KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON

2 İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...13 D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler...17 C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar...18 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 22 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar.23 C- Değerlendirme...23 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu iii

3 BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Meslek Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim yılında Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına alınan 40 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Mobilya ve Dekorasyon programı ise Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjanda alınan 13 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla toplam öğrenci sayımız 206 ya, akademik personel sayımız 10 a, idari personel sayımız 6 ya, özel güvenlik sayımız 5 e ve temizlik personeli sayımız ise 3 e ulaşmıştır. Meslek Yüksekokulumuzun aktif olan bölüm ve programları dışında; Tasarım bölümü altında Grafik Tasarım programı, El Sanatları bölümü altında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı programı, Makine ve Metal Teknolojileri bölümü altında Kaynak Teknolojisi ve Makine programları vardır. Bu bölüm ve programlar, YÖK tarafından açılması onaylanmış ancak öğrenci alımı yapılmamıştır Eğitim-Öğretim yılında Tasarım Bölümü Grafik Tasarım programına öğrenci alınması için hazırlanan dosya tarihinde Rektörlük makamına gönderilmiştir. Üniversite Yönetim kurulunun tarih ve 1192 sayılı kararı ile bu talebimiz uygun görülmüş ve gereği için Yükseköğretim kuruluna gönderilmiştir. Bunun yanında dördüncü bir programın açılması için çalışmalar başlatılmıştır. Öğrencilerin sportif aktiviteleri için basketbol-voleybol sahası ile futbol halı sahası tamamlanarak öğrencilerin kullanımına açılmıştır. Bunun yanında öğrenci kantinimiz tarihi itibarıyla hizmete açılmıştır. Meslek Yüksekokulumuzda Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun getirdiği mali sorumluluk, açıklık, bilgi paylaşımı, finansal ve fiziksel kaynakların kullanımı, faaliyetlerin planlanması ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle hareket edilmektedir sayılı Kanun gereği, İç Kontrol Sistemi kurulmuştur. Meslek Yüksekokulumuz yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planını tamamlamıştır ve planda belirtilen misyon ve vizyon ile temel politikalar ve önceliklere uygun olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam edecektir. Raporun hazırlanmasında emeği geçen, faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan akademik ve idari personelimize teşekkür ederim. Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Arsin Meslek Yüksekokulu Müdürü Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 4

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu ön lisans eğitim ve öğretimini vermek, araştırma ve geliştirme etkinliklerini sürdürecek bilgiyi üretmek, ürettiği bilgiyi uygulamaya aktarmak, sektöründeki sorunlara en uygun çözümü üretebilecek mesleki etik değerlere bağlı nitelikli ve etkin teknikerleri yetiştirmek Vizyon Teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelere sahip, uluslararası platformda aranılır nitelikte, mesleki beceri düzeyi yüksek elemanlar yetiştiren, ulusal değerlerinden ödün vermeden, kamu ve özel sektör ile sürekli işbirliği içerisinde, öncü bir eğitim kurumu olmak B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Üniversitemizin yetki, görev ve sorumlulukları Anayasamızın 30 uncu maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer ilgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde sayılmıştır sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 12. maddesinde belirtilen Yükseköğretim Kurumlarının görevleri aşağıda sıralanmıştır. a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 5

5 ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. C. İdareye İlişkin Bilgiler Meslek Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanunun, 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 4 bölüm açılmıştır. Bunlar; Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Elektrik ve Enerji Tasarım El Sanatları Bu bölümlerden Elektrik ve Enerji Bölümü altında Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programı, Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli Yükseköğretim genel kurulu toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/h maddesi uyarınca kurulmuştur. Bu programa ilk öğrenci alımı Eğitim-Öğretim yılında yapılmıştır. Meslek Yüksekokulumuzun bir diğer bölümü olan Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü altında Mobilya ve Dekorasyon programı, tarihli Yükseköğretim genel kurulu toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Bu programa ilk öğrenci alımı Eğitim Öğretim yılında, ek kontenjan ile yapılmıştır. Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanan ancak öğrencisi bulunmayan bölümlerimiz ise şunlardır; Tasarım Bölümü ve buna bağlı Grafik Tasarım Programı, El Sanatları Bölümü ve buna bağlı Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı ve Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü ve buna bağlı olan Kaynak Teknolojisi ve Makine Programları 1- Fiziksel Yapı Arsin Meslek Yüksekokulu 72049,41 metrekarelik bir taşınmaz üzerinde, 2158 metrekarelik bir kapalı alanda hizmet vermektedir. Kampus alanımız içerisinde; bir hizmet binası, giriş güvenlik binası, halı saha ve voleybolbasketbol sahaları bulunmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 6

6 Meslek Yüksekokulumuz danışma kısmından bir panorama 1.1.Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (*) Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Yerleşke Adı Üniversite Maliye Haz. Diğer Arsin Meslek Yüksekokulu 72049,41 - *Merkez kampüsü dışında olanlar dolduracaktır. Toplam (m 2 ) 72049, Karadeniz adece İdari ve Teknik Mali İşler Üniversitesi Daire Başkanlığınca Kapalı Alanların doldurulacaktır. Dağılımı (*) BİRİM İDARİ ALANLAR (Akademik ve İdari Personel alanları) (Akademik ) ( İdari) MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR m 2 EĞİTİM ALANLARI DERSLİK m 2 LABORA. m 2 SOSYAL ALANLAR m 2 SİRKİL ASYON ALANI m 2 SPOR ALANLARI AÇIK KAPALI SPOR SPOR TESİS. TES. m 2 m 2 TOPLA M m 2 ARSİN MYO *Tüm birimler kendi alanlarını Mekan Yönetim Sistemindeki bilgiler doğrultusunda dolduracaktır. *Üniversite geneline ait bilgiyi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı verecektir. NOT:Mevcut kapalı alanlarımıza (2158 metrekare) açık spor tesislerinin 1328 metrekare olup toplam da 3486 metrekarelik bir alan vardır. Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 7

7 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.3. Taşınır Malzeme Listesi DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktar 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Tesisler Grubu Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri adet İnşaat Makineleri ve Aletleri adet Atölye Makineleri ve Aletleri adet İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri adet Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 255 Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları adet Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular adet Bilgisayar Çevre Birimleri adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri adet Haberleşme Cihazları adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları adet Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu adet Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar adet Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları adet Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 8

8 1.4. Eğitim Alanları Adı Sayısı (Adet) Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf Anfi Bilgisayar Laboratuvarı Araştırma Laboratuvarı Diğer Laboratuvarlar Atölye Toplam Akredite olan laboratuvar sayısı Dersliklerin Teknolojik Donanımı Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Projeksiyon Cihazı Olan Derslik sayısı Dersliklerdeki Projeksiyon Cihazı Oranı (Projeksiyon Cihazı Olan Derslik Sayısı /Derslik Sayısı)* Akıllı Tahta Olan Derslik Sayısı Dersliklerdeki Akıllı Tahta Oranı (Akıllı Tahtası Olan Derslik Sayısı /Derslik Sayısı )* Bilgisayar salonumuz (40 öğrencilik ) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 9

9 1.5- Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin 1 53, Kafeterya TOPLAM 1 53, *Üniversite geneline ait bilgiyi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı verecektir. NOT: Kantin kapasitesi oturma alanı olarak verilmiştir Hizmet Alanları Akademik/İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı(Adet) Alanı(m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Akademik Çalışma Odası İdari Çalışma Odası Toplam *1.2 Kapalı alanların Dağılımı ile ilgili tablodaki verilerle çelişmemeli. NOT:İdarı çalışma odalarına; Hızmet alımı süretiyle çalıştırılan temizliğin 3 (üç) ve özel güvenliğin 5(beş) personeli dahil edilmemiştir. 2- Örgüt Yapısı Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 10

10 Birim Teşkilat şeması oluşturulacak ve örgütsel yapı hakkında bilgi verilecek. NOT: Makine ve Metal Teknolojileri, Tasarım ve El Sanatları bölümlerinin kuruluşları tamamlanmıştır. Makine ve Metal Teknolojileri ve El Sanatları bölümleri aktif değildir. Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programına Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınması için dosya hazırlanarak tarihinde Rektörlük makamına gönderilmiştir. Üniversite Yönetim Kurulunun tarih ve 1192 sayılı kararı ile de bu talebimiz uygun görülerek, gereği için Yükseköğretim kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir. Mobilya ve Dekorasyon programı öğrencileri uygulama esnasında Gaz Tesisatı Teknolojisi öğrencileri uygulama esnasında Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 11

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Okulumuz Bilgi ve Teknolojik kaynaklardan 2012 yılında kurulan öğrenci bilgisayar salonunda bulana bilgisayarlar eski sürüm olması nedeniyle yeni programları kaldırmamaktadır Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar 3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Akıllı Tahta Projeksiyon 8 Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi 1 Fotokopi makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Araştırma Amaçlı (Adet) Öğrencilerimiz yıl sonu sınavlarında Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 12

12 4- İnsan Kaynakları(*) 4.1- Akademik Personel Meslek Yüksekokulumuzda, okul müdürü, kadrolu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13-b/4 maddesi kapsamında görev yapanlar dahil toplam akademik personel sayımız 11 dir. Bu akademik personellerin ikisi görevlendirme ile Yüksekokulumuzda görev yaparken birisi de görevlendirme ile başka bir Yüksekokulda görevlendirilmiştir. Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent 1 1 Öğretim Üyeleri Toplamı 1 1 Öğretim Görevlisi 7 7 Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı 7 7 Genel TOPLAM 8 8 Akademik personellerimiz 4.2- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı NOT: Aşağıda verilen istatistiki bilgiler (Yüksekokul müdürü dahil ) fiilen Arsin Meslek Yüksekokulunda görev yapan akademik personelleri içermektedir Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 13

13 4.3- İdari Personel Meslek Yüksekokulunun 6 (altı) idari personelinin biri (yüksekokul sekreteri) kadrolu iken, diğer idari personeller 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13-b/4 maddesi kapsamında görev yapmaktadır. Bu İdari personellerimizden dördü İdari ve Malı İşler Daire Başkanlığı, diğeri ise Tıp Fakültesinin kadrosundadır. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetleri 1 1 Sağlık Hizmetleri Sınıfı - Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - Din Hizmetleri Sınıfı - Yardımcı Hizmetler Sınıfı - Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu NOT: Aşağıda verilen istatistiki bilgiler fiilen Arsin Meslek Yüksekokulunda görev yapan idari personelleri içermektedir. İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön lisans Lisans Yüksek L.ve Doktara Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı 1-5 Yüzde İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 5 1 Yüzde Personelin Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları * Kadın Erkek Toplam K % E % Akademik Personel İdari Personel TOPLAM Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 14

14 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları (*) Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam Erkek Kız Top. E K Top Erkek Kız Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Birimin Adı Fakülteler Öğrenci Kontenjanları Yüksekokullar Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı LYS LYS sonucu Boş Kalan Kontenjanı Yerleşen Doluluk Oranı Meslek Yüksekokulları Toplam Alanlarına göre öğrenci sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı Ön lisans Lisans Yüksek Lisans Doğa ve Mühendislik Bilimleri Programları Toplam Öğrenci Sayısı Beşeri ve Sosyal Bilimler Programları Toplam Öğrenci Sayısı - - Sağlık Bilimleri Programları Toplam Öğrenci Sayısı - - Toplam 206 Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 15

15 Öğrencilerin sınav öncesi hazırlıkları Yatay Geçişle Eğitim Öğretim yılında Yatay Geçiş Sayıları Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Geçiş yapan Toplam Öğrencilerimiz Autocad kurs belgeleri ile birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 16

16 5.2. Spor Hizmetleri Okulumuz üniversite kampüsünde düzenlenen spor şölenlerine futbol dalında katılmaya devam etmektedir. Okulumuzun spor sahaları (halı saha, voleybolbasketbol sahaları ) tamamlanarak öğrencilerin kullanımına açılmıştır. Öğrenciler boş zamanlarını değerlendirmede masa tenisi yanında farklı spor etkinliği yapabilme imkânına da sahip olmuşlardır. Üniversitemiz kampüsünde düzenlenen bahar şenliklerine katılan öğrencilerimiz Öğrenciler arası masa tenisi turnuvası düzenlenmiş ve dereceye giren öğrenciler düzenlenen bir törenle ödüllendirilmiştir. Masa tenisi turnuvasında derece alan öğrenciler madalya ve katılım belgeleri ile birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 17

17 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 6.1- İç Kontrol Revize Eylem Planı çerçevesinde yapılan Faaliyetler. Meslek Yüksekokulumuz İç Kontrol Sisteminin ilk defa hazırlanması nedeniyle; 22/04/2014 tarih ve /612.01/43 sayılı yazı ile oluşturulan komisyon çalışmasını tamamlayarak İç Kontrol çalışmalarını müdürlük makamına sunmuş ve müdürlük makamının 18/06/2014 tarih ve /710.01/154 sayılı olurları ile hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede ilk olarak; 1- İç Kontrol belgeleri Web sitemizde İç Kontrol linki altında yayınlanmıştır. 2- Tüm akademik ve idari personeller ile hizmet alımı suretiyle çalıştırılan temizlik firması ve özel güvenlik şirketi elemanlarına; İç Kontrol Sisteminden doğan görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğu yazılı olarak bildirilmiştir. 3- İç Kontrol Risk belirleme ekibi oluşturulmuştur. 4- Etik Komisyon oluşturulmuştur. 5- Etik değerlere ilişikli belge, bütün akademik ve idari personele imza karşılığında verilmiştir. D-Diğer Hususlar Meslek Yüksekokulumuz kurulduğu Eğitim Öğretim yılından itibaren kurumsal altyapısını tamamlamaya azami gayret göstermiştir. Personel sayısındaki artışın yanında atölye ve laboratuarda uygulama yapılabilmesi için malzeme alımı yapılmış, akademik ve idari büroların malzeme eksiklikleri büyük oranda giderilmiştir. Yeni programlar açılması çalışmaları devam etmektedir. Bunların yanında atölye ve laboratuavar yapımı için dış paydaşlarla görüşmeler yapılmıştır. Arsin Meslek Yüksekokulu İç Kontrol Sistemi gereğince yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BİLEŞENLER KONTROL ORTAMI GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER Standart 1-Etik Değerler ve Dürüstlük Standart 2-Misyon, Organizasyon Yapısı, Görevler ve Hassas Görevler Standart 3-Personelin Yeterliliği Standart 4-Yetki Devri RİSK DEĞERLENDİRME KONTROL FAALİYETLERİ Standart 5-Planlama ve Programlama Standart 6-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standart 7-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri Standart 8-Prosedülerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Standart 9-Görevler Ayrılığı Standart 10-Hiyerarşik Kontroller Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 18

18 Standart 11-Faaliyetlerin Sürekliliği Standart 12-Bilgi Sistemleri Kontrolleri BİLGİ VE İLETİŞİM Standart 13-Bilgi ve İletişim Standart 14-Raporlama Standart 15-Kayıt ve Dosyalama Sistemi Standart 16-Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi İZLEME Standart 17-İç Kontrolün Değerlendirilmesi Standart 18-İç Denetim Okulumuzun sahil (kuzey) yolundan görünümü II- AMAÇ ve HEDEFLER Meslek Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamış olup, ilk stratejik planını yıllarını içine alan beş yıllık stratejik planlama ile yapmıştır. Bu stratejik plan doğrultusunda yedi stratejik amaç belirlenmiştir. Bu stratejik amaçlara uygun olarak stratejik hedefler, faaliyetler ve performans göstergeleri de belirlenmiştir. Temel politika ve önceliklerimiz; eğitim ve bilimsel faaliyetlerin kalitesini arttırmak, finansal kaynakları arttırmak ve sektör paydaşlarıyla işbirliği faaliyetlerini arttırmaktır. Bu temel politikalar çerçevesinde yapılan faaliyetler sonucunda mezun öğrenci kalitesini üst düzeye çıkacaktır. Bu amaçla paydaşlarla işbirliğini üst düzeye çıkarmak için ziyaretler yapılmakta ve bu paydaşlar okulumuza da gelerek bu işbirliği düzeyi üst düzeye çıkarılmaktadır. Bu işbirliği çerçevesinde Arsin Organize Sanayii bölgesi içinde temeli atılan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi yönetimi ile irtibata geçirilerek orada açılacak bölümler ile Yüksekokulumuzda açılacak bölümler arasında devamlılık sağlanması için planlama çalışmaları yapılmıştır. Öncelikli dış paydaşlarımızdan firmalar ve işverenler, Meslek Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 19

19 Yüksekokulumuzdan nitelikli ve iyi donanımlı mezunlar talep etmektedirler. İhtiyaç duyulan alanlarda ara eleman açığına yönelik yeni bölüm ve programların açılmasını önermektedirler. Ayrıca Meslek Yüksekokulumuzla daha fazla ilişki kurmak, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunmak gibi talepleri bulunmaktadır. Bu talepler öğrencilerimiz için iyi bir motivasyon sağlamaktadır. Bununla birlikte okulumuzun bazı ihtiyaçlarının giderilmesinde, staj imkânlarının sağlanmasında firmalardan daha aktif katılım beklenmektedir. Bu beklentiler mülakat ve toplantılarda paydaşlara iletilmiştir. Okulumuzda sağlıklı ve devamlı bir eğitim-öğretim faaliyetinin yürütülmesinde yerel yönetim, bazı sanayi kuruluşları ve basın-yayın gibi dış paydaşların katkısı söz konusudur. Teknik programlar içeren Yüksekokulumuzun atölye ve laboratuvar ihtiyacı için ihtiyaç projesi hazırlanarak üniversitemize gönderilmiştir. Bununla ilgili yer tespiti yapılmış ve yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır. Meslek Yüksekokulumuzun misyonuna ve vizyonuna uygun faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için 2015 yılı yatırım programına atölye ve laboratuvar binası ile bu kompleks içinde çok amaçlı salonun yapının alınması zorunluluk arz etmektedir. Okulumuzun güney cephesinden bir bölüm Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 20

20 Okul bahçemizden bir görünüm A-Birimin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç-1 Stratejik Amaçlar Eğitim-Öğretimin kalitesini geliştirmek Stratejik Hedefler Hedef-1 Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımı programında Eğitim-Öğretimi aktif hale getirmek, Hedef-2 Mal ve hizmet üreterek, toplum ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni eğitimöğretim programlarının açılması, Hedef-3 Başta eğitim ve öğretime devam etmekte olan Mobilya ve Dekorasyon programı ve diğer programlar için atölye kurulumunu gerçekleştirmek, Hedef yıllarında ders araç ve dokümanlarını nitelik ve nicelik olarak artırmak Hedef-5 Stratejik Plan sürecinde öğretim elemanlarının niteliğini artırmak, Hedef-6 Öğrencilerin, Mesleki Deneyim dersleri için yapmaları gereken staj faaliyetlerini, faydalı bilgiler öğrenebilecekleri, kurumsallaşmış işletmelerde yapmalarını sağlamak Hedef-7 Öğrencilerin alanları ile ilgili çeşitli bilimsel etkinliklere (seminer, konferans vb.) katılımlarını sağlamak, Stratejik Amaç-2 Araştırma kapasitesini geliştirmek ve teşvik etmek Hedef-1 Öğretim elemanlarının çeşitli bilimsel çalışmalara özendirilmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 21

21 Stratejik Amaç-3 Kalite Süreçlerini benimsemiş bir yöntem anlayışı doğrultusunda insan kaynaklarının geliştirilmesi Hedef-1 Bürokratik işlemleri rasyonel hale getirmek, Hedef-1 İdari personel açığını kapatacak yeterli sayıya ulaşmak, Stratejik Amaç-4 Finansal kaynakların geliştirilmesi Hedef-1 Dış paydaş katılımı ile mali destek sağlanması Stratejik Amaç-5 Toplumsal hizmetleri geliştirmek Stratejik Amaç-6 Uluslararası tanınırlığımızı artırmak Hedef-1 Sivil toplum kuruluşları ile devamlı işbirliği yapılması, Hedef-2 Kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile ortak proje yürütmek, Hedef-1 Meslek Yüksekokulumuza eşdeğer, yurtdışındaki çeşitli okullar ile işbirliği halinde olunması, Stratejik Amaç-7 Paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi Hedef-1 Bazı dış paydaşlarımızın desteği ile topluma yönelik seminer, panel ve konferansların sayısının artırılması, B-Temel Politikalar ve Öncelikler A: Eğitim ve bilimsel faaliyetlerin kalitesini arttırmak 1: Fiziksel ve teknolojik alt yapıyı güçlendirmek 2: Programları ve ders içeriklerini geliştirmek 3: Ulusal ve uluslararası akademik yayın ve/veya sanatsal etkinlik sayısını arttırmak 4: Programlar arası sinerjinin artırılması B: Finansal kaynakları arttırmak 1: Yeni finansal kaynaklar yaratmak 2: Mevcut finansal kaynakları her yıl % 20 arttırmak C: Sektör paydaşlarıyla işbirliği faaliyetlerini arttırmak 1: Sektör paydaşlarıyla ortak projeler geliştirmek 2: Alanında uzman meslek adamlarından akademik destek almak C. Diğer Hususlar Meslek Yüksekokulunun misyonuna ve vizyonuna uygun faaliyetler içinde bulunabilmesi için atölye ve laboratuvar alt yapısını geliştirmek amacıyla makine ve teçhizat alımlarımız devam etmektedir. Gaz Tesisatı Teknolojisi Programı ders uygulamaları yüksekokul bünyesinde yapılabilirken, Mobilya ve Dekorasyon Programının ders uygulamalarının bir kısmı ise üniversitemiz Orman Fakültesi, Endüstri Mühendisliği atölyelerinde yapılmaktadır. Kurumumuz atölye ve laboratuar sorununu aşması halinde üstlendiği görevin gereğini yerine getirmede ciddi atılımlar yapabilecek ve böylece Mobilya Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 22

22 ve Dekorasyon Programı ile Gaz ve Tesisatı programları piyasaya iş yapabilecek duruma gelebileceklerdir. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1.Bütçe Giderleri Meslek yüksekokuluna ayrılan başlangıç ödeneğini aşmamak için azami tasarruf ilkesine uyularak gerekli harcamalar yapılmıştır. Fonksiyonel Kodu FONKSİYONEL DÜZEYDE 2014 ÖDENEK KULLANIM DURUMU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ 01 Genel Kamu Hizmetleri 02 Savunma Hizmetleri 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 07 Sağlık Hizmetleri 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ HARCAMA H/Ö Oranı % Eğitim Hizmetleri %99 GENEL TOPLAM %99 EKONOMİK DÜZEYDE 2014 ÖDENEK KULLANIM DURUMU BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAM ÖDENEK GİDER TOPLAMI GERÇEK. ORANI % % % % %97 SERMAYE GİDERLERİ Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Bütçe planlamada gerekli hassasiyet gösterilerek sadece geçici görev yolluğunda 600 TL lik bir ek ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Bunun dışında maaş artışlarından ve personel alımından kaynaklanan nedenlerden dolayı personel ve SGK giderlerinde artışlar olmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 23

23 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe planlama çalışmaları Üniversitemiz bütçe planlama yetkilisi nezaretinde titizlikle oluşturulmuş ve bütçe imkânları ölçüsünde mal ve hizmet alımları yapılmıştır. Ancak mal ve hizmet alımları harcama kaleminde yeterli ödenek olması durumunda bazı küçük onarımlar yüksekokulumuz tarafından yapılabilecektir. 3- Mali Denetim Sonuçları 2012, 2013 ve 2014 yılına ait mali iş ve işlemlerle ilgili dış ve iç denetim raporları ile ilgili bir bilgiye sahip olmadığımızdan dolayı, hatalı işlem sayısı ve buna bağlı kamu zararı konusunda bilgi verilememektedir. İşlemler daha önceki yıllarda verilen kararlar, yürürlükte olan yasa, yönetmelik ve tamimlere uygun olarak yapılmaya azami gayret gösterilmektedir. Üniversitemiz İç Kontrol biriminin rehberliği ve denetimi ile idari ve malı iş ve işlemler rayına oturabilecektir. 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Meslek Yüksekokulumuz stratejik planını hazırlayarak uygulamaya sokmuştur. Bu çerçevede, belirlenen amaçlara ve bu amaçlar doğrultusunda belirlenen hedeflere uygun olarak çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Stratejik plan doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler performans sonuç tablosuna işlenmiştir Faaliyet Bilgileri Kurum ve Diğer Kuruluşlar/ Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı/Katılan sayısı Üniversitemiz tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların sayısı Diğer Üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılan öğretim elemanlarının sayısı Kongre Sempozyum Konferans Panel Eğitim Semineri Açık Oturum Söyleşi 1 Tiyatro Konser Sergi Ulusal Uluslararası Ulusal Uluslararası Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 24

24 Toplam Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri YAYIN TÜRÜ SSCI- SCI- AHCI Kapsamında Yayımlanan Makale Sayıları (KTÜ adresli) 2 Uluslararası Bildiri 2 Ulusal Bildiri Tamamlanan Tez Sayısı * Ulusal yayın evleri tarafından yayımlanan kitap/dergilerde editörlük sayısı Ulusal yayın evleri tarafından yayımlanan kitap sayısı Uluslararası yayın evleri tarafından yayımlanan kitap/dergilerde editörlük sayısı Uluslararası yayın evleri tarafından yayımlanan kitap sayısı Uluslararası dergilerde Hakem olarak görev yapan akademisyen sayısı Uluslararası kuruluşlara üyeliği olan akademik personel sayısı SAYISI Öğretim elemanlarımız Endnote ve Veri Tabanı kullanma eğitimde Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 25

25 2- Performans Sonuçları Tablosu Yılı Performans Programı Gerçekleşme Sonuçları STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç-1 Eğitim-Öğretimin kalitesini geliştirmek STRATEJİK HEDEFLER Hedef-1 Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımı programında Eğitim-Öğretimi aktif hale getirmek, Hedef-2 Mal ve hizmet üreterek, toplum ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni eğitimöğretim programlarının açılması, Hedef-3 Başta eğitim ve öğretime devam etmekte olan Mobilya ve Dekorasyon programı ve diğer programlar için atölye kurulumunu gerçekleştirmek, Hedef yıllarında ders araç ve dokümanlarını nitelik ve nicelik olarak artırmak Hedef-5 Stratejik Plan sürecinde öğretim elemanlarının niteliğini artırmak, Hedef-6 Öğrencilerin, Mesleki Deneyim dersleri için yapmaları gereken staj faaliyetlerini, faydalı bilgiler öğrenebilecekleri, kurumsallaşmış işletmelerde yapmalarını sağlamak Hedef-7 Öğrencilerin alanları ile ilgili çeşitli bilimsel etkinliklere (seminer, konferans vb.) katılımlarını sağlamak, GERÇEKLEŞME/YAPILAN FAALİYETLER Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınması için dosya hazırlandı. Rektörlük makamına sunulan dosyamız Üniversite yönetim kurulunda görüşülerek gereği için Yükseköğretim Kuruluna gönderildi. Grafik Tasarım Programının yanında Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programının açılması için Kuyumcular Odası ile Kız Meslek Lisesine yetkilileri ile görüşmeler yapıldı. Atölye kurulumu için yer tespit ve maliyet çalışması devam etmektedir. Gaz Tesisatı Teknolojisi programı uygulamaları için temrin malzeme alımı yapıldı. Bu amaçla endnote ve veritabanı kullanımı eğitimi verildi. Bu amaçla öğrencilerin stajlarını yapacakları işletmeler, ilgili bölümün komisyonları tarafından değerlendirilerek onaylanmaktadır. Mobilya ve Dekorasyon programı öğrencileri için MOBİAD Derneği başkanı ile söyleşi gerçekleştirildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 26

26 Stratejik Amaç-2 Araştırma kapasitesini geliştirmek ve teşvik etmek Stratejik Amaç-3 Kalite Süreçlerini benimsemiş bir yöntem anlayışı doğrultusunda insan kaynaklarının geliştirilmesi Stratejik Amaç-4 Finansal kaynakların geliştirilmesi Stratejik Amaç-5 Toplumsal hizmetleri geliştirmek Stratejik Amaç-6 Uluslararası tanınırlığımızı artırmak Stratejik Amaç-7 Paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi Hedef-1 Öğretim elemanlarının çeşitli bilimsel çalışmalara özendirilmesi. Hedef-1 Bürokratik işlemleri rasyonel hale getirmek, Hedef-1 İdari personel açığını kapatacak yeterli sayıya ulaşmak, Hedef-1 Dış paydaş katılımı ile mali destek sağlanması Hedef-1 Sivil toplum kuruluşları ile devamlı işbirliği yapılması, Hedef-2 Kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile ortak proje yürütmek, Hedef-1 Meslek Yüksekokulumuza eşdeğer, yurtdışındaki çeşitli okullar ile işbirliği halinde olunması, Hedef-1 Bazı dış paydaşlarımızın desteği ile topluma yönelik seminer, panel ve konferansların sayısının artırılması, Öğretim elemanlarımız üniversitemizde düzenlenen çeşitli proje yazım eğitimlerine katılmışlardır. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirmesi çalışması yapılarak iş ve işlemlerin burada belirlenen iş akışlarına göre yapılması sağlanmaktadır. Bu amaçla sözlü ve yazılı talepler ilgili makamlara iletilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Arsin Belediyesi tarafından yaklaşık 4000 T lik bir çevre düzenlemesi yapılmıştır. Arsin Organize Sanayi, MOBİAD, Kuyumcular odası ile görüşmeler yapıldı. İşbirliği imkânları araştırılmaya devam edilmektedir. Bu konuda araştırmalar devam etmektedir. Bu konuda işbirliği imkânları araştırılmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 27

27 PERFORMANS PROGRAMI DEĞERLERİNİN SAYISAL OLARAK GÖSTERİMİ STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER SAYISAL OLARAK GERÇEKLEŞME Stratejik Amaç-1 Eğitim-Öğretimin kalitesini geliştirmek Stratejik Amaç-2 Araştırma kapasitesini geliştirmek ve teşvik etmek Stratejik Amaç-5 Toplumsal hizmetleri geliştirmek Hedef-7 Öğrencilerin alanları ile ilgili çeşitli bilimsel etkinliklere (seminer, konferans vb.) katılımlarını sağlamak, Hedef-1 Öğretim elemanlarının çeşitli bilimsel çalışmalara özendirilmesi. Hedef-1 Sivil toplum kuruluşları ile devamlı işbirliği yapılması, Öğrencilerimiz in Orman Endüstri Mühendisliği atölyesinde ürettikleri büro mobilyaları 3-Performans Sonuçları Değerlendirmesi Meslek Yüksekokulumuzun Stratejik Planının yapılması ile vizyon ve misyonuna uygun olarak belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 3-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 28

28 Meslek Yüksekokulumuzda hem iç kontrol sistemi için hem de Stratejik planda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi sonuçlarının kaydedileceği formlar geliştirilmiştir yılı mezuniyetinden bir görünüm Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 29

29 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Farklı disiplinlerde öğretim üyesi sayısının varlığı, *Öğretim üyelerimizin değişik idari görevlerde bulunmasına bağlı olarak bilgi ve deneyim gücünün fazlalığı, *Araştırma altyapı eksikliklerinin tamamlanması konusunda isteklilik ve kararlılığın bulunması, *Bilimsel araştırmaların ve yayınların artırılması yönünde kararlılığın olması, *Genç ve dinamik öğretim elemanı kadrosunun mevcut olması, *Yönetimin şeffaflığı ve katılımcılığı desteklemesi, *Üst yönetimin kalite yönetimi konusundaki kararlılığı, *Akademik personelin tamamının lisansüstü düzeyinde akademik kariyer yapıyor olmaları, *Akademik kariyerde yönlendirici ve motive edici yönetim anlayışı, B-Zayıflıklar *Derslikler, atölyeler ve laboratuvarların fiziki durum, araç, gereç ve alet bakımından eksikliği, *Nitelikli elemanlarımızın var olmasına karşın eksik olması, *Kadrolaşmanın bölüm ve programlar açısından dengeli olmaması, *Alanında uzman ve nitelikli idari personel sayısının yetersiz oluşu, *Öğretim elemanlarının teknolojik imkânlarının (bilgisayar, yazıcı vs.) eksik olması, *Hizmet alımları ve cari ödemeler bütçelerinin yeterli düzeyde olmaması, *Öğrencinin sosyal imkânlardan yararlanabileceği ortamın yeterli olmaması, C- Değerlendirme Meslek Yüksekokulumuz henüz teknolojik ve idari alt yapıyı tamamlayamamıştır. Mevcut fiziki kapasitemiz en az beş programa hizmet verebilecek durumda iken şu anda iki program ile Eğitim-Öğretim yapılmaktadır Eğitim-Öğretim yılında üçüncü bir program olarak Tasarım bölümüne bağlı olarak Grafik Tasarım programının açılması için hazırlanan dosyamız üniversitemiz yönetim kurulundan geçerek Yüksek Öğretim Kurulu na gönderilmiştir. Diğer bölümlere öğrenci alımı için akademik personel eksikliğinin tamamlanması, atölye ve laboratuvar kurulumu için çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. Meslek Yüksekokulumuzun programlarının teknik programlar olmasından dolayı kurulacak atölyenin özellikle Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Makine ve Kaynak Teknolojisi programlarının ihtiyacını karşılayacak bir şekilde planlanıp kurulmalıdır. Bu amaçla, 2015 yılı yatırım programına atölye ve laboratuvar binası ile bu kompleks içinde çok amaçlı salonun yapımının alınması zorunluluk arz etmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 30

