenlemede tesbit edilecek, fonun Merkez Bankasına intikaline ilişkin süreye uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Madde 6 Aşağıda belirtilen kişiler harç uygulamasından muaftır. a) Tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik edilecek raporlara istinaden yurt dışında tedavi görecek olanlar ve refakatçileri (sağlık kontrolü için gidenler hariç) b) Hudut boyunda yaşayıp, idari mektupla yurt dışına gidenler, c) Hac seyahatine ilk defa gidenler. d) Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan her türlü taşıtın personeli (karayolu taşıtlarında azami 3 kişi, ancak, yurt dışına muntazam tarifeli sefer yapan şirketlere ait otobüslerde 3 şoför ve 1 servis memuru veya yönetici olmak üzere 4 kişi) e) Türkiye'de mukim sayılmakla birlikte, hariçte bir işverene bağlı olarak fiilen çalışan veya bulunduğu ülke mevzuatına göre işçilik statüsü devam eden gerçek kişiler ile bu kabil kişilerin eş ve çocukları, f) Türkiye'de yerleşik olsun olmasın bütün yabancı uyruklular, g) Yurt dışı kuruluşlarımızda sürekli görevi bulunan kamu personeli, bunların eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları; yurt dışında öğrenim gören öğrencilerimiz. h) Uluslararası spor müsabakalarına katılan Türk takımlarını izlemek amacıyla yurt dışına gidenler (bu hükmün uygulanması Başbakanlıkça çıkarılacak genel tebliğlerle belirlenir.) Madde 7 Harca tabi olarak yurt dışana yapılacak olan seyahatlerde harcın tahsil edildiğine dair ilgili banka ve gümrük saymanlıklarınca verilecek makbuz, gümrük çıkış kapısında muhafaza 35

43 memuruna ibraz edilir ve pasaporta vurulan çıkış kaşesi ayrıca bu makbuz üzerine de basılır. Bu makbuzlar, düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay için geçerlidir. Seyahat acentalarının kollektif pasaportla tertiplediği grup seyahatlerinde fona toplam ödeme yapılabilir ve tek bir makbuzla durum belgelenebilir. Yurt dışına çıkılmadığı takdirde tahsilatın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde ilgili, makbuz ve pasaportla birlikte tahsil edilen miktarın iadesini tahsilatı yapan banka ve gümrük saymanlığından talep edebilir. Bu süre aşıldığında para iade edilmez. Madde sayılı Kanunun Bakanlar Kurulunca düzenlenmesini öngördüğü konular dışında bu Kararın uygulanmasıyla alakalı usul ve şekle ilişkin hususlar, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça tesbit edilir. Madde 9 Bu Kararın uygulanmasında bankalarca yapılacak işlemler ve uyulacak esaslar Merkez Bankasınca tesbit edilir. Geçici Madde 1- Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 90 gün içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak seyahatlerde Toplu Konut Fonu harcı tahsil edilmez. Madde 10 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 11 Bu Kararı Başbakanlık yürütür. 36

YOLCU REHBERİ. Eğer yanınızda gümrüğe tabi eşyanız yoksa, girişte yeşil hattı kullanmak suretiyle bu şekilde beyanda bulunmuş olursunuz.

YOLCU REHBERİ. Eğer yanınızda gümrüğe tabi eşyanız yoksa, girişte yeşil hattı kullanmak suretiyle bu şekilde beyanda bulunmuş olursunuz. YOLCU REHBERİ Türk Gümrükleri olarak görevimiz yasal ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve kolaylaştırılması, yasal olmayan ticaretin önlenmesi ve caydırılmasıdır. Bu nedenle, ülkemize giriş yapan

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI 19.10.2009/155 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu nun 4. Maddesinde 5904 sayılı Yasa nın 36 maddesi ile

Detaylı

1 YOLCUlAR IÇIN. ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J. Hazırlayan : ı ı. ll Jl 1

1 YOLCUlAR IÇIN. ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J. Hazırlayan : ı ı. ll Jl 1 1 YOLCUlAR IÇIN ll Jl 1 ı ı ıl ı ı ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J Hazırlayan : N :aml.l\,#; ft: ~~~uu.çu~.." ı.,"'"''~ Mu~&tu YOLCUNUN TANIMI Herhangi bir amaçla (ticaret, tahsil, memuriyet, ziyaret,

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Gümrük MüsteĢarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 14.05.2009 Konu :Yolcu İşlemleri

T.C. BAġBAKANLIK Gümrük MüsteĢarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 14.05.2009 Konu :Yolcu İşlemleri T.C. BAġBAKANLIK Gümrük MüsteĢarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 14.05.2009 Konu :Yolcu İşlemleri GENELGE (2009/60) 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 167 nci maddesinin

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22 Konu: İTHALATTA BANDROL ÜCRETİ VE ÇEŞİİ VERGİLER BAKIMINDAN MATRAH 1. Giriş Mevzuat gereği ithalatta çeşitli vergi ve mali yüklerin ödenmesi

Detaylı

YOLCU MUAFİYETLERİ FİHRİST

YOLCU MUAFİYETLERİ FİHRİST YOLCU MUAFİYETLERİ FİHRİST 1-)KANUNİ DAYANAK 2-)YOLCU KİMDİR? 3-)KİMLER YOLCU SAYILMAZ? 4-)YOLCU BERABERİ EŞYA NEDİR? 5-)YOLCU BERABERİ HEDİYELİK EŞYA MUAFİYETİ NEDİR? 6-)YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA MUAFİYETİ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

YOLCU BERABERİ HEDİYELİK EŞYA VE KİŞİSEL EŞYA MUAFİYETİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

YOLCU BERABERİ HEDİYELİK EŞYA VE KİŞİSEL EŞYA MUAFİYETİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR YOLCU BERABERİ HEDİYELİK EŞYA VE KİŞİSEL EŞYA MUAFİYETİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR Cevdet BOZKURT* I.Giriş Bilindiği üzere, yurt dışından ülkemize getirilen her türlü eşyanın gümrük işlemlerine

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ 1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Seri, Sıra Numarası, No : 1 Sayılı Tebliğ 30 Mart 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26478 TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığından:

Detaylı

MADDE 2- Aynı Kararın ekinde yer alan bandrole tabi eşyanın cins ve GTİP'lerinin belirtildiği liste ilişikte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın ekinde yer alan bandrole tabi eşyanın cins ve GTİP'lerinin belirtildiği liste ilişikte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir. 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA Sayı: 18051 Mükerrer j J YÜRÜTME

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

(2015/7757) (09.07.2015 T. 29411 R.G.)

(2015/7757) (09.07.2015 T. 29411 R.G.) 3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU UYARINCA RADYO, TELEVİZYON, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN?RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINI ALMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZDAN

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 45516914-110.01.16.03-[457-3]-2071 01/ 03 /2017 Konu : Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması....BAKANLIĞINA...MÜSTEŞARLIĞINA...REKTÖRLÜĞÜNE...GENEL

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Yerlerine

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Yerlerine Tarih ve Sayı: 24/02/2015-57150 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BELC3P05C* Sayı :45869894-010.07.02- Konu :2015 Yılı Giyecek Yardımı Dağıtım Yerlerine 657 sayılı

Detaylı

POSTA VE HIZLI KARGO MUAFİYETLERİ FİHRİST

POSTA VE HIZLI KARGO MUAFİYETLERİ FİHRİST POSTA VE HIZLI KARGO MUAFİYETLERİ FİHRİST 1-) KANUNİ DAYANAK 2-) POSTA/HIZLI KARGO EŞYASI İÇİN MUAFİYETİN KAPSAMI NEDİR? 3-)VERGİLERİ ÖDENMEK SURETİYLE POSTA YA DA HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI YOLUYLA SERBEST

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 26.12.2008 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/150 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar

Detaylı

Yolcu Beraberi Taşıtlar Yolcu Beraberi Taşıtlar Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir?

Yolcu Beraberi Taşıtlar Yolcu Beraberi Taşıtlar Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir? Yolcu Beraberi Taşıtlar Yolcu Beraberi Taşıtlar Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir? Cevap: 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ile

Detaylı

Sirküler Rapor /122-1

Sirküler Rapor /122-1 Sirküler Rapor 07.05.2014/122-1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/32 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÖZET : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 )

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 30.12.2008 Sirküler No: 2008/127 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 31 seri nolu Motorlu

Detaylı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI Yurt dışına çıkış harcı MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır. (2) Yurt dışına çıkış

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı : 87375112-010.06.99 Konu : Nakit Kontrolleri GENELGE (2016/1) Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Sayı :34734079-555.99 30.06.2016 T.C. TÜRKÎYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı Konu :Bakanlar Kurulu Kararı E.15722 DOSYA 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı

Detaylı

KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1 Temmuz 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30111 KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2013/185-1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI ÖZET : Bankasının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/35 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/35 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sirküler Rapor 30.05.2013/118-1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/35 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÖZET : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

Detaylı

1-Başvuru şartlarının kontrol edilmesi:

1-Başvuru şartlarının kontrol edilmesi: 15/5/2009 GENELGE (2009/65) 13 Ekim 2006 tarihli 26318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerinin uygulaması ile ilgili olarak aşağıda belirtildiği şekilde işlem

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28) GENELGE (2013/28) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.08.2009/119 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34

Detaylı

15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ

15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ 16.03.2009/63 15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ ÖZET : 15.06.2009 Tarihine Kadar ÖTVK na ekli (II) ve (IV) sayılı listede

Detaylı

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25/11/2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi 39.maddede değişiklik 41. Maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

Ev Eşyası - İşyeri Nakli Muafiyeti I- GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF OLARAK KULLANILMIŞ EV EŞYASI İTHALİ

Ev Eşyası - İşyeri Nakli Muafiyeti I- GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF OLARAK KULLANILMIŞ EV EŞYASI İTHALİ Ev Eşyası - İşyeri Nakli Muafiyeti I- GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF OLARAK KULLANILMIŞ EV EŞYASI İTHALİ Gümrük vergilerinden muaf olarak kullanılmış ev eşyası ithali iki yolla yapılabilir: 1- Yerleşim yerini

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur.

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur. 05.12.2008/219 DÖVĐZ KAZANDIRICI FAALĐYETLERDE DAMGA VERGĐSĐ VE HARÇ ĐSTĐSNASI UYGULAMASI HAKKINDA 4 SERĐ NO LU TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2007/23)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2007/23) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.18.541.157-4 Konu : Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri 01.06.2007 GENELGE (2007/23) Müsteşarlığımıza intikal

Detaylı

YURDA GİRİŞ VEYA ÇIKIŞTA YOLCU BERABERİNDE HANGİ MİKTARLARDA DÖVİZ TAŞINABİLECEĞİNİN KAMBİYO MEVZUATI IŞIĞINDA İRDELENMESİ

YURDA GİRİŞ VEYA ÇIKIŞTA YOLCU BERABERİNDE HANGİ MİKTARLARDA DÖVİZ TAŞINABİLECEĞİNİN KAMBİYO MEVZUATI IŞIĞINDA İRDELENMESİ YURDA GİRİŞ VEYA ÇIKIŞTA YOLCU BERABERİNDE HANGİ MİKTARLARDA DÖVİZ TAŞINABİLECEĞİNİN KAMBİYO MEVZUATI IŞIĞINDA İRDELENMESİ Cevdet BOZKURT* 40 1.GİRİŞ Kambiyo mevzuatı konusunda temel düzenlemeler, Türk

Detaylı

2818-1/ II SAYILI CETVEL SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

2818-1/ II SAYILI CETVEL SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL 2818-1/2018-2 II SAYILI CETVEL SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL V e r i l e c e k G i y i m E ş y a s ı n ı n Sıra Kullanma No. Kadro Unvanı Cinsi Miktarı Süresi Niteliği TEKNİK

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/007 03.02.2017 Konu: Konutlarda KDV Oranlarını Değiştiren ve Bazı Beyaz Eşyaların ÖTV Oranını Sıfırlayan BKK Yayımlandı. 03.02.2017 Tarih ve 29968 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2017/9759 Sayılı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.Güm.0.06.00.33.964-856 30.10.2000 Konu: GENELGE 2000/55 İLGİ: 27.12.1962 tarih ve 18028/99-20158/456 sayılı Genelge. Bilindiği

Detaylı

7033 sayılı Kanun un 8. Maddesi ile Harçlar Kanunu nun 59. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde değişiklik yapılarak;

7033 sayılı Kanun un 8. Maddesi ile Harçlar Kanunu nun 59. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde değişiklik yapılarak; SİRKÜLER 2017/42: 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da yer alan vergi ve vergi benzeri

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 28)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 28) MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 28) Resmi Gazete Tarihi: 20.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26382 I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun (1), 3946 sayılı

Detaylı

KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 31 Aralık 2012 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de (4. mükerrer) yayımlanan 42 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

Sirküler Rapor / SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/189-1 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde; 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile

Detaylı

28 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26382 Resmi Gazete Tarihi 20/12/2006 Kapsam I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

28 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26382 Resmi Gazete Tarihi 20/12/2006 Kapsam I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 28 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26382 Resmi Gazete Tarihi 20/12/2006 Kapsam I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1), 3946

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/17

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/17 1 İstanbul,13.01.24 24/13 no lu sirkülerimizle duyurulan Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki değişikliklere açıklamalar getiren ve Motorlu Taşıtlar Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/177-1 2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 46 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi

Detaylı

MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ [(4.8.2006 R.G. 130 EK III A.E. 461 Sayılı Tüzüğün), (27.3.2007 R.G. 54 EK III A.E. 219), (17.7.2007 R.G. 130 EK III A.E. 481), (1.11.2007 R.G. 194 EK

Detaylı

28 Nolu MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 28 Sayılı. 20 Aralık 2006 ÇARŞAMBA. Sayı : 26382 TEBLİĞ

28 Nolu MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 28 Sayılı. 20 Aralık 2006 ÇARŞAMBA. Sayı : 26382 TEBLİĞ 28 Nolu MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 28 Sayılı 20 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26382 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9759 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9759 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI

YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI Cansın DEĞİRMENCİOĞLU* 24* Öz Katma Değer Vergisi Kanununda bazı mal ve hizmet teslimleri bu vergiden istisna edilmiştir. Bu istisnalar farklı

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI 11.02.2008/41 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI ÖZET : 1567 sayılı Yasaya Đstinaden Çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma

Detaylı

13/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14802 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

13/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14802 SAYILI KARARNAMENİN EKİ B.K.K. No 2009/14802 Resmi Gazete Tarihi 16/03/2009 Resmi Gazete Sayısı 27171 Kapsam Karar Sayısı : 2009/14802 Bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranlarının belirlenmesine

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/234-1 2015 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 31.12.2014/234-1 2015 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2014/234-1 2015 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 45 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi. 25 Nolu MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Yeniden (Değerleme Oranlarına İlişkin

Motorlu Taşıtlar Vergisi. 25 Nolu MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Yeniden (Değerleme Oranlarına İlişkin 25 Nolu MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Yeniden (Değerleme Oranlarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 25 Sayılı Tebliğ Maliye Bakanlığından: Resmi Gazete Sayı: 26025 Tarih: 16 Aralık 2005

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( SERİ NO: 34 )

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( SERİ NO: 34 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 04.01.2010 Sirküler No : 2010 / 2 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( SERİ NO: 34 ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 34 seri no.lu Motorlu

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULABİLECEK EŞYA VE MADDELER HAKKINDA YÖNETMELİK

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULABİLECEK EŞYA VE MADDELER HAKKINDA YÖNETMELİK CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULABİLECEK EŞYA VE MADDELER HAKKINDA YÖNETMELİK Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya Ve Maddeler Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 7 Ocak 2005 SİRKÜLER NO : 2005/ 5 KONU : (I) Sayılı Tarifede Yer

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/12-1 2014 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/12-1 2014 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/12-1 2014 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 43 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR

SİRKÜLER RAPOR ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 0660 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.42 67 50 Faks: 0.312.42 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-13 YURT

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/92

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/92 25.12.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/92 KONU : 2016 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ YENİDEN BELİRLENMİŞTİR. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun

Detaylı

ALTINCI KISIM

ALTINCI KISIM ALTINCI KISIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 1 ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 2 ALTINCI KISIM Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinden Muafiyet

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİGENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 28)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİGENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 28) Maliye Bakanlığından: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİGENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 28) (20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ (1) (2) 197 sayılı Motorlu

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları Dr.Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr İhracatı Düzenleyen Mevzuat-1 Kanun Kararname Yönetmelik Tebliğ Uygulama Esasları Dış Ticaret Müsteşarlığının

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

16.03.2009 SİRKÜLER (2009 17)

16.03.2009 SİRKÜLER (2009 17) 16.03.2009 SİRKÜLER (2009 17) Konu: Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Değişikliğiyle ilgili 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında. 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı