Alliance Boots. Davranış ve İş Ahlakı Kuralları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alliance Boots. Davranış ve İş Ahlakı Kuralları"

Transkript

1 Alliance Boots Davranış ve İş Ahlakı Kuralları 1

2 İçindekiler: Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Temel prensiplerimiz ve iş ahlakımız - Temel prensipler - Gerekli standartlar ve uygunluk - Çıkar çatışmaları - Gizlilik - Eğlence, ikram ve hediyelerin kabulü - Rekabet ve rakiplerle ilişkiler - Endişelerin açıklanması/ paylaşılması ve açık konuşma Çalışanlarımız - Fırsat eşitliği, saygı, itibar & anlayış - Sağlık & güvenlik - Uyuşturucu ve alkol - Taciz, ayrımcılık ve tacizkar davranış - İstihdam kayıtları - Yakın ilişki içindeki kişilerin istihdamı - Alliance Boots mülkiyeti ve bilgileri - Mülkiyetin çalınması veya kötüye kullanımı - Şirket kayıtlarının hazırlanması & saklanması - Eposta, sesli posta ve internet - Grup hizmetlerinin mahremiyeti & izlenmesi - Fikri mülkiyet Önemli ilişkilerimiz ve ortaklarımız - Müşteriler - Hissedarlar - Tedarikçiler - Kamu ve devlet memurları & çalışanları - Bilgi veya tesis ziyaretleri için yapılan resmi talepler - Medya & finansman çevreleriyle olan ilişkiler - Sağlık hizmetleri yasa & kurallarları - İşlem hızlandırma ödemeleri, - Rüşvet ve yolsuzluk - Kara para aklama Toplumsal İlişkilerimiz - Toplumun desteklenmesi - Çevre - Bağışlar - Politik faaliyet ve yardımlar 2

3 Alliance Boots Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Bu önemli kişisel mesajı paylaşmaktan ve Alliance Boots Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Alliance Boots a ait Davranış ve İş Ahlakı Kuralları tüm çalışanlarımıza bildirmekten dolayı mutluyuz. Bu Kurallar sürekli olarak bağlı kalınması gereken ve Grup un her bölümünün ve kurumsal birimin tüm anlaşmalarında kabul edilip uygulanması gereken etik kural, ilke ve standartları düzenler. Güven, temel iş değerlerimizden biridir ve Alliance Boots un başarısının devamı için esastır. Bu güven; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve hizmet verdiğimiz çevrelerin güveni olup, iş ve ticari faaliyetimizin tüm yönlerinin köşe taşları olarak, yüksek standartlarda olan tavizsiz dürüstlük, hizmet ve ortaklık anlayışımıza sürekli bağlılığımız sayesinde kazanılmış ve bunun üzerine inşa edilmiştir. Davranış ve İş Ahlakı Kuralları, iş davranışına ilişkin tutarlı, yüksek standartlar gerektiren Grup yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kuralların etkin bir şekilde uygulanması hepimizin en önemli önceliğidir ve Kuralları hepimizin anlaması, inanması ve kesin olarak uygulaması gereklidir. Kurallar istisnasız zorunludur ve Alliance Boots bünyesindeki herkes şartlarının yerine getirilmesinden sorumludur. Davranışların bu standartlara uygun olmaması disiplin cezasına ve hatta işten çıkarılmaya yol açabilir. Kurallar her yıl gözden geçirilecek ve gelişmeler, değişiklikler ve en iyi uygulamalar dikkate alınarak uygun olan şekilde Merkez Sosyal Sorumluluk Komitesi ve Alliance Boots Yönetim Kurulu tarafından revize edilip güncellenecektir. Kurallar detaylı bir şekilde verilmiş olmasına rağmen, çalışanların belli bir durumda ne yapılacağından emin olmadıkları takdirde bunu açıkça belirtmeleri ve uygun rehberliğe başvurmaları konusunda kendilerini tamamen desteklemekteyiz. Çalışanlar Kurallara uygun davranılmadığı konusunda bir endişeye sahip olmaları halinde, bu konuyu uygun yönetim seviyesinde birlikte gündeme getirmelerini rica ediyoruz. Kuralların içeriğinde ifşa alt bölümünde açıklandığı gibi bunun gizlice yapılması için gereken süreçler de devreye sokulmuştur. Kurallarla ilgili tüm genel sorular Alliance Boots Şirket Sekreteri ne yöneltilmelidir. Daima başarılı bir Grup olarak başarılı olmaya ve büyümeye devam edebilmemiz ancak ortak bir vizyon ve ortak değerlerle müşterek hareket ederek gerçekleşebilir ve bu da, her birimizin iş davranışlarımızla ilgili sorumluluk almasını gerektirir. Birlikte çalışmaya devam ettiğimiz sürece hepimizin gittikçe daha fazla gurur duyabileceği daha da büyük bir Grup yaratmak için tüm çalışanları bu Kuralların hem ifade ediliş biçimini, hem de ruhunu tam olarak sahiplenmeye davet ediyoruz. Stefano Pessina, Alliance Boots Yönetim Kurulu Başkanı 30 Haziran

4 Temel prensiplerimiz ve iş ahlakımız Temel Prensipler Biz, müşterilerimize çeşitli kaliteli ürün ve hizmetler sunan lider konumda, eczacılık kökenli uluslararası bir sağlık ve güzellik grubuyuz. Alliance Boots un çekirdek değerleri; ortaklık, güven, hizmet, girişimcilik ve sadeliktir. Güvenin temelini oluşturan doğruluk, dürüstlük ve karşılıklı saygı ilkeleri, iş faaliyetimizin her noktasında belirleyici olmalıdır. Açıklık, takım çalışması ve profesyonellik ilkeleri yaptığımız her şeyin kalbinde yatmalıdır. Bizler, hisse sahipleri, müşteriler, çalışanlar, ortaklar ve büyüyen Grup ta bulunan daha geniş çevre dahil olmak üzere tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve sürdürülebilir uzun süreli değer yaratmaya kendimizi adamış bulunmaktayız. Hizmet verdiğimiz çevrelerin yaşam kalitesini yükseltmeye ve iş yaptığımız çevreleri desteklemeye kendimizi adadık. Operasyonlarımızda sosyal ve çevresel konulara gereken önemin verilmesini ve faaliyetlerimizin çevreye etkisinin mümkün ve uygulanabilir olduğu ölçüde azaltılmasını sağlamaya kendimizi adadık. Varlık ve kaynaklarımızın kullanılmasında tüm birimlerimiz, etkin iç denetim ve uygulama sistemlerini muhafaza etmelidir. Tüm Grup şirketlerinin fon ve kaynakları yalnızca kanuni ve doğru iş amaçları için kullanılacaktır. Bu kaynak ve varlıkları içeren tüm işlemler yasal olarak açıklanmalı, eksiksiz kaydedilmeli ve uygun şekilde yetkilendirilmelidir. Gerekli Standartlar ve Uygunluk Davranış ve İş Ahlakı Kurallarımız, Alliance Boots un tüm operasyonlarında uyguladığı kuralların yasal gerekliliklerin ötesine geçen etik iş uygulamalarına ilişkin standartları açıklar. Alliance Boots için çalışan tüm çalışanlar, hizmet veren tüm danışman ve temsilciler, lokasyon gözetmeksizin, bu Kurallar ın hükümlerine uymak zorundadırlar. Her Yönetim Birimi nin üst yönetimi kendi Çalışma Birimlerinde Kurallar ın uygulanmasını ve gözetilmesini sağlama konusunda aktif sorumluluk almalıdır. Kuralların uygulanışı, Alliance Boots iç denetim birimi aracılığıyla ve düzenli uygunluk belgelendirme süreçlerinin parçası olarak, sürekli olarak izlenip onaylanacaktır. Yönetim Birimleri, hükümlerin kapsamının aynı ölçüde olması ve bu durumun bu Kurallarda belirtilen herhangi bir ilke, standart veya yükümlülükle herhangi bir uyumsuzluğa veya bunların hafifletilmesine sebep olmaması şartıyla, bu Kuralları kendi dillerine çevirip uyumlu hale getirebilir. Tüm uyarlamaların detaylı bir kopyası, kabul edilmeden önce Alliance Boots Şirket Sekreteri ne onaylanmak üzere iletilmelidir. 4

5 Uygun, etik davranış şeklinin ne olması gerektiğinin belirsiz olduğu bir durum ortaya çıktığı takdirde konu, çalışan tarafından o anki yöneticisi ve üst yönetime uygun şekilde iletilmelidir, böylelikle gerekli rehberlik sağlanabilir. Bu Kurallar ve diğer Grup politikalarının ihlali, itibarının zedelenmesi dâhil olmak üzere, Grup için ciddi kötü sonuçlar doğurabilir. Kurallar ın ve diğer Grup politikalarının ihlali ve gözetilmemesi disiplin cezası ve çalışanların muhtemel işten çıkarılması ve gerekli hallerde diğer ilişkilerin sonlandırılması da dahil olmak üzere uygun hukuki yollara başvurulmasına yol açacaktır. Çalışanlardan bu Kurallardan haberdar olup anladıklarını teyit etmeleri için kabul formu doldurmaları istenecektir. Çıkar Çatışmaları Tüm çalışanlar kişisel çıkarları ile Grup çıkarları arasındaki herhangi bir fiili veya görünür çatışmadan kaçınmalıdır. Çalışanlar mevcut veya olası/potansiyel bir çıkar çatışmasını üstlerine bildirmelidirler. Çıkar çatışmalarının bildirilmesi ve bunlardan sakınma yükümlülüğü doğrudan bir çalışanın dahil olduğu durumlar için değil, aynı zamanda eğer konu doğrudan çalışanı bağlıyorsa, konunun açıklanmış olacağı eş, partner veya mevcut ailesinin diğer üyelerinin dahil olduğu durumlar için de geçerlidir. Çıkar çatışmasının doğduğu bazı durumları örneklemek gerekirse; - Yakın bir arkadaş veya aile üyesi tarafından yönetilen bir tedarikçiyle Grup şirketi adına bir sözleşme yaparsa; - Grup şirketlerinden birinin bir tedarikçisi veya müşterisi için özel yetkiyle danışman olarak çalışıyorsa; - Mesai saatleri dışı zamanlarında Grup taki işine benzer bir iş yapıyorsa veya böyle bir işte çalışıyorsa; - Çalışanın Grup şirketiyle işlem veya anlaşmalar yapıldığı herhangi bir şirketle kişisel veya mali çıkarı varsa o işle ilgili anlaşmalar hakkındaki Grup şirketi kararlarını etkileyebileceği durumlarda veya - Herhangi bir Grup şirketinin dâhil olduğu işlem veya iş anlaşmalarında kişisel mali kazanç veya avantaj (normal istihkak dışında) elde ediyorsa. Herhangi bir çalışanın Grup şirketlerinden biriyle yaptığı iş açıkça izin verilmediği sürece faaliyeti herhangi bir Grup şirketiyle doğrudan rekabet halinde olan tıbbi ürünler veya benzer başka ürün veya hizmetlerin üretim, satış veya dağıtımını içeren veya bunların çıkarları aleyhine olan faaliyetlerde bulunan herhangi bir şirkette hisse, menkul kıymet veya başka bir hak sahibi olmaktan sakınılmalıdır. Halka açık şirketlerin hisselerinin %1 inden azının hak sahibi olmak bu bağlamda değerlendirilmez. Çıkar çatışmaları eş, çocuk ve aile üyelerinden de kaynaklanabilir. Çalışanlar bu şartları bildiklerinden ve bunlara uygun davrandıklarından emin olmak için gerekli önlemleri almalıdır. Hiçbir çalışan Alliance Boots taki işi sayesinde kazandığı içeriden alınan bilgileri kendi yararına veya bir arkadaşı veya akrabası veya başka herhangi bir şahıs yararına kullanmayacaktır. 5

6 Hiçbir çalışan, Grup şirketlerinden herhangi birinin mevcut bir menfaatinin bulunduğu veya ileriye yönelik bir menfaati olabileceğini düşünmesi için sebep bulunan, mülk alımı veya girişim yatırımı gibi kurumsal bir fırsattan kişisel olarak faydalanmamalıdır. Gizlilik Grup la ilgili halka açık olmayan bilgiler, aklıselimle ele alınmalı ve işlerini yapmaları için bunu bilmeleri gereken çalışanlar ile Grup un bu konuda yetkilendirdiği üçüncü şahıslar dışındaki kişilere verilmemelidir. Çalışanlar gizli iş bilgilerini Alliance Boots dışında paylaşmamalıdır. Gizli bilgiler ancak Grup menfaati ve çalışanların görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu ölçüde açıklanmalı veya kullanılmalıdır. Çalışanlar telefon, faks, e-posta aracılığıyla veya sadece işle ilgili konuların alenen konuşulması dolayısıyla kasti olmayan bilgi ifşası riskine karşı özellikle dikkatli olmalıdır. Grup un istihdam ettiği profesyonel danışmanlar dışında, gizli bilgiler sadece alıcının, bilgilerin gizliliğini muhafaza etmeyi kabul ettiği bir sözleşmenin mevcut olduğu durumlarda açıklanmalıdır. Çalışanlar, iş plan ve stratejileri, satış ve pazarlama bilgileri, dağıtım teknikleri, çalışan kayıtları, müşteri ve alıcı listeleri, teknik veriler, ürün ve hizmetlerin fiyatlandırılmasıyla ilgili bilgiler, üst yönetim halefiyet bilgileri, ileriye yönelik şirket alım ve kapatmaları veya başka ticari sırlarla sınırlı olmaksızın, işlerinde erişim yetkisine sahip oldukları gizli materyalleri büyük bir gizlilikle saklamalıdır. Bu yükümlülük çalışanın, Alliance Boots taki işi sona erdikten sonra da devam eder. Kişilere, eski bir işvereninin bazı gizli bilgilerini elde etme beklentisiyle iş teklifinde bulunulmamalıdır ve hiçbir yeni çalışan, eski işvereninin gizli bilgilerini açıklamasına veya bunları kötüye kullanmasına yol açacak bir pozisyona yerleştirilmeyecektir. Rakiplerle ilgili bilgiler, ancak bu bilgilerin alınıp kullanılmasının yasal olduğuna inanmak için makul sebepler olduğu takdirde kabul edilecektir. İzin verilmemiş bilgi ifşası Grubu fiilen veya potansiyel olarak ticari açıdan dezavantajlı bir pozisyona sokabilir, ilgili kişinin derhal işten çıkarılmasına veya başka disiplin cezası almasına yol açabilir ve ciddi ceza hukuku ihlali teşkil edebilir. Eğlence, İkram ve Hediyelerin Kabulü Rutin olmayan öğle yemeği, akşam yemeği, tiyatro, sportif veya kültürel etkinlik davetleri ve benzeri eğlence ve ikramlar eğer; makul nitelikteyse ve bir toplantı veya başka bir olay sırasında gerçekleştiyse, iyi niyetli iş görüşmesi yapmak veya iş ilişkilerini ilerletmek amacı taşıyorsa genellikle uygundur. Grup tarafından veya Grup adına yapılmış veya yapılabilecek herhangi bir işlem üzerinde maddi etkisi olabilecek veya olduğu düşünülebilecek durumlarda, Alliance Boots Şirket Sekreterinin önceden yazılı onayı olmaksızın hiçbir ikram veya ağırlama temin edilmeli veya kabul edilmemeli ve hiçbir hediye alınıp verilmemelidir. 6

