TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ"

Transkript

1 T. C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Önder SİLAHŞÖR MART 2011 ANKARA

2 T. C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Önder SİLAHŞÖR Tez Danışmanı Hidayet MEMİŞOĞLU Amerika, İngiltere ve Doğu Avrupa Dairesi Başkan V. MART 2011 ANKARA

3

4 KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIK TEZİNİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ Tezi Hazırlayanın Adı Soyadı : Önder SİLAHŞÖR Tez Konusu : Türkiye nin Tanıtımında İç Turizme Önem Verilmesi: Yurtdışı Örneklerinin Analizi Tez Danışmanı : Hidayet MEMİŞOĞLU Kültür ve Turizm Uzmanlık Tez çalışmamın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanarak Milli Kütüphane ve İhtisas Kütüphanesinde her türlü elektronik formatta arşivlenmesini ve kullanıma sunulmasını kabul ediyorum. 21/02/2011 Önder SİLAHŞÖR Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

5 SINAV YETERLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgileri akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. 21/02/2011 Önder SİLAHŞÖR Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

6 ÖNSÖZ Sosyal bilimlerin inceleme alanında yer alan turizm, farklı toplumlarda farklı şekillerde gelişim göstermiş bir olgudur. Bu açıdan turizm, yeryüzünde heterojen bir gelişim gerçekleştirmiştir. Toplumlar turizm alanında tamamen kendilerine özgü evrelerden geçerek günümüze gelmişlerdir. Bu çalışmanın birinci bölümde turizmin, farklı kişi ve kurumlarca yapılan tanımları ortaya konularak turizmin temel özellikleri belirtilmektedir. Daha sonra turizmin, turistlerin geldikleri yerlere göre dış turizm ve iç turizm olarak ikiye ayrıldığı belirtilerek iç ve dış turizmin tanımları, birbirine benzerlikleri ve birbirinden farklılıkları anlatılmaktadır. Daha sonra dış turizmin kendi içerisinde aktif ve pasif şeklinde ikiye ayrıldığı ancak iç turizmde böyle bir ayrımın yapılmadığından söz edilmektedir. Dış turizmde yapılan ayrımın aynı mantıkla iç turizme de uygulanabileceği öne sürülerek yeni bir kavram tanımlanmaktadır. Bölümde ayrıca, turizm için olmazsa olmaz bir kavram olan tanıtmanın tanımı yapılarak çeşitlerine yer verilmektedir. İkinci bölümde, bu çalışmanın ana öğesi olan iç turizmin tanımı, iç turizmin gelişmesinde etkili olan belli başlı faktörler belirtilmektedir. Dünyada ve Türkiye de iç turizmin nasıl ve ne zaman başladığı ve neden desteklenip teşvik edilmesine gerek duyulduğu, dış turizm karşısındaki üstünlükleri anlatılmaktadır. İç turizmin Türkiye koşullarında sosyal turizm sayesinde geliştirilebileceğinden hareketle iç turizm ile sosyal turizmin bağlantılarına yer verilen bölümde sosyal turizmin getireceği ulusal ve uluslararası faydalar sıralanmaktadır. Daha sonra Türkiye de iç turizmin gelişimine ilişkin bilgiler verilmektedir. Ardından Türkiye de iç turizme ilişkin araştırma ve belgelerden yola çıkılarak Türkiye de iç turizme bütüncül bir perspektiften bakılmaya çalışılmaktadır. i

7 Üçüncü ve son bölümde farklı ülkelerde iç turizme ilişkin gerçekleştirilmiş olan kampanyalar ve benzeri faaliyetlerden bahsedilmiştir. Ayrıca bazı ülkelerin turizm organizasyonlarının yapıları ve bu ülkelere ait iç turizm istatistikleri değerlendirilmiştir. Örneklem olarak farklı coğrafyalar seçilmiş ve hepsinin ortak noktası olarak iç turizme önem verdikleri gözlenmiştir. Bölümde Türkiye de iç turizm ve iç turizmde rol alması gerekli kurumların yaptığı faaliyetler yer almaktadır. Genel olarak dış turizm ağırlıklı dünya turizm literatüründe iç turizm ile ilgili bir çalışmada bulunmak özellikle iç turizmi konu alan Türkçe kaynak bulmanın sıkıntısına rağmen bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, Türkiye de turizm tanıtımında iç turizme önem verilmesine biraz dikkat çekebilirse amacına büyük ölçüde ulaşmış olacaktır. Bu çalışmayı yaparken desteklerini ve katkılarını esirgemeyen başta tez danışmanım Hidayet Memişoğlu na; değerli meslektaşım Pınar Güneş e; iç turizm konusunda ufuk açıcı önerilerinden dolayı Prof. Dr. İge Pırnar ile Doç. Dr. Nazmi Kozak a ve araştırma yapma ve tez yazma dönemlerinde bana son derece sessiz bir ortam sağlayarak destek veren sevgili aileme teşekkürü bir borç bilirim. Önder SİLAHŞÖR Eylül 2010 ii

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii GİRİŞ TURİZM Turizmin Tanımı Turizmin Temel Özellikleri Turizmin Turistlerin Geliş Yerlerine Göre Ayrımı Dış Turizm Aktif Dış Turizm Pasif Dış Turizm İç Turizm Aktif İç Turizm Pasif İç Turizm Tanıtma Siyasal Tanıtma Ekonomik Tanıtma Sosyo-Kültürel Tanıtma Turizm Tanıtımı İÇ TURİZM İç Turizmin Tanımı İç Turizmin Tanıtılması ve Desteklenmesi İçin Nedenler Kontrol Edilemeyen Kriz Etkenleri Doğal Afetlerde İç Turizm Küresel Isınma ve İç Turizm Dış Talebe Bağımlı Kalınmaması İç Turizmin, Finansal Krizlerde Kendini Koruyabilmesi İç Turizmin Durağan Talep Yapısı İç Turizminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler Yüzölçümü Coğrafi Konum Konaklama Kapasitesi Sahip Olunan Çekicilikler İç Turizmin Sosyal Turizmle İlişkisi Sosyal Turizm Çoğunluğun Turizmden Yararlanma Hakkı Sosyal Turizmin Sosyal Bütünleşmeye Katkısı Sürdürülebilir Turizm Yapılarının Oluşturulması İstihdam ve Ekonomik Kalkınmaya Katkısı Sosyal Turizmin Küresel Kalkınmaya Katkısı Dünya da İç Turizmin Başlaması Türkiye de İç Turizmin Başlaması Türkiye de İç Turizmin Gelişimi Türkiye nin İlk Tanıtım Afişleri, Broşürleri İç Turizme İlişkin Güncel Araştırmalar GfK ve PİAR Gallup Yılı Hanehalkı Turizm Araştırması Hanehalkı Yurtiçi Turizm Harcamaları Ve Profili, Ekonomi, Pazarlama ve Sosyal Boyutlarıyla Anadolu Turizmi Araştırması İç Turizm Araştırma ve Yönlendirme Birimi ve Ulusal Turizm Konseyi YURTDIŞI ÖRNEKLERİ OECD Ülkelerinde İç Turizm Asya Ülkelerinde İç Turizm Malezya Zoom!Malaysia Malezya İç Turizm Fuarı Brezilya Amerika Birleşik Devletleri (Los Angeles) Fransa İngiltere İngiltere de Turizm Tanıtımı Avustralya Avustralya da Turizm Tanıtımı Avustralya İç Turizm Kampanyaları Ayrılmayana Hayat Yok Kampanyası Avustralya Gibisi Yok Kampanyası Türkiye de İç Turizm En Çok Tercih Edilen Bölgeler Herşey Dahil Sistemi Özel Araç Tercihi Tatil İçin Tercih Edilen Zaman Dilimi Konaklama Tesisi Tercihleri Türkiye de İç Turizmin Tanıtımı Anadolu Tatil Günleri Erken Rezervasyon Kampanyası Erken Rezervasyon Kampanyasında Sunulan İmkanlar: Yerel Etkinliklerin İç Turizmde Çekicilik Olarak Kullanılması İç Turizmin Geliştirilmesinde Aktörler Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Hedefleri İç Turizm Tanıtımı İç Turizm Pazarının Desteklenmesi İç Turizm Pazarının İzlenmesi Alternatif Turizm Sosyal Turizm iii