30 2014 yılı mezuniyet töreninde protokol ve öğrenciler bir arada V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Meslek yüksekokulumuz hizmet binası, 1970 li yıllarda yapılan idari bir binanın yapılan tadilatlarla eğitim-öğretim binasına dönüştürülerek elde edilmiştir. Bu binanın ihtiyaca cevap verebilmesi için yeni tadilatlar ve onarımlara gerekmektedir. Meslek Yüksekokulumuz için yeni eğitim-öğretim binası ile atölye ve laboratuvar binalarının yapımı, Meslek Yüksekokulunun misyonuna ve vizyonuna uygun faaliyetlerin gerçekleşmesine daha çok yardımcı olacaktır. Gaz ve Tesisatı programı ders uygulamalarının bir kısmını zemin katta bulunan sınıftan dönüştürülen bir alanda yapılması, çeşitli riskler oluşturmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun Karadeniz sahil yolunun kenarında bulunması Yüksekokulumuza ayrı bir görsellik katmaktadır. Yıkılan çevre duvarının yeniden yapılması, dikenlik alanın ıslahı ile yüksekokul çevresi daha güzel bir görünüme kavuşacaktır. Bu hizmet binamızda programlarımızın ihtiyacını karşılayacak atölye ve laboratuvar bulunmamaktadır. Bu nedenle atölye yapılabilmesi için BAP-04 Alt Yapı projeleri hazırlanarak üniversitemizin ilgili birimine gönderilmiştir. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte aktif olmayan programlarımıza da öğrenci alımı yapılabilecektir. Yüksekokul kampüs alanının gelişim planını içeren bir çalışmanın süratle tamamlanması gerekmektedir. Meslek yüksekokulumuzda idari iş ve işlemlerin süresi içerisinde tam ve eksiksiz bir şekilde yürütülebilmesi için öğrenci işleri, tahakkuk, ek dersler, döner sermaye taşınır kayıt kontrol iş ve işlemlerinin alanında uzmanlaşmış personeller tarafından yerine getirilmesi hata payını asgari seviyeye indirecektir. Bu amaçla, özellikle tahakkuk, satın alma, taşınır kayıt kontrol işleri ve döner sermaye işlerini yürütmek üzere mevcut personelimize ilave olarak, bu konularda yetişmiş bir idari personelin acilen görevlendirilmesi önem arz etmektedir. Özellikle her yıl değişen mali düzenlemeler dahil özellikle doğrudan temin ve malzeme alımları için bilgilendirici ve eğitici toplantıların yanında İç Kontrol Birimi tarafından uygulamalı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi uygun olacaktır. Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 31

31 mezuniyet töreninde öğrenciler, aileler akademik ve idari personeller 30 Mart 2014 tarihinde Yüksekokul Müdürümüz vefat etti Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 32

32 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Arsin Meslek Yüksekokulu Müdürü Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu 33

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 TRABZON İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 TRABZON/ARSİN 1 İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER.... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B-

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 1 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu FEN MERKEZLERİ 1. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma 2. Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ii İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER : SAYFA NO: BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I GENEL BİLGİLER.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 TRABZON İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: Doç.Dr.Zeki DEMİR İletişim: 0532 742 57 50 / 0380 681 73 14-7400 e-posta: zekidemir@duzce.edu.tr Düzenleyen:

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / YUMURTALIK MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yılı Birim Faaliyet Raporu. Doğudan Yükselen 1 Işık

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yılı Birim Faaliyet Raporu. Doğudan Yükselen 1 Işık AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Doğudan Yükselen 1 Işık İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu OCAK, 2016 -ANKARA i BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki,

Detaylı

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 5 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Balcalı

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2013 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON.......... 5 A.2. VİZYON........ 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR....

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 TRABZON İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ağrı İbrahim ÇeçenÜniversitesi 2016 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BİRİM AMİRİNİN SUNUŞU..3 1- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler.. 5 1-

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BİLGİLER... 6 A- Misyon ve Vizyon... 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 C- Birim/İdareye

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2014-2018) i ÖNSÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Arsin Meslek Yüksekokulu için ilk defa hazırlanan ve 2014-2018 yılları arasındaki

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Trabzon 2013 İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı