2010 YILINDA BİTEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 YILINDA BİTEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ"

Transkript

1 Sıra Bölüm Proje No Proje Adı Unvanı Proje Başlangıç Bitiş No Yöneticisi Tarihi Tarihi 1 Tıp Brusellozun Hızlı Tanısında Prob Hibridizasyon Yönteminin Önemi. Hörü GAZİ Ege Bölgesi'nden İzole Edilen Rifampisine Dirençli Mycobacterium Tuberculosis kökenlerinin Moleküler Epidemiyolojisi; Spoligotiplendirme 2 Tıp ve IS6110RFLP Sonuçlarının Karşılaştırılması. Prof.Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Fen Bazı Digitalis L.Türlerinin Mikroçoğaltımı. Yrd. Burcu ÇETİN Alzheimer ve Vasküler Demanslı Hastalarda Chlamdophila Pneumoniae 4 Tıp Seroprevalansı. Yrd. Telat ECEMİŞ Vibrasyon Altında Soğutma Plakasında (Cooling Slope) Döküm Prosesiyle ETİAL 160 Alaşımında Tiksotropik Karakterde Malzeme Üretimi ve Nurşen SAKLAKOĞLU (Simge 5 Müh Özelliklerinin İncelenmesi. Yrd. GENÇALP'in tez projesi) Müh Biyomedikal İşaretlerin Bilgisayar Destekli Sınıflandırması. Dr. Yücel KOÇYİĞİT Çocukluk Yaş Grubu Obez Hastalarda Karaciğer Yağlanmasının 7 Tıp Ultrasonografik ve Biyokimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi.. Mine ÖZKOL Bozulmuş Glukoz Toleransına Sahip Obez ve Obez Olmayan Bireylerde İnflamasyon Belirteçlerinden Prokalsitonin, MCP-1 ve Retinal Bağlayıcı Protein-4'ün İnsulin Rezistansı ile İlişkisi. Cevval ULMAN (Nurser ARİFOĞLU'nun tez 8 Tıp GNB3 C825T Gen Polimorfizminin Erektil Disfonksiyon ve Sildenofil 9 Tıp Cevabına Etkisi. Ahmet VAR Tıp Mekanik Ventilasyon Barsaklarda Bakteriyal Çoğalmaya Neden Olur mu? Gönül Tezcan KELEŞ Ratlarda Üreteral Obsrüksiyona Bağlı Gelişen Renal Hasarın Tedavisinde Talha MÜEZZİNOĞLU (Zafer AKAR'ın tez 11 Tıp Hiberbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliği. projesi) Müh Üzüm Pekmezlerinde Okratoksin A (OTA) Varlığının Araştırılması. Dr. A.Kemal SEÇKİN A.Kemal SEÇKİN (Ayşe Yeliz 13 FBE Prebiyotik Süzme Yoğurt Üretim Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Dr. ÖZKILINÇ'ın tez projesi) Türkiye'den Toplanan Morchella T ürlerinden Elde Edilen Misellerin 14 Fen Optimum Gelişim Koşullarının ve Antimikrobiyal Aktivite Potansiyellerinin Saptanması. Dr. Fatih KALYONCU Sağ.Bil Serbest ve Grekoromen Güreş Müsebakası Sonrasında Bazı Serum Beyin Markırlarındaki Akut Değişiminin İncelenmesi. Gürbüz BÜYÜKYAZI (Fethi ARSLAN'ın 16 GMYO Fen FBE Müh YILINDA BİTEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile Bırleştırılmış Alümınyum ve Alümınyum Alaşımlarının Kaynak Bölgesının Mekanık ve İç Yapı Özellıklerının Araştırılması. Dr. Selim Salper YILMAZ Radyoaktif İyod-131 ile İşaretli Bazı Aromatik Bileşiklerin Radyofarmasötik Potansiyellerinin İncelenmesi. Uğur AVCIBAŞI Yağsız Ayranın Kalite ve Reolojik Özellikleri Üzerine Yağ İkame Ersel OBUZ (Gözde Maddelerinin Etkisi. Dr. BAYRAKTAROĞLU'nun tez projesi) Farklı Parametrelerle Üretilen TM Malzemelerde Kırılma Davranışının İncelenmesi. Dr. N.Sinan KÖKSAL

2 20 FBE Tıp FBE Müh Tıp Tuz Stresi Altındaki Yeşil ve Kırmızı Mercimek Bitkisinde Bazı Fizyolojik veenzimatikparametrelerüzerinefarklı Konsantrasyonlarda İlaveEdilen Tülin AYDEMİR (Hafize DİLEK'in tez Kalsiyum ve Borun Etkisinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması. Prof.Dr. projesi) Fare Embriyonik Kök Hücresinden Farklılaştırılan Epidermal Serı H.Seda VATANSEVER (Elgin TÜRKÖZ'ün Hücrelerınden Keratınosıtlerın Prımer Yara Iyıleşımınde Kullanımı. tez Batı Anadolu'da Yayılış Gösteren Muscari Armeniacum Leichtlin ex Baker ile Muscari Neglectum Guss. Üzerine Biyolojik Araştırmalar. Yrd. Levent ŞIK (Murat GÜRSOY 'un tez projesi) Ayçiçeği, Keten Tohumu, Yulaf ve Mürdüm Eriği Kurusu ile Zenginleştirilmiş Sütlü, Acı (Bitter) ve Beyaz Çikolataların Raf Ömrü Boyunca Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Araştırılması. Prof.Dr. Deneysel Olarak Oluşturulan Laparaskopik Fowler-Stephens Operasyonunda EGF'nin Testis Koruyucu Olarak Etkinliği. Yrd. Ergun KÖSE (Özlem ÇAĞINDI'nın tez projesi) Ömer YILMAZ (Reha Sermed AYGÖREN'in tez projesi) Tıp Omatoid Artrit Hastalarında Anti-CCP, MCP-1 ve Anti-MCV Düzeylerinin Ankilozanspondilit ve Normal Populasyonla Karşılaştırılması. Timur PARILDAR (Ayhan IRAK'ın tez projesi) Tıp Cep Telefonuna Bağlı Manyetik Alanın Apopitotik Sürece Olan Etkisinin Erken Dönem Tavuk Embriyosu Nöral Tüp Gelişiminde Değerlendirilmesi. Yrd. Ahmet Şükrü UMUR (Can YILDIZ'ın tez projesi) Sepsisin Erken Tanısında ve İzleminde TREM-1 ve Prokalsitonin Özlem TÜNGER (Halim BAYRAM' ın tez 27 Tıp Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Prof.Dr. Gasrik Biyopsi Örneklerinde H.Pylori ve Klaritmromisin Direncinin Kültür ve Hızlı Fluorescent İn Situ Hibridizasyon (FİSH) Testi ile 28 Tıp Değerlendirilmesi. Çiğdem Banu ÇETİN Tıp Diz Osteoartrit Tedavisi ve Tedavi İzleminde Ultrasonun Kullanımı. Prof.Dr. Zeliha ÜNLÜ İzmir Körfezinde Deniz Ekosistemi ve İnsan Sağlığı Açısından Zararlı 30 Fen Zehirli Dinoflagellat Kistlerinin Dağılımının İncelenmesi. Yrd. Hilal AYDIN Fen Manisa Doğal Süs Bitkileri. Prof.Dr. Yasin ALTAN Genç Futbol Oyuncularında Sınırlandırılmış Alanda Oyun ve Aerobik- Anaerobik Eşik Antrenmanlarının Futbola Özgü Dayanıklılığa, Laktat Niyazi ENİSELER (İlker ÖZCAN'ın tez 32 Sağ.Bil Eşiğine, Maksimal Oksijen Tüketimine ve Maç Performansına Etkisi. Prof.Dr. projesi) FBE Farklı Kıvam Verici Maddelerin Nar Reçelinin Reolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Dr. Hasan YILDIZ (Tolga TEKİN'in tez projesi) Besyo Premenapozal Kadınlarda Farklı Şiddetteki Yürüyüş Antrenmanlarını Serum Resistin, Visfatin ve Lipoprotein ile İlişkili Fosfalipaz A2 (Lp-PLA2) Üzerine Etkisi. Gürbüz BÜYÜKYAZI FBE İndüksiyonla Sinterlemede Proses Geliştirme. Enver ATİK (İlkay ULUÇ'un tez projesi) Manisa Bölgesinde Saptanan Sivrisinek Türleri (Diptera:Culicidea) ve Özgür KURT (Hasan MUSLU'nun tez 36 FBE Bunların Vektöryel Önemleri. Yrd. projesi) Tıp Manisa İlinde Beta Talasemi Mutasyonlarının Dağılımı. Hüseyin GÜLEN (Şebnem KADER'in tez

3 Pelin ERTAN (M.Gökhan TEKİN'in tez 38 Tıp Nefrolitiasizli Çocuklarda Osteopontin Gen Polimorfizminin Rolü. S.Sami İLKER (Meliha CİNALİ'nin tez 39 Tıp Psödofakide Selektif Lazer Trabeküloplasti Etkinliği. Prof.Dr. projesi Tıp Majör Cerrahide Homosistein, B12 ve Folik Asit Düzeylerinin Nitröz Oksid Kullanımı ile İlişkisi ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Prof.Dr. Melek SAKARYA (Esen ÖZGÜVEN'in tez 41 FBE L-Malik Asitten (+) - Dihibrokavain Sentezi. Prof.Dr. İnci DURUCASU (Yalçın KABAK'ın tez Nilgün YENİL (Selda KUZU'nun tez 42 FBE Üronik Asitlerin Sülfanilamit Türevleri ile Reaksiyonları. Yrd. Türkiye'nin Sofralık Üzüm İhracatı ve Alaşehir İlçesindeki Yaş Meyve 43 Uyg.Bil İşletme Sanayiinin Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. Yrd. O.Murat KOÇTÜRK Yüksek Fotoaktiviteye Sahip Fosensörler; Singlet Oksijen Oluşumu ve 44 Fen Fotodinamik Terapi. Haluk DİNÇALP Farklı Metallerin Birbiriyle MIG/MAG Kaynak Yöntemi Kullanılarak 45 TMYO Yapılan Birleştirmelerde İçyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. Dr. Bekir Sadık ÜNLÜ Alüminyum Alaşımında MİG Kaynağının Mekanik Özelliklere ve 46 TMYO Korozyon Dayanımına Etkisinin İncelenmesi. Yrd. Hülya DURMUŞ Böbrek Yetmezlikli Ratlarda Sevelamer Kullanımı Sonrası İnflamasyon Markırları (TNF-alfa, IL-6, High Sensive CRP) ile Barsak Koloni Sayısı 47 Tıp Arasındaki İlişkisi. Uzman Dr. Hülya Bahadır ÇOLAK Kronik Hepatit B Enfeksiyonlu Çocuklarda Karaciğer Fibrozisinin Ece ONUR (Ferda Doğan BOZYİĞİT'in tez 48 Tıp Noninvaziv Tanı Metotları ile Değerlendirilmesi. 49 Besyo Masa Tenisi Oyuncularının Maç Sırasındaki Fizyolojik Cevapları. Prof.Dr. Niyazi ENİSELER Fen Yemen İsyanlarının Bastırılmasında Redif Taburları. Yrd. Cengiz ÇAKALOĞLU TC-99m ile İşaretli Bleomycin Glukuronid'in Radyofarmasötik Uğur AVCIBAŞI (Feray KOÇAN'ın tez 51 FBE Potansiyelinin İncelenmesi. 52 Tıp Psoriasisde Nükleer Faktör Kappa B ve Survivin Ekspresyonu. Prof.Dr. Kamer GÜNDÜZ Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Fibrotest Yöntemiyle Yapılan Evrelendirme ile İnvaziv Uygulanan Karaciğer Biyopsi Sonuçlarının 53 Sağ.Hiz Karşılaştırılması. Yrd. Turan GÜNDÜZ Saruhanlı OMnB5 Çeliğinden İmal Edilen Pulluk Uç Demirlerine Uygulanan Farklı Isıl İşlemlerin Aşınma Davranışının Belirlenmesi. Yrd. Aysel TÜCER Alzheimer hastalığı Gelişiminde Mangan Superoksit Dismutaz (Mn-SOD- 55 Tıp SOd2) Enzim Gen Polimorfizmlerinin ve Aktivitelerinin Etkisi. Ahmet VAR (Esat KILIÇ'ın tez projesi) Fen Erodium Somanum H.Peşmen'nun Autekolojisi ve Koruma Biyolojisi. Prof.Dr. Yasin ALTAN (Dilek OSKAY'ın tez projesi) Organik Boya Sensörlü Güneş Pillerinde Yüksek Dönüşüm Verimini Haluk DİNÇALP (Zuhal AŞKAR'ın tez 57 FBE Sağlayabilecek Yeni Perilen Boyaların Sentezi. 58 Fen Spil Dağı Milli Parkında Yayılış Gösteren Bazı Geofit Bitkiler Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Kardiyolojik Bir Araştırma. Canan ÖZDEMİR Tıp Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter Baumannii Suşlarında Çeşitli Antibiyotik Kombinasyonlarının In Vitro Etkinliği. Semra KURUTEPE (Rıdvan GÜÇKAN'ın

4 Türkiyede Yetişen Quercus İnfectoria ve Achillea Millefolium Bitkilerinin İn Vitro Ortamda Blastocystis Hominise Karşı Antiprotozon Etkilerinin 60 Tıp Araştırılması. Prof.Dr. Ahmet ÖZBİLGİN Tirozinaz Enziminin Kitosan-kil Kompozit Boncuklar Üzerine 61 Fen İmmobilizasyonu. Prof.Dr. Tülin AYDEMİR Diyopatik Jeneralize Epilepsi ve EFHC2 Gen Polimorfizmi İlişkisinin 62 Fen Araştırılması. Yrd. Berrin TUĞRUL Manisa İlindeki 7-15 Yaş Grubundaki Çocuklarda Suçiçeği 63 Tıp Seroprevalansının Belirlenmesi. Prof.Dr. Ali ONAĞ (Ümit KÖSE'nin tez projesi) FBE Maden Suyundaki Nikel İyonunun Adsorpsiyon Yöntemiyle Giderimi. Prof.Dr. Yüksel ABALI (Emel ARAS'ın Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Karotis Arter İntima Media Kalınlığının 65 Tıp Değerlendirilmesi. Uzman Dr. Aylin ÖZGEN Yenidoğan Döneminde Tanı ve Tedavi Sırasında Kullanılan Hiperozmalar Kontrans Madderin İntestinal Mukoza Üzerine Etkisi ve L-Argininin 66 Tıp Mukoza Hasarı Üzerine Koruyucu Etkisi. Prof.Dr. Can TANELİ Tıp Leimomyomlarda Urocortin Ekspresyonu. Yrd. Aslı GÖKER TAMAY (Taner KARTAL'ın 5-10 Yaş ve Yaş Arası Bireylerde Refraksiyon Düzeyinin Siklopleji Öncesi ve Sonrası Sabit Otorefraktometre ve Mobil Otorefraktometre ile Göktuğ SEYMENOĞLU (Yener Barış 68 Tıp Karşılaştırılması. Yrd. SİLİNDİR'in tez projesi) Tıp İleri Glokom Olgularında Diod Lazer Sikloterapi Tedavisi. Prof.Dr. Özcan KAYIKÇIOĞLU (Bilge ÖZTÜRK'ün tez projesi) Cevval ULMAN (Turgut AKTAŞ'ın tez 70 Tıp Ankilozan Spondilitli Hastalarda ADMA ve Endotel Fonksiyonu. projesi) Tıp Ketamin İfosfamide Bağlı Hemorajik Sistit Gelişimini Önleyebilir mi? Yrd. Ali Aykan ÖZGÜVEN Gaz Kromatografisi Yönetimi Kullanarak Olefın Epoksidasyon 72 Fen Reaksiyonlarında Organomolibden ve/veya Organotungusten Bileşiklerinin Katalitik Potansiyellerinin İncelenmesi. Yrd. Funda DEMİRHAN Manisa İli Baraj Göllerinde Deterjan Kirliliği ve Mikrobiyolojik Kirliliğin 73 Fen Araştırılması. Dr. Orkide MİNARECİ Profesyonel Basketbolcularda Yaygın ve Tempo İntervallerin Maxvo2 74 Besyo Gelişimi ve Maç Başarılarına Etkisinin Karşılaştırılması. Yrd. M.Gökhan ÇOBANOĞLU Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonunda Vitamin D Reseptör Gen 75 Tıp Polimorfizmi. İpek AKİL (Şule YILDIRIM'ın tez 76 Tıp Alerjik Hastalıklı Çocuklarda Paraziter Enfeksiyonların Sıklığı ve Ağırlık Parametreleri ile İlişkisi. Nogay GİRGİNKARDEŞLER Kırma Kusurları ile Korneanın Biomekanik Özellikleri Arasındaki İlişkinin 77 Tıp Araştırılması. Yrd. Sinan EMRE Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilitte Servikal Tutulum ve Bunun Üst M.Tuncay DURUÖZ (Nadire IŞIK'ın tez 78 Tıp Ekstremite Tutulumları ile İlişkisi. projesi) İdyopatik Jeneralize Epilepsi ile ETHC1 Genindeki 662 G>A ve 685 T>C Berrin TUĞRUL (İlker BÜYÜK'ün tez 79 FBE Polimorfizmi İlişkisinin Araştırılması. Yrd. projesi)

5 Mide Karsinogenezinde Maspin'in Yeri ve Bunun Neoanjiogenez ile Semin AYHAN (Gonca PİŞKİN KESİCİ'nin 80 Tıp Apoptozis Üzerindeki Etkisi. tez projesi) Demirci Bölgesi Kula Volkanik Curufunun Bazı Analiz Yöntemleri ile 81 Fen Kimyasal Yapısının İncelenmesi. Yrd. Ümran HİÇSÖNMEZ Termal Püskürtme Yöntemiyle Üretilen Al Matrisli Kompozit Kaplamaların Salim ŞAHİN (Selda AKGÜN'ün tez 82 Müh Aşınma Davranışlarının İncelenmesi. Yrd. 83 Tıp Bruselloz Tanısında Serolojik Testlerin Değerlendirilmesi. Yrd. Talat ECEMİŞ (Ozan PABUŞCUOĞLU'nun Vitiligolu Hastalarda Serum Homosistein, Vitamin B12, Folik Asit Düzeyleri Kamer GÜNDÜZ (Ali YAŞAR'ın tez 84 Tıp ve Metilentetrahidrofolat Redüktaz Gen Polimorfizmi. Prof.Dr. projesi) Astımlı Hastalarda Serum Plasental Growth Faktör (PİGF), Vascular Fatma TANELİ (Mehmet ÇALKAN'ın tez 85 Tıp Endothelial Growth Faktör (VEGF) ve CD 95'in Klinik Testlerle İlişkisi. projesi) Zeytin Yaprağı Ekstresinin, Kolestrolle Beslenen Sıçanlarda, Lipid Profili, Bazı Ateroskleroz Belirteçleri ve Endotele Bağımlı Gevşeme Cevapları 86 Tıp Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi. Prof.Dr. Ercüment ÖLMEZ Meme Lezyonlarında İleri Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemlerinin İ.Şebnem ÖRGÜÇ (Işıl BAŞARA'nın tez 87 Tıp Tanıya Katkısı. projesi) Post-Fundoplikasyon Olgularda Erken Dönem Disfajinin İnterstisyel Cajal Abdülkadir GENÇ (Cansu ÜNDEN 88 Tıp Hücleri Bozulmuş ile İlişkisi. Açlık Glukozu ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Olan Olgularda Prof.Dr. ÖZCAN'ın Polinörapati Varlığının Klinik ve Elektrofizyolojik Çalışmalarla Deniz SELÇUKİ (Zeynep ELMAS'ın tez 89 Tıp Belirlenmesi. Prof.Dr. projesi) Rat İmplantasyon ModelindeHiyaluronik Asit Reseptörlerinin M.Kemal ÖZBİLGİN (Banu BOZ'un tez 90 Sağ.Bil İmmunohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik Yöntemlerle İncelenmesi. Prof.Dr. projesi) Homojen Olmayan Elastik Zeminlere Oturan Yapısal Taşıyıcı Sistemlerin Analizde Kullanılan Yapısal Tasarım Programlarının, Akademik Sonlu Elemanlar Programları ile Çözümlerinin Karşılaştırılması ve Dinamik Gökhan ALTINTAŞ (Zafercan ATACAN'ın 91 FBE Parametrelerinin Tayini. Yrd. Türkiyede Yayılış Gösteren Bellis L.(Asteraceae) Türleri Üzerinde Canan ÖZDEMİR (Bahittin BOZDAĞ'ın tez 92 FBE Morfolojik, Anatomik ve Karyolojik Bir Çalışma. projesi) Batı ve Güneybatı Anadolu'da Yayılış Gösteren Bazı Lamium L.Türleri Canan ÖZDEMİR (Pelin BARAN'ın tez 93 FBE Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Sitolojik Araştırmalar. projesi) Fen Azerbeycan Matbuatında Türkiye-Azerbeycan Kültürel İlişkileri. Yrd. İrfan Murat YILDIRIM Üç Eksenli Hidrolik İletkenlik (Permeametre) Deney Cihazının 95 TMYO Yapılandırılması ve İşlerlik Sağlanması. Yrd. Ahmet Murat PINAR Sofralık Siyah Zeytinlerde Yüksek Basınç Teknolojisi (HHP) ile Olası Sitrinnin Mikotoksini Limitlerinin, Mikofloranın ve Antioksidan Standardizasyon Açısından Gıda Güvenliğine Uygun Zeytin Üretimi 96 Akhisar Üzerine Araştırmalar. Yrd. Özlem TOKUŞOĞLU Sürtünme Kaynağı ile Birleşen Farklı Metallerin Kırılma Davranışlarının N.Sinan KÖKSAL (Bahadır KARATAŞ'ın 97 FBE Çentik Darbe Deneyi ile İncelenmesi. Dr.

2014 YILINDA BİTEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2014 YILINDA BİTEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2014 YILINDA BİTEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ Sıra Bölüm Proje No Proje Adı Unvanı Proje Başlangıç Bitiş No Yöneticisi Tarihi Tarihi İkinci Trimester Gebelikte Anne Serumunda S100B Protein Düzeyleri,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ 19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI KATILIMLI 22-25 HAZİRAN 2009 TRABZON 19 th NATIONAL ELECTRON MICROSCOPY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPITION 22-25 JUNE 2009 TRABZON, TURKEY ÖZET

Detaylı

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri İlk olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 19-20 şubat 1972 de Ankara da düzenlenen Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 1. Ulusal Fizyoloji Kongresi nden günümüze

Detaylı

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ 38. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ 25-29 Eylül 2012 PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Trabzon http://www.fizyoloji2012.org

Detaylı

Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr.

Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr. 2007-2014 MALİ YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SEKTÖRÜ : Bilimsel Araştırma Projeleri (Cari Projeler ) PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SIR A PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BAŞLAMA

Detaylı

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA 24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA Değerli Katılımcılar; Yeterli ve güvenli gıda arzı; son yıllarda gerek dünyada, gerekse ülkemizde gündemde yer işgal eden konuların başında gelmektedir. Gıda

Detaylı

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 8. KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ / ANKARA Kitaplar Serisi: 30 I Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu yayın

Detaylı

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ 1 ABDULLAH EMRAH ÜNLÜ ISPARTA YÖRESİ ÇAM ORMANLARINDA ZARARLI OLAN YAPRAK ARISI TÜRLERİN UÇUŞ AKTİVİTELERİNİN FEROMON TUZAKLARLA BELİRLENMESİ ORMAN F. ORMAN MÜHENDİSLİĞİ B. Orman Müh. 3 2.000,00.-TL. 2

Detaylı

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A.

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A. İÇİNDEKİLER TIP FAKÜLTESİ... 3 FİZYOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D.... 3 NÜKLEER TIP A.D.... 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D.... 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.... 4 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ A.D....

Detaylı

DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü SIRA NO DEVAM EDEN PROJELER PROJE ADI 1 Nohut (Cicer arietinum) da Kuraklığa Dayanıklılığın Fizyolojik ve Genomik Esasları PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

UYKU KAYNAKÇASI. (1139 referans) Bülent Ağaoğlu

UYKU KAYNAKÇASI. (1139 referans) Bülent Ağaoğlu UYKU KAYNAKÇASI (1139 referans) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 19 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER PROJELER... 3 MAKALELER... 3 PİYASADA SATILAN KİTAPLAR... 38 MİLLİ KÜTÜPHANE DE MEVCUT KİTAPLAR... 40 TEZLER... 43 Taranan

Detaylı

DEVAM EDEN PROJELER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU

DEVAM EDEN PROJELER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU PROJE BAŞLAMA TARİHİ PROJE BİTİŞ TARİHİ 1 Ayvalık Zeytin Çeşidi Meyvelerinde Görülen Şekil Bozukluğunun Olası Nedenlerinin İncelenmesi ve

Detaylı

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 24 26 KASIM 2011 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ ANKARA Kitaplar Serisi: 26 Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 1.Baskı - 750 adet ISBN 978-605-01-0212-3

Detaylı

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015 i FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 29-31 Mayıs 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ ELAZIĞ ii KURULLAR Onur Kurulu Prof. Dr. Kutbettin DEMİRDAĞ (Fırat Üniversitesi Rektörü)

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 Sinop Üniversitesi 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 30 AÇILIŞ KONUŞMALARI DAVETLİ KONUŞMACILAR 06 Mayıs 2015 10: 30-11: 10 Dr. Alexander BOLTACHEV

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI. 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI. 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 15 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10: 15-10: 30 Çay-Kahve Arası DAVETLİ KONUŞMACILAR 10: 30-11: 10 Prof.

Detaylı

Prof. Dr. Belma Konuklugil Eczacılık Fakültesi Tamamlandı. Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu Mühendislik Fakültesi Tamamlandı

Prof. Dr. Belma Konuklugil Eczacılık Fakültesi Tamamlandı. Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu Mühendislik Fakültesi Tamamlandı Dönem: 2009-2014 Alanı: Tümü Türü: Tümü Birim: Tümü Durumu: Türkiye Denizlerindeki Sünger ve Diğer Kaynaklardan Bioaktif Doğal Etken Maddelerin Eldesi Ankara çevresindeki aktif fayların jeolojik ve jeofizik

Detaylı

Afyon K ocatepe Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi

Afyon K ocatepe Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0061926 Özel okullar ve eğitimde kalite LC 49/.O94

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Abstract:0039 P001 TEDAVİ ALMIŞ KANSERLİ ÇOCUKLARDA BAZAL VE İNDÜKLENMİŞ DNA ZİNCİR KIRIKLARI SIKLIĞI, DNA ONARIM

Detaylı

22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ

22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ 22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ MAKALE BAŞLIĞI Kinetin ve 6-benzilaminopürinin Orchis sancta nın In vitro Gelişimine Etkileri Maleae (Rosaceae) Oymağında Kloroplast (psba-trnh,

Detaylı

XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ. İçindekiler

XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ. İçindekiler XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S00 PEDİATR İK ALL TEDAVİSİNDE İLK ÇOK MERKEZLİ TEDAVİ PROTOKOLÜ: BFM-TR ALL 000 Lebriz Yüksel Soycan, Gönül Aydoğan, Çetin

Detaylı

Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu. Caucasian and Middle East Symposium on Parasitic Diseases

Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu. Caucasian and Middle East Symposium on Parasitic Diseases 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu 17 th National Parasitology Congress and Caucasian and Middle East Symposium on Parasitic Diseases 4 10 Eylül 2011

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM 1. TANIM Biyomedikal teknoloji, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme,

Detaylı

ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ UKMK-10 3-6 Eylül 2012 Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Bildiri Özet Kitabı I II DESTEKLEYEN KURULUŞLAR III IV Onuncu

Detaylı

XXXVII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ

XXXVII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ XXXVII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ LİSTESİ BİLDİRİ LİSTESİ SÖZEL BİLDİRİLER Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Abstract:005 S00 ZOLEDRONAT, İMATİNİBE

Detaylı

9. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ

9. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ 9. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 3-5 EYLÜL 2015 KONYA YER: SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ SELÇUKLU/KONYA 08.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay

Detaylı

XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler

XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ:

Detaylı

çindekiler [Contents]

çindekiler [Contents] çindekiler [Contents] Hoşgeldiniz Mesajı... S 3 Destekleyen Kuruluşlar... S 6 Komiteler... S 7 Bilimsel Program... S 8 Davetli Konuşmac Özetleri... S 21 Sözlü Sunum Özetleri... S 73 Poster Program ve Özetleri...

Detaylı