9 Devlet Demir Yolları Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Radyo Programları Televizyon Programları Türkiye de İç Turizmin Geliştirilmesi İçin Yapılması Gerekenler DEĞERLENDİRME VE SONUÇ KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT iv

10 SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ ATİD Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği BDT Birleşik Devletler Topluluğu BITS Uluslararası Sosyal Turizm Bürosu Bkz. Bakınız CMCC Akdeniz Avrupa İklim Değişikliği Merkezi DPT Devlet Planlama Teşkilatı EESC Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi FEEM Fondazione Eni Enrico Mattei GSYİH Gayri Safi Yurt İçi Hasıla IUOTO Uluslar arası Resmi Seyahat Organizasyonları Birliği KTB Kültür ve Turizm Bakanlığı OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü PASTA Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Turizm Eylem Planı TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TDK Türk Dil Kurumu TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü TTS Türkiye Turizm Stratejisi TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği v

11 TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ Birinci bölümün tablo ve şekilleri Şekil 1.1: Turizmin diğer zaman geçirme faaliyetlerinden ayrıştırılması.5 İkinci bölümün tablo ve şekilleri Tablo 2.1: Ülkelerin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasında Turizm Gelirlerinin Yüzdelik Payı.18 Tablo 2.2: Ülkemizde tatile çıkmayı düşünmeyen vatandaşların oranları..34 Tablo 2.3: Seyahatin organize biçimine göre dağılımı Tablo 2.4: Türk vatandaşlarının turizm kavramının öncelikle hangi anlama geldiği ile ilgili görüşleri..39 Tablo 2.5: Türk vatandaşlarının yaşlarına göre turizm kavramına yüklediği anlam..40 Tablo 2.6: Türk vatandaşlarının gelirleri açısından turizm kavramının öncelikle hangi anlama geldiği ile ilgili görüşleri...41 Tablo 2.7: Türk vatandaşlarının eğitimleri açısından turizm kavramının öncelikle hangi anlama geldiği ile ilgili görüşleri..42 Tablo 2.8: Türk Halkının Turizmin Gelişmesinde En Büyük Görevin Kime Ait Olduğu Üzerine Düşünceleri...43 Şekil 2.1: Küresel ısınmanın maksimum yükselme ihtimali, dünya ortalaması, maksimum azalma ihtimali.19 Şekil 2.2: İklim değişikliğinin yerli turist sayısına etkisi...19 Şekil 2.3: Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerine Geliş Sayısı.23 Şekil 2.4: Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Geceleme Sayısı...23 Şekil 2.5: Türkiye nin ilk afişi...32 vi

12 Üçüncü bölümün tablo ve şekilleri Tablo 3.1: İç turizmde önde gelen ülkelere ait istatistikler...47 Tablo 3.2: İngiltere de turistik faaliyetlerde tercih edilen araçlar Tablo 3.3: Türk Toplumunun Boş Zaman Geçirme Faaliyetleri...61 Tablo 3.4: Yerli Turistlerin Tesislere Göre Geceleme Sayısı...63 Tablo 3.5: Yerel Etkinliklerin Turizm Amaçlı Kullanılabilme Durumları...67 Şekil 3.1: OECD ülkelerindeki konaklama tesislerinde yerli turistlerin 2008 yılı geceleme yüzdeleri...49 Şekil 3.2: İç turizmde ilk dört ülkenin seyahat sayısı...49 Şekil 3.3: Ülkelerde tatil yapan yerli ve yabancı turist oranları...50 Şekil 3.4: Zoom!Malaysia iç turizm kampanyasından bir görsel...51 Şekil 3.5: 2006 yılında Fransa iç turistlerinin geceleme ve harcama yaptıkları yerlerin yüzdelik dilimleri...55 Şekil 3.6: arası İngiltere de iç ve dış turizm...55 Şekil 3.7: İngiltere de iç ve dış turizm dalgalanmaları Şekil 3.8: Avustralya İç Turizm Kampanyası Yapılacaklar Listesi...61 Şekil 3.9: Avustralya Gibisi Yok kampanyası görseli...62 Şekil 3.10: Tatil Herkesin Hakkı Kampanyası basın açıklaması...68 Şekil 3.11: Tatil Herkesin Hakkı İç Turizm Kampanyası görseli...68 Şekil 3.12: İç turizmde belgeseller Gezelim Görelim programı ndan bir kare...76 vii

13 GİRİŞ Turizm, boş zamana anlam kazandıran faaliyetler arasında en fazla getiri sağlayanlarından biridir. Yeryüzüne dağılmış değerler her zaman birer cazibe merkezi olmuşlardır ve dünya durdukça da bunlar talep olunmaya devam edeceğe benzemektedir. Tarihe bakıldığında nadide coğrafyaların, kişi ve topluluklarca her zaman talep edilegeldiğini görmek mümkündür. Bu talep eski dönemlerde genellikle keşifler ve fetihler şeklinde somut hale gelirken; yeni yerleri keşfetme, günümüzde turizm sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. İsteyen ülkenin vatandaşı (gerekli şartları taşıdığı takdirde) başka bir ülkede geçici veya sürekli olarak kalabilme imkanına sahiptir. Gidilen yerde geçici kalma niyeti ve para kazanma dışındaki bir faaliyet gerçekleştirme amacı taşıyan kişiler turist olarak adlandırılır. Gelişmiş ülkelerde boş zamanların artması, zamanla bir boş zaman endüstrisinin doğmasına neden olmuştur. Şüphesiz ki turizm bu endüstrinin belkemiğidir. Dünya da turizmin gelişimine bakıldığında Avrupa ülkelerinde turizmin yerli turistler ile başladığını görürüz. Çünkü turizme ilk talep ülke içerisinden gelmektedir. Gelişen ülkelerde ise talep öncelikle dışarıdan geldiğinden zamanla ülkede sırf dış turizm odaklı çarpık bir turizm anlayışı kökleşmektedir. Ülkemizde maalesef turist sözcüğü sadece maddi kaygılarla neredeyse yabancı kelimesiyle eş anlama gelecek kadar yabancılaşmıştır. Oysaki turistik amaçlarla bir şehirden diğerine gidenler de yerli turist olarak adlandırılmaktadır. Yerli turistlerin durumlarını iyileştirmeye yönelik yeterince gayret sarfedilmediğini ve konuya ilişkin kalıcı ve etkin politikaların bu zamana kadar oluşturulamadığını görmek üzücü bir durumdur. Çalışmada amprik gözlemlere dayalı olarak iç turizme yeterince önem verilmediği belirtilmekte ve bu konuda etkin adımlar atılması amacıyla öncelikle

14 nelerin yapılması gerektiği yönünde öneriler sunulmaktadır. Öncelikle turizmle daha sonra iç turizmle ilgili bir takım kavramlar tanımlanarak başlayan bu çalışmada bazı ülkelerin iç turizm tanıtımı ile ilgili gerçekleştirdiği faaliyetler örnek gösterilerek Türkiye de iç turizm tanıtımına yönelik yapılması gerekenler belirtilmektedir. 2

15 I. BÖLÜM TURİZM ve TANITMA 1. TURİZM 1.1. Turizmin Tanımı Bugüne kadar en çok sözü edilen ve OECD tarafından kabul gören turizm tanımı Prof. Dr. Walter Hunziker in 1941 yılında yapmış olduğu tanımdır. Hunziker e göre turizm, para maddi kazanç sağlama amacına dayanmayan ve devamlı kalış biçimine dönüşmemek kaydıyla, yabancıların bir yerde konaklamalarından ve bir yere seyahatlerinden doğan olay ve ilgiler bütünüdür (Savaş, 1993:11). Antropologlar turizm konusu üzerine ciddi bir ilgi göstermişlerdir (Towner, 1994; Chambers, 1997; Burns, 1999). Uluslar arası Resmi Seyahat Organizasyonları Birliği nin (IUOTO) en geniş kabul gören turizmi boş zamanı değerlendirme (rekreasyon, tatil, eğitim, dini ve spor amaçlı) ve iş seyahatleri (ailevi veya toplantı amaçlı misyon) başlıkları altında sınıflandırdıkları tanımından (IUOTO, 1963) sonra antropolojik açıdan turist, boş zamanını ikamet ettiği yer dışındaki bir yerde deneyim yaşamak amacıyla geçirmek için geçici amaçla ve gönüllü olarak o yeri ziyaret eden kişidir (Smith, 1989:1). Turizm kavramının kökenini, Latince'de dönme hareketini anlatan tornus kelimesi oluşturmaktadır. İngilizce'deki touring ve tour deyimleri de bu sözcükten türemiştir. Tour kelimesi dairesel bir hareketi, bazı şehir, yöre ve ülkelerin ziyaretini, iş eğlence amacıyla yapılan yer değiştirme hareketini ifade etmektedir (Olalı, 1984). Touring deyimi ise zevk için yapılan, eğitsel ve kültürel özellik gösteren seyahatler için kullanılmaktadır. Özet olarak tour kelimesi hareket 3

16 edilen yere dönmek şartıyla yapılan kısa ya da uzun süreli seyahatleri ifade etmektedir (Akat, 2000:2). Özgüç ün (2003:15) turizm amaçlarını daha geniş olarak ele aldığı tanıma göre: Turizm, insanların sürekli ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışında, yerleşmemek ve ekonomik anlamda gelir elde etmemek şartıyla, dinlenme, eğlenme, merak, spor, sağlık, kültür, deneyim kazanma, akrabalarını ziyaret etme, kongre ve seminerlere katılma, dini ibadetlerini yerine getirme gibi kişisel nedenlerle, kişisel ya da toplu olarak yaptıkları seyahatlerdir. Bu seyahatlerin turizm faaliyeti sayılabilmesi için, turistlerin gittikleri yerlerde en az bir gece konaklaması ve turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep etmeleri gerekmektedir. Turizmin halen mevzuatımız açısından geçerli olan tanımı, tarihinde kabul edilen ve tarihinde yürürlüğe giren 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu nun 36. maddesi gereği Bakanlar Kurulu nun gün ve 5643 sayılı kararı ile tarih ve 9016 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Turizm İşbirliği Nizamnamesinde şöyle yapılır (Çoruh, 1969:8): Yerleşmek niyeti olmaksızın, hava tebdili yapmak, sayfiyeye gitmek, spor, ziyaret, tetkik ve araştırma yapmak, tedavi edilmek, eğlenip, dinlenmek gibi maksatlarla, kültür veya sanat hareketleri sebebiyle toplu veya bireysel olarak yapılan seyahatlerdir. TDK Sözlüğünde tebdil, değişim (tebdili hava: hava değişimi), sayfiye, yazlık ev veya şehre yakın kır kesimi anlamlarına gelmektedir. Adı geçen nizamnamede, hava değişikliğinden kültür ve sanat faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede ele alınan turizmin amaçlarının belli başlı olarak sayılması tercih edilmiş olup sayılanlarla sınırlı olmadığına/olamayacağına gibi bağlacıyla işaret edilmiştir. Öyle ise amaçlar çok çeşitli olmakla beraber söz konusu mevzuatımız bağlamında bir seyahatin turizm kategorisinde değerlendirilebilmesi için gerekli olan temel şartın gidilen yere yerleşmek niyeti taşımamak olduğu söylenebilir. 4

17 Turizmin nihai amacının insanın refah ve mutluluğunun sağlanması olduğu ifade edilmiştir (Olalı, 1990:10). Yukarıda sayılan ve sayılmayan çok sayıda amaç, insanların hayatlarının çeşitli dönemlerinde gerçekleştirme ihtiyacı duydukları bir takım faaliyetleri (ziyaret, tedavi, spor, kültür, sanat vb.) konu edindiğinden turistik faaliyetlerin konu sınırlamasının olmadığını söylemek mümkün görülmektedir. Turizm İşbirliği Nizamnamesindeki turist tanımı ise şöyledir (Çoruh, 1969:8): Turist, yukarıdaki tanımda yazılı maksatlarla, toplu ya da münferit bir halde seyahat eden yerli veya yabancı kimselerdir. Aşağıda buraya kadar aktarılan turizm tanımlarının ortak yönlerini bir ölçüde bir araya getiren ve turizm kavramının diğer boş vakit değerlendirme araçlarından farkını ayrıntılı olarak ortaya koyan bir şekil verilmiştir. (Şekil 1.1) Şekil 1.1: Turizmin diğer zaman geçirme faaliyetlerinden ayrıştırılması 5

18 (Kaynak: Boniface&Cooper, 2005) 1.2. Turizmin Temel Özellikleri Turizmin temel özellikleri şunlardır (Burkart&Medlik 1981; naklen Ongun, 2004:6): a) Turizm, bir dizi olay ve ilişkinin bir bütünüdür. Bu olay ve ilişkiler biri veya birileri tarafından belirlenemez. b) Bu olay ve ilişkiler, çeşitli yerlere seyahat eden insanların bu hareketlerinden ve buralardaki konaklamalarından kaynaklanır. Bu özellik, konunun bir dinamik boyutunun -seyahat- ve bir de statik boyutunun -konaklama- olduğunu ortaya koymaktadır. c) Seyahat ve konaklama, normal olarak yaşanılan ve çalışılan yerlerin dışındaki yerlerde olmaktadır. Bu sayede hem sosyal hem de ekonomik faaliyetler bir yerden diğerine taşınması sağlanmaktadır. d) Yer değiştirmeler, geçici ve kısa dönemli bir nitelik taşımaktadır. Seyahate çıkan kişinin birkaç gün, hafta ya da ay içerisinde geriye dönme niyeti bulunmaktadır. e) Ziyaret edilen yerlerde kazanç sağlamaya yönelik çalışma söz konusu değildir. Ziyaret, iş bulmak ya da iş kurmak gibi amaçlarla ilişkili değildir Turizmin Turistlerin Geliş Yerlerine Göre Ayrımı Birçok açıdan ayrıma tabi tutulan turizm kavramı, seyahati gerçekleştirenlerin geldikleri yere göre dış (veya uluslararası) ve iç turizm şeklinde ikiye ayrılır (İçöz, Günlü ve Diğerleri, 2007:14). 6

19 Dış Turizm Uluslararası turizm olarak da adlandırılan dış turizm, bir ülke vatandaşlarının kendi ülkeleri haricinde gerçekleştirdikleri seyahatlerden kaynaklanan faaliyet ( İçöz, Günlü ve Diğerleri, 2007:14) ve bu faaliyetlere karşılık sunulan/alınan hizmetlerin bir araya getirilmiş halidir. Dış turizm aktörleri, seyahat edilen ülke insanlarınca yabancı turist olarak adlandırılmaktadır. Dış turizm de turistik hareketlerin yöneldiği yere göre kendi arasında iki kısma ayrılır Aktif Dış Turizm Yabancı turistlerin, ülkeye gelerek turistik faaliyetlerde bulunmalarıdır Pasif Dış Turizm Ülke vatandaşlarının yabancı ülkeye giderek turistik faaliyetlerde bulunmalarıdır. Dış turizmin kuşkusuz en önemli getirilerinden biri, ülkeye döviz girişi sağlamasıdır. Dış ticaret dengesi açısından bakıldığında, net ihracatı arttırmanın temel olarak iki yolu vardır. Ya ihracatı arttırmak ya da ithalatı azaltmak gerekmektedir. Turizmin getirdiği avantajlar bu noktada ortaya çıkmaktadır. Turizm sektörü, diğer sektörlerle kıyaslandığında, ihtiyaç duyulan dövizi daha kısa sürede ve daha az kaynak ve çabayla sağlamaktadır. Bu nedenle ülkeler döviz ihtiyaçlarını gidermek için turizm sektörüne daha çok rağbet etmektedirler (Unur, 2000) 7

20 Dış turizmin iç turizmden en belirgin farklılığı ülkeye döviz getirisi sağlamasıdır. Getirilerin cinsine göre yapılan bu ayrımın yanlış olduğunu dile getirenler kadar karşıt görüşe sahip olanlar da mevcuttur: Eskisi gibi döviz getirici faaliyet önemini yitirdiği için, işletmeler, yıl içinde elde ettikleri doluluk oranları, fiyatlar ve hâsılatlar yönünden sadece kârlılıklarını düşünmektedirler. Bu yüzden hizmetlerin yabancılara veya yerlilere verilmesi çok önem arz etmemektedir. İşletmelerin satış fiyatları, aylık ve yıllık cirolar esasen dolar veya muadil para birimi üzerinden değerlemeye tabi tutulmaktadır. Önemli olan tesisin 12 ay doldurulması ve güzel fiyatlarla satılmasıdır (Babila, 2000:5; naklen Tanrıverdi ve Kutay, 2002:124). Yukarıdaki düşüncenin özüne katılmakla beraber çalışmada iç ve dış turizm ayrımını mevcut literatür planında sürdürülecektir İç Turizm Aktif İç Turizm Kişilerin kendi ülke sınırları içinde yapmış oldukları seyahat ve konaklamalar (İçöz, Günlü ve Diğerleri, 2007:14) ve bunların karşılanması amacıyla sağlanan hizmetler bütünüdür. Turizm çeşitlerinin belli bir ülkede faaliyeti gerçekleştirenler açısından ele alınması aşağıdaki şekilde özetlenebilir: (Aşağıdaki formülizasyona göre örneğin dış aktif turizm belli bir ülkeye gelen yabancıların gerçekleştirmiş oldukları turistik faaliyetlere verilen isim iken; dış pasif turizm o ülkeden ayrılan vatandaşların vardıkları ülkede gerçekleştirmiş oldukları turistik aktiviteler anlamında kullanılmıştır. Dış Aktif Turizm = Ülkeye Gelen Yabancılar 8

21 Dış Pasif Turizm = Ülkeden Giden Vatandaşlar Dış Turizm = Ülkeye Gelen Yabancılar + Ülkeden Giden Vatandaşlar = Dış Aktif Turizm + Dış Pasif Turizm = Ülkeden Giden Vatandaşlar + Ülkedeki Vatandaşlar = Dış Pasif Turizm + İç Aktif Turizm = Ülkeye Gelen Yabancılar + Ülkedeki Vatandaşlar = Dış Aktif Turizm + İç Aktif Turizm = Ülkedeki Vatandaşlar = İç Aktif Turizm Ulusal Turizm Ülke İçi Turizm İç Turizm Pasif İç Turizm Turizm sınıflandırılmasında dış turizm, dış aktif turizm ve dış pasif turizm şeklinde ikiye ayrılarak incelenmektedir (İçöz, Günlü ve diğ., 2007:14) Pasif turizm tanımlaması dış turizmde gelen ve giden turistlerin ülkeleri açısından ele alınmaktadır. Ancak iç turizmde de dış turizmde yapıldığı gibi aktif ve pasif ayrımı yapılabilir: Ülke içerisindeki bir şehirden/bölgeden bir diğer şehre/bölgeye turistik amaçlarla bir vatandaşın varış yapması, vatandaşın vardığı şehir (halk, turistik tesisler vb.) açısından bir iç aktif turizm faaliyeti iken ayrıldığı şehir açısından bir iç pasif turizm faaliyeti olarak adlandırılmalıdır. Örneğin bir yerli turistin İstanbul un sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası görmek amacıyla Şanlıurfa dan İstanbul a gelmesi durumunda, bu faaliyet Marmara Bölgesi (İstanbul) açısından bir iç aktif turizm faaliyeti iken Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Şanlıurfa) açısından bir iç pasif turizm faaliyetidir. 9

22 1.4. Tanıtma Tanıtma, genel anlamda bilinmeyen veya yanlış bilinene ait özelliklerin asıl haliyle aktarılması, başka bir deyişle bir nesnenin gerçekliğine ayna tutulması faaliyetine verilen addır. Bilinmesi istenen objenin bazen bütün, bazen ise bazı özelliklerinin öne çıkarılmasıyla yapılmaktadır. Gerek özel gerekse kamusal aktörler birçok nedenle diğer aktörlerin ilgisini çekmek ve bir nesne veya eylem ile ilgili başkalarınca edinilmesi istenen bilgileri sağlamak amacıyla çoğu zaman tanıtma ile aktif olarak ilgilenirler. Tanıtma, Kazancı (1997:63) tarafından Halkın aydınlatılması, kararların açıklanması, tanıma-bilgi eksikliğini gidermek için, halka bilgi aktarma çalışması olarak tanımlanırken, Kaya (1992: 171) tarafından Bir ürün, hizmet, kişi, işletme, kuruluş, yöre, bölge, ülkeye ilişkin ticari açıdan anlam taşımayan mesajların kitle iletişim araçları veya diğer iletişim kanalları ile haber değeri taşıyacak biçimde hedef kitlelere veya kamuoyuna iletilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Tanıtma, amaçları bakımından; siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel ve turizm tanıtması şeklinde dört ayrı grupta ele alınabilir (DPT, 2000): Siyasal Tanıtma Ülkelerin uluslararası hedeflerinin ve dış politikadaki amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için yapılan faaliyetlerinin bütününü kapsamakta ve daha çok dış politika konularında yoğunlaşmaktadır. Uluslararası siyasal tanıtma, üniversiteler ile yerli ve yabancı kurum ve kişilerin gönüllü nitelikteki çabaları dışarıda tutulursa, genellikle devletle ilgili bir 10

23 eylemdir. Bunu devlet adına hükümet yürütür. Toplumun uzun ya da kısa süreli çıkarları söz konusudur. Bu bağlamda ekinsel (kültürel) tanıtmayı da siyasal tanıtma içerisinde tutmak gerekecektir. Çünkü bu tür tanıtma uzun süreli bir yatırım gibidir. Başarı ile yapınca, tanıtımı yapan ülkenin karşı ülkedeki görünümü olumlu yönde gelişmekte, saygınlığı artmaktadır (Yavaşgel, 2010). Ülkelerin siyasî tanıtımında, mevcut olumsuz imajların giderilmesi temel amaçtır. Yurt dışındaki çeşitli toplumlarda kamuoyunun oluşmasında çeşitli baskı gruplarının etkisi görülmektedir. Ülkenin tanıtma faaliyetleri bu gruplardan gelen olumsuz telkin ve baskıları etkisiz kılacak yönde açıklayıcı ve ikna edici olmalıdır.. Siyasî tanıtımda hedef kitle sadece diğer ülkelerin siyasî kurumları olmayıp, kamuoyunu da kapsamaktadır. Dolayısıyla hedef kitle çok geniştir ve bir bölümü ön yargıya dayalıdır. Olumsuz imajların kökleşmesi, ülkelerin siyasî, ticarî ve ekonomik çıkarlarını zedelediğinden, giderilmesi yoğun bir çabayı gerektirmektedir (DPT, 2000) Ekonomik Tanıtma Bir ülkenin, diğer ülkelerin ekonomik kurum ve kuruluşlarını kendi üretimi, ticareti, yatırım olanakları, teknolojisi, yabancı sermaye akışı ve bu alanlarda sahip olduğu potansiyeli açısından aydınlatması, bilgilendirmesi, olumlu kamuoyu oluşturması, elverişli ekonomik ortamın sağlanması amacıyla yürüttüğü tanıtma faaliyetlerini içermektedir. Uluslararası karşılıklı bağımlılık esasının geçerli olduğu günümüzde, ekonomik tanıtma uluslararası ekonomik ilişkilerde, daha fazla yarar sağlamayı amaçlamaktadır. Ülke kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesi, toplumsal kalkınmanın sağlanması, refah düzeyinin yükseltilmesi büyük ölçüde ekonomik ilişkilerin sağlıklı kurulmasına bağlıdır. Uzun vadeli bir planlama ve stratejik yaklaşım gerektiren söz konusu ilişkiler sürekli bir tanıtım faaliyeti ile pazarlama etkinliklerinin verimliliğini artırıcı önemli bir alt yapı da oluşturmaktadır (DPT, 2000). 11

24 Sosyo-Kültürel Tanıtma Bir ülkenin toplumsal yapısını, dil, din, hukuk, gelenek, edebiyat, sanat, birikim, felsefe, tarih, arkeoloji ve benzeri alanlardaki özellikleri ile kültürel zenginliklerinin diğer toplumlara tanıtılmasını ve toplumlararası ilişkilerin geliştirilmesi için ortam hazırlanmasını amaçlamaktadır. Günümüzde sosyo-kültürel tanıtmanın en etkili araçlarının görsel, işitsel medya ve yazılı basın olduğu söylenebilir. Bu açıdan ülkelerin sosyal ve kültürel yönleri ile tanıtılması için medya unsurunun yoğun olarak kullanıldığı (devlet kanallarının faaliyet göstermesi, filmlerde ülkenin milli değerlerini yansıtan mesajlar verilmesi vb.) görülmektedir. Sosyo-kültürel tanıtma çerçevesinde ön plana çıkartılan konukseverlik, dostluk, uygarlıkların mirası olmak gibi toplumsal olgular ve kültürel değerler, ülke imajını geliştirici ve dolayısı ile tüm uluslararası faaliyetleri kolaylaştırıcı bir işlev görebilmektedir (DPT, 2000) Turizm Tanıtımı Bir ülkenin doğal, kültürel ve tarihi varlıklarına uluslararası turizm pazarında rekabet gücünü artırarak talep yaratmak veya mevcut talebi geliştirmek amacıyla yürüttüğü faaliyetleri kapsamaktadır. Turizm, bir ekonomik faaliyet olarak değerlendirilmesi açısından ekonomik tanıtma içerisinde düşünülebilir. Ancak, bu ekonomik sektörün dünyada ulaştığı boyutlar dikkate alındığında, özel bir yaklaşımla ele alınması uygun olacaktır. Genel ülke tanıtımı ile uluslararası turizmin ilişkisi ve karşılıklı etkileşimleri bilinmektedir. Pazar ülkelerdeki imajın, turizm talebini olumlu/olumsuz etkileme gücüne karşın, söz konusu ülkede tatil yapan insanların oluşturacağı gerçekçi imajı, ülkesine dönüşünde çevresinde aktararak, imaj oluşumunu etkileyeceği de bilinmektedir (DPT, 2000). 12

25 Yukarıda sayılan tanıtma çeşitlerinden bazıları bazısına doğrudan yada dolaylı şekilde yardımcı da olurlar. Örneğin siyasi arenada güçlü bir ülke, ekonomik, sosyo-kültürel ve asıl konumuz olan turizm tanıtımında büyük bir artı puana kavuşmuştur. Yine ekonomik tanıtımın turizm yatırımlarına doğrudan katkı sağlaması, kültürel tanıtımın kültür turlarını arttırması gibi ekonomideki çarpan etkisine benzer bir etki söz konusudur. 13

26 II. BÖLÜM İÇ TURİZM 2. İÇ TURİZM 2.1. İç Turizmin Tanımı Yerel turizm olarak da adlandırılan iç turizm, insanların kendi ülke sınırları içerisinde gerçekleştirdikleri seyahatlerden doğan faaliyet ve hizmetlerin bir bütünüdür. Faaliyeti gerçekleştirenler yerli turist olarak adlandırılmaktadır. İç ve dış turizm ayrımı ülkeye döviz getirici etkileri açısından yapılmakta olup birinci bölümde de bahsedildiği gibi asli yapılarında hiçbir farklılık bulunmamaktadır. İç turizmin, dış turizm alt yapısının oluşturulmasında öncülük etmesinin tercih edilen bir durum olmasının dışında her ikisinin birbirini tamamladığı söylenebilir. Ülkenin turistik gelişmişlik ve vatandaşlarına sunduğu hizmet kalitesinin artması öncelikle iç turizmin niteliksel gelişimini gerçekleştirecek ve böylece dış turizmde kalıcı başarılara imza atılması sağlanmış olacaktır. Bir ülkede dış turizmin gelişmesi iç turizmin gelişmesine bağlıdır (Özdemir, 1999). İç turizm yalnızca dış turizmin gelişimini sağlamakla kalmaz, her ülkede, ulusal gelirin yeniden bölüşülmesini sağlayarak ulusal ekonominin daha dengeli hale gelmesine katkıda da bulunur. İç turizm, kamu bilincini yükseltir ve ülkenin genel ekonomisi için elverişli olan etkinliklerin gelişmesini sağlar. Bir ülkenin turizm gelişme sürecinde sadece dış turizme bağlı kalmaması, birçok ekonomist tarafından önerilmektedir. Her ekonomik faaliyette olduğu gibi turizmde de kendi iç dinamiğine dayanmayan bir gelişmenin sağlıklı olmayacağı bilinmelidir (TÜRSAB, 1996:10). İç turizm ülke içi turizm ile karıştırılmamalıdır. Çünkü ülke içi turizm, iç turizm yanında ülkeye dışarıdan yapılan ziyaretleri de kapsayan daha geniş bir 14

27 kavramdır. Ülke içi turizm bir ülke içindeki konaklama kolaylıklarının ve çekiciliklerin oluşturduğu turizm pazarı olarak da tanımlanabilir. Yine iç turizm, ulusal turizmden de farklı bir kavramdır. Ulusal turizm tanımına iç turizm faaliyetlerinin yanısıra o ülkeden dışarıya yapılan turizm faaliyetleri de dâhildir ve ülke halkının seyahat acenteleri ve havayolları için oluşturduğu pazar anlamına gelir (Özgüç, 2007:14) Dış turizm, ülkeye döviz getirmesi nedeniyle ödemeler dengesindeki açığın zayıflamasına, ulusal paranın konsolidasyonuna katkı sağlarken; ülke insanının kendi ülkesinde gerçekleştirdiği seyahat ve konaklamalar ile bunların gerçekleştirilmesinde sunulan hizmetler bütünü olan iç turizm, ülke vatandaşlarının ürettikleri artı değerin yine ülke içerisinde dolaşıma girmesini sağlayarak ülkede gelir dağılımının daha dengeli hale gelmesine yardımcı olur (Gruescu, 2002). Bu iki husus birlikte düşünüldüğünde iki turizm çeşidinin ülke ekonomisine birlikte katkıda bulunmasının söz konusu ülkenin toplumsal refahına gerek kısa gerekse uzun dönemde büyük bir fayda sağlaması beklenmektedir İç Turizmin Tanıtılması ve Desteklenmesi İçin Nedenler Kontrol Edilemeyen Kriz Etkenleri Kontrol edilemeyen kriz etkenleri genellikle ülke dışında şekillenmektedir. Bunlar arasında doğal çevreye ilişkin etkenlerin ülke içinde de dönemsel olarak krizlere yol açabildikleri görülmektedir (Ongun, 2004). Normal hayat sürecini kesintiye uğratmasının derecesine göre önemliliği sıralanabilecek olan krizler sadece doğal afetlerden kaynaklanabileceği gibi insanın doğayı veya diğer insanları olumsuz etkilemesi sonucu da meydana gelebilmektedir. Bunlara örnek vermek gerekirse doğal afetler, küresel siyasal gelişmeler, uluslararası terörizm, küresel ısınma ve toplumsal huzursuzluklar örnek olarak sayılabilir. 15

28 Doğal Afetlerde İç Turizm Doğal afetlerin bir kısmı tamamen insanların denetimi dışında gelişmekte ve çoğunlukla aniden ortaya çıkmaktadırlar. Deprem, yanardağ faaliyeti, hortum, tayfun, aşırı yağışlar, aşırı sıcak ve soğuklar, fırtına, sel, suların çekilmesi ve kuraklıklar gibi doğal afetler genellikle insanların denetimleri dışında ortaya çıkmaktadırlar. Yangınlar (orman, kentsel, vb.), küresel çapta yaygın hastalıklar (AIDS, verem, deli dana, kuş gribi, domuz gribi, Kırım Kongo kanamalı ateşi vb.), asit yağmurları, çölleşme, sera etkisi, ozon tabakasındaki deliğin genişlemesi, doğal kaynakların sonlanması gibi bazı doğal afetler ise çoğunlukla insan unsuruyla birlikte ele alınmaktadır (Ongun, 2004). Uluslararası haber ağlarının geliştiği günümüzde bir ülkede meydana gelen doğal afet diğer ülkelerce çok çabuk şekilde duyulmaktadır. Gerek ulusal gerekse uluslararası yardımlar ile yaşanan afetin yaraları belli bir süre sonra sarılmıştır. Ancak kara haber in duyurulmasında haber ağlarında işleyen hızlı mekanizma, iyi haberin iletiminde çok hızlı değildir. Bu yüzden bir felaketin üstesinden gelmiş ülkenin artık güvenli bir ülke olduğunun uluslararası camiada bilinirlik kazanması belli bir zaman almaktadır. Ancak bu gerçek, ülke vatandaşları tarafından medya araçları aracılığıyla daha kısa bir sürede öğrenilmektedir. İşte bu yüzdendir ki iç turizm doğal afetler gibi durumlarda dış turizm ile karşılaştırıldığında çok fazla oranda olumsuz etkiye maruz kalmamaktadır. Örneğin, Türkiye dış turizmi üzerinde 17 Ağustos 1999 depremi büyük çaplı etki göstermiştir yılında turizm gelirimiz önceki yıla göre %40 azalış göstermiştir (Kotil, Konur ve Özgür, 2007). İtalya da bazen faaliyete geçen Etna Yanardağı benzeri bir yanardağı sorunu Türkiye de görülmemektedir. Genellikle okyanusa kıyısı olan ülkelerde görülen tayfun, hortum gibi felaketler Türkiye turizmi açısından tehlike oluşturmamaktadır. Ancak sel, yangın, kuraklık gibi felaketler ciddi önlemler gerektirecek düzeyde turizm üzerinde etkili olmaya başlamışlardır. Salgın hastalık, aşırı sıcak ve soğuklar, 16

29 doğal kaynakların tükenmesi gibi sorunlar Türkiye turizmi için yaşamsal sorunlar doğurmayacak düzeydedirler. Türkiye nin önemli bir bölümünün deprem kuşağında bulunması, orman yangınları, bitki örtüsünün azalması, erozyon, eksik altyapıdan kaynaklanan su baskınları doğal afetler turizm ilişkisi bağlamında öncelikle değerlendirilmelidir (Ongun, 2004) Küresel Isınma ve İç Turizm İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma denmektedir. Mevsimsel normallerin üstünde sıcaklık artışları son yıllarda can almaya başlayarak gündeme taşınmıştır. Sağlığın yaşamsal öncelikler içerisindeki değişmez önceliği düşünüldüğünde bir çok kararın sağlık ekseninde verileceği açıktır. Kuşkusuz turizm tercihinde de sağlık penceresinden bakılmaktadır. İnsanlar daha sağlıklı olabilmek için sağlık turizmi olarak adlandırılan faaliyetlerde bulunurken sağlığını riske sokabilecek yerlerden de kaçınmaktadır. Çoğunluğu müreffeh Avrupa ülkelerinden gelen çok sayıda turist, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Akdeniz ülkelerini deniz, kum, güneş üçlüsü nedeniyle ziyaret etmektedir. İklim değişlikliğine bağlı olarak şu anda Akdeniz çanağında popüler destinasyonlar çok daha sıcak hale gelebileceğinden dolayı şu anda Akdeniz'e turist gönderen Avrupa ülkeleri özellikle yaz aylarında kendi ülkelerinde daha uygun iklim şartlarında tatil yapabilir hale geleceklerdir (Tosun, 2007). Bu konuda yapılan araştırmalar, ülkede bulunan iklim şartlarının tatile uygun olmamasının dış turizmi arttırdığını buna benzer olarak ülkede hava koşullarının tatil yapmaya uygunluğunun artmasının ülkede genellikle iç turizm faaliyetlerinde artışa yol açtığını göstermektedir. 17

30 Küresel ısınmanın ileri boyutlara taşınması sonucu iklim koşulları tatile daha uygun hale gelen ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinde tatile çıkmayı tercih etmeleri Tablo 2.1. de görülebileceği gibi Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının yaklaşık yüzde beşini turizm gelirleri oluşturan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Akdeniz ülkeleri açısından ciddi bir problem arz edebilir (Tosun, 2007). Tablo 2.1: Ülkelerin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasında Turizm Gelirlerinin Yüzdelik Payı Ülkeler Ortalama Yunanistan 3,9 4,5 4,6 3,9 3,6 6,3 6,4 7,5 5 Portekiz 5 5,8 4,8 4,5 4,4 4, ,2 İspanya 5 4,8 4,1 4,4 4,5 5,1 6,5 7,2 5,2 Türkiye 1,1 3,3 2,3 3,5 2,9 3,8 5,5 4,2 3,3 Kaynak: OECD ( ), Kültür ve Turizm Bakanlığı ( ). Euro Mediterranean Centre for Climate Change (CMCC) ve FondazioneEni Enrico Mattei (FEEM) araştırma enstitülerince yapılan bir araştırmada küresel ısınmanın yakın gelecekte iç ve dış turizme etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda ülkelerin arası sıcaklık değişimleri göz önünde bulundurularak 2100 yılına doğru bir projeksiyon tutulmuştur. Şekil 2.1 de görülebileceği gibi dünyada uluslararası turizm faaliyeti iklim değişikliğinden dolayı düşüyor, iklim değişikliği olmadığı durumda 2025 yılı itibariyle azami %10 oranında düşüyor. Toplam uluslararası turizm azalıyor çünkü daha fazla turist kendi ülkesinde tatile çıkıyor. Özellikle uluslararası turizmin büyük bir bölümünü oluşturan Alman ve İngiliz turistler itibariyle bir ülkeye uluslararası turist gelişi baz yıla göre -%60 ile + %220 arasında değişim gösteriyor. İklim değişiklikleri göreceli olarak serin ülkelerin çekiciliğini arttırırken sıcak olanların cazibesini kaybetmesine neden oluyor. 18

31 Şekil 2.1: Küresel ısınmanın maksimum yükselme ihtimali, dünya ortalaması, maksimum azalma ihtimali Kaynak: CMCC/FEEM Şekil 2.2: İklim değişikliğinin yerli turist sayısına etkisi, üst paneldeki şekil iklim değişikliği olmadığı durumda (üst panel), dünya ortalaması (orta panel) maksimum artış ve maksimum azalışı yansıtmaktadır. Kaynak: CMCC/FEEM Dış Talebe Bağımlı Kalınmaması Türkiye ye gelen yabancı turistlerin önemli bir kısmı (yaklaşık %53 ü) 4 ülkeden (İngiltere, BDT, Almanya ve ABD) gelmektedir. Küreselleşmenin çeşitli nedenlerle yarattığı ve oldukça hızlı gelişen belirsizlik ortamında, gelecek yıllarda turist dağılımı daha çok sayıda ülkeye dağıtılmaya çalışılmalıdır, aksi takdirde Türk turizm sektörünün olası kriz durumlarında kırılganlığı artacaktır (Elgin ve Nuhoğlu 19

32 2007). Bunun yanında turizm hizmetlerine olan talebin daha çok sayıda yabancı ülkeye dağıtılmasının ile birlikte Türkiye de yurtiçi turizmin güçlendirilmesine çalışılması sürdürülebilir turizmin sağlanması açısından daha faydalı sonuçlar getirecektir. Ülkemizde kişi başı ortalama gelirin ve eğitim seviyesinin sürekli artış göstermesi, ülkemizin dış turizmde yaşayabileceği muhtemel problemlerin önlenmesinde iç turizmin kullanılabilecek alternatif bir turizm şekli olabileceğini göstermektedir. Ancak aile yapısı dikkate alındığında kıyı bölgelerindeki insanların, iklimin daha ılıman olduğu iç bölgelere dost-akraba ziyaretleri vasıtasıyla gerek haftasonu tatillerinde gerekse yaz tatillerinde iç turizm yoluyla turizmi canlandırmaları beklenebilir. (Tosun 2007) Ancak bu husus iç turizmin dış turizmi tam ikame edebileceğini göstermemekle birlikte iç turizmin ihtiyaç duyduğumuzda desteklenmesi gerektiğini de göstermemektedir. Turizm politikasında iç turizme gereken değer sürekli verilmeli ancak dış ve iç turizm dengeli şekilde yürütülmeye çalışılmalıdır İç Turizmin, Finansal Krizlerde Kendini Koruyabilmesi Turizm, 2008 ve 2009 yıllarındaki finansal ve ekonomik krizlerden değişik olarak etkilenmiştir yılının ikinci yarısında turizm hareketleri yavaşlamaya başladı. (OECD ülkelerinden gelen turist sayısı, 2008 yılının üçüncü çeyreğinde 2007 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %1,8 oranında azalırken; 2007 yılının dördüncü çeyreğine göre 2008 yılı dördüncü çeyreğinde %4,3 oranında azalmıştır. Bu azalış 2009 yılının başında daha da derinleşmiştir. Gelen turist sayısı 2009 yılının ilk çeyreğinde % 12,5 oranında düşerken ve ikinci çeyreğinde % 6,5 oranında düşüş göstermiştir. Yaşanan bu düşüşlerde iç turizm dış turizmden daha az etkilenmiştir. 20

33 İç Turizmin Durağan Talep Yapısı Bir ülkenin güvenlikli olması turistlerin o ülkede tatil yapmaya karar vermelerinde rol oynayan en önemli faktörlerden biridir. Aklı başında hiç kimse iyi zaman geçirme amacıyla güvenliksiz bir ortamda bulunmak istemez. Turizm bölgelerinde gerçeklestirilen terörist faaliyetlerin amaçları şöyle sıralanabilir (Tataroğlu ve Subaşı, 2009:86-87): Türkiye ye gelecek olan yabancıların endişe ve korkuya kapılmasını sağlamak ve ülkemize gelmelerini önlemek, Türkiye nin elde edeceği turizm gelirlerine mani olmak ve Türkiye yi ekonomik zarara uğratmak, Propagandalarını yaparak dünya kamuoyuna seslerini duyurmak ve siyasi açıdan Türkiye yi zor durumda bırakmak, Terör örgütlerine siyasi ve mali destek sağlamak, Örgütlerine eleman kazandırmak, Morali bozuk olan örgüt elemanlarına moral kazandırmak, Kırsal kesimde eylem yapacak olan örgüt elemanlarına lojistik destek sağlamak, Turizm bölgelerinde yatırım yapacak olan yerli ve yabancı sermaye sahiplerinin yatırım yapmalarına engel olmak. 21

34 Terör örgütleri, saldırgan eylemleri ile hedefte olan ülkenin turizm sektörünü ara hedef belirleyerek nihai planda ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye çalışmaktadır. Turistik bölgelerde çıkarttıkları orman yangınları, turistlere yönelik yaptıkları saldırılar vb. eylemler ile hem kendilerini gündeme getirerek bir nevi reklam yapmaya çalışan hem de ülke ekonomisine zarar vermek için uğraşan bu yapılanmalar, yurt dışı ve yurt içi basın marifetiyle (Alkan, 2003) ülkenin dış turizmine zarar verebilmektedir. Ancak çoğu olayda olduğu gibi mevcut durum medyada yer aldığı kadar vahim değildir. Haber ajanslarının olayları abartılı aktarış tarzı bilerek veya bilmeyerek bu tür sansasyonel eylemlerin dış turizme özellikle kısa dönemde olumsuz etkilerde bulunmasına neden olabilmektedir. Ülkenin güvenlik güçlerinin çalışmalarından haberdar olan ve olanlar hakkında neden-sonuç ilişkisini daha kolay kurabilen eğitimli ülke vatandaşları için hayatın kaldığı yerden devam etmesine çalışmak en uygun yol olarak benimsenmektedir. Ülke topraklarında yine eskiden yapılageldiği gibi iş seyahatleri, arkadaş ve akraba ziyaretleri vb. gerçekleştirilmeye devam edilir. Bunun için yerel turizm sansasyonel olaylardan daha az etkilenen ve uluslararası turizme kıyasla daha durağan bir talep yapısına sahiptir diyebiliriz. (Bkz. Şekil 2.3 ve Şekil 2.4) 22

35 Şekil 2.3: Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerine Geliş Sayısı, KTB 2008 Şekil 2.4 : Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Geceleme Sayısı, KTB, 2008 Terör ün yanısıra küresel siyasal gelişmeler vb. nedenlerle yaşanan krizler de dış turizmi büyük ölçüde olumsuz etkilerken bunların iç turizm üzerinde doğrudan olumsuz etkisi pek fazla hissedilmez (Ongun, 2004:84). 23

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme 1 GİRİŞ Turizm, insanların kendi yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerden başka bir yere; tatil, eğlence, ziyaret, sağlık, spor, eğitim, toplantı, gezinti ve benzeri bir nedenle belirli bir süre için gitmeleriyle

Detaylı

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2589 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1558 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Yazarlar Doç.Dr. Sabah BALTA (Ünite 2, 4, 5, 6, 7) Dr. Volkan ALTINTAŞ (Ünite 1,

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA UZMANLIK TEZİ İsa YAYLA EYLÜL 2010 ANKARA

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI

ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI ARALIK 2012 İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI EKONOMİK ETKİ ARAŞTIRMASI ARALIK 2012 İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI EKONOMİK ETKİ ARAŞTIRMASI ARALIK 2012 Bu

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms in Historical Process

Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms in Historical Process Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 7-22, 2013. Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2013) Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı