A) Havacılığın yer tesislerinde yürütülen taşımacılık işleri. B) Gerektiğinde içeri doğru açılabilir, raylı döner kapı kullanılabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A) Havacılığın yer tesislerinde yürütülen taşımacılık işleri. B) Gerektiğinde içeri doğru açılabilir, raylı döner kapı kullanılabilir."

Transkript

1 Sorular ve yanıtları, katılımcıların ifadeleri doğrultusunda yazılmış olup, sorularda yer alan ayrıntılar nedeniyle yanıt değişebilir, ayrıca seçenek sıralaması metinde yer alan şekilde bulunmayabilir. Daha önce yüklediğimiz dosyada 95 soru görünmekte olup, tekrar eden sorular çıkarılmıştır. 1. İnsan kulağının sesleri duyma eşiği aşağıdakilerden hangisidir? (A-27.soru) A) 0 db 20 db C) 40 db 80 db 2. Aşağıda belirtilen işlerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındadır? (B-26.soru) A) Havacılığın yer tesislerinde yürütülen taşımacılık işleri Aileye ait tarım işleri C) 50 den az tarım ve orman işleri Hava deniz ulaşım işleri 3. Acil çıkış kapılarının özellikleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? (B-60.soru) A) Çıkış kapıları toplanma alanlarına açılacaktır. Gerektiğinde içeri doğru açılabilir, raylı döner kapı kullanılabilir. C) Çalışanların sayısına göre konulmalıdır. İşletmenin boyutuna göre uygun yerlere yerleştirilmelidir. 4.Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerindedir? (B-53.soru) I.Havalandırma II.Radyasyon III. Basınç değişimi A) I ve II II ve III C) I ve III I, II ve III 5. Aşağıdaki kimyasal maddelerin hangisinin kullanımı yasak değildir? (B-1.soru) A) 2-Naftilomin ve tuzları Benzedin ve tuzları C) 4-Nitrodifenil Nikotin

2 6. Aşağıda yer alanlardan hangisi ergonominin alt uygulama alanları arasında yer almamaktadır? (A- 45. Soru) A) Meslek hastalıkları tedavisi İş fizyolojisi C) Biyomekanik Antropometri 7. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocuklar haftada en çok kaç saat çalıştırılabilir?, A) 7,5 9 C) Kaynak işlerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımlara ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangileri doğrudur? (A-48. Soru) I. Yüksek sıcaklığa dayanıklı eldiven kullanmak II. Deriden yapılmış kıyafetler giyinmek III. Kaynakta sıçramaya karşı konçlu ayakkabılar giymek, parça düşmesine karşı çelik burunlu A) Yalnız I I ve II C) I, II, III 9. İşçi Sağlığı Güvenliği Tüzüğüne göre işyerlerindeki tavan yüksekliği en az ne kadar olmalıdır? (A-70. Soru) A) 3.20 m 2.40 m C) 3.00 m 2.60 m 10. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzüğüne göre Bir kazanda en yüksek çalışma basıncını gösteren taksimatlı manometrenin işaretli kısmı kazanın boyunun kaç katı uzaklıktan rahatça okunabilmelidir? A) 1,5 2.5 C) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarının olumsuz etkilerinden değildir? (A-83.soru)

3 A) İş ekipmanının uzun süre kullanılmaması Çalışma prensibinde değişiklik olması C) Operatörün meslek hastalığına yakalanması Operatörün iş ekipmanıyla iş kazası geçirmesi 12. Aşağıda belirtilen işlerden hangisinde günde 7.5 saatten fazla çalışma yapılabilir? A) Çimento Sanayii İşleri Montaj İşleri C) Kaynak İşleri Kurşun arsenik işleri 13. OHSAS 18001' e göre, meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve olma olasılığının bileşkesine ne denir? A) Risk Tehlike C) Olay Kaza sayılı yasaya göre, meydana gelen İş kazası olması SGK ya en geç ne kadar süre içerisinde bildirilmelidir? A) 1 iş günü 2 iş günü C) 3 iş günü 4 iş günü 15. Kaynak işlerinde kullanılan gaz tüplerinin renk kodlaması hangisinde yanlış verilmiştir? (B-10.soru) A) Asetilen-sarı Diğer Gazlara ait tüpler-yeşil C) Helyum-kahverengi Yanıcı gazlar-kırmızı 16. Kazanlarda manometreler en yüksek çalışma basıncının kaç katını gösterecek şekilde taksimatlı olmalıdır?

4 A)1 2 C) Aşağıda ikili gaz gruplarından hangisinde yanıcı olmayan gaz bulunmaktadır? (B-67) A) H2S ve CH4 CO ve NO C) SO2 ve H2 C2H2 ve CH4 18. Uygunsuz bir durumun ortadan kaldırılması için en son yapılacak uygulama hangisidir? (A-17. sor) A) Kişisel koruyucu kullanımı İzolasyon C) Kaynağında koruma 19. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarının seçiminde işletmelerin iş güvenliği yönünden dikkat edeceği öncelikli faktörlerden birisi değildir? (A-84. Soru) A) İşyerinde çalışma şartları Ekipmanın bakım ve onarım maliyeti C) Ekipmanın ek bir tehlike oluşturup oluşturmayacağı Ekipmanın sağlık ve güvenlik yönünden oluşturacağı tehlikeler 20. Aşağıdakilerden hangisi depolamada diğerlerinden ayrı tutulmalıdır? (B-18.soru) A) Asetilen Propan C) Argon Oksijen 21. İş ekipmanı ve kullanımına ilişkin verilen yazılı talimatlarda aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? (B- 98. Soru)

5 A) İş ekipmanının önceki kullanımıyla ilgili sonuçları hakkındaki bilgiler Anormal durumlar C) Makine ve ekipmanların kurulumu ve çizimleri Makine ve ekipmanların kullanım koşulları 22. Aşağıdakilerden hangisi çalışanın sağlığını etkileyen bireysel etkenlerden değildir? A) Medeni Durum Beslenme C) Genetik Yapı Fiziki Durum veya kişisel maruziyet 23. Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliğine göre acil çıkış ve ilkyardım işaretleri için.. kısımlar işaret alanının en az %50 sini kapsamalıdır? ( 65.soru) A) Mavi Yeşil C) Kırmızı Beyaz 24. Çalışma hayatını denetleme görevi yasal olarak aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir? (A-1.soru) A) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı C) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Bakanlığı 25. İSG kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? (B-35.soru) A) Varsa iş güvenliği uzmanı İş güvenliği uzmanı C) Hemşire İşyeri hekimi 26. Gaz dedektörlerinde okunan LEL değeri nedir? A) Gaz patlama üst sınır değeri

6 Gaz patlama alt sınır değeri C) Gaz basıncı Gaz cinsi 27. Gürültü yönetmeliğine göre gürültü en yüksek maruziyet etkin değeri nedir? (A-31.soru) A) 80 db 85 db C) 87 db 90 db 28. Hangisi biyolojik risk etmeni değildir? A) Asbest Brusella C) Hepatit Salmonella 29. Basınçlı kapların periyodik kontrolleri kaç yılda bir yapılır? (A-56.soru) A) 1 yıl 2 yıl C) 3 yıl 4 yıl 30. Hangisi banyo temizlik işlerinde yanlıştır? (A-28. Soru) A) 15 günde 1 dezenfekte edilecektir. İşçiler kendi havlu ve peştemallerini getireceklerdir.işveren vermeyecektir. C) Sıcak ve soğuk su tesisattan akacaktır. İşveren banyoların kullanım zamanını ve şartlarını ayarlayacaktır. 31. Biyolojik etkenlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? (B-3. Soru)

7 A) Solunum ağız yolu veya deri yoluyla alındığında kanser etikisi yapan Solunum ağız yolu veya deri yoluyla alındığında genetik değişiklik yapan C) Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan parazitleri, Genetik materyalini aktarma özelliği olan mikroorganizmadır. 32. Aşağıdaki hareketlerden hangisi başlama komutunu gösterir? A) O O C) ---O--- O 33. Hangisi yönetim sistemidir? I.BS 8800 II.QS 9000 III.ISO 9000 IV.OHSAS A)Yalnız I I ve II C) I ve IV I,II,IV 34. Aşağıdakilerden hangisi yükün sahip olduğu özelliklerden dolayı yükün elle taşınması sırasında risk oluşturan faktörlerden değildir? (A-76. Soru) A) Yükün taşındığı zeminin bozuk olması, engellerin bulunması Yükün dengesiz olması ve içindekinin yer değiştirmesi C) Yükün kaba ve kavranmasının zor olması Yükün ağır ve büyük olması 35. Kuruluşun yasal zorunluluk ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk hangisidir? (A-25.soru)

8 A) Kabul edilemez risk Kabul edilebilir risk C) Kaza Zarar 36. Köpüklü söndürme cihazları kaç ayda bir doldurulur? A) 6 ay 3 ay C) 1 yıl 2 yıl 37. İş Sağlığı Güvenliği Çalışma Ortamına ilişkin ILO sözleşmesinin numarası aşağıdakilerden hangisidir? A) C) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 1.15 m/s2 C) 39. Bir kaldırma makinasında 8 işçi görevliyse kaldırma makinesi operatörüne bunlardan kaç tanesi manevracı (işaretçi) olarak işaret vermelidir? (A-53. Soru) A) 1 2 C) Aşağıdakilerden hangisi ş ortamı etkileyen kimyasal etmenlerden birisi değildir? A) Metallerin sis, duman vs.

9 Solventler C) Gazlar Sıcaklık 41. Emniyet kemeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Çıkılan yükseklikteki işin durumuna göre çalışanın bulunduğu noktayı değiştirebilmesi için, emniyet kemeri bağlandığı sabit noktadan geçici olarak sökülebilir. Emniyet kemerini kullanacak kişinin vücut ağırlığı her altı ayda bir kontrol edilmeli ve gerekirse bu ağırlığı uygun yeni bir emniyet kemeri verilmelidir. C) Düşme ve kayma tehlikesi olan çatı gibi yerlerde düşme tutucu aparatları olan paraşüt tipi emniyet kemerleri kullanılmalıdır. Emniyet kemerleri ve müştemilatı ''her çalışmaya başlamadan önce'' iyice kontrol edilerek en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmamalıdır. 42. Toplum sağlığı merkezleri hangi bakanlığa bağlıdır? A) Sağlık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı C) Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 43. Hızlı gaz genişlemesi ve sıcaklık artışına sebep olan kimyasal olay nedir? A) Parlama Patlama C) Yangın Yanma 44. Aşağıdakilerden hangisi OSGB ve İSGB nin yetki ve sorumluluklarından değildir? A) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici, düzenleyici faaliyeti kapsayan çalışma oramı gözetiminden sorumludur.

10 OSGB ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bir kısmını ya da tamamını başka bir kişi veya kurumlara devredemez. C) Sunulan hizmetlerin sağlanması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterilmelidir Hangisi fiziksel risk etmenleridir? 1-havalandırma 2-radyasyon 3-basınç değişimi A) C) I,II,III 46. İşçi sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre çok tehlikeli işlerde ateş ve dumana karşı korunmuş merdiven boşlukları veya duman sızdırmaz kapılara olan maksimum uzaklık kaç metredir???????????????????? A) C) bölgesi, Merkezi kişinin kulaklarının birleştiren orta çizginin... cm yarıçaplı kürenin başın ön kısmının yarısıdır. Boşlukları doldurunuz. A) Maruziyet 30 cm Solunum 30 cm C) maruziyet 50 cm solunum 50 cm 48. Kaynak ve kesme işlemi yüksekte kaynak yapmak gibi çok etkeni olan (arada örneklendirmiş kapalı alan vs gibi) kaynak ve kesme işlemlerinde çalışanın meşgul edilmemesi ve çalışanın işine konsantre olarak değişen şartlara göre doğru pozisyonu alması gerekir. Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki alanların hangisini kapsamaz/ aşağıdakilerden hangisi bu durumla ilgilenmez?

11 A) iş sağlığı ve güvenliği psikolojik danışmanlık C) endüstriyel hijyen Ergonomi 49. İşçiye verilen iş ekipmanı ve kullanımıyla ilgili yazılı dökümanda aşağıdakilerden hangisinin olması zorunlu değildir? A) iş ekipmanının daha önceki kullanımından elde edilen sonuçlar iş ekipmanında olabilecek anormal durumlar C) iş ekipmanının kurulumuyla ilgili çizimler iş ekipmanının kullanım koşulları 50. Aşağıdakilerden hangisi yanma için gerekir? I. Isı II. Yanıcı madde III. Karbondioksit IV. Oksijen A) I, II II, IV C) I, II, III, IV I, II, IV 51. Aşağıdakilerde hangisi/hangileri 'elle taşıma' sınıfına girer? I. kaldırma II. itme, çekme, vs.. III. bir yerden bir yere götürme IV. yükün taşınmasına fiziki olarak yardımcı olma A) III I ve III C) II ve III I-II-III-IV 52. Tehlike ve risk ikili gruplarından hangisi yanlıştır? A) titreşim-işitme kaybı yüksekte çalışma düşme C) Yetersiz aydınlatma- iş kazası????????????????????????????? 53. Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A) Tedavi Eldiven ve maske verilir C) Bakanlığa bildirim

12 Aynı bölümde çalıştırma 54. Gaz yakıtlarda tam yanma rengi hangisidir? A) Mavi Sarı C) Yeşil Kırmızı 55. Çalışma hayatındaki aşağıdakilerden hangisi etik değerler arasında yer almaz? A) Ücret Tazminat C) Aile İlişkileri İşçi İşveren İlişkileri. 56. Aşağıdakierden hangisi psikososyal risk faktörlerinden değildir? A) Stres Taciz C) Beslenme Ayrımcılık ve baskı 57. Aşağıdakilerin hangisi meslek hastalıklarını en aza indirgeyen faktör değildir? A)Yetersiz eğitim düzeyi C) Uygun tesisat, alet, makine 58. Kişisel koruyucu donanımlarında CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) CE Avrupa kalitesi anlamına gelmektedir. CE işareti ürünün belgelerine iliştirilmelidir. C) CE işareti ürünün kaliteli olduğunu göstermek için iliştirilmelidir. CE işareti boyutları uygun olduğu takdirde ürüne iliştirilmelidir. 59. Levha eşleştirmelerinden hangisinin açıklaması yanlıştır? A) Bilgilendirme levhası-.. Yasaklayıcı levhalar- C) Uyarıcı levhalar- Acil çıkış

13 60. Aşağıdakilerden hangisi hangisi grup eğitimlerinde kullanılan yöntemlerdendir? A) Bireysel Bilgisayarlı C) Programlı Beyin fırtınası 61. Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre işverenler işçilerin ve işçi temsilcilerine verilecek eğitimlerden değildir? A) İş hijyeni Kanserojen ve mutajenlerle çalışma???????? C) Meslek hastalıkları hakkında?????? Kanserojenlerle birlikte alındığında sigaranın ek zararları 62. Kaynak işleminden kaynaklanan yangınlarda hangisinin kullanımı uygun değildir? A) Su Halon gazı C) CO2 Kuru kimyevi toz 63. Ülkemizde çalışma ortamında yer alan fiziksel etmenlere yönelik ölçüm faaliyetlerini gerçekleştiren kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir. A) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü C) Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi 64. Çalışanların iş sağılığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre aşağıdaki hususlardan hangisi doğru değildir? A) Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlü değildir. C)İşverenler çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. Verilen Eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. 65. Aşağıdakilerden hangisi ISG yi bozan tehlikeli duruma örnektir? A) Puruzlu kaygan zemin Tehlikeli madde C) Çalışılan makinede bakim onarım

14 ?????????????????????????????????????????? 67. Törpülerin kullanımında hangisi yapılmamalıdır? A) törpülere çekiç benzeri aletle vurulmamalıdır saplarında kelepçeyle sabitlenmelidir C) törpülerden artan malzemelerden kalem vb malzemeler yapılabilir 68. Dairesel testerelerde çalışma tablasının yerden yüksekliği ne kadar olmalıdır? A)80 90 C) ??????????????????????? İşçi Sağlığı Güvenliği tüzüğünde Aralık belirtilmiştir. 69. Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Konuları arasında yer almaz? A) Ağır ve Tehlikeli İşler Kadın işçilerin çalıştırılabileceği ağır ve tehlikeli işler C) engellilerin çalışabileceği ağır ve tehlikeli işler 16 yaşını tamamlamış 18 yaşını doldurmamış genç işçilerin çalışabileceği ağır ve tehlikeli işler 70. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına en aza indirmede etkili değildir A) Düşük eğitim durumu Uygun işyeri ortamı C)Güvenli tesisat makine alet Güvenli madde malzeme 71. Risk Değerlendirmesinde yer alan önlem faaliyetlerinden proaktif olanı aşağıdakilerinden hangisidir? A) Ayrıntılar İstatistiki hesaplamalar C) Risk oluştuktan sonra yapılan Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan?????????????????????? 72. Aşağıdakilerinden hangisi aydınlatma ölçü birimidir? A) Kandela Lüks C) Joule Watt 73. Aşağıdakilerden hangisi iskelelerde bulunması gereken azami unsurlardan değildir?

15 A) Korkuluk Ara Korkuluk C) Trabzan Malzeme depolama 74. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdır? A) Koruyucu kremler,merhemler Acil durum ekiplerinin kullandığı ekipmanlar C) Karayolu taşımacılığında kullanılan donanımlar Polis Jandarma Güvenlik güçlerinin kullandığı ekipmanlar 75. Antropemetrinin tanımı nedir? A) C) İnsan uzuvlarının ölçüsüyle ilgilenen bilim 76. İşyerlerinde dinlenme yerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Uygun bir alan sağlanacak İşçiler rahat oturabilecekleri bir şekilde olmalı C) Sigara içenler ile içmeyenler ayrılmalı 100 kişiden fazla çalışan olması halinde ayrı bir bölüm olmalı 77. Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında aşağıdakilerin hangisi en son tercih edilir? A) Kişisel koruyucu donanımların kullanılması risklerin bertaraf edilmesi C) Yalıtım ve izolasyon Yönetimsel önlemler 78. Kaldırma makinalarında fren kaldırılacak en ağır yük ün kaça katını askıda tutabilecek güçte olmalıdır? A) 1,5 C) 79. İşveren titreşimle ilgili risk değerlendirmesinde hangilerini göz önünde tutar? I. Düşük sıcaklık ve özel koşullar II. Üreticinin mevzuat gereği verdiği bilgi III.Maruziyet türü ve Maruziyet Süresi IV.Maruziyet sınır ve etkin değeri A) C)

16 80. Çelik halat emniyet katsayısı en az kaç olmalıdır? A) 3 5 C) Gürültü kontrolünde uygulanan gürültüye maruz kalma süresini azaltmak ne tür bir risk kontrolü yöntemidir? A) Gürültünün alıcıda kontrolü Planlama ile gürültü kontrolleri C) Gürültünün kaynağında kontrolü gürültünün kaynak ile alıcı arasında kontrolü 82. Katı tozlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Uçucu Çözünmüş C) Askıda Toplam 83. Ekranlı çalışmalarda işçilere verilen eğitimde aşağıdakilerden hangisi ders olarak verilmez? A) Gözün korunması Kas-iskelet C) Gözün biyolojik yapısı ve odaklanma mesafesi 84. Asbest bileşenlerinden değildir? A) A A C) Anti K. 85. İşyeri hekimi görevleri arasında olmayan hangisidir? A) C) 86. ILO sözleşmeleri ile ilgili hangisi doğru değildir? A) ILO sözleşmelerine her ülke katılmak zorundadır.

17 C) 87. Emziren kadınlar doğumdan sonra kaç ay gece vardiyasında çalıştırılamaz? A) 6 ay C) 8 ay 12 ay 88. Hangisi meslek hastalıkları için yanlıştır? A) Slikozis hastalığı kristalize olmamış silika tozlarının neden olduğu bir hastalıktır. Pnömokonyozis tozlu havanın teneffüsü sonucu oluşan meslek hastalıklarının genel adıdır. C) slikozis hastalığının tedavisi mümkün olammaktadır. Antrakozis hastalığı kömür madenciliğinde görülen bir meslek hastalığıdır. 89. Hangisi genç işçi tanımıdır? A) 15 yaşını tamamlamış, 18 yaşını tamamlamamış C) 14 yaşını tamamlamış, 15 yaşını tamamlamış

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-2

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-2 BULUŞ EĞİTİM KURUMU C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-2 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/19 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) uygulamaları

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇALIŞMA

Detaylı

www.batiakademi.com.tr

www.batiakademi.com.tr T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100 2. GRUP: C SINIFI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/19 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. İş Kanunu na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI V

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI V 1) Türkiye de iş süresinin ilk kez sekiz saatle sınırlandırılmasını sağlayan Ereğli Havza i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun (Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna İlişkin 151

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI C C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 1 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest

26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest 26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? A) 1996 - Beyaz asbest B) 1996

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kapsamında değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kapsamında değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kapsamında değildir? A) ilkokul öğretmeni B) Avukat bürosundaki stajyer C) Fındık işlerinde çalışan işçi D) Kendi namına çalışan berber

Detaylı

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır?

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? 26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI Tarih : 08-08-2005 1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? A) 1996 -

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/20 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. 4857 sayılı İş Kanunu na göre analık hâlinde çalışma ile ilgili aşağıdakilerden

Detaylı

TEST 1. 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün

TEST 1. 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün TEST 1 1. Yapı işlerinde çalışan işçiler hangi eğitimi almış olmalıdır? a. İlköğrenim b. Yüksek okul c. Okuryazar d. Mesleki eğitim 2.Amonyak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Solunum sisteminde

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VIII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VIII 1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine,.. de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL

Detaylı

www.batiegitim.com.tr

www.batiegitim.com.tr KİTAPÇIK TÜRÜ A www.batiegitim.com.tr 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BATI EĞİTİM İŞYERİ HEKİMLİĞİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI - I 27.04.2013 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR

Detaylı

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n isguygulama.com s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi 6 iş günü bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100

Detaylı