ERGONOMİ NİÇİN GEREKLİDİR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERGONOMİ NİÇİN GEREKLİDİR?"

Transkript

1 ERGONOMİ NİÇİN GEREKLİDİR? Sağlık ve Verimlilik İçin Prof. Dr İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Birimi

2

3 Ergonomi Bir sistemin diğer elemanlarıyla insanlar arasındaki etkileşimleri anlamaya çalışan ve bütün sistem performansını ve insanın refahını optimum kılacak teori, prensip, bilgi ve yöntemleri uygulayan bilimsel bir disiplin ve uğraşıdır. IEA Dul J, Weerdmeester B. Ergonomi: Ne, Neden, Nasıl? (Yavuz M, Kahraman N, Çev). Ankara: Seçkin Yayınevi, 2007.

4

5

6 Niçin Ergonomi? İş kas iskelet hastalıkları için risk oluşturur. Kas iskelet sağlığı ile performans ilişkilidir. Ergonominin etkinliği kanıtlanmıştır. Yasal gerekliliktir.

7 Kas İskelet Hastalıklarının Performansa Etkisi Hareketlilik Dayanıklılık Bilişsel kapasite Konsantrasyon Duygu durum Güvenlik

8 Ergonominin Etkinliği Kas iskelet hastalıklarını ve etkilerini azaltır Verimliliği artırır Yatırımın geri dönüşünü hızlandırır

9 İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıklarından Korunma Programlarının Yarar-Maliyeti İşveren Yarar- Çalışan Sayısı Tasarruf Maliyeti Doktor $ Plastik $ Petrol $ Eğitim $ Enerji $ Uçak $ sanayi İnşaat $

10 Ofiste Ergonominin Etkinliği RKÇ Eğitim ve ergonomik sandalye Ergonomi programı ile 1 yıl sonra tazminat ödemelerinde %52 azalma 1000 dolar 1 yıl sonra ABD Doları geri dönüş sağlamıştır. Amick BC et al. (2003) Spine. Dec 15;28(24):

11 Çalışmalarımız Uzmanlık Tezleri Bilgisayar Kullananlarda Kas İskelet Hastalıklarında Eğitim ve Egzersiz Programının Etkinliği Uz. Dr. Şen RASİM ÖMER Bilgisayar Kullanıcılarında Üst Ekstremite İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıklarında Ergonomi Girişiminin Etkinliği Uz. Dr. Sina ESMAEILZADE Hemşirelerde Kas İskelet Hastalıklarında Katılımcı Ergonomini Etkinliği Uz. Dr. Tuğba BAYSAK

12 Bilgisayar Kullananlarda Kas İskelet Hastalıklarında Eğitim ve Egzersiz Programının Etkinliği Günde 6 saatten fazla bilgisayar kullanan 50 kişide RKÇ Bir gruba eğitim, bir guruba 2 ay süreyle eğitim ve egzersiz uygulandı. İki ay sonra tedavi grubunda ağrı şiddeti, fonksiyonel durum, sakatlık, yorgunluk ve depresyonda farklı iyileşme saptandı. Sen et al. (2004) J Back Muscu Sys Rehab,17(1), 9-13

13 Bilgisayar Kullanıcılarında İşe Bağlı Üst Ekstremite Hastalıklarında Ergonomi Girişiminin Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma İşyerinde günde en az 3 saat bilgisayar kullanan 94 bilgisayar kullanıcısı Girişim grubu, kontrol grubu Çok komponentli ergonomi girişimi Kapsamlı ergonomi eğitimi Ergonomi eğitimi broşürü İş istasyonu düzenlenmesi Altı ay takip Esmaeilzadeh S, Ozcan E, Capan N. Effects of ergonomic intervention on work-related upper extremity musculoskeletal disorders among computer workers: a randomized controlled trial. Int Arch Emel Occup Özcan Environ Health Jan;87(1):73-83.

14 Bilgisayar Kullanıcılarında İşe Bağlı Üst Ekstremite Hastalıklarında Ergonomi Girişiminin Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma Girişim sonrasında çalışma postüründe ve ekipman yerleştirmelerinde iyileşme Hastalıkların şiddeti,süresi ve sıklığında azalma Verimlilikte artma Fonksiyonel durumda iyileşme saptandı.

15 Sonuç Çalışmamızda bilgisayar kullanıcılarında uygulanan ergonomi girişiminin iş yerindeki ergonomik risk etkenlerinin ve semptomların azalmasında etkili olduğu gösterilmiştir Esmaeilzadeh S, Ozcan E, Capan N. Effects of ergonomic intervention on work-related upper extremity musculoskeletal disorders among computer workers: a randomized controlled trial. Int Arch Emel Occup Özcan Environ Health Jan;87(1):73-83.

16

17 Bilgisayar Kullanıcılarında İşe Bağlı Üst Ekstremite Hastalıklarında Ergonomi Girişiminin Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

18 Hemşirelerde İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıklarında Katılımcı Ergonomi Girişiminin Etkinliği Prospektif, randomize ve kontrollü çalışma İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi nde 500 hemşirede yapıldı. Boyun, sırt ve bel ağrısı olanlar iki gruba ayrıldı. Girişim grubu, GG; n=40, kontrol grubu, KG; n=40. GG de yer alan olgulara 8 hafta süren katılımcı ergonomi girişimi yapıldı. Süreç sonunda 2. değerlendirme yapılarak sonuçlar iki grup arasında karşılaştırıldı Bulgular: Girişim sonrasında GG de yer alan olguların boyun, sırt ve bel ağrısı şiddetinde azalma, organizasyonel ve fiziksel risk faktörlerine, kötü postüre maruziyet şiddetinde azalma, bel, boyun, omuz/kol, el/elbilek fiziksel yüklenme, iş hızı ve stres mazuriyet şiddetinde azalma,,genel fiziksel sağlığa bağlı yaşam kalitesinde artma, bel ağrısına bağlı fonksiyonel yetersizlikte iyileşme, depresyon şiddetinde azalma görülürken, genel mental sağlığa bağlı yaşam kalitesinde iyileşme saptanmadı. Sonuçlar: Çalışmamızda hemşirelerde uygulanan katılımcı ergonomi girişiminin iş yerindeki ergonomik risk etkenlerinin, kas iskelet semptomlarının azalmasında ve fonksiyonel durumun iyileştirilmesinde etkili olduğu saptanmıştır. Ozcan E, Baysak T, Esmaeilzadeh S, AAPMR congress 2013, USA

19 Başarılı Ergonomi Stratejisi Yönetici desteği Çalışanların katılımı Planın yapılması, uygulanması, kontrolü Etkin Süre Para Mucizevi Başarı Mümkün Değil!

20 Katılımcı Ergonomi Programı İş yeri risk değerlendirilmesi Ergonomi eğitimi Ergonomik girişim Ekipman tasarımı Organizasyonel kontroller Sonuçların izlenmesi Maliyet/yarar oranının belirlenmesi Tıbbi yaklaşım

21 Uluslararası Mevzuat ILO sözleşmeleri AB Direktifleri Standartlar

22 Ulusal Mevzuat 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik yönetmeliği Elle taşıma işleri yönetmeliği vd. ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

23 Fiziksel Etkenlere Bağlı Olan Meslek Hastalıkları Titreşim sonucu kemik eklem arızaları Sürekli lokal baskı sonucu artiküler bursaların hastalıkları Aşırı yüklenme sonucu tendon kılıfı ve periost hastalıkları Maden ocağı ve benzeri yerlerde meniskus zararları Fazla zorlanma sonucu vertebra prosesusları yırtılması Sürekli lokal baskı sonucu sinir felçleri Kas krampları ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 2008

24

25 İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıkları Risklere maruziyete bağlı olarak gelişebilen Maruziyetle şiddetlenebilen Görevleri yerine getirme işlevlerini kısıtlayabilen meslek hastalıkları United States Department of Labor.Lost worktime injuries and illnesses charecterists and resulting days away from work

26 Sıklığı Yaklaşık % 50 Maliyet 1999 yılı maliyeti 1 trilyon ABD Doları Olgu maliyeti diğer sakatlanmaların10 misli fazla Bilgisayarla ilişkili yaralanma ve rahatsızlıkların kişi başı maliyeti ABD dolarıdır

27 Çalışmalarımız Temizlik işlerinde çalışanlarda bel ağrısı sıklığı %40 Metal işlerinde çalışanlarda KİH sıklığı % 83, bel ağrısı sıklığı % hemşirede prevalans bel ağrısı için %75.7, boyun ağrısı için % 60,5 ve sırt ağrısı için %76,3 Ozcan ve ark.

28 Prospektif Çalışmalar Yeni işe alınan haftada 15 saatten fazla bilgisayar kullanan kişilerin %50 nden fazlasında ilk yıl içinde üst ekstremite yakınmalarının görüldüğü saptandı. Büyük çoğunluğunda spesifik hastalık belirlendi. Gerr F et al. (2002) Am J Ind Med. 2002; 41:

29 Bilgisayar Kullanıcılarında İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıkları Sıklığı ve Risk Etkenleri 307 bilgisayar kullanıcısında sıklık -Boyun 65%, -Omuzlar 61% -Sırt ve bel % 56 -El bilekleri eller 25% Ozcan E, Esmaeilzadeh S, Uysal B, Alptekin HK, Cihan C, Issever H. Towards ergonomics in computer users: The prevalence of symptoms and physical risk factors of work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) in Turkey. International Conference on Computing Systems for Human Benefits, WWCS May Stockholm, Sweden. Book of Abstracts, p. 85.

30 Çay Tarımında Çalışanlarda Kas İskelet Hastalıklarının Sıklığı ve Risk Etkenleri Amaç: Çay tarımında çalışanlarda bel ağrısı ve kas iskelet hastalıklarının sıklığını, iş ile ilişkisini, etkilerini ve risk etkenlerini belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmektir. Yöntem: Çalışma Rize Unilever Lipton çay fabrikasına çay tedarik eden üreticiler arasından çay alım yerlerindeki sayıya ve cinsiyete göre orantılı olarak rastgele seçilen 405 kişide kendi bildirimli sorgulama anketi uygulanarak Unileverin yürüttüğü Sürdürülebilir Çay Tarımı Projesinin parçası olarak yapıldı. Birinci fazda sıklık ve risk etkenlerin belirlenmesi İkinci fazda katılımcı ergonominin etkinliği Emel ÖZCAN, Gamze ÇAN, Murat TOPBAŞ, Bekir BULUT, Fizyoterapist Akın BAŞKENT 7. İş Saglığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul 2014

31 Bulgular Son 12 ayda vücudun herhangi bir bölgesinde ağrılı kas iskelet yakınması olanların sıklığı %90 En sık tutulan bölgeler bel (%65), sırt (%53.5) ve el bileği-el(%47) Kas iskelet yakınmaların % 80.5 i iş ile ilgili %61 ine tanı konmuş Yakınımlar nedeni ile % 51.8 i doktora başvurmuş % 29 u işini aksatmış %79,5 inin herhangi bir psikososyal yakınması var Çay toplamada katılımcıların %96.ı bel, sırt ve el bileği için riskli kötü pozisyonda ve sürede çalışıyor Belde kötü postürde çay toplama ile dirsek, kalça ve uyluk ve ayak bileği ağrısı, tek tekerlekli araba ile çay taşıma ile el bileği, kalça ve uyluk ve diz ağrısı arasında anlamlı ilişki var. Ergonomi eğitimi, çalışma koşullarının,ekipmanın ve materyalin ergonomik iyileştirilmesini ve egzersizleri kapsayan katılımcı ergonomik girişimlerin sorunların Emel ve Özcan etkilerinin azaltılmasında yararlı olacağını düşünüyoruz.

32

33 Risk Etkenleri KİŞİSEL FİZİKSEL ve ERGONOMİK Risk Etkenleri ÇEVRESEL PSİKOSOSYAL

34 Endüstride Ergonomik Riskler

35 Ofiste Ergonomik Riskler

36 Psikososyal ve Organizsyonel Risk Etkenleri Yüksek talepler Düşük iş kontrolü Zaman baskısı Yüksek iş stresi

37 Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD) Quick Exposure Checklist (QEC) 1998 de Li ve Buckle tarafından İngiltere de Surrey University, Robens Health Ergonomics Center de geliştirilmiş 2003 de Woods, David ve Buckle tarafından yeniden gözden geçirilerek iyileştirilme çalışmaları yapılmış Kullanımı kolay, puanlama ile ölçebilen, farklı işlerde uygulanabilen Geçerliliği, güvenirliliği gösterilmiş Çalışanın aktif katılımını sağlayan Türkçe adaptasyonu ve güvenilirliği çalışılmış Rehber hazırlanmış bir yöntemdir

38 Kullanılabildiği İşler Elle taşıma Tekrarlamalı Statik ve dinamik Ayakta ve oturarak Düşük yada yüksek dikkat gerektiren Li, G ve Buckle, P., HSE Books, 1999 David ve ark. HSE Books, 2005

39 Çalışana ve Gözlemciye ait Bölümler

40 HMD Puanları Bel Omuz/kol Bilek/el Boyun Vücut postürü Tekrarlama Ağırlık Süre Uygulanan kuvvet Görsel dikkat Titreşim Stres ve İş hızı Taşıt kullanma

41 Marruziyet Seviyesi =30

42 Türkçe Uyarlamasının Güvenirliği Temizlik işlerinde çalışan 200 kişi arasından randomizasyon ile seçilen 28 çalışanda gerçekleştirildi. Test tekrar test güvenilirliği orta- iyi bulundu. Rehber geliştirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteği ile yayınlandı.

43

44

45 İTF / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Birimi Amaç: İKİH ve sonuçlarını engellemek Araştırma yapmak Ergonomi programları oluşturmak Ergonomi bilinci oluşturmak

46 Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Birimi Çalışma Programı Poliklinik İşe özgü rehabilitasyon İş yeri risk etken değerlendirilmesi Ergonomi eğitimi Ergonomi programı oluşturma Araştırma

47 Düzenlenen Kurslar Kas İskelet Hastalıkları İçin İşyerinde Risk Değerlendirme Kursu Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD Quick Exposure Check ) 2007 Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi Kursu 2008 Uygulamalı Ofis Ergonomisi Kursu 2008 İnsan Kaynakları Yöneticileri İçin Ofis Ergonomisi, 2008 Sağlıklı Yaşam İçin Ergonomi, İstanbul Sanayi Odası, 2009 Uygulamalı ofis Ergonomisi, Ocak 2011, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi ve Uygulamalı Ofis Ergonomisi Kursu 1-2 Haziran 2011, İstanbul Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi ve Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD)Yöntemi Kursu, 4-5 Ekim 2011, İstanbul Uygulamalı Ofis Ergonomisi, Mart 2012 Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi, Mart 2012 Uygulamalı Ofis Ergonomisi, Nisan 2013 Ofis Ergonomisi Kursu Mayıs, 2014

48 TEŞEKKÜRLER

49 Prof. Dr. www. ergonomistanbul.com

50

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ İÇİNDEKİLER 3 MESLEKİ KAS İSKELET HASTALIKLARINDAN KORUNMA VE ERGONOMİ EMEL ÖZCAN, NUR KESİKTAŞ 8 MESLEKSEL KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI NAZMİ BİLİR 12 KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARININ ÜLKEMİZDEKİ

Detaylı

Bilgisayar Kullanıcılarında Üst Ekstremite İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Girişiminin Etkinliği

Bilgisayar Kullanıcılarında Üst Ekstremite İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Girişiminin Etkinliği 236 Derleme/ Review DO I: 10.4274/tftr.49091 Bilgisayar Kullanıcılarında Üst Ekstremite İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Girişiminin Etkinliği Upper Extremity Work-related Musculoskeletal

Detaylı

PROF. DR. EMEL ÖZCAN IN ERGONOMİ İLE İLGİLİ ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. EMEL ÖZCAN IN ERGONOMİ İLE İLGİLİ ÖZGEÇMİŞİ 1 PROF. DR. EMEL ÖZCAN IN ERGONOMİ İLE İLGİLİ ÖZGEÇMİŞİ Özcan, 1986 den beri İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Detaylı

Bir Otomotiv Fabrikasında Kas-İskelet Sorunları ve İstirahat Raporu Alanlara Verilen Ergonomi ve Egzersiz Eğitimi Sonuçları

Bir Otomotiv Fabrikasında Kas-İskelet Sorunları ve İstirahat Raporu Alanlara Verilen Ergonomi ve Egzersiz Eğitimi Sonuçları Orijinal Makale / Original Article DO I: 10.4274/tftr.28482 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:214-21 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:214-21 Bir Otomotiv Fabrikasında Kas-İskelet Sorunları ve İstirahat Raporu

Detaylı

Ergoterapi. Rehabilitasyon

Ergoterapi. Rehabilitasyon HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ HACETTEPE UNIVERSITY Faculty of Health ScIences OCCUPATIONAL THERAPY Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Journal of Occupational Therapy

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ERGONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ERGONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ERGONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Doktora Tezi Araştırma Görevlisi Arzu İLÇE DANIŞMAN Prof. Dr. Alev DIRAMALI İZMİR 2007 II ÖNSÖZ

Detaylı

Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının incelenmesi

Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının incelenmesi ORIGINAL ARTICLE JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2014;1(2):55-60 Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının

Detaylı

ÜNİTE. Yrd. Doç. SİSTEMİ Dr. Papatya HASTALIKLARI. Yrd Doç Dr Papatya Keleş İÇİNDEKİLER HEDEFLER KAS İSKELET SİSTEMİ

ÜNİTE. Yrd. Doç. SİSTEMİ Dr. Papatya HASTALIKLARI. Yrd Doç Dr Papatya Keleş İÇİNDEKİLER HEDEFLER KAS İSKELET SİSTEMİ KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI İÇİNDEKİLER Tanım Başlıca Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Tanı ve Tedavi Risk faktörleri Önlemler MESLEK MESLEKİ HASTALIKLARI KAS İSKELET Yrd. Doç. SİSTEMİ Dr. Papatya

Detaylı

MESLEKİ GÖREVLERİN ERGONOMİK ANALİZİNDE KULLANILAN ARAÇLAR VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ. Emre ÖZEL¹, Oya ÇETİK²

MESLEKİ GÖREVLERİN ERGONOMİK ANALİZİNDE KULLANILAN ARAÇLAR VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ. Emre ÖZEL¹, Oya ÇETİK² MESLEKİ GÖREVLERİN ERGONOMİK ANALİZİNDE KULLANILAN ARAÇLAR VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Emre ÖZEL¹, Oya ÇETİK² 1 Dumlupınar Üniversitesi, Müh. Fak., Endüstri Müh. Bölümü, 43270, Kütahya, eozel@dpu.edu.tr 2 Çukurova

Detaylı

İŞ YERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE

İŞ YERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE Hazırlayanlar Uzm. Fzt. Derya Özer Prof. Dr. Gül Baltacı Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE BİLİNÇLENDİRME VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE BİLİNÇLENDİRME VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SÖZLÜ BİLDİRİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE BİLİNÇLENDİRME VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Makina Müh.Çiğdem ÜNAL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ÜNİTE. ERGONOMİ Dr. Ercüment N. DİZDAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ ORGANİZASYONUNDA ERGONOMİ

ÜNİTE. ERGONOMİ Dr. Ercüment N. DİZDAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ ORGANİZASYONUNDA ERGONOMİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER İŞ ORGANİZASYONUNDA ERGONOMİ İş Organizasyonunda Ergonomi İş İstasyonu Tasarımında Ergonominin Metodolojisi ERGONOMİ Dr. Ercüment N. DİZDAR Bu üniteyi çalıştıktan sonra; İş organizasyonunda,

Detaylı

DERLEME REVIEW Bilgisayar Kullananlarda Mesleki Kas Ýskelet Hastalýklarýndan Prof. Dr. Emel Özcan, Dr. Sina Esmaeilzadeh, Dr. Nalan Bölükbaþ Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Fiziksel Týp

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

OFİS GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ERGONOMİ TEKNOLOJİSİ: KAIROS, ÖRNEK UYGULAMA

OFİS GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ERGONOMİ TEKNOLOJİSİ: KAIROS, ÖRNEK UYGULAMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 19, No 1, 37-41, 2004 Vol 19, No 1, 37-41, 2004 OFİS GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ERGONOMİ TEKNOLOJİSİ: KAIROS, ÖRNEK

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE ŞİDDET

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE ŞİDDET TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE ŞİDDET Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ Uzm. Dr. Mehmet KAYA Prof. Dr. Nazmi BİLİR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2011 TÜRK İŞ

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik İlişkisi Hesapro Projesi

İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik İlişkisi Hesapro Projesi İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik İlişkisi Hesapro Projesi Hesapro Projesi Ortakları Nisan 2013 SUNUŞ Bu arka plan araştırması kısa adı HESAPRO olan İş Sağlığı, Güvenliği ve Verimlilik adlı AB LdV ortaklık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cengiz DENĐZ

Yrd. Doç. Dr. Cengiz DENĐZ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ GEMĐ MAKĐNELERĐ ĐŞLETMESĐNDE ERGONOMĐK ANALĐZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Gazi KOÇAK 512041015 Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 24 Aralık 2007 Tezin Savunulduğu

Detaylı

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bu sayıda 4 20 ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASINDA HOLİSTİK TÜMELCİ YAKLAŞIM Prof.

Detaylı

Yazılım Ergonomisi: Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sisteminin Ergonomisinin İncelenmesi

Yazılım Ergonomisi: Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sisteminin Ergonomisinin İncelenmesi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 15 (1): 25-42 Yazılım Ergonomisi: Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sisteminin Ergonomisinin İncelenmesi M. Sinan BAŞAR (*) Fulya ASLAY (**)

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MONTAJ HATTINDA ERGONOMİK RİSK UNSURLARININ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MONTAJ HATTINDA ERGONOMİK RİSK UNSURLARININ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MONTAJ HATTINDA ERGONOMİK RİSK UNSURLARININ İNCELENMESİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Uzmanlık

Detaylı

MESLEK KAS SKELET R SKLER N N DE ERLEND R LMES NDE QEC ÖLÇE N N (QUICK EXPOSURE CHECK-HIZLI MARUZ YET DE ERLEND RME) TÜRKÇE UYARLAMASININ GÜVEN L RL

MESLEK KAS SKELET R SKLER N N DE ERLEND R LMES NDE QEC ÖLÇE N N (QUICK EXPOSURE CHECK-HIZLI MARUZ YET DE ERLEND RME) TÜRKÇE UYARLAMASININ GÜVEN L RL st T p Fak Derg 2007;70:98-102 J Ist Faculty Med 2007;70:98-102 www.itfdergisi.com ARAfiTIRMALAR / RESEARCH ARTICLES MESLEK KAS SKELET R SKLER N N DE ERLEND R LMES NDE QEC ÖLÇE N N (QUICK EXPOSURE CHECK-HIZLI

Detaylı

İşyeri Hemşireliğinde Sağlığı Geliştirme Uygulamaları. Prof.Dr.Ayşe Beşer DEÜ Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr

İşyeri Hemşireliğinde Sağlığı Geliştirme Uygulamaları. Prof.Dr.Ayşe Beşer DEÜ Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr İşyeri Hemşireliğinde Sağlığı Geliştirme Uygulamaları Prof.Dr.Ayşe Beşer DEÜ Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Gelişmiş ülkelerde İşyeri hemşirelerinin etkinlikleri Sağlığı geliştirici davranışlar

Detaylı

1) Derin ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava volümü aşağıdaki akciğer volümü tanımlarından hangisini ifade eder?

1) Derin ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava volümü aşağıdaki akciğer volümü tanımlarından hangisini ifade eder? A 1) Derin ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava volümü aşağıdaki akciğer volümü tanımlarından hangisini ifade eder? A) Rezidüel volüm B) Fonksiyonel rezidüel kapasite C) Ekspiratuar Rezerv Volüm

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

Physical Medicine and Rehabilitation Approaches in the Management of Radicular Low Back Pain: A Review of the Evidence and Current Recommendations

Physical Medicine and Rehabilitation Approaches in the Management of Radicular Low Back Pain: A Review of the Evidence and Current Recommendations Derleme / Review DO I: 10.4274/tftr.57767 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:57-68 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:57-68 Radiküler Bel Ağrılarının Tedavisinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yaklaşımları:

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ KAMU HASTANELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ KAMU HASTANELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ KAMU HASTANELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAZIRLAYAN GÖKHAN TACIR Çalıştığı Kurum: Nevşehir Kamu Hastaneleri

Detaylı