T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ZONGULDAK 2013

2 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan bahtiyar, kuvvetli bir nesil yetiştirmek siyasetimizin açık gayesidir. M. Kemal ATATÜRK 1

3 SUNUŞ Üniversitemiz, belirlemiş olduğu vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerlemekte; önde gelen üniversiteler arasında yer alabilmek için stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda yenilikleri de takip ederek, kaynakların sınırlı ve rekabetin yüksek olduğu çağımızda en iyiye, en güzele ulaşma kararlılığı içerisinde tüm enerjisini kullanmaktadır. Bilindiği üzere, kamu yönetiminde yaşanan reform süreci içerisinde kamu mali yönetimi de değişime uğramıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin, hazırladıkları stratejik planları doğrultusunda stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak faaliyetlerini sürdürmeleri esas alınmış, bu amaçla bütçelerini performans esasına dayalı olarak hazırlamaları öngörülmüştür sayılı KMYKK ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının sağlanması, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu içerisinde performansa dayalı yeni bir yönetim anlayışı benimsenmesi öngörülmüştür. Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanmakta olup, Üniversitemiz 2013 yılı Performans Programını, Stratejik Plan Taslağımız doğrultusunda hazırlamıştır. Öncelikli amaç ve hedeflerimize göre faaliyetlerimiz ve bu amaçlara ne kadar kaynak ayrılacağı bu program ile belirlenmiştir. Birim Performans Programları esas alınarak hazırlanmış olan İdare Performans Programımızın yararlı olmasını diliyor, programın hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Mahmut ÖZER Rektör 2

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I.GENEL BİLGİLER... 4 A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 7 B-Teşkilat Yapısı C- Fiziksel Kaynaklar D- İnsan Kaynakları E- Diğer Hususlar II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 23 A- Temel Politikalar ve Öncelikler.. 23 B- İdarenin Amaç ve Hedefleri C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 27 Tablo 1: Performans Hedefi Tabloları.. 27 Tablo 2: Faaliyet Maliyeti Tabloları. 60 D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablo 3: İdare Performans Tablosu Tablo 4: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 156 III- EKLER Tablo 5: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

5 I - GENEL BİLGİLER Misyon Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır. Vizyon Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır. Temel Değerler Mükemmellik Evrensellik Doğruluk Güvenirlilik Paylaşımcılık Hesap Verebilirlik Katılımcılık Şeffaflık Sosyal Sorumluluk Bilimsel Etik Akademik Düşünce ve İfade Özgürlüğü Tarihi Gelişim Üniversitemizin çekirdeğini teşkil eden Mühendislik Fakültesi nin orijini 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi ne kadar uzanmaktadır. Bu kurum sırasıyla Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu, Maden Teknik Okulu, Mühendislik Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek 2809 Sayılı Kanunla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanarak Zonguldak Mühendislik Fakültesi adını almış ve tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 Sayılı Kanunun Ek 9. maddesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla Üniversitemiz kurulmuştur. Üniversitemizin adı tarih sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6287 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 4

6 Akademik Birimlerin Kuruluşları 3837 Sayılı Kanunun Ek 9. maddesi ile Hacettepe Üniversitesi ne bağlı olan Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını alarak Rektörlüğümüze bağlanmıştır Sayılı Kanunun Ek 9. maddesi ile Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi kurulmuştur tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Ereğli Eğitim Fakültesi kurulmuştur tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. 18 Aralık 2005 tarih 9744 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Karabük Fen- Edebiyat Fakültesi ve Karabük Mühendislik Fakültesi kurulmuştur tarih ve 2005/9691 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Devrek Fen-Edebiyat Fakültesinin adları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karabük Sağlık Yüksekokulu ve Zonguldak Sağlık Yüksekokulu kurulmuş olup Zonguldak Sağlık Yüksekokulu öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 12 Ekim 2005 tarih 9466 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kurulmuştur. Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında alınan kararla da Devlet Konservatuarı kurulmuştur tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu nda alınan kararla Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu kurulmuştur tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 5662 sayılı Kanunla Karabük Üniversitesi kurulmuş; bu kanunla Üniversitemiz Karabük Kampüsü nde faaliyet gösteren Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi, Karabük Mühendislik Fakültesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Karabük Meslek Yüksekokulu yeni kurulan Karabük Üniversitesi çatısı altında toplanmıştır. 31 Mayıs 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Ek 96. maddesi ile Bartın Üniversitesi kurulmuş; Bartın Orman Fakültesi ve Bartın Meslek Yüksekokulu, Bartın Üniversitesi çatısı altında toplanmıştır. Üniversitemiz bünyesinde; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile İletişim Fakültesi kurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Eczacılık Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. Bunların dışında 3837 sayılı Kanunla kurulan, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü mevcut olup, yüksek lisans ve doktora öğretimi faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz Senatosu nun tarih 2012/21 3 sayılı kararı ve tarih YÖK Genel Kurul Kararı ile Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. 5

7 Merkezlerin Kuruluşları tarih 97/8 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi tarih 98/9 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulan Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2000/11 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2001/01 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2000/07 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Sürekli Eğitim Merkezi tarih 2003/07 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2002/11 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Genel Kurul Kararı ile kurulan Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2003/13 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Genel Kurul Kararı ile Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2007/09-3 sayılı kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli kararı ile kurulan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2005/07-1 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli kararı ile kurulan Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2011/17-10 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2011/17-11 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2011/03-2 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2011/21-4 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2012/07-2 ve tarih 2012/08-2 sayılı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Kararıyla Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2012/05-1 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2012/01-5 sayılı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş Sakine Şevki Yurtbay Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2012/12-15 sayılı kararı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2012/07-1 ve tarih 2012/08-1 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi) kurulmuştur. 6

8 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Anayasa Anayasanın 130. maddesinin birinci fıkrasında Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur ve dokuzuncu fıkrasında Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir. ifadesi yer almaktadır Sayılı Yükseköğretim Kanunu Kanununun 12. maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri sayılmıştır: a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden sorunlarını, işbirliği yaparak, önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri yapmak. 7

9 Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki ve Sorumluluklar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5436 sayılı Kanunla değişikliğe uğramıştır sayılı Kanunun 11. maddesinde üst yöneticinin; idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından; sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan; kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden; mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumlu olduğu ve üst yöneticilerin, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getireceği hüküm altına alınmıştır. Diğer Yasal Yükümlülükler Yukarıda sıralanan Anayasa ve yasa hükümlerinin yanı sıra Yükseköğretim kurumlarının teşkilat, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir dizi mevzuat bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 6245 sayılı Harcırah Kanunu 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 237 sayılı Taşıt Kanunu 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında K.H.K. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında K.H.K. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında K.H.K. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması İlişkin B.K.K. Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Karar Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yönetici ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 8

10 B- TEŞKİLAT YAPISI Bülent Ecevit Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre organizasyon yapısını kurmuştur. Yükseköğretim Kanunu nun 13. Maddesi ile Üniversite organları; Rektör, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. AKADEMİK YAPI Bülent Ecevit Üniversitesi akademik yapısı, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu na göre fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ile bölümlerden oluşmuştur. Fakülteler / Enstitüler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 16. Maddesi ile fakülte organları; dekan, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 2012 yılı sonu itibariyle 10 fakülte bulunmaktadır sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 19. maddesi ile enstitü organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 2012 yılı sonu itibariyle 3 enstitü bulunmaktadır. Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İletişim Fakültesi Eczacılık Fakültesi İlahiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Konservatuar / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20. maddesi ile yüksekokul organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 2012 yılı sonu itibariyle 1 Devlet Konservatuarı, 3 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Devlet Konservatuarı Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Ereğli Meslek Yüksekokulu 9

11 Bölümler / Merkezler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 21. maddesi ile bölümler, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Üniversitemizde 6 Bölüm bulunmaktadır sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 7. Maddesinin (d) bendi ile uygulama ve araştırma merkezleri; yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur yılı itibariyle 19 Araştırma ve Uygulama Merkezimiz bulunmaktadır. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi Ahşap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi. Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Türk Dili Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Yabancı Diller Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Enformatik Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü İDARİ YAPI 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51. maddesinde üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim teşkilatının başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi memurlar ve diğer görevlilerin bulunacağı hükme bağlanmıştır. Yükseköğretim kurumlarında idari teşkilatın kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar genel hatlarıyla 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Üniversitemizde idari yapısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Genel Sekreter Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 10

12 SENATO REKTÖR YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM BİRİMİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOOR. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOOR. ENGELSİZ BEÜ KOOR. REKTÖR YARDIMCISI BİL. ARAŞ. PROJELERİ KO. REKTÖR YARDIMCISI DÖNER SERMAYE İŞL. REKTÖR YARDIMCISI ÖĞRENCİ ÖĞRETİM EL. DEĞİŞİM P.K. BASIN-YAYIN HALKLA İLİŞ. KOOR. ORTAK ZORUNLU DERSLER KOO. FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR MES. YÜKSEKOKUL REK. BAĞLI BÖLÜM İDARİ BİRİMLER MERKEZLER FEN EDEBİYAT F. FEN BİLİMLERİ ENST. ZONGULDAK SAĞLIK Y.O. ALAPLI M.Y.O. TÜRK DİLİ GENEL SEKRETER SAĞLIK UY. VE ARAŞ. MRK. TIP F. SOSYAL BİLİMLER ENST. DENİZ İŞLET. VE YÖNETİMİ Y.O. ZONGULDAK M.Y.O. YABANCI DİLLER GENEL SEK. YRD. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ.AR.MRK MÜHENDİSLİK F. İKTİSADİ VE İDARİ BİL.F. SAĞLIK BİLİMLERİ ENST. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. A.ERDOĞAN SAĞ.HİZ. M.Y.O. DEVREK M.Y.O. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ATATÜRK İLKE. İNKİLAP TARİHİ HUKUK MÜŞAVİR. PERSONEL D.B. ÖĞRENCİ İŞL. D.B. ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ YERBİLİMLERİ ARAŞ. VE UY. MRK. ATATÜRK İLKE.İNK.TAR. ARAŞ. VE UY. MRK. EREĞLİ EĞİTİM F GÜZEL SANATLAR F. DİŞ HEKİMLİĞİ F. İLETİŞİM F. DEVLET KONSERVATUARI ÇAYCUMA M.Y.O. GÖKÇEBEY M.M.Ç. M.Y.O. KARADENİZ EREĞLİ M.Y.O. ENFORMATİK GÜZEL SANATLAR İDARİ MALİ İ.D.B. BİLGİ İŞLEM D. B. KÜTÜP. DOK. D.B. SAĞ.KÜL.SPOR D.B YAPI İŞL. TEK. D.B SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ GÖÇ ARAŞ. VE UY. MRK. AHŞAP KÜLTÜRÜ ARAŞ. VE UY. MRK. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ GEL.U.A.MRK ECZACILIK F. STRATEJİ GEL. D.B BİLİM VE TEKNOLOJİ UY. VE ARAŞ. MRK. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UY. VE ARAŞ. MRK. İLAHİYAT F. AFET UY. VE ARAŞ. MRK. UZAKTAN EĞİTİM UY. VE ARAŞ. MRK. SAKİNE-ŞEVKİ YUTBAY GIDA UY. AR. MRK. YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UY.AR.MRK DİŞ HEKİMLİĞİ UY. VE ARAŞ. MRK. KARADENİZ STRATEJİK ARAŞ. UY. AR. MRK. ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ UY. VE ARAŞ. MRK. TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UY. VE ARAŞ. MRK. 11

13 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR GAYRİMENKULLERİN TAHSİS, MÜLKİYET AÇISINDAN ALAN BİLGİLERİ ( 2012 YILI) Kampüs Adı Taşınmaz Cinsi Üniversite Mülkiyetindeki Alanlar (M²) Tahsisli Alanlar (M²) Tahsisin Yapıldığı Kurumlar Tahsis Süresi Toplam Alan (M²) Merkez Kampüs Tarla,Bahçe, Bahçeli Kargir Ev ,61 Maliye Hazinesi _ ,61 Sağlık Birimleri Kampüsü Tarla, Ham Toprak 77, ,077, Maliye Hazinesi, Orman Bakanlığı 49 yıl 1,154, Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü Arsa 25, Maliye Hazinesi Orman 8, Orman Bakanlığı Süresiz 33, Deniz İşlet. ve Yönetimi Y.O. Arsa 4, Karadeniz Ereğli Vakfı Süresiz 4, Alaplı M.Y.O. Kampüsü Hali Arazi 1, , Maliye Hazinesi Süresiz 28, Çaycuma M.Y.O. Kampüsü Devrek M.Y.O. Kampüsü 642, Orman Bakanlığı Hali Arazi 159, Maliye Hazinesi Orman 95, Maliye Hazinesi 49 yıl 802, _ 95, Gökçebey Mithat- Mehmet Çanakçı M.Y.O. Kampüsü Zonguldak M.Y.O. Kilimli Kampüsü Güzel Sanatlar Üzülmez Kampüsü İncirharmanı Kampüsü Dört Katlı Kargir Kuran Kursu Binası ve Arsa Arsa,Bahçeli Kargir Ev 4,184,00 4, , Maliye Hazinesi, Kilimli Belediyesi, İl Özel İdare Geçici Tahsis 7, Arsa 43, Maliye Hazinesi 2 yıl 43, Adet 1 Katlı Çelik Kontrüksiyonlu İşçi Yatı Yurdu- Arsası 23, , TOPLAM 106, , ,81 YERLEŞKE ARSA ALAN DAĞILIMLARI Birimler 2012 YILI ( M 2 ) Merkez Kampüs ,61 Sağlık Birimleri Kampüsü ,00 İncirharmanı Kampüsü ,94 Güzel Sanatlar Fakültesi Üzülmez Kampüsü ,00 Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü ,53 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Kampüsü 4.037,00 Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü ,00 Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kilimli Kampüsü 7.258,73 Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü ,00 Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü ,00 Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Kampüsü 4.184,00 TOPLAM ,81 12

14 FİZİKİ KAPALI ALANLAR CETVELİ (2012 Yılı) MERKEZ KAMPÜS (İncivez) M 2 Rektörlük Rektörlük Ek Bina* Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası 970 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası Makine Mühendisliği Binası Maden Mühendisliği Binası Jeodezi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Binası Elektrik-Elektronik Mühendisliği Binası Fen-Edebiyat Fakültesi Ek Derslikleri Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Binası İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Konukevi ve Trafo Ünitesi Yayın Stüdyosu 255 Kreş 290 Atölyeler 571 Isı Merkezi 660 Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Kütüphanesi Pr of. Dr. Ari f AM İR OV Kon f erans Sa lon u 350 Tahir KAR AU ĞU Z Kon f erans Salon u 355 Yemek h ane Binası Kapalı Spor Sa lon u Toplam *Rek t ör lü k ek binası içeri sinde Öğr en ci işleri Dai r e Başkanlığı, Bilgi İş lem DaireBaşk anlığı v e Uzaktan Eğitim Merk ezi f aali yet gö sterm ek t ed ir. SAĞLIK BİRİMLE Rİ KAM PÜSÜ (Kozlu) M 2 Sağlık Uygu lama ve Ara ştırm a Merk ezi(beü Hastanesi)* Tıp Fakült esi v e Diş H ek imli ği Fakült esi ** Ah m et Erd o ğan Sağlık Hi zm etleri M es lek Yü k sek ok u lu Zon gu ld ak Sağlık Yü k sek ok u lu Merk ezi Lab oratuar Ok u l Ön c esi Eğitim Merk ezi ( Kreş ) 718 Ka f et er ya 400 Toplam * Hastane a lanına Kon f erans Salon u ( 400 m 2 ), Kantin (520 m 2 ) ve Yemekhane (760 m 2 ) dahildir. **Diş Hekimliği Fakültesi geçici olarak m 2 alanı kullanmaktadır. 13

15 FİZİKİ KAPALI ALANLAR CETVELİ (2012 Yılı) İNC İRH ARM AN I KAMPÜSÜ (Kozlu) Devlet Kon s er vatuarı * Zoru n lu Yabancı Diller Hazı rlık P r og ramı Ka f et er ya ve Y em ek h ane Toplam * Isı M erk ezi (1 0 5 m 2 ) ve Mescit (211 m 2 ) dahildir. ÜZÜLMEZ KAMP ÜS Ü Gü zel Sanat lar Fakü ltesi * Toplam * Kantin (5 3 m 2 ) ve Yemekhane (55 m 2 ) dahildir. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLT ESİ KAMP ÜS Ü Ereğ li Eğitim Fakült esi * Kapalı Spor Sa lon u Toplam * Kü tüphane(1 1 5 m 2 ), Konferans Salonu (94 m 2 ), Kantin (70 m 2 ) ve Yemekhane (120 m 2 ) dahildir. ALAPLI KAMPÜSÜ Alap lı Mes lek Yü k s ek ok u lu * Kapalı Spor Sa lon u Toplam * Kü tüphane(1 4 6 m 2 ), Konferans Salonu (190 m 2 ), Kantin (180 m 2 ) ve Yemekhane (150 m 2 ) dahildir. ÇAY CU MA KAMP ÜS Ü Çaycuma M es lek Yü k sek ok u lu * Yabancı Diller Binası Kapalı Spor Sa lon u Misafirh ane 951 Toplam * Kü tüphane(1 6 8 m 2 ), Konferans Salonu (244 m 2 ), Kafeterya (1.000 m 2 ) ve Yemekhane (2.000 m 2 ) dahildir. DEVREK KAMP ÜS Ü Devrek Mes lek Yü k s ek ok u lu * Kapalı Spor Sa lon u Toplam * Kü tüphane(1 2 5 m 2 ), Konferans Salonu (180 m 2 ), Kafeterya (400 m 2 ) ve Yemekhane (700 m 2 ) dahildir. EREĞLİ YÜ KSEKOK UL KAMPÜSÜ Den i z İş let meci li ği ve Yön et imi Yü k sek ok u lu * Toplam * Kü tüphane(2 0 3 m 2 ), Konferans Salonu (92 m 2 ), Kantin (397 m 2 ) ve Yemekhane (398 m 2 ) dahildir. KİLİMLİ KAMPÜSÜ Zon gu ld ak Mes lek Yü k sek ok u lu * Toplam * Kü tüphane(6 5 m 2 ), Kantin (134 m 2 ) ve Yemekhane (137 m 2 ) dahildir. GÖKÇEBEY KAMPÜSÜ Gök ç eb ey Mithat -Meh m et Çanakçı Meslek Yü k sek ok u lu * Toplam * Kü tüphane(2 6 m 2 ), Konferans Salonu (65 m 2 ), Kantin (82 m 2 ) ve Yemekhane (109 m 2 ) dahildir. ÜNVE RSİTE KAPALI ALANLAR I TOPLAMI ( m 2 ) * * Top lam kapalı a lana Lojma n lar(8.200 m 2 ) ve ya zlık bahçe büfesi (7 0 m 2 ) dahil değildir. 14

16 EĞİTİM ALANLARININ BİRİMLER BAZINDA DAĞILIMI ( 2012 YILI) Birimler Amfi Derslik Bilgisayar Laboratuarı Diğer Laboratuar Atölye Fen-Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Devlet Konservatuarı Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Toplam Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu A.E. Sağlık Hizmet. Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Gökçebey M.M.Ç. Meslek Yüksekokulu TOPLAM LOJMANLAR ( 2012 YILI) Lojman Adı Yerleşke Adı Adet Kapalı Alanı (m²) Üniversite Lojmanları Merkez Kampüs 6 Bina ( 74 Daire ) MİSAFİRHANELER ( 2012 YILI) Misafirhane Adı Yerleşke Adı Sayısı (adet) Kapalı Alanı (m²) Kapasite (kişi) Merkez Kampüs Misafirhanesi Merkez Kampüs Çaycuma MYO Misafirhanesi Çaycuma Kampüs

17 TEKNOLOJİK KAYNAKLARIN DAĞILIMI ( 2012 YILI) Cinsi Sayısı (adet) Cinsi Sayısı (adet) Masa Üstü Bilgisayar Takımı Klavye, Monitör ve Fare Çoklayıcıları 1 Bilgisayar Kasası 169 Toprak Direnci Ölçüm Cihazı (Bilişim) 1 Bilgisayar Kasası Mini PC 72 Monitör Kolu 1 Dizüstü Bilgisayarlar 260 Fotokopi Makinesi Dijital (Renkli) 13 Tablet Bilgisayarlar 12 Fotokopi Makinesi Dijital (Siyah-Beyaz) 65 Cep Bilgisayarı 1 Fotokopi Makinesi Analog (Siyah-Beyaz) 24 Thin Client (İnce İstemci) 79 Teksir Makineleri 19 Sunucular (Kule) 20 Faxswitch Makineleri 5 Sunucular (Blade) 12 Diğer Teksir ve Çoğaltma Makineleri 1 Sunucular (Raf) 10 Sabit Telefonlar LCD Ekranlar 194 Telsiz Telefonlar 644 Led Ekranlar 173 Telsizler 80 Diğer Ekranlar 9 Cep Telefonları 1 Mültimedya Dil Eğitim Seti 63 Analog Telefon Santralleri 29 Kameralı Doküman Okuyucu 5 Dijital Telefon Santralleri 5 Yazıcı (Nokta Vuruşlu-Matris) 12 Telefon Santral Konsolları 34 Yazıcı (Mürekkep A4) 80 Santral Kartları 3 Yazıcı (Mürekkep A3) 10 Dijital Set (Telefon Santrali için) 16 Yazıcı (Lazer Siyah-Beyaz A4) 887 Robot Operatör ( telefon santrali için) 2 Yazıcı (Lazer Siyah-Beyaz A3) 2 Muhtelif Telefonlar 39 Yazıcı (Lazer Renkli A4) 71 Muayene Telefonları 2 Yazıcı (Lazer Renkli A3) 2 Faks Cihazları 72 Yazıcı (Diğer Lazer Yazıcılar) 146 Modemler (Erişim cihazları) 42 Plotter Yazıcılar 2 Swichler (Anahtarlar) 188 Termal Yazıcılar 2 Hublar 10 Blue-Ray Yazıcı 2 Routerler (Yönlendirici Cihazlar) 3 Çok Fonksiyolu Yazıcılar 56 GBİC Modül (Port) 10 Etiket Yazıcı 1 Omurga Anahtarı 2 Barkod Yazıcı 137 Kablosuz Erişim Noktası ( Cihazı ) 50 Barkod Okuyucu 17 Merkezi Kablosuz Kontrol Cihazı 1 Optik Okuyucular 8 Projeksiyon Cihazı 477 CD Okuyucu (RW) 30 Projektör 16 CD Çoklandırıcı 1 Tepegöz Cihazları 94 DVD Okuyucu 73 Slayt Makinesi 8 İsim Basma Makineleri 1 Slayt Perdesi 4 Harici CD ve DVD Yazıcı ve Okuyucu 2 Slayt Makinesi Tamburu 1 Telex CS9500 Matrıx 1 Episkop Cihazları 6 Telex İntercom Kontrol Paneli 5 Uzaktan Kumandalı Sunum Aleti 46 Mikser TV 1 Ayaklı Projeksiyon Perdeleri 13 Cihaz Monitörleri 5 Storlu Projeksiyon Perdeleri 157 Ses Sistemleri 5 Motorlu Projeksiyon Perdeleri 16 Lecternler Aydınlatma, Güç Kaynağı 1 Projeksiyon Kablo Uzatma Seti 8 Ses Karıştıma Konsolları 2 Projeksiyon Askı Aparatı 61 Ses Sistemleri 12 Seslendirme-Işıklandırma ve Sunum Sistemi 1 16

18 Cinsi Sayısı (adet) Cinsi Sayısı (adet) Arabirimler 1 Işık Mikseri 1 Televizyon Bağlantı Aksesuarları 0 Işık Sistemleri 1 Video Kamera Işığı 1 Data Show 0 Audio Konferans Sistemleri 5 Müzik Setleri 79 Video Konferans Sistemleri 1 CD Çalar 21 Hoparlörler 10 Ses Kayıt Cihazı 18 Stüdyo Mikrofonları 10 Kamera Kayıt Cihazları 2 Sesli Yanıt Sistemleri 1 Normal Televizyon 154 Anfiler 13 LCD Televizyonlar 63 Mikrofon Sehpaları 12 LED Televizyonlar 1 Megafonlar 3 Videolar 8 Mikrofonlar 74 TV Monitörü 15 Hoparlörler 70 Kamera TV 2 Amfiler (250W) 5 Kamera Ayaklığı 4 Amfiler (2x400 W) 1 Kamera Ayak Başlığı 2 Kablosuz Mikrofon Alıcı Verici Sistemleri 9 Tekronıx WFM 3 Konferans Sistemi (Anons) 1 Savlog Keyer 1 Uydu Alıcıları 15 Gvg Matrix 1 Uydu Antenleri 4 Axon Modular 1 Sabit Kameralar 18 Gvg Reference Sync.Gen. 2 Sürekli Çekim Kameraları 1 Gvg Change Over Svıcher 1 Dijital Kameralar 54 Textronıx Synchronıser 1 Video Konferans Kameraları 4 Gvg Video Effect 2 Analog Ses ve Görüntü Kaydediciler 0 Gvg Video Proc Amlıfıer 1 Mikro Kaset Kaydedici 1 Gvg Video Swıcher 2 Kapalı Devre TV Yayın Sistemi 1 Pesa İntercom 5 Doküman Kameraları 1 MDU 6 Kamera Takımları 2 Video Dıstrıbıtıon 7 İnternet Kameraları 51 Performer Matrıx 1 Gece Görüş Kameraları 16 Tektronik RC 211 Synchronızer 1 Network Kameraları 17 Besleme Ünitesi 1 Video Kamera 2 Gondol Avize 40 lık 1 Ortopedik Kamera 1 Gondol Avize 30luk 1 HDD-HD Kameralar 4 Tekli Motifli Avize 60 W 1 Fotoğraf Makinesi (Dijital) 55 Silindir Plato Avize 60 W 3 lü 1 Diğer Fotoğraf Makineleri 9 Tekli Galaksi Avize 60 W 1 Dürbünler 1 Tekli Beyaz Flash Avize 60 W 3 Büyüteçler 8 Masa Lambası 70 Agrandizörler 1 Işıldak 13 DVR Kayıt Cihazı 2 Masa Lambası (Işıklı Büyüteç) 4 Kamera Lensi 11 Akülü Kafa Lambası 12 CCD kameralar 9 Akülü Kafa Lambası Şarj Aleti 5 Model Uçaklar 1 Abajurlar 3 Sinema Sistemleri 4 Yüksek Abajur 1 Fotoğraf Makinesi Objektifleri 11 Sarkık Lamba 1 17

19 Cinsi Sayısı (adet) Cinsi Sayısı (adet) Fotoğraf Kesme Makineleri 1 Ayaklı Spiral Lambalar 30 Tripot 15 Seyyar Ameliyat Lambası 14 3lü Parflaş Seti (Ayak-Flaş-Kutu) 1 Ameliyat Tavan Lambası 15 Fon Perdesi Askı ve Ayak Sistemi 1 Işıklı Duvar Renklendirme Sistemi 1 Model Uçak Takip Sistemi 1 Hesap Makineleri 298 Fotoğraf Makinesi Flaşları 1 Piknik Tüp Sobası 2 Sahne Motoru 1 Radyatörler 22 Sahne Motor Kumandası 1 İnfrared Isıtıcılar 50 Motorlu Sahne Perde Sistemi 1 Klima (Duvar Tipi) 148 DVD Player 23 Klima (Salon Tipi) 17 VCD ler 4 Nem Alma Cihazları 5 Güç Kaynağı 8 Hava Perdesi 4 Radyometreler 1 Duvar Tipi Elektrikli Konvertör 5 Elektroskoplar 4 VRF Klima Sistemi 1 Elektrik Setleri 1 Davlumbaz 15 Elektrik Gösterici Panolar 13 Vantilatörler Ayaklı 29 Mıknatıslık Apareyleri 3 Hava Kurutma ve Nemlendirme Cihazları 5 Fonksiyon Jeneratörü 11 Yer Tipi Elektrikli Isıtıcı 9 Öğret.Enj.Dağ.ve Ana Kontrol Paneli 2 Su Soğutma Grupları 2 Öğrenci Masası Enj.Dağıtım Ünitesi 24 İnfrared Isıtıcı Ayakları 1 Elektron Apareyleri 4 Evrak İmha Makineleri 10 Fön Makinesi 7 Mekanik Yazı Makineleri 4 Ense Makinesi 2 Eletronik Yazı Makineleri 3 Dijital Maşa 2 Kronometreler 16 Epilasyon Cihazı 1 Bekçi Kontrol Saatleri 1 Mercekli Akrobat Lamba (Lup) 1 Ledli Saatler 2 Dalış Bilgisayarı 1 Turnikeli Geçiş Sistemleri 1 Paket Hijyenik Klima Santrali Sistemi 1 OGS Cihazları 2 Laminer Flow Üfleme Sistemi 1 Kart Okuyucular 3 Paket Tip Hijyenik Klima Cihazı 1 Parmak İzi Kontrol Terminali 2 Termosifon 2 Otomatik Bariyer Sistemi 2 Cydex Kutusu 1 Bariyer Sistemi 4 Bakiye Klor Analizörlü Klor Dozaj Sis. 1 Plastik Kart Baskı Sistemleri 1 El Tarayıcıları 2 Güvenlik Kapısı 1 Masaüstü Tarayıcılar 78 Doldurma Boşaltma Cihazları 1 USB Tarayıcılar 2 Yönlendirme Bariyerleri 27 Yazıcı ve Tarayıcı Ünitesi 2 El Tipi Metal Detektörleri 4 Harici Yedekleme Üniteleri 11 Manyetik Kapı Detektörleri 1 Güvenlik Kameraları 26 Gaz Detektörleri 1 Uzaktan Kumanda Sistemleri 1 Sahte Para Detektörleri 1 Çağırma Ünitesi-El Butonu-Kumanda 4 Diğer Detektörler ve Sensorlar 2 Kütüphane Güvenlik Sistemi 1 Dijital Kayıt Sistemleri 10 Kapalı Devre Kamera Sistemleri 71 Görüntü/Ses Alıcılar 1 Manyetik Kilitler 1 Görüntü Monitörleri 4 18

20 GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI LABORATUAR CİHAZLARI Cihaz Adı Adet Kullanıldığı Yer Cihaz Adı Adet Kullanıldığı Yer Direkt Grafi 2 Radyoloji Kan Gazı 3 Mikrobiyoloji Bilgisayarlı Tomografi 2 Radyoloji Spektofotometre 2 Mikrobiyoloji, Biyokimya Manyetik Rezonans 1 Radyoloji Mikroskop 32 Muhtelif Ultrasonografi 8 Radyoloji Patoloji cihazları 37 Patoloji Skopi 1 Radyoloji Mikro ELIZA 1 Mikrobiyoloji Anjiyografi 1 Kardiyoloji Santrifüj 17 Mikrobiyoloji, Biyokimya Gama Kamera 3 Nükleer Tıp TANIYA YARDIMCI CİHAZLAR PET/CT 1 Nükleer Tıp Ekokardiyografi 3 Kardiyoloji Efor Testi 3 Kardiyoloji, Nükleer Tıp Holter 7 Kardiyoloji TAŞITLAR Sıra T-Cetvel Araç Cinsi Alım Tarihi Temin Edilme Şekli 1 T 2 Binek Oto 2012 Üniversite Bütçesi 2 T 2 Binek Oto 2012 Üniversite Bütçesi 3 T 2 Binek Oto 2005 SKS Gelirleri 4 T 2 Binek Oto 2009 Hibe 5 T 2 Binek Oto 2011 Hibe 6 T 2 Binek Oto 2002 Döner Sermaye 7 T 2 Binek Oto 1999 SKS Gelirleri 8 T 2 Binek Oto 1999 SKS Gelirleri 9 T 2 Binek Oto 1997 Hibe 10 T 2 Binek Oto 2007 Hibe 11 T 3 Binek Oto 1998 SKS Gelirleri 12 T 3 Binek Oto 2005 Döner Sermaye 13 T 5 Minibüs 2012 Üniversite Bütçesi 14 T 5 Minibüs 2001 SKS Gelirleri 15 T 5 Minibüs 2010 Hibe 16 T 7 Pikap 2012 Üniversite Bütçesi 17 T 11 Otobüs 2000 Üniversite Bütçesi 18 T 11 Otobüs 2003 SKS Gelirleri 19 T 11 Otobüs 1999 SKS Gelirleri 20 T 11 Otobüs 2007 Hibe 21 T 11 Otobüs 2008 Hibe 22 T 11 Otobüs 2011 Hibe 23 T 11 Otobüs 2009 Hibe 24 T 12 Kamyon 2007 Hibe 25 T 12 Kamyon 2010 Hibe 26 T 15 Ambulans 2000 Üniversite Bütçesi 27 T 15 Ambulans 1999 Üniversite Bütçesi 28 T 15 Ambulans 2000 Üniversite Bütçesi 29 T 15 Ambulans 2002 Döner Sermaye 19

21 D- İNSAN KAYNAKLARI AKADEMİK PERSONEL KADROLARININ BİRİMLERE DAĞILIMI ( 2012 YILI) Akademik Birimler PROF. DOÇ. YRD. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARŞ. GÖR. UZM. TOPLAM Rektörlük Fen- Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İletişim Fakültesi Eczacılık Fakültesi İlahiyat Fakültesi Devlet Konservatuvarı Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu A.E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gökçebey M.M.Ç. Meslek Yüksekokulu Ereğli Meslek Yüksekokulu TOPLAM AKADEMİK PERSONEL KADROLARININ UNVANLARA DAĞILIMI ( 2012 YILI) Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM

22 İDARİ PERSONEL KADROLARININ BİRİMLERE DAĞILIMI (2012 YILI) Dolu Kadro Boş Kadro Toplam Dolu Kadro Boş Kadro Toplam REKTÖRLÜK BİRİMLERİ FAKÜLTELER Genel Sekreterlik Fen Edebiyat Fakültesi Personel Daire Başkanlığı Tıp Fakültesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6-6 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İletişim Fakültesi Hukuk Müşavirliği ENSTİTÜLER Sivil Savunma Uzmanlığı Fen Bilimleri Enstitüsü 8-8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MESLEK YÜKSEKOKULLAR Sosyal Bilimler Enstitüsü 5-5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Alaplı Meslek Yüksekokulu KONSERVATUAR Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu DİĞER BİRİMLER Devlet Konservatuarı YÜKSEKOKULLAR Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ( Öz Gelirler ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü TOPLAM

23 E- DİĞER HUSUSLAR ÖĞRENCİ SAYILARININ BİRİMLERE DAĞILIMI ( TARİHİ İTİBARİYLE) Birim I. Öğretim II. Öğretim Toplam FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATUARI ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPLAM

24 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan politika ve önceliklerde Üniversitemizin eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel alanlarda tamamlayıcı bir yaklaşımla gerçekleştireceği stratejileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Yükseköğretim Kurulu başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye nin Yüksek Öğretim Stratejisi, Üniversite Stratejik Planı, Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu ve Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Ulusal Kalkınma Strateji ve Politikaları, Yıllık Program ve Hükümet Programı yol gösterici olacaktır. Buna göre politika ve önceliklerimiz şunlardır; Eğitim-öğretimde kaliteyi artıracak, bilgi ve teknolojik kaynakları geliştirecek, kalite sisteminin kurulmasını sağlayacak, öğretim elemanı sayısını artıracak ve amaçlara uygun yeni birimlerin açılmasını tesis edecek faaliyetlerin geliştirilmesi ve uygulanması, İnsan kaynaklarımızın nicelik ve niteliğini artırmaya yönelik girişimlerin yapılması, araştırma olanaklarının, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve motivasyonun sağlanması için faaliyetler üretilmesi, Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek için gerekli planlamaların yapılması, kaynakların temin edilmesi, altyapının oluşturulması ve projelerin gerçekleştirilmesi, Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek için girişimlerin ve anlaşmaların yapılması, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin gerçekleştirilmesi, Tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak için, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımın yapılması, kamuoyu ve paydaşlarla etkin bir iletişimin kurulması, Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için uyum programlarının düzenlenmesi ve desteklerin sağlanması, Girişimci üniversite olarak toplumsal hizmet üretmek için, üniversite-sanayi-çevre-tarım işbirliğinin geliştirilmesi, üniversitenin sunduğu sağlık hizmetlerinin sayı ve kalitesinin artırılması, toplumun öncelikli sorunlarına yönelik araştırma, uygulama ve eğitim projelerinin desteklenmesi. İdari teşkilatımızın Anayasa, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak düzenli ve etkin bir şekilde işlemesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun etkin bir şekilde uygulanması Üniversitemizde stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışının geliştirilmesi Kalkınma plan ve programları ile Hükümet programının etkili bir şekilde uygulanması Üniversitemizi ilgilendiren stratejik konuların kamuoyuna, açıklık ve şeffaflık ilkelerine uygun şekilde duyurulması İdari iş ve işlemlerin sadeleştirilmesi ve kalitesinin artırılması Tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması Hizmetlerin arzında bilgi teknolojilerinden yararlanılması Üniversitemizde belge yönetiminin sistematikleştirilmesi Stratejik yönetim ve planlama konularında daha sistematik, kapsamlı ve etkili koordinasyon sağlanması, üst yöneticiye doğru, güvenilir ve uygulanabilir politika ve stratejilerin önerilmesi ve kamuoyunun doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi Diğer kamu idareleri ve sivil toplum kuruluşları ile etkili koordinasyon sağlanması Etkili bir denetim sisteminin geliştirilmesi Eğitim ve izleme faaliyetlerinin artırılması 23

25 B- AMAÇ VE HEDEFLER Misyon Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır. Vizyon Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır. Temel Değerler Mükemmellik Evrensellik Doğruluk Güvenirlilik Paylaşımcılık Hesap Verebilirlik Katılımcılık Şeffaflık Sosyal Sorumluluk Bilimsel Etik Akademik Düşünce ve İfade Özgürlüğü 24

26 AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ - 1 Hedef - 1 Hedef - 2 Hedef - 3 Hedef - 4 Hedef - 5 Hedef - 6 Hedef - 7 Hedef - 8 Hedef - 9 Hedef - 10 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK Bilgisayar ve İnternet Destekli Eğitim Öğretimden Faydalanılması Ders Programlarının Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine Göre Revize Edilmesi Öğrencilerin Öğretim Elemanlarını Değerlendirmesine Olanak Tanınması Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısının Türkiye Ortalamasına Uygun Hale Getirilmesi Eğitim-Öğretimle İlgili Kalite Yönetiminin Kurulması ve İşler Hale Getirilmesi Yeni Bölümlerin, Anabilim Dallarının ve Programlarının Açılması ve Aktif Olmayanların Faaliyete Geçirilmesi Yeni Fakülte/YO/Enstitü Açılması Önlisans Ağırlıklı Bir Eğitim-Öğretim Yapısından Lisans ve Lisansüstü Ağırlıklı Bir Eğitim- Öğretim Yapısına Yönelme ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının Artırılması Bilgi Kaynağı ve Kütüphane Olanaklarının Zenginleştirilmesi Teoriden Pratiğe Geçiş Bağlamında Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Bilgi ve Deneyimlerinin Artırılması AMAÇ - 2 Hedef - 1 Hedef - 2 Hedef - 3 Hedef - 4 Hedef - 5 İNSAN KAYNAKLARIMIZIN (AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİMİZİN) NİCELİK VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAK Öğretim Elemanı Sayısının Artırılması ve Haftalık Ders Yükünün Azaltılması Üniversitenin Öğretim Elemanlarının Araştırma Olanaklarının Artırılması Akademik ve İdari Personelin Çalışma Ortamının İyileştirilmesi İdari ve Teknik Personelin Sağlamış Olduğu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Personelin Motivasyonunun Artırılması AMAÇ - 3 Hedef - 1 Hedef - 2 Hedef - 3 Hedef - 4 FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK VE MODERNİZE ETMEK Eğitim- Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak Amacıyla Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Oluşturulması Büyük Onarımların Gerçekleştirilmesi Etüt Proje İşlerinin Gerçekleştirilmesi Üniversite Kampüsünü 24 Saat Aktif Hale Getirecek E- Altyapı Oluşturmak 25

27 AMAÇ - 4 Hedef - 1 Hedef - 2 Hedef - 3 Hedef - 4 ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİYLE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişiminde Bulunulması Yurtiçi ve Yurt Dışındaki Üniversitelerle Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Aktiviteler Gerçekleştirilmesi AB Fonları Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinde Yer Alınması Ulusal ve Bölgesel Paydaşların Talep Ettiği Eğitimlerin Karşılanması AMAÇ - 5 Hedef - 1 Hedef - 2 EN ÇOK TERCİH EDİLEN VE MEZUNLARI PİYASADA ARANAN BİR ÜNİVERSİTE OLMAK Kamuoyu ve Paydaşlarla Sağlıklı ve Etkin Bir İletişim Kurulması Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Üniversitenin Tanıtımının Yapılması AMAÇ - 6 Hedef - 1 Hedef - 2 ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Destek Olunması Her Yıl Yeni Kaydolan Öğrencilere Yönelik Uyum Programı Uygulanması AMAÇ - 7 Hedef - 1 Hedef - 2 Hedef - 3 Hedef - 4 Hedef - 5 GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE OLARAK TOPLUMSAL HİZMET ÜRETMEK Üniversite-Sanayi, Çevre, Tarım İşbirliğinin Geliştirilmesi Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi Üniversitenin Sunduğu Sağlık Hizmetlerinin Niceliğinin ve Niteliğinin Artırılarak Toplumla İlişkilerin Güçlendirilmesi Toplumun Sorunlarına Yönelik Araştırma / Uygulama / Eğitim Projelerinin Desteklenmesi Bölgenin Bilim, Kültür ve Sanat Açısından Gelişimine Katkıda Bulunulması 26

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2016 Üniversitemiz 2016 Mali Yılı Performans Programı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ZONGULDAK 2013 1 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ( NİHAİ ) 2014 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU LER Stratejik Amaç 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEFLER FAALİYETLER PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU Faaliyet 1:Öğretim Elemanlarının Kendi Kişisel İnternet Sayfalarını

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Tasarı) Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ZONGULDAK 2013 1 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

ZKÜ 2009 Yılı Faaliyet Raporu

ZKÜ 2009 Yılı Faaliyet Raporu SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur. 2009 yılında Üniversitemiz, Zonguldak

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 13/10/2016-48382 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BE6P38TES* Sayı :91441517/105.04/ Konu :Danışmanlık Türk Dili, Danışmanlık A.İ.İ.T. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.343 2010 2011 2012 2013 2014 Ocak 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.01.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 5 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 09/02/2016-6929 T.C. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü *BECNYK79* Sayı :61414046/402.01/ Konu :2016-2017 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Akademik Takvim Duyurusu JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 1.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- II- III- IV-

İÇİNDEKİLER I-  II- III- IV- 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No Sunuş 3 I- Genel Bilgiler 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C. İdareye İlişkin Bilgiler 5-7 1- Taşınır Malzeme Listesi 5-7 2- Örgüt Yapısı 8 3- Bilgi ve

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

Stratejik Amaç 1: Eğitim Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek

Stratejik Amaç 1: Eğitim Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek Stratejik Amaç 1: Eğitim Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek Hedef 1: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Eğitim-Öğretimden Faydalanılması İN YILLAR İTİBARİYLE GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYLERİ Faaliyet 1:Öğretim Elemanlarının

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 24.389 2010 2011 2012 2013 2014 Temmuz Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.07. itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMAMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2014 2018) Mart 2014 Adana 1 Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu İmamoğlu /ADANA http://imamoglumyo.cu.edu.tr/ 2 Bilim ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Tarih ve Sayı: 19/04/2016-143121 T.C. Sayı :18235917-903.99- Konu :Görev Yükselme Sınav Tarihi Duyurusu İVEDİ Dağıtım Yerlerine Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C. SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI OCAK-2017 ÖNSÖZ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DENETİM ALANLARININ YAPISAL RİSK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DENETİM ALANLARININ YAPISAL RİSK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DENETİM ALANLARININ YAPISAL RİSK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Bütçe Büyüklüğü Faaliyetlerin Karmaşıklığı ve Mevzuat Yoğunluğu Kontrol Ortamı Yapısal, İşlevsel ve Teknik Değişiklikler 1

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2015 Yılı İdare Performans Programı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2015 Yılı İdare Performans Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi 2015 Yılı İdare Performans Programı Sayfa iii İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 4 B-Teşkilat Yapısı... 7 C-Fiziksel

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU.. i I- GENEL BİLGİLER... 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER KURULUŞ VE TARİHÇE Bakanlar Kurulunun 13.08.2012 tarihli kararına göre, Bartın Üniversitesinde İslami ilimler

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 02/11/2015-47790 T.C. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü *BE6EUSAF* Sayı :61414046/821.07/ Konu :10 Kasım Ulu Önder Atatürk'ün Ölümünün 77. Yılı Anma Töreni Programı JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2014 İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 VAN T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme 29 Nisan 2015 yayımlanan Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca görevde yükselme merkezi yazılı sınav duyurusuna

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 İÇİNDEKİLER Sunuş... 2 1. Genel Bilgiler........ 3 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar........ 4 1.1.1. Yükseköğretim Kurumları...... 4 1.1.2. Rektör... 5 1.2. Örgüt Yapısı

Detaylı

2013 2017 STRATEJİK PLANI

2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 2017 STRATEJİK PLANI 2012 ZONGULDAK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ GRAFİKLER LİSTESİ... İV ŞEKİLLER LİSTESİ... İV TABLOLAR LİSTESİ....İHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.069 2010 2011 2012 2013 2014 Mart 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.03.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı