İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme"

Transkript

1 İnterstisyel akciğer hastalıklar klarında klinik değerlendirme erlendirme Doç.Dr.Dr.Benan.Benan MüsellimM

2 Solunumsal semptomlar Dispne Öksürük Balgam Göğüs s ağrısıa Hemoptizi Alveoler hemoraji sendromları Lenfonjioleiomyomatozis %10 dispne (+), radyoloji (-) Sarkoidozda ve alveolar mikrolitiazisde radyoloji (+), dispne (-) EAA Sarkoidoz Kriptojenik organize pnömoni Lenfanjitis karsinomatoza Kronik eozinofilik pnömoni ABPA Alveoler proteinozis Sarkoidoz Lenfanjioleiomyomatozis Tuberoskleroz Histiositozis X Churge Strauss

3 Ateş Hipersensitivite pnömonisi Sarkoidoz Akut eozinofilik pnömoni Kronik eozinofilik pnömoni Löffler sendromu Histiositozis X Lenfositik interstsiyel pnömoni Good Pasture Wegener Churge-Strauss İdiopatik pulmoner hemosiderozis Kollajenozlar Lenfanjitis karsinomatoza

4 Hastalığı ığın n gidişat atı Akut Epizodik Kronik

5 Akut gidişatl atlı interstisyel hastalıklar Akut interstisyel pnömoni Hipersensitivite pnömonisi Akut eozinofilik pnömoni BOOP İlaçlara lara bağlı interstisyel akciğer hastalığı Alveolar hemoraji sendromları SLE

6 Epizodik interstisyel hastalıklar Hipersensitivite pnömonisi monisi Loeffler pnömonisi monisi Wegener Churge Strauss Kriptojenik organize pnömoni

7 Astımla birlikte olan interstisyel akciğer hastalıklar kları ABPA Majör r kriterler Minör r kriterler Astım Periferik kan eozinofilisi Aspergillusa karşı presipitan antikorlar Aspergillusa karşı erken pozitif deri testi Total IgE yüksekliği Proksimal bronşektazi ve pulmoner infiltratlar Aspergillus içeren mukus tıkat kaçları Geç deri reaksiyonu Churge Strauss Kronik eozinofilik pnömoni Astım Periferik kan eozinofilisi (>%10) Mono veya polinöropati Gezici veya geçici infiltrasyonlar Paranazal sinüs s anormallikleri Biyopsi örneğinde ekstravasküler eozinofiller

8 Yaş İdiopatik pulmoner hemosiderozis Sarkoidoz Histiositozis X Kollajenozlar Alveoler mikrolitiazis Alveoler proteinozis IPF

9 Cinsiyet Tuberoskleroz Lenfanjioleiomyomatozis Kollajenozlar Pnömokonyozlar Histiositozis X Alveolar proteinozis IPF Good Pasture

10 Meslek İnorganik - Asbest - Silikoz Organik -Hipersensitivite pnömonisi

11 Hipertansiyon varlığı Kollajenozlar Good-Pasture Vaskülitler

12 AİLE HİKAYESH KAYESİ IPF (%3,3-3,7) Sarkoidoz (%3,6-9,6) Alveolar mikrolitiazis Tuberoskleroz Hermansky Pudlak Nörofibromatozis İdiopatik pulmoner hemosiderozis

13 SİGARA GARA ALIŞKANLI KANLIĞI Histiositozis X (%90) Respiratuar bronşiolit interstisyel akciğer hastalığı (%100) Deskuamatif interstisyel pnömoni (%100) Alveoler proteinozis IPF (%66) Good Pasture Sarkoidoz Hipersensitivite pnömonisi Kronik eozinofilik pnömoni

14 İLAÇ KULLANIMI Amiadaron Flecainid Metotreksat Altın Bleomisin Siklofosfamid Nitrofurantoin Kullananların %6 sında, genellikle >400 mg/gün, 2 aydan fazla kullanım, sinsi başlangıçlı dispne ve nonprodüktif öksürük ARDS, LIP Kullananların % 5 inde, sinsi başlangıçlı dispne ve nonprodüktif öksürük Sinsi başlangıçlı dispne Kullananların %10 unda, total doz 450 üniteyi geçince ve 70 yaşın üzerinde insidens artar Dozla veya yaşla ilişkisiz bir şekilde başlangıç ve progresyon değişir Akut başlangıç (7-14 gün) ve kronik reaksiyon olabilir

15 FİZİK K MUAYENE İnspiratuar ral IPF Asbestoz Kollajenozlar İnspiratuar ral Sarkoidoz Hipersensitivite pnömonisi Silikoz Histiositozis X

16 Wheezing Hipersensitivie pnömonisi monisi Churge Strauss ABPA Kronik eozinofilik pnömoni moni

17 Squawk Hipersensitivite pnömonisi Sarkoidoz Kriptojenik organize pnömoni Histiositozis X Romatoid artrit

18 Platipne Alt loblarda fibrozis

19 Plevral efüzyon Asbest SLE Romatoid artrit Lenfanjioleiomyomatozis Sarkoidoz

20 Parmak çomaklaşması (+) IPF Asbestoz Romatoid artrit Alveolar proteinozis İdiopatikdiopatik pulmoner hemosiderozis (-) Skleroderma Sarkoidoz Hipersensitivite pnömonisi Histiositozis X

21 Lovibond açısı

22 Ekstrapulmoner tutulum bulguları Hepato-splenomegali Periferik lenfadenopati Üst solunum yolu tutulumu Kas zayıfl flığı Eklem tutulumu Deri bulguları

23 Hepato-splenomegali Sarkoidoz (%40-80) Histiositozis X Kronik berilyoz İdiopatik pulmoner hemosiderozis (%20) Kronik eozinofilik pnömonide

24 Periferik lenfadenopati Sarkoidoz (%30) Lenfomatoid granülomatoz (Nadir) Histiositozis X İdiopatik pulmoner hemosiderozis (%20)

25 Üst solunum yolu tutulumu Wegener Semer burun deformitesi Churge Strauss Nazal polipozis

26 Kas zayıfl flığı Polimyozit Sarkoidoz

27 Artrit Romatoid artrit SLE Sjögren Skleroderma Sarkoidoz Wegener

28 Deri bulguları Sarkoidoz Skleroderma SLE Wegener Tuberoskleroz Dermatomyozit Nörofibromatozis

29 Sarkoidoz Eritema nodozum Lupus pernio Küçük k plaklar ve nodüler lezyonlar Makülopap lopapülerler lezyonlar Psöriatik lezyonlar Vitiligo Alopesi

30 ERİTEMA NODOZUM

31 LUPUS PERNİO

32 Plak ve nodüler lezyonlar

33 Makülopap lopapülerler lezyonlar

34 Psöriatik lezyonlar

35 Vitiligo

36 Alopesi

37 Skleroderma Raynaud fenomeni Ciltte kalınla nlaşma Yüzeyel ülserler Otoampütasyonlar tasyonlar Telenjiektazi Kalsinozis cutis

38 Reynaud femomeni

39 Deride kalınla nlaşma

40 Yüzeyel ülserler

41 Otoampütasyonlar tasyonlar

42 Telenjiektazi

43 Kalsinozis kutis

44 Sistemik Lupus Eritematozus Kelebek raş (%30-60) Alopesi (%30-70)

45 Kelebek raş

46 Tuberoskleroz Adenoma sebaceum (%75)

47 Nörofibromatozis

48 Wegener granülomatozu Olguların n %50 sinde deri tutulumu %10 olguda başlang langıç bulgusu Lökositoklastik vaskülit Nekroz Ülserasyon (pyoderma gangrenozum)

49 Lökositoklastik vaskülit

50 Pyoderma gangrenozum

51 Churge-Strauss Deri tutulum olasılığı ığı (%57) Ürtiker Palpabl nodül Purpura

52

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları Derleme Review 263 Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları The Classification of Diffuse Paranchymal Lung Diseases and Their Clinical Findings Dr. Gülbahar DARILMAZ

Detaylı

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. H. Gül Öngen İnterstisyel akciğer hastalığı (İAH), bilinen ve bilinmeyen birçok etkenin neden olduğu, benzer klinik, radyolojik ve fizyolojik

Detaylı

Romatizmal Hastalıkların Kas-İskelet Dışı Bulguları

Romatizmal Hastalıkların Kas-İskelet Dışı Bulguları 82 Romatizmal Hastalıkların Kas-İskelet Dışı Bulguları Nuran TÜRKÇAPAR Romatizmal hastalıkların hemen hepsi, eklem dışı yakınmalarla seyreder. Öyleki bu yakınmalar bazen kas-iskelet sistemi semtomlarının

Detaylı

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI Dr.HaticeTürker SB İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GİRİŞ İlaçlara bağlı interstisyel akciğer

Detaylı

Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu

Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu Dr. Gündeniz Altıay Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Edirne İnterstisiyel tutulum, kollajen doku hastalıklarında (KDH)

Detaylı

SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER Dr. Zeki Yıldırım Fatih Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD KALP VE DAMAR HASTALIKLARI Konjenital kalp hastalıkları: Atrial septal defekt, ventriküler septal defekt, patent

Detaylı

Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl

Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Cilt Hastal klar ve Yara Bak m Sempozyumu 18-19 Ekim 2001, stanbul, s. 9-18 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Mediyastinal lenfadenopatiler, sıklıkla orta mediyasten tutulumu yapar. Viseral

Mediyastinal lenfadenopatiler, sıklıkla orta mediyasten tutulumu yapar. Viseral Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. Akın Eraslan BALCI BÖLÜM 33 BÖLÜM Mediyasteni Tutan Benign Lenf Nodu Hastalığı 301 Mediyasteni Tutan Benign Lenf Nodu Hastalığı Tuğba Coşgun Mediyastinal

Detaylı

MODÜL 31: BELİRTİ VE BULGULARA GÖRE HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM

MODÜL 31: BELİRTİ VE BULGULARA GÖRE HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM MODÜL 31: BELİRTİ VE BULGULARA GÖRE HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM Prof.Dr.Adil ZAMANİ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA Öksürük Öksürük, zararlı maddelerin solunumla

Detaylı

Wegener Granülomatozu

Wegener Granülomatozu 348 Wegener Granülomatozu Nurşen DÜZGÜN Wegener granülomatozu (WG) küçük (venül, arteriol ve kapillerler) ve orta çap arterleri tutan, başlıca üst ve altsolunum yollarını ve böbreği etkileyen, sistemik

Detaylı

Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu

Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu Naime TAŞDÖĞEN, Serpil TEKGÜL, Atike DEMİR, Emel ÇELİKTEN İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Astım Yoğun

Detaylı

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı GH MODÜL 8: Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Dr.Cebrail ŞİMŞEK, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr.İbrahim AKKURT Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU

Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU Dahiliye Yeni Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ ÖNSÖZ Dahiliye tıbbın temel taşlarından biridir ve içinde birçok yan dalı barındırır.

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

KRİPTOJENİK ORGANİZE PNÖMONİ VE BOOP. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

KRİPTOJENİK ORGANİZE PNÖMONİ VE BOOP. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı KRİPTOJENİK ORGANİZE PNÖMONİ VE BOOP Göksel Kıter Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Kriptojenik organize pnömoni (KOP), akciğer hastalıkları içinde ender görülen fakat

Detaylı

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

Doç. Dr. Fatma Sema Oymak. Erciyes Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.B.D.

Doç. Dr. Fatma Sema Oymak. Erciyes Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.B.D. Doç. Dr. Fatma Sema Oymak Erciyes Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.B.D. PULMONER Amiloidosis bir protein depo hastalığıdır. Tanı biyopsi ve Kongo kırmızısı boyasıdır. Sistemik amiloidosis sıklıkla birkaç

Detaylı

Kistik Fibroziste Solunum sistemi tutulumu. Prof.Dr. Remziye TANAÇ E.Ü.T.F. Pediatrik Allerji ve Göğüs Hastalıkları B.D.

Kistik Fibroziste Solunum sistemi tutulumu. Prof.Dr. Remziye TANAÇ E.Ü.T.F. Pediatrik Allerji ve Göğüs Hastalıkları B.D. Kistik Fibroziste Solunum sistemi tutulumu Prof.Dr. Remziye TANAÇ E.Ü.T.F. Pediatrik Allerji ve Göğüs Hastalıkları B.D. Puader 2013 Kistik fibrozis en sık solunum ve gastroentestinal sistem olmak üzere

Detaylı

İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım. Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım. Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İnterstisyel akciğer hastalıkları, histo-morfolojik olarak interstisyel inflamasyon,

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu

Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI OLGU SUNUMU / CASE REPORT International Journal of Hematology and Oncology Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu Abdullah ALTINTAŞ 1, Timuçin

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI

BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI Doç. Dr. Deniz KÖKSAL Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Böbrek hastalıkları seyrinde akciğer sorunlarına

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR Dr. Yalçın BAŞ UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Emine

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı