Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı"

Transkript

1

2 TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı MODÜL 1 6./7./8. SINIFLAR Doç. Dr. Feza ORHAN Dr. M. Betül YILMAZ Tuba UĞRAŞ 2011 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 1

3 Sevgili Gönüllü, Bu kitapçık, Bilgi Benim İşim etkinliğinin genel kapsamı, etkinliğin ilk ayağını oluşturan Modül 1 in toplam 16 haftalık etkinlik içeriği ve bunlara ait gönüllü yönergelerinin kullanımı ile ilgili gerekli açıklamalardan oluşmaktadır. Bilgi Benim İşim etkinliğinin amacı, çocukların teknoloji okuryazarı olmasını sağlamaktır. Ancak bu hedefe ulaşmak üzere hareket ederken TEGV in kendi misyonu dahilinde çocukların; o Özgüven sahibi, o Öz disiplin ve Öz yönetim becerilerine sahip, o Analitik / Eleştirel düşünebilen o Yaratıcı düşünce becerisine sahip o Duygu yönetimini başarabilen o İletişim (Empati) kurabilen, o İşbirliği içinde hareket edebilen, o Sorun çözmeyi (Sorun yönetimini) bilen, o Sorumluluklarına sahip, o Evrensel değerleri algılayabilen, uygulayabilen ve fark yaratan bireyler olmaları yolunda da çaba sarf edilmesi de gerekmektedir. Neden Teknoloji Okuryazarlığı? En genel anlamıyla eğitim; bireylerin, toplum ile uyum içinde yaşamalarını sağlayacak ve aynı zamanda toplumun gelişmesine, ilerlemesine katkıda bulunacak davranışlar edinmesini sağlayan bir süreçtir. Bu amaca uygun olarak da eğitim kurumları, toplumu oluşturan diğer alt kurumlardaki değişiklikleri kendi süreçlerine yansıtmak zorunluluğu içerisindedirler. Diğer bir deyişle, bireylerin davranışlarında meydana gelebilecek değişimlerin istenilen yönde yani diğer toplumsal kurumların beklentilerini karşılayabilecek yönde olması beklenir. Nitekim son yıllarda teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişim, çocukların da bu gelişmeye ayak uydurabilecek özelliklerle donatılma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Günümüzde, günlük yaşantımızda kullanılan teknolojiler sürekli olarak ve hızla değişmekte, gelişmekte ve bireyler de bu teknolojileri kullanma süreçleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bilgi Benim İşim etkinliği programı; çocukları, teknoloji kullanımı ve teknolojideki gelişmeyi bilinçli olarak takip edebilen Teknoloji Okuryazarı bireyler ve yanı sıra özellikle bilişim teknolojilerini ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen Bilgisayar Okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla hazırlanmış olan bir programdır. Teknoloji ve bilgisayar okuryazarlığı becerilerine sahip bir bireyin özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Teknoloji Okuryazarlığı Teknoloji okuryazarlığı kısaca; teknolojiyi kullanma, yönetme, ölçebilme (değerlendirebilme) ve anlama becerileri olarak tanımlanabilir (ITEA, 2000). Teknoloji okuryazarı olan bir birey; Teknolojinin nasıl ortaya çıktığını, zaman içinde nasıl geliştiğini; toplumun teknolojiyi ve teknolojinin toplumu nasıl şekillendirdiğini anlar, Teknolojiden korkmaz ya da teknolojiye tutkuyla bağlanmaz, Hayatın herhangi bir alanında karşısına çıkacak teknolojileri istekleri doğrultusunda kullanmakta güçlük çekmez. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 2

4 2000 yılında A.B.D. de ulusal bir komite tarafından geliştirilmiş olan teknoloji okuryazarlığı standartları (ITEA, 2000), Modül 1 in içeriğinin geliştirilmesinde önemli bir yol gösterici olmuştur. Bu standartlar çerçevesinde Modül 1 i bitiren bir çocuğun; Teknolojinin kapsamının ne olduğunu, Teknoloji ile ilgili temel kavramları, Teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda toplumun ve bireysel ihtiyaçların rolünü, Teknolojinin tarihsel gelişime olan etkisini, Değişik teknolojiler arasındaki ilişkileri ve teknolojinin diğer alanlarla ilişkisini, Kültürel, sosyal ve ekonomik süreçlerin teknolojinin gelişimi üzerindeki etkilerini, Teknolojinin çevreye olan etkilerini anlaması; Bilgi ve iletişim teknolojilerini anlayarak seçmesi ve kullanması, Teknolojik ürün ve sistemleri kullanmak ve sürekliliğini sağlamak için gerekli becerileri geliştirmesi, Ürünlerin ve sistemlerin etkilerini değerlendirebilmek için gerekli becerileri geliştirmiş olması beklenmektedir. Elbette, Modül 1 in bu standartları sınırlı bir sürede tamamen kazandırması pek mümkün değildir. Modül 1 den beklenen, çocuklarda yukarıdaki kazanımlar çerçevesinde bir farkındalık yaratmaktır. Devamında yer alan Modül 2 de, teknoloji kazanımları çerçevesinde pekiştirici etkinlikler yapılacak, yanı sıra bilgisayar okuryazarlığı becerileri ve teknoloji standartlarını kazanma yönündeki becerilerini kullanacakları, modüler yapıya sahip bir oyunu 16 hafta boyunca oynamaları sağlanmaktadır. Modül 3 te ise, teknolojiyi etkili ve amaca hizmet edecek şekilde kullanan bireyler yetiştirebilmek amacıyla daha fazla araştırma ve uygulamaya yer verilecektir. Bu sebeple Modül 3 kapsamında ağırlıklı olarak işbirlikli bir ortamda proje tabanlı öğrenmelere yer verilmesi planlanmıştır. Bilgisayar Okuryazarlığı Bilgisayar okuryazarlığı kavramı temel olarak, bireyin bilgisayarı ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisi olarak tanımlanabilir. Bu tanım çerçevesinde bir ilköğretim öğrencisinin bilgisayar okuryazarlığı ile ilgili becerilerini bu kapsamda üç aşamada değerlendirmek mümkün olabilir. Bu aşamalar; bilgisayarla tanışıklık, etkin bilgisayar kullanıcısı olmak ve bilgisayarda programlama yapabilmek şeklinde özetlenebilir. Ek olarak, bilgisayar okuryazarı olan bir bireyin bilgisayar uygulamalarının günümüz bilgi toplumu üzerindeki olası etkilerini anlaması ve değerlendirmesi de beklenmelidir. Bilgi Benim İşim etkinliği programı, yukarıda özetlenen bu becerilere sahip bireyler yetiştirebilmek üzere planlanmış bir programdır. Nasıl Bir Öğrenme Yaklaşımı? Bilgi Benim İşim etkinliği programı içinde temel alınan öğrenme yaklaşımı, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımdır. Bu yaklaşım çerçevesinde, çocuğa bilginin hazır verilmesi yerine bilginin çocuk tarafından aktif bir şekilde kazanılması ve anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmesi beklenir. Anlamlı öğrenmede kişi yeni edindiği bilgiyi eski bilgileri ile ilişkilendirir, ön bilgileri ile bağlantısını kurarak yeni bir bilgi yapılanmasına gider. Anlamlı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için çocuğa sunulan yeni bilgiler kendi içince bir bütünlük ve anlamlılık taşımalıdır. Ayrıca, anlamlı öğrenmenin ön şartı kişinin öğrenmeye istekli ve onu gerçekleştirmeye kararlı olmasıdır. Bu koşullar çerçevesinde etkinlikler çocukta merak güdüsünü ortaya çıkaracak şekilde planlanmıştır. Ek olarak, etkinliğe katılan çocukların hem etkinliğe yönelik çalışmalara katılma isteklerini motive TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 3

5 edebilmesi hem de farklı bireysel özelliklere hitap edilebilmesi açısından filmler ve oyunların kullanılması yoluna gidilmiştir. Yine yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde, etkinlikleri gerçekleştirirken çocukların öğrenme süreçlerinde akranları ile etkileşimde ve işbirliği içinde olmaları, farklı bakış açılarının farkına varmaları ve bu farklılıklar üzerinde durarak yargıya varmaları (öğrenmeyi gerçekleştirmeleri) önemle üzerinde durulan uygulamalardır. Nasıl Bir Öğrenme Ortamı? Öğrenme ortamı düzenlenirken Karma Öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Karma öğrenme ortamı, sınıf içinde yüzyüze eğitim ile bir Web materyali üzerinden gerçekleştirilen farklı iki uygulamanın birlikte kullanılması sürecini ifade eder (Dabbagh, Banan-Ritland, 2005). Bir başka deyişle, Bilgi Benim İşim etkinliğine katılan çocuklar her hafta 2 saat (2 x 40 dk) gönüllülerle yüzyüze çalışmalar yaparken sık sık da Web üzerinde onlar için özel olarak hazırlanmış materyalleri kullanarak etkinliklerini gerçekleştireceklerdir. Karma öğrenme ortamı ile ilgili ayrıntılar şöyledir: Bilgi Benim İşim etkinliğinin gerçekleştirileceği ortam, Teknoloji ve Bilişim Odası dır. Çocuklar gönüllülerle her hafta 2 saat bir araya gelecek ve bu süre zarfında zaman zaman yüzyüze etkileşime dayalı etkinlikler, zaman zaman da aynı etkinlik odası içinde yer alan bilgisayarlar üzerinde yer alacak Web materyali ile etkileşime geçerek bireysel öğrenme sürecine dayalı etkinlikleri tamamlayacaklardır. a. Fiziksel Ortam: Yüzyüze Ortam: Gönüllü ile çocuklar tartışma, soru-cevap, grup çalışmaları, film izleme vb. etkinlikleri yüzyüze etkinlik odasında yapacaklardır. Web Ortamı: Çocukların öğrenmeyi gerçekleştirecekleri ortamlardan bir diğeri ise İnternet üzerinden bir Portal aracılığıyla erişecekleri ve adına Etkinlikler adı verilen Web tabanlı ortamdır. Web tabanlı öğrenme sürecinde, derslikte yer alan bilgisayarlardan bir tanesi gönüllü, diğerleri ise çocuklar tarafından kullanılacaktır. Her bir bilgisayara bir çocuğun oturması gerekmektedir. Eğer olanak varsa, gönüllünün bilgisayarına bağlı bir projektor kullanılması özellikle önerilmektedir. Bu ortamda çocuklar belirli bir plan doğrultusunda hafta hafta erişimlerine açılan etkinlik materyallerine erişebilmektedirler. Bu materyaller, haftalara göre etkinliklere dağıtılmışlardır. Gönüllü, ilgili haftanın etkinliğini açana kadar çocuklar bu materyalleri göremezler. Ancak, açılmış olan etkinliklerde yer alan her tür materyal çocuklar tarafından tekrar tekrar kullanılabilmektedir. Bunun için çocuklar etkinlik sonunda kalan süreleri kullanabilecekleri gibi, bilgisayar ve İnternet bağlantısının olduğu farklı mekanlardan da sisteme istedikleri zaman bağlanabilir ve materyalleri kullanabilirler. Web ortamındaki materyaller üç ana başlık altında toplanmaktadır: 1. Filmler: Filmler, içinde durağan ya da hareketli görselleri barındıran, belirli bir ya da bir kaç kazanıma yönelik küçük konulu gösterilerdir. Filmler, etkileşimli ya da etkileşimsiz olabilir. Bireysel ya da toplu gösterime göre hazırlanmış olabilir ve hangisi için hazırlandığı yönergelerde belirtilmektedir. Toplu gösterim için hazırlanmış filmlerin -imkan varsa- projektör yardımıyla, gönüllünün idaresi altında izletilmesi uygun olacaktır. 2. Oyunlar: Oyunlar, çocukların bireysel olarak oynayacakları kısa bilgisayar oyunlarıdır. Bu oyunlar da filmler gibi belirli bir ya da bir kaç kazanıma yönelik olarak hazırlanmışlardır. Oyunların çoğunda çocuk puan toplamaktadır. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 4

6 3. Alıştırmalar: Alıştırmalar, çocuğun belirli bir bilgisayar programının (Paint, Word, vb.) simüle edildiği ortamlarda, bilgisayar okuryazarlığı becerilerine yönelik alıştırma yapması için geliştirilmiş materyallerdir. Etkinlik Dışı Okuma Parçaları Kütüphane bölümünde, çocuğun inceleyeceği resimler ve okuyacağı okuma parçaları gibi ek belgeler yer almaktadır. Çocuk, etkinlikten artan vaktinde ya da etkinlik saati dışında başka bir yerden Portala erişerek bu belgeleri inceleyebilir/okuyabilir. Etkinliğin erken bitmesi durumunda, çocuklara Kütüphane bölümünde bulabilecekleri bu belgeleri inceleyebilecekleri/okuyabilecekleri belirtilmelidir. b. Araç Gereçler: Etkinlik boyunca kullanılacak araçların başında bilgisayarlar gelmektedir. Ayrıca, içeriği Bilgi Benim İşim etkinliği için oluşturulmuş olan Etkinlik Kutusu içinde de farklı haftalarda kullanılacak olan kırtasiye malzemeleri, gerçek nesneler ve kitaplar bulunacaktır. İçeriğin Genel Çerçevesi Bilgi Benim İşim etkinliği programının Modül 1 kapsamında içeriğin önemli bir kısmını -daha önce yukarıda da sözü edilen- teknoloji okuryazarlığına yönelik standartlar oluşturmaktadır. Ek olarak, bilgisayar kullanıcılarının sağlık ve güvenlik yönünden dikkat etmesi gereken önemli noktalar hakkındaki kazanımlara ve bilgisayar okuryazarlığı becerilerine yönelik kazanımlara da Modül 1 içerisinde yer verilmektedir. Bilgisayar okuryazarlığına yönelik kazanımlar; çizim ve kelime işlemci programlarının çocukların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş ve içeriğe yansıtılmıştır. Modül 1 de yer alan içerik, 3 ayrı çocuk düzeyine göre planlanmıştır. Bu düzeyler şöyledir: İlköğretim 2 ve 3. sınıf İlköğretim 4 ve 5. sınıf İlköğretim 6, 7, ve 8. sınıf Çocuklara kazandırılmak istenilen bilgisayar okuryazarlığı ve teknoloji okuryazarlığı kazanımları, söz konusu bu düzeylere göre farklılık arz etmektedir. Ancak tüm kazanımlar düzeylere göre aşamalı şekilde bir alt düzeyin kazanımlarını kapsamaktadır. Bir başka deyişle, örneğin 6, 7, ve 8. sınıflar için hazırlanmış bir etkinlik sadece bu düzeyin kazanımlarını değil, daha alt düzeylerde verilen kazanımları da kapsayabilmektedir. Kullanılan Yöntemler Tüm bu gerekler çerçevesinde, Bilgi Benim İşim etkinliği içinde yer alan tüm etkinliklerde çocuğun aktif ve katılımcı olması beklenmektedir. Bu amaçla sık sık soru / cevap ve tartışma etkinliklerine yer verilmekte ve bilgiyi gerek akranlarının gerekse gönüllünün katkılarını da dikkate alarak edinmesine gayret edilmektedir. Bilgi Benim İşim etkinliği içinde en sık kullanılan yöntem ve teknikler aşağıda açıklanmaktadır: 1. Oyun tabanlı öğrenme: Web üzerinden ulaşılabilecek bilgisayar oyunları ve bazı kutu oyunları kullanılmaktadır. 2. Küçük grup çalışması: Akran öğrenmesini gerçekleştirebilmek ve farklı bakış açılarının farkına varabilmek için çocuklara sık sık küçük grup çalışmaları planlanmıştır. Küçük grup çalışmaları genellikle 2 ila 6 çocuk ile yapılır. Bu etkinlik için kaç kişi ile grup oluşturulacağı yönergede belirtilmektedir. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 5

7 3. Büyük grup çalışması: Tüm çocukların beraberce çalıştığı, toplu uygulamalardır. 4. Soru / cevap: Çocukların yapıcı, yaratıcı düşünmelerini teşvik, eleştirel bakış açısı kazandırmak, problem çözme becerisini geliştirmek, fikirlerini bir düzen içinde ifade etmesine zemin hazırlamak gibi amaçlarla soru / cevap etkinlikleri kullanılmaktadır. Bu etkinlikleri uygularken tüm çocukların katılımını sağlamak, verilen cevapları yanlış dahi olsa kabul etmek, yanlış cevap veren çocukları yanlışından veya bilgi eksikliğinden dolayı eleştirmemek, ancak çocukların yanlışlığı kendilerinin fark etmelerine ve düzeltmelerine imkan sağlamak, soru / cevap tekniğini bir tür sınav havasına sokmamak dikkate alınması gereken önemli noktalardır. 5. Rol oynama: Çocukların bir durumu ya da bir nesneyi hareket, konuşma ve taklit gibi öğelerden yararlanarak canlandırmalarıdır. Rol oynamada açık ya da örtük bir şekilde katılımcılara görev verilmeli ve canlandırmanın nasıl yapılacağı konusunda yardımcı olunmalıdır. 6. Beyin fırtınası: Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı bir tekniktir. Çocuklar, fikir üretme / cevap bulma konusunda tamamen özgür bırakılmalı, üretilen her tür fikir / cevap olumlu karşılanmalı, grubun tamamının katılımı ile anlamsız / gereksiz / yanlış fikir ya da cevapların ayıklanması yoluna gidilmelidir. Beyin fırtınası, çocuğun her tür kalıptan uzak düşünmesinin desteklendiği bir ortamda gerçekleştirilmelidir. 7. Tartışma: Bu teknikte soru / cevaptan farklı olarak akış gönüllünün yönetiminde ancak çocuktan çocuğa doğru olmalıdır. Çocukların tartışma ile ilgili genel kurallara uymaları (söz hakkı alma, başkasının sözünü saygı göstererek dinleme, itirazlarını yine saygı çerçevesinde ve fikir bazında sunma, vb.), bunun dışında her tür fikirlerini açık ve serbest bir şekilde ortaya koymalarının beklendiği bir tekniktir. Tartışma sonucunda gelinen nokta, her zaman gönüllü tarafından son bir kez ifade edilmelidir. Yönergeler Nasıl Kullanılacak? Yönergeler, kazanımlar doğrultusunda peş peşe uygulanacak etkinlikler şeklinde oluşturulmuştur. Bu planlardaki etkinlik sıra ve sürelerine uyulmaya çalışılması önemlidir. Herhangi bir etkinlikle ilgili süre vb. sıkıntılar yaşanması durumunda, durumun etkinlik sonunda doldurulması gereken değerlendirme formunda açık bir şekilde izah edilmesi beklenmektedir. Yönergelerde bazı özel notlara yer verilmiştir. Bunların kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır: a. İpucu: Çocuklara yöneltilen soruların beklenen cevapları ya da yapılması istenen işin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilendirmeler bu kutucuklar içinde açıklanmaktadır. b. Dikkat: Bir etkinliğin gerçekleştirilmesi sırasında gönüllünün mutlaka dikkat etmesi gereken noktaların vurgulandığı yerlerdir. c. Siz Söyleyin: Gönüllü tarafından çocuklara yöneltilmesi gereken sorular bu kutucuklar içinde gösterilmektedir. d. Hadi Yapalım: Gönüllü tarafından çocuklara belirli bir işi gerçekleştirmeleri için verilmesi gereken yönergeler bu kutucuklar içinde açıklanmaktadır. İşleyiş Bilgi Benim İşim etkinliği Modül 1 de 2 x 40 dakikadan oluşan toplam 16 haftalık bir program öngörülmüştür. Ancak son iki haftada belirli bir yönerge söz konusu değildir. Farklı sebeplerle belli bir haftaki uygulamanın yapılamaması, belirli kazanımların çocuklar tarafından istenilen ölçüde kazanılamaması gibi durumlar olabileceği göz önüne alınarak son iki hafta genel tekrara ayrılmıştır. Gönüllü gidişata göre son iki haftada nelerin tekrar edileceğine kendisi karar verecektir. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 6

8 İlk 14 haftanın kendine özgü araç ve materyalleri bulunmaktadır. Çocuklar, Web ortamından erişmeleri istenen materyallere, her hafta birinci 40 dakika başlamadan hemen önce, gönüllünün gönüllü etkinlik sayfası üzerinden gerçekleştireceği Ekinlik Aç işlemi sonrasında erişebilirler. Ancak gönüllüler için böyle bir kısıtlama söz konusu değildir. Web ortamındaki tüm materyaller her an gönüllünün erişimine açıktır. Tüm etkinlikler, yönergeler doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bazı çocukların bir hafta gelmemesi gibi durumlarda, çocuklara eksik kalan kısımları kendi başına tamamlaması gerektiği ifade edilmelidir. Bilgisayarların Kullanılamadığı Haftalar için Öneri Elektrik kesintisi, İnternet erişiminin sağlanamaması gibi nedenlerle bilgisayar kullanımının olanaksız olduğu haftalarda, o haftaki etkinlik yerine bilgisayar kullanımı ve İnternet erişimini büyük ölçüde gerektirmeyen etkinliklerden oluşan "Bu Araç Nasıl Çalışır?" başlıklı 8. Hafta ya da "Bir Araç Tasarlıyorum" başlıklı 10. Hafta etkinlikleri yapılmalıdır. Daha sonraki hafta, yapılamayan haftanın etkinliği yapılarak kalınan yerden devam edilmelidir. Ancak, böyle bir durum söz konusu olduğunda, gönüllü değerlendirme formunda bu durum mutlaka belirtilmelidir. İnternet Erişiminin Sağlanamadığı / Etkinliklerin Önerilen Süreden Erken Bittiği/ Problem Yaşandığı Durumlar İçin Öneri Bilişim ve Teknoloji Odası nda internet erişiminin sağlanamadığı durumlarda gönüllü yönergesinin sonunda bulunan Ek Etkinlikler bölümündeki etkinlikler yapılabilir. Bu etkinliklerde çocuklar internet bağlantısı kullanılmadan bilgisayar okuryazarlığı becerilerini geliştirebilecektir. Bununla birlikte bilgisayar okuryazarlık becerileri zayıf olan çocuklar için Ek Etkinlikler bölümünden yararlanılabilir. İnternet kesintisi nedeniyle ya da çocukların bilgisayar okuryazarlığı becerilerini üst düzeye taşımak amacıyla ek etkinliklerden faydalandıktan sonra yönergede sıradaki haftadan devam edilmelidir. Ek etkinliklerden hangilerini yapacağınızı seçerken grubunuzu oluşturan çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmanız tavsiye edilmektedir. Gönüllü İş Akışı A. İlk Hafta İlk hafta tanışma ortamında etkinlikler sayfası tanıtılır ve bu sayfadaki düğmelerin nasıl ve ne zaman kullanılacağı çocuklara anlatılır. Bunun için; öncelikle tüm çocukların bilgisayar ekranlarını düğmelerinden kapatmaları ve gönüllüyü izlemeleri sağlanır. Etkinlikler sayfasında istenilen oyuna nasıl girecekleri en az bir (eğer çocukların bilgisayar tecrübeleri az ise daha fazla) kez gösterilir. Ardından çocuklardan ekranlarını açmaları istenir ve yine gönüllüyü takip ederek adım adım ilgili oyuna / filme geçmeleri sağlanır. Son olarak çocuklardan tek başlarına yapmaları istenir ve tüm çocuklar gözlenerek geride kalan çocuk olmadığından emin olunur. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 7

9 B. Her Etkinlikten Önce 1. Haftaya hazırlanmaya, o haftanın kazanımlarının incelenmesi ile başlanmalıdır. Haftanın 1. ve 2. etkinlik saatinin kazanımları ayrı ayrı incelenmelidir. 2. Ardından, çocuklar tarafından doldurulacak haftanın öz-değerlendirme formları incelenerek gün sonunda çocukların hangi kazanımlara ulaştırılmasının hedeflendiği de incelenmelidir. 3. Haftanın kazanımları ve bu kazanımların çocuklar üzerindeki yansımaları üzerinde detaylı bilgi sahibi olunduktan sonra haftaya ait yönergeler incelenmeli ve etkinlik esnasında kullanılacak hatırlatma kartları hazırlanmalıdır. 4. Yönergede belirtilen, o hafta kullanılacak okuma parçası, alıştırma, film ve oyunlar mutlaka önceden açılıp incelenmelidir. Bu kapsamda; a. Oyunların nasıl oynanacağı, daha fazla puan yapabilmek için neler yapılabileceği, b. Filmlerin kapsamı, içeriği, bireysel olarak mı yoksa grup halinde mi izleneceği, duraklamaların yerleri, duraklamalarda yapılacak tartışmaların içeriği, filmde yöneltilen soruların ne olduğu ve olası cevapları ve zamanlaması, c. Okuma parçalarının içeriği, kazanım doğrultusunda ana fikrinin ne olduğu, varsa çocuklara yöneltilen soruların cevapları, d. Alıştırmaların özelliği, hangi bilgisayar okuryazarlığı becerilerine yönelik olduğu, çocuğun neler yapması gerektiği konularında hazırlık yapılmalı ve gerekli notlar alınmalıdır. C. Etkinliğe Başlarken 5. Eğitim başlamadan en az yarım saat önce etkinliğe birlikte girecek olan iki gönüllü bir araya gelmeli ve aralarında görev paylaşımı yapmalıdır. Bu paylaşımda hangi gönüllünün hangi etkinlikte aktif olacağı, diğer gönüllünün bu esnada neler yapacağı ile ilgili etkinlik akışına yönelik düzenlemeler kesinleştirilmelidir. 6. Her iki gönüllü etkinlik odasına birlikte girerler. Gönüllülerden bir tanesi çocukların yerleşmeleri ile meşgul olurken diğer gönüllü de gönüllü bilgisayarını kullanarak haftanın etkinliğini çocuklara açar. D. Etkinlik Esnasında 7. Etkinliğin başında çocukların yerlerine geçmelerinden hemen sonra şifrelerini kullanarak Portala girmeleri ve Etkinlikler sayfasına geçmeleri sağlanır. Tüm çocuklar haftanın etkinlikler sayfasına girdikten sonra ekranlarını kapatmaları istenir ve ancak bundan sonra etkinliğe giriş yapılır. 8. Etkinlik esnasında bilgisayarlar kullanılmıyorsa ekranlarının kapalı olması gerektiği unutulmamalıdır. 9. Etkinlik sırasında yönergenin birebir izlenmesi önem arz etmektedir. 10. Yönergede içinde yer alan ya da daha önceden açılmış ve oynanmış oyunlar Erken bitirirsek oyun oynayacaksınız. ya da Konuyu tamamladığınızda oyun oynayacaksınız. şeklinde bir ödül olarak sunulmamalıdır. 11. Özellikle bilgisayar okuryazarlığı becerileri düşük çocuklar dikkatle takip edilmelidir. Eğer bu tür çocuk sayıca azsa ikinci gönüllü bu çocuklara beceriye yönelik birebir takviye vermelidir. Söz konusu beceriye sahip olmayan çocuk sayısının, grubun önemli bir kısmını oluşturması halinde ise etkinliğe ara verilmeli ve söz konusu becerinin kazandırılmasına yönelik toplu öğretim gerçekleştirilmelidir. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 8

10 E. Etkinliği Bitirmeden 12. Günün sonunda çocukların mutlaka o haftaya yönelik öz-değerlendirme ve film / oyun değerlendirme formlarını doldurmaları sağlanmalıdır. 13. Çocukların, öz-değerlendirme ve film / oyun değerlendirme formlarının doldurulması sırasında yazılan maddeleri anlayamadıklarına yönelik bir ifadeleri olursa gönüllü bunlara yönelik açıklama yapmamalı, anlayamadıkları yerleri boş bırakmalarını söylemelidir. 14. Tüm çocuklar çıktıktan sonra her iki gönüllü de kendi değerlendirme formlarını eğitim noktasında ayrılmadan önce doldurmalıdırlar. Bu formların doldurulması sırasında gönüllü tarafından verilecek her tür detay bilginin değer taşıdığı unutulmamalıdır. Kinestetik Uygulama Bilgi Benim İşim etkinliği programı Modül 1 de zaman zaman yoğun bilgisayar kullanımı söz konusu olabilmektedir. Uzun süreli bilgisayar kullanımı gerek çocuklar gerekse yetişkinler için önemli bir sorundur. Bu durumun gerek çocuklar gerekse yetişkinlerde yaratabileceği olumsuz etkiler ve bu etkileri giderme yöntemleri hakkında bilinçlendirme önem verilmesi gereken bir noktadır. Bu noktadan hareketle; -özellikle yoğun bilgisayar kullanılan haftalarda- etkinliklerin sonunda uygulanması istenen bir dizi egzersiz hareketi tanımlanmıştır. Bu hareketlerin gönüllünün rehberliğinde tüm çocuklarca yapılması ve öğrenilmesi istenmektedir. Bu uygulamalar sırasında çocuklara hareketlerin öğretilmesi ile yetinilmemesi, bunun ötesinde insan vücudunun uzun süre sabit bir şekilde oturmaya uygun olmadığı, bunun yerine belirli aralıklarla mutlaka hareket edilmesi gerektiği ve aşağıdaki hareketlerin uzun süre bilgisayar başında kalındığında ortaya çıkabilecek iskelet sistemine yönelik rahatsızlıklara karşı bir önlem olduğu fikrinin yerleştirilmesi önemlidir. Dolayısıyla, çocuklara bilgisayar başında vücutlarını doğru kullanma alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla mümkün olan her günün sonunda aşağıda belirtilen kinestetik uygulamayı yapmaya özen gösterilmesi önemlidir. 1. Çocuklarla birlikte Şekil1 deki hareketi oturdukları yerde süreyle ve 2 defa yapın. 2. Çocukları ayağa kaldırın. İlk olarak hep birlikte her iki omzunuzu geriye doğru çekebildiğiniz kadar çekin (Şekil2). Şekil 1 Şekil 2 3. Yine çocuklarla birlikte boynunuzu beşer kez sağa sola (Şekil 2) öne ve arkaya (Şekil 3) doğru hareket ettirin. Ancak çocukların -özellikle ilk zamanlarda- kendilerini zorlamalarına izin vermeyin. Gün geçtikçe ve boyun kaslarını güçlendikçe zaten hareket mesafesinin artacağını söyleyin. Şekil 3 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 9

11 4. Çocuklarla birlikte aşağıdaki resimlerde gösterilen hareketleri soldan sağa ve yukarıdan aşağıya sırayla yapın: TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 10

12 Kaynaklar: ITEA. (2000). Standart for Technological Literacy: Content for the Study of Technology. Interneational Technology Education Association. Dabbagh, N., Banan-Ritland, B. (2005. Online Learning Concepts, Strategies and Applications. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall. Açıkgöz, K.(2003). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. Hesapçıoğlu, M. (1998). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Eğitim Programları ve Öğretim. İstanbul: Beta Yayınları TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 11

13 1.. HAFFTTA TANIIŞIIYORUZ 1.. ETKİİNLİİK SAATİİ Çocuklarla tanışın. Etkinliğin nasıl işleneceğini çocuklarla paylaşın. Çocuklara etkinlik boyunca kullanılacak olan Portal hakkında kısaca bilgi verin. Çocukların teknoloji ve bilgisayar beceri seviyelerini çeşitli sorularla ölçülmeye çalışın. 2.. ETKİİNLİİK SAATİİ Kazanımlar 1. Bilgisayarın temel parçalarını (kasa, ekran, klavye, fare, hoparlör, yazıcı, tarayıcı, mikrofon, modem, webcam) tanır ve görevlerini bilir. 2. Giriş ve Çıkış birimlerini ayırt eder. Yöntem ve Teknikler: 1. Beyin fırtınası 2. Film izleme 3. Soru/Cevap 4. Tartışma Etkinlik Öncesi Hazırlık Etkinlik odasındaki bilgisayarlardan birini, etkinlik esnasında bilgisayar parçalarının bağlanması için kullanılmak üzere hazırlayın. Yapışkanlı kâğıtları (post- it) etkinlikte kullanmak üzere hazırlayın. Etkinliğe Giriş (Tahmini Süre: 5 dakika) Bilgisayarları açın ve portaldaki Etkinlikler sayfasına giriş yapın. Etkinlikteki tüm çocukların ve gönüllülerin Etkinlikler sayfasına kendi kullanıcı hesapları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Hedeften haberdar etme: Çocukları, Bugün sizlerle birlikte bir bilgisayarı oluşturan parçalar hakkında çalışmalar yapacağız. Bu konuda bir film izleyecek, bazı oyunlar oynayacağız. diyerek günün hedefinden haberdar edin. Beyin Fırtınası: Bilgisayarın Temel Parçaları (TS: 25 ) Çocuklara kişi başına 4-5 tane düşecek şekilde yapışkanlı kâğıt (post-it) dağıtın. Aşağıdaki yönergeyi verin: Siz söyleyin Bildiğiniz bilgisayar parçalarını, her birini ayrı bir yapışkanlı kâğıda olmak üzere yazın, söz alın, yüksek sesle yazdığınızı okuyun ve tahtaya yapıştırın. Birbirinin aynısı olan örnekleri tahtaya yapıştırtmayın. Tüm çocuklara söz hakkı verdikten sonra, tahtaya karışık olarak yapıştırılmış olan kâğıtlarda, bilgisayar parçalarının isimleri hatalı yazılmışsa çocukların fark etmelerini sağlayın. (Örneğin CD/DVD değil, CD/DVD sürücü gibi). Bu amaçla sorgulayıcı sorular yöneltin. ( Kastettiğin parça, bilgisayara CD koyduğumuz parça mı? gibi ) Tahtadaki kâğıtları olduğu gibi bırakın, çocuklara aşağıdaki yönergeyi verin: Siz söyleyin Şimdi bir film izleyeceğiz. Daha sonra bu parçalar üzerine tartışacağız. Film: Giriş ve Çıkış Cihazları Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açmalarını ve izlemelerini sağlayın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 12

14 Dikkat! İlk hafta olması nedeniyle, Portala giriş ve filmin açılması sırasında desteğe ihtiyaç duyan çocuk olup olmadığını gözlemleyin. Bu gibi çocuklar varsa yardımcı olun. Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Filmdeki Giriş cihazlarına başka hangi örnekleri verebilirsiniz? sorusundan sonra çocukların size dönmesini sağlayın ve aşağıdaki yönergeyi verin: Siz söyleyin Tahtada yer alan kâğıtlar arasından giriş cihazları olanları seçerek ayrı bir grup yapar mısınız? Tüm çocukların sıra ile tahtaya gelerek bir aracın yazılı olduğu bir kâğıdı alarak etkinliğe katılmasını sağlayın. Sonra Oynat (Play) düğmesine tıklayarak filme devam etmelerini sağlayın. Hata yapan çocuğu önce arkadaşlarının uyarmasını bekleyin. Kimse uyarmazsa siz uyarın. Filmdeki Çıkış cihazlarına başka hangi örnekleri verebilirsiniz? sorusundan sonra çocukların size dönmesini sağlayın ve aşağıdaki yönergeyi verin: Siz söyleyin Tahtada yer alan kâğıtlar arasından çıkış cihazları olanları seçerek ayrı bir grup yapar mısınız? Tüm çocukların sıra ile tahtaya gelerek bir aracın yazılı olduğu bir kâğıdı alarak etkinliğe katılmasını sağlayın. Sonra Oynat düğmesine tıklayarak filme devam etmelerini sağlayın. Hata yapan çocuğu önce arkadaşlarının uyarmasını bekleyin. Kimse uyarmazsa siz uyarın. Dikkat! Diğer soruların olduğu yerlerde film durduğunda da çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak filme devam etmelerini sağlayın. Modem ile ilgili bilgi: Modem, hem bilgisayara veri gönderdiği hem de bilgisayardan veri aldığı için Hem giriş hem de çıkış cihazıdır. Ayrıca, filmde geçen diğer Giriş-Çıkış (G/Ç) cihazlarında insan-bilgisayar ve bilgisayar- bilgisayar arasında, modemde ise sadece bilgisayar- bilgisayar arasında iletişim vardır. Modem dışında da hem giriş hem de çıkış cihazı olan cihazlar vardır. Örneğin, CD yazıcı, DVD yazıcı gibi CD okuyucu ve DVD okuyucu ise sadece giriş cihazıdır çünkü sadece içlerine konan CD / DVD deki verileri bilgisayara iletirler. Tahtadaki kağıtlardan film esnasında düzenlenen grupların üst kısmına, grup öğelerinin özelliklerine göre Giriş Birimleri ve Çıkış Birimleri yazın. Grup dışı kalan diğer cihazların görevlerine göre nasıl gruplanabilecekleri hakkında tartışın. Tartışma sonucunda, cihazların bir kısmının bellek birimleri grubu altında yer aldığı ve diğerlerinin de sistem birimleri grubunda yer aldıkları şeklinde dönüt verin. Bellek birimleri, verilerin ve yazılmış olan programların saklandığı ve gerektiğinde kullanıldığı cihazlardır. Örneğin; sabit disk, CD, DVD ve flash (okunuşu: fılaş) bellek, bellek birimleridir. Sistem birimleri, bilgisayarın doğru bir şekilde çalışması ve kullanıcının isteklerini yerine getirebilmesi için gerekli olan ve kasa içinde bulunan birimlerdir. Örneğin; ana kart, RAM flash (okunuşu: rem), ROM, ekran kartı, ses kartı vb. cihazlar sistem birimleridir. Çocuklardan tahtadaki kağıtları bellek birimi ya da sistem birimi olarak ayırmaları ve üstlerine G/Ç birimlerinde olduğu gibi başlık yazmalarını isteyin. Bilgisayarın parçalarının hepsine genel olarak ne isim verildiği sorusunu yöneltin. Doğru cevabı bekleyin. Çocuklardan cevap gelmezse doğru cevabı (donanım) verin. Donanım, bilgisayarın en küçük vidasından en büyük birimine kadar tüm fiziksel parçalarına verilen genel ad dır. Çocuklardan, Arkadaşlar kasa ile ilgili neler biliyorsunuz? diyerek kasa ile ilgili bildikleri bilgileri arkadaşları ile paylaşmalarını isteyin. Çocuklardan gelen cevapları aldıktan sonra, kasanın sistem birimlerini ve sabit diski barındırdığı, tüm G/Ç birimlerinin de kasaya bağlanması gerektiğini vurgulayın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 13

15 Dikkat! Kasa, giriş ve çıkış cihazlarının bağlandığı, sistem birimlerini içinde barındıran bir parçadır. Aslında muhafaza kabıdır. Kendi başına bir fonksiyonu yoktur. Etkinlik odasında var olan bilgisayar parçalarının (ekran, klavye, fare, hoparlör, vb.) kasaya nasıl bağlanacaklarını uygulamalı olarak gösterin. Dikkat! Etkinlik öncesinde bir bilgisayardaki (varsa gönüllü bilgisayarı) tüm çevre birimleri sökülerek bu uygulama için hazır hale getirilmiş olmalıdır. Her çocuğun bu bilgisayarın kasasına, bu parçalardan en az birini uygulamalı olarak bağlamasını isteyin. Uygulamayı gerektiği kadar (bir veya birkaç kez) tekrarlayın. Oyun: Bilgisayarımı Kuruyorum (TS: 5 ) Kazanım: Bilgisayarın temel parçalarını tanır ve kasaya bağlayabilir. Çocukların Oyunlar bölümünden bu oyunu açmalarını ve oynamalarını sağlayın. Oyun: Giriş ve Çıkış Birimleri (TS: 5 ) Kazanım: Giriş ve Çıkış birimlerini ayırt edebilir. Çocukların Oyunlar bölümünden bu oyunu açmalarını ve oynamalarını sağlayın. Dikkat! İlk hafta olması nedeni ile yeni oyunlara hep beraber geçilmesini sağlamaya çalışın. Zaman kalırsa çocukların oyunları birden fazla kez oynamasına izin verin. Oyun: Eşini Bul (TS: 5 ) Kazanım: Fare ile tek tıklayabilir. Çocukların Oyunlar bölümünden bu oyunu açıp oynamalarını sağlayın. Dikkat! Eşini Bul oyunu, vakit kalırsa çocuklara oynatılacaktır. Çocuklar oyunları bir süre oynadıktan sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin İzlediğimiz film ve oynadığınız oyunların sonunda ne öğrendiniz? Bilgisayarımı Kuruyorum: Bilgisayarın temel parçalarının kasa, ekran, klavye, fare, hoparlör, yazıcı, tarayıcı, kulaklık, mikrofon ve webcam olduğunu biliyorum. Bu temel parçaların kasaya nasıl bağlandığını biliyorum. Bu temel parçaları kasaya bağlayabilirim. Giriş ve Çıkış Birimleri: Bilgisayarın giriş ve çıkış birimlerinin hangileri olduğunu biliyorum. Giriş ve çıkış cihazının özelliğinin ne olduğunu biliyorum. Hem giriş hem de çıkış cihazı olan bir cihaz örneği verebilirim: Modem. Eşini Bul: Fare ile tek tıklama yapabiliyorum. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 14

16 Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Neler öğrendik? sorusunu yöneltin ve gelen cevaplarla etkinliği toparlayın. Etkinlikler sayfasındaki Değerlendiriyorum bölümünde değerlendirme formu bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer değerlendirme formu varsa çocukları değerlendirme formlarını doldurmaları için yönlendirin. Sizler de değerlendirme formlarını doldurun. Çocuklara bilgisayarı nasıl kapatmaları gerektiğini bilip bilmediklerini sorun. Doğru şekilde kapatmamanın ne gibi sakıncaları olacağı hakkında çocuklara soru yöneltin. Gelen cevapları dinleyin, doğruları onaylayın, yanlışları düzeltin. Doğru bir şekilde kapatılmayan kasa ve ekranlar, kullanılmadıkları süre içinde uzun süre açık kalıp ısınma, elektrik kesintisi vb. nedenlerle bozulabilir. Bir kişi bile bilmiyorsa, bir kez uygulamalı olarak anlatın, bu esnada sadece sizi izlemelerini sağlayın. Çocuklardan aynı şekilde bilgisayarlarını kapatmalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 15

17 2.. HAFFTTA DOĞA MII,, İİNSAN ELİİ Mİİ? 1.. ETKİİNLİİK SAATİİ Kazanım 1. Doğada bulunan nesnelerin ve insan yapımı nesnelerin üretim şekillerinin ve kullanım alanlarının farklı olduğunu bilir. 2. Bazı işlerin yapılması ve belli görevlerin tamamlanması için araçlar, materyaller ve beceriler kullanıldığını bilir. 3. Problemlerin çözülebilmesi ve teknoloji yardımı olmadan yapılamayacak işlerin yapılabilmesi için yeni ürünler ve sistemler geliştirilebileceğini bilir. Yöntem ve Teknikler: 1. Büyük grup tartışması 2. İkili grup çalışması 3. Film izleme 4. Soru/Cevap Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Bilgisayarları açın ve portaldaki Etkinlikler sayfasına giriş yapın. Etkinlikteki tüm çocukların ve gönüllülerin Etkinlikler sayfasına kendi kullanıcı hesapları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Hedeften haberdar etme: Çocuklara İnsanoğlunun doğal olanlarla yetinmeyip yeni nesneler icat etmesinin sebebini ve bir icat yapabilmek için neyin gerekli olduğu konusunda çalışacağız. diyerek hedeften haberdar edin. Oyun: Her Yerde Teknoloji (TS: 5 ) Kazanım: Doğal ve insan eli ile yapılan nesneleri ayırt edebilir. Çocukların Oyunlar bölümünden bu oyunu açmalarını ve oynamalarını sağlayın. Tartışma: Her Yerde Teknoloji (TS: 5 ) Oyun oynama etkinliği sonrası aşağıdaki soruyu yöneltin ve verilen cevaplar tartışın. Siz söyleyin * Bu oyunda doğal nesneler varken insan eliyle yapılmış nesnelere neden ihtiyaç duyulmuş olabilir? * Doğal nesneler ile insan yapımı nesnelerin üretimi ve kullanım alanları arasında nasıl bir fark vardır? Doğal nesneler, doğal bir süreç sonunda insan müdahalesi olmadan yetişir/oluşur (şeftali, zeytin ağacı, ırmak, kömür, vb.). İnsan yapımı nesneler ise insanlar tarafından geliştirilmiş sistemler içinde yer alarak üretilir (kazak, kalem, çanta, vb.). Kulanım alanları açısındansa, 1. Doğal nesneleri kendi özellikleri ile sınırlı olarak kullanırken, insanlar tarafından geliştirilmiş olan nesneler insanların doğal olarak sahip oldukları becerilerin ötesine gitmelerini sağlamıştır. 2. İnsanlar doğal nesneleri hep tüketmektedirler (hava, yağmur, güneş ısısı). İnsanlar tarafından geliştirilmiş nesnelerin üretimi ise insanın kontrolündedir ve insan üretici konumundadır. Oyun: İlgili Aracı Bul (TS: 5 ) Kazanım: İşlerin yapılabilmesi için bazı araçlar ve teknikler kullanılır. Çocukların Oyunlar bölümünden bu oyunu açmalarını ve oynamalarını sağlayın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 16

18 Tartışma: İlgili Aracı Bul (TS: 5 ) Siz söyleyin Bu oyunda hangi araçların adı geçmektedir ve bu araçlarla eşleşen nesneler arasında ne gibi bir ilişki vardır? Bu araçların ortaya çıkma sebebi olarak neyi görüyorsunuz? Dileyen tüm çocuklara cevap fırsatı verin, cevapları toparlayın ve İş yapmak için araçlara gerek vardır. mesajı ile konuyu kapatın. Film: Bana Bir Şey Lazım (TS: 10 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. (Olanak varsa film toplu olarak projeksiyondan izlenebilir.) Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak filme devam etmelerini sağlayın. Dikkat! Filmde yöneltilen sorulara verilen cevaplarda çocukları teşvik edin, tek bir cevapla yetinmeyin, mümkün olduğunca farklı cevaplar üretmeleri konusunda cesaretlenmelerini sağlayın. Örnek istenen sahnede, çocukların her birine tek tek söz hakkı vererek bir örnek vermelerini isteyin. Örneğin, ampul aydınlatma, saksı bahçe dışındaki ortamlarda bitki yetiştirme, vb. Çocukların bu noktada takılmaları halinde basitten başlayabilecekleri, çatal ya da kaşığın bile bir teknolojik araç olduğu hatırlatmasını yapın, teknolojinin illa karmaşık nesneler anlamına gelmediğini vurgulayın. Her çocuğa söz verdikten sonra Oynat düğmesine tıklayarak filme devam etmelerini sağlayın. Filmin sonundaki soruyu dinlemelerini sağlayın ve çocuklardan cevap üretmelerini isteyin. Dikkat! Bu noktada çocukları, hayal güçlerini mümkün olduğunca çok çalıştırmaları ve eksik, hatalı da olsa fikirlerini ortaya koymaları yönünde teşvik edin. Sonra, aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin İzlediğimiz bu filmin ve öncesinde oynadığını oyunun sonunda ne öğrendiniz? Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Etkinliği Problemlerin çözülebilmesi ve teknoloji yardımı olmadan yapılamayacak işlerin yapılabilmesi için yeni ürünler ve sistemler geliştirilebilir. mesajı ile sonlandırın. 2.. ETKİİNLİİK SAATİİ Kazanım 1. İnsani bir etkinlik olan teknolojinin gelişiminin bireysel ya da toplumsal ihtiyaçların ve yaratıcı olma becerisinin ürünü olduğunu anlar. 2. Teknolojinin, yaratıcılık ile yakından ilişkili olduğunu, yaratıcılığın ise buluş ve yeniliklerle sonuçlandığını bilir. Yöntem ve Teknikler: 1. Film izleme 2. Buluş yolu ile öğrenme 3. Soru-cevap 4. Büyük/Küçük grup tartışma TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 17

19 Etkinlik Öncesi Hazırlık Çocuklara yaptırılacak olan kağıt çalışmasını, Gönüllü de etkinlik öncesinde kendisi yapmalı ve A4 kağıdını kullanarak oluşturduğu birkaç farklı tasarımı (küçük çöp kabı, uçak, kayık, tuzluk, çiçek, hayvan figürleri, vb.) etkinlik odasına getirmelidir. Çocuklara verilen süre içinde hiçbir çocuktan fikir çıkmazsa Gönüllü kendi hazırladığı bu tasarımları çıkarıp örnek olarak çocuklara gösterecektir. Örnek Tasarımlar: Kare şeklindeki kağıttan uçak yapımı / Kare şeklindeki iki kağıttan lale ve yaprak yapımı Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Hedeften haberdar etme: Çocuklara Yeni bir şey icat etmek için gerekli olan önemli bir faktörün nedir? sorusunu yönelterek etkinliğe başlayın. Cevabının etkinliğin bitimde hep birlikte bulacağınızı söyleyin. İcat ediyorum (TS: 15 ) Çocukları 2 li olarak gruplandırın ve her birine birer A4 kâğıdı verin. Aşağıdaki yönergeyi verin: Hadi Yapalım Verilen kâğıtları kullanarak işe yarayacak ya da eğlenceli, basit bir nesne yapın. Çocuklara 5 süre verin ve sürenin sonunda her çocuk grubunun yaptığını arkadaşları ile paylaşmalarını isteyin. Dikkat! Bu noktada çocukların kâğıttan diledikleri nesneyi yapabileceklerini söyleyin. Hiçbir şey yapmayı bilmeyenlerin ise diğerlerini izlemelerini isteyin. Sürenin sonunda, hiçbir çocuktan fikir çıkmazsa kendi hazırladığınız tasarımları çıkarıp örnek olarak çocuklara gösterin. Dikkat! Gönüllünün hazırladığı kağıt tasarımlar, çocuklara çalışmanın başında kesinlikle gösterilmemelidir. Sürenin sonunda, grupların neler yaptıklarını tek tek aşağıdaki sorular eşliğinde sorun. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 18

20 Siz söyleyin * Ne yaptınız? * Kağıttan yapılmış olan bu nesneyi yapmayı ilk olarak kimler bulmuş olabilir? * Bu nesneyi bulabilmek için ne gibi bir özellik taşımaları gerekir? Yeteri kadar vakit var ise çocuklara adresine girmelerini, arama satırına kâğıt katlama sanatı (origami= kâğıt katlama sanatı açıklaması verilebilir) yazmalarını ve çıkan bir iki siteyi incelemelerini isteyin. Sorulara verilen cevapları alın, ancak tartışma yapmayın. Sıradaki filmi izledikten sonra bu soruya tekrar döneceğinizi söyleyin. Film: Büyüteçten Lense (TS: 10 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. Çocuklar filmi izlemeye başlamadan önce, aşağıdaki yönergeyi verin: Hadi Yapalım İzleyeceğiniz filmde doğal bir nesnenin insan eli ile nasıl dönüştüğünü izleyin ve yaratıcılığın hangi noktalarda devreye girdiğini not alın. Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların not alması için gerekli yönlendirmeleri yapın. Sonra, Oynat düğmesine tıklayarak devam etmelerini sağlayın. Çocuklar filmi izledikten sonra 2 li gruplara ayrılmalarını isteyin. Her gruba not aldıkları yerleri kendi içlerinde tartışmalarını söyleyin. Dikkat! Çocuklardan tartışma sırasında yaratıcılığın devreye girdiği noktalar konusundaki görüşlerinde ortak bir noktaya varmaya çalışmalarını isteyin. Ancak farklı fikri olan çocukların bu düşüncelerini savunmaları için ortam yaratın. Gruplara ortak noktalarını ve farklılıklarını bulmaları için 5 verin. Her bir grubun bir nesne (güneş gözlüğü, kaynakçı gözlüğü, yüzücü gözlüğü ve kontak lens) için yaratıcılığın nasıl devreye girmiş olabileceği hakkında fikrini söylemesini isteyin. Sonra diğer grupları da tartışmaya dâhil ederek katıldıkları ve katılmadıkları noktaları paylaşmalarını, varsa farklı fikirlerini ortaya koymalarını sağlayın. Dikkat! Ortaya atılan fikirler hiçbir şekilde azımsanmayan, olumsuzlanmayan, kabul gören bir ortam yaratmaya çalışın. Ancak, olabilecek hatalı yaklaşımları düzeltin. Hataların düzeltilmesi sırasında öncelik diğer çocuklarda olmalıdır; soru/cevap ve yönlendirme ile var olan hatayı fark etmelerini sağlamalısınız. Hatayı hemen düzeltme yoluna gitmemeli, durumu fark etmesi için çocuklara zaman ve fırsat tanımalısınız. Tartışmayı Buluş ve yeniliklerin ortaya çıkmasında yaratıcılığın yeri ve öneminin çok büyüktür. görüşünü vurgulayarak tamamlayın. Oyun: Yap-Boz (TS: 5 ) Kazanım: Doğal ve işlenmiş ürünleri ayırt eder. Çocukların Oyunlar bölümünden bu oyunu açmalarını ve oynamalarını sağlayın. Çocuklar oyunu bir süre oynadıktan sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin Oynadığınız bu oyunun sonunda ne öğrendiniz? Yap-Boz: Bazı ürün ve nesnelerin doğal olduğunu bazılarının ise insan tarafından işlenerek elde edildiğini biliyorum. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 19

21 Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çalışmayı, Teknoloji yaratıcılık ile yakından ilişkilidir. Yaratıcılık ise buluş ve yeniliklerle sonuçlanır. mesajı ile sonlandırın. Etkinlikler sayfasındaki Değerlendiriyorum bölümünde değerlendirme formu bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer değerlendirme formu varsa çocukları değerlendirme formlarını doldurmaları için yönlendirin. Sizler de değerlendirme formlarını doldurun. Çocuklardan bilgisayarlarını kurallara uygun şekilde kapatmalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 20

22 3.. HAFFTTA DOĞA VE TEKNOLOJJİİ BİİR ARADA 1.. ETKİİNLİİK SAATİİ Kazanım 1. Bazı sistemlerin doğada bulunabilirken bazılarının insanlar tarafından yapıldığını bilir. 2. Ürünlerin, insanların bireysel ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için üretildiğini bilir. 3. Bireysel, ailesel, toplumsal ve ekonomik kaygıların teknolojinin gelişimini destekleyebileceği ya da sınırlandırabileceğini bilir. Yöntem ve Teknikler: 1. Büyük grup tartışması 2. Küçük grup çalışması 3. Film izleme 4. Soru/Cevap Etkinliğe Giriş (TS 5 ) Bilgisayarları açın ve portaldaki Etkinlikler sayfasına giriş yapın. Etkinlikteki tüm çocukların ve gönüllülerin Etkinlikler sayfasına kendi kullanıcı hesapları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Hedeften haberdar etme: Çocuklara Bugün insanlığın neden teknoloji üretmek zorunda kaldığı ve üretilen teknolojileri kullanabilmek için nelere ihtiyaç duyulduğu konusunda çalışacağız. deyin. Film: Tohumdan Başağa ve Başaktan Una (TS: 5 ) Çocukların Filmler bölümünden bu 2 filmi açıp bireysel olarak izlemelerini sağlayın. Çocuklar filmleri izlemeye başlamadan önce, aşağıdaki yönergeyi verin: Hadi Yapalım Bu filmleri izlerken doğal sistemi oluşturan 4 temel öğenin ne olduğunu not alın. Film izleme bittikten sonra çok vakit kaybetmeden doğal sistemi oluşturana 4 temel öğenin ne olduğunu (hava, su, toprak, güneş) tahtaya yazarak vurgulayın. Dikkat! Bu filmlerin, çocukların seviyesi dikkate alınarak gerek duyulursa hızlı bir şekilde izlenmesi sağlanmalıdır. Eğer çocukların bilgi düzeyi yüksekse bu iki film atlanıp sıradaki filmden devam edilmelidir. Film: Doğa ve Teknoloji 1 (TS: 10 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. Çocuklar filmleri izlemeye başlamadan önce, aşağıdaki yönergeyi verin: Hadi Yapalım Bu filmi izlerken sorulan sorulara vereceğiniz cevaplarını not alın. Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların not almaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Sonra, Oynat düğmesine tıklayarak devam etmelerini sağlayın. Film izleme bittikten sonra 3 erli gruplar oluşturun ve çocukların not aldıkları cevaplar üzerine tartışmalarını isteyin. Her grubun, sorulara verdikleri cevapları sırasıyla herkesle paylaşması sağlayın. Çocukların filmde sözü edilen örneklerle ilgili fikir yürütmeleri teşvik edin. Ortaya konulanların doğruluğunu veya yanlışlığını irdelemeyin. Ancak belirtikleri fikirlerin geçerliliği hakkında akıl yürütmeleri için teşvik edin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 21

23 Film: Doğa ve Teknoloji 2 (TS: 15 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. (Olanak varsa film toplu olarak projeksiyondan izlenebilir.) Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak filme devam etmelerini sağlayın. Bu sorulara çocuklar tarafından verilen cevapları mantıklı olduğu sürece olabilir diyerek kabul edin. Hiç cevap gelmezse çocukları harekete geçirmek üzere aşağıda yer alan cevaplar kullanılarak tartışma başlatılır. Kabul edilebilecek cevaplara örnekler; o İçme suyu: Deniz suyundan içme ve kullanma suyu üretme/ bulutların oluşumlarını ve yağmur yağma sürecini teknoloji kullanarak kontrol altına alma (bir zamanlar bu amaçla yağmur bombaları kullanılmıştı) / kullanılan suyu arıtarak yeniden kullanma vb. o Yün ve pamuk iplikler: Çözüm olarak sentetik iplikler üretilmiş. Bu noktada çocukların kıyafetlerinin varsaetiketlerine bakmaları ve bu kıyafetlerde hangi malzemelerin kullanıldığı bulmaları istenir. Ek çözüm olarak kullanılan giysilerin kumaşlarının geri dönüşümle yeniden iplik üretiminde kullanılması da kabul edilebilir. o Ayakkabı: Gerçek deri yerine yapay deriler, su geçirmez özel kumaşlar, vb. o Yiyecek ve içecekler: Azalması halinde çözüm yolu olarak şimdikinden çok daha hızlı üreyebilen, senede bir değil her ay ürün veren bitkiler elde edilmesi önerilebilir. Diğer bir öneri tıpkı kıyafetlerde olduğu gibi yapay yiyecekler üretmek olabilir. Başka gezegenlere bulup oralara yerleşmek de önerilebilir. o Enerji: Rüzgar gücünden yararlanma/ güneş enerjisinden yararlanma/ nükleer enerjiden yararlanma/ vb. o Kağıt: Kağıtta geri dönüşümü arttırma/ sentetik kağıt üretme/ kitap şeklinde tasarlanmış ekranlı, özel cihazlara kitap metnini yükleyerek kağıtsız kitap elde etme (Google arama motorunu kullanarak Amazon Kindle ürününü inceleyiniz. Bu ürün İnternetten bağlanılan adreslerden istenilen kitap, gazete ya da derginin, metin ekranı olan ve kitap şeklindeki cihaza yüklenmesi ve sayfa sayfa görüntülenmesi esasına göre çalışır.) Çocuklara aşağıdaki soruyu yöneltin: Siz söyleyin Toplumsal ve ekonomik kaygıların teknolojinin gelişimini nasıl destekleyebildiğine ya da sınırlayabildiğine dair filmden örnek verebilir misiniz? Örnek: Koyun yününden ve pamuk bitkisinden elde edilen yün ve ipliğin hem çok pahalıya mal olması (ekonomik kaygı) hem de üretiminin tüketimi karşılayamayabilecek olması (toplumsal kaygı) sentetik malzemeden yapılmış kıyafetlerin üretilmesine neden olmuştur. Çocuklara aşağıdaki soruyu yöneltin: Siz söyleyin Film boyunca izlediğiniz teknolojik araçların gelişiminde, buluş ve yeniliklerin ortaya çıkmasında birey ve toplumların istekleri ne derecede etkili olmuştur? Buluş ve yenilikler bireylerin ve toplumların istekleri önemli rol oynamıştır. Örneğin insanların giyinme yönündeki istekleri doğrultusunda pamuk gibi bitkilerden iplik üretmek ve kumaş dokumak mümkün olmuştur. Ancak daha fazla iplik kullanmaya yönelik ihtiyaç doğması doğal olmayan sentetik ipliklerin üretilmesi sonucunu getirmiştir. Etkinliği doğanın insanların yaşamını kolaylaştırmak konusundaki yetersizliklerini bertaraf edebilmek için teknolojilerin geliştirildiği ana fikri ile tamamlayın. Oyun: Doğal mı İşlenmiş mi? (TS: 5 ) Kazanım: Doğal ve insan eli ile yapılan nesneleri ayırt eder. Çocuklardan Oyunlar bölümünden bu oyunu açmaları ve oynamaları istenir. Çocuklar oyunu bir süre oynadıktan sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin İzlediğimiz filmler ve oynadığınız bu oyunun sonunda ne öğrendiniz? TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 22

24 Doğal mı İşlenmiş mi?: Bazı besinlerin doğal olduğunu bazı besinlerin ise insan tarafından işlenerek elde edildiğini biliyorum. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. 2.. ETKİİNLİİK SAATİİ Kazanım 1. Bazı işlerin yapılması ve belli görevlerin tamamlanması için araçlar, materyaller ve beceriler kullanıldığını bilir. 2. Bilgisayar kullanırken de araç, materyal ve beceriye ihtiyaç duyulduğunun farkına varır. Yöntem ve Teknikler: 1. Büyük grup tartışması 2. Film izleme 3. Soru/Cevap Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Hedeften haberdar etme: Çocuklara ortaya bir ürün çıkarabilmek için nelerin gerekli olduğu konusunda çalışacaklarını söyleyin. Film: Araç-Materyal-Beceri (TS: 10 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. (Olanak varsa film toplu olarak projeksiyondan izlenebilir.) Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak filme devam etmelerini sağlayın. Dikkat! Aynı cevapların birden fazla çocuğa tekrar ettirilmesine gerek yoktur. Her seferinde farklı çocuklara söz hakkı tanınmalıdır. Filmin sonunda çocuklarla araç, materyal ve becerinin bir ürün ortaya koyabilmek için mutlaka bir araya gelmesinin gerekip gerekmediğini tekrar hep birlikte tartışın. Tartışma arasında kapsamında aşağıdaki soruyu yöneltin. Siz söyleyin Peki, çocuklar, bilgisayarda bir ürün (bir sunum, bir metin dokümanı) elde etmek veya bilgisayardan yararlanmak (müzik dinlemek, İnternetten bir bilgiye ulaşmak, e-posta göndermek ya da almak) için nelere ihtiyaç duyulur? Bilgisayarda araç, materyal ve becerinin neler olabileceği konusunda tartışın. Araç olarak bilgisayarın tüm parçalarına (donanım) gerek vardır. Müzik dinlemek için hoparlör ya da kulaklık, gelen e-postayı görmek için ekran, metin dokümanı oluşturmak için klavye ve fare. Tamamının bir arada çalışabilmesi içinse bilgisayarın kendisine ihtiyaç vardır. Donanımın, istenilen doğrultuda çalışıp hedeflenen ürünü ortaya çıkarabilmesi için uygun programların yani yazılımın- olması gerektiği konusunda tartışın. Müzik dinlemek, İnternette dolaşmak ya da yazı yazmak için hangi programlara ihtiyaç duyulduğu sorun. Bu örneklerin izlenen filmdeki dikiş örneği ile bağdaştırılmasını sağlayın. Son olarak, aynı örnekte, beceri boyutunu tartışın. Tartışmayı, bilgisayarda istenen işin yapılabilmesi için, kullanıcının gerekli beceriye sahip olması gerektiği sonucuna varılacak şekilde yönlendirin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 23

25 Film: Bilgisayar ve Beceri (TS: 15 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. (Olanak varsa film toplu olarak projeksiyondan izlenebilir.) Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak filme devam etmelerini sağlayın. Bu sorularla ilgili cevaplar ve uyarılar: o Çocukların yazılım için verebilecekleri örnekler: MSN, İnternet Explorer, Word (okunuşu: vörd), Powerpoint (okunuşu: pavırpoint), Paint (okunuşu: peint), Picture Manager (okunuşu: pikçır menıcır), Firewall - güvenlik duvarı (okunuşu: fayırvol), antivirüs programı, vb. her çeşit yazılım olabilir. o Sistem yazılımları ile ilgili bölümlerde anlatımın hemen ardından film durdurulup, bu yazılımların donanımın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için geliştirildiği, donanımın bir parçası gibi düşünülmesi gerektiği vurgulanmalıdır. o Çocukların sistem yazılımı ile uygulama yazılımı arasındaki farkı ifade etmeleri istenir. o Sistem yazılımları ve uygulama yazılımları sırt sırta duran iki tercüman gibidirler. Uygulama yazılımının yüzü kullanıcıya dönüktür, ondan gelen komut doğrultusunda çalışmaya başlar. Sistem yazılımı ise, çalıştırılan uygulama yazılımının aksaksız ilerlemesi için yapılması gerekenlerle ilgili olarak donanıma verilen komutları verir. Diğer bir deyişle, uygulama yazılımları kullanıcının bilgisayarı kullanması için gerekli iken sistem yazılımları uygulama yazılımlarının donanımı kullanması için gereklidir. Filmin sonundaki sorunun cevaplarını aldıkça, her bir cevabın ya araç (örneğin: ekran bozuk) ya materyal (örneğin: üzerine yüklü herhangi bir yazılım yok) ya da beceri (örneğin: Mine bilgisayarı kullanmayı henüz bilmiyor, bu sebeple bilgisayarı kurcalarken bozdu) kategorisinde kendisine yer bulacağının altını çizin. Sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin İzlediğimiz bu filmin sonunda ne öğrendiniz? Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 10 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. Etkinlikler sayfasındaki Değerlendiriyorum bölümünde değerlendirme formu bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer değerlendirme formu varsa çocukları değerlendirme formlarını doldurmaları için yönlendirin. Sizler de değerlendirme formlarını doldurun. Çocuklardan bilgisayarlarını kurallara uygun şekilde kapatmalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 24

26 4.. HAFFTTA PARÇALAR SİİSTEMİİ OLUŞTURUR 1.. ETKİİNLİİK SAATİİ Kazanım 1. Teknolojik sistemlerin; girdi, süreç, çıktı ve bazı durumlarda geri besleme öğelerinden oluştuğunu bilir. 2. Sistemle ilgili düşünmenin, parçaların birbiriyle ne tür ilişkileri olduğunu düşünmeyi içerdiğini anlar. 3. Açık döngülü sistemde geri besleme süreci bulunmadığı için insan müdahalesi gerektiğini, kapalı döngülü sistemde ise geri besleme sürecinin kullanıldığını ayırt eder. 4. Sistemin herhangi bir parçasının doğru işlememesinin, sistemin işlevini ve niteliğini etkileyeceğini bilir. Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Yöntem ve Teknikler: 1. Küçük grup 2. Film izleme 3. Soru/Cevap Bilgisayarları açın ve portaldaki Etkinlikler sayfasına giriş yapın. Etkinlikteki tüm çocukların ve gönüllülerin Etkinlikler sayfasına kendi kullanıcı hesapları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Hedeften haberdar etme: Çocuklara Bugün bir sistemde yer alabilecek öğelerin neler olduğu ve sistemin sağlıklı çalışması için nelere gerek duyulacağı konusunda çalışacağız. denir. Film: Teknolojik Sistemler 1 (TS: 20 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. (Olanak varsa film toplu olarak projeksiyondan izlenebilir.) Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak filme devam etmelerini sağlayın. Bu filmdeki sorularla ilgili cevaplar için: SAHNE 1: EKOLOJİK SİSTEM SU DÖNGÜSÜ Burada yapılan işlem, suyun doğal dönüşümüdür. Kar ve buzların erimesi ile yeraltı suları ve ırmak vb. zenginleşir; yer altı suları deniz, gölleri, ırmakları vb. besler; bunlardan buharlaşan su havada yoğunlaşarak bulutları oluşturur ve sular en sonunda yağmur olarak tekrar yeryüzüne iner. --> SÜREÇ Kullanılan maddeler; su, hava ve toprak. --> GİRDİ Sonuçta yağmur elde ediliyor. --> ÇIKTI Bu sistemde, geri besleme vardır; insan müdahalesi yoktur. --> KAPALI DÖNGÜ SAHNE 2: ISITMA SİSTEMİ ELEKTRİKLİ SU ISITICISI Burada yapılan işlem, suyun elektrik enerjisi kullanılarak ısıtılması ve sıcak su olarak banyoda kullanılmasıdır. --> SÜREÇ Kullanılan maddeler; soğuk su, elektrik. --> GİRDİ Sonuçta sıcak su elde ediliyor. --> ÇIKTI Bu sistemde, geri besleme yoktur; insan müdahalesine ihtiyaç duyulur. Örneğin, sürecin yeniden başlaması için insan tarafından soğuk su musluğunun açılması gerekir. --> AÇIK DÖNGÜ SAHNE 3: ARITMA SİSTEMİ YAĞMUR SUYU ARITIMI Burada yapılan işlem, yağmur suyunun bir depoda toplanması ve filtreler aracılığıyla arıtılması sonucu içme suyunun elde edilmesidir. --> SÜREÇ Kullanılan maddeler; yağmur suyu, arıtım için kullanılan maddeler --> GİRDİ TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 25

27 Sonuçta içme suyu elde ediliyor. --> ÇIKTI Bu sistemde, geri besleme yoktur; insan müdahalesine ihtiyaç duyulur. --> AÇIK DÖNGÜ İNSAN MÜDAHELESİ: Buradaki sistem, Açık Döngülü Sistemdir. Çünkü işlemin gerçekleştirilmesi için insan müdahalesine ihtiyaç duyulur. Örneğin, yağışların çok fazla olduğu bir dönemde, tankın kapasitesinden fazla su alıp taşmasını önlemek için sistemin insanlar tarafından kapatılması gerekir. Ancak, bu tür kontrollerin otomatik olarak yapılmasını sağlayan bir otomasyon aracı eklenirse bu sistem Kapalı Döngülü Sistem haline gelebilir. PARÇALAR: Buradaki sistem; boru, filtre, toprak altı tankı ve değişim istasyonu adı verilen parçalardan oluşmuştur. EKSİK/HATALI ÇALIŞAN PARÇA: Bu parçalardan birinin eksik olması ya da doğru işlememesi durumunda, sistem de doğru işlemeyecektir. Filmin izlenmesi ve film arasındaki soruların hep birlikte tartışılması bittikten sonra, aşağıdaki soru sorulur: Siz Söyleyin İzlediğiniz bu filmin sonunda ne öğrendiniz? Cevaplar alındıktan sonra aşağıdaki mesajlar verilerek konu toparlanır. o o o Sistem; Girdi, Süreç, Çıktı ve bazen de Geri Besleme öğelerinden oluşur. İnsan müdahalesinin olduğu durumlarda açık sistem, olmadığı durumlarda kapalı sistemler söz konusudur. Sistemler, birbiriyle etkileşim içinde olan parçalardan oluşur. Bu parçalardan herhangi birinin eksikliğinde, sistem düzgün çalışmaz. Bu nedenle, düzenli olarak bakım yapılması gerekir. Sonra, Diyelim ki, bilgisayarda Word programını kullanarak yazdığınız bir yazının yazıcıdan çıktısını aldınız. Bu bilgisayar sisteminde girdi, süreç ve çıktı nedir? diye sorulur. Beklenen cevap şöyle olmalıdır: Girdi: Gerekli bilgiler (yazı yazarken klavyeden girilen harfler, noktalama işaretleri vb.) Süreç: Bu bilgilerin Word programı ve işletim sistemi tarafından işlenmesi Çıktı: Yazıcıdan alınan yazılı kağıt Grup Çalışması: Sistem (TS: 10 ) Çocukların 3 lü gruplar oluşturmasını sağlayın ve her grubun 1 tane sistem örneği bulmasını isteyin. Buldukları örnekte; Girdi, Süreç, Çıktı ve varsa Geri bildirimin ne olduğunu bir kağıda yazmalarını isteyin. Ayrıca, buldukları sistemi oluşturan parçaları da yazmalarını isteyin. Daha sonra her grup, bulduğu örneği tüm arkadaşlarına anlatır. Her grubun bulduğu sistem için söylediği parçalardan birinin adı belirtilerek, bu parçanın olmaması durumunda ne olacağını tüm çocuklara sorun ve cevabını hep birlikte tartışın. Bu tür bir durumla karşılaşmamak için düzenli bir şekilde bakım yapılması gerektiğini vurgulayarak çalışmayı toparlayın. Oyun: Parçaları Birleştir (TS: 5 ) Kazanım: Parçaları karışık verilen bir aracı ya da sistemi oluşturur. Çocuklardan Oyunlar bölümünden bu oyunu açmalarını ve oynamalarını isteyin. Çocuklar oyunu bir süre oynadıktan sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin Oynadığınız bu oyunun sonunda ne öğrendiniz? Parçaları Birleştir: Bir aracın ya da bir sistemin parçalardan oluştuğunu biliyorum. Örneğin telefon; ahize, mikrofon, kulaklık, kablo ve tuş takımı parçalarının birleştirilmesi ile oluşur. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 26

28 2.. ETKİİNLİİK SAATİİ Kazanım 1. Başka bir sistemin parçası olarak işleyen sistemlere alt sistem adı verildiğini bilir. 2. Teknolojik sistemlerin birbirleriyle bağlanabildiğini anlar. Yöntem ve Teknikler: 1. Büyük grup tartışması 2. Soru/Cevap Etkinlik Öncesi Hazırlık Etkinlikten birkaç gün önce, birim sorumlusu ile irtibata geçip birimde kullanabileceğiniz dijital fotoğraf makinası, fotoğraf çekme özellikli cep telefonu ya da MP3 çalar olup olmadığını öğrenin. Varsa aşağıdaki hazırlıkları yapın. Yoksa nasıl edinebileceğiniz konusunda destek alın. Kendinize ait bir tane varsa, onu da kullanabilirsiniz. Kullanacağınız aracın markasını ve modelini anahtar kelime olarak yazıp, İnternetten (örneğin, nokia.com.tr) görüntü/ses aktarımının nasıl yapıldığını anlatan bir kılavuz bulun. Mümkünse markanın kendi Web sitesinden bulmaya çalışın. Hiç bir bilgi bulamazsanız, Markanın İngilizce Web sitesini açıp User Guide kısmından ilgili işlemi anlatan bölümü bulun veya aracın satın alındığında verilen kullanma kılavuzunu edinmeye çalışın. Bulduğunuz kılavuzdaki bilgileri adım adım uygulayarak işlemin doğruluğundan emin olun. Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Hedeften haberdar etme: Çocuklara Bir sistemin parçalardan oluştuğunu biliyorsunuz. Peki, bu parçaların da birer sistem olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bir sistemdeki parçaların birbiriyle ilişkili olduğunu da biliyorsunuz. Ya, sistemlerin birbiriyle bağlantılı olmasına ne dersiniz? Şimdi hep birlikte bunlar üzerine düşünecek ve bir sonuca varacağız. diyerek çocukları çalışmanın hedefinden haberdar edin. Film: Teknolojik Sistemler 2 (TS: 10 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. (Olanak varsa film toplu olarak projeksiyondan izlenebilir.) Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak filme devam etmelerini sağlayın. Su arıtma sistemindeki filtreyi ile ilgili soruların cevapları: * Bu araç ne işe yarıyor olabilir? (Yağmur suyunu arıtmaya) * Bunu nasıl yapıyor? (Çatıdaki borudan giren suyu içindeki bir düzenek sayesinde arıtarak tankın içinde toplaması için tanka veriyor.) * Peki, böyle bir araca bir sistem diyebilir miyiz? Neden? (Evet. Girdi, Süreç, Çıktı vardır.) * Şimdi su arıtma sisteminin kendisi ile bu sistemin içindeki filtreyi karşılatırın, neler söyleyebilirsiniz? (İkisi de sistemdir. Filtre, su arıtma sisteminin içinde çalışan bir sistem olduğu için bir alt sistemdir.) Filmin izlenmesi ve film arasındaki soruların hep birlikte tartışılması bittikten sonra, aşağıdaki soru sorulur: Siz Söyleyin İzlediğimiz bu filmin sonunda ne öğrendiniz? Gördüğünüz gibi, sistemlerin içinde de sistemler vardır ve bunlara alt sistem denir. mesajı ile konuyu toparlayın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 27

29 Paylaşabiliriz (TS: 20 ) Çocuklara aşağıdaki soruyu sorun: Siz söyleyin Cep telefonu ne işe yarar? Gelen cevapları tek tek değerlendirin. Fotoğraf çekme ile ilgili bir cevap geldiğinde aşağıdaki soruyu sorun: Siz söyleyin Cep telefonuyla çektiğimiz fotoğrafları ne yaparız? Gelen cevapları tek tek değerlendirin. Bilgisayara aktarmakla ilgili bir cevap geldiğinde aşağıdaki soruyu sorun: Siz söyleyin Peki, bilgisayar sistemine bağlanarak, veri paylaşımında bulunan başka sistemler biliyor musunuz? Gelen cevaplar arasında özellikle dijital fotoğraf makinesi, mp3 çalar aranır. Başka cevaplar da çıkabilir. Bu cevaplar da doğru ise kabul edin, yanlışsa gerekçesi ile birlikte yanlışlığı vurgulayın. Bu şekilde bilgisayar sistemi ile fotoğraf makinesi, mp3 çalar, cep telefonu gibi sistemlerin bir arada kullanılabileceğini söyleyin. Etkinlik öncesi hazırladığınız aracı çocuklara gösterin ve aşağıdaki yönergeyi verin: Siz söyleyin Bu aracın ne olduğunu biliyor musunuz? * Eğer hazırladığınız araç bir dijital fotoğraf makinesi ya da bir fotoğraf çekme özellikli cep telefonu ise: Şimdi bununla sizin fotoğrafınızı çekeceğim ve hep birlikte o fotoğrafı bilgisayarımıza aktaracağız. Ama aktarma işini nasıl yapacağımızı öğrenelim önce. Herkes XXX (elinizdeki aracın modelini söyleyin) model dijital fotoğraf makinasından / cep telefonundan bilgisayara fotoğraf nasıl aktarılıyormuş İnternetten arama motoruna girip bulmaya çalışsın. Bunun için 5 dakikanız var. * Eğer hazırladığınız araç bir MP3 çalar ise: Şimdi İnternetten bulacağımız bir müzik parçasını bu MP3 çalara yükleyeceğiz ve sonra hepimiz bu MP3 çalardan şarkıyı dinleyeceğiz. Ama aktarma işini nasıl yapacağımızı öğrenelim önce. Herkes İnternetten XXX (elinizdeki aracın modelini söyleyin) model MP3 çalara müzik nasıl aktarılıyormuş İnternetten arama motoruna girip bulmaya çalışsın. Bunun için 5 dakikanız var. Çocuklara İnternette arama yaparken anahtar sözcük olarak aracın marka ve modeli ile birlikte fotoğraf aktarma / müzik indirme sözcüklerini verebilirsiniz. Dikkat! Çocukların, buldukları siteler arasından ilgili markanın Web sitesini tercih etmelerini sağlayın. Eğer 5 dk. içinde hiçbir çocuk bulamazsa, daha önce kendi bulduğunuz sitenin adresini söyleyin ve o adrese girmelerini sağlayın. Eğer siz de etkinlik öncesi yaptığınız hazırlıkta Türkçesini bulamadıysanız, bulduğunuz basılı kılavuzu çocuklara verip adımları size oradan okumalarını söyleyin. Ayrıca, bu durumda markanın İngilizce Web sitesini açıp User Guide kısmından çocuklara ilgili bölümü gösterip, aslında bulunabileceğini ancak Türkçe olmasını tercih ettiğiniz için bu kılavuzu kullanacağınızı belirtmeyi unutmayın. Birkaç tane uygun sayfa bulunduktan sonra, çocukları bir bilgisayar etrafında toplayın (eğer etkinlik odasında projektör varsa ona bağlı bilgisayarı kullanın). Onların kılavuzdaki bilgileri okuyup sizi yönlendirmelerini isteyin ve onların yönergelerine uygun olarak işlem adımlarını tek tek gerçekleştirin. Yanlış bir yönerge verirlerse de yapın; sonucun gerçekleşmediğini gösterip doğrusunu siz anlatarak yapın. Dikkat! Eğer aracınız fotoğraf makinası ya da fotoğraf çekme özellikli cep telefonu ise, aktarma işleminden önce çocukların topluca bir fotoğrafını çekin. Eğer aracınız MP3 çalar ise, aktarma işleminden önce çocuklarla birlikte İnternetten bir müzik parçası bulun. Aktarma işlemi bitince: o Fotoğraf aktardıysanız fotoğrafı bilgisayarda açıp çocuklara gösterin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 28

30 o Müzik aktardıysanız her bir çocuğun 10 saniye gibi bir süre ile bu müziği MP3 çalar ile dinlemesini sağlayın. Çocuklara aşağıdaki soruyu sorun: Siz söyleyin * Eğer hazırladığınız araç bir dijital fotoğraf makinesi ya da bir fotoğraf çekme özellikli cep telefonu ise: Peki, dijital fotoğraf makinesi / fotoğraf çekme özellikli cep telefonu ile yaptığımız bir işlemin sonucunu bilgisayarda görüntüledik. Bunların her biri birer farklı sistem. Bu durum için ne söyleyebilirsiniz? * Eğer hazırladığınız araç bir MP3 çalar ise: Peki, bilgisayar ile yaptığımız bir işlemin sonucu MP3 çalarda dinledik. Bunların her biri birer farklı sistem. Bu durum için ne söyleyebilirsiniz? Gördüğünüz gibi, birçok farklı sistem de birbiri ile ilişki içerisindedir. Bu da bize çok farklı işlemleri yapabilme olanağı sağlar. mesajı ile konu toparlanır. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 10 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. Etkinlikler sayfasındaki Değerlendiriyorum bölümünde değerlendirme formu bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer değerlendirme formu varsa çocukları değerlendirme formlarını doldurmaları için yönlendirin. Sizler de değerlendirme formlarını doldurun. Çocuklardan bilgisayarlarını kurallara uygun şekilde kapatmalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 29

31 5.. HAFFTTA İİHTİİYAÇ VE GELİİŞEN TEKNOLOJJİİ 1.. ETKİİNLİİK SAATİİ Kazanım 1. İnsanların, ihtiyaç ve isteklerinin değişmesiyle beraber yeni teknolojilerin geliştirildiğini, eskilerin ise bu değişiklikleri karşılaması için yeniden düzenlendiğini bilir. 2. Tarih boyunca, bireylerin, toplumların, sanayinin ve iş yaşamının talepleri, değerleri ve ilgi alanları teknolojinin gelişmesine yol açtığını bilir. 3. Buluşların ve yeniliklerin kullanımının, toplumda yeni ihtiyaç ve isteklerin oluşmasına yol açtığını bilir. Yöntem ve Teknikler: 1. Büyük grup tartışması 2. İkili grup çalışması 3. Film izleme 4. Soru/Cevap Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Bilgisayarları açın ve portaldaki Etkinlikler sayfasına giriş yapın. Etkinlikteki tüm çocukların ve gönüllülerin Etkinlikler sayfasına kendi kullanıcı hesapları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Hedeften haberdar etme: Çocuklara teknolojinin gelişmesinde, değişikliklere uğramasında ve farklılaşmasında nelerin etkili olduğu konusunda çalışacağınızı belirtin. Film: Eskiden Yeniye (TS: 15 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. (Olanak varsa film toplu olarak projeksiyondan izlenebilir.) Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak devam etmelerini sağlayın. Buğday tarlası alet ya da makine kullanmak Yazı yazma ihtiyacı kalıcılık sağlamak, bilgileri saklamak ve başkalarına aktarmak, bilgiyi yaygınlaştırmak, Kurşun kalem ihtiyacı not alma gibi durumlarda yanlış yazıları silebilme (diğer kalemlerde bulunmayan bir özellik) Kurşun kaleme dayalı olarak kalemtıraş, silgi, renkli boya kalemleri, vb Çocuklarla aşağıdaki soruyu yönelterek film üzerine tartışın: Siz söyleyin İcatlar neden yapılmış olabilir? Bireylerin yeni icatlar yapmalarının temel nedeni ne olabilir? İcatlar ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki soruyu yöneltin ve cevapları tartışın: Siz söyleyin Yazı araçlarındaki farklılaşmanın sebebi nedir? İnsanlar, ihtiyaç ve isteklerinin değişmesiyle beraber yeni teknolojiler geliştirmekte, eskiler ise bu değişiklikleri karşılaması için yeniden düzenlenmektedir. Var olan ürünün ihtiyaç ve istekler doğrultusunda yeniden düzenlenmesine kurşun kalem için örnek düşünmelerini isteyin ve uçlu kalemler (basmalı kalemler) örneğini bekleyin. Uçlu kalemlerin icadını sağlayan istek ya da ihtiyacın ne olabileceğini tartışın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 30

32 Sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin İzlediğimiz bu filmin sonunda ne öğrendiniz? Neden İcat? (TS: 15 ) Çocuklara aşağıdaki soruyu yöneltin: Siz söyleyin Hayatımızda çok büyük bir yer tutan ve vazgeçilmez hale gelen bilgisayarların icadı ve gelişimi hakkında neler biliyorsunuz? İcatlar ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Cevapları aldıktan sonra, bilgisayarın hikâyesini anlatan bir film izleyeceklerini ve verdikleri cevapları bu filmde de arayabileceklerini söyleyin. Film: Bilgisayarın Hikâyesi Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. (Olanak varsa film toplu olarak projeksiyondan izlenebilir.) Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak devam etmelerini sağlayın. Hiç cevap gelmemesi durumunda akıl yürütmeyi denemelerini isteyin, filmdeki ilgili sahneyi başa alın ve ipuçlarını verin. Örnek bir senaryo ve adımları: o ENIAC ın güçlüğü: çok pahalı, aşırı büyük, giriş/çıkış cihazlarına sahip değil, nasıl kullanılacağını bilen kişi sayısı çok çok az, vb. o Kurumların farklı ihtiyaçları: Karayolları --> yol hesaplarını yapmak ve maaşları hesaplamak Üniversiteler --> mühendislikle ilgili araştırmalarda gerekli ve (sayı büyüklüğü ve işlem hacmi bakımından) çok kapsamlı hesaplamaları yapmak, maaş hesaplamak Devlet Planlama Teşkilatı --> Çok büyük sayılarla uğraşarak ülkenin geleceğine yönelik planları yapmak ve uygunluğunu denetlemek, maaşları hesaplamak o Farklı amaçlı yazılım örnekleri: müzikle, çizimle, fotoğraflarla, yazı yazmayla, İnternette gezinmeyle, sohbetle, e- posta alışverişi ile vs. ilgili yazılımlar o Donanım örnekleri: yazıcı, tarayıcı, fare, vs. (tüm G/Ç cihazları ve depolama birimleri) o Depolama birimlerine örnekler: CD, DVD, flash bellek, vs. o Dizüstü bilgisayar teknolojisi için duyulmuş olan ihtiyaçlar: seyahat ederken de bilgisayarı kullanma, bilgisayarını hem evde hem işte kullanma, vb. Çocuklara son görüntüde yer alan gelecekteki olası bilgisayar teknolojisi görüntülerini yorumlamalarını isteyin. Yeterince yorum aldıktan sonra çocuklara aşağıdaki soruyu yöneltin: Siz söyleyin Herhangi bir alanda; bireylerin, toplumların ve iş yaşamının talepleri doğrultusunda gelişen ve zaman içinde farklılaşan teknolojilere örnekler verebilir misiniz? Ulaşım, aydınlatma, ısıtma, soğutma, haberleşme, giyinme, vb. alanlardaki teknolojiler. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 31

33 Aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin İzlediğimiz bu filmin sonunda ne öğrendiniz? Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 10 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. 2.. ETKİİNLİİK SAATİİ Kazanım 1. Birçok buluş ve yeniliğin zaman alan, yöntemsel test süreçleri ve ince ayarlar sonucunda geliştirildiğini bilir. 2. İşlevin özelleştirilmesinin birçok teknolojik gelişmenin özünü oluşturduğunu bilir. 3. Kelime işlemci programında metni istenilen özellikte düzenler. 4. Kelime işlemci programında metne resim ekler. Yöntem ve Teknikler: 1. Araştırma 2. Küçük grup çalışması 3. Tartışma 4. Soru/Cevap Etkinliğe Giriş (TS 5 ) Hedeften haberdar etme: Çocuklara teknolojinin gelişmesinde bilimin yeri ve önemi hakkında çalışacağınızı iletin. Okuma Parçası: Kararlı Edison (TS: 5 ) Çocukların Kütüphane bölümündeki Belgeler menüsünden bu okuma parçasını açmaları ve bireysel olarak okumaları sağlanır. İcatlar Farklılaşır mı? (TS: 10 ) Parçayı okumayı bitirdiklerinde çocuklardan adresine girmelerini ve ampulle ilgili bilgileri okumalarını isteyin. Edison un ampulün içinde iplik kullanarak başarıya eriştiğine, oysa Wikipedia sayfasında ampul içinde tungsten den yapılmış tel kullanıldığının ifade edildiğine dikkat çekin. Yine Wikipedia sayfasında ampulün içinde argon gazı bulunduğu yazılı iken okuma parçasında ampulün içindeki havanın boşaltıldığının ifade edildiğini hatırlatın. Edison un zaman içinde ampulü geliştirerek 40 saat yanacak hale getirdiği bilgisinin de altını çizin. Tüm bu ayrıntılar çerçevesinde aşağıdaki soruyu cevaplamalarını isteyin ve tartışın: Siz söyleyin Eski/yeni ampuller arasındaki farkların sebebi olan, ayrıca ampulün icadı için yapılan çalışmaların başarıya ulaşabilmesinde çok önemli bir yeri olan etken ne olabilir? Ampül ile ilgili ayrıntılara kesinlikle girmeyin. Burada önemli olan, ampülün nasıl, ne kullanılarak icat edildiği değil herhangi bir icadın geçirdiği sürecin nasıl işlediğidir: Buluşlar zaman alan, yöntemsel test süreçleri ve ince ayarlar sonucunda geliştirilir. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 32

34 Araştıralım ve Özetleyelim (TS: 20 ) Çocukları 3-4 kişilik gruplara ayırın. Her bir gruba aşağıdaki konulardan birini verin. Gitar Bisiklet Televizyon Misket (bilye) Hesap makinesi Grupların İnternetten Wikipedia nın sayfasına girerek (http://tr.wikipedia.org) bu konularla ilgili arama yapmalarını ve aşağıda yer alan soruların cevaplarını bulmalarını sağlayın. Araştırma yaptığınız araç zaman içinde nasıl bir değişim göstermiştir? Aracın ilk hali ile şimdiki hali arasında nasıl bir fark vardır? Zaman içindeki bu değişime neden olan en önemli faktör sizce nedir? Çocukların Portal penceresini simge durumuna küçültüp (aşağı indirip) bilgisayarlarından Kelime İşlemci programını (Word) açmaları istenir. Başlat Tüm programlar Microsoft Office Microsoft Office Word 2007 Portal penceresini simge durumuna küçültmek (aşağı indirmek) için, aşağıdaki resimde okla gösterildiği gibi, tarayıcının (Internet Explorer) sağ üst köşesindeki eksi işaretine tıklanır. Çocuklardan, araştırmaları sonucu buldukları bilgileri kullanarak Word programında, araştırdıkları soruların cevaplarının da yer aldığı tanıtıcı bir metin yazmalarını isteyin. Dikkat! Word (okunuşu: vörd) programını açmakta desteğe ihtiyaç duyan çocuklara yardım edin. Word programının ara yüzünü genel hatları ile tanıtın/hatırlatın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 33

35 Word programının ara yüzü aşağıda tanıtılmaktadır: Office Düğmesi Hızlı Erişim Çubuğu Başlık Çubuğu Menüler ve Araç Çubukları Çocuklara, yazacakları metinde, aşağıdaki özelliklerin olması gerektiğini söyleyin: o o o o Kalın ve italik biçimlendirme kullanılacak, Paragraf ayarları kullanılarak her paragrafın altında ve üstünde uygun boşluklar bırakılacak, Başlık ise ortalanmış ve renkli olacaktır. Metnin içine; bir paragrafın sağına, başka bir paragrafın ise soluna gelecek şekilde İnternetten konuya uygun iki resim bulunarak kopyala/yapıştır yoluyla eklenecektir. Dikkat! Word programı kullanılırken tüm çocukların zorluk çektiği bir uygulama olursa, ilgili uygulamayı göster-yaptır tekniğini kullanarak anlatın. Çocukların yukarıdaki özelliklere göre hazırladıkları metinleri kaydetmelerini sağlayın. Çocukların Word programını kapatıp, simge durumuna küçülttükleri Portal penceresini tekrar ekranı kaplamalarını sağlayın. Portal penceresini tekrar ekranı kaplatmak için, aşağıdaki resimde okla gösterildiği gibi, ekranın alt kısmındaki görev çubuğu üzerinde Portal penceresinin ikonuna tıklanır. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 34

36 Etkinlikler sayfasındaki Değerlendiriyorum bölümünde değerlendirme formu bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer değerlendirme formu varsa çocukları değerlendirme formlarını doldurmaları için yönlendirin. Sizler de değerlendirme formlarını doldurun. Çocuklardan bilgisayarlarını kurallara uygun şekilde kapatmalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 35

37 6.. HAFTA YARARLII MII? ZARARLII MII? 1.. ETKİİNLİİK SAATİİ Kazanım 1. Teknolojinin kullanımının istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini bilir. 2. Teknolojiyi kendi başına iyi ya da kötü olarak değerlendirmenin mümkün olmadığını, ancak teknolojik ürünlerin ve sistemlerin kullanımının yol açtığı sonuçların istenen veya istenmeyen olarak değerlendirilebileceğini bilir. Yöntem ve Teknikler: 1. Büyük grup çalışması 2. Küçük grup çalışması 3. Film izleme 4. Soru/Cevap 5. Tartışma Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Bilgisayarları açın ve portaldaki Etkinlikler sayfasına giriş yapın. Etkinlikteki tüm çocukların ve gönüllülerin Etkinlikler sayfasına kendi kullanıcı hesapları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Hedeften haberdar etme: Çocuklara bilgisayarın icat edilmesinin yararlı ya da zararlı olması hakkında ne düşündükleri sorusunu yöneltin ve kısaca cevaplarını alın. Etkinliğin sonunda bu soruyu bir kez daha yöneltileceğinizi hatırlatarak etkinliğe başlayın. Yararlı mı Zararlı mı? (TS:10 ) Çocukları 3 er kişilik gruplara ayırın. Gruplara aşağıdaki yönergeyi verin: Hadi Yapalım Arkadaşlar şimdi her gruba bir teknolojik ürün ismi vereceğim (deterjan, cep telefonu, bilgisayar, araba, uçak vb.) Grubunuza verilen ürünün yararlı ve varsa zararlı yönlerini dağıttığım yapışkanlı kâğıtlara lütfen yazın. Süre bitince ben sizi bilgilendireceğim. (Süre 4 ) Süre dolunca tahtayı her bir grup için bölerek, her grubun bulduğu yarar/zararları okuyun ve hızlıca tahtaya yapıştırın. Beyin fırtınası tekniğini kullanarak tahta üzerinde ürünlerin yarar/zararlarını gruplamalarını sağlayın. Çocuklara bu çalışmalarına tekrar döneceğinizi söyleyin ve aşağıdaki yönergeyi verin. Hadi Yapalım Şimdi Teknolojik Ürünleri Kullanırken filmini izleyeceğiz. Grupça verdiğiniz cevaplara eklemek istedikleriniz olursa onları da yeni kâğıtlara yazabilirsiniz. Film: Teknolojik Ürünleri Kullanırken (TS: 10 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. (Olanak varsa film toplu olarak projeksiyondan izlenebilir.) Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak devam etmelerini sağlayın. Film izlendikten sonra, grupların tahtaya yapıştırdıkları cevaplara yapmak istedikleri eklemeleri yapmalarını ve düzenlemelerini sağlayın. Tahtada teknolojik ürünlerle ilgili belirtilmiş yarar ve zarar bölümleri üzerinde tartışma yapmalarını sağlayın. Sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin İzlediğimiz bu filmin sonunda ne öğrendiniz? TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 36

38 Teknolojiyi kendi başına iyi ya da kötü olarak değerlendirmek mümkün müdür? sorusunu çocuklara yöneltin ve yönlendirici sorularla Teknolojiyi kendi başına iyi ya da kötü olarak değerlendirmek mümkün değildir, ancak teknolojik ürünlerin ve sistemlerin kullanımının yol açtığı sonuçlar istenen veya istenmeyen olarak değerlendirilebilir. mesajına ulaşmalarını sağlayın. Okuma Parçası: Nobel ve Dinamit (TS: 10 ) Çocukların Kütüphane bölümündeki Belgeler menüsünden bu okuma parçasını açmaları ve bireysel olarak okumaları sağlanır. Çocuklarla Alfred Nobel in dinamiti icat etmekteki amacının ne olduğu tartışılır. Nobel in amacı dinamitle dağları delerek yol açmak ve bu sayede insan gücünün yetersiz kaldığı bir durumun teknoloji kullanarak üstesinden gelmekti. Dinamitin icadının ne gibi zararlı sonuçları olduğunu tartışın. Her yıl verilen Nobel ödüllerinin, verilme nedeni sizce nedir? sorusunu sorun. Teknolojinin gelişimi için bulacağınız bir ürünün zaman içinde insanlığın zararı için kullanılacağını bilseniz siz ne yapardınız? sorusunu yöneltin. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Etkinlik boyunca yaptığınız aktivitelerle ilişkilendirerek Problemlerin çözülebilmesi ve teknoloji yardımı olmadan yapılamayacak işlerin yapılabilmesi için yeni ürünler ve sistemler geliştirilebilir. mesajını verin. 2.. ETKİİNLİİK SAATİİ Kazanım 1. Bir ürünün insanlar tarafından kullanılmasının olumlu ya da olumsuz sonuçlar verip vermediğine karar verir. 2. Teknolojinin birey, aile, toplum ve çevre üzerindeki etkilerini sorgular ve değerlendirir. 3. İnsanların güvenliği, rahatlığı, seçimleri ile teknolojinin gelişimi ve kullanımına karşı tutumlarının teknolojinin kullanımından etkilendiğini bilir. Yöntem ve Teknikler: 1. Büyük grup tartışması 2. Küçük grup çalışması 3. Film izleme 4. Soru/Cevap 5. Tartışma Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Hedeften haberdar etme: Çocuklara yapacakları çalışmalar ile ilgili bilgi verilir. Arama (TS: 10 ) Çocuklara radyasyon sözcüğünü ve anlamını bilip bilmediklerini sorun. Bu şekilde çocukların ön bilgilerin harekete geçmesini sağlayın. Çocuklardan adresine girerek arama sözcüğü olarak radyoaktivite yazmalarını, çıkan bilgileri okumalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 37

39 Dikkat! Konu ile ilgili detaylı bilgilere kesinlikle girilmemelidir. Film: İyi Niyet Kötü Sonuç (TS: 10 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. (Olanak varsa film toplu olarak projeksiyondan izlenebilir.) Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak devam etmelerini sağlayın. Çocuklara aşağıdaki soruları yönelterek teknolojinin yol açacağı olumlu/olumsuz sonuçlar üzerinde bir tartışma ortamı oluşmasını sağlayın. * Madam Curie nin radyoaktivite ile ilgili çalışmaları yaparken nasıl bir amacı vardı? * Radyoaktivite ile ilgili çalışmalarının Madam Curie nin sağlığına ne gibi bir etkisi olmuştur? (Çalışmaları sırasında Madam Curie nin sağlığı aşırı radyasyona maruz kalarak bozulmuştur) * Radyoaktivite ile ilgili çalışmaların sonuçlarından insanlar ne ölçüde yararlanmışlardır ya da zarar görmüşlerdir? * Atomun parçalanması nedeniyle kötü sonuçlara yol açan hangi olaylar yaşanmıştır? * Radyoaktivite ile ilgili çalışmaların sonuçları hangi olumlu durumlar için kullanılmıştır? (kanser tedavisi, röntgen, vb.) Sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin İzlediğimiz bu filmin sonunda ne öğrendiniz? Konuyu bu filmde verilen radyoaktivite ile de ilişkilendirerek herhangi bir ürün, icat ya da keşfin sonuçlarının sadece olumlu ya da sadece olumsuz olarak değerlendirilmemesi gerektiği mesajı ile toparlayın. Film: Rahat ve Güvenli Yaşam (TS: 10 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. Film bittikten sonra, filmin son sahnesinin açık kalmasını sağlayın. Çocukları 2 li gruplara ayırın ve çocukların izledikleri filmle ilgili notlarını dikkate alarak filmin son sahnesindeki soruların cevapları üzerinde hep birlikte tartışmalarını sağlayın. Filmin son sahnesindeki sorular şunlardır: * Filmdeki adam, Vivaldi nin Dört Mevsim isimli parçası ile uyanıyor, sizce neden öteden beri kullanılan çalar saatler yerine bu tür alarmlı saatler üretilmiş olabilir? Böyle bir teknoloji geliştirilmesindeki amaç ne olabilir? * Musluktan hem sıcak hem de soğuk suyun akması (böyle bir rahatlığın var olması) hangi teknolojilerin kullanılmasının bir sonucudur? * Filmde insanlığın rahatı için geliştirilmiş hangi teknolojiler vardı? * Filmde insanlığın güvenliği için geliştirilmiş hangi teknolojiler vardı? * Filmdeki adamın TV teknolojisi sayesinde hava durumunu önceden öğrenmesi o günkü hangi seçimlerini etkilemiş olabilir? Bu soruların cevaplarına örnekler: * Kişilerin derin uykularından ani ve yüksek sesle uyanmalarının onların için rahatsızlık verici olduğundan yola çıkılarak, yavaş yavaş ve rahatlatıcı bir müzikle uyanma fırsatı vermek üzere bu tür alarmlı saatler üretilmektedir. * Musluk barajlar ve su dağıtım şebekeleri ile bütünleşen bir teknolojidir. Musluklardan sıcak su akabilmesi ise; ısıtma ile ilgili teknolojilerin bize sunduğu bir kolaylıktır. Bu teknolojiler kombi ya da kalorifer tesisatlarının yanı sıra yakıt olarak kullanılan kömür, doğalgaz ya da elektriğin üretilmesi ile ilgili başka bir sürü teknolojiyi de kapsar. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 38

40 * Barınma (evin kendisi), giyinme-tekstil (kıyafetler ve havlu), elektrik (alarmlı saat, kahve makinesi, traş makinesi, kızartma makinesi, diş fırçası, TV), elektronik (cep telefonu, TV, ev alarmı), iletişim teknolojilerinin yanı sıra masa, sandalye gibi basit icatlar da rahatımız için geliştirilmiştir. * Ev alarmı * Giyeceği kıyafeti belirlemesinde etkili olabilir. Sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin İzlediğimiz bu filmin sonunda ne öğrendiniz? Etkinliği İnsanların güvenliği, rahatlığı, seçimleri ile teknolojinin gelişimi ve kullanımına karşı tutumları teknolojinin kullanımından etkilenir. mesajı ile sonlandırın. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. Etkinlikler sayfasındaki Değerlendiriyorum bölümünde değerlendirme formu bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer değerlendirme formu varsa çocukları değerlendirme formlarını doldurmaları için yönlendirin. Sizler de değerlendirme formlarını doldurun. Çocuklardan bilgisayarlarını kurallara uygun şekilde kapatmalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 39

41 7.. HAFFTTA BİİLGİİSAYAR VE SAĞLIIĞIIMIIZ 1.. ETKİİNLİİK SAATİİ Kazanım 1. Bilgisayarı doğru kullanmama durumunda yaşanabilecek olumsuzlukları bilir. 2. Bilgisayar kullanırken uyulması gereken ergonomi kurallarını bilir ve uygular. 3. Bilgisayarın güvenli bir şekilde kullanılması için gereken kuralları bilir ve uygular. Yöntem ve Teknikler: 1. Deney 2. Küçük grup çalışması 3. Araştırma 4. Soru/Cevap 5. Tartışma Etkinliğe Giriş (TS 5 ) Bilgisayarları açın ve portaldaki Etkinlikler sayfasına giriş yapın. Etkinlikteki tüm çocukların ve gönüllülerin Etkinlikler sayfasına kendi kullanıcı hesapları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Hedeften haberdar etme: Çocuklara geçen etkinlikte bilgisayar kullanmanın genel olarak yararlı ve zararlı yönleri olabileceği hakkında tartıştıklarını hatırlatın. Bilgisayarın kullanıcıları için doğrudan zararı olup olmadığı hakkında ne düşündüklerini sorarak kısaca cevaplarını alın. Ne Kadar Dayanabilirim? (TS:10 ) Yapacağınız deney için birkaç gönüllü istediğinizi söyleyin. İstekli çocuklardan bir tanesini etkinlik odasının ön tarafına alın ve duvarda bir nokta ya da nesne seçmesini ve oraya bakmasını isteyin. Çocuklara, arkadaşlarının bu nokta ya da nesneye gözünü kırpmadan ne kadar bakabileceğini ölçeceğinizi söyleyin. Diğer bir çocuktan eline bir bilgisayar faresi alarak ayakta duran arkadaşının yanına gitmesini ve elindeki fareyi diğer arkadaşlarına doğru uzatarak, avuç içi yukarı, kol gergin ve yere 90 açı yapacak şekilde uzanmış bir pozisyonda beklemesini isteyin ve bu şekilde ne kadar durabildiğini ölçebileceklerini söyleyin. Dikkat! Çocuk solaksa sağ kolunu, değilse sol kolunu uzatması sağlanmalıdır. Üçüncü bir çocuğu da diğerlerinin yanına alın. Bu çocuğa tek ayağının üzerinde ne kadar uzun süre durabildiğini anlamak için saat tutacağınızı söyleyin. Dikkat! Çocuk solaksa sağ, değilse sol bacağı üzerinde durması sağlanmalıdır. Son bir çocuğu da diğerlerinin yanına alın. Bu çocuğa ise kafasını kaldırıp tavanda bir nokta belirlemesi ve bu noktaya belirli bir süre bakması yönergesini verin. Tüm çocuklara kendilerini aşırı zorlamamaları, rahatsızlık hissettikleri anda pozisyonlarını bozmaları gerektiğini söyleyin. Saat tutmak amacıyla da başka bir çocuğu ve sonuçları tahtaya yazmak için başka bir çocuğu daha görevlendirin. İşaretiniz ile tüm çocukların aynı anda kendilerinden istendiği şekilde durmaya başlamalarını sağlayın. Saat tutan çocuk, ilk çocuğun ne zaman göz kırptığını yüksek sesle söyler. Diğer çocuk bu süreyi tahtaya yazar. Tavana bakan, tek ayak üzerinde duran ve fareyi uzatan çocukların deneyi bıraktıkları sürelerin de aynı şekilde tahtaya yazılmasını sağlayın. Eğer çocuklar pozisyonlarını devam ettiriyorlarsa 1 ila 1,5 dakikanın sonunda deneyi sonlandırın. Tahtaya gelen çocuklara aşağıdaki sorulardan uygun olanını yöneltin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 40

42 Siz söyleyin * Göz kırpmamak gözlerinde nasıl bir rahatsızlık oluşturdu? * Sürekli bir ayağının üzerinde durmak seni nasıl rahatsız etti? * Kolunu sürekli olarak ileriye doğru uzatmak nasıl bit etki yarattı? * Sürekli tavana bakmanın boynun üzerinde bir etkisi oldu mu? Tüm çocuklara bu rahatsızlıkların sebebinin ne olabileceğini sorun ve cevapları tartışın. Tartışmada yönlendirici sorularla ve farklı örnekler vererek çocukların uzun süre sabit pozisyonda ve hareketsiz durmanın bedenimizde, organlarımızda rahatsızlık yarattığı sonucuna varmasını sağlayın. Çocuklara şimdi bir okuma parçası okuyacakları bilgisini verin. Okuma Parçası: Bilgisayar Başında (TS: 10 ) Çocukların Kütüphane bölümündeki Belgeler menüsünden bu okuma parçasını açmaları ve bireysel olarak okumaları sağlanır. Siz söyleyin Çocuklarla okumaya başlamadan önce aşağıdaki yönergeyi verin. Öyküde Deniz in yaptığı hataları not alın. İnternette Araştırıyorum (TS:10 ) İkili gruplar okuma ve not alma işlemini bitirdiklerinde, tüm çocuklara Deniz in neden o kadar çok ağrısı olabileceği sorun ve etkinliğin başında yaptıkları deneyle ilişki kurmalarını sağlayın. Deniz in bilgisayar karşısında uzun süre ve yanlış şekilde oturması ağrı oluşmasına yol açmıştır. Çocuklara ergonomi kelimesini daha önce duyup duymadıklarını sorun. Kelimenin anlamını öğrenmek üzere adresine girmelerini ve sayfada bulunan GTS de Ara kutucuğunun içine ergonomi kelimesini yazmalarını isteyin. Çocukların hepsinin ilgili sayfaya ulaşmasını bekleyin. Gelen açıklamadaki iş bilimi kelimesini bir kez daha arama kutusuna yazmalarını isteyin. Terimin açıklamasını okuyarak, çocuklara bu açıklamanın ne ifade ettiğini sorun. Gelen cevaplar üzerinde tartışarak eşyaların kolay, sağlıklı ve verimli kullanılması için bu bilim dalından yararlanıldığı bilgisini verin. İkili gruplar halinde Google sayfasına girip arama motoruna bilgisayar ergonomisi sözcük grubunu önce tırnaksız yazmalarını isteyin. Çocukların bu arama sonucunda ulaştıkları sonuç sayfası adedine dikkat çekin. Bu kez arama satırına bilgisayar ergonomisi tümcesini tırnak içinde yazarak arama yapmalarını söyleyin. Ulaşılan sonuç sayfası adedindeki azalmaya dikkat çekin. Arama sonucunda çıkan 2 ya da 3 sayfayı incelemelerini isteyin. Buldukları sonuçları bir sonraki etkinlikte bir poster hazırlarken kullanacaklarını söyleyin. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 41

43 2.. ETKİİNLİİK SAATİİ Kazanım 1. Teknolojinin kullanımı ve gelişiminin etik konusunu gündeme getireceğini bilir. 2. Kelime işlemci programında sayfayı düzenlemeyi bilir. 3. Kelime işlemci programında WordArt kullanmayı bilir. 4. Kelime işlemci programında madde imi kullanmayı bilir. Yöntem ve Teknikler: 1. Büyük grup tartışması 2. Küçük grup çalışması 3. Oyun tabanlı öğrenme 4. Soru/Cevap 5. Tartışma Etkinliğe Giriş (TS 5 ) Hedeften haberdar etme: Çocuklara teknoloji kullanımında etik konusuna değineceğinizi söyleyin. Bununla ilgili olarak çocuklara aşağıdaki soruları yöneltin: Siz söyleyin * Bilgisayar ergonomisi konusunu araştırırken birbirinin tamamen aynı İnternet sayfalarına rastladınız mı? * Sizce bu sayfalar nasıl oluşmuş? * Konu ile ilgili yazının altına yazarının adı yazılmış mı? Verilen cevaplar üzerinde tartışarak bilgisayar teknolojisinin imkanlarının kullanılmasının başkalarının emeklerini sahiplenmekle de sonuçlanabildiğine dikkat çekin ve bu durumu onaylayıp onaylamadıkları konusunda konuşmalarını sağlayın. Küçük Poster Hazırlıyorum (TS:20 ) Çocukların Portal penceresini simge durumuna küçültüp bilgisayarlarından Kelime İşlemci programını (Word) açmaları istenir. Çocuklardan ikili gruplar oluşturmaları istenir ve Word programında Bilgisayar Kullanırken Dikkat Edilecekler isimli bir poster hazırlayacakları söylenir. Çocuklara posterlerinin aşağıdaki özelliklere sahip olacağı bilgisini verin. o o o o o o o Sayfa yatay olmalıdır. Başlığı WordArt kullanarak yazarlar. Sayfayı iki sütuna bölerek bir sütuna Güvenlik Kuralları, diğer sütuna ise Ergonomi yazarlar. Güvenlik Kuralları sütununa madde imleri kullanarak Deniz in tehlikeli davranışlarını listelerler. Ergonomi sütununa önce kavramın tanımını yazmaları ve tanımı aldıkları Web sayfasının adresini yazarlar. Altına madde imleri kullanarak bilgisayar başında sağlıklı oturma ile ilgili yaptıkları araştırmanın bulgularını listelerler. Posterin uygun bir yerine İnternette buldukları sayfalardan uygun bir resmi eklerler. Yine resimleri buldukları Web sayfalarının adres bilgilerini eklemeleri istenir. Çalışmalarımızda İnternet de dahil olmak üzere kitaplar, ansiklopediler gibi farklı kaynaklardan bilgi aldığımızda, yararlandığımız kaynağı göstermenin bilimsel ve etik bir kural olduğunu çocuklara hatırlatın. Bu kuralın kişilerin emeklerine saygı gösterilmesini sağlamaya çalıştığını anlatın. Bilginin farklı kişilerin katkılarıyla geliştiğini ve çoğaldığını hatırlatın. Çocuklara İnternet sayfasından bir bilginin aynen, hiç değiştirilmeden alınmasının doğru olmadığını, bir kişinin çalışmasından bilginin aynen aktarılmasının da sınırları olduğunu, çalışmalarımızda tek bir kaynaktan aynen bilgi aktarmak yerine mümkün olduğunca fazla kaynaktan faydalanmamız gerektiğini belirtin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 42

44 Hazırlanan posterlerin çıktısını alarak odaya asın. Çocukların Word programını kapatıp, küçülttükleri Portal penceresini tekrar ekranı kaplamasını sağlayın. Oyun: Hataları Bul (TS: 5 ) Kazanım: Bilgisayar kullanırken yapılabilecek hataları bilir. Çocuklardan Oyunlar bölümünden bu oyunu açmalarını ve oynamalarını isteyin. Oyun: Bilgisayar ve Ergonomi (TS: 5 ) Kazanım: Bilgisayar kullanırken doğru oturma kurallarını bilir ve uygular. Çocuklardan Oyunlar bölümünden bu oyunu açmalarını ve oynamalarını isteyin. Çocuklar oyunu bir süre oynadıktan sonra aşağıdaki soruyu sorun: Siz Söyleyin Peki, dizüstü bilgisayarları kullanırken da aynı kurallara mı dikkat etmeliyiz sizce? Dizüstü bilgisayarlar kullanırken de vücudumuzun zarar görmemesi için aynı kurallara dikkat etmeliyiz. Ancak dizüstü bilgisayarların klavye ve ekranı birbiri ile bağlantılı olduğundan, klavyenin eğik konuma getirilmesi mümkün değildir. Yine de, bunun için de üretilmiş çözümler bulunmaktadır; örneğin ergonomik dizüstü bilgisayarı masası, sehpası, vb. Cevaplar alındıktan sonra aşağıdaki soruyu sorun: Siz Söyleyin Oynadığınız bu oyunların sonunda ne öğrendiniz? Hataları Bul: Bilgisayar kullanırken dikkat etmem gereken kurallar olduğunu biliyorum. Örnekler: Dik ve bacaklar düz oturulmalıdır. Yiyecek ve içecekler bilgisayardan uzak tutulmalıdır. Kablolar ayakaltı olmayan bir yere düzgün bir şekilde konmalıdır. Bilgisayar ve Ergonomi: Bilgisayar kullanırken sağlığım açısından dikkat etmem gereken kuralları (ergonomi kurallarını) biliyorum. Örneğin, sırımın ağrımaması ve kamburlaşmam için dik oturmalıyım. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Bilgisayar kullanırken neler dikkat etmeliyiz sorusunu yöneltin, etkinlikte yaptığınız aktivitelerle ilişki kurarak etkinliği tamamlayın. Etkinlikler sayfasındaki Değerlendiriyorum bölümünde değerlendirme formu bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer değerlendirme formu varsa çocukları değerlendirme formlarını doldurmaları için yönlendirin. Sizler de değerlendirme formlarını doldurun. Çocuklardan bilgisayarlarını kurallara uygun şekilde kapatmalarını isteyin. Bir sonraki etkinliğe gelmeden önce yapmaları gereken bir hazırlık olduğu bilgisini verin ve aşağıdaki yönergeyi verin: Hadi Yapalım İkili gruplar oluşturun. Gelecek etkinlikten önce grup arkadaşınızla birlikte evde, okulda ya da başka bir yerde kullanılan bir elektrikli cihaz (ATM, fotokopi makinesi, faks makinesi, çamaşır makinesi, fırın, vb.) belirleyin. Bu cihazın nasıl kullanıldığını ve aşama aşama hangi işlemlerin yapılması gerektiğini, cihazı düzenli olarak kullanan büyüklerinize sorarak ve onları kullanırken izleyerek öğrenin. Daha sonra grup arkadaşınızla bir araya gelerek, cihazın nasıl kullanılması gerektiğini hiç bilmeyen birine adım adım anlatan bir kullanma kılavuzu hazırlamaya çalışın. Bu kılavuzu gelecek sefer buraya gelirken yanınızda getirin. Eğer bulabilirseniz seçtiğiniz cihazın kullanım kılavuzunu da getirebilirsiniz. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 43

45 Dikkat! Aynı hazırlığı siz de yapmalıdır. Çocuklar yukarıda bahsedilmeyen bambaşka cihazları da önerebilirler. Önemli olan çalıştırılması için belirli bir takım adımların uygulanmasını gerektiren cihazların seçilmesidir. Çamaşır makinesi ya da mutfaklarda kullanılan fırın, vb. cihazları kızlar seçme eğiliminde olurlarsa onlara başka önerilerde bulunabilirsiniz. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 44

46 8.. HAFFTTA BU ARAÇ NASIIL ÇALIIŞIIR? 1.. VE 2.. ETKİİNLİİK SAATİİ Kazanım 1.Bir ürünü monte etmek için adım adım yönergeleri takip eder. 2.Belli görevleri yerine getirmek için gerekli olan araçları, ürünleri ya da sistemleri seçer. Yöntem ve Teknikler: 1. Küçük grup çalışması 2. Oyun tabanlı öğrenme Etkinlik Öncesi Hazırlık Bu etkinlik saatinde kullanılan kutu oyunları, bilgisayarda oynanan oyunlar değildir. Etkinlik kutusunda yer alan kutu oyunları kullanılacaktır. Bu kutu oyunlarının hangileri olduğu kontrol edilmeli ve etkinlik öncesi etkinlik odasına getirilmelidir. Her bir oyunun kaç kişi tarafından oynandığı göz önüne alınarak çocuk sayısına göre çocuklara uygun bir şekilde dağıtılacaktır. Oyunların çocuklar tarafından rahatça oynanabilmesi için, oyun sayısı kadar masa, sehpa vb. etkinlik odasına getirilmelidir. Eğer masa, sehpa vb. getirme olanağı yoksa etkinlik odasındaki bilgisayar masaları çocukların oyunları rahatça oynayabileceği bir şekilde düzenlenmelidir. Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Bilgisayarları açma ve Portalda Etkinlikler sayfasına giriş yapın. Hedeften haberdar etme: Çocuklara Bu etkinlik saatinde kutu oyunları oynayacağız. Ancak, oynamadan önce nasıl kurulacağını ve oynanacağını anlatan oyun kılavuzlarını okuyacağız. diyerek hedeften haberdar edin. Kutu Oyunu (TS: 35 ) Etkinlik kutusunda yer alan kutu oyunlarının (Şaşkın Pilot, Süper Doktor, Çılgın Çubuklar (4 kişi), Bil Bakalım Kim (2 kişilik), 4 Hedef) ihtiyacına göre çocukların gruplara ayrılmasını sağlayın. Her gruba 1 adet oyunu kutusu ile birlikte verin. Çocuklara aşağıdaki yönergeyi verin: Siz Söyleyin Oyunun kılavuzunda yer alan yönergeyi dikkatle okuyarak önce oyunun aracını kurun. Sonra, kılavuzunda oyunun nasıl oynanacağı ile ilgili bölümü gruptan 1 kişi okusun, diğerleri dinlesin. Sonra da oynamaya başlayın. Oyunu kurallarına uygun olarak oynayacağız. Tüm grupların oyunu kardeşçe ve mutlaka kurallarına uygun oynamalarını sağlamak için sürekli gruplar arasında dolaşın. Çocukların okudukları yönergeleri anlamalarına fırsat verin. Gerçekten anlaşılması güç bir yer var ise o noktada gerekli açıklamayı yaparak yardımcı olun. Etkinlik sonuna kadar çocukların oyun oynamaya devam etmelerini sağlayın. Bir grubun kısa sürede oyununu bitirirse başka bir bitiren grupla oyunlarını değiştirerek oynamaya devam edebilirler. Ya da grup isterse aynı oyunu tekrar oynayabilir. Oyun: Çarkıfelek (TS: 5 ) Kazanım: Teknolojik araç ve sistemlerin isimlerini bilir. Çocukların Oyunlar bölümünden bu oyunu açmalarını ve oynamalarını sağlayın. Çocuklar oyunu bir süre oynadıktan sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 45

47 Siz Söyleyin Oynadığınız bu oyunun sonunda ne öğrendiniz? Çarkıfelek: Çeşitli teknolojik araçların isimlerini biliyorum. Dikkat! Eğer bu etkinlik saati için yapılan çalışmalar belirtilen süreden 5 dakika daha önce biterse, çocukların bu oyunu oynamalarına izin verilecektir. Ancak, bu durum çocuklara etkinliğin başında duyurulmayacaktır. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. Etkinlikler sayfasındaki Değerlendiriyorum bölümünde değerlendirme formu bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer değerlendirme formu varsa çocukları değerlendirme formlarını doldurmaları için yönlendirin. Sizler de değerlendirme formlarını doldurun. Çocuklardan bilgisayarlarını kurallara uygun şekilde kapatmalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 46

48 9.. HAFTA BİR ARAÇ DÜŞŞÜNÜYORUM 1.. ETTKİ İNLLİ İK SAATTİ İ Kazanım 1. Teknoloji alanında çalışmak için diğer alanlarda kullanılanlara benzer fikir ve beceriler kullanıldığını fark eder. 2. Teknoloji ve diğer alanlar arasındaki çeşitli ilişkileri fark eder. 3. Teknolojik sistemlerin çoğunlukla birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğuna dair örnekler verir. 4. Bir ortam için geliştirilen ürün, sistem ve çevrenin, farklı bir ortama da uyarlanabildiğini fark eder. Yöntem ve Teknikler: 1. Büyük grup tartışması 2. Film izleme 3. Soru/Cevap Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Bilgisayarları açın ve portaldaki Etkinlikler sayfasına giriş yapın. Etkinlikteki tüm çocukların ve gönüllülerin Etkinlikler sayfasına kendi kullanıcı hesapları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Hedeften haberdar etme: Çocuklara Bugün, teknolojinin diğer alanlarla ilişkisini ve teknolojik sistemlerin birbirleri ile olan ilişkilerini inceleyeceğiz diyerek hedeften haberdar edin. Tahtaya 0 dan 9 a kadar rakamlar yazılır ve çocuklara bunların ne olduğunu sorun. Rakamlar doğru cevabının arkasından sayıların temelde hangi bilim dalının kapsamında olduğunu (ya da rakamları hangi amaçla kullandığımız) sorun. Matematik cevabından sonra Rakamları sadece matematikte mi kullanıyoruz? sorusu yöneltilir. Eğer cevap veremezlerse aşağıdaki soruları sorun: Siz söyleyin * Ateşimizin olup olmadığına neye bakarak karar veririz? * Boyumuzu ya da kilomuzu belirtmek için ne kullanırız? * Saati söylemek ve yazmak için ne kullanırız? Çocuklara rakam fikrinin ve rakamlarla işlem yapabilme becerisinin teknoloji dâhil pek çok alanda işe yaradığının altı çizilir. Film: Fikir Tek, Araç Çok (TS: 5 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemeleri sağlanır. (Olanak varsa film toplu olarak projeksiyondan izlenmelidir.) Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak devam etmelerini sağlayın. Çocuklarla tekerlek (dönme) teknolojisinin kullanıldığı yerlerle ilgili verdikleri örnekler hakkında tartışın. Tartışmanın sonunda, aşağıdaki soruyu sorun: Siz Söyleyin İzlediğimiz bu filmin sonunda ne öğrendiniz? Tartışma sonucunda tıpkı etkinliğin başında verilen rakam örneğinde olduğu gibi, farklı alanlarda üretilen ya da kullanılan fikirlerin yeni teknolojiler için çalışılırken de kullanılabileceğinin altını çizin. Dikkat! Bu filmin, çocukların seviyesi dikkate alınarak gerek duyulursa hızlı bir şekilde izlenmesi sağlanmalıdır. Eğer çocukların bilgi düzeyi yüksekse bu film atlanıp sıradaki çalışmadan devam edilmelidir. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 47

49 Tartışma (TS: 5 ) Çocukları ikili gruplara ayırın ve aşağıdaki yönergeyi verin: Siz söyleyin Şimdi sizlere bir nesne adı söyleyeceğim. Bu nesneyi ve nesnedeki fikri kullanarak geliştirilmiş her tür teknolojik araç ya da cihazı bularak bir dakika içinde listelemenizi istiyorum. Unutmayın sadece nesneyi değil bu nesnenin geliştirilmesine yol açan fikri de dikkate alacaksınız. Tıpkı tekerlek ve dönme örneğinde olduğu gibi. Şimdi nesneyi söylüyorum, hazır mısınız? Nesnemiz: Bıçak. Süre dolduğunda 2 li gruplardan buldukları nesnelerin adını okumalarını isteyin ve en çok doğru örnek bulan grubu hep birlikte alkışlayın. Film: Mikrodenetleyiciler (TS: 10 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. (Olanak varsa film toplu olarak projeksiyondan izlenmelidir.) Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak devam etmelerini sağlayın. Sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin İzlediğimiz bu filmin sonunda ne öğrendiniz? * Çocukların bilgisayarın hesap makinelerinden farkını bulmalarında yardımcı olurken biçimsel özellikleri üzerinde fazla durmalarına izin vermeyin. * Hesap makinelerinde ne kadar gelişmiş olursa olsun- üretim sırasında belirlenmiş işlemlerin dışına (dört işlem, karekök alma, vb.) çıkılamadığının, buna karşılık bilgisayarlara kullanıcı ne isterse o işi yapacak programların geliştirildiği ve bilgisayara yüklenebildiği noktasına ulaşacak şekilde çocukları yönlendirin. Aynı cihazın farklı ihtiyaçlara cevap verme esnekliğine sahip olduğunun altını çizin. * Çocuklardan gelebilecek mikrodenetleyicili cihaz örnekleri: cep telefonu (SIM kart), uçak (otomatik pilot), otomatik çamaşır makinesi, sıcaklık ayarlı buzdolabı, otomatik yön bulma sistemleri, akıllı asansörler, vb. Dikkat! Elektrikli su ısıtıcı gibi bazı örnekler kabul edilemez, çünkü bu ısıtıcı suyu her zaman 100 dereceye getirmektedir. Tartışma (TS: 10 ) Çocukların, filmde yer alan akıllı ev uygulaması örneğini tekrar hatırlamalarını isteyin ve aşağıdaki yönergeyi verin. (ihtiyaç duyan çocuklar filmi tekrar inceleyebilirler): Siz söyleyin * Bu akıllı evin işleyişinde hangi teknolojiler birbirleri ile etkileşim içindedir? * Bu teknolojilerin bir arada kullanılmasındaki temel amaç nedir? * Evde aydınlatma, ısıtma, sulama gibi teknolojiler bir arada kullanılmakta, ayrıca uzaktan kumanda, alarm gibi bazı teknolojiler de devreye girmektedir. * Bu teknolojilerin kullanılmasındaki temel amaç evde yaşayanların yaşam kalitelerini arttırmaktır. Çocuklara eğitim alırken hangi teknolojileri kullandıklarını sorun. Çocuklara oyun oynarken hangi teknolojileri kullandıklarını sorun. Çocuklara uzaktaki insanlarla iletişim kurmak için hangi teknolojileri kullandıklarını sorun. Tartışma, teknolojinin farklı pek çok alanla ilişkisi olduğu ana fikrine bağlayarak tamamlayın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 48

50 Oyun: Hava Hokeyi (TS: 5 ) Kazanım: Teknoloji alanında çalışmak için diğer alanlarda kullanılanlara benzer fikir ve beceriler kullanıldığını fark eder. Çocuklara Oyunlar bölümünden bu oyunu açmalarını ve oynamalarını söyleyin. Çocuklar oyunu bir süre oynadıktan sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin Oynadığınız bu oyunun sonunda ne öğrendiniz? Hava Hokeyi: Teknoloji alanında geliştirilen farklı araçlarda benzer fikirlerin kullanıldığını biliyorum. Örneğin, hem saatte hem de el mikserinde çark kullanılır. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Etkinlik saatini, bir teknoloji üzerinde çalışırken başka alanlardaki fikir ve becerileri kullanmak mümkün olabilir mesajı ile kapatın. 2.. ETTKİ İNLLİ İK SAATTİ İ Kazanım 1. Herkesin bir problem için çözüm tasarlayabildiğini fark eder. 2. Tasarımın yaratıcı bir süreç olduğunu fark eder. 3. Tasarım sürecinin problemlere pratik çözümler üretilmesini içeren amaçlı, yöntemsel bir süreç olduğunu fark eder. 4. Tasarım sürecinin gerçekleştirilmesi için ürünün veya sistemin olması istenen özellikleri, parçaları ve sınırlılıkları hakkında bilgi sahibi olur. 5. Tasarımın, kullanışlı ürünler ve sistemlerin oluşturulmasına yol açan yaratıcı bir planlama süreci olduğunu anlar. 6. Mükemmel bir tasarım olmadığını fark eder. Yöntem ve Teknikler: 1. Büyük grup tartışması 2. Araştırma 3. Bireysel çalışma Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Hedeften haberdar etme: Çocuklara aradan önce tartıştıkları bıçak örneği ve önceki haftaki etkinlikte kullandıkları limon sıkacağı hatırlatılarak, bir fikirden yola çıkarak yeni fikirlere ulaşmak için mutlaka olması gereken bir özellik söylemelerini isteyin. Yaratıcılık cevabının gelmesini bekleyin. Basit Buluşlar (TS: 10 ) Çocukların İnternete girmeleri ve arama motorunu açmalarını sağlayın. Çocuklara aşağıdaki yönergeyi verin: Hadi Yapalım Çocuklar, şimdi arama motorunda komik buluşlar, ilginç buluşlar, basit buluşlar, komik icatlar, ilginç icatlar, basit icatlar gibi anahtar sözcükleri kullanarak görseller arayacaksınız. Yalnız hiç kimse yanındaki arkadaşları ile aynı anahtar sözcükleri kullanmasın. Gelen sonuç sayfalarını incelemeniz için size 3 dakika veriyorum. İncelerken en TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 49

51 beğendiğiniz 3 tanesini seçin ve o sayfaları açık bırakın. Bunun için arama sonuçlarının üzerine gelip sağ tıklayarak yeni pencerede aç seçeneğini tıklayın ki sayfayı beğenirseniz geri dönüp tekrar açmakla uğraşmanız gerekmesin. Hadi bakalım süre başladı! Üç dakikanın sonunda her çocuğa en beğendiği 3 icat ve sebebinin ne olduğunu söylemeleri için söz hakkı verin. Eğer çocuğun en beğendiği icat diğer bir arkadaşı tarafından söylenmişse, 2. ya da 3. tercihini açıklamasını sağlayın. Tartışalım (TS: 5 ) Çocuklara aşağıdaki soruları yöneltin ve cevapları birlikte tartışın: Siz söyleyin * Bu icatları yapanların hepsi de bilim insanları mıdır, ne dersiniz? * Peki, bu kişileri bu tasarımları yapmaya yönelten ne olmuş olabilir? (bir problemi çözme ihtiyacı) * Ne dersiniz, onlardan başka kimse bu ihtiyacı hissetmemiş olabilir mi? * O halde bu kişileri, bu tasarımları ortaya koymayan diğerlerinden ayıran özellik ne olabilir? (yaratıcılık) * Peki, bu buluşları ortaya koyan kişiler tasarımlarını oluşturma sürecinde rastgele denemeler yapmış olabilirler mi? * Hayır diyorsanız, ne yapmışlardır bu tasarımları geliştirirken? (sorunu düşünme, çözüm için gerekli olanı ortaya koyma, bunun için elde bulunanları nasıl değiştireceğini ya da yeni ne katabileceğini planlama Tartışmayı tasarım süreci, problemlere pratik çözümler üretilmesini içeren amacıyla kullanışlı ürünler ve sistemlerin oluşturulmasına yol açan, yaratıcı bir planlama sürecidir mesajı ile tamamlayın. Tasarlayalım (TS: 20 ) Çocuklara aşağıdaki yönergeyi vermeden önce Keşke diye bir şey olsaydı. ve Neyi değiştirirsem daha işe yarar hale gelir? cümlelerini tahtaya yazın: Siz söyleyin * Okulda, evde, oyun oynadığınız ortamlarda ya da vakit geçirdiğiniz başka mekanlarda sizi rahatsız eden, işinizi zorlaştıran, Keşke diye bir şey olsaydı dediğiniz bir durum, araç ya da eşya düşünün. Veya Neyi değiştirirsem daha işe yarar hale gelir? cümlesine cevap arayın. Çocuklara düşünmeleri için zaman verilir ve düşündükleri çözümün kağıt kalem kullanarak tasarımını yapmalarını isteyin. Her çocuğa ürettiği fikri ve geliştirdiği tasarımı tüm arkadaşlarına sunma imkânı tanıyın. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. Etkinlikler sayfasındaki Değerlendiriyorum bölümünde değerlendirme formu bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer değerlendirme formu varsa çocukları değerlendirme formlarını doldurmaları için yönlendirin. Sizler de değerlendirme formlarını doldurun. Çocuklardan bilgisayarlarını kurallara uygun şekilde kapatmalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 50

52 10.. HAFTA BİR ARAÇ GEELLİ İŞŞTTİ İRİYORUM 1.. ETTKİ İNLLİ İK SAATTİ İ Kazanım 1. Tasarım sürecinin problemlere pratik çözümler üretilmesini içeren amaçlı, yöntemsel bir süreç olduğunu bilir. 2. Kriterler ve kısıtların tasarımın gerekliliklerini oluşturduğunu bilir. Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Yöntem ve Teknikler: 1. Araştırma 2. Oyun tabanlı öğrenme 3. Tartışma Bilgisayarları açın ve portaldaki Etkinlikler sayfasına giriş yapın. Etkinlikteki tüm çocukların ve gönüllülerin Etkinlikler sayfasına kendi kullanıcı hesapları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Hedeften haberdar etme: Çocuklara bir önceki etkinlikte ihtiyaç duydukları bir nesne tasarladıklarını hatırlatın. Bugün de yine tasarım konusunda çalışmaya devam edeceklerini duyurun. Araştırıyorum (TS: 15 ) Çocukların İnterneti açarak adresine girmelerini ve Çizimler menüsü altında yer alan farklı başlıklardaki çizimleri incelemelerini isteyin. Bu adresteki çizimleri incelemeyi bitiren çocuklardan, Google arama motoruna girmelerini ve Zihni Sinir anahtar sözcüklerini tırnak içinde bir arada kullanarak görselde arama yapmalarını ve gelen farklı çizimleri incelemelerini isteyin. Tartışma (TS: 10 ) Çocuklardan bu kez Google arama motoruna Zihni Sinir anahtar sözcüğü ile birlikte eldiven sözcüğünü de girerek görselde arama yapmalarını ve gelen eldiven tasarımı resimlerini incelemelerini isteyin. Yine Google arama motorunu kullanarak bu kez de kapaklı eldiven anahtar sözcüğünü kullanarak görselde arama yapmalarını ve gelen eldiven tasarımı resimlerini incelemelerini isteyin. Resmini buldukları bu iki farklı eldiven tasarımının farklı noktalarının ve ortak noktalarının neler olduğunu tartışın. Bu eldivenlerin ortaya çıkmasındaki ana sebebin ne tür bir ihtiyaç olduğunu tartışın. Zihni Sinir in eldiven tasarımı için çocukların bulabileceği resimlere örnek, aşağıdaki ilk resimdir. Kapaklı eldiven tasarımı içinse ikinci resimdir. Çocuklara Porof.Zihni Sinir in aslında İrfan Sayar adında bir karikatürist/sanatçı olduğu bilgisi verildikten sonra, bu sanatçının çevresinde yaşanan her türlü günlük probleme çözüm üreten yüzlerce karikatürü olduğunu, ancak kendisinin kağıt üzerindeki bu tasarımlarının ve fikirlerinin kapaklı eldivende olduğu gibi zaman zaman gerçek hayatta da üretildiğini aktarın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 51

53 Çocuklara bu tür pratik çözümleri üretmenin kısa sürede gerçekleştirilebilecek bir iş olup olmadığı sorusunu yöneltin ve cevapları tartışın. Konuyu çözüm istenilen problemin özelliğine ve bazen de var olan kısıtlamalara göre tasarımın ortaya çıkacağı ifade ederek kapatın. Şimdi basit bir tasarım üzerinde kafa yormalarının istendiği bunun için de bir oyun oynayacaklarını duyurun. Oyun: Kibritler (TS: 10 ) Kazanım: Kriterler ve kısıtların tasarımın gerekliliklerini oluşturduğunu bilir. Çocuklara Oyunlar bölümünden bu oyunu açmalarını ve oynamalarını söyleyin. Çocuklar oyunu bir süre oynadıktan sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin Oynadığınız bu oyunun sonunda ne öğrendiniz? Kibritler: Bir tasarım yaparken bazı kriterlerin ve kısıtların olduğunu biliyorum. Bazı kriterlere ve kısıtlara uyularak bir tasarımın gerçekleştirilebileceğini biliyorum. 1. Kibritler oyunu: 2. Kibritler oyunu: TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 52

54 3. Kibritler oyunu: 4. Kibritler oyunu: Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Etkinlik saatini Tasarım sorunu belirleme ile başlayan ve uzun süre üzerinde düşünmeyi gerektiren bir süreçtir mesajı ile sonlandırın. 2.. ETTKİ İNLLİ İK SAATTİ İ Kazanım 1. İnsanların ihtiyaçları ve istekleri konusunda beyin fırtınası yapar ve bu problemlerin içerisinde tasarım süreciyle çözülebilecek olanları belirler. 2. Teknoloji ile çözülebilecek günlük yaşam sorunlarını tespit eder. Aynı zamanda bu problemlerin çözümü için fikir üretir ve gereklilikleri belirler. 3. Tasarım sürecinin, olası sonuçların görsel olarak paylaşılmasını ve bu sonuçlar içerisinden en iyi olanının seçilmesini içerdiğini fark eder. 4. Mükemmel bir tasarımın olmadığını fark eder. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 53

55 5. Tasarım sürecinin gerçekleştirilmesi için ürünün veya sistemin olması istenen özellikleri, parçaları ve sınırlılıkları hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğinin farkında olur. Yöntem ve Teknikler: 1. Büyük grup tartışması 2. Beyin fırtınası Etkinlik Öncesi Hazırlık Gönüllü, arama motorunda "boot scraper" (çamur demiri) anahtar sözcüğünü kullanarak bununla ilgili resim dosyalarını etkinlikten önce incelemelidir. İnsanlar yurt dışında binaların girişlerine yerleştirilen bu demirleri kullanarak ayakkabılarındaki çamurları dışarıda bırakabiliyorlar. Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Hedeften haberdar etme: Çocuklara şimdi bir tasarım için birlikte çalışacaklarını duyurun Beyin Fırtınası (TS: 20 ) Çocuklara aşağıdaki yönergeyi verin: Siz söyleyin Yağışlı havalarda yaşanan sıkıntılardan bir tanesi de yolların çamur olmasıdır. Bu çamurlar ayakkabılarımıza yapışarak girip çıktığımız okul gibi, TEGV Etkinlik Noktası gibi binalarda yerlerin kirlenmesine yol açıyor. Bu durum hem sağlığımız açısından hem de temizliğe harcanan para düşünüldüğünde ekonomik açıdan rahatsız edicidir. Şimdi hep birlikte binalara giren insanların ayakkabılarındaki çamurdan kolayca ve ellerini kirletmeden kurtulmalarını sağlayacak bir çözüm üretelim / tasarlayalım. Çocuklar beyin fırtınası tekniği ile bu sorunu gidermek için en uygun çözümün ne olabileceği konusunda hep birlikte çözüm üretirler. Beyin fırtınası tekniği, çocukların fikirlerini yapışkanlı kağıtlara yazmaları ve tahtaya yapıştırmaları, daha sonra hep birlikte bu fikirlerin hangisinin daha uygun olacağına karar vermeleri şeklinde yapılmalıdır. * Paspas bir çözüm olarak kabul edilmemelidir (kısa sürede kirlenmesi ve temizliğinin çok zor olması sebebiyle) * Eğer hiçbir yaratıcı çözüm önerisi gelmezse çocuklar "boot scraper (çamur demiri)" resimlerindeki gibi çamur demiri fikrine doğru yönlendirilebilirler. Ancak öncesinde çocuklara kendi özgün çözümlerine ulaşabilmeleri için azami süre tanınmalıdır. Üretilen çözümle ilgili tasarımı, isteyen çocuk(lar) tarafından tahtaya çizilerek herkesin görmesi sağlayın. Bu tasarımının olabilecek en mükemmel çözüm olup olmadığını tartışın. Tasarımı daha iyiye götürmek için neler yapılabileceğini tartışın. Uygun görülen değişiklikler yaparak tasarımın son haline onay verin. Neler Lazım? (TS: 15 ) Çocuklarla aşağıdaki sorulara cevap arayın: Siz söyleyin * Bu tasarımı gerçeğe dökebilmek için ne tür malzeme(ler)e ihtiyacımız var? * Bu malzeme(ler)in kullanılmasının getireceği zorluklar, kısıtlar neler olabilir? * Bu kısıtları aşmak mümkün müdür? * Eğer cevap evetse nasıl? * Eğer cevap hayırsa alternatif olarak neler düşünülebilir? Tartışmayı Tasarım sürecinin gerçekleştirilmesi için ürünün veya sistemin olması istenen özellikleri, parçaları ve sınırlılıkları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. mesajı ile tamamlayın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 54

56 Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. Etkinlikler sayfasındaki Değerlendiriyorum bölümünde değerlendirme formu bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer değerlendirme formu varsa çocukları değerlendirme formlarını doldurmaları için yönlendirin. Sizler de değerlendirme formlarını doldurun. Çocuklardan bilgisayarlarını kurallara uygun şekilde kapatmalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 55

57 11.. HAFTA YEENİ İDEEN KULLLLANI ILLABİ İLLİ İR 1.. ETTKİ İNLLİ İK SAATTİ İ Kazanım 1. Atıkların, çevreye zarar vermemesi için uygun bir şekilde geri dönüştürülmesi veya atılması gerektiğini bilir. 2. Teknolojinin kullanımının çevreyi olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilediğinin farkına varır. 3. Teknolojinin atıkların dönüştürülmesinde kullanabildiğine örnekler verir. Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Yöntem ve Teknikler: 1. Araştırma 2. Tartışma Bilgisayarları açın ve portaldaki Etkinlikler sayfasına giriş yapın. Etkinlikteki tüm çocukların ve gönüllülerin Etkinlikler sayfasına kendi kullanıcı hesapları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Hedeften haberdar etme: Çocuklara geri dönüşüm kavramını duyup duymadıkları sorusu yöneltilir. Bu etkinlikte bu kavramla ilgili bilgilerini genişleteceklerini duyurun. İnternet: Araştırıyorum (TS: 20 ) Çocukların İnterneti açarak Google arama motoruna girerek geri dönüşüm anahtar sözcüğünü yazmalarını isteyin. Çıkan siteleri inceleyerek geri dönüşüm kavramının tanımını yapmalarını isteyin. Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile kazandırılmasıdır. Çocukları tekrar Google arama motoruna yönlendirin ve geri dönüştürülebilen maddeler anahtar sözcüklerini kullanarak gelen sonuçları incelemelerini isteyin. Çocukların okuduklarından yola çıkılarak, hangi maddelerin geri dönüştürülebileceğini söylemelerini isteyin. Gelen cevapları tahtaya yazın. Çocuklara aşağıdaki soruları yöneltin ve cevapları hep birlikte tartışın: Siz söyleyin * Sizce neden bu maddeler geri dönüştürülüyor? * Kağıt geri dönüştürülmezse ne gibi sonuçlarla karşılaşabiliriz? * Plastik geri dönüştürülmezse ne gibi sonuçlarla karşılaşabiliriz? Soruların cevaplarında aşağıdaki noktaların vurgulanmasına dikkat ediniz. * Kağıt geri dönüştürülmezse, kağıdın yapımı için gerekli olan ağaçlar kesilmeye devam edilir ve ormanların azalmasının yaratacağı ekolojik sistem üzerindeki olumsuzlukları gündeme gelir. * Plastik geri dönüştürülmediğinde ise, plastik doğa tarafından yok edilemeyen bir madde olduğu için çevreye olumsuz şekilde etkiler. Ne Yapabiliriz? (TS: 15 ) Çocuklardan her gün okulda, evde, sokakta iken çöpe neler attıkları ile ilgili birer örnek vermelerini isteyin. Her çocuk verdiği örneğin ardından bu atığın geri dönüşebilir olup olmadığını söylemelidir. Tüm çocuklara söz hakkı tanıdıktan sonra aslında çöp diye attığımız atıkların çok önemli bir kısmının geri dönüştürülebilir olduğu vurgulayın. Ancak bunun için bu tür farklı atıkların ayrı ayrı toplanması ve geri dönüşüm için gerekli yerlere gönderilmesi gerektiğinin altını çizin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 56

58 Çocuklardan, Google arama motoruna geri dönüşüm metotları anahtar sözcüğünü yazarak araştırma yapmalarını isteyin. Okudukları geri dönüştürme metotlarında ne gibi teknolojiler kullanıldığına dair örnekler vermelerini isteyin. Yeterince örnek verildikten sonra, teknolojinin yarattığı sorunları aşmak ya da ortadan kaldırmak için yine teknolojiye gereksinim duyulduğu nun altını çizin. Bulunulan il / ilçede geri dönüşüme yönelik teknolojilerin var olup olmadığını sorun. Eğer varsa hangi teknolojiler olduğunu tartışın. Eğer yoksa bu teknolojilere yerleşim yerinin ne boyutta ve neden ihtiyaç duyduğunu çocuklarla tartışın. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. 2.. ETTKİ İNLLİ İK SAATTİ İ Kazanım 1. Teknolojik sistemler tarafından üretilen atıkların yönetilmesinin önemli bir sosyal konu olduğunun farkına varır. 2. Teknolojinin gelişimi ve kullanımı için alınan kararların genellikle birbiriyle çelişki içerisinde olan çevresel ve ekonomik kaygıları beraberinde getirdiğine örnek verir. Yöntem ve Teknikler: 1. Büyük grup tartışması 2. Oyun Tabanlı Öğrenme Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Hedeften haberdar etme: Çocuklara, Şimdi, iki gruba ayrılacaksınız ve size söyleyeceğim konuda her iki grup karşı tarafı kendi fikirlerinin doğruluğu konusunda ikna etmeye çalışacak. deyin. Hangimiz Haklı? (TS: 25 ) Eğitimin gerçekleştiği il ya da ilçede şimdiye kadar var olmayan yeni bir teknolojinin hayata geçirilmesi ile ilgili aşağıdaki senaryoyu çocuklarla paylaşın: Siz söyleyin İlimize / ilçemize yeni bir havaalanı yapılacağı haberini aldık bugün. Bu yeni teknolojinin memleketimize getireceği kazançlar YA DA yaratacağı bazı olumsuzluklar olabilir. Şimdi sizlerden iki gruba ayrılmanızı istiyorum. Gruplardan bir tanesi bu yeni teknolojinin memleketimize ve bizlere ne gibi kazançlar sağlayacağını, diğer taraf ise ne gibi istenmeyen sonuçlar yaratabileceğini düşünsün. Şimdi 10 dakika kendi aranızda durumu gözden geçirin, fikirlerinizi grup arkadaşlarınızla paylaşın, farklı bakış açıları geliştirmeye çalışın. Süre sonunda iki grubun elde ettikleri sonuçları gözden geçireceğiz. Alternatifler: * yeni bir elektrik santrali (eğer şehir nehir kıyısında ise hidroelektrik, değilse termik) * yeni bir kimyasal madde fabrikası * kasabaya ulaşım süresini kısaltacak ancak ormanın içinden geçen yeni bir karayolu * yerel kaynak suyuna kurulan yeni bir su şişeleme fabrikası Gruplara ön hazırlık için 10 dk süre verin. Çocuklara gruplarının üstlendiği rol doğrultusunda yeni teknolojinin olumlu ya da olumsuz yanlarını ortaya koymaya çalışmalarını söyleyin. İnternetten araştırma yapabilirler. Bu süreçte her iki gruba da destek verin ve -eğer çocuklardan gelmiyorsa- küçük ipuçları vererek yeni fikirler TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 57

59 üretmelerine yönelik destek verin. Sürenin sonunda çocukları bilgilendirin ve şimdi her iki grubun da karşı tarafı ve sizi ikna etmesi için 5 er dakikası olduğunu söyleyin. Hangi grubun ilk olarak başlayacağına kura ile karar verin. Tahtayı düşey bir çizgiyle ikiye bölün. İki ayrı başlığı tahtaya yazın: EVET diyorum, çünkü ve HAYIR diyorum, çünkü Bir grup konu ile ilgili görüşlerini açıklarken diğer grup kendi görüşünü savunmaya kalkmamalıdır. Sadece karşı tarafın ortaya koyduğu fikirlerin geçerliliği hakkında görüş bildirmeli/tartışmalıdır. Her iki tarafın savunduğu temel fikirleri ilgili sütuna maddeler halinde yazın. Gruptaki çocukların her birinin tartışmaya katılması ve fikirlerini beyan etmesi konusunda azami derecede destekleyici olun. Her iki grup da görüşlerini açıkladıktan sonra tahtadaki olumlu ve olumsuz maddeleri tekrar gözden geçirin ve aşağıdaki soruyu yöneltin: Siz söyleyin Bu maddelerin hangileri ekonomi (yani para ile ilgili) hangileri çevre kirliliği ile ilgili sizce? Tartışmayı, Teknolojinin gelişimi ve kullanımı için alınan kararlar genellikle birbiriyle çelişki içerisinde olan çevresel ve ekonomik kaygıları beraberinde getirir. mesajı ile tamamlayın. Oyun: Atıkları Yönet (TS: 5 ) Kazanım: Teknolojik sistemler tarafından üretilen atıkların yönetilmesinin önemli bir sosyal konu olduğunun farkına varır. Çocuklara Oyunlar bölümünden aşağıdaki oyunu oynamalarını söyleyin. Oyun: Araba Yarışı (TS: 5 ) Kazanım: Teknolojik sistemler tarafından üretilen atıkların yönetilmesinin önemli bir sosyal konu olduğunun farkına varır. Çocuklara Oyunlar bölümünden aşağıdaki oyunu oynamalarını söyleyin. Çocuklar oyunları bir süre oynadıktan sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin Oynadığınız bu oyunların sonunda ne öğrendiniz? Atıkları Yönet ve Araba Yarışı: Teknolojik sistemlerin bazı atıklar da ürettiğini biliyorum. Üretilen atıkların yönetilmesinin sosyal bir konu olduğunu biliyorum. Örneğin, atıklar düzgün bir şekilde yönetilmezse dünyamız yaşanabilecek bir yer olamaz. Üretilen atıkların çevreye zarar verdiğini biliyorum. Çevreye zarar vermeyen teknolojik ürünlerin de üretilebildiğini biliyorum. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. Etkinlikler sayfasındaki Değerlendiriyorum bölümünde değerlendirme formu bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer değerlendirme formu varsa çocukları değerlendirme formlarını doldurmaları için yönlendirin. Sizler de değerlendirme formlarını doldurun. Çocuklardan bilgisayarlarını kurallara uygun şekilde kapatmalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 58

60 12.. HAFTA BİLLGİ İNİN KAYNAĞII 1.. ETTKİ İNLLİ İK SAATTİ İ Kazanım 1. Günlük sembolleri tanır ve kullanır. 2. Sayılar ve sözcükler gibi yaygın sembolleri anahtar fikirleri paylaşmak için kullanır. 3. Harfler, karakterler, simgeler ve işaretlerin fikirleri, nicelikleri ve operasyonları ifade etmekte kullanılan semboller olduğunu bilir. Yöntem ve Teknikler: 1. Araştırma 2. Tartışma Etkinlik Öncesi Hazırlık Etkinlikten önce, aşağıdaki metni bir kağıda çıktı olarak alın ve her bir satırı ayrı ayrı kesin. Bu metin, aşağıdaki büyük harflerle yazılmış metnin Wingdings yazı karakteri ile yazılmış şeklidir: İSTANBULU DİNLİYORUM GÖZLERİM KAPALI ÖNCE HAFİFTEN BİR RÜZGAR ESİYOR YAVAŞ YAVAŞ SALLANIYOR YAPRAKLAR AĞAÇLARDA UZAKLARDA ÇOK UZAKLARDA SUCULARIN HİÇ DURMAYAN ÇINGIRAKLARI KUŞLAR GEÇİYOR DERKEN YÜKSEKLERDEN SÜRÜ SÜRÜ ÇIĞLIK ÇIĞLIK AĞLAR ÇEKİLİYOR DALYANLARDA BİR KADININ SUYA DEĞİYOR AYAKLARI (Orhan Veli Kanık) TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 59

61 Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Bilgisayarları açın ve portaldaki Etkinlikler sayfasına giriş yapın. Etkinlikteki tüm çocukların ve gönüllülerin Etkinlikler sayfasına kendi kullanıcı hesapları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Hedeften haberdar etme: Çocuklara bugüne kadar sahip oldukları bilgileri nerelerden elde ettikleri sorularak, farklı cevapları alın. (Verecekleri cevaplar arasında muhtemelen dersler, kitaplar, okul, büyükler/yetişkinler, televizyon, bilgisayar gibi cevaplar gelecektir). Bu etkinliğin sonunda bilgi edinmek için başka kaynaklar da olduğunu keşfedeceklerini duyurun. İpuçları Neler? (TS: 5 ) Kütüphane: Fotoğraflar Çocukları 2 li gruplara ayırın. Çocukların Kütüphane bölümündeki Resimler menüsünden Fotoğraf-1, Fotoğraf-2 ve Fotoğraf-3 adlı resim dosyalarını bireysel olarak açıp grup arkadaşları ile birlikte incelemelerini isteyin. Gruplara inceledikleri resimlerden ne tür bilgilere ulaştıklarını yazmalarını isteyin. Fotoğrafına göre farklı sorular sorulabilir. * Mevsim nedir? * Burası neresi/bu insanlar nerede olabilir? * Sevinçli bir ortam mı, üzüntülü bir ortam mı? vb. 2-3 grubun ulaştığı bilgiyi tüm arkadaşları ile paylaşmasını sağlayın. Çocuklarla etraflarında gördükleri görüntüler ve duydukları seslerden yola çıkarak bilgiye ulaşmanın mümkün olup olmadığı hakkında tartışın. Tartışma, bilgiye ulaşmak için basılı materyaller (kitaplar), dersler, vb. yöntemlerin dışında da pek çok imkân olabileceği, bunun için önemli bir şartın dikkatini vermek ve detaylara önem vermek olduğunu vurgulayarak tamamlayın. Sembolleri Anlamak-1 (TS: 10 ) Kütüphane: Semboller Uluslararası sembolleri (trafik, tuvalet, spor, TV programlarını izleme vb.) içeren, Kütüphane bölümündeki Resimler menüsünden Sembol-1, Sembol-2, Sembol-3 ve Sembol-4 adlı resim dosyalarını açarak tek tek yansıtın. (Projeksiyon yoksa çocuklar kendi ekranlarından bakacak.) Bu uluslararası sembollerin her birinin anlamına yönelik sırayla hep birlikte tartışma yapın. Sembollerin de birer bilgi kaynağı olduğunu vurgulayın. Aşağıda, bu sembollerin isimlerinin yazılı olduğu resimler bulunmaktadır. Çocukların incelediği sembollerde sadece resimler bulunmaktadır. Sembollerin ne olduğunu kontrol etmek için aşağıdaki resimlere bakabilirsiniz; çocukların bu sembollerin ne olduğunu kendilerinin bulması gerekmektedir! TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 60

62 Sembolleri Anlamak -2 (TS: 10 ) Çocukları 2 li gruplara ayırın, her gruba etkinlik öncesi hazırlanıp kesilen kağıt parçalarından birini verin ve ellerindeki kağıtta ne yazdığını anlayıp anlamadıklarını sorun. Şimdi yapacakları çalışma ile bu cümlelerin anlamını çözeceklerini söyleyin. Çocukların Portal penceresini simge durumuna küçültüp bilgisayarlarından Kelime İşlemci Programı nı (Word) açmalarını isteyin. Çocuklardan Word programında 5x6 lık bir tablo hazırlayarak içine aşağıdaki soldaki şekilde görüldüğü gibi (bu tabloyu tahtaya çizerek çocuklara nasıl bir tablo çizeceklerini görmelerini sağlayın), İngiliz alfabesinde yer alan ve tüm klavyelerde standart olan (büyük) harfleri girmeleri istenir. Harfleri yazarken kullanılan yazı tipi, Times New Roman, Tahoma, Verdana gibi standart bir yazı tipi olmalıdır. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 61

63 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U X V W Y Z Gerekirse tablo çizmeye yardım edin. Çocukların geneli bilmiyorsa, adım adım çocuklarla birlikte çizin. Çocuklara tabloyu seçmeleri ve bir kopyasını sayfanın altına yapıştırmalarını söyleyin. Tabloyu seçme ve kopyalama-yapıştırma işlemini çocuklarla birlikte adım adım yapın. Elde ettikleri tabloyu seçmelerini ve Biçimlendirme menüsü yardımıyla tablonun yazı tipini Wingdings olarak değiştirmelerini isteyin. (Böylece, yukarıdaki sağdaki tablo elde edilecektir.) Çocuklardan bu karakterleri incelemelerini isteyin. İlk tablo ile ikinci tablodaki harflerin birbirlerinin karşılığı olduğunu belirtin. Gönüllü tarafından dağıtılmış olan kağıtlarında yer alan sembollerden oluşan cümlenin, İngiliz alfabesindeki harflerin olduğu ilk tablodaki harf karşılıklarını bulmalarını ve kağıtlarında ne yazdığını şimdi bulmalarını isteyin. Her bir gruptan cevap alındıktan sonra, alfabemizde yer almayan semboller (harfler) bulunduğu için kağıtlarında yazılanların anlaşılmaz olmasının normal olduğu söyleyin. Ancak, bize anlamlı gelen harflere (sembollere) dönüştürdüğümüzde bu yazıların anlamlı hale geldiğini belirtin. Anlam veremedikleri sembollerin üzerinde tartışın. Belki başka bir dilde bu sembollerin bir anlamı olabileceğini vurgulayın. Alfabemizde yer alan harflerin bizler için anlamlı semboller olduğunu vurgulayın. Onlar da Sembol mü? (TS: 10) Çocuklara rakamların sembol olup olmadığı sorularak tartışmalarını isteyin. Hayatın her alanında birden çok olan her şeyin âdetini, miktarını bildirmek üzere sayılar kullanılır. On sekiz çocuk, yüz kilo ağırlık, yirmi yedi metre, bin tane kitap, vb. Bu sayıları kullanışlı şekilde ifade edebilmek için ise rakam adı verilen semboller kullanılır. Eskiden kullanılan Romen rakamları yerine günümüzde 0, 1, 2,, 9 rakamları kullanılmakta ve sayılar bu rakamlar kullanılarak gösterilmektedir. Çocuklara hatırlatma olarak bir adet için 1 ya da I (Romen rakamı), beş adet için 5 ya da V (Romen rakamı) rakamlarının kullanılabileceğini ifade edin. Tartışma sonunda rakamların herhangi bir grup nesnenin miktarını/çokluğunu yazılı olarak ifade etmeye yarayan semboller olduğu noktasına varılmalıdır. Çocuklardan aynı mantığı yürüterek harflerin sembol olup olmadığını söylemelerini isteyin. Harflerin insanların konuşurken kullandıkları belirli seslerin karşılığı olan semboller olduklarını ve gerek seslerin gerekse karşılık olan harflerin dilden dile, kültürden kültüre değişebileceğini söyleyin. Bu konuda örnek olarak farklı alfabeler (Rus, Arap, Yunan, Çin) verin. Çocuklara, etkinlik odasında yer alan masayı işaretle gösterin ve adını söylemelerini isteyin. Çocukların masa cevaplarına karşılık olarak tüm dünyada herkesin bu eşyaya bu ismi verip vermediği sorusunu yöneltin. Çocuklara masa kelimesinin başka dillerdeki karşılıklarını bilip bilmediklerini sorun ve varsa örnekleri alın (çocuklardan cevap gelmezse, gönüllü İngilizcede masa anlamına gelen table (okunuşu: teybıl) kelimesi örnek olarak verilebilir.). TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 62

64 Sözcüklerin nesneleri, duyguları, fikirleri, düşünceleri temsil eden, duyduğumuzda o şeyi çağrıştırmaya yarayan semboller olduğunu ve dilden dile değiştiğini vurgulayın. Alfabemizde yer alan harflerin de aslında birer sembol olduğunu ancak bizler için anlamlı semboller olduğunu vurgulanır. Çocukların akıllarına bizim için anlamlı olan başka sembollerin gelip gelmediğini sorun. Çocuklardan burç sembolleri, dini semboller, hava durumu sembolleri vb. cevaplar gelmesi beklenir. Çocukların Word programını kapatıp, simge durumuna küçülttükleri Portal penceresini tekrar ekranı kaplamalarını sağlayın. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Etkinliği sayılar ve harflerin de birer sembol olduğu fikri vurgulanarak sonlandırın. 2.. ETTKİ İNLLİ İK SAATTİ İ Kazanım 1. Bilgiye ulaşmak ve bilgiyi düzenlemek için bilgisayarları kullanır. Yöntem ve Teknikler: 1. Küçük grup çalışması 2. Araştırma yoluyla öğrenme Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Hedeften haberdar etme: Çocuklardan Türkiye de görmeyi en çok istedikleri üç yerin neresi olduğunu söylemelerini isteyin. Oralarda Hava Nasıl? (TS: 25 ) Çocuklardan adresine girmelerini isteyin. Sayfa üzerindeki menüden İl ve İlçe Merkezleri seçeneğini tıklayarak hava tahminlerine erişmelerini isteyin. Çocuklardan İl ve İlçe Merkezleri seçeneğine tıklamalarını isteyin. Açılan sayfada, görmek istedikleri 3 yere ait ilk 3 günlük hava sıcaklığı bilgilerini derleyerek kelime işlemci programında bir tablo oluşturacaklarını belirtin. Aşağıdaki örnek tabloyu, içinde veriler olmaksızın sadece satır ve sütunların başlıkları olacak şekilde tahtaya çizin. Şehir 18/04 19/04 20/04 Nisan Ayında Kaydedilmiş En Yüksek Sıcaklık Nisan Ayında Kaydedilmiş En Düşük Sıcaklık Sıcaklık Durum Sıcaklık Durum Sıcaklık Durum Sıcaklık Tarih Sıcaklık Tarih İstanbul /04/ /04/2004 Bursa Van Not: Tablo çizme becerisi zayıf olan çocuklar için, bu etkinlik öncesi ek etkinlikler bölümünde yer alan 14 nolu Tablo Çizme ve Biçimlendirme isimli etkinliği yaptırmanız önerilmektedir. Çocukların Portal penceresini simge durumuna küçültüp bilgisayarlarından Kelime İşlemci programını (Word) açmalarını isteyin. Word programında boş bir sayfa açmalarını ve tahtadaki tabloyu çizmelerini isteyin. İçindeki bilgileri biraz önce buldukları bilgilerle doldurmalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 63

65 Hava durumu bilgisi için tablolarına sembol resimlerini de ekleyeceklerdir. Bunun için, sayfada yer alan tablodaki sembolü farenin sağ tuşuna tıklayıp açılan menüden Kopyala seçeneğini seçerek kopyalamalarını ve tablolarına yapıştırmalarını isteyin. Çocuklardan açılan sayfanın altındaki Bu sayfada kullanılan HAVA TAHMİNİ simgeleri ve SON DURUM simgelerinin açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz. ifadesinde yer alan simgelerle ilgili köprüye tıklamalarını ve yeni sayfada yer alan hava durumu sembollerini incelemelerini isteyin. Dikkat! Tabloda gerekli biçimlendirme ve hücre bölme işlemleri çocuklara hatırlatılmalıdır. Eğer nasıl yapılacağı çocukların büyük kısmı tarafından bilinmiyorsa gönüllü ile birlikte adım adım yapılmalıdır. Çocukların çalışması bitince, Word programını kapattırın. Araştıralım (TS: 10 ) Çocukları ikili gruplara ayrın. Gruplara aşağıdaki yönergeyi verin ve soruları tahtaya yazın (ya da önceden bir sunu hazırlanıp yansıtılabilir): Siz söyleyin Çocuklar şimdi tahtaya 10 soru yazacağım. Her grup bu soruların cevapları olan bilgileri İnternette araştırıp bulacak. Bakalım hangi grup doğru bilgilere en kısa sürede ulaşan grup olacak? 1. Güneş sisteminde saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir? (Venüs) 2. Eiffel kulesinde toplam kaç basamak vardır? (1665) 3. Dünyanın en büyük hayvanı hangisidir, ortalama boyu ve kilosu kaçtır? (Mavi Balina 35 mt ve 140 ton) 4. Uzaya çıkan ilk insan kimdir ve ne zaman uzaya çıkmıştır? (Sovyet Kozmonot Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961) 5. Atletizm yarışlarından maratonda koşulan mesafe ne kadardır? (42 km, 195 mt.) 6. En büyük yüzölçümüne sahip ülke hangisidir ve kaç km2 dir? (Rusya - ülke17 milyon km2) 7. En kısa alfabe hangisidir ve kaç harften oluşur? (Rotokas alfabesi sadece 11 harften oluşur.) 8. Vücudumuzdaki en kısa ve en uzun kemikler hangileridir? (En kısa üzengi kemiği, en uzun uyluk kemiğidir) 9. Dünyanın açan en büyük çiçeğinin adı ve nerede yetişir? (Rafflesia, Khao Sok (okunuşu: Rafleya, Kao Sok) yağmur ormanında) 10. Dünyanın açan en büyük ağacının adı nedir ve nerede yetişir? (Sequoia (okunuşu: Sekoya), ABD Dikkat! Çocuklara buldukları ilk bilgiye güvenmemeleri, bilgiyi TÜBİTAK gibi kurumların sayfalarından teyit etmeye çalışmaları gerektiği hatırlatılmalıdır. 10 dakikanın dolmasına 1-2 dakika kala, çocuklardan bu soruların cevaplarını alın. Doğru cevapları ilk bulan grubu alkışlayın. Çocukların, küçülttükleri Portal penceresini tekrar ekranı kaplamalarını sağlanır. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. Etkinlikler sayfasındaki Değerlendiriyorum bölümünde değerlendirme formu bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer değerlendirme formu varsa çocukları değerlendirme formlarını doldurmaları için yönlendirin. Sizler de değerlendirme formlarını doldurun. Çocuklardan bilgisayarlarını kurallara uygun şekilde kapatmalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 64

66 13.. HAFTA BİLLGİ İLLEERİ İ DÜZZEENLLİ İYORUM 1.. ETTKİ İNLLİ İK SAATTİ İ Kazanım 1. Bilgiye ulaşmak ve bilgiyi düzenlemek için bilgisayarları kullanır. 2. Bilgisayarda dosya ve klasör kullanır ve bunları düzenler. Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Yöntem ve Teknikler: 1. Araştırma 2. Tartışma Bilgisayarları açın ve portaldaki Etkinlikler sayfasına giriş yapın. Etkinlikteki tüm çocukların ve gönüllülerin Etkinlikler sayfasına kendi kullanıcı hesapları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Bu etkinlikte bilgiyi arama, bulma, düzenleme ve sunma ile ilgili faaliyette bulunacaklarını çocuklara duyurun. Araştıralım (TS: 25 ) Çocukları ikili gruplara ayırın. Gruplara aşağıdaki yönergeyi verin ve toplanılması istenilen bilgileri tahtanın bir köşesine yazın. Hadi Yapalım Çocuklar, birazdan seçeceğimiz 3 ülke ile ilgili İnternetten bilgiler toplayacağız. Toplayacağımız bu bilgileri saklamak üzere de bir klasör sistemi oluşturacağız. Ülkeler hakkında bilgi toplayacağımız başlıklara örnekler: - Ülkenin bayrağı - Ülkenin ekonomik özellikleri (para birimi, gelir kaynakları vb.) - Ülkenin başkenti (başkentinin adı, özellikleri, okulları vb.) - Ülkenin coğrafik özellikleri (yüzölçümü, dağları, nehirleri, vb.) - Ülkenin bulunduğu kıta - Ülkenin İnternet alan adı Bu bilgileri bilgisayarımızda saklamak üzere aradığımız bilgiye kolay erişebilmemize yardımcı olacak bir dosyalama sistemi oluşturacağız. Şimdi birlikte bu klasör yapısının nasıl olacağına karar verelim. Önerileriniz neler? Çocuklarla tartışılarak aşağıdaki yapılardan bir tanesine karar verin: Ülkeler Ülkeler Tayvan Vietnam Bhutan Bayrak Para Birimi Başkent Bayrak Para Birimi Başkent Tayvan Vietnam Bhutan Dikkat! Bu ve benzeri yapılar çocuklara hazır olarak sunulmamalıdır. Benzer ya da ilişkili içerikteki dosyaların -uygun isimle açılmış klasörler içinde- bir arada tutulması gerektiği fikrine de yine çocuklar kendileri varmalıdırlar. Yukarıdaki yapılardan bir tanesine ya da geliştirilecek alternatif bir yapıya tahtada çizimler üzerinde tartışarak ortak karar verilmelidir. Hangi klasörleri yapalım, onların altında hangi klasörleri açalım, neden, vb. gibi sorularla çocuklar yönlendirilebilir. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 65

67 Bu şekilde düzenlemenin gerçekten gerekli olup olmadığı konusunda çocuklarla tartışın ve gerektiğinde istenilen bilgiye hızla ulaşma açısından bu düzenlemeyi yapanın önemli olduğu noktasında uzlaşın. Çocukların Portal penceresini simge durumuna küçültüp bilgisayarlarında Belgelerim klasörünün içine Ülkeler adlı bir klasör oluşturarak içine de seçtikleri klasör yapısına göre alt klasörlerden bir tanesini oluşturmalarını isteyin. Örneğin Asya klasörü, alt klasörleri tamamen oluşturulduktan sonra bu klasör yapısının istenirse diğer klasörlerin altına da kopyalanabileceğini çocuklara hatırlatın. Yeni bir klasör ya da boş bir dosya oluşturmak için: * Klasörün içine sağ tıklayarak Yeni seçeneğine tıklanır. * Gelen seçeneklerden yeni bir klasör oluşturmak için Klasör seçeneği; yeni bir dosya oluşturmak için ilgili dosyanın adı seçilir. Bu konuda eksikleri olan çocuklara dikkat edilmeli ve yol gösterilmelidir. Klasörlerin altında hangi dosyaların olması gerektiğine çocuklar kendileri karar verebilirler ancak dosya isimlerinin anlamlı olmasının, bu sayede aranılan bilgiye ulaşmanın çok kolay ve kısa sürede olacağını vurgulayın. Gruplara aşağıdaki yönergeyi verin. Hadi Yapalım Şimdi arama motoruna girerek kıta maddesini arayın. Gelen kıtaların bağlantılarına tıklayarak gelen sayfalardan Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıtaları için 2 şer ülke belirleyin. Klasörlerin içindeki Tr-bayrak.jpg, Tr-para birimi.doc, Tr-yüzölçüm.doc gibi isimler kullanılarak oluşturulmuş dosyalara bu bilgileri kaydedin. Çocuklara ülkelerin bayraklarını arama motoru kullanarak görselde aramaları ve resim dosyası halinde uygun klasöre kaydetmelerini söyleyin; diğer bilgileri Word dokümanı olarak bilgisayarlarına kaydetmelerini söyleyin. Dikkat! * Her bir dosyada ülkeye ait tek bir çeşit bilgi olmalıdır. * Dosya isimlerinin içinde ilgili ülkeyi çağrıştıracak bir kısaltmanın (örneğin İnternet alan adı) olmasının karışıklığı önleyeceği hatırlatılmalıdır. Tablolaştıralım (TS: 15 ) Çocukların eğer açıksa Portal penceresini simge durumuna küçültüp bilgisayarlarından Kelime İşlemci Programı nı (Word) açmalarını isteyin. Çocuklardan satırlarında ülke isimlerinin, sütunlarında ise bu ülkelerle ilgili etkinlik boyunca araştırdıkları bilgilerin bulunduğu bir tabloyu önce oluşturmalarını sonra da araştırmaları sonucu buldukları bilgilerle doldurmalarını isteyin. Bunun için, aşağıdaki örnek tabloyu, içinde veriler olmaksızın sadece satır ve sütunların başlıkları olacak şekilde tarafından tahtaya çizin. Bayrağı Para Birimi Başkenti Bulunduğu kıta Yüzölçümü (km 2 ) İnternet Alan Adı Türkiye TL (Türk Lirası) Ankara Avrupa tr Tabloda kullanılan bilgileri daha önceden düzenli bir şekilde saklamanın, bu tablonun doldurulması işini çabuklaştırdığına dikkat çekin. Geliştirilen bu tablonun da eldeki bilgilerin düzenli bir şekilde sunulmasında etkili olduğunu ayrıca vurgulayın. İmkân varsa tabloların yazıcı çıktısını alın. Çocukların Word programını kapatıp, küçülttükleri Portal penceresini tekrar ekranı kaplamalarını sağlayın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 66

68 Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) 2.. ETTKİ İNLLİ İK SAATTİ İ Kazanım Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. 1. Bilgi alışverişinin, baskı ve elektronik medya gibi birçok teknolojik kaynak aracılığıyla sağlanabildiğini bilir. 2. Harfler, karakterler, simgeler ve işaretlerin fikirleri, nicelikleri ve operasyonları ifade etmekte kullanılan semboller olduğunu bilir. Yöntem ve Teknikler: 1. Küçük grup çalışması 2. Araştırarak öğrenme Etkinlik Öncesi Hazırlık Etkinlik öncesi farklı gazeteleri (Milliyet, Sabah, Cumhuriyet vb.) etkinlik odasına getirmek üzere hazır edin. Çocuklar bu çalışmada 3 lü gruplar oluşturacakları için gazete sayısını bu duruma göre belirleyin. Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Hedeften haberdar etme: Bu etkinlikte basılı ve elektronik medyayı inceleyeceklerini çocuklara duyurun. Aynı mı Farklı mı 1 (TS: 10 ) Çocukları üçerli gruplara ayırarak her bir gruba bir gazete verin ve incelemelerini sağlayın. Bir önceki etkinlik saatinde bilgilerin düzenli bir şekilde sunulmasının önemi üzerinde durulduğu hatırlatarak gazetede de bilgilerin düzenli bir sunumunun söz konusu olup olmadığı sorusunu çocuklara yöneltin. Evet cevabının gelmesi halinde, bu kanıya nereden vardıklarını sorun. Her gazetede haberler konulara göre gruplandırılarak sunulur (spor sayfası, ekonomi sayfası, kültür/sanat sayfası, vb). Ayrıca haberlerin dışında kalan köşe yazıları, karikatür, astroloji (burç) yorumları gibi bölümler için de uygun açıklamalar bulunur. Çocuklara gazeteyi incelemeleri için birkaç dakika süre verin. Sürenin sonunda her bir gazetenin ön sayfasında yer alan haberleri tahtaya alt alta (kısaca) yazın. Aynı haberin farklı gazetelerde yer alıp almadığını kontrol etmek üzere haberlerin hizasına geçtiği gazete isimlerini not edin. X Haberi Milliyet Sabah Y haberi Milliyet Sabah Cumhuriyet Tüm gruplardan ana sayfa ile ilgili bilgiler alındıktan sonra bilgi alışverişinin her gazete için aynı şekilde mi sonuçlandığı sorusunu çocuklara yöneltin. Çocukların her gazete için farklı içerikte bilgi alışverişinin söz konusu olduğu noktasına varmalarını sağlayın. Aynı mı Farklı mı 2 (TS: 10 ) Gruplardan arama motoruna girerek ellerindeki gazetenin İnternet sayfasını bulmalarını isteyin. Çocukların anahtar sözcük olarak gazete isminin yanı sıra gazetesi sözcüğünü de yazmaları gerektiği gerekiyorsahatırlatılmalıdır. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 67

69 Açılan sayfanın gazetenin İnternet sayfası olduğu ve bir gece önce baskıya giren haberleri değil daha yeni ve güncel haberleri yansıttığını açıklayın. Gelen sayfada Bugünkü xxx şeklinde bir alan (örneğin, Milliyet gazetesi için: Bugünkü Milliyet) aranarak gazetenin o günkü baskısını içeren sayfaya ulaşılmasını sağlayın. Çocuklardan ellerindeki basılı gazete ile aynı gazetenin elektronik baskısını karşılaştırmalarını ve bilginin her iki gazete ortamında aynı şekilde sunulup sunulmadığına karar vermelerini isteyin. Var olan farklılığın neden kaynaklandığı konusunda tartışın ve İletilmek istenen bilginin tasarlanmasının, hedef kitle, ortam, iletinin amacı ve doğası gibi faktörlerden etkilendiği noktasına varın. Aynı mı Farklı mı 3 (TS: 10 ) Bazı haberlerin yanında yer alan farklı renkte yazılmış, yanıp sönen flaş, son dakika ya da yeni gibi ifadelere dikkat çekin ve bunların haberin özelliği ile ilgili bilgi veren bir sembol olarak kullanıldığına dikkat çekin. Çocuklardan gazetenin hava durumu, ekonomi ve astroloji gibi sayfalarına girerek bu sayfalardaki görsel sembolleri incelemelerini ve tüm arkadaşları ile paylaşmalarını isteyin. * Ekonomi sayfalarında para birimlerinin işaretleri, değerlerinin inip çıkmasına dair ok şeklindeki semboller, vb. * Hava durumu sayfalarında hava durumunu gösteren semboller ve sayılar * Astroloji sayfalarında burç işaretleri, vb. Çocuklardan inceledikleri sayfalarda bu araştırdıkları semboller dışında da semboller olup olmadığını (gazetenin amblemi, sağa sola oklar, vb.) değerlendirmelerini isteyin. İnternetteki Semboller (TS:10 ) Tahtaya kocaman yazın sembolünün ne anlama geldiğini sorun. adresinde yer alan sembollerin anlamını sorun ve gelen doğru cevaplar üzerine dikkat çekin. dilek kullanıcı adı hacettepe Web adresinin sahibi olan kurum. Bu örnekte Hacettepe Üniversitesi edu kurumun türü ki bu bir eğitim kurumu (education ın kısaltması) tr ülke kodu ki tr Türkiye nin kısaltması Bilgisayarda e-posta kullanırken başka ne semboller kullanılıyor? sorusunu yöneltin, gelen cevapları tahtaya yazın. com (commercial) ticari kuruluşlar gov (government) devlet ile ilgili kuruluşlar org (non profit organization) ticari yönü olmayan kuruluşlar k12 (kindergarden to 12) anasınıfından üniversiteye kadar olan eğitim kurumları tr Türkiye uk İngiltere fr Fransa Çocukları ikili gruplara ayrın ve her gruba aşağıdaki sorulardan birini vererek bununla ilgili İnternette arama yapmalarını isteyin. Cevabı bulabilmek için, soruda adı geçen kurumlardan birkaç tanesinin Web adresini bularak bu adreslerde kullanılan sembolleri ve Web sitelerinde kullanılan görsel sembolleri incelemelerini isteyin. o o o o İlköğretim okullarının Web adreslerinde kullanılan sembol nedir? Üniversitelerin Web adreslerinde kullanılan sembol nedir? Bakanlıkların Web adreslerinde kullanılan sembol nedir? Dernek ve vakıfların Web adreslerinde kullanılan sembol nedir? TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 68

70 Örnek görsel semboller: Kütüphane, Yardım, İletişim, vb. Web adreslerinde kullanılan semboller: İlköğretim okulları k12 Üniversiteler edu Bakanlıklar gov Dernek ve Vakıflar org Gruplara söz hakkı vererek neler bulduklarını tüm arkadaşları ile paylaşmalarını isteyin. Oyun: Sinema (TS: 5 ) Kazanım: Sırası karışık verilen olay dizisini doğru sıraya koymayı bilir. Çocukların Oyunlar bölümünden bu oyunu açmalarını ve oynamalarını sağlayın. Çocuklar oyunu bir süre oynadıktan sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin Oynadığınız bu oyunun sonunda ne öğrendiniz? Sinema: Bir olayın adımlarının hangi sırada gerçekleştiğini biliyorum. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. Etkinlikler sayfasındaki Değerlendiriyorum bölümünde değerlendirme formu bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer değerlendirme formu varsa çocukları değerlendirme formlarını doldurmaları için yönlendirin. Sizler de değerlendirme formlarını doldurun. Çocuklardan bilgisayarlarını kurallara uygun şekilde kapatmalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 69

71 14.. HAFTA UZZAKTTAN GEELLEEN HABEERLLEER 1.. ETTKİ İNLLİ İK SAATTİ İ Kazanım 1. İletişim teknolojisinin, insanlar ve/veya makineler arası mesajların uzak mesafelere teknoloji aracılığıyla iletilmesi olduğunu bilir. 2. Bilgi ve iletişim sistemlerinin kişilerarası ve insan-makine arası bilgi alışverişini sağladığının farkına varır. Yöntem ve Teknikler: 1. Film izleme 2. Tartışma Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Bilgisayarları açın ve portaldaki Etkinlikler sayfasına giriş yapın. Etkinlikteki tüm çocukların ve gönüllülerin Etkinlikler sayfasına kendi kullanıcı hesapları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Hedeften haberdar etme: Çocukları iki gruba ayırın. Sessiz sinema oynayacaklarını belirtin. Sessiz sinema oyununda her iki grup bir kitap ya da bir film ismi belirler ve karşı taraftan bir çocuğun anlatımı ile sözcük kullanmadan işaretlerle bu kitap ya da filmi anlatmaya çalışmasını izler. Daha kısa sürede bilen grup alkışlanır. Çocuklara Evet, çocuklar sözcükleri kullanmadan birbirinize bir şeyler anlatmayı başardınız. Demek ki birbirimize aktaracaklarımız için mutlaka kelimeleri kullanmak şart değilmiş. Şimdi bir film izleyeceğiz ve başkalarına bir şeyler anlatmak için başka hangi yolları kullandığımızı hatırlamaya çalışacağız. Yönergesini verin. Film: İletişim Süreci (TS: 25 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. (Olanak varsa film toplu olarak projeksiyondan izlenmelidir.) Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak devam etmelerini sağlayın. * Filmde yansıtılan dört örnek durumun her birisi için ilk olarak resimdeki ortam hakkında konuşulur (kimler var, orası neresi, bu kişiler ne yapıyor olabilirler, vb.) * Her bir durum için kaynak, hedef, mesaj ve kanalın ne olduğu hakkında çocuklarla tartışılıp fikir birliğine varılır: 1.Durum: Kaynak Tahtadaki kız öğrenci; Hedef Sınıftaki tüm öğrenciler; Mesaj Maddenin katı hali ile ilgili soru; Kanal Sözcükler *Dönüt Cevap veren öğrencinin cevabı+ 2.Durum: Kaynak Adam; Hedef Köpek; Mesaj Sevgi; Kanal Beden dili ve okşama 3.Durum: Kaynak Kadının çocuğu; Hedef Kadın; Mesaj Mektupta yazılanlar; Kanal Mektup ve sözcükler 4.Durum: Kaynak erkek çocuk; Hedef Kız çocuk; Mesaj Erkek çocuğun sorusu; Kanal Telefon ve sözcükler; *Dönüt Kız çocuğun cevabı+ * Bu durumların dördü de incelendikten sonra, filme devam etmeden önce, çocuklara iletişim le ilgili olarak kendi yaşantılarından yola çıkarak örnekler vermeleri istenir. * Burcu nun ailesi ile iletişim kurabilmek için kullanabileceği kanallar: Posta (mektup), sesli haberleşme (sabit telefon, cep telefonu), bilgisayar (e-posta, sohbet programları), vb. Filmin izlenmesi ve ilgili tartışmaların yapılmasından sonra, aşağıdaki soruları teker teker sorularak cevaplarını alın. Siz Söyleyin 1. İzlediğimiz bu filmin sonunda ne öğrendiniz? Sizce iletişim teknolojisi nedir, kendi anladığınız şekilde anlatır mısınız? 2. bu filmde adı geçen iletişim teknolojilerinden hangilerini, ne sıklıkta ve kimlerle iletişim kurarken kullanıyorsunuz? 3. Peki, hangilerini hiç kullanmadınız? TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 70

72 Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. 2.. ETTKİ İNLLİ İK SAATTİ İ Kazanım 1. Bilgi ve iletişim sistemlerinin kişiler arası ve insan-makine arası bilgi alışverişini sağladığının farkına varır. 2. İletişim sistemlerinin kaynak (source), kodlayıcı (encoder), verici (transmitter), alıcı (receiver), şifre çözücü (decoder) ve hedeften (destination) oluştuğunu bilir. 3. Bir iletinin tasarlanması sürecinin hedef kitle, ortam, iletinin amacı ve doğası gibi faktörlerden etkilendiğine örnek verir. Yöntem ve Teknikler: 1. Büyük grup tartışması 2. Film izleme 3. Küçük grup çalışması Etkinliğe Giriş (TS: 5 ) Hedeften haberdar etme: Çocuklara bu etkinlikte yeni bir film daha izleyeceklerini duyurun. Film: İletişim Sistemleri (TS: 15 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. (Olanak varsa film toplu olarak projeksiyondan izlenmelidir.) Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak devam etmelerini sağlayın. Filmdeki soruların cevapları: 1. Telefon görüşmeleri sırasında mesajın gönderilmesi için kullanılan kanal telefon sistemidir. 2. Telefon sisteminde gönderilen mesajlar elektrik dalgaları şeklindedir ve ses dalgalarının elektrik sinyallerine dönüştürülmesi ile elde edilir. Çocuklara aşağıdaki soru ve ilgili kavramları tahtaya yazılarak yöneltin ve cevaplar üzerinde tartışın. Siz Söyleyin İlk etkinlik saatinde sadece kaynak ve hedef kavramlarından bahsetmiştik. Şimdi izlediğimiz filmde ise kaynak ve hedef kavramlarının yanına kodlayıcı, verici, alıcı ve şifre çözücü kavramları eklendi. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Yüzyüze ya da mektup vb. yazı kullanılarak yapılan iletişimde mesajın yapısal özelliği değişmez. Örneğin sınıfta konuşurken ses hedefe bir dönüşüme gerek kalmadan hava yoluyla doğrudan iletilir. Ya da gönderdiğimiz mektup zarfı içinde bir yerden bir yere götürülür, herhangi bir dönüşüm ya da değişim geçirmez. Buna karşılık telefon, televizyon, İnternet gibi iletişim teknolojileri kullanıldığında kaynaktan çıkan sesin ya da gönderilen görüntünün uzak mesafelere iletilebilmesi için elektrik ya da radyo dalgalarına dönüştürülmesi gerekir. İşte bu dönüşümün yapılabilmesi ve daha sonra da tekrar ses ya da görüntü haline gelebilmesi için kodlayıcı, verici, alıcı ve şifre çözücü lere ihtiyaç vardır. Çocuklardan kodlayıcı verici şifre çözücünün kullanıldığı bilgi ve iletişim teknolojilerine yeni örnekler vermelerini isteyin. Örnek cevaplar: DVD çalar, MP3 çalar, cep bilgisayarı, vb. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 71

73 Sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin İzlediğimiz bu filmin sonunda ne öğrendiniz? Hangi İletişim Teknolojisi? (TS: 15 ) Çocukları ikili/üçlü gruplara ayırın ve her bir gruba aşağıdaki yönergeyi verin: Siz Söyleyin Aşağıdaki durumlar için hedef kitlenin ne olduğunu, mesajın özelliklerinin ne olabileceğini, bunun için hangi iletişim teknoloji(ler)inin kullanılabileceğini arkadaşınızla tartışınız ve hepimizle paylaşınız: 1. Hasta olduğu için evden çıkamayan ve okula gidemeyen bir çocuğun sınıf arkadaşından o gün okulda neler yapıldığını öğrenmesi 2. Bir ilin iki ayrı ilçesinde okuyan bir grup öğrencinin ortak bir proje için bilgi paylaşımı 3. Ülke genelinde ilgilenen herkese yemek yapmayı öğretme 4. Bir okulun faaliyetlerinin ilgilenen herkese duyurulması 5. Bir babanın yeni doğmuş bebeğinin resimlerini / görüntülerini uzaktaki akrabalarına göndermesi Bu soruların cevapları: 1. Kullanılabilecek iletişim teknolojisi telefon; mesajın özelliği sadece ses yeterli 2. Kullanılabilecek iletişim teknolojisi İnternet (e-posta / sohbet programları); mesajın özelliği yazı, resim, grafik, vb. 3. Kullanılabilecek iletişim teknolojisi Televizyon (yemek programı); mesajın özelliği ses ve görüntü 4. Kullanılabilecek iletişim teknolojisi İnternet (Web sayfası); mesajın özelliği yazı, fotoğraf, grafik, vb. 5. Kullanılabilecek iletişim teknolojisi İnternet (e-posta / sohbet programları); mesajın özelliği görüntü veya Kullanılabilecek iletişim teknolojisi Cep telefonu (fotoğraf çekme ve gönderme özelliği); mesajın özelliği görüntü Çocukların buldukları teknolojileri tüm arkadaşları ile paylaşmalarını isteyin. Alternatif cevaplar üzerinde tartışın. Tartışmayı, Bir mesajın tasarlanması süreci, hedef kitle, kanal, iletinin amacı ve doğası gibi faktörlerden etkilenir. ifadesi ile sonlandırın. Film: İletişim Sistemleri: Televizyon (TS: 5 ) Çocukların Filmler bölümünden bu filmi açıp izlemelerini sağlayın. Soruların olduğu yerlerde film duracaktır. Bu noktada çocukların soruların cevaplarını tartışmaları için gerekli yönlendirmeleri yapın. Tartışma sonunda Oynat düğmesine tıklayarak devam etmelerini sağlayın. Sonra aşağıdaki yönergeyi verin ve çocuklardan cevaplarını alın: Siz Söyleyin İzlediğimiz bu filmin sonunda ne öğrendiniz? Filmdeki farklı soruların cevapları: 1. Televizyon ve telefon arasındaki -iletişim teknolojileri açısından- en önemli fark, dönüt (geri bildirim) olup olmamasıdır. 2. Televizyonlarda gönderilen mesajlar, ses ve görüntü içerirler. 3. Kaynaklar yayın ekibi (televizyon), konuşan kişi (sabit telefon ve cep telefonu), Hedefler izleyici (televizyon), konuşan diğer kişi (sabit telefon ve cep telefonu), Mesajlar ses ve görüntü (televizyon), ses (sabit telefon), ses ve görüntü ( cep telefonu), Kullanılan kanallar televizyon sistemi, telefon sistemi [ kablolu- (sabit telefon), kablosuz- (cep telefonu)] TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 72

74 Dikkat! Eğer bu etkinlik saati için yapılan çalışmalar, belirtilen süreden 5 dakika daha önce biterse çocukların bu filmi izlemelerine izin verilecektir. Bu film, sadece daha önceki filmde de yer alan soruların dışındaki soruların cevaplarının çocuklarla birlikte tartışılarak hızlıca izlenmelidir. Çocuklara, bu filmin televizyonda iletişimin nasıl sağlandığını merak edenler için hazırlandığı belirtilmelidir. Etkinliği Toparlama ve Değerlendirme (TS: 5 ) Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. Etkinlikler sayfasındaki Değerlendiriyorum bölümünde değerlendirme formu bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer değerlendirme formu varsa çocukları değerlendirme formlarını doldurmaları için yönlendirin. Sizler de değerlendirme formlarını doldurun. Çocuklardan bilgisayarlarını kurallara uygun şekilde kapatmalarını isteyin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 73

75 BİLGİ BENİM İŞİM MODÜL 1 6. / 7. / 8. SINIFLAR EK ETKİNLİKLER 2011 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 74

76 ETKİNLİK 1 METİN BİÇİMLENDİRME VE PARAGRAF DÜZENLEME (TS: 20 ) KAZANIMLAR: YÖNTEM VE TEKNİKLER: ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK: ETKİNLİĞE GİRİŞ: Kelime işlemci programında biçimlendirme araçlarını kullanır. Kelime işlemci programında paragrafı istenilen özelliklere göre düzenler. Gösterip yaptırma Çocukların, metin biçimlendirme konusunda bilgileri yoksa önce Ek Etkinlikler 13: Metin Biçimlendirme etkinliğinin yapılması gerekmektedir. Bu etkinlikte metin biçimlendirme ve paragraf düzenleme işlemlerinin nasıl yapıldığını hatırlamak için çeşitli alıştırmalar yapacağız. açıklamasını yaparak çocukları hedeften haberdar edin. ETKİNLİK: Kelime işlemci (MS Word) programını açtırıp aşağıdaki adımları gösterip-yaptır tekniği ile sırayla yaptırın. 1. Şimdi Giriş (Home) sekmesinde bulunan araçları gözden geçirelim. (Resim 1) Resim 1 Yazı tipini değiştirmek için kullanırız. Yazı büyüklüğünü değiştirmek için kullanırız. ya da ya da ya da Yazımızı kalın yazmak için kullanırız. Yazımızı italik yazmak için kullanırız. Yazımızı altı çizgili yazmak için kullanırız. Yazımızı istediğimiz renklerde yazmak için kullanırız. Yazımızı sola hizalamak için kullanırız. Yazımızı ortalamak için kullanırız. Yazımızı sağa hizalamak için kullanırız. Yazımızı sayfanın iki tarafına eşit biçimde yaslamak için kullanırız. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 75

77 Yazımızda madde işaretleriyle sıralama yapmak için kullanırız. Yazımızda sıralı numaralama yapmak için kullanırız. Çocuklara Giriş (Home) sekmesinde bulunan araçları göstererek yukarıdaki açıklamalarını söyleyin ve sıradaki adımdan devam edin. 2. Bu biçimlendirme araçlarını kullanarak yazımızı istediğimiz biçimde yazabiliriz. Bu programda öğreneceğimiz daha pek çok özellik var. Haydi başlayalım. Çocuklara Metin 1 i gösterin ve sıradaki adımdan devam edin. DOLMA KALEM İlk zamanlar tüy kalemler vardı. Mürekkep kabına, yani hokkaya batırılıp batırılıp yazılırdı. İki satır yazdınız mı biterdi. Sonra insanoğlu mürekkebi tüy kalemin içine koymayı düşündü. Bu düşünce, dolma kalemin bulunmasını sağladı. Adı üstünde dolma kalem. Dolan kalem iyi olmuştu, bu kalemin mürekkebi hemen bitmiyordu. Sonra bir sorun daha çıktı. Dolma kalemi mürekkep şişesine batır, arkasını çevirerek mürekkebi çek, kalemin ucunu temizle, yaz. Uzun ve kirli bir işti bu. Onun için kartuş bulundu. Küçük bir mürekkep fıçısı. Kalemi aç, kartuşu içine yerleştir, yaz. Dolma kalem kullanmak, kısacık ve temiz bir iş olmuştu. İlköğretim Türkçe Ders Kitabı 4 Metin 1 3. Çalışmamıza başlamak için size gösterdiğim yazıyı, yazı tipi Arial ve yazı tipi boyutu 14 olacak şekilde, uygun biçimlendirme araçlarını kullanarak aynen yazalım. 4. Yazımızı Dolma Kalem adıyla kaydedelim ve dosyamızı kapatalım. 5. Paragrafları sağa, sola ya da ortaya hizalama işlemlerini öğrenmiştik. Şimdi, yazımızın satır aralıklarını düzenlemeyi öğrenelim. 6. İstersek yazıya başlamadan önce, istersek yazıyı bitirdikten sonra satır aralığını düzenleyebiliriz. 7. Şimdi, biraz önce yazdığımız ve kaydettiğimiz Dolma Kalem dosyasını yeniden açalım. 8. Yazımızın tamamını seçelim. 9. Giriş (Home) sekmesinde Paragraf (Paragraph) grubunda bulunan Satır aralığı (Line spacing) düğmesine tıklayalım. (Resim 2) Resim 2 Satır aralığı 10. Açılan menüden, Satır Aralığı Seçenekleri (Line Spacing Options ) seçeneğine tıklayalım. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 76

78 11. Paragraf (Paragraph) penceresi karşımıza çıkar. (Resim 3) Resim Bu bölümde genel paragraf ayarlarını yapabiliriz. Satır aralığı (Line spacing) listesini açalım. (Resim 3) 13. Listeden Çift (Double) seçeneğini seçelim. (Resim 3) 14. Tamam (OK) düğmesine tıklayarak pencereyi kapatalım. (Resim 3) 15. Yazımızda satır aralıklarının genişlediğini göreceğiz. 16. Şimdi, kendiniz farklı satır aralıklarını deneyin. Bakalım yazımızda nasıl değişiklikler olacak? 17. Bu komutu kullanarak yazımızdaki satır aralıklarını; tek satır, bir buçuk satır, çift satır olarak ya da farklı seçeneklerde düzenleyebiliriz. Tüm çocukların bu işlemi yapmasını sağladıktan sonra etkinliği toparlayın. ETKİNLİĞİ TOPARLAMA VE DEĞERLENDİRME: Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 77

79 ETKİNLİK 2 WORDART (TS: 20 ) KAZANIMLAR: YÖNTEM VE TEKNİKLER: Kelime işlemci programında WordArt aracını kullanır. Gösterip yaptırma ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK: - ETKİNLİĞE GİRİŞ: Bu etkinlikte WordArt kullanmayı öğrenecek ve çeşitli WordArt seçeneklerini kullanarak metinler yazacağız. açıklamasını yaparak çocukları hedeften haberdar edin. ETKİNLİK: Kelime işlemci (MS Word) programını açtırıp aşağıdaki adımları gösterip-yaptır tekniği ile sırayla yaptırın. 1. Yazılarımıza, WordArt aracını kullanarak şekilli yazılar ekleyebiliriz. Şimdi bir WordArt ekleyelim. 2. Bunun için, Ekle (Insert) sekmesinde Metin (Text) grubunda bulunan WordArt aracına tıklayalım. (Resim 1) Resim 1 3. Çeşitli WordArt seçenekleri görüntülenecektir. (Resim 2) Resim 2 4. Buradan istediğimiz bir yazı şekline tıklayıp seçelim. 5. Wordart Metnini Düzenle (Edit WordArt Text) penceresi açılacaktır. Bu penceredeki metin yazma bölümüne istediğimiz yazıyı yazabiliriz. (Resim 3) 6. Bu alana DOLMA KALEM yazalım ve Tamam (OK) düğmesine tıklayalım. (Resim 4) TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 78

80 Resim 3 Resim 4 7. Yazımız sayfaya bizim seçtiğimiz biçimde gelecektir. 8. Sayfamızdaki WordArt ı çift tıklayarak seçtiğimizde, üst menüde Biçim (Format) sekmesi açılacaktır. (Resim 5) Şekil Dolgusu WordArt Şeklini Değiştir 9. Biçim (Format) sekmesindeki araçları kullanarak WordArt ile ilgili biçimlendirmeleri, renklendirmeleri ve diğer düzenlemeleri yapabiliriz. 10. WordArt ı biçimlendirmek için, WordArt seçiliyken Biçim (Format) sekmesinde WordArt Stilleri (WordArt Styles) grubunda bulunan Şekil Dolgusu (Shape Fill) düğmesine tıklayalım. (Resim 5) 11. Açılan seçeneklerden istediğimiz rengi seçelim. 12. Şimdi, yine WordArt seçiliyken Biçim (Format) sekmesinde WordArt Stilleri (WordArt Styles) grubunda bulunan Şekil Anahattı (Shape Outline) düğmesine tıklayalım. (Resim 5) 13. Açılan seçeneklerden istediğimizi seçelim. 14. WordArt ımızın eğikliğini değiştirmek için, Biçim (Format) sekmesinde WordArt Stilleri (WordArt Styles) grubunda bulunan WordArt Şeklini Değiştir (Change Shape) düğmesine tıklayalım. (Resim 5) 15. Açılan seçeneklerden istediğimizi seçelim. 16. Bakalım şimdi WordArt ımızda ne gibi değişiklikler oldu? 17. Biçim (Format) sekmesinde bulunan diğer düğmelere tıkalyarak ve farklı seçenekleri seçerek ne işe yaradıklarını tek tek deneyerek bulabilirsiniz. DİKKAT Bazı WordArt şekilleri için Şekil Anahattı (Shape Outline) düğmesine tıklanamayabilir. Bu, o şeklin dış çizgisi olmadığı anlamına gelir. Tüm çocukların bu işlemi yapmasını sağladıktan sonra etkinliği toparlayın. ETKİNLİĞİ TOPARLAMA VE DEĞERLENDİRME: Şekil Anahattı Resim 5 Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 79

81 ETKİNLİK 3 MADDE İŞARETLERİ VE NUMARALANDIRMA (TS: 20 ) KAZANIMLAR: YÖNTEM VE TEKNİKLER: Kelime işlemci programında madde işaretleri ve numaralandırma araçlarını kullanarak liste oluşturur. Gösterip yaptırma ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK: - ETKİNLİĞE GİRİŞ: Bu etkinlikte madde işaretleri ve numaralandırma araçlarını kullanmayı öğrenecek ve listeler oluşturacağız. açıklamasını yaparak çocukları hedeften haberdar edin. ETKİNLİK: Kelime işlemci (MS Word) programını açtırıp aşağıdaki adımları gösterip-yaptır tekniği ile sırayla yaptırın. 1. Giriş (Home) sekmesindeki Paragraf (Paragraph) grubunda listeleme yapmak için kullandığımız araçlar bulunur. 2. Bunlardan biri, listemizdeki maddeleri şekillerle listeleyen Madde İşaretleri (Bullets) düğmesidir. Diğeri ise Numaralandırma (Numbering) düğmesidir. (Resim 1) Resim 1 Madde İşaretleri Numaralandırma 3. Bu düğmelerden istediğimize bir kez tıklarsak otomatik olarak sayfaya madde işareti ya da numara koyar. 4. Şimdi, birlikte böyle bir çalışma hazırlayalım: 5. Çalışmamıza HOBİLERİM başlığını koyarak başlayalım. Bu başlığı, koyu ve altı çizgili olarak yazalım. Yazı tipi Times New Roman, yazı tipi boyutu ise 12 olsun. 6. Başlık işlemini tamamladıktan sonra Enter tuşuna basıp imlecimizin aşağıya inmesini sağlayalım. 7. Giriş (Home) sekmesindeki Paragraf (Paragraph) grubunda bulunan Madde İşaretleri (Bullets) düğmesinin sağındaki küçük ok işaretine tıklayalım. 8. Açılan seçeneklerden istediğimiz bir madde işaretini seçelim. 9. Sayfamıza otomatik olarak seçtiğimiz madde işareti gelecektir. 10. Şimdi, konumuz ile ilgili 10 madde (hobi) yazalım. Her maddeyi yazdıktan sonra Enter tuşuna bastığımızda işaretler otomatik olarak yerleşir. Çocuklara Resim 2 yi gösterin ve sıradaki adımdan devam edin. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 80

82 11. Hobilerimizi yazdıktan sonra ekran görüntüsü size gösterdiğim gibi olacaktır. Resim 2 Resim Şimdi aynı listeyi numaralandırma özelliklerini kullanarak düzenleyelim. 13. Bunun için hobilerinizin hepsini seçelim. 14. Sonra Giriş (Home) sekmesindeki Paragraf (Paragraph) grubunda bulunan Numaralandırma (Numbering) düğmesine tıklayalım. Buradan istediğimiz seçimi yaptıktan sonra numaralandırma işlemi yapılacaktır. Çocuklara Resim 3 ü gösterin ve sıradaki adımdan devam edin. 15. Numaralandırma özelliğini kullandıktan sonra ekran görüntüsü size gösterdiğim gibi olacaktır. Tüm çocukların bu işlemi yapmasını sağladıktan sonra etkinliği toparlayın. ETKİNLİĞİ TOPARLAMA VE DEĞERLENDİRME: Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 81

83 ETKİNLİK 4 KENARLIKLAR VE GÖLGELENDİRME (TS: 20 ) KAZANIMLAR: YÖNTEM VE TEKNİKLER: Kelime işlemci programında kenarlık ekleme işlemini yapar. Kelime işlemci programında gölgelendirme işlemini yapar. Gösterip yaptırma ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK: - ETKİNLİĞE GİRİŞ: Bu etkinlikte kenarlık eklemeyi ve gölgelendirme yapmayı öğreneceğiz. açıklamasını yaparak çocukları hedeften haberdar edin. ETKİNLİK: Kelime işlemci (MS Word) programını açtırıp aşağıdaki adımları gösterip-yaptır tekniği ile sırayla yaptırın. Çocuklara Metin 1 i gösterin ve aşağıdaki adımdan başlayın. KÜÇÜK KIRMIZI BALIK Ne kadar canım sıkılıyor bir bilseniz!... Bu küçük kavanozda yaşamaktan bıktım. Oysa ben böyle miydim? Başımdan geçenleri size anlatmam gerek. Annem ve kardeşlerimle kocaman bir gölde yaşıyorduk. Biz, bir kaya kovuğunda büyüyorduk. Ara sıra oradan çıkar, tekrar dönerdik. Aramıza başka balık yavruları karışırdı. Onlarla oynardık. En güzel oyun, sinek yakalama oyunu idi. Karnımız acıkınca büyük taşın etrafındaki yosunları yerdik. Güneş doğarken sazların gölgeleri upuzun olurdu. Bir gün Adnan ARDAĞI Metin 1 1. Size gösterdiğim metni, yazı tipi Arial ve yazı tipi boyutu 12 olacak şekilde yazalım. Yazımızı Balık adıyla kaydedelim. 2. Yazımızın belli bir kısmına ya da sayfamızın tamamına kenarlık ekleyebiliriz. Önce, sayfamızın başlığına kenarlık ekleyelim. 3. Yazımızın başlığına kenarlık eklemek için başlığımızı seçelim. 4. Giriş (Home) sekmesindeki Paragraf (Paragraph) grubunda bulunan Kenarlıklar (Borders) düğmesinin sağındaki küçük ok simgesine tıklayalım. (Resim 1) Kenarlıklar Resim 1 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 82

84 5. Açılan seçeneklerden Kenarlıklar ve Gölgelendirme (Borders and Shading ) seçeneğini seçelim. (Resim 2) Resim 2 6. Kenarlıklar ve Gölgelendirme (Borders and Shading) penceresi açılacaktır. (Resim 3) 7. Bu pencerede, Stil (Style), Renk (Color) ve Genişlik (Width) özelliklerini istediğimiz gibi değiştirelim. 8. Seçimlerimizin uygulanması için Tamam (OK) düğmesine tıklayalım. Resim 3 Resim 4 9. Yazının kalan kısmına aynı yöntemle kenarlık ekleyelim. Yazınızın kalan kısmını seçip aynı işlemleri tekrarlayarak bunu siz yapın. 10. Şimdi, sayfamızın tamamına kenarlık ekleyelim. 11. Bunun için, Giriş (Home) sekmesindeki Paragraf (Paragraph) grubunda bulunan Kenarlıklar (Borders) düğmesinin sağındaki küçük ok simgesine tıklayalım. 12. Açılan seçeneklerden Kenarlıklar ve Gölgelendirme (Borders and Shading ) seçeneğini seçelim. 13. Yine Kenarlıklar ve Gölgelendirme (Borders and Shading) penceresi açılacaktır. 14. Bu sefer, bu penceredeki Sayfa Kenarlığı (Page Border) sekmesine tıklayalım. (Resim 4) TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 83

85 15. Stil (Style), Renk (Color) ve Genişlik (Width) ve Resim (Art) seçeneklerinden istediğimiz sayfa kenarlığını seçelim. 16. Seçimlerimizin uygulanması için Tamam (OK) düğmesine tıklayalım. 17. İstersek, farklı kenarlık seçeneklerini kullanarak farklı sayfalar elde edebiliriz. 18. Şimdi, yazımıza gölgelendirme yapalım. 19. Yazımızda, gölgelendirme uygulayacağımız alanı (örneğin, başlığımızı) seçelim. 20. Giriş (Home) sekmesindeki Paragraf (Paragraph) grubunda bulunan Kenarlıklar (Borders) düğmesinin sağındaki küçük ok simgesine tıklayalım. 21. Açılan seçeneklerden Kenarlıklar ve Gölgelendirme (Borders and Shading ) seçeneğini seçelim. 22. Yine Kenarlıklar ve Gölgelendirme (Borders and Shading) penceresi açılacaktır. 23. Bu sefer, bu penceredeki Gölgelendirme (Shading) sekmesine tıklayalım. (Resim 5) 24. Dolgu (Fill) ve Desenler (Patterns) seçeneklerinden istediğimizi seçelim. 25. Tamam (OK) düğmesine tıklayalım. 26. Gördüğünüz gibi, Kenarlık ve Gölgelendirme (Borders and Shading) penceresindeki farklı özellikleri kullanarak oldukça güzel ve etkileyici çalışmalar hazırlayabiliriz. Tüm çocukların bu işlemi yapmasını sağladıktan sonra etkinliği toparlayın. ETKİNLİĞİ TOPARLAMA VE DEĞERLENDİRME: Resim 5 Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 84

86 ETKİNLİK 5 ŞİİR SAYFASI (TS: 20 ) KAZANIMLAR: YÖNTEM VE TEKNİKLER: ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK: ETKİNLİĞE GİRİŞ: Kelime işlemci programında biçimlendirme araçlarını (yazı tipi, yazı tipi boyutu, kalın, altı çizili) kullanır. Kelime işlemci programında sayfa kenarlığı ekler. Bireysel öğrenme Çocukların metin biçimlendirme konusunda bilgileri yoksa önce Ek Etkinlikler 13: Metin Biçimlendirme etkinliğinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu etkinlik öncesinde Ek Etkinlikler 4: Kenarlıklar ve Gölgelendirme etkinliğinin yapılması gerekmektedir. Bu etkinlikte bir şiir yazacak, yazdığınız şiirde metin biçimlendirmeleri yapacak ve sayfa kenarlığı ekleyeceksiniz. açıklamasını yaparak çocukları hedeften haberdar edin. ETKİNLİK: Kelime işlemci (MS Word) programını açtırıp aşağıdaki adımları sırayla yaptırın. Çocuklara Metin 1 i gösterin ve aşağıdaki adımdan başlayın. HAMSİYE MERSİYE Hamsi küçük balık, sakın aldanmayın. Soyu çok kalabalık, yan gözle bakmayın. Hamsinin anası tırsi, babası kefal, Dere ağzında yaşar, nöbet tutar. Teyzesi mezgit, eniştesi istavrit, Hamsiye bacanaktır, alacalı izmarit. Dedesi olur mersin, yoktur büyük babası, Alabalık hamsinin dereden akrabası. Hamsinin azmanına bizde derler balina, Köpekbalığı deriz, suda havlayanına. Vuran hamsiye denir çekiç balığı, Bıçak taşıyan hamsi, olur kılıç balığı. Fuat SAKA Metin 1 1. Size gösterdiğim şiiri yazın. Çocukların hepsi şiiri yazmayı bitirince, aşağıdaki adımdan devam edin. 2. Bu şiirin yazı tipini Century Gothic ve yazı tipi boyutunu 16 yapın. 3. Bu şiirde adı geçen balık isimlerini bulun. Bulduğunuz balık isimlerini kalın ve altı çizili yapın. 4. Sayfanıza istediğiniz özelliklerde sayfa kenarlığı ekleyin. Tüm çocukların bu işlemi yapmasını sağladıktan sonra etkinliği toparlayın. ETKİNLİĞİ TOPARLAMA VE DEĞERLENDİRME: Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 85

87 ETKİNLİK 6 KÜÇÜK RESİM EKLEME VE DÜZENLEME (TS: 30 ) KAZANIMLAR: YÖNTEM VE TEKNİKLER: Kelime işlemci programında küçük resim ekler. Kelime işlemci programında eklediği küçük resmi düzenler. Gösterip yaptırma ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK: - ETKİNLİĞE GİRİŞ: Bu etkinlikte resim eklemeyi ve eklediğimiz resimleri düzenlemeyi öğreneceğiz. açıklamasını yaparak çocukları hedeften haberdar edin. ETKİNLİK: Kelime işlemci (MS Word) programını açtırıp aşağıdaki adımları gösterip-yaptır tekniği ile sırayla yaptırın. Çocuklara Metin 1 i gösterin ve aşağıdaki adımdan başlayın. PAMUKKALE Kuma uzanan dalgaların köpüklerinin beyazı Evleri, yolları, değdiği her şeyi tek renge boyayan kar tanelerinin beyazı Masmavi gökyüzünde pamuk gibi duran bulutların beyazı gibi bembeyaz Pamukkale'deki travertenler Huzurun, saflığın rengi beyaz Sanki Pamukkale'deki bu dağın etekleri karlarla kaplanmış, sanki bembeyaz dalgalarla örtünmüş, sanki kocaman bir bulut olmuş Çökelez Dağı... Yeraltı su kaynaklarının oluşturduğu etkileyici travertenleri ve minik şelaleleri ile Pamukkale, eşine az rastlanır bir doğa harikası. Denizli'ye 22 kilometre uzaktaki Pamukkale yalnızca travertenleri ile değil, kaplıcaları ve Hierapolis, Laodikeia ve Tripolis gibi antik kentleri ile de görülmeye değer İzlen ŞEN Metin 1 1. Size gösterdiğim bu yazıyı aynen yazın. Yazı tipi Verdana ve yazı tipi boyutu 12 olsun. Tüm çocuklar bu yazıyı yazdıktan sonra, aşağıdaki adımdan devam edin. 2. Sayfamıza küçük resim ekleyelim. 3. Bunun için önce, yazımızın altında boş bir yere tıklayalım. 4. Ekle (Insert) sekmesinde Çizimler (Illustrations) grubunda bulunan Küçük Resim (Clip Art) düğmesine tıklayalım. (Resim 1) Resim 1 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 86

88 5. Sağ tarafta Küçük Resim (Clip Art) bölmesi açılacaktır. (Resim 2) Resim 2 6. Buradaki arama kutusuna, manzara ya da doğa gibi, yazımızla ilgili bir anahtar sözcük yazalım ve yanındaki Git (Go) düğmesine tıklayalım. 7. Bulunan küçük resimler, panelde görüntülenecektir. 8. Buradan istediğimiz bir resmi sürükleyip sayfamıza bırakalım. 9. Resmimiz sayfamıza eklenecektir. (Resim 3) Resim Şimdi de eklediğimiz bir resmi yazının içine nasıl yerleştireceğimizi öğrenelim. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 87

89 11. Belgemize eklenmiş olan resmin üzerine çift tıkladığımızda, üst menüde Biçim (Format) sekmesi açılır. (Resim 4) Metin Kaydırma Resim 4 Kırp 12. Bu sekmedeki araçları kullanarak resim ile ilgili biçimlendirmeleri, renklendirmeleri ve düzenlemeleri yapabiliriz. 13. Resmi, metnin içine yerleştirmek için resim seçiliyken Biçim (Format) sekmesindeki Yerleştir (Arrange) grubunda bulunan Metin Kaydırma (Text Wrapping) düğmesine tıklayalım. (Resim 4) 14. Karşımıza gelen seçeneklere dikkatlice bakarsak her birinin, resmin, metnin içine nasıl yerleştirileceğini ifade ettiğini görürüz. (Resim 5) Resim Bu seçeneklerden Kare (Square) seçeneğine tıklayalım. (Resim 5) 16. Resmimizin kenarındaki küçük yeşil noktaya tıklayarak, resmi serbestçe döndürebiliriz. 17. Artık resmimizi metnin içine sürükleyip bırakarak istediğimiz gibi yerleştirebiliriz. (Resim 6) Resim 6 Resim 7 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 88

90 18. Şimdi de resmi yazının arkasına nasıl yerleştireceğimizi görelim. 19. Resim seçiliyken seçiliyken Biçim (Format) sekmesindeki Yerleştir (Arrange) grubunda bulunan Metin Kaydırma (Text Wrapping) seçeneklerinden bu kez Metnin Arkasına'yı (Behind Text) seçelim. (Resim 5) 20. Böylece resmi metnin arkasına yerleştirebiliriz. (Resim 7) DİKKAT Çalışmalarımızda mümkün olduğunca resmi metnin arkasına yerleştirmeyelim. Bu durum, metnin okunmasını engelleyebilir. Uygularsak da resmin rengini mümkün olduğunca açalım. 21. Şimdi, resmimizin bazı yerleri keselim. 22. Bunun için resmi kırpma işlemini yapacağız. 23. Resmi kırpmak için, metnimize eklediğimiz resmin bütününü değil de bir parçasını kullanmak istiyorsak, resim seçiliyken Biçim (Format) sekmesindeki Yerleştir (Arrange) grubunda bulunan Kırp (Crop) düğmesine tıklayalım. (Resim 4) 24. Resmimizin çevresinde bulunan seçim işaretlerinin değiştiğini görürüz. 25. Resmi kırpmak istediğimiz yerden, farenin sol tuşuna basılı tutarak resmin iç tarafına doğru hareket ettiğimizde resmin kırpıldığını göreceğiz. 26. Kırpma işlemini geri almak için aynı hareketi ters yönde yapmamız gerekir. Böylece resim eski haline dönecektir. 27. Biçim (Format) sekmesi üzerinde bulunan diğer araçların ne işe yaradıklarını tek tek deneyerek bulabilirsiniz. Tüm çocukların bu işlemi yapmasını sağladıktan sonra etkinliği toparlayın. ETKİNLİĞİ TOPARLAMA VE DEĞERLENDİRME: Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 89

91 ETKİNLİK 7 HAYVANLAR ALBÜMÜ (TS: 20 ) KAZANIMLAR: YÖNTEM VE TEKNİKLER: ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK: ETKİNLİĞE GİRİŞ: Kelime işlemci programında küçük resim ekler. Kelime işlemci programında eklediği küçük resimleri düzenler. Bireysel öğrenme Bu etkinlik öncesinde, Ek Etkinlikler 6: Küçük Resim Ekleme ve Düzenleme etkinliğinin yapılması gerekmektedir. Bu etkinlikte çeşitli hayvan resim ekleyecek, eklediğiniz hayvanlarla ilgili kısa metinler yazacak ve bunları düzenleyeceksiniz. açıklamasını yaparak çocukları hedeften haberdar edin. ETKİNLİK: Kelime işlemci (MS Word) programını açtırıp aşağıdaki adımları sırayla yaptırın. Çocuklara Resim 1, Resim 2, Resim 3 ve Resim 4 ü gösterin ve aşağıdaki adımdan başlayın. Resim 1 Resim 2 Resim 3 Resim 4 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 90

92 1. Size gösterdiğim bu sayfaları inceleyin. Siz de bunlardan birine benzeyen küçük bir hayvan albümü oluşturun. 2. Oluşturduğunuz bu albümde, kelime işlemci programının Küçük Resim lerini (Clip Art) kullanabilirsiniz. Ancak, bu resimleri düzenleyerek bu örneklerde olduğu gibi Parlaklık değerlerini değiştirebilir, Döndür özelliğini kullanıp sayfaya çeşitli şekillerde yerleştirebilir, Yeniden Renklendir özelliğini kullanıp yeniden renklendirebilir ya da diğer özelliklerden istediğinizi kullanarak değişik görünümler elde edebilirsiniz. 3. Resmini eklediğiniz hayvanlarla ilgili kısa bilgiler yazın. Bu yazıları da istediğiniz gibi biçimlendirin. Örneğin, farklı renkler, farklı yazı tipleri ve yazı tipi boyutları, WordArt kullanabilirsiniz. Tüm çocukların bu işlemi yapmasını sağladıktan sonra etkinliği toparlayın. ETKİNLİĞİ TOPARLAMA VE DEĞERLENDİRME: Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 91

93 ETKİNLİK 8 ŞEKİL EKLEME VE DÜZENLEME (TS: 20 ) KAZANIMLAR: YÖNTEM VE TEKNİKLER: Kelime işlemci programında şekil ekler. Kelime işlemci programında eklediği şeklin içine yazı yazar. Kelime işlemci programında eklediği şekli biçimlendirir. Gösterip yaptırma ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK: - ETKİNLİĞE GİRİŞ: Bu etkinlikte şekil eklemeyi, içine yazı yazmayı, şeklin rengini ve çizgi stilini değiştirmeyi öğreneceğiz. açıklamasını yaparak çocukları hedeften haberdar edin. ETKİNLİK: Kelime İşlemci (MS Word) programını açtırıp aşağıdaki adımları gösterip-yaptır tekniği ile sırayla yaptırın. 1. Şekiller, çalışmamıza çeşitli şekiller eklememizi sağlar. Çalışmamıza şekil eklemek için: 2. Ekle (Insert) sekmesinde Çizimler (Illustrations) grubunda bulunan Şekiller (Shapes) düğmesine tıklayalım. (Resim 1) Resim 1 3. Açılan menüdeki Temel Şekiller (Basic Shapes) bölümündeki Güneş (Sun) seçeneğine tıklayalım. 4. Sayfamızda, şekli yerleştirmek istediğimiz yere tıklayalım. Şeklimizin sayfamıza eklendiğini görürüz. (Resim 2) Resim 2 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 92

94 5. İstediğimiz şekli seçip sayfamıza ekleyebiliriz. Eklediğimiz bir şekil üzerinde değişiklik yapmak istersek, şekil düzenleme araçlarını kullanırız. 6. Şeklimiz seçiliyken, üst menüde Biçim (Format) sekmesinin açıldığını görürüz. (Resim 3) Resim 3 Metni Düzenle Şekil Dolgusu Şekil Anahattı 7. Şeklimizin içine yazı yazmak için, şeklimiz seçiliyken Biçim (Format) sekmesinin Şekil Ekle (Insert Shapes) grubundaki Metni Düzenle (Edit Text) düğmesine tıklayalım. (Resim 3) 8. Şeklimizin içinde imlecin yanıp söndüğünü görürüz. Artık yazımızı yazabiliriz. 9. Şeklimizin içine GÜNEŞ yazalım. (Resim 4) Resim Otomatik şeklin içine yazı yazmanın 2. yolu ise, otomatik şekle farenin sağ tuşu ile tıklamaktır. 11. Bunun için önce sayfamıza çizdiğimiz şekli seçelim. 12. Çizimin üzerine gelip farenin sağ tuşuna bir kez tıklayalım. 13. Karşımıza gelen menüden Metni Düzenle (Edit Text) seçeneğini tıklayalım. 14. Artık çizimimizin içine yazı ekleyebiliriz. 15. Şimdi, şeklimizin dolgu rengini değiştirelim. Bunun için, sayfamıza çizdiğimiz şekli seçelim. 16. Biçim (Format) sekmesinin Şekil Stilleri (Shape Styles) grubundaki Şekil Dolgusu (Shape Fill) düğmesine tıklayalım. (Resim 3) 17. Karşımıza gelen seçeneklerden istediğimize tıklayarak bir renk seçelim. 18. Şeklimizin içi, seçtiğimiz bu renk ile dolacaktır. (Resim 4) TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 93

95 Resim Şimdi, şeklimizin çizgi rengini, çizgi kalınlığını ve çizgi stilini değiştirmek için, sayfamıza çizdiğimiz şekli seçelim. 20. Bunun için Biçim (Format) sekmesinin Şekil Stilleri (Shape Styles) grubundaki Şekil Anahattı (Shape Outline) düğmesine tıklayalım. (Resim 3) 21. Açılan seçeneklerden istediğimiz rengi seçelim. Şeklimizin çizilerinin renginin değiştiğini görürüz. 22. Açılan seçeneklerden Ağırlık (Weight) seçeneklerinden birine tıklayarak şeklimizin çizilerinin kalınlığını değiştirebiliriz. 23. Açılan seçeneklerden Tireler (Dashes) seçeneklerinden birine tıklayarak şeklimizin çizilerinin kalınlığını değiştirebiliriz. 24. Bu seçeneklerden istediklerimizi seçelim. Tüm çocukların bu işlemi yapmasını sağladıktan sonra etkinliği toparlayın. ETKİNLİĞİ TOPARLAMA VE DEĞERLENDİRME: Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 94

96 ETKİNLİK 9 SUNU OLUŞTURMA (TS: 20 ) KAZANIMLAR: YÖNTEM VE TEKNİKLER: Sunu programında başlık slaydı oluşturur. Sunu programında yeni slayt oluşturur. Sunu programında yazı yazar. Gösterip yaptırma ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK: - ETKİNLİĞE GİRİŞ: Bu etkinlikte, sunu programında slayt oluşturmayı ve oluşturduğumuz slaytların içine yazı yazmayı öğreneceğiz. açıklamasını yaparak çocukları hedeften haberdar edin. ETKİNLİK: Sunu (MS PowerPoint) programını açtırıp aşağıdaki adımları gösterip-yaptır tekniği ile sırayla yaptırın. 1. Bir başlık slaytı ve altına birkaç slayt daha ekleyerek bir sunu oluşturabiliriz. 2. Şimdi, 3 slayttan oluşan basit bir sunu hazırlayalım. 3. İlk slaydımız, başlık slaydı olsun. Yeni bir sunu dosyası açtığımızda, boş bir başlık slaydı gelir. (Resim 1) 4. Bu slayttaki Başlık eklemek için tıklatın (Click to add title) yazılı yere tıklayıp sunumuza başlık olarak VİTAMİNLER NEDEN ÖNEMLİ yazalım. (Resim 1) 5. Bu slayttaki Alt başlık eklemek için tıklatın (Click to add subtitle) yazılı yere tıklayıp alt başlık olarak da herkes kendi adını yazsın. (Resim 1) Resim 1 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 95

97 6. Şimdi, sunumuza yeni bir slayt ekleyelim. 7. Bunun için, Giriş (Home) sekmesinde Slaytlar (Slides) grubundaki Yeni Slayt (New Slide) düğmesine tıklayalım. (Resim 2) Yeni Slayt Resim 2 8. Başlık slaytımızın altına yeni boş bir slayt eklendiğini görürüz. (Resim 3) Resim 3 9. Bu yeni slayta başlık ekleyelim ve başlığın altına yazı yazalım. 10. Başlık yazmak için, Başlık eklemek için tıklatın (Click to add title) yazılı yere tıklayıp slaytımıza başlık olarak DENGELİ BESLENMEK İÇİN yazalım. (Resim 3) 11. Yazı yazmak için, Metin eklemek için tıklatın (Click to add text) yazılı yere tıklayıp Et, Süt, Sebze, Meyve sözcüklerinin her birini yeni bri satırda yazalım. (Resim 3) 12. Artık, biri başlık olmak üzere iki slaytımız var. 13. Şimdi, aynı şekilde yeni boş bir slayt ekleyip bu kez başlık olarak VİTAMİNLER yazalım ve altına vitaminlerle ilgili aklımıza gelen bir cümleyi yazalım. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 96

98 14. Artık, üç slayttan olşuan bir sunumuz var. Tüm çocukların bu işlemi yapmasını sağladıktan sonra etkinliği toparlayın. ETKİNLİĞİ TOPARLAMA VE DEĞERLENDİRME: Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 97

99 ETKİNLİK 10 SUNU ARKA PLANI DEĞİŞTİRME (TS: 20 ) KAZANIMLAR: YÖNTEM VE TEKNİKLER: ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK: ETKİNLİĞE GİRİŞ: Sunu programında arka planı değiştirir. Gösterip yaptırma Bu etkinlik öncesinde, Ek Etkinlikler 9: Sunu Oluşturma etkinliğinin yapılması gerekmektedir. Bu etkinlikte, sunu programında hazırlanan slaytların arka planını değiştirmeyi öğreneceğiz. açıklamasını yaparak çocukları hedeften haberdar edin. ETKİNLİK: Sunu (MS PowerPoint) programını açtırıp aşağıdaki adımları gösterip-yaptır tekniği ile sırayla yaptırın. 1. PowerPoint gibi sunu programlarını kullanarak sunu hazırlayabiliriz. 2. Hazırladığımız sunuların arka planlarının rengini, dokusunu değiştirebiliriz. 3. Önce bir bir slayt oluşturalım. Bunun için ilk slaytın içindeki metin kutularına başlık olarak VİTAMİNLER NEDEN ÖNEMLİ yazalım ve alt başlık olarak da herkes kendi adını yazsın. (Resim 1) Resim 1 4. Şimdi, arka plan rengini değiştirelim. Slayt üzerinde faremizin sağ tuşuna basalım. 5. Açılan menüden Arka Planı Biçimlendir (Format Background) seçeneğine tıklayalım. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 98

100 6. Arka Planı Biçimlendir (Format Background) penceresi açılacaktır. Bu pencerede, Düz dolgu (Solid fill) seçeneği işaretli durumdayken Renk (Color) bölümünden istediğimiz rengi seçelim. (Resim 2) Resim 2 7. Tümüne Uygula (Apply to All) seçeneğini tıklayalım. (Resim 2) 8. Kapat ı (Close) tıklayalım. (Resim 2) 9. Seçtiğimiz arka plan görüntüsü slaydımıza uygulanacaktır. (Resim 3) Resim 3 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 99

101 10. Şu anda bir adet slaydımız olduğu için bu arka plan sadece buna uygulandı. Fakat Tümüne Uygula yı seçtiğimiz için, bu sunumuzda bundan sonra oluşturacağımız tüm slaydların arka planı aynı olacaktır. 11. Şimdi, diğer arka plan seçeneklerini kullanarak arka planımızı değiştirelim. 12. Slayt üzerinde faremizin sağ tuşuna basalım. 13. Arka Planı Biçimlendir (Format Background) komutuna tıklayalım. 14. Açılan pencerede bu kez Gradyan dolgu (Gradient fill) seçeneğini işaretleyelim. (Resim 4) 15. Seçenekleri inceleyelim, istediğimiz bir tanesini seçelim. (Resim 4) 16. Kapat ı (Close) tıklayalım. (Resim 4) 17. Seçtiğimiz arka plan görüntüsü slaydımıza uygulanacaktır. Resim Şimdi, arka planımıza resim ya da doku koyalım. 19. Slayt üzerinde faremizin sağ tuşuna basalım. 20. Açılan pencerede bu kez Resim veya doku dolgusu (Picture or texture fill) seçeneğini işaretleyelim. (Resim 5) Resim Doku (Texture) bölümündeki seçenekleri açalım. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 100

102 22. Bu bölümden istediğimiz dokuyu seçelim. 23. İsterseniz, bilgisayarınızda kayıtlı olan bir resim dosyasını seçerek de bu resmi sununuzun arka planı yapabilirsiniz. 24. Bunun için, Arka Planı Biçimlendir (Format Background) penceresindeki Resim veya doku dolgusu (Picture or texture fill) seçeneğini işaretledikten sonra Ekleme kaynağı (Insert from) bölümünden Dosya... (File...) düğmesine tıklayabilirsiniz. 25. Böylece, açılan yeni pencereden bilgisayarınızda kayıtlı bir resim dosyasını seçebilirsiniz. 26. Sonra da bu penceredeki Ekle (Insert) düğmesine tıkladığınızda sununuzun arka planına seçtiğiniz resmin geldiğini görürsünüz. 27. Gördüğünüz gibi, arka planı değiştirmek için birçok farklı seneçek vardır. Tüm çocukların bu işlemi yapmasını sağladıktan sonra etkinliği toparlayın. ETKİNLİĞİ TOPARLAMA VE DEĞERLENDİRME: Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 101

103 ETKİNLİK 11 SLAYT GEÇİŞ ÖZELLİKLERİ (TS: 20 ) KAZANIMLAR: YÖNTEM VE TEKNİKLER: ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK: ETKİNLİĞE GİRİŞ: Sunu programında slayt geçiş özelliklerini kullanır. Gösterip yaptırma Bu etkinlik öncesinde, Ek Etkinlikler 9: Sunu Oluşturma etkinliğinin yapılması gerekmektedir. Bu etkinlikte, slaytların geçiş özelliklerini ayarlamayı öğreneceğiz. açıklamasını yaparak çocukları hedeften haberdar edin. ETKİNLİK: Sunu (MS PowerPoint) programını açtırıp aşağıdaki adımları gösterip-yaptır tekniği ile sırayla yaptırın. 1. Sunu programında hazırladığımız slaytlar arası geçişler için farklı özellikler kullanabiliriz. 2. Önce, 3 slayttan oluşan bir sunu hazırlayalım. Sunumuzun konusu, en sevdiğimiz şarkıcı olsun. Şimdi size örnek bir sununun üç slaydını göstereceğim. Çocuklara Resim 1, Resim 2 ve Resim 3 ü gösterin ve aşağıdaki adımdan devam edin. Resim 1 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 102

104 Resim 2 Resim 3 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 103

105 3. Şimdi, sunumuzun slayt geçiş özelliklerini ayarlayalım. 4. Üst menüdeki Animasyonlar (Animations) sekmesini açalım. (Resim 4) Resim 4 5. Bu sekmede bulunan Bu Slayda Geçiş (Transitions to This Slide) grubundaki seçenekleri inceleyelim. (Resim 4) 6. Bu bölümde bulunan seçenekleri kullanarak slayt geçiş özelliklerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. 7. İstediğimiz bir geçiş efekti seçelim ve Tümüne Uygula (Apply to All) düğmesine tıklayarak tüm slaytlarımıza uygulayalım. (Resim 4) 8. Slayt geçiş efektlerinde uygun sesler kullanabiliriz. 9. Animasyonlar (Animation) sekmesinde Bu Slayda Geçiş (Transitions to This Slide) grubunda bulunan Geçiş Sesi (Transition Sound) listesini açalım. (Resim 4) 10. Slayt geçişlerine uygun sesler seçelim. 11. Yaptığımız değişiklikleri görmek için Slayt Gösterisi (Slide Show) sekmesindeki Slayt Gösterisini Başlat (Start Slide Show) grubunda bulunan Baştan (From Beginning) seçeneğine tıklayalım. (Resim 5) Resim Sunumuz tam ekran olarak görüntülenecektir. 13. Bir slayttan diğerine geçerken, seçtiğimiz geçiş efektleri ve sesler kullanılacaktır. DİKKAT Sesleri duyabilmemiz için bilgisayarda gerekli ses donanımı olması gerekmektedir. Tüm çocukların bu işlemi yapmasını sağladıktan sonra etkinliği toparlayın. ETKİNLİĞİ TOPARLAMA VE DEĞERLENDİRME: Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 104

106 ETKİNLİK 12 ÖZEL ANİMASYON EFEKTLERİ (TS: 20 ) KAZANIMLAR: YÖNTEM VE TEKNİKLER: ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK: ETKİNLİĞE GİRİŞ: Sunu programında özel animasyon efektleri ekler. Gösterip yaptırma Bu etkinlik öncesinde, Ek Etkinlikler 9: Sunu Oluşturma etkinliğinin yapılması gerekmektedir. Bu etkinlikte, slaytların geçiş özelliklerini ayarlamayı öğreneceğiz. açıklamasını yaparak çocukları hedeften haberdar edin. ETKİNLİK: Sunu (MS PowerPoint) programını açtırıp aşağıdaki adımları gösterip-yaptır tekniği ile sırayla yaptırın. 1. Sunu programında hazırladığımız slaytlar arası geçişler için farklı özellikler kullanabiliriz. 2. Önce, bir slayt oluşturalım. Şimdi size örnek bir slayt göstereceğim. Çocuklara Resim 1 i gösterin ve aşağıdaki adımdan devam edin. Resim 1 3. Siz de buna benzer bir slayt oluşturun. 4. Üst menüdeki Animasyonlar (Animation) sekmesinde Animasyonlar (Animation) grubunda bulunan Özel Animasyon (Custom Animation) seçeneğine tıklayalım. (Resim 2) TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 105

107 Resim 2 5. Ekranın sağında Özel Animasyon (Custom Animation) görev bölmesi açılacaktır. (Resim 3) 6. Bu bölmeden slaydımızdaki nesnelere efektler verebiliriz. (Resim 3) Resim 3 7. Efekt vermek istediğimiz nesneyi, örneğin başlığımızı seçelim. 8. Özel Animasyon (Custom Animation) görev bölmesindeki Efekt Ekle (Add Effect) listesinden bir efekt seçelim. 9. Slaydımızda bulunan diğer nesnelere de aynı şekilde efektler verelim. 10. Artık sunumuzu izlemeye hazırız. 11. Üst menüdeki Slayt Gösterisi (Slide Show) sekmesinde Slayt Gösterisini Başlat (Start Slide Show) grubunda bulunan Baştan (From Beginning) seçeneğine tıklayalım. 12. Hazırladığımız sunu ekrana gelecektir. 13. Faremizi her tıkladığımızda bir nesne ekrana gelecektir. 14. Gösteri bittikten sonra PowerPoint ekranı geri gelir. 15. Bu şekilde, slayt geçişlerini ve özel animasyon efektlerini kullanarak sunumuzu zenginleştirebiliriz. Tüm çocukların bu işlemi yapmasını sağladıktan sonra etkinliği toparlayın. ETKİNLİĞİ TOPARLAMA VE DEĞERLENDİRME: Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 106

108 ETKİNLİK 13 METİN BİÇİMLENDİRME (TS: 20 ) KAZANIMLAR: YÖNTEM VE TEKNİKLER: Kelime işlemci programında yazı tipini ve yazı tipi boyutunu değiştirir. Kelime işlemci programında yazı rengini değiştirir. Kelime işlemci programında metin biçimlendirme araçlarını (kalın, italik) kullanır. Kelime işlemci programında hizalama araçlarını (ortala, sağa hizala) kullanır. Gösterip yaptırma ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK: - ETKİNLİĞE GİRİŞ: Bu etkinlikte yazdığımız yazıları biçimlendirmeyi öğreneceğiz. açıklamasını yaparak çocukları hedeften haberdar edin. ETKİNLİK: Kelime işlemci (MS Word) programını açtırın. Çocuklara Metin 1 i gösterin ve aşağıdaki adımları gösterip-yaptır tekniği ile sırayla yaptırın. BUNLARI BİLİYOR MUSUN? Elektrikli sandalye bir dişçi tarafından icat edilmiştir. Hindistan da oyun kâğıtları yuvarlaktır. Zürafaların ses telleri yoktur. 18 Şubat 1979 tarihinde Sahra Çölü ne kar yağmıştı. Kangurular geri geri yürüyemezler. Yunuslar bir gözü açık uyurlar. Bir karınca kendi ağırlığının 50 katını taşıyabilir. Metin 1 1. Şimdi, size gösterdiğim metni aynen yazın. Çocukların tümü bu metni aynen yazdıktan sonra, aşağıdaki adımlara geçin. 2. Metinde, size söylediğim değişiklikleri yapacağız. 3. Tüm yazıyı seçelim. Giriş (Home) sekmesinde Yazı Tipi (Font) grubunda bulunan Yazı Tipi (Font Face) seçeneklerinden Comic Sans Ms yazı tipini seçelim. (Resim 1) 4. Tüm yazıyı seçelim. Yazı Tipi Boyutu (Font Size) seçeneklerinden yazı tipi boyutunu 14 olarak seçelim. (Resim 1) 5. Yazımızın başlığını seçelim. Yazı Tipi Rengi (Font Color) seçeneklerinden başlığın rengini Kırmızı seçelim. (Resim 1) 6. Yazımızın başlığını seçelim. Kalın (Bold) düğmesine tıklayarak başlığı kalın yapalım. (Resim 1) 7. Yazımızın başlığını seçelim. Ortala (Center) düğmesine tıklayarak başlığı ortalayalım. (Resim 1) 8. Başlık dışındaki tüm yazıyı seçelim. Metni Sağa Hizala (Align Text Right) düğmesine tıklayarak yazıyı sağa yaslayalım. (Resim 1) TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 107

109 9. Başlık dışındaki tüm yazıyı seçelim. Kalın (Bold) düğmesine tıklayarak yazıyı kalın yapalım. (Resim 1) 10. Başlık dışındaki tüm yazıyı seçelim. İtalik (İtalic) düğmesine tıklayarak yazıyı italik yapalım. (Resim 1) Yazı Tipi Yazı Tipi Boyutu Resim 1 Kalın İtalik Yazı Tipi Rengi Yasla Metni Sağa Hizala Ortala Metni Sola Hizala 11. Şimdi, metnimizin son haline bakalım. Çocuklara Metin 2 yi gösterin. BUNLARI BİLİYOR MUSUN? Elektrikli sandalye bir dişçi tarafından icat edilmiştir. Hindistan da oyun kâğıtları yuvarlaktır. Zürafaların ses telleri yoktur. 18 Şubat 1979 tarihinde Sahra Çölü ne kar yağmıştı. Kangurular geri geri yürüyemezler. Yunuslar bir gözü açık uyurlar. Bir karınca kendi ağırlığının 50 katını taşıyabilir. Metin 2 Tüm çocukların bu işlemi yapmasını sağladıktan sonra etkinliği toparlayın. ETKİNLİĞİ TOPARLAMA VE DEĞERLENDİRME: Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 108

110 ETKİNLİK 14 TABLO ÇİZME VE BİÇİMLENDİRME (TS: 40 ) KAZANIMLAR: YÖNTEM VE TEKNİKLER: ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK: ETKİNLİĞE GİRİŞ: Kelime işlemci programında tablo ekler. Kelime işlemci programında tablo hücrelerini renklendirir. Kelime işlemci programında tablonun kenarlık çizgilerini biçimlendirir. Kelime işlemci programında tabloya satır ve sütun ekler. Kelime işlemci programında tablo hücrelerini birleştirir ve böler. Gösterip yaptırma Eğer çocuklar metin biçimlendirme ve paragraf hizalama konusunda bilgili değillerse bu etkinlikten önce, Ek Etkinlikler 13: Metin Biçimlendirme etkinliğinin yapılmış olması gerekir. Bu etkinlikte sayfamıza tablo eklemeyi ve biçimlendirmeyi öğreneceğiz. açıklamasını yaparak çocukları hedeften haberdar edin. ETKİNLİK: Kelime işlemci (MS Word) programını açtırıp aşağıdaki adımları gösterip-yaptır tekniği ile sırayla yaptırın. 1. Kelime işlemci (MS Word) programında tablolar hazırlayabiliriz. 2. Bunun için, Ekle (Insert) sekmesinde Tablolar (Tables) grubunda bulunan Tablo (Table) düğmesine tıklayalım. (Resim 1) Resim 1 3. Açılan seçeneklerden Tablo Ekle (Insert Table ) seçeneğini seçelim. 4. Karşımıza Tablo Ekle (Insert Table) penceresi gelir. (Resim 2) Sütun sayısı Satır sayısı Resim 2 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 109

111 5. Tablomuzu çizmeden önce tablomuzun kaç satır ve kaç sütundan oluşacağına karar vermemiz gerekir. Sütun ve satır sayısını 4 olarak belirleyelim. Tamam (OK) düğmesine tıklayalım. (Resim 2) 6. 4 satır ve 4 sütundan oluşan tablomuz, sayfamıza gelecektir. Çocuklara Resim 3 ü gösterin ve sıradaki adımdan devam edin. 7. Her yatay sıra bir SATIR; her dikey sıra ise bir SÜTUNdur. Her bir kutucuk ise birer HÜCREdir. (Resim 3) Satır Sütun Hücre Resim 3 8. Şimdi, oluşturduğumuz tablonun içini, size göstereceğim tablodaki gibi doldurarak Mevsimler tablosu oluşturalım. (Resim 4) Çocuklara Resim 4 ü gösterin ve sıradaki adımdan devam edin. Resim 4 9. Hücreler arasında ilerlemek için yön tuşlarından yararlanabiliriz ya da faremizle istediğimiz hücreye tıklayabiliriz. 10. Şimdi, tablomuzu renklendirelim. Önce ilk sütunu renkli yapalım. Bunun için, ilk sütundaki tüm hücreleri seçelim. Üst menüde Tasarım (Design) sekmesi açılacaktır. (Resim 5) Resim 5 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 110

112 11. Açılan Tasarım (Design) sekmesinde Tablo Stilleri (Table Styles) grubunda bulunan Gölgelendirme (Shading) düğmesine tıklayalım. 12. Açılan renk listesinden istediğimiz renge tıklayalım. 13. Diğer sütunları da aynı şekilde farklı renklerle renklendirelim. 14. Tablomuzda bulunan yazılara istediğimiz rengi verebilir, yazıları istediğimiz biçim ve boyutta yazabiliriz. 15. Paragraf hizalama düğmelerini kullanarak yazılarımızı ortalayalım. Tablomuzdaki değişiklikleri görebilirsiniz. (Resim 6) Resim 6 DİKKAT Tabloların içini renklendirmenin diğer bir yolu da; tablomuza faremizin sağ tuşu ile tıklayıp, açılan Kenarlıklar ve Gölgelendirme (Borders and Shading) penceresindeki Gölgelendirme (Shading) sekmesindeki ayarları kullanmaktadır. 1. Şimdi, tablomuzun kenarlık çizgilerini düzenleyelim. Bunun için, tablomuzun içinde bir yere tıklayalım. 2. Tasarım (Design) sekmesinde Kenarlıkları Çiz (Draw Borders) grubunun sağ alt köşesindeki küçük ok simgesine tıklayalım. 3. Kenarlıklar ve Gölgelendirme (Borders and Shading) penceresi açılacaktır. Aynı pencereyi, tablomuzun üzerinde iken faremizin sağ tuşuna tıklayarak da açabiliriz. (Resim 7) Resim 7 4. Açılan pencerede, Kenarlıklar (Borders) sekmesinde bulunan Ayar (Setting) bölümünden Tümü (All) seçeneğine tıklayalım. (Resim 7) 5. Stil (Style) bölümünden çizgimizin biçimini seçelim. (Resim 7) 6. Renk (Color) bölümünden çizgi rengimizi belirleyelim. (Resim 7) 7. Değişiklikleri Önizleme (Preview) ekranında görebiliriz. (Resim 7) 8. Seçimlerimizi bitirdikten sonra Tamam ı (OK) tıklayalım. (Resim 7) 9. Tablomuzun seçimlerimiz doğrultusunda biçimlendirildiğini göreceğiz. (Resim 8) TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 111

113 Resim Şimdi, tablomuzun en üstüne yeni bir satır ekleyelim. Tablomuza satır eklemek için, öncelikle imlecimizi tablo içinde nereye satır eklemek istiyorsak o hücreye getirmemiz gerekir. İmlecimizi İLKBAHAR yazan hücreye getirelim. 11. Düzen (Layout) sekmesinde Satırlar ve Sütunlar (Rows & Columns) grubundaki Üstüne Ekle (Insert Above) düğmesine tıklayalım. (Resim 9) Resim Tablomuzun üstüne bir satır eklendiğini göreceğiz. (Resim 10) Resim 10 DİKKAT Düzen (Layout) sekmesinde Satırlar ve Sütunlar (Rows & Columns) grubundaki Altına Ekle (Insert Below) düğmesine tıklayarak imlecimizin olduğu satırın altına yeni bir satır ekleyebiliriz. Sola Ekle (Insert Left) düğmesine tıklayarak imlecimizin olduğu sütunun soluna yeni bir sütun ekleyebiliriz. Sağa Ekle (Insert Right) düğmesine tıklayarak imlecimizin olduğu sütunun sağına yeni bir sütun ekleyebiliriz. 13. İki ya da daha fazla hücreyi birleştirerek, tek bir hücre haline getirebiliriz. 14. Şimdi, en üste yeni eklediğimiz satırdaki hücreleri birleştirip içine tablomuzun başlığını yazmaya ne dersiniz? 15. Hücre birleştirmek için, tablomuza yeni eklediğimiz, en üstteki satırın tüm hücrelerini seçelim. 16. Düzen (Layout) sekmesinde Satırlar ve Sütunlar (Rows & Columns) grubundaki Hücreleri Birleştir (Merge Cells) düğmesine tıklayalım. Böylece seçili hücrelerimiz birleşerek tek bir hücre haline gelir. 17. Şimdi tablomuzun başlığını MEVSİMLER TABLOSU olarak ilk satıra ortalanmış olarak yazabiliriz. (Resim 11) TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 112

114 Resim 11 DİKKAT tablomuzdaki istediğimiz hücreleri birleştirebildiğimiz gibi, bir hücreyi istediğimiz sayıda hücreye bölebiliriz de. Bunun için, imlecimizi bölmek istediğimiz hücreye getirdikten sonra, Düzen (Layout) sekmesinde Satırlar ve Sütunlar (Rows & Columns) grubundaki Hücreleri Böl (Split Cells) düğmesini kullanırız. Tüm çocukların bu işlemi yapmasını sağladıktan sonra etkinliği toparlayın. ETKİNLİĞİ TOPARLAMA VE DEĞERLENDİRME: Çocuklara Bu etkinlikte neler öğrendiniz? sorusunu yöneltin. Gelen cevaplarla etkinliği sonlandırın. TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-6./7./8. Sınıflar 113

Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı

Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı MODÜL 1 4./5. SINIFLAR Doç. Dr. Feza ORHAN Dr. M. Betül YILMAZ Tuba UĞRAŞ 2011 TEGV Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-4./5. Sınıflar 2

Detaylı

Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı

Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı MODÜL 1 2./3. SINIFLAR Doç. Dr. Feza ORHAN Dr. M. Betül YILMAZ Tuba UĞRAŞ 2011 Bilgi Benim İşim Etkinliği Modül 1-2./3. Sınıflar 2 Sevgili

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

5.8 - EYVAH AKIŞ ŞEMALARI KARIŞMIŞ

5.8 - EYVAH AKIŞ ŞEMALARI KARIŞMIŞ 5.8 - EYVAH AKIŞ ŞEMALARI KARIŞMIŞ GENEL BAKIŞ Bir algoritma yazar ve akış şeması çizer. Makas,Yapıştırıcı 5.8.B1 Tavşan ve Havuç Oyunu Görseli ÖNERİLEN DERS AKIŞI 1. A. Ara Değerlendirme (40 dk) 2. B.

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı

TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı TEGV Bilişim ve Teknoloji Etkinliği Projesi Mayıs 2009 25.11.2011 1 İçerik Proje Tanıtımı Programın Genel Çerçevesi ve İçerik Portal Etkinlikten Kimler Faydalanacak?

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLERİ EXCEL GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLERİ EXCEL GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLERİ EXCEL GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İ Ç İ N D E K İ L E R PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN

Detaylı

Neden Daha Fazla Satın Alalım?

Neden Daha Fazla Satın Alalım? Neden Daha Fazla Satın Alalım? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Giderek artan bilinçsiz tüketim ve üretim çevreyi olumsuz etkiliyor.

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALAN BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI KURSU KURS PROGRAMI

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALAN BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI KURSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALAN BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI KURSU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK STANDART TÜRK KLAVYESİ KURS PROGRAMI

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK STANDART TÜRK KLAVYESİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK STANDART TÜRK KLAVYESİ KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN

Detaylı

PROGRAMLAMA EĞĠTĠMĠ. Scratch ile Programlama, Elektronik Uygulamalar ve Robotik Eğitimi

PROGRAMLAMA EĞĠTĠMĠ. Scratch ile Programlama, Elektronik Uygulamalar ve Robotik Eğitimi PROGRAMLAMA EĞĠTĠMĠ Scratch ile Programlama, Elektronik Uygulamalar ve Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ile birlikte bu teknolojiler eğitim ortamlarında daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.

Detaylı

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma LEGOLİNO HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma 1-1 Oyunla ilgili dikkatini toplar. 1-2 Anlatılanları dikkatle dinler. 1-3 Parçaları kendisinin çıkarıp tekrar toplaması gerektiğini bilir. 1-4 Uygulama kutusunu

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 212000000001403 2 1 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS 212000000001403 2 1 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Sahne Sanatlarında Alan Çalışması I Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 212000000001403 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Dersin ön koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Sonraki

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA, GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA, GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA, GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2017 1 İ Ç İ N D E K İ L E R PROGRAMIN ADI...

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE FARKINDALIK WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE FARKINDALIK WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU 1 BİLGİ GÜVENLİĞİ VE FARKINDALIK WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU Günümüzde kurumlar ve bireylerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 2. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Kimyasal maddeler, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri İşletim Sistemi 2 İşletim sistemi (Operating System-OS), bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki iletişimi sağlayan ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem

Detaylı

CIK. çocuklar için K O D L AM A

CIK. çocuklar için K O D L AM A CIK çocuklar için K O D L AM A 4ya+ ş Başaran Bilişim Akademisi 17 yıllık tecrübesini BaşaranCIK ile genç nesillere aktarıyor. Türkiye de Özel Bilisim Eğitimleri kategorisinde bir ilk olan Çocuklar İçin

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Bilinçli tüketim, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olur.

Bilinçli tüketim, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olur. 2. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GELENEKSEL OYUNLAR VE ZEKÂ OYUNLARI ZEKÂ OYUNLARI ÖĞRETİCİLİĞİ KURS PROGRAMI

GELENEKSEL OYUNLAR VE ZEKÂ OYUNLARI ZEKÂ OYUNLARI ÖĞRETİCİLİĞİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GELENEKSEL OYUNLAR VE ZEKÂ OYUNLARI ZEKÂ OYUNLARI ÖĞRETİCİLİĞİ KURS PROGRAMI ANKARA, 2017 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara Yeşilalım Projesi Eğiticilerin Eğitimi 12-14 Şubat 2013 Ankara 1 Öğrenme Hedefleri Yetişkin öğrenenlerin özelliklerini öğrenmek; Yetişkinlere uygun çeşitli eğitim yöntemleri ile yaklaşımlarını uygulamak;

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

ANADOLUM ekampüs HIZLI SİSTEM KULLANIM KILAVUZU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (ÖĞRENCİ)

ANADOLUM ekampüs HIZLI SİSTEM KULLANIM KILAVUZU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (ÖĞRENCİ) ANADOLUM ekampüs HIZLI SİSTEM KULLANIM KILAVUZU Sisteme Giriş TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (ÖĞRENCİ) 1 Sisteme giriş yapmak yapmak için tarayıcınızın adres çubuğuna https://ekampus.anadolu.edu.tr/

Detaylı

T E M E L B Ü Y Ü M E İ

T E M E L B Ü Y Ü M E İ T E M E L B Ü Y Ü M E İ ş S i m ü l a s y o n u O y u n u K U L L A N I M K I L A V U Z U İşleyiş ve Amaçlar Temel Büyüme (Yapay Zeka) İş Simülasyonu oyununun işleyişini ve başarılı olmak için dikkat etmemiz

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim- 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: ÇEVREMDEKİ BİLGİLER / ÜNİTE 2: BİLGİSAYARIM DERS SAATİ: 6

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: ÇEVREMDEKİ BİLGİLER / ÜNİTE 2: BİLGİSAYARIM DERS SAATİ: 6 EKİM 6. 28Ekim -Kasım 203 EKİM 5. 2-25 Ekim 203 EKİM 4. 7- Ekim 203 EKİM 3. 30 Eylül -4 Ekim 203 EYLÜL 2. 23-27 Eylül 203 EYLÜL. 6-20 Eylül 203 203 204 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : ÇEVREMDEKİ

Detaylı

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE WEB PORTAL KULLANICI KILAVUZU V1.0 Genel Tanıtım Ar-Ge Web Portal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Bilim

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ GRUP TARAMA UYGULAYICI KILAVUZU

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ GRUP TARAMA UYGULAYICI KILAVUZU 1 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ GRUP TARAMA UYGULAYICI KILAVUZU İÇİNDEKİLER BİLSEM GRUP TARAMA UYGULAYICI KILAVUZU... 3 UYGULAYICI ÖĞRETMENLER TARAFINDAN... 4 UYGULAMA SIRASINDA OKUNACAK YÖNERGE... 9 UYGULAMADA

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL EKİM 2014)

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL EKİM 2014) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL 2014-17 EKİM 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE Eğitim Koçluğu Sertifika programı öğrencilerin okul, aile ve özel yaşamındaki

Detaylı

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK : AĞ İŞLETMENİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ

Detaylı

Merak etmek, soru sormak, keşfetmek çocukların doğasında vardır. Bu yönleriyle çocuklar gerçek birer araştırmacıdır.

Merak etmek, soru sormak, keşfetmek çocukların doğasında vardır. Bu yönleriyle çocuklar gerçek birer araştırmacıdır. Merak etmek, soru sormak, keşfetmek çocukların doğasında vardır. Bu yönleriyle çocuklar gerçek birer araştırmacıdır. ARAŞTIRMACI ÇOCUK MERKEZİ 2 Araştırmacı Çocuk Merkezi, 2009 yılında Ankara da kuruldu.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (13 Şubat- 24 Mart 2017)

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (13 Şubat- 24 Mart 2017) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI...

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

Evimi, okulumu ve ülkemi seviyorum. Bölüm II IWB ler ile sınıfları bağlama. Alexander Angelov (CCTA, Bulgaristan)

Evimi, okulumu ve ülkemi seviyorum. Bölüm II IWB ler ile sınıfları bağlama. Alexander Angelov (CCTA, Bulgaristan) Konu Öğretmenin Adı, Okulu ve Ülkesi Evimi, okulumu ve ülkemi seviyorum. Bölüm II IWB ler ile sınıfları bağlama Alexander Angelov (CCTA, Bulgaristan) Hedef grubu Sınıf: 3 Yaş: 8-9 Hedefler Önceki hedefleri

Detaylı

Uzaktan Eğitim Kılavuzu

Uzaktan Eğitim Kılavuzu Uzaktan Eğitim Kılavuzu Değerli Öğrenciler, Uzaktan eğitim sistemine katılanabilmeniz için gerekli tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. Uzaktan eğitim sistemimiz size bazı konularda bilgilendirme e-postaları

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALAN BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI KURSU KURS PROGRAMI

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALAN BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI KURSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALAN BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI KURSU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Hafize KESER* Amaçlan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi.

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Hafize KESER* Amaçlan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi. TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Hafize KESER* Teknoloji hızla gelişip değişmektedir. Teknolojinin bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Çağdaş yaşamda bireyler çeşitli endüstriyel süreçlerle

Detaylı

ÖNERİLER. Doç. Dr. Aybars UĞUR 2011

ÖNERİLER. Doç. Dr. Aybars UĞUR 2011 ÖNERİLER Doç. Dr. Aybars UĞUR 2011 Düzenli ve Planlı Çalışma Aşırı çalışmak veya stres yapmak yerine planlı ve yöntemli çalışmayı tercih edin. Çok zorunlu kalmadıkça uykusuz kalmayın. Sadece sınav öncesi

Detaylı

2.50 VERSİYONUMUZDA YER ALACAK, YENİ TEORİK DERS PROGRAMI KILAVUZU

2.50 VERSİYONUMUZDA YER ALACAK, YENİ TEORİK DERS PROGRAMI KILAVUZU 2.50 VERSİYONUMUZDA YER ALACAK, YENİ TEORİK DERS PROGRAMI KILAVUZU 1 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Teorik Ders Programı Hazırlık Aşamaları ve Kontroller... 3 2. Personel ve Derslikler.... 4 3. Teorik Program Đçin Grup

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Yok Dersin

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Kullanıcı el kitabı. Online halı eğitimi

Kullanıcı el kitabı. Online halı eğitimi Kullanıcı el kitabı Online halı eğitimi Proje ortakları Türkiye Gaziantep Üniversitesi Web: http://www.gantep.edu.tr E-posta: agir@gantep.edu.tr Telefon: +90 (342) 317 17 00 Romanya Georghe Asachi Techical

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

Uzaktan eğitim sistemine bağlanabilmeniz için gerekli tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Uzaktan eğitim sistemine bağlanabilmeniz için gerekli tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. Değerli Katılımcılar, Uzaktan eğitim sistemine bağlanabilmeniz için gerekli tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. Uzaktan eğitim sistemimiz size bazı konularda bilgilendirme e-postaları gönderecektir, lütfen

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ Öğrencilerin okumaya karşı sıkıcı ve gereksiz algılarını değiştirmek ve okumayı hayatlarının bir parçası haline getirmek amacıyla okuma çalışmasını sınıf ortamından

Detaylı