7 Hediye teklif etmekten veya vermekten kaçınılmalı ve çalışanlar da iş hediyeleri almaya teşvik edilmemelidir. Nominal değerin üzerindeki hediyelerin veya rutin ve sosyalin dışında kalan eğlencelerin kabulü, kabul eden tarafı etkileme çabası olarak görülebilir. Karşılığında bir iyilik yapılması için teşvik olarak yorumlanabilir ve alıcıyı iş anlaşmalarında veya yükümlülük altında kararı etkileyebilecek dezavantajlı bir pozisyona sokabilir. Para ve para benzeri hediyeler asla verilmemeli veya kabul edilmemelidir. Herhangi bir hediye vermek veya almak ancak bunu yapmak makul ve etikse, makul bir miktardaysa, adil olmayan iş avantajı kazanma amacı taşımıyorsa, herhangi bir yasayı ihlal etmiyorsa ve uygun şekilde izah edilebiliyorsa onaylanabilir. Öğle ve akşam yemeği, tiyatro, çalışanın istihdam edildiği ülkede gerçekleşen sportif veya kültürel etkinlikler haricinde, herhangi bir ikram kabul edilmeden önce, çalışan ikramın kabul edilebilir, makul bir miktarda ve Grubun işlerinin yararına olup olmadığını değerlendirmesi için bir üst yöneticisi bilgilendirilmelidir. İlgili onaylar çalışana yazılı olarak iletilmelidir. İlgili izin alınmadan İkram kabul edildiği takdirde, işverenle aksi yönde mutabık kalınmadığı takdirde ikram, seyahat ve konaklama giderleri çalışanlar tarafından karşılanması gerekip, ikram ikramı sağlayan kişi tarafından ödendi ise, işverene bildirilmeli ve onayı alınmalıdır. Çalışanlar kendi Yönetim Birimleri veya kurumsal birimlerinden sorumlu ilgili Alliance Boots Yönetim Kurulu Üyesine ve Alliance Boots Yöneticileri söz konusu olduğunda Alliance Boots Şirket Sekreteri aracılığıyla bildirilip yazılı izin alınmaksızın, 100 veya yerel para birimi eşdeğerinin üzerinde değere sahip ya da yılda 250 u aşan ticari mal veya ürün, kişisel hizmet veya yardım gibi (yukarıda bahsedilen makul ikram dışındaki) hediyeleri kabul etmemelidir. Daha yüksek miktarda bir hediyenin reddinin kültürel olarak ciddi hakaret sayılacağı durumlarda bu tür hediyeler aksi yönde karar verilmediği sürece Genel Müdür veya Alliance Boots Şirket Sekreterinin onayı ile kurum çalışanları adına hediyelerin mülkiyetine geçmesi esasına dayanarak kabul edilebilir. Hediye ve ikramların alındığı ilgili şirketin antetli kağıdıyla veya eposta yoluyla yedi gün bildirilmelidir. Teklif edilip reddedilen, teklif edilip kabul edilen ve verilen tüm hediye ve ikramlarla ilgili olarak, her Yönetim Birimi ve kurumsal birim tarafından ortak bir kayıt tutulmalı ve saklanmalıdır. Rekabet ve Rakiplerle İlişkiler Biz, serbest ve açık rekabete son derece inanıyoruz. Tüm Grup şirketlerinin amacı piyasada aktif ve adil bir biçimde rekabet etmektir. Tüm Yönetim Birimleri ve kurumsal birimin serbest ve eşit rekabeti düzenleyen yasalara tamamen uygun çalışması gerekmektedir. 7

8 Rakiplerle yapılan gizli anlaşmalar kesinlikle yasaktır. Bu tür bir davranış rekabet kanunlarını ihlal edebilir ve ciddi itibar zedelenmesi ve ağır mali ceza verilmesi dâhil olmak üzere, Grup için ciddi kötü sonuçlar doğurabilir. Her Yönetim Birimi ve kurumsal birim kendi operasyonlarını düzenleyen tüm rekabet kanunları ve Kurallarlarına uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir Grup şirketi hâkim konumda olduğu herhangi bir pazarda konumunu suiistimal etme hakkına sahip değildir. - Herhangi bir müşteri veya rakibi üçüncü şahıslarla yapılan bir sözleşmeyi ihlale telkin etmek; - Gizli bilgilere yetkisiz erişim sağlamak; - Haksız rekabet avantajı elde etmek; - İllegal fiyat sabitleme sözleşmeleri kullanma veya yapmaya teşebbüs etmek; - Grup itibarını zedeleyebilecek başka kabul edilemez faaliyet veya uygulamalarda bulunmak; - Hassas bilgileri rakiplerle paylaşma yoluyla rekabeti sınırlamaya veya bozmaya çalışmak özellikle yasaktır. Çalışanlar tüm fiili veya algılanan rekabet ihlali oluşturabilecek davranışlardan kaçınmalıdır. Bu davranışlar fiyat, fiyat teklifi, ürün veya bölge tahsisi, müşteri veya tedarikçi seçimi veya dağıtımla ilgili sınırlamalar konusunda rakiplerle yapılan sözleşme veya uyumlu eylemleri ve minimum perakende satış fiyatlarıyla ilgili sözleşmeleri kapsar. Çalışanlar rakiplerle ilgili bilgileri ararken yasal ve etik standartların gözetilmesi konusunda özenli olmalıdır. Bu bilgileri elde etmek için kullanılan kabul edilmiş yollar vardır. Şüpheye düşüldüğü takdirde çalışanlar bölüm yöneticilerine veya sorumlu Hukuk Bölümü ne danışmalıdır. Alliance Boots un şart koştuğu bu standartları ihlal eden herhangi bir davranışta bulunduğu veya bulunmaya teşebbüs ettiği fark edilen herhangi bir çalışan, işten çıkarma dahil disiplin cezasına maruz kalacaktır. Grup tarafından düzenlenmiş daha detaylı rekabet uygunluk politikalarına da başvurulmalıdır. Endişelerin Açıklanması/Paylaşılması ve Açık Konuşma Grup, yanlış bir uygulamadan şüphelenen çalışanlarını çalıştıkları şirket veya diğer bir çalışan hakkında olsa dahi endişelerini dile getirmeleri konusunda desteklemelidir. Vazife suiistimali, sahtekârlık ve dolandırıcılık olayları çalışanların maneviyatına ve işletmenin itibarına zarar verir, ancak birisi endişesini dile getirene kadar bir süre için tespit edilemeyebilir. Şüphelerini dile getirme konusunda herkes kendi payına düşen görevi yerine getirebilecek konumda olup, tüm çalışanların bu şekilde davranması desteklenmektedir. Çalışanların, varsa, endişelerini rapor edebilecekleri çeşitli alternatif yollar mevcuttur. Alliance Boots, çalışanların endişelerini dile getirmekte kendilerini özgür hissettikleri açık bir çalışma ortamı sağlamaktadır. 8

9 Çalışanlar doğrudan bölüm müdürleriyle, bağımsız veya güvenilir bir üst düzey yöneticiyle konuşabilir veya İç Denetim Yöneticisiyle irtibata geçebilir. Çalışanlar ayrıca 2014 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanan ve İngiltere merkezli yürütülülecek olan Şikayet Hattı servisini de arayarak, kendi ana dillerini kullanarak şikayetlerini bırakabileceklerdir. Bu hizmetin faaliyete geçmesi ile ilgili tüm teknik altyapı çalışmaları devam etmekte olup, konu ile ilgili tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir. Endişeler; taciz, tehdit, aldatıcı faaliyet, muhasebe veya diğer usulsüzlükler dâhil bazı kanunsuz davranışlar veya bu Kurallar ın gözetilmemesi ile ilgili olabilir. İyi niyetle endişesini dile getiren herhangi biri, incelemeden sonra kendisinin yanıldığı ortaya çıksa bile hiçbir şekilde eleştirilmeyecek veya cezalandırılmayacaktır. Samimi bir endişesini ortaya koyan kişiye karşı herhangi biçimde yapılan bir misilleme veya suçlama yasaktır ve tolere edilmeyecek ve kendi başına ciddi bir disiplin meselesi olarak ele alınacaktır. Kötü niyetle ortaya konan bir endişe söz konusuysa, bu da ciddi bir disiplin meselesi olarak değerlendirilir. Endişelerin paylaşılması terfi edilmeme veya beklenenden az maaş alma gibi; çalışanların kişisel istihdam konumlarıyla ilgili memnun olmadıkları durumlarda kullanıma yönelik değildir bu gibi durumlar için Grup un şikâyet prosedürleri mevcuttur. Çalışanlarımız Fırsat Eşitliği, Saygı, İtibar & Anlayış İnsanlarımıza saygı, itibar ve anlayışla yaklaşılacaktır. Vizyonumuzu, değerlerimizi ve ihtiyaç duyduğumuz standartları açıkça belirteceğiz. Bireysel çaba ve değer çeşitliliğini hakkaniyetli bir şekilde ödüllendireceğiz. Kariyer geliştirme için gerekli teşvik ve fırsatı sağlayacağız. Çalışanlarımızla alakadar olup, onların katkılarını memnuniyetle karşılayacak ve teşvik edeceğiz. İnsanlar istidat, beceri, deneyim ve yeteneklerine göre istihdam edilecektir. Tüm çalışanlar işlerinde fırsat eşitliğine sahip olacaktır. Irk, milliyet, cinsiyet, yaş, engellilik, medeni durum, cinsel eğilim, din veya inanç ve herhangi başka bir yasadışı gerekçeye dayanan ayrımcılığa izin verilmez. Her çalışan, işyerinde Grup un fırsat eşitliği politikası ile bu konularla ilgili tüm diğer politikalarına bağlı kalıp bunları uygulamaktan sorumludur. Sağlık & Güvenlik İşimizi çalışanlarımız, müşterilerimiz ve toplumun sağlık ve güvenliği konusunda azami alaka göstererek yürütüyoruz. Alliance Boots olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer toplum üyelerinin yararına, işçi 9

10 sağlığı ve güvenliği ve çevre korumayla ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere daima ve tamamen uyacağız. Sağlık ve güvenlik politikalarımızın en iyi uygulamalara uygun olduğundan emin olmaya ve açık diyalog ve yapıcı geri bildirim ortamını teşvik etmeye çalışıyoruz. Çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamaya yardımcı olmak her çalışanın görevidir. Her çalışanın, kendi sağlık ve güvenliği kadar, kendi davranışlarından etkilenebilecek tüm diğer kişilerin sağlık ve güvenliği konusunda da dikkatli olması gerekmektedir. Tüm çalışanlar bu konularla ilgili talimat ve yönergelere uymalı ve yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik şartlarının gözetilmesini sağlamaktan sorumlu kişilerle işbirliği içinde olmalıdır. Her Yönetim Birimi ve Kurumsal Birim sağlık ve güvenlik konularından sorumlu bir Yönetici atamalıdır. Bu kişi Grup politikası ve yerel yasal şartlara uygun, Yönetim Biriminin çalışanlarının sağlık ve güvenliğiyle ilgili politika, teşkilatlanma ve düzenlemelerini anlatan yazılı bir bildirinin hazırlanması ve tam olarak tüm çalışanlara ulaştırılması sağlamalıdır. Gelecekte benzer fakat olasılıkla daha ciddi olabilecek kazalardan sakınabilmek için, kazalar ve kıl payı kurtulmalar dan ders alınmalı ve bunlar paylaşılmalıdır. Potansiyel tehlike içeren bir durumun farkında olan tüm çalışanlar, durumu bölüm yöneticilerine veya şirketin üst düzey bir yetkilisine gecikmeksizin rapor etmelidir. Uyuşturucu ve Alkol Çalışanlar çalıştıkları işyerlerinde, Alliance Boots binalarında veya işle ilgili sorumluluklarının güvenliğini veya ifasını etkileyebilecek şekilde yasadışı veya izin verilmeyen ilaç ve uyuşturucuları dağıtmamalı, bulundurmamalı veya kullanmamalıdır. Davranışları, muhakeme yeteneği ve performansı uyuşturucu veya alkol yüzünden bozulan çalışanların işyerlerine, Alliance Boots binalarına girmeleri veya şirket işleri ile meşgul olmaları yasaklanacaktır ve bu kişiler disiplin cezasına maruz kalabilecektir. Taciz, Ayrımcılık ve Tacizkar Davranış Alliance Boots sözel veya fiziksel taciz veya istismardan arınmış bir çalışma ortamına değer vermekte ve bunun için çalışmaktadır. Irk, cinsiyet, yaş, engellilik, medeni hal, cinsel eğilim veya dini inanç gözetmeksizin birbirimize nezaket, ciddiyet ve saygıyla davranacağız. Tehditkâr, düşmanca veya saldırgan bir iş ortamı yaratan veya şahısların iş performansına makul olmayan şekilde müdahale eden davranışlara müsamaha gösterilmeyecektir. İşyerinde hiçbir tacizkar davranış biçimine müsamaha göstermeyiz. Bu tür davranışlara örnek verecek olursak; - Tehditkâr davranış, gözünü korkutma, taciz, saldırı veya şiddet; - Cinsel veya ırksal taciz; - Astları sıkıntıya sokmak gibi pozisyon istismarı. 10

11 Tacizkar davranışların dürüstçe rapor edilmesi veya bir şikâyetin incelenmesinde yer almaktan dolayı hiçbir suçlamada bulunulmayacaktır. İstihdam Kayıtları Gizlilik sadece işle ilgili bilgiler için değil, Alliance Boots çalışanları, eski çalışanları, iş başvurusunda bulunan kişiler, stajyer ve diğer kişilerin kişisel bilgileri için de geçerlidir. Alliance Boots tüm ilgili veri [Yönetim Biriminin yerel Kurallarına] koruma yasaları ile kişisel bilgilerle ilgili diğer yasaları gözetecektir. Birleşik Krallık Veri Koruma Yasası ile tüm diğer yerel Veri Koruma Kurallarlarına uygunluk beklenmektedir. Çalışan kayıtlarından alınan bilgiler sadece bunları öğrenmek için somut veya meşru bir nedeni olan kişilere veya yasa gereği açıklanacaktır. Çalışanlar Şirket in elinde bulunan kendi kişisel bilgilerini inceleme ve buldukları hataları düzeltme şansına sahiptir. Çalışanların tıbbi kayıtları özel ve gizlidir ve sadece çalışanın yazılı izni ile veya yasa gereği açıklanacaktır. Tüm Yönetim Birimleri ve Kurumsal Birimler kişisel verilerin, gizliliği sağlayacak yeterli önlemler alınarak toplandığı, işlendiği, saklandığı ve aktarıldığından ve sadece bunları öğrenmek veya bunlara erişmek için meşru sebepleri olan kişiler tarafından erişilebildiğinden emin olmalıdır. Gerektiğinde kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve saklanması için kişilerin izni istenecektir. Yakın İlişki İçindeki Kişilerin İstihdamı Bireylerin yakın kişisel ilişkileri nedeni ile iş hayatlarının uygunsuz şekilde etkilenmemesi veya bireylere bu sebeple hakkaniyete uygun olmayan biçimde davranılmaması ve bu tür etkilenme veya davranışların varlığından şüphelenilmemesi önemlidir. Alliance Boots Mülkiyeti ve Bilgileri İşlerinin ifası sırasında çalışanların erişime sahip olduğu tüm ekipman, malzeme ve gizli bilgiler Alliance Boots mülkiyetindedir ve Alliance Boots un işlerinin yürütülmesinde kullanılma amacı taşımaktadır. Çalışanlar bu tür malları iş amaçlarına uygun sorumlulukla kullanmalıdır. Alliance Boots telefon, bilgisayar veya diğer ekipmanlarının sınırlı ve makul çerçevede kişisel kullanımı kabul edilebilir, ancak bu, Alliance Boots yerel veri koruma yasalarına uygun şekilde denetleme ve izleme hakkını saklı tutar. Mülkiyetin Çalınması veya Kötüye Kullanımı Alliance Boots un herhangi bir malı veya diğer çalışanların kişisel mallarının çalınması, dolandırılması veya istismar edilmesinde yer alan veya bunlara teşebbüs eden tüm çalışanlar işten çıkarma dâhil, ciddi disiplin cezalarına tabi tutulacaktır. Alliance Boots bu tür konuları olası cezai takibat başlatılması için kamu makamlarına iletme hakkını da saklı tutar. Çalışanların Alliance Boots mülkiyetini çalması, dolandırması veya istismar etmesi çok çeşitli şekillerde vuku bulabilir. Malzeme, ekipman, belge, nakit para veya diğer malların çalınması; telefon, bilgisayar, 11

12 fotokopi ve faks makineleri ile diğer ekipmanların kullanımının istismar edilmesi; sahte zaman çizelgeleri veya harcama taleplerinin sunulması; kişisel bilgilerin veya diğer varlıkların izinsiz kullanımı; müşteri veya tedarikçilerden gerçekte Alliance Boots a ait olan herhangi bir kişisel menfaat elde etme gibi durumlar bu tip durumlara örnek olmakla birlikte, yaptırım sadece bu örneklerle sınırlı değildir. Şirket Kayıtlarının Hazırlanması & Saklanması Alliance Boots yasa gereği eksiksiz ve tam bilanço hazırlamak durumundadır. Alliance Boots Kurallar ve yerel yasalar gereği, uluslararası ölçekte tüm yetki alanlarındaki kamuya ve hükümetlere eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir bilançoları zamanında temin etme yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Alliance Boots ve hisse sahipleri ile paydaşlarının çıkarlarını korumak için, tüm Şube, Departman ve Birimlerin işlem, varlık ve borç defter ve kayıtlarını doğru ve eksiksiz olarak tutulmalıdır. Çalışma Birimlerinin defter, kayıt ve hesapları (ister yazılı, ister elektronik formatta olsun) ile mali kayıtlar; vergi, sözleşme ve kurum kayıtları; çevre, sağlık ve güvenlik kayıtları Yönetim Birimlerinin işlemlerini ve işle ilgili anlaşmalarını her yönüyle tam ve doğru olarak yansıtmalıdır. Yönetim Birimleri şirket kayıtlarının Alliance Boots un ihtiyaçlarına uygun olarak ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde muhafaza edilip saklandığından ve gerektiğinde imha edildiğinden emin olmak için kayıt saklama ve imha prosedürlerini uygulamalıdır. Çalışanlar herhangi bir şüpheye sahip oldukları herhangi bir kaydın imhasından önce müdürlerine danışmalıdır. Çalışanlar işleri ve lokasyonlarının spesifik şartları ile yürürlükteki Grup prosedürlerinden haberdar olmalıdır. Bir Yönetim Birimi bir dava veya resmi tahkikat veya incelemeye dahil olur veya dahil olması muhtemel gözükürse ya da belge veya bilgiler için mahkeme celbi tebliğ olunursa, tüm ilgili olması muhtemel kayıtlar hangi biçimde olursa olsun saklanmalı ve tüm periyodik belge imha süreçleri derhal durdurulmalıdır. Alliance Boots un herhangi bir kaynak veya varlığını kasten kayıt altına almayan veya Alliance Boots defter ve kayıtlarında kasten uygunsuz veya yanlış giriş yapan veya kayıtları kusurlu olarak imha eden tüm çalışanlar işten çıkarma dâhil, disiplin cezasına maruz kalacaktır ve aynı zamanda olası bir hukuki yoldan cezai yükümlülükle de karşı karşıya kalabilecektir. Yasal işlemlerde ifşadan sakınmak için kayıtların imhası veya tahrif edilmesi hem şirket hem de çalışan için ciddi cezalar içeren cezai suç teşkil edebilir. Çalışanlar bu Kurallar kapsamındaki sorumluluklarından emin olmadıkları takdirde Alliance Boots un Hukuk bölümüyle veya Alliance Boots un Şirket Sekreteriyle irtibata geçebilir. 12

13 E-posta, Sesli Posta ve Internet Alliance Boots bilgisayar, telekomünikasyon ve enformasyon sistemleri (topluca sistemler ) tarafından aktarılan, bunlardan alınan veya bunlarda oluşturulan veya saklanan tüm haberleşme ve bilgiler Alliance Boots mülkiyetindedir. Çalışanlar kullanılan tüm bilgisayar yazılımlarının telif hakkına saygı göstermeli ve bu tür yazılımların kullanımı ve kopyalanması ile ilgili tüm yasa ve Kurallarlara sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır. Her çalışan Alliance Boots sistemlerinin usulünce ve Alliance Boots politikalarına uygun şekilde kullanılmasından sorumludur. Alliance Boots sistemleri işle ilgili amaçlara yönelik olsa da, çalışanların, bir ayrıcalık olarak, bu sistemleri işle ilgili olmayan amaçlar için sınırlı bir şekilde kullanmasına izin verilebilir; ancak bu tür kullanımlar çalışanın Alliance Boots a karşı yükümlülüklerini etkilememeli veya diğer çalışanları veya Alliance Boots un genel işlerini aksatmamalıdır. Tüm şirket e-postalarında uygun bir feragatname yer almalı ve tüm kişisel e-posta yazışmaları bu şekilde belirtilmeli ve açıkça işaret edilmelidir. Çalışanlar normal yazılı iş yazışmalarında da yapacakları gibi, e-posta iletileri gönderirken aynı özen ve dikkati göstermeli ve görgü kurallarına uymalıdır. Tacizkar veya profesyonel olmayan e-postalara müsamaha gösterilmeyecektir. Çalışanlar internet erişimini kişisel veya uygunsuz amaçlarla istismar etmemelidir. Çalışanlar Alliance Boots sistem ve ekipmanlarını: i. Rahatsız edici, tacizkar, cinsel içerikli, ayrımcılık yapan bilgileri, ii. Yüksek virüs yayma riski içeren bilgileri, iii. Gerekli izne sahip olmayan veya üçüncü şahısların haklarını ihlal eden telifli materyal, ticari sır veya benzeri materyalleri veya, iv. Yasadışı veya etik olmayan amaçlara ya da Alliance Boots politikalarını ihlal eden ya da Alliance Boots a yükümlülük getirebilecek ya da zarar verebilecek amaçlara sahip ileti veya dosyaları göndermek, kasten almak, saklamak veya depolamak için asla kullanmamalıdır. Mahremiyet & Grup Odaklarının İzlenmesi Alliance Boots çalışanların istihdam edildikleri ülkede geçerli mahremiyet ve veri koruma standartlarına uymaktadır. Çalışanların,Alliance Boots telefon, e-posta ve internet olanaklarını kullanımı, ilgili Kurallara uygun olarak izlemeye tabi tutulacak ve istismar kanıtları işten çıkarma dahil, disiplin cezasına yol açacaktır. Örneğin, Alliance Boots meşru ticari amaçlarla çalışan kullanımını izleyebilir; şüpheli yasadışı davranış veya diğer kötüye kullanımları önlemek veya müşterilerle diğer ticari irtibatlara uygun şekilde karşılık verildiğinden emin olmak için Alliance Boots, çalışanların Alliance Boots sistemlerini kullanımının gizliliğini taahhüt edemez. E-posta ve sesli posta iletileri ile internet kullanımı, dava takibi veya incelemeler sırasında olasılıkla dinlemeye ve incelemeye tabidir ve üçüncü şahıslara ifşa edilebilir. 13

14 Fikri Mülkiyet Çalışanlar tüm diğer önemli Alliance Boots varlıklarını korumak durumunda olduğu gibi, Alliance Boots şirket bilgileri, ticari sırları ve fikri mülkiyetini de (telif hakları, ticari markalar ve patentler dâhil) muhafaza etmelidir. Alliance Boots ta çalışma süresi boyunca edinilen veya oluşturulan tüm belge, dosya, kayıt ve raporlar Alliance Boots un mülkiyetindedir. Çalışanlar sadece Alliance Boots a karşı görevlerini yerine getirme amacıyla Alliance Boots tan bu tür mülkiyetin orijinallerini veya kopyalarını alabilir ve bu kayıtları talep edildiğinde her zaman iade etmelidir. Alım ve elden çıkarma faaliyetlerinde yer alan çalışanların bireysel gizlilik sözleşmesi imzalaması gerekebilir. Alliance Boots un bir lisans sözleşmesi uyarınca veya teklif edilen bir alım sırasında elde edilen telifli bilgiler gibi, periyodik olarak elinde bulunan başkalarına ait fikri mülkiyeti, ticari sır ve/veya gizli bilgiler veya şirket bilgileri mevcuttur. Çalışanlar bu tür materyallerin kullanımının yasal ve tüm geçerli sözleşme şartlarına uygun olduğundan emin olmalıdır. Önemli ilişkilerimiz ve ortaklarımız Müşteriler Müşterilerimiz bizim var olma sebebimizdir ve yaptığımız her şeyin kalbinde yer almaktadır. Ekiplerimiz insanların en iyi şekilde görünmelerine ve hissetmelerine yardımcı olan ürün ve hizmetleri temin etmek için çalışmaktadır. Biz, ürün ve hizmetlerimizi sunmak için sürekli olarak yenilikçi ve daha iyi yollar aramaktayız. Biz, profesyonel, dostça ve duyarlı bir hizmet sunmaktayız. Müşterilerimizin kişisel bilgilerine saygı duyuyor ve herhangi bir şikayet vuku bulduğunda uygun ve hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Müşterilerimize, konudan haberdar olarak karar verebilecekleri doğru bilgiler sunmaktayız. Müşterilerin sürekli alımları yüksek seviyeli bir hizmet almalarına bağlıdır. Sorulara karşı tam olarak duyarlı olmak ve müşterilerimize bilgi verirken yanlış yönlendirilmediklerinden emin olmak zorundayız. Aldatıcı veya kasten yanlış yönlendirici ifadeler kullanmak yasaktır. Hissedarlar Biz, işin sahibi olan hissedarlarımıza değer sağlamaya kendimizi adamış bulunmaktayız. Hissedarların değerini iyileştirmek için, finansal raporlarımızda açık, net ve şeffaf olacağız ve kurumsal idare yüksek standartlarını muhafaza eden ve kabul edilen en iyi uygulamalar ve kılavuzlara uygun hareket edeceğiz. 14

15 Tedarikçiler Grup işletmeleri çok çeşitli mal ve hizmet tedarikçileri ile ticaret yapmaktadır. Bunlar, profesyonel danışman ve müşavirleri de içerir. Tüm tedarikçiler önemli bir kaynaktır ve tedarikçilere daima adilane muamele edilmelidir. Alliance Boots ticaret yaptığımız tüm ülkelerin yasalarına uygun davranacaktır. Alliance Boots Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilkelerine uygunluğu sağlamayı taahhüt etmekte ve özellikle, Alliance Boots Grup un etki alanı içerisinde uluslararası insan haklarını desteklemekte ve bu haklara saygı göstermektedir. Biz, Alliance Boot un insan hakları istismarı suçlarına dahil olmamasını sağlamakla mükellefiz. Alliance Boots un amacı işgücü ve refah koşulları, sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi ile ilgili standartlarımızı karşılayabilen veya mutabık kalınan bir zaman çerçevesi içinde bu standartlara ulaşmayı taahhüt eden tedarikçilerden kaynak sağlamaktır. Alım kararları etik standartlar, kalite, hizmet, fiyat, teslimat, en iyi değer ve diğer benzeri faktörlere dayanarak verilmektedir. Tedarikçilerimizle olan tüm alışverişlerimizde yüksek etik standartları gözetmekteyiz. Tedarikçilerle olan ilişkilerde herhangi bir kötü, uygunsuz veya etik olmayan davranış yasaktır. Kamu ve Devlet Memurları & Çalışanları Resmi kurumlar ve burada çalışan memurlarla olan ticari ilişkileri, sözleşme görüşmeleri ve sözleşme şartlarını düzenleyen katı kurallar getiren pek çok yasa mevcuttur. Resmi organ, kurum ve memurlarla yapılan ticarette yer alan tüm çalışanlar bu Kuralları bilmeli ve bunlara göre hareket etmelidir; bu Kuralların ihlali Alliance Boots adına ağır cezalara ve hatta cezai takibata yol açabilir. Çalışanlar aynı zamanda kamu görevlilerinin resmi görevlerini ifalarını etkileme çabası olarak algılanabilecek her tür alışverişten kaçınan bir şekilde davranmalıdır. Buna göre, yürürlükteki yerel yasa kapsamında izin verilmediği sürece çalışanlar resmi çalışan veya memurlara hediye verip almamalı veya bu çalışanların yiyecek, içecek, seyahat veya barınma masraflarını karşılamamalıdır. Hükümetle ticaret yapan şirketlerin sekreterlik, yazı işleri veya diğer benzeri makam çalışanları dışındaki şimdiki veya eski bir hükümet çalışanını işe almasını veya bunları danışmak olarak tutmasını kısıtlayan pek çok yasa vardır. Ayrıca bu kısıtlamalar belli koşullar altında ileriye yönelik istihdamla ilgili gayri resmi düzenlemeleri de kapsar. Dolayısıyla çalışanlar, hâlihazırdaki veya geçmiş iki yıl içerisinde hükümetteki görevinden ayrılmış herhangi bir hükümet çalışanıyla bir iş veya istihdam teklifini görüşmeden önce Alliance Boots Şirket Sekreterinden yazılı izin almalıdır. 15

16 Bilgi veya Tesis Ziyaretleri İçin Yapılan Resmi Talepler Alliance Boots resmi incelemelerle bağlantılı bilgi veya tesis ziyareti taleplerini karşılama konusunda tüm resmi birim ve makamlarla tam bir işbirliği içindedir. Yerel hukuk birimleri talebe verilecek yanıtı uygun birimle birlikte koordine etmelidir. Devlet memuru, temsilcileri ve araştırmacılar tarafından, yapılan incelemelerle veya potansiyel veya fiili yargılamalarla ilgili olarak şirket bilgi ve belgelerine ihtiyaç duyan üçüncü şahıslar tarafından irtibata geçilen çalışanlar, derhal Hukuk birimini haberdar etmelidir. Belirli bir tarihte yanıtlanması gereken yasal belge formunda bir talepte bulunulduğunda, Hukuk Bölümüne derhal haber verilmesi kritik önem taşımaktadır. Medya ve Finansal Çevrelerle Olan İlişkiler Alliance Boots medyaya ve diğer kamu üyelerine doğru ve güvenilir bilgi vermekle mükelleftir. Tüm kamuya ait sorular, medya soruları ve diğer soruları uygun şekilde yanıtlamakla mükellefiz. Finansal tahmin, basın açıklaması, konuşma ve diğer bildirimleri içeren tüm kamu açıklamaları doğru, dürüst, zamanında ve gerçekleri yansıtacak şekilde yapılacaktır. Haber medyasından yöneltilen, Grup la ilişiği olmayan yerel sorular Yönetim Birimi tarafından yerel olarak uygun şekilde ele alınmalıdır. Grup ile ilgisi olan veya yerel olup aynı zamanda Grup ile de ilişiği olan sorular ise numaralı telefondan irtibat kurulabilecek Kurumsal İletişim Departmanı na iletilmeli ve bu departman tarafından ele alınmalıdır. Mali kuruluş, finansal analist ve yorumculardan veya finansal çevrenin diğer üyelerinden gelen sorular ise Alliance Boots Yatırımcı İlişkileri Departmanı na iletilmeli ve bu departman tarafından ele alınmalıdır. Sağlık Hizmeti Yasa ve Kurallarları Alliance Boots sağlık hizmeti yasalarına uluslararası ölçekte tam olarak uygunluk sağlamakla yükümlüdür. Tüm Çalışma Birimleri sağlık ürünlerinin ticarileştirilmesi ve dağıtımı ile ve sağlık sektöründe ticaret yapmakla ilgili tüm yasalara uymalıdır. Çalışma Birimleri ile onların çalışanları ürünlerinde bilerek yasadışı ticarete iştirak etmediklerinden ve ticari uygulamalarının ürünlerinde sadece meşru ticareti desteklemeye yönelik olduğundan emin olacaktır. Alliance Boots yasadışı farmasötik ticaretin tüm biçimlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan hükümet ve düzen koyucuların hedeflerini tamamen desteklemektedir. Bu tür ticaret hükümetleri gelirden yoksun bırakır, suçu arttırır, müşterileri kalitesi şüpheli ürünleri satın alma konusunda yanlış yönlendirir ve yaşı tutmayan kişilere yapılan satışları engelleme çabalarına zarar verir. Aynı zamanda Alliance Boots markalarına zarar verir, mahalli operasyonlara ve dağıtım ağlarına yapılan yatırımların değerini azaltır ve meşru sektörü idare eden düzenleyici rejimleri zayıflatır. 16

17 Herhangi bir Yönetim Biriminin ister ihraç malı, ister yerli mal olsun, mallarının satışıyla bağlantılı olarak hazırladığı tüm dokümanlar doğru ve eksiksiz olmalı ve işlemin gerektiği gibi incelenebilmesini sağlamalıdır. Bu gibi tüm dokümanlar olası vergi denetimleri, müşterilerin veya başka makamların denetimleri için, onaylı kayıt yönetim politikasına göre muhafaza edilmelidir. Çalışma Birimleri bu politikaya uygunluğu sağlamaya yönelik olarak gerekli kontrol ve prosedürleri yerine getirmelidir; ve bunlar: - Etkin müşterini tanı kontrollerini; - Nihai pazar ve bölgelere tedarik edilen malların bu alanlardaki meşru taleple tutarlı olmasını sağlamayı amaçlayan kılavuzları; - Bilerek veya taksirle yasadışı ticari faaliyetlere dâhil olduğundan şüphelenilen müşterilerin araştırılması ve gerektiğinde bu müşterilere yapılan satışların askıya alınması veya sona erdirilmesine yönelik prosedürleri kapsar. İşlem Hızlandırma Ödemeleri Hızlandırma ödemesi veya rüşvet olarak da adlandırılan ödemeler genellikle düşük rütbeli bir memur tarafından, ödemeyi yapan kişinin yasal veya başka türlü hak sahibi olduğu rutin veya gerekli bir fiilin ifasını garanti altına almak veya hızlandırmak için yapılan küçük ödemeler olarak tanımlanır. Çalışma Birimleri, onların çalışanları ve temsilcilerinin, yürürlükteki herhangi bir yasanın ihlalinin teşkil edileceği durumlarda, işi hızlandırma (doğrudan veya dolaylı olarak) yapmaları yasaktır. Rüşvet ve Yolsuzluk Yolsuzluk özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki piyasaları bozabilir; ekonomik, sosyal ve politik gelişime zarar verebilir. Rüşvet, yolsuzluğun yaygın bir biçimidir ve alan kişinin kanunen hak sahibi olmadığı ve uygunsuz bir iş veya başka bir avantaj elde etmek için teklif edilen tüm hediye, ödeme ve diğer menfaatleri kapsar. Rüşvet yasadışı bir olgudur ve rüşvet, avanta veya başka bir kanunsuz ödeme temin eden, buna iştirak eden, göz yuman veya bu tür bir eyleme iştirak etmeye teşebbüs eden tüm Alliance Boots çalışanları işten çıkarma dâhil, ciddi disiplin cezasına maruz kalacaktır. Ayrıca Alliance Boots bu tür konuları muhtemel bir hukuki takibat başlatılması için kamu makamlarına iletme hakkını da saklı tutar. Çalışma Birimleri çalışanların uygunsuz herhangi bir işi güvence altına alma veya başka bir avantaj sağlama amacıyla herhangi bir şahsa doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir hediye, ödeme veya başka bir menfaat sağlamadığından ve bunları kabul etmediğinden emin olmalıdır. Alliance Boots AB Dünyası nda (http://intranet.ab/web/humanresources/hr-policies), Alliance Boots Politika ve Prosedürleri Kılavuzu nun bir parçası olarak, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası (AB BRIB 3 - (EK- 1)) yayınlamıştır. Tüm Alliance Boots çalışanları, kendi çalışma yerlerinde, Alliance Boots un rüşvet ve yolsuzluk riski ile mücadeleye verimli bir şekilde karşı koyması hakkında ayrıntılı gerekliliklerini açıklayan bu politikasını okumaya teşvik edilmelidir. 17

18 Kara Para Aklama Kara para aklama, kanunsuz biçimde elde edilen bir paranın kimliğini gizleyerek, bu paranın kirli paradan kabul edilebilir paraya veya başka varlıklara dönüştürülmesi işlemidir. Alliance Boots suç faaliyetlerine dâhil olduğunu bildikleri veya bundan şüphelendikleri hiçbir faaliyete iştirak etmeyecektir. Tüm Çalışma Birimleri faaliyetlerinin kasıtsız olarak ilgili kara para aklama Kurallarını ihlal etmemesini sağlamaya yönelik uygulamaları takip edecektir. Hükümetlerin çoğu, suç faaliyetlerinden elde edildiği bilinen varlıkları içeren işlemlerde bulunmak suretiyle kara para aklama faaliyetine iştirak etmeyi cezai suç sayan yasalar getirmektedir. Tüm Çalışma Birimleri suç faaliyetleri içeren işlemlere kasıtsız iştirak riskini asgari düzeye indirmek için gerekli önlemleri almak durumundadır ve kara para aklama faaliyeti şüphesi doğurabilecek durumlara karşı dikkatli olmalıdır. Çalışma Birimleri ayrıca, çalışanların kara para aklama faaliyetlerine herhangi bir haksız iştirakinin erken tespiti için gerekli işlemleri de devreye sokmalıdır. Toplumsal İlişkilerimiz Toplumun Desteklenmesi Hizmet verdiğimiz toplumların yaşam kalitesini artırmak bizim işimizdir. Alliance Boots olarak, ticaret yaptığımız toplumları desteklemeyi görev biliriz. Biz bunu, çok çeşitli yardım programlarına teknik beceri ve uzmanlık, ilaç, zaman, para ve kaynak bağışı yaparak gerçekleştiriyoruz. Biz, etki alanı küresel, odak alanı yerel yaklaşımına inanıyoruz. Çevre Alliance Boots iyi çevre uygulamalarının ticaret ortamı için iyi olduğuna, temel bir kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilir gelişim için önemli bir yardımcı olduğuna ve etkili çevre yönetiminin katı yasal şartların gözetilmesi ve kirlenmeyi önlemenin ötesine geçtiğine inanmaktadır. Alliance Boots işinin, ulaşım, enerji kullanımı, paketleme ve atık yönetimi dolayısıyla aslında çevre üzerinde etkisi olduğunun farkındadır. Alliance Boots güvenli ve çevresel olarak etkili operasyonlar yapmayı ve hayvanların refahına saygı göstermeyi görev bilir. Biz, operasyonlarının çevresel etkisinin mümkün olduğunca azaltılmasını sağlamayı görev addediyoruz. 18

19 Alliance Boots, operasyonlarımızın aslında çevreyi etkilediği durumlarda bu faaliyetlerle ilgili amaç ve hedefler belirleyecek ve bunlarla ilgili performans ve ilerlememizi yıllık olarak ölçüp rapor edecektir. Bu amaçlar Alliance Boots çevre politikasında daha detaylı olarak belirlenmiştir. Alliance Boots Sosyal Sorumluluk Komitesi Kurul Başkanı, işlerimizin çevresel performansını, hedeflerle kıyaslayarak üç ayda bir Kurul a rapor edecek ve gerektiğinde dış iş uzmanlarının onayına sunulacaktır. Her Yönetim Biriminin İdari Yöneticileri bu politikaya ve kendi Çalışma Birimleri için geçerli tüm çevre Kurallarlarına uygunluğu sağlamaktan sorumludur. Bunlar Alliance Boots un kurumsal hedeflerine karşılık ilerlemeleri bildirmekten, ticari operasyonlarıyla ilgili tüm diğer çevresel konuları belirlemekten ve uygun öncelik, amaç ve hedeflerin belirlenmesini sağlamaktan sorumludur. İlerlemeler Kurul a düzenli olarak rapor edilecektir. Tüm çalışanlarımız, tedarikçi ve yüklenicilerimiz günden güne ilerleyen faaliyetlerinde politikalarımızın uygulanması konusunda değerli bir role sahiptir. Güvenlik, kalite ve değer gibi başka önemli ticari konularla birlikte çevreyle ilgili konuları da yaptığımız işin kalbine yerleştirmek operasyonlarımızı sosyal ve çevresel açıdan sorumlu bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlayacaktır. Bağışlar Yönetim Birimleri hayır kuruluşlarına yardımda bulunma ve ticari olmayan sponsorluk sağlama hakkına sahiptir; ancak bunlar uygunsuz bir iş veya başka bir avantaj elde etme amacı taşımamalı, herhangi bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmasına mahal vermemeli ve tüm yürürlükteki yasalar çerçevesinde başka bakımlardan da müsaade edilebilir olmalıdır. Yönetim Birimleri alıcının bir yardım kuruluşu olarak itibar ve statüsünü (örneğin, yardım kuruluşlarının tescil edilmesi gerektiği yönetimlerde, usulüne uygun şekilde tescilli olduklarını)doğrulayacak adımları atmadan herhangi bir yardımda bulunmamalıdır. Bağışlara, yardım kuruluşunun kendisi ve bağışın niteliği için geçerli seçim kriterleri göz önüne alınarak Genel Müdür tarafından izin verilir ve onaylanır. Yönetim Birimleri tarafından yapılan tüm yardımlar ve ticari olmayan sponsorluklar şirketin hesap defterlerine kaydedilmeli ve Alliance Boots Şirket Sekreteri ne bildirilmeli, yasanın gerekli gördüğü hallerde kamu arşivlerine eklenmelidir. Politik Bağış ve Faaliyetler Politik partilere bağışta bulunmamak Alliance Boots un politikasıdır. Ancak, işimizi ve müşterilerimizi etkileyen konularda, görüşlerimizin hükümetlere uygun ve etkili bir şekilde ifade edilmesini sağlarız. Çalışanlarımızın tüm politik faaliyetleri ve seçim politikalarına iştiraki tamamen bireysel ve özel nitelikte olmalı ve Alliance Boots adına olmamalıdır. Çalışanlar şirketin zamanını, mal, ekipman ve kaynaklarını kişisel politik faaliyette bulunmak veya bu tür faaliyetlere destek vermek için kullanamaz. 19

20 Davranış ve İş Ahlakı Kuralları nı okudum. Politikayı uygulayacağımı ve uyacağımı beyan ederim. Ad Soyad: Şirket: Görev: Tarih: İmza: 20

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar İÇİNDEKİLER 1. Etik Kurallara Uyum 1.1 Sorumluluk 1.2 Yasaların ve Etik Kurallarımızın İhlalinin Sonuçları 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 2.1 Dürüstlük ve Adil Davranma 2.2 Müşteri Memnuniyeti 2.3

Detaylı

Global Davranış Yasası

Global Davranış Yasası Global Davranış Yasası Fayda Gözeten Performans Global Davranış Yasası 3 Başkan ve CEO'muzdan Mektup 4 PepsiCo Değerleri Performansımızın Amacı 5 İşi Doğru Yapmak 5 Davranış Yasamıza Karşı Sorumluluğumuz

Detaylı

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ 1 ÖNSÖZ Sevgili Çalışanlarımız, Sevgili Yöneticilerimiz, Olympus Europa Holding SE, Olympus KeyMed Grup ve Olympus Biotech International firmalarına bağlı tüm Avrupa şirketlerinden

Detaylı

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları İçindekiler Fujitsu Way... 3 Fujitsu Way ve Global İş Standartları... 3 Global Bakış Açısı... 4 Fujitsu Bünyesinde Uyum... 5 Neden Global İş Standartları'na

Detaylı

Valeo Etik Kuralları

Valeo Etik Kuralları Valeo Etik Kuralları İçindekiler 1. KURALLARA GİRİŞ 1.1 Bir bütünlük kültürü 1.2 Kurallar kimin için geçerli 06 07 08 2. İNSANLARIMIZA VE ÇEVREYE KARŞI BÜTÜNLÜK 2.1 İşyeri güvenliğinin sağlanması 2.2 İnsan

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust.

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust. S ojitz Group Davranış Ve Etik Kuralları Working with integrity. Building trust. Sojitz Corporation Yürütme Kurulu Başkanı'ndan Bir Mesaj Sevgili Çalışanlarımız: Yüzyılı aşkın bir süredir Şirketimiz dürüstlükle

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Faks (919) 379-4132. Ücretsiz Uyum Yardım Hattı 001-800-268-4670

İŞ AHLAKI KURALLARI. Faks (919) 379-4132. Ücretsiz Uyum Yardım Hattı 001-800-268-4670 İŞ AHLAKI KURALLARI Başkanı Uyum Görevlisi Telefon (919) 379-2553 Nichlas A. Fink Kurumsal Uyum Yöneticisi Telefon (919) 379-4316 Michael R. LeClair Posta Adresi 8001 Aerial Center Parkway P. O. Box 2009

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

STANDARDIN BELİRLENMESİ

STANDARDIN BELİRLENMESİ DOĞRU OLANI YAPARIZ BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ Güncellenme Haziran 2014 STANDARDIN BELİRLENMESİ MESLEKİ AHLAK ve İŞ AHLAKI Standardın Belirlenmesi Güncellenme Haziran 2014

Detaylı

Davranış Kuralları ve Etik Politikası. Uygunluk Danışma Hattı:

Davranış Kuralları ve Etik Politikası. Uygunluk Danışma Hattı: Davranış Kuralları ve Etik Politikası Uygunluk Danışma Hattı: +1-937-254-7333 veya ethics@tomkins.co.uk Tomkins Limited Davranış & Ahlak Kuralları Bu Davranış ve Ahlak Kuralları, işimizin doğruluk içinde

Detaylı

PMI İş Yürütme İlkeleri

PMI İş Yürütme İlkeleri PMI İş Yürütme İlkeleri Philip Morris International İş Yürütme İlkeleri Dürüstlük: Doğru Olanı Yapmak Harekete Geçmeden Önce Sorun Yasal mı? Şirket politikalarına uygun mu? Yapılacak doğru şey bu mu? Şirketin

Detaylı

İşyeri Davranış Kuralları

İşyeri Davranış Kuralları İşyeri Davranış Kuralları 1 İşyeri Davranış Kuralları Hakkında Birkaç Söz Sektörümüzün global lideri olan Sun Chemical, yerleşik bir değerler sistemine bağlıdır. Bu değerlerin içinde en çok saygı görenlerden

Detaylı

İşletme Davranış Kuralları. Tek. honeywell

İşletme Davranış Kuralları. Tek. honeywell İşletme Davranış Kuralları Tek honeywell CEO muzdan mektup Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Honeywell büyümeye devam ettikçe, dürüstlük yönündeki beklentilerimiz ile kararlılığımıza ve Honeywell in On İki

Detaylı

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8.

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8. 1 İçindekiler Sayfa Yum! un Tutkusu 3 Nasl Birlikte Kazanırız 3 Giriş/Program Yönetimi 5 Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8 Kalite 8 Gıda Güvenliği 8 Franchise Alanlar ile İlişkiler 9 Küresel İlişkiler

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

Değerli Çalışma Arkadaşım,

Değerli Çalışma Arkadaşım, İŞ YÖNETMELİĞİ Değerli Çalışma Arkadaşım, Her gün aldığımız kararlar ve eylemlerimiz, şirketimizin itibarını ve gelecekteki başarısını şekillendirmemize yardımcı olur. AbbVie çalışanları olarak şirketimizi

Detaylı

Genel Davranış Kuralları

Genel Davranış Kuralları Genel Davranış Kuralları Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline İstediğiniz zaman Rolls Royce Ethics Line aracılığıyla soru sorun veya endişenizi dile getirin. İcra Kurulu Başkanı nın mesajı Davranış

Detaylı

BD Davranış Kuralları

BD Davranış Kuralları BD Davranış Kuralları a23 Eylül 2014 tarihinde değiştirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir Değerli BD Çalışanları: Çalışma ortamımız sürekli olarak hızlı bir değişim halinde. Şirketler, yeni çıkan yasa, düzenleme

Detaylı

Global Mesleki Ahlak Kuralları

Global Mesleki Ahlak Kuralları Global Mesleki Ahlak Kuralları Davranışlarımıza, Kararlarımıza ve Eylemlerimize Kılavuzluk Etme Parker Şirket Değerleri Beyanı Biz Parker ız İşimiz, geçmişte kurduğumuz adil ticari ilişkiler ile müşteri

Detaylı

İşyeri Davranış Kuralları. SunChemical

İşyeri Davranış Kuralları. SunChemical İşyeri Davranış Kuralları S T A N D A R T L A R VE K U R A L L A R SunChemical İşyeri Davranış Kuralları Hakkında Birkaç Söz Sektörümüzün global lideri olan Sun Chemical, yerleşik bir değerler sistemine

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

İçindekiler Tablosu. CEO muzdan Bir Mesaj... 2. Hediyeler ve Eğlence Davetleri...14. Etik Beyannamesinin Kullanılması... 3

İçindekiler Tablosu. CEO muzdan Bir Mesaj... 2. Hediyeler ve Eğlence Davetleri...14. Etik Beyannamesinin Kullanılması... 3 Global Etik Bölümü İçindekiler Tablosu CEO muzdan Bir Mesaj.... 2 Etik Beyannamesinin Kullanılması.... 3 Etik Beyannamesi Nasıl Düzenlenir... 3 Walmart Politikaları ve Yerel Yasalar... 3 Düşüncelerimiz....

Detaylı

Monsanto İşyeri Davranış Kuralları

Monsanto İşyeri Davranış Kuralları rumak yaşamları iyileştirmek daha fazla üretmek daha fazla korumak mek daha fazla üretmek daha fazla korumak yaşamları iyileştirmek da aha fazla korumak yaşamları iyileştirmek daha fazla üretmek daha faz

Detaylı

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları Gates İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları 01 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa I. İŞYERİNDE DAVRANIŞ AHLAKI İLKELERİ... 1 II. YASALARA UYGUNLUK... 1 A. Genel çerçeve... 1 B. Devlet Memurları ve Devlet Kurumlarıyla

Detaylı

INSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞAN EL KİTABI

INSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞAN EL KİTABI POLİTİKA&YÖNETMELİK KURUMSAL YÖNETİM INSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞAN EL KİTABI Geçerlilik Tarihi 20.01.2015 Sayfa1 of 45 CEO D A N HOŞGELDINI Z MESA J I İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ- Rev.6 Değerli

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı