BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 1"

Transkript

1 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 1

2 Bilgisayarlar, giriş ve çıkış üniteleri için gerekli olan, daha önceden programlanmış komutları anlayıp işleyebilen elektronik bir alettir. Bilgisayar 4 ana kısımdan oluşur Giriş üniteleri Çıkış üniteleri İşlemci Depolama üniteleri

3 Şekil 1 Kişisel bir bilgisayarı oluşturan 4 ana kısım

4 İşlemci Şekil 1 de de görüleceği gibi ana kısım olan işlemci yalnızca bir bileşenden oluşur. Bilgisayarda bütün işlemler bu kısım tarafından kontrol edilir ve hesaplamalar da burada gerçekleşir. İşlemciler hızları Hz olarak belirtilir. Ör: Core 2 Duo 2 GHz Core 2 Quad 2.3 Ghz

5 Çıkış üniteleri Bilgisayarda belli işlemlerin sonucunu bilgisayar dışına aktarmak için kullanılan ünitelerdir Ör: Hoparlör, Ekran, Yazıcı

6 Giriş üniteleri Bir bilgisayar sistemine işlenmek üzere veri girilmesi için kullanılan üniteleri denir. Ör: Klavye, Fare, Kamera, Tarayıcı

7 Depolama üniteleri Bilgisayarda depolama için 2 çeşit depolama ünitesi kullanılmaktadır Kalıcı depolama Bilgisayarda işlenen verilerin kalıcı olarak saklandığı depolama ünitesidir. Ör: Sabit disk Geçici depolama Bilgisayarda işlenen verilerin geçici olarak depolandığı ve bilgisayarın enerjisinin kesildiği zaman bilgilerin kaybolduğu depolama ünitesidir. Ör: RAM

8 Program, bilgisayarın belleğinde çalışan ve insanların kısa zamanda yapamadığı karmaşık işlemlerin zamanını kısaltmak için bilgisayarın işlettiği kodlar bütünüdür Programlar, programcılar tarafından ve bir takım programlama dilleri kullanılarak, bir amaca yönelik olarak üretilirler. Bu programlar kullanılan programlama dili kurallarına göre düzenlenir.

9 Bilgisayar dünyasında 3 temel program çeşiti vardır Sistem Programları Uygulama Programları/Yazılımları (Application Program) Programlama Dilleri programları

10 Sistem programları Sistem yazılımları bir bilgisayar sisteminin en önemli yazılımlarıdır ve bilgisayarın başlangıçta açılmasını sağlamak yanında sistemin verimli çalışmasını, sisteme yenilikler yapılmasını ve benzer işlemlere olanak verirler. Sistem yazılımları da kendi içlerinde aşağıdaki gibi çeşitlere ayrılırlar İşletim sistem yazılımları İletişim amaçlı yazılımlar Donanım için gereken yazılımlar (sürücü yazılımları) Yazılarda karakter stilleri ve benzeri amaçlar için gerekli yazılımlar Yazılım geliştirmek için kullanılan yazılımlar

11 Uygulama Programları/Yazılımları Çalışma ve eğtim hayatındaki uygulamalara yönelik olarak hazırlanan, programcılar tarafından derlenip geliştirilen programlara denir Eğitim yazılımları Üretim yazılımları İş yazılımları Kişisel bilgisayar yazılımları Örnek: Word, Excel, Auto cad v.s.

12

13

14 Programlama Dilleri Programlama, bilgisayara yaptırılmak istenen komutların kodlanması işlemidir. Kodlama, her programlama dilinde farklıdır. Okullarda en yaygın olarak öğretilen programlama dilleri C, Visual Basic, Delphi ve bunun yanında web programlama için php,asp gibi programlama dilleridir

15 Veri Veri,bilgiyi oluşturmak için bilgisayara girilen harfler, sayılar ve grafiklerden oluşur Dosya Bir isim altında saklanan veriler veya programlardır. Dosya ismi genellikle iki bölümden oluşur. Birinci bölümde dosyanın adı, ikinci bölümde dosyanın uzantısı yazılır. İki bölüm bir nokta ile birbirinden ayrılır (dosyaadı.dosyauzantısı) Ör: yazılı.doc yazılı dosya adıdır. doc dosya uzantısıdır

16 Dosya adı dosyanın içeriğine uygun verilmelidir. Dosya uzantısını genellikle uygulama programı verir. Dosya uzantıları genellikle üç harften oluşur. 1-4 harfli dosya uzantıları da vardır..c,.db,.html gibi

17 Dosya Çeşitleri Dosya çeşitleri 3 e ayrılır Çalışan dosyalar: Uzantıları exe veya com dur. Başka bir programın yardımına ihtiyaç duymadan çalışırlar Ör: winword.exe, excel.exe

18 Dosya Çeşitleri Kaynak dosyalar: Çalışmadan önce makine diline çevrilmesi gereken dosyalardır. Örneğin assembly dili kurallarına göre yazılmış bir programı pic üzerinde çalıştırmak için program ilk önce makine diline yani hex e dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun içinde o dosyanın assembly dili kurallarına uygun olarak yazılıp, assembler tarafından derlenmesi gerekmektedir. Ör: trafik.hex

19 Dosya Çeşitleri Veri Dosyası: Üzerlerinde silme, ekleme, değiştirme yapılabilen dosyalardır. İçeriklerinin çıktısı yazıcıdan alınabilir veya başka birisine elektronik olarak postalanabilir. Yazılı.doc. bir dökümandır. Bir kelime işlemcide yazılmıştır. O kelime işlemci çalıştırılmadan dökümanın içi görülemez. Kelime işlemci çalıştırıldıktan sonra içine girilip, değiştirme, düzeltme, silme ve ekleme yapılabilir. Yazıcıdan çıkışı alınabilir

20 Dosya Uzantısı Type (cinsi) Karakteristiği.bmp grafik Microsoft bitmap - MS Paint veya grafik programları ile açılır..com uygulama kendi kendine çalışabilen/açılabilen program.doc doküman Microsoft Word dosyası-msword ile açılır..exe uygulama kendi kendine çalışabilen/açılabilen program- çift tıklama ile çalışır..gif imaj graphic in GIF format.hlp yardım dosyası hypertext döküman [.html ile aynı] - web.htm metin dosyası browser ile açılr- kelim işlemci veya kelime işlemci ile düzenlenir..ico imaj ikon dosyası.jpg imaj JPEG formatında grafik.mp3 ses Sıkıştırılmış ses formatı.mpg film MPEG formatında video.pdf uygulama Portable Document Format - Adobe Acrobat Reader programı ile açılır..ppt uygulama Microsoft PowerPoint dosyası.sys metin dosyası sisteem dosyası.tmp temporary file (geçic dosya) - bir çok programla kullanılır..txt metin Sadec ASCII kod içeren dosya.wav ses Waveform formatında ses dosyası.xls uygulama Microsoft Excel worksheet (çalışma sayfası) dosyası.zip uygulama Sıkıştıılmış dosya - WinZip veya PKZip programları ile açlır.

21 Bir bilgisayardan verim elde edilebilmesi için, öncelikle bir Girdi nin olması, ardından bu girdi üzerinde bir İşlem yapılması, sonuçta da bir Çıktı nın varlığı gereklidir. Biz buna GİRDİ (INPUT) İŞLEM (PROCESS) ÇIKTI (OUTPUT) ilişkisi adını veriyoruz. Örneğin, kullandığınız bilgisayara bir takım isim ve adres bilgileri girdiniz. Ardından bunu, daha sonra bulabileceğiniz uygun bir isimle kaydettiniz ve ardından ya da bir müddet sonra bu bilgileri liste halinde yazıcıdan aldınız

22 Girdi-işlem-çıktı basamakları iyi işletilmeleri gerekir. Zira bu şekilde bilgisayardan iyi verim alabiliriz. Hangi bilgilerin girileceği, ne şekilde işleneceği, daha sonra bunlardan hangi bilgilerin çıkacağı, en başında programcılar tarafından analiz edilir ve ardından da kullanıcılar tarafından uygulamaya konulur

23 Girdi/Input. Verilerin girişi işlemi İşlem/Process. Dört matematik işlemi ve mantıksal işlemler (Büyüktür, küçüktür, eşittir, eşit değildir, büyük eşittir, küçük eşittir gibi). Depolama/Storage. Bilgisayara girilen bilgilerin, sabit sürücü veya disketlerde veya CD lerde saklanmasıdır

24 İletişim/Communication. Bilgisayar ağları yardımı bilgi iletmek. Örneğin Internet e bağlanmak, ağ ortamı adı verilen ve birden fazla sayıdaki bilgisayarların birbirine bağlantılı olduğu ortamlarda çalışmak, bunlara örnek olarak sayılabilir Çıktı/Output. Verilerin insan ortamına aktarılmasıdır. Internet veya ağ ortamlarında, sizinle başkalarının arasındaki bilgi aktarımı, yine bilgisayarınızdaki bilgilerin yazıcıdan alınması, ekrandaki görüntüdür

25 Günümüz bilgisayarlarında artık ses ve görüntü işleme yetenekleri de mevcuttur. Bu sayede müzik dinleyebilir, sesli olarak film seyredebiliriz. Bu tür sesli ve görüntülü ortamlara Audio-Video adı verilir. Bahsi geçen ortamları hazırlayan sisteme de Çoklu Ortam/Multi Media adı verilir. Multi Media özelliklerinin bulunabilmesi için bir bilgisayarda; CD-Rom (Compact Disk-Read Only Memory), hoparlör, mikrofon, TV ve ses (Sound Blaster) kartları bulunmalıdır

26 Bir bilgisayarın tam anlamıyla hizmet verebilmesi için gerekli olan iki ana sistem bulunur. Bunlar Donanım (Hardware) ve Yazılım (Software) olarak iki başlık halinde ele alınırlar

27 Bilgisayarın gözle görülen fiziksel kesimi olup, elektronik devreler, ekran, klavye ve kablolar gibi birimlerden meydana gelir. Her bilgisayarın dış dünyadan bilgi ve program kabul edebilmesi, bu programlardaki işlem adımlarını uygulayarak sonuçları dış dünyaya verebilmesi için bazı özellikleri ve elemanlarının olması gerekir. Bu elemanlar bilgisayarın donanım bölümünü oluşturur.

28 İnsanlarla bilgisayar arasında iletişimi sağlayan programlardır. Başka bir deyişle, donanımı etkin hale getiren tüm programlara yazılım adı verilir. Yazılıma iki nedenle ihtiyaç duyulmuştur. Makine dilinde (İkili sistemde veya 1 ve 0 dan olusan sistemde) program yazmak oldukça zordur. Programların kolay bir şekilde yazıldıktan sonra başka yardımcı programlar kullanılarak makine diline dönüştürülmesi gerekir Bilgisayar sisteminden doğan zorlukları gidermek ve işlemleri hızlı bir biçimde gerçekleştirmek

29 Network ikiden fazla bilgisayarın birbirleriyle iletişim halinde olmasıdır. Bu iletişim internet üzerinden farklı kıtalardaki iki bilgisayar arasında da olabilir, aynı mekan içinde olan iki bilgisayar arasında da. Eğer bu bilgisayarlar aynı yerel alan içinde bulunurlarsa bu network, LAN (local area network) olarak adlandırılır

30 LAN`ın temel faydası verilerin paylaşımıdır. Bu çok farklı yollarla kullanılabilir. Örneğin ofislerde tek bir yazıcının bütün ofis çalışanlarınca kullanılabilmesi, bütün kullanıcılar arasında haberleşmenin bilgisayar ekranından yapılabilmesi, gelen faksların kullanıcıların ekranında görüntülenebilmesi ve her kullanıcının kendi sisteminden faks çekebilmesi, bir uygulamanın server üzerinde çalışırken birden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi. Ev ve ofis kullanıcıları tek bir internet bağlantısı ile birden fazla bilgisayarı internet e bağlayabilmesi, alıp verebilmesi ve hatta oyun oynayabilmesi

31 Bağlantı Kabloları Bağlantı Elemanları (Konnektörler) Network Kartları Network İşletim Sistemi Yazılımı Modem Yönlendirici (Router) Kuvvetlendirici (Repeater) Dağıtıcılar (HUB)

32 Network kurulumu için yapılması gereken ilk işlem kabloların döşenmesi 2 bilgisayar arası kablo döşenecekse, bu bağlantı «cross» denilen bir bağlantı ile gerçekleştirilebilir 3 ve daha fazla bilgisayar arasında bir ağ oluşturulacak ise, 1 anahtarlama cihazı yardımı ve düz bağlantı şekli ile ağ oluşturulur. Not : Kablolama yapılırken, ağ kabloları ile elektrik kabloları arasında minimum 10 cm olmasına dikkat edilmelidir.

33 Yeni nesil kablolama yapılırken kullanılan kablo çeşidine CAT5 kablo denir. Bu kablo ile 2 çeşit bağlantı gerçekleştirebiliriz. Çapraz Bağlantı (568A) Düz bağlantı (568B)

34 Çapraz kablo yapmak istiyorsak bir ucu 568A diğerini 568B şemasına göre yapmalıyız.

35 Düz kablo yapmak için iki uçta aynı şemada olmalı, yani 568A<->568A veya 568B<- >568B şeklinde. Dolayısı ile iki seçeneğiniz var

36 Çapraz bağlantı renk kodları 1-Yeşil-Beyaz 1-Turuncu-Beyaz 2-Yeşil 3-Turuncu-Beyaz 4-Mavi 5-Mavi-Beyaz 6-Turuncu 7-Kahverengi-Bayaz 8-Kahverengi 2-Turuncu 3-Yeşil-Beyaz 4-Mavi 5-Mavi-Beyaz 6-Yeşil 7-Kahverengi-Bayaz 8-Kahverengi

37 Düz bağlantı renk kodları 1-Turuncu-Beyaz 1-Turuncu-Beyaz 2-Turuncu 3-Yeşil-Beyaz 4-Mavi 5-Mavi-Beyaz 6-Yeşil 7-Kahverengi-Bayaz 8-Kahverengi 2-Turuncu 3-Yeşil-Beyaz 4-Mavi 5-Mavi-Beyaz 6-Yeşil 7-Kahverengi-Bayaz 8-Kahverengi

38 Bilgisayar ağları büyüklüklerine ve kullanımlarına göre 3 gruba ayrılır. 1-Yerel bilgisayar ağları(lokal area network- LAN) 2-Metropolitan bilgisayar ağları(metropolitan area network-man) 3-Geniş alan ağı(wide area network-wan)

39 Yerel Ağ (LAN) Yerel bir ağ kurmak, iki ya da daha fazla bilgisayarın birbirlerine bağlanması anlamına gelmektedir. Yerel ağın faydaları Bilgisayarlar arası yüksek hızlı veri transferi Ev veya ofis ortamındaki bilgisayarların birbirleri arasındaki kaynakların paylaşımı Ev veya ofis ortamındaki bilgisayarların birbirleri arasında oyun oynama Kurulacak ağ yardımı ile tek bir internet bağlantısının diğer kullanıcılara da paylaştırılması

40 Yerel ağ topolojileri bağlantı türlerine göre 4 e ayrılır Doğrusal (Line,Bus) Topoloji Yıldız (star) Topolojisi Ağaç (Tree) Topolojisi Yuvarlak (ring) Topoloji

41 Metropolitan bilgisayar ağları(man) Bir şehir yada daha doğrusu bir metropol içinde kurulmuş bilgisayar ağıdır. Genellikle birkaç mevcut yerel bilgisayar ağının birleştirilmesi sonucu kurulan ağlardır

42 Geniş alan bilgisayar ağları(wan) Ülke, kıta hatta dünya çapındaki bilgisayarların birbirleriyle irtibatlandırılması sonucunda oluşmuş veya kurulmuş olan bilgisayar ağlarıdır. Ağırlıklı olarak iletişim ve bilgi alışverişinde kullanılırlar ve mevcut yerel veya metropolitan ağların birleşmesi ile oluşturulurlar

43 Internet dünyadaki bilgisayarların telefon kabloları veya fiber kablolar aracılığıyla birbirine bağlandığı ağdır. Dünya üzerinde bulunan birbirinden farklı büyüklükteki yerel bilgisayar ağlarını birbirine bağlar. Kısaca ağların ağı olarak tanımlanmaktadır

44 Dünya çapında bir kütüphanedir Büyük bir bilgisayar ve iletişim ağıdır Fikirlerin paylaşıldığı bir demokrasi platformudur İnsan hayatını kolaylaştırıcı (banka, alışveriş, dergi, gazete, TV hizmetleri) yönleri vardır Çift yönlü bilgi aktarımı yapılabilmektedir

45 Internet birbirinden çok farklı donanım (PC, Macintosh) ve yazılım (İşletim Sistemleri: UNIX, LINUX, DOS, WINDOWS, MOS, OS/2) özelliklerine sahip olan bilgisayarların birbiriyle iletişim içinde bulunmasını sağlar Internetin sahibi yoktur

46 Tarayıcı internet üzerindeki kaynakları ve döklümanları görüntülemeyi sağlayan bir araçtır. En yaygın olarak kullanılan tarayıcı lar Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox ve Google Chrome

47 WWW, Web, yada W3 (World Wide Web), yazı, grafik, ses, film gibi pek çok farklı yapıdakı verilere kompakt ve etkileşimli bir sekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper ortam sistemidir. Hiper ortam, bir dokümandan başka bir dokümanın çağrılmasına olanak sağlar. Bütün bu farklı yapıdaki veriler uygun bir standart ile bir arada kullanılıp bir WWW listeleyicisi'nde (WWW Browser) görüntülenebilir.

48 Hypertext Markup Language (HTML ) belgelerin birbirlerine nasyl bağlanacaklarını ve belge içindeki metin ve resimlerin nasıl yerleşeceklerini belirleyen ve etiket (tag ) denilen kod parçalarından oluşan bir sistemdir

49 WWW istemcisinin (Opera, Explorer gibi), bir WWW Servisine bağlandıktan sonra tek seferde transfer ettigi kompozit tüm verilerden olusan sayfadır. Bu sayfadaki bilgiler kompozittir, çünkü hem grafik/resim bilgileri, hem normal text, hem ses, hem baska merkezlere ve baska dokümanlara linkler olabilir. Bu, o www servisinin ilk sayfası ise, "home page" olarak da adlandırılır

50 Web Browser'lar içinden bir www servisine ya da diğer bazı internet servislerine yönlendirme yapan komut formatıdır. Web Browser içinden 'Open URL' ya da 'Open Location' şeklinde bir seçenek üzerinden uygun URL satırları verilerek, birçok internet kaynağına erişmek mümkündür

51 File Transfer Protocol: İnternete bağlı iki bilgisayar arasında ve dosya arşivlerinin bulunduğu bilgisayarlara girerek oradaki dosyaları kişisel bilgisayara aktarma olanağı sağlar. Ağ üzerinden dosya göndermenin yoludur. Dosyaların saklandığı sitelere ftp siteleri denir. FTP sitelerinin adresleri ftp:// ile başlar

52 Internet te bilgisayarların birbirlerini bulmaları için her ana bilgisayara bir adres verilmiştir. Bu adreslere IP (Internet Protokol) numarası denilmektedir. Bu numaralar 4 bölümden oluşmakta, her bölüm nokta ile birbirinden ayrılmaktadır gibi. Bu sayıları kullanarak bilgisayarlara erişmek mümkündür. Fakat bu sayıların anımsanması güç olduğundan her bilgisayara anamakina/alan (domain) adı denilen bir isim verilmiştir

53 Servis ismi Kullanıcının bulunduğu kuruluş ismi Kuruluş çeşidi Ülke kısaltması gov: Hükümet kuruluşları tr: Türkiye edu: Eğitim kurumları (üniversiteler gibi) Ülke kısaltması yoksa ABD www ftp Web Gopher tubitak meb basbakanlik metu (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) hun (Hacettepe Ün) bilkent milliyet hurriyet cumhuriyet sabah ntv pcmagazine k-12: ilk ve ortaöğretim kuruluşları org: Ticari olmayan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar com: Ticari kuruluşlar Mil: Askeri kuruluşlar Net: Servis Sunucuları (Internet Servis Sağlayıcıları gibi) ca: Kanada fr: Fransa it: İtalya de: Almanya nl:hollanda Ac: Akademik kuruluşlar (bazı ülkelerde edu yerine) gr: Yunanistan Int: Uluslararası organizasyonlar, kuruluşlar nl: Hollanda

54 Resmi Kurum Üniversite Sendika ticari kuruluş Askeri Servis Sunucu

55 İnternet kullanarak istenilen konuda araştırma yapılarak web sayfalarına ulaşılabilir. Bu web sayfalarındaki metin, resim, ses, görüntü vb. kendi bilgisayarımıza kayıt edilebilir/indirilebilir ya da doğrudan yazıcımızdan çıktısı alınabilir. Bir konu hakkında araştırma yapmak için ya o konuyla ilgili web adreslerini bilmek yada arama motorlarıyla arayıp bulmak gerekmektedir

56 En sık kullanılan arama motorları : Türkçe tarayıcılar

57 Bilgisayardan bilgisayara haberleşmenin adıdır. Bilgisayar ağlarında, e-posta ile mesaj gönderme kullanılmaya başlandığında, mesajlar düz yazı (text) biçiminde idi. Günümüzde, mesajların içeriğinde, yazıdan başka resim, ses, video görüntü de bulunabilmektedir. e-postanın gönderilmesi için e-posta adresi kullanılır. e-posta işaretinin ayırdığı iki bölümden işaretinin sol tarafına kullanıcı adı, sağ tarafına servis adı yazılır

58 E-posta programlarında görülen "From, To, Subject, Cc, Bcc, Forward To:" gibi kısaltmalar ne anlama gelir? Bütün bu ifadeler, e-posta in baş kısmında (header) yer alır ve gönderilen e-posta ile ilgili bir takım "gönderme bilgileri" ni içerir From: Bu alanda, e-posta 'i gönderen kişinin e- posta adresi (ve gerekli olmasa bile, Adı, Soyadı) yeralır To: To alanında, e-posta 'yı göndereceğimiz kişilerin e-posta adresleri yer alır. Gönderilecek kişi sayısı 1'den fazla ise adresler araya virgül konarak (bazı sistemlerde bir boşluk bırakılarak) yazılır

59 Subject: alanına, e-posta içeriğine uygun çok kısa bir tanım yazılır. (Acil, toplantı duyurusu, Beni hemen ara vb gibi) Özellikle listelere gönderilen maillerde bu ozellik cok kullanılır. Cc: Cc alanına, e-posta in kopyasını başka bir kişiye ya da kişilere (genellikle, e-posta içeriği ile 2. dereceden ilgili kişiler olabilir) göndereceksek, onların adresleri yazılır. (Cc: Carbon Copy) Bcc: Cc ile aynı. Yalnız, maili alan kişiler To: ve Cc: alanlarındaki bilgileri görebilmelerine karşın, Bcc: alanındaki bilgileri göremezler (Bcc: Blind Carbon Copy). Forward: Size gelen bir mesajı bir başkasına aynen iletmeniz için kullanılan bir alandır. Kullanılan e-posta programları, standart olarak, bir maili başkasına "aynen gönderme" seçeneğini sunarlar

60 E-posta larla birlikte postanın sonuna eklenerek bir dosya da gönderilebilir. Eklenen dosyalar düz yazı olabileceği gibi resim, ses, program vb. ikili (binary) dosyalar da olabilir. Hemen hemen tüm e-posta programları standart olarak bu özelliği destekler

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 6. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 6. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 6. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru Konular 1. İnternetin Temel Kavramları * Bilgisayar Ağları * Ağ Bağlantısı gereksinimleri * Temel Ağ tipleri

Detaylı

Günümüzde tüm dünyayı saran İnternet ağının temeli Amerikan ve Sovyet Rusya arasındaki rekabete dayanmaktadır.

Günümüzde tüm dünyayı saran İnternet ağının temeli Amerikan ve Sovyet Rusya arasındaki rekabete dayanmaktadır. İletişim Teknolojisi İletişim teknolojisi; birbirinden uzakta bulunan bilgisayarların birbirleriyle bazı özel tanımlı kurallar kullanarak haberleşmesini ve kendi aralarında birinden diğerine bilgi aktarımını

Detaylı

HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU

HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU Kapak: Zafer YILMAZ Dizgi/İç Düzen: Bayrak Matbaası Baskı: Bayrak Matbaası İstanbul, Eylül 2012 Hazırlayan Halil Ünsal NAMAZCI ISBN 978-9944-0865-0-9 Herkes

Detaylı

7. ÜNİTE. Üniteye Hazırlık

7. ÜNİTE. Üniteye Hazırlık İnternet ve İletişim 7. ÜNİTE İnternet ve İletişim Üniteye Hazırlık 1. İnternet bağlantısı için neler yapmamız gereklidir? Araştırınız. 2. İnternet i kullanarak hangi işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz?

Detaylı

Ağların kurulumu gibi; bu ağların yönetimi de çok önemlidir. Özellikle bu konuda alanında uzman kişiler her zaman aranan insanlardır.

Ağların kurulumu gibi; bu ağların yönetimi de çok önemlidir. Özellikle bu konuda alanında uzman kişiler her zaman aranan insanlardır. İNTERNET Network (Ağ) Nedir? Bir veya birden fazla bilgisayarın; dosya ve veri alış verişi yapabilmesi için birbirine bağlanarak oluşturduğu yapıya Network (Ağ) denir. Ağlar coğrafi konumuna göre 3 başlık

Detaylı

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ 6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ INTERNET İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet kelime anlamı olarak

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ 482BK0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com BİLGİSAYAR DERS NOTLARI Doç. Dr. Muzaffer Dügel mdugel@gmail.com BÖLÜM 1 1.1 Bilgisayar ve Bilgisayar Teknolojisi 1.1.1 Bilgisayarın Tanımı ve Kısa Tarihçesi 1 Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Giriş

Detaylı

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri İnternetin Temelleri İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı Ağ Türleri İnternet Uygulamaları İnternet Protokolleri 1 İnternetin Nedir? Interconnected Networks, kelimelerinin kısaltmasıdır ve kendi aralarında bağlantılı

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNTERNET UYGULAMALARI

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNTERNET UYGULAMALARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İNTERNET UYGULAMALARI İnternet Uygulamaları World Wide Web E-posta Haber Grupları Anlık Mesajlaşma FTP Video Konferans Forum Arama Motorları TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

www.e50plus.eu TEMEL PC EĞİTİMİ BİLGİSAYARLAR VE KULLANIMLARI HAKKINDA BİLGİ

www.e50plus.eu TEMEL PC EĞİTİMİ BİLGİSAYARLAR VE KULLANIMLARI HAKKINDA BİLGİ AVRUPA PROGRAMI LLP-Leonardo da Vinci- Yenilik Transferi Geleneksel Ürünlerin 50 yaş üstü kadınlar tarafından e-ticareti Avrupa Birliği Yaşam Boyu Eğitim Programı desteği ile Proje Numarası 2009-1-GR1-LEO

Detaylı

Temel İnternet Kavramları

Temel İnternet Kavramları EMYO 2012 Temel İnternet Kavramları İnternet İnternetin Tarihçesi İnternet Bağlantı Şekilleri IP (Internet Protocol) Numarası TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Protokoller (HTTP,HTTPS,FTP

Detaylı

TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ

TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ 1. BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ KAVRAMLARI 1.1. Genel Kavramlar 1.1.1. Donanım, Yazılım ve Bilgi Teknolojisi Bilgisayarlar, kullanıcılar tarafından aldığı ham verileri,

Detaylı

İNTERNET - EYLÜL 2012 İÇERİK

İNTERNET - EYLÜL 2012 İÇERİK İNTERNET EYLÜL 2012 İÇERİK İnternet nedir? İnternetin Tarihçesi Ne işe yarar? Bilgisayar Ağları Ağı oluşturan bileşenler Ağı oluşturan cihazlar Ağın sınıflandırılması Domain-IP-URL Kavramları İnternete

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

7. INTERNET. Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.

7. INTERNET. Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. 7. INTERNET 7.1. Internet nedir? Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Internet, insanların her geçen gün gittikçe

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İnternet Nedir Hasan KILIÇ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni BİLGİSAYAR AĞLARI BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine

Detaylı

BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI

BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI BĐLGĐSAYAR NEDĐR? Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan; yaptığı işlemlerin 1 sonucunu saklayabilen; sakladığı bilgilere istenildiğinde

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

Internet ve Güvenlik. Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK

Internet ve Güvenlik. Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK Internet ve Güvenlik Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK Giriş Bilgi çağı, insanlar ve kuruluşlar arasında bilgi aktarımının hızlı ve etkin olarak yapılmasını gerektirmektedir. Elektronik ve

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İnternetin Tanımı: İnternet, belirli bir amaç için bilgi alıp vermek üzere birbirine bağlanmış bilgisayarların oluşturduğu uluslararası bilgisayar

Detaylı

http://alikoker.name.tr www.domainsiz.com

http://alikoker.name.tr www.domainsiz.com BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERS 1-05 Ekim 2005 BİLGİSAYAR ve TEMEL YAPISI Günümüz bilgi ve iletişim çağında, eğitim sürecindeki herkes bilgisayar kullanmak gerektiğini farkına varmıştır. Bilgisayarlar, ortaya

Detaylı

İi. BELLEK. İşlem: Veriler, insanların amaçları doğrultusunda, programın yetenekleri ölçüsünde işlem basamaklarından geçer.

İi. BELLEK. İşlem: Veriler, insanların amaçları doğrultusunda, programın yetenekleri ölçüsünde işlem basamaklarından geçer. TEKNİK Bilgisayar; kullanıcıdan aldığı verilerle ya da komutlarla mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan, yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik

Detaylı

Bir bilgisayar sisteminin temel bileşenleri - Donanım

Bir bilgisayar sisteminin temel bileşenleri - Donanım Temel Kavramlar Bir bilgisayar sisteminin temel bileşenleri - Donanım Donanım (Somut parçalar) Bilgisayar kasası içindeki parçalar Merkezi işlem birimi (CPU), sabit sürücü, bellek birimleri, ekran/ses

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Tüm bu tanımların ara kesitinde yer alan ise "Bilgiye Ulaşım ve Onu Paylaşım, sonrasında da elde edilen bilgiyi kullanım" dır.

Tüm bu tanımların ara kesitinde yer alan ise Bilgiye Ulaşım ve Onu Paylaşım, sonrasında da elde edilen bilgiyi kullanım dır. I I i İ ipém él Kav ra m la r Internet Nedir? İnternet kelimesi, bilgisayar ağlarının oluşturduğu bir ağ anlamı taşır. İnternet Bilgisayar Ağı ise, birbirleriyle haberleşmede ortak bir iletişim dili (protokol)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı