TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ"

Transkript

1 T. C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Önder SİLAHŞÖR MART 2011 ANKARA

2 T. C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Önder SİLAHŞÖR Tez Danışmanı Hidayet MEMİŞOĞLU Amerika, İngiltere ve Doğu Avrupa Dairesi Başkan V. MART 2011 ANKARA

3

4 KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIK TEZİNİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ Tezi Hazırlayanın Adı Soyadı : Önder SİLAHŞÖR Tez Konusu : Türkiye nin Tanıtımında İç Turizme Önem Verilmesi: Yurtdışı Örneklerinin Analizi Tez Danışmanı : Hidayet MEMİŞOĞLU Kültür ve Turizm Uzmanlık Tez çalışmamın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanarak Milli Kütüphane ve İhtisas Kütüphanesinde her türlü elektronik formatta arşivlenmesini ve kullanıma sunulmasını kabul ediyorum. 21/02/2011 Önder SİLAHŞÖR Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

5 SINAV YETERLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgileri akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. 21/02/2011 Önder SİLAHŞÖR Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

6 ÖNSÖZ Sosyal bilimlerin inceleme alanında yer alan turizm, farklı toplumlarda farklı şekillerde gelişim göstermiş bir olgudur. Bu açıdan turizm, yeryüzünde heterojen bir gelişim gerçekleştirmiştir. Toplumlar turizm alanında tamamen kendilerine özgü evrelerden geçerek günümüze gelmişlerdir. Bu çalışmanın birinci bölümde turizmin, farklı kişi ve kurumlarca yapılan tanımları ortaya konularak turizmin temel özellikleri belirtilmektedir. Daha sonra turizmin, turistlerin geldikleri yerlere göre dış turizm ve iç turizm olarak ikiye ayrıldığı belirtilerek iç ve dış turizmin tanımları, birbirine benzerlikleri ve birbirinden farklılıkları anlatılmaktadır. Daha sonra dış turizmin kendi içerisinde aktif ve pasif şeklinde ikiye ayrıldığı ancak iç turizmde böyle bir ayrımın yapılmadığından söz edilmektedir. Dış turizmde yapılan ayrımın aynı mantıkla iç turizme de uygulanabileceği öne sürülerek yeni bir kavram tanımlanmaktadır. Bölümde ayrıca, turizm için olmazsa olmaz bir kavram olan tanıtmanın tanımı yapılarak çeşitlerine yer verilmektedir. İkinci bölümde, bu çalışmanın ana öğesi olan iç turizmin tanımı, iç turizmin gelişmesinde etkili olan belli başlı faktörler belirtilmektedir. Dünyada ve Türkiye de iç turizmin nasıl ve ne zaman başladığı ve neden desteklenip teşvik edilmesine gerek duyulduğu, dış turizm karşısındaki üstünlükleri anlatılmaktadır. İç turizmin Türkiye koşullarında sosyal turizm sayesinde geliştirilebileceğinden hareketle iç turizm ile sosyal turizmin bağlantılarına yer verilen bölümde sosyal turizmin getireceği ulusal ve uluslararası faydalar sıralanmaktadır. Daha sonra Türkiye de iç turizmin gelişimine ilişkin bilgiler verilmektedir. Ardından Türkiye de iç turizme ilişkin araştırma ve belgelerden yola çıkılarak Türkiye de iç turizme bütüncül bir perspektiften bakılmaya çalışılmaktadır. i

7 Üçüncü ve son bölümde farklı ülkelerde iç turizme ilişkin gerçekleştirilmiş olan kampanyalar ve benzeri faaliyetlerden bahsedilmiştir. Ayrıca bazı ülkelerin turizm organizasyonlarının yapıları ve bu ülkelere ait iç turizm istatistikleri değerlendirilmiştir. Örneklem olarak farklı coğrafyalar seçilmiş ve hepsinin ortak noktası olarak iç turizme önem verdikleri gözlenmiştir. Bölümde Türkiye de iç turizm ve iç turizmde rol alması gerekli kurumların yaptığı faaliyetler yer almaktadır. Genel olarak dış turizm ağırlıklı dünya turizm literatüründe iç turizm ile ilgili bir çalışmada bulunmak özellikle iç turizmi konu alan Türkçe kaynak bulmanın sıkıntısına rağmen bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, Türkiye de turizm tanıtımında iç turizme önem verilmesine biraz dikkat çekebilirse amacına büyük ölçüde ulaşmış olacaktır. Bu çalışmayı yaparken desteklerini ve katkılarını esirgemeyen başta tez danışmanım Hidayet Memişoğlu na; değerli meslektaşım Pınar Güneş e; iç turizm konusunda ufuk açıcı önerilerinden dolayı Prof. Dr. İge Pırnar ile Doç. Dr. Nazmi Kozak a ve araştırma yapma ve tez yazma dönemlerinde bana son derece sessiz bir ortam sağlayarak destek veren sevgili aileme teşekkürü bir borç bilirim. Önder SİLAHŞÖR Eylül 2010 ii

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii GİRİŞ TURİZM Turizmin Tanımı Turizmin Temel Özellikleri Turizmin Turistlerin Geliş Yerlerine Göre Ayrımı Dış Turizm Aktif Dış Turizm Pasif Dış Turizm İç Turizm Aktif İç Turizm Pasif İç Turizm Tanıtma Siyasal Tanıtma Ekonomik Tanıtma Sosyo-Kültürel Tanıtma Turizm Tanıtımı İÇ TURİZM İç Turizmin Tanımı İç Turizmin Tanıtılması ve Desteklenmesi İçin Nedenler Kontrol Edilemeyen Kriz Etkenleri Doğal Afetlerde İç Turizm Küresel Isınma ve İç Turizm Dış Talebe Bağımlı Kalınmaması İç Turizmin, Finansal Krizlerde Kendini Koruyabilmesi İç Turizmin Durağan Talep Yapısı İç Turizminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler Yüzölçümü Coğrafi Konum Konaklama Kapasitesi Sahip Olunan Çekicilikler İç Turizmin Sosyal Turizmle İlişkisi Sosyal Turizm Çoğunluğun Turizmden Yararlanma Hakkı Sosyal Turizmin Sosyal Bütünleşmeye Katkısı Sürdürülebilir Turizm Yapılarının Oluşturulması İstihdam ve Ekonomik Kalkınmaya Katkısı Sosyal Turizmin Küresel Kalkınmaya Katkısı Dünya da İç Turizmin Başlaması Türkiye de İç Turizmin Başlaması Türkiye de İç Turizmin Gelişimi Türkiye nin İlk Tanıtım Afişleri, Broşürleri İç Turizme İlişkin Güncel Araştırmalar GfK ve PİAR Gallup Yılı Hanehalkı Turizm Araştırması Hanehalkı Yurtiçi Turizm Harcamaları Ve Profili, Ekonomi, Pazarlama ve Sosyal Boyutlarıyla Anadolu Turizmi Araştırması İç Turizm Araştırma ve Yönlendirme Birimi ve Ulusal Turizm Konseyi YURTDIŞI ÖRNEKLERİ OECD Ülkelerinde İç Turizm Asya Ülkelerinde İç Turizm Malezya Zoom!Malaysia Malezya İç Turizm Fuarı Brezilya Amerika Birleşik Devletleri (Los Angeles) Fransa İngiltere İngiltere de Turizm Tanıtımı Avustralya Avustralya da Turizm Tanıtımı Avustralya İç Turizm Kampanyaları Ayrılmayana Hayat Yok Kampanyası Avustralya Gibisi Yok Kampanyası Türkiye de İç Turizm En Çok Tercih Edilen Bölgeler Herşey Dahil Sistemi Özel Araç Tercihi Tatil İçin Tercih Edilen Zaman Dilimi Konaklama Tesisi Tercihleri Türkiye de İç Turizmin Tanıtımı Anadolu Tatil Günleri Erken Rezervasyon Kampanyası Erken Rezervasyon Kampanyasında Sunulan İmkanlar: Yerel Etkinliklerin İç Turizmde Çekicilik Olarak Kullanılması İç Turizmin Geliştirilmesinde Aktörler Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Hedefleri İç Turizm Tanıtımı İç Turizm Pazarının Desteklenmesi İç Turizm Pazarının İzlenmesi Alternatif Turizm Sosyal Turizm iii

9 Devlet Demir Yolları Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Radyo Programları Televizyon Programları Türkiye de İç Turizmin Geliştirilmesi İçin Yapılması Gerekenler DEĞERLENDİRME VE SONUÇ KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT iv

10 SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ ATİD Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği BDT Birleşik Devletler Topluluğu BITS Uluslararası Sosyal Turizm Bürosu Bkz. Bakınız CMCC Akdeniz Avrupa İklim Değişikliği Merkezi DPT Devlet Planlama Teşkilatı EESC Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi FEEM Fondazione Eni Enrico Mattei GSYİH Gayri Safi Yurt İçi Hasıla IUOTO Uluslar arası Resmi Seyahat Organizasyonları Birliği KTB Kültür ve Turizm Bakanlığı OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü PASTA Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Turizm Eylem Planı TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TDK Türk Dil Kurumu TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü TTS Türkiye Turizm Stratejisi TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği v

11 TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ Birinci bölümün tablo ve şekilleri Şekil 1.1: Turizmin diğer zaman geçirme faaliyetlerinden ayrıştırılması.5 İkinci bölümün tablo ve şekilleri Tablo 2.1: Ülkelerin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasında Turizm Gelirlerinin Yüzdelik Payı.18 Tablo 2.2: Ülkemizde tatile çıkmayı düşünmeyen vatandaşların oranları..34 Tablo 2.3: Seyahatin organize biçimine göre dağılımı Tablo 2.4: Türk vatandaşlarının turizm kavramının öncelikle hangi anlama geldiği ile ilgili görüşleri..39 Tablo 2.5: Türk vatandaşlarının yaşlarına göre turizm kavramına yüklediği anlam..40 Tablo 2.6: Türk vatandaşlarının gelirleri açısından turizm kavramının öncelikle hangi anlama geldiği ile ilgili görüşleri...41 Tablo 2.7: Türk vatandaşlarının eğitimleri açısından turizm kavramının öncelikle hangi anlama geldiği ile ilgili görüşleri..42 Tablo 2.8: Türk Halkının Turizmin Gelişmesinde En Büyük Görevin Kime Ait Olduğu Üzerine Düşünceleri...43 Şekil 2.1: Küresel ısınmanın maksimum yükselme ihtimali, dünya ortalaması, maksimum azalma ihtimali.19 Şekil 2.2: İklim değişikliğinin yerli turist sayısına etkisi...19 Şekil 2.3: Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerine Geliş Sayısı.23 Şekil 2.4: Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Geceleme Sayısı...23 Şekil 2.5: Türkiye nin ilk afişi...32 vi

12 Üçüncü bölümün tablo ve şekilleri Tablo 3.1: İç turizmde önde gelen ülkelere ait istatistikler...47 Tablo 3.2: İngiltere de turistik faaliyetlerde tercih edilen araçlar Tablo 3.3: Türk Toplumunun Boş Zaman Geçirme Faaliyetleri...61 Tablo 3.4: Yerli Turistlerin Tesislere Göre Geceleme Sayısı...63 Tablo 3.5: Yerel Etkinliklerin Turizm Amaçlı Kullanılabilme Durumları...67 Şekil 3.1: OECD ülkelerindeki konaklama tesislerinde yerli turistlerin 2008 yılı geceleme yüzdeleri...49 Şekil 3.2: İç turizmde ilk dört ülkenin seyahat sayısı...49 Şekil 3.3: Ülkelerde tatil yapan yerli ve yabancı turist oranları...50 Şekil 3.4: Zoom!Malaysia iç turizm kampanyasından bir görsel...51 Şekil 3.5: 2006 yılında Fransa iç turistlerinin geceleme ve harcama yaptıkları yerlerin yüzdelik dilimleri...55 Şekil 3.6: arası İngiltere de iç ve dış turizm...55 Şekil 3.7: İngiltere de iç ve dış turizm dalgalanmaları Şekil 3.8: Avustralya İç Turizm Kampanyası Yapılacaklar Listesi...61 Şekil 3.9: Avustralya Gibisi Yok kampanyası görseli...62 Şekil 3.10: Tatil Herkesin Hakkı Kampanyası basın açıklaması...68 Şekil 3.11: Tatil Herkesin Hakkı İç Turizm Kampanyası görseli...68 Şekil 3.12: İç turizmde belgeseller Gezelim Görelim programı ndan bir kare...76 vii

13 GİRİŞ Turizm, boş zamana anlam kazandıran faaliyetler arasında en fazla getiri sağlayanlarından biridir. Yeryüzüne dağılmış değerler her zaman birer cazibe merkezi olmuşlardır ve dünya durdukça da bunlar talep olunmaya devam edeceğe benzemektedir. Tarihe bakıldığında nadide coğrafyaların, kişi ve topluluklarca her zaman talep edilegeldiğini görmek mümkündür. Bu talep eski dönemlerde genellikle keşifler ve fetihler şeklinde somut hale gelirken; yeni yerleri keşfetme, günümüzde turizm sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. İsteyen ülkenin vatandaşı (gerekli şartları taşıdığı takdirde) başka bir ülkede geçici veya sürekli olarak kalabilme imkanına sahiptir. Gidilen yerde geçici kalma niyeti ve para kazanma dışındaki bir faaliyet gerçekleştirme amacı taşıyan kişiler turist olarak adlandırılır. Gelişmiş ülkelerde boş zamanların artması, zamanla bir boş zaman endüstrisinin doğmasına neden olmuştur. Şüphesiz ki turizm bu endüstrinin belkemiğidir. Dünya da turizmin gelişimine bakıldığında Avrupa ülkelerinde turizmin yerli turistler ile başladığını görürüz. Çünkü turizme ilk talep ülke içerisinden gelmektedir. Gelişen ülkelerde ise talep öncelikle dışarıdan geldiğinden zamanla ülkede sırf dış turizm odaklı çarpık bir turizm anlayışı kökleşmektedir. Ülkemizde maalesef turist sözcüğü sadece maddi kaygılarla neredeyse yabancı kelimesiyle eş anlama gelecek kadar yabancılaşmıştır. Oysaki turistik amaçlarla bir şehirden diğerine gidenler de yerli turist olarak adlandırılmaktadır. Yerli turistlerin durumlarını iyileştirmeye yönelik yeterince gayret sarfedilmediğini ve konuya ilişkin kalıcı ve etkin politikaların bu zamana kadar oluşturulamadığını görmek üzücü bir durumdur. Çalışmada amprik gözlemlere dayalı olarak iç turizme yeterince önem verilmediği belirtilmekte ve bu konuda etkin adımlar atılması amacıyla öncelikle

14 nelerin yapılması gerektiği yönünde öneriler sunulmaktadır. Öncelikle turizmle daha sonra iç turizmle ilgili bir takım kavramlar tanımlanarak başlayan bu çalışmada bazı ülkelerin iç turizm tanıtımı ile ilgili gerçekleştirdiği faaliyetler örnek gösterilerek Türkiye de iç turizm tanıtımına yönelik yapılması gerekenler belirtilmektedir. 2

15 I. BÖLÜM TURİZM ve TANITMA 1. TURİZM 1.1. Turizmin Tanımı Bugüne kadar en çok sözü edilen ve OECD tarafından kabul gören turizm tanımı Prof. Dr. Walter Hunziker in 1941 yılında yapmış olduğu tanımdır. Hunziker e göre turizm, para maddi kazanç sağlama amacına dayanmayan ve devamlı kalış biçimine dönüşmemek kaydıyla, yabancıların bir yerde konaklamalarından ve bir yere seyahatlerinden doğan olay ve ilgiler bütünüdür (Savaş, 1993:11). Antropologlar turizm konusu üzerine ciddi bir ilgi göstermişlerdir (Towner, 1994; Chambers, 1997; Burns, 1999). Uluslar arası Resmi Seyahat Organizasyonları Birliği nin (IUOTO) en geniş kabul gören turizmi boş zamanı değerlendirme (rekreasyon, tatil, eğitim, dini ve spor amaçlı) ve iş seyahatleri (ailevi veya toplantı amaçlı misyon) başlıkları altında sınıflandırdıkları tanımından (IUOTO, 1963) sonra antropolojik açıdan turist, boş zamanını ikamet ettiği yer dışındaki bir yerde deneyim yaşamak amacıyla geçirmek için geçici amaçla ve gönüllü olarak o yeri ziyaret eden kişidir (Smith, 1989:1). Turizm kavramının kökenini, Latince'de dönme hareketini anlatan tornus kelimesi oluşturmaktadır. İngilizce'deki touring ve tour deyimleri de bu sözcükten türemiştir. Tour kelimesi dairesel bir hareketi, bazı şehir, yöre ve ülkelerin ziyaretini, iş eğlence amacıyla yapılan yer değiştirme hareketini ifade etmektedir (Olalı, 1984). Touring deyimi ise zevk için yapılan, eğitsel ve kültürel özellik gösteren seyahatler için kullanılmaktadır. Özet olarak tour kelimesi hareket 3

16 edilen yere dönmek şartıyla yapılan kısa ya da uzun süreli seyahatleri ifade etmektedir (Akat, 2000:2). Özgüç ün (2003:15) turizm amaçlarını daha geniş olarak ele aldığı tanıma göre: Turizm, insanların sürekli ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışında, yerleşmemek ve ekonomik anlamda gelir elde etmemek şartıyla, dinlenme, eğlenme, merak, spor, sağlık, kültür, deneyim kazanma, akrabalarını ziyaret etme, kongre ve seminerlere katılma, dini ibadetlerini yerine getirme gibi kişisel nedenlerle, kişisel ya da toplu olarak yaptıkları seyahatlerdir. Bu seyahatlerin turizm faaliyeti sayılabilmesi için, turistlerin gittikleri yerlerde en az bir gece konaklaması ve turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep etmeleri gerekmektedir. Turizmin halen mevzuatımız açısından geçerli olan tanımı, tarihinde kabul edilen ve tarihinde yürürlüğe giren 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu nun 36. maddesi gereği Bakanlar Kurulu nun gün ve 5643 sayılı kararı ile tarih ve 9016 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Turizm İşbirliği Nizamnamesinde şöyle yapılır (Çoruh, 1969:8): Yerleşmek niyeti olmaksızın, hava tebdili yapmak, sayfiyeye gitmek, spor, ziyaret, tetkik ve araştırma yapmak, tedavi edilmek, eğlenip, dinlenmek gibi maksatlarla, kültür veya sanat hareketleri sebebiyle toplu veya bireysel olarak yapılan seyahatlerdir. TDK Sözlüğünde tebdil, değişim (tebdili hava: hava değişimi), sayfiye, yazlık ev veya şehre yakın kır kesimi anlamlarına gelmektedir. Adı geçen nizamnamede, hava değişikliğinden kültür ve sanat faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede ele alınan turizmin amaçlarının belli başlı olarak sayılması tercih edilmiş olup sayılanlarla sınırlı olmadığına/olamayacağına gibi bağlacıyla işaret edilmiştir. Öyle ise amaçlar çok çeşitli olmakla beraber söz konusu mevzuatımız bağlamında bir seyahatin turizm kategorisinde değerlendirilebilmesi için gerekli olan temel şartın gidilen yere yerleşmek niyeti taşımamak olduğu söylenebilir. 4

17 Turizmin nihai amacının insanın refah ve mutluluğunun sağlanması olduğu ifade edilmiştir (Olalı, 1990:10). Yukarıda sayılan ve sayılmayan çok sayıda amaç, insanların hayatlarının çeşitli dönemlerinde gerçekleştirme ihtiyacı duydukları bir takım faaliyetleri (ziyaret, tedavi, spor, kültür, sanat vb.) konu edindiğinden turistik faaliyetlerin konu sınırlamasının olmadığını söylemek mümkün görülmektedir. Turizm İşbirliği Nizamnamesindeki turist tanımı ise şöyledir (Çoruh, 1969:8): Turist, yukarıdaki tanımda yazılı maksatlarla, toplu ya da münferit bir halde seyahat eden yerli veya yabancı kimselerdir. Aşağıda buraya kadar aktarılan turizm tanımlarının ortak yönlerini bir ölçüde bir araya getiren ve turizm kavramının diğer boş vakit değerlendirme araçlarından farkını ayrıntılı olarak ortaya koyan bir şekil verilmiştir. (Şekil 1.1) Şekil 1.1: Turizmin diğer zaman geçirme faaliyetlerinden ayrıştırılması 5

18 (Kaynak: Boniface&Cooper, 2005) 1.2. Turizmin Temel Özellikleri Turizmin temel özellikleri şunlardır (Burkart&Medlik 1981; naklen Ongun, 2004:6): a) Turizm, bir dizi olay ve ilişkinin bir bütünüdür. Bu olay ve ilişkiler biri veya birileri tarafından belirlenemez. b) Bu olay ve ilişkiler, çeşitli yerlere seyahat eden insanların bu hareketlerinden ve buralardaki konaklamalarından kaynaklanır. Bu özellik, konunun bir dinamik boyutunun -seyahat- ve bir de statik boyutunun -konaklama- olduğunu ortaya koymaktadır. c) Seyahat ve konaklama, normal olarak yaşanılan ve çalışılan yerlerin dışındaki yerlerde olmaktadır. Bu sayede hem sosyal hem de ekonomik faaliyetler bir yerden diğerine taşınması sağlanmaktadır. d) Yer değiştirmeler, geçici ve kısa dönemli bir nitelik taşımaktadır. Seyahate çıkan kişinin birkaç gün, hafta ya da ay içerisinde geriye dönme niyeti bulunmaktadır. e) Ziyaret edilen yerlerde kazanç sağlamaya yönelik çalışma söz konusu değildir. Ziyaret, iş bulmak ya da iş kurmak gibi amaçlarla ilişkili değildir Turizmin Turistlerin Geliş Yerlerine Göre Ayrımı Birçok açıdan ayrıma tabi tutulan turizm kavramı, seyahati gerçekleştirenlerin geldikleri yere göre dış (veya uluslararası) ve iç turizm şeklinde ikiye ayrılır (İçöz, Günlü ve Diğerleri, 2007:14). 6

19 Dış Turizm Uluslararası turizm olarak da adlandırılan dış turizm, bir ülke vatandaşlarının kendi ülkeleri haricinde gerçekleştirdikleri seyahatlerden kaynaklanan faaliyet ( İçöz, Günlü ve Diğerleri, 2007:14) ve bu faaliyetlere karşılık sunulan/alınan hizmetlerin bir araya getirilmiş halidir. Dış turizm aktörleri, seyahat edilen ülke insanlarınca yabancı turist olarak adlandırılmaktadır. Dış turizm de turistik hareketlerin yöneldiği yere göre kendi arasında iki kısma ayrılır Aktif Dış Turizm Yabancı turistlerin, ülkeye gelerek turistik faaliyetlerde bulunmalarıdır Pasif Dış Turizm Ülke vatandaşlarının yabancı ülkeye giderek turistik faaliyetlerde bulunmalarıdır. Dış turizmin kuşkusuz en önemli getirilerinden biri, ülkeye döviz girişi sağlamasıdır. Dış ticaret dengesi açısından bakıldığında, net ihracatı arttırmanın temel olarak iki yolu vardır. Ya ihracatı arttırmak ya da ithalatı azaltmak gerekmektedir. Turizmin getirdiği avantajlar bu noktada ortaya çıkmaktadır. Turizm sektörü, diğer sektörlerle kıyaslandığında, ihtiyaç duyulan dövizi daha kısa sürede ve daha az kaynak ve çabayla sağlamaktadır. Bu nedenle ülkeler döviz ihtiyaçlarını gidermek için turizm sektörüne daha çok rağbet etmektedirler (Unur, 2000) 7

20 Dış turizmin iç turizmden en belirgin farklılığı ülkeye döviz getirisi sağlamasıdır. Getirilerin cinsine göre yapılan bu ayrımın yanlış olduğunu dile getirenler kadar karşıt görüşe sahip olanlar da mevcuttur: Eskisi gibi döviz getirici faaliyet önemini yitirdiği için, işletmeler, yıl içinde elde ettikleri doluluk oranları, fiyatlar ve hâsılatlar yönünden sadece kârlılıklarını düşünmektedirler. Bu yüzden hizmetlerin yabancılara veya yerlilere verilmesi çok önem arz etmemektedir. İşletmelerin satış fiyatları, aylık ve yıllık cirolar esasen dolar veya muadil para birimi üzerinden değerlemeye tabi tutulmaktadır. Önemli olan tesisin 12 ay doldurulması ve güzel fiyatlarla satılmasıdır (Babila, 2000:5; naklen Tanrıverdi ve Kutay, 2002:124). Yukarıdaki düşüncenin özüne katılmakla beraber çalışmada iç ve dış turizm ayrımını mevcut literatür planında sürdürülecektir İç Turizm Aktif İç Turizm Kişilerin kendi ülke sınırları içinde yapmış oldukları seyahat ve konaklamalar (İçöz, Günlü ve Diğerleri, 2007:14) ve bunların karşılanması amacıyla sağlanan hizmetler bütünüdür. Turizm çeşitlerinin belli bir ülkede faaliyeti gerçekleştirenler açısından ele alınması aşağıdaki şekilde özetlenebilir: (Aşağıdaki formülizasyona göre örneğin dış aktif turizm belli bir ülkeye gelen yabancıların gerçekleştirmiş oldukları turistik faaliyetlere verilen isim iken; dış pasif turizm o ülkeden ayrılan vatandaşların vardıkları ülkede gerçekleştirmiş oldukları turistik aktiviteler anlamında kullanılmıştır. Dış Aktif Turizm = Ülkeye Gelen Yabancılar 8

21 Dış Pasif Turizm = Ülkeden Giden Vatandaşlar Dış Turizm = Ülkeye Gelen Yabancılar + Ülkeden Giden Vatandaşlar = Dış Aktif Turizm + Dış Pasif Turizm = Ülkeden Giden Vatandaşlar + Ülkedeki Vatandaşlar = Dış Pasif Turizm + İç Aktif Turizm = Ülkeye Gelen Yabancılar + Ülkedeki Vatandaşlar = Dış Aktif Turizm + İç Aktif Turizm = Ülkedeki Vatandaşlar = İç Aktif Turizm Ulusal Turizm Ülke İçi Turizm İç Turizm Pasif İç Turizm Turizm sınıflandırılmasında dış turizm, dış aktif turizm ve dış pasif turizm şeklinde ikiye ayrılarak incelenmektedir (İçöz, Günlü ve diğ., 2007:14) Pasif turizm tanımlaması dış turizmde gelen ve giden turistlerin ülkeleri açısından ele alınmaktadır. Ancak iç turizmde de dış turizmde yapıldığı gibi aktif ve pasif ayrımı yapılabilir: Ülke içerisindeki bir şehirden/bölgeden bir diğer şehre/bölgeye turistik amaçlarla bir vatandaşın varış yapması, vatandaşın vardığı şehir (halk, turistik tesisler vb.) açısından bir iç aktif turizm faaliyeti iken ayrıldığı şehir açısından bir iç pasif turizm faaliyeti olarak adlandırılmalıdır. Örneğin bir yerli turistin İstanbul un sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası görmek amacıyla Şanlıurfa dan İstanbul a gelmesi durumunda, bu faaliyet Marmara Bölgesi (İstanbul) açısından bir iç aktif turizm faaliyeti iken Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Şanlıurfa) açısından bir iç pasif turizm faaliyetidir. 9

22 1.4. Tanıtma Tanıtma, genel anlamda bilinmeyen veya yanlış bilinene ait özelliklerin asıl haliyle aktarılması, başka bir deyişle bir nesnenin gerçekliğine ayna tutulması faaliyetine verilen addır. Bilinmesi istenen objenin bazen bütün, bazen ise bazı özelliklerinin öne çıkarılmasıyla yapılmaktadır. Gerek özel gerekse kamusal aktörler birçok nedenle diğer aktörlerin ilgisini çekmek ve bir nesne veya eylem ile ilgili başkalarınca edinilmesi istenen bilgileri sağlamak amacıyla çoğu zaman tanıtma ile aktif olarak ilgilenirler. Tanıtma, Kazancı (1997:63) tarafından Halkın aydınlatılması, kararların açıklanması, tanıma-bilgi eksikliğini gidermek için, halka bilgi aktarma çalışması olarak tanımlanırken, Kaya (1992: 171) tarafından Bir ürün, hizmet, kişi, işletme, kuruluş, yöre, bölge, ülkeye ilişkin ticari açıdan anlam taşımayan mesajların kitle iletişim araçları veya diğer iletişim kanalları ile haber değeri taşıyacak biçimde hedef kitlelere veya kamuoyuna iletilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Tanıtma, amaçları bakımından; siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel ve turizm tanıtması şeklinde dört ayrı grupta ele alınabilir (DPT, 2000): Siyasal Tanıtma Ülkelerin uluslararası hedeflerinin ve dış politikadaki amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için yapılan faaliyetlerinin bütününü kapsamakta ve daha çok dış politika konularında yoğunlaşmaktadır. Uluslararası siyasal tanıtma, üniversiteler ile yerli ve yabancı kurum ve kişilerin gönüllü nitelikteki çabaları dışarıda tutulursa, genellikle devletle ilgili bir 10

23 eylemdir. Bunu devlet adına hükümet yürütür. Toplumun uzun ya da kısa süreli çıkarları söz konusudur. Bu bağlamda ekinsel (kültürel) tanıtmayı da siyasal tanıtma içerisinde tutmak gerekecektir. Çünkü bu tür tanıtma uzun süreli bir yatırım gibidir. Başarı ile yapınca, tanıtımı yapan ülkenin karşı ülkedeki görünümü olumlu yönde gelişmekte, saygınlığı artmaktadır (Yavaşgel, 2010). Ülkelerin siyasî tanıtımında, mevcut olumsuz imajların giderilmesi temel amaçtır. Yurt dışındaki çeşitli toplumlarda kamuoyunun oluşmasında çeşitli baskı gruplarının etkisi görülmektedir. Ülkenin tanıtma faaliyetleri bu gruplardan gelen olumsuz telkin ve baskıları etkisiz kılacak yönde açıklayıcı ve ikna edici olmalıdır.. Siyasî tanıtımda hedef kitle sadece diğer ülkelerin siyasî kurumları olmayıp, kamuoyunu da kapsamaktadır. Dolayısıyla hedef kitle çok geniştir ve bir bölümü ön yargıya dayalıdır. Olumsuz imajların kökleşmesi, ülkelerin siyasî, ticarî ve ekonomik çıkarlarını zedelediğinden, giderilmesi yoğun bir çabayı gerektirmektedir (DPT, 2000) Ekonomik Tanıtma Bir ülkenin, diğer ülkelerin ekonomik kurum ve kuruluşlarını kendi üretimi, ticareti, yatırım olanakları, teknolojisi, yabancı sermaye akışı ve bu alanlarda sahip olduğu potansiyeli açısından aydınlatması, bilgilendirmesi, olumlu kamuoyu oluşturması, elverişli ekonomik ortamın sağlanması amacıyla yürüttüğü tanıtma faaliyetlerini içermektedir. Uluslararası karşılıklı bağımlılık esasının geçerli olduğu günümüzde, ekonomik tanıtma uluslararası ekonomik ilişkilerde, daha fazla yarar sağlamayı amaçlamaktadır. Ülke kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesi, toplumsal kalkınmanın sağlanması, refah düzeyinin yükseltilmesi büyük ölçüde ekonomik ilişkilerin sağlıklı kurulmasına bağlıdır. Uzun vadeli bir planlama ve stratejik yaklaşım gerektiren söz konusu ilişkiler sürekli bir tanıtım faaliyeti ile pazarlama etkinliklerinin verimliliğini artırıcı önemli bir alt yapı da oluşturmaktadır (DPT, 2000). 11

24 Sosyo-Kültürel Tanıtma Bir ülkenin toplumsal yapısını, dil, din, hukuk, gelenek, edebiyat, sanat, birikim, felsefe, tarih, arkeoloji ve benzeri alanlardaki özellikleri ile kültürel zenginliklerinin diğer toplumlara tanıtılmasını ve toplumlararası ilişkilerin geliştirilmesi için ortam hazırlanmasını amaçlamaktadır. Günümüzde sosyo-kültürel tanıtmanın en etkili araçlarının görsel, işitsel medya ve yazılı basın olduğu söylenebilir. Bu açıdan ülkelerin sosyal ve kültürel yönleri ile tanıtılması için medya unsurunun yoğun olarak kullanıldığı (devlet kanallarının faaliyet göstermesi, filmlerde ülkenin milli değerlerini yansıtan mesajlar verilmesi vb.) görülmektedir. Sosyo-kültürel tanıtma çerçevesinde ön plana çıkartılan konukseverlik, dostluk, uygarlıkların mirası olmak gibi toplumsal olgular ve kültürel değerler, ülke imajını geliştirici ve dolayısı ile tüm uluslararası faaliyetleri kolaylaştırıcı bir işlev görebilmektedir (DPT, 2000) Turizm Tanıtımı Bir ülkenin doğal, kültürel ve tarihi varlıklarına uluslararası turizm pazarında rekabet gücünü artırarak talep yaratmak veya mevcut talebi geliştirmek amacıyla yürüttüğü faaliyetleri kapsamaktadır. Turizm, bir ekonomik faaliyet olarak değerlendirilmesi açısından ekonomik tanıtma içerisinde düşünülebilir. Ancak, bu ekonomik sektörün dünyada ulaştığı boyutlar dikkate alındığında, özel bir yaklaşımla ele alınması uygun olacaktır. Genel ülke tanıtımı ile uluslararası turizmin ilişkisi ve karşılıklı etkileşimleri bilinmektedir. Pazar ülkelerdeki imajın, turizm talebini olumlu/olumsuz etkileme gücüne karşın, söz konusu ülkede tatil yapan insanların oluşturacağı gerçekçi imajı, ülkesine dönüşünde çevresinde aktararak, imaj oluşumunu etkileyeceği de bilinmektedir (DPT, 2000). 12

25 Yukarıda sayılan tanıtma çeşitlerinden bazıları bazısına doğrudan yada dolaylı şekilde yardımcı da olurlar. Örneğin siyasi arenada güçlü bir ülke, ekonomik, sosyo-kültürel ve asıl konumuz olan turizm tanıtımında büyük bir artı puana kavuşmuştur. Yine ekonomik tanıtımın turizm yatırımlarına doğrudan katkı sağlaması, kültürel tanıtımın kültür turlarını arttırması gibi ekonomideki çarpan etkisine benzer bir etki söz konusudur. 13

26 II. BÖLÜM İÇ TURİZM 2. İÇ TURİZM 2.1. İç Turizmin Tanımı Yerel turizm olarak da adlandırılan iç turizm, insanların kendi ülke sınırları içerisinde gerçekleştirdikleri seyahatlerden doğan faaliyet ve hizmetlerin bir bütünüdür. Faaliyeti gerçekleştirenler yerli turist olarak adlandırılmaktadır. İç ve dış turizm ayrımı ülkeye döviz getirici etkileri açısından yapılmakta olup birinci bölümde de bahsedildiği gibi asli yapılarında hiçbir farklılık bulunmamaktadır. İç turizmin, dış turizm alt yapısının oluşturulmasında öncülük etmesinin tercih edilen bir durum olmasının dışında her ikisinin birbirini tamamladığı söylenebilir. Ülkenin turistik gelişmişlik ve vatandaşlarına sunduğu hizmet kalitesinin artması öncelikle iç turizmin niteliksel gelişimini gerçekleştirecek ve böylece dış turizmde kalıcı başarılara imza atılması sağlanmış olacaktır. Bir ülkede dış turizmin gelişmesi iç turizmin gelişmesine bağlıdır (Özdemir, 1999). İç turizm yalnızca dış turizmin gelişimini sağlamakla kalmaz, her ülkede, ulusal gelirin yeniden bölüşülmesini sağlayarak ulusal ekonominin daha dengeli hale gelmesine katkıda da bulunur. İç turizm, kamu bilincini yükseltir ve ülkenin genel ekonomisi için elverişli olan etkinliklerin gelişmesini sağlar. Bir ülkenin turizm gelişme sürecinde sadece dış turizme bağlı kalmaması, birçok ekonomist tarafından önerilmektedir. Her ekonomik faaliyette olduğu gibi turizmde de kendi iç dinamiğine dayanmayan bir gelişmenin sağlıklı olmayacağı bilinmelidir (TÜRSAB, 1996:10). İç turizm ülke içi turizm ile karıştırılmamalıdır. Çünkü ülke içi turizm, iç turizm yanında ülkeye dışarıdan yapılan ziyaretleri de kapsayan daha geniş bir 14

27 kavramdır. Ülke içi turizm bir ülke içindeki konaklama kolaylıklarının ve çekiciliklerin oluşturduğu turizm pazarı olarak da tanımlanabilir. Yine iç turizm, ulusal turizmden de farklı bir kavramdır. Ulusal turizm tanımına iç turizm faaliyetlerinin yanısıra o ülkeden dışarıya yapılan turizm faaliyetleri de dâhildir ve ülke halkının seyahat acenteleri ve havayolları için oluşturduğu pazar anlamına gelir (Özgüç, 2007:14) Dış turizm, ülkeye döviz getirmesi nedeniyle ödemeler dengesindeki açığın zayıflamasına, ulusal paranın konsolidasyonuna katkı sağlarken; ülke insanının kendi ülkesinde gerçekleştirdiği seyahat ve konaklamalar ile bunların gerçekleştirilmesinde sunulan hizmetler bütünü olan iç turizm, ülke vatandaşlarının ürettikleri artı değerin yine ülke içerisinde dolaşıma girmesini sağlayarak ülkede gelir dağılımının daha dengeli hale gelmesine yardımcı olur (Gruescu, 2002). Bu iki husus birlikte düşünüldüğünde iki turizm çeşidinin ülke ekonomisine birlikte katkıda bulunmasının söz konusu ülkenin toplumsal refahına gerek kısa gerekse uzun dönemde büyük bir fayda sağlaması beklenmektedir İç Turizmin Tanıtılması ve Desteklenmesi İçin Nedenler Kontrol Edilemeyen Kriz Etkenleri Kontrol edilemeyen kriz etkenleri genellikle ülke dışında şekillenmektedir. Bunlar arasında doğal çevreye ilişkin etkenlerin ülke içinde de dönemsel olarak krizlere yol açabildikleri görülmektedir (Ongun, 2004). Normal hayat sürecini kesintiye uğratmasının derecesine göre önemliliği sıralanabilecek olan krizler sadece doğal afetlerden kaynaklanabileceği gibi insanın doğayı veya diğer insanları olumsuz etkilemesi sonucu da meydana gelebilmektedir. Bunlara örnek vermek gerekirse doğal afetler, küresel siyasal gelişmeler, uluslararası terörizm, küresel ısınma ve toplumsal huzursuzluklar örnek olarak sayılabilir. 15

28 Doğal Afetlerde İç Turizm Doğal afetlerin bir kısmı tamamen insanların denetimi dışında gelişmekte ve çoğunlukla aniden ortaya çıkmaktadırlar. Deprem, yanardağ faaliyeti, hortum, tayfun, aşırı yağışlar, aşırı sıcak ve soğuklar, fırtına, sel, suların çekilmesi ve kuraklıklar gibi doğal afetler genellikle insanların denetimleri dışında ortaya çıkmaktadırlar. Yangınlar (orman, kentsel, vb.), küresel çapta yaygın hastalıklar (AIDS, verem, deli dana, kuş gribi, domuz gribi, Kırım Kongo kanamalı ateşi vb.), asit yağmurları, çölleşme, sera etkisi, ozon tabakasındaki deliğin genişlemesi, doğal kaynakların sonlanması gibi bazı doğal afetler ise çoğunlukla insan unsuruyla birlikte ele alınmaktadır (Ongun, 2004). Uluslararası haber ağlarının geliştiği günümüzde bir ülkede meydana gelen doğal afet diğer ülkelerce çok çabuk şekilde duyulmaktadır. Gerek ulusal gerekse uluslararası yardımlar ile yaşanan afetin yaraları belli bir süre sonra sarılmıştır. Ancak kara haber in duyurulmasında haber ağlarında işleyen hızlı mekanizma, iyi haberin iletiminde çok hızlı değildir. Bu yüzden bir felaketin üstesinden gelmiş ülkenin artık güvenli bir ülke olduğunun uluslararası camiada bilinirlik kazanması belli bir zaman almaktadır. Ancak bu gerçek, ülke vatandaşları tarafından medya araçları aracılığıyla daha kısa bir sürede öğrenilmektedir. İşte bu yüzdendir ki iç turizm doğal afetler gibi durumlarda dış turizm ile karşılaştırıldığında çok fazla oranda olumsuz etkiye maruz kalmamaktadır. Örneğin, Türkiye dış turizmi üzerinde 17 Ağustos 1999 depremi büyük çaplı etki göstermiştir yılında turizm gelirimiz önceki yıla göre %40 azalış göstermiştir (Kotil, Konur ve Özgür, 2007). İtalya da bazen faaliyete geçen Etna Yanardağı benzeri bir yanardağı sorunu Türkiye de görülmemektedir. Genellikle okyanusa kıyısı olan ülkelerde görülen tayfun, hortum gibi felaketler Türkiye turizmi açısından tehlike oluşturmamaktadır. Ancak sel, yangın, kuraklık gibi felaketler ciddi önlemler gerektirecek düzeyde turizm üzerinde etkili olmaya başlamışlardır. Salgın hastalık, aşırı sıcak ve soğuklar, 16

29 doğal kaynakların tükenmesi gibi sorunlar Türkiye turizmi için yaşamsal sorunlar doğurmayacak düzeydedirler. Türkiye nin önemli bir bölümünün deprem kuşağında bulunması, orman yangınları, bitki örtüsünün azalması, erozyon, eksik altyapıdan kaynaklanan su baskınları doğal afetler turizm ilişkisi bağlamında öncelikle değerlendirilmelidir (Ongun, 2004) Küresel Isınma ve İç Turizm İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma denmektedir. Mevsimsel normallerin üstünde sıcaklık artışları son yıllarda can almaya başlayarak gündeme taşınmıştır. Sağlığın yaşamsal öncelikler içerisindeki değişmez önceliği düşünüldüğünde bir çok kararın sağlık ekseninde verileceği açıktır. Kuşkusuz turizm tercihinde de sağlık penceresinden bakılmaktadır. İnsanlar daha sağlıklı olabilmek için sağlık turizmi olarak adlandırılan faaliyetlerde bulunurken sağlığını riske sokabilecek yerlerden de kaçınmaktadır. Çoğunluğu müreffeh Avrupa ülkelerinden gelen çok sayıda turist, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Akdeniz ülkelerini deniz, kum, güneş üçlüsü nedeniyle ziyaret etmektedir. İklim değişlikliğine bağlı olarak şu anda Akdeniz çanağında popüler destinasyonlar çok daha sıcak hale gelebileceğinden dolayı şu anda Akdeniz'e turist gönderen Avrupa ülkeleri özellikle yaz aylarında kendi ülkelerinde daha uygun iklim şartlarında tatil yapabilir hale geleceklerdir (Tosun, 2007). Bu konuda yapılan araştırmalar, ülkede bulunan iklim şartlarının tatile uygun olmamasının dış turizmi arttırdığını buna benzer olarak ülkede hava koşullarının tatil yapmaya uygunluğunun artmasının ülkede genellikle iç turizm faaliyetlerinde artışa yol açtığını göstermektedir. 17

30 Küresel ısınmanın ileri boyutlara taşınması sonucu iklim koşulları tatile daha uygun hale gelen ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinde tatile çıkmayı tercih etmeleri Tablo 2.1. de görülebileceği gibi Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının yaklaşık yüzde beşini turizm gelirleri oluşturan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Akdeniz ülkeleri açısından ciddi bir problem arz edebilir (Tosun, 2007). Tablo 2.1: Ülkelerin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasında Turizm Gelirlerinin Yüzdelik Payı Ülkeler Ortalama Yunanistan 3,9 4,5 4,6 3,9 3,6 6,3 6,4 7,5 5 Portekiz 5 5,8 4,8 4,5 4,4 4, ,2 İspanya 5 4,8 4,1 4,4 4,5 5,1 6,5 7,2 5,2 Türkiye 1,1 3,3 2,3 3,5 2,9 3,8 5,5 4,2 3,3 Kaynak: OECD ( ), Kültür ve Turizm Bakanlığı ( ). Euro Mediterranean Centre for Climate Change (CMCC) ve FondazioneEni Enrico Mattei (FEEM) araştırma enstitülerince yapılan bir araştırmada küresel ısınmanın yakın gelecekte iç ve dış turizme etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda ülkelerin arası sıcaklık değişimleri göz önünde bulundurularak 2100 yılına doğru bir projeksiyon tutulmuştur. Şekil 2.1 de görülebileceği gibi dünyada uluslararası turizm faaliyeti iklim değişikliğinden dolayı düşüyor, iklim değişikliği olmadığı durumda 2025 yılı itibariyle azami %10 oranında düşüyor. Toplam uluslararası turizm azalıyor çünkü daha fazla turist kendi ülkesinde tatile çıkıyor. Özellikle uluslararası turizmin büyük bir bölümünü oluşturan Alman ve İngiliz turistler itibariyle bir ülkeye uluslararası turist gelişi baz yıla göre -%60 ile + %220 arasında değişim gösteriyor. İklim değişiklikleri göreceli olarak serin ülkelerin çekiciliğini arttırırken sıcak olanların cazibesini kaybetmesine neden oluyor. 18

31 Şekil 2.1: Küresel ısınmanın maksimum yükselme ihtimali, dünya ortalaması, maksimum azalma ihtimali Kaynak: CMCC/FEEM Şekil 2.2: İklim değişikliğinin yerli turist sayısına etkisi, üst paneldeki şekil iklim değişikliği olmadığı durumda (üst panel), dünya ortalaması (orta panel) maksimum artış ve maksimum azalışı yansıtmaktadır. Kaynak: CMCC/FEEM Dış Talebe Bağımlı Kalınmaması Türkiye ye gelen yabancı turistlerin önemli bir kısmı (yaklaşık %53 ü) 4 ülkeden (İngiltere, BDT, Almanya ve ABD) gelmektedir. Küreselleşmenin çeşitli nedenlerle yarattığı ve oldukça hızlı gelişen belirsizlik ortamında, gelecek yıllarda turist dağılımı daha çok sayıda ülkeye dağıtılmaya çalışılmalıdır, aksi takdirde Türk turizm sektörünün olası kriz durumlarında kırılganlığı artacaktır (Elgin ve Nuhoğlu 19

32 2007). Bunun yanında turizm hizmetlerine olan talebin daha çok sayıda yabancı ülkeye dağıtılmasının ile birlikte Türkiye de yurtiçi turizmin güçlendirilmesine çalışılması sürdürülebilir turizmin sağlanması açısından daha faydalı sonuçlar getirecektir. Ülkemizde kişi başı ortalama gelirin ve eğitim seviyesinin sürekli artış göstermesi, ülkemizin dış turizmde yaşayabileceği muhtemel problemlerin önlenmesinde iç turizmin kullanılabilecek alternatif bir turizm şekli olabileceğini göstermektedir. Ancak aile yapısı dikkate alındığında kıyı bölgelerindeki insanların, iklimin daha ılıman olduğu iç bölgelere dost-akraba ziyaretleri vasıtasıyla gerek haftasonu tatillerinde gerekse yaz tatillerinde iç turizm yoluyla turizmi canlandırmaları beklenebilir. (Tosun 2007) Ancak bu husus iç turizmin dış turizmi tam ikame edebileceğini göstermemekle birlikte iç turizmin ihtiyaç duyduğumuzda desteklenmesi gerektiğini de göstermemektedir. Turizm politikasında iç turizme gereken değer sürekli verilmeli ancak dış ve iç turizm dengeli şekilde yürütülmeye çalışılmalıdır İç Turizmin, Finansal Krizlerde Kendini Koruyabilmesi Turizm, 2008 ve 2009 yıllarındaki finansal ve ekonomik krizlerden değişik olarak etkilenmiştir yılının ikinci yarısında turizm hareketleri yavaşlamaya başladı. (OECD ülkelerinden gelen turist sayısı, 2008 yılının üçüncü çeyreğinde 2007 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %1,8 oranında azalırken; 2007 yılının dördüncü çeyreğine göre 2008 yılı dördüncü çeyreğinde %4,3 oranında azalmıştır. Bu azalış 2009 yılının başında daha da derinleşmiştir. Gelen turist sayısı 2009 yılının ilk çeyreğinde % 12,5 oranında düşerken ve ikinci çeyreğinde % 6,5 oranında düşüş göstermiştir. Yaşanan bu düşüşlerde iç turizm dış turizmden daha az etkilenmiştir. 20

33 İç Turizmin Durağan Talep Yapısı Bir ülkenin güvenlikli olması turistlerin o ülkede tatil yapmaya karar vermelerinde rol oynayan en önemli faktörlerden biridir. Aklı başında hiç kimse iyi zaman geçirme amacıyla güvenliksiz bir ortamda bulunmak istemez. Turizm bölgelerinde gerçeklestirilen terörist faaliyetlerin amaçları şöyle sıralanabilir (Tataroğlu ve Subaşı, 2009:86-87): Türkiye ye gelecek olan yabancıların endişe ve korkuya kapılmasını sağlamak ve ülkemize gelmelerini önlemek, Türkiye nin elde edeceği turizm gelirlerine mani olmak ve Türkiye yi ekonomik zarara uğratmak, Propagandalarını yaparak dünya kamuoyuna seslerini duyurmak ve siyasi açıdan Türkiye yi zor durumda bırakmak, Terör örgütlerine siyasi ve mali destek sağlamak, Örgütlerine eleman kazandırmak, Morali bozuk olan örgüt elemanlarına moral kazandırmak, Kırsal kesimde eylem yapacak olan örgüt elemanlarına lojistik destek sağlamak, Turizm bölgelerinde yatırım yapacak olan yerli ve yabancı sermaye sahiplerinin yatırım yapmalarına engel olmak. 21

34 Terör örgütleri, saldırgan eylemleri ile hedefte olan ülkenin turizm sektörünü ara hedef belirleyerek nihai planda ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye çalışmaktadır. Turistik bölgelerde çıkarttıkları orman yangınları, turistlere yönelik yaptıkları saldırılar vb. eylemler ile hem kendilerini gündeme getirerek bir nevi reklam yapmaya çalışan hem de ülke ekonomisine zarar vermek için uğraşan bu yapılanmalar, yurt dışı ve yurt içi basın marifetiyle (Alkan, 2003) ülkenin dış turizmine zarar verebilmektedir. Ancak çoğu olayda olduğu gibi mevcut durum medyada yer aldığı kadar vahim değildir. Haber ajanslarının olayları abartılı aktarış tarzı bilerek veya bilmeyerek bu tür sansasyonel eylemlerin dış turizme özellikle kısa dönemde olumsuz etkilerde bulunmasına neden olabilmektedir. Ülkenin güvenlik güçlerinin çalışmalarından haberdar olan ve olanlar hakkında neden-sonuç ilişkisini daha kolay kurabilen eğitimli ülke vatandaşları için hayatın kaldığı yerden devam etmesine çalışmak en uygun yol olarak benimsenmektedir. Ülke topraklarında yine eskiden yapılageldiği gibi iş seyahatleri, arkadaş ve akraba ziyaretleri vb. gerçekleştirilmeye devam edilir. Bunun için yerel turizm sansasyonel olaylardan daha az etkilenen ve uluslararası turizme kıyasla daha durağan bir talep yapısına sahiptir diyebiliriz. (Bkz. Şekil 2.3 ve Şekil 2.4) 22

35 Şekil 2.3: Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerine Geliş Sayısı, KTB 2008 Şekil 2.4 : Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Geceleme Sayısı, KTB, 2008 Terör ün yanısıra küresel siyasal gelişmeler vb. nedenlerle yaşanan krizler de dış turizmi büyük ölçüde olumsuz etkilerken bunların iç turizm üzerinde doğrudan olumsuz etkisi pek fazla hissedilmez (Ongun, 2004:84). 23

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Türkiye Ekonomisi Ülkemiz 2011 yılında yapmış olduğu büyüme trendiyle, dünya

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ..

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER. ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. GİRİŞ.. Birinci Bölüm TURİZME GİRİŞ 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

1.Turizm Coğrafyası ve Planlama. 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri. 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri

1.Turizm Coğrafyası ve Planlama. 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri. 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri 1.Turizm Coğrafyası ve Planlama 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri 4.Uluslararası Turizm Ulaştırması ve Turist Akışı 5.Dünya Turizm Bölgeleri 6.Türkiye nin

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA

TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ 34.305.904 (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ 5.470.481 (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA 828 $ 2014 GSYH 867.325 (Milyar $) 2014 TURİZM GELİRLERİNİN

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar TURİZMDE ARZ Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Bir yerin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Çekicilikler (Attractions) Erişim (Accessibility)

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Turizm Sektörü Bilgi Notu Türkiye (bin) Turizm Sektörü Türkiye 2012 yılı turizm geliri 29.351 milyon $ (revize edilmiş), kişi başına ortalama harcama

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR ÖZET İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR 17.04.014 Ekim Kasım Aralık Ayları. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunken bazı yerlerinde seyrektir. Bu durumu etkileyen iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarını yakınlık, bitki örtüsü, sanayi, tarım,

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

DIŞ TİCARET AÇIĞI VE TURİZM

DIŞ TİCARET AÇIĞI VE TURİZM DIŞ TİCARET AÇIĞI VE TURİZM Nesrin Yardımcı SARIÇAY Dış ticaret açığı ve turizm kavramları günlük literatürde en fazla duyduğumuz kavramlardan ikisi. Uzun yıllardan bu yana dış ticarette iki yakamız bir

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

Turizm Talebi. Turistler niçin seyahat ederler?

Turizm Talebi. Turistler niçin seyahat ederler? Turizm talebi TALEP Normal olarak ekonomide insan ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan mal ve hizmetlerin üretiminde girişimcilik faaliyetlerini uyaran ihtiyacın yönlendirilmesidir (İçöz, 2005).

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 12-17 Ocak tarihleri arasında Hollanda nın Utrecht kentinde gerçekleştirilen Vakantiebeurs

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü www.sde.org.tr ANALİZ 2014/2 2013 YILI ALTIN ANALİZİ Dr. M. Levent YILMAZ Ekonomistlerin çoğu zaman yanıldığı ve nedenini tahmin etmekte zorlandığı bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TURİZM KAVRAMLARI 1. GENEL TURİZM KAVRAMLARI...5

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -10 AMAÇ EĞLENCE HİZMETLERİ Bu faaliyet ile eğlence

Detaylı

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ENDÜSTRİ

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ENDÜSTRİ KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ENDÜSTRİ Gamze ALEMDAR Türk - Çin Dostluk Vakfı Genel Müdürü Kültürel İşbirliğinde Yeni Bir Uygulama Kültür, bize miras bırakılan, sahip olduğumuz, gelecek nesillere bırakabileceğimiz

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 13-16.11.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

Turizmin boyutları. Turizm

Turizmin boyutları. Turizm TURİZM COĞRAFYASI Turizmin boyutları Turizm Ekonomik Sosyal TURİZM SİSTEMİ Turistlerin çıkışı Turist gönderen bölgeler Transit bölge Turistlerin geri dönüşü Turist kabul eden bölgeler Uzun yıllardır gösterdiği

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizine Genel Bir Bakış

Yunanistan Ekonomik Krizine Genel Bir Bakış Yunanistan Ekonomik Krizine Genel Bir Bakış Dr. Aytekin Keleş Son yirmi yılda dünya hızla global bir ekonomik yapı haline dönüşmektedir. Her bir ülkenin ekonomisi ve ekonomik değişimleri birçok ülkeyi

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1. Ekonominin Tanımı... 2 1.2. Kıtlık Kavramı ve Alternatif Maliyet... 3 1.3. İhtiyaç Kavramı... 4 1.4. Mal ve Hizmet... 5 1.5. Fayda...

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye 15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye geçmiş olacağız. Turizmde Üçüncü Evre İmkan, Strateji

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu HAZIRLAYAN 18.11.2013 RAPOR Doç. Dr. Nazan Susam Doç. Dr. Murat Şeker Araş. Gör. Erkan Kılıçer Türkiye Ekonomisi Bütçe Büyüklükleri

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı