TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI"

Transkript

1 Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law )

2 İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM VE PLAN...4 Birinci Bölüm EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESI I. GENEL OLARAK...9 II. TANIMI...11 III. UNSURLARI...14 A. GENEL OLARAK...14 B. EŞYA TAŞIMA TAAHHÜDÜ Taşımaya Konu Eşya...15 a. Genel Olarak...15 b. Kapsam Dışı Tutulan Şeyler Taşıma Taahhüdü...18

3 XIV Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı C. TAŞIMA ÜCRETİ ÖDEME TAAHHÜDÜ...19 D. ANLAŞMA...21 IV. TARAFLARI, YÜKLE İLGİLİ DİĞER KİŞİLER VE TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRÜ A. TAŞIYICI B. GÖNDEREN C. YÜKLE İLGİLİ DİĞER KİŞİLER Yükleten Gönderilen Konişmento Hamili Kanuni Halef ve Alacağı Devralan...31 D. TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRÜ...32 V. HUKUKİ NİTELİĞİ A. ESER SÖZLEŞMESİ B. ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE SÖZLEŞME VI. ÇARTER VE NAVLUN SÖZLEŞMELERİ A. GENEL OLARAK B. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA Genel Olarak Bareboat Çarter Sözleşmesi Zaman Çarteri Sözleşmesi Yolculuk Çarteri Sözleşmesi Kırkambar Sözleşmesi...51 C. HAVACILIK HUKUKUNDA...52 VII. ALT EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ...57 A. GENEL OLARAK...57 B. TANIMI...59 C. TARAFLARI...61 D. ALT TAŞIYICININ İLGİLİLER KARŞISINDA HUKUKİ DURUMU Alt Gönderene veya Alt Gönderilene Karşı...61

4 XV 2. Asıl Gönderene veya Asıl Gönderilene Karşı...62 E. TÜRLERİ Havayolu Taşımalarında Denizyolu Taşımalarında...65 F. TÂBİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM İkinci Bölüm FIILI TAŞIYICI KAVRAMI I. GENEL OLARAK...71 II. ORTAYA ÇIKARILIŞ GEREKÇESİ A. TAŞIMANIN ŞAHSEN İFASININ ZORLUĞU VE TAŞIMA ÇEVRESİNİN GENİŞLEMESİ B. ALT TAŞIYICIYA DOĞRUDAN BAŞVURU İHTİYACI...73 C. DOLAYLI ÇÖZÜMLERİN YETERSİZLİĞİ Borçlar Hukukuna Özgü Dolaylı Çözümler...74 a. Haksız Fiil Hükümleri...74 b. Alt Vekâlete İlişkin Hüküm Taşıma Hukukuna Özgü Dolaylı Çözümler D. ÖZEL BİR MÜESSESE İHTİYACI III. TARİHSEL GELİŞİMİ A. GUADALAJARA SÖZLEŞMESİ (1961) B. ATİNA SÖZLEŞMESİ (1974)...81 C. HAMBURG KURALLARI (1978) Hamburg Kuralları Öncesi Durum: Lahey ve Lahey/ Visby Kuralları Hamburg Kurallarında D. CIM (1999) E. MONTREAL SÖZLEŞMESİ (1999) F. ROTTERDAM KURALLARI (2008) IV. TANIMI...93

5 XVI Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı A. GENEL OLARAK...93 B. TÜRK HUKUKU Taşıma İşleri Denizyoluyla Eşya Taşımaları Denizyoluyla Yolcu Taşımaları...95 C. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK Alman Hukuku a. Taşıma Hukuku Reformu (1998) b. Deniz Ticareti Hukuku Reformu (2013) Diğer Ülkeler...98 V. UNSUR LAR I A. ÂKİD TAŞIYICIDAN BAŞKA BİR KİŞİ OLMASI B. ALT TAŞIMA SÖZLEŞMESİYLE TAŞIMANIN ÜSTLENİLMESİ C. TAŞIMANIN KISMEN VEYA TAMAMEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VI. BENZER KAVRAMLARDAN FARKI A. ALT TAŞIYICI B. KISMİ TAŞIYICI C. ARDIŞIK (MÜTEAKİP) TAŞIYICI Üçüncü Bölüm FIILI TAŞIYICININ SORUMLULUĞU I. GENEL OLARAK II. UYGULANACAK HUKUKİ REJİM A. GENEL OLARAK B. ASIL TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN TÂBİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM C. TAŞIMA ORTAMININ TÂBİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM Karayolu Taşımaları

6 XVII 2. Demiryolu Taşımaları Havayolu Taşımaları Denizyolu Taşımaları Karma Taşımalar III. DAYANDIĞI ESASLAR A. ASIL YÜKLE İLGİLİLERİN ÂKİD TAŞIYICIYA KARŞI HAK SAHİBİ OLDUKLARI ÖLÇÜDE SORUMLULUK Âkid Taşıyıcı Gibi Sorumluluk Âkid Taşıyıcıya Ait Def ileri İleri Sürebilme B. ALT TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUK Alt Taşıma Sözleşmesinin İhlali Asıl Taşıma Sözleşmesi ile Ağırlaştırılamayacağı IV. HUKUKİ MAHİYETİ A. SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK B. EŞYAYI KABULE BAĞLI SORUMLULUK C. KUSUR SORUMLULUĞU D. KURTULUŞ KANITI GETİRİLEBİLEN SORUMLULUK E. SINIRLI ŞAHSİ SORUMLULUK F. FARKLILAŞTIRILMIŞ MÜTESELSİL SORUMLULUK G. EMREDİCİ SORUMLULUK V. ŞARTLARI A. FİİLİ TAŞIYICININ EŞYAYA HÂKİM OLDUĞU SIRADA EŞYANIN ZIYAI, HASARI VEYA TESLİMİNDE GECİKME Fiili Taşıyıcının Eşya Üzerindeki Hâkimiyeti a. Genel Olarak b. Hâkimiyetin Başlaması: Eşyanın Fiili Taşıyıcı Tarafından Tesellümü c. Hâkimiyetin Sona Ermesi: Eşyanın Fiili Taşıyıcı Tarafından Teslimi i. Genel Olarak Eşyanın Teslimi

7 XVIII Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı ii. Gönderilenin Tesellümden Kaçınması Eşyanın Zıyaı, Hasarı veya Tesliminde Gecikme a. Eşyanın Zıyaı i. Zıya ii. Tahrip b. Eşyanın Hasarı c. Eşyanın Tesliminde Gecikme i. Genel Olarak Teslim Süresinin Tayini ii. Fiili Taşıyıcının Tâbi Olduğu Teslim Süresi iii. Teslimde Gecikmenin Belirlenmesi iv. Zıyaa Varan Gecikme (Hükmen Zıya) B. ZARAR Genel Olarak Maddi Zarar Manevi Zarar C. UYGUN İLLİYET BAĞI VI. FİİLLERİNDEN SORUMLU OLUNAN KİŞİLER A. GENEL OLARAK B. FİİLİ TAŞIYICININ YARDIMCILARI Taşıma Hukukunda Taşıyıcının Yardımcıları Fiili Taşıyıcının Taşıma İşletmesinde Çalışanlar a. Genel olarak b. Gemi Adamları ve Uçuş Ekibi Fiili Taşıyıcının Temsilcileri Fiili Taşıyıcının Taşımayı Gerçekleştirirken Yararlandığı Diğer Kişiler C. YARDIMCININ ZARARA SEBEBİYET VEREN DAVRANIŞI İLE GÖREVİ ARASINDAKİ BAĞLANTININ ÖNEMİ VII. SORUMLULUĞUN SINIRI A. GENEL OLARAK B. TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNUN SINIRI

8 XIX 1. Genel Olarak Özel Çekme Hakkı Öncesi Dönem Özel Çekme Hakkı C. SINIRIN HESAPLANMASI Eşyanın Zıyaı veya Hasarı Halinde a. Uygulanacak Hükümler b. Eksik Kilogramın Belirlenmesi i. Genel Olarak ii. Koli ve Ünite ile Konteynerin Hukuki Vasfı aa. Koli ve Ünite bb. Konteyner iii. Brüt Kilogram Eşyanın Tesliminde Gecikme Halinde Esas Alınacak Kur D. SINIRIN YÜKSELTİLMESİ Anlaşmayla Yükseltme Eşyanın Değerinin Beyan Edilmesiyle Yükseltme VIII. SORUMLULUKTAN KURTULMA A. GENEL KURTULUŞ SEBEBİ B. ÖZEL KURTULUŞ HALLERİ IX. SINIRLI SORUMLULUK VE SORUMLULUKTAN KURTULMA İMKÂNLARININ KAYBI Dördüncü Bölüm SORUMLULUK DAVASI I. DAVACI II. DAVALI III. ZARARIN İHBARI A. GENEL OLARAK B. İHBARIN ŞEKLİ

9 XX Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı C. İHBARIN YAPILACAĞI KİMSE IV. DAVA AÇMA SÜRESİ A. GENEL OLARAK B. FİİLİ TAŞIYICININ TÂBİ OLDUĞU SÜRE C. SÜRENİN BAŞLANGICI V. GÖREVLİ MAHKEME A. GENEL OLARAK B. TİCAR İ DAVA C. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Genel Olarak Deniz Ticaretine Bakmakla Görevli Olanlar D. TÜKETİCİ MAHKEMESİ VI. YETKİLİ MAHKEME A. GENEL OLARAK B. ÖZEL YETKİ KURALLARI Kara Taşımalarında Deniz Taşımalarında Hava Taşımalarında Demiryolu Taşımalarında C. YETKİ SÖZLEŞMESİ Genel Olarak Yetki Sözleşmesi Yapılabilmesi Fiili Taşıyıcının Sorumluluğu Bakımından VII. İSPAT YÜKÜ VIII. RÜCU HAKKI SONUÇ KAYNAKÇA

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri*

Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri* HAKEMLİ Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri* Yrd. Doç. Dr. Fevzi TOPSOY** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Zirve

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL 6 7 TÜRK TİCARET KANUNU Kavramlar Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Çek Kanunu Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Ticarette

Detaylı

Müşterek Avarya Hukuku

Müşterek Avarya Hukuku Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Samim ÜNAN Prof. Dr. Rayegân KENDER Müşterek Avarya Hukuku 2004 York-Anvers Kuralları Dispeç 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Müşterek Avarya ve Sigorta İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENĐZ YOLU ĐLE EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ / TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI

ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENĐZ YOLU ĐLE EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ / TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENĐZ YOLU ĐLE EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ / TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

Dr. Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU TÜRK HUKUKUNDA BANKALARIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Dr. Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU TÜRK HUKUKUNDA BANKALARIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Dr. Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU TÜRK HUKUKUNDA BANKALARIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xxi 1 GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNULUŞU...1 A. Banka - Müşteri Sırrının

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK

DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 7, Sayı 14, Güz 2008/2 s. 175-202 DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK Canan Özlem ILGIN ÇELİK

Detaylı

DENĐZ YOLUYLA TAŞIMADA YÜKÜN ZĐYA VE HASARINDAN DOĞAN SINIRLI SORUMLUK

DENĐZ YOLUYLA TAŞIMADA YÜKÜN ZĐYA VE HASARINDAN DOĞAN SINIRLI SORUMLUK Deniz Yoluyla Taşımada Yükün Ziya ve Hasarından Doğan Sınırlı Sorumluluk 957 DENĐZ YOLUYLA TAŞIMADA YÜKÜN ZĐYA VE HASARINDAN DOĞAN SINIRLI SORUMLUK Öğr. Gör. Zeynep DEMĐRÇĐVĐ MĐNELĐLER * I. ZARARI TAZMĐN

Detaylı

TAŞIYANIN YÜKE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ GİRİŞ

TAŞIYANIN YÜKE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ GİRİŞ TAŞIYANIN YÜKE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ GİRİŞ Günümüzde yaşanan teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler ticaretin gelişimini ve kapsamını doğrudan etkilemiştir. Ticaret sadece iç piyasa hareketi olmaktan çıkmış,

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN Y. Doç. Dr. Vural SEVEN TAŞIMA HUKUKUNUN GENEL KARAKTERLERİ Taşıma Hukuku Kurallarının Dağınık Yapıda Olması Taşıma Hukuku Kurallarının Emredici Nitelikte Olması Kural Olarak Sorumluluğun Sınırlandırılmış

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

( Rotterdam Kuralları )

( Rotterdam Kuralları ) Cüneyt Süzel Duygu Damar Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Eşyanın Milletlerarası Taşınması Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ( Rotterdam Kuralları ) İşbu Sözleşme ye Taraf Devletler,

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 2 Deniz Ticareti Hukukundaki Değişikliklerin Reform Niteliği Taşıması 6102 s. Türk Ticaret Kanunu beşinci kitabı ile deniz ticareti alanında reform niteliğindeki

Detaylı

ticaret hukukunun genel ilkeleri

ticaret hukukunun genel ilkeleri Prof. Dr. AYŞE NUR BERZEK Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ticaret hukukunun genel ilkeleri 10. Baskı Yay n No : 2935 Hukuk Dizisi : 1445 10. Baskı - Eylül 2013 İSTANBUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE

İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE VAKIF KAVRAMLARI-4 III. -ADİ ORTAKLIK TEMELİNE DAYALI ORTAKLIK

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU

Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU 6762 SAYILI TTK VE 6102 SAYILI TTK İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ULUSLARARASI KARMA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNE GÖRE TAŞIYICININ ZIYA VE/VEYA HASARDAN DOĞAN SORUMLULUĞU Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Hizmet Sözleşmesi I Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Emekli Öğretim Üyesi TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Giriş - Geçirim (Temlik) Borcu Doğuran Sözleşmeler- Kullanma

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 31 2. TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞME.. 33 2.1. Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Kanunun Yürürlüğe Girmesi.. 35 2.2. Mülga 4077 sayılı Kanunda

Detaylı