KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ"

Transkript

1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET A. VERGİNİN KONUSU Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler İthalat Diğer Faaliyetlerden Doğan Teslim ve Hizmetler Teslim Örnek-1: Teslim Sayılan Haller Örnek-2: Hizmet Hizmet Sayılan Haller İşlemlerin Türkiye de Yapılması Mal Teslimlerinin Türkiye'de Yapılması Hizmetin Türkiye'de Yapılması Uluslararası Taşıma İşleri B. VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR Kap ve Ambalaj Maddelerinin Vergilendirilmesi Örnek-3: Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki Kuruluşların Vergilendirilmesi Genel Olarak Genel Bütçeli İdareler Kamu Kuruluşlarınca Personele Sağlanan Hizmetler Nakil Vasıtaların Satışı Avukatlık Ücretleri Personele Sağlanan Menfaatler Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar Genel Olarak İcra Dairelerinde Yapılan Satışlar Verginin Mükellefi Verginin Beyanı ve Ödenmesi Aylık Bildirim İşlemin Gerçekleşmemesi Adi Ortaklıklarda Vergileme Arsa Karşılığı İnşaat İşleri Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi Yurt Dışına Düzenlenen Turlar Örnek-4: Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar Page 1 of 344

2 10.1. Promosyon Ürünleri Örnek 5: Örnek 6: Örnek 7: Eşantiyon veya Numune Mallar Verilmesi Örnek 8: Örnek 9: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Satışlar Satılan Malın İade Edilmesi, Başka Bir Mal ile Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi Taksitli Satışlar Kapıdan Satışlar Profesyonel Futbol Faaliyetleri Spor Kulüpleri Türkiye Futbol Federasyonu Spor Genel Müdürlüğü Defter Tutma ve Belge Düzenleme İndirim Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin KDV Karşısındaki Durumu Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı İlaç Bedelleri C. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU Mükellef Fazla veya Yersiz Uygulanan Vergi Fazla veya Yersiz Vergi Uygulayanlar Örnek 10: Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi Vergi Sorumlusu KDV de Tevkifat Uygulaması KDV Tevkifatının Niteliği Beyan İndirim Örnek 11: Tam Tevkifat Uygulaması İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler Örnek 12: Kiralama İşlemleri Reklâm Verme İşlemleri Kısmi Tevkifat Uygulaması Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar Örnek 13: Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Örnek 14: Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri Page 2 of 344

3 Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Örnek 15: Örnek 16: Örnek 17: Örnek 18: Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Örnek 19: Örnek 20: Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Örnek 21: Örnek 22: İşgücü Temin Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Yapı Denetim Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Örnek 23: Örnek 24: Fason İşlerle İlgili Aracılık Hizmetleri Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Örnek 25: Örnek 26: Örnek 27: Örnek 28: Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Servis Taşımacılığı Hizmeti Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Page 3 of 344

4 Kapsam Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Örnek 29: Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler Külçe Metal Teslimleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Örnek 30: Hurda ve Atık Teslimi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Örnek 31: Örnek 32: Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar Tevkifat Uygulamasında Sınır Örnek 33: Belge Düzeni Örnek 34: Beyannamenin Düzenlenmesi Alıcıların Beyanı Satıcıların Beyanı Düzeltme İşlemleri Mal İadeleri Örnek 35: Matrahta Değişiklik Örnek 36: Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi Genel Açıklamalar İade Uygulaması Mahsuben İade Talepleri Page 4 of 344

5 Nakden İade Talepleri İade Uygulaması ile İlgili Diğer Hususlar Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk Bildirim Zorunluluğu Müteselsil Sorumluluk Ç. VERGİYİ DOĞURAN OLAY Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi II. İSTİSNALAR A. İHRACAT İSTİSNASI Mal İhracı Gümrük Beyannameli Mal İhracı İstisnanın Kapsamı ve Beyanı İstisnanın Tevsiki İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi İade Mahsuben İade Nakden İade Türkiye de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) İstisna Belgesi İstisnanın Şartları İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Hizmet İhracı İstisnanın Kapsamı Örnek 37: Örnek 38: Örnek 39: Örnek 40: Örnek 41: Örnek 42: Örnek 43: Örnek 44: Örnek 45: Örnek 46: İstisnanın Tevsiki ve Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Roaming Hizmetleri Kapsam Örnek 47: İstisnanın Beyanı İstisnanın Tevsiki İade Mahsuben İade Page 5 of 344

6 Nakden İade Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler İstisnanın Kapsamı İstisnanın Beyanı İstisnanın Tevsiki İade Mahsuben İade Nakden İade Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) İstisnadan Yararlanacak Alıcılar İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar İstisna Kapsamına Giren Mallar ve Satış Yapılabilecek Asgari Tutar Satıcının Uyacağı Esaslar Alıcının Uyacağı Esaslar Verginin Alıcıya İade Edilmesi İadenin Gümrükten Çıkarken Banka Şubesinden Alınması İadenin Gümrük Çıkışından Sonra Alınması Verginin Elden İadesi İadenin Avans Olarak Ödenmesi Yetki Belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade Aracı Firmalar ve Yetkilendirilmeleri Yetki Belgesi İçin Aranacak Şartlar Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler Yetki Belgesinin Verilmesi Belge Düzeni Alıcıya İadenin Yapılması Satıcının Yükümlülükleri İstisnanın Beyanı İstisnanın Tevsiki İade Mahsuben iade Nakden İade Türkiye de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna İstisnanın Kapsamı Örnek 48: İade İade Talebinde Aranılacak Belgeler İade Uygulaması Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna İstisnanın Kapsamı İade İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması Kapsam Tecil-Terkin Uygulanacak Teslimler Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar Page 6 of 344

7 Örnek 49: Uygulama Kapsamına Giren Mallar Örnek 50: Örnek 51: Örnek 52: Örnek 53: Örnek 54: Tecil Edilecek Verginin Hesabı ve Terkini Örnek 55: Örnek 56: Örnek 57: İhracat İçin Ek Süre Verilmesi İhracatın Gerçekleşmemesi Hali Örnek 58: Örnek 59: İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik Bedelsiz İhracatta Tecil-Terkin Uygulaması İhraç Kaydıyla Teslim Edilerek İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi İhraç Kaydıyla Teslimin Beyanı Örnek 60: İade Mahsuben İade Nakden İade Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması Kapsam Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcılar Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar Örnek 61: Örnek 62: Tecil-Terkin Uygulaması İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması Satıcıların KDV Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna Örnek 63: Örnek 64: Örnek 65: Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna Page 7 of 344

8 Örnek 66: Örnek 67: Faaliyetleri İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesislerin Kiralanması veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetler İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesislerin Sipariş Üzerine İmal ve İnşa Edilmesi İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal veya İnşa Ettirenler İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler Örnek 68: Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlere Yönelik İstisna Örnek 69: İstisnanın Beyanı İade Araç ve Tesislerin Tesliminde Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde Araç ve Tesislerin İmal ve İnşasıyla İlgili Teslim ve Hizmetlerde Faaliyetleri Araç ve Tesislerin Kiralanması veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşasıyla İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine İmal veya İnşa Edenler Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal ve İnşa Ettirenler Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Teslim ve Hizmetler Müteselsil Sorumluluk Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna Kapsam İstisna Uygulaması Beyan İade Mahsuben İade Nakden İade Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna Türk Petrol Kanunu Hükümlerine Göre Petrol Arama Faaliyetlerini Yürütenlere Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Kapsam İstisnanın Uygulanması Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Kapsam İstisnanın Uygulanması Beyan İade Mahsuben İade Nakden İade Page 8 of 344

9 3.5. Müteselsil Sorumluluk Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna Kapsam İstisnanın Uygulanması Beyan İade Mahsuben İade Nakden İade Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna Kapsam İstisna Uygulaması Finansal Kiralama Yoluyla Makine-Teçhizat Alımlarında Uygulama Bildirim Zorunluluğu Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna Kapsam İstisna Uygulaması İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Müteselsil Sorumluluk Uygulaması Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Kapsam İstisnanın Uygulanması Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde Bildirim Zorunluluğu İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Müteselsil Sorumluluk Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna Kapsam İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi Kapsam Page 9 of 344

10 9.2. İade Mahsuben İade Nakden İade İstisna Uygulamalarında Alt Sınır C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna Kapsam Örnek 70: İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna Kapsam İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Ç. DİPLOMATİK İSTİSNALAR Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Kapsam İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Kapsam Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programları Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlemlerine İlişkin İstisna Uygulaması Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Vergi Muafiyetleri Anlaşması Gereğince, Ortak Savunma Amacıyla Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında İstisna Uygulaması İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna l. Kapsam İstisna Uygulaması İade Örnek 71: D. İTHALAT İSTİSNASI Yurtiçi Teslimleri KDV den İstisna Olan Mal ve Hizmetler Örnek 72: Örnek 73: Örnek 74: Page 10 of 344

11 2. Gümrük Kanununa Göre Gümrük Vergisinden Muaf veya Müstesna Olan Eşya Gümrük Kanununun 167 nci Maddesi KapsamındaYer Alan Mallar Geçici İthalat Yoluyla Getirilen Mallar Hariçte İşleme Rejimi Kapsamındaki Mallar Geri Gelen Eşya Kapsamındaki Mallar Bazı Gümrük Rejimlerinin Uygulandığı Mallar E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna Kapsam İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna Kapsam İstisna Uygulaması Beyan İade Mahsuben İade Nakden İade Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası Kapsam İstisnadan Yararlanacak Projeler İstisna Kapsamına Giren İşlemler İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler İstisnanın Uygulanması Beyan İade Mahsuben İade Nakden İade Müteselsil Sorumluluk Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna Kapsam İstisnanın Uygulaması İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) KapsamındaYapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Kapsam İstisna Uygulaması Page 11 of 344

12 5.3. İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade F. SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar Örnek 75: Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar Belli Kurum ve Kuruluşların Kanunda Sayılan İşleri Yapmak veya Yönetmek Suretiyle İfa Ettikleri Teslim ve Hizmetlerde İstisna Özel Okullar ve Üniversiteler Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Öğrenci Yurtları Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Yurt Hizmetlerinde İstisna Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmetlerde İstisna Örnek76: Örnek 77: BelliKurum ve Kuruluşlara Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmetlerde İstisna Örnek 78: Örnek 79: Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Bazı Malların Tesliminde İstisna Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge Kayıt Düzeni ve Beyan Örnek 80: Yabancı Devletlerin Türkiye deki Diplomatik Temsilcilik ve Konsoloslukları ile Yabancı Hayır ve Yardım Organizasyonlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Örnek 81: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki İşlemlerde İstisna İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler Örnek 82: İstisna Kapsamına Giren İşlemlerde Alt Sınır İstisna Uygulaması Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının, Kanunlarla Kendilerine Verilen Görev Gereği ve Kuruluş Amaçlarına Uygun Ruhsat, İzin, Onay ve Benzeri Hizmetlerdeİstisna Örnek 83: Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar Örnek 84: Diğer İstisnalar Vergiden Muaf Esnaf, Çiftçi ve Serbest Meslek Erbabı Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 81 inci Maddesi Kapsamındaki İşlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Yapılan Devir ve Bölünme İşlemleri İktisadi İşletmeye Dâhil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması Page 12 of 344

13 Örnek 85: Banka ve Sigorta Muameleleri Kapsamına Giren İşlemler Banka ve Bankerlik İşlemleri Sigorta Aracılık İşlemleri Reasürans İşlemleri Darphane ve Damga Matbaası Tarafından Yapılan İşlemler Değerli Madenler, Kıymetli Taşlar, Değerli Kâğıtlar, Para, Döviz, Menkul Kıymetler, Damga Pulu ile Hurda ve Atık Teslimleri Değerli Maden, Değerli Kâğıt, Para, Döviz, Menkul Kıymet Teslimleri Metal, Plastik, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkların Teslimi Kıymetli Taş Teslimleri Zirai Amaçlı Su Teslimleri ile Arazi Islahına Ait Hizmetler Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler Örnek 86: Örnek 87: Örnek 88: Boru Hattı ile Yapılan Akaryakıt Taşımaları Varlık Yönetim Şirketlerinin Bazı Teslimleri ile Finansal Yeniden Yapılandırma Hükümleri Kapsamında Bazı Borçların Teminatını Oluşturan Mal ve Hakların Teslimi Örnek 89: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Mal ve Hakların Teslimi Örnek 90: Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri Gümrüklü Alanlarda Yapılan Bazı Hizmetler Örnek 91: Örnek 92: Örnek 93: Hazinenin Taşınmaz Teslimi ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni ve Ön İzin Verilmesi İşlemleri ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının Arsa ve Arazi Teslimleri İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan İştirak Hisseleri ve Taşınmazların Satışı Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulaması Örnek 94: Örnek 95: Örnek 96: Örnek 97: Örnek 98: Örnek 99: Örnek 100: Örnek 101: Örnek 102: Örnek 103: Örnek 104: İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Uygulaması Bankalara Borçlu Olanların ve Kefillerinin Borçlarına Karşılık Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna Uygulaması Örnek 105: Page 13 of 344

14 4.17. Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen veya İpotek Konulan Konutların Teslimi (Mortgage-Tutsat) Lisanslı Depoculuk Kapsamındaki İşlemler Kapsam ve İşleyiş Ürün Senetlerinin, İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi Ürün Senetlerinin İlk Tesliminden Sonraki Teslimleri Ürün Senetlerinin Ürünü Depodan Çekecek Olanlara Teslimi ve Sorumluluk Uygulaması Örnek 106: Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından Yapılan Devir ve Kiralama İşlemleri Sigorta Tahkim Komisyonu Tarafından Verilen Hizmetler Finansal Kiralama Şirketlerince Taşınmazların Bizzat Kiracıdan Satın Alınması, Satan Kişilere Kiralanması ve Kiralayana Satılması (Sat-Kirala-Geri Al) İşlemi Patentli veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri veya Satılması İşlemleri G. GEÇİCİ MADDELERDE YER ALAN İSTİSNALAR Özelleştirme Kapsamına Alınan İktisadi Kıymetlerin Teslim ve Kiralanması İşlemleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Verilen Teslim ve Hizmetler Örnek 107: Örnek 108: Örnek 109: Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetleri İstisnanın Kapsamı İstisnanın Uygulanması İstisna Belgesinin Düzenlenmesi KDV Mükelleflerince Yapılacak Bedelsiz Teslim ve/veya İfalarda İstisna Uygulaması KDV Mükellefi Olmayanlarca Yapılacak Bedelsiz Teslim ve/veya İfalarda İstisna Uygulaması Nakdi Bağışlarla Alınacak Bilgisayarlarda İstisna Uygulaması İndirim Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri ile Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde İstisna/İndirimli Oran Uygulaması Konut Yapı Kooperatiflerinin Arsa (Kat) Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması İstisna Kapsamındaki İşlemlerde İndirim Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemine Taşınmaz ve İştirak Hissesi Devri Şehir İçi Ulaşım Sistemleri ve Bunlara İlişkin Tesislerin Devir ve Teslimleri Ğ. İSTİSNADAN VAZGEÇME VE İSTİSNALARIN SINIRI İstisnadan Vazgeçme Uygulama İstisnadan Vazgeçmenin Mümkün Olmadığı Durumlar III. MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM A. MATRAH Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah Page 14 of 344

15 1.1. Genel Açıklama Tarifeli İşler ile Bedelin Biletle Tahsil Edildiği Hallerde Matrah İthalatta Matrah Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah Özel Matrah Şekilleri Şans Oyunları, Profesyonel Gösteriler ve Açık Artırmalar Altın ve Gümüşten Mamul Eşya Teslimleri Altından Mamul Eşya Gümüşten Mamul Eşya Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlar Tütün Mamulü Teslimleri Belediyeler Tarafından Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Telefon Kartı ve Jeton Teslimi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tarafından Araç Plakaları ile Basılı Evrakın Teslimi Matraha Dâhil Olan Unsurlar Boş Kaplara Ait Depozitolar Vade Farkları Kur Farkları Yıl sonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılandeğerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV hesaplanmaz Matraha Dâhil Olmayan Unsurlar İskontolar Hesaplanan KDV Özel İletişim Vergisi Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti Örnek 110: B. ORAN Genel Açıklama Perakende Satışın Tanımı Vade Farkı, Kur Farkı ve Matrahta Değişikliğe Yol Açan İşlemlerde KDV Oranı Vade Farkları Kur Farkları Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi İndirimli Orana Tabi Mallar ile Genel Orana Tabi Malların Birlikte Satılması Halinde Fatura Düzeni İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar Konut Teslimleri ve İnşaat Taahhüt İşleri Uygulanacak KDV Oranı Konut Yapı Kooperatiflerine Verilen İnşaat Taahhüt İşlerinde İndirimli Oran Uygulaması Net Alan Finansal Kiralama İşlemleri Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösterenler Tarafından Yapılan Teslimler Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması Kapsam Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde Yiyecek-İçecek Hizmetleri 218 Page 15 of 344

16 Yemek Çeki, Kuponu ve Kartlarının Kullanıldığı Yemek Hizmetlerinde Organizatör Firmaların Durumu Geceleme Hizmetlerinde KDV Oran Uygulaması Kapsam Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Alkollü İçecekler Dolayısıyla Yüklenilen KDV Seyahat Acentelerinin Geceleme Hizmetleri İçin Verdikleri Aracılık Hizmetleri Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşleri İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması İade Tutarının Hesaplanması Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması İzleyen Yıl İçerisinde Talep EdilenNakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV Genel Olarak Örnek 111: Örnek 112: Stoklarda Yer Alan Mallar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler Yılı İçerisindeki Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi Genel Olarak Örnek 113: Mükellef (A) vergilendirme dönemleri itibarıyla, kümülatif iade tutarını aşağıdaki gibi hesaplamıştır Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade Mahsup İşlemi Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi Örnek 114: Diğer Hususlar İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler Örnek 115: İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi Örnek 116: Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması Süresinden Sonra İade Talebinde Bulunulması İade İşlemi Sonuçlandırıldıktan Sonra İndirimli Orana Tabi İşlemlerin Matrahında Meydana Gelen Değişiklikler Örnek 117: Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerin İade Talepleri Önceki Yıllara Ait İade Edilmeyen Alt Sınır Tutarları İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi Yılı İçinde İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi Örnek 118: Açıklamalı Örnek Page 16 of 344

17 Tablo 1: Tablo 2: Tablo 3: YIL İÇERİSİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞEN TOPLAM İADE TUTARI ğ) Mükellef, Kasım vergilendirme döneminde KDV hariç TL lik indirimli orana tabi teslimde bulunmuştur. Bu işlemin bünyesine giren KDV TL, teslimler üzerinden hesaplanan KDV TL, yüklenilen ve hesaplanan tutarlar arasındaki fark TL dir. Bu tutar Ekim vergilendirme dönemi sonu itibarıyla kümülatif iadeye esas tutar olan TL ile toplanmış ve Kasım vergilendirme dönemi sonu itibarıyla iadeye esas tutar TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutardan, daha önceki dönemde iade talep edilmediği için yalnızca ilgili yıl için belirlenen alt sınır düşüldükten sonra ( )= TL lik iade edilebilir tutara ulaşılmıştır C. İNDİRİM Vergi İndirimi Örnek 119: Örnek 120: İndirilemeyecek KDV Genel Açıklama Örnek 121: İmalat Artıklarının Tesliminde KDV Uygulaması Sigorta Aracılarında KDV İndirimi Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV nin İndirimi İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim Kısmi Vergi İndirimi Bağış Amacıyla Yapılan İnşaatlarda Durum Örnek 122: Diğer Hallerde Kısmi Vergi İndirimi Uygulaması İndirimin Belgelendirilmesi Fatura ve Benzeri Belge Liste ve Etiketlerde Fiyatların KDV Dâhil Olarak Gösterilmesi Verginin Fatura ve Benzeri Belgelerde Gösterilme Usulü Verginin Hesaplanması Örnek 123: Örnek 124: Verginin İndirimi İndirimin Zamanı Örnek 125: Örnek 126: Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi Genel Açıklama Sadece BSMV Kapsamındaki İşlemleri Yapanların Satın Aldıkları Malları İadesinde ve Gerçekleşmeyen Hizmetlerde KDV Uygulaması IV. KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER İadesi Talep Edilebilecek KDV Kapsam Page 17 of 344

18 1.2. İşlemin Bünyesine Giren Verginin Hesabına Dahil Edilebilecek Unsurlar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Hazırlanması Hizmetine Ait KDV DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV Örnek 127: Vergi İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade Mahsup Yoluyla İade Mahsup Edilebilecek Borçlar Mahsuben İade Talebi Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler Teminat Karşılığı İade Genel Açıklama Teminat Türleri Teminat Miktarları Teminat Mektuplarının İadesi Teminat Mektuplarının Teyidi Vergi İnceleme Raporu ile İade İade Talebinde Aranan Belgeler İade Talep Dilekçesi İade Hakkı Doğuran İşlemin Beyan Edildiği Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi İade Hakkı Doğuran İşleme Ait Yüklenilen KDV Listesi İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu Satış Faturaları Listesi B. İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS) İTUS Sertifikası Kapsamına Giren Mükellefler Genel Şartlar Özel Şartlar İhracat İstisnası Kapsamındaki İade Talepleri Bakımından İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar: Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç): Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi İTUS Sertifikasının İptal edilmesi C. HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS) HİS Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi HİS Sertifikasının İptal Edilmesi D. DİĞER HUSUSLAR İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması Defter ve Belgelerin Zayi Olması (Yangın, Su Baskını, Çalınma Gibi) Durumunda İade Kamuya Ait Kuruluşlara İade İstisna Kapsamında Yapılan Teslim ve/veya Hizmetin Matrahının Değişmesi ve Düzeltme İşlemleri İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonra Ortaya Çıkan Ödemeler Page 18 of 344

19 6. İade Taleplerinde, Sadece Listesi Gönderilen Belgelere İlişkin Saklama ve İbraz Yükümlülüğü Yoklama ve Değerlendirme Kayıt Düzeni E. ÖZEL ESASLAR Ortak Hükümler Amaç Belge Kavramı Özel Esaslara Tabi Mükellefler Özel Esaslara Tabi Olmayan Mükellefler Olumlu Rapor Olumsuz Rapor Genel Esaslar Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirilmesi Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenler Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenlere Mal Teslimi ve Hizmet İfasında Bulunanlar Sahte Belge Düzenleyen veya Kullananlar Sahte Belge Kavramı Haklarında Sahte Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar Haklarında Sahte Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar Haklarında Sahte Belge Kullanma Raporu Bulunanlar Haklarında Sahte Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyen veya Kullananlar Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kavramı Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar İşlemlerin Gerçekliğini İspat Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Genel Esaslara Dönüş Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyleYanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Genel Esaslara Dönüş Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyleYanıltıcı Belge Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Genel Esaslara Dönüş Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyleYanıltıcı Belge Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlar Page 19 of 344

20 İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Genel Esaslara Dönüş İadeye Esas Diğer Belgelerin Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olması Diğer Tespitler Adresinde Bulunamama Defter ve Belge İbraz Etmeme Beyanname Vermeme İhtiyati Tahakkuk veya İhtiyati Haciz Uygulanan Mükellefler Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları, Ortak Oldukları veya Bunların Kurdukları veya Ortağı Oldukları Mükellefler ile Kanuni Temsilcisi Oldukları Mükellefler Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar Geçiş Hükümleri V. VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ A. VERGİLENDİRME USULLERİ Örnek 128: Örnek 129: Örnek 130: B. VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE BEYAN ESASI Vergilendirme Dönemi Örnek 131: Beyan Esası Genel Açıklama Şahıs Şirketlerince Verilecek Beyannameler Sigorta Aracıları Tarafından Verilecek Beyannameler Beyanname Verme Zamanı Örnek 132: Örnek 133: Örnek 134: Örnek 135: Örnek 136: Beyanname Çeşitleri C. TARH İŞLEMLERİ Tarh Yeri Örnek 137: Örnek 138: Tarhiyatın Muhatabı Tarh Zamanı D. VERGİNİN ÖDENMESİ Örnek 139: VI. USUL HÜKÜMLERİ VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR A.USUL HÜKÜMLERİ Kayıt Düzeni B. ÇEŞİTLİ HUSUSLAR Verginin Gider Kaydedilemeyeceği Müteselsil Sorumluluk Page 20 of 344

21 2.1. Kapsam İşleme Doğrudan Taraf Olanlar İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar Uygulama C. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER D. YÜRÜRLÜK Page 21 of 344

22 KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ (26/4/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) I- MÜKELLEFİYET A. VERGİNİN KONUSU 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler KDV nin konusuna giren işlemler,3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde sayılmış olup, mal teslimi veya hizmet ifalarının verginin konusuna girebilmesi için, Türkiye de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılmış olmaları veya aynı maddede belirtildiği üzere, diğer faaliyetler kapsamında yapılmaları gerekir. İthalatta ise prensip olarak her türlü mal ve hizmet ithali vergiye tabidir. Ayrıca maddenin üçüncü fıkrasında; - Bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının, - Bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin, - Türk tabiyetinde bulunup bulunmamalarının, - İkametgâhı veya işyerlerinin yahut kanuni merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmamasının, işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye mani teşkil etmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre dar mükellef, tam mükellef, özel, resmi ayrımı yapılmaksızın, işlemin Türkiye'de yapılması şartıyla, söz konusu işlemleri kim yaparsa yapsın vergilendirilir. Ayrıca diğer vergi kanunlarındaki muafiyet ve istisnalar bu Kanuna göre geçerli değildir. Örneğin; kurumlar vergisinden muaf tutulan herhangi bir kişi veya kuruluş, KDV ye tabi bir işlem yapmışsa, işlemin 3065 sayılı Kanuna göre istisna edilmemiş olması şartıyla vergilendirilir sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre vergiye tabi tutulacak mal teslimleri ile hizmet ifalarının kapsam, mahiyet ve özellikleri aşağıda açıklanmıştır Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler 3065 sayılı Kanunun (1/1) inci maddesine göre Türkiye de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise bu faaliyetlerin devamlılığı, kapsam ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu [4] hükümlerine göre, Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre; - Gelir Vergisi Kanununa göre ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Ayrıca Gelir Vergisi Kanununa göre faaliyeti ticari sayılan esnafın teslim ve hizmetleri de verginin konusuna girer. -Bu faaliyetlerden devamlılık arz edenler vergiye tabidir. Arızi faaliyetler çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ise vergiye tabi tutulmaz. Ancak 3065 sayılı Kanunun 1/3-h maddesi hükmüne göre Page 22 of 344

23 ihtiyari mükellefiyet şeklinde vergilendirilmelerini isteyen mükelleflerin teslim ve hizmetleri vergiye tabidir İthalat 3065 sayılı Kanunun (1/2)nci maddesi uyarınca, her türlü mal ve hizmet ithali vergiye tabidir sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası uyarınca ise ithalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmez Diğer Faaliyetlerden Doğan Teslim ve Hizmetler 3065 sayılı Kanunun 1/3 üncü maddesinde sayılan işlemler ((g) bendi hariç), ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılmasalar bile verginin konusuna girerler. Bunlar maddede yer alan bent numaraları itibarıyla aşağıdaki gibidir: a) 3065 sayılı Kanunun (1/3-a) maddesine göre, PTT ile diğer posta ve haberleşme kuruluşları tarafından yapılan; posta, telefon, telgraf, teleks ve buna benzer haberleşme hizmetleri ile gazete, dergi, kitap, paket, koli taşıma ve dağıtım hizmetleri, havale işlemleri ile bunlara benzer diğer işlemler vergiye tabi tutulur. Aynı şekilde TRT ile diğer kuruluşlar tarafından yapılan radyo ve televizyon hizmetleri de vergiye tabidir. Bu hüküm, ticari nitelikli olmayan posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetlerle radyo ve televizyon hizmetlerini kapsamaya yöneliktir. Ticari nitelikte yapılan söz konusu hizmetler, ticari faaliyet çerçevesinde yapılan hizmet olarak her halükarda 3065 sayılı Kanunun (1/1)inci maddesine göre vergiye tabi tutulur. b) Spor-Toto, Piyango (Milli Piyango dâhil), at yarışları ve bunlara benzer diğer müşterek bahis ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması da bunları tertipleyen ve oynatanların hukuki durumlarına bakılmaksızın vergiye tabidir sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre bu türden işlemlerde matrah, oyuna ve piyangoya katılma bedeli (Spor-Toto'da doldurulan kolon başına alınan ücret ve kupon bedeli); mükellef ise 3065 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre oyunları tertip edenlerdir. Buna göre, Spor-Toto oyununda mükellef Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı, Milli Piyangoda Milli Piyango Genel Müdürlüğüdür. Bu nedenle Spor-Toto ve Milli Piyango bayileri bu işleri nedeniyle mükellef sayılmazlar. c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesi KDV ye tabidir. Madde hükmünden anlaşılacağı üzere amatör nitelikli faaliyetler vergi dışında tutulmuştur. Amatör ve profesyonel ayırımının, sanatçı veya sporcunun bu faaliyetleri karşılığında gelir elde edip etmemesine göre yapılması gerekir. Profesyonel terimi, bir kişinin mesleğini amatör gibi zevk için veya heves dolayısıyla değil de kazanç sağlamak ve geçimini temin etmek amacıyla yapmasını; konser kavramı ise, genel veya özel bir toplantıda herhangi bir müzik türünde ve herhangi bir çalgıyla veya sesle veya her ikisi ile birlikte yapılan müzik icrasını ifade eder. Eğer sporcu ve sanatçı söz konusu faaliyetleri nedeniyle gelir elde ediyorsa profesyoneldir. Bu faaliyetini belli bir menfaat karşılığında yapmaktadır. Dolayısıyla amatör ve profesyonel ayırımı Page 23 of 344

24 yapılırken sporcu ve sanatçıların katıldıkları gösteri, konser, maç, yarış ve benzeri organizasyonlar nedeniyle ferdi olarak veya bağlı bulunduğu kurum, kuruluş, organizasyon, kulüp veya benzeri teşebbüsler aracılığı ile belli bir gelir elde edip etmediğine bakılmalıdır. Ayrıca ticari bir organizasyon içinde yapılan faaliyetlerin tamamı gelir sağlayıcı nitelikte olduğundan, bu tür faaliyetler herhangi bir ayırım yapılmaksızın 3065 sayılı Kanunun (1/1) inci maddesindeki genel hükme göre vergilendirilir. d) 3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddesine göre, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar vergiye tabidir. Müzayede yapılan yerin, münhasıran müzayede yapımına tahsis edilmiş olup olmaması durumu değiştirmez. Bu tür satışlarda vergi kesin satış bedeli üzerinden hesaplanır. e) 3065 sayılı Kanunun (1/3-e) maddesi uyarınca, boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması da vergi kapsamına alınmıştır. Bu tür taşıma işinde mükellef, petrol boru hatlarını işletenler, matrah ise taşıma bedelidir. f) 3065 sayılı Kanunun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiralanması işlemleri verginin konusuna girer. g) 3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddesi uyarınca,genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınaî, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri vergiye tabi tutulur. h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla, isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler de 3065 sayılı Kanunun (1/3-h) maddesinde vergiye tabi işlemler arasında sayılmıştır. Bu bent, verginin konusuna girmeyen bazı işlemleri yapan kişilerin de diledikleri takdirde ihtiyari olarak mükellef olabilmelerine imkân tanımak amacıyla düzenlenmiştir. Bu şekilde mükellef olanlar, belge düzenleme, saklama, ibraz, beyanname verme ve benzeri hususlarda, 3065 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen diğer ödevleri yerine getirir. 2. Teslim 3065 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya onun adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii de teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Teslim fiilinin tamamlanması için malın gönderildiği yere mutlaka varması veya bu gönderme veya tevdiinin alıcıya ulaşması şart değildir. Alıcının bilgisi dışında dahi olsa, malın alıcı adına hareket eden bir kişiye, mesela alıcının memuru veya vekiline veya gönderilmek üzere nakliyeci veya sürücüye tevdii halinde de teslim gerçekleşmiş sayılır sayılı Kanunun (2/2)ncimaddesine göre, bir malın birden fazla kişi arasında zincirleme akit yapılmak suretiyle el değiştirmeksizin doğrudan son alıcıya devredilmesi halinde, son alıcıya kadar aradaki safhaların her biri ayrı birer teslim sayılır. Page 24 of 344

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ( 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 01/05/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.) I- MÜKELLEFİYET... 21 A. VERGİNİN KONUSU...

Detaylı

KATMA DE ER VERG S GENEL UYGULAMA TEBL

KATMA DE ER VERG S GENEL UYGULAMA TEBL INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey Maliye Bakanl ndan: KATMA DE ER VERG S GENEL UYGULAMA TEBL 2014 KDV GENEL UYGULAMA TEBL Önsöz Sevgili Dostlar m z, Yaklafl k olarak 30 y ld r günlük hayat

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET...1 A. VERGĠNĠN KONUSU...1. Referans

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET...1 A. VERGĠNĠN KONUSU...1. Referans KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET...1 A. VERGĠNĠN KONUSU...1 1.Verginin Konusunu TeĢkil Eden ĠĢlemler...1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET A. VERGĠNĠN KONUSU

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET A. VERGĠNĠN KONUSU KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET... 1 A. VERGĠNĠN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu TeĢkil Eden ĠĢlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI PLAN Yeni KUGT Genel Açıklama İade Uygulamaları İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler İade Hakkı Doğuran İşlemler Tevkifat Uygulamaları Tam İstisnalar İndirimli

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA)

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ KILAVUZ Haziran / 2014 www.asmmmo.org.tr

Detaylı

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri, KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

b) (5602 sayılı Kanunun 10/5-a maddesiyle değişen bent Yürürlük; 01.04.2007)Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması, (1)

b) (5602 sayılı Kanunun 10/5-a maddesiyle değişen bent Yürürlük; 01.04.2007)Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması, (1) Kanun: 3065 - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Madde 1 Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: 1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu Kanun Adı: KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun No: 3065 Kabul Tarihi: 25/10/1984 Resmi Gazete Sayısı: 18563 Resmi Gazete Tarihi: 2/11/1984 Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Madde 1- Türkiye'de yapılan

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun No. 3065 RG. Sayısı: 18563 Kabulü: 25.10.1984 R.G. Tarihi: 2.11.1984 1 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu Verginin konusunu teşkil eden işlemler:

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu Kanun Adı: KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun No: 3065 Kabul Tarihi: 25/10/1984 Resmi Gazete Sayısı: 18563 Resmi Gazete Tarihi: 2/11/1984 Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Madde 1- Türkiye'de yapılan

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Sayfa 1 / 268 Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 ilgili maddeleri ile 13/2/2011

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun [1] ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

Madde 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

Madde 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 3065 Kabul Tarihi: 25/10/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18563 BİRİNCİ KISIM: MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM:

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU

KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu MADDE 1 : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu MADDE 1 : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu MADDE 1 : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER 1.1. İşlem Kavramı 1.2. İşlemin Türkiye de Yapılması 1.3. İşlemi Yapanın Kim Olduğu

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

İ Ç İ NDEKİ LER. BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet İ Ç İ NDEKİ LER BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu Sahife Madde 1: Verginin Konusunu teşkil eden işlemler... 49 I İŞLEM-MUAMELE KAVRAMI... 53 A) GENEL OLARAK... 53 B) BAZI İŞLEMLERDE

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER... 63 A- MADDE METNİ... 63 Madde 1... : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER... 63 B- MADDE İLE İLGİLİ

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

13.07.1956 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

13.07.1956 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 13.07.1956 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İKİNCİ KISIM

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı