Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler*"

Transkript

1 PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* Zeki GündG ndüz,ymm, Ortak, Vergi Hizmetleri Canan Aladağ,, Müdür, M Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC

2 Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & öneriler, belirsizlikler Yeni düzenlemelere kimler tabi? Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Usul ve esaslar Emsal fiyat tespit yöntemleri Grup şirket masraf paylaşımları Fonksiyon, risk ve varlık analizi Ekonomik analiz: Karşılaştırma Ön fiyat anlaşmaları Belgeleme Düzeltme

3 Uyarılar & Öneriler Öncelikle transfer fiyatlaması ile ilgili bir stratejiniz olmalı İlişkili işlemler ve işletmeler hakkında bilgi toplanmalı Özel uzmanlık ve kapsamlı çalışma gerektirdiğinden ticari muhasebe ve finans bölümlerinden ortak proje temsilcileri görevlendirilmeli Yurtdışı ana merkezinizi ortak çalışmaya davet edilmeli Kısa vadede yöntem tespiti yapılmalı Kısa ve orta vadede belgeleme yapılmalı 2007 de yapılacak açıklamalar doğrultusunda emsal tespiti yapılmalı: Mümkün olan tüm kaynaklar kullanılmalı Slide 3

4 Belirsizlikler Mali idarede denetim, tespit çalışmaları nasıl yürütülecek? (Uluslararası uyuşmazlık çözümü) Cezai müeyyideler Belgeleme zaman ve detayı, beyan zorunluluğu Veri tabanı konusundaki eksiklikler (AMADEUS örneği) Diğer mevzuat ile entegrasyon (Gümrük, KDV ve VUK) Ön fiyat anlaşması başvuru süreci Düzeltme işlemleri (kar payının brüt sayılması) Slide 4

5 Yeni düzenlemelere kimler tabi? Serbest Serbest Bölgede, Bölgede, Serbest Serbest bölgeden bölgeden mal mal alan alan şirketler şirketler Halka Halka açık açık şirketler şirketler İlişkili İlişkili şirketten şirketten mal/hizmet mal/hizmet alan alan ithal ithal eden eden şirketler şirketler İlişkili İlişkili şirkete şirkete royalty royalty ödeyenler ödeyenler Transfer fiyatlaması İlişkili İlişkili şirkete şirkete teknik teknik hizmet hizmet ödeyenler ödeyenler Holding Holding şirketler şirketler Kurum Kurum ortakları, ortakları, gerçek gerçek kişiler kişiler İlişkili İlişkili şirkette şirkette mal/hizmet mal/hizmet ihraç ihraç eden eden şirketler şirketler Zararlı Zararlıvergi rekabeti rekabeti yapan yapan bölgeler bölgeler Slide 5

6 Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Usul ve esaslar Kurumlar, ilişkili kişiler ile emsallere uygunluk ilkelerine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Slide 6

7 Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Usul ve esaslar Mal/Hizmet Alım Satım İmalat ve İnşaat İşlemleri Kiralama veya Kiraya Verme İşlemleri Ödünç Para Alınması ve Verilmesi İkramiye ve Ücret Ödemeleri Benzeri Ödemeler Slide 7

8 Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Usul ve esaslar Fiyat tespit yöntemleri Kurumlar, emsallere uygun fiyat veya bedeli kullanılması uygun görülen yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit edeceklerdir - Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi - Maliyet artı yöntemi - Yeniden satış fiyatı yöntemi - Diğer yöntemler Emsallere uygun fiyatın tespitinde geleneksel yöntemler kullanılamıyor ise Kar bölüşüm yöntemi (profit split) İşlemsel net kar marjı yöntemi (TNMM) Slide 8

9 Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Uygulamalar Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi F1 İlişkili Şirket Grup dışı piyasa fiyatına ya da grup içi ilişkisiz satışa uygulanan fiyata bakılır Fiyat oluşumunda farklılık varsa etki giderilir F2 Bağımsız Şirket Bu şekilde oluşmuş fiyat varsa bu yöntem en iyi yöntemdir Slide 9

10 Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Uygulamalar Maliyet Artı Yöntemi Rayiç fiyat Transfer fiyatı Maliyet artı kar marjı Kar Maliyet Maliyet Tedarikçi Dağıtıcı Slide 10

11 Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Uygulamalar Yeniden satış fiyatı Rayiç fiyat Transfer fiyatı Yeniden satış marjı Maliyetler Maliyetler Tedarikçi Dağıtıcı Slide 11

12 Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Uygulamalar İşleme uygun yöntemler İşlem Grup içi mal satışları Yeniden satış işlemleri / Pazarlama ve satış Kullanılabilecek yöntem Karşılaştırılabilir Fiyat Yeniden Satış Fiyatı Üretim ve satış Grup içi hizmet satışları Masraf Paylaşımları Royalty Grup içi borçlanma Maliyet artı Maliyet Artı Maliyet Artı / Dağıtım Anahtarı Karşılaştırılabilir Fiyat (İç, dış emsal) Karşılaştırılabilir Fiyat (İç, dış emsal) Slide 12

13 Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Uygulamalar Grup şirket masraf paylaşımları A) Doğrudan masraflar: Masraf yansıtmaları B) Dolaylı Masraflar: Dağıtım anahtarları Dolaylı masraflar eğer grup firmaları için doğrudan belirlenemiyor ise belirli oranlarda dağıtım yapılabilir Maliyet üzerine makul brüt kar marjı C) Hissedarlık giderleri -Shareholder costs: Masraf paylaşımına baz olacak maliyeti bulurken ana merkezin kendi giderleri yansıtılmamalıdır Slide 13

14 Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Uygulamalar Fonksiyon, risk ve varlık analizi Fonksiyonlar Riskler Varlıklar Şirketin gerçekleştirdiği fonksiyonların incelenmesi - üretim, pazarlama, ürün dizaynı, montaj, ArGe, servisler, alım, dağıtım, taşıma, depolama, reklam, genel yönetim Yüklenilen risklerin tespit edilmesi - Piyasa riski, alacak toplama riski, kullanılan para birimi riski, döviz kuru riski, bozuk ürün ve garanti riski, stok riski, ülkedeki kanun ve düzenlemeler ile ilgili riskler. Kullanılan ve sahip olunan varlıkların dikkate alınması - Bina ve makine, gayri maddi hak, stoklar. Slide 14

15 Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Uygulamalar Ekonomik analiz: Karşılaştırma İç emsaller Şirketin veya grubun içinde bağımsız kişiler ile yapılan benzer işlemlere bakılır. EMSALLER Dış emsaller İÇ EMSAL DIŞ EMSAL Halka açık olan fiyat bilgileri (Borsa ve benzeri piyasası olan mallar ile ilgili olarak yayınlanan bilgiler). Ticari veri tabanları* Rakip firmaların kamuya açık yayınlamış olduğu bilgiler (Halka açık şirketler) Sektörel yayınlar, dergiler İnternet siteleri Grup içi Şirket içi Databaseler Piyasa/rakipler Slide 15

16 Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Usul ve esaslar Ön fiyat anlaşmaları Ön fiyat anlaşması yapmak suretiyle yöntem ve varılacak sonuç konusunda onay alınması imkanı Buna göre: İlişkili işlemler ile ilgili fiyatlar ve bedeller tespit edilirken Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenir. Bu anlaşma 3 yıl için geçerlidir Varsayımlar ve tespit edilen şartlar değişir ise anlaşma değişir Mali idarenin iş yükü, ne kadar sürede imzalanabilir? (Yurtdışında ortalama 1 sene) Hangi işlemler için? Varsayımlar Denetimi Slide 16

17 Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Usul ve esaslar Belgeleme Yeni kanun ile belgeleme zorunluluğu geldi Uygulanabilecek fiyat tespit yöntemleri ile tespit edilen fiyatlara ilişkin hesaplamalara ait - kayıt, - cetvel ve - belgelerin ispat edici kağıtlar olarak saklanması zorunludur. İspat yükümlülüğü öncelikle mükellefte Belgelemenin kapsamı henüz belirsiz Dünya genelindeki vergi otoriteleri aslında ortalamada aynı tip transfer fiyatlandırması dokümantasyonu istemektedir. Slide 17

18 Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Usul ve esaslar Düzeltme Örtülü olarak dağıtılan kazanç bu kazancı dağıtan şirkette gider olarak dikkate alınamaz. Şirketler dönem sonlarında eğer örtülü kazanç dağıtımının mevcudiyetini tespit ederler ise vergi beyannamesine esas olan matrahları üzerinden bir düzeltme yapabilirler (Dönem sonlarında bu tespit nasıl olacak?) Örtülü kazancı dağıtan kurum nezdinde daha sonradan bir tespit yapıldığında Vergi/ Ceza/ Gecikme faizi hesaplanarak alınır. Slide 18

19 Yeni transfer fiyatlaması rejimi: Usul ve esaslar Kar payı sayılması Örtülü kazancı dağıtan kurum tarafından hesap döneminin son günü dağıtılmış kar sayılır Bu şekilde dağıtılmış sayılan kar payından brüte tamamlanarak ortağın niteliğine göre vergi kesintisi yapılacaktır Slide 19

20 Sorular? All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of LLP (US). PwC

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi TRANSFER FİYATLAMASI Av. Zeki Gündüz,YMM PwC Transfer fiyatlaması gündemi Yeni kanun değerlendirme 1.1.2007 öncesi mevcut durum ile karşılaştırma Yöntemler

Detaylı

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri M. Canan Aladağ 27 Haziran 2006, Swissotel-İstanbul PwC İçerik OECD transfer fiyatlaması yöntemleri/terminoloji

Detaylı

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Fonksiyon ve risk analizi Dokümantasyon Karşılaştırma/emsal bedel bulma

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Fonksiyon ve risk analizi Dokümantasyon Karşılaştırma/emsal bedel bulma Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Fonksiyon ve risk analizi Dokümantasyon Karşılaştırma/emsal bedel bulma M. Canan Aladağ 27 Haziran 2006, Swissotel-İstanbul PwC

Detaylı

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Yargı kararları Uyuşmazlık yönetimi Masraf paylaşımı

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Yargı kararları Uyuşmazlık yönetimi Masraf paylaşımı Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Yargı kararları Uyuşmazlık yönetimi Masraf paylaşımı Av. Zeki Gündüz,YMM 27 Haziran 2006, Swissotel-İstanbul PwC İçerik Uluslararası

Detaylı

ransfer Fiyatlandırması.

ransfer Fiyatlandırması. ransfer Fiyatlandırması. Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi G. Hülya Yılmaz - Ortak (YMM) Gressi Benveniste Kıdemli Müdür (SMMM) 19 Aralık 2006 Ritz Carlton Hotel - Istanbul Yeni

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/ 74 İstanbul,19 Kasım 2007 KONU : Transfer Fiyatlandırması

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER 2010 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr Bu rehber,

Detaylı

Sigorta Şirketleri için 2006 Yılı Mevzuat Değişiklikleri*

Sigorta Şirketleri için 2006 Yılı Mevzuat Değişiklikleri* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Sigorta Şirketleri için 2006 Yılı Mevzuat Değişiklikleri* Talar Gül, G Ortak, Denetim Hizmetleri Bilgütay Yaşar, ar, Ortak, Vergi Hizmetleri Okan Gün, G Kıdemli

Detaylı

ORTAKLAR CARİ HESABI - KASA BAKİYESİNİN İRDELENMESİ VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI DAĞITIMI İLİŞKİSİ

ORTAKLAR CARİ HESABI - KASA BAKİYESİNİN İRDELENMESİ VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI DAĞITIMI İLİŞKİSİ ORTAKLAR CARİ HESABI - KASA BAKİYESİNİN İRDELENMESİ VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI İLİŞKİSİ 11 ORTAKLAR CARİ HESABI - KASA BAKİYESİNİN İRDELENMESİ VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼

OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼ Vergi OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼ qωêâáóé=róöìä~ã~ë¼ aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk åë ò 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesi ile, giderek daha fazla globalleşen

Detaylı

ŞİRKETLER AÇISINDAN UYGULAMA, GEÇİŞDÖNEMİSORUNLARI

ŞİRKETLER AÇISINDAN UYGULAMA, GEÇİŞDÖNEMİSORUNLARI Transfer fiyatlamasında yeni dönem başlıyor. Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı? ŞİRKETLER AÇISINDAN UYGULAMA, GEÇİŞDÖNEMİSORUNLARI Dr. Mehmet AKTAŞ 30 KASIM 2006 1 OUTLINE I. YENİYASAYA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

Detaylı

TRANSFER FĠYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

TRANSFER FĠYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI TRANSFER FĠYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI NEXIA TÜRKİYE denetim danışmanlık vergi www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE MERKEZ OFİS Büyükdere Cad. No: 23 Kat: 5 34381 Şişli / İSTANBUL Tel.:

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

Transfer fiyatlandırmasına konu olacak işlemler, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleridir.

Transfer fiyatlandırmasına konu olacak işlemler, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleridir. TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORMUN DOLDURULMASI VE YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRILMASI RAPORU HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 1-İlişkili kişiler arasındaki

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. maddesinde düzenlenen ve 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlükte

Detaylı

GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN TRANSFER FĐYATLANDIRMASI CENK ULU, ORTAK. PwC

GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN TRANSFER FĐYATLANDIRMASI CENK ULU, ORTAK. PwC GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN TRANSFER FĐYATLANDIRMASI CENK ULU, ORTAK PwC Arm s Length Principle - Emsal Bedel OYUNCULAR: 1- Şirketler----------------Kar Maksimizasyonu 2- Vergi Đdareleri--------Gelir

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu Serdar Sumay Kıdemli Müdür Levent Atakan Kıdemli Müdür 13 Ocak 2011 Transfer Fiyatlandırması İhtiyacı Araştırma ve Geliştirme T E D A R İ K Ç İ Plan Alım Üretim

Detaylı

Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri

Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri Zeki Gündüz Ortak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri PwC Transfer Fiyatlamasında Gelişmeler 1.Rapor

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TASLAĞI

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TASLAĞI TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TASLAĞI B.K.K. No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Resmi Gazete No Kapsam TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Semineri

Transfer Fiyatlandırması Semineri Transfer Fiyatlandırması Semineri Transfer Fiyatlandırması Semineri Niyazi Çömez İstanbul, 8 Mayıs 2009 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Raporu Hazırlama Zorunluluğu Güler Hülya Yılmaz İstanbul,

Detaylı

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?)

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Değerli Dünya okurları bugün sizlerle oldukça yeni verilmiş bir muktezayı paylaşacağım. Son yıllarda vergi incelemelerinde eleştirilen bir konuda Mali

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Tarih : 14/11/2011 Sayı : B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-611 Konu : Mesleki sorumluluk sigortası

Detaylı

www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu

www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin

Detaylı

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- İstanbul, 06.04.2015 KONU: 2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin Olarak Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Açıklamalar I- GİRİŞ: Kurumlar vergisi beyannamesinin gönderilmesinde

Detaylı

ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS

ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS Serdar PEHLİVAN 13 * Öz Transfer fiyatlandırması dünyasında gayri maddi haklar için yapılan royalti

